Training Eten en drinken als waardevolle activiteit - lokatie: Soest (NL)

Complementaire Zorg rondom de Stervensfase, Sedatie en Euthanasie - lokatie: Wernhout (NL)

Trainingsdag Ouderenpsychiatrie in de VVT sector - lokatie: Nijmegen (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

zoomsessie oefenen ACP - lokatie:

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: nieuwe aandachtsgebieden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Dementie in Theater - Trainingsprogramma - lokatie: Buren (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Zinspiratiemiddag - lokatie: Huissen (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden en reanimeren voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG in 2 dagen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Congresparade Dag van de Activiteitenbegeleiding - lokatie: Lunteren (NL)

Herhaling Ploegleider 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Neurorevalidatie in de eerste lijn - lokatie: Haarlem (NL)

Polyfarmacie voor verpleegkundigen ouderenzorg - lokatie: Alkmaar (NL)

PRISMAplus basistraining calamiteitenonderzoek in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Training Starten met de Valanalyse - lokatie: Ede (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

PG scholing voor wijkteams - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

Dementie Begrijpen - lokatie: Utrecht (NL)

DIGITALISERING IN DE ZORG - lokatie: Zeist (NL)

Ishika Nursing - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Refereeravond "Post IC Syndroom: er is leven na de IC! - lokatie:

Webinar COVID-19 Ruim drie maanden later en nu? - lokatie: Amersfoort (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Haarlem (NL)

IBD en intimiteit - lokatie:

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Aanpak ouderenmishandeling
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Bijwerkingen - Ouderenzorg
BLS scholing
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met onbegrepen gedrag
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met stemmingen
CampusMed Geriatrie
CampusMed Multimorbiditeit
CampusMed Valpreventie
CareUp - Verpleegtechnische handelingen e-learning
Casusbijeenkomsten "Ervaringsleren complexe ouderenzorg"
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning CVRM voor gevorderden
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning kwetsbare ouderen
E-learning kwetsbare ouderen
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning werken met Mikzo of Omaha
E-learning: Transitie ouderschap en hechtingsproces
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
elo094 Zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Botten
e-Xpert hbo VVH: 01. Bedden en huidintegriteit
e-Xpert hbo VVH: 02. Persoonlijke verzorging
e-Xpert hbo VVH: 06. Mobiliteit
e-Xpert hbo VVH: 22. Orthopedische interventies
e-Xpert hbo: 01. 02. 03 Geriatrie – Inleiding, vergrijzing en veroudering
e-Xpert hbo: 04. Geriatrie – De geriatrische patiënt
e-Xpert hbo: 05. Geriatrie – Advance care planning
e-Xpert hbo: 06. Geriatrie – Slecht horen
e-Xpert hbo: 07. Geriatrie – Slecht zien
e-Xpert hbo: 08. Geriatrie – Gevoelsstoornissen
e-Xpert hbo: 09. Geriatrie – Cognitieve stoornissen en dementie
e-Xpert hbo: 10. Geriatrie – Probleemgedrag en neuropsychiatrische symptomen
e-Xpert hbo: 11. Geriatrie – Wanen en hallucinaties
e-Xpert hbo: 12. Geriatrie – Het delier
e-Xpert hbo: 13. Geriatrie – Depressie
e-Xpert hbo: 14. Geriatrie – Slaapstoornissen
e-Xpert hbo: 15. Geriatrie – Ondervoeding
e-Xpert hbo: 16. Geriatrie – Dehydratie
e-Xpert hbo: 17. Geriatrie – Slikstoornissen
e-Xpert hbo: 18. Geriatrie – Urine-incontinentie
e-Xpert hbo: 19. Geriatrie – Ontlasting
e-Xpert hbo: 20. Geriatrie – Vallen
e-Xpert hbo: 21. Geriatrie – Beroerte
e-Xpert hbo: 22. Geriatrie – Pijn
e-Xpert hbo: 23. Geriatrie – Huidproblemen
e-Xpert hbo: 24. Geriatrie – Wet zorg en dwang
e-Xpert OA: Dynamische Heup Schroef (DHS)
e-Xpert OA: Gecanuleerde AO-schroeven (6,5 mm)
e-Xpert OA: Kophals prothese (KHP)
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie man (Diakonessenhuis)
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie vrouw (Diakonessenhuis)
e-Xpert VBH: Blaasspoelen
e-Xpert VBH: Injecteren
e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
e-Xpert VBH: Intraveneus medicatie toedienen
e-Xpert VBH: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VBH: Suprapubische katheter (2019)
e-Xpert VVT: Blaasspoelen en katheterspoelen
e-Xpert VVT: CAPD en peritoneale dialyse
e-Xpert VVT: Suprapubische katheter
e-Xpert VVT: (In)continentie
e-Xpert VVT: Agressie en veiligheid
e-Xpert VVT: Bewegingsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie vrouw (2017)
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie: Anatomie en Materialen
e-Xpert VVT: Bloedafname en bloedkweken
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: BOPZ (Vrijheidsbeperkende maatregelen)
e-Xpert VVT: Communiceren in de zorg
e-Xpert VVT: CVA
e-Xpert VVT: De kwetsbare oudere
e-Xpert VVT: Decubitus
e-Xpert VVT: Delier
e-Xpert VVT: Dementie
e-Xpert VVT: Depressie bij ouderen
e-Xpert VVT: Diepe dementie
e-Xpert VVT: Duodopa pomp
e-Xpert VVT: Eenzaamheid
e-Xpert VVT: Ergocoaches
e-Xpert VVT: Ethiek in de gezondheidszorg
e-Xpert VVT: Gebruik van de bladderscan
e-Xpert VVT: Gedragsmatige gevolgen niet aangeboren hersenletsel
e-Xpert VVT: Gehoor- en visusproblemen
e-Xpert VVT: Geriatrische Revalidatie
e-Xpert VVT: Hartfalen
e-Xpert VVT: Hygiëne bij verzorging van de cliënt
e-Xpert VVT: Insulinetoediening
e-Xpert VVT: Jong dementerenden
e-Xpert VVT: Kwaliteitszorg - kwaliteitskader
e-Xpert VVT: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert VVT: Mondzorg
e-Xpert VVT: Mondzorg: Problemen en afwijkingen
e-Xpert VVT: Mondzorg: Uivoer
e-Xpert VVT: Multimorbiditeit
e-Xpert VVT: Nefrostomiekatheter
e-Xpert VVT: Nierfalen
e-Xpert VVT: Niet Aangeboren Hersenletsel
e-Xpert VVT: Niet Aangeboren Hersenletsel
e-Xpert VVT: Omgaan met autisme
e-Xpert VVT: Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
e-Xpert VVT: Onbegrepen gedrag bij ouderen
e-Xpert VVT: Onbegrepen gedrag bij ouderen
e-Xpert VVT: Oncologie
e-Xpert VVT: Ondervoeding bij ouderen
e-Xpert VVT: Ouderenmishandeling
e-Xpert VVT: Palliatieve Zorg
e-Xpert VVT: Parkinson
e-Xpert VVT: Passiviteit en dagelijkse levensverrichting (adl)
e-Xpert VVT: PEG wisselen
e-Xpert VVT: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Perifeer Infuus
e-Xpert VVT: Reuma
e-Xpert VVT: Sondevoeding en PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Stomazorg
e-Xpert VVT: Urineonderzoek
e-Xpert VVT: Valpreventie
e-Xpert VVT: Verplaatsen van cliënten
e-Xpert VVT: Verwijderen van Neustampon
e-Xpert VVT: Verwijderen van Wondtampon
e-Xpert VVT: Voeding & Slikken
e-Xpert VVT: Voorkomen van vrijheidsbeperking in de thuiszorg
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wet BIG
e-Xpert VVT: Wet Zorg en Dwang
e-Xpert VVT: Wisselen infuuszak en -lijnen
e-Xpert VVT: Zorgleefplan
e-Xpert: ACE-remmers
e-Xpert: Agressie en veiligheid
e-Xpert: Atherosclerose
e-Xpert: Benigne Prostaat Hyperplasie
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Cataract en Glaucoom
e-Xpert: Chirurgische revascularisatie
e-Xpert: Classificatiesystemen
e-Xpert: COPD
e-Xpert: CVA
e-Xpert: De geriatrische patiënt
e-Xpert: De keten van orgaandonatie Intensive Care
e-Xpert: De keten van orgaandonatie Neurologie
e-Xpert: De keten van orgaandonatie Spoedeisende hulp
e-Xpert: Delier
e-Xpert: Dementie
e-Xpert: Farmacologie
e-Xpert: FFR-Meting
e-Xpert: Geboorte tot adolescentie levensfasen
e-Xpert: Gehoor- en visusproblemen
e-Xpert: Hartfalen
e-Xpert: hbo VVH: 05. Transfer en lichaamshouding
e-Xpert: hbo VVH: 10. Medicijnen toedienen
e-Xpert: hbo VVH: 11. Voeding en sondevoeding
e-Xpert: hbo VVH: 12. Monsterafname
e-Xpert: hbo VVH: 13. Mictie
e-Xpert: hbo VVH: 15. Begeleiden van patiënten bij onderzoeken
e-Xpert: Heuptrauma
e-Xpert: Hypertensie
e-Xpert: ICF
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Longkanker
e-Xpert: Medicatie toereiken
e-Xpert: Meldcode huiselijk geweld
e-Xpert: Methodes van gegevens verzamelen
e-Xpert: Multimorbiditeit
e-Xpert: Ondervoeding
e-Xpert: Ondervoeding (Bravis)
e-Xpert: Ouderenmishandeling
e-Xpert: Palliatieve Zorg
e-Xpert: Parkinson
e-Xpert: Polyfarmacie
e-Xpert: Prostaatkanker
e-Xpert: Sondevoeding toedienen
e-Xpert: Valpreventie
e-Xpert: VBH: Blaaskatheterisatie (Bravis)
e-Xpert: VBH: Blaaskatheterisatie (Dijklander Ziekenhuis)
e-Xpert: Veilig omgaan met cytostatica
e-Xpert: Verworven klepafwijkingen
e-Xpert: Vocht en Elektrolyten
e-Xpert: VVT: Bloedglucose meten (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Gastvrijheid
e-Xpert: VVT: Hygiene (Meandergroep Zuid-Limburg)
e-Xpert: VVT: Inbrengen neusmaagsonde en PEG-sonde plaatsen
e-Xpert: VVT: Insulinetoediening (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Ondervoeding bij ouderen (Amaris)
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Zwachtelen
Farmaceutisch rekenen
Gebruik hulpmiddelen verplaatsen cliënten
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Kennismonitor Dementie
Leren over Dementie
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen ouderenzorg - dementie
Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen ouderenzorg – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen ouderenzorg 4 - Dementie
Medicijngroepen ouderenzorg 4 - Dementie
Medicijngroepen ouderenzorg 4 - dementie
Medicijngroepen ouderenzorg 4 - dementie
Medicijngroepen ouderenzorg 4 - dementie
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omaha systeem
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online Training Wet zorg en dwang
Palliatieven zorg in tijden van Corona
Pijn bij kwetsbare oudere
Preventie van Depressie
Psychiatrische stoornissen
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Stomazorg
Test
TVBZorg-1A Geriatrie Gerontologie
TVBZorg-1B Geriatrie Gerontologie
TVBZorg-2A Geriatrie Gerontologie
TVBZorg-2B Geriatrie Gerontologie
Valpreventie ELO module
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
VMS - Kwetsbare Ouderen
Volumed µVP7000 Classic Plus | Arcomed
Webcast lage rug - Practicum
Webinar Wet zorg en dwang & corona
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wijkgericht Werken
Zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn
Zorgleefplan
Zorgplan maken volgens het Omaha System
Zorgvragers met Parkinson verzorgen

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Beverwijk (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Haarlem (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Beverwijk (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Haarlem (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Summerschool 2020: Zigeving in de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus ‘Grip op Gezondheid’; een gespreksmethode die is gebaseerd op de Participatieve Aanpak - lokatie:

POP APK voor Verzorgenden & Verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Nuenen (NL)

Masterclass Medicatieveiligheid - meer dan regels en richtlijnen - lokatie: Utrecht (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Amersfoort (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Vasculaire Specialisatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie - lokatie: Utrecht (NL)

Casemanagement Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Mythen, Missers & Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen 2020 - lokatie: Tiel (NL)

Nursing Congres | Ouderenpsychiatrie in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Professioneel omgaan met cliënten/patiënten met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Utrecht (NL)

Casemanagement Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

Dementie de Praktijk - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY) - lokatie: Haarlem (NL)

Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Ketenbrede scholing neurorevalidatie 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Bedrijfskunde - lokatie: Alkmaar (NL)

Dementie Update 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium ' Probleemgedrag in de ouderenzorg: samen staan we sterker - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden en reanimeren voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG in 2 dagen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Compassie in de zorg - lokatie: Vught (NL)

Congresparade Dag van de Activiteitenbegeleiding - lokatie: Lunteren (NL)

HBO geaccrediteerde opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ICC op 4e dinsdag in september "Klinische uitdagingen binnen IBD" - lokatie:

Jaaropleiding Aromazorg in de Zorg Wernhout JLW - lokatie: Wernhout (NL)

Jaaropleiding Aromazorg in de Zorg Wernhout JLW - lokatie: Wernhout (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Grijs en van de wijs - lokatie: Amersfoort (NL)

Landelijke studiedag Tijdelijke Opname Thuiswonende Ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Cultuursensitieve ouderenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

module 1 basis module ouderenzorg - lokatie: Groningen (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Omgeving met zingevingsvragen (spirituele zorg in de palliatieve fase) - lokatie: Ammerzoden (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Berg en Dal (NL)

Vervolgopleiding Wondverpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: De Bilt (NL)

Vrijheid en veiligheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

AMLS Provider Course - lokatie: Harderwijk (NL)

Qwiek.up workshop - lokatie: Kerkrade (NL)

Belevingsgerichte zorg (o.a. snoezelen) bij ouderen en in de psychogeriatrische zorg - lokatie:

Cursus fractuurpreventie en osteoporose - lokatie: Vianen (NL)

Intensieve 'Omgaan met Sterven' op post-HBO niveau - lokatie: Bilthoven (NL)

Geriatrische Acute Patiënt - lokatie: Uden (NL)

Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie - lokatie: Haarlem (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Trainingsdag Ouderenpsychiatrie in de VVT sector - lokatie: Nijmegen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

De dag door met dementie - lokatie: Ede (NL)

Focus op Oxytocine - lokatie: Otterlo (NL)

Verdieping leerlijn wijkverpleegkundige, regisseur van wijkzorg - lokatie:

Kinderdermatologie - lokatie: Arnhem (NL)

Omgaan met onbegrepen gedrag bij (kwetsbare) ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Starten met de Valanalyse - lokatie: Ede (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Virtueel: 11e Borstkanker Behandeling Beter symposium - lokatie:

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Versterken eigen regie voor en door verpleeghuismedewerkers - lokatie:

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Oud met een Verstandelijke Beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Versterken eigen regie voor en door wijkzorgmedewerkers - lokatie:

Zorg rondom het levenseinde - lokatie: Ede (NL)

Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis - lokatie: Utrecht (NL)

Omgeving met zingevingsvragen (spirituele zorg in de palliatieve fase) - lokatie: Schaijk (NL)

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Zaltbommel (NL)

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Hilversum (NL)

Kanker bij ouderen - lokatie: Delft (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Geriatrische traumatologie en de oncologie patiënt. - lokatie: Utrecht (NL)

Geweld achter de voordeur - lokatie: Amersfoort (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Belevingsgerichte zorg (o.a. snoezelen) bij ouderen en in de psychogeriatrische zorg - lokatie:

Verdieping leerlijn Kwaliteitsverpleegkundige in het Verpleeghuis - lokatie:

Masterclass Wet zorg en dwang - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden en reanimeren voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG in 2 dagen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Geriatrische Acute Patiënt - lokatie: Uden (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: nieuwe aandachtsgebieden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Complementaire Zorg rondom de Stervensfase, Sedatie en Euthanasie - lokatie: Wernhout (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Vervolgopleiding Wondverpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Een tandje erbij - Mondzorg voor mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Rosmalen (NL)

Masterclass Wet zorg en dwang - lokatie: Amsterdam (NL)

Vasculaire Specialisatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Omgaan met onbegrepen gedrag bij (kwetsbare) ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Vasculaire Specialisatie - lokatie: Rotterdam (NL)

symposium Hematologie; Keynote en Casuïstiek - lokatie: Eelderwolde (NL)

12e Twents Hematologie Symposium - lokatie: Delden (NL)