Vet Gezond - lokatie: Utrecht (NL)

e-Xpert VMS: Vitaal bedreigde patiënt voor artsen
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
AYA-basiszorg
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Bloedtransfusie
Bloedtransfusie (Kinderen)
Bloedtransfusie (Kinderen)
Bloedtransfusie (Kinderen)
BLS scholing
BSL Medisch rekenen: casuïstiek volwassenen
CampusMed Basiscursus Oncologie
CampusMed Basiscursus Oncologie 1.0
CampusMed Cytostatica en veiligheid
Casuïstiek bespreking Palliatieve zorg Deel 1
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
Delier (2019) E-Learning
Delier en verwardheid in de palliatieve fase
Deskundig en Bekwaam
Doorbraakpijn bij kanker
e-CME Begin goed, zorg goed
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immumtherapie
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immumtherapie
E-learning immuno-oncologie - Module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors
E-learning immuno-oncologie - Module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors
E-learning immuno-oncologie - Module 3: Verpleegkundige casuïstiek
E-learning immuno-oncologie - Module 3: Verpleegkundige casuïstiek
E-learning Kankerimmuniteit
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Programma LVB Herkennen op Persoonskenmerken
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
elo110 Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Ademhalingsstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Urinewegstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Zenuwstelsel
e-Xpert DA: Hartfalen
e-Xpert ECG: 3D Coronairanatomie
e-Xpert ECG: Inleiding in ritmestoornissen
e-Xpert hbo VVH: 21. Centraal veneuze toegang
e-Xpert VBH: Blaasspoelen
e-Xpert VBH: Bloedafname en Bloedkweken
e-Xpert VBH: Bronchiaal Toilet
e-Xpert VBH: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VBH: Inbrengen neusmaagsonde
e-Xpert VBH: Intraveneus medicatie toedienen
e-Xpert VBH: Intraveneuze canule/Perifeer Infuus
e-Xpert VBH: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VBH: PICC
e-Xpert VBH: Toedienen van bloedproducten
e-Xpert Venticare: Beademing
e-Xpert Venticare: Nierfunctievervangende therapie op de IC
e-Xpert VMS: De Vitaal Bedreigde Patiënt
e-Xpert VMS: De Vitaal Bedreigde Patiënt (Amphia)
e-Xpert VMS: High Risk Medicatie (ASZ)
e-Xpert VVT: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VVT: Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken
e-Xpert VVT: Klinisch redeneren 2
E-Xpert VVT: Medicatie I
E-Xpert VVT: Medicatie II
e-Xpert VVT: Mondzorg
e-Xpert VVT: Mondzorg: Problemen en afwijkingen
e-Xpert VVT: Mondzorg: Uivoer
e-Xpert VVT: Oncologie
e-Xpert VVT: Oncologie: Algemeen
e-Xpert VVT: Oncologie: Veelvoorkomende vormen
e-Xpert VVT: Ondervoeding bij ouderen
e-Xpert VVT: Palliatieve Zorg
e-Xpert VVT: Pijn
e-Xpert VVT: Sondevoeding en PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Toedienen van bloedproducten
e-Xpert VVT: Tracheacanule en tracheostoma
e-Xpert VVT: Verlies en rouwverwerking
e-Xpert VVT: Vleugelnaald en insuflon
e-Xpert VVT: Wisselen infuuszak en -lijnen
e-Xpert: Bedden en huidintegriteit
e-Xpert: 02. EBP – Rol van patiënt en zorgprofessional
e-Xpert: 06. EBP - Systematische review en meta-analyse
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Borstkanker
e-Xpert: Dikke darmkanker
e-Xpert: Gehoor- en visusproblemen
e-Xpert: hbo VVH: 08. Pijnbestrijding
e-Xpert: hbo VVH: 09. Stressmanagement en complementaire zorg
e-Xpert: hbo VVH: 10. Medicijnen toedienen
e-Xpert: hbo VVH: 11. Voeding en sondevoeding
e-Xpert: hbo VVH: 12. Monsterafname
e-Xpert: Inleiding en behandeling van kanker
e-Xpert: Isolatiemaatregelen
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Leukemie
e-Xpert: Longembolie
e-Xpert: Longkanker
e-Xpert: Lymfomen
e-Xpert: Medisch rekenen voor operatie-assistenten (Dijklander Ziekenhuis)
e-Xpert: Oncologie
e-Xpert: Palliatieve Zorg
e-Xpert: Prostaatkanker
e-Xpert: Stralingshygiëne
e-Xpert: van klinisch probleem naar onderzoek (AVL)
e-Xpert: Veilig incidenten melden
e-Xpert: Veilig omgaan met cytostatica
e-Xpert: Voedingsstoffen en brandstoffen
e-Xpert: VVO SEH: Anamnese en lichamelijk onderzoek bij buikpijn
e-Xpert: VVT Sondevoeding
e-Xpert: VVT: Inbrengen neusmaagsonde en PEG-sonde plaatsen
e-Xpert: VVT: Neusmaagsonde, inbrengen en verzorgen
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Hand-voetsyndroom
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Alles wat niet curatief is, is niet meteen palliatief!
Immuun Pro symposium 3: on-demand web-tv Oncologieverpleegkunde: casuïstiek bijwerkingenmanagement
Interstitiële longziekten
Intervisie verzorgenden en verpleegkundigen
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Klinische lessen niercentrum
Klinische lessen Oncologie
Leerpad ZH - Psychosociale zorg voor patiënten met kanker ZH46
MDO oncologie
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over Oncologie
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Oncologie
Oncologisch forum 2014-2015
Oncologisch forum 2015-2016
On-demand webcast Immuun Pro 4 - Bijwerkingen immuuntherapie: casuïstiek en aanpak
On-demand web-tv Kankerimmuuntherapie - de belangrijke rol van de verpleegkundig specialist
On-demand web-tv Pijn bij kanker, een praktische aanpak van een weerbarstige praktijk
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Perifeer infuus oncologie
Perifeer infuus, oncologie
Pijn bij kanker
Pijnpompen: CADD®-Legacy PCA
Poortkatheter in de pediatrie
Poortkatheter in de pediatrie
Poortkatheter in de pediatrie
Poortsysteem Port a Cath®
Psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten
Refereerbijeenkomst verpleegkundige werkgroep Mammacare Zuid IKZ
Regiobijeenkomst Hersenmetastasen werkgroep CZS Zuid Nederland
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Target@Work
teest 27-5
Test
test walter 28-7
Thoraxdrainage
Toedienen cytostatica en immuno- en targeted therapie
Toedienen van cytostatica (en BCG) via de blaas
Toedienen van cytostatica (en BCG) via de blaas
TVBZorg-1A Oncologie
TVBZorg-1B Oncologie
TVBZorg-2A Oncologie
TVBZorg-2B Oncologie
Uro-oncologie Scholing
Veilig werken met cytostatica
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verplegen met richtlijnen
VMS pijn 1 basis
VMS pijn II Farmacotherapie
VMS pijn III Toepassingen
Voorlichting en educatie bij pijn bij kanker
Vroege herkenning en behandeling van pijn (VMS) (Deel 1,2 en 3)
Vroege herkenning en behandeling van pijn (VMS) (Deel 1,2 en 3)
Webcast lage rug - Practicum
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Wijkgericht Werken
XGEVA(denosumab), de meerwaarde,werking en bijwerkingen.
Zorg rond het sterven

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

Symposium Verpleegkundig Leiderschap - lokatie: Tiel (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Venlo (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Harderwijk (NL)

Praktische diabeteszorg - verdiepingscursus - lokatie: Alkmaar (NL)

Live webinar Het cardiovasculaire risico van diabetes - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basis Ploegleider 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek Online (verkorte versie) - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Praktische diabeteszorg - verdiepingscursus - lokatie: Purmerend (NL)

DVN Jubileumsymposium voor zorgprofessionals 2020 I 0 – 99: Gezond oud(er) worden met diabetes - lokatie: Utrecht (NL)

Gespecialideerd verzorgende psychogeriaterie (GVP) opleiding - lokatie: Heerlen (NL)

Post-hbo Palliatieve zorg module Theoretisch kader Palliatieve zorg PZ15 V&VN - lokatie:

Post-hbo Palliatieve zorg Professionele identiteit PZ15 - lokatie:

Uitgebreide basistraining Motiverende Gesprekvoering - lokatie: Arnhem (NL)

Verpleegkundige vervolgcursus oncologische zorg - lokatie: Hengelo (NL)

Voedingsproblemen bij zuigelingen niet altijd voedselallergie - lokatie:

5e Jaarsymposium Ontwikkelingsstoornissen 2020 (deel B) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT voor SOLK (Basiscursus) - lokatie: Zeist (NL)

Kanker & Leven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Thuis in de oncologie - lokatie: Goes (NL)

Bijscholing LVAK 14 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

11e Jaarcongres LVB - lokatie: Amsterdam (NL)

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Update laatste ontwikkelingen van de behandeling met immunotherapie bij longkanker. - lokatie: Winterswijk (NL)

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Oncologieverpleegkunde - lokatie:

Praktische diabeteszorg - verdiepingscursus - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

Bedrijfskunde - lokatie: Alkmaar (NL)

Bijscholing LVAK 17 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium ' Probleemgedrag in de ouderenzorg: samen staan we sterker - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

ALS Zorgverleners Congres 2020 - lokatie:

Bijscholing LVAK 21 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

NVPO Congres 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Declareren kan je leren - lokatie: Rijswijk (NL)

HBO geaccrediteerde opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Huisartsen nascholing contitutioneel eczeem - lokatie:

Bijscholing LVAK 23 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

FTO Astma - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Meet & Match - lokatie: Ede (NL)

Post-hbo Palliatieve zorg Symptoommanagement PZ15 V&V - lokatie:

Leven en werken met en na kanker - lokatie: Ede (NL)

Bijscholing LVAK 28 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Psychosociale begeleiding en wondbehandeling bij de oncologische patiënt 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek Online (verkorte versie) - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Berg en Dal (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: De Bilt (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Ede (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Praktische diabeteszorg - verdiepingscursus - lokatie: Rijswijk (NL)

Qwiek.up workshop - lokatie: Kerkrade (NL)

Topicality and development of vaccination: learn from the past, act in the present and prepare for the future. - lokatie: Almere (NL)

Complementaire zorg - lokatie: Ede (NL)

Intensieve 'Omgaan met Sterven' op post-HBO niveau - lokatie: Bilthoven (NL)

Bijscholing Voorbehouden Risicovolle Handelingen - lokatie:

OVV symposium - lokatie:

basis wondscholing - lokatie: Maarssen (NL)

Oncodermatologie, bijwerkingen van kankerbehandelingen op de huid, de haren en de nagels. - lokatie: Roosendaal (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

16e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - lokatie: Zeist (NL)

Praktische diabeteszorg - verdiepingscursus - lokatie: Ridderkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Basisopleiding Oncologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Leiden (NL)

Nieuwe richtlijnen CVRM & Nieuwe middelen Diabetes Mellitus in de huisartsenpraktijk - lokatie: Tiel (NL)

Online Congres - Persoonlijkheidsproblematiek - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Verpleegkundige Vervolgopleiding tot Oncologie Verpleegkundige - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met mensen met een gevorderde dementie - lokatie: Barneveld (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 3 - lokatie: Haarlem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Virtueel: 11e Borstkanker Behandeling Beter symposium - lokatie:

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek Online (verkorte versie) - lokatie: Amsterdam (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg rondom het levenseinde - lokatie: Ede (NL)

Online Congres - Hoogbegaafdheid - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Traumatologie scholing - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met mensen met een gevorderde dementie - lokatie: Barneveld (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Training In gesprek met oncologiepatienten - lokatie: Hilversum (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Geriatrische traumatologie en de oncologie patiënt. - lokatie: Utrecht (NL)

Pijn en pijnbestrijding - lokatie: Ede (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Praktische diabeteszorg - verdiepingscursus - lokatie: Nijmegen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Symposium Melanoom 'Van theorie naar praktijk in 2020' - lokatie: Zwolle (NL)