Spirituele (palliatieve)Zorg in de Praktijk - lokatie: Rijen (NL)

Casuïstiekbespreking pijn in de palliatieve fase Transmuralis, IKNL - lokatie: Leiden (NL)

Infuustherapie en bijzondere voorbehouden handelingen - lokatie: Rhenen (NL)

LEVENSEINDEGESPREKKEN: WANNEER VOER JE ZE, WAAR GAAN ZE OVER EN HOE DOE JE DAT? - lokatie: Groningen (NL)

Poh Lunchbijeenkomsten - lokatie: Etten-Leur (NL)

Wondzorg - lokatie: Veldhoven (NL)

Wondzorg - lokatie: Veldhoven (NL)

contactmoment 3.9 naar JV - lokatie: Purmerend (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Misselijkheid en braken - lokatie: Hengelo (NL)

Palliatieve zorg en Pijnbestrijding voor aandachtsvelders MZH regulier - lokatie:

Training Signalering ASS en ADHD voor jeugdverpleegkundigen - lokatie: Ede (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Poh Lunchbijeenkomsten - lokatie: Gilze (NL)

HEAL educatie programma - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

1-daagse bijscholing wondzorg, zwachtelen & drains - lokatie: Leiden (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Medicatie toedienen - lokatie: Sneek (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg - lokatie: Hoofddorp (NL)

Casemanagement bij dementie / Specialisatie dementie voor wijkverpleegkundige - lokatie: Apeldoorn (NL)

GGZ College Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Leeuwarden (NL)

Injecteren - lokatie: Sneek (NL)

Omgaan met agressie in de zorg (1 dagdeel) - lokatie: Dirksland (NL)

Succesvol veranderen - lokatie: Hoogeveen (NL)

Workshop ''Zorg aan mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen'' - lokatie: Rotterdam (NL)

Post-hbo Palliatieve zorg Consultatie en educatie in de palliatieve zorg PZ11 - lokatie: Utrecht (NL)

Zelfzorg voor hulpverleners palliatieve zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

6e Nationale AYA ‘Jong & Kanker’ symposium - lokatie: Utrecht (NL)

Casuïstiekbespreking pijn in de palliatieve fase Transmuraal Netwerk Midden Holland, IKNL - lokatie: Gouda (NL)

Complementaire Zorg:Cursus 4 x AAAA - lokatie: Breda (NL)

Ervaar Taalontwikkelingsstoornis (TOS) en Autisme belevingscircuit (ABC) - lokatie: Almere (NL)

Palliatieve zorg t.b.v. EVEAN - lokatie: Alkmaar (NL)

Post-hbo Palliatieve zorg Ethiek en zingeving in de palliatieve zorg PZ11 - lokatie: Utrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg - lokatie: Naarden (NL)

Casemanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Hoorn (NL)

Clinical leadership 2019 - lokatie: 6162 BG (NL)

Leergang Palliatieve Zorg niveau 2/3 - lokatie: Weert (NL)

Op weg naar goede mondzorg - lokatie:

Samenspel met mantelzorgers - lokatie:

Training Bewegen aan tafel en in de (rol)stoel - lokatie: Soest (NL)

Vroege introductie hoog-allergene voeding bij zuigelingen ter preventie van voedselallergie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Julianadorp (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Hematologie de BASIS - lokatie: Leiden (NL)

Medicinale cannabis en wietolie , de zin en onzin ervan - lokatie: Hoofddorp (NL)

Meetinstrumenten in de palliatieve fase - lokatie: Hengelo (NL)

PEG- /maagneussonde en sondevoeding - lokatie: Sneek (NL)

Symposium; Samen werken aan toekomstbestendige palliatieve zorg - lokatie: Waalwijk (NL)

Verpleegkundige vervolgopleiding Wondconsulent - lokatie: Rotterdam (NL)

Vroege introductie hoog-allergene voeding bij zuigelingen ter preventie van voedselallergie - lokatie: Hengelo (NL)

16e nationaal reanimatie congres - lokatie: Nieuwegein (NL)

7th ACP-I Conference 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

CADD-LEGACY PCA POMP - lokatie: Groningen (NL)

Spoedzorg - lokatie: Eindhoven (NL)

2 STOP! Basis - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

C2 tweede bijscholing 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Complementaire Zorg:Cursus 4 x AAAA - lokatie: Eindhoven (NL)

Dementiewijzer in 9 stappen - lokatie: Zeist (NL)

NVPO Congres 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

VGCt 20190315 Cgw-congres Therapeut en techniek - lokatie: Veenendaal (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

Het ontwikkelen van een regionaal formularium inhalatiemedicatie is moeilijk/lastig/onmogelijk/vreselijk/zinloos leuk! - lokatie: Schiphol (NL)

Toedienen Cytarabine - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced European bioethics Course: Suffering, Death and Palliative Care - lokatie: Nijmegen (NL)

Airway Management voor de Acute patient - lokatie: Kolham (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Casuïstiekbespreking zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase - lokatie: Delft (NL)

Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing fysieke belasting zorgverleners / haptonomisch werken in drie dagdelen - lokatie: Hellendoorn (NL)

Workshop "Instrumenten in de Palliatieve Zorg" - lokatie: Rotterdam (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

2 STOP! 1 : 1 begeleiding - lokatie: Sassenheim (NL)

HBO-V event '19; Een leven lang samen leren' - lokatie: Amsterdam (NL)

Inleiding in kwaliteit van zorg - lokatie:

Zelfzorg voor hulpverleners palliatieve zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
ABCDEsim voor verpleegkundigen
Basisinformatie PrEP
Beïnvloeden van irreële ziektepercepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Bewustwordingsbijeenkomst STEM (sterven op je eigen manier) - eLearning
BHV ondersteuner
BIG Protocollen
BIG-protocollen
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 3
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 4
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 5
BSL Stomazorg_niveau 3
BSL Stomazorg_niveau 4
BSL Stomazorg_niveau 5
Care Up - Verpleegtechnische handelingen oefenen waar en wanneer je wilt!
Casuïstiek bespreking Palliatieve zorg Deel 1
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd - 2019
De basis van Voeding
Delier (2019) E-Learning
Delier en verwardheid in de palliatieve fase
Digitale Leerwerkplaats – Zingeving in de palliatieve zorg
Doorbraakpijn bij kanker
eBROK voor researchverpleegkundigen
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
Een antwoord op de meest gestelde vragen omtrent allergie 2019
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning Longauscultatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg V&VN 2019
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
E-PIN POH Ouderenzorg
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert VBH: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VBH: Injecteren
e-Xpert VBH: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VMS: Pijn (ASZ)
e-Xpert VVT: Blaasspoelen en katheterspoelen
e-Xpert VVT: CAPD en peritoneale dialyse
e-Xpert VVT: Suprapubische katheter
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie vrouw (2017)
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie: Anatomie en Materialen
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: Delier
e-Xpert VVT: Dementie
e-Xpert VVT: Diepe dementie
e-Xpert VVT: Ergocoaches
e-Xpert VVT: Gehoor- en visusproblemen
E-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Mantelzorg
e-Xpert VVT: Medicatie aanreiken voor helpenden
e-Xpert VVT: Medisch Rekenen
e-Xpert VVT: Mondzorg
e-Xpert VVT: Mondzorg: Problemen en afwijkingen
e-Xpert VVT: Mondzorg: Uivoer
e-Xpert VVT: Nefrostomiekatheter
e-Xpert VVT: Normen verantwoorde zorg
e-Xpert VVT: Oncologie: Algemeen
e-Xpert VVT: Oncologie: Veelvoorkomende vormen
e-Xpert VVT: Palliatieve Zorg
e-Xpert VVT: Passiviteit en dagelijkse levensverrichting (adl)
e-Xpert VVT: Pijn
e-Xpert VVT: Sociale hygiëne
e-Xpert VVT: Sondevoeding en PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Uitzuigen van mond- en keelholte
e-Xpert VVT: Urineonderzoek
e-Xpert VVT: Werkbegeleiding
e-Xpert VVT: Wondzorg
e-Xpert: Bedden en huidintegriteit
e-Xpert: Bedden en huidintegriteit
e-Xpert: Delier
e-Xpert: Incontinentie
e-Xpert: Leukemie
e-Xpert: Longkanker
e-Xpert: Lymfomen
e-Xpert: Mondzorg
e-Xpert: Nierfalen
e-Xpert: Oncologie
e-Xpert: Palliatieve Zorg
e-Xpert: Prostaatkanker
e-Xpert: Veilig omgaan met cytostatica
e-Xpert: Verplaatsen van patiënten
e-Xpert: VVT: Inbrengen neusmaagsonde en PEG-sonde plaatsen
e-Xpert: VVT: Thuisbeademing
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Herkennen van irreële ziekte percepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Indiceren en Organiseren volgens het Medische Kindzorgsysteem (MKS)
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Methodiekintervisie Mee-consulenten: leren, innoveren en tonen van ons vakmanschap
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over Oncologie
Oncologisch forum 2014-2015
Oncologisch forum 2015-2016
On-demand web-tv Pijn bij kanker, een praktische aanpak van een weerbarstige praktijk
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve zorg
PaTz-groep Stamproy
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Pijn bij kanker
Pijn bij kwetsbare oudere
Pijnpompen: CADD®-Legacy PCA
Poortkatheter in de pediatrie
Professional Course: eHealth een praktische introductie
Psychopathologie
Sander de Hosson – Inleiding in de palliatieve zorg deel 1: Inleiding
Sander de Hosson – Inleiding in de palliatieve zorg deel 2: Dyspneu in de palliatieve fase
Sander de Hosson – Inleiding in de palliatieve zorg deel 3: Pijn in de palliatieve fase
Sander de Hosson – Inleiding in de palliatieve zorg deel 4: De stervensfase
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Test
Veilige Medicatie
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verplegen met richtlijnen
Webcast lage rug - Practicum
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
Wijkgericht Werken

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Basisscholing Palliatieve Zorg - lokatie: Goes (NL)

CAHAG | cursus astma & COPD voor Praktijkondersteuners en Huisartsen - lokatie: Amsterdam (NL)

Casemanagement bij dementie / Specialisatie dementie voor wijkverpleegkundige - lokatie: Amstelveen (NL)

Diabeteszorg rondom de ramadan - lokatie: Amsterdam (NL)

Informatiebijeenkomst Ouderenzorg en Dementie - lokatie: Groningen (NL)

Privacy - lokatie: Hardenberg (NL)

UFA Scholing 2018 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Verpeegkundig College Pijn bij (kwetsbare) ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleiden bij verlies en rouw - lokatie: Heeze (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Cursus endovaginale echografie/fertiliteit - lokatie: Eindhoven (NL)

Vakinhoudelijk Leiderschap voor Aandachtsvelder palliatieve zorg VPK - lokatie: Groningen (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Hepatitis Masterclass 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Zorg in de laatste levensfase - lokatie: Oldenzaal (NL)

Refereeravond “Voeding rondom de pasgeborene” - lokatie: Enschede (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Sterven in Eigen Regie; bewwust afzien van eten en drinken. - lokatie: Beegden (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Bewegen tussen de lijnen - lokatie: Assen (NL)

Casuïstiekbespreking zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase - lokatie: Leiden (NL)

Post-hbo Palliatieve zorg Kwaliteit van zorg en ketenzorg PZ12 - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Upper GI & HPB oncologie - lokatie: Maastricht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

De kracht van liggen. Introductie in de gevolgen van lighouding - lokatie: Arnhem (NL)

Masterclass gemetastaseerd mamma-longcarcinoom 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Spoedzorg - lokatie: Sassenheim (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Basisscholing palliatieve zorg - lokatie: Roosendaal (NL)

Landelijk congres Huntington Zorgmijden: Er is toch niets aan de hand? - lokatie: Weert (NL)

Ongecontroleerd astma, wat nu? - lokatie: Den Haag (NL)

Post-CROI 2019 symposium - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale scholing Traumachirurgie voor afdelingsverpleegkundigen - lokatie: Abcoude (NL)

UFA Scholing 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Zorg rondom het levenseinde - lokatie: Ede (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg - lokatie: Naarden (NL)

CADD-LEGACY PCA POMP - lokatie: Groningen (NL)

Congres - Uit de kinderschoenen, kinderpalliatieve zorg in transitie - lokatie: Leusden (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Rotterdam (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Acute Cardiologie; Minisymposium n.a.v. 10 jaar PCI & ICD's in het HMC - lokatie: Den Haag (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie: Dordrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Palliatieve zorg t.b.v. EVEAN - lokatie: Alkmaar (NL)

Pijn en pijnbestrijding in de palliatieve fase netwerk PZ Utrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Pijnbestrijding en pijnscore - lokatie: Hoogeveen (NL)

Regio Overleg Transferverpleegkundigen - lokatie: Deventer (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

SBAR Methodiek en training - lokatie: Bilthoven (NL)

Bijscholing LVAK V&VN 8 april 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

HIV & Cardiovascular disease - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingsscholing Thema Dementie - lokatie: Roosendaal (NL)

C2 tweede bijscholing 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Casuïstiekbespreking pijn in de palliatieve fase - lokatie: Den Haag (NL)

FOCUS bijeenkomst PaTz 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Inbrengen en verwijderen neus-maagsonde, verwisselen en verzorgen PEG sonde, Mic-key. Sondevoeding en voedingspomp, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Nascholing palliatieve zorg Basis - lokatie: Leiden (NL)

Palliatieve zorg voor verzorgenden - lokatie: Groningen (NL)

Themabijeenkomst Reumatologie 2019 - lokatie: Hoogland (NL)

Tracheacanule, balloneren via de tracheacanule, saturatie meten en zuurstof toedienen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Training Anders kijken naar ‘probleemgedrag’ - lokatie: Soest (NL)

Training Alles is bewegen... - lokatie: Soest (NL)

Training Contact maken zonder oordeel - lokatie: Soest (NL)

voorjaarsbijscholing 2019 CCU - lokatie: Groningen (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Hoofddorp (NL)

Nederland naar nul nieuwe hiv-infecties & Landelijke Doe-middag: MSM beter bereiken - lokatie: Utrecht (NL)

Train the Trainer / Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Kolham (NL)

Ambulancezorg op het water - lokatie: Bilthoven (NL)

Basiscursus Palliatieve Zorg voor Verplegenden 2018-2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Casuïstiekbespreking zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase - lokatie: Gouda (NL)

Familieparticipatie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

Nederlands Congres Volksgezondheid 2019; Public health next step. Nieuwe perspectieven op preventie en gezondheidsbevordering - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve Zorg - lokatie: Tiel (NL)

Seeds for the future - Wereld Parkinsondag 2019 - lokatie: Roosendaal (NL)

Symposium Palliatieve Zorg - Schokbrekers in de communicatie - lokatie: Ugchelen (NL)

Themabijeenkomst Palliatieve Zorg - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

De Fijne Keepjes van Laboratorium en Radiodiagnostiek - lokatie: Bunnik (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

2 STOP! 1 : 1 begeleiding - lokatie: Bilthoven (NL)

2 STOP! Basis - lokatie: Bilthoven (NL)

2 STOP! Farmacotherapie - lokatie: Bilthoven (NL)

Basisscholing Palliatieve Zorg - lokatie: Terneuzen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Stomazorg, darmspoelen en klysma's, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

16de Amsterdam UMC nascholing voor Diabetes Verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCDE, EWS, SBAR-methode - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCDE, EWS, SBAR-methode - lokatie: Amsterdam (NL)

Ambulante compressietherapie; zwachtelen van de onderbenen met korte rek zwachtels, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Purmerend (NL)

Cursusdag hoofd & gezicht, nek & schouder massage in de zorg - lokatie: Wernhout (NL)

Samen Toekomst Maken - lokatie: Utrecht (NL)

Subcutane pijnbehandeling; subcutaan infuus en PCA pomp, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Casuïstiekavond VRM - lokatie: Zeist (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Den Dolder (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

NABON-BOOG symposium 2019 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Symposium Infectiepreventie: Help Kwetsbare Ouderen de winter door? - lokatie: Nijkerk (NL)

Train de Trainer PDL - lokatie: Haarlem (NL)

Training Huisartsenrampenopvangplan (HaROP) - lokatie: Alkmaar (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Psychosociale aspecten van palliatieve sedatie - lokatie: Groningen (NL)

Workshop Complementaire Zorg in de (Palliatieve) Zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Misselijkheid en braken - lokatie: Hengelo (NL)

Praktijktraining EHBO en reanimatie aansluitend op e-learning - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Complementaire Zorg rondom de Stervensfase, Sedatie en Euthanasie - lokatie: Wernhout (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Blaas Katheterisatie - lokatie: Elsloo (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Hyperglycemische ontregeling bij Diabetes Mellitus (DKA en HHS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

Palliatieve zorg t.b.v. EVEAN - lokatie: Alkmaar (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

voorjaarsbijscholing 2019 CCU - lokatie: Groningen (NL)

Decubitus - lokatie: Hoogeveen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Train the Trainer / Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Kolham (NL)

Omgaan met agressie in de zorg (1 dagdeel) - lokatie: Spijkenisse (NL)

The Yogatherapy Conference 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Thoraxacademie Hartfunctiedag Update Kleplijden - lokatie: Breukelen (NL)

Basisopleiding NRR Reanimatie instructeur PBLS - lokatie: Haarlem (NL)

Palliatieve sedatie - lokatie: Roosendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

BIG Scholing - lokatie: Den Haag (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Julianadorp (NL)

Medicatieveiligheid - lokatie: Oostwold Gem Oldambt (NL)

Omgeving met zingevingsvragen (spirituele zorg in de palliatieve fase) - lokatie:

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

55e Gynaecongres Pijlerdagen (VPG, FMG, Oncologie, Gynaecologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding NRR Reanimatie instructeur - lokatie: Haarlem (NL)

C2 tweede bijscholing 2019 - lokatie: Groningen (NL)

GGZ-congres | Behandeling van patiënten met een laag IQ - lokatie: Nieuwegein (NL)

Pijn, uitgangspunten voor pijnanalyse en pijnbehandeling - lokatie: Haarlem (NL)

Kinderneurologie 4 - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Contact maken zonder oordeel - lokatie: Soest (NL)

Training Gedrag en invloed van omgevingsprikkels - lokatie: Soest (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Amstelveen (NL)

Topsprekers over kwetsbare ouderen - lokatie: Ede (NL)

Workshop "Instrumenten in de Palliatieve Zorg" - lokatie: Rotterdam (NL)

8th International Symposium on the Diabetic Foot - lokatie: Den Haag (NL)

Familieparticipatie: omgaan met familie en naasten in lastige situaties - lokatie: Ede (NL)

ADRZ Spoedeisende Hulp Congres 'Oeverloos, Op zoek naar de grenzen van de acute geneeskunde' - lokatie: Goes (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorg - lokatie: Wernhout (NL)

Begeleiden bij verlies en rouw - lokatie: Heeze (NL)

Congres Jeugd in Onderzoek 2019: Weten, leren en doen wat werkt - lokatie: Amsterdam (NL)

Geweld achter de voordeur - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Shared Decision Making bij borstkanker: de uitdaging - lokatie: Deventer (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Hoorn (NL)

Congresparade Anders kijken naar 'Probleemgedrag' - lokatie: Lunteren (NL)

Congresparade Contactgericht werken in de laatste levensfase - lokatie: Lunteren (NL)

Regionale IBD avond - lokatie: Rotterdam (NL)

Wondzorg - lokatie: Zwolle (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Intra Musculair Injecteren - lokatie: Elsloo (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Zorg in de laatste levensfase - lokatie: Almelo (NL)

Symposium Palliatieve Zorg bij Samen - lokatie: Schagen (NL)

Train de trainer/ BIG toetser - lokatie: Doorn (NL)

Basiscursus Medische Hypnose - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

scholing psychosociale zorg/palliatief netwerk - lokatie: Roosendaal (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Neuropatische Pijnen - Hot & Happening - lokatie: Amsterdam (NL)

Palliatieve zorg t.b.v. EVEAN - lokatie: Purmerend (NL)

Training In gesprek over Verlies en Rouw - lokatie: Soest (NL)

Cursus Kwaliteitsverpleegkundige - lokatie: Amersfoort (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Hoofddorp (NL)

Let's talk about sex! - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass jonge mensen met dementie - lokatie: Nijmegen (NL)

1001 dagen hechting - lokatie: Dordrecht (NL)

voorjaarsbijscholing 2019 CCU - lokatie: Groningen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Samenwerken met mantelzorgers - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCDE, EWS, SBAR-methode - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCDE, EWS, SBAR-methode - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Traumasporen in lichaam, brein en geest – Complex trauma en behandeling - lokatie: Utrecht (NL)

15e Langerhanssymposium 2019 Alles hangt met elkaar samen - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Neuropatische Pijnen - Hot & Happening - lokatie: Eindhoven (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Nijmegen (NL)

NVK Congres 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

15e Langerhanssymposium 2019 Alles hangt met elkaar samen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Roermond (NL)

Neuropatische Pijnen - Hot & Happening - lokatie: Assen (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Zorg in de laatste levensfase - lokatie: Hengelo (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Neuropatische Pijnen - Hot & Happening - lokatie: Nootdorp (NL)

Inbrengen en verwijderen neus-maagsonde, verwisselen en verzorgen PEG sonde, Mic-key. Sondevoeding en voedingspomp, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Tracheacanule, balloneren via de tracheacanule, saturatie meten en zuurstof toedienen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Pijnbestrijding en Symptoombehandeling - lokatie: Leiden (NL)

Stomazorg, darmspoelen en klysma's, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Ambulante compressietherapie; zwachtelen van de onderbenen met korte rek zwachtels, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Subcutane pijnbehandeling; subcutaan infuus en PCA pomp, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basisscholing palliatieve zorg - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Palliatieve sedatie - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Haarlem (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Hoorn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basisopleiding Complementaire Zorg in de Palliatieve Zorg - lokatie: Wernhout (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Spoedzorg - lokatie: Leusden (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Amstelveen (NL)

Train de Trainer PDL - lokatie: Haarlem (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Leergang Palliatieve Zorg niveau 2/3 - lokatie: Heerlen (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Julianadorp (NL)

ASS bij volw. bejegening, begeleiding, behandeling 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Begeleiden bij verlies en rouw - lokatie: Heeze (NL)

Hematologie de BASIS - lokatie: Leiden (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

1001 dagen hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleiding einde levensfase - lokatie: Leiden (NL)

Cursus Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Woerden (NL)

Ketenbrede scholing neurorevalidatie 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Airway Management voor de Acute patient - lokatie: Kolham (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Zorg in de laatste levensfase - lokatie: Hengelo (NL)

Omgaan met rouw en verlies als zorgverlener - lokatie: Groningen (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Verpleegkundige vervolgopleiding Wondconsulent - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

Basiscursus Palliatieve zorg - lokatie: Hengelo (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

Congres Micro-organisme: Vriend en Vijand - lokatie: Breukelen (NL)

Basisscholing palliatieve zorg - lokatie: Roosendaal (NL)

Inbrengen en verwijderen neus-maagsonde, verwisselen en verzorgen PEG sonde, Mic-key. Sondevoeding en voedingspomp, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Tracheacanule, balloneren via de tracheacanule, saturatie meten en zuurstof toedienen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Train de Trainer PDL - lokatie: Haarlem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Spoedzorg - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Let's talk about sex! - lokatie: Zeist (NL)

Stomazorg, darmspoelen en klysma's, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Ambulante compressietherapie; zwachtelen van de onderbenen met korte rek zwachtels, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Zaandam (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Misselijkheid en braken - lokatie: Almelo (NL)

Subcutane pijnbehandeling; subcutaan infuus en PCA pomp, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Psychosociale aspecten van palliatieve sedatie - lokatie: Groningen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Workshop Complementaire Zorg in de (Palliatieve) Zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Workshop "Instrumenten in de Palliatieve Zorg" - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

HBO Regieverpleegkundige (GHZ) - lokatie:

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Zorg in de laatste levensfase - lokatie: Enschede (NL)

LEVENSEINDEGESPREKKEN: WANNEER VOER JE ZE, WAAR GAAN ZE OVER EN HOE DOE JE DAT? - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

Regionale IBD avond - lokatie: Rotterdam (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Julianadorp (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Haarlem (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Hoorn (NL)

Palliatieve sedatie - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Misselijkheid en braken - lokatie: Oldenzaal (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Vakinhoudelijk Leiderschap voor Aandachtsvelder palliatieve zorg VPK - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

1001 dagen hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Ketenbrede scholing neurorevalidatie 2019 - lokatie: Utrecht (NL)