13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2019-2020: Ambulancemedewerkers: Werken met een meldcode - V&V
ABCDE Methodiek Ambulancezorg
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2020
Advanced Life Support (ALS) Ambulancezorg
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
AZN - Dedicated IC-overplaatsing COVID-19 patiënten
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
CBRN E-learning
De wijkverpleegkundige: vijf jaar in de Zorgverzekeringswet! Over de verpleegkundige indicatiestelling in de Zvw
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning: Optimaliseer jouw zorg voor BOPP (baby's van ouders met psychische problematiek)
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert VBH: Toedienen van zuurstof
e-Xpert VVT: Verpleegkundige triage
e-Xpert VVT: SBAR methode
e-Xpert VVT: Zuurstoftoediening (2017)
e-Xpert: Vitale parameters
e-Xpert: Anafylaxie
e-Xpert: Brand, Ontruiming en Communicatie (Dijklander Ziekenhuis)
e-Xpert: Communicatie in de zorg via SBARR (St Jansdal)
e-Xpert: Hart-longmachine
e-Xpert: Heuptrauma
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Aanvullingen op de primary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - ABCDE opvang van zwangeren
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Brandwonden
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Herkennen van de vitaal bedreigde patiënt
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Koudeletsels
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Ouderen en kinderen
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Overdragen van informatie via de SBAR
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Sepsis
e-Xpert: LPA PrehospitALS - Neurologie
e-Xpert: LPA PrehospitALS Cardiologie
e-Xpert: LPA Prehospitals: ABCDE
e-Xpert: LPA Prehospitals: Psychiatrie
e-Xpert: PrehospitALS: Traumachirurgie
Gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg / ABFE
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
GGB-toets
Herkennen van irreële ziekte percepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Keten van orgaandonatie
Koolhydraat beperkt werkt
LPA 8,1 toets 2020
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Methodiek tactische hulpverlening incidentgebied
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Newborn Life Support
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Outbreak Module
Paediatric Advanced Life Support (PALS) Ambulancezorg
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Servo-U | Maquet
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Trauma Life Support (TLS) Ambulancezorg
Triage Algemeen/Huid
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Vooraankondiging & Overdracht (SBAR)
Webcast lage rug - Practicum
Webinar Sensortechnologie en het optimaal instellen van uw Diabetespatiënt
Webinar: Een patiënt in beeld
Wijkgericht Werken

Acute Kinder Opvang AKO herhaling - lokatie: Zwolle (NL)

refereeravond sociale geneeskunde ggd ijsselland 'Kom uit je hok' - lokatie: Zwolle (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Virtueel Communiceren & Presenteren met meer impact binnen de Healthcare - lokatie:

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2020 - lokatie: Houten (NL)

HMIMS - lokatie: Berg en Dal (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Regionale Cardiac Care bijscholing Pijn op de borst - lokatie: Zwolle (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

ALS provider - lokatie: Bilthoven (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Extrafijne formulering - lokatie:

IC nascholing Cardiologie - lokatie: Zwolle (NL)

Online Congres - Hoogbegaafdheid - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Zaandam (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Zaandam (NL)

ABCDE casuïstiek MKA - lokatie: Maastricht (NL)

Training MBT en Sociotherapie - lokatie: Breda (NL)

Opleiding Energetic SoundTouch - lokatie: Breda (NL)

Opleiding Soundhealing - lokatie: Breda (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Emergency Procedures Adult (EPA-cursus) - lokatie: Veldhoven (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Extrafijne formulering - lokatie:

Jaarlijkse CRM nascholing in SEH casuïstiek. - lokatie: Almere (NL)

Jaarlijkse CRM nascholing in SEH casuïstiek. - lokatie: Almere (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Plenaire CPT 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Post PROSCA - lokatie: Spier (NL)

Virtuele 57e Gynaecongres - lokatie:

11e Nederlands Trombose Congres - lokatie: Zeist (NL)

ABCDE: Het acuut zieke kind - herhalingscursus - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support (ILS) - lokatie: Uden (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Palliatieve zorg tijdens corona - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Regioscholing SEH verpleegkundigen: Interne - lokatie: Zwolle (NL)

Scholing Geweld in Afhankelijkheidsrelaties - lokatie: Margraten (NL)

14e Nationale Symposium Zoönosen - lokatie:

8e Landelijke Valsymposium - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

Medicatie MKA - lokatie: Maastricht (NL)

Post PROSCA - lokatie: Breukelen (NL)

Triage van verloskundige (spoed)patiënten d.m.v. de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde - lokatie: Breda (NL)

Tweedaagse Interactie Multidisciplinaire Masterclass Voeding & Intensive Care 2020 - lokatie: Ede (NL)

BHV Herhalingscursus - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

CCU scholing Palpitaties - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Jong en depressief! - lokatie: Enschede (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Training Samen beslissen met gebruik van zorguitkomsten - lokatie:

Suïcidaal gedrag en suïcide-preventie - lokatie: Doetinchem (NL)

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

IC nascholing Ventilation - lokatie: Zwolle (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Palliatieve zorg tijdens corona - lokatie:

Verpleegkundig Symposium Prostaatkanker- Shared Decision Making en de (psychologische) zorg van prostaatkankerpatiënten - lokatie: Breda (NL)

10e Leiden IBD dag- Nurses Edition 2020 13 november - lokatie:

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 2020 - lokatie: Houten (NL)

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Palliatieve zorg en euthanasie - lokatie: Apeldoorn (NL)

PICC lijn zorg, Tracheacanule zorg, Zuurstoftherapie - lokatie: Hilversum (NL)

basis continentie absorberend - lokatie: Maarssen (NL)

Herziene NHG-Standaard astma bij volwassenen - lokatie: Velp (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Post PROSCA - lokatie: Nijmegen (NL)

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie:

Prehospitale zorg bij terrorisme & grootschalige incidenten - lokatie: Uden (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Triage van verloskundige (spoed)patiënten d.m.v. de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde - lokatie: Breda (NL)

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

CCU scholing onderwerp Dyspneu - lokatie: Zwolle (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Inspiratiebijeenkomst Samen Beslissen met TOPICS-SF - lokatie: Utrecht (NL)

METS GIC - lokatie: Bilthoven (NL)

Je belangrijkste rol: Werkbegeleider zijn! - lokatie: Ede (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Opsporing oogafwijking, lengtegroei, borging gehoor, advies vroege pinda en ei-introductie - lokatie: Geldermalsen (NL)

20ste Nationale Spoedzorg congres - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Alpha Omega Congres 2020 - lokatie: Bunnik (NL)

basis continentie afvoerend - lokatie: Maarssen (NL)

IC nascholing Psychosociaal - lokatie: Zwolle (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

NVMO Congres 2020 - lokatie:

Neuroten, zenuwpezen en bangeriken uit de schaduw - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Scholingsdag IC 2020 - lokatie: Gorinchem (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Tilburg (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ABCDE: Het acuut zieke kind - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Groningen (NL)

Instructeur PBLS 2020 - lokatie: Houten (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Tilburg (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Hengelo (NL)

Acute Kinder Opvang basis - lokatie: Zwolle (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Opsporing oogafwijking, lengtegroei, borging gehoor, advies vroege pinda en ei-introductie - lokatie: Geldermalsen (NL)

Webinar: AstraZeneca Longdag – het webinar - lokatie:

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

De DO'S en de DONT'S van de triage, Basis Training Triage voor Verpleegkundigen - lokatie:

Online Congres - ACEs: nadelige jeugdervaringen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Dordrecht (NL)

7th Netherlands International Sepsis Symposium 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

PICC lijn zorg, Tracheacanule zorg, Zuurstoftherapie - lokatie: Hilversum (NL)

ABCDE: Het acuut zieke kind - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Airway Management voor de Acute patient - lokatie: Kolham (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Klinische les gordelroos - lokatie:

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Personen met verward gedrag in beeld - lokatie: Zeist (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Test NCJ - lokatie: Utrecht (NL)

Acute Kinder Opvang AKO herhaling - lokatie: Zwolle (NL)

Airway Management voor de Acute patient - lokatie: Kolham (NL)

Complexe dementiezorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Online Congres - Emoties en emotieregulatie - lokatie: Utrecht (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Casusbespreking - lokatie: Roermond (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Nootdorp (NL)

CCU scholing Palpitaties - lokatie: Zwolle (NL)

Wzd op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie:

Triage van verloskundige (spoed)patiënten d.m.v. de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde - lokatie: Schiedam (NL)

Amsterdam Virtual Live Endoscopy 2020 - lokatie:

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Regioscholing SEH verpleegkundigen: Traumachirurgie - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2020 - lokatie: Houten (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

Opleiding tot gespecialiseerde verpleegkundige NAH - lokatie: Den Haag (NL)

VBHC Masterclasses 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

ALS cursus - lokatie: Hengelo (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

IC nascholing Cardiologie - lokatie: Zwolle (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Regioscholing SEH verpleegkundigen: Traumachirurgie - lokatie: Zwolle (NL)

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie: Zwolle (NL)

Regionale Cardiac Care bijscholing Pijn op de borst - lokatie: Zwolle (NL)

ALS cursus - lokatie: Hengelo (NL)

Basisopleiding ACT Pijnverpleegkundigen - lokatie: Bunnik (NL)

IC nascholing Ventilation - lokatie: Zwolle (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)