Basisjaar haptonomie - lokatie: Amersfoort (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

NRR BIC (P)BLS hercertificering - lokatie: Haarlem (NL)

NRR Opfriscursus Reanimatieinstructeur BLS - lokatie: Haarlem (NL)

NRR Opfriscursus Reanimatieinstructeur PBLS - lokatie: Haarlem (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
9 ijzersterke communicatievaardigheden in palliatieve zorg
ABCDE Methodiek Ambulancezorg
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2021
Advanced Life Support (ALS) Ambulancezorg
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
AZN - Dedicated IC-overplaatsing COVID-19 patiënten
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Blaaskatheter via de urethra verzorgen
BLS scholing
Breath Online: Ernstig astma bij kinderen en zwangere vrouwen - verantwoord gebruik van biologicals, waar liggen de uitdagingen?
BSL e-learning - PerfectFit@Night
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
CareUp - Verpleegtechnische handelingen e-learning
CBRN E-learning
De coachende zorgprofessional
De politieke actualiteit in de zorg
Delier (2019) E-Learning
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Diabetes
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Rookvrije Ouders
E-learning: Nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Allergie Immunotherapie’
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert Prehospitals: ABCDE
e-Xpert PrehospitALS: Cardiologie
e-Xpert PrehospitALS: Neurologie
e-Xpert Prehospitals: Psychiatrie
e-Xpert PrehospitALS: Traumachirurgie
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert VBH: Toedienen van zuurstof
e-Xpert VVT: Verpleegkundige triage
e-Xpert VVT: EHBO voor helpenden
e-Xpert VVT: SBAR methode
e-Xpert VVT: Zuurstoftoediening (2017)
e-Xpert: Vitale parameters
e-Xpert: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
e-Xpert: Anafylaxie
e-Xpert: Brand, Ontruiming en Communicatie (Dijklander Ziekenhuis)
e-Xpert: Communicatie in de zorg via SBARR (St Jansdal)
e-Xpert: Datalekken in de zorg
e-Xpert: Hart-longmachine
e-Xpert: Heuptrauma
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Aanvullingen op de primary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - ABCDE opvang van zwangeren
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Brandwonden
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Herkennen van de vitaal bedreigde patiënt
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Koudeletsels
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Ouderen en kinderen
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Overdragen van informatie via de SBAR
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Sepsis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
GGB-toets
Griepvaccinatie
Handvatten in de behandeling van SPMS – Multidisciplinaire zorg bij progressieve MS
Handvatten in de behandeling van SPMS – Progressie bij MS, is het wat het is?
Handvatten in de behandeling van SPMS – Transitie van RRMS naar SPMS
Het MARCH-protocol voor First Responders
Ins en outs MMT
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Kennisclips Kwaliteitsverbtering
Longkanker Congres Update 2021
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Methodiek tactische hulpverlening incidentgebied
Module 2: Stimuleren online inzage in dossier onder patiënten
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Newborn Life Support
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online WMO GCP training - V&VN - myGCP.nl
Paediatric Advanced Life Support (PALS) Ambulancezorg
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Pediatric Emergency Procedures (PEP) | e-learning
Risico Volle Voorbehouden Handelingen
Samen Beslissen met ouderen met mulitmorbiditeit (ID nummer: 359114)
Scholing Digicoach VVT
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Servo-U | Getinge
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Teamontwikkeling
Train de Vaardigheidstrainer (BiG-assessor)
Trauma Life Support (TLS) Ambulancezorg
Triage Algemeen/Huid
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Vooraankondiging & Overdracht (SBAR)
Webcast lage rug - Practicum
Webinar Be connected
Werken met de meldcode in de gehandicaptenzorg
Wijkgericht Werken
ZiROP.nl

IC nascholing Hemodynamiek - lokatie: Zwolle (NL)

Kennisoverdracht, coachvaardigheden en rolbepaling voor (kwaliteits)verpleegkundige - lokatie: Hoorn (NL)

Live webinar: Diabetes: welcome to the (near) future! - lokatie:

Professionele Reflectie Dag 2021 - lokatie: Hengelo (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

VT Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Immediate Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Ambulance Masterclass 2022 - lokatie: Appeltern (NL)

CCU scholing Palpitaties - lokatie: Zwolle (NL)

Digitalisering en patiënten met lage gezondheidsvaardigheden? - lokatie:

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

Pijn op de Borst - lokatie: Voorschoten (NL)

Ambulance Masterclass 2022 - lokatie: Appeltern (NL)

ENPC Provider course - lokatie: Roosendaal (NL)

Reg 1 2019 The perfect ten - lokatie: Drachten (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid - lokatie: Ede (NL)

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

IC nascholing Ventilation - lokatie: Zwolle (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Professionele Reflectie Dag 2021 - lokatie: Hengelo (NL)

PrEPxit: Hiv-preventie na stoppen met PrEP - lokatie:

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Onbegrepen gedrag in de ouderenzorg - lokatie:

Regionale Cardiac Care bijscholing Pijn op de borst - lokatie: Zwolle (NL)

The challenges of diabetes type 2 - lokatie:

11e Lagerhuisdebat Leverziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Professionele Reflectie Dag 2021 - lokatie: Hengelo (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

ALS provider - lokatie: Bilthoven (NL)

Je belangrijkste rol: Werkbegeleider zijn! - lokatie: Ede (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Scholingsdag JGZ_februari 2022_aanvraag AbSg en V&VN - lokatie: Arnhem (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 2022 - lokatie: Houten (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

Initiele cursus Praktijkbegeleiding - lokatie: Harderwijk (NL)

Negatieve druktherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning - lokatie:

Online NVKG-NVN Themamiddag - lokatie:

Pediatric Emergency Procedures (PEP) - lokatie: Maastricht (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Digitale kennismarkt consortium Ligare Laat je inspireren tot implementeren! - lokatie:

Immediate Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

LECK Congres 2022: Vroeg begonnen, veel gewonnen – samen-werken aan veiligheid van kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Professionele Reflectie Dag 2021 - lokatie: Hengelo (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Meerkerk (NL)

HMIMS - lokatie: Emmen (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Thema avond 2022 - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

NRR Basic Instructor Course BLS - lokatie: Haarlem (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Geldrop (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Relationele en seksuele ontwikkeling kinderen - lokatie:

Webinar: Van vroege introductie tot orale immunotherapie; nieuwe inzichten op het gebied van voedselallergie bij kinderen - lokatie:

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Diabetes Kennis Netwerk, thema GLP-1 - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Mythen Missers & Maatwerk Reizigersgeneeskunde 2022 - lokatie: Tiel (NL)

Reg 1 2019 The perfect ten - lokatie: Drachten (NL)

Schildklierfunctiestoornissen - lokatie:

8th Netherlands International Sepsis Symposium - lokatie: Tiel (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Behandeling van hersenmetastasen bij longkanker - lokatie: Zwolle (NL)

Regioscholing SEH verpleegkundigen: Traumachirurgie - lokatie: Zwolle (NL)

Trauma Nursing Core Course - Provider - lokatie: Stompetoren (NL)

Webinar PTSS - lokatie:

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Diabetes Kennis Netwerk, thema GLP-1 - lokatie:

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Reanimatie: what's new? - lokatie:

Reg 1 2019 The perfect ten - lokatie: Drachten (NL)

Verpleegkundige gerontologie en geriatrie - lokatie: Nijmegen (NL)

VT Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Arboverpleegkundige - lokatie: Nijmegen (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Ergocoach Zorg, 4-daagse training - lokatie: Tiel (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Workshop: carousel verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Zoetermeer (NL)

CCU scholing onderwerp Dyspneu - lokatie: Zwolle (NL)

Comorbiditeit bij volwassenen met autisme - lokatie: Amersfoort (NL)

Diabetes Kennis Netwerk, thema GLP-1 - lokatie:

Landelijk congres (Leerhuis) aanpak ouderenmishandeling - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass infectieziekten - lokatie: Utrecht (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Acute Kinder Opvang basis - lokatie: Zwolle (NL)

Immediate Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Try-out Integrale gezondheidszorg - lokatie: Hemmen (NL)

(online) Symposium DRCP (Dutch Rare Cancer Platform) - lokatie:

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Cursus Kwaliteitsverpleegkundige - lokatie: Leiderdorp (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

NRR BIC PBLS instructeur (verkorte cursus voor BLS instructeur) - lokatie: Haarlem (NL)

Praktijkopleider in de gezondheidszorg - lokatie: Leiden (NL)

Meldcode Huiselijk Geweld - lokatie: Hoorn (NL)

Reg 1 2019 The perfect ten - lokatie: Drachten (NL)

Regioscholing SEH verpleegkundigen: Interne - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Expertisedag voor de jeugdverpleegkundige 2022 - lokatie: 3521 AL (NL)

IC nascholing Psychosociaal - lokatie: Zwolle (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Hengelo (NL)

Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar PTSS - lokatie:

Basic Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Basic Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

NVPO Congres 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Opleiding tot verpleegkundig kwaliteitscoach - lokatie: Zeist (NL)

Ambulance Masterclass 2022 - lokatie: Appeltern (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Symposium Zorg rond de pasgeborene - Een start zonder stress; onze verantwoordelijkheid - lokatie: Ede (NL)

Verdieping van de nieuwe NHG-richtlijn CVRM - Verlengen - lokatie: Sassenheim (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Ambulance Masterclass 2022 - lokatie: Appeltern (NL)

Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (48 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Hypogonadisme bij mannen - lokatie:

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

HMIMS - lokatie:

Traumatische bevallinsgervaringen - lokatie: 3521 AL (NL)

Zwachtelen vaardigheidstraining - lokatie: Herten (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping van de nieuwe NHG-richtlijn CVRM - Verlengen - lokatie: Sassenheim (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Minisymposium Wijkverpleging - lokatie: Nijmegen (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

ENPC Refresher Course - lokatie: Tilburg (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

CCU scholing Palpitaties - lokatie: Zwolle (NL)

Epilepsie - lokatie: Hoorn (NL)

Workshop: carousel verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Zoetermeer (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

IC nascholing Ventilation - lokatie: Zwolle (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Trauma Nursing Core Course - Provider - lokatie: Stompetoren (NL)

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid - lokatie: Ede (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Reg 1 2019 The perfect ten - lokatie: Drachten (NL)

VT Pediatrie - lokatie:

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - Editie 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Workshop: carousel verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Nieuwegein (NL)

Cursus Voorbehouden en risicovolle handelingen: Enteraal - lokatie:

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)