autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Dordrecht (NL)

Scholing MDL Oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

GGZ College: Moeilijke kinderen of een ingewikkelde maatschappij? - lokatie: Leeuwarden (NL)

Masterclass - Toekomst van Chronische lymfatische leukemie - lokatie: Vught (NL)

Trainingen in het kader van de wet BIG - lokatie: Oostvoorne (NL)

Biosimilars op maat: Motiverende gesprekstechnieken voor iedereen met patiëntencontact - lokatie: Amsterdam (NL)

DRUP Symposium 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Trainingen in het kader van de wet BIG - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg voor de hematologische patiënt - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisscholing Palliatieve Zorg - lokatie: Goes (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

5-steps fysieke 2-daagse basistraining - lokatie: Almelo (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Oncologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Verpleegkundige Vervolgopleiding tot Oncologie Verpleegkundige - lokatie: Amsterdam (NL)

Verpleegkundig College - lokatie:

Oncodermatologie, bijwerkingen van kankerbehandelingen op de huid, de haren en de nagels. - lokatie: Roosendaal (NL)

Volwassen reanimatie en AED cursus - lokatie: Tiel (NL)

Vroegsignalering en ondersteuning van de (on)veilige band tussen ouders en het jonge kind. - lokatie: Utrecht (NL)

Colon Opleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Rotterdam (NL)

InteresSantiz: mammasymposium - lokatie: Ulft (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Nascholing hematologie voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals - lokatie: Rotterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Rotterdam (NL)

Assessorentraining - lokatie:

Multipel myeloom: Behandeling en bijwerkingen - lokatie: Ridderkerk (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Rotterdam (NL)

Mantelzorgconsulent - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Shared Care onderwijsbijeenkomst mrt 2020-2021 - lokatie: De Bilt (NL)

5e Rijnmondse Multidisciplinaire Symposium - lokatie: Rotterdam (NL)

De gesprekswijzer - lokatie:

Kennismarkt Bewustwording in contact - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

21st International Meeting of the European Association of Urology Nurses - lokatie: Amsterdam (NL)

Over Rouw gesproken - lokatie: Rijswijk (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Sittard (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Target en immunotherapie cursus 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Nijmegen (NL)

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) - lokatie: Nijmegen (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Rotterdam (NL)

Leertraject basiswerkbegeleider - lokatie: Nijmegen (NL)

Post-hbo Palliatieve zorg Symptoommanagement PZ15 V&V - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass gemetastaseerd mamma-longcarcinoom 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

opleiding Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) - lokatie: Utrecht (NL)

Langerhans themaavond Flash glucose monitoring - lokatie: Heinkenszand (NL)

Scholing Dokterscoop Persoonsgerichte zorg in Kom Verder traject en aanbod gecombineerde leefstijl interventie (GLI) - lokatie: Joure (NL)

Themabijeenkomst acute geboortezorg - lokatie: Tilburg (NL)

De gesprekswijzer - lokatie:

Leertraject basiswerkbegeleider - lokatie: Nijmegen (NL)

Post-hbo Palliatieve zorg Ethiek en zingeving in de palliatieve zorg PZ13 - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

e-Xpert VMS: Vitaal bedreigde patiënt voor artsen
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Bloedtransfusie
Bloedtransfusie (Kinderen)
Bloedtransfusie (Kinderen)
Bloedtransfusie (Kinderen)
BLS scholing
BSL Medisch rekenen: casuïstiek volwassenen
CampusMed Basiscursus Oncologie
CampusMed Basiscursus Oncologie 1.0
CampusMed Cytostatica en veiligheid
Casuïstiek bespreking Palliatieve zorg Deel 1
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
Delier (2019) E-Learning
Delier en verwardheid in de palliatieve fase
Deskundig en Bekwaam
Doorbraakpijn bij kanker
eBROK voor researchverpleegkundigen
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immumtherapie
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immumtherapie
E-learning immuno-oncologie - Module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors
E-learning immuno-oncologie - Module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors
E-learning immuno-oncologie - Module 3: Verpleegkundige casuïstiek
E-learning immuno-oncologie - Module 3: Verpleegkundige casuïstiek
E-learning Kankerimmuniteit
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning prenatale screening voor counselors
E-learning Verpleegkundig Leiderschap
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
elo110 Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Ademhalingsstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Urinewegstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Zenuwstelsel
e-Xpert DA: Hartfalen
e-Xpert ECG: 3D Coronairanatomie
e-Xpert ECG: Inleiding in ritmestoornissen
e-Xpert VBH: Blaasspoelen
e-Xpert VBH: Bloedafname en Bloedkweken
e-Xpert VBH: Bronchiaal Toilet
e-Xpert VBH: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VBH: Inbrengen neusmaagsonde
e-Xpert VBH: Intraveneus medicatie toedienen
e-Xpert VBH: Intraveneuze canule/Perifeer Infuus
e-Xpert VBH: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VBH: PICC
e-Xpert VBH: Toedienen van bloedproducten
e-Xpert Venticare: Beademing
e-Xpert Venticare: Nierfunctievervangende therapie op de IC
e-Xpert VMS: De Vitaal Bedreigde Patiënt
e-Xpert VMS: De Vitaal Bedreigde Patiënt (Amphia)
e-Xpert VMS: High Risk Medicatie (ASZ)
e-Xpert VVT: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VVT: Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken
e-Xpert VVT: Klinisch redeneren 2
E-Xpert VVT: Medicatie I
E-Xpert VVT: Medicatie II
e-Xpert VVT: Mondzorg
e-Xpert VVT: Mondzorg: Problemen en afwijkingen
e-Xpert VVT: Mondzorg: Uivoer
e-Xpert VVT: Oncologie
e-Xpert VVT: Oncologie: Algemeen
e-Xpert VVT: Oncologie: Veelvoorkomende vormen
e-Xpert VVT: Ondervoeding bij ouderen
e-Xpert VVT: Palliatieve Zorg
e-Xpert VVT: Pijn
e-Xpert VVT: Sondevoeding en PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Toedienen van bloedproducten
e-Xpert VVT: Tracheacanule en tracheostoma
e-Xpert VVT: Verlies en rouwverwerking
e-Xpert VVT: Vleugelnaald en insuflon
e-Xpert VVT: Wisselen infuuszak en -lijnen
e-Xpert: Bedden en huidintegriteit
e-Xpert: 02. EBP – Rol van patiënt en zorgprofessional
e-Xpert: 06. EBP - Systematische review en meta-analyse
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Borstkanker
e-Xpert: Dikke darmkanker
e-Xpert: Inleiding en behandeling van kanker
e-Xpert: Isolatiemaatregelen
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Leukemie
e-Xpert: Longembolie
e-Xpert: Longkanker
e-Xpert: Lymfomen
e-Xpert: Medisch rekenen voor operatie-assistenten (Dijklander Ziekenhuis)
e-Xpert: Oncologie
e-Xpert: Palliatieve Zorg
e-Xpert: Prostaatkanker
e-Xpert: Stralingshygiëne
e-Xpert: van klinisch probleem naar onderzoek (AVL)
e-Xpert: Veilig incidenten melden
e-Xpert: Veilig omgaan met cytostatica
e-Xpert: Voedingsstoffen en brandstoffen
e-Xpert: VVT Sondevoeding
e-Xpert: VVT: Inbrengen neusmaagsonde en PEG-sonde plaatsen
e-Xpert: VVT: Neusmaagsonde, inbrengen en verzorgen
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Hand-voetsyndroom
Hartmann Handhygiëne Verpleeghuizen
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Alles wat niet curatief is, is niet meteen palliatief!
Immuun Pro symposium 3: on-demand web-tv Oncologieverpleegkunde: casuïstiek bijwerkingenmanagement
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Klinische lessen Oncologie
Leergang palliatieve zorg voor verzorgenden
Leerpad ZH - Psychosociale zorg voor patiënten met kanker ZH46
Leiderschap voor verpleegkundigen
MDO oncologie
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over Oncologie
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Oncologie
Oncologisch forum 2014-2015
Oncologisch forum 2015-2016
On-demand webcast Immuun Pro 4 - Bijwerkingen immuuntherapie: casuïstiek en aanpak
On-demand web-tv Kankerimmuuntherapie - de belangrijke rol van de verpleegkundig specialist
On-demand web-tv Pijn bij kanker, een praktische aanpak van een weerbarstige praktijk
ONLINE BIJSCHOLING MEDICATIEVEILIGHEID
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Perifeer infuus oncologie
Perifeer infuus, oncologie
Pijn bij kanker
Pijnpompen: CADD®-Legacy PCA
Poortkatheter in de pediatrie
Poortkatheter in de pediatrie
Poortkatheter in de pediatrie
Poortsysteem Port a Cath®
Psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten
Reanimatie herhaling 2020
Refereerbijeenkomst verpleegkundige werkgroep Mammacare Zuid IKZ
Regiobijeenkomst Hersenmetastasen werkgroep CZS Zuid Nederland
Regionale refereeravond Kindergeneeskunde
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Target@Work
Test
Thoraxdrainage
Toedienen cytostatica en immuno- en targeted therapie
Toedienen van cytostatica (en BCG) via de blaas
Toedienen van cytostatica (en BCG) via de blaas
TVBZorg-1A Oncologie
TVBZorg-1B Oncologie
TVBZorg-2A Oncologie
TVBZorg-2B Oncologie
Uro-oncologie Scholing
Veilig werken met cytostatica
Veilige Medicatie
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verplegen met richtlijnen
VMS pijn 1 basis
VMS pijn II Farmacotherapie
VMS pijn III Toepassingen
Voorlichting en educatie bij pijn bij kanker
Vroege herkenning en behandeling van pijn (VMS) (Deel 1,2 en 3)
Vroege herkenning en behandeling van pijn (VMS) (Deel 1,2 en 3)
Webcast lage rug - Practicum
Wijkgericht Werken
XGEVA(denosumab), de meerwaarde,werking en bijwerkingen.

"Kanker in verschillende culturen" - lokatie: Arnhem (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

SPV opleiding - lokatie: Groningen (NL)

Minisymposium hartfalen: Nieuws in hartfalenland - lokatie: Maastricht (NL)

Onderwijssymposium Toxicologie - lokatie: Leeuwarden (NL)

Gezond Werken in de Zorg, 2-daagse training - lokatie: Winschoten (NL)

Target en immunotherapie cursus 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Nijmegen (NL)

Leertraject basiswerkbegeleider - lokatie: Nijmegen (NL)

Person-centered Survivorship Care - lokatie: Nijmegen (NL)

Post-hbo Palliatieve zorg Professionele identiteit PZ15 - lokatie:

Situational Care Atriumfibrilleren en Antistoling 2020 - lokatie:

Nascholing palliatieve zorg Basis - lokatie:

Regionale avond urologie Twente/ Achterhoek 2020 - lokatie: Hengelo (NL)

Empowerment en cliëntgericht werken - lokatie: Almelo (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Apeldoorn (NL)

Symposium Melanoom 'Van theorie naar praktijk in 2020' - lokatie: Zwolle (NL)

Training BOB en scenariodenken - lokatie: Zeist (NL)

Training Resultaatgericht Intern Auditeren (RIA) - lokatie: Utrecht (NL)

Kanker & Leven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Zinspiratiemiddag - lokatie: Vught (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Alkmaar (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Breda (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Breda (NL)

Inspiration Day 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Target en immunotherapie cursus 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Harderwijk (NL)

Post-hbo Palliatieve zorg module Theoretisch kader Palliatieve zorg PZ15 V&VN - lokatie:

Stomazorg - lokatie: Huizen (NL)

Levensreddend handelen binnen de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Barchem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Barchem (NL)

Gezond Werken in de Zorg, 2-daagse training - lokatie: Winschoten (NL)

Langerhans themaavond Flash glucose monitoring - lokatie: Arnemuiden (NL)

Klinisch redeneren - lokatie: Leiderdorp (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening - lokatie: Akersloot (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

5-delige training Train de Trainer Wet zorg en dwang - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing nieuwe stijl - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Fit for Care Symposium 2020 - lokatie: Houten (NL)

Behandelprotocollen en moeilijke toxiciteit door immunotherapie bij longkanker - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening - lokatie: Rotterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Woerden (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Groningen (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

CCU verdiepingsmodule Regionale Cardiac Care scholing - lokatie: Zwolle (NL)

Target en immunotherapie cursus 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Tilburg (NL)

Hechting bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Zorginhoudelijke kwaliteit in de wijk - lokatie:

57e Gynaecongres Pijlerdagen (VPG, FMG, Oncologie, Gynaecologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing nieuwe stijl - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Zorg rondom het levenseinde - lokatie: Ede (NL)

Leertraject basiswerkbegeleider - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

Masterclass 'Professionele Nabijheid' - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Rotterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Weert (NL)

"Kanker in verschillende culturen" - lokatie: Breda (NL)

Leertraject basiswerkbegeleider - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Rotterdam (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Prevention of gynaecological cancer - lokatie: Maastricht (NL)

Opfristraining Praktijkexaminatoren - lokatie: Doetinchem (NL)

Complementaire zorg - lokatie: Ede (NL)

NVK Congres 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

De gesprekswijzer - lokatie:

Masterclass normaal gesproken - lokatie: Groningen (NL)

Robotica en ethiek in de zorg - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Zinspiratiemiddag - lokatie: Huissen (NL)

Darmgezondheid bij de zwangere vrouw; gevolgen voor het pasgeboren kind - lokatie: Houten (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Dutch Liver Week 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

5-steps fysieke 2-daagse basistraining - lokatie: Ede (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening - lokatie: Apeldoorn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Samen voor borstkankerzorg Symposium 2020 - lokatie: Nootdorp (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Apeldoorn (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Sittard (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Azewijn (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Arnhem (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Haarlem (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Venlo (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Assessorentraining - lokatie:

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Thuis in de oncologie - lokatie: Goes (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Apeldoorn (NL)

Assessorentraining - lokatie:

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Nieuwegein (NL)

NVPO Congres 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Meet & Match - lokatie: Ede (NL)

Cursus Psychosociale begeleiding en wondbehandeling bij de oncologische patiënt 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve 'Omgaan met Sterven' op post-HBO niveau - lokatie: Bilthoven (NL)

Masterclass 'Professionele Nabijheid' - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

BeLEEF IJsselHospices- Ervaar waarom de zintuigen zinvol zijn! - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

5e Rijnmondse Multidisciplinaire Symposium - lokatie: Rotterdam (NL)

Pijn (na)scholing afdeling Anesthesiologie FG / Vlietland - lokatie: Rotterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Zwolle (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Kanker bij ouderen - lokatie: Delft (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Geriatrische traumatologie en de oncologie patiënt. - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Eindhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Heerenveen (NL)

Jaarssymposium Depressie - lokatie: Amersfoort (NL)

8e Groningen Live Endoscopie - lokatie: Groningen (NL)

Symposium Kindercomfortteam 22-04-2020 'Het perspectief van het kind' - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

10e Lagerhuisdebat Leverziekten - lokatie: Utrecht (NL)

CCU verdiepingsmodule Regionale Cardiac Care scholing - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)