ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Summerschool ‘2019: Psychiatrie & Somatiek - lokatie: Amsterdam (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Aanpak ouderenmishandeling
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met onbegrepen gedrag
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met stemmingen
CampusMed Geriatrie
CampusMed Multimorbiditeit
CampusMed Valpreventie
Casusbijeenkomsten "Ervaringsleren complexe ouderenzorg"
CBRN E-learning
De rol van de sociotherapeut in de ggz
Delier (2019) E-Learning
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
eBROK voor researchverpleegkundigen
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning kwetsbare ouderen
E-learning kwetsbare ouderen
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Botten
e-Xpert VBH: Injecteren
e-Xpert VBH: Intraveneus medicatie toedienen
e-Xpert VBH: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Blaasspoelen en katheterspoelen
e-Xpert VVT: CAPD en peritoneale dialyse
e-Xpert VVT: Suprapubische katheter
e-Xpert VVT: (In)continentie inclusief het risico op incontinentie
e-Xpert VVT: Agressie en veiligheid
e-Xpert VVT: Bewegingsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie vrouw (2017)
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie: Anatomie en Materialen
e-Xpert VVT: Bloedafname en bloedkweken
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: BOPZ (Vrijheidsbeperkende maatregelen)
e-Xpert VVT: Communiceren in de zorg
e-Xpert VVT: CVA
e-Xpert VVT: Decubitus
e-Xpert VVT: Delier
e-Xpert VVT: Dementie
e-Xpert VVT: Diepe dementie
e-Xpert VVT: Eenzaamheid
e-Xpert VVT: Ergocoaches
e-Xpert VVT: Gedragsmatige gevolgen niet aangeboren hersenletsel
e-Xpert VVT: Gehoor- en visusproblemen
e-Xpert VVT: Geriatrische Revalidatie
e-Xpert VVT: Hartfalen
e-Xpert VVT: Hygiëne bij verzorging van de cliënt
e-Xpert VVT: Insulinetoediening
e-Xpert VVT: Jong dementerenden
e-Xpert VVT: Kwaliteitszorg - kwaliteitskader
e-Xpert VVT: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert VVT: Mondzorg
e-Xpert VVT: Mondzorg: Problemen en afwijkingen
e-Xpert VVT: Mondzorg: Uivoer
e-Xpert VVT: Multimorbiditeit
e-Xpert VVT: Nefrostomiekatheter
e-Xpert VVT: Nierfalen
e-Xpert VVT: Niet Aangeboren Hersenletsel
e-Xpert VVT: Niet Aangeboren Hersenletsel
e-Xpert VVT: Onbegrepen gedrag bij ouderen
e-Xpert VVT: Onbegrepen gedrag bij ouderen
e-Xpert VVT: Oncologie
e-Xpert VVT: Ondervoeding bij ouderen
e-Xpert VVT: Ouderenmishandeling
e-Xpert VVT: Palliatieve Zorg
e-Xpert VVT: Parkinson
e-Xpert VVT: Passiviteit en dagelijkse levensverrichting (adl)
e-Xpert VVT: PEG wisselen
e-Xpert VVT: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Perifeer Infuus
e-Xpert VVT: Reuma
e-Xpert VVT: Sondevoeding en PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Stomazorg
e-Xpert VVT: Urineonderzoek
e-Xpert VVT: Valpreventie
e-Xpert VVT: Verplaatsen van cliënten
e-Xpert VVT: Verwijderen van Neustampon
e-Xpert VVT: Verwijderen van Wondtampon
e-Xpert VVT: Voeding & Slikken
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wet Zorg en Dwang
e-Xpert VVT: Zorgleefplan
e-Xpert: Agressie en veiligheid
e-Xpert: Atherosclerose
e-Xpert: Benigne Prostaat Hyperplasie
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Cataract en Glaucoom
e-Xpert: COPD
e-Xpert: CVA
e-Xpert: De geriatrische patiënt
e-Xpert: Delier
e-Xpert: Dementie
e-Xpert: Farmacologie
e-Xpert: Geboorte tot adolescentie levensfasen
e-Xpert: Hartfalen
e-Xpert: Hypertensie
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode
e-Xpert: Longkanker
e-Xpert: Medicatie toereiken
e-Xpert: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert: Multimorbiditeit
e-Xpert: Ondervoeding
e-Xpert: Ouderenmishandeling
e-Xpert: Palliatieve Zorg
e-Xpert: Parkinson
e-Xpert: Polyfarmacie
e-Xpert: Prostaatkanker
e-Xpert: Sondevoeding toedienen
e-Xpert: Valpreventie
e-Xpert: Veilig omgaan met cytostatica
e-Xpert: Verworven klepafwijkingen
e-Xpert: Vocht en Elektrolyten
e-Xpert: VVT: Gastvrijheid
e-Xpert: VVT: Inbrengen neusmaagsonde en PEG-sonde plaatsen
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Zwachtelen
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Kennismonitor Dementie
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen ouderenzorg 4 - Dementie
Medicijngroepen ouderenzorg 4 - dementie
Medicijngroepen ouderenzorg 4 - dementie
Medicijngroepen ouderenzorg 4 - dementie
Omaha systeem
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
Omgaan met seksualiteit en intimiteit in de verpleeghuiszorg
Pijn bij kwetsbare oudere
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Skin tears: preventie, beoordeling en behandeling
Stomazorg
Test
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
TVBZorg-1A Geriatrie Gerontologie
TVBZorg-1B Geriatrie Gerontologie
TVBZorg-2A Geriatrie Gerontologie
TVBZorg-2B Geriatrie Gerontologie
Valpreventie ELO module
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
VMS - Kwetsbare Ouderen
Webcast lage rug - Practicum
Wet Forensische Zorg
Wijkgericht Werken
ZiROP.nl
Zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn
Zorgleefplan
Zorgplan maken volgens het Omaha System

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Op weg naar goede mondzorg - lokatie: Asten (NL)

JGZ scholing Triple P: kennismaken of opfrissen van de Triple P methodiek. - lokatie: Purmerend (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Suicide Preventie - lokatie: Assen (NL)

Basis Opleiding voor Draagconsulenten Die Trageschule® MD - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie 2019-2021 - lokatie:

Adviseren en motiveren - lokatie: Breda (NL)

Begeleiding verdieping - lokatie: Breda (NL)

Branche erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende - lokatie: Den Haag (NL)

Effectief contracteren van cliënten in de GGZ - lokatie: Rotterdam (NL)

Kennisdrager Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

Praktijkopleider/Praktijkbegeleider in Gezondheidszorg en Welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief contracteren van cliënten in de GGZ - lokatie: Enschede (NL)

Scholing dementie: theorie en praktijk - lokatie:

Teamscholing Neurorevalidatie - lokatie: Nijmegen (NL)

Opleiding tot praktijkondersteuner - VPO1A - lokatie: Zwolle (NL)

Verpleegkundige praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk VPO1K - lokatie: Zwolle (NL)

Hygiënecongres Mediq Medeco - lokatie: Hilversum (NL)

Levensreddend Handelen voor Verpleegkundigen 2019 - lokatie: Soesterberg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Verpleegkundige Gerontologie en Geriatrie 2019-2020 - lokatie:

Farmacotherapie Verdieping - lokatie: Breda (NL)

Jeuk! bij de oudere patiënt - lokatie: Ede (NL)

Omgevingszorg 2.0 - lokatie: Utrecht (NL)

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Horn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg - lokatie: Ede (NL)

Opleiding tot Parkinsonverpleegkundige 2019-2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Praktijkopleider/Praktijkbegeleider in Gezondheidszorg en Welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Scholing dementie: theorie en praktijk - lokatie:

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

Dementie in Theater - Trainingsprogramma - lokatie: Buren (NL)

Ketenbrede scholing neurorevalidatie 2018 - lokatie: Utrecht (NL)

Mythen, Missers & Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen 2019 - lokatie: Veenendaal (NL)

Op weg naar goede mondzorg - lokatie: Heemskerk (NL)

Op weg naar goede mondzorg - lokatie: Heemskerk (NL)

Train de Trainer PDL - lokatie: Haarlem (NL)

Triage - lokatie:

Leergang (Verpleegkundig) Praktijkondersteuner - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Palliatieve zorg aan ouderen - lokatie: Zeist (NL)

Belevingsgerichte zorg (o.a. snoezelen) bij ouderen en in de psychogeriatrische zorg - lokatie: Zeeland (NL)

Leergang Interdisciplinaire Palliatieve Zorg - lokatie: Heerlen (NL)

Teamscholing Neurorevalidatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Zorginhoudelijke kwaliteit in het verpleeghuis - lokatie:

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) - lokatie: Utrecht (NL)

Voorbehouden en Risicovolle handelingen - lokatie: Almelo (NL)

Jong en dement, wie is het die mij herkent - lokatie: Tilburg (NL)

Palliatieve Zorg Mbo - lokatie: Zwolle (NL)

AZO scholing acute Psychiatrie "Verward of onbegrepen?" - lokatie: Nijmegen (NL)

Autisme op jonge leeftijd - lokatie: Utrecht (NL)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) - lokatie: Utrecht (NL)

Kwaliteit van Leven - lokatie: Oud-Beijerland (NL)

Nascholing Praktische MS Immunologie en Behandeling - lokatie:

Praktijkopleider/Praktijkbegeleider in Gezondheidszorg en Welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Praktijkopleider/Praktijkbegeleider in Gezondheidszorg en Welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Voorbehouden en Risicovolle handelingen - lokatie: Almere (NL)

Healing Touch Module 1 - Basis en Kennismaking - lokatie: Haarlem (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Complementaire Zorg in de (Psycho) Geriatrie - lokatie: Wernhout (NL)

Leergang Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg - basis V&VN 2019 - lokatie: Breda (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) - lokatie: Oosterwolde (NL)

Leergang CMIO/CNIO 2019: Module 1: Governance van de Informatiefunctie - lokatie: Utrecht (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie: Maastricht (NL)

Symposium Afasie: en nu verder! - lokatie:

Training Anders kijken naar ‘probleemgedrag’ - lokatie: Soest (NL)

Training Alles is bewegen... - lokatie: Soest (NL)

Training Contact maken zonder oordeel - lokatie: Soest (NL)

Training Visuele problemen in relatie tot complex gedrag - lokatie: Soest (NL)

Evidence Based Practice - lokatie: Utrecht (NL)

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) - lokatie: Utrecht (NL)

Practicum Ouderenzorg - lokatie: Groningen (NL)

9e Nationaal Pulmonaal Congres - lokatie: Ede (NL)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) - lokatie: Haren (NL)

Klinisch redeneren - lokatie:

Masterclass Atopisch Eczeem - lokatie: Utrecht (NL)

Regiotour Zoek het uit: Verwonder en verbeter! - lokatie: Assen (NL)

Yunio dag, met een frisse blik - lokatie: Groenlo (NL)

Maagsonde en sondevoeding - lokatie: Elsloo (NL)

Ouderen op de spoed - Zo doe je het goed - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Suprapubisch katheterisatie - lokatie: Elsloo (NL)

Symposium: Behandelen als praten moeilijk is, over compassievolle technologie en andere innovaties - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Congresparade Bewegen en activeren in de dagelijkse zorg - lokatie: Lunteren (NL)

Congresparade Contactgericht werken in de laatste levensfase - lokatie: Lunteren (NL)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) - lokatie:

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

Live webinar: Cardiovasculair risicomanagement bij diabetespatiënten - lokatie: Amsterdam (NL)

RAC nascholingsmiddag "Juridische voetangels en ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk van de infectieziektebestrijding" - lokatie:

Basisjaar haptonomie - lokatie: Den Haag (NL)

Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY) - lokatie: Haarlem (NL)

Training Omaha System - lokatie:

Werkbegeleiding - lokatie: Vught (NL)

wond drainage - lokatie: Elsloo (NL)

(Acute) Geriatrische patiënt - lokatie: Uden (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

basiscursus dementie - lokatie: Terneuzen (NL)

Basisjaar haptonomie - lokatie: Amersfoort (NL)

Cursorisch Onderwijs in MDL-ziekten NJ19 - lokatie: Veldhoven (NL)

cursus Neuro-care - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Zorg en Dwang - lokatie: Amsterdam (NL)

Niet Opsluiten, Wat Dan Wel? - lokatie: Soesterberg (NL)

Teamscholing Neurorevalidatie - lokatie: Lelystad (NL)

Training Eten en drinken als waardevolle activiteit - lokatie:

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Apeldoorn (NL)

Zorg van de wieg tot het graf, cultuur maakt het verschil. - lokatie: Dordrecht (NL)

Basisopleiding Ambulant Werkende - lokatie: Heiloo (NL)

Congres De nieuwe NHG-Standaard CVRM in de praktijk - Hartverwarmend - lokatie: Lunteren (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Zaandam (NL)

Grijs en van de wijs - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Meldcode huiselijk geweld & ouderenmishandeling 2019 - lokatie: 6162 BG (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Kinderneuropsychologie - lokatie: Haarlem (NL)

Opleiding Positieve Psychologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Voorbehouden en Risicovolle handelingen - lokatie: Haren (NL)

Intensieve 'Omgaan met Sterven' op post-HBO niveau - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

basiscursus dementie - lokatie: Goes (NL)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) - lokatie: Amstelveen (NL)

Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie - lokatie: Haarlem (NL)

Symposium Games for Health Europe - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

Inbrengen en verwijderen neus-maagsonde, verwisselen en verzorgen PEG sonde, Mic-key. Sondevoeding en voedingspomp, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Jaaropleiding Complementaire Zorg 2019 / 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing Longformularium Regio Utrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium '20 jaar Traumacentra: The Future is Now!' - lokatie: Oegstgeest (NL)

Tracheacanule, balloneren via de tracheacanule, saturatie meten en zuurstof toedienen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Train de Trainer PDL - lokatie: Haarlem (NL)

Training Anders kijken naar ‘probleemgedrag’ - lokatie: Soest (NL)

Training Dans en kunst van het bewegen - lokatie: Soest (NL)

Training Psychomotorische begeleiding bij complex gedrag - lokatie:

Werken met interculturele verschillen - lokatie: Almere (NL)

Wijkvderpleegkundig redeneren ; een klasse apart - lokatie: Roosendaal (NL)

8e Landelijke studiedag Geriatrische Revalidatiezorg - lokatie: Utrecht (NL)

De wondere wereld van dementie - lokatie: Ede (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Ede (NL)

Vrijheid en veiligheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ADHD Netwerk - 52e Netwerkmeeting - lokatie: Utrecht (NL)

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Van Neuropsychologisch onderzoek naar de praktijk - lokatie: Haarlem (NL)

Voorbehouden en Risicovolle handelingen - lokatie: Almere (NL)

Belevingsgerichte zorg (o.a. snoezelen) bij ouderen en in de psychogeriatrische zorg - lokatie: Zeeland (NL)

BNS Scientific Meeting - lokatie: Antwerpen (BE)

Ondersteunen thuiswonende ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Supportive Care Team Antoni Leeuwenhoek - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium mijn Goede/Kansrijke Start /Kans voor de Veenkoloniën - lokatie: Emmen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Stomazorg, darmspoelen en klysma's, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Ambulante compressietherapie; zwachtelen van de onderbenen met korte rek zwachtels, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Assen (NL)

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

Subcutane pijnbehandeling; subcutaan infuus en PCA pomp, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Symposium 'Palliatieve zorg voor iedereen!' - lokatie: Den Haag (NL)

1-daagse bijscholing medicatietoediening, medicatieveiligheid, medisch rekenen & stomazorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Intervisiebegeleiding - lokatie: Zwolle (NL)

Overbehandeling in de laatste levensfase - lokatie: Hoofddorp (NL)

Logopedie bij COPD - lokatie: Schiphol (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Verpleegkundige Vervolgopleiding tot Geriatrie Verpleegkundige - lokatie: Amsterdam (NL)

Voorbehouden en Risicovolle handelingen - lokatie: Almelo (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Q-zorg voor verpleegkundigen - lokatie: Terneuzen (NL)

Zorgzuster Skillsdag - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Zaltbommel (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Verpleegkundige vervolgopleiding tot Revalidatieverpleegkundige - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Breda (NL)

Gezamenlijke scholing: Psychiatrie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Eindhoven (NL)

Symposium "Net dat beetje extra" - lokatie: Goirle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg van de wieg tot het graf, cultuur maakt het verschil. - lokatie: Dordrecht (NL)

Belevingsgerichte zorg (o.a. snoezelen) bij ouderen en in de psychogeriatrische zorg - lokatie: Zeeland (NL)

HBO Regieverpleegkundige (GHZ) - lokatie:

Palliatieve zorg VZ-IG - lokatie: Almelo (NL)

Oplossingsgerichte therapie met ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Amsterdam (NL)

Medicatieveiligheid en medicatietoediening in de thuiszorg - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Scholing Geriatrie Verzorgende 1911 - lokatie: Nijmegen (NL)

Jaarcongres De Qruxx van kwaliteit - lokatie: Houten (NL)

9e Symposium Kanker bij Ouderen 2019 - lokatie: Ede (NL)

Behandeling van cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

Kinderziekten en vaccinaties - lokatie: Utrecht (NL)

Storytelling en mentale fitheid - lokatie: Austerlitz (NL)

Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrische aandoeningen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

Training Bejegening en contact maken met Haptonomie en Shantala - lokatie: Soest (NL)

Training In gesprek over Verlies en Rouw - lokatie: Soest (NL)

Training Alles is bewegen... - lokatie: Soest (NL)

Training Visuele problemen in relatie tot complex gedrag - lokatie: Soest (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Veenendaal (NL)

Miracles of Music 2e editie - lokatie: Hilversum (NL)

Studiedag Omgaan met complex gedrag in het verpleeghuis - lokatie: Soest (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

De meest gestelde vragen aan de Kinder-MDL arts - lokatie: Amsterdam (NL)

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) - lokatie: Hoorn (NL)

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Nascholing: Sociale Netwerk Strategieen ( SNV) diverse modules - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Symposium Dementie & Culturele Diversiteit - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basiscursus DCM - lokatie: Noardburgum (NL)

Congresparade WelZijn, activeren en bewegen in de dagelijkse zorg - lokatie: Lunteren (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Training Eten en drinken als waardevolle activiteit - lokatie:

5th International Congress of Mentalization Based Treatment - lokatie: Haarlem (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Nieuwerkerk aan Den IJssel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Training Basisvaardigheden voor beginnende VAR-leden - lokatie: Woerden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Congres Omgaan met Verslaving in het Sociaal Domein - lokatie: Veenendaal (NL)

Passiviteiten van het Dagelijks Leven. De handen ineen voor PDL - lokatie: Ede (NL)

Complementaire Zorg in de (Psycho) Geriatrie - lokatie: Middelburg (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

(Acute) Geriatrische patiënt - lokatie: Uden (NL)

Basiscursus Complementaire Zorg - lokatie:

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Endocriene stoornissen in de jeugdgezondheidszorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training In gesprek over Verlies en Rouw - lokatie: Soest (NL)

Training Contact maken zonder oordeel - lokatie: Soest (NL)

Training Psychomotorische begeleiding bij complex gedrag - lokatie:

Landelijke studiedag Pijn bij kwetsbare ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Utrecht (NL)

Kinderziekten en vaccinaties - lokatie: Eindhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Kinderfonds Symposium: Empower de Ouder - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Congres: Preopname voorbereiden is beter dan genezen! - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Behandeling van cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Zorg rond de pasgeborene - Een goed gesprek - lokatie: Ede (NL)

Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY) - lokatie: Haarlem (NL)

Oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Zorg en Dwang - lokatie: Amsterdam (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

Shared Care onderwijsbijeenkomst mrt 2020-2021 - lokatie: De Bilt (NL)

Psychiatrische aandoeningen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie - lokatie: Utrecht (NL)

Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY) - lokatie: Haarlem (NL)