Online Congres - Hoogbegaafdheid - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

e-Xpert VMS: Vitaal bedreigde patiënt voor artsen
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
AYA-basiszorg
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Bloedtransfusie
Bloedtransfusie (Kinderen)
Bloedtransfusie (Kinderen)
Bloedtransfusie (Kinderen)
BLS scholing
BSL Medisch rekenen: casuïstiek volwassenen
BSL e-learning Benutten van uitkomstinformatie bij Samen beslissen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
Casuïstiek bespreking Palliatieve zorg Deel 1
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
De wijkverpleegkundige: vijf jaar in de Zorgverzekeringswet! Over de verpleegkundige indicatiestelling in de Zvw
Delier (2019) E-Learning
Delier en verwardheid in de palliatieve fase
Deskundig en Bekwaam
Doorbraakpijn bij kanker
e-CME Begin goed, zorg goed
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immumtherapie
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immumtherapie
E-learning immuno-oncologie - Module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors
E-learning immuno-oncologie - Module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors
E-learning immuno-oncologie - Module 3: Verpleegkundige casuïstiek
E-learning immuno-oncologie - Module 3: Verpleegkundige casuïstiek
E-learning Kankerimmuniteit
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
elo110 Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Ademhalingsstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Urinewegstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Zenuwstelsel
e-Xpert DA Ziekenhuis: Rekenen voor doktersassistenten
e-Xpert DA: Hartfalen
e-Xpert ECG: 3D Coronairanatomie
e-Xpert ECG: Inleiding in ritmestoornissen
e-Xpert hbo VVH: 21. Centraal veneuze toegang
e-Xpert VBH: Blaasspoelen
e-Xpert VBH: Bloedafname en Bloedkweken
e-Xpert VBH: Bronchiaal Toilet
e-Xpert VBH: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VBH: Inbrengen neusmaagsonde
e-Xpert VBH: Intraveneus medicatie toedienen
e-Xpert VBH: Intraveneuze canule/Perifeer Infuus
e-Xpert VBH: Maaghevelen
e-Xpert VBH: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VBH: PICC
e-Xpert VBH: Toedienen van bloedproducten
e-Xpert Venticare: Beademing
e-Xpert Venticare: Nierfunctievervangende therapie op de IC
e-Xpert VMS: De Vitaal Bedreigde Patiënt
e-Xpert VMS: De Vitaal Bedreigde Patiënt (Amphia)
e-Xpert VMS: High Risk Medicatie (ASZ)
e-Xpert VVT: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VVT: Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken
e-Xpert VVT: Klinisch redeneren 2
E-Xpert VVT: Medicatie I
E-Xpert VVT: Medicatie II
e-Xpert VVT: Mondzorg
e-Xpert VVT: Mondzorg: Problemen en afwijkingen
e-Xpert VVT: Mondzorg: Uivoer
e-Xpert VVT: Oncologie
e-Xpert VVT: Oncologie: Algemeen
e-Xpert VVT: Oncologie: Veelvoorkomende vormen
e-Xpert VVT: Ondervoeding bij ouderen
e-Xpert VVT: Palliatieve sedatie
e-Xpert VVT: Palliatieve Zorg
e-Xpert VVT: Pijn
e-Xpert VVT: Sondevoeding en PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Toedienen van bloedproducten
e-Xpert VVT: Tracheacanule en tracheostoma
e-Xpert VVT: Verlies en rouwverwerking
e-Xpert VVT: Vleugelnaald en insuflon
e-Xpert VVT: Wisselen infuuszak en -lijnen
e-Xpert: Bedden en huidintegriteit
e-Xpert: 02. EBP – Rol van patiënt en zorgprofessional
e-Xpert: 06. EBP - Systematische review en meta-analyse
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Borstkanker
e-Xpert: Dikke darmkanker
e-Xpert: Gehoor- en visusproblemen
e-Xpert: hbo VVH: 08. Pijnbestrijding
e-Xpert: hbo VVH: 09. Stressmanagement en complementaire zorg
e-Xpert: hbo VVH: 10. Medicijnen toedienen
e-Xpert: hbo VVH: 11. Voeding en sondevoeding
e-Xpert: hbo VVH: 12. Monsterafname
e-Xpert: Inleiding en behandeling van kanker
e-Xpert: Isolatiemaatregelen
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Leukemie
e-Xpert: Longembolie
e-Xpert: Longkanker
e-Xpert: Lymfomen
e-Xpert: Medisch rekenen voor operatie-assistenten (Dijklander Ziekenhuis)
e-Xpert: Oncologie
e-Xpert: Palliatieve Zorg
e-Xpert: Prostaatkanker
e-Xpert: Stralingshygiëne
e-Xpert: van klinisch probleem naar onderzoek (AVL)
e-Xpert: Veilig incidenten melden
e-Xpert: Veilig omgaan met cytostatica
e-Xpert: Voedingsstoffen en brandstoffen
e-Xpert: VVO SEH: Anamnese en lichamelijk onderzoek bij buikpijn
e-Xpert: VVT Sondevoeding
e-Xpert: VVT: Inbrengen neusmaagsonde en PEG-sonde plaatsen
e-Xpert: VVT: Neusmaagsonde, inbrengen en verzorgen
Gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg / ABFE
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Hand-voetsyndroom
Herkennen van irreële ziekte percepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Alles wat niet curatief is, is niet meteen palliatief!
Immuun Pro symposium 3: on-demand web-tv Oncologieverpleegkunde: casuïstiek bijwerkingenmanagement
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Klinische lessen Oncologie
Koolhydraat beperkt werkt
MDO oncologie
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over Oncologie
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Oncologie
Oncologisch forum 2014-2015
Oncologisch forum 2015-2016
Oncologische zorg thuis
On-demand webcast Immuun Pro 4 - Bijwerkingen immuuntherapie: casuïstiek en aanpak
On-demand web-tv Kankerimmuuntherapie - de belangrijke rol van de verpleegkundig specialist
On-demand web-tv Pijn bij kanker, een praktische aanpak van een weerbarstige praktijk
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Perifeer infuus oncologie
Perifeer infuus, oncologie
PICC
Pijn bij kanker
Pijnpompen: CADD®-Legacy PCA
Poortkatheter in de pediatrie
Poortkatheter in de pediatrie
Poortkatheter in de pediatrie
Poortsysteem Port a Cath®
Psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten
Refereerbijeenkomst verpleegkundige werkgroep Mammacare Zuid IKZ
Regiobijeenkomst Hersenmetastasen werkgroep CZS Zuid Nederland
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Target@Work
Thoraxdrainage
Toedienen cytostatica en immuno- en targeted therapie
Toedienen van cytostatica (en BCG) via de blaas
Toedienen van cytostatica (en BCG) via de blaas
Uro-oncologie Scholing
Veilig werken met cytostatica
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verplegen met richtlijnen
VMS pijn 1 basis
VMS pijn II Farmacotherapie
VMS pijn III Toepassingen
Voorlichting en educatie bij pijn bij kanker
Vroege herkenning en behandeling van pijn (VMS) (Deel 1,2 en 3)
Vroege herkenning en behandeling van pijn (VMS) (Deel 1,2 en 3)
Webcast lage rug - Practicum
Webinar: Een patiënt in beeld
Wijkgericht Werken
XGEVA(denosumab), de meerwaarde,werking en bijwerkingen.

Opleiding Energetic SoundTouch - lokatie: Breda (NL)

Opleiding Soundhealing - lokatie: Breda (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Neuro-oncologische aandoeningen - lokatie:

Prostaatkanker - lokatie:

Zorg voor ouderen in de eerste lijn - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Prostaatcarcinoom Consult 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Respiratoire functietesten voor ALS behandelteams - lokatie: Utrecht (NL)

Training In gesprek met oncologiepatienten - lokatie: Hilversum (NL)

Oncologie en Leefstijl - lokatie: Nijmegen (NL)

Plenaire CPT 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Post PROSCA - lokatie: Breda (NL)

Basisvorming Oncologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Palliatieve zorg tijdens corona - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Webinars persoonlijkheidsstoornissen en comorbiditeit - lokatie:

14e Nationale Symposium Zoönosen - lokatie:

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen; Indiceren en organiseren van zorg - lokatie: Hedel (NL)

Geriatrische traumatologie en de oncologie patiënt. - lokatie: Utrecht (NL)

Bijeenkomst Werkgroep Mammacareverpleegkundigen regio Enschede 20201109 - lokatie:

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

Het Microbioom: invloed op het immuunsysteem en de darm brein-as - lokatie:

Post PROSCA - lokatie: Breda (NL)

BHV Herhalingscursus - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Statines en LDL - lokatie: Heerenveen (NL)

Training Samen beslissen met gebruik van zorguitkomsten - lokatie:

Rol en werkwijze ondersteuningsconsulent - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidaal gedrag en suïcide-preventie - lokatie: Doetinchem (NL)

Webinar osteoporose: organisatie en samenwerking - lokatie: Amsterdam (NL)

Euthanasie bij psychiatrische patiënten - lokatie: Amsterdam (NL)

Palliatieve zorg tijdens corona - lokatie:

Symposium Melanoom 'Van theorie naar praktijk in 2020' - lokatie: Zwolle (NL)

Verpleegkundig Symposium Prostaatkanker- Shared Decision Making en de (psychologische) zorg van prostaatkankerpatiënten - lokatie: Breda (NL)

Palliatieve zorg en euthanasie - lokatie: Apeldoorn (NL)

PICC lijn zorg, Tracheacanule zorg, Zuurstoftherapie - lokatie: Hilversum (NL)

Opleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

basis continentie absorberend - lokatie: Maarssen (NL)

Herziene NHG-Standaard astma bij volwassenen - lokatie: Velp (NL)

Post PROSCA - lokatie: Breda (NL)

PRISMA train-de-trainer cursus - lokatie:

V&VN Oncologiedagen - live webinars - lokatie:

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

METS GIC - lokatie: Bilthoven (NL)

Webinar "Het Succes van minder Stress" voor Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie:

Je belangrijkste rol: Werkbegeleider zijn! - lokatie: Ede (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Psychoses - lokatie: Amersfoort (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Opsporing oogafwijking, lengtegroei, borging gehoor, advies vroege pinda en ei-introductie - lokatie: Geldermalsen (NL)

Onder druk wordt alles vloeibaar, samen verder na de coronacrisis - lokatie: Lopikerkapel (NL)

Prostaatcarcinoom Consult 2020 - lokatie: Breda (NL)

8e Groningen Live Endoscopie - lokatie: Groningen (NL)

Neuroten, zenuwpezen en bangeriken uit de schaduw - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Coachend communiceren - lokatie: Wognum (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

LZV contactdag 25 november 2020 - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Opsporing oogafwijking, lengtegroei, borging gehoor, advies vroege pinda en ei-introductie - lokatie: Geldermalsen (NL)

Webinar: AstraZeneca Longdag – het webinar - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Astmazorg Onderweg Live Webinar - lokatie: Utrecht (NL)

De DO'S en de DONT'S van de triage, Basis Training Triage voor Verpleegkundigen - lokatie:

Online Congres - ACEs: nadelige jeugdervaringen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

PICC lijn zorg, Tracheacanule zorg, Zuurstoftherapie - lokatie: Hilversum (NL)

Klinische les gordelroos - lokatie:

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Personen met verward gedrag in beeld - lokatie: Zeist (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Test NCJ - lokatie: Utrecht (NL)

Complexe dementiezorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Mirrors of Medicine - lokatie: Breda (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Amsterdam Virtual Live Endoscopy 2020 - lokatie:

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren - lokatie: Amersfoort (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Complementaire Zorg rondom de Stervensfase, Sedatie en Euthanasie - lokatie: Wernhout (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

VBHC Masterclasses 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Mamma Opleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Cursus Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Utrecht (NL)

Complementaire zorg - lokatie: Ede (NL)

Zorg rondom het levenseinde - lokatie: Ede (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie: