Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Triage op de Spoedeisende Hulp - lokatie: Geldrop (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2019-2020: Ambulancemedewerkers: Werken met een meldcode - V&V
ABCDE Methodiek Ambulancezorg
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2020
Advanced Life Support (ALS) Ambulancezorg
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
AZN - Dedicated IC-overplaatsing COVID-19 patiënten
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
CASPIR Online 2020
CLL-update 2020
De Basis op orde
De ideale inhalator bestaat! Feit of fabel?
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
Diabetes voetzorg - deel 1
Digitale Leerweken 2021 - V&V en VSR
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning COVID-19-vaccinatie
E-learning DSM 5
E-learning Fysieke belasting bij verplaatsen in bed (en het gebruik van glijzeilen/glijlakens)
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Very Brief Advice bij de behandeling van rookverslaving
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert VBH: Toedienen van zuurstof
e-Xpert VVT: Verpleegkundige triage
e-Xpert VVT: EHBO voor helpenden
e-Xpert VVT: SBAR methode
e-Xpert VVT: Zuurstoftoediening (2017)
e-Xpert: Vitale parameters
e-Xpert: Anafylaxie
e-Xpert: Brand, Ontruiming en Communicatie (Dijklander Ziekenhuis)
e-Xpert: Communicatie in de zorg via SBARR (St Jansdal)
e-Xpert: Hart-longmachine
e-Xpert: Heuptrauma
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Aanvullingen op de primary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - ABCDE opvang van zwangeren
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Brandwonden
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Herkennen van de vitaal bedreigde patiënt
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Koudeletsels
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Ouderen en kinderen
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Overdragen van informatie via de SBAR
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Sepsis
e-Xpert: LPA PrehospitALS - Neurologie
e-Xpert: LPA PrehospitALS Cardiologie
e-Xpert: LPA Prehospitals: ABCDE
e-Xpert: LPA Prehospitals: Psychiatrie
e-Xpert: PrehospitALS: Traumachirurgie
Extrafijne formulering OnDemand
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
GGB-toets
infectiepreventie in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen
Interstitiële longziekten
Interstitiële Longziekten - Module 3: Longfibrose: Diagnostiek & behandeling
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Keten van orgaandonatie
Klinisch redeneren cardiovasculair systeem
Klinisch redeneren respiratoir systeem
LPA 8,1 toets 2020
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Methodiek tactische hulpverlening incidentgebied
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Newborn Life Support
Nieuwe richtlijnen astma
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met Coronavirus
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
OZOverbindzorg voor zorgprofessionals in de zorg
Paediatric Advanced Life Support (PALS) Ambulancezorg
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement V&VN
Scholing Digicoach VVT
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Servo-U | Maquet
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Toetsen voorbehouden handelingen
Trauma Life Support (TLS) Ambulancezorg
Triage Algemeen/Huid
Vaardigheid katheteriseren van de blaas
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verpleegtechnische handelingen A (4)
Verpleegtechnische handelingen B (4)
Vooraankondiging & Overdracht (SBAR)
Webcast lage rug - Practicum
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
Werken met de meldcode in de gehandicaptenzorg
Wijkgericht Werken
Zorgverlening bij luchtwegen en gerelateerde problematiek (4)

Ambulance Masterclass 2021 - lokatie: Appeltern (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

CCU scholing Palpitaties - lokatie: Zwolle (NL)

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Nieuwe NHG standaard Astma en COPD - lokatie:

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Herhaling BHV + e-learning - lokatie: Winschoten (NL)

Introductiecursus Infant Mental Health - lokatie:

Introductiemodule Zorgtechnologie - lokatie: Enschede (NL)

Maskerbeademing (NPPV) kinderen 0-18 voor professionele zorgverleners - lokatie:

Refereerbijeenkomst herstelgericht werken - lokatie:

Teamtraining (CRM) op ongekende hoogte! 2020 - lokatie: Houten (NL)

Triage op de Spoedeisende Hulp - lokatie: Geldrop (NL)

Cardiac Care bijscholing module Collaps - lokatie: Zwolle (NL)

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

LECK Congres 2021, Always look at the right side of life! Over kindermishandeling en wettelijke kwesties - lokatie: Utrecht (NL)

SVP.next - lokatie: Nijmegen (NL)

WCLC & ESMO TeleReview 2020 - lokatie:

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Klinisch redeneren - lokatie: Nieuwegein (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

FGO Webinar Motorische ontwikkeling, Houding & Beweging - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Guideline Informed Treatment-Personality Disorders (GIT-PD) - lokatie: Enschede (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Webinar: De aanzet tot beweging: van ‘moetivatie’ naar motivatie - lokatie:

PoZoB | DM Insulinebehandeling - lokatie: Veldhoven (NL)

THOON nascholing Patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden in de huisartsenpraktijk V&VN - lokatie: Hengelo (NL)

Webinar over BRMO’s , Corona in de thuiszorg - lokatie:

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Amsterdam (NL)

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

Online seminar Corona: jeugd beter begrepen, jeugd beter begeleid - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiden Aandachtsvelders Infectiepreventie - lokatie:

Thema-avond Langerhans: Behandeling van kwetsbare patiënten met diabetes - lokatie: Middelburg (NL)

Begeleiding verdieping - lokatie: Breda (NL)

CCU scholing onderwerp Dyspneu - lokatie: Zwolle (NL)

ALS provider - lokatie: Bilthoven (NL)

IC nascholing Psychosociaal - lokatie: Zwolle (NL)

Post-HBO Registeropleiding tot Professional Coach - lokatie: Rotterdam (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

Meldcode Huiselijk Geweld - lokatie:

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Maskerbeademing (NPPV) kinderen 0-18 voor professionele zorgverleners - lokatie:

Online Participanten Bijeenkomst CASS18+ - lokatie:

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

CCU scholing Palpitaties - lokatie: Zwolle (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

SHARP UPDATE - lokatie: Oosterhout (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten - lokatie: Houten (NL)

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Eindhoven (NL)

Gedeelde zorg - lokatie: Hoorn (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Crossroads Webinar - COVID-19 - lokatie:

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Online Congres - ADHD of druk gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Acute Kinder Opvang AKO herhaling - lokatie: Zwolle (NL)

Begrenzingen aan de Intensive Care Geneeskunde 2020 - lokatie: Tiel (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Hengelo (NL)

Regioscholing SEH verpleegkundigen: Interne - lokatie: Zwolle (NL)

Thuis in dwarslaesiezorg, Anatomie en fysiologie - lokatie:

Vervolgopleiding voor verpleegkundige in de palliatieve zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

Bijscholing infuustherapie (veneuze lijnen & poortsystemen) - lokatie: Leiderdorp (NL)

cardiologiecursus voor cardiologie verpleegkundigen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Verstandelijke beperking in de GGZ en/of jeugdzorg - lokatie:

Acute Kinder Opvang basis - lokatie: Zwolle (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit - lokatie: Leeuwarden (NL)

Nieuwe NHG standaard Astma en COPD - lokatie:

verkorte cyclus voorbehouden en risicovol handelen voor ervaren zorgverleners - lokatie: Tiel (NL)

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Thuis in dwarslaesiezorg, Anatomie en fysiologie - lokatie:

Trauma bij baby's en peuters - lokatie:

IC nascholing Hemodynamiek - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie:

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Warnsveld (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Webinar over 5 momenten van handhygiëne in de thuiszorg - lokatie:

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Symposium 'Suïcidepreventie binnen GGZ Rivierduinen' - lokatie: Leiden (NL)

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie:

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

IC nascholing Interne I - lokatie: Zwolle (NL)

Online Congres- Verslavingsproblematiek 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Non-farmacologische interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie - lokatie: Groningen (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

23e Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie- Doelencongres - lokatie: Rotterdam (NL)

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling reanimatie en AED - lokatie: Winschoten (NL)

CCU scholing onderwerp Dyspneu - lokatie: Zwolle (NL)

Maskerbeademing (NPPV) kinderen 0-18 voor professionele zorgverleners - lokatie:

Online Congres - Coping - Omgaan met stress - lokatie: Utrecht (NL)

ECG (Electrocardiogram) - lokatie: Amsterdam (NL)

ECG (Electrocardiogram) - lokatie: Amsterdam (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Regioscholing SEH verpleegkundigen: Traumachirurgie - lokatie: Zwolle (NL)

Train de Trainers (TT) - cursus Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten - lokatie: De Bilt (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek advanced - lokatie: Houten (NL)

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling - lokatie:

IC nascholing Ventilation - lokatie: Zwolle (NL)

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling - lokatie:

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Ambulance Masterclass MKA 2021 - lokatie: Appeltern (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Ondersteuningsconsulent als samenwerkingspartner - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Multiprobleemgezinnen - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Cardiac Care bijscholing module Collaps - lokatie: Zwolle (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Post-HBO Registeropleiding tot Professional Coach - lokatie: Noordwijk (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

IC nascholing Cardiologie - lokatie: Zwolle (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)