Doorvragen, durf jij het aan? 2020 - lokatie: Enschede (NL)

Omgeving met zingevingsvragen (spirituele zorg in de palliatieve fase) - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Palliatieve zorg t.b.v. EVEAN - lokatie: Alkmaar (NL)

Post hbo cursus Gerontologie en Geriatrie verpleegkundigen - lokatie: Leeuwarden (NL)

Symposium ‘Palliatieve zorg het eerlijke verhaal’ - lokatie: Alkmaar (NL)

Verpleegkundig College - lokatie:

Zorg in de stervensfase - lokatie: Almelo (NL)

Cursus palliatieve terminale zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden - lokatie: Rozendaal (NL)

Ergotherapie in de palliatieve fase - lokatie: Hengelo (NL)

post HBO cursus POH GGZ - lokatie: Leeuwarden (NL)

Vroegsignalering en ondersteuning van de (on)veilige band tussen ouders en het jonge kind. - lokatie: Utrecht (NL)

Zelfzorg voor hulpverleners palliatieve zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg - Somatiek (POH-S) - regulier traject - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Begeleiding einde levensfase - lokatie: Leiden (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Signaleren & eesrte hulp bij levensvragen - lokatie: Naarden (NL)

Collegetour Pepper - lokatie: Zwolle (NL)

Themabijeenkomst Interculturele palliatieve zorg: 'In gesprek over leven en dood' - lokatie: Oosterhout (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Training In gesprek over Verlies en Rouw - lokatie: Soest (NL)

Training Psychomotorische begeleiding bij complex gedrag - lokatie: Soest (NL)

De gesprekswijzer - lokatie:

Kennismarkt Bewustwording in contact - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Over Rouw gesproken - lokatie: Rijswijk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

CNE Behandeling hartfalen: van devices tot palliatieve zorg (Hartfalen en ICD-begeleiding&Elektrofysiologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg - Somatiek (POH-S) - regulier traject - lokatie: Apeldoorn (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Nijmegen (NL)

Mini Symposium Terug naar werkplezier (verzorgenden) - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) - lokatie: Nijmegen (NL)

Als sterven niet vredig verloopt - lokatie: Hoofddorp (NL)

Post-hbo Palliatieve zorg Symptoommanagement PZ15 V&V - lokatie:

Scholing postmortale zorg 2020 - lokatie: Almelo (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus palliatieve zorg (blearning) - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass gemetastaseerd mamma-longcarcinoom 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

opleiding Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) - lokatie: Utrecht (NL)

NPZZG Symposium 2020: 'Het goeie doel is niet je eigen doel' - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg - lokatie: Naarden (NL)

Palliatieve zorg bij COPD - lokatie: Amersfoort (NL)

Tecc - lokatie: Harderwijk (NL)

Training Bejegening en contact maken met Haptonomie en Shantala - lokatie:

De gesprekswijzer - lokatie:

Post-hbo Palliatieve zorg Ethiek en zingeving in de palliatieve zorg PZ13 - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

SPV opleiding - lokatie: Groningen (NL)

Minisymposium hartfalen: Nieuws in hartfalenland - lokatie: Maastricht (NL)

Workshop Familiezorg; complex en uitdagend - lokatie: Heinkenszand (NL)

Gezond Werken in de Zorg, 2-daagse training - lokatie: Winschoten (NL)

Palliatieve zorg t.b.v. EVEAN - lokatie: Alkmaar (NL)

Palliatieve zorg voor verzorgenden - lokatie: Haren (NL)

Tot de kern komen, gespreksvoering - lokatie: Hengelo (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Nijmegen (NL)

Levenseinde en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

Wondzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo Palliatieve zorg Professionele identiteit PZ15 - lokatie:

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Beïnvloeden van irreële ziektepercepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 2 & 3
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 4
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 5
BSL Stomazorg_niveau 3
BSL Stomazorg_niveau 4
BSL Stomazorg_niveau 5
Casuïstiek bespreking Palliatieve zorg Deel 1
Delier (2019) E-Learning
Delier en verwardheid in de palliatieve fase
Deskundig en Bekwaam
Doorbraakpijn bij kanker
eBROK voor researchverpleegkundigen
E-learining Kinderpalliatievezorg Nederlad
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning prenatale screening voor counselors
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert hbo: 01. 02. 03 Geriatrie – Inleiding, vergrijzing en veroudering
e-Xpert hbo: 04. Geriatrie – De geriatrische patiënt
e-Xpert hbo: 05. Geriatrie – Advance care planning
e-Xpert hbo: 06. Geriatrie – Slecht horen
e-Xpert hbo: 07. Geriatrie – Slecht zien
e-Xpert hbo: 08. Geriatrie – Gevoelsstoornissen
e-Xpert hbo: 09. Geriatrie – Cognitieve stoornissen en dementie
e-Xpert hbo: 10. Geriatrie – Probleemgedrag en neuropsychiatrische symptomen
e-Xpert hbo: 11. Geriatrie – Wanen en hallucinaties
e-Xpert hbo: 12. Geriatrie – Het delier
e-Xpert hbo: 13. Geriatrie – Depressie
e-Xpert hbo: 14. Geriatrie – Slaapstoornissen
e-Xpert hbo: 15. Geriatrie – Ondervoeding
e-Xpert hbo: 16. Geriatrie – Dehydratie
e-Xpert hbo: 17. Geriatrie – Slikstoornissen
e-Xpert hbo: 18. Geriatrie – Urine-incontinentie
e-Xpert hbo: 19. Geriatrie – Ontlasting
e-Xpert hbo: 20. Geriatrie – Vallen
e-Xpert hbo: 21. Geriatrie – Beroerte
e-Xpert hbo: 22. Geriatrie – Pijn
e-Xpert hbo: 23. Geriatrie – Huidproblemen
e-Xpert hbo: 24. Geriatrie – Wet zorg en dwang
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie man (Diakonessenhuis)
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie vrouw (Diakonessenhuis)
e-Xpert VBH: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VBH: Injecteren
e-Xpert VBH: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VBH: Suprapubische katheter (2019)
e-Xpert VMS: Pijn (ASZ)
e-Xpert VVT: Blaasspoelen en katheterspoelen
e-Xpert VVT: CAPD en peritoneale dialyse
e-Xpert VVT: Suprapubische katheter
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie vrouw (2017)
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie: Anatomie en Materialen
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: Datalekken in de zorg
e-Xpert VVT: Delier
e-Xpert VVT: Dementie
e-Xpert VVT: Diepe dementie
e-Xpert VVT: Ergocoaches
e-Xpert VVT: Gehoor- en visusproblemen
E-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Mantelzorg
e-Xpert VVT: Medicatie aanreiken voor helpenden
e-Xpert VVT: Medisch Rekenen
e-Xpert VVT: Mondzorg
e-Xpert VVT: Mondzorg: Problemen en afwijkingen
e-Xpert VVT: Mondzorg: Uivoer
e-Xpert VVT: Nefrostomiekatheter
e-Xpert VVT: Normen verantwoorde zorg
e-Xpert VVT: Oncologie: Algemeen
e-Xpert VVT: Oncologie: Veelvoorkomende vormen
e-Xpert VVT: Palliatieve Zorg
e-Xpert VVT: Passiviteit en dagelijkse levensverrichting (adl)
e-Xpert VVT: Pijn
e-Xpert VVT: Sociale hygiëne
e-Xpert VVT: Sondevoeding en PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Uitzuigen van mond- en keelholte
e-Xpert VVT: Urineonderzoek
e-Xpert VVT: Verlies en rouwverwerking
e-Xpert VVT: Werkbegeleiding
e-Xpert VVT: Wondzorg
e-Xpert: Bedden en huidintegriteit
e-Xpert: Bedden en huidintegriteit
e-Xpert: 02. EBP – Rol van patiënt en zorgprofessional
e-Xpert: De keten van orgaandonatie Intensive Care
e-Xpert: De keten van orgaandonatie Neurologie
e-Xpert: De keten van orgaandonatie Spoedeisende hulp
e-Xpert: Delier
e-Xpert: Incontinentie
e-Xpert: Leukemie
e-Xpert: Longkanker
e-Xpert: Lymfomen
e-Xpert: Mondzorg
e-Xpert: Nierfalen
e-Xpert: Oncologie
e-Xpert: Palliatieve Zorg
e-Xpert: Prostaatkanker
e-Xpert: Veilig omgaan met cytostatica
e-Xpert: Verplaatsen van patiënten
e-Xpert: VVT Sondevoeding
e-Xpert: VVT: Inbrengen neusmaagsonde en PEG-sonde plaatsen
e-Xpert: VVT: Thuisbeademing
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Hartmann Handhygiëne Verpleeghuizen
Herkennen van irreële ziekte percepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Leergang palliatieve zorg voor verzorgenden
Leiderschap voor verpleegkundigen
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over Oncologie
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Oncologisch forum 2014-2015
Oncologisch forum 2015-2016
On-demand web-tv Pijn bij kanker, een praktische aanpak van een weerbarstige praktijk
Onderwijsmodule palliatieve zorg 2020
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Opfriscursus 1 Medicijngebruik ouderenzorg
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve zorg
Palliatieve zorg
PaTz-groep Stamproy
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Pijn bij kanker
Pijn bij kwetsbare oudere
Pijnpompen: CADD®-Legacy PCA
Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen
Poortkatheter in de pediatrie
Reanimatie herhaling 2020
Regionale refereeravond Kindergeneeskunde
Sander de Hosson – Inleiding in de palliatieve zorg deel 1: Inleiding
Sander de Hosson – Inleiding in de palliatieve zorg deel 2: Dyspneu in de palliatieve fase
Sander de Hosson – Inleiding in de palliatieve zorg deel 3: Pijn in de palliatieve fase
Sander de Hosson – Inleiding in de palliatieve zorg deel 4: De stervensfase
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Teamontwikkeling
Test
Veilige Medicatie
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegkundig Rekenen in de Meneer Megens Academy
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verplegen met richtlijnen
Voorlichting en educatie bij pijn bij kanker
Webcast lage rug - Practicum
Wijkgericht Werken

Situational Care Atriumfibrilleren en Antistoling 2020 - lokatie:

Nascholing palliatieve zorg Basis - lokatie:

De laatste verzorging na overlijden (klinische les) - lokatie: Roden (NL)

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg - Somatiek (POH-S) - regulier traject - lokatie: Amstelveen (NL)

Training BOB en scenariodenken - lokatie: Zeist (NL)

Post-hbo opleiding seksuologie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Zinspiratiemiddag - lokatie: Vught (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden en reanimeren voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG in 2 dagen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Masterclass Eetstoornis als informatiebron - lokatie: Amsterdam (NL)

IWO vergadering - lokatie:

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg - Somatiek (POH-S) - regulier traject - lokatie: Tilburg (NL)

Circulaire zorg, hulpverlening in de 21e eeuw - lokatie: Almere (NL)

Post-hbo Palliatieve zorg module Theoretisch kader Palliatieve zorg PZ15 V&VN - lokatie:

Stomazorg - lokatie: Huizen (NL)

Levensreddend handelen binnen de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Barchem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Barchem (NL)

Gesprek na Diagnose - lokatie: Breda (NL)

Professionele Reflectie Dag 2020 - lokatie: Hengelo (NL)

Gezond Werken in de Zorg, 2-daagse training - lokatie: Winschoten (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening - lokatie: Akersloot (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve zorg - lokatie: Hengelo (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Casuïstiekbespreking Hartfalen in de palliatieve fase - lokatie: Hengelo (NL)

Palliatieve zorg t.b.v. EVEAN - lokatie: Alkmaar (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening - lokatie: Rotterdam (NL)

Signaleren & eesrte hulp bij levensvragen - lokatie: Laren (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Palliatieve sedatie - lokatie: Roosendaal (NL)

Triage van verloskundige (spoed)patiënten d.m.v. de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde - lokatie:

Hechting bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleiding einde levensfase - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Omgaan met Ongewenst gedrag (incompany) - lokatie:

Palliatieve zorg t.b.v. EVEAN - lokatie: Purmerend (NL)

Zorg rondom het levenseinde - lokatie: Ede (NL)

Training In gesprek over Verlies en Rouw - lokatie: Soest (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Suicidaal gedrag in detentie - lokatie: Nieuwersluis (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve sedatie, euthanasie, sted (stoppen met eten en drinken) & mondzorg - lokatie: Hilversum (NL)

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

Masterclass Palliatieve zorg - lokatie: Culemborg (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Casuïstiekbespreking Hartfalen in de palliatieve fase - lokatie: Almelo (NL)

Wondzorg - lokatie: Hengelo (NL)

Complementaire zorg - lokatie: Ede (NL)

De gesprekswijzer - lokatie:

Robotica en ethiek in de zorg - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Zinspiratiemiddag - lokatie: Huissen (NL)

Darmgezondheid bij de zwangere vrouw; gevolgen voor het pasgeboren kind - lokatie: Houten (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden en reanimeren voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG in 2 dagen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Congresparade Dag van de Activiteitenbegeleiding - lokatie: Lunteren (NL)

scholing psychosociale zorg/palliatief netwerk - lokatie: Roosendaal (NL)

Training In gesprek met oncologiepatienten - lokatie: Hilversum (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Nursing Congres Oncologie in de Thuiszorg - lokatie: Ede (NL)

PRISMAplus basistraining calamiteitenonderzoek in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

LEVENSEINDEGESPREKKEN: WANNEER VOER JE ZE, WAAR GAAN ZE OVER EN HOE DOE JE DAT? - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening - lokatie: Apeldoorn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Samen voor borstkankerzorg Symposium 2020 - lokatie: Nootdorp (NL)

Zorg in de stervensfase - lokatie: Borne (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingsscholing Thema Dementie - lokatie: Roosendaal (NL)

Dementie en palliatieve zorg - lokatie: Delft (NL)

Dementie en palliatieve zorg - lokatie: Gouda (NL)

Basistraining Beschermjassen (Kracht van Kwetsbaarheid) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Zorg in de stervensfase - lokatie: Borne (NL)

vaardigheidsonderwijs - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Refereeravond Kinder Comfort Team Utrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

scholing hartfalen in de palliatieve fase - lokatie: Hengelo (NL)

Minisymposium: Nieuwe donorwet en nu? - lokatie: Middelburg (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg - lokatie: Ede (NL)

Pijn in de palliatieve fase - lokatie: Hilversum (NL)

Zingeving & spiritualiteit in de palliatieve zorg - lokatie: Roosendaal (NL)

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve zorg t.b.v. EVEAN - lokatie: Purmerend (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden en reanimeren voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG in 2 dagen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

NVPO Congres 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg - lokatie: Naarden (NL)

Dutch Liver Week 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Palliatieve sedatie - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Zorg in de stervensfase - lokatie: Hengelo (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen bij jongeren en gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Zesdaagse cursus Introductie in de Presentie - lokatie: Utrecht (NL)

Wondzorg - lokatie: Eindhoven (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing nieuwe stijl - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

Omgaan met zingevingsvragen in de palliatieve zorg - lokatie: Nunspeet (NL)

Sterven in verschillende culturen - lokatie: Bunschoten-Spakenburg (NL)

Klinische les - Diagnose fout - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing nieuwe stijl - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

Intensieve 'Omgaan met Sterven' op post-HBO niveau - lokatie: Bilthoven (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Casuïstiekbespreking Hartfalen in de palliatieve fase - lokatie: Hengelo (NL)

Nursing | Dag van de Medicatieveiligheid 2020 - lokatie: Ede (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Basiscursus Palliatieve zorg - lokatie: Hilversum (NL)

BeLEEF IJsselHospices- Ervaar waarom de zintuigen zinvol zijn! - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Vervolgopleiding voor verpleegkundige in de palliatieve zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

Palliatieve zorg t.b.v. EVEAN - lokatie: Purmerend (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Zaltbommel (NL)

Wondzorg - lokatie: Groningen (NL)

Training In gesprek met oncologiepatienten - lokatie: Hilversum (NL)

Zingeving & spiritualiteit in de palliatieve zorg - lokatie: Roosendaal (NL)

Palliatieve sedatie - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Casuïstiekbespreking Hartfalen in de palliatieve fase - lokatie: Hengelo (NL)

Palliatieve zorg t.b.v. EVEAN - lokatie: Alkmaar (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Symposium Kindercomfortteam 22-04-2020 'Het perspectief van het kind' - lokatie: Groningen (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden en reanimeren voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG in 2 dagen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

13th Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Epidemiology, Prevention and Treatment - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

10e Lagerhuisdebat Leverziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Wondzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve zorg t.b.v. EVEAN - lokatie: Alkmaar (NL)

Proactieve zorgplanning - lokatie: Hilversum (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)