klinische lessenreeks - lokatie: Zaandam (NL)

Mirrors of Medicine - lokatie: Nijmegen (NL)

Leertraject basiswerkbegeleider - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Post-hbo Palliatieve zorg Kwaliteit van zorg en ketenzorg PZ13 - lokatie:

Post-hbo Palliatieve zorg Palliatieve zorg voor verschillende patiëntencategorieën PZ13 - lokatie:

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Basiscursus palliatieve zorg (blearning) - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing Oncologie azM Herstelzorg - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Melanoom 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Wijkverpleegkundige zorg: waardevol leven en werken in de praktijk - lokatie: Hengelo (NL)

Het verhaal als kwaliteitsinstrument - lokatie: Tilburg (NL)

Pijnconsulent - lokatie: Nijmegen (NL)

regionale refereeravond hematologie (2020) - lokatie: Groningen (NL)

“Quality of Life anno 2020” - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing Oncologie azM Herstelzorg - lokatie: Maastricht (NL)

Oplossingsgericht Werken - lokatie: Den Haag (NL)

Therapietrouw bij orale oncolytica - lokatie: Bilthoven (NL)

Multidisciplinaire aanpak DMT2 - lokatie: Hengelo (NL)

Post-hbo Palliatieve zorg Communicatie en psychosociale zorg in de PZ 14 - lokatie:

Post-hbo Palliatieve zorg Evidence Based Practice PZ14 - lokatie:

Wetgeving: de nieuwe wet zorg en dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Familiezorg; complex en uitdagend - lokatie: Gilze (NL)

7e Verpleegkundig Oncologisch Symposium - lokatie: Groningen (NL)

Gastroenterologische Oncologische Zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

ReumaActueel - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing voor alle verpleegkundige, die oncologische zorg verlenen voor Treant Zorggroep - lokatie: Emmen (NL)

Thema Avond Langerhans Diabetes en de organen - lokatie: Noordgouwe (NL)

14th Dutch Hematology Congress / 9e Verpleegkundig Symposium - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

De Wijkverpleegkundige in de hoofdrol - lokatie: Almere (NL)

Leertraject basiswerkbegeleider - lokatie: Nijmegen (NL)

6e Studiedag Voeding, Bewegen en Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

7e Up-to-date in erfelijke kanker - Oncologische themadag - lokatie: Nijmegen (NL)

Begin goed, zorg goed - lokatie: Wageningen (NL)

Compressietherapie: aan- en uittrekken van steunkousen - lokatie: Zutphen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Verpleegkundig Endocrinologie symposium 2020 - lokatie: Noordwijkerhout (NL)

e-Xpert VMS: Vitaal bedreigde patiënt voor artsen
Intraveneus toedienen van medicatie
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Bloedtransfusie
Bloedtransfusie (Kinderen)
Bloedtransfusie (Kinderen)
Bloedtransfusie (Kinderen)
BLS scholing
BSL Medisch rekenen: casuïstiek volwassenen
CampusMed Basiscursus Oncologie
CampusMed Basiscursus Oncologie 1.0
CampusMed Cytostatica en veiligheid
CAPD (2020)
Casuïstiek bespreking Palliatieve zorg Deel 1
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
De module catheter (venflon) perifeer inbrengen
Delier (2019) E-Learning
Delier en verwardheid in de palliatieve fase
Doorbraakpijn bij kanker
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 2: triple negatief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 3: hormoongevoelig mammacarcinoom
eBROK voor researchverpleegkundigen
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immumtherapie
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immumtherapie
E-learning immuno-oncologie - Module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors
E-learning immuno-oncologie - Module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors
E-learning immuno-oncologie - Module 3: Verpleegkundige casuïstiek
E-learning immuno-oncologie - Module 3: Verpleegkundige casuïstiek
E-learning Kankerimmuniteit
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
elo110 Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Ademhalingsstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Urinewegstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Zenuwstelsel
e-Xpert DA: Hartfalen
e-Xpert ECG: 3D Coronairanatomie
e-Xpert ECG: Inleiding in ritmestoornissen
e-Xpert VBH: Bloedafname en Bloedkweken
e-Xpert VBH: Bronchiaal Toilet
e-Xpert VBH: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VBH: Inbrengen neusmaagsonde
e-Xpert VBH: Intraveneus medicatie toedienen
e-Xpert VBH: Intraveneuze canule/Perifeer Infuus
e-Xpert VBH: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VBH: PICC
e-Xpert VBH: Toedienen van bloedproducten
e-Xpert Venticare: Beademing
e-Xpert Venticare: Nierfunctievervangende therapie op de IC
e-Xpert VMS: De Vitaal Bedreigde Patiënt
e-Xpert VMS: De Vitaal Bedreigde Patiënt (Amphia)
e-Xpert VMS: High Risk Medicatie (ASZ)
e-Xpert VVT: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VVT: Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken
e-Xpert VVT: Klinisch redeneren 2
E-Xpert VVT: Medicatie I
E-Xpert VVT: Medicatie II
e-Xpert VVT: Mondzorg
e-Xpert VVT: Mondzorg: Problemen en afwijkingen
e-Xpert VVT: Mondzorg: Uivoer
e-Xpert VVT: Oncologie
e-Xpert VVT: Oncologie: Algemeen
e-Xpert VVT: Oncologie: Veelvoorkomende vormen
e-Xpert VVT: Ondervoeding bij ouderen
e-Xpert VVT: Palliatieve Zorg
e-Xpert VVT: Pijn
e-Xpert VVT: Sondevoeding en PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Toedienen van bloedproducten
e-Xpert VVT: Tracheacanule en tracheostoma
e-Xpert VVT: Verlies en rouwverwerking
e-Xpert VVT: Vleugelnaald en insuflon
e-Xpert VVT: Wisselen infuuszak en -lijnen
e-Xpert: Bedden en huidintegriteit
e-Xpert: 02. EBP – Rol van patiënt en zorgprofessional
e-Xpert: 06. EBP - Systematische review en meta-analyse
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Borstkanker
e-Xpert: Dikke darmkanker
e-Xpert: Inleiding en behandeling van kanker
e-Xpert: Isolatiemaatregelen
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode
e-Xpert: Leukemie
e-Xpert: Longembolie
e-Xpert: Longkanker
e-Xpert: Lymfomen
e-Xpert: Oncologie
e-Xpert: Palliatieve Zorg
e-Xpert: Prostaatkanker
e-Xpert: Stralingshygiëne
e-Xpert: van klinisch probleem naar onderzoek (AVL)
e-Xpert: Veilig incidenten melden
e-Xpert: Veilig omgaan met cytostatica
e-Xpert: Voedingsstoffen en brandstoffen
e-Xpert: VVT: Inbrengen neusmaagsonde en PEG-sonde plaatsen
Free Learning
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
het toedienen van bloed en bloedproducten
HomeChoice Claria (2020)
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Alles wat niet curatief is, is niet meteen palliatief!
Immuun Pro symposium 3: on-demand web-tv Oncologieverpleegkunde: casuïstiek bijwerkingenmanagement
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Klinische lessen Oncologie
Leerpad ZH - Psychosociale zorg voor patiënten met kanker ZH46
MDO oncologie
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over Oncologie
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Oncologie
Oncologisch forum 2014-2015
Oncologisch forum 2015-2016
On-demand webcast Immuun Pro 4 - Bijwerkingen immuuntherapie: casuïstiek en aanpak
On-demand web-tv Kankerimmuuntherapie - de belangrijke rol van de verpleegkundig specialist
On-demand web-tv Pijn bij kanker, een praktische aanpak van een weerbarstige praktijk
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Perifeer infuus oncologie
Perifeer infuus, oncologie
Pijn bij kanker
Pijnpompen: CADD®-Legacy PCA
Poortkatheter in de pediatrie
Poortkatheter in de pediatrie
Poortkatheter in de pediatrie
Poortsysteem Port a Cath®
Psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten
Refereerbijeenkomst verpleegkundige werkgroep Mammacare Zuid IKZ
Regiobijeenkomst Hersenmetastasen werkgroep CZS Zuid Nederland
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Stemmingsstoornissen
Target@Work
Test
Thoraxdrainage
Toedienen van cytostatica (en BCG) via de blaas
TVBZorg-1A Oncologie
TVBZorg-1B Oncologie
TVBZorg-2A Oncologie
TVBZorg-2B Oncologie
Uro-oncologie Scholing
Veilig werken met cytostatica
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verplegen met richtlijnen
Verzorgen van de centraal veneuze catheter
Vitale Functies
VMS pijn 1 basis
VMS pijn II Farmacotherapie
VMS pijn III Toepassingen
Voorlichting en educatie bij pijn bij kanker
Vroege herkenning en behandeling van pijn (VMS) (Deel 1,2 en 3)
Vroege herkenning en behandeling van pijn (VMS) (Deel 1,2 en 3)
Webcast lage rug - Practicum
Wijkgericht Werken
Woonbegeleiding en psychopathologie
XGEVA(denosumab), de meerwaarde,werking en bijwerkingen.
Zuurstof toedienen

hechting in praktijk en beeld - lokatie: Wezep (NL)

Inbrengen subcutaan infuus - lokatie: Elsloo (NL)

Informatiebijjeenkomsten Wet zorg en dwang - lokatie: Zwolle (NL)

Regio-avond Verenso 27-1-2020 Ontwikkelingen antibioticaresistentie en infectiepreventie - lokatie: Delft (NL)

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

BRMO Symposium - lokatie: Groningen (NL)

Informatiebijjeenkomsten Wet zorg en dwang - lokatie: Tiel (NL)

Basiscursus palliatieve zorg (blearning) - lokatie: Rotterdam (NL)

Mamma Opleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

11e mammacongres: Hypes and Hoax - lokatie: Putten (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Ethiek en technologie - lokatie: Enschede (NL)

Informatiebijjeenkomsten Wet zorg en dwang - lokatie: Roermond (NL)

Oncologie week - lokatie: Eindhoven (NL)

Tweedaagse training V(P)(V)(Z)AR - lokatie: Dordrecht (NL)

Basiscursus palliatieve zorg (blearning) - lokatie: Rotterdam (NL)

Informatiebijjeenkomsten Wet zorg en dwang - lokatie: Sassenheim (NL)

Arrestantenzorg - lokatie:

Opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende - lokatie: Ede (NL)

training agressie en preventie - lokatie:

Allergie, samenspel 1e en 2e lijn. Contactsessie KENNIS en KOKEN. - lokatie: IJsselstein (NL)

CAHAG | Adembenemend 15 - lokatie: Arnhem (NL)

Leertraject basiswerkbegeleider - lokatie: Nijmegen (NL)

Post-ASH Update - lokatie: Eindhoven (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium ABR en Infectiepreventie bij Kwetsbare Ouderen: Op de goede weg? - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Begeleide Intervisie voor verpleegkundigen - lokatie: Rotterdam (NL)

Informatiebijjeenkomsten Wet zorg en dwang - lokatie: Amersfoort (NL)

Breng beweging in de wijk - lokatie: Den Haag (NL)

Congres Multiprobleemgezinnen | 11 februari 2020 - lokatie: Ede (NL)

Gezond bewegen met een stoma - symposium in het UMC Groningen - lokatie: Groningen (NL)

Gezond bewegen met een stoma - symposium in het UMC Groningen - Casuïstiek (3) - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass - Toekomst van Chronische lymfatische leukemie - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass - Toekomst van Chronische lymfatische leukemie - lokatie: Zwolle (NL)

Persoonlijk Leiderschapstraject (Wijk)verpleegkundigen - lokatie:

Praktijkondersteuner (POH) - lokatie: Nijmegen (NL)

Psychiatrie en zwangerschap - lokatie: Enschede (NL)

Remissie kanker Rouw & Verlieskunde - lokatie: Groningen (NL)

Symposium Immuuntherapie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training nieuwe JGZ-richtlijn Opsporing Oogafwijkingen - lokatie: Nunspeet (NL)

Training nieuwe JGZ-richtlijn Opsporing Oogafwijkingen - lokatie: Nunspeet (NL)

Een nieuw tijdperk met CFTR modulatoren - lokatie: Bunnik (NL)

HepNed Virale Hepatitis Symposium - lokatie: Utrecht (NL)

Informatiebijjeenkomsten Wet zorg en dwang - lokatie: Middelburg (NL)

LECK Congres 2020, Strafbare kindermishandeling of niet? Een kwestie van samen optrekken - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve sedatie, euthanasie, sted (stoppen met eten en drinken) & mondzorg - lokatie: Hilversum (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

COUP 2-daagse training Zorg en Welzijn - lokatie: Hoorn (NL)

PD, High risk medicatie, ZOAB, InBody praktijk, EPIC en BLS - lokatie: Groningen (NL)

Symposium Opening ITB centrum Nijmegen - lokatie: Nijmegen (NL)

Stomazorg - lokatie: Huizen (NL)

Symposium - Hemopurificatie bij kritisch zieke - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Lyfomen voor verpleegkundiugen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Behandelprotocollen en moeilijke toxiciteit door immunotherapie bij longkanker - lokatie: Nijmegen (NL)

De laatste zorg (klinische les) - lokatie: Roosendaal (NL)

Nascholing 'IN TENSION': Toekomstbestendige Diabetes & CVRM-zorg in de Haaglandse regio - lokatie: Den Haag (NL)

Kanker in het gezin, bemoei je er wel/ niet mee - lokatie: Roermond (NL)

Basiscursus palliatieve zorg (blearning) - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing Medische Biologie voor verpleegkundigen - lokatie: Den Haag (NL)

Training nieuwe JGZ-richtlijn Opsporing Oogafwijkingen - lokatie: Beilen (NL)

Palliatieve zorg 2020-2021 (Ingrid) - lokatie: Enschede (NL)

PD, High risk medicatie, ZOAB, InBody praktijk, EPIC en BLS - lokatie: Groningen (NL)

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie - lokatie: Dordrecht (NL)

Scholing MDL Oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

VIPP-AUTI - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus onderzoekend vermogen/EBP & Betoog - lokatie: Leiderdorp (NL)

Masterclass - Toekomst van Chronische lymfatische leukemie - lokatie: Vught (NL)

Training nieuwe JGZ-richtlijn Opsporing Oogafwijkingen - lokatie: Lelystad (NL)

Cursus ouderenpsychiatrie voor verpleegkundigen - lokatie: Zeist (NL)

Mythen Missers & Maatwerk Reizigersgeneeskunde 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

Zorg voor de hematologische patiënt - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus palliatieve zorg (blearning) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisscholing Palliatieve Zorg - lokatie: Goes (NL)

REG1 2020 - lokatie: Drachten (NL)

Systeem Therapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

REG1 2020 - lokatie: Drachten (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve gezondheid - lokatie: Haarlem (NL)

Basisopleiding Oncologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Compressietherapie: aan- en uittrekken van steunkousen - lokatie: Zutphen (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Asten (NL)

Training nieuwe JGZ-richtlijn Opsporing Oogafwijkingen - lokatie: Zwolle (NL)

Training nieuwe JGZ-richtlijn Opsporing Oogafwijkingen - lokatie: Lelystad (NL)

Verpleegkundige Vervolgopleiding tot Oncologie Verpleegkundige - lokatie: Amsterdam (NL)

Wijkverpleegkundige zorg: waardevol leven en werken in de praktijk - lokatie: Hengelo (NL)

Algemene decubitus niveau A - lokatie: Veghel (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2020 - lokatie: Apeldoorn (NL)

WZA Wondzorg (Basis- en specifieke wondzorg) - lokatie: Assen (NL)

Oncodermatologie, bijwerkingen van kankerbehandelingen op de huid, de haren en de nagels. - lokatie: Roosendaal (NL)

Zelfzorg voor hulpverleners palliatieve zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Algemene decubitus niveau A - lokatie: Veghel (NL)

Colon Opleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Positieve gezondheid - lokatie: Zoetermeer (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Begeleiden bij verlies en rouw - nieuw - lokatie: Heeze (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Nascholing hematologie voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals - lokatie: Rotterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Voorbehouden en risicovolle handelingen: Airway - lokatie: Den Haag (NL)

Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Midlife en Menopauze - lokatie: Amsterdam (NL)

REG1 2020 - lokatie: Drachten (NL)

Shared Care onderwijsbijeenkomst mrt 2020-2021 - lokatie: De Bilt (NL)

5e Rijnmondse Multidisciplinaire Symposium - lokatie: Rotterdam (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2020 - lokatie: Assen (NL)

Planetree Nederland Conferentie 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

REG1 2020 - lokatie: Drachten (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

NVPO Congres 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Sittard (NL)

Positieve gezondheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

REG1 2020 - lokatie: Drachten (NL)

Brandwondenonderwijs Verdiepingsmodule: wondbehandeling en verbinden - lokatie: Groningen (NL)

Mensen met verward gedrag | 24 maart 2020 - lokatie: Ede (NL)

Nederlandse Nefrologiedagen - lokatie: Veldhoven (NL)

REG1 2020 - lokatie: Drachten (NL)

Complementaire zorg - lokatie: Ede (NL)

Da Vinci Masterclass - Strategies and Concepts in Advanced Woundcure - lokatie: Nuenen (NL)

Leertraject basiswerkbegeleider - lokatie: Nijmegen (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2020 - lokatie: Breda (NL)

Person-centered Survivorship Care - lokatie:

Training in Leiderschap en Sturing voor VAR-voorzitters - lokatie: Woerden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Spondyloartritis – Cosentyx (secukinumab) - lokatie:

Basiscursus palliatieve zorg (blearning) - lokatie: Rotterdam (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

Thema Avond Langerhans Diabetes en de organen - lokatie: Heinkenszand (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Groningen (NL)

Case based advanced parkinson - lokatie: Ridderkerk (NL)

Leertraject basiswerkbegeleider - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

"Kanker in verschillende culturen" - lokatie: Arnhem (NL)

5e ARC Amstel Voorjaarssymposium - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

Zorg rondom het levenseinde - lokatie: Ede (NL)

Cursus Voorbehouden en risicovolle handelingen: Airway - lokatie: Den Haag (NL)

Congenitale Infecties - lokatie: Ede (NL)

Cursus Huid- en Oedeemtherapie - lokatie: Den Haag (NL)

V&VN Pijncongres 2020 - lokatie: Ede (NL)

Cursus Voorbehouden en risicovolle handelingen: Airway - lokatie: Den Haag (NL)

PD, High risk medicatie, ZOAB, InBody praktijk, EPIC en BLS - lokatie: Groningen (NL)

REG1 2020 - lokatie: Drachten (NL)

Didactische Cursus voor Instructeurs 2020 - lokatie: Houten (NL)

Leertraject basiswerkbegeleider - lokatie: Nijmegen (NL)

REG1 2020 - lokatie: Drachten (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Amsterdam (NL)

IC nascholing Ventilation - lokatie: Zwolle (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Apeldoorn (NL)

seminar Begeleiden, Verplaatsen en Tillen van obese patienten - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Den Haag (NL)

Artritis Psoriatica, meer dan alleen atritis + Het belang van vroegsignalering van de reumavoet - lokatie: De Bilt (NL)

Stomazorg - lokatie: Huizen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Huid- en Oedeemtherapie - lokatie: Den Haag (NL)

Kanker bij ouderen - lokatie: Delft (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Methodiekbooster Ouderkracht - lokatie:

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Woerden (NL)

REG1 2020 - lokatie: Drachten (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Groningen (NL)

REG1 2020 - lokatie: Drachten (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus Huid- en Oedeemtherapie - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

EUS Live in Amsterdam 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Leertraject basiswerkbegeleider - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Rotterdam (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Zwolle (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Weert (NL)

REG1 2020 - lokatie: Drachten (NL)

Leertraject basiswerkbegeleider - lokatie: Nijmegen (NL)

REG1 2020 - lokatie: Drachten (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Wetgeving: de nieuwe wet zorg en dwang - lokatie: Zwolle (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus astma - lokatie: Hoevelaken (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

REG1 2020 - lokatie: Drachten (NL)

REG1 2020 - lokatie: Drachten (NL)

Het Nachtcongres - lokatie: Zwolle (NL)

Jaarlijks Congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners - 2e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Didactische Cursus voor Instructeurs 2020 - lokatie: Houten (NL)

Congres - Werken met armoede problematiek - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

REG1 2020 - lokatie: Drachten (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Sittard (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Azewijn (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Arnhem (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Haarlem (NL)

Didactische Cursus voor Instructeurs 2020 - lokatie: Houten (NL)

REG1 2020 - lokatie: Drachten (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Apeldoorn (NL)

Pijn in de palliatieve fase - lokatie: Hilversum (NL)

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Nieuwegein (NL)

Thema Avond Langerhans Diabetes en de organen - lokatie: Arnemuiden (NL)

Wetgeving: de nieuwe wet zorg en dwang - lokatie: Eindhoven (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Cursus Psychosociale begeleiding en wondbehandeling bij de oncologische patiënt 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Voorbehouden en risicovolle handelingen: Airway - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Voorbehouden en risicovolle handelingen: Airway - lokatie: Den Haag (NL)

Begeleiden bij verlies en rouw - nieuw - lokatie: Heeze (NL)

Cursus Voorbehouden en risicovolle handelingen: Airway - lokatie: Den Haag (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Zwolle (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Cursus Huid- en Oedeemtherapie - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Eindhoven (NL)

IC nascholing Ventilation - lokatie: Zwolle (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Heerenveen (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus Huid- en Oedeemtherapie - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Cursus Huid- en Oedeemtherapie - lokatie: Den Haag (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

VIPP-AUTI - lokatie: Utrecht (NL)