Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Zinspiratiemiddag - lokatie: Huissen (NL)

Herhaling Ploegleider 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Neurorevalidatie in de eerste lijn - lokatie: Haarlem (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

6e Nederlandse Straatdokters Symposium "Trauma op Straat" - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

DIGITALISERING IN DE ZORG - lokatie: Zeist (NL)

Ishika Nursing - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Refereeravond "Post IC Syndroom: er is leven na de IC! - lokatie:

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

IBD en intimiteit - lokatie:

Nursing | Brein College met Prof.dr. Erik Scherder - lokatie: Ede (NL)

Peritoneaal Dialyse - lokatie: Nieuwegein (NL)

Kinderverpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

e-Xpert VMS: Vitaal bedreigde patiënt voor artsen
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Beïnvloeden van irreële ziektepercepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Beïnvloeden van irreële ziektepercepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
CampusMed Cerebrovasculair accident (CVA)
CareUp - Verpleegtechnische handelingen e-learning
CASPIR Module 1
Communicatie rond donatie
Communicatiehulpmiddelen bij ALS
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning CVRM voor gevorderden
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning: Transitie ouderschap en hechtingsproces
Epilepsie
Epilepsie in de ANW in de verstandelijk gehandicaptenzorg
Epilepsie in de ANW in de verstandelijk gehandicaptenzorg
Epilepsie in de ANW in de verstandelijk gehandicaptenzorg
Epilepsie in de ANW in de verstandelijk gehandicaptenzorg
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Zenuwstelsel
e-Xpert DA: Hartfalen
e-Xpert ECG: 3D Coronairanatomie
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie
e-Xpert VBH: Bronchiaal Toilet
e-Xpert VBH: Inbrengen neusmaagsonde
e-Xpert VBH: Intraveneuze canule/Perifeer Infuus
e-Xpert VBH: Suprapubische katheter verwisselen
e-Xpert VMS: De Vitaal Bedreigde Patiënt
e-Xpert VMS: De Vitaal Bedreigde Patiënt (Amphia)
e-Xpert VVT: Afasie
e-Xpert VVT: CVA
e-Xpert VVT: Delier
e-Xpert VVT: Dementie
e-Xpert VVT: Diepe dementie
e-Xpert VVT: Duodopa pomp
e-Xpert VVT: Epilepsie
e-Xpert VVT: Inbrengen neusmaagsonde en sondevoeding
e-Xpert VVT: Multiple sclerose
e-Xpert VVT: Niet Aangeboren Hersenletsel
e-Xpert VVT: Niet Aangeboren Hersenletsel
e-Xpert VVT: PEG wisselen
e-Xpert VVT: Pijn
e-Xpert VVT: Verslikking
e-Xpert: Bijnierpathologie
e-Xpert: Classificatiesystemen
e-Xpert: CT scan
e-Xpert: CVA
e-Xpert: De keten van orgaandonatie Intensive Care
e-Xpert: De keten van orgaandonatie Neurologie
e-Xpert: De keten van orgaandonatie Spoedeisende hulp
e-Xpert: Delier
e-Xpert: Dementie
e-Xpert: Gehoor- en visusproblemen
e-Xpert: hbo VVH: 03. Vitale parameters
e-Xpert: hbo VVH: 08. Pijnbestrijding
e-Xpert: LPA PrehospitALS - Neurologie
e-Xpert: Medisch rekenen voor operatie-assistenten (Dijklander Ziekenhuis)
e-Xpert: Methodes van gegevens verzamelen
e-Xpert: Parkinson
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Schedel- en hersenletsel
e-Xpert: Stralingshygiëne
e-Xpert: Zenuwstelsel
Gebruik hulpmiddelen verplaatsen cliënten
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Herkennen van irreële ziekte percepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Interstitiële longziekten
Intervisie verzorgenden en verpleegkundigen
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Klinische lessen Noorderzorg
klinsche lessen neurologie
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Migraine Nurse Educator program
Migraine Nurse Educator program
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Regiobijeenkomst Hersenmetastasen werkgroep CZS Zuid Nederland
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Studiemiddag wijkverpleegkundigen
Test
TVBZorg-1A Neuro
TVBZorg-1B Neuro
TVBZorg-2A Neuro
TVBZorg-2B Neuro
Vaardigheidstraing/toetsing VRH Noorderzorg
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Voeding & vocht
Webcast lage rug - Practicum
WebTV De MS-richtlijn
WebTV Digitale vlucht naar ACTRIMS
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wijkgericht Werken

Palliatieve zorg bij mensen met dyspnoe, zuurstof en kans op een grote bloeding - lokatie: Den Haag (NL)

Summerschool 2020: Zigeving in de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus ‘Grip op Gezondheid’; een gespreksmethode die is gebaseerd op de Participatieve Aanpak - lokatie:

POP APK voor Verzorgenden & Verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Nuenen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Casemanagement Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Palliatieve zorg bij mensen met dyspnoe, zuurstof en kans op een grote bloeding - lokatie: Gouda (NL)

Basiscursus Professioneel omgaan met cliënten/patiënten met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Utrecht (NL)

Casemanagement Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY) - lokatie: Haarlem (NL)

Ketenbrede scholing neurorevalidatie 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Bedrijfskunde - lokatie: Alkmaar (NL)

Dementie Update 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium ' Probleemgedrag in de ouderenzorg: samen staan we sterker - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

HBO geaccrediteerde opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ICC op 4e dinsdag in september "Klinische uitdagingen binnen IBD" - lokatie:

Jaaropleiding Aromazorg in de Zorg Wernhout JLW - lokatie: Wernhout (NL)

Jaaropleiding Aromazorg in de Zorg Wernhout JLW - lokatie: Wernhout (NL)

Palliatieve zorg bij mensen met dyspnoe, zuurstof en kans op een grote bloeding - lokatie: Delft (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Nascholing Shared Decision Making. - lokatie: Eindhoven (NL)

Nursing Congres | Niet-aangeboren hersenletsel - lokatie: Ede (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Nascholing Shared Decision Making. - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgopleiding Wondverpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

AMLS Provider Course - lokatie: Harderwijk (NL)

8e Post-ECTRIMS regionale nascholing - lokatie: Amsterdam (NL)

Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie - lokatie: Haarlem (NL)

Trainingsdag Ouderenpsychiatrie in de VVT sector - lokatie: Nijmegen (NL)

8e Post-ECTRIMS regionale nascholing - lokatie: Eindhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

suicidepreventie bij jongeren - lokatie: Ede (NL)

8e Post-ECTRIMS regionale nascholing - lokatie: Zwolle (NL)

8e Post-ECTRIMS regionale nascholing - lokatie: Dordrecht (NL)

Focus op Oxytocine - lokatie: Otterlo (NL)

11e landelijk PsyQ ADHD congres - lokatie: Amersfoort (NL)

Kinderdermatologie - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Versterken eigen regie voor en door verpleeghuismedewerkers - lokatie:

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Versterken eigen regie voor en door wijkzorgmedewerkers - lokatie:

Effectief en verbindend communiceren - lokatie: Woerden (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Verdieping leerlijn Kwaliteitsverpleegkundige in het Verpleeghuis - lokatie:

Palliatieve zorg bij mensen met dyspnoe, zuurstof en kans op een grote bloeding - lokatie: Leiden (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Scope GGD/SEH Themadag 5 Neurologie - lokatie: Maastricht (NL)

Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Vervolgopleiding Wondverpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Ketenbrede scholing neurorevalidatie 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Kinderneurologie 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

symposium Hematologie; Keynote en Casuïstiek - lokatie: Eelderwolde (NL)

12e Twents Hematologie Symposium - lokatie: Delden (NL)