13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2020
Acute Hiv Infectie
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie (2016)
Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek
Atriumfibrilleren
AYA-basiszorg
Bariatrische chirurgie in de huisartspraktijk voor POH's
Basiscursus anticonceptie en onbedoelde zwangerschap
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Behandelen van diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - On demand webinar
Benchmark CVRM over 2019
Benchmark diabetes over 2019
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Blaaskatheterisatie Man
Blaaskatheterisatie Vrouw
Bloeddrukmeting anno nu
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
Breng beweging in de praktijk
BSL Medisch rekenen (compleet)
BSL Medisch rekenen: casuïstiek kinderen
BSL Medisch rekenen: casuïstiek volwassenen
BSL Wondzorg: ACT-zwachtelen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL Basisvaardigheden rekenen (Medisch rekenen)
BSL Basiszorg Persoonlijke verzorging
BSL Basiszorg: Mondverzorging
BSL Basiszorg: Uitscheiding
BSL Bewegingsondersteuning: Omgaan met tilliften
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen binnen de grenzen van het bed
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen buiten de grenzen van het bed
BSL Bloedafname via venapunctie
BSL Bloedafname via venapunctie_niveau 5
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Kind- voor verpleegkundigen
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor verpleegkundigen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor verpleegkundigen
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Essentiële zorg: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Evidence based practice: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap – Evidence based quality improvement (EBQI): de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneren: de basis
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Infusie perifere canule_niveau 4
BSL Infusie perifere canule_niveau 5
BSL Infusie/transfusie (Medisch rekenen)
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 4
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 5
BSL Injecteren insuline_niveau 3
BSL Injecteren insuline_niveau 4
BSL Injecteren insuline_niveau 5
BSL Injecteren_niveau 3
BSL Injecteren_niveau 4
BSL Injecteren_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 5
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 3
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 4
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 5
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Begeleiden van de familie
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met onbegrepen gedrag
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met stemmingen
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 5
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 5
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 3
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 4
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 5
BSL Vaste medicatie (Medisch rekenen)
BSL Vitale functies_niveau 3
BSL Vitale functies_niveau 4
BSL Vitale functies_niveau 5
BSL Vloeibare medicatie (Medisch rekenen)
BSL Vochtbalans berekenen (Medisch rekenen)
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 3
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 4
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 5
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 4
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 5
BSL Wondzorg_niveau 3
BSL Wondzorg_niveau 4
BSL Wondzorg_niveau 5
BSL Zuurstof (Medisch rekenen)
BSL Zuurstof toedienen_niveau 3
BSL Zuurstof toedienen_niveau 4
BSL Zuurstof toedienen_niveau 5
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL-E-learning Hygiëne en Infectiepreventie
Cardiovasculair risico en lipiden management: hoe ver wil je gaan?
Carrouseltraining Verpleegtechnische vaardigheden
CASPIR Module 1
CASPIR Online 2019
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Compressief Zwachtelen
COPD
COPD - Poh-educa.nl
CVRM - Poh-educa.nl
Delier (2019) E-Learning
Dementie
Dementie
Dementie
Deskundig en Bekwaam
Diabetische retinopathie - Poh-educa.nl
diabetische voetzorg - deel 2
ECG Maken en lezen
E-congres 2019: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Continentiezorg afvoerend
E-learning COPD op praktijkeducatie.nl. scholingsbijlage in het Tijdsschrift De Praktijk 2010-4
E-learning CVRM voor gevorderden
E-learning Dementie en Dan
E-learning Dementie en Dan
E-learning DSM 5
E-learning Hypoglykemie
E-learning Insectenallergie
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning kwetsbare ouderen
E-learning kwetsbare ouderen
E-learning Nieuwe NHG Standaard Astma onder de loep
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Smaakontwikkeling en eerste hapjes
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning Ulcus Cruris
E-learning werken met Mikzo of Omaha
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
Epilepsie
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert VVT: Oren uitspuiten
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Botten
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Hormoonstelsel
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert hbo VVH: 06. Mobiliteit
e-Xpert hbo VVH: 17. Wondverzorging
e-Xpert hbo VVH: 18. Ondersteuning van de ademhaling
e-Xpert hbo VVH: 19. Instandhouding van de bloedsomloop
e-Xpert hbo VVH: 20. Intraveneuze toepassingen
e-Xpert hbo VVH: 22. Orthopedische interventies
e-Xpert hbo VVH: 23. Pre- en postoperatieve zorg
e-Xpert hbo VVH: 24. Palliatief terminale zorg
e-Xpert Kraamzorg: Algemeen
e-Xpert Kraamzorg: Infectiepreventie en hygiëne
e-Xpert Kraamzorg: Kraamvrouw
e-Xpert Kraamzorg: Partusassistentie
e-Xpert Kraamzorg: Pasgeborene
e-Xpert Kraamzorg: Voeding
e-Xpert PrehospitALS: Interne
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: Verloskunde
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VBH: Insuline toedienen
e-Xpert VBH: Intraveneuze canule/Perifeer Infuus
e-Xpert VBH: PICC
e-Xpert VBH: Stomazorg
e-Xpert VBH: Suprapubische katheter (2019)
e-Xpert VBH: Suprapubische katheter verwisselen
e-Xpert VBH: Verwijderen van drains
e-Xpert VVT: (In)continentie
e-Xpert VVT: Afasie
e-Xpert VVT: Agressie en veiligheid
e-Xpert VVT: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
e-Xpert VVT: Bewegingsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Blaaskatheter algemeen
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VVT: Bloedafname en bloedkweken
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: BOPZ (Vrijheidsbeperkende maatregelen)
e-Xpert VVT: Brandbestrijding en ontruiming
e-Xpert VVT: Communiceren in de zorg
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: Datalekken in de zorg
e-Xpert VVT: De kwetsbare oudere
e-Xpert VVT: Decubitus
e-Xpert VVT: Depressie bij ouderen
e-Xpert VVT: Diepe dementie
e-Xpert VVT: Eenzaamheid
e-Xpert VVT: Epilepsie
e-Xpert VVT: Ergocoaches
e-Xpert VVT: Ethiek in de gezondheidszorg
e-Xpert VVT: Excellente zorg
e-Xpert VVT: Familieparticipatie
E-Xpert VVT: Fysieke belasting
e-Xpert VVT: Gebruik van de bladderscan
e-Xpert VVT: Gehoor- en visusproblemen
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Hartfalen
e-Xpert VVT: Hechtingen en nietjes verwijderen
e-Xpert VVT: Hygiëne bij verzorging van de cliënt
e-Xpert VVT: Hypertensie
e-Xpert VVT: Hypodermoclyse
e-Xpert VVT: Inbrengen neusmaagsonde en sondevoeding
e-Xpert VVT: Infusie IV
e-Xpert VVT: Infusie SC (CADD – PCA)
E-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Intramusculair Injecteren
e-Xpert VVT: Intraveneus injecteren
e-Xpert VVT: Jong dementerenden
e-Xpert VVT: Klinisch redeneren
e-Xpert VVT: Mantelzorg
e-Xpert VVT: Medicatie aanreiken voor helpenden
E-Xpert VVT: Medicatie I
E-Xpert VVT: Medicatie II
e-Xpert VVT: Medisch Rekenen
e-Xpert VVT: Medisch rekenen
e-Xpert VVT: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert VVT: Multimorbiditeit
e-Xpert VVT: Multiple sclerose
e-Xpert VVT: Normen verantwoorde zorg
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obstipatie en laxeren
e-Xpert VVT: Omaha System
e-Xpert VVT: Omgaan met cliënten uit andere culturen
e-Xpert VVT: Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
e-Xpert VVT: Ondersteunen zelfredzaamheid
e-Xpert VVT: Ouderenmishandeling
e-Xpert VVT: Parkinson
e-Xpert VVT: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Perifeer Infuus
e-Xpert VVT: PICC
e-Xpert VVT: Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Reanimatie
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Reuma
e-Xpert VVT: Steunkousen aan- en uittrekken
e-Xpert VVT: Stomazorg
e-Xpert VVT: Subcutaan injecteren
e-Xpert VVT: Uitzuigen van mond- en keelholte
e-Xpert VVT: Urinestoma
e-Xpert VVT: Urineweginfecties
e-Xpert VVT: Valpreventie
e-Xpert VVT: Verlies en rouwverwerking
e-Xpert VVT: Verplaatsen van cliënten
e-Xpert VVT: Verslikking
e-Xpert VVT: Verwijderen van Neustampon
e-Xpert VVT: Verwijderen van Wondtampon
e-Xpert VVT: Verwijderen wond- of redonsedrain
e-Xpert VVT: Verzorgenden (Careyn)
e-Xpert VVT: Vitale Functies
e-Xpert VVT: Vleugelnaald en insuflon
e-Xpert VVT: Voeding & Slikken
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Voedselveiligheid en HACCP (Grootkeukens)
e-Xpert VVT: Voorkomen van vrijheidsbeperking in de thuiszorg
e-Xpert VVT: Werkbegeleiding
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wondzorg
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zwachtelen
e-Xpert: 02. EBP – Rol van patiënt en zorgprofessional
e-Xpert: 07. EBP – Statistiek bij onderzoek
e-Xpert: 09. EBP – Zoekstrategie bij een CAT
e-Xpert: 10. EBP – Beoordeling van zoekresultaten
e-Xpert: 11. EBP – Conclusie opstellen
e-Xpert: 12. EBP – Richtlijnen
e-Xpert: 13. EBP – Shared Decision Making
e-Xpert: ACE-remmers
e-Xpert: Afwijkingen ademhaling
e-Xpert: Agressie en veiligheid
e-Xpert: Anafylaxie
e-Xpert: Anatomie & Fysiologie - Zintuiglijk stelsel
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Atherosclerose
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Basic Life Support Kind
e-Xpert: Benigne Prostaat Hyperplasie
e-Xpert: Bijnierpathologie
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Borstkanker
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Cardio thoracale chirurgie
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: Classificatiesystemen
e-Xpert: Colitis Ulcerosa
e-Xpert: COPD
e-Xpert: CT scan
e-Xpert: De geriatrische patiënt
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: Diabetes gravidarum
e-Xpert: Diep veneuze trombose
e-Xpert: Dikke darmkanker
e-Xpert: EHBO
e-Xpert: Gastro-oesofageale reflux
e-Xpert: Hartfalen
e-Xpert: hbo VVH: 07. Infectiebestrijding
e-Xpert: hbo VVH: 15. Begeleiden van patiënten bij onderzoeken
e-Xpert: hbo VVH: 16. Warmte- en koudebehandeling
e-Xpert: Hechtingen en agraves verwijderen
e-Xpert: Hygiëne en isolatiemaatregelen (OLVG)
e-Xpert: Hypertensie
e-Xpert: ICF
e-Xpert: Ileus
e-Xpert: Impella
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Inleiding en behandeling van kanker
e-Xpert: Intra-aortale ballonpomp (IABP)
e-Xpert: Isolatiemaatregelen
e-Xpert: Jicht
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Aanvullingen op de primary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - ABCDE opvang van zwangeren
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Brandwonden
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Herkennen van de vitaal bedreigde patiënt
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Koudeletsels
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Ouderen en kinderen
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Overdragen van informatie via de SBAR
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Sepsis
e-Xpert: Levercirrose
e-Xpert: Longembolie
e-Xpert: Medisch rekenen voor kinderverpleegkundigen
e-Xpert: Methodes van gegevens verzamelen
e-Xpert: Multimorbiditeit
e-Xpert: Nierfalen
e-Xpert: Nierfysiologie
e-Xpert: Nierstenen
e-Xpert: Obesitas
e-Xpert: Obstipatie
e-Xpert: Ondervoeding
e-Xpert: Ondervoeding (Bravis)
e-Xpert: OSAS
e-Xpert: Otitis Media
e-Xpert: Perifeer Arterieel Vaatlijden
e-Xpert: Peritonitis
e-Xpert: PiCCO
e-Xpert: Pleuritis
e-Xpert: Pneumonie
e-Xpert: Pneumothorax
e-Xpert: Preventie van infectie
e-Xpert: Prostaatkanker
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg voor Vrouw en Kind Centrum (Spaarne Gasthuis)
e-Xpert: Reuma
e-Xpert: Schildklierpathologie
e-Xpert: Ulcus pepticum
e-Xpert: Urineweginfecties
e-Xpert: Valpreventie
e-Xpert: VBH: Blaaskatheterisatie (Bravis)
e-Xpert: VBH: Blaaskatheterisatie (Dijklander Ziekenhuis)
e-Xpert: Verhoogde bloedingsneiging
e-Xpert: Voeding
e-Xpert: VVO SEH: Bariatrische chirurgie (bariatric surgery)
e-Xpert: VVO SEH: Bloed verlies per trimester (blood loss per trimester)
e-Xpert: VVT: Bloedglucose meten (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Gastvrijheid
e-Xpert: VVT: Insulinetoediening (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Ondervoeding bij ouderen (Amaris)
e-Xpert: VVT: PEG-sonde, plaatsen en verzorgen
e-Xpert: VVT: Thuisbeademing
e-Xpert: Wondzorg
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Griep- en pneumokokkenvaccinatie in de praktijk
Hartfalen
Hartfalen - Poh-educa.nl
Hartfalen voor POH
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Hielprik
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
inco: E-learning Continentiezorg absorberend
inco: e-learning module A tot Z basis continentie en retentiezorg
Inhalatiemedicatie bij astma – Keuze en instructie - Poh-educa.nl
Injecteren & Infusie Trainingsbibliotheek
Interstitiële longziekten
Intervisie verzorgenden en verpleegkundigen
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Klinische lessen niercentrum
Leren over Dementie
Luchtwegproblematiek in de eerste lijn; pneumokokkenvaccinatie en lage luchtweginfecties
Masterclass 1e lijn | vaccinaties
MC cursus
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Medisch rekenen: Toets 1 Antonius Compleet
Module 2: Stimuleren online inzage in dossier onder patiënten
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over Oncologie
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omaha systeem
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
On demand webcast ICS bij COPD: wanneer wel en wanneer niet?
On-demand webcast Testosteron Deficientie - Impact, diagnose en behandeling
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv Fractuurpreventie in de huisartspraktijk
On-demand web-tv Insulinetherapie: what's new?
On-demand web-tv Pijn bij diabetes: diabetische pijnlijke neuropathie (DPN) en kwaliteit van leven
On-demand web-tv Stoppen en monitoren van (on)nodig ICS gebruik bij COPD, doe je zo!
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
oor uitspuiten
oor uitspuiten
Overdracht Medicatiegegevens
Overlapsyndroom Astma-COPD - Poh-educa.nl
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Pijn bij kinderen
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling
PIN 21-9 Chronische nierschade V&VN
PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement
PIN 23- 4b Stoppen met Roken
PIN 23- 8 Dementie
PIN 23-2 Voeding
PIN 23-3 Complexe zorg
PIN ADEPD 2020
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Postoperatieve pijnbestrijding
Preventie van Depressie
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Psychiatrische stoornissen
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Reducept VR-training
Rekenen in de zorg
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
stoma: e-learning module A tot Z stomazorg
Stomazorg
Stomazorg
Syndroom van Korsakov
Target@Work
Tekenbeten en de ziekte van Lyme
Test
Triage Algemeen/Huid
Veilige insulinepennaalden
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verpleegtechnische Vaardigheden
VMS - Kwetsbare Ouderen
Webcast lage rug - Practicum
Webinar Update sensortechnologie bij diabetes
Webinar Wet zorg en dwang & corona
WebTV Diabeteszorg in de 1e lijn - Samenwerken en maatwerk leveren
Web-tv Hooikoorts: accepteren of aanpakken? (on-demand)
WebTV Hypoglykemie in uw dagelijkse praktijk
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
WebTV Stoppen met roken
WebTV Zorgstandaarden Astma (on-demand)
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wijkgericht Werken
wond: E-learning module wondzorg
wond: E-learning Ulcus Cruris
Wondbehandeling met V.A.C. ® therapie
Wondzorg in zicht: deel 1
Zorgleefplan
Zorgplan maken volgens het Omaha System
Zorgvragers met Parkinson verzorgen

Farmacotherapie basis - lokatie: Breda (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Rotterdam (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 2 - lokatie: Haarlem (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Rotterdam (NL)

Voorbehouden Risicovol Handelen Vaardigheidstraining SPRINT - lokatie: Huizen (NL)

Summerschool 2020: Zigeving in de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

24-uurs bloeddrukmeting - lokatie: Heerenveen (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Symposium Verpleegkundig Leiderschap - lokatie: Tiel (NL)

Cursus 'Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Overgangsconsulent - lokatie: Rotterdam (NL)

Webinar Spreekuurvragen over alternatieven voor 1dd insuline; DPP-4, GLP-1 en SGLT-2 - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Pijn, uitgangspunten voor pijnanalyse en pijnbehandeling - lokatie: Haarlem (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Praktische diabeteszorg - verdiepingscursus - lokatie: Alkmaar (NL)

Stoppen met roken: Tabaksverslaving - lokatie: Utrecht (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Live webinar Het cardiovasculaire risico van diabetes - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basismodule reizigersadvisering voor verpleegkundigen - lokatie: Rotterdam (NL)

Basis Ploegleider 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

GIT- PD Guideline Informed Treatment Personality Disorders - lokatie: Heiloo (NL)

module 2 ouderenzorg de verdieping - lokatie: Groningen (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek Online (verkorte versie) - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 3: Patiëntgerichte zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

Praktische diabeteszorg - verdiepingscursus - lokatie: Purmerend (NL)

Polyfarmacie bij Kwetsbare Ouderen - lokatie:

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Agressietraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

DVN Jubileumsymposium voor zorgprofessionals 2020 I 0 – 99: Gezond oud(er) worden met diabetes - lokatie: Utrecht (NL)

Eenvoudige taal in crisistijd - lokatie:

Gespecialideerd verzorgende psychogeriaterie (GVP) opleiding - lokatie: Heerlen (NL)

Palliatieve zorg bij mensen met dyspnoe, zuurstof en kans op een grote bloeding - lokatie: Gouda (NL)

THOON Osteoporose basis V&VN en VS - lokatie: Hengelo (NL)

Uitgebreide basistraining Motiverende Gesprekvoering - lokatie: Arnhem (NL)

Voedingsproblemen bij zuigelingen niet altijd voedselallergie - lokatie:

Zorg+Welzijn | Jaarcongres Eenzaamheid najaar 2020 - lokatie: Ede (NL)

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Vlaardingen (NL)

5e Jaarsymposium Ontwikkelingsstoornissen 2020 (deel B) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT voor SOLK (Basiscursus) - lokatie: Zeist (NL)

Expertisedag voor de jeugdverpleegkundige 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing LVAK 14 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

Update farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 - lokatie: Ridderkerk (NL)

Bewegen als medicijn bij Diabetes - lokatie: Utrecht (NL)

cognitieve gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

cognitieve gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Implementatie Motiverende gespreksvoering (ZGHV) - lokatie: Meppel (NL)

Longgeluiden 3.0 - lokatie: Den Haag (NL)

Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY) - lokatie: Haarlem (NL)

Regionale nascholing SEH-verpleegkundigen in de ROAZ regio Zwolle - lokatie: Zwolle (NL)

Update laatste ontwikkelingen van de behandeling met immunotherapie bij longkanker. - lokatie: Winterswijk (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Agressietraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Sassenheim (NL)

Praktische diabeteszorg - verdiepingscursus - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

Psychiatrie en zwangerschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

SOH-opleiding Spreekuur ondersteuner huisarts - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Polyfarmacie bij Kwetsbare Ouderen - lokatie:

Bedrijfskunde - lokatie: Alkmaar (NL)

Bijscholing LVAK 17 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium ' Probleemgedrag in de ouderenzorg: samen staan we sterker - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Ede (NL)

ALS Zorgverleners Congres 2020 - lokatie:

Voorbehouden Risicovol Handelen Vaardigheidstraining SPRINT - lokatie: Huizen (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Breda (NL)

Bijscholing LVAK 21 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Breda (NL)

Longen luisteren - lokatie:

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Declareren kan je leren - lokatie: Rijswijk (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Sassenheim (NL)

HBO geaccrediteerde opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Huisartsen nascholing contitutioneel eczeem - lokatie:

Palliatieve zorg bij mensen met dyspnoe, zuurstof en kans op een grote bloeding - lokatie: Delft (NL)

Thema Avond Langerhans Diabetes en de organen - lokatie: Arnemuiden (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Bijscholing LVAK 23 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Face to Face triagetraining - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Grijs en van de wijs - lokatie: Amersfoort (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Nijmegen (NL)

Cultuursensitieve ouderenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

FTO Astma - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass normaal gesproken - lokatie: Groningen (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Wageningen (NL)

Webinar psychologische (zelf)zorg voor Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie:

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Gorinchem (NL)

Huisarts en GGD: samen sterk! (Webinar) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

module 1 basis module ouderenzorg - lokatie: Groningen (NL)

Module Astma/COPD - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale IBD Avonden - lokatie: Ridderkerk (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Wondzorg - lokatie: Eindhoven (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Rotterdam (NL)

Depressie bij kinderen en jongeren - lokatie: Amersfoort (NL)

Face to Face triagetraining - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek Online (verkorte versie) - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing nieuwe stijl - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

De vaginale baring en de bekkenbodem - lokatie: Utrecht (NL)

'Hart voor je vak' - Dé meerdaagse nascholing voor praktijkondersteuners Somatiek - lokatie: Nunspeet (NL)

Hoe ontwerp ik gezond gedrag? - lokatie: Utrecht (NL)

Module Astma/COPD - lokatie: Breda (NL)

Nascholing nieuwe stijl - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

Onbedoelde zwangerschappen, gezinsplanning & anticonceptie op AZC's - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve zorg bij mensen met dyspnoe, zuurstof en kans op een grote bloeding - lokatie: Den Haag (NL)

Praktische diabeteszorg - verdiepingscursus - lokatie: Rijswijk (NL)

Qwiek.up workshop - lokatie: Kerkrade (NL)

Rijncoepel café incl. Spiegelavond Diabetes Mellitus – Hart en vaatziekten – Astma & COPD - lokatie:

Topicality and development of vaccination: learn from the past, act in the present and prepare for the future. - lokatie: Almere (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Culemborg (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Landelijk Diabetes Congres 2020 - lokatie: Ede (NL)

Bijscholing Voorbehouden Risicovolle Handelingen - lokatie:

basis wondscholing - lokatie: Maarssen (NL)

Implementatie Motiverende gespreksvoering (ZGHV) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie - lokatie: Haarlem (NL)

Trainingsdag Ouderenpsychiatrie in de VVT sector - lokatie: Nijmegen (NL)

‘Handreiking kwetsbare ouderen in de 1e lijn (CNS, HVZ en DM)’ - lokatie: Rotterdam (NL)

16e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - lokatie: Zeist (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Nijmegen (NL)

Module Astma/COPD - lokatie: Zwolle (NL)

Praktische diabeteszorg - verdiepingscursus - lokatie: Ridderkerk (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Verdiepingsscholing De Coachende Zorgprofessional - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Farmacotherapie Verdieping - lokatie: Heinkenszand (NL)

Nieuwe richtlijnen CVRM & Nieuwe middelen Diabetes Mellitus in de huisartsenpraktijk - lokatie: Tiel (NL)

Onbedoelde zwangerschappen, gezinsplanning & anticonceptie op AZC's - lokatie: Utrecht (NL)

Online Congres - Persoonlijkheidsproblematiek - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Arnhem (NL)

Hartfunctiedag Digitaal: Cardiomyopathieën - lokatie:

Kinderdermatologie - lokatie: Arnhem (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Zwolle (NL)

Farmacogenetica: bent u er al in thuis? (Een interactieve online-thuisscholing) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Zwolle (NL)

Omgaan met mensen met een gevorderde dementie - lokatie: Barneveld (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Starten met de Valanalyse - lokatie: Ede (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 3 - lokatie: Haarlem (NL)

Face to Face triagetraining - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Spijkenisse (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Nijkerk (NL)

Verdiepende nascholing osteoporose en fractuurpreventie - lokatie: Den Haag (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie:

Nationale Diabetes Dag 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Voorbehouden Risicovol Handelen Vaardigheidstraining SPRINT - lokatie: Huizen (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek Online (verkorte versie) - lokatie: Amsterdam (NL)

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Hoevelaken (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Bilthoven (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Bilthoven (NL)

Update farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 - lokatie: Roosendaal (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Vlissingen (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2020 - lokatie: Houten (NL)

De nieuwe CNS en CVRM richtlijnen gefilterd naar casüistiek - lokatie: Spijkenisse (NL)

Doppler Scholing - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Spijkenisse (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Zorgconsulenten | Laaggeletterdheid in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

Farmacotherapie Verdieping - lokatie: Sassenheim (NL)

Nursing-congres | Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen - lokatie: Ede (NL)

Verdiepingsscholing De Coachende Zorgprofessional - lokatie: Rotterdam (NL)

Allemaal Beestjes 2020: Corona: een stekelig beestje met valse streken - lokatie: Rotterdam (NL)

DOH | Leerbijeenkomst ECG - lokatie: Eindhoven (NL)

Face to Face triagetraining - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Onbedoelde zwangerschappen, gezinsplanning & anticonceptie op AZC's - lokatie: Utrecht (NL)

Online Congres - Hoogbegaafdheid - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Zaltbommel (NL)

Stoppen met roken: grenzen en mogelijkheden als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Wondzorg - lokatie: Groningen (NL)

Basismodule reizigersadvisering voor verpleegkundigen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Hilversum (NL)

Omgaan met mensen met een gevorderde dementie - lokatie: Barneveld (NL)

Kwaliteitsavond Knooppunt Ketenzorg Ouderenzorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Agressietraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Slaapproblemen in de gehandicaptenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Startcursus insulinetherapie in de eerste lijn 2019, 2020 - lokatie: Soest (NL)

Zorg bij (v)echtscheiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Face to Face triagetraining - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Onbedoelde zwangerschappen, gezinsplanning & anticonceptie op AZC's - lokatie: Utrecht (NL)

RCH | DM Insulinetherapie in de huisartsenpraktijk 2020 - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Verdiepende nascholing osteoporose en fractuurpreventie - lokatie: Veenendaal (NL)

Update basisprincipes infectieziekten, immuunrespons en bijzondere reizigers - lokatie: Rotterdam (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

Farmacotherapie Verdieping - lokatie: Bilthoven (NL)

Na de dood........... Wat doet ú? (Webinar) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

SOA voor doktersassistentes - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Praktische diabeteszorg - verdiepingscursus - lokatie: Nijmegen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Kwaliteitsavond Knooppunt Ketenzorg Ouderenzorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Verdiepingsscholing De Coachende Zorgprofessional - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding verpleegkundige reizigersadvisering - lokatie: Utrecht (NL)

Kinderziekten en vaccinaties - lokatie: Amsterdam (NL)

Onbedoelde zwangerschappen, gezinsplanning & anticonceptie op AZC's - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Zorgconsulenten | Laaggeletterdheid in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)