Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Triage op de Spoedeisende Hulp - lokatie: Geldrop (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2019-2020: Ambulancemedewerkers: Werken met een meldcode - V&V
ABCDE Methodiek Ambulancezorg
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2020
Actieve bloedingen
Advanced Life Support
Advanced Life Support (ALS) Ambulancezorg
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Afdekken zuigende thoraxwond
Amputatie
Awareness-training CBRNe
AZN - Dedicated IC-overplaatsing COVID-19 patiënten
Basic Life Support en werken met een Automatische Defibrillator (BLS/AED) 111 CLSK
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Beademing met ballon en masker
Beademing met ballon na intubatie en met larynxmasker
Bekken stabiliseren
Beoefenen van voorbehouden en risicovolle handleingen
Beoordeling van bewustzijn en pupilreactie
BHV ondersteuner
Bibliotheek Monitor-Defibrillator
BIG-protocollen
BLS scholing
Botnaald inbrengen
Capillaire refill bepalen
Capnografie
CASPIR Online 2020
CLAS 11 Gnkcie Assessment casuistiek
CLAS 11 Gnkcie Klinische lessen cyclus 2018
CLAS 11 Gnkcie Klinische lessen cyclus inzetgebied
CLL-update 2020
Coniotomie
Corpus alienum verwijderen uit de luchtweg
De Basis op orde
De ideale inhalator bestaat! Feit of fabel?
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
Diabetes voetzorg - deel 1
Digitale Leerweken 2021 - V&V en VSR
ECG interpretatie
ECG interpretatie basis
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning COVID-19-vaccinatie
E-learning DSM 5
E-learning Fysieke belasting bij verplaatsen in bed (en het gebruik van glijzeilen/glijlakens)
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Very Brief Advice bij de behandeling van rookverslaving
Elementaire Geneeskundige Vaardigheden (110) CLSK
Elementaire Geneeskundige Vaardigheden (EGV) 110 CLSK
Endotracheaal intuberen
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Botten
e-Xpert Patients in airplanes - Medische repatriëring
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: EHBO
e-Xpert: LPA e-Xpert PrehospitALS: Algemeen
e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
e-Xpert: Tetanusprofylaxe
e-Xpert: VVT: Zuurstoftoediening (Careaz)
Extrafijne formulering OnDemand
Gebruik IV-medicatie
Gebruik IV-medicatie CLSK
Gebruik IV-medicatie CLSK
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Handgrepen voor de luchtweg
Helm verwijderen
Hemostatisch gaas aanbrengen
Hypothermie & Hyperthermie
ICD- Pacemakermagneet plaatsen
Inbrengen infuuscanule intraveneus vena jugularis externa
Incidentmanagement
infectiepreventie in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen
Injecteren & Infusie Trainingsbibliotheek
Interstitiële longziekten
Interstitiële Longziekten - Module 3: Longfibrose: Diagnostiek & behandeling
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Keten van orgaandonatie
Kinderbijscholingsdagen
Klinisch redeneren cardiovasculair systeem
Klinisch redeneren respiratoir systeem
Larynxmasker inbrengen
Lichamelijk onderzoek
LPA 8,1 toets 2020
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatie toedienen met bolusinjectie via infuuscanule intraveneus
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Methodiek tactische hulpverlening incidentgebied
Modified Valsalva manoeuvre
Nasopharyngeal Airway inbrengen
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nieuwe richtlijnen astma
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met Coronavirus
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Ontlasten spanningspneumothorax
Oogletsels verzorgen
Oropharyngeal Airway inbrengen
OZOverbindzorg voor zorgprofessionals in de zorg
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement V&VN
Reponeren, repositioneren en fixeren fracturen en luxaties
Rotatietechnieken
Scholing Digicoach VVT
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Servo-U | Maquet
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Tilassistentie
Tiltechnieken
Toetsen voorbehouden handelingen
Tourniquet aanbrengen
Trauma Life Support (TLS) Ambulancezorg
Traumazwachtel aanbrengen
Uitzuigen AZ
Vaardigheid katheteriseren van de blaas
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verplaatstechnieken
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verpleegtechnische handelingen A (4)
Verpleegtechnische handelingen B (4)
Voorbehouden en risicovolle handelingen
Webcast lage rug - Practicum
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
Werken met de meldcode in de gehandicaptenzorg
Wijkgericht Werken
Zorgverlening bij luchtwegen en gerelateerde problematiek (4)

Ambulance Masterclass 2021 - lokatie: Appeltern (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

CCU scholing Palpitaties - lokatie: Zwolle (NL)

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Voorbehouden handelingen CZSK 2021 - lokatie: Den Helder (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Nieuwe NHG standaard Astma en COPD - lokatie:

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Herhaling BHV + e-learning - lokatie: Winschoten (NL)

Herhaling medische aspecten bij duiken A CZSK 2021 - lokatie: Den Helder (NL)

Introductiecursus Infant Mental Health - lokatie:

Introductiemodule Zorgtechnologie - lokatie: Enschede (NL)

Maskerbeademing (NPPV) kinderen 0-18 voor professionele zorgverleners - lokatie:

Refereerbijeenkomst herstelgericht werken - lokatie:

Teamtraining (CRM) op ongekende hoogte! 2020 - lokatie: Houten (NL)

Triage op de Spoedeisende Hulp - lokatie: Geldrop (NL)

Cardiac Care bijscholing module Collaps - lokatie: Zwolle (NL)

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

ENPC Provider course - lokatie: Rotterdam (NL)

LECK Congres 2021, Always look at the right side of life! Over kindermishandeling en wettelijke kwesties - lokatie: Utrecht (NL)

SVP.next - lokatie: Nijmegen (NL)

WCLC & ESMO TeleReview 2020 - lokatie:

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Klinisch redeneren - lokatie: Nieuwegein (NL)

Herhaling medische aspecten bij duiken A CZSK 2021 - lokatie: Den Helder (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

FGO Webinar Motorische ontwikkeling, Houding & Beweging - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Guideline Informed Treatment-Personality Disorders (GIT-PD) - lokatie: Enschede (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Webinar: De aanzet tot beweging: van ‘moetivatie’ naar motivatie - lokatie:

PoZoB | DM Insulinebehandeling - lokatie: Veldhoven (NL)

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

THOON nascholing Patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden in de huisartsenpraktijk V&VN - lokatie: Hengelo (NL)

Webinar over BRMO’s , Corona in de thuiszorg - lokatie:

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Amsterdam (NL)

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

Online seminar Corona: jeugd beter begrepen, jeugd beter begeleid - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiden Aandachtsvelders Infectiepreventie - lokatie:

Thema-avond Langerhans: Behandeling van kwetsbare patiënten met diabetes - lokatie: Middelburg (NL)

Begeleiding verdieping - lokatie: Breda (NL)

CCU scholing onderwerp Dyspneu - lokatie: Zwolle (NL)

ALS provider - lokatie: Bilthoven (NL)

IC nascholing Psychosociaal - lokatie: Zwolle (NL)

Post-HBO Registeropleiding tot Professional Coach - lokatie: Rotterdam (NL)

Herhaling medische aspecten bij duiken A CZSK 2021 - lokatie: Den Helder (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

Meldcode Huiselijk Geweld - lokatie:

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Herhaling medische aspecten bij duiken A CZSK 2021 - lokatie: Den Helder (NL)

Maskerbeademing (NPPV) kinderen 0-18 voor professionele zorgverleners - lokatie:

Online Participanten Bijeenkomst CASS18+ - lokatie:

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

CCU scholing Palpitaties - lokatie: Zwolle (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

SHARP UPDATE - lokatie: Oosterhout (NL)

TNCC Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Voorbehouden handelingen CZSK 2021 - lokatie: Den Helder (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten - lokatie: Houten (NL)

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Eindhoven (NL)

Gedeelde zorg - lokatie: Hoorn (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Crossroads Webinar - COVID-19 - lokatie:

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Online Congres - ADHD of druk gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Acute Kinder Opvang AKO herhaling - lokatie: Zwolle (NL)

Begrenzingen aan de Intensive Care Geneeskunde 2020 - lokatie: Tiel (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Hengelo (NL)

Regioscholing SEH verpleegkundigen: Interne - lokatie: Zwolle (NL)

Thuis in dwarslaesiezorg, Anatomie en fysiologie - lokatie:

Vervolgopleiding voor verpleegkundige in de palliatieve zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

Bijscholing infuustherapie (veneuze lijnen & poortsystemen) - lokatie: Leiderdorp (NL)

cardiologiecursus voor cardiologie verpleegkundigen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Verstandelijke beperking in de GGZ en/of jeugdzorg - lokatie:

Acute Kinder Opvang basis - lokatie: Zwolle (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit - lokatie: Leeuwarden (NL)

Nieuwe NHG standaard Astma en COPD - lokatie:

verkorte cyclus voorbehouden en risicovol handelen voor ervaren zorgverleners - lokatie: Tiel (NL)

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Herhaling medische aspecten bij duiken A CZSK 2021 - lokatie: Den Helder (NL)

Thuis in dwarslaesiezorg, Anatomie en fysiologie - lokatie:

TNCC Provider course - lokatie: Rotterdam (NL)

Trauma bij baby's en peuters - lokatie:

IC nascholing Hemodynamiek - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie:

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Warnsveld (NL)

Herhaling medische aspecten bij duiken A CZSK 2021 - lokatie: Den Helder (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Webinar over 5 momenten van handhygiëne in de thuiszorg - lokatie:

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Symposium 'Suïcidepreventie binnen GGZ Rivierduinen' - lokatie: Leiden (NL)

Voorbehouden handelingen CZSK 2021 - lokatie: Den Helder (NL)

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie:

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

IC nascholing Interne I - lokatie: Zwolle (NL)

Online Congres- Verslavingsproblematiek 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Non-farmacologische interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie - lokatie: Groningen (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

23e Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie- Doelencongres - lokatie: Rotterdam (NL)

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling reanimatie en AED - lokatie: Winschoten (NL)

CCU scholing onderwerp Dyspneu - lokatie: Zwolle (NL)

ENPC Refresher Course - lokatie: Tilburg (NL)

Maskerbeademing (NPPV) kinderen 0-18 voor professionele zorgverleners - lokatie:

Online Congres - Coping - Omgaan met stress - lokatie: Utrecht (NL)

ECG (Electrocardiogram) - lokatie: Amsterdam (NL)

ECG (Electrocardiogram) - lokatie: Amsterdam (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Regioscholing SEH verpleegkundigen: Traumachirurgie - lokatie: Zwolle (NL)

Train de Trainers (TT) - cursus Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten - lokatie: De Bilt (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek advanced - lokatie: Houten (NL)

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling - lokatie:

IC nascholing Ventilation - lokatie: Zwolle (NL)

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling - lokatie:

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Ambulance Masterclass MKA 2021 - lokatie: Appeltern (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Ondersteuningsconsulent als samenwerkingspartner - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Multiprobleemgezinnen - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Witte weken CZSK Marns - lokatie: Doorn (NL)

Cardiac Care bijscholing module Collaps - lokatie: Zwolle (NL)

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Voorbehouden handelingen CZSK 2021 - lokatie: Den Helder (NL)

Post-HBO Registeropleiding tot Professional Coach - lokatie: Noordwijk (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

IC nascholing Cardiologie - lokatie: Zwolle (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)