Emotie Regulatie Training bij cliënten met een verstandelijke beperking - lokatie: Amsterdam (NL)

Obesitas - lokatie:

Online nascholing GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 - module 2-praktische toepassing - lokatie:

Opsporen oogafwijkingen - lokatie: Zoetermeer (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Webinar Burn- en Bore-out preventie - lokatie: Zwijndrecht (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2. E-Learning Huidverzorging en persoonlijke hygiene
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
6. Ontlastingscontinentie en beheer van de stoelgang
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2020
Acute Hiv Infectie
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Allergische rinitis: zichtbaar in de huisartspraktijk
Amsterdam Symposium - Antistoffen tegen Covid-19 in moedermelk
Amsterdam Symposium - Onbewust besmet Covid-19 onder gezonde Nederlanders
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie (2016)
Bariatrische chirurgie in de huisartspraktijk voor POH's
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basismodule soa (V&V - VSR)
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Biosimilars in de eerste lijn
Blaaskatheterisatie Man
Blaaskatheterisatie Vrouw
Bloeddrukmeting anno nu
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
BSL Medisch rekenen: casuïstiek kinderen
BSL Medisch rekenen: casuïstiek volwassenen
BSL Medisch rekenen: Compleet
BSL Wondzorg: ACT-zwachtelen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL Basiszorg Persoonlijke verzorging
BSL Basiszorg: Mondverzorging
BSL Basiszorg: Uitscheiding
BSL Bewegingsondersteuning: Omgaan met tilliften
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen binnen de grenzen van het bed
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen buiten de grenzen van het bed
BSL Bloedafname via venapunctie
BSL Bloedafname via venapunctie_niveau 5
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Kind- voor verpleegkundigen
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor verpleegkundigen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor verpleegkundigen
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Essentiële zorg: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Evidence based practice: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap – Evidence based quality improvement (EBQI): de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneerhulpen
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneren: de basis
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Infusie perifere canule_niveau 4
BSL Infusie perifere canule_niveau 5
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 4
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 5
BSL Injecteren insuline_niveau 3
BSL Injecteren insuline_niveau 4
BSL Injecteren insuline_niveau 5
BSL Injecteren_niveau 3
BSL Injecteren_niveau 4
BSL Injecteren_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 5
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 3
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 4
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 5
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Begeleiden van de familie
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met onbegrepen gedrag
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met stemmingen
BSL Medisch rekenen: Basisvaardigheden
BSL Medisch rekenen: Infusie/transfusie
BSL Medisch rekenen: Vaste medicatie
BSL Medisch rekenen: Vloeibare medicatie
BSL Medisch rekenen: Vochtbalans berekenen
BSL Medisch rekenen: Zuurstof
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 5
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 5
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 3
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 4
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 5
BSL Vitale functies_niveau 3
BSL Vitale functies_niveau 4
BSL Vitale functies_niveau 5
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 3
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 4
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 5
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 4
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 5
BSL Wondzorg_niveau 3
BSL Wondzorg_niveau 4
BSL Wondzorg_niveau 5
BSL Zuurstof toedienen_niveau 3
BSL Zuurstof toedienen_niveau 4
BSL Zuurstof toedienen_niveau 5
BSL_E_Steunkousen aan- en uittrekken
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL-E-learning Hygiëne en Infectiepreventie
Carrouseltraining Verpleegtechnische vaardigheden
CASPIR Module 1
CASPIR Online 2020
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Compressief Zwachtelen
COPD
De basis van Voeding
De ideale inhalator bestaat! Feit of fabel?
De politieke actualiteit in de zorg
Delier (2019) E-Learning
Dementie
Dementie
Dementie
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Diabetes en insuline injecteren
Diabetes voetzorg - deel 1
diabetische voetzorg - deel 2
Dr Google
ECG Maken en lezen
E-CME: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
Een nieuwe NHG-standaard COPD
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Continentiezorg afvoerend
E-learning COPD op praktijkeducatie.nl. scholingsbijlage in het Tijdsschrift De Praktijk 2010-4
E-learning CVRM voor gevorderden
E-learning Dementie en Dan
E-learning Dementie en Dan
E-learning DSM 5
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning GLP-1 gebaseerde therapie bij diabetes type 2 - module 1
E-learning incretinetherapie
E-learning incretinetherapie
E-learning Insectenallergie
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Korsakov
E-learning kwetsbare ouderen
E-learning kwetsbare ouderen
E-learning Nieuwe NHG Standaard Astma onder de loep
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Smaakontwikkeling en eerste hapjes
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning Ulcus Cruris
E-learning ulcus cruris
E-learning Verhoogd valrisico bij ouderen signaleren en inschatten
E-learning Very Brief Advice bij de behandeling van rookverslaving
E-learning werken met Mikzo of Omaha
E-learning: De nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Allergie van de bovenste luchtwegen’
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
Elyse E-learning
Epilepsie
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert VVT: Oren uitspuiten
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Botten
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Hersenzenuwen
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Hormoonstelsel
e-Xpert DA Pathologie - COPD
e-Xpert DA Ziekenhuis: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert DA: Kwaliteitszorg
e-Xpert DA: Pathologie - Diabetes mellitus
e-Xpert DA: Zwachtelen
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert hbo VVH: 06. Mobiliteit
e-Xpert hbo VVH: 17. Wondverzorging
e-Xpert hbo VVH: 18. Ondersteuning van de ademhaling
e-Xpert hbo VVH: 19. Instandhouding van de bloedsomloop
e-Xpert hbo VVH: 20. Intraveneuze toepassingen
e-Xpert hbo VVH: 22. Orthopedische interventies
e-Xpert hbo VVH: 23. Pre- en postoperatieve zorg
e-Xpert hbo VVH: 24. Palliatief terminale zorg
e-Xpert Kraamzorg: Algemeen
e-Xpert Kraamzorg: Infectiepreventie en hygiëne
e-Xpert Kraamzorg: Kraamvrouw
e-Xpert Kraamzorg: Partusassistentie
e-Xpert Kraamzorg: Pasgeborene
e-Xpert Kraamzorg: Voeding
e-Xpert PrehospitALS: Interne
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: Verloskunde
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VBH: Insuline toedienen
e-Xpert VBH: Intraveneuze canule/Perifeer Infuus
e-Xpert VBH: PICC
e-Xpert VBH: Stomazorg
e-Xpert VBH: Suprapubische katheter (2019)
e-Xpert VBH: Suprapubische katheter verwisselen
e-Xpert VBH: Verwijderen van drains
e-Xpert VVT: (In)continentie
e-Xpert VVT: Afasie
e-Xpert VVT: Agressie en veiligheid
e-Xpert VVT: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
e-Xpert VVT: Bewegingsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie algemeen
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VVT: Bloedafname en bloedkweken
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: BOPZ (Vrijheidsbeperkende maatregelen)
e-Xpert VVT: Brandbestrijding en ontruiming
e-Xpert VVT: Communiceren in de zorg
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: Datalekken in de zorg
e-Xpert VVT: De kwetsbare oudere
e-Xpert VVT: Decubitus
e-Xpert VVT: Depressie bij ouderen
e-Xpert VVT: Diepe dementie
e-Xpert VVT: Eenzaamheid
e-Xpert VVT: Epilepsie
e-Xpert VVT: Ergocoaches
e-Xpert VVT: Ethiek in de gezondheidszorg
e-Xpert VVT: Excellente zorg
e-Xpert VVT: Familieparticipatie
E-Xpert VVT: Fysieke belasting
e-Xpert VVT: Gebruik van de bladderscan
e-Xpert VVT: Gehoor- en visusproblemen
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Hartfalen
e-Xpert VVT: Hartfalen voor helpenden
e-Xpert VVT: Hechtingen en nietjes verwijderen
e-Xpert VVT: Hygiëne bij verzorging van de cliënt
e-Xpert VVT: Hypertensie
e-Xpert VVT: Hypodermoclyse
e-Xpert VVT: Inbrengen neusmaagsonde en sondevoeding
e-Xpert VVT: Infusie IV
e-Xpert VVT: Infusie SC (CADD – PCA)
E-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Intramusculair Injecteren
e-Xpert VVT: Intraveneus injecteren
e-Xpert VVT: Jong dementerenden
e-Xpert VVT: Klinisch redeneren
e-Xpert VVT: Mantelzorg
e-Xpert VVT: Medicatie (Humanitas)
e-Xpert VVT: Medicatie aanreiken voor helpenden
E-Xpert VVT: Medicatie I
E-Xpert VVT: Medicatie II
e-Xpert VVT: Medicatie II (Humanitas)
e-Xpert VVT: Medisch Rekenen
e-Xpert VVT: Medisch rekenen
e-Xpert VVT: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert VVT: Multimorbiditeit
e-Xpert VVT: Multiple sclerose
e-Xpert VVT: Normen verantwoorde zorg
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obstipatie en laxeren
e-Xpert VVT: Omaha System
e-Xpert VVT: Omgaan met cliënten uit andere culturen
e-Xpert VVT: Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
e-Xpert VVT: Ondersteunen zelfredzaamheid
e-Xpert VVT: Ouderenmishandeling
e-Xpert VVT: Parkinson
e-Xpert VVT: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Perifeer Infuus
e-Xpert VVT: PICC
e-Xpert VVT: Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Reanimatie
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Reuma
e-Xpert VVT: Steunkousen aan- en uittrekken
e-Xpert VVT: Stomazorg
e-Xpert VVT: Subcutaan injecteren
e-Xpert VVT: Uitzuigen van mond- en keelholte
e-Xpert VVT: Urinestoma
e-Xpert VVT: Urineweginfecties
e-Xpert VVT: Valpreventie
e-Xpert VVT: Verlies en rouwverwerking
e-Xpert VVT: Verplaatsen van cliënten
e-Xpert VVT: Verslikking
e-Xpert VVT: Verwijderen van Neustampon
e-Xpert VVT: Verwijderen van Wondtampon
e-Xpert VVT: Verwijderen wond- of redonsedrain
e-Xpert VVT: Verzorgenden (Careyn)
e-Xpert VVT: Vitale Functies
e-Xpert VVT: Vleugelnaald en insuflon
e-Xpert VVT: Voeding & Slikken
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Voedselveiligheid en HACCP (Grootkeukens)
e-Xpert VVT: Voorkomen van vrijheidsbeperking in de thuiszorg
e-Xpert VVT: Werkbegeleiding
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wondzorg
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zwachtelen
e-Xpert: 02. EBP – Rol van patiënt en zorgprofessional
e-Xpert: 07. EBP – Statistiek bij onderzoek
e-Xpert: 09. EBP – Zoekstrategie bij een CAT
e-Xpert: 10. EBP – Beoordeling van zoekresultaten
e-Xpert: 11. EBP – Conclusie opstellen
e-Xpert: 12. EBP – Richtlijnen
e-Xpert: 13. EBP – Shared Decision Making
e-Xpert: 2019 Novel coronavirus (COVID-19)
e-Xpert: ACE-remmers
e-Xpert: Afwijkingen ademhaling
e-Xpert: Agressie en veiligheid
e-Xpert: Anafylaxie
e-Xpert: Anatomie & Fysiologie - Zintuiglijk stelsel
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Atherosclerose
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Basic Life Support Kind
e-Xpert: Benigne Prostaat Hyperplasie
e-Xpert: Beroepscode
e-Xpert: Bijnierpathologie
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Borstkanker
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Cardio thoracale chirurgie
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: Classificatiesystemen
e-Xpert: Colitis Ulcerosa
e-Xpert: COPD
e-Xpert: COVID-19 (advies en preventie)
e-Xpert: COVID-19 (basismodule)
e-Xpert: CT scan
e-Xpert: De geriatrische patiënt
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: Diabetes gravidarum
e-Xpert: Diep veneuze trombose
e-Xpert: Dikke darmkanker
e-Xpert: Effectief vergaderen
e-Xpert: EHBO
e-Xpert: Gastro-oesofageale reflux
e-Xpert: Hartfalen
e-Xpert: hbo VVH: 07. Infectiebestrijding
e-Xpert: hbo VVH: 15. Begeleiden van patiënten bij onderzoeken
e-Xpert: hbo VVH: 16. Warmte- en koudebehandeling
e-Xpert: Hechten
e-Xpert: Hechtingen en agraves verwijderen
e-Xpert: Hygiëne en isolatiemaatregelen (OLVG)
e-Xpert: Hypertensie
e-Xpert: ICF
e-Xpert: Ileus
e-Xpert: Impella
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Inleiding en behandeling van kanker
e-Xpert: Intra-aortale ballonpomp (IABP)
e-Xpert: Isolatiemaatregelen
e-Xpert: Jicht
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Aanvullingen op de primary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - ABCDE opvang van zwangeren
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Brandwonden
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Herkennen van de vitaal bedreigde patiënt
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Koudeletsels
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Ouderen en kinderen
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Overdragen van informatie via de SBAR
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Sepsis
e-Xpert: Levercirrose
e-Xpert: Longembolie
e-Xpert: Medisch rekenen voor kinderverpleegkundigen
e-Xpert: Methodes van gegevens verzamelen
e-Xpert: Multimorbiditeit
e-Xpert: NANDA
e-Xpert: NIC/NOC
e-Xpert: Nierfalen
e-Xpert: Nierfysiologie
e-Xpert: Nierstenen
e-Xpert: Obesitas
e-Xpert: Obstipatie
e-Xpert: Ondernemerschap in de zorg
e-Xpert: Ondervoeding
e-Xpert: Ondervoeding (Bravis)
e-Xpert: OSAS
e-Xpert: Otitis Media
e-Xpert: Perifeer Arterieel Vaatlijden
e-Xpert: Peritonitis
e-Xpert: PiCCO
e-Xpert: Pleuritis
e-Xpert: Pneumonie
e-Xpert: Pneumothorax
e-Xpert: Preventie van infectie
e-Xpert: Prostaatkanker
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg voor Vrouw en Kind Centrum (Spaarne Gasthuis)
e-Xpert: Reuma
e-Xpert: SAMPC
e-Xpert: Schildklierpathologie
e-Xpert: Sociale media en internet
e-Xpert: Ulcus pepticum
e-Xpert: Urineweginfecties
e-Xpert: Valpreventie
e-Xpert: VBH: Blaaskatheterisatie (Bravis)
e-Xpert: VBH: Blaaskatheterisatie (Dijklander Ziekenhuis)
e-Xpert: Verhoogde bloedingsneiging
e-Xpert: Visie op zorg
e-Xpert: Voeding
e-Xpert: VVO SEH: Bariatrische chirurgie (bariatric surgery)
e-Xpert: VVO SEH: Bloed verlies per trimester (blood loss per trimester)
e-Xpert: VVT: Bloedglucose meten (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Gastvrijheid
e-Xpert: VVT: Insulinetoediening (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Ondervoeding bij ouderen (Amaris)
e-Xpert: VVT: PEG-sonde, plaatsen en verzorgen
e-Xpert: VVT: Thuisbeademing
e-Xpert: Wetgeving in de gezondheidszorg
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Zorginformatie- en registratiesystemen
Extrafijne formulering OnDemand
Gecombineerde Leefstijl Interventie
Geneesmiddelen in het verkeer
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Griep- en pneumokokkenvaccinatie in de praktijk
Hartfalen
Hartfalen voor POH
Hartmann Verdiepingsmodule Overloopincontinentie
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Hepatitis C voor Verpleegkundigen
Hielprik
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
inco: E-learning Continentiezorg absorberend
inco: e-learning module A tot Z basis continentie en retentiezorg
Injecteren & Infusie Trainingsbibliotheek
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
In-vitro evaluatie studie van 5 verschillende ‘anti-statische’ voorzetkamers
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Kanker & Leven
Klinische lessen Noorderzorg 2021
Koolhydraat beperkt werkt
Leren over Dementie
Lipohypertrofie bij diabetes
Luchtwegproblematiek in de eerste lijn; pneumokokkenvaccinatie en lage luchtweginfecties
Masterclass dementie voor wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners
MC cursus
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen ouderenzorg – omgaan met pijn
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Medisch rekenen: Toets 1 Antonius Compleet
Module 1: implementeren online inzage
Module 2: Stimuleren online inzage in dossier onder patiënten
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nieuwe NHG standaard Astma
Nieuwe richtlijnen astma
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over Oncologie
Obesitas - webinar on demand
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omaha systeem
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
On demand webcast ICS bij COPD: wanneer wel en wanneer niet?
On demand webinar - GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - module 1
On-demand webcast COPD Update 2020
On-demand webcast Personalised healthcare in de huisartspraktijk - Je gaat het zien als je het doorhebt
On-demand webcast Testosteron Deficientie - Impact, diagnose en behandeling
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv Fractuurpreventie in de huisartspraktijk
On-demand web-tv Insulinetherapie: what's new?
On-demand web-tv Pijn bij diabetes: diabetische pijnlijke neuropathie (DPN) en kwaliteit van leven
On-demand web-tv Stoppen en monitoren van (on)nodig ICS gebruik bij COPD, doe je zo!
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online verdiepingscursus Insulinetherapie
oor uitspuiten
oor uitspuiten
Overdracht Medicatiegegevens
OZOverbindzorg voor zorgprofessionals in de zorg
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Pijn bij kinderen
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling
PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement V&VN
PIN 23- 8 Dementie
PIN ADEPD 2020
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Postoperatieve pijnbestrijding
Preventie van depressie
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Psychiatrische stoornissen
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Reducept VR-training
Rekenen in de zorg
Risico Volle Voorbehouden Handelingen
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Skin tears: preventie, beoordeling en behandeling
SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering - E-Learning
stoma: e-learning module A tot Z stomazorg
Stomazorg
Stomazorg
Syndroom van Korsakov
Teamontwikkeling
Tekenbeten en de ziekte van Lyme
Toekomstbestendige huidkankerzorg
Triage Algemeen/Huid
Veilige insulinepennaalden
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegkundigspecialisten FTO Ouderengeneeskunde 2021
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verpleegtechnische Vaardigheden
VMS - Kwetsbare Ouderen
Webcast lage rug - Practicum
Webinar De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd
Webinar Praktisch gebruik van SGLT-2 remmers
Webinar Risicomanagement door de POH: en ze leven nog lang en gelukkig!
Webinar Sensortechnologie en het optimaal instellen van uw Diabetespatiënt
Webinar Wet zorg en dwang & corona
Webinar: Wat gaat het diabetesjaar 2021 brengen? Vele veranderingen in de diabeteszorg
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
WebTV Diabeteszorg in de 1e lijn - Samenwerken en maatwerk leveren
Web-tv Hooikoorts: accepteren of aanpakken? (on-demand)
WebTV Hypoglykemie in uw dagelijkse praktijk
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
WebTV Stoppen met roken
WebTV Zorgstandaarden Astma (on-demand)
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wijkgericht Werken
wond: E-learning module wondzorg
wond: E-learning Ulcus Cruris
Wondbehandeling met V.A.C. ® therapie
Wondzorg in zicht: deel 1
Zorgleefplan
Zorgplan maken volgens het Omaha System
Zorgvragers met Parkinson verzorgen

Nationaal Hypertensie Congres 2021: Hypertensie en cardiovasculair risicomanagement: ‘de essentials’ - lokatie: Zeist (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Kleine kwalen voor verpleegkundigen ouderenzorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Online nascholing GLP-1 therapie in vogelvlucht - lokatie:

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Vaardigheid: Doppler, Bloeddrukmeten en bepalen enkel-arm index - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen - lokatie:

Farmacotherapie:Afwijkingen in het bloedbeeld, antibiotica en levensfasen en farmacotherapie (DL6) - lokatie:

Longgeluiden 3.0 - lokatie: Nieuw-Amsterdam (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - set 13 - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Barendrecht (NL)

Over gewicht bij diabetes type 2 - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

Hét Leefstijl Symposium - lokatie: Almelo (NL)

Over gewicht bij diabetes type 2 - lokatie:

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Webinar Nieuwe NHG-Standaard Hartfalen - lokatie:

Gepersonaliseerde zorg bij diabetes type 2 - module 2 - lokatie:

Leefstijl update NHG Standaard DM2 - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Travel Medicine: ‘Verrassingen tijdens het reizigersspreekuur’ - lokatie: Almere (NL)

Nationale SWAB A-team meeting / SWAB symposium - lokatie:

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie: Drachten (NL)

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Horn (NL)

Obesitas, vanuit de expert besproken - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Hooglanderveen (NL)

Online nascholing: Thuis met Dementie - lokatie: Amersfoort (NL)

Diabetes Overleg in de huisartsenpraktijk 2021 - lokatie:

Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen - lokatie:

Farmacotherapie:Afwijkingen in het bloedbeeld, antibiotica en levensfasen en farmacotherapie (DL6) - lokatie:

Gepersonaliseerde zorg bij diabetes type 2 - module 3 - lokatie:

Obesitas - lokatie:

Proactief assisteren: cardiologie - lokatie: Harderwijk (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie: Scheemda (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

De regionale bijeenkomst voor praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen en longverpleegkundigen 1e lijn - lokatie: Eelderwolde (NL)

Gepersonaliseerde zorg bij diabetes type 2 - module 1 - lokatie:

Online workshop ZOOM Haal het beste uit uw online-bijeenkomst! - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Over gewicht bij diabetes type 2 - lokatie:

Starten met stoppen (basis) - lokatie:

Verkorte masterclass Diabetes type 2 in de praktijk - interactieve casuïstiek - lokatie:

Curriculum Clinical Leadership uitgebreid - lokatie: Garderen (NL)

Jong & Depressief - lokatie:

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

OSAS en diabetes mellitus type 2 - lokatie:

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Advance Care Planning - lokatie: Schiphol (NL)

Diabetes Overleg in de huisartsenpraktijk 2021 - lokatie:

Hartfalen - lokatie: Voorschoten (NL)

Hoe kan voeding bijdragen aan het darmmicrobioom en laaggradige inflammatie bij diabetes type 2? - lokatie:

Masterclass Travel Medicine: ‘Verrassingen tijdens het reizigersspreekuur’ - lokatie: Almere (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Amsterdam (NL)

Obesitas - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Online Kenniscarrousel Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose - lokatie:

Over gewicht bij diabetes type 2 - lokatie:

Over gewicht bij diabetes type 2 - lokatie:

Richtlijnen carrousel: Richtlijn Motorische ontwikkeling en Mondgezondheid - lokatie: Eindhoven (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Starten met stoppen (basis) - lokatie:

Virtuele stadsafari: Bij wie kunnen uw patiënten met geldzorgen terecht? - lokatie: Bunnik (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Diabetes Overleg in de huisartsenpraktijk 2021 - lokatie:

Training Dementie, Delier en onbegrepen gedrag - lokatie: Eemnes (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

Begeleiding basis - lokatie: Breda (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)

Longaanvallen bij COPD; tijd voor een preventieve aanpak - lokatie:

Richtlijnen carrousel: Richtlijn Motorische ontwikkeling en Mondgezondheid - lokatie: Helmond (NL)

Verdiepingsscholing De Coachende Zorgprofessional - lokatie:

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

Biosimilar insulines: zorg voor jouw patiënt - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

Het evidence-based geboorteplan: De BevalKaart - lokatie:

Longaanvallen bij COPD; tijd voor een preventieve aanpak - lokatie:

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2021 - lokatie: Amersfoort (NL)

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie:

Leermodule Allergiemanagement - lokatie: Almere (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Apeldoorn (NL)

Post-EHA & ICML bijeenkomst - lokatie: Roermond (NL)

"Uw problemen gaan in rook op 2.0" - lokatie:

Basiscursus Ouderenzorg - lokatie: Spijkenisse (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

Webinar: Aanpak obesitas: meer dan een kwestie van minder - lokatie: Zwijndrecht (NL)

soa-hiv Expertmeeting 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Breda (NL)

Herhaling Bedrijfshulpverlening ZSM 2021/2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Hart voor diabetes type 2 - lokatie:

Farmacogenetica: bent u er al in thuis? (Een interactieve online-thuisscholing) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Cursus 'Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

Opleiding Spiritualiteit en Zingeving - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Amsterdam (NL)

Deskundigheidsbevordering MBO - Spaarne Gasthuis - lokatie:

Farmacotherapie nascholing - lokatie:

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2021 - lokatie: Werkhoven (NL)

Kinderneurologie 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Module Coachen met de Verbeeldingstoolkit 3.0 - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2021 - lokatie: Amersfoort (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Incidentenanalyse en calamiteitenonderzoek met PRISMA / SIRE methodiek voor Verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Verdiepingsscholing De Coachende Zorgprofessional - lokatie:

Module Astma/COPD - lokatie: Breda (NL)

Systeem Therapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Apeldoorn (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

6-daags Schakelaanbod - Intensieve training - lokatie: Soesterberg (NL)

Agressietraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Compressief zwachtelen (vaardigheid) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Pak hypertensie aan - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

Nierfalen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

scholing aandachtsvelder wondzorg - lokatie: Oosterhout (NL)

Thema-avond Langerhans: Behandeling van kwetsbare patiënten met diabetes - lokatie: Middelburg (NL)

Cicero Regionale Refereeravond Zuid-West NL 2021 - lokatie:

Grijs en van de wijs - lokatie: Zeist (NL)

Longaanvallen bij COPD; tijd voor een preventieve aanpak - lokatie:

Webinar Minder bekende longziekten: Weet u genoeg van o.a. sarcoïdose, longfibrose, en pulmonale hypertensie? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)

Delier in de palliatieve fase - lokatie: Gouda (NL)

Enkel/arm-index 2021 - lokatie: Soest (NL)

Longaanvallen bij COPD; tijd voor een preventieve aanpak - lokatie:

Regionale nascholing Nieuwe Huisartsenrichtlijn COPD 2021 - lokatie: Goes (NL)