e-Xpert VMS: Vitaal bedreigde patiënt voor artsen
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2. E-Learning Huidverzorging en persoonlijke hygiene
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
AYA-basiszorg
Basiscursus anticonceptie en onbedoelde zwangerschap
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basisscholing veroudering bij verstandelijke beperking
Beïnvloeden van irreële ziektepercepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Biosimlars in de tweede lijn
Bloedtransfusie
Bloedtransfusie (Kinderen)
Bloedtransfusie (Kinderen)
Bloedtransfusie (Kinderen)
BLS scholing
BSL Medisch rekenen: casuïstiek volwassenen
BSL e-learning Benutten van uitkomstinformatie bij Samen beslissen
BSL e-learning Ondersteunen bij Samen beslissen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
Carrousel Verpleegkundigen
Casuïstiek bespreking Palliatieve zorg Deel 1
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
De politieke actualiteit in de zorg
Delier (2019) E-Learning
Delier en verwardheid in de palliatieve fase
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Doorbraakpijn bij kanker
e-CME Begin goed, zorg goed
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning decubitus
E-learning delier (Sandra)
E-learning diabetische voet
E-learning DSM 5
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immumtherapie
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immumtherapie
E-learning immuno-oncologie - Module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors
E-learning immuno-oncologie - Module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors
E-learning immuno-oncologie - Module 3: Verpleegkundige casuïstiek
E-learning immuno-oncologie - Module 3: Verpleegkundige casuïstiek
E-learning Kankerimmuniteit
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Rookvrije Start
E-learning skin tears
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
elo110 Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Ademhalingsstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Urinewegstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Zenuwstelsel
e-Xpert DA Ziekenhuis: Rekenen voor doktersassistenten
e-Xpert DA: Hartfalen
e-Xpert ECG: 3D Coronairanatomie
e-Xpert ECG: Inleiding in ritmestoornissen
e-Xpert hbo VVH: 21. Centraal veneuze toegang
e-Xpert VBH: Blaasspoelen
e-Xpert VBH: Bloedafname en Bloedkweken
e-Xpert VBH: Bronchiaal Toilet
e-Xpert VBH: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VBH: Inbrengen neusmaagsonde
e-Xpert VBH: Intraveneus medicatie toedienen
e-Xpert VBH: Intraveneuze canule/Perifeer Infuus
e-Xpert VBH: Maaghevelen
e-Xpert VBH: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VBH: PICC
e-Xpert VBH: Toedienen van bloedproducten
e-Xpert VBH: Vleugelnaald en insuflon
e-Xpert Venticare: Beademing
e-Xpert Venticare: Nierfunctievervangende therapie op de IC
e-Xpert VMS: De Vitaal Bedreigde Patiënt
e-Xpert VMS: De Vitaal Bedreigde Patiënt (Amphia)
e-Xpert VMS: High Risk Medicatie (ASZ)
e-Xpert VVT: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VVT: Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken
e-Xpert VVT: Klinisch redeneren 2
E-Xpert VVT: Medicatie I
E-Xpert VVT: Medicatie II
e-Xpert VVT: Medisch rekenen (Sante Partners)
e-Xpert VVT: Mondzorg
e-Xpert VVT: Mondzorg: Problemen en afwijkingen
e-Xpert VVT: Mondzorg: Uivoer
e-Xpert VVT: Oncologie
e-Xpert VVT: Oncologie: Algemeen
e-Xpert VVT: Oncologie: Veelvoorkomende vormen
e-Xpert VVT: Ondervoeding bij ouderen
e-Xpert VVT: Palliatieve sedatie
e-Xpert VVT: Palliatieve Zorg
e-Xpert VVT: Pijn
e-Xpert VVT: Sondevoeding en PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Toedienen van bloedproducten
e-Xpert VVT: Tracheacanule en tracheostoma
e-Xpert VVT: Verlies en rouwverwerking
e-Xpert VVT: Vleugelnaald en insuflon
e-Xpert VVT: Wisselen infuuszak en -lijnen
e-Xpert: Bedden en huidintegriteit
e-Xpert: 02. EBP – Rol van patiënt en zorgprofessional
e-Xpert: 06. EBP - Systematische review en meta-analyse
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Borstkanker
e-Xpert: Dikke darmkanker
e-Xpert: Gehoor- en visusproblemen
e-Xpert: hbo VVH: 08. Pijnbestrijding
e-Xpert: hbo VVH: 09. Stressmanagement en complementaire zorg
e-Xpert: hbo VVH: 10. Medicijnen toedienen
e-Xpert: hbo VVH: 11. Voeding en sondevoeding
e-Xpert: hbo VVH: 12. Monsterafname
e-Xpert: Inleiding en behandeling van kanker
e-Xpert: Isolatiemaatregelen
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Leukemie
e-Xpert: Longembolie
e-Xpert: Longkanker
e-Xpert: Lymfomen
e-Xpert: Medisch rekenen voor operatie-assistenten (Dijklander Ziekenhuis)
e-Xpert: Oncologie
e-Xpert: Palliatieve Zorg
e-Xpert: Prostaatkanker
e-Xpert: Stralingshygiëne
e-Xpert: van klinisch probleem naar onderzoek (AVL)
e-Xpert: Veilig incidenten melden
e-Xpert: Veilig omgaan met cytostatica
e-Xpert: Voedingsstoffen en brandstoffen
e-Xpert: VVO SEH: Anamnese en lichamelijk onderzoek bij buikpijn
e-Xpert: VVT Sondevoeding
e-Xpert: VVT: Inbrengen neusmaagsonde en PEG-sonde plaatsen
e-Xpert: VVT: Neusmaagsonde, inbrengen en verzorgen
Free Learning
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Hand-voetsyndroom
iAM - editie 2021-2
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Alles wat niet curatief is, is niet meteen palliatief!
Immuun Pro symposium 3: on-demand web-tv Oncologieverpleegkunde: casuïstiek bijwerkingenmanagement
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Klinische lessen Oncologie
Longkanker in perspectief Omgaan met pallatieve ziekte
Longkanker Update 2020
MDO oncologie
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Module 1: implementeren online inzage
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
NHG-Standaard COPD 2021
Nu Niet Zwanger
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over Oncologie
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met spanningsvol gedrag - gehandicaptenzorg
Oncologie
Oncologisch forum 2014-2015
Oncologisch forum 2015-2016
Oncologische zorg thuis
On-demand webcast Immuun Pro 4 - Bijwerkingen immuuntherapie: casuïstiek en aanpak
On-demand web-tv Kankerimmuuntherapie - de belangrijke rol van de verpleegkundig specialist
On-demand web-tv Pijn bij kanker, een praktische aanpak van een weerbarstige praktijk
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Perifeer infuus oncologie
Perifeer infuus, oncologie
PICC
Pijn bij kanker
Pijnpompen: CADD®-Legacy PCA
Poortkatheter in de pediatrie
Poortkatheter in de pediatrie
Poortkatheter in de pediatrie
Poortsysteem Port a Cath®
Post-ASH Update voor verpleegkundigen
Post-EHA Update voor verpleegkundigen
Psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten
Psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten
Regiobijeenkomst Hersenmetastasen werkgroep CZS Zuid Nederland
Risico Volle Voorbehouden Handelingen
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Teamontwikkeling
Thoraxdrainage
Toedienen cytostatica en immuno- en targeted therapie
Toedienen van cytostatica (en BCG) via de blaas
Toedienen van cytostatica (en BCG) via de blaas
Toekomstbestendige huidkankerzorg
Tweeluik MM deel 2 | R/R MM
Uro-oncologie Scholing
Veilig werken met cytostatica
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verplegen met richtlijnen
VMS pijn 1 basis
VMS pijn II Farmacotherapie
VMS pijn III Toepassingen
Voorlichting en educatie bij pijn bij kanker
Vroege herkenning en behandeling van pijn (VMS) (Deel 1,2 en 3)
Vroege herkenning en behandeling van pijn (VMS) (Deel 1,2 en 3)
Webcast lage rug - Practicum
Wijkgericht Werken
XGEVA(denosumab), de meerwaarde,werking en bijwerkingen.

VRH 6 pnt - lokatie: Mill (NL)

Zorgpad onbegrepen gedrag - lokatie: Hoorn (NL)

Basisvaardigheden Werkbegeleider (Blended Learning) - Kraamzorg - lokatie: Houten (NL)

training agressie en preventie - lokatie:

IMH (Vroegsignalering vanuit de Infant Mental Health visie) - lokatie: Venlo (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Bewuste keuze voor ELD - lokatie: Amsterdam (NL)

Hypertensie - lokatie: Amsterdam (NL)

Vermoeidheid bij kanker - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

Injectie & dosering training voor verpleegkundigen voor injectie behandeling voor hiv-1 - lokatie:

ACT in groepen opleiding - lokatie: Waalre (NL)

The challenges of diabetes type 2 - lokatie:

Training Prisma Light - lokatie:

GESPECIALISEERD VERZORGENDE PSYCHOGERIATRIE (GVP) - lokatie: Zwolle (NL)

Foutloos leren bij cliënten met het syndroom van Korsakov - lokatie: Koudekerke (NL)

Post-bachelor opleiding Verlieskunde - lokatie: Dordrecht (NL)

VRH 3 pnt - lokatie: Mill (NL)

Farmacotherapie nascholing - lokatie:

Post-hbo Palliatieve zorg Consultatie en educatie in de palliatieve zorg PZ16 - lokatie:

Webinar Behandeling van suïcidaliteit bij mensen met EPA-persoonlijkhedsproblematiek - lokatie:

Bij- en nascholing hbo verpleegkundigen 4 Friese ziekenhuizen- Basis module - lokatie: Groningen (NL)

Opleiding tot Parkinsonverpleegkundige 2021-2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus | Complexe psychiatrie in de ouderenzorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Herhaling Professioneel hanteren van emotioneel en agressief gedrag - lokatie:

Jaarsymposium Ontwikkelingsstoornissen 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang CMIO/CNIO: Module 10 "Disruptie" - lokatie: Amersfoort (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Voorbehouden- en risicovolle handelingen pakket 2 - lokatie: Hilversum (NL)

DSMBS Congresdag 2021 'Organisatie van onze zorg' - lokatie: Veenendaal (NL)

Verpleegkundige cognitieve revalidatie - lokatie: Winterswijk (NL)

Webinar ‘Cardiotoxicity in Chemotherapy: Back to Basics’ - lokatie:

Zorg rondom het levenseinde - lokatie: Ede (NL)

IC nascholing Hemodynamiek - lokatie: Zwolle (NL)

Module verpleegkundig leiderschap Revalidatie Friesland - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Opleiding Leefstijlcoach Zorg en Welzijn - lokatie: Amersfoort (NL)

Post-hbo Palliatieve zorg Communicatie en psychosociale zorg in de PZ 17 - lokatie:

Post-hbo Palliatieve zorg Evidence Based Practice PZ17 - lokatie:

Universitaire Masterstudie Evidence Based Practice in Health Care AMC-UvA - lokatie: Amsterdam Zuidoost (NL)

verslaving: toxidromen - lokatie: Eindhoven (NL)

Complementaire en Pijn, Integrative Nursing & Niet-farmacologische interventies bij pijn 3-daagse - lokatie:

Kanker & Leven - lokatie:

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Zelfwaardering en ambivalentie 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing Situational Care 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Psychiatrie, verslaving en samenleving - lokatie: Zwolle (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Amsterdam (NL)

Professioneel hanteren van emotioneel en agressief gedrag - lokatie:

Rol en werkwijze ondersteuningsconsulent - lokatie: Utrecht (NL)

8th Netherlands International Sepsis Symposium - lokatie: Tiel (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Cicero Regionale Refereeravond Zuid-West NL 2021 - lokatie:

De kunst van het veranderen, PO module 3 - lokatie: Eindhoven (NL)

Gespecialiseerd Verzorgende Somatiek (GVS) - lokatie: Assen (NL)

Verpleegkundige cognitieve revalidatie - lokatie: Winterswijk (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Zwolle (NL)

Delier in de palliatieve fase - lokatie: Gouda (NL)

Doorbehandelen, of niet? - lokatie: Delft (NL)

Online training Mantelzorgondersteuning - lokatie:

Post-hbo Palliatieve zorg Ethiek en zingeving in de palliatieve zorg PZ16 - lokatie:

Cursus Kwaliteitsverpleegkundige in de wijk - lokatie: Utrecht (NL)

Leertraject basiswerkbegeleider - lokatie: Nijmegen (NL)

Oedeembenen & Compressietherapie - lokatie: Almere (NL)

Train de trainer blended basisscholing palliatieve zorg 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Tweedaagse basiscursus psycho-oncologie - lokatie: Haren (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Corona in de Psychiatrie - lokatie: Oostzaan (NL)

Nascholing Situational Care 2021 - lokatie: Doetinchem (NL)

Online training Mantelzorgondersteuning - lokatie:

Praktijkondersteuner Huisarts - Losse Module Ouderenzorg NLQF niveau 5 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Praktijkondersteuner Huisarts - Losse Module Ouderenzorg NLQF niveau 5 - lokatie: Apeldoorn (NL)

symposium Hematologie; Keynote en Casuïstiek - lokatie: Eelderwolde (NL)

Transmuraal overleg Astma COPD 2021 - lokatie: Breda (NL)

Verslavend, Nieuwe drugs, de stille epidemie en aanpak van verslaving - lokatie: Amersfoort (NL)

12e Twents Hematologie Symposium - lokatie: Delden (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass Travel Medicine: ‘van dier naar reiziger (en zo de wereld rond)’ - lokatie: Den Dolder (NL)

Nascholing Situational Care 2021 - lokatie: Winterswijk (NL)

NVR Najaarsdagen 2021 - lokatie:

Topicality and development of vaccination: learn from the past, act in the present and prepare for the future. - lokatie: Almere (NL)

Post-bachelor opleiding Verlieskunde - lokatie: Dordrecht (NL)

Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Hoogeveen (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Cursus parkinson voor verpleegkundigen 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Nascholing Situational Care 2021 - lokatie: Almere (NL)

Praktijkondersteuner Huisarts - Losse Module Ouderenzorg NLQF niveau 5 - lokatie: Rotterdam (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Doorbehandelen, of niet? - lokatie: Den Haag (NL)

Dutch Liver Week 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

ICC op 4e dinsdag in september "Something old, something new" - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Kanker en Werk - lokatie:

Nevenbevindingen bij DNA diagnostiek - lokatie: Rotterdam (NL)

Online training Mantelzorgondersteuning - lokatie:

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Breda (NL)

Congres contact met ouders - editie 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Mythen, Missers en Maatwerk + Meesterwerk Respiratoir Insufficientie en Beademing 2021 - lokatie: Tiel (NL)

Professionele Reflectie Dag 2021 - lokatie: Hengelo (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Groningen (NL)

Nascholing Situational Care 2021 - lokatie: Gouda (NL)

Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens 2021 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Online congres zelfcontrole - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Leefstijlcoach Zorg en Welzijn - lokatie: Eindhoven (NL)

Prevention of gynaecological cancer - lokatie: Maastricht (NL)

Sensorische Informatieverwerking in de zorgverlening of het onderwijs - lokatie: Ermelo (NL)

Sensorische Informatieverwerking in de zorgverlening of het onderwijs - lokatie: Ermelo (NL)

Teamontwikkeling De Zonnekamp team Somatiek - lokatie: Zelhem (NL)

Leven en werken met en na infectieziekten - lokatie: Ede (NL)

Bakerpraatjes 2.0: Zinnige en onzinnige zorg rond kinderwens, zwangerschap en bevalling - lokatie: Amsterdam (NL)

Kleine kwalen voor verpleegkundigen ouderenzorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Leertraject basiswerkbegeleider - lokatie: Nijmegen (NL)

Live webinar Foetale Groeirestrictie - lokatie:

Nascholing Situational Care 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Prostaatkanker Overleg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Effectieve gespreksvoering als ondersteuningsconsulent - lokatie:

LVB en Verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Training In gesprek met oncologiepatienten - lokatie: Hilversum (NL)

Acute Kinder Opvang basis - lokatie: Zwolle (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Nijmegen (NL)

het verplegen van de complexe cardiologische patient. - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Neuroten, zenuwpezen en bangeriken uit de schaduw - lokatie: Soesterberg (NL)

Optimale Toepassing van Antibiotische Therapie 2021 - lokatie: Tiel (NL)

Verpleegkundige cognitieve revalidatie - lokatie: Winterswijk (NL)

Vervolgopleiding Oncologieverpleegkunde - lokatie: Amsterdam (NL)

Doorbehandelen, of niet? - lokatie: Leiden (NL)

Jaarlijks congres hechtingsproblematiek - 8e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Nascholing Situational Care 2021 - lokatie: Meppel (NL)

Nevro Nurse symposium 2021 - lokatie: Breukelen (NL)

Online training Mantelzorgondersteuning - lokatie:

Praktijkondersteuner Huisarts - Losse Module Ouderenzorg NLQF niveau 5 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Psychiatrie en zwangerschap - lokatie:

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Utrecht (NL)

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

‘In or outside the box?' - lokatie: Amersfoort (NL)

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Amersfoort (NL)

Meet-the-experts Spoedeisende GGz - Suïcide 2021 - lokatie:

Nascholing Situational Care 2021 - lokatie: Maastricht (NL)

Post hbo-opleiding GGZ-agoog - lokatie: Utrecht (NL)

Prostaatkanker Overleg 2021 - lokatie: De Bilt (NL)

Prostaatkanker Overleg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Online training Mantelzorgondersteuning - lokatie:

Transmuraal overleg Astma COPD 2021 - lokatie: Breda (NL)

ACT in groepen opleiding - lokatie: Waalre (NL)

Prostaatkanker Overleg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Verpleegkundige cognitieve revalidatie - lokatie: Winterswijk (NL)

Blended learning Basic Surgical skills (elearning met fysieke hechtcursus voor SO'ers, huisartsen, PA's/VS'ers en basisartsen - lokatie: Hoogeveen (NL)

Nascholing Situational Care 2021 - lokatie: Terneuzen (NL)

Opleiding (Verpleegkundig) Praktijkondersteuner najaar 2021 - lokatie: Heerlen (NL)

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Breda (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Meerkerk (NL)

Praktijkondersteuner Huisarts - Losse Module Ouderenzorg NLQF niveau 5 - lokatie: Tilburg (NL)

Verpleegkundige cognitieve revalidatie - lokatie: Winterswijk (NL)

Online training Mantelzorgondersteuning - lokatie: