Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Zinspiratiemiddag - lokatie: Huissen (NL)

Herhaling Ploegleider 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Neurorevalidatie in de eerste lijn - lokatie: Haarlem (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

DIGITALISERING IN DE ZORG - lokatie: Zeist (NL)

Ishika Nursing - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Refereeravond "Post IC Syndroom: er is leven na de IC! - lokatie:

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

IBD en intimiteit - lokatie:

Peritoneaal Dialyse - lokatie: Nieuwegein (NL)

Kinderverpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Antibioticaresistentie in de verpleeghuiszorg
Antibioticaresistentie VVT
Atriumfibrilleren
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
BSL Medisch rekenen (compleet)
BSL Medisch rekenen: casuïstiek kinderen
BSL Wondzorg: ACT-zwachtelen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL Basisvaardigheden rekenen (Medisch rekenen)
BSL Basiszorg Persoonlijke verzorging
BSL Basiszorg: Mondverzorging
BSL Basiszorg: Uitscheiding
BSL Bewegingsondersteuning: Omgaan met tilliften
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen binnen de grenzen van het bed
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen buiten de grenzen van het bed
BSL Bloedafname via venapunctie
BSL Bloedafname via venapunctie_niveau 5
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Essentiële zorg: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Evidence based practice: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap – Evidence based quality improvement (EBQI): de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneren: de basis
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Infusie perifere canule_niveau 4
BSL Infusie perifere canule_niveau 5
BSL Infusie/transfusie (Medisch rekenen)
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 4
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 5
BSL Injecteren insuline_niveau 3
BSL Injecteren insuline_niveau 4
BSL Injecteren insuline_niveau 5
BSL Injecteren_niveau 3
BSL Injecteren_niveau 4
BSL Injecteren_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 5
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 3
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 4
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 5
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 2 & 3
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 4
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 5
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 5
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 5
BSL Stomazorg_niveau 3
BSL Stomazorg_niveau 4
BSL Stomazorg_niveau 5
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 3
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 4
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 5
BSL Vaste medicatie (Medisch rekenen)
BSL Vitale functies_niveau 3
BSL Vitale functies_niveau 4
BSL Vitale functies_niveau 5
BSL Vloeibare medicatie (Medisch rekenen)
BSL Vochtbalans berekenen (Medisch rekenen)
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 3
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 4
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 5
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 4
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 5
BSL Wondzorg_niveau 3
BSL Wondzorg_niveau 4
BSL Wondzorg_niveau 5
BSL Zuurstof (Medisch rekenen)
BSL Zuurstof toedienen_niveau 3
BSL Zuurstof toedienen_niveau 4
BSL Zuurstof toedienen_niveau 5
BSL-E-learning Hygiëne en Infectiepreventie
CareUp - Verpleegtechnische handelingen e-learning
CASPIR Module 1
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning CVRM voor gevorderden
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning: Transitie ouderschap en hechtingsproces
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert hbo VVH: 02. Persoonlijke verzorging
e-Xpert hbo VVH: 06. Mobiliteit
e-Xpert hbo VVH: 22. Orthopedische interventies
e-Xpert hbo: 17. Geriatrie – Slikstoornissen
e-Xpert hbo: 18. Geriatrie – Urine-incontinentie
e-Xpert hbo: 23. Geriatrie – Huidproblemen
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie
e-Xpert VMS: Pijn (ASZ)
e-Xpert VVT: Afasie
e-Xpert VVT: Agressie en veiligheid
e-Xpert VVT: Bewegingsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Bloedafname en bloedkweken
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: CVA
e-Xpert VVT: De kwetsbare oudere
e-Xpert VVT: Decubitus
e-Xpert VVT: Delier
e-Xpert VVT: E-health en domotica
e-Xpert VVT: Ergocoaches
E-Xpert VVT: Fysieke belasting
e-Xpert VVT: Gedragsmatige gevolgen niet aangeboren hersenletsel
e-Xpert VVT: Geriatrische Revalidatie
e-Xpert VVT: Mantelzorg
e-Xpert VVT: Medicatie aanreiken voor helpenden
e-Xpert VVT: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert VVT: Multimorbiditeit
e-Xpert VVT: Niet Aangeboren Hersenletsel
e-Xpert VVT: Niet Aangeboren Hersenletsel
e-Xpert VVT: Normen verantwoorde zorg
e-Xpert VVT: Ondervoeding bij ouderen
e-Xpert VVT: Ouderenmishandeling
e-Xpert VVT: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Perifeer Infuus
e-Xpert VVT: Pijn
e-Xpert VVT: Sociale hygiëne
e-Xpert VVT: Tracheacanule en tracheostoma
e-Xpert VVT: Valpreventie
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Zorgleefplan
e-Xpert VVT: Zwachtelen
e-Xpert: Agressie en veiligheid
e-Xpert: Chirurgische revascularisatie
e-Xpert: CVA
e-Xpert: Delier
e-Xpert: hbo VVH: 05. Transfer en lichaamshouding
e-Xpert: hbo VVH: 13. Mictie
e-Xpert: Heuptrauma
e-Xpert: Incontinentie
e-Xpert: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert: Multimorbiditeit
e-Xpert: Ondervoeding
e-Xpert: Ondervoeding (Bravis)
e-Xpert: Ouderenmishandeling
e-Xpert: Polyfarmacie
e-Xpert: Preventie van infectie
e-Xpert: Schedel- en hersenletsel
e-Xpert: Valpreventie
e-Xpert: Voedingsstoffen en brandstoffen
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Ziekte van Crohn
e-Xpert: Zwachtelen
Gebruik hulpmiddelen verplaatsen cliënten
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Interstitiële longziekten
Intervisie verzorgenden en verpleegkundigen
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Klinische lessen Noorderzorg
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen Ouderenzorg 3 - Antibiotica en resistentie
Medicijngroepen Ouderenzorg 3 - Antibiotica en resistentie (2016)
Medisch rekenen: Toets 1 Antonius Compleet
MRC - Voorbehouden handelingen, VMS
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met seksualiteit en intimiteit in de verpleeghuiszorg
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Studiemiddag wijkverpleegkundigen
Test
TVBZorg-1A Revalidatie
TVBZorg-1B Revalidatie
TVBZorg-2A Revalidatie
TVBZorg-2B Revalidatie
Vaardigheidstraing/toetsing VRH Noorderzorg
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Voeding & vocht
Voorbehouden handelingen
Webcast lage rug - Practicum
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wijkgericht Werken

ACT Basis opleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Summerschool 2020: Zigeving in de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie: Enschede (NL)

Cursus ‘Grip op Gezondheid’; een gespreksmethode die is gebaseerd op de Participatieve Aanpak - lokatie:

POP APK voor Verzorgenden & Verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Nuenen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Casemanagement Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Maastricht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Basiscursus Professioneel omgaan met cliënten/patiënten met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Utrecht (NL)

Casemanagement Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY) - lokatie: Haarlem (NL)

Ketenbrede scholing neurorevalidatie 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Bedrijfskunde - lokatie: Alkmaar (NL)

Symposium ' Probleemgedrag in de ouderenzorg: samen staan we sterker - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

Lichaamsgericht Mentaliseren (basiscursus) - lokatie: Zeist (NL)

HBO geaccrediteerde opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ICC op 4e dinsdag in september "Klinische uitdagingen binnen IBD" - lokatie:

Jaaropleiding Aromazorg in de Zorg Wernhout JLW - lokatie: Wernhout (NL)

Jaaropleiding Aromazorg in de Zorg Wernhout JLW - lokatie: Wernhout (NL)

Landelijke studiedag Tijdelijke Opname Thuiswonende Ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Wondzorg - lokatie: Eindhoven (NL)

Congres: Dag van de Revalidatiezorg - lokatie: Veenendaal (NL)

Vervolgopleiding Wondverpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

AMLS Provider Course - lokatie: Harderwijk (NL)

8e Post-ECTRIMS regionale nascholing - lokatie: Amsterdam (NL)

Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie - lokatie: Haarlem (NL)

Trainingsdag Ouderenpsychiatrie in de VVT sector - lokatie: Nijmegen (NL)

8e Post-ECTRIMS regionale nascholing - lokatie: Eindhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

suicidepreventie bij jongeren - lokatie: Ede (NL)

8e Post-ECTRIMS regionale nascholing - lokatie: Zwolle (NL)

8e Post-ECTRIMS regionale nascholing - lokatie: Dordrecht (NL)

Focus op Oxytocine - lokatie: Otterlo (NL)

11e landelijk PsyQ ADHD congres - lokatie: Amersfoort (NL)

Kinderdermatologie - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Versterken eigen regie voor en door verpleeghuismedewerkers - lokatie:

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Versterken eigen regie voor en door wijkzorgmedewerkers - lokatie:

ACT Basis opleiding - lokatie: Groningen (NL)

Wondzorg - lokatie: Groningen (NL)

Effectief en verbindend communiceren - lokatie: Woerden (NL)

Thuis in dwarslaesiezorg, Anatomie en fysiologie - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Verdieping leerlijn Kwaliteitsverpleegkundige in het Verpleeghuis - lokatie:

ACT Vervolgopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De-escalerend werken - lokatie: Oirsbeek (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Kinderorthopediecongres 2020 - lokatie: Ede (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Wondzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Intermitterend katheteriseren in de praktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Vervolgopleiding Wondverpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Ketenbrede scholing neurorevalidatie 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

symposium Hematologie; Keynote en Casuïstiek - lokatie: Eelderwolde (NL)

12e Twents Hematologie Symposium - lokatie: Delden (NL)