Week van leren 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Juridisch kader binnen de hulpverlening - lokatie: Eindhoven (NL)

Leergang CMIO/CNIO 2019: Module 1: Governance van de Informatiefunctie - lokatie: Utrecht (NL)

Monitortraining voor wetenschappelijk onderzoek - lokatie: Rotterdam (NL)

Symposium Afasie: en nu verder! - lokatie:

Wondzorg - lokatie: Eindhoven (NL)

BHV + AED Herhaling. - lokatie: Grijpskerk (NL)

Wondzorg - lokatie:

GGD-RIVM Ontmoetingsdag 26 september 2019 - lokatie: Bilthoven (NL)

Lymfoedeemdag: Compressie & LymfTaping - lokatie: Harderwijk (NL)

Medical Expert Training Reiniging en desinfectie van flexibel endoscopisch instrumentarium - lokatie: Leiderdorp (NL)

Stroke Service werkconferentie 2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ALS Congres 2019 - lokatie: Ede (NL)

Researchverpleegkundige / Clinical Research Coördinator (CRC) - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Babymassage in de kraamweek - lokatie: Amsterdam (NL)

Motivatie en coaching - lokatie: Cuijk (NL)

Nascholing: Sociale Netwerk Strategieen ( SNV) diverse modules - lokatie: Heerlen (NL)

Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY) - lokatie: Haarlem (NL)

Scholing functidiffrentiatie module EBP - lokatie: Ede (NL)

Verpleegkundig Indiceren - lokatie: Zwolle (NL)

Werkbegeleiding - lokatie: Vught (NL)

cursus Neuro-care - lokatie: Eindhoven (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Roosendaal (NL)

NHG Leergang Zorg voor Ouderen - lokatie: Heinkenszand (NL)

Teamscholing Neurorevalidatie - lokatie: Lelystad (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

BHV + AED Herhaling. - lokatie: Noordbroek (NL)

CVA, meer dan een parese - lokatie: Haarlem (NL)

Functioneel Feestje Wijkverpleging Rivierenland - lokatie: Geldermalsen (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Roosendaal (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Roosendaal (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Module Neurorevalidatie CVA Zorgketen Parkstad - lokatie: Heerlen (NL)

Omgaan met weerstand - followup - lokatie: Amersfoort (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie: Drachten (NL)

Studiedag Ouderenzorg in de eerste lijn - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Multiple Sclerose - lokatie: Terneuzen (NL)

V&VN Diabeteszorg Regioscholingen - lokatie: Zaandam (NL)

BHV + AED Herhaling. - lokatie: Hoogeveen (NL)

How good are you as an educator? - lokatie: Hoorn (NL)

Kinderneuropsychologie - lokatie: Haarlem (NL)

Landelijk Congres Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding Positieve Psychologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie - lokatie: Haarlem (NL)

Symposium Games for Health Europe - lokatie: Eindhoven (NL)

Training omgaan met verbale agressie - lokatie: Rotterdam (NL)

Jan Keizer symposium 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Keuzedeel Verplegende en verpleegtechnische handelingen K0119 - lokatie: Doetinchem (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Eindhoven (NL)

Symposium '20 jaar Traumacentra: The Future is Now!' - lokatie: Oegstgeest (NL)

Thuis in dwarslaesiezorg, Anatomie en fysiologie - lokatie: Utrecht (NL)

V&VN MDL - Voeding symposium 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

8e Landelijke studiedag Geriatrische Revalidatiezorg - lokatie: Ede (NL)

Gerontopsychiatrie (LvD201949) - lokatie:

Verpleegkundige Complementaire Zorg - lokatie: Nijmegen (NL)

Langerhans | Startcursus insulinetherapie - lokatie: Fluitenberg (NL)

Nationaal multidisciplinair congres voor wondprofessionals 2019 - lokatie: Ede (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

TENS cursus - lokatie: Utrecht (NL)

Van Neuropsychologisch onderzoek naar de praktijk - lokatie: Haarlem (NL)

Var Congres - Samen toekomst maken - lokatie: Heiloo (NL)

BHV + AED Herhaling. - lokatie: Hoogeveen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Een voltooid leven - lokatie: Spijkenisse (NL)

PRECISION PROFCHECK RISICOVOLLE EN VOORBEHOUDEN HANDELINGEN - lokatie: Rotterdam (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Zwolle (NL)

Verpleegkundig Indiceren - lokatie: Zwolle (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Goes (NL)

Taal maakt gezonder - lokatie: Groningen (NL)

ALS symposium - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Basisscholing Palliatieve Zorg - lokatie: Dirksland (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Den Haag (NL)

Scholingsdag Intensive Care - lokatie: Venlo (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Antibioticaresistentie in de verpleeghuiszorg
Antibioticaresistentie VVT
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
BROK® en WMO-GCP online herregistratie
BSL Medisch rekenen (compleet)
BSL Medisch rekenen: casuïstiek kinderen
BSL Wondzorg: ACT-zwachtelen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL Basisvaardigheden rekenen (Medisch rekenen)
BSL Basiszorg Persoonlijke verzorging
BSL Basiszorg: Mondverzorging
BSL Basiszorg: Uitscheiding
BSL Bewegingsondersteuning: Omgaan met tilliften
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen binnen de grenzen van het bed
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen buiten de grenzen van het bed
BSL Bloedafname via venapunctie
BSL Bloedafname via venapunctie_niveau 5
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Infusie perifere canule_niveau 4
BSL Infusie perifere canule_niveau 5
BSL Infusie/transfusie (Medisch rekenen)
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 4
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 5
BSL Injecteren insuline_niveau 3
BSL Injecteren insuline_niveau 4
BSL Injecteren insuline_niveau 5
BSL Injecteren_niveau 3
BSL Injecteren_niveau 4
BSL Injecteren_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 5
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 3
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 4
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 5
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 3
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 4
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 5
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 5
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 5
BSL Stomazorg_niveau 3
BSL Stomazorg_niveau 4
BSL Stomazorg_niveau 5
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 3
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 4
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 5
BSL Vaste medicatie (Medisch rekenen)
BSL Vitale functies_niveau 3
BSL Vitale functies_niveau 4
BSL Vitale functies_niveau 5
BSL Vloeibare medicatie (Medisch rekenen)
BSL Vochtbalans berekenen (Medisch rekenen)
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 3
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 4
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 5
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 4
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 5
BSL Wondzorg_niveau 3
BSL Wondzorg_niveau 4
BSL Wondzorg_niveau 5
BSL Zuurstof (Medisch rekenen)
BSL Zuurstof toedienen_niveau 3
BSL Zuurstof toedienen_niveau 4
BSL Zuurstof toedienen_niveau 5
BSL-E-learning Hygiëne en Infectiepreventie
Communicatiehulpmiddelen bij ALS
Delier (2019) E-Learning
eBROK voor researchverpleegkundigen
E-congres 2019: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie
e-Xpert VMS: Pijn (ASZ)
e-Xpert VVT: Afasie
e-Xpert VVT: Agressie en veiligheid
e-Xpert VVT: Bewegingsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Bloedafname en bloedkweken
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: CVA
e-Xpert VVT: De kwetsbare oudere
e-Xpert VVT: Decubitus
e-Xpert VVT: Delier
e-Xpert VVT: E-health en domotica
e-Xpert VVT: Ergocoaches
E-Xpert VVT: Fysieke belasting
e-Xpert VVT: Gedragsmatige gevolgen niet aangeboren hersenletsel
e-Xpert VVT: Geriatrische Revalidatie
e-Xpert VVT: Mantelzorg
e-Xpert VVT: Medicatie aanreiken voor helpenden
e-Xpert VVT: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert VVT: Multimorbiditeit
e-Xpert VVT: Niet Aangeboren Hersenletsel
e-Xpert VVT: Niet Aangeboren Hersenletsel
e-Xpert VVT: Normen verantwoorde zorg
e-Xpert VVT: Ondervoeding bij ouderen
e-Xpert VVT: Ouderenmishandeling
e-Xpert VVT: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Perifeer Infuus
e-Xpert VVT: Pijn
e-Xpert VVT: Sociale hygiëne
e-Xpert VVT: Tracheacanule en tracheostoma
e-Xpert VVT: Valpreventie
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Zorgleefplan
e-Xpert VVT: Zwachtelen
e-Xpert: Agressie en veiligheid
e-Xpert: CVA
e-Xpert: Delier
e-Xpert: Heuptrauma
e-Xpert: Incontinentie
e-Xpert: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert: Multimorbiditeit
e-Xpert: Ondervoeding
e-Xpert: Ouderenmishandeling
e-Xpert: Polyfarmacie
e-Xpert: Preventie van infectie
e-Xpert: Schedel- en hersenletsel
e-Xpert: Valpreventie
e-Xpert: Voedingsstoffen en brandstoffen
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Ziekte van Crohn
e-Xpert: Zwachtelen
FCI Kinderen en voeding: jong geleerd is oud gedaan
Free Learning
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Hygiene basismodule
iLactation NL editie 2019
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Kennismonitor Dementie
Keten van orgaandonatie
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen Ouderenzorg 3 - Antibiotica en resistentie
Medicijngroepen Ouderenzorg 3 - Antibiotica en resistentie (2016)
Medisch rekenen: Toets 1 Antonius Compleet
MRC - Voorbehouden handelingen, VMS
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met seksualiteit en intimiteit in de verpleeghuiszorg
PIN 23-2 Voeding
Preventie van prikaccidenten uitgebreid
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Test
TVBZorg-1A Revalidatie
TVBZorg-1B Revalidatie
TVBZorg-2A Revalidatie
TVBZorg-2B Revalidatie
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Voorbehouden handelingen
Webcast lage rug - Practicum
Wet zorg en dwang
Wijkgericht Werken

Gerontopsychiatrie (LvD201949) - lokatie:

Basisopleiding van de psychobiografische zorgmethode volgens prof. Erwin Böhm - lokatie: Arnhem (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Evenemenenhulpverlening - lokatie: Houten (NL)

Behandeling, instructie en begeleiding van patiënten met een benigne stollingsstoornis met intraveneuze stolling toediening thuis - lokatie: Utrecht (NL)

MASTERCLASS Vakbekwaam Indiceren & Organiseren vanuit de Zvw 2015 - lokatie: Nieuwegein (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Enschede (NL)

Ria's Escaperoom training Laurens - lokatie: Bleiswijk (NL)

V&VN Diabeteszorg Regioscholingen - lokatie: Zwolle (NL)

Medium Care Symposium 2019 - lokatie: Apeldoorn (NL)

NPT jaarlijkse nascholing - lokatie: Tiel (NL)

Ria's Escaperoom training Laurens - lokatie: Bleiswijk (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie: Drachten (NL)

Verpleegkundige vervolgopleiding tot Revalidatieverpleegkundige - lokatie: Amsterdam (NL)

Mini-symposium: Treatment of rheumatic diseases: developments and opportunities - lokatie: Nijmegen (NL)

Netwerkbijeenkomst aanpak antibioticaresistentie - lokatie: Arnhem (NL)

Omgaan met agressie - lokatie:

Ria's Escaperoom training Laurens - lokatie: Bleiswijk (NL)

TENS cursus - lokatie: Utrecht (NL)

Train de trainer de Gesprekswijzer Pro actieve zorgplanning’ (Ingrid) - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Wondzorg - lokatie:

HBO Regieverpleegkundige (GHZ) - lokatie:

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Ria's Escaperoom training Laurens - lokatie: Bleiswijk (NL)

Secundaire osteoporose en diagnostiek - lokatie: Utrecht (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Veldhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Ria's Escaperoom training Laurens - lokatie: Bleiswijk (NL)

Symposium 'Dagelijks leven met dementie' - lokatie: Gouda (NL)

V&VN Diabeteszorg Regioscholingen - lokatie: Breda (NL)

Zorg rondom katheter - lokatie: Maastricht (NL)

Informatiemiddag enterale voedingssystemen 5 november 2019 - lokatie: Zuidhorn (NL)

KICK Kennisbijeenkomst - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass paramedische interventies bij dementie - lokatie: Nijmegen (NL)

Ria's Escaperoom training Laurens - lokatie: Bleiswijk (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie: Drachten (NL)

Vakgroep Verpleegkundigen Sensorische integratie verwerking - lokatie: Velsen-Zuid (NL)

NPT jaarlijkse nascholing - lokatie: Tiel (NL)

Ria's Escaperoom training Laurens - lokatie: Bleiswijk (NL)

SIM Instructor Recurrent - lokatie: Bilthoven (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening - lokatie: Zwolle (NL)

Nevro Nurse symposium - lokatie: Houten (NL)

Onbegrepen gedrag en zorg en dwang - lokatie: Oosterhout (NL)

Opleiding Gespecialiseerd Verpleegkundige Dermatologie - lokatie: Nieuwegein (NL)

Regiotour Zoek het uit! - lokatie: Apeldoorn (NL)

Ria's Escaperoom training Laurens - lokatie: Bleiswijk (NL)

Scholingsdag Intensive Care - lokatie: Venlo (NL)

Congres Verder in Beweging 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Ria's Escaperoom training Laurens - lokatie: Bleiswijk (NL)

Train de trainer - pscyhiatrische ziektebeelden (LvD201917) - lokatie:

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

7th European Conference on Weaning and Rehabilitation in Critically ill Patients - lokatie: Amsterdam (NL)

Ontwikkelingen thoracale oncologie 2019; POST-ESMO-WCLC OncoZON update - lokatie: Roermond (NL)

Ria's Escaperoom training Laurens - lokatie: Bleiswijk (NL)

SOLK en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Zeist (NL)

Zorg rondom sondes - lokatie: Maastricht (NL)

Congres Nederlands Geheugenpoli Netwerk; De geheugenpoli in perspectief - lokatie: Utrecht (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Enschede (NL)

Klinisch redeneren voor verpleegkundige OZG Ommelander Ziekenhuis groep - lokatie: Groningen (NL)

Let’s talk about Seks - lokatie: Enschede (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening - lokatie: Eindhoven (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie: Drachten (NL)

Omgaan met zingevingsvragen in de palliatieve zorg - lokatie: Hilversum (NL)

RCH | Sandwichnascholing 2019 | GGZ & huisartsenpraktijk: zo gek nog niet! - lokatie: Tilburg (NL)

scholing Acute Zorgregio Oost Verkeersveiligheid - lokatie: Nijmegen (NL)

Symposium Wereld Diabetes Dag - lokatie: Utrecht (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

PEAK Performance in Exercise and Knowledge - lokatie: Apeldoorn (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Basiscursus DCM - lokatie: Noardburgum (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Nijkerk (NL)

Een mooie dag om weg te vliegen - lokatie: Amstelveen (NL)

NPT jaarlijkse nascholing - lokatie: Tiel (NL)

Scholingsdag Intensive Care - lokatie: Venlo (NL)

Zorg rondom stoma en uitscheiding - lokatie: Maastricht (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Barneveld (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Woerden (NL)

KICK Kennisbijeenkomst - lokatie: Eindhoven (NL)

Leergang Chief Medical & Nursing Infromation Officer: Module 2: Het 5-lagen model en interoperabiliteit - lokatie: Utrecht (NL)

Netwerkbijeenkomst aanpak antibioticaresistentie - lokatie: Arnhem (NL)

Opstaptraining 'Positieve gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de eerstelijn' 2019 - lokatie: Deventer (NL)

Pijn & het brein najaar 2019 - lokatie: Doetinchem (NL)

Van Kis naar VIPlive - lokatie: Spijkenisse (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Breukelen (NL)

Expertopleiding - lokatie: Breda (NL)

RCH | Sandwichnascholing 2019 | GGZ & huisartsenpraktijk: zo gek nog niet! - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Scholing in wondverpleging ' terug naar de basis' - lokatie: Arnhem (NL)

Van Kis naar VIPlive - lokatie: Spijkenisse (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Interne scholingsbijeenkomst Jeugdgezondheidszorg Kindermishandeling - lokatie: Heerlen (NL)

NPT jaarlijkse nascholing - lokatie: Tiel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Wondzorg en compressief zwachtelen - lokatie: Maastricht (NL)

ACR Review 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

BHV + AED Herhaling. - lokatie: Hoogeveen (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening - lokatie: Amsterdam (NL)

Van Kis naar VIPlive - lokatie: Spijkenisse (NL)

BHV + AED Herhaling. - lokatie: Haren (NL)

Immunologie Kennis Netwerk - lokatie: Amsterdam (NL)

BHV + AED Herhaling. - lokatie: Hoogeveen (NL)

BIG5 Ouderenzorg Congres 2019 - lokatie: Ede (NL)

BIG5 Ouderenzorg Congres 2019 - lokatie: Ede (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Mini-symposium - Neuro op de Intensive Care - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Nascholingsbijeenkomst Immuno-oncologie in de dagelijkse praktijk bij longkanker - lokatie: Nijmegen (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening - lokatie: Dordrecht (NL)

Slapen, eten en zindelijk worden - lokatie: Amersfoort (NL)

Symposium 'De Obese Patient' - lokatie: Amsterdam (NL)

WCN congres 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Jubileumcongres 30 jaar Korsakov Centrum – Diagnostiek, behandeling en zorginnovatie - lokatie: Nijmegen (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Medicatie en zuurstof - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch redeneren voor verpleegkundige OZG Ommelander Ziekenhuis groep - lokatie: Groningen (NL)

Opgroeien in een digitale wereld - lokatie: Lunteren (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Expertopleiding - lokatie: Apeldoorn (NL)

Nascholing: Sociale Netwerk Strategieen ( SNV) diverse modules - lokatie: Dordrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

13e Jaarsymposium Verslaving - Voorkomen & genezen - lokatie: Amsterdam (NL)

Scholingsdag Intensive Care - lokatie: Venlo (NL)

Wondzorg - lokatie: Heerenveen (NL)

Oedeembenen & Compressietherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Oedeembenen & Compressietherapie - lokatie: Arnhem (NL)

Pancreas carcinoom - lokatie: Nieuwegein (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Fertility Congres 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Basismodule Expertise in Ouderschap - lokatie: Helvoirt (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Delft (NL)

Somatiek met een randje - lokatie: Utrecht (NL)

SIM Instructor Recurrent - lokatie: Bilthoven (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Oedeembenen & Compressietherapie - lokatie: Dordrecht (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Zwolle (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Amsterdam (NL)

Immunologie Kennis Netwerk: 'One size fits all of zorg op maat?' - lokatie: Leeuwarden (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Leiden (NL)

Zesdaagse cursus Introductie in de Presentie - lokatie: Utrecht (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Rotterdam (NL)

Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY) - lokatie: Haarlem (NL)

Landelijke studiedag Tijdelijke Opname Thuiswonende Ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

BASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER - lokatie: Arnhem (NL)

De kracht van Herinnering en Troost - lokatie: Best (NL)

OneMed Symposium Onestep Closer - lokatie: Barneveld (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Juridisch kader binnen de hulpverlening - lokatie: Utrecht (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Verpleegkundig Indiceren - lokatie: Zwolle (NL)

BASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie: Bussum (NL)

24th European Vascular Course - lokatie: Maastricht (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Ketenbrede scholing neurorevalidatie 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY) - lokatie: Haarlem (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Patiëntveilig werken met behulp van CRM - lokatie: Bilthoven (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie:

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)