e-Xpert VMS: Vitaal bedreigde patiënt voor artsen
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
AYA-basiszorg
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Bloedtransfusie
Bloedtransfusie (Kinderen)
Bloedtransfusie (Kinderen)
Bloedtransfusie (Kinderen)
BLS scholing
BSL Medisch rekenen: casuïstiek volwassenen
BSL e-learning Benutten van uitkomstinformatie bij Samen beslissen
BSL e-learning Ondersteunen bij Samen beslissen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
CASPIR Online 2020
Casuïstiek bespreking Palliatieve zorg Deel 1
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter
CLL-update 2020
De Basis op orde
Delier (2019) E-Learning
Delier en verwardheid in de palliatieve fase
Deskundig en Bekwaam
Diabetes en insuline injecteren
Diabetes voetzorg - deel 1
Digitale Leerweken 2021 - V&V en VSR
Doorbraakpijn bij kanker
e-CME Begin goed, zorg goed
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immumtherapie
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immumtherapie
E-learning immuno-oncologie - Module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors
E-learning immuno-oncologie - Module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors
E-learning immuno-oncologie - Module 3: Verpleegkundige casuïstiek
E-learning immuno-oncologie - Module 3: Verpleegkundige casuïstiek
E-learning Kankerimmuniteit
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Very Brief Advice bij de behandeling van rookverslaving
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
elo110 Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Ademhalingsstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Urinewegstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Zenuwstelsel
e-Xpert DA Ziekenhuis: Rekenen voor doktersassistenten
e-Xpert DA: Hartfalen
e-Xpert ECG: 3D Coronairanatomie
e-Xpert ECG: Inleiding in ritmestoornissen
e-Xpert hbo VVH: 21. Centraal veneuze toegang
e-Xpert VBH: Blaasspoelen
e-Xpert VBH: Bloedafname en Bloedkweken
e-Xpert VBH: Bronchiaal Toilet
e-Xpert VBH: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VBH: Inbrengen neusmaagsonde
e-Xpert VBH: Intraveneus medicatie toedienen
e-Xpert VBH: Intraveneuze canule/Perifeer Infuus
e-Xpert VBH: Maaghevelen
e-Xpert VBH: PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VBH: PICC
e-Xpert VBH: Toedienen van bloedproducten
e-Xpert Venticare: Beademing
e-Xpert Venticare: Nierfunctievervangende therapie op de IC
e-Xpert VMS: De Vitaal Bedreigde Patiënt
e-Xpert VMS: De Vitaal Bedreigde Patiënt (Amphia)
e-Xpert VMS: High Risk Medicatie (ASZ)
e-Xpert VVT: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VVT: Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken
e-Xpert VVT: Klinisch redeneren 2
E-Xpert VVT: Medicatie I
E-Xpert VVT: Medicatie II
e-Xpert VVT: Mondzorg
e-Xpert VVT: Mondzorg: Problemen en afwijkingen
e-Xpert VVT: Mondzorg: Uivoer
e-Xpert VVT: Oncologie
e-Xpert VVT: Oncologie: Algemeen
e-Xpert VVT: Oncologie: Veelvoorkomende vormen
e-Xpert VVT: Ondervoeding bij ouderen
e-Xpert VVT: Palliatieve sedatie
e-Xpert VVT: Palliatieve Zorg
e-Xpert VVT: Pijn
e-Xpert VVT: Sondevoeding en PEG-sonde verzorgen
e-Xpert VVT: Toedienen van bloedproducten
e-Xpert VVT: Tracheacanule en tracheostoma
e-Xpert VVT: Verlies en rouwverwerking
e-Xpert VVT: Vleugelnaald en insuflon
e-Xpert VVT: Wisselen infuuszak en -lijnen
e-Xpert: Bedden en huidintegriteit
e-Xpert: 02. EBP – Rol van patiënt en zorgprofessional
e-Xpert: 06. EBP - Systematische review en meta-analyse
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Borstkanker
e-Xpert: Dikke darmkanker
e-Xpert: Gehoor- en visusproblemen
e-Xpert: hbo VVH: 08. Pijnbestrijding
e-Xpert: hbo VVH: 09. Stressmanagement en complementaire zorg
e-Xpert: hbo VVH: 10. Medicijnen toedienen
e-Xpert: hbo VVH: 11. Voeding en sondevoeding
e-Xpert: hbo VVH: 12. Monsterafname
e-Xpert: Inleiding en behandeling van kanker
e-Xpert: Isolatiemaatregelen
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Leukemie
e-Xpert: Longembolie
e-Xpert: Longkanker
e-Xpert: Lymfomen
e-Xpert: Medisch rekenen voor operatie-assistenten (Dijklander Ziekenhuis)
e-Xpert: Oncologie
e-Xpert: Palliatieve Zorg
e-Xpert: Prostaatkanker
e-Xpert: Stralingshygiëne
e-Xpert: van klinisch probleem naar onderzoek (AVL)
e-Xpert: Veilig incidenten melden
e-Xpert: Veilig omgaan met cytostatica
e-Xpert: Voedingsstoffen en brandstoffen
e-Xpert: VVO SEH: Anamnese en lichamelijk onderzoek bij buikpijn
e-Xpert: VVT Sondevoeding
e-Xpert: VVT: Inbrengen neusmaagsonde en PEG-sonde plaatsen
e-Xpert: VVT: Neusmaagsonde, inbrengen en verzorgen
Gesprekstechnieken Leermeesters
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Hand-voetsyndroom
ig-Learning module neurologie
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Alles wat niet curatief is, is niet meteen palliatief!
Immuun Pro symposium 3: on-demand web-tv Oncologieverpleegkunde: casuïstiek bijwerkingenmanagement
Interstitiële longziekten
Interstitiële Longziekten - Module 2: Longfibrose: Pathofysiologie
Interstitiële Longziekten - Module 3: Longfibrose: Diagnostiek & behandeling
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Klinische lessen Oncologie
Longkanker Update 2020
MDO oncologie
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nieuwe richtlijnen astma
Nursing Challenge 2015: Toets je kennis over Oncologie
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met Coronavirus
Oncologie
Oncologisch forum 2014-2015
Oncologisch forum 2015-2016
Oncologische zorg thuis
On-demand webcast Immuun Pro 4 - Bijwerkingen immuuntherapie: casuïstiek en aanpak
On-demand web-tv Kankerimmuuntherapie - de belangrijke rol van de verpleegkundig specialist
On-demand web-tv Pijn bij kanker, een praktische aanpak van een weerbarstige praktijk
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Perifeer infuus oncologie
Perifeer infuus, oncologie
PICC
Pijn bij kanker
Pijnpompen: CADD®-Legacy PCA
Poortkatheter in de pediatrie
Poortkatheter in de pediatrie
Poortkatheter in de pediatrie
Poortsysteem Port a Cath®
Post-EHA Update voor verpleegkundigen
Psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten
Regiobijeenkomst Hersenmetastasen werkgroep CZS Zuid Nederland
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Super Nurse Nederland ( app)
Target@Work
Thoraxdrainage
Toedienen cytostatica en immuno- en targeted therapie
Toedienen van cytostatica (en BCG) via de blaas
Toedienen van cytostatica (en BCG) via de blaas
Toetsen voorbehouden handelingen
Uro-oncologie Scholing
Vaccinaties op Maat
Veilig werken met cytostatica
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegkundigspecialisten FTO Ouderengeneeskunde 2021
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verpleegtechnische handelingen A (4)
Verpleegtechnische handelingen B (4)
Verplegen met richtlijnen
VMS pijn 1 basis
VMS pijn II Farmacotherapie
VMS pijn III Toepassingen
Voorlichting en educatie bij pijn bij kanker
Vroege herkenning en behandeling van pijn (VMS) (Deel 1,2 en 3)
Vroege herkenning en behandeling van pijn (VMS) (Deel 1,2 en 3)
Webcast lage rug - Practicum
Werken met de meldcode in de gehandicaptenzorg
Werken met de meldcode in de ouderenzorg
Wijkgericht Werken
XGEVA(denosumab), de meerwaarde,werking en bijwerkingen.
Zorgverlening bij luchtwegen en gerelateerde problematiek (4)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Intervisie Triple P - lokatie:

Scholing Implementatie RTA Chronische Nierschade - lokatie: Ede (NL)

Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie: Gouda (NL)

Webinar de nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Allergie van de bovenste luchtwegen’ - lokatie:

Webinar organisatie rondom infectiepreventiebeleid in relatie tot corona - lokatie:

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

De Roze Olifant - lokatie:

Dutch Hematology Congress / 1e virtual nursing symposium - lokatie:

Regioavond medische oncologie - lokatie: Groningen (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Dutch Hematology Congress / 1e virtual nursing symposium - lokatie:

Dutch Hematology Congress / 1e virtual nursing symposium - lokatie:

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

MS en COVID-19, op weg naar de uitgang - lokatie:

Stolling en Antistolling, door Maag Darm Lever arts Dr. C. Bolwerk voor verpleegkundigen - lokatie: Breda (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Deventer (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Mirrors of Medicine - lokatie: Breda (NL)

Nieuwe NHG standaard Astma en COPD - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Gastroenterologische Oncologische Zorg - lokatie:

Cursus Hematologie Verpleegkunde 2102 - lokatie: Nijmegen (NL)

Herhaling BHV + e-learning - lokatie: Winschoten (NL)

Introductiemodule Zorgtechnologie - lokatie: Enschede (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Refereerbijeenkomst herstelgericht werken - lokatie:

Regionaal Webinar urologie Twente/ Achterhoek 2021 - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Nieuw Verpleegkundig Leiderschap 2021 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Webinar serie: Therapie(on)trouw in de oncologie - lokatie:

Klinisch redeneren - lokatie: Nieuwegein (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Complementaire Zorg rondom de Stervensfase, Sedatie en Euthanasie - lokatie: Wernhout (NL)

Webinar: De aanzet tot beweging: van ‘moetivatie’ naar motivatie - lokatie:

Inspiratiesessie ‘ aan de slag met infectiepreventie in je team en organisatie’ - lokatie:

Online begeleiding bij kanker - lokatie: Utrecht (NL)

THOON nascholing Patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden in de huisartsenpraktijk V&VN - lokatie: Hengelo (NL)

BENN scholing calcium/fosfaat en hypertensie - lokatie:

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiden Aandachtsvelders Infectiepreventie - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Cursus Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Utrecht (NL)

Post-HBO Registeropleiding tot Professional Coach - lokatie: Rotterdam (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Leergang CMIO/CNIO 2021-2022: Module 1-6 - lokatie: Amersfoort (NL)

Online Participanten Bijeenkomst CASS18+ - lokatie:

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

BENN scholing calcium/fosfaat en hypertensie - lokatie:

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Eindhoven (NL)

Stoppen met roken. Hoe help je de kwetsbare roker? - lokatie: Utrecht (NL)

Crossroads Webinar - COVID-19 - lokatie:

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Leid met Lef! - lokatie: Amsterdam (NL)

Online - Nationaal AYA Jong & Kanker congres - lokatie:

Online Congres - ADHD of druk gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse basiscursus psycho-oncologie - lokatie: Haren (NL)

cardiologiecursus voor cardiologie verpleegkundigen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Pijn en pijnbestrijding - lokatie: Ede (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit - lokatie: Leeuwarden (NL)

Nieuwe NHG standaard Astma en COPD - lokatie:

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Regionaal symposium mammacarcinoom Noordoost-Nederland; ‘Diagnostiek, behandeling en nazorg van borstkanker’ - lokatie: Digitaal (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Parkinson en Multiple sclerose - lokatie: Hoogeveen (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie:

Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen - lokatie: Utrecht (NL)

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie:

5e Rijnmondse Multidisciplinaire Symposium - lokatie: Rotterdam (NL)

MPN avond voor verpleegkundigen - lokatie: Horst (NL)

Online Congres- Verslavingsproblematiek 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

6e Jaarsymposium Forensische Ggz 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Non-farmacologische interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie - lokatie: Groningen (NL)

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

23e Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie- Doelencongres - lokatie: Rotterdam (NL)

BHV herhaling reanimatie en AED - lokatie: Winschoten (NL)

Online Congres - Coping - Omgaan met stress - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg rondom het levenseinde - lokatie: Ede (NL)

ECG (Electrocardiogram) - lokatie: Amsterdam (NL)

ECG (Electrocardiogram) - lokatie: Amsterdam (NL)

Prostaatcarcinoom Consult 2020 - lokatie: Breda (NL)

8e Verpleegkundig Oncologisch Symposium - lokatie:

Inspiratiesessie ‘Zelf aan de slag met infectiepreventie’ - lokatie: