13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek
AYA-basiszorg
Beïnvloeden van irreële ziektepercepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Beïnvloeden van irreële ziektepercepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 2 & 3
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 4
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 5
BSL Stomazorg_niveau 3
BSL Stomazorg_niveau 4
BSL Stomazorg_niveau 5
Cardiovasculair risico en lipiden management: hoe ver wil je gaan?
Casuïstiek bespreking Palliatieve zorg Deel 1
Delier (2019) E-Learning
Delier en verwardheid in de palliatieve fase
Deskundig en Bekwaam
Doorbraakpijn bij kanker
e-CME Begin goed, zorg goed
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning Kinderpalliatieve Zorg Nederland
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert hbo VVH: 02. Persoonlijke verzorging
e-Xpert hbo VVH: 21. Centraal veneuze toegang
e-Xpert hbo VVH: 24. Palliatief terminale zorg
e-Xpert hbo: 01. 02. 03 Geriatrie – Inleiding, vergrijzing en veroudering
e-Xpert hbo: 04. Geriatrie – De geriatrische patiënt
e-Xpert hbo: 05. Geriatrie – Advance care planning
e-Xpert hbo: 06. Geriatrie – Slecht horen
e-Xpert hbo: 07. Geriatrie – Slecht zien
e-Xpert hbo: 08. Geriatrie – Gevoelsstoornissen
e-Xpert hbo: 09. Geriatrie – Cognitieve stoornissen en dementie
e-Xpert hbo: 10. Geriatrie – Probleemgedrag en neuropsychiatrische symptomen
e-Xpert hbo: 11. Geriatrie – Wanen en hallucinaties
e-Xpert hbo: 12. Geriatrie – Het delier
e-Xpert hbo: 13. Geriatrie – Depressie
e-Xpert hbo: 14. Geriatrie – Slaapstoornissen
e-Xpert hbo: 15. Geriatrie – Ondervoeding
e-Xpert hbo: 16. Geriatrie – Dehydratie
e-Xpert hbo: 17. Geriatrie – Slikstoornissen
e-Xpert hbo: 18. Geriatrie – Urine-incontinentie
e-Xpert hbo: 19. Geriatrie – Ontlasting
e-Xpert hbo: 20. Geriatrie – Vallen
e-Xpert hbo: 21. Geriatrie – Beroerte
e-Xpert hbo: 22. Geriatrie – Pijn
e-Xpert hbo: 23. Geriatrie – Huidproblemen
e-Xpert hbo: 24. Geriatrie – Wet zorg en dwang
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie man (Diakonessenhuis)
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie vrouw (Diakonessenhuis)
e-Xpert VBH: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VBH: Injecteren
e-Xpert VBH: Maaghevelen
e-Xpert VBH: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VBH: Suprapubische katheter (2019)
e-Xpert VMS: Pijn (ASZ)
e-Xpert VVT: Blaasspoelen en katheterspoelen
e-Xpert VVT: CAPD en peritoneale dialyse
e-Xpert VVT: Suprapubische katheter
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie vrouw (2017)
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie: Anatomie en Materialen
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: Datalekken in de zorg
e-Xpert VVT: Delier
e-Xpert VVT: Dementie
e-Xpert VVT: Diepe dementie
e-Xpert VVT: Ergocoaches
e-Xpert VVT: Excellente zorg
e-Xpert VVT: Gehoor- en visusproblemen
E-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Mantelzorg
e-Xpert VVT: Medicatie aanreiken voor helpenden
e-Xpert VVT: Medisch Rekenen
e-Xpert VVT: Mondzorg
e-Xpert VVT: Mondzorg: Problemen en afwijkingen
e-Xpert VVT: Mondzorg: Uivoer
e-Xpert VVT: Nefrostomiekatheter
e-Xpert VVT: Normen verantwoorde zorg
e-Xpert VVT: Oncologie: Algemeen
e-Xpert VVT: Oncologie: Veelvoorkomende vormen
e-Xpert VVT: Palliatieve Zorg
e-Xpert VVT: Passiviteit en dagelijkse levensverrichting (adl)
e-Xpert VVT: Pijn
e-Xpert VVT: Sociale hygiëne
e-Xpert VVT: Sondevoeding en PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Uitzuigen van mond- en keelholte
e-Xpert VVT: Urineonderzoek
e-Xpert VVT: Verlies en rouwverwerking
e-Xpert VVT: Werkbegeleiding
e-Xpert VVT: Wondzorg
e-Xpert: Bedden en huidintegriteit
e-Xpert: Bedden en huidintegriteit
e-Xpert: 02. EBP – Rol van patiënt en zorgprofessional
e-Xpert: De keten van orgaandonatie Intensive Care
e-Xpert: De keten van orgaandonatie Neurologie
e-Xpert: De keten van orgaandonatie Spoedeisende hulp
e-Xpert: Delier
e-Xpert: hbo VVH: 05. Transfer en lichaamshouding
e-Xpert: hbo VVH: 08. Pijnbestrijding
e-Xpert: hbo VVH: 13. Mictie
e-Xpert: Incontinentie
e-Xpert: Leukemie
e-Xpert: Longkanker
e-Xpert: Lymfomen
e-Xpert: Mondzorg
e-Xpert: Nierfalen
e-Xpert: Oncologie
e-Xpert: Palliatieve Zorg
e-Xpert: Prostaatkanker
e-Xpert: Veilig omgaan met cytostatica
e-Xpert: Verplaatsen van patiënten
e-Xpert: VVT Sondevoeding
e-Xpert: VVT: Inbrengen neusmaagsonde en PEG-sonde plaatsen
e-Xpert: VVT: Thuisbeademing
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Herkennen van irreële ziekte percepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Interstitiële longziekten
Intervisie verzorgenden en verpleegkundigen
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Klinische lessen niercentrum
Leergang palliatieve zorg voor verzorgenden
Masterclass 1e lijn | vaccinaties
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over Oncologie
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Oncologisch forum 2014-2015
Oncologisch forum 2015-2016
On-demand web-tv Pijn bij kanker, een praktische aanpak van een weerbarstige praktijk
Onderwijsmodule palliatieve zorg 2020
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Opfriscursus 1 Medicijngebruik ouderenzorg
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve zorg
Palliatieve zorg
Palliatieven zorg in tijden van Corona
PaTz-groep Stamproy
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Pijn bij kanker
Pijn bij kwetsbare oudere
Pijnpompen: CADD®-Legacy PCA
Poortkatheter in de pediatrie
Sander de Hosson – Inleiding in de palliatieve zorg deel 1: Inleiding
Sander de Hosson – Inleiding in de palliatieve zorg deel 2: Dyspneu in de palliatieve fase
Sander de Hosson – Inleiding in de palliatieve zorg deel 3: Pijn in de palliatieve fase
Sander de Hosson – Inleiding in de palliatieve zorg deel 4: De stervensfase
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Kwaliteitsstandaard Donatie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Teamontwikkeling
Test
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verplegen met richtlijnen
Voorlichting en educatie bij pijn bij kanker
Webcast lage rug - Practicum
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Wijkgericht Werken

Symposium Verpleegkundig Leiderschap - lokatie: Tiel (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Live webinar Het cardiovasculaire risico van diabetes - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basis Ploegleider 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

GIT- PD Guideline Informed Treatment Personality Disorders - lokatie: Heiloo (NL)

Refereeravond Kinder Comfort Team Utrecht - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 3: Patiëntgerichte zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

Levenseinde en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

scholing hartfalen in de palliatieve fase - lokatie: Hengelo (NL)

Gespecialideerd verzorgende psychogeriaterie (GVP) opleiding - lokatie: Heerlen (NL)

Palliatieve zorg bij mensen met dyspnoe, zuurstof en kans op een grote bloeding - lokatie: Gouda (NL)

Passende zorg - lokatie: Purmerend (NL)

Post-hbo Palliatieve zorg module Theoretisch kader Palliatieve zorg PZ15 V&VN - lokatie:

Post-hbo Palliatieve zorg Professionele identiteit PZ15 - lokatie:

Uitgebreide basistraining Motiverende Gesprekvoering - lokatie: Arnhem (NL)

Voedingsproblemen bij zuigelingen niet altijd voedselallergie - lokatie:

5e Jaarsymposium Ontwikkelingsstoornissen 2020 (deel B) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT voor SOLK (Basiscursus) - lokatie: Zeist (NL)

CADD-LEGACY PCA POMP - lokatie: Groningen (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Bijscholing LVAK 14 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Basisscholing palliatieve zorg - lokatie: Roosendaal (NL)

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg - lokatie: Ede (NL)

Pijn in de palliatieve fase - lokatie: Hilversum (NL)

Regionale nascholing SEH-verpleegkundigen in de ROAZ regio Zwolle - lokatie: Zwolle (NL)

Update laatste ontwikkelingen van de behandeling met immunotherapie bij longkanker. - lokatie: Winterswijk (NL)

Zingeving & spiritualiteit in de palliatieve zorg - lokatie: Roosendaal (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrie en zwangerschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Bedrijfskunde - lokatie: Alkmaar (NL)

Bijscholing LVAK 17 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve zorg t.b.v. EVEAN - lokatie: Purmerend (NL)

Symposium ' Probleemgedrag in de ouderenzorg: samen staan we sterker - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

ALS Zorgverleners Congres 2020 - lokatie:

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing LVAK 21 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden en reanimeren voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG in 2 dagen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

NVPO Congres 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg - lokatie: Naarden (NL)

Congresparade Dag van de Activiteitenbegeleiding - lokatie: Lunteren (NL)

Declareren kan je leren - lokatie: Rijswijk (NL)

HBO geaccrediteerde opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Huisartsen nascholing contitutioneel eczeem - lokatie:

Palliatieve zorg bij mensen met dyspnoe, zuurstof en kans op een grote bloeding - lokatie: Delft (NL)

Zorg in de stervensfase - lokatie: Hengelo (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Bijscholing LVAK 23 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

FTO Astma - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Passende zorg - lokatie: Hoofddorp (NL)

Post-hbo Palliatieve zorg Symptoommanagement PZ15 V&V - lokatie:

Webinar psychologische (zelf)zorg voor Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie:

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Passende zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Zesdaagse cursus Introductie in de Presentie - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale IBD Avonden - lokatie: Ridderkerk (NL)

Wondzorg - lokatie: Eindhoven (NL)

Omgeving met zingevingsvragen (spirituele zorg in de palliatieve fase) - lokatie: Ammerzoden (NL)

Opleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

Dementie en palliatieve zorg - lokatie: Delft (NL)

Dementie en palliatieve zorg - lokatie: Gouda (NL)

Doorvragen, durf jij het aan? 2020 - lokatie: Hengelo (NL)

Omgaan met zingevingsvragen in de palliatieve zorg - lokatie: Nunspeet (NL)

Sterven in verschillende culturen - lokatie: Bunschoten-Spakenburg (NL)

De laatste verzorging na overlijden (klinische les) - lokatie: Roden (NL)

Euthanasie belicht - Actualiteiten en besluitvorming voor zorgprofessionals - lokatie: Amersfoort (NL)

Hoe ontwerp ik gezond gedrag? - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve Zorg - lokatie: Elsloo (NL)

Palliatieve zorg bij mensen met dyspnoe, zuurstof en kans op een grote bloeding - lokatie: Den Haag (NL)

Qwiek.up workshop - lokatie: Kerkrade (NL)

Topicality and development of vaccination: learn from the past, act in the present and prepare for the future. - lokatie: Almere (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Complementaire zorg - lokatie: Ede (NL)

Intensieve 'Omgaan met Sterven' op post-HBO niveau - lokatie: Bilthoven (NL)

Landelijk Diabetes Congres 2020 - lokatie: Ede (NL)

Bijscholing Voorbehouden Risicovolle Handelingen - lokatie:

basis wondscholing - lokatie: Maarssen (NL)

Passende zorg - lokatie: Beverwijk (NL)

16e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - lokatie: Zeist (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Casuïstiekbespreking Hartfalen in de palliatieve fase - lokatie: Hengelo (NL)

Nursing | Dag van de Medicatieveiligheid 2020 - lokatie: Ede (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg - lokatie: Hilversum (NL)

BeLEEF IJsselHospices- Ervaar waarom de zintuigen zinvol zijn! - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Vervolgopleiding voor verpleegkundige in de palliatieve zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

Online Congres - Persoonlijkheidsproblematiek - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Hartfunctiedag Digitaal: Cardiomyopathieën - lokatie:

Omgaan met mensen met een gevorderde dementie - lokatie: Barneveld (NL)

Palliatieve zorg t.b.v. EVEAN - lokatie: Purmerend (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 3 - lokatie: Haarlem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Verdiepende nascholing osteoporose en fractuurpreventie - lokatie: Den Haag (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Mini-symposium ‘voltooid leven’ / Hoe ga je om met doodswensen van ouderen die niet ernstig ziek zijn? - lokatie: Hilversum (NL)

Cursus Laatste levensfase bij ALS - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg rondom het levenseinde - lokatie: Ede (NL)

Omgeving met zingevingsvragen (spirituele zorg in de palliatieve fase) - lokatie: Schaijk (NL)

Online Congres - Hoogbegaafdheid - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Zaltbommel (NL)

Wondzorg - lokatie: Groningen (NL)

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Hilversum (NL)

Omgaan met mensen met een gevorderde dementie - lokatie: Barneveld (NL)

Praten over de dood: vroegtijdige zorgplanning - lokatie: Ede (NL)

Zingeving & spiritualiteit in de palliatieve zorg - lokatie: Roosendaal (NL)

Slaapproblemen in de gehandicaptenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Verdiepende nascholing osteoporose en fractuurpreventie - lokatie: Veenendaal (NL)

Pijn en pijnbestrijding - lokatie: Ede (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Casuïstiekbespreking Hartfalen in de palliatieve fase - lokatie: Hengelo (NL)

Palliatieve zorg t.b.v. EVEAN - lokatie: Alkmaar (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Advance Care Planning in de kindergeneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)