Masterclass Diabetes type 2 interactief - set 13 - lokatie:

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2021
Acute Hiv Infectie
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Allergische rinitis: zichtbaar in de huisartspraktijk
Amsterdam Symposium - Antistoffen tegen Covid-19 in moedermelk
Amsterdam Symposium - Onbewust besmet Covid-19 onder gezonde Nederlanders
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie (2016)
Bariatrische chirurgie in de huisartspraktijk voor POH's
Basiscursus anticonceptie en onbedoelde zwangerschap
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basismodule soa (V&V - VSR)
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Biosimilars in de eerste lijn
Blaaskatheterisatie Man
Blaaskatheterisatie Vrouw
Bloeddrukmeting anno nu
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
Breath Online: Ernstig astma bij kinderen en zwangere vrouwen - verantwoord gebruik van biologicals, waar liggen de uitdagingen?
BSL Medisch rekenen: casuïstiek kinderen
BSL Medisch rekenen: casuïstiek volwassenen
BSL Medisch rekenen: Compleet
BSL Wondzorg: ACT-zwachtelen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL Basiszorg Persoonlijke verzorging
BSL Basiszorg: Mondverzorging
BSL Basiszorg: Uitscheiding
BSL Bewegingsondersteuning: Omgaan met tilliften
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen binnen de grenzen van het bed
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen buiten de grenzen van het bed
BSL Bloedafname via venapunctie
BSL Bloedafname via venapunctie_niveau 5
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Kind- voor verpleegkundigen
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor verpleegkundigen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor verpleegkundigen
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Essentiële zorg: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Evidence based practice: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap – Evidence based quality improvement (EBQI): de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneerhulpen
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneren: de basis
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Infusie perifere canule_niveau 4
BSL Infusie perifere canule_niveau 5
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 4
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 5
BSL Injecteren insuline_niveau 3
BSL Injecteren insuline_niveau 4
BSL Injecteren insuline_niveau 5
BSL Injecteren_niveau 3
BSL Injecteren_niveau 4
BSL Injecteren_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 5
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 3
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 4
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 5
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Begeleiden van de familie
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met onbegrepen gedrag
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met stemmingen
BSL Medisch rekenen: Basisvaardigheden
BSL Medisch rekenen: Infusie/transfusie
BSL Medisch rekenen: Vaste medicatie
BSL Medisch rekenen: Vloeibare medicatie
BSL Medisch rekenen: Vochtbalans berekenen
BSL Medisch rekenen: Zuurstof
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 5
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 5
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 3
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 4
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 5
BSL Vitale functies_niveau 3
BSL Vitale functies_niveau 4
BSL Vitale functies_niveau 5
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 3
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 4
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 5
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 4
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 5
BSL Wondzorg_niveau 3
BSL Wondzorg_niveau 4
BSL Wondzorg_niveau 5
BSL Zuurstof toedienen_niveau 3
BSL Zuurstof toedienen_niveau 4
BSL Zuurstof toedienen_niveau 5
BSL_E_Steunkousen aan- en uittrekken
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL-E-learning Hygiëne en Infectiepreventie
Carrouseltraining Verpleegtechnische vaardigheden
CASPIR Module 1
CASPIR Online 2020
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Compressief Zwachtelen
COPD
Crew Resource Management
De ideale inhalator bestaat! Feit of fabel?
De politieke actualiteit in de zorg
Delier (2019) E-Learning
Dementie
Dementie
Dementie
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Diabetes en insuline injecteren
Diabetes voetzorg - deel 1
Dokter, ik las in de krant dat... - Leer als verpleegkundige zélf medisch nieuws duiden
Dr Google
ECG Maken en lezen
E-CME: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
Een nieuwe NHG-standaard COPD
Eetstoornissen: online college
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning compressietherapie
E-learning Continentiezorg afvoerend
E-learning COPD op praktijkeducatie.nl. scholingsbijlage in het Tijdsschrift De Praktijk 2010-4
E-learning CVRM voor gevorderden
E-learning Dementie en Dan
E-learning Dementie en Dan
E-learning diabetische voet
E-learning DSM 5
E-learning GLP-1 gebaseerde therapie bij diabetes type 2 - module 1
e-learning Gordelroosvaccinatie
E-learning incretinetherapie
E-learning incretinetherapie
E-learning Insectenallergie
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Korsakov
E-learning kwetsbare ouderen
E-learning kwetsbare ouderen
E-learning Nieuwe NHG Standaard Astma onder de loep
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Rookvrije Start
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning ulcus cruris
E-learning Ulcus Cruris
E-learning Verhoogd valrisico bij ouderen signaleren en inschatten
E-learning Very Brief Advice bij de behandeling van rookverslaving
E-learning werken met Mikzo of Omaha
E-learning: De nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Allergie van de bovenste luchtwegen’
E-learning; Astmacontrole in de praktijk
E-learning; Longaanvallen bij COPD, tijd voor een preventieve aanpak
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
Epilepsie
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert VVT: Oren uitspuiten
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Botten
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Hersenzenuwen
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Hormoonstelsel
e-Xpert DA Pathologie - COPD
e-Xpert DA Ziekenhuis: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert DA Ziekenhuis: Triage voor de polikliniek
e-Xpert DA: Kwaliteitszorg
e-Xpert DA: Pathologie - Diabetes mellitus
e-Xpert DA: Zwachtelen
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert hbo VVH: 06. Mobiliteit
e-Xpert hbo VVH: 17. Wondverzorging
e-Xpert hbo VVH: 18. Ondersteuning van de ademhaling
e-Xpert hbo VVH: 19. Instandhouding van de bloedsomloop
e-Xpert hbo VVH: 20. Intraveneuze toepassingen
e-Xpert hbo VVH: 22. Orthopedische interventies
e-Xpert hbo VVH: 23. Pre- en postoperatieve zorg
e-Xpert hbo VVH: 24. Palliatief terminale zorg
e-Xpert Kraamzorg: Algemeen
e-Xpert Kraamzorg: Infectiepreventie en hygiëne
e-Xpert Kraamzorg: Kraamvrouw
e-Xpert Kraamzorg: Partusassistentie
e-Xpert Kraamzorg: Pasgeborene
e-Xpert Kraamzorg: Voeding
e-Xpert PrehospitALS: Interne
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: Verloskunde
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VBH: Insuline toedienen
e-Xpert VBH: Intraveneuze canule/Perifeer Infuus
e-Xpert VBH: PICC
e-Xpert VBH: Stomazorg
e-Xpert VBH: Suprapubische katheter (2019)
e-Xpert VBH: Suprapubische katheter verwisselen
e-Xpert VBH: Verwijderen van drains
e-Xpert VVT: (In)continentie
e-Xpert VVT: Afasie
e-Xpert VVT: Agressie en veiligheid
e-Xpert VVT: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
e-Xpert VVT: Bewegingsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie algemeen
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VVT: Bloedafname en bloedkweken
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: BOPZ (Vrijheidsbeperkende maatregelen)
e-Xpert VVT: Brandbestrijding en ontruiming
e-Xpert VVT: Communiceren in de zorg
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: Datalekken in de zorg
e-Xpert VVT: De kwetsbare oudere
e-Xpert VVT: Decubitus
e-Xpert VVT: Depressie bij ouderen
e-Xpert VVT: Diepe dementie
e-Xpert VVT: Eenzaamheid
e-Xpert VVT: Epilepsie
e-Xpert VVT: Ergocoaches
e-Xpert VVT: Ethiek in de gezondheidszorg
e-Xpert VVT: Excellente zorg
e-Xpert VVT: Familieparticipatie
E-Xpert VVT: Fysieke belasting
e-Xpert VVT: Gebruik van de bladderscan
e-Xpert VVT: Gehoor- en visusproblemen
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Hartfalen
e-Xpert VVT: Hartfalen voor helpenden
e-Xpert VVT: Hechtingen en nietjes verwijderen
e-Xpert VVT: Hygiëne bij verzorging van de cliënt
e-Xpert VVT: Hypertensie
e-Xpert VVT: Hypodermoclyse
e-Xpert VVT: Inbrengen neusmaagsonde en sondevoeding
e-Xpert VVT: Infusie IV
e-Xpert VVT: Infusie SC (CADD – PCA)
E-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Intramusculair Injecteren
e-Xpert VVT: Intraveneus injecteren
e-Xpert VVT: Jong dementerenden
e-Xpert VVT: Klinisch redeneren
e-Xpert VVT: Mantelzorg
e-Xpert VVT: Medicatie (Humanitas)
e-Xpert VVT: Medicatie aanreiken voor helpenden
E-Xpert VVT: Medicatie I
E-Xpert VVT: Medicatie II
e-Xpert VVT: Medicatie II (Humanitas)
e-Xpert VVT: Medisch Rekenen
e-Xpert VVT: Medisch rekenen
e-Xpert VVT: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert VVT: Multimorbiditeit
e-Xpert VVT: Multiple sclerose
e-Xpert VVT: Normen verantwoorde zorg
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obstipatie en laxeren
e-Xpert VVT: Omaha System
e-Xpert VVT: Omgaan met cliënten uit andere culturen
e-Xpert VVT: Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
e-Xpert VVT: Ondersteunen zelfredzaamheid
e-Xpert VVT: Ouderenmishandeling
e-Xpert VVT: Parkinson
e-Xpert VVT: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Perifeer Infuus
e-Xpert VVT: PICC
e-Xpert VVT: Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Reanimatie
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Reuma
e-Xpert VVT: Steunkousen aan- en uittrekken
e-Xpert VVT: Stomazorg
e-Xpert VVT: Subcutaan injecteren
e-Xpert VVT: Uitzuigen van mond- en keelholte
e-Xpert VVT: Urinestoma
e-Xpert VVT: Urineweginfecties
e-Xpert VVT: Valpreventie
e-Xpert VVT: Verlies en rouwverwerking
e-Xpert VVT: Verplaatsen van cliënten
e-Xpert VVT: Verslikking
e-Xpert VVT: Verwijderen van Neustampon
e-Xpert VVT: Verwijderen van Wondtampon
e-Xpert VVT: Verwijderen wond- of redonsedrain
e-Xpert VVT: Verzorgenden (Careyn)
e-Xpert VVT: Vitale Functies
e-Xpert VVT: Vleugelnaald en insuflon
e-Xpert VVT: Voeding & Slikken
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Voedselveiligheid en HACCP (Grootkeukens)
e-Xpert VVT: Voorkomen van vrijheidsbeperking in de thuiszorg
e-Xpert VVT: Werkbegeleiding
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wondzorg
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zwachtelen
e-Xpert: 02. EBP – Rol van patiënt en zorgprofessional
e-Xpert: 07. EBP – Statistiek bij onderzoek
e-Xpert: 09. EBP – Zoekstrategie bij een CAT
e-Xpert: 10. EBP – Beoordeling van zoekresultaten
e-Xpert: 11. EBP – Conclusie opstellen
e-Xpert: 12. EBP – Richtlijnen
e-Xpert: 13. EBP – Shared Decision Making
e-Xpert: 2019 Novel coronavirus (COVID-19)
e-Xpert: ACE-remmers
e-Xpert: Afwijkingen ademhaling
e-Xpert: Agressie en veiligheid
e-Xpert: Anafylaxie
e-Xpert: Anatomie & Fysiologie - Zintuiglijk stelsel
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Atherosclerose
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Basic Life Support Kind
e-Xpert: Benigne Prostaat Hyperplasie
e-Xpert: Beroepscode
e-Xpert: Bijnierpathologie
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Borstkanker
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Cardio thoracale chirurgie
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: Classificatiesystemen
e-Xpert: Colitis Ulcerosa
e-Xpert: COPD
e-Xpert: COVID-19 (advies en preventie)
e-Xpert: COVID-19 (basismodule)
e-Xpert: CT scan
e-Xpert: De geriatrische patiënt
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: Diabetes gravidarum
e-Xpert: Diep veneuze trombose
e-Xpert: Dikke darmkanker
e-Xpert: Effectief vergaderen
e-Xpert: EHBO
e-Xpert: Gastro-oesofageale reflux
e-Xpert: Hartfalen
e-Xpert: hbo VVH: 07. Infectiebestrijding
e-Xpert: hbo VVH: 15. Begeleiden van patiënten bij onderzoeken
e-Xpert: hbo VVH: 16. Warmte- en koudebehandeling
e-Xpert: Hechten
e-Xpert: Hechtingen en agraves verwijderen
e-Xpert: Hygiëne en isolatiemaatregelen (OLVG)
e-Xpert: Hypertensie
e-Xpert: ICF
e-Xpert: Ileus
e-Xpert: Impella
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Inleiding en behandeling van kanker
e-Xpert: Intra-aortale ballonpomp (IABP)
e-Xpert: Isolatiemaatregelen
e-Xpert: Jicht
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Aanvullingen op de primary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - ABCDE opvang van zwangeren
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Brandwonden
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Herkennen van de vitaal bedreigde patiënt
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Koudeletsels
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Ouderen en kinderen
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Overdragen van informatie via de SBAR
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Sepsis
e-Xpert: Levercirrose
e-Xpert: Longembolie
e-Xpert: Medisch rekenen voor kinderverpleegkundigen
e-Xpert: Methodes van gegevens verzamelen
e-Xpert: Multimorbiditeit
e-Xpert: NANDA
e-Xpert: NIC/NOC
e-Xpert: Nierfalen
e-Xpert: Nierfysiologie
e-Xpert: Nierstenen
e-Xpert: Obesitas
e-Xpert: Obstipatie
e-Xpert: Ondernemerschap in de zorg
e-Xpert: Ondervoeding
e-Xpert: Ondervoeding (Bravis)
e-Xpert: OSAS
e-Xpert: Otitis Media
e-Xpert: Perifeer Arterieel Vaatlijden
e-Xpert: Peritonitis
e-Xpert: PiCCO
e-Xpert: Pleuritis
e-Xpert: Pneumonie
e-Xpert: Pneumothorax
e-Xpert: Preventie van infectie
e-Xpert: Prostaatkanker
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg voor Vrouw en Kind Centrum (Spaarne Gasthuis)
e-Xpert: Reuma
e-Xpert: SAMPC
e-Xpert: Schildklierpathologie
e-Xpert: Sociale media en internet
e-Xpert: Ulcus pepticum
e-Xpert: Urineweginfecties
e-Xpert: Valpreventie
e-Xpert: VBH: Blaaskatheterisatie (Bravis)
e-Xpert: VBH: Blaaskatheterisatie (Dijklander Ziekenhuis)
e-Xpert: Verhoogde bloedingsneiging
e-Xpert: Visie op zorg
e-Xpert: Voeding
e-Xpert: VVO SEH: Bariatrische chirurgie (bariatric surgery)
e-Xpert: VVO SEH: Bloed verlies per trimester (blood loss per trimester)
e-Xpert: VVT: Bloedglucose meten (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Gastvrijheid
e-Xpert: VVT: Insulinetoediening (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Ondervoeding bij ouderen (Amaris)
e-Xpert: VVT: PEG-sonde, plaatsen en verzorgen
e-Xpert: VVT: Thuisbeademing
e-Xpert: Wetgeving in de gezondheidszorg
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Zorginformatie- en registratiesystemen
Extrafijne formulering OnDemand
farmacotherapeutisch overleg
Gecombineerde Leefstijl Interventie
Geneesmiddelen in het verkeer
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Griep- en pneumokokkenvaccinatie in de praktijk
Hartfalen
Hartfalen voor POH
Hartmann Verdiepingsmodule Overloopincontinentie
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Hepatitis C voor Verpleegkundigen
Hielprik
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
inco: E-learning Continentiezorg absorberend
inco: e-learning module A tot Z basis continentie en retentiezorg
Inhalatietraining
Injecteren & Infusie Trainingsbibliotheek
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
In-vitro evaluatie studie van 5 verschillende ‘anti-statische’ voorzetkamers
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Kanker & Leven
Klinische lessen Noorderzorg 2021
Koolhydraat beperkt werkt
Leefstijl in de spreekkamer (oncologie) – E-learning
Lipohypertrofie bij diabetes
Luchtwegproblematiek in de eerste lijn; pneumokokkenvaccinatie en lage luchtweginfecties
Masterclass dementie voor wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners
MC cursus
Medicamenteuze behandeling bij hartfalen
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen ouderenzorg – omgaan met pijn
Medicijngroepen ouderenzorg – omgaan met pijn
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Medisch rekenen: Toets 1 Antonius Compleet
Memotrainer voor triagisten
Memotrainer voor triagisten V2
Microlearnings verpleegtechnische handelingen
Module 2: Stimuleren online inzage in dossier onder patiënten
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nieuwe NHG standaard Astma
Nieuwe richtlijnen astma
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over Oncologie
Obesitas - webinar on demand
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omaha systeem
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
On demand webcast ICS bij COPD: wanneer wel en wanneer niet?
On demand webinar - GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - module 1
On demand web-tv ADA Highlights 2021
On-demand webcast COPD Update 2020
On-demand webcast Nieuwe Huisartsenrichtlijn COPD 2021
On-demand webcast Personalised healthcare in de huisartspraktijk - Je gaat het zien als je het doorhebt
On-demand webcast Testosteron Deficientie - Impact, diagnose en behandeling
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv Fractuurpreventie in de huisartspraktijk
On-demand web-tv Insulinetherapie: what's new?
On-demand web-tv Pijn bij diabetes: diabetische pijnlijke neuropathie (DPN) en kwaliteit van leven
On-demand web-tv Stoppen en monitoren van (on)nodig ICS gebruik bij COPD, doe je zo!
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online verdiepingscursus Insulinetherapie
oor uitspuiten
oor uitspuiten
Overdracht Medicatiegegevens
OZOverbindzorg voor zorgprofessionals in de zorg
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve zorg deel 2 - Dyspneu
Palliatieve zorg Deel 3 - Pijn in de palliatieve fase
Palliatieve zorg Deel 4 - De stervensfase
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Pijn bij kinderen
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling
PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement V&VN
PIN ADEPD 2020
POH Beroertepreventie Challenge in 5 modules
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Postoperatieve pijnbestrijding
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) - e-learning
Preventie van depressie
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Psychiatrische stoornissen
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Reducept VR-training
Rekenen in de zorg
Risico Volle Voorbehouden Handelingen
Scholing Digicoach VVT
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Skin tears: preventie, beoordeling en behandeling
SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering - E-Learning
SOH hercertificering basismodule
stoma: e-learning module A tot Z stomazorg
Stomazorg
Stomazorg
Syndroom van Korsakov
Teamontwikkeling
Tekenbeten en de ziekte van Lyme
Tekenbeten en de ziekte van Lyme
Triage Algemeen/Huid
Update Kinder- en Jeugdvaccinaties
Veilige insulinepennaalden
Venapunctie voor de Doktersassistente, Verpleegkundige en Verzorgende IG
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegkundigspecialisten FTO Ouderengeneeskunde 2021
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verpleegtechnische Vaardigheden
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
VMS - Kwetsbare Ouderen
Webcast lage rug - Practicum
Webinar De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd
Webinar Praktisch gebruik van SGLT-2 remmers
Webinar Risicomanagement door de POH: en ze leven nog lang en gelukkig!
Webinar Sensortechnologie en het optimaal instellen van uw Diabetespatiënt
Webinar Wet zorg en dwang & corona
Webinar: Wat gaat het diabetesjaar 2021 brengen? Vele veranderingen in de diabeteszorg
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
WebTV Diabeteszorg in de 1e lijn - Samenwerken en maatwerk leveren
Web-tv Hooikoorts: accepteren of aanpakken? (on-demand)
WebTV Hypoglykemie in uw dagelijkse praktijk
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
WebTV Stoppen met roken
WebTV Zorgstandaarden Astma (on-demand)
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wijkgericht Werken
wond: Elearning Decubitus
wond: E-learning module wondzorg
wond: E-learning Ulcus Cruris
Wondbehandeling met V.A.C. ® therapie
Wondzorg in zicht: deel 1
Zorgleefplan
Zorgplan maken volgens het Omaha System
Zorgplan maken volgens het Omaha System
Zorgvragers met Parkinson verzorgen

Diabetes Kennis Netwerk - lokatie:

Gepersonaliseerde zorg bij diabetes type 2 - module 3 - lokatie:

Leefstijl verandering bij DM Type 2 - lokatie: Breda (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

The challenges of diabetes type 2 - lokatie: Oisterwijk (NL)

Training Vlaggensysteem - lokatie: Venlo (NL)

OSAS en diabetes mellitus type 2 - lokatie:

Agressietraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Gepersonaliseerde zorg bij diabetes type 2 - module 2 - lokatie:

Hartfalen en casefinding - lokatie: Middelburg (NL)

Ins & outs over overgewicht en obesitas - in 60 minuten - lokatie:

Leefstijl verandering bij DM Type 2 - lokatie: Breda (NL)

Online nascholing GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 - module 2-praktische toepassing - lokatie:

Online nascholing omkeren in de praktijk - lokatie:

Begeleiding basis - lokatie: Breda (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Zwolle (NL)

FTO Astma - lokatie: Den Haag (NL)

Lange termijn Complicaties van Diabetes mellitus - lokatie:

Nascholing Situational Care 2021 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Aandacht voor obesitas - module 2 - lokatie:

Aanpak obesitas: meer dan een kwestie van minder (Online scholing) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Nascholing Situational Care 2021 - lokatie: Purmerend (NL)

Online scholing Atriumfibrilleren voor de POH - lokatie:

Scholing persoonsgerichte zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Starten met stoppen (basis) - lokatie: Heerenveen (NL)

Symposium Circulatoire insufficiëntie: Pompen of verzuipen!? - lokatie: Rotterdam (NL)

Webinar: Aanpak obesitas: meer dan een kwestie van minder - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Diagnostiek luchtwegallergieën - lokatie: Almere (NL)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende( EVV) - lokatie:

Implementatie Longformularium Friesland - lokatie: Leeuwarden (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

4e DECU (Dutch ENETS Congress Update) - lokatie: Rotterdam (NL)

Aandacht voor obesitas - module 1 - lokatie:

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Nieuwerkerk aan den IJssel (NL)

DM2, theorie en de praktijk - lokatie: Harlingen (NL)

Enoximon: Niet te veel, wel genoeg. Atopische aandoeningen en COVID-19 - lokatie:

Nascholing "CArdio REnale MEtabole effecten van SGLT2-i" - lokatie: Akersloot (NL)

Zeden - lokatie:

Breinbasics - Niet-aangeboren hersenletsel - lokatie:

Farmacotherapie Verdieping - lokatie: Bilthoven (NL)

HersenletselCongres 2021 - lokatie:

HOME (Hechting, Ouderschap en MEntaliseren): Opleiding voor Gezinnen met Kinderen bij een Moeilijke Start - lokatie:

Kwaliteitsavond Knooppunt Ketenzorg i.s.m. regio-organisatie ZHN i.o.: ontwikkelingen in ICT en digitalisering, wat betekent dit voor jou als zorgverlener in je dagelijks werk? - lokatie: Sassenheim (NL)

Leefstijlaanpassingen voor diabetes type 2 - lokatie:

Nierfunctie en diabetes type 2 - lokatie:

Online nascholing GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 - module 1 - lokatie:

Opleiding Casemanagement dementie - lokatie: Heerlen (NL)

Symposium Circulatoire insufficiëntie: Pompen of verzuipen!? - lokatie: Rotterdam (NL)

Verslavingszorg - lokatie:

Yuceltraining - lokatie:

Zorg voor ouderen in de eerste lijn - lokatie: Zwolle (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Vlissingen (NL)

CVRM-basis voor Doktersassistenten (KOEL) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Infectiepreventie in de Thuiszorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Lange termijn Complicaties van Diabetes mellitus - lokatie:

Live webinar Patient journey COPD - lokatie:

Nationaal POH Congres - Voorjaar 2021 - lokatie: Ede (NL)

Nierfunctie en diabetes type 2 - lokatie: Ugchelen (NL)

Nieuwe inzichten vroeg introductie allergenen, meer aandacht voor noten - lokatie:

Obesitas - lokatie:

Online nascholing GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 - module 1 - lokatie: Haarlem (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Training Vlaggensysteem - lokatie: Venlo (NL)

Venticare Live 2021 2 november - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Venticare Live 2021 2 november - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Baby don’t be afraid - lokatie: Leidschendam (NL)

DiabetesDebat - lokatie: Amersfoort (NL)

Praktische voetcontrole bij patiënten met diabetes mellitus - lokatie: Groningen (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2021 - lokatie: Amersfoort (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

GIT-PD Jeugd training - lokatie: Utrecht (NL)

Netwerkconferentie van het Netwerk Vroege Psychose: VIP: the future is now! - lokatie: Eindhoven (NL)

Online nascholing omkeren in de praktijk - lokatie:

Symposium: Gezonde leefstijl, goede basis! - lokatie: Wolvega (NL)

Training Anti decubitus - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Tillen en transfereren - lokatie: Leeuwarden (NL)

Traumadagen 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Verdiepingscursus Praktische Diabeteszorg voor verpleegkundigen - lokatie: Zeist (NL)

Congres Verder in Beweging 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Baby don’t be afraid - lokatie: Leidschendam (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Assen (NL)

Diabetische voetzorg in de hedendaagse praktijk (op basis van: Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019) - lokatie:

Farmacotherapie basis - lokatie: Breda (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Webinar Zorg op afstand - lokatie: Schiphol (NL)

Capaciteits-Coördinator - lokatie: Hilversum (NL)

Delier in de palliatieve fase - lokatie: Delft (NL)

Live webinar Therapietrouw - lokatie:

Scholing persoonsgerichte zorg - lokatie: Utrecht (NL)

SOLK bij ouderen - lokatie:

ACT in groepen opleiding - lokatie: Waalre (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Den Haag (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Veenendaal (NL)

DM2, theorie en de praktijk - lokatie: Schiermonnikoog (NL)

Hadoks Acute zorg - Klinische lessen - lokatie: Den Haag (NL)

KNMG Webinar Verschil moet er zijn. Op zoek naar meer diversiteit en inclusie. - lokatie:

Kwaliteitsavond Knooppunt Ketenzorg i.s.m. regio-organisatie ZHN i.o.: ontwikkelingen in ICT en digitalisering, wat betekent dit voor jou als zorgverlener in je dagelijks werk? - lokatie: Sassenheim (NL)

NHGDoc Masterclass - lokatie: Rotterdam (NL)

"Uw problemen gaan in rook op 2.0" - lokatie: Den Haag (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten - lokatie: Houten (NL)

Dialyse Symposium - lokatie: Assen (NL)

NHGDoc Masterclass - lokatie: Rotterdam (NL)

Online nascholing omkeren in de praktijk - lokatie:

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Belevingsgerichte zorg (o.a. snoezelen) bij ouderen en in de psychogeriatrische zorg - lokatie: Zeeland (NL)

Farmacotherapie nascholing - lokatie:

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Jeuk is niet leuk; wanneer geeft u het uit handen? (Webinar) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Longen luisteren - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Onregelmatige diensten bij DM type 2 - lokatie:

Thema avond 'Nieuwe NHG standaard DM type 2' - lokatie: Middelburg (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Rotterdam (NL)

Het LEARN Leiderschapsprogramma in de wijk. Module 2 16-11-2021 - lokatie:

Leefstijl & Diabetes - lokatie:

Masterclass Opbaren en verzorgen van een overleden baby - lokatie: Heemskerk (NL)

Online Nascholing ‘De nieuwe NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 in één avond’ - lokatie: Amersfoort (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Slaapproblemen bij ouderen - lokatie:

Transmuraal overleg Astma COPD 2021 - lokatie: Breda (NL)

Verpleegkundig Indiceren - lokatie: Zwolle (NL)

58e Gynaecongres - lokatie: Amersfoort (NL)

Diabetes Kennis Netwerk - lokatie:

Farmacotherapie Verdieping - lokatie: Sassenheim (NL)

Landelijke bijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen vrouwelijke genitale verminking (vgv) van JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen - lokatie:

NVMO Congres 2021 - lokatie: Bergen (NL)

Congres ‘De volgende stap in patiëntveiligheid’ - lokatie: Barneveld (NL)

Delier in de palliatieve fase - lokatie: Den Haag (NL)

Studiedag: Ik doe mee, ik hoor erbij! - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass CF verpleegkundigen 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

symposium Oogheelkundige zorg - lokatie:

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Maastricht (NL)

Polyfarmacie - online scholing - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Achter mijn masker: 6 ingrediënten om te groeien in een crisis - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Agressietraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Allemaal Beestjes 2021: Infectieziekten in wereldstad Rotterdam - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Oostzaan (NL)

Symposium Verpleegkundige Advies Raad - lokatie: Oegstgeest (NL)

Thema avond 'Nieuwe NHG standaard DM type 2' - lokatie: Middelburg (NL)

PrimaCura | Sandwichscholing 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Farmacotherapie Verdieping - lokatie: Sassenheim (NL)

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie:

Nier in Vizier! - De nieuwe NHG-Standaard chronische nier schade en samenwerking huisarts/praktijkondersteuner. - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Obesitas - lokatie:

SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering - Hand-pols trauma - lokatie: Harderwijk (NL)

Symposium de HBO-V van de Toekomst - lokatie:

8e Oncologie Symposium van het Noorden - lokatie: Heerenveen (NL)

ACT in groepen opleiding - lokatie: Waalre (NL)

BIG5 Congres Ouderengeneeskunde 2021 - lokatie: Ede (NL)

Farmacotherapie Verdieping - lokatie: Sassenheim (NL)

Inspiratiebijeenkomst Omgaan met onbegrepen gedrag bij thuiswonende migranten met dementie - lokatie: Utrecht (NL)

SLAAP 2021 - lokatie:

SOH Congres 2021 - De kracht van de SOH - - lokatie: Breda (NL)

Breinbasics - Niet-aangeboren hersenletsel - lokatie:

Complete zorg voor de kwetsbare oudere in het ziekenhuis - lokatie: Groningen (NL)

Havensymposium 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Agressietraining - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Diabetes Kennis Netwerk - lokatie:

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie en diabetes tijdens de ramadan - lokatie:

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie: Almelo (NL)

Klinische genetica in de eerste lijn: het puzzelstukje dat mist - lokatie: Rotterdam (NL)

PrimaCura | Sandwichscholing 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Diabetes Kennis Netwerk - lokatie:

Train the Trainer / Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Kolham (NL)

Training Anti decubitus - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Tillen en transfereren - lokatie: Leeuwarden (NL)

11e Jaarsymposium Gehechtheid 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Doppler Scholing - lokatie: Nijmegen (NL)

Training teach the teacher voor opleiders - lokatie: Rotterdam (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek advanced - lokatie: Houten (NL)

Inspiratiebijeenkomst Persoonsgerichte Zorg, Positieve Gezondheid - lokatie: Heinkenszand (NL)

Feedbackbijeenkomst CRVM/DM - lokatie:

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2021 - lokatie: Amersfoort (NL)

Leefstijl & Diabetes - lokatie:

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Het immuunsysteem: écht van belang, maar vaak vergeten - lokatie: Rotterdam (NL)

Training teach the teacher voor opleiders - lokatie: Rotterdam (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Bilthoven (NL)

Farmacotherapie Verdieping - lokatie: Veldhoven (NL)

Training teach the teacher voor opleiders - lokatie: Rotterdam (NL)

Capaciteits-Coördinator - lokatie: Hilversum (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

Training teach the teacher voor opleiders - lokatie: Rotterdam (NL)

Het LEARN Leiderschapsprogramma in de wijk. Module 3 21-12-2021 - lokatie:

ACT in groepen opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Positioneren is een VAK! - lokatie: Marsum (NL)

Capaciteits-Coördinator - lokatie: Hilversum (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2022 - lokatie: Amersfoort (NL)