Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

ENPC Provider course - lokatie: Roosendaal (NL)

Opsporen oogafwijkingen - lokatie: Zoetermeer (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2. E-Learning Huidverzorging en persoonlijke hygiene
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
6. Ontlastingscontinentie en beheer van de stoelgang
ABCDE Methodiek Ambulancezorg
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2020
Actieve bloedingen
Advanced Life Support
Advanced Life Support (ALS) Ambulancezorg
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Afdekken zuigende thoraxwond
Amputatie
Awareness-training CBRNe
AZN - Dedicated IC-overplaatsing COVID-19 patiënten
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basismodule soa (V&V - VSR)
Beademing met ballon en masker
Beademing met ballon na intubatie en met larynxmasker
Bekken stabiliseren
Beoefenen van voorbehouden en risicovolle handleingen
Beoordeling van bewustzijn en pupilreactie
BHV ondersteuner
Bibliotheek Monitor-Defibrillator
BIG-protocollen
BLS scholing
Botnaald inbrengen
Capillaire refill bepalen
Capnografie
CLAS 11 Gnkcie Assessment casuistiek
CLAS 11 Gnkcie Klinische lessen cyclus 2018
CLAS 11 Gnkcie Klinische lessen cyclus inzetgebied
Coniotomie
Corpus alienum verwijderen uit de luchtweg
De basis van Voeding
De politieke actualiteit in de zorg
Delier (2019) E-Learning
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
ECG interpretatie
ECG interpretatie basis
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
Elementaire Geneeskundige Vaardigheden (110) CLSK
Elementaire Geneeskundige Vaardigheden (EGV) 110 CLSK
Elyse E-learning
Endotracheaal intuberen
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Botten
e-Xpert Patients in airplanes - Medische repatriëring
e-Xpert VVT: Reanimatie (Coloriet)
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: EHBO
e-Xpert: LPA e-Xpert PrehospitALS: Algemeen
e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
e-Xpert: Tetanusprofylaxe
e-Xpert: VVT: Zuurstoftoediening (Careaz)
Gebruik IV-medicatie
Gebruik IV-medicatie CLSK
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Handgrepen voor de luchtweg
Hartmann Verdiepingsmodule Overloopincontinentie
Helm verwijderen
Hemostatisch gaas aanbrengen
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Hypothermie & Hyperthermie
ICD- Pacemakermagneet plaatsen
Inbrengen infuuscanule intraveneus vena jugularis externa
Incidentmanagement
Injecteren & Infusie Trainingsbibliotheek
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Kinderbijscholingsdagen
Larynxmasker inbrengen
Lichamelijk onderzoek
LPA 8,1 toets 2020
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatie toedienen met bolusinjectie via infuuscanule intraveneus
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Methodiek tactische hulpverlening incidentgebied
Modified Valsalva manoeuvre
Nasopharyngeal Airway inbrengen
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Ontlasten spanningspneumothorax
Oogletsels verzorgen
Oropharyngeal Airway inbrengen
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Reponeren, repositioneren en fixeren fracturen en luxaties
Risico Volle Voorbehouden Handelingen
Rotatietechnieken
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Servo-U | Maquet
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Teamontwikkeling
test
Tilassistentie
Tiltechnieken
Toekomstbestendige huidkankerzorg
Tourniquet aanbrengen
Trauma Life Support (TLS) Ambulancezorg
Traumazwachtel aanbrengen
Uitzuigen AZ
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verplaatstechnieken
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Voorbehouden en risicovolle handelingen
Webcast lage rug - Practicum
Wijkgericht Werken
ZiROP.nl

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Duikziekenverpleger opleiding 2021 - lokatie: Den Helder (NL)

Emergency Procedures Adult (EPA-cursus) - lokatie: Eindhoven (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Barendrecht (NL)

Voorbehouden handelingen CZSK 2021 - lokatie: Den Helder (NL)

HMIMS - lokatie:

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Airway Management voor de Acute patient - lokatie: Kolham (NL)

be prepared to be surprised - lokatie:

HMIMS - lokatie: Berg en Dal (NL)

Nationale SWAB A-team meeting / SWAB symposium - lokatie:

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie: Drachten (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Hooglanderveen (NL)

Proactief assisteren: cardiologie - lokatie: Harderwijk (NL)

TNCC Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie: Scheemda (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie:

Ketenavond Traumazorgnetwerk Midden-Nederland - lokatie:

Curriculum Clinical Leadership uitgebreid - lokatie: Garderen (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Hartfalen - lokatie: Voorschoten (NL)

Hoe kan voeding bijdragen aan het darmmicrobioom en laaggradige inflammatie bij diabetes type 2? - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Online Kenniscarrousel Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose - lokatie:

Richtlijnen carrousel: Richtlijn Motorische ontwikkeling en Mondgezondheid - lokatie: Eindhoven (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

TNCC Provider course - lokatie: Den Haag (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Laboratorium Diagnostiek 2021 DGOTC - lokatie: Hilversum (NL)

Training Dementie, Delier en onbegrepen gedrag - lokatie: Eemnes (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)

ECG (Electrocardiogram) gespecialiseerd verpleegkundige - lokatie: Amsterdam (NL)

Richtlijnen carrousel: Richtlijn Motorische ontwikkeling en Mondgezondheid - lokatie: Helmond (NL)

Het evidence-based geboorteplan: De BevalKaart - lokatie:

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie:

Leermodule Allergiemanagement - lokatie: Almere (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Apeldoorn (NL)

Post-EHA & ICML bijeenkomst - lokatie: Roermond (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

"Uw problemen gaan in rook op 2.0" - lokatie:

Operational Readiness Aeromedical Course (ORAC) 2017/2018 - lokatie: Rijen (NL)

Casusistiek/Training Duikmedisch - lokatie: Den Helder (NL)

soa-hiv Expertmeeting 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

verslavingszorg in de acute hulpverlening - lokatie:

Herhaling Bedrijfshulpverlening ZSM 2021/2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Hart voor diabetes type 2 - lokatie:

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Herhaling medische aspecten bij duiken A CZSK 2021 - lokatie: Den Helder (NL)

Voorbehouden handelingen CZSK 2021 - lokatie: Den Helder (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Opleiding Spiritualiteit en Zingeving - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Amsterdam (NL)

Deskundigheidsbevordering MBO - Spaarne Gasthuis - lokatie:

Farmacotherapie nascholing - lokatie:

Module Coachen met de Verbeeldingstoolkit 3.0 - lokatie: Amsterdam (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)

Incidentenanalyse en calamiteitenonderzoek met PRISMA / SIRE methodiek voor Verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Casusistiek/Training Duikmedisch - lokatie: Den Helder (NL)

DRES 2021 en CathlabSymposium 2021 - lokatie: Nijkerk (NL)

DRES 2021 en CathlabSymposium 2021 - lokatie: Nijkerk (NL)

Systeem Therapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

DRES 2021 en CathlabSymposium 2021 - lokatie: Nijkerk (NL)

DRES 2021 en CathlabSymposium 2021 - lokatie: Nijkerk (NL)

IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Apeldoorn (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

6-daags Schakelaanbod - Intensieve training - lokatie: Soesterberg (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Laboratorium Diagnostiek 2021 DGOTC - lokatie: Hilversum (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Hengelo (NL)

Cicero Regionale Refereeravond Zuid-West NL 2021 - lokatie:

Grijs en van de wijs - lokatie: Zeist (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)