Begeleiden, hoe doe je dat? Part 2, Begeleiden vanuit persoonlijk leiderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2020
Acute Hiv Infectie
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Amsterdam Symposium - Antistoffen tegen Covid-19 in moedermelk
Amsterdam Symposium - Onbewust besmet Covid-19 onder gezonde Nederlanders
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie (2016)
AromaZorg voor Angst voor een Onderzoek of Ingreep
Bariatrische chirurgie in de huisartspraktijk voor POH's
Basiscursus anticonceptie en onbedoelde zwangerschap
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Beïnvloeden van irreële ziektepercepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Benchmark CVRM over 2019
Benchmark diabetes over 2019
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Biosimilars in de eerste lijn
Blaaskatheterisatie Man
Blaaskatheterisatie Vrouw
Bloeddrukmeting anno nu
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
Breng beweging in de praktijk
BSL Medisch rekenen: casuïstiek kinderen
BSL Medisch rekenen: casuïstiek volwassenen
BSL Medisch rekenen: Compleet
BSL Wondzorg: ACT-zwachtelen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL Basiszorg Persoonlijke verzorging
BSL Basiszorg: Mondverzorging
BSL Basiszorg: Uitscheiding
BSL Bewegingsondersteuning: Omgaan met tilliften
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen binnen de grenzen van het bed
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen buiten de grenzen van het bed
BSL Bloedafname via venapunctie
BSL Bloedafname via venapunctie_niveau 5
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Kind- voor verpleegkundigen
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor verpleegkundigen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor verpleegkundigen
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Essentiële zorg: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Evidence based practice: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap – Evidence based quality improvement (EBQI): de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneerhulpen
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneren: de basis
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Infusie perifere canule_niveau 4
BSL Infusie perifere canule_niveau 5
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 4
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 5
BSL Injecteren insuline_niveau 3
BSL Injecteren insuline_niveau 4
BSL Injecteren insuline_niveau 5
BSL Injecteren_niveau 3
BSL Injecteren_niveau 4
BSL Injecteren_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 5
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 3
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 4
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 5
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Begeleiden van de familie
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met onbegrepen gedrag
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met stemmingen
BSL Medisch rekenen: Basisvaardigheden
BSL Medisch rekenen: Infusie/transfusie
BSL Medisch rekenen: Vaste medicatie
BSL Medisch rekenen: Vloeibare medicatie
BSL Medisch rekenen: Vochtbalans berekenen
BSL Medisch rekenen: Zuurstof
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 5
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 5
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 3
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 4
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 5
BSL Vitale functies_niveau 3
BSL Vitale functies_niveau 4
BSL Vitale functies_niveau 5
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 3
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 4
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 5
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 4
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 5
BSL Wondzorg_niveau 3
BSL Wondzorg_niveau 4
BSL Wondzorg_niveau 5
BSL Zuurstof toedienen_niveau 3
BSL Zuurstof toedienen_niveau 4
BSL Zuurstof toedienen_niveau 5
BSL_E_Steunkousen aan- en uittrekken
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL-E-learning Hygiëne en Infectiepreventie
Carrouseltraining Verpleegtechnische vaardigheden
CASPIR Module 1
CASPIR Online 2019
CASPIR Online 2020
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Compressief Zwachtelen
COPD
COPD - Poh-educa.nl
CVRM - Poh-educa.nl
De Basis op orde
De ideale inhalator bestaat! Feit of fabel?
De politieke actualiteit in de zorg
Delier (2019) E-Learning
Dementie
Dementie
Dementie
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Diabetes en insuline injecteren
Diabetes voetzorg - deel 1
Diabetische retinopathie - Poh-educa.nl
diabetische voetzorg - deel 2
Dr Google
ECG Maken en lezen
E-CME: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
E-congres 2019: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Continentiezorg afvoerend
E-learning COPD op praktijkeducatie.nl. scholingsbijlage in het Tijdsschrift De Praktijk 2010-4
E-learning CVRM voor gevorderden
E-learning Dementie en Dan
E-learning Dementie en Dan
E-learning DSM 5
E-learning GLP-1 gebaseerde therapie bij diabetes type 2 - module 1
E-learning incretinetherapie
E-learning incretinetherapie
E-learning Insectenallergie
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning Kinderpalliatieve Zorg Nederland
E-learning kwetsbare ouderen
E-learning kwetsbare ouderen
E-learning Nieuwe NHG Standaard Astma onder de loep
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Smaakontwikkeling en eerste hapjes
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning Ulcus Cruris
E-learning ulcus cruris
E-learning Verhoogd valrisico bij ouderen signaleren en inschatten
E-learning Very Brief Advice bij de behandeling van rookverslaving
E-learning werken met Mikzo of Omaha
e-learning Wet zorg en dwang
E-learning: De nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Allergie van de bovenste luchtwegen’
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
Epilepsie
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert VVT: Oren uitspuiten
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Botten
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Hersenzenuwen
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Hormoonstelsel
e-Xpert DA Pathologie - COPD
e-Xpert DA Ziekenhuis: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert DA: Kwaliteitszorg
e-Xpert DA: Pathologie - Diabetes mellitus
e-Xpert DA: Zwachtelen
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert hbo VVH: 06. Mobiliteit
e-Xpert hbo VVH: 17. Wondverzorging
e-Xpert hbo VVH: 18. Ondersteuning van de ademhaling
e-Xpert hbo VVH: 19. Instandhouding van de bloedsomloop
e-Xpert hbo VVH: 20. Intraveneuze toepassingen
e-Xpert hbo VVH: 22. Orthopedische interventies
e-Xpert hbo VVH: 23. Pre- en postoperatieve zorg
e-Xpert hbo VVH: 24. Palliatief terminale zorg
e-Xpert Kraamzorg: Algemeen
e-Xpert Kraamzorg: Infectiepreventie en hygiëne
e-Xpert Kraamzorg: Kraamvrouw
e-Xpert Kraamzorg: Partusassistentie
e-Xpert Kraamzorg: Pasgeborene
e-Xpert Kraamzorg: Voeding
e-Xpert PrehospitALS: Interne
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: Verloskunde
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VBH: Insuline toedienen
e-Xpert VBH: Intraveneuze canule/Perifeer Infuus
e-Xpert VBH: PICC
e-Xpert VBH: Stomazorg
e-Xpert VBH: Suprapubische katheter (2019)
e-Xpert VBH: Suprapubische katheter verwisselen
e-Xpert VBH: Verwijderen van drains
e-Xpert VVT: (In)continentie
e-Xpert VVT: Afasie
e-Xpert VVT: Agressie en veiligheid
e-Xpert VVT: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
e-Xpert VVT: Bewegingsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Blaaskatheter algemeen
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VVT: Bloedafname en bloedkweken
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: BOPZ (Vrijheidsbeperkende maatregelen)
e-Xpert VVT: Brandbestrijding en ontruiming
e-Xpert VVT: Communiceren in de zorg
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: Datalekken in de zorg
e-Xpert VVT: De kwetsbare oudere
e-Xpert VVT: Decubitus
e-Xpert VVT: Depressie bij ouderen
e-Xpert VVT: Diepe dementie
e-Xpert VVT: Eenzaamheid
e-Xpert VVT: Epilepsie
e-Xpert VVT: Ergocoaches
e-Xpert VVT: Ethiek in de gezondheidszorg
e-Xpert VVT: Excellente zorg
e-Xpert VVT: Familieparticipatie
E-Xpert VVT: Fysieke belasting
e-Xpert VVT: Gebruik van de bladderscan
e-Xpert VVT: Gehoor- en visusproblemen
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Hartfalen
e-Xpert VVT: Hartfalen voor helpenden
e-Xpert VVT: Hechtingen en nietjes verwijderen
e-Xpert VVT: Hygiëne bij verzorging van de cliënt
e-Xpert VVT: Hypertensie
e-Xpert VVT: Hypodermoclyse
e-Xpert VVT: Inbrengen neusmaagsonde en sondevoeding
e-Xpert VVT: Infusie IV
e-Xpert VVT: Infusie SC (CADD – PCA)
E-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Intramusculair Injecteren
e-Xpert VVT: Intraveneus injecteren
e-Xpert VVT: Jong dementerenden
e-Xpert VVT: Klinisch redeneren
e-Xpert VVT: Mantelzorg
e-Xpert VVT: Medicatie (Humanitas)
e-Xpert VVT: Medicatie aanreiken voor helpenden
E-Xpert VVT: Medicatie I
E-Xpert VVT: Medicatie II
e-Xpert VVT: Medicatie II (Humanitas)
e-Xpert VVT: Medisch Rekenen
e-Xpert VVT: Medisch rekenen
e-Xpert VVT: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert VVT: Multimorbiditeit
e-Xpert VVT: Multiple sclerose
e-Xpert VVT: Normen verantwoorde zorg
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obstipatie en laxeren
e-Xpert VVT: Omaha System
e-Xpert VVT: Omgaan met cliënten uit andere culturen
e-Xpert VVT: Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
e-Xpert VVT: Ondersteunen zelfredzaamheid
e-Xpert VVT: Ouderenmishandeling
e-Xpert VVT: Parkinson
e-Xpert VVT: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Perifeer Infuus
e-Xpert VVT: PICC
e-Xpert VVT: Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Reanimatie
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Reuma
e-Xpert VVT: Steunkousen aan- en uittrekken
e-Xpert VVT: Stomazorg
e-Xpert VVT: Subcutaan injecteren
e-Xpert VVT: Uitzuigen van mond- en keelholte
e-Xpert VVT: Urinestoma
e-Xpert VVT: Urineweginfecties
e-Xpert VVT: Valpreventie
e-Xpert VVT: Verlies en rouwverwerking
e-Xpert VVT: Verplaatsen van cliënten
e-Xpert VVT: Verslikking
e-Xpert VVT: Verwijderen van Neustampon
e-Xpert VVT: Verwijderen van Wondtampon
e-Xpert VVT: Verwijderen wond- of redonsedrain
e-Xpert VVT: Verzorgenden (Careyn)
e-Xpert VVT: Vitale Functies
e-Xpert VVT: Vleugelnaald en insuflon
e-Xpert VVT: Voeding & Slikken
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Voedselveiligheid en HACCP (Grootkeukens)
e-Xpert VVT: Voorkomen van vrijheidsbeperking in de thuiszorg
e-Xpert VVT: Werkbegeleiding
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wondzorg
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zwachtelen
e-Xpert: 02. EBP – Rol van patiënt en zorgprofessional
e-Xpert: 07. EBP – Statistiek bij onderzoek
e-Xpert: 09. EBP – Zoekstrategie bij een CAT
e-Xpert: 10. EBP – Beoordeling van zoekresultaten
e-Xpert: 11. EBP – Conclusie opstellen
e-Xpert: 12. EBP – Richtlijnen
e-Xpert: 13. EBP – Shared Decision Making
e-Xpert: 2019 Novel coronavirus (COVID-19)
e-Xpert: ACE-remmers
e-Xpert: Afwijkingen ademhaling
e-Xpert: Agressie en veiligheid
e-Xpert: Anafylaxie
e-Xpert: Anatomie & Fysiologie - Zintuiglijk stelsel
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Atherosclerose
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Basic Life Support Kind
e-Xpert: Benigne Prostaat Hyperplasie
e-Xpert: Beroepscode
e-Xpert: Bijnierpathologie
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Borstkanker
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Cardio thoracale chirurgie
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: Classificatiesystemen
e-Xpert: Colitis Ulcerosa
e-Xpert: COPD
e-Xpert: COVID-19 (advies en preventie)
e-Xpert: COVID-19 (basismodule)
e-Xpert: CT scan
e-Xpert: De geriatrische patiënt
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: Diabetes gravidarum
e-Xpert: Diep veneuze trombose
e-Xpert: Dikke darmkanker
e-Xpert: Effectief vergaderen
e-Xpert: EHBO
e-Xpert: Gastro-oesofageale reflux
e-Xpert: Hartfalen
e-Xpert: hbo VVH: 07. Infectiebestrijding
e-Xpert: hbo VVH: 15. Begeleiden van patiënten bij onderzoeken
e-Xpert: hbo VVH: 16. Warmte- en koudebehandeling
e-Xpert: Hechten
e-Xpert: Hechtingen en agraves verwijderen
e-Xpert: Hygiëne en isolatiemaatregelen (OLVG)
e-Xpert: Hypertensie
e-Xpert: ICF
e-Xpert: Ileus
e-Xpert: Impella
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Inleiding en behandeling van kanker
e-Xpert: Intra-aortale ballonpomp (IABP)
e-Xpert: Isolatiemaatregelen
e-Xpert: Jicht
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Aanvullingen op de primary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - ABCDE opvang van zwangeren
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Brandwonden
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Herkennen van de vitaal bedreigde patiënt
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Koudeletsels
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Ouderen en kinderen
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Overdragen van informatie via de SBAR
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Sepsis
e-Xpert: Levercirrose
e-Xpert: Longembolie
e-Xpert: Medisch rekenen voor kinderverpleegkundigen
e-Xpert: Methodes van gegevens verzamelen
e-Xpert: Multimorbiditeit
e-Xpert: NANDA
e-Xpert: NIC/NOC
e-Xpert: Nierfalen
e-Xpert: Nierfysiologie
e-Xpert: Nierstenen
e-Xpert: Obesitas
e-Xpert: Obstipatie
e-Xpert: Ondernemerschap in de zorg
e-Xpert: Ondervoeding
e-Xpert: Ondervoeding (Bravis)
e-Xpert: OSAS
e-Xpert: Otitis Media
e-Xpert: Perifeer Arterieel Vaatlijden
e-Xpert: Peritonitis
e-Xpert: PiCCO
e-Xpert: Pleuritis
e-Xpert: Pneumonie
e-Xpert: Pneumothorax
e-Xpert: Preventie van infectie
e-Xpert: Prostaatkanker
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg voor Vrouw en Kind Centrum (Spaarne Gasthuis)
e-Xpert: Reuma
e-Xpert: SAMPC
e-Xpert: Schildklierpathologie
e-Xpert: Sociale media en internet
e-Xpert: Ulcus pepticum
e-Xpert: Urineweginfecties
e-Xpert: Valpreventie
e-Xpert: VBH: Blaaskatheterisatie (Bravis)
e-Xpert: VBH: Blaaskatheterisatie (Dijklander Ziekenhuis)
e-Xpert: Verhoogde bloedingsneiging
e-Xpert: Visie op zorg
e-Xpert: Voeding
e-Xpert: VVO SEH: Bariatrische chirurgie (bariatric surgery)
e-Xpert: VVO SEH: Bloed verlies per trimester (blood loss per trimester)
e-Xpert: VVT: Bloedglucose meten (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Gastvrijheid
e-Xpert: VVT: Insulinetoediening (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Ondervoeding bij ouderen (Amaris)
e-Xpert: VVT: PEG-sonde, plaatsen en verzorgen
e-Xpert: VVT: Thuisbeademing
e-Xpert: Wetgeving in de gezondheidszorg
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Zorginformatie- en registratiesystemen
Extrafijne formulering OnDemand
Gecombineerde Leefstijl Interventie
Geneesmiddelen in het verkeer
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Griep- en pneumokokkenvaccinatie in de praktijk
Hartfalen
Hartfalen voor POH
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Hepatitis C voor Verpleegkundigen
Hielprik
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
iAM - editie 2021-1
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
inco: E-learning Continentiezorg absorberend
inco: e-learning module A tot Z basis continentie en retentiezorg
Injecteren & Infusie Trainingsbibliotheek
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
In-vitro evaluatie studie van 5 verschillende ‘anti-statische’ voorzetkamers
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Kanker & Leven
Klinische lessen Noorderzorg 2021
Koolhydraat beperkt werkt
Leren over Dementie
Lipohypertrofie bij diabetes
Luchtwegproblematiek in de eerste lijn; pneumokokkenvaccinatie en lage luchtweginfecties
Masterclass dementie voor wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners
MC cursus
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen ouderenzorg – omgaan met pijn
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Medisch rekenen voor verpleegkundigen
Medisch rekenen: Toets 1 Antonius Compleet
Module 1: implementeren online inzage
Module 2: Stimuleren online inzage in dossier onder patiënten
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nieuwe NHG standaard Astma
Nieuwe richtlijnen astma
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over Oncologie
Obesitas - webinar on demand
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omaha systeem
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
On demand webcast ICS bij COPD: wanneer wel en wanneer niet?
On demand webinar - GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - module 1
On-demand webcast COPD Update 2020
On-demand webcast Personalised healthcare in de huisartspraktijk - Je gaat het zien als je het doorhebt
On-demand webcast Testosteron Deficientie - Impact, diagnose en behandeling
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv Fractuurpreventie in de huisartspraktijk
On-demand web-tv Insulinetherapie: what's new?
On-demand web-tv Pijn bij diabetes: diabetische pijnlijke neuropathie (DPN) en kwaliteit van leven
On-demand web-tv Stoppen en monitoren van (on)nodig ICS gebruik bij COPD, doe je zo!
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online verdiepingscursus Insulinetherapie
oor uitspuiten
oor uitspuiten
Ouderengeneeskunde hoe ziet dit vak er nu en in de toekomst uit?
Overdracht Medicatiegegevens
OZOverbindzorg voor zorgprofessionals in de zorg
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Pijn bij kinderen
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling
PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement V&VN
PIN 23- 4b Stoppen met Roken
PIN 23- 8 Dementie
PIN 23-3 Complexe zorg
PIN ADEPD 2020
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Post-ASH Update voor verpleegkundigen
Postoperatieve pijnbestrijding
Preventie postpartum depressie
Preventie van depressie
Preventie van Depressie
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Psychiatrische stoornissen
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Reducept VR-training
Rekenen in de zorg
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Skin tears: preventie, beoordeling en behandeling
SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering - E-Learning
stoma: e-learning module A tot Z stomazorg
Stomazorg
Stomazorg
Syndroom van Korsakov
Tekenbeten en de ziekte van Lyme
Triage Algemeen/Huid
Tweeluik MM deel 2 | R/R MM
Veilige insulinepennaalden
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegkundigspecialisten FTO Ouderengeneeskunde 2021
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verpleegtechnische Vaardigheden
VMS - Kwetsbare Ouderen
Voor jezelf zorgen als verpleegkundige, hoe dan?
Webcast lage rug - Practicum
Webinar De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd
Webinar Praktisch gebruik van SGLT-2 remmers
Webinar Sensortechnologie en het optimaal instellen van uw Diabetespatiënt
Webinar Update sensortechnologie bij diabetes
Webinar Wet zorg en dwang & corona
Webinar: Wat gaat het diabetesjaar 2021 brengen? Vele veranderingen in de diabeteszorg
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
WebTV Diabeteszorg in de 1e lijn - Samenwerken en maatwerk leveren
Web-tv Hooikoorts: accepteren of aanpakken? (on-demand)
WebTV Hypoglykemie in uw dagelijkse praktijk
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
WebTV Stoppen met roken
WebTV Zorgstandaarden Astma (on-demand)
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wijkgericht Werken
wond: E-learning module wondzorg
wond: E-learning Ulcus Cruris
Wondbehandeling met V.A.C. ® therapie
Wondzorg in zicht: deel 1
Zorgleefplan
Zorgplan maken volgens het Omaha System
Zorgvragers met Parkinson verzorgen

Begeleiding basis - lokatie: Zwolle (NL)

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Wassenaar (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Farmacotherapie basis - lokatie: Zwolle (NL)

Farmacotherapie:Afwijkingen in het bloedbeeld, antibiotica en levensfasen en farmacotherapie (DL6) - lokatie:

Gepersonaliseerde zorg bij diabetes type 2 - module 2 - lokatie:

Het immuunsysteem: écht van belang, maar vaak vergeten. - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Online nascholing GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 - module 1 - lokatie:

RCH | “Vernieuwde richtlijn CVRM” - lokatie:

CNE Vasculaire Zorg - Perifeer arterieel vaatlijden - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

De nieuwe CNS en CVRM richtlijnen gefilterd naar casüistiek - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie:

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: De Bilt (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Bilthoven (NL)

Huisartsen nascholing contitutioneel eczeem - lokatie:

Ketenavond Traumazorgnetwerk Midden-Nederland - lokatie:

Kinderziekten en vaccinaties - lokatie: Almere (NL)

Masterclass Gesprekstechnieken die ertoe doen: 1330 methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Nieuwe NHG standaard Astma en COPD - lokatie:

Online nascholing GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 - module 1 - lokatie:

Online scholing Atriumfibrilleren voor de POH - lokatie:

Online workshop ZOOM Haal het beste uit uw online-bijeenkomst! - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Oren (vaardigheid) - lokatie: Valkenswaard (NL)

Vaardigheid: Doppler, Bloeddrukmeten en bepalen enkel-arm index - lokatie: Valkenswaard (NL)

Webinar: De rol van de 1e lijn in de aanpak van overgewicht en obesitas - lokatie:

Breinbasics - niet aangeboren hersenletsel - lokatie:

Curriculum Clinical Leadership uitgebreid - lokatie: Garderen (NL)

Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen - lokatie:

Leefstijlgeneeskunde: De toepassing bij chronische aandoeningen en de relatie met immuniteit en COVID-19 - lokatie:

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek Online (verkorte versie) - lokatie:

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Basiscursus GLP1-RA en Insulinetherapie - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie:

Excessief huilende zuigeling of het klieven van een tongriempje: Aan het werk met een goed plan! - lokatie:

Farmacotherapie Verdieping - lokatie: Rotterdam (NL)

Gepersonaliseerde zorg bij diabetes type 2 - module 2 - lokatie:

Huisartsen nascholing contitutioneel eczeem - lokatie:

Masterclass Genetica en Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

Nationaal Diabetesverpleegkundigen Congres 2021 - lokatie:

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Online nascholing: Supermarktjungle - Alles wat u wilt weten over koolhydraten - lokatie:

Webinar: Kopzorgen – van psychologische aspecten tot prikangst bij een chronische aandoening - lokatie:

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Leiderdorp (NL)

6e Kinderallergologie Symposium vrijdag 16 april 2021 - lokatie:

Menopauze en slaap - lokatie:

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Farmacogenetica: bent u er al in thuis? (Een interactieve online-thuisscholing) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Intervisiebijeenkomsten POH 2021 (ZEL) - lokatie: Naaldwijk (NL)

Leefstijl en IBD - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - set 13 - lokatie:

Obesitas, vanuit de expert besproken - lokatie:

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Online nascholing: Supermarktjungle - Alles wat u wilt weten over koolhydraten - lokatie:

Verkorte masterclass Diabetes type 2 in de praktijk - interactieve casuïstiek - lokatie:

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie:

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Huisartsen nascholing contitutioneel eczeem - lokatie:

Nieuwe NHG standaard Astma en COPD - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Voorburg (NL)

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Online nascholing GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 - module 1 - lokatie:

Online scholing Atriumfibrilleren voor de POH - lokatie:

Online spiegelavond Diabetes Mellitus – Hart en vaatziekten – Astma & COPD/ Rijncoepel - lokatie:

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

17e Nationaal Reanimatie Congres, nieuwe richtlijnen reanimatie 2021, virtueel - lokatie: Nieuwegein (NL)

Brandwondenonderwijs Verdiepingsmodule: wondbehandeling en verbinden - lokatie:

Gepersonaliseerde zorg bij diabetes type 2 - module 3 - lokatie:

Groot Gelre cluster 1 - lokatie: Arnhem (NL)

Intervisiebijeenkomsten POH 2021 (ZEL) - lokatie: Naaldwijk (NL)

Koolhydraatbeperking S,M,L. Welke maat heeft je cliënt? - lokatie: Buren (NL)

Lecture: Time in Range, its use and implication in the treatment of (children with) type 1 diabetes - lokatie:

Online nascholing: Supermarktjungle - Alles wat u wilt weten over koolhydraten - lokatie:

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

scholing aandachtsvelder wondzorg - lokatie: Amsterdam (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Almere (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

1-daagse bijscholing medicatietoediening, medicatieveiligheid, medisch rekenen & stomazorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Bewust afzien van vocht en voeding (BAVV) - lokatie: Den Haag (NL)

Gepersonaliseerde zorg bij diabetes type 2 - module 3 - lokatie:

Gepersonaliseerde zorg bij diabetes type 2 - module 3 - lokatie:

Het Grote Landelijke POH/PVK/PVH Event - lokatie:

Huisartsen nascholing contitutioneel eczeem - lokatie:

Obesitas - lokatie:

Online nascholing GLP-1 therapie in vogelvlucht - lokatie:

Triage: Vliegwiel voor samenwerking in de regio - lokatie: Utrecht (NL)

Virtueel MDO, Longziekten en KNO - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

Halfjaarlijkse tbc-bijeenkomst - lokatie:

Verpleegtechnische technische handelingen - lokatie:

Begeleiding basis - lokatie: Bilthoven (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Bilthoven (NL)

Online nascholing: Supermarktjungle’ - Alles wat u wilt weten over koolhydraten en de nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes - lokatie:

Gedragsverandering: Hoe help ik mijn patiënt met blijvende gedragsverandering - lokatie:

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Online nascholing: Supermarktjungle - Alles wat u wilt weten over koolhydraten - lokatie:

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen - lokatie:

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Bunnik (NL)

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Webinar: Praktische voedingsadviezen bij diabetes - lokatie:

Beginnende Dementie 2021 - lokatie:

Beginnende Dementie 2021 - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Online workshop ZOOM Haal het beste uit uw online-bijeenkomst! - lokatie: Zwijndrecht (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

Scholing Kauw- en slikproblemen & passende voeding bij ouderen - lokatie: Eindhoven (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie:

Farmacotherapie:Afwijkingen in het bloedbeeld, antibiotica en levensfasen en farmacotherapie (DL6) - lokatie:

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

Online nascholing omkeren in de praktijk - lokatie:

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen - lokatie:

Gezonde Nieren Friesland - lokatie:

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek Online (verkorte versie) - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Webinar Trichologie - Diagnostiek van haaruitval en andere kopzorgen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Youth MHFA - lokatie:

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis - lokatie: Houten (NL)

Een onderbuikgevoel: Stress en de darm-brein as - lokatie:

Emergentie; op zoek naar het "meer" - lokatie: Enschede (NL)

Masterclass Diabetes type 1 - 2e lijn - interactief - lokatie:

Online nascholing omkeren in de praktijk - lokatie:

Masterclass Diabetes type 2 interactief - set 12 - lokatie:

Farmacotherapie:Afwijkingen in het bloedbeeld, antibiotica en levensfasen en farmacotherapie (DL6) - lokatie:

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Online nascholing omkeren in de praktijk - lokatie:

Startcursus insulinetherapie in de eerste lijn 2021 Online - lokatie: Amersfoort (NL)

Verdiepingsscholing De Coachende Zorgprofessional - lokatie:

Brandwondenonderwijs Verdiepingsmodule: wondbehandeling en verbinden - lokatie:

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Een pilletje minder? Leidt minder cardiovasculaire medicatie tot minder probleemgedrag? - lokatie: Utrecht (NL)

Insuline injectie en lipohypertrofie - lokatie:

Intervisiebijeenkomsten POH 2021 (ZEL) - lokatie:

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Breda (NL)

Online workshop ZOOM Haal het beste uit uw online-bijeenkomst! - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

Intervisiebijeenkomsten POH 2021 (ZEL) - lokatie: Naaldwijk (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Training Indiceren voor wijkverpleegkunidgen - lokatie: Zwolle (NL)

Webinar Minder bekende longziekten: Weet u genoeg van o.a. sarcoïdose, longfibrose, en pulmonale hypertensie? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Webinar Onbegrepen gedrag binnen de Wzd - lokatie:

Brein Omgeving Coach Opleiding : Omgaan met dementie en niet begrepen(probleem)gedrag volgens o.a. de BreinOmgevingMethodiek van Dr. Anneke van der Plaats door Omgevingszorg Collectief. - lokatie: Arnhem (NL)

Complete zorg voor de kwetsbare oudere in het ziekenhuis - lokatie: Groningen (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

Huisartsen nascholing contitutioneel eczeem - lokatie:

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Assen (NL)

Maak van voetzorg geen kopzorg - lokatie: Heerenveen (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

PROM's, PREM's en wearables - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Voorkomen van en omgaan met verbale agressie - lokatie: Voorburg (NL)

Bewust afzien van vocht en voeding (BAVV) - lokatie: Gouda (NL)

end of life issues - lokatie:

Regie houden - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Groepsdynamica in het verpleeghuis - lokatie: Amersfoort (NL)

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie:

Breinbasics - niet aangeboren hersenletsel - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Thema-avond Langerhans: Behandeling van kwetsbare patiënten met diabetes - lokatie: Middelburg (NL)

Nascholing Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep 2021 - lokatie:

Oedeembenen & Compressietherapie - lokatie: Almere (NL)

1330 Gespreksleiderstraining - lokatie: Hilversum (NL)

1330 Gespreksleiderstraining - lokatie: Hilversum (NL)

Dubbel Diagnose | Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Vaardigheid: Doppler, Bloeddrukmeten en bepalen enkel-arm index - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Webinar Omgaan met een licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten - lokatie: Houten (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie:

Ondervoeding bij ouderen - lokatie:

Online Congres - Psychische problematiek in de wijk - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Webinar Wegrakingen door een multidisciplinaire bril - Drie disciplines, één visie - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training CADD-Legacy PCA Pomp - lokatie:

Agressietraining - lokatie: Eindhoven (NL)

FTO Astma - lokatie: The Hague (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie:

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Scholing Kauw- en slikproblemen & passende voeding bij ouderen - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

EUS Virtual Live from Amsterdam 2021 - lokatie:

Kinderneurologie 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

MuziekGeluk - lokatie: Utrecht (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Breda (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Breda (NL)

Regie houden - lokatie:

SOA voor doktersassistentes - lokatie: Zwijndrecht (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

Intervisiebijeenkomsten POH 2021 (ZEL) - lokatie: Naaldwijk (NL)

Nieuwe NHG standaard Astma en COPD - lokatie:

PoZoB | DM Insulinebehandeling - lokatie: Veldhoven (NL)

Intervisiebijeenkomsten POH 2021 (ZEL) - lokatie: Naaldwijk (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Vaardigheid: Doppler, Bloeddrukmeten en bepalen enkel-arm index - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Farmacotherapie:Afwijkingen in het bloedbeeld, antibiotica en levensfasen en farmacotherapie (DL6) - lokatie:

Hét Leefstijl Symposium - lokatie: Almelo (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Horn (NL)

Farmacotherapie:Afwijkingen in het bloedbeeld, antibiotica en levensfasen en farmacotherapie (DL6) - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

Begeleiding basis - lokatie: Breda (NL)

Verdiepingsscholing De Coachende Zorgprofessional - lokatie:

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

Hoe ontwerp ik blijvende gedragsverandering? - lokatie:

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie: