Begeleiden, hoe doe je dat? Part 2, Begeleiden vanuit persoonlijk leiderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2019-2020: Ambulancemedewerkers: Werken met een meldcode - V&V
ABCDE Methodiek Ambulancezorg
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2020
Advanced Life Support (ALS) Ambulancezorg
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
AromaZorg voor Angst voor een Onderzoek of Ingreep
AZN - Dedicated IC-overplaatsing COVID-19 patiënten
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Beïnvloeden van irreële ziektepercepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
De Basis op orde
De politieke actualiteit in de zorg
Delier (2019) E-Learning
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning Kinderpalliatieve Zorg Nederland
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning ulcus cruris
e-learning Wet zorg en dwang
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert VBH: Toedienen van zuurstof
e-Xpert VVT: Verpleegkundige triage
e-Xpert VVT: EHBO voor helpenden
e-Xpert VVT: SBAR methode
e-Xpert VVT: Zuurstoftoediening (2017)
e-Xpert: Vitale parameters
e-Xpert: Anafylaxie
e-Xpert: Brand, Ontruiming en Communicatie (Dijklander Ziekenhuis)
e-Xpert: Communicatie in de zorg via SBARR (St Jansdal)
e-Xpert: Hart-longmachine
e-Xpert: Heuptrauma
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Aanvullingen op de primary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - ABCDE opvang van zwangeren
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Brandwonden
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Herkennen van de vitaal bedreigde patiënt
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Koudeletsels
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Ouderen en kinderen
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Overdragen van informatie via de SBAR
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Sepsis
e-Xpert: LPA PrehospitALS - Neurologie
e-Xpert: LPA PrehospitALS Cardiologie
e-Xpert: LPA Prehospitals: ABCDE
e-Xpert: LPA Prehospitals: Psychiatrie
e-Xpert: PrehospitALS: Traumachirurgie
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
GGB-toets
iAM - editie 2021-1
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Keten van orgaandonatie
LPA 8,1 toets 2020
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medisch rekenen voor verpleegkundigen
Methodiek tactische hulpverlening incidentgebied
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Newborn Life Support
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Ouderengeneeskunde hoe ziet dit vak er nu en in de toekomst uit?
Paediatric Advanced Life Support (PALS) Ambulancezorg
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Post-ASH Update voor verpleegkundigen
Preventie postpartum depressie
Preventie van depressie
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Servo-U | Maquet
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Trauma Life Support (TLS) Ambulancezorg
Triage Algemeen/Huid
Tweeluik MM deel 2 | R/R MM
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Voor jezelf zorgen als verpleegkundige, hoe dan?
Vooraankondiging & Overdracht (SBAR)
Webcast lage rug - Practicum
Wijkgericht Werken
ZiROP.nl

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Ambulance Masterclass MKA 2021 - lokatie: Appeltern (NL)

CNE Vasculaire Zorg - Perifeer arterieel vaatlijden - lokatie:

Ketenavond Traumazorgnetwerk Midden-Nederland - lokatie:

Masterclass Gesprekstechnieken die ertoe doen: 1330 methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Curriculum Clinical Leadership uitgebreid - lokatie: Garderen (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Excessief huilende zuigeling of het klieven van een tongriempje: Aan het werk met een goed plan! - lokatie:

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Genetica en Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

Thema-avond Traumachirurgie 'Bekkenfracturen' - lokatie: Amsterdam (NL)

Webinar: Kopzorgen – van psychologische aspecten tot prikangst bij een chronische aandoening - lokatie:

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Leiderdorp (NL)

6e Kinderallergologie Symposium vrijdag 16 april 2021 - lokatie:

Menopauze en slaap - lokatie:

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

ENPC Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Medisch Thema Aorta dissectie - lokatie: Venlo (NL)

Obesitas, vanuit de expert besproken - lokatie:

Rijvaardigheid ambulancechauffeur 21/22 - lokatie: Helmond (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Cardiac Care bijscholing module Collaps - lokatie: Zwolle (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Voorburg (NL)

Online spiegelavond Diabetes Mellitus – Hart en vaatziekten – Astma & COPD/ Rijncoepel - lokatie:

17e Nationaal Reanimatie Congres, nieuwe richtlijnen reanimatie 2021, virtueel - lokatie: Nieuwegein (NL)

Groot Gelre cluster 1 - lokatie: Arnhem (NL)

Lecture: Time in Range, its use and implication in the treatment of (children with) type 1 diabetes - lokatie:

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

1-daagse bijscholing medicatietoediening, medicatieveiligheid, medisch rekenen & stomazorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

CAVE voor ambulance verpleegkundigen - lokatie: Boxmeer (NL)

Het Grote Landelijke POH/PVK/PVH Event - lokatie:

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

IC nascholing Cardiologie - lokatie: Zwolle (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Triage: Vliegwiel voor samenwerking in de regio - lokatie: Utrecht (NL)

Virtueel MDO, Longziekten en KNO - lokatie: Utrecht (NL)

Halfjaarlijkse tbc-bijeenkomst - lokatie:

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Verpleegtechnische technische handelingen - lokatie:

Online nascholing: Supermarktjungle’ - Alles wat u wilt weten over koolhydraten en de nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes - lokatie:

Ambulance Masterclass 2021 - lokatie: Appeltern (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Bunnik (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Pre Hospital Traumatic Circulatory Arrest & HOTT procedure. - lokatie:

Beginnende Dementie 2021 - lokatie:

Beginnende Dementie 2021 - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Scholing Kauw- en slikproblemen & passende voeding bij ouderen - lokatie: Eindhoven (NL)

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Apeldoorn (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Regionale Cardiac Care bijscholing Pijn op de borst - lokatie: Zwolle (NL)

Youth MHFA - lokatie:

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis - lokatie: Houten (NL)

Een onderbuikgevoel: Stress en de darm-brein as - lokatie:

Masterclass Diabetes type 1 - 2e lijn - interactief - lokatie:

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Een pilletje minder? Leidt minder cardiovasculaire medicatie tot minder probleemgedrag? - lokatie: Utrecht (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Breda (NL)

Forensische blik - lokatie: Harderwijk (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Training Indiceren voor wijkverpleegkunidgen - lokatie: Zwolle (NL)

Webinar Onbegrepen gedrag binnen de Wzd - lokatie:

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Assen (NL)

Maak van voetzorg geen kopzorg - lokatie: Heerenveen (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Sittard (NL)

PROM's, PREM's en wearables - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Voorkomen van en omgaan met verbale agressie - lokatie: Voorburg (NL)

end of life issues - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Groepsdynamica in het verpleeghuis - lokatie: Amersfoort (NL)

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie:

IC nascholing Interne I - lokatie: Zwolle (NL)

Intuberen kan je (weer) leren - lokatie:

Intuberen kan je (weer) leren - lokatie:

Regionale Cardiac Care bijscholing Pijn op de borst - lokatie: Zwolle (NL)

Nascholing Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep 2021 - lokatie:

1330 Gespreksleiderstraining - lokatie: Hilversum (NL)

1330 Gespreksleiderstraining - lokatie: Hilversum (NL)

Dubbel Diagnose | Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

ENPC Provider course - lokatie: Den Haag (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

PHTLS Refresher Course - lokatie: Harderwijk (NL)

Acute Kinder Opvang basis - lokatie: Zwolle (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten - lokatie: Houten (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Themadag NTS - lokatie: Maastricht (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Rijvaardigheid ambulancechauffeur 21/22 - lokatie: Helmond (NL)

Ambulance Masterclass MKA 2021 - lokatie: Appeltern (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Rijvaardigheid ambulancechauffeur 21/22 - lokatie: Helmond (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training CADD-Legacy PCA Pomp - lokatie:

DRES 2021 en CathlabSymposium 2021 - lokatie: Nijkerk (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

ENPC Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Scholing Kauw- en slikproblemen & passende voeding bij ouderen - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

DRES 2021 en CathlabSymposium 2021 - lokatie: Nijkerk (NL)

EUS Virtual Live from Amsterdam 2021 - lokatie:

Themadag NTS - lokatie: Maastricht (NL)

MuziekGeluk - lokatie: Utrecht (NL)

Rijvaardigheid ambulancechauffeur 21/22 - lokatie: Helmond (NL)

Themadag NTS - lokatie: Maastricht (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Rijvaardigheid ambulancechauffeur 21/22 - lokatie: Helmond (NL)

ENPC Provider course - lokatie: Roosendaal (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Emergency Procedures Adult (EPA-cursus) - lokatie: Eindhoven (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Hét Leefstijl Symposium - lokatie: Almelo (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

HMIMS - lokatie: Berg en Dal (NL)

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

Hoe ontwerp ik blijvende gedragsverandering? - lokatie:

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie: