Cursus Laatste levensfase bij ALS - lokatie:

Verdiepingsavond oncologie van de Treant Zorggroep - lokatie: Emmen (NL)

Zorgpad onbegrepen gedrag - lokatie: Hoorn (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

De herziene Multidisciplinaire richtlijn (MDR) Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

LWTV Workshop 2019 - lokatie: Dalfsen (NL)

Persoonsgerichte zorg deel 1 tm 5 - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Afscheidssymposium Prof.dr. E. Vellenga Acute Myeloide Leukemie in Transitie - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes , eerste- en tweedelijns zorg - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

12e Nationaal POH Congres - lokatie: Ede (NL)

College Vaatlijden - lokatie: Zwolle (NL)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (LvD201936) - lokatie: Renkum (NL)

GGZ College Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Leeuwarden (NL)

Farmacogenetica - lokatie: Etten-Leur (NL)

HBO Regieverpleegkundige (GHZ) - lokatie:

Symposium Wondzorg - lokatie: Rosmalen (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

55e Gynaecongres Pijlerdagen (VPG, FMG, Oncologie, Gynaecologie) - lokatie: Utrecht (NL)

ECG - lokatie: Utrecht (NL)

Nederlandstalige Tuberculose Diagnostiek Dagen 2019 - lokatie: Soesterberg (NL)

Pijn, uitgangspunten voor pijnanalyse en pijnbehandeling - lokatie: Haarlem (NL)

Pijn, uitgangspunten voor pijnanalyse en pijnbehandeling - lokatie: Haarlem (NL)

Continence Days 2019 - lokatie: Copenhagen (DK)

Praktijk Ondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheid Zorg (POH GGZ) 1-jarig - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Innovaties in de Oncologie - 16e Post O.N.S. meeting 20 mei 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Longgeluiden 3.0 - lokatie: Den Haag (NL)

Test nascholing per bijeenkomst - lokatie:

Zorginhoudelijke kwaliteit in de wijk - lokatie:

(Goede) Dementiezorg is palliatieve zorg - lokatie: Groningen (NL)

Informatiebijeenkomst Ouderenzorg - lokatie: Groningen (NL)

Transmurale zorg: De warme overdracht met behulp van de SBARR, hoe gaat dat? - lokatie: Leiden (NL)

Verpleegkundige refereermiddag IC/MC - Update comfort - lokatie: Nijmegen (NL)

8th International Symposium on the Diabetic Foot - lokatie: Den Haag (NL)

Longgeluiden 3.0 - lokatie: Rotterdam (NL)

Third congress on Neurorehabilitation and Neural Repair - lokatie: Maastricht (NL)

Basis Cursus Verpleegtechnisch Handelen MBO Certificaat K0118 - lokatie: Willemstad (CW)

CVRM, de nieuwe standaard 2019 (voor POH en huisarts,) - lokatie: Boxmeer (NL)

Kcoetz symposium 2019 ; verslaafd aan de keten - lokatie: IJmuiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Palliatieve Sedatie - lokatie: Oud-Beijerland (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Verdiepingsavond oncologie van de Treant Zorggroep - lokatie: Stadskanaal (NL)

Wondzorg - lokatie: Zwolle (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2018-2019 Mantelzorgondersteuning - Kwaliteitsregister V&V
2019-2020 Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - V&V
Afbouw van psychofarmaca
Antibioticaresistentie in de verpleeghuiszorg
Antibioticaresistentie VVT
BHV ondersteuner
BHV voor de GGZ
BIG-protocollen
BSL Medisch rekenen
BSL Medisch rekenen: casuïstiek kinderen
BSL Wondzorg: ACT-zwachtelen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL Basiszorg Persoonlijke verzorging
BSL Basiszorg: Mondverzorging
BSL Basiszorg: Uitscheiding
BSL Bewegingsondersteuning: Omgaan met tilliften
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen binnen de grenzen van het bed
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen buiten de grenzen van het bed
BSL Bloedafname via venapunctie
BSL Bloedafname via venapunctie_niveau 5
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Infusie perifere canule_niveau 4
BSL Infusie perifere canule_niveau 5
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 4
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 5
BSL Injecteren insuline_niveau 3
BSL Injecteren insuline_niveau 4
BSL Injecteren insuline_niveau 5
BSL Injecteren_niveau 3
BSL Injecteren_niveau 4
BSL Injecteren_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 5
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 3
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 4
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 5
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 3
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 4
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 5
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 5
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 5
BSL Stomazorg_niveau 3
BSL Stomazorg_niveau 4
BSL Stomazorg_niveau 5
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 3
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 4
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 5
BSL Vitale functies_niveau 3
BSL Vitale functies_niveau 4
BSL Vitale functies_niveau 5
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 3
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 4
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 5
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 4
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 5
BSL Wondzorg_niveau 3
BSL Wondzorg_niveau 4
BSL Wondzorg_niveau 5
BSL Zuurstof toedienen_niveau 3
BSL Zuurstof toedienen_niveau 4
BSL Zuurstof toedienen_niveau 5
BSL-E-learning Hygiëne en Infectiepreventie
Care Up - Verpleegtechnische handelingen oefenen waar en wanneer je wilt!
Communicatiehulpmiddelen bij ALS
Delier (2019) E-Learning
Digitale Leeromgeving Soa Hiv Seks 2018 - Kwaliteitsregister V&V
eBROK voor researchverpleegkundigen
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learningmodule Ondervoeding (wijk)verpleegkundigen 2019
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie
e-Xpert VMS: Pijn (ASZ)
e-Xpert VVT: Afasie
e-Xpert VVT: Agressie en veiligheid
e-Xpert VVT: Bewegingsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Bloedafname en bloedkweken
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: CVA
e-Xpert VVT: Decubitus
e-Xpert VVT: Delier
e-Xpert VVT: E-health en domotica
e-Xpert VVT: Ergocoaches
E-Xpert VVT: Fysieke belasting
e-Xpert VVT: Gedragsmatige gevolgen niet aangeboren hersenletsel
e-Xpert VVT: Geriatrische Revalidatie
e-Xpert VVT: Mantelzorg
e-Xpert VVT: Medicatie aanreiken voor helpenden
e-Xpert VVT: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert VVT: Multimorbiditeit
e-Xpert VVT: Niet Aangeboren Hersenletsel
e-Xpert VVT: Niet Aangeboren Hersenletsel
e-Xpert VVT: Normen verantwoorde zorg
e-Xpert VVT: Ondervoeding bij ouderen
e-Xpert VVT: Ouderenmishandeling
e-Xpert VVT: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Perifeer Infuus
e-Xpert VVT: Pijn
e-Xpert VVT: Sociale hygiëne
e-Xpert VVT: Tracheacanule en tracheostoma
e-Xpert VVT: Valpreventie
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Zorgleefplan
e-Xpert VVT: Zwachtelen
e-Xpert: Agressie en veiligheid
e-Xpert: CVA
e-Xpert: Delier
e-Xpert: Incontinentie
e-Xpert: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert: Multimorbiditeit
e-Xpert: Ondervoeding
e-Xpert: Ouderenmishandeling
e-Xpert: Polyfarmacie
e-Xpert: Preventie van infectie
e-Xpert: Schedel- en hersenletsel
e-Xpert: Valpreventie
e-Xpert: Voedingsstoffen en brandstoffen
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Ziekte van Crohn
e-Xpert: Zwachtelen
Free Learning
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Hepatitis C voor Verpleegkundigen
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Leiderschap voor verpleegkundigen
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen Ouderenzorg 3 - Antibiotica en resistentie
Medicijngroepen Ouderenzorg 3 - Antibiotica en resistentie (2016)
Medisch rekenen: Toets 1 Antonius Compleet
MRC - Voorbehouden handelingen, VMS
Persoonlijkheidsstoornissen
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Stress de baas
Test
TVBZorg-1A Revalidatie
TVBZorg-1B Revalidatie
TVBZorg-2A Revalidatie
TVBZorg-2B Revalidatie
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Voorbehouden handelingen
Webcast lage rug - Practicum
Werking van geneesmiddelen
Wijkgericht Werken
Wondzorg, zwachtelen en decubituspreventie

Psychiatrische stoornissen (herkennen en begeleiding) - lokatie:

Dermatologie Congres 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

New Time Management - lokatie:

13th Congress of the European-African Hepato-Pacreato-Biliary Association (E-AHPBA) 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Ermelo (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Ermelo (NL)

2-daagse training Auditen volgens de tracermethodiek - lokatie: Utrecht (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Ermelo (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Ermelo (NL)

Basisopleiding deel 1 van de psychobiografische zorgmethode volgens prof. Erwin Böhm - lokatie: Sint-Annaland (NL)

Eendaagse training Calamiteitenonderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

Kinderpalliatieve Zorg - lokatie: Hengelo (NL)

Poh Lunchbijeenkomsten - lokatie: Etten-Leur (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Harderwijk (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Ermelo (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Ermelo (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Harderwijk (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie: Amsterdam (NL)

scholing Acute Zorgregio Oost "(trauma)zorg kent geen (regio)grenzen - lokatie: Nijmegen (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Ermelo (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Ermelo (NL)

Congres "een goede start is veel werk" - lokatie: Drachten (NL)

DRES 2019 en Cathlab - lokatie: Nijkerk (NL)

GGZ problematiek bij migranten in de huisartspraktijk - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Nieuwe oplossingen voor reconstructiechirurgie en complicaties - lokatie: Amstelveen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Nationaal Diabetesverpleegkundigen Congres 2019 - lokatie: Ede (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Eerste LW-VID Educatieve Bijeenkomst - lokatie: Utrecht (NL)

ESTSS Congres 2019 - Trauma in Transition: Building Bridges - lokatie: Rotterdam (NL)

Over Voorschrijven - lokatie: Bunnik (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Ermelo (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Ermelo (NL)

Het Allergie Spreekuur - lokatie: Rotterdam (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Het Allergie Spreekuur - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Het Allergie Spreekuur - lokatie: Utrecht (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

DICA congres 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

MuziekGeluk - Zorghulp & Welzijn - lokatie: Antwerpen (BE)

MuziekGeluk - Zorghulp & Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

OncoZON post-ASCO - lokatie: Roermond (NL)

Amsterdam symposium Psychische problemen & Ouderschap “samen werken voor in het belang van ouders en kind” - lokatie: Amsterdam (NL)

Herstelzorg / ELV; helpt het u? - lokatie: Rotterdam (NL)

Het Allergie Spreekuur - lokatie: Zwolle (NL)

Het plastisch brein - lokatie: Haarlem (NL)

Innovatie door samenwerking in de palliatieve zorg: zorg verbonden met onderwijs en onderzoek! - lokatie: Oostzaan (NL)

Inspiratiemiddag ‘De toekomst van de arbeidsmarkt’ - lokatie: Nijmegen (NL)

Regionaal MAMMA/GYN-Symposium "Ontwikkelingen bij mamma- en overariumcarcinoom: stand van zaken anno 2019" - lokatie: Leiden (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

Het Allergie Spreekuur - lokatie: Eelderwolde (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Post-EHA Update - lokatie: Utrecht (NL)

Wetenschappelijk Symposium 2019 - lokatie: Geleen (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Angst en Dwang - lokatie: Zeist (NL)

Stomazorg - lokatie: Elsloo (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Niet goed slapen, wat nu? - lokatie: Nieuwerkerk aan den IJssel (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Het Allergie Spreekuur - lokatie: Tilburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Insuline basiscursus - lokatie: 1316 BN Almere (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo specialisatieopleiding comorbiditeit naast autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Ketenbrede scholing neurorevalidatie 2018 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Bipolaire Stoornissen 2019 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Van 18- naar 18+ - lokatie: Amsterdam (NL)

Zorg en ouders - lokatie: Amersfoort (NL)

Neurorevalidatie en samenwerking in de keten (basis) - lokatie: Apeldoorn (NL)

10e Borstkanker Behandeling Beter symposium - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Ketenbrede scholing neurorevalidatie 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

MuziekGeluk - Zorghulp & Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus gevorderd niveau functioneel applicatiebeheer - lokatie: Leusden (NL)

‘Klinisch wetenschappelijk onderzoek in versnelling: Europa schakelt door’ - lokatie: Ede (NL)

Cursus Therapeutic touch - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Regionale bijscholing Focus op darmgezondheid - lokatie: Eelderwolde (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Regionale bijscholing Focus op darmgezondheid - lokatie: Breukelen (NL)

cursus Neuro-care - lokatie: Eindhoven (NL)

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg - Somatiek (POH-S) - regulier traject - lokatie: Tilburg (NL)

CVA, meer dan een parese - lokatie: Haarlem (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Module Neurorevalidatie CVA Zorgketen Parkstad - lokatie: Heerlen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

MuziekGeluk - Zorghulp & Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

8e Landelijke studiedag Geriatrische Revalidatiezorg - lokatie: Utrecht (NL)

Vrijheid en veiligheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Dialyse Symposium - lokatie: Eelderwolde (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg - Somatiek (POH-S) - regulier traject - lokatie: Amstelveen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Vakinhoudelijk Leiderschap voor Aandachtsvelder palliatieve zorg VZ - lokatie: Groningen (NL)

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg - Somatiek (POH-S) - regulier traject - lokatie: Apeldoorn (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Regieverpleegkundige (GHZ) - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

SOLK en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Palliatieve zorg 2 - lokatie: Hengelo (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Landelijke studiedag Pijn bij kwetsbare ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Wondzorg - lokatie: Heerenveen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Congres: Preopname voorbereiden is beter dan genezen! - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo specialisatieopleiding comorbiditeit naast autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Ketenbrede scholing neurorevalidatie 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)