e-Xpert VMS: Vitaal bedreigde patiënt voor artsen
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek
AYA-basiszorg
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor verpleegkundigen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Cardiovasculair risico en lipiden management: hoe ver wil je gaan?
Communicatie rond donatie
COPD
COPD - Poh-educa.nl
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
Dräger Evita 4 (Ventilator)
Dräger Evita XL (Ventilator)
Dräger Fabius (Ventilator)
Dräger Fabius (Ventilator)
Dräger Fabius (Ventilator)
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Astma: uitdagingen in het diagnostisch proces
E-learning COPD op praktijkeducatie.nl. scholingsbijlage in het Tijdsschrift De Praktijk 2010-4
E-learning DSM 5
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immumtherapie
E-learning immuno-oncologie - Module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors
E-learning immuno-oncologie - Module 3: Verpleegkundige casuïstiek
E-learning Insectenallergie
E-learning Kankerimmuniteit
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning Nieuwe NHG Standaard Astma onder de loep
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert AM: Inleiding in de hart-longmachine voor anesthesiemedewerkers
e-Xpert AM: Principes van cardioversie op de OK
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Ademhalingsstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Ademhalingsstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Circulatiestelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Hormoonstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Zenuwstelsel
e-Xpert ECG: 3D Coronairanatomie
e-Xpert ECG: Inleiding in ritmestoornissen
e-Xpert hbo VVH: 18. Ondersteuning van de ademhaling
e-Xpert mbo: Medisch rekenen niveau 4 - 11. Compleet
e-Xpert RR: Inleiding in de hart-longmachine voor recoveryverpleegkundigen
e-Xpert RR: Principes van cardioversie op de OK
e-Xpert VBH: Bloedafname en Bloedkweken
e-Xpert VBH: Bronchiaal Toilet
e-Xpert VBH: Intraveneus medicatie toedienen
e-Xpert VBH: Toedienen van zuurstof
e-Xpert VBH: Verwijderen van drains
e-Xpert Venticare: Beademing
e-Xpert VMS: De Vitaal Bedreigde Patiënt
e-Xpert VMS: De Vitaal Bedreigde Patiënt (Amphia)
e-Xpert VMS: High Risk Medicatie (ASZ)
e-Xpert VMS: Sepsis
e-Xpert VMS: Sepsis
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: ECG maken
e-Xpert VVT: Non-invasieve beademing
e-Xpert VVT: Oncologie
e-Xpert VVT: Oncologie: Algemeen
e-Xpert VVT: Oncologie: Veelvoorkomende vormen
e-Xpert VVT: PEG wisselen
e-Xpert VVT: Problemen in de zuurstofhuishouding
e-Xpert VVT: Tracheacanule en tracheostoma
e-Xpert VVT: Uitzuigen van mond- en keelholte
e-Xpert VVT: Verslikking
e-Xpert VVT: Zuurstoftoediening
e-Xpert VVT: Zuurstoftoediening
e-Xpert VVT: Zuurstoftoediening (2017)
e-Xpert Zuur-base evenwicht en bloedgasanalyse
e-Xpert: 07. EBP – Statistiek bij onderzoek
e-Xpert: 09. EBP – Zoekstrategie bij een CAT
e-Xpert: 10. EBP – Beoordeling van zoekresultaten
e-Xpert: 11. EBP – Conclusie opstellen
e-Xpert: 12. EBP – Richtlijnen
e-Xpert: 13. EBP – Shared Decision Making
e-Xpert: 2019 Novel coronavirus (2019-nCoV)
e-Xpert: Afwijkingen ademhaling
e-Xpert: Astma Exercerbatie
e-Xpert: Awareness medische apparatuur
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Cardioplegie
e-Xpert: Chirurgische revascularisatie
e-Xpert: Congenitale afwijkingen van hart en vaten
e-Xpert: COPD
e-Xpert: ECLS
e-Xpert: FFR-Meting
e-Xpert: Hartkatheterisatie procedure
e-Xpert: Hart-longmachine
e-Xpert: hbo VVH: 03. Vitale parameters
e-Xpert: hbo VVH: 15. Begeleiden van patiënten bij onderzoeken
e-Xpert: Isolatiemaatregelen
e-Xpert: Longembolie
e-Xpert: Medicatie aanreiken
e-Xpert: Medische gassen
e-Xpert: Non-invasieve beademing
e-Xpert: Oncologie
e-Xpert: OSAS
e-Xpert: Pleuritis
e-Xpert: Pneumonie
e-Xpert: Pneumothorax
e-Xpert: Stralingshygiëne
e-Xpert: Thoraxdrainage
e-Xpert: Veilig incidenten melden
e-Xpert: Verworven klepafwijkingen
e-Xpert: VVT: Thuisbeademing
e-Xpert: VVT: Zuurstoftoediening (Careaz)
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Alles wat niet curatief is, is niet meteen palliatief!
Immuun Pro symposium 3: on-demand web-tv Oncologieverpleegkunde: casuïstiek bijwerkingenmanagement
Inhalatiemedicatie bij astma – Keuze en instructie - Poh-educa.nl
Interstitiële longziekten
Intervisie verzorgenden en verpleegkundigen
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
KLinisch redeneren in complexe zorgsituaties bij zorgvragers met long- en neurologische aadoeningen
Klinische lessen niercentrum
Luchtwegproblematiek in de eerste lijn; pneumokokkenvaccinatie en lage luchtweginfecties
MAQUET SERVO-i (Ventilator)
MAQUET SERVO-i (Ventilator)
MAQUET SERVO-i (Ventilator)
Masterclass 1e lijn | vaccinaties
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
On demand webcast ICS bij COPD: wanneer wel en wanneer niet?
On demand web-tv De rol van ICS bij de behandeling van COPD
On-demand webcast Immuun Pro 4 - Bijwerkingen immuuntherapie: casuïstiek en aanpak
On-demand web-tv Kankerimmuuntherapie - de belangrijke rol van de verpleegkundig specialist
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Overlapsyndroom Astma-COPD - Poh-educa.nl
Rookvrije Start
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
State of the Art Webinar Astma
Test
Thoraxdrainage
Thoraxdrainage
TVBZorg-1A Longverpleegkunde
TVBZorg-1B Longverpleegkunde
TVBZorg-2A Longverpleegkunde
TVBZorg-2B Longverpleegkunde
Ventilator Oxylog 3000
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Vernevel- en combinatietherapie
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Webcast lage rug - Practicum
Web-tv Hooikoorts: accepteren of aanpakken? (on-demand)
WebTV Stoppen met roken
WebTV Stoppen met roken 2013
WebTV Zorgstandaarden Astma (on-demand)
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Wijkgericht Werken
Ziektebeeld: COPD
Zuurstof toedienen

Farmacotherapie basis - lokatie: Breda (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Rotterdam (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 2 - lokatie: Haarlem (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Rotterdam (NL)

Symposium Verpleegkundig Leiderschap - lokatie: Tiel (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Venlo (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Harderwijk (NL)

Werkbegeleiding Longafdeling - lokatie:

Stoppen met roken: Tabaksverslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Live webinar Het cardiovasculaire risico van diabetes - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Post-hbo opleiding Longverpleegkundige VE3 Farmacotherapie 2019-2020 - lokatie:

Basis Ploegleider 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

GIT- PD Guideline Informed Treatment Personality Disorders - lokatie: Heiloo (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 3: Patiëntgerichte zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Rotterdam (NL)

Eenvoudige taal in crisistijd - lokatie:

Gespecialideerd verzorgende psychogeriaterie (GVP) opleiding - lokatie: Heerlen (NL)

Palliatieve zorg bij mensen met dyspnoe, zuurstof en kans op een grote bloeding - lokatie: Gouda (NL)

Uitgebreide basistraining Motiverende Gesprekvoering - lokatie: Arnhem (NL)

Voedingsproblemen bij zuigelingen niet altijd voedselallergie - lokatie:

5e Jaarsymposium Ontwikkelingsstoornissen 2020 (deel B) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT voor SOLK (Basiscursus) - lokatie: Zeist (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus astma - lokatie: Hoevelaken (NL)

Bijscholing LVAK 14 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

Bewegen als medicijn bij Diabetes - lokatie: Utrecht (NL)

Longgeluiden 3.0 - lokatie: Den Haag (NL)

Regionale nascholing SEH-verpleegkundigen in de ROAZ regio Zwolle - lokatie: Zwolle (NL)

Update laatste ontwikkelingen van de behandeling met immunotherapie bij longkanker. - lokatie: Winterswijk (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Sassenheim (NL)

Psychiatrie en zwangerschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Bedrijfskunde - lokatie: Alkmaar (NL)

Bijscholing LVAK 17 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium ' Probleemgedrag in de ouderenzorg: samen staan we sterker - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Ede (NL)

ALS Zorgverleners Congres 2020 - lokatie:

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Breda (NL)

Bijscholing LVAK 21 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Breda (NL)

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Longen luisteren - lokatie:

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Declareren kan je leren - lokatie: Rijswijk (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Sassenheim (NL)

HBO geaccrediteerde opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Huisartsen nascholing contitutioneel eczeem - lokatie:

Palliatieve zorg bij mensen met dyspnoe, zuurstof en kans op een grote bloeding - lokatie: Delft (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Bijscholing LVAK 23 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Nijmegen (NL)

FTO Astma - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Wageningen (NL)

Webinar psychologische (zelf)zorg voor Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie:

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

DIGITAAL SYMPOSIUM D.E.-A.A.P. DUTCH ENTEROLOGY AND ALLERGY IN PEDIATRICS - lokatie:

Huisarts en GGD: samen sterk! (Webinar) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Regionale IBD Avonden - lokatie: Ridderkerk (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Rotterdam (NL)

Nascholing nieuwe stijl - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Ede (NL)

Hoe ontwerp ik gezond gedrag? - lokatie: Utrecht (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2020 - lokatie: Breda (NL)

Nascholing nieuwe stijl - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

Palliatieve zorg bij mensen met dyspnoe, zuurstof en kans op een grote bloeding - lokatie: Den Haag (NL)

Qwiek.up workshop - lokatie: Kerkrade (NL)

Topicality and development of vaccination: learn from the past, act in the present and prepare for the future. - lokatie: Almere (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Culemborg (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Landelijk Diabetes Congres 2020 - lokatie: Ede (NL)

Bijscholing Voorbehouden Risicovolle Handelingen - lokatie:

basis wondscholing - lokatie: Maarssen (NL)

16e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - lokatie: Zeist (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Nijmegen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Multidisciplinaire teamtraining NPPV - lokatie: Maastricht (NL)

De nieuwe richtlijn Ernstig Astma - WEBINAR - lokatie:

Online Congres - Persoonlijkheidsproblematiek - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Arnhem (NL)

Hartfunctiedag Digitaal: Cardiomyopathieën - lokatie:

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Begeleiding basis - lokatie: Zwolle (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Zwolle (NL)

Omgaan met mensen met een gevorderde dementie - lokatie: Barneveld (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 3 - lokatie: Haarlem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Nijkerk (NL)

Verdiepende nascholing osteoporose en fractuurpreventie - lokatie: Den Haag (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Bilthoven (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Bilthoven (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2020 - lokatie: Assen (NL)

Online Congres - Hoogbegaafdheid - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken: grenzen en mogelijkheden als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Omgaan met mensen met een gevorderde dementie - lokatie: Barneveld (NL)

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Slaapproblemen in de gehandicaptenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Verdiepende nascholing osteoporose en fractuurpreventie - lokatie: Veenendaal (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)