Begeleiden, hoe doe je dat? Part 2, Begeleiden vanuit persoonlijk leiderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2019-2020: Ambulancemedewerkers: Werken met een meldcode - V&V
ABCDE Methodiek Ambulancezorg
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2020
Actieve bloedingen
Advanced Life Support
Advanced Life Support (ALS) Ambulancezorg
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Afdekken zuigende thoraxwond
Amputatie
AromaZorg voor Angst voor een Onderzoek of Ingreep
Awareness-training CBRNe
AZN - Dedicated IC-overplaatsing COVID-19 patiënten
Basic Life Support en werken met een Automatische Defibrillator (BLS/AED) 111 CLSK
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Beademing met ballon en masker
Beademing met ballon na intubatie en met larynxmasker
Beïnvloeden van irreële ziektepercepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Bekken stabiliseren
Beoefenen van voorbehouden en risicovolle handleingen
Beoordeling van bewustzijn en pupilreactie
BHV ondersteuner
Bibliotheek Monitor-Defibrillator
BIG-protocollen
BLS scholing
Botnaald inbrengen
Capillaire refill bepalen
Capnografie
CLAS 11 Gnkcie Assessment casuistiek
CLAS 11 Gnkcie Klinische lessen cyclus 2018
CLAS 11 Gnkcie Klinische lessen cyclus inzetgebied
Coniotomie
Corpus alienum verwijderen uit de luchtweg
De Basis op orde
De politieke actualiteit in de zorg
Delier (2019) E-Learning
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
ECG interpretatie
ECG interpretatie basis
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning Kinderpalliatieve Zorg Nederland
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning ulcus cruris
e-learning Wet zorg en dwang
Elementaire Geneeskundige Vaardigheden (110) CLSK
Elementaire Geneeskundige Vaardigheden (EGV) 110 CLSK
Endotracheaal intuberen
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Botten
e-Xpert Patients in airplanes - Medische repatriëring
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: EHBO
e-Xpert: LPA e-Xpert PrehospitALS: Algemeen
e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
e-Xpert: Tetanusprofylaxe
e-Xpert: VVT: Zuurstoftoediening (Careaz)
Gebruik IV-medicatie
Gebruik IV-medicatie CLSK
Gebruik IV-medicatie CLSK
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Handgrepen voor de luchtweg
Helm verwijderen
Hemostatisch gaas aanbrengen
Hypothermie & Hyperthermie
iAM - editie 2021-1
ICD- Pacemakermagneet plaatsen
Inbrengen infuuscanule intraveneus vena jugularis externa
Incidentmanagement
Injecteren & Infusie Trainingsbibliotheek
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Keten van orgaandonatie
Kinderbijscholingsdagen
Larynxmasker inbrengen
Lichamelijk onderzoek
LPA 8,1 toets 2020
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatie toedienen met bolusinjectie via infuuscanule intraveneus
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medisch rekenen voor verpleegkundigen
Methodiek tactische hulpverlening incidentgebied
Modified Valsalva manoeuvre
Nasopharyngeal Airway inbrengen
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Ontlasten spanningspneumothorax
Oogletsels verzorgen
Oropharyngeal Airway inbrengen
Ouderengeneeskunde hoe ziet dit vak er nu en in de toekomst uit?
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Post-ASH Update voor verpleegkundigen
Preventie postpartum depressie
Preventie van depressie
Reponeren, repositioneren en fixeren fracturen en luxaties
Rotatietechnieken
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Servo-U | Maquet
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Tilassistentie
Tiltechnieken
Tourniquet aanbrengen
Trauma Life Support (TLS) Ambulancezorg
Traumazwachtel aanbrengen
Tweeluik MM deel 2 | R/R MM
Uitzuigen AZ
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verplaatstechnieken
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Voor jezelf zorgen als verpleegkundige, hoe dan?
Voorbehouden en risicovolle handelingen
Webcast lage rug - Practicum
Wijkgericht Werken
ZiROP.nl

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Ambulance Masterclass MKA 2021 - lokatie: Appeltern (NL)

CNE Vasculaire Zorg - Perifeer arterieel vaatlijden - lokatie:

Ketenavond Traumazorgnetwerk Midden-Nederland - lokatie:

Masterclass Gesprekstechnieken die ertoe doen: 1330 methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Curriculum Clinical Leadership uitgebreid - lokatie: Garderen (NL)

Omgaan met agressie en geweld - lokatie:

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Excessief huilende zuigeling of het klieven van een tongriempje: Aan het werk met een goed plan! - lokatie:

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Genetica en Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met agressie en geweld - lokatie:

Thema-avond Traumachirurgie 'Bekkenfracturen' - lokatie: Amsterdam (NL)

Webinar: Kopzorgen – van psychologische aspecten tot prikangst bij een chronische aandoening - lokatie:

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Leiderdorp (NL)

6e Kinderallergologie Symposium vrijdag 16 april 2021 - lokatie:

Menopauze en slaap - lokatie:

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

ENPC Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Obesitas, vanuit de expert besproken - lokatie:

Rijvaardigheid ambulancechauffeur 21/22 - lokatie: Helmond (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Witte weken CZSK Marns - lokatie: Doorn (NL)

Cardiac Care bijscholing module Collaps - lokatie: Zwolle (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Voorburg (NL)

Online spiegelavond Diabetes Mellitus – Hart en vaatziekten – Astma & COPD/ Rijncoepel - lokatie:

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

Voorbehouden handelingen CZSK 2021 - lokatie: Den Helder (NL)

17e Nationaal Reanimatie Congres, nieuwe richtlijnen reanimatie 2021, virtueel - lokatie: Nieuwegein (NL)

Groot Gelre cluster 1 - lokatie: Arnhem (NL)

Lecture: Time in Range, its use and implication in the treatment of (children with) type 1 diabetes - lokatie:

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

1-daagse bijscholing medicatietoediening, medicatieveiligheid, medisch rekenen & stomazorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

CAVE voor ambulance verpleegkundigen - lokatie: Boxmeer (NL)

Het Grote Landelijke POH/PVK/PVH Event - lokatie:

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

IC nascholing Cardiologie - lokatie: Zwolle (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Triage: Vliegwiel voor samenwerking in de regio - lokatie: Utrecht (NL)

Virtueel MDO, Longziekten en KNO - lokatie: Utrecht (NL)

Halfjaarlijkse tbc-bijeenkomst - lokatie:

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Verpleegtechnische technische handelingen - lokatie:

Online nascholing: Supermarktjungle’ - Alles wat u wilt weten over koolhydraten en de nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes - lokatie:

Ambulance Masterclass 2021 - lokatie: Appeltern (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Bunnik (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Pre Hospital Traumatic Circulatory Arrest & HOTT procedure. - lokatie:

Medische Training tijdens Berg/Winter/Jungletraining - lokatie: Älvdalen (SE)

Beginnende Dementie 2021 - lokatie:

Beginnende Dementie 2021 - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Omgaan met agressie en geweld - lokatie:

Scholing Kauw- en slikproblemen & passende voeding bij ouderen - lokatie: Eindhoven (NL)

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Apeldoorn (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Regionale Cardiac Care bijscholing Pijn op de borst - lokatie: Zwolle (NL)

Youth MHFA - lokatie:

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis - lokatie: Houten (NL)

Een onderbuikgevoel: Stress en de darm-brein as - lokatie:

Masterclass Diabetes type 1 - 2e lijn - interactief - lokatie:

Omgaan met agressie en geweld - lokatie:

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Laboratorium Diagnostiek 2021 DGOTC - lokatie: Hilversum (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

TNCC Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

TNCC Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Een pilletje minder? Leidt minder cardiovasculaire medicatie tot minder probleemgedrag? - lokatie: Utrecht (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Breda (NL)

Forensische blik - lokatie: Harderwijk (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Training Indiceren voor wijkverpleegkunidgen - lokatie: Zwolle (NL)

Webinar Onbegrepen gedrag binnen de Wzd - lokatie:

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Assen (NL)

Maak van voetzorg geen kopzorg - lokatie: Heerenveen (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Sittard (NL)

PROM's, PREM's en wearables - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Voorkomen van en omgaan met verbale agressie - lokatie: Voorburg (NL)

Omgaan met agressie en geweld - lokatie:

end of life issues - lokatie:

Herhaling medische aspecten bij duiken A CZSK 2021 - lokatie: Den Helder (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Groepsdynamica in het verpleeghuis - lokatie: Amersfoort (NL)

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie:

Omgaan met agressie en geweld - lokatie:

IC nascholing Interne I - lokatie: Zwolle (NL)

Intuberen kan je (weer) leren - lokatie:

Intuberen kan je (weer) leren - lokatie:

Regionale Cardiac Care bijscholing Pijn op de borst - lokatie: Zwolle (NL)

ENPC Refresher Course - lokatie: Tilburg (NL)

Nascholing Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep 2021 - lokatie:

1330 Gespreksleiderstraining - lokatie: Hilversum (NL)

1330 Gespreksleiderstraining - lokatie: Hilversum (NL)

Dubbel Diagnose | Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

ENPC Provider course - lokatie: Den Haag (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

PHTLS Refresher Course - lokatie: Harderwijk (NL)

Acute Kinder Opvang basis - lokatie: Zwolle (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten - lokatie: Houten (NL)

Herhaling medische aspecten bij duiken A CZSK 2021 - lokatie: Den Helder (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Omgaan met agressie en geweld - lokatie:

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Rijvaardigheid ambulancechauffeur 21/22 - lokatie: Helmond (NL)

Ambulance Masterclass MKA 2021 - lokatie: Appeltern (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Rijvaardigheid ambulancechauffeur 21/22 - lokatie: Helmond (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training CADD-Legacy PCA Pomp - lokatie:

Omgaan met agressie en geweld - lokatie:

DRES 2021 en CathlabSymposium 2021 - lokatie: Nijkerk (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

ENPC Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Scholing Kauw- en slikproblemen & passende voeding bij ouderen - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

DRES 2021 en CathlabSymposium 2021 - lokatie: Nijkerk (NL)

EUS Virtual Live from Amsterdam 2021 - lokatie:

MuziekGeluk - lokatie: Utrecht (NL)

Rijvaardigheid ambulancechauffeur 21/22 - lokatie: Helmond (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

115 OGZ Medisch rekenen en medicatie - lokatie: Rijen (NL)

Rijvaardigheid ambulancechauffeur 21/22 - lokatie: Helmond (NL)

ENPC Provider course - lokatie: Roosendaal (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Duikziekenverpleger opleiding 2021 - lokatie: Den Helder (NL)

Emergency Procedures Adult (EPA-cursus) - lokatie: Eindhoven (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Voorbehouden handelingen CZSK 2021 - lokatie: Den Helder (NL)

Hét Leefstijl Symposium - lokatie: Almelo (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

HMIMS - lokatie: Berg en Dal (NL)

TNCC Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Laboratorium Diagnostiek 2021 DGOTC - lokatie: Hilversum (NL)

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

Hoe ontwerp ik blijvende gedragsverandering? - lokatie:

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie: