contactmoment 3.9 naar JV - lokatie: Purmerend (NL)

Immunotherapie in het CWZ en in de regio; de inhoudelijke aspecten - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Signalering ASS en ADHD voor jeugdverpleegkundigen - lokatie: Ede (NL)

Basisles inhalatie-instructie stichting IMIS - lokatie: Coevorden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Poh Lunchbijeenkomsten - lokatie: Gilze (NL)

THOON Specialistische opleiding Stoppen met roken V&VN - lokatie: Hengelo (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Roermond (NL)

HEAL educatie programma - lokatie: Houten (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

GGZ College Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Leeuwarden (NL)

Omgaan met agressie in de zorg (1 dagdeel) - lokatie: Dirksland (NL)

Scholing Astma bij kinderen (Antonius Zorggroep) - lokatie: Sneek (NL)

Scholing dementie: theorie en praktijk - lokatie: Emmen (NL)

Succesvol veranderen - lokatie: Hoogeveen (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Den Haag (NL)

Basisles inhalatie-instructie stichting IMIS - lokatie: Emmen (NL)

Lentebries: De stedelijke scholing over Astma en COPD - lokatie: Amsterdam (NL)

Post-hbo opleiding Chronisch zieken (LV,HVV en DV) MGV 18-19 - lokatie: Utrecht (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Leiderdorp (NL)

Ervaar Taalontwikkelingsstoornis (TOS) en Autisme belevingscircuit (ABC) - lokatie: Almere (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Gouda (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Starten met stoppen basis - V&VN - lokatie: Heerenveen (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Clinical leadership 2019 - lokatie: 6162 BG (NL)

Generieke Module Intensief 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Longen luisteren - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Muziek in de Zorg bij Innoforte - lokatie:

Op weg naar goede mondzorg - lokatie:

Starten met stoppen V&VN - Vervolg - lokatie: Heerenveen (NL)

Training Bewegen aan tafel en in de (rol)stoel - lokatie: Soest (NL)

Scholing dementie: theorie en praktijk - lokatie:

Starten met stoppen basis - V&VN - lokatie: Soest (NL)

Verpleegkundige vervolgopleiding Wondconsulent - lokatie: Rotterdam (NL)

2 STOP! Basis - lokatie: Nijmegen (NL)

4e Rijnmondse Multidisciplinaire Symposium - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisles inhalatie-instructie stichting IMIS - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Omgaan met agressie bij Korsakov vanuit relationeel perspectief - lokatie: Bergen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Rotterdam (NL)

Het ontwikkelen van een regionaal formularium inhalatiemedicatie is moeilijk/lastig/onmogelijk/vreselijk/zinloos leuk! - lokatie: Schiphol (NL)

Airway Management voor de Acute patient - lokatie: Kolham (NL)

Target cursus 2019 - lokatie:

Training Starten met de Valanalyse - lokatie: Utrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

2 STOP! 1 : 1 begeleiding - lokatie: Sassenheim (NL)

Inleiding in kwaliteit van zorg - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

CAHAG | cursus astma & COPD voor Praktijkondersteuners en Huisartsen - lokatie: Amsterdam (NL)

CTcue cursus voor Gebruikers - lokatie: Utrecht (NL)

Informatiebijeenkomst Ouderenzorg en Dementie - lokatie: Groningen (NL)

Privacy - lokatie: Hardenberg (NL)

Starten met stoppen V&VN - Vervolg - lokatie: Heerlen (NL)

Healing Touch Module 1 - Basis en Kennismaking - lokatie: Haarlem (NL)

Zorg voor ouderen in de eerste lijn - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus endovaginale echografie/fertiliteit - lokatie: Eindhoven (NL)

Reanimatie en AED - lokatie: Goutum (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

11e Symposium Kinderlongverpleegkundigen: "Het jonge kind op consult bij de Kinderlongverpleegkundige" - lokatie: Hoogland (NL)

Hepatitis Masterclass 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid Een hele uitdaging! - lokatie: Utrecht (NL)

e-Xpert VMS: Vitaal bedreigde patiënt voor artsen
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2019: Kinderafdeling - Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
ABCDEsim voor verpleegkundigen
Astma en COPD: Herrie in The Silent Zone 2019
Basisinformatie PrEP
BHV ondersteuner
BIG Protocollen
BIG-protocollen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Care Up - Verpleegtechnische handelingen oefenen waar en wanneer je wilt!
CASPIR Online 2018
CME-Academy - Immunotherapie bij niet-kleincellig longcarcinoom
COPD
De basis van Voeding
Delier (2019) E-Learning
Dräger Evita 4 (Ventilator)
Dräger Evita XL (Ventilator)
Dräger Fabius (Ventilator)
Dräger Fabius (Ventilator)
EBP Stap 2: Zoeken in Pubmed
eBROK voor researchverpleegkundigen
Een antwoord op de meest gestelde vragen omtrent allergie 2019
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Astma: uitdagingen in het diagnostisch proces
E-learning COPD op praktijkeducatie.nl. scholingsbijlage in het Tijdsschrift De Praktijk 2010-4
E-learning DSM 5
E-learning Hypoglykemie
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immumtherapie
E-learning immuno-oncologie - Module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors
E-learning Insectenallergie
E-learning Kankerimmuniteit
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning Longauscultatie
E-learning Nieuwe NHG Standaard Astma onder de loep
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Ademhalingsstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Ademhalingsstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Circulatiestelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Hormoonstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Zenuwstelsel
e-Xpert ECG: 3D Coronairanatomie
e-Xpert ECG: Inleiding in ritmestoornissen
e-Xpert VBH: Bloedafname en Bloedkweken
e-Xpert VBH: Bronchiaal Toilet
e-Xpert VBH: Intraveneus medicatie toedienen
e-Xpert VBH: Toedienen van zuurstof
e-Xpert VBH: Verwijderen van drains
e-Xpert Venticare: Beademing
e-Xpert VMS: De Vitaal Bedreigde Patiënt
e-Xpert VMS: De Vitaal Bedreigde Patiënt (Amphia)
e-Xpert VMS: High Risk Medicatie (ASZ)
e-Xpert VMS: Sepsis
e-Xpert VMS: Sepsis
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: Oncologie
e-Xpert VVT: Oncologie: Algemeen
e-Xpert VVT: Oncologie: Veelvoorkomende vormen
e-Xpert VVT: Problemen in de zuurstofhuishouding
e-Xpert VVT: Tracheacanule en tracheostoma
e-Xpert VVT: Uitzuigen van mond- en keelholte
e-Xpert VVT: Zuurstoftoediening
e-Xpert VVT: Zuurstoftoediening
e-Xpert VVT: Zuurstoftoediening
e-Xpert Zuur-base evenwicht en bloedgasanalyse
e-Xpert: Afwijkingen ademhaling
e-Xpert: Astma Exercerbatie
e-Xpert: Awareness medische apparatuur
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: COPD
e-Xpert: ECLS
e-Xpert: Isolatiemaatregelen
e-Xpert: Medicatie toereiken
e-Xpert: Medische gassen
e-Xpert: Non-invasieve beademing
e-Xpert: Oncologie
e-Xpert: Pleuritis
e-Xpert: Pneumonie
e-Xpert: Stralingshygiëne
e-Xpert: Thoraxdrainage
e-Xpert: Veilig incidenten melden
e-Xpert: VVT: Thuisbeademing
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Alles wat niet curatief is, is niet meteen palliatief!
Inhalatiemedicatie bij astma – Keuze en instructie - Poh-educa.nl
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
KLinisch redeneren in complexe zorgsituaties bij zorgvragers met long- en neurologische aadoeningen
Luchtwegproblematiek in de eerste lijn; pneumokokkenvaccinatie en lage luchtweginfecties
MAQUET SERVO-i (Ventilator)
MAQUET SERVO-i (Ventilator)
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Methodiekintervisie Mee-consulenten: leren, innoveren en tonen van ons vakmanschap
NHG-standaarden Astma bij volwassenen & COPD
On demand uitzending : Cystic Fibrosis Year in Review 2017
On demand web-tv De rol van ICS bij de behandeling van COPD
On-demand web-tv Kankerimmuuntherapie - de belangrijke rol van de verpleegkundig specialist
Overlapsyndroom Astma-COPD - Poh-educa.nl
Professional Course: eHealth een praktische introductie
Psychopathologie
Rookvrije Start
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Tabaksverslaving: Uw problemen gaan in rook op 2.0
Test
Thoraxdrainage
TVBZorg-1A Longverpleegkunde
TVBZorg-1B Longverpleegkunde
TVBZorg-2A Longverpleegkunde
TVBZorg-2B Longverpleegkunde
Veilige Medicatie
Ventilator Oxylog 3000
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Webcast lage rug - Practicum
Web-tv Hooikoorts: accepteren of aanpakken? (on-demand)
WebTV Stoppen met roken
WebTV Stoppen met roken 2013
WebTV Zorgstandaarden Astma (on-demand)
Wijkgericht Werken
Zuurstof toedienen

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Blaricum (NL)

LongVerpleegkundigenSymposium 'Astma on Top' 2019 - lokatie: Davos (CH)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

De kracht van liggen. Introductie in de gevolgen van lighouding - lokatie: Arnhem (NL)

Generieke Module Intensief 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass gemetastaseerd mamma-longcarcinoom 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Omgaan met agressie bij Korsakov vanuit relationeel perspectief - lokatie: Schiedam (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Het Astma Spreekuur 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Landelijk congres Huntington Zorgmijden: Er is toch niets aan de hand? - lokatie: Weert (NL)

Ongecontroleerd astma, wat nu? - lokatie: Den Haag (NL)

Post-CROI 2019 symposium - lokatie: Utrecht (NL)

Scholingsdag Longafdeling april 2019 - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Uitvoering van spirometrie voor gevorderden - lokatie: Groningen (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Congres - Uit de kinderschoenen, kinderpalliatieve zorg in transitie - lokatie: Leusden (NL)

Copd diagnostiek en behandeling en de ernstig COPD patiënt en behandeling - lokatie: Rotterdam (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Rotterdam (NL)

ProActive Nursing; kennismaken met de methodiek van klinisch redeneren - lokatie: Amsterdam (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie: Dordrecht (NL)

Het Astma Spreekuur 2019 - lokatie: Tilburg (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Pijnbestrijding en pijnscore - lokatie: Hoogeveen (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Vroege herkenning & behandeling van vitaal bedreigde kinderen - lokatie: Ede (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Bijscholing LVAK V&VN 8 april 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

HIV & Cardiovascular disease - lokatie: Utrecht (NL)

FOCUS bijeenkomst PaTz 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen - voorjaar 2019 - lokatie: Assen (NL)

Training Anders kijken naar ‘probleemgedrag’ - lokatie: Soest (NL)

Training Zien doe je met je hersens - lokatie: Soest (NL)

voorjaarsbijscholing 2019 CCU - lokatie: Groningen (NL)

Week van de Longen 2019 - lokatie: Ermelo (NL)

Nederland naar nul nieuwe hiv-infecties & Landelijke Doe-middag: MSM beter bereiken - lokatie: Utrecht (NL)

Saneren nascholing voor (long)verpleegkundigen en belangstellenden - lokatie: Utrecht (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Train the Trainer / Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Kolham (NL)

kennis en netwerkbijeenkomst antibioticaresistentie zorgnetwerk Holland West - lokatie: Leiden (NL)

Scholingsdag Longafdeling april 2019 - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Seeds for the future - Wereld Parkinsondag 2019 - lokatie: Roosendaal (NL)

Symposium Palliatieve Zorg - Schokbrekers in de communicatie - lokatie: Ugchelen (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

De Fijne Keepjes van Laboratorium en Radiodiagnostiek - lokatie: Bunnik (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

2 STOP! 1 : 1 begeleiding - lokatie: Bilthoven (NL)

2 STOP! Basis - lokatie: Bilthoven (NL)

Het Astma Spreekuur 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Het Astma Spreekuur 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Longgeluiden 3.0 - lokatie: Groningen (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen - voorjaar 2019 - lokatie: Breukelen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

16de Amsterdam UMC nascholing voor Diabetes Verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursusdag hoofd & gezicht, nek & schouder massage in de zorg - lokatie: Wernhout (NL)

Immuun Pro symposium 3: live web-tv Oncologieverpleegkunde: casuïstiek bijwerkingenmanagement - lokatie: Houten (NL)

Medical Expert Training Flexibele Endoscopie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Praktijkondersteuning intensieve zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Scholingsavond VKC (Evidence Based Practice (EBP)/ Intra uteriene vruchtdood (IUVD) - lokatie: Haarlem (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Het Astma Spreekuur 2019 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Den Dolder (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Train de Trainer PDL - lokatie: Haarlem (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Presentatie update GOLD-report 2019 - Treatable traits: met uw patiënt op weg naar precision medicine - lokatie: Schiphol (NL)

Astma voor gevorderden - lokatie: Nijmegen (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Masterclass "Farmacotherapie" voor longverpleegkundigen - lokatie: Den Haag (NL)

Nascholing Shared Decision Making. - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement - i.h.b. bij diabetes mellitus type 2 – - lokatie: Huis Ter Heide (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Blaas Katheterisatie - lokatie: Elsloo (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Training 'Omgaan met agressie' - lokatie:

Verslaving - lokatie:

Hyperglycemische ontregeling bij Diabetes Mellitus (DKA en HHS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Amsterdam (NL)

Levenseinde en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Eindhoven (NL)

voorjaarsbijscholing 2019 CCU - lokatie: Groningen (NL)

BIG DATA SCIENCE: from “evidence based medicine” to “data driven medicine”. - lokatie: Maastricht (NL)

Decubitus - lokatie: Hoogeveen (NL)

Minisymposium Centrum voor Thuisbeademing - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Train the Trainer / Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Kolham (NL)

Omgaan met agressie in de zorg (1 dagdeel) - lokatie: Spijkenisse (NL)

The Yogatherapy Conference 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Het Astma Spreekuur 2019 - lokatie: Hoofddorp (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Eindhoven (NL)

Opvolgavond casuïstiek astma/COPD - lokatie: Amsterdam (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

55e Gynaecongres Pijlerdagen (VPG, FMG, Oncologie, Gynaecologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Genomineerdenbijeenkomst Anna Reynvaan Prijzen 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen - voorjaar 2019 - lokatie: Breda (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Zwolle (NL)

Symposium Ademruimte in de Palliatieve Fase - lokatie: Noordwijk (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen - voorjaar 2019 - lokatie: Apeldoorn (NL)

8th International Symposium on the Diabetic Foot - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Congres Jeugd in Onderzoek 2019: Weten, leren en doen wat werkt - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Shared Decision Making bij borstkanker: de uitdaging - lokatie: Deventer (NL)

Regionale IBD avond - lokatie: Rotterdam (NL)

Intra Musculair Injecteren - lokatie: Elsloo (NL)

Symposium Palliatieve Zorg bij Samen - lokatie: Schagen (NL)

Train de trainer/ BIG toetser - lokatie: Doorn (NL)

Generieke Module Intensief 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Kwaliteitsverpleegkundige - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Oud Gastel (NL)

1001 dagen hechting - lokatie: Dordrecht (NL)

voorjaarsbijscholing 2019 CCU - lokatie: Groningen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

CGT-I training, cognitieve gedragstherapie voor insomnie - lokatie: Heeze (NL)

Clientgerichte Communicatie - lokatie: Leiderdorp (NL)

AMLS Provider Course - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Clientgerichte Communicatie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Nijmegen (NL)

NVK Congres 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Pleeg- en gezinshuiszorg - 2e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Roermond (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Zoetermeer (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Longen luisteren - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Congres - Ouderschap: weerstand en kritiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2019 - lokatie: Waalre (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Scholing dementie: theorie en praktijk - lokatie:

Generieke Module Intensief 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Scholing dementie: theorie en praktijk - lokatie:

Longen luisteren - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Train de Trainer PDL - lokatie: Haarlem (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ASS bij volw. bejegening, begeleiding, behandeling 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

1001 dagen hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Healing Touch Module 1 - Basis en Kennismaking - lokatie: Haarlem (NL)

Airway Management voor de Acute patient - lokatie: Kolham (NL)

AMLS Refresher - lokatie: Harderwijk (NL)

Verpleegkundige vervolgopleiding Wondconsulent - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Congres Micro-organisme: Vriend en Vijand - lokatie: Breukelen (NL)

Generieke Module Intensief 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Train de Trainer PDL - lokatie: Haarlem (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Rotterdam (NL)

Dagcursus hormoonbalans voor vrouwen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

HBO Regieverpleegkundige (GHZ) - lokatie:

Generieke Module Intensief 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Regionale IBD avond - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Hengelo (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Generieke Module Intensief 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

1001 dagen hechting - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)