13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2020
Acute Hiv Infectie
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie (2016)
Bariatrische chirurgie in de huisartspraktijk voor POH's
Basiscursus anticonceptie en onbedoelde zwangerschap
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Behandelen van diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - On demand webinar
Benchmark CVRM over 2019
Benchmark diabetes over 2019
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Blaaskatheterisatie Man
Blaaskatheterisatie Vrouw
Bloeddrukmeting anno nu
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
Breng beweging in de praktijk
BSL Medisch rekenen: casuïstiek kinderen
BSL Medisch rekenen: casuïstiek volwassenen
BSL Medisch rekenen: Compleet
BSL Wondzorg: ACT-zwachtelen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL Basiszorg Persoonlijke verzorging
BSL Basiszorg: Mondverzorging
BSL Basiszorg: Uitscheiding
BSL Bewegingsondersteuning: Omgaan met tilliften
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen binnen de grenzen van het bed
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen buiten de grenzen van het bed
BSL Bloedafname via venapunctie
BSL Bloedafname via venapunctie_niveau 5
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Kind- voor verpleegkundigen
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor verpleegkundigen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor verpleegkundigen
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Essentiële zorg: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Evidence based practice: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap – Evidence based quality improvement (EBQI): de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneerhulpen
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneren: de basis
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Infusie perifere canule_niveau 4
BSL Infusie perifere canule_niveau 5
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 4
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 5
BSL Injecteren insuline_niveau 3
BSL Injecteren insuline_niveau 4
BSL Injecteren insuline_niveau 5
BSL Injecteren_niveau 3
BSL Injecteren_niveau 4
BSL Injecteren_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 5
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 3
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 4
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 5
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Begeleiden van de familie
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met onbegrepen gedrag
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met stemmingen
BSL Medisch rekenen: Basisvaardigheden
BSL Medisch rekenen: Infusie/transfusie
BSL Medisch rekenen: Vaste medicatie
BSL Medisch rekenen: Vloeibare medicatie
BSL Medisch rekenen: Vochtbalans berekenen
BSL Medisch rekenen: Zuurstof
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 5
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 5
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 3
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 4
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 5
BSL Vitale functies_niveau 3
BSL Vitale functies_niveau 4
BSL Vitale functies_niveau 5
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 3
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 4
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 5
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 4
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 5
BSL Wondzorg_niveau 3
BSL Wondzorg_niveau 4
BSL Wondzorg_niveau 5
BSL Zuurstof toedienen_niveau 3
BSL Zuurstof toedienen_niveau 4
BSL Zuurstof toedienen_niveau 5
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL-E-learning Hygiëne en Infectiepreventie
Carrouseltraining Verpleegtechnische vaardigheden
CASPIR Module 1
CASPIR Online 2019
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Compressief Zwachtelen
COPD
COPD - Poh-educa.nl
CVRM - Poh-educa.nl
De wijkverpleegkundige: vijf jaar in de Zorgverzekeringswet! Over de verpleegkundige indicatiestelling in de Zvw
Delier (2019) E-Learning
Dementie
Dementie
Dementie
Deskundig en Bekwaam
Diabetische retinopathie - Poh-educa.nl
diabetische voetzorg - deel 2
Dr Google
ECG Maken en lezen
E-congres 2019: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Continentiezorg afvoerend
E-learning COPD op praktijkeducatie.nl. scholingsbijlage in het Tijdsschrift De Praktijk 2010-4
E-learning CVRM voor gevorderden
E-learning Dementie en Dan
E-learning Dementie en Dan
E-learning DSM 5
E-learning Insectenallergie
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning kwetsbare ouderen
E-learning kwetsbare ouderen
E-learning Nieuwe NHG Standaard Astma onder de loep
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Smaakontwikkeling en eerste hapjes
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning Ulcus Cruris
E-learning Verhoogd valrisico bij ouderen signaleren en inschatten
E-learning werken met Mikzo of Omaha
E-learning: Optimaliseer jouw zorg voor BOPP (baby's van ouders met psychische problematiek)
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
Epilepsie
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert VVT: Oren uitspuiten
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Botten
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Hersenzenuwen
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Hormoonstelsel
e-Xpert DA Ziekenhuis: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert DA: Kwaliteitszorg
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert hbo VVH: 06. Mobiliteit
e-Xpert hbo VVH: 17. Wondverzorging
e-Xpert hbo VVH: 18. Ondersteuning van de ademhaling
e-Xpert hbo VVH: 19. Instandhouding van de bloedsomloop
e-Xpert hbo VVH: 20. Intraveneuze toepassingen
e-Xpert hbo VVH: 22. Orthopedische interventies
e-Xpert hbo VVH: 23. Pre- en postoperatieve zorg
e-Xpert hbo VVH: 24. Palliatief terminale zorg
e-Xpert Kraamzorg: Algemeen
e-Xpert Kraamzorg: Infectiepreventie en hygiëne
e-Xpert Kraamzorg: Kraamvrouw
e-Xpert Kraamzorg: Partusassistentie
e-Xpert Kraamzorg: Pasgeborene
e-Xpert Kraamzorg: Voeding
e-Xpert PrehospitALS: Interne
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: Verloskunde
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VBH: Insuline toedienen
e-Xpert VBH: Intraveneuze canule/Perifeer Infuus
e-Xpert VBH: PICC
e-Xpert VBH: Stomazorg
e-Xpert VBH: Suprapubische katheter (2019)
e-Xpert VBH: Suprapubische katheter verwisselen
e-Xpert VBH: Verwijderen van drains
e-Xpert VVT: (In)continentie
e-Xpert VVT: Afasie
e-Xpert VVT: Agressie en veiligheid
e-Xpert VVT: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
e-Xpert VVT: Bewegingsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Blaaskatheter algemeen
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VVT: Bloedafname en bloedkweken
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: BOPZ (Vrijheidsbeperkende maatregelen)
e-Xpert VVT: Brandbestrijding en ontruiming
e-Xpert VVT: Communiceren in de zorg
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: Datalekken in de zorg
e-Xpert VVT: De kwetsbare oudere
e-Xpert VVT: Decubitus
e-Xpert VVT: Depressie bij ouderen
e-Xpert VVT: Diepe dementie
e-Xpert VVT: Eenzaamheid
e-Xpert VVT: Epilepsie
e-Xpert VVT: Ergocoaches
e-Xpert VVT: Ethiek in de gezondheidszorg
e-Xpert VVT: Excellente zorg
e-Xpert VVT: Familieparticipatie
E-Xpert VVT: Fysieke belasting
e-Xpert VVT: Gebruik van de bladderscan
e-Xpert VVT: Gehoor- en visusproblemen
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Hartfalen
e-Xpert VVT: Hartfalen voor helpenden
e-Xpert VVT: Hechtingen en nietjes verwijderen
e-Xpert VVT: Hygiëne bij verzorging van de cliënt
e-Xpert VVT: Hypertensie
e-Xpert VVT: Hypodermoclyse
e-Xpert VVT: Inbrengen neusmaagsonde en sondevoeding
e-Xpert VVT: Infusie IV
e-Xpert VVT: Infusie SC (CADD – PCA)
E-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Intramusculair Injecteren
e-Xpert VVT: Intraveneus injecteren
e-Xpert VVT: Jong dementerenden
e-Xpert VVT: Klinisch redeneren
e-Xpert VVT: Mantelzorg
e-Xpert VVT: Medicatie aanreiken voor helpenden
E-Xpert VVT: Medicatie I
E-Xpert VVT: Medicatie II
e-Xpert VVT: Medisch Rekenen
e-Xpert VVT: Medisch rekenen
e-Xpert VVT: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert VVT: Multimorbiditeit
e-Xpert VVT: Multiple sclerose
e-Xpert VVT: Normen verantwoorde zorg
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obstipatie en laxeren
e-Xpert VVT: Omaha System
e-Xpert VVT: Omgaan met cliënten uit andere culturen
e-Xpert VVT: Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
e-Xpert VVT: Ondersteunen zelfredzaamheid
e-Xpert VVT: Ouderenmishandeling
e-Xpert VVT: Parkinson
e-Xpert VVT: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Perifeer Infuus
e-Xpert VVT: PICC
e-Xpert VVT: Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Reanimatie
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Reuma
e-Xpert VVT: Steunkousen aan- en uittrekken
e-Xpert VVT: Stomazorg
e-Xpert VVT: Subcutaan injecteren
e-Xpert VVT: Uitzuigen van mond- en keelholte
e-Xpert VVT: Urinestoma
e-Xpert VVT: Urineweginfecties
e-Xpert VVT: Valpreventie
e-Xpert VVT: Verlies en rouwverwerking
e-Xpert VVT: Verplaatsen van cliënten
e-Xpert VVT: Verslikking
e-Xpert VVT: Verwijderen van Neustampon
e-Xpert VVT: Verwijderen van Wondtampon
e-Xpert VVT: Verwijderen wond- of redonsedrain
e-Xpert VVT: Verzorgenden (Careyn)
e-Xpert VVT: Vitale Functies
e-Xpert VVT: Vleugelnaald en insuflon
e-Xpert VVT: Voeding & Slikken
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Voedselveiligheid en HACCP (Grootkeukens)
e-Xpert VVT: Voorkomen van vrijheidsbeperking in de thuiszorg
e-Xpert VVT: Werkbegeleiding
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wondzorg
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zwachtelen
e-Xpert: 02. EBP – Rol van patiënt en zorgprofessional
e-Xpert: 07. EBP – Statistiek bij onderzoek
e-Xpert: 09. EBP – Zoekstrategie bij een CAT
e-Xpert: 10. EBP – Beoordeling van zoekresultaten
e-Xpert: 11. EBP – Conclusie opstellen
e-Xpert: 12. EBP – Richtlijnen
e-Xpert: 13. EBP – Shared Decision Making
e-Xpert: ACE-remmers
e-Xpert: Afwijkingen ademhaling
e-Xpert: Agressie en veiligheid
e-Xpert: Anafylaxie
e-Xpert: Anatomie & Fysiologie - Zintuiglijk stelsel
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Atherosclerose
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Basic Life Support Kind
e-Xpert: Benigne Prostaat Hyperplasie
e-Xpert: Beroepscode
e-Xpert: Bijnierpathologie
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Borstkanker
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Cardio thoracale chirurgie
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: Classificatiesystemen
e-Xpert: Colitis Ulcerosa
e-Xpert: COPD
e-Xpert: CT scan
e-Xpert: De geriatrische patiënt
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: Diabetes gravidarum
e-Xpert: Diep veneuze trombose
e-Xpert: Dikke darmkanker
e-Xpert: Effectief vergaderen
e-Xpert: EHBO
e-Xpert: Gastro-oesofageale reflux
e-Xpert: Hartfalen
e-Xpert: hbo VVH: 07. Infectiebestrijding
e-Xpert: hbo VVH: 15. Begeleiden van patiënten bij onderzoeken
e-Xpert: hbo VVH: 16. Warmte- en koudebehandeling
e-Xpert: Hechten
e-Xpert: Hechtingen en agraves verwijderen
e-Xpert: Hygiëne en isolatiemaatregelen (OLVG)
e-Xpert: Hypertensie
e-Xpert: ICF
e-Xpert: Ileus
e-Xpert: Impella
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Inleiding en behandeling van kanker
e-Xpert: Intra-aortale ballonpomp (IABP)
e-Xpert: Isolatiemaatregelen
e-Xpert: Jicht
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Aanvullingen op de primary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - ABCDE opvang van zwangeren
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Brandwonden
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Herkennen van de vitaal bedreigde patiënt
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Koudeletsels
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Ouderen en kinderen
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Overdragen van informatie via de SBAR
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Sepsis
e-Xpert: Levercirrose
e-Xpert: Longembolie
e-Xpert: Medisch rekenen voor kinderverpleegkundigen
e-Xpert: Methodes van gegevens verzamelen
e-Xpert: Multimorbiditeit
e-Xpert: NANDA
e-Xpert: NIC/NOC
e-Xpert: Nierfalen
e-Xpert: Nierfysiologie
e-Xpert: Nierstenen
e-Xpert: Obesitas
e-Xpert: Obstipatie
e-Xpert: Ondernemerschap in de zorg
e-Xpert: Ondervoeding
e-Xpert: Ondervoeding (Bravis)
e-Xpert: OSAS
e-Xpert: Otitis Media
e-Xpert: Perifeer Arterieel Vaatlijden
e-Xpert: Peritonitis
e-Xpert: PiCCO
e-Xpert: Pleuritis
e-Xpert: Pneumonie
e-Xpert: Pneumothorax
e-Xpert: Preventie van infectie
e-Xpert: Prostaatkanker
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg voor Vrouw en Kind Centrum (Spaarne Gasthuis)
e-Xpert: Reuma
e-Xpert: SAMPC
e-Xpert: Schildklierpathologie
e-Xpert: Sociale media en internet
e-Xpert: Ulcus pepticum
e-Xpert: Urineweginfecties
e-Xpert: Valpreventie
e-Xpert: VBH: Blaaskatheterisatie (Bravis)
e-Xpert: VBH: Blaaskatheterisatie (Dijklander Ziekenhuis)
e-Xpert: Verhoogde bloedingsneiging
e-Xpert: Visie op zorg
e-Xpert: Voeding
e-Xpert: VVO SEH: Bariatrische chirurgie (bariatric surgery)
e-Xpert: VVO SEH: Bloed verlies per trimester (blood loss per trimester)
e-Xpert: VVT: Bloedglucose meten (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Gastvrijheid
e-Xpert: VVT: Insulinetoediening (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Ondervoeding bij ouderen (Amaris)
e-Xpert: VVT: PEG-sonde, plaatsen en verzorgen
e-Xpert: VVT: Thuisbeademing
e-Xpert: Wetgeving in de gezondheidszorg
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Zorginformatie- en registratiesystemen
Gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg / ABFE
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Griep- en pneumokokkenvaccinatie in de praktijk
Hartfalen
Hartfalen - Poh-educa.nl
Hartfalen voor POH
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Herkennen van irreële ziekte percepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Hielprik
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
inco: E-learning Continentiezorg absorberend
inco: e-learning module A tot Z basis continentie en retentiezorg
Inhalatiemedicatie bij astma – Keuze en instructie - Poh-educa.nl
Injecteren & Infusie Trainingsbibliotheek
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
In-vitro evaluatie studie van 5 verschillende ‘anti-statische’ voorzetkamers
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Koolhydraat beperkt werkt
Leren over Dementie
Luchtwegproblematiek in de eerste lijn; pneumokokkenvaccinatie en lage luchtweginfecties
MC cursus
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen ouderenzorg – omgaan met pijn
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Medisch rekenen: Toets 1 Antonius Compleet
Module 1: implementeren online inzage
Module 2: Stimuleren online inzage in dossier onder patiënten
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over Oncologie
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omaha systeem
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
On demand webcast ICS bij COPD: wanneer wel en wanneer niet?
On-demand webcast Testosteron Deficientie - Impact, diagnose en behandeling
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv Fractuurpreventie in de huisartspraktijk
On-demand web-tv Insulinetherapie: what's new?
On-demand web-tv Pijn bij diabetes: diabetische pijnlijke neuropathie (DPN) en kwaliteit van leven
On-demand web-tv Stoppen en monitoren van (on)nodig ICS gebruik bij COPD, doe je zo!
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
oor uitspuiten
oor uitspuiten
Outbreak Module
Overdracht Medicatiegegevens
Overlapsyndroom Astma-COPD - Poh-educa.nl
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Pijn bij kinderen
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling
PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement
PIN 23- 4b Stoppen met Roken
PIN 23- 8 Dementie
PIN 23-2 Voeding
PIN 23-3 Complexe zorg
PIN ADEPD 2020
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Postoperatieve pijnbestrijding
Preventie van Depressie
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Psychiatrische stoornissen
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Reducept VR-training
Rekenen in de zorg
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
stoma: e-learning module A tot Z stomazorg
Stomazorg
Stomazorg
Syndroom van Korsakov
Target@Work
Tekenbeten en de ziekte van Lyme
Triage Algemeen/Huid
Veilige insulinepennaalden
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verpleegtechnische Vaardigheden
VMS - Kwetsbare Ouderen
Webcast lage rug - Practicum
Webinar Praktisch gebruik van SGLT-2 remmers
Webinar Sensortechnologie en het optimaal instellen van uw Diabetespatiënt
Webinar Update sensortechnologie bij diabetes
Webinar Wet zorg en dwang & corona
Webinar: Een patiënt in beeld
WebTV Diabeteszorg in de 1e lijn - Samenwerken en maatwerk leveren
Web-tv Hooikoorts: accepteren of aanpakken? (on-demand)
WebTV Hypoglykemie in uw dagelijkse praktijk
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
WebTV Stoppen met roken
WebTV Zorgstandaarden Astma (on-demand)
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wijkgericht Werken
wond: E-learning module wondzorg
wond: E-learning Ulcus Cruris
Wondbehandeling met V.A.C. ® therapie
Wondzorg in zicht: deel 1
Zorgleefplan
Zorgplan maken volgens het Omaha System
Zorgvragers met Parkinson verzorgen

Begeleiding basis - lokatie: Bilthoven (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Bilthoven (NL)

refereeravond sociale geneeskunde ggd ijsselland 'Kom uit je hok' - lokatie: Zwolle (NL)

Update farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 - lokatie: Roosendaal (NL)

Virtueel Communiceren & Presenteren met meer impact binnen de Healthcare - lokatie:

16e Langerhanssymposium 2020 ONLINE - De Diabeteswereld Draait Door - lokatie: Ede (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Vlissingen (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2020 - lokatie: Houten (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe CNS en CVRM richtlijnen gefilterd naar casüistiek - lokatie: Spijkenisse (NL)

Doppler Scholing - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Spijkenisse (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Leeuwarden (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Webinar Huidoncologie; Een plekje op de huid goedaardig of toch niet? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Zorgconsulenten | Laaggeletterdheid in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

Farmacotherapie Verdieping - lokatie: Sassenheim (NL)

ONLINE Startcursus Insulinetherapie in de 1e lijn, Modules 1&2 - 2020-2021 - lokatie: Zeist (NL)

Scholing geïntegreerde zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Verdiepingsscholing De Coachende Zorgprofessional - lokatie: Rotterdam (NL)

Allemaal Beestjes 2020: Corona: een stekelig beestje met valse streken - lokatie: Rotterdam (NL)

DOH | Leerbijeenkomst ECG - lokatie: Eindhoven (NL)

Extrafijne formulering - lokatie:

Face to Face triagetraining - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Gastvrije Praktijk 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Onbedoelde zwangerschappen, gezinsplanning & anticonceptie op AZC's - lokatie: Utrecht (NL)

Online Congres - Hoogbegaafdheid - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Zaltbommel (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Stoppen met roken: grenzen en mogelijkheden als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Wondzorg - lokatie: Groningen (NL)

Basismodule reizigersadvisering voor verpleegkundigen - lokatie: Utrecht (NL)

Training MBT en Sociotherapie - lokatie: Breda (NL)

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Hilversum (NL)

Opleiding Energetic SoundTouch - lokatie: Breda (NL)

Opleiding Soundhealing - lokatie: Breda (NL)

Kwaliteitsavond Knooppunt Ketenzorg Ouderenzorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Neuro-oncologische aandoeningen - lokatie:

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Triage scholing voor Verzorgende Ig en Verpleegkundige - lokatie: Roermond (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 3 - lokatie: Haarlem (NL)

De nieuwe CNS en CVRM richtlijnen gefilterd naar casüistiek - lokatie: Dordrecht (NL)

Extrafijne formulering - lokatie:

Gedragsverandering en zelfmanagement - lokatie: Groningen (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Hilversum (NL)

Agressietraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Dutch Obesity Academy - lokatie: Rotterdam (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Koolhydraatbeperking S,M,L. Welke maat heeft je cliënt? - lokatie: Buren (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Plenaire CPT 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Post PROSCA - lokatie: Spier (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Nijmegen (NL)

Startcursus insulinetherapie in de eerste lijn 2019, 2020 - lokatie: Soest (NL)

Startcursus insulinetherapie in de eerste lijn 2020 Online - lokatie: Amersfoort (NL)

Virtuele 57e Gynaecongres - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Face to Face triagetraining - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Onbedoelde zwangerschappen, gezinsplanning & anticonceptie op AZC's - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve zorg tijdens corona - lokatie:

RCH | DM Insulinetherapie in de huisartsenpraktijk 2020 - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Roosendaal (NL)

Verdiepende nascholing osteoporose en fractuurpreventie - lokatie: Veenendaal (NL)

14e Nationale Symposium Zoönosen - lokatie:

8e Landelijke Valsymposium - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Update basisprincipes infectieziekten, immuunrespons en bijzondere reizigers - lokatie: Rotterdam (NL)

Webinar Forensische Geneeskunde: Lijkschouwing: een koud kunstje? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

Farmacotherapie Verdieping - lokatie: Bilthoven (NL)

MEDAC VRH cluster A 2020-2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Nationaal POH Congres - lokatie: Ede (NL)

Post PROSCA - lokatie: Breukelen (NL)

SOA voor doktersassistentes - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Webinar Forensische Geneeskunde; Lijkschouwing, een koud kunstje? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

BHV Herhalingscursus - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Injectietechnieken workshop - lokatie:

Jong en depressief! - lokatie: Enschede (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Praktische diabeteszorg - verdiepingscursus - lokatie: Nijmegen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Regie houden - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Samen beslissen met gebruik van zorguitkomsten - lokatie:

Kwaliteitsavond Knooppunt Ketenzorg Ouderenzorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Apeldoorn (NL)

Suïcidaal gedrag en suïcide-preventie - lokatie: Doetinchem (NL)

Verdiepingsscholing De Coachende Zorgprofessional - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding verpleegkundige reizigersadvisering - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Nijmegen (NL)

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Kinderziekten en vaccinaties - lokatie: Amsterdam (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Onbedoelde zwangerschappen, gezinsplanning & anticonceptie op AZC's - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve zorg tijdens corona - lokatie:

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Groningen (NL)

Slotbijeenkomst Financiën in de spreekkamer - lokatie: Utrecht (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Verpleegkundig Symposium Prostaatkanker- Shared Decision Making en de (psychologische) zorg van prostaatkankerpatiënten - lokatie: Breda (NL)

Zorgconsulenten | Laaggeletterdheid in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

10e Leiden IBD dag- Nurses Edition 2020 13 november - lokatie:

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Palliatieve zorg en euthanasie - lokatie: Apeldoorn (NL)

PICC lijn zorg, Tracheacanule zorg, Zuurstoftherapie - lokatie: Hilversum (NL)

basis continentie absorberend - lokatie: Maarssen (NL)

Digitale terugkomavond RhoGo 2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Rotterdam (NL)

Herziene NHG-Standaard astma bij volwassenen - lokatie: Velp (NL)

Post PROSCA - lokatie: Nijmegen (NL)

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie:

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Voorbehouden Risicovol Handelen Vaardigheidstraining SPRINT - lokatie: Huizen (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 3 - lokatie: Haarlem (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Inspiratiebijeenkomst Samen Beslissen met TOPICS-SF - lokatie: Utrecht (NL)

METS GIC - lokatie: Bilthoven (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Alkmaar (NL)

Waar ligt de grens tussen rouw en depressie - lokatie: Amersfoort (NL)

Effectief communiceren - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Huisartsen nascholing contitutioneel eczeem - lokatie:

Je belangrijkste rol: Werkbegeleider zijn! - lokatie: Ede (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Opsporing oogafwijking, lengtegroei, borging gehoor, advies vroege pinda en ei-introductie - lokatie: Geldermalsen (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Leiden (NL)

Alpha Omega Congres 2020 - lokatie: Bunnik (NL)

basis continentie afvoerend - lokatie: Maarssen (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes subtypering: verdieping en vertaling naar de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Nijmegen (NL)

Injectietechnieken workshop - lokatie:

Kinderziekten en vaccinaties - lokatie: Almere (NL)

Masterclass Travel Medicine: ‘Verrassingen tijdens het reizigersspreekuur’ - lokatie: Utrecht (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

NVMO Congres 2020 - lokatie:

Onbedoelde zwangerschappen, gezinsplanning & anticonceptie op AZC's - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve zorg bij mensen met dyspnoe, zuurstof en kans op een grote bloeding - lokatie: Leiden (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Roermond (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Arnhem (NL)

Neuroten, zenuwpezen en bangeriken uit de schaduw - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Verlies in de verloskunde 3- verlies aan verwachting - lokatie: Ede (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Den Haag (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Tilburg (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Breda (NL)

Botsende denkbeelden - lokatie:

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Tilburg (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Breda (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Groningen (NL)

Opleiding Dermatologie voor zorgprofessionals - lokatie: Nieuwegein (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Tilburg (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Hengelo (NL)

Compressief zwachtelen (vaardigheid) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Masterclass Travel Medicine: ‘Verrassingen tijdens het reizigersspreekuur’ - lokatie: Hengelo (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Opsporing oogafwijking, lengtegroei, borging gehoor, advies vroege pinda en ei-introductie - lokatie: Geldermalsen (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Maastricht (NL)

Webinar: AstraZeneca Longdag – het webinar - lokatie:

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

De DO'S en de DONT'S van de triage, Basis Training Triage voor Verpleegkundigen - lokatie:

Injectietechnieken workshop - lokatie:

Online Congres - ACEs: nadelige jeugdervaringen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Wassenaar (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Dordrecht (NL)

PICC lijn zorg, Tracheacanule zorg, Zuurstoftherapie - lokatie: Hilversum (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Eindhoven (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Injectietechnieken workshop - lokatie:

Klinische les gordelroos - lokatie:

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Personen met verward gedrag in beeld - lokatie: Zeist (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Hengelo (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Test NCJ - lokatie: Utrecht (NL)

Wondzorg - lokatie: Utrecht (NL)

‘Handreiking kwetsbare ouderen in de 1e lijn (CNS, HVZ en DM)’ - lokatie: Rotterdam (NL)

Brandwondenonderwijs Verdiepingsmodule: wondbehandeling en verbinden - lokatie: Groningen (NL)

Complexe dementiezorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Insuline injectie en lipohypertrofie - lokatie: Nieuw-Vennep (NL)

Insuline injectie en lipohypertrofie - lokatie: Nieuw-Vennep (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

De 3 D's: Dementie, depressie en delier - lokatie:

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Online Congres - Emoties en emotieregulatie - lokatie: Utrecht (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Bilthoven (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Roermond (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Bilthoven (NL)

ONLINE Startcursus Insulinetherapie in de 1e lijn, Module 3 - 2020-2021 - lokatie: Zeist (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Nootdorp (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

Thema Avond Langerhans Diabetes en de organen - lokatie: Middelburg (NL)

Wzd op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Groningen (NL)

Face to Face triagetraining - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Injectietechnieken workshop - lokatie:

Regie houden - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Assen (NL)

Congres: Het Diabeteszorg Congres - lokatie: Ede (NL)

Voorbehouden Risicovol Handelen Vaardigheidstraining SPRINT - lokatie: Huizen (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie:

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Amsterdam Virtual Live Endoscopy 2020 - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Ridderkerk (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Kinderziekten en vaccinaties - lokatie: Almere (NL)

Thema Avond Langerhans Diabetes en de organen - lokatie: Middelburg (NL)

Botsende denkbeelden - lokatie:

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2020 - lokatie: Houten (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

Opleiding tot gespecialiseerde verpleegkundige NAH - lokatie: Den Haag (NL)

VBHC Masterclasses 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Mamma Opleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Almelo (NL)

Kinderziekten en vaccinaties - lokatie: Almere (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Nijmegen (NL)

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie: Zwolle (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Haarlem (NL)

Basisopleiding ACT Pijnverpleegkundigen - lokatie: Bunnik (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar UROLOGIE: doorgaans goed te overzien, soms ook best lastig - lokatie: Zwijndrecht (NL)