Basisjaar haptonomie - lokatie: Amersfoort (NL)

Ins & outs over overgewicht en obesitas - in 60 minuten - lokatie:

NRR BIC (P)BLS hercertificering - lokatie: Haarlem (NL)

NRR Opfriscursus Reanimatieinstructeur BLS - lokatie: Haarlem (NL)

NRR Opfriscursus Reanimatieinstructeur PBLS - lokatie: Haarlem (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
9 ijzersterke communicatievaardigheden in palliatieve zorg
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2021
Acute Hiv Infectie (V&V)
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Allergische rinitis: zichtbaar in de huisartspraktijk
Amsterdam Symposium - Antistoffen tegen Covid-19 in moedermelk
Amsterdam Symposium - Onbewust besmet Covid-19 onder gezonde Nederlanders
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie (2016)
Bariatrische chirurgie in de huisartspraktijk voor POH's
Basiscursus anticonceptie en onbedoelde zwangerschap
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basismodule soa (V&V - VSR)
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Biosimilars in de eerste lijn
Blaaskatheter via de urethra verzorgen
Blaaskatheterisatie Man
Blaaskatheterisatie Vrouw
Bloeddrukmeting anno nu
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
Breath Online: Ernstig astma bij kinderen en zwangere vrouwen - verantwoord gebruik van biologicals, waar liggen de uitdagingen?
BSL Medisch rekenen: casuïstiek kinderen
BSL Medisch rekenen: casuïstiek volwassenen
BSL Medisch rekenen: Compleet
BSL Wondzorg: ACT-zwachtelen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL Basiszorg Persoonlijke verzorging
BSL Basiszorg: Mondverzorging
BSL Basiszorg: Uitscheiding
BSL Bewegingsondersteuning: Omgaan met tilliften
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen binnen de grenzen van het bed
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen buiten de grenzen van het bed
BSL Bloedafname via venapunctie
BSL Bloedafname via venapunctie_niveau 5
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Kind- voor verpleegkundigen
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor verpleegkundigen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor verpleegkundigen
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Essentiële zorg: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Evidence based practice: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap – Evidence based quality improvement (EBQI): de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneerhulpen
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneren: de basis
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Infusie perifere canule_niveau 4
BSL Infusie perifere canule_niveau 5
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 4
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 5
BSL Injecteren insuline_niveau 3
BSL Injecteren insuline_niveau 4
BSL Injecteren insuline_niveau 5
BSL Injecteren_niveau 3
BSL Injecteren_niveau 4
BSL Injecteren_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 5
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 3
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 4
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 5
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Begeleiden van de familie
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met onbegrepen gedrag
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met stemmingen
BSL Medisch rekenen: Basisvaardigheden
BSL Medisch rekenen: Infusie/transfusie
BSL Medisch rekenen: Vaste medicatie
BSL Medisch rekenen: Vloeibare medicatie
BSL Medisch rekenen: Vochtbalans berekenen
BSL Medisch rekenen: Zuurstof
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 5
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 5
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 3
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 4
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 5
BSL Vitale functies_niveau 3
BSL Vitale functies_niveau 4
BSL Vitale functies_niveau 5
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 3
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 4
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 5
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 4
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 5
BSL Wondzorg_niveau 3
BSL Wondzorg_niveau 4
BSL Wondzorg_niveau 5
BSL Zuurstof toedienen_niveau 3
BSL Zuurstof toedienen_niveau 4
BSL Zuurstof toedienen_niveau 5
BSL_E_Steunkousen aan- en uittrekken
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL-E-learning Hygiëne en Infectiepreventie
CareUp - Verpleegtechnische handelingen e-learning
Carrouseltraining Verpleegtechnische vaardigheden
CASPIR Module 1
CASPIR Online 2021
CBRN E-learning
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Compressief Zwachtelen
Continue scholing casuïstiek CVRM
COPD
De coachende zorgprofessional
De politieke actualiteit in de zorg
Delier (2019) E-Learning
Dementie
Dementie
Dementie
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Diabetes
Diabetes en insuline injecteren
Diabetische voetzorg - deel 2
Dr Google
ECG Maken en lezen
E-CME: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
Een nieuwe NHG-standaard COPD
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning compressietherapie
E-learning Continentiezorg afvoerend
E-learning COPD op praktijkeducatie.nl. scholingsbijlage in het Tijdsschrift De Praktijk 2010-4
E-learning Dementie en Dan
E-learning Dementie en Dan
E-learning diabetische voet
E-learning DSM 5
E-learning GLP-1 gebaseerde therapie bij diabetes type 2 - module 1
e-learning Gordelroosvaccinatie
E-learning incretinetherapie
E-learning incretinetherapie
E-learning Insectenallergie
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Korsakov
E-learning kwetsbare ouderen
E-learning kwetsbare ouderen
E-learning Nieuwe NHG Standaard Astma onder de loep
E-learning Obesitas in brede zin - module 1
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Rookvrije Ouders
E-learning Rookvrije Start
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning Ulcus Cruris
E-learning ulcus cruris
E-learning Verhoogd valrisico bij ouderen signaleren en inschatten
E-learning: De nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Allergie van de bovenste luchtwegen’
E-learning: Nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Allergie Immunotherapie’
E-learning; Astmacontrole in de praktijk
E-learning; Longaanvallen bij COPD, tijd voor een preventieve aanpak
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
Epilepsie
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert VVT: Oren uitspuiten
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Botten
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Hersenzenuwen
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Hormoonstelsel
e-Xpert DA Pathologie - COPD
e-Xpert DA Ziekenhuis: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert DA Ziekenhuis: Triage voor de polikliniek
e-Xpert DA: Kwaliteitszorg
e-Xpert DA: Pathologie - Diabetes mellitus
e-Xpert DA: Zwachtelen
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert hbo VVH: 06. Mobiliteit
e-Xpert hbo VVH: 17. Wondverzorging
e-Xpert hbo VVH: 18. Ondersteuning van de ademhaling
e-Xpert hbo VVH: 19. Instandhouding van de bloedsomloop
e-Xpert hbo VVH: 20. Intraveneuze toepassingen
e-Xpert hbo VVH: 22. Orthopedische interventies
e-Xpert hbo VVH: 23. Pre- en postoperatieve zorg
e-Xpert hbo VVH: 24. Palliatief terminale zorg
e-Xpert Kraamzorg: Algemeen
e-Xpert Kraamzorg: Infectiepreventie en hygiëne
e-Xpert Kraamzorg: Kraamvrouw
e-Xpert Kraamzorg: Partusassistentie
e-Xpert Kraamzorg: Pasgeborene
e-Xpert Kraamzorg: Voeding
e-Xpert PrehospitALS: Interne
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: Verloskunde
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VBH: Insuline toedienen
e-Xpert VBH: Intraveneuze canule/Perifeer Infuus
e-Xpert VBH: PICC
e-Xpert VBH: Stomazorg
e-Xpert VBH: Suprapubische katheter (2019)
e-Xpert VBH: Suprapubische katheter verwisselen
e-Xpert VBH: Verwijderen van drains
e-Xpert VVT: (In)continentie
e-Xpert VVT: Afasie
e-Xpert VVT: Agressie en veiligheid
e-Xpert VVT: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
e-Xpert VVT: Bewegingsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie algemeen
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VVT: Bloedafname en bloedkweken
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: BOPZ (Vrijheidsbeperkende maatregelen)
e-Xpert VVT: Brandbestrijding en ontruiming
e-Xpert VVT: Communiceren in de zorg
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: Datalekken in de zorg
e-Xpert VVT: De kwetsbare oudere
e-Xpert VVT: Decubitus
e-Xpert VVT: Depressie bij ouderen
e-Xpert VVT: Diepe dementie
e-Xpert VVT: Eenzaamheid
e-Xpert VVT: Epilepsie
e-Xpert VVT: Ergocoaches
e-Xpert VVT: Ethiek in de gezondheidszorg
e-Xpert VVT: Excellente zorg
e-Xpert VVT: Familieparticipatie
E-Xpert VVT: Fysieke belasting
e-Xpert VVT: Gebruik van de bladderscan
e-Xpert VVT: Gehoor- en visusproblemen
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Hartfalen
e-Xpert VVT: Hartfalen voor helpenden
e-Xpert VVT: Hechtingen en nietjes verwijderen
e-Xpert VVT: Hygiëne (Avoord)
e-Xpert VVT: Hygiëne bij verzorging van de cliënt
e-Xpert VVT: Hypertensie
e-Xpert VVT: Hypodermoclyse
e-Xpert VVT: Inbrengen neusmaagsonde en sondevoeding
e-Xpert VVT: Infusie IV
e-Xpert VVT: Infusie SC (CADD – PCA)
E-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Intramusculair Injecteren
e-Xpert VVT: Intraveneus injecteren
e-Xpert VVT: Jong dementerenden
e-Xpert VVT: Klinisch redeneren
e-Xpert VVT: Mantelzorg
e-Xpert VVT: Medicatie (Humanitas)
e-Xpert VVT: Medicatie aanreiken voor helpenden
E-Xpert VVT: Medicatie I
E-Xpert VVT: Medicatie II
e-Xpert VVT: Medicatie II (Humanitas)
e-Xpert VVT: Medisch Rekenen
e-Xpert VVT: Medisch rekenen
e-Xpert VVT: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert VVT: Multimorbiditeit
e-Xpert VVT: Multiple sclerose
e-Xpert VVT: Normen verantwoorde zorg
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obstipatie en laxeren
e-Xpert VVT: Omaha System
e-Xpert VVT: Omgaan met cliënten uit andere culturen
e-Xpert VVT: Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
e-Xpert VVT: Ondersteunen zelfredzaamheid
e-Xpert VVT: Ouderenmishandeling
e-Xpert VVT: Parkinson
e-Xpert VVT: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Perifeer Infuus
e-Xpert VVT: PICC
e-Xpert VVT: Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Reanimatie
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Reuma
e-Xpert VVT: Steunkousen aan- en uittrekken
e-Xpert VVT: Stomazorg
e-Xpert VVT: Subcutaan injecteren
e-Xpert VVT: Uitzuigen van mond- en keelholte
e-Xpert VVT: Urinestoma
e-Xpert VVT: Urineweginfecties
e-Xpert VVT: Valpreventie
e-Xpert VVT: Verlies en rouwverwerking
e-Xpert VVT: Verplaatsen van cliënten
e-Xpert VVT: Verslikking
e-Xpert VVT: Verwijderen van Neustampon
e-Xpert VVT: Verwijderen van Wondtampon
e-Xpert VVT: Verwijderen wond- of redonsedrain
e-Xpert VVT: Verzorgenden (Careyn)
e-Xpert VVT: Vitale Functies
e-Xpert VVT: Vleugelnaald en insuflon
e-Xpert VVT: Voeding & Slikken
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Voedselveiligheid en HACCP (Grootkeukens)
e-Xpert VVT: Voorkomen van vrijheidsbeperking in de thuiszorg
e-Xpert VVT: Werkbegeleiding
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wondzorg
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zwachtelen
e-Xpert: 02. EBP – Rol van patiënt en zorgprofessional
e-Xpert: 07. EBP – Statistiek bij onderzoek
e-Xpert: 09. EBP – Zoekstrategie bij een CAT
e-Xpert: 10. EBP – Beoordeling van zoekresultaten
e-Xpert: 11. EBP – Conclusie opstellen
e-Xpert: 12. EBP – Richtlijnen
e-Xpert: 13. EBP – Shared Decision Making
e-Xpert: 2019 Novel coronavirus (COVID-19)
e-Xpert: ACE-remmers
e-Xpert: Afwijkingen ademhaling
e-Xpert: Agressie en veiligheid
e-Xpert: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
e-Xpert: Anafylaxie
e-Xpert: Anatomie & Fysiologie - Zintuiglijk stelsel
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Atherosclerose
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Basic Life Support Kind
e-Xpert: Benigne Prostaat Hyperplasie
e-Xpert: Beroepscode
e-Xpert: Bijnierpathologie
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Borstkanker
e-Xpert: Borstvoeding (St Jansdal)
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Cardio thoracale chirurgie
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: Classificatiesystemen
e-Xpert: Colitis Ulcerosa
e-Xpert: COPD
e-Xpert: COVID-19 (advies en preventie)
e-Xpert: COVID-19 (basismodule)
e-Xpert: CT scan
e-Xpert: Datalekken in de zorg
e-Xpert: De geriatrische patiënt
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: Diabetes gravidarum
e-Xpert: Diep veneuze trombose
e-Xpert: Dikke darmkanker
e-Xpert: Effectief vergaderen
e-Xpert: EHBO
e-Xpert: Gastro-oesofageale reflux
e-Xpert: Hartfalen
e-Xpert: hbo VVH: 07. Infectiebestrijding
e-Xpert: hbo VVH: 15. Begeleiden van patiënten bij onderzoeken
e-Xpert: hbo VVH: 16. Warmte- en koudebehandeling
e-Xpert: Hechten
e-Xpert: Hechtingen en agraves verwijderen
e-Xpert: Hygiëne en isolatiemaatregelen (OLVG)
e-Xpert: Hypertensie
e-Xpert: ICF
e-Xpert: Ileus
e-Xpert: Impella
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Inleiding en behandeling van kanker
e-Xpert: Intra-aortale ballonpomp (IABP)
e-Xpert: Isolatiemaatregelen
e-Xpert: Jicht
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Aanvullingen op de primary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - ABCDE opvang van zwangeren
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Brandwonden
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Herkennen van de vitaal bedreigde patiënt
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Koudeletsels
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Ouderen en kinderen
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Overdragen van informatie via de SBAR
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Sepsis
e-Xpert: Levercirrose
e-Xpert: Longembolie
e-Xpert: Medisch rekenen voor kinderverpleegkundigen
e-Xpert: Methodes van gegevens verzamelen
e-Xpert: Multimorbiditeit
e-Xpert: NANDA
e-Xpert: NIC/NOC
e-Xpert: Nierfalen
e-Xpert: Nierfysiologie
e-Xpert: Nierstenen
e-Xpert: Obesitas
e-Xpert: Obstipatie
e-Xpert: Ondernemerschap in de zorg
e-Xpert: Ondervoeding
e-Xpert: Ondervoeding (Bravis)
e-Xpert: OSAS
e-Xpert: Otitis Media
e-Xpert: Perifeer Arterieel Vaatlijden
e-Xpert: Peritonitis
e-Xpert: PiCCO
e-Xpert: Pleuritis
e-Xpert: Pneumonie
e-Xpert: Pneumothorax
e-Xpert: Preventie van infectie
e-Xpert: Prostaatkanker
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg voor Vrouw en Kind Centrum (Spaarne Gasthuis)
e-Xpert: Reuma
e-Xpert: SAMPC
e-Xpert: Schildklierpathologie
e-Xpert: Sociale media en internet
e-Xpert: Ulcus pepticum
e-Xpert: Urineweginfecties
e-Xpert: Valpreventie
e-Xpert: VBH: Blaaskatheterisatie (Bravis)
e-Xpert: VBH: Blaaskatheterisatie (Dijklander Ziekenhuis)
e-Xpert: Verhoogde bloedingsneiging
e-Xpert: Visie op zorg
e-Xpert: Voeding
e-Xpert: VVO SEH: Bariatrische chirurgie (bariatric surgery)
e-Xpert: VVO SEH: Bloed verlies per trimester (blood loss per trimester)
e-Xpert: VVT: Bloedglucose meten (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Gastvrijheid
e-Xpert: VVT: Insulinetoediening (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Ondervoeding bij ouderen (Amaris)
e-Xpert: VVT: PEG-sonde, plaatsen en verzorgen
e-Xpert: VVT: Thuisbeademing
e-Xpert: Wetgeving in de gezondheidszorg
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Zorginformatie- en registratiesystemen
farmacotherapeutisch overleg
Gecombineerde Leefstijl Interventie
Geneesmiddelen in het verkeer
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Griep- en pneumokokkenvaccinatie in de praktijk
Griepvaccinatie
Handvatten in de behandeling van SPMS – Multidisciplinaire zorg bij progressieve MS
Handvatten in de behandeling van SPMS – Progressie bij MS, is het wat het is?
Handvatten in de behandeling van SPMS – Transitie van RRMS naar SPMS
Hartfalen
Hartfalen voor POH
Hartmann Verdiepingsmodule Overloopincontinentie
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Hepatitis C voor Verpleegkundigen
Hielprik
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
inco: E-learning Continentiezorg absorberend
inco: e-learning module A tot Z basis continentie en retentiezorg
Inhalatietraining
Injecteren & Infusie Trainingsbibliotheek
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
In-vitro evaluatie studie van 5 verschillende ‘anti-statische’ voorzetkamers
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Kanker & Leven
Kennisclips Kwaliteitsverbtering
Klinische lessen Noorderzorg 2021
Koolhydraat beperkt werkt
Leefstijl in de spreekkamer (oncologie) – E-learning
Lipohypertrofie bij diabetes
Longkanker Congres Update 2021
Longziekten - Deel 2 van 4 | Longkanker
Longziekten - Deel 3 van 4 | COPD en astma
Longziekten - Deel 4 van 4 | Veelvoorkomende longziekten
Luchtwegproblematiek in de eerste lijn; pneumokokkenvaccinatie en lage luchtweginfecties
MC cursus
Medicamenteuze behandeling bij hartfalen
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen ouderenzorg – omgaan met pijn
Medicijngroepen ouderenzorg – omgaan met pijn
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Medisch rekenen: Toets 1 Antonius Compleet
Memotrainer voor triagisten
Memotrainer voor triagisten V2
Module 2: Stimuleren online inzage in dossier onder patiënten
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nieuwe NHG standaard Astma
Nieuwe richtlijn COPD
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over Oncologie
Obesitas - webinar on demand
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omaha systeem
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
On demand webcast ICS bij COPD: wanneer wel en wanneer niet?
On demand webinar - GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - module 1
On demand web-tv ADA Highlights 2021
On-demand webcast COPD Update 2020
On-demand webcast Meaningful Migraine Management
On-demand webcast Nieuwe Huisartsenrichtlijn COPD 2021
On-demand webcast Personalised healthcare in de huisartspraktijk - Je gaat het zien als je het doorhebt
On-demand webcast Testosteron Deficientie - Impact, diagnose en behandeling
OnDemand webinar Patient journey COPD
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv Fractuurpreventie in de huisartspraktijk
On-demand web-tv Insulinetherapie: what's new?
On-demand web-tv Pijn bij diabetes: diabetische pijnlijke neuropathie (DPN) en kwaliteit van leven
On-demand web-tv Stoppen en monitoren van (on)nodig ICS gebruik bij COPD, doe je zo!
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online verdiepingscursus Insulinetherapie
Online WMO GCP training - V&VN - myGCP.nl
oor uitspuiten
oor uitspuiten
Overdracht Medicatiegegevens
OZOverbindzorg voor zorgprofessionals in de zorg
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve zorg deel 2 - Dyspneu
Palliatieve zorg Deel 3 - Pijn in de palliatieve fase
Palliatieve zorg Deel 4 - De stervensfase
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Pediatric Emergency Procedures (PEP) | e-learning
Pijn bij kinderen
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling
PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement V&VN
POH Beroertepreventie Challenge in 5 modules
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Postoperatieve pijnbestrijding
Preventie van depressie
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Psychiatrische stoornissen
Psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Reducept VR-training
Rekenen in de zorg
Risico Volle Voorbehouden Handelingen
Samen Beslissen met ouderen met mulitmorbiditeit (ID nummer: 359114)
Scholing Digicoach VVT
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Skin tears: preventie, beoordeling en behandeling
SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering - E-Learning
SOH hercertificering basismodule
stoma: e-learning module A tot Z stomazorg
Stomazorg
Stomazorg
Syndroom van Korsakov
Teamontwikkeling
Tekenbeten en de ziekte van Lyme
Tekenbeten en de ziekte van Lyme
Train de Vaardigheidstrainer (BiG-assessor)
Triage Algemeen/Huid
Veilige insulinepennaalden
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegkundigspecialisten FTO Ouderengeneeskunde 2021
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verpleegtechnische Vaardigheden
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
VMS - Kwetsbare Ouderen
Webcast lage rug - Practicum
webinar "Hoe kun je als werknemer in de huisartsenzorg beter voor jezelf zorgen" d.d. 23 november 2021
Webinar Be connected
Webinar De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd
Webinar Praktisch gebruik van SGLT-2 remmers
Webinar Risicomanagement door de POH: en ze leven nog lang en gelukkig!
Webinar Sensortechnologie en het optimaal instellen van uw Diabetespatiënt
Webinar Wet zorg en dwang & corona
Webinar: Wat gaat het diabetesjaar 2021 brengen? Vele veranderingen in de diabeteszorg
WebTV Diabeteszorg in de 1e lijn - Samenwerken en maatwerk leveren
Web-tv Hooikoorts: accepteren of aanpakken? (on-demand)
WebTV Hypoglykemie in uw dagelijkse praktijk
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
WebTV Stoppen met roken
WebTV Zorgstandaarden Astma (on-demand)
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Werkbegeleidingsoverleg POH-Ouderenzorg
Werken met de meldcode in de gehandicaptenzorg
Wijkgericht Werken
wond: Elearning Decubitus
wond: E-learning module wondzorg
wond: E-learning Ulcus Cruris
Wondbehandeling met V.A.C. ® therapie
Wondzorg in zicht: deel 1
Zorgleefplan
Zorgplan maken volgens het Omaha System
Zorgplan maken volgens het Omaha System
Zorgvragers met Parkinson verzorgen

Diabetes Innovatie Symposium - lokatie: Utrecht (NL)

Kennisoverdracht, coachvaardigheden en rolbepaling voor (kwaliteits)verpleegkundige - lokatie: Hoorn (NL)

Live webinar: Diabetes: welcome to the (near) future! - lokatie:

Ongecontroleerd astma, wat nu? - lokatie: Den Haag (NL)

Leefstijl & Diabetes - lokatie:

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Immediate Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Cursus Aandachtsvelder Huid/Wondzorg 2021/2022 - lokatie: Leiden (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Cursus Omgevingszorg voor Casemanagers, IB-ers, .VKers -MBOVZ- in de thuiszorg, volgens de Brein Omgeving Methodiek door Omgevingszorg Collectief - lokatie: Arnhem (NL)

Digitalisering en patiënten met lage gezondheidsvaardigheden? - lokatie:

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie:

Leefstijlaanpassingen voor diabetes type 2 - lokatie:

Module Astma/COPD - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) - Praktijkexamen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

Pijn op de Borst - lokatie: Voorschoten (NL)

Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk somatiek - lokatie: Diemen (NL)

vierluik Palliatieve Zorg & de Ander - lokatie:

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie:

Ins & outs over overgewicht en obesitas - in 60 minuten - lokatie:

Chronische Zorgdag HUS, "Chronische Zorg, de dankbaarste zorg" - lokatie:

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid - lokatie: Ede (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Breda (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Slapen, eten en zindelijk worden - lokatie: Amersfoort (NL)

Diabetische voetzorg in de hedendaagse praktijk (op basis van: Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019) - lokatie:

Online scholing Bloedverdunners; wat is er veranderd? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

PrEPxit: Hiv-preventie na stoppen met PrEP - lokatie:

Longaanvallen bij COPD; tijd voor een preventieve aanpak (2022) - lokatie: Den Haag (NL)

Onbegrepen gedrag in de ouderenzorg - lokatie:

Pak hypertensie aan - lokatie: Utrecht (NL)

The challenges of diabetes type 2 - lokatie:

Training teach the teacher voor opleiders - lokatie: Rotterdam (NL)

11e Lagerhuisdebat Leverziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Agressietraining- Samen veilig in de zorg - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en in stand houdende factoren - lokatie:

Online scholing Groeien in een crisis; De mindset die nodig is om een crisis aan te kunnen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Slaapproblemen bij ouderen - lokatie:

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetische voetzorg in de hedendaagse praktijk (op basis van: Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019) - lokatie:

Je belangrijkste rol: Werkbegeleider zijn! - lokatie: Ede (NL)

Wegrakingen door een multidisciplinaire bril - Casuïstiek op het grensvlak van verschillende disciplines - lokatie: Rotterdam (NL)

Herziening van de NHG-standaard diabetes mellitus type 2 (2021) - Huisarts - lokatie: Den Haag (NL)

Herziening van de NHG-standaard diabetes mellitus type 2 (2021) - Praktijkondersteuner/-verpleegkundige - lokatie: Den Haag (NL)

Nationaal Hypertensie Congres 2022: Hypertensie in hart en nieren - lokatie: Zeist (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

Diabetes: Valkuil of Uitdaging in tijden van Corona? - lokatie:

Scholingsdag JGZ_februari 2022_aanvraag AbSg en V&VN - lokatie: Arnhem (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 2022 - lokatie: Houten (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

Het LEARN Leiderschapsprogramma in de wijk. Module 4 8-2-2022 - lokatie:

Initiele cursus Praktijkbegeleiding - lokatie: Harderwijk (NL)

Negatieve druktherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning - lokatie:

Diabetes Kennis Netwerk - lokatie:

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie:

Online NVKG-NVN Themamiddag - lokatie:

Pediatric Emergency Procedures (PEP) - lokatie: Maastricht (NL)

Training teach the teacher voor opleiders - lokatie: Rotterdam (NL)

Digitale kennismarkt consortium Ligare Laat je inspireren tot implementeren! - lokatie:

Farmacotherapie Verdieping - lokatie: Breda (NL)

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie:

Immediate Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

LECK Congres 2022: Vroeg begonnen, veel gewonnen – samen-werken aan veiligheid van kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Meerkerk (NL)

Verdiepingscursus Ouderenzorg, Dementie in de regio - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Breda (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Longen luisteren - lokatie: Zwijndrecht (NL)

module 1 basis module ouderenzorg - lokatie: Groningen (NL)

Praktijksymposium pz Dak- of thuislozen - lokatie:

SOA voor doktersassistentes - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Thema avond 2022 - lokatie:

Farmacotherapie Verdieping - lokatie: Breda (NL)

Farmacotherapie Verdieping - lokatie: Breda (NL)

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2022 - lokatie: Amersfoort (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Relationele en seksuele ontwikkeling kinderen - lokatie:

Webinar Gezonder oud worden: Mondgezondheid, ondervoeding en microbiota - lokatie:

Webinar: Van vroege introductie tot orale immunotherapie; nieuwe inzichten op het gebied van voedselallergie bij kinderen - lokatie:

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes Kennis Netwerk, thema GLP-1 - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Mythen Missers & Maatwerk Reizigersgeneeskunde 2022 - lokatie: Tiel (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Schildklierfunctiestoornissen - lokatie:

Behandeling van hersenmetastasen bij longkanker - lokatie: Zwolle (NL)

Trauma Nursing Core Course - Provider - lokatie: Stompetoren (NL)

Webinar PTSS - lokatie:

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Diabetes Kennis Netwerk, thema GLP-1 - lokatie:

Opleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie:

Opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) - Praktijkexamen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Reanimatie: what's new? - lokatie:

Verpleegkundige gerontologie en geriatrie - lokatie: Nijmegen (NL)

Arboverpleegkundige - lokatie: Nijmegen (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Ergocoach Zorg, 4-daagse training - lokatie: Tiel (NL)

Workshop: carousel verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Zoetermeer (NL)

Chronische Zorg - Regionaal Longformularium dd. 23.03.2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Comorbiditeit bij volwassenen met autisme - lokatie: Amersfoort (NL)

Diabetes Kennis Netwerk, thema GLP-1 - lokatie:

Landelijk congres (Leerhuis) aanpak ouderenmishandeling - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass infectieziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Neurorevalidatie deel 1: probleemanalyse - lokatie: Leiden (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Try-out Integrale gezondheidszorg - lokatie: Hemmen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

(online) Symposium DRCP (Dutch Rare Cancer Platform) - lokatie:

Rust met LEAN - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Cursus Kwaliteitsverpleegkundige - lokatie: Leiderdorp (NL)

Enkel/arm-index 2021 - lokatie: Soest (NL)

Leverziekten: Hepatitis B en C: een oplosbaar probleem - online - lokatie: Zwijndrecht (NL)

NRR BIC PBLS instructeur (verkorte cursus voor BLS instructeur) - lokatie: Haarlem (NL)

Praktijkopleider in de gezondheidszorg - lokatie: Leiden (NL)

Meldcode Huiselijk Geweld - lokatie: Hoorn (NL)

Opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) - Praktijkexamen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2022 - lokatie: Amersfoort (NL)

Expertisedag voor de jeugdverpleegkundige 2022 - lokatie: 3521 AL (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Hengelo (NL)

Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Training Starten met de Valanalyse - lokatie:

Webinar PTSS - lokatie:

Basic Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Basic Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

NVPO Congres 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Seniorencoach - lokatie: Culemborg (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Opleiding tot verpleegkundig kwaliteitscoach - lokatie: Zeist (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Symposium Zorg rond de pasgeborene - Een start zonder stress; onze verantwoordelijkheid - lokatie: Ede (NL)

Verdieping van de nieuwe NHG-richtlijn CVRM - Verlengen - lokatie: Sassenheim (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (48 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Hypogonadisme bij mannen - lokatie:

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering - Hand-pols trauma - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Traumatische bevallinsgervaringen - lokatie: 3521 AL (NL)

Zwachtelen vaardigheidstraining - lokatie: Herten (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Brandwondenonderwijs Verdiepingsmodule: wondbehandeling en verbinden - lokatie: Groningen (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

Longen luisteren - lokatie: Breda (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping van de nieuwe NHG-richtlijn CVRM - Verlengen - lokatie: Sassenheim (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en in stand houdende factoren - lokatie:

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Minisymposium Wijkverpleging - lokatie: Nijmegen (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2022 - lokatie: Houten (NL)

Effectief communiceren - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Epilepsie - lokatie: Hoorn (NL)

Workshop: carousel verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Zoetermeer (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en in stand houdende factoren - lokatie:

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

Positioneren is een VAK! - lokatie: Marsum (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Trauma Nursing Core Course - Provider - lokatie: Stompetoren (NL)

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid - lokatie: Ede (NL)

Longen luisteren - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering - Hand-pols trauma - lokatie: Zwijndrecht (NL)

SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering - Hand-pols trauma - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - Editie 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2022 - lokatie: Amersfoort (NL)

Workshop: carousel verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Nieuwegein (NL)

Cursus Voorbehouden en risicovolle handelingen: Enteraal - lokatie:

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)