Begeleiding basis - lokatie: Nijmegen (NL)

Face to Face triagetraining - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

module 2 ouderenzorg de verdieping - lokatie: Groningen (NL)

Nieuwe richtlijnen CVRM & Nieuwe middelen Diabetes Mellitus in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Webinar Post-COVID patiëntenzorg: weet u wat te doen? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2020
Acute Hiv Infectie
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie (2016)
Bariatrische chirurgie in de huisartspraktijk voor POH's
Basiscursus anticonceptie en onbedoelde zwangerschap
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Benchmark CVRM over 2019
Benchmark diabetes over 2019
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Blaaskatheterisatie Man
Blaaskatheterisatie Vrouw
Bloeddrukmeting anno nu
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
Breng beweging in de praktijk
BSL Medisch rekenen: casuïstiek kinderen
BSL Medisch rekenen: casuïstiek volwassenen
BSL Medisch rekenen: Compleet
BSL Wondzorg: ACT-zwachtelen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL Basiszorg Persoonlijke verzorging
BSL Basiszorg: Mondverzorging
BSL Basiszorg: Uitscheiding
BSL Bewegingsondersteuning: Omgaan met tilliften
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen binnen de grenzen van het bed
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen buiten de grenzen van het bed
BSL Bloedafname via venapunctie
BSL Bloedafname via venapunctie_niveau 5
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Kind- voor verpleegkundigen
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor verpleegkundigen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor verpleegkundigen
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Essentiële zorg: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Evidence based practice: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap – Evidence based quality improvement (EBQI): de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneerhulpen
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneren: de basis
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Infusie perifere canule_niveau 4
BSL Infusie perifere canule_niveau 5
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 4
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 5
BSL Injecteren insuline_niveau 3
BSL Injecteren insuline_niveau 4
BSL Injecteren insuline_niveau 5
BSL Injecteren_niveau 3
BSL Injecteren_niveau 4
BSL Injecteren_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 5
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 3
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 4
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 5
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Begeleiden van de familie
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met onbegrepen gedrag
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met stemmingen
BSL Medisch rekenen: Basisvaardigheden
BSL Medisch rekenen: Infusie/transfusie
BSL Medisch rekenen: Vaste medicatie
BSL Medisch rekenen: Vloeibare medicatie
BSL Medisch rekenen: Vochtbalans berekenen
BSL Medisch rekenen: Zuurstof
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 5
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 5
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 3
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 4
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 5
BSL Vitale functies_niveau 3
BSL Vitale functies_niveau 4
BSL Vitale functies_niveau 5
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 3
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 4
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 5
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 4
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 5
BSL Wondzorg_niveau 3
BSL Wondzorg_niveau 4
BSL Wondzorg_niveau 5
BSL Zuurstof toedienen_niveau 3
BSL Zuurstof toedienen_niveau 4
BSL Zuurstof toedienen_niveau 5
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL-E-learning Hygiëne en Infectiepreventie
Carrouseltraining Verpleegtechnische vaardigheden
CASPIR Module 1
CASPIR Online 2019
CASPIR Online 2020
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
Chronische nierschade
Chronische nierschade
CLL-update 2020
Compressief Zwachtelen
COPD
COPD - Poh-educa.nl
CVRM - Poh-educa.nl
De Basis op orde
De ideale inhalator bestaat! Feit of fabel?
Delier (2019) E-Learning
Dementie
Dementie
Dementie
Deskundig en Bekwaam
Diabetes en insuline injecteren
Diabetes voetzorg - deel 1
Diabetische retinopathie - Poh-educa.nl
diabetische voetzorg - deel 2
Digitale Leerweken 2021 - V&V en VSR
Dr Google
ECG Maken en lezen
E-CME: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
E-congres 2019: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Continentiezorg afvoerend
E-learning COPD op praktijkeducatie.nl. scholingsbijlage in het Tijdsschrift De Praktijk 2010-4
E-learning COVID-19-vaccinatie
E-learning CVRM voor gevorderden
E-learning Dementie en Dan
E-learning Dementie en Dan
E-learning DSM 5
E-learning Fysieke belasting bij verplaatsen in bed (en het gebruik van glijzeilen/glijlakens)
E-learning Insectenallergie
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning kwetsbare ouderen
E-learning kwetsbare ouderen
E-learning Nieuwe NHG Standaard Astma onder de loep
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Smaakontwikkeling en eerste hapjes
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning Ulcus Cruris
E-learning Verhoogd valrisico bij ouderen signaleren en inschatten
E-learning Very Brief Advice bij de behandeling van rookverslaving
E-learning werken met Mikzo of Omaha
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
Epilepsie
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert VVT: Oren uitspuiten
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Botten
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Hersenzenuwen
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Hormoonstelsel
e-Xpert DA Ziekenhuis: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert DA: Kwaliteitszorg
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert hbo VVH: 06. Mobiliteit
e-Xpert hbo VVH: 17. Wondverzorging
e-Xpert hbo VVH: 18. Ondersteuning van de ademhaling
e-Xpert hbo VVH: 19. Instandhouding van de bloedsomloop
e-Xpert hbo VVH: 20. Intraveneuze toepassingen
e-Xpert hbo VVH: 22. Orthopedische interventies
e-Xpert hbo VVH: 23. Pre- en postoperatieve zorg
e-Xpert hbo VVH: 24. Palliatief terminale zorg
e-Xpert Kraamzorg: Algemeen
e-Xpert Kraamzorg: Infectiepreventie en hygiëne
e-Xpert Kraamzorg: Kraamvrouw
e-Xpert Kraamzorg: Partusassistentie
e-Xpert Kraamzorg: Pasgeborene
e-Xpert Kraamzorg: Voeding
e-Xpert PrehospitALS: Interne
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: Verloskunde
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VBH: Insuline toedienen
e-Xpert VBH: Intraveneuze canule/Perifeer Infuus
e-Xpert VBH: PICC
e-Xpert VBH: Stomazorg
e-Xpert VBH: Suprapubische katheter (2019)
e-Xpert VBH: Suprapubische katheter verwisselen
e-Xpert VBH: Verwijderen van drains
e-Xpert VVT: (In)continentie
e-Xpert VVT: Afasie
e-Xpert VVT: Agressie en veiligheid
e-Xpert VVT: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
e-Xpert VVT: Bewegingsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Blaaskatheter algemeen
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VVT: Bloedafname en bloedkweken
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: BOPZ (Vrijheidsbeperkende maatregelen)
e-Xpert VVT: Brandbestrijding en ontruiming
e-Xpert VVT: Communiceren in de zorg
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: Datalekken in de zorg
e-Xpert VVT: De kwetsbare oudere
e-Xpert VVT: Decubitus
e-Xpert VVT: Depressie bij ouderen
e-Xpert VVT: Diepe dementie
e-Xpert VVT: Eenzaamheid
e-Xpert VVT: Epilepsie
e-Xpert VVT: Ergocoaches
e-Xpert VVT: Ethiek in de gezondheidszorg
e-Xpert VVT: Excellente zorg
e-Xpert VVT: Familieparticipatie
E-Xpert VVT: Fysieke belasting
e-Xpert VVT: Gebruik van de bladderscan
e-Xpert VVT: Gehoor- en visusproblemen
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Hartfalen
e-Xpert VVT: Hartfalen voor helpenden
e-Xpert VVT: Hechtingen en nietjes verwijderen
e-Xpert VVT: Hygiëne bij verzorging van de cliënt
e-Xpert VVT: Hypertensie
e-Xpert VVT: Hypodermoclyse
e-Xpert VVT: Inbrengen neusmaagsonde en sondevoeding
e-Xpert VVT: Infusie IV
e-Xpert VVT: Infusie SC (CADD – PCA)
E-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Intramusculair Injecteren
e-Xpert VVT: Intraveneus injecteren
e-Xpert VVT: Jong dementerenden
e-Xpert VVT: Klinisch redeneren
e-Xpert VVT: Mantelzorg
e-Xpert VVT: Medicatie aanreiken voor helpenden
E-Xpert VVT: Medicatie I
E-Xpert VVT: Medicatie II
e-Xpert VVT: Medisch Rekenen
e-Xpert VVT: Medisch rekenen
e-Xpert VVT: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert VVT: Multimorbiditeit
e-Xpert VVT: Multiple sclerose
e-Xpert VVT: Normen verantwoorde zorg
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obstipatie en laxeren
e-Xpert VVT: Omaha System
e-Xpert VVT: Omgaan met cliënten uit andere culturen
e-Xpert VVT: Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
e-Xpert VVT: Ondersteunen zelfredzaamheid
e-Xpert VVT: Ouderenmishandeling
e-Xpert VVT: Parkinson
e-Xpert VVT: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Perifeer Infuus
e-Xpert VVT: PICC
e-Xpert VVT: Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Reanimatie
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Reuma
e-Xpert VVT: Steunkousen aan- en uittrekken
e-Xpert VVT: Stomazorg
e-Xpert VVT: Subcutaan injecteren
e-Xpert VVT: Uitzuigen van mond- en keelholte
e-Xpert VVT: Urinestoma
e-Xpert VVT: Urineweginfecties
e-Xpert VVT: Valpreventie
e-Xpert VVT: Verlies en rouwverwerking
e-Xpert VVT: Verplaatsen van cliënten
e-Xpert VVT: Verslikking
e-Xpert VVT: Verwijderen van Neustampon
e-Xpert VVT: Verwijderen van Wondtampon
e-Xpert VVT: Verwijderen wond- of redonsedrain
e-Xpert VVT: Verzorgenden (Careyn)
e-Xpert VVT: Vitale Functies
e-Xpert VVT: Vleugelnaald en insuflon
e-Xpert VVT: Voeding & Slikken
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Voedselveiligheid en HACCP (Grootkeukens)
e-Xpert VVT: Voorkomen van vrijheidsbeperking in de thuiszorg
e-Xpert VVT: Werkbegeleiding
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wondzorg
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zwachtelen
e-Xpert: 02. EBP – Rol van patiënt en zorgprofessional
e-Xpert: 07. EBP – Statistiek bij onderzoek
e-Xpert: 09. EBP – Zoekstrategie bij een CAT
e-Xpert: 10. EBP – Beoordeling van zoekresultaten
e-Xpert: 11. EBP – Conclusie opstellen
e-Xpert: 12. EBP – Richtlijnen
e-Xpert: 13. EBP – Shared Decision Making
e-Xpert: 2019 Novel coronavirus (COVID-19)
e-Xpert: ACE-remmers
e-Xpert: Afwijkingen ademhaling
e-Xpert: Agressie en veiligheid
e-Xpert: Anafylaxie
e-Xpert: Anatomie & Fysiologie - Zintuiglijk stelsel
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Atherosclerose
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Basic Life Support Kind
e-Xpert: Benigne Prostaat Hyperplasie
e-Xpert: Beroepscode
e-Xpert: Bijnierpathologie
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Borstkanker
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Cardio thoracale chirurgie
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: Classificatiesystemen
e-Xpert: Colitis Ulcerosa
e-Xpert: COPD
e-Xpert: COVID-19 (advies en preventie)
e-Xpert: COVID-19 (basismodule)
e-Xpert: CT scan
e-Xpert: De geriatrische patiënt
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: Diabetes gravidarum
e-Xpert: Diep veneuze trombose
e-Xpert: Dikke darmkanker
e-Xpert: Effectief vergaderen
e-Xpert: EHBO
e-Xpert: Gastro-oesofageale reflux
e-Xpert: Hartfalen
e-Xpert: hbo VVH: 07. Infectiebestrijding
e-Xpert: hbo VVH: 15. Begeleiden van patiënten bij onderzoeken
e-Xpert: hbo VVH: 16. Warmte- en koudebehandeling
e-Xpert: Hechten
e-Xpert: Hechtingen en agraves verwijderen
e-Xpert: Hygiëne en isolatiemaatregelen (OLVG)
e-Xpert: Hypertensie
e-Xpert: ICF
e-Xpert: Ileus
e-Xpert: Impella
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Inleiding en behandeling van kanker
e-Xpert: Intra-aortale ballonpomp (IABP)
e-Xpert: Isolatiemaatregelen
e-Xpert: Jicht
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Aanvullingen op de primary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - ABCDE opvang van zwangeren
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Brandwonden
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Herkennen van de vitaal bedreigde patiënt
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Koudeletsels
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Ouderen en kinderen
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Overdragen van informatie via de SBAR
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Sepsis
e-Xpert: Levercirrose
e-Xpert: Longembolie
e-Xpert: Medisch rekenen voor kinderverpleegkundigen
e-Xpert: Methodes van gegevens verzamelen
e-Xpert: Multimorbiditeit
e-Xpert: NANDA
e-Xpert: NIC/NOC
e-Xpert: Nierfalen
e-Xpert: Nierfysiologie
e-Xpert: Nierstenen
e-Xpert: Obesitas
e-Xpert: Obstipatie
e-Xpert: Ondernemerschap in de zorg
e-Xpert: Ondervoeding
e-Xpert: Ondervoeding (Bravis)
e-Xpert: OSAS
e-Xpert: Otitis Media
e-Xpert: Perifeer Arterieel Vaatlijden
e-Xpert: Peritonitis
e-Xpert: PiCCO
e-Xpert: Pleuritis
e-Xpert: Pneumonie
e-Xpert: Pneumothorax
e-Xpert: Preventie van infectie
e-Xpert: Prostaatkanker
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg voor Vrouw en Kind Centrum (Spaarne Gasthuis)
e-Xpert: Reuma
e-Xpert: SAMPC
e-Xpert: Schildklierpathologie
e-Xpert: Sociale media en internet
e-Xpert: Ulcus pepticum
e-Xpert: Urineweginfecties
e-Xpert: Valpreventie
e-Xpert: VBH: Blaaskatheterisatie (Bravis)
e-Xpert: VBH: Blaaskatheterisatie (Dijklander Ziekenhuis)
e-Xpert: Verhoogde bloedingsneiging
e-Xpert: Visie op zorg
e-Xpert: Voeding
e-Xpert: VVO SEH: Bariatrische chirurgie (bariatric surgery)
e-Xpert: VVO SEH: Bloed verlies per trimester (blood loss per trimester)
e-Xpert: VVT: Bloedglucose meten (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Gastvrijheid
e-Xpert: VVT: Insulinetoediening (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Ondervoeding bij ouderen (Amaris)
e-Xpert: VVT: PEG-sonde, plaatsen en verzorgen
e-Xpert: VVT: Thuisbeademing
e-Xpert: Wetgeving in de gezondheidszorg
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Zorginformatie- en registratiesystemen
Extrafijne formulering OnDemand
Gecombineerde Leefstijl Interventie
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Griep- en pneumokokkenvaccinatie in de praktijk
Hartfalen
Hartfalen voor POH
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Hielprik
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
inco: E-learning Continentiezorg absorberend
inco: e-learning module A tot Z basis continentie en retentiezorg
infectiepreventie in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen
Injecteren & Infusie Trainingsbibliotheek
Interstitiële longziekten
Interstitiële Longziekten - Module 3: Longfibrose: Diagnostiek & behandeling
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
In-vitro evaluatie studie van 5 verschillende ‘anti-statische’ voorzetkamers
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Kanker & Leven
Klinisch redeneren cardiovasculair systeem
Klinisch redeneren respiratoir systeem
Koolhydraat beperkt werkt
Leren over Dementie
Lipohypertrofie bij diabetes
Luchtwegproblematiek in de eerste lijn; pneumokokkenvaccinatie en lage luchtweginfecties
Masterclass dementie voor wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners
MC cursus
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen ouderenzorg – omgaan met pijn
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Medisch rekenen: Toets 1 Antonius Compleet
Module 1: implementeren online inzage
Module 2: Stimuleren online inzage in dossier onder patiënten
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nieuwe richtlijnen astma
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over Oncologie
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omaha systeem
Omgaan met Coronavirus
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
On demand webcast ICS bij COPD: wanneer wel en wanneer niet?
On-demand webcast COPD Update 2020
On-demand webcast Personalised healthcare in de huisartspraktijk - Je gaat het zien als je het doorhebt
On-demand webcast Testosteron Deficientie - Impact, diagnose en behandeling
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv Fractuurpreventie in de huisartspraktijk
On-demand web-tv Insulinetherapie: what's new?
On-demand web-tv Pijn bij diabetes: diabetische pijnlijke neuropathie (DPN) en kwaliteit van leven
On-demand web-tv Stoppen en monitoren van (on)nodig ICS gebruik bij COPD, doe je zo!
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
oor uitspuiten
oor uitspuiten
Overdracht Medicatiegegevens
OZOverbindzorg voor zorgprofessionals in de zorg
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Pijn bij kinderen
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling
PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement V&VN
PIN 23- 4b Stoppen met Roken
PIN 23- 8 Dementie
PIN 23-2 Voeding
PIN 23-3 Complexe zorg
PIN ADEPD 2020
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Postoperatieve pijnbestrijding
Preventie van Depressie
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Psychiatrische stoornissen
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Reducept VR-training
Rekenen in de zorg
Scholing Digicoach VVT
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering - E-Learning
stoma: e-learning module A tot Z stomazorg
Stomazorg
Stomazorg
Syndroom van Korsakov
Target@Work
Tekenbeten en de ziekte van Lyme
Toetsen voorbehouden handelingen
Triage Algemeen/Huid
Vaardigheid katheteriseren van de blaas
Veilige insulinepennaalden
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegkundigspecialisten FTO Ouderengeneeskunde 2021
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verpleegtechnische handelingen A (4)
Verpleegtechnische handelingen B (4)
Verpleegtechnische Vaardigheden
VMS - Kwetsbare Ouderen
Webcast lage rug - Practicum
Webinar De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd
Webinar Praktisch gebruik van SGLT-2 remmers
Webinar Sensortechnologie en het optimaal instellen van uw Diabetespatiënt
Webinar Update sensortechnologie bij diabetes
Webinar Wet zorg en dwang & corona
Webinar: Wat gaat het diabetesjaar 2021 brengen? Vele veranderingen in de diabeteszorg
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
WebTV Diabeteszorg in de 1e lijn - Samenwerken en maatwerk leveren
Web-tv Hooikoorts: accepteren of aanpakken? (on-demand)
WebTV Hypoglykemie in uw dagelijkse praktijk
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
WebTV Stoppen met roken
WebTV Zorgstandaarden Astma (on-demand)
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Werken met de meldcode in de gehandicaptenzorg
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wijkgericht Werken
wond: E-learning module wondzorg
wond: E-learning Ulcus Cruris
Wondbehandeling met V.A.C. ® therapie
Wondzorg in zicht: deel 1
Zorgleefplan
Zorgplan maken volgens het Omaha System
Zorgverlening bij luchtwegen en gerelateerde problematiek (4)
Zorgvragers met Parkinson verzorgen

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Maastricht (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Breda (NL)

Farmacotherapie:Afwijkingen in het bloedbeeld, antibiotica en levensfasen en farmacotherapie (DL6) - lokatie:

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Keer Diabetes 2 om - lokatie:

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Webinar: Leefstijl in de huisartsenpraktijk: wat kan de GGZ leren? - lokatie:

Nier in Vizier! - De nieuwe NHG-Standaard chronische nier schade en samenwerking huisarts/praktijkondersteuner. - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Nieuwe NHG standaard Astma en COPD - lokatie:

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Praktijkondersteuning intensieve zorg - lokatie: Hoofddorp (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Voorbehouden Risicovol Handelen Vaardigheidstraining SPRINT - lokatie: Eemnes (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Leiden (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Farmacotherapie basis - lokatie: Bilthoven (NL)

Herhaling BHV + e-learning - lokatie: Winschoten (NL)

Introductiecursus Infant Mental Health - lokatie:

Introductiemodule Zorgtechnologie - lokatie: Enschede (NL)

Maskerbeademing (NPPV) kinderen 0-18 voor professionele zorgverleners - lokatie:

Online-scholing Lewy body dementie, een complexe aandoening - lokatie:

Refereerbijeenkomst herstelgericht werken - lokatie:

Webinar Wijkkliniek - lokatie:

zoomsessie oefenen ACP - lokatie:

Bewegen als medicijn bij Diabetes - lokatie: Utrecht (NL)

Breng beweging in de wijk - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus 'Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Longaanvallen bij COPD; tijd voor een preventieve aanpak - lokatie: Den Haag (NL)

Nascholing constitutioneel eczeem voor zorgprofessionals eerste lijn - lokatie:

Diabetes en Ramadan - lokatie:

FEA Nascholing probleemgedrag bij dementie V&VN - lokatie: Almelo (NL)

Slapen, eten en zindelijk worden - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus Ouderenzorg - lokatie: Spijkenisse (NL)

Breng beweging in de wijk - lokatie: Arnhem (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Alkmaar (NL)

Keer Diabetes 2 om - lokatie:

SVP.next - lokatie: Nijmegen (NL)

WCLC & ESMO TeleReview 2020 - lokatie:

Klinisch redeneren - lokatie: Nieuwegein (NL)

Voorbehouden Risicovol Handelen Vaardigheidstraining SPRINT - lokatie: Eemnes (NL)

Face to Face triagetraining - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Nijmegen (NL)

module 1 basis module ouderenzorg - lokatie: Groningen (NL)

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Woerden (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

Breng beweging in de wijk - lokatie: Arnhem (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

FGO Webinar Motorische ontwikkeling, Houding & Beweging - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 Module 1 - lokatie:

Guideline Informed Treatment-Personality Disorders (GIT-PD) - lokatie: Enschede (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Webinar: De aanzet tot beweging: van ‘moetivatie’ naar motivatie - lokatie:

zoomsessie oefenen ACP - lokatie:

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Roosendaal (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

PoZoB | DM Insulinebehandeling - lokatie: Veldhoven (NL)

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

THOON nascholing Patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden in de huisartsenpraktijk V&VN - lokatie: Hengelo (NL)

Webinar over BRMO’s , Corona in de thuiszorg - lokatie:

Breng beweging in de wijk - lokatie: Arnhem (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Amsterdam (NL)

FTO Astma - lokatie: The Hague (NL)

Online seminar Corona: jeugd beter begrepen, jeugd beter begeleid - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiden Aandachtsvelders Infectiepreventie - lokatie:

Thema-avond Langerhans: Behandeling van kwetsbare patiënten met diabetes - lokatie: Middelburg (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Boxmeer (NL)

Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Begeleiding verdieping - lokatie: Breda (NL)

Breng beweging in de wijk - lokatie: Arnhem (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Farmacotherapie Verdieping - lokatie: Breda (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Post-HBO Registeropleiding tot Professional Coach - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Breng beweging in de wijk - lokatie: Arnhem (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

Meldcode Huiselijk Geweld - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Voorbehouden Risicovol Handelen Vaardigheidstraining SPRINT - lokatie: Eemnes (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Fluitenberg (NL)

Maskerbeademing (NPPV) kinderen 0-18 voor professionele zorgverleners - lokatie:

Online Participanten Bijeenkomst CASS18+ - lokatie:

Vaardigheid: Doppler, Bloeddrukmeten en bepalen enkel-arm index - lokatie: Zwijndrecht (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

zoomsessie oefenen ACP - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

De nieuwe CNS en CVRM richtlijnen gefilterd naar casüistiek - lokatie:

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes subtypering: verdieping en vertaling naar de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

SHARP UPDATE - lokatie: Oosterhout (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten - lokatie: Houten (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Eindhoven (NL)

Gedeelde zorg - lokatie: Hoorn (NL)

Stoppen met roken. Hoe help je de kwetsbare roker? - lokatie: Utrecht (NL)

Crossroads Webinar - COVID-19 - lokatie:

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Kinderziekten en vaccinaties - lokatie: Almere (NL)

Online Congres - ADHD of druk gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Voorbehouden Risicovol Handelen Vaardigheidstraining SPRINT - lokatie: Eemnes (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Regie houden - lokatie:

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Breda (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Den Haag (NL)

Insuline injectie en lipohypertrofie - lokatie: Nieuw-Vennep (NL)

Opleiding Dermatologie voor zorgprofessionals - lokatie: Nieuwegein (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Thuis in dwarslaesiezorg, Anatomie en fysiologie - lokatie:

Vervolgopleiding voor verpleegkundige in de palliatieve zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

Bijscholing infuustherapie (veneuze lijnen & poortsystemen) - lokatie: Leiderdorp (NL)

cardiologiecursus voor cardiologie verpleegkundigen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Drieluik nascholing Longziekten - lokatie: Rotterdam (NL)

Verdiepingsscholing De Coachende Zorgprofessional - lokatie:

Verstandelijke beperking in de GGZ en/of jeugdzorg - lokatie:

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit - lokatie: Leeuwarden (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Nieuwe NHG standaard Astma en COPD - lokatie:

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Almere (NL)

verkorte cyclus voorbehouden en risicovol handelen voor ervaren zorgverleners - lokatie: Tiel (NL)

zoomsessie oefenen ACP - lokatie:

Zorg bij (v)echtscheiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar: Aanpak obesitas: meer dan een kwestie van minder - lokatie:

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Roermond (NL)

Thuis in dwarslaesiezorg, Anatomie en fysiologie - lokatie:

Trauma bij baby's en peuters - lokatie:

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie:

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Warnsveld (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Groningen (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Neurorevalidatie deel 1: probleemanalyse - lokatie: Haarlem (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Webinar over 5 momenten van handhygiëne in de thuiszorg - lokatie:

Farmacotherapie basis - lokatie: Breda (NL)

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Symposium 'Suïcidepreventie binnen GGZ Rivierduinen' - lokatie: Leiden (NL)

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie:

Nursing-congres | Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen - lokatie: Ede (NL)

Online Congres- Verslavingsproblematiek 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Non-farmacologische interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie - lokatie: Groningen (NL)

Forensische Geneeskunde: Lijkschouwing: een koud kunstje? - lokatie: Rotterdam (NL)

Slaapproblemen bij ouderen - lokatie:

23e Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie- Doelencongres - lokatie: Rotterdam (NL)

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling reanimatie en AED - lokatie: Winschoten (NL)

Maskerbeademing (NPPV) kinderen 0-18 voor professionele zorgverleners - lokatie:

Online Congres - Coping - Omgaan met stress - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Breda (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Breda (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Train de Trainers (TT) - cursus Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten - lokatie: De Bilt (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek advanced - lokatie: Houten (NL)

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling - lokatie:

Verdiepingsscholing De Coachende Zorgprofessional - lokatie:

Begeleiding basis - lokatie: Zwolle (NL)

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling - lokatie:

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Wassenaar (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Zwolle (NL)

Het immuunsysteem: écht van belang, maar vaak vergeten. - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Symposium 'Stomazorg de praktische kant' - lokatie: Gouda (NL)

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: De Bilt (NL)

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Kinderziekten en vaccinaties - lokatie: Almere (NL)

Oren (vaardigheid) - lokatie: Valkenswaard (NL)

Vaardigheid: Doppler, Bloeddrukmeten en bepalen enkel-arm index - lokatie: Valkenswaard (NL)

Ondersteuningsconsulent als samenwerkingspartner - lokatie: Utrecht (NL)

Multiprobleemgezinnen - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Nationaal Diabetesverpleegkundigen Congres 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Farmacogenetica: bent u er al in thuis? (Een interactieve online-thuisscholing) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Post-HBO Registeropleiding tot Professional Coach - lokatie: Noordwijk (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Almere (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)