AMLS Provider Course - lokatie: Harderwijk (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
ABCDE Methodiek Ambulancezorg
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2021
Advanced Life Support (ALS) Ambulancezorg
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
AZN - Dedicated IC-overplaatsing COVID-19 patiënten
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
Breath Online: Ernstig astma bij kinderen en zwangere vrouwen - verantwoord gebruik van biologicals, waar liggen de uitdagingen?
BSL e-learning - PerfectFit@Night
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
Crew Resource Management
De politieke actualiteit in de zorg
Delier (2019) E-Learning
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Dokter, ik las in de krant dat... - Leer als verpleegkundige zélf medisch nieuws duiden
Eetstoornissen: online college
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning; Astmacontrole in de praktijk
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert Prehospitals: ABCDE
e-Xpert PrehospitALS: Cardiologie
e-Xpert PrehospitALS: Neurologie
e-Xpert Prehospitals: Psychiatrie
e-Xpert PrehospitALS: Traumachirurgie
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert VBH: Toedienen van zuurstof
e-Xpert VVT: Verpleegkundige triage
e-Xpert VVT: EHBO voor helpenden
e-Xpert VVT: SBAR methode
e-Xpert VVT: Zuurstoftoediening (2017)
e-Xpert: Vitale parameters
e-Xpert: Anafylaxie
e-Xpert: Brand, Ontruiming en Communicatie (Dijklander Ziekenhuis)
e-Xpert: Communicatie in de zorg via SBARR (St Jansdal)
e-Xpert: Hart-longmachine
e-Xpert: Heuptrauma
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Aanvullingen op de primary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - ABCDE opvang van zwangeren
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Brandwonden
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Herkennen van de vitaal bedreigde patiënt
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Koudeletsels
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Ouderen en kinderen
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Overdragen van informatie via de SBAR
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Sepsis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
GGB-toets
Het MARCH-protocol voor First Responders
Ins en outs MMT
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Methodiek tactische hulpverlening incidentgebied
Microlearnings verpleegtechnische handelingen
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Newborn Life Support
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Paediatric Advanced Life Support (PALS) Ambulancezorg
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) - e-learning
Risico Volle Voorbehouden Handelingen
Scholing Digicoach VVT
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Servo-U | Getinge
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Teamontwikkeling
Trauma Life Support (TLS) Ambulancezorg
Triage Algemeen/Huid
Update Kinder- en Jeugdvaccinaties
Venapunctie voor de Doktersassistente, Verpleegkundige en Verzorgende IG
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Vooraankondiging & Overdracht (SBAR)
Webcast lage rug - Practicum
Wijkgericht Werken
ZiROP.nl

Cardiac Care bijscholing module Collaps - lokatie: Zwolle (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

Training Vlaggensysteem - lokatie: Venlo (NL)

Themadag NTS - lokatie: Maastricht (NL)

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

extreem!: luxaties en fracturen op straat - lokatie:

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Geldrop (NL)

Regioscholing SEH verpleegkundigen: Traumachirurgie - lokatie: Zwolle (NL)

Symposium Circulatoire insufficiëntie: Pompen of verzuipen!? - lokatie: Rotterdam (NL)

Diagnostiek luchtwegallergieën - lokatie: Almere (NL)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende( EVV) - lokatie:

4e DECU (Dutch ENETS Congress Update) - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Nieuwerkerk aan den IJssel (NL)

DM2, theorie en de praktijk - lokatie: Harlingen (NL)

Enoximon: Niet te veel, wel genoeg. Atopische aandoeningen en COVID-19 - lokatie:

Medical response to major incidents (MRMI) - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing "CArdio REnale MEtabole effecten van SGLT2-i" - lokatie: Akersloot (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Sittard (NL)

Zeden - lokatie:

Opleiding Casemanagement dementie - lokatie: Heerlen (NL)

Symposium Circulatoire insufficiëntie: Pompen of verzuipen!? - lokatie: Rotterdam (NL)

Triage van verloskundige (spoed)patiënten d.m.v. de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde - lokatie: Deventer (NL)

Yuceltraining - lokatie:

Zorg voor ouderen in de eerste lijn - lokatie: Zwolle (NL)

Emergency Procedures Adult (EPA-cursus) - lokatie: Sittard (NL)

Infectiepreventie in de Thuiszorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Live webinar Patient journey COPD - lokatie:

Nationaal POH Congres - Voorjaar 2021 - lokatie: Ede (NL)

Nieuwe inzichten vroeg introductie allergenen, meer aandacht voor noten - lokatie:

Training Vlaggensysteem - lokatie: Venlo (NL)

Venticare Live 2021 2 november - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Venticare Live 2021 2 november - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Baby don’t be afraid - lokatie: Leidschendam (NL)

DiabetesDebat - lokatie: Amersfoort (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Zeist (NL)

GIT-PD Jeugd training - lokatie: Utrecht (NL)

Netwerkconferentie van het Netwerk Vroege Psychose: VIP: the future is now! - lokatie: Eindhoven (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Sittard (NL)

Symposium: Gezonde leefstijl, goede basis! - lokatie: Wolvega (NL)

Training Anti decubitus - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Tillen en transfereren - lokatie: Leeuwarden (NL)

Verdiepingscursus Praktische Diabeteszorg voor verpleegkundigen - lokatie: Zeist (NL)

Congres Verder in Beweging 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Baby don’t be afraid - lokatie: Leidschendam (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Assen (NL)

ENPC Refresher Course - lokatie: Tilburg (NL)

Webinar Zorg op afstand - lokatie: Schiphol (NL)

Airway Management voor de Acute patient - lokatie: Kolham (NL)

Capaciteits-Coördinator - lokatie: Hilversum (NL)

CCU scholing Palpitaties - lokatie: Zwolle (NL)

Live webinar Therapietrouw - lokatie:

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Hengelo (NL)

Ambulancezorgconsult - lokatie: Harderwijk (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Den Haag (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Veenendaal (NL)

DM2, theorie en de praktijk - lokatie: Schiermonnikoog (NL)

Hadoks Acute zorg - Klinische lessen - lokatie: Den Haag (NL)

KNMG Webinar Verschil moet er zijn. Op zoek naar meer diversiteit en inclusie. - lokatie:

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Harderwijk (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Harderwijk (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten - lokatie: Houten (NL)

Dialyse Symposium - lokatie: Assen (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Harderwijk (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Harderwijk (NL)

Belevingsgerichte zorg (o.a. snoezelen) bij ouderen en in de psychogeriatrische zorg - lokatie: Zeeland (NL)

Farmacotherapie nascholing - lokatie:

Reg 1 2019 The perfect ten - lokatie: Drachten (NL)

Themadag NTS - lokatie: Maastricht (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Leefstijl & Diabetes - lokatie:

Masterclass Opbaren en verzorgen van een overleden baby - lokatie: Heemskerk (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Geldrop (NL)

Verpleegkundig Indiceren - lokatie: Zwolle (NL)

58e Gynaecongres - lokatie: Amersfoort (NL)

Landelijke bijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen vrouwelijke genitale verminking (vgv) van JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen - lokatie:

NVMO Congres 2021 - lokatie: Bergen (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Congres ‘De volgende stap in patiëntveiligheid’ - lokatie: Barneveld (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Sittard (NL)

Studiedag: Ik doe mee, ik hoor erbij! - lokatie: Utrecht (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Masterclass CF verpleegkundigen 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

symposium Oogheelkundige zorg - lokatie:

Tweedaagse Interactie Multidisciplinaire Masterclass Voeding & Intensive Care 2021 - lokatie: Ede (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Oostzaan (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Geldrop (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Symposium Verpleegkundige Advies Raad - lokatie: Oegstgeest (NL)

PrimaCura | Sandwichscholing 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie:

Obesitas - lokatie:

Reg 1 2019 The perfect ten - lokatie: Drachten (NL)

Symposium de HBO-V van de Toekomst - lokatie:

8e Oncologie Symposium van het Noorden - lokatie: Heerenveen (NL)

BIG5 Congres Ouderengeneeskunde 2021 - lokatie: Ede (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Sittard (NL)

SLAAP 2021 - lokatie:

Havensymposium 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

MKA Assessment - lokatie: Houten (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Breda (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Eindhoven (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

CCU scholing onderwerp Dyspneu - lokatie:

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Sittard (NL)

AMLS Provider Course - lokatie: Harderwijk (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie: Almelo (NL)

Mythen, Missers & Maatwerk + Meesterwerk Circulatie 2021 - lokatie: Tiel (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

PrimaCura | Sandwichscholing 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Train the Trainer / Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Kolham (NL)

Training Anti decubitus - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Tillen en transfereren - lokatie: Leeuwarden (NL)

Workshop KMHGOM - lokatie: Venlo (NL)

11e Jaarsymposium Gehechtheid 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Regioscholing SEH verpleegkundigen: Interne - lokatie:

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek advanced - lokatie: Houten (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Alkmaar (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Alkmaar (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

HMIMS - lokatie: Emmen (NL)

Leefstijl & Diabetes - lokatie:

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Ambulance Masterclass 2021 - lokatie: Appeltern (NL)

AMLS Provider Course - lokatie: Harderwijk (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ENPC Provider course - lokatie: Ridderkerk (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Geldrop (NL)

Ambulancezorgconsult - lokatie: Harderwijk (NL)

Capaciteits-Coördinator - lokatie: Hilversum (NL)

ENPC Refresher Course - lokatie: Tilburg (NL)

Capaciteits-Coördinator - lokatie: Hilversum (NL)

Regionale Cardiac Care bijscholing Pijn op de borst - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Geldrop (NL)