ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Summerschool ‘2019: Psychiatrie & Somatiek - lokatie: Amsterdam (NL)

e-Xpert VMS: Veilige zorg voor zieke kinderen
"Post Congress TV ERS Highlights"
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2018: Top-Teen Onderzoek - Kwaliteitsregister V&V
2019: Kinderafdeling - Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
ABCDEsim voor verpleegkundigen
Advanced Paediatric Life Support
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Blaaskatheterisatie Jongen
Blaaskatheterisatie Jongen
Blaaskatheterisatie Jongen
Blaaskatheterisatie meisje
Blaaskatheterisatie meisje
Blaaskatheterisatie meisje
Bloedafname bij de pasgeborene
Bloedafname bij de pasgeborene
Bloedtransfusie (Kinderen)
Bloedtransfusie (Kinderen)
Bloedtransfusie (Kinderen)
Bloedtransfusie (Kinderen)
BLS scholing
Borstvoeding april 2013
BSL Medisch rekenen: casuïstiek kinderen
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Kind- voor verpleegkundigen
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
CampusMed Anorexia bij kinderen
CampusMed Anorexia bij kinderen
CampusMed Anorexia bij kinderen 1.0
CampusMed Bloedafname bij pasgeborene
CampusMed Bloedafname bij pasgeborene
CampusMed Bloedafname bij pasgeborene
CampusMed Inbrengen neusmaagsonde bij pasgeborenen deel 1
CampusMed Inbrengen neusmaagsonde bij pasgeborenen deel 1
CampusMed Inbrengen neusmaagsonde bij pasgeborenen deel 1
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Vochtbalans
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Vochtbalans 1.0
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Vochtbalans 1.0
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Vochtbalans 1.0
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Gassen
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Gassen 1.0
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Gassen 1.0
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Gassen 1.0
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Infusie en transfusie
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Infusie en transfusie 1.0
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Infusie en transfusie 1.0
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Infusie en transfusie 1.0
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Vaste medicatie
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Vaste medicatie 1.0
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Vaste medicatie 1.0
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Vaste medicatie 1.0
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Vloeibare medicatie
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Vloeibare medicatie 1.0
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Vloeibare medicatie 1.0
CampusMed Kinderverpleegkundig rekenen - Vloeibare medicatie 1.0
CampusMed Neonatal Life Support
CampusMed Neonatal Life Support
CampusMed Neonatal Life Support
CampusMed Neonatal Life Support 1.2
CampusMed Neusmaagsonde bij pasgeborenen: handelingen deel 2
CampusMed Neusmaagsonde bij pasgeborenen: handelingen deel 2
CampusMed Neusmaagsonde bij pasgeborenen: handelingen deel 2
CampusMed Obesitas bij kinderen
CampusMed Obesitas bij kinderen
CampusMed Obesitas bij kinderen
CampusMed Pediatric Advanced Life Support (PALS)
CampusMed Pediatric Advanced Life Support (PALS)
CampusMed Pediatric Advanced Life Support (PALS)
CampusMed Pediatric Basic Life Support (PBLS)
CampusMed Pediatric Basic Life Support (PBLS)
CampusMed Pediatric Basic Life Support (PBLS)
CampusMed Pediatric Basic Life Support (PBLS) 1.3
CampusMed Total bodycooling
CampusMed Total bodycooling
CampusMed Veilige zorg voor zieke kinderen
CampusMed VMS Veilige zorg voor zieke kinderen - deel 1
CampusMed VMS Veilige zorg voor zieke kinderen - deel 1
CampusMed VMS Veilige zorg voor zieke kinderen - deel 1 1.4
CampusMed VMS Veilige zorg voor zieke kinderen - deel 2
CampusMed VMS Veilige zorg voor zieke kinderen - deel 2
CampusMed VMS Veilige zorg voor zieke kinderen - deel 2 1.4
CBRN E-learning
Centraal Veneuze Catheter: CVC
Centraal Veneuze Katheter
Centraal Veneuze Katheter in de pediatrie
Centraal Veneuze Katheter in de pediatrie
Centraal Veneuze Katheter in de pediatrie
Centraal Veneuze Katheter in de pediatrie
Communicatie rond donatie
Communicatie rond donatie
De rol van de sociotherapeut in de ggz
Delier (2019) E-Learning
e-Borstvoeding in bijzondere situaties
e-Borstvoeding: Problemen bij borstvoeding
eBROK voor researchverpleegkundigen
E-learining Kinderpalliatievezorg Nederlad
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Borstvoeding
E-learning Borstvoeding
E-learning DSM 5
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Insectenallergie
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning Kunstvoeding
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Pijnonderwijs voor kinderverpleegkundigen
E-learning Signaleren postpartum depressie
E-learning: Oudergericht werken voor verpleegkundigen
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
Epilepsie
E-toets Addendum medicatieveiligheid- Kinderen-Verloskunde-Neo
E-toets Borstvoeding-deel 1
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
e-Xpert VBH: Intraveneus medicatie toedienen
e-Xpert VBH: Toedienen van zuurstof
e-Xpert VMS: High Risk Medicatie (ASZ)
e-Xpert VMS: Veilige Zorg voor Zieke Kinderen
e-Xpert VVT: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VVT: Epilepsie
e-Xpert VVT: Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
e-Xpert VVT: Intraveneus injecteren
e-Xpert VVT: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert VVT: Rapporteren
e-Xpert VVT: Spina bifida
e-Xpert: 08. EBP - Opstellen van een CAT
e-Xpert: Advanced Life Support Kind
e-Xpert: Afwijkingen ademhaling
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Astma Exercerbatie
e-Xpert: Awareness medische apparatuur
e-Xpert: Basic Life Support Kind
e-Xpert: Bloedafname bij neonaten
e-Xpert: Borstvoeding
e-Xpert: Farmacologie
e-Xpert: Geboorte tot adolescentie levensfasen
e-Xpert: Hielprikscreening
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Medicatie toereiken
e-Xpert: Medisch rekenen voor kinderverpleegkundigen
e-Xpert: Neusmaagsonde bij neonaten
e-Xpert: Newborn Life Support
e-Xpert: Obesitas
e-Xpert: Otitis Media
e-Xpert: Pijn bij kinderen
e-Xpert: Rol van patiënt en zorgprofessional (AVL)
e-Xpert: Sondevoeding toedienen
e-Xpert: Voeding
e-Xpert: Zwangerschap en bevalling
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Herhalingscursus Pijn bij kinderen IKAZIA ziekenhuis
iLactation NL editie 2018
Indiceren en Organiseren volgens het Medische Kindzorgsysteem (MKS)
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
IVAC PCAM (Spuitpomp)
Kinderverpleegkundig rekenen
Longen en ademhaling
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Newborn Life Support
Omgaan met seksualiteit en intimiteit in de verpleeghuiszorg
On-demand web-tv De zuigeling met regurgitatie en/of (reflux)ziekte
Paracetamol intraveneus bij prematuren
PBLS Pediatric Basic Life Support
Perinatale Audit Amphia
Pijn bij kinderen
Poortkatheter in de pediatrie
Poortkatheter in de pediatrie
Poortkatheter in de pediatrie
Quest (e-learning) Slapen
Rookvrije Start
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing verpleegtechinische vaardigheden voor kinderverpleegkundige
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Skin tears: preventie, beoordeling en behandeling
Taalstimulering door leesbevordering
Test
Training On The Job Neonatologie 2014
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
TVBZorg-1A Kinderverpleegkunde
TVBZorg-1B Kinderverpleegkunde
TVBZorg-2A Kinderverpleegkunde
TVBZorg-2B Kinderverpleegkunde
Uitzuigen van neus-, mond- en keelholte in de pediatrie
Uitzuigen van neus-, mond- en keelholte in de pediatrie
Uitzuigen van neus-, mond- en keelholte in de pediatrie
Van Vliegenpoep en Opium tot pasgeborenen zonder pijn: “a Road to Nowhere” ?
Veilige zorg voor zieke kinderen
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Vitaal bedreigd kind 2014
Vitale functies voor kinderen 2013
VMS – Veilige zorg voor zieke kinderen deel I
Vroege herkenning en behandeling van het vitaal bedreigde kind
Vroege herkenning en behandeling van het vitaal bedreigde kind afgestemd op het brandwondencentrum
Webcast lage rug - Practicum
Web-tv Hooikoorts: accepteren of aanpakken? (on-demand)
Wet Forensische Zorg
Wijkgericht Werken
ZiROP.nl
Zuurstof toedienen in de pediatrie
Zuurstof toedienen in de pediatrie
Zuurstof toedienen in de pediatrie

Denk Lipo - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

PBLS provider course - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

JGZ scholing Triple P: kennismaken of opfrissen van de Triple P methodiek. - lokatie: Purmerend (NL)

Masterclass Concorde - lokatie: Almere (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Suicide Preventie - lokatie: Assen (NL)

Basis Opleiding voor Draagconsulenten Die Trageschule® MD - lokatie: Nieuwegein (NL)

DSD Symposium - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie 2019-2021 - lokatie:

Verpleegkundige Vervolgopleiding tot High Care Neonatologie Verpleegkundige - lokatie: Amsterdam (NL)

Verpleegkundige Vervolgopleiding tot Neonatologe verpleegkundige - lokatie: Amsterdam (NL)

Adviseren en motiveren - lokatie: Breda (NL)

Begeleiding verdieping - lokatie: Breda (NL)

Branche erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende - lokatie: Den Haag (NL)

Denk Lipo - lokatie: Helmond (NL)

Effectief contracteren van cliënten in de GGZ - lokatie: Rotterdam (NL)

Praktijkopleider/Praktijkbegeleider in Gezondheidszorg en Welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Breda (NL)

Effectief contracteren van cliënten in de GGZ - lokatie: Enschede (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding tot praktijkondersteuner - VPO1A - lokatie: Zwolle (NL)

Verpleegkundige praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk VPO1K - lokatie: Zwolle (NL)

Borstvoedingscoach - lokatie: Almere (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Groesbeek (NL)

Hygiënecongres Mediq Medeco - lokatie: Hilversum (NL)

Levensreddend Handelen voor Verpleegkundigen 2019 - lokatie: Soesterberg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Verpleegkundige scholing kind & jeugd; het kritische kind - lokatie: Roosendaal (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Duivendrecht (NL)

Farmacotherapie Verdieping - lokatie: Breda (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Amsterdam (NL)

Evidence-based begeleiden van pubers en adolescenten met autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Neonatale Advanced Life Support training voor TMI (NALS) - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Praktijkopleider/Praktijkbegeleider in Gezondheidszorg en Welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Vroegsignalering en ondersteuning van de (on)veilige band tussen ouders en het jonge kind. - lokatie: Heerlen (NL)

Mythen, Missers & Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen 2019 - lokatie: Veenendaal (NL)

Triage - lokatie:

Verpleegkundige Vervolgopleiding tot Kinderverpleegkundige - lokatie: Amsterdam (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

Driedaagse cursus: Autismebegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang (Verpleegkundig) Praktijkondersteuner - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Verpleegkundige scholing kind & jeugd; het kritische kind - lokatie: Roosendaal (NL)

Leergang Interdisciplinaire Palliatieve Zorg - lokatie: Heerlen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Zorginhoudelijke kwaliteit in het verpleeghuis - lokatie:

Bijscholing LVAK V&VN 23 januari 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Amstelveen (NL)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) - lokatie: Utrecht (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Voorbehouden en Risicovolle handelingen - lokatie: Almelo (NL)

Jong en dement, wie is het die mij herkent - lokatie: Tilburg (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Palliatieve Zorg Mbo - lokatie: Zwolle (NL)

Zorg en ouders - lokatie: Amersfoort (NL)

AZO scholing acute Psychiatrie "Verward of onbegrepen?" - lokatie: Nijmegen (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Overveen (NL)

Module jeuggezondheidszorg Plegan opleidingen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Autisme op jonge leeftijd - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Downsyndroom - lokatie: Zwolle (NL)

Denk Lipo - lokatie: Utrecht (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Enschede (NL)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) - lokatie: Utrecht (NL)

Grootstedelijke Perinatale Gezondheid anno 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Kwaliteit van Leven - lokatie: Oud-Beijerland (NL)

Nascholing Praktische MS Immunologie en Behandeling - lokatie:

Ondergewicht bij kinderen - Een probleem of niet? - lokatie: Ede (NL)

Praktijkopleider/Praktijkbegeleider in Gezondheidszorg en Welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Introductiecursus Video-hometraining/Video-interactiebegeleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Praktijkopleider/Praktijkbegeleider in Gezondheidszorg en Welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Voorbehouden en Risicovolle handelingen - lokatie: Almere (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Basismodule Ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden bij kinderen voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Leergang Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg - basis V&VN 2019 - lokatie: Breda (NL)

Depressie bij kinderen en jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) - lokatie: Oosterwolde (NL)

Leergang CMIO/CNIO 2019: Module 1: Governance van de Informatiefunctie - lokatie: Utrecht (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie: Maastricht (NL)

PBLS provider course - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Stippel-Brigade - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Afasie: en nu verder! - lokatie:

Basisopleiding NRR Reanimatie instructeur PBLS - lokatie: Haarlem (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Etten-Leur (NL)

Evidence Based Practice - lokatie: Utrecht (NL)

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) - lokatie: Utrecht (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Practicum Ouderenzorg - lokatie: Groningen (NL)

Vroegsignalering en ondersteuning van de (on)veilige band tussen ouders en het jonge kind. - lokatie: Eindhoven (NL)

9e Nationaal Pulmonaal Congres - lokatie: Ede (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Denk Lipo - lokatie: Tilburg (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Zwolle (NL)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) - lokatie: Haren (NL)

Klinisch redeneren - lokatie:

Masterclass Atopisch Eczeem - lokatie: Utrecht (NL)

Regiotour Zoek het uit: Verwonder en verbeter! - lokatie: Assen (NL)

Verdiepingscursus oplossingsgericht begeleiden, coachen en leidinggeven voor gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg - lokatie: Gouda (NL)

Verpleegkundige scholing kind & jeugd; het kritische kind - lokatie: Roosendaal (NL)

Workshop 'De ontwikkeling van het immuunsysteem door een gebalanceerd darmmicrobioom' - lokatie: Duiven (NL)

Yunio dag, met een frisse blik - lokatie: Groenlo (NL)

Basistraining het Opvoedkwaliteitenspel, voor professionals die de oudercompetenties willen versterken. - lokatie: Utrecht (NL)

Draagadvies voor zorgprofessionals - lokatie: Zwolle (NL)

Draagadvies voor zorgprofessionals - lokatie: Zwolle (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Maagsonde en sondevoeding - lokatie: Elsloo (NL)

Suprapubisch katheterisatie - lokatie: Elsloo (NL)

Symposium: Behandelen als praten moeilijk is, over compassievolle technologie en andere innovaties - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Denk Lipo - lokatie: Roosendaal (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Amsterdam (NL)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) - lokatie:

Live webinar: Cardiovasculair risicomanagement bij diabetespatiënten - lokatie: Amsterdam (NL)

RAC nascholingsmiddag "Juridische voetangels en ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk van de infectieziektebestrijding" - lokatie:

Verdiepingscursus oplossingsgericht begeleiden, coachen en leidinggeven voor gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg - lokatie: Gouda (NL)

Basisjaar haptonomie - lokatie: Den Haag (NL)

Denk Lipo - lokatie: Gorinchem (NL)

Klinisch Redeneren Werkplek Leren Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Omaha System - lokatie:

Werkbegeleiding - lokatie: Vught (NL)

wond drainage - lokatie: Elsloo (NL)

Acute Kinder Opvang AKO herhaling - lokatie: Zwolle (NL)

Basisjaar haptonomie - lokatie: Amersfoort (NL)

Cursorisch Onderwijs in MDL-ziekten NJ19 - lokatie: Veldhoven (NL)

cursus Neuro-care - lokatie: Eindhoven (NL)

Inzicht in jeugdrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

Niet Opsluiten, Wat Dan Wel? - lokatie: Soesterberg (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Apeldoorn (NL)

Zorg van de wieg tot het graf, cultuur maakt het verschil. - lokatie: Dordrecht (NL)

Basisopleiding Ambulant Werkende - lokatie: Heiloo (NL)

Congres De nieuwe NHG-Standaard CVRM in de praktijk - Hartverwarmend - lokatie: Lunteren (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Zaandam (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

Klinisch Redeneren Werkplek Leren Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Meldcode huiselijk geweld & ouderenmishandeling 2019 - lokatie: 6162 BG (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Kinderneuropsychologie - lokatie: Haarlem (NL)

NLS - lokatie: Almelo (NL)

Opleiding Positieve Psychologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Voorbehouden en Risicovolle handelingen - lokatie: Haren (NL)

Congres Landelijk Palliatief Kind Team: 'Afscheid nemen bestaat wel' - lokatie: Zwolle (NL)

(Borst)voeding en binding - lokatie: Veldhoven (NL)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) - lokatie: Amstelveen (NL)

ENPC Refresher Course - lokatie: Tilburg (NL)

Klinisch Redeneren Werkplek Leren Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

Neonatale Advanced Life Support training voor TMI (NALS) - lokatie:

PBLS provider course - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

PBLS provider course - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

Denk Lipo - lokatie: Geleen (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Scholing Longformularium Regio Utrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium '20 jaar Traumacentra: The Future is Now!' - lokatie: Oegstgeest (NL)

Werken met interculturele verschillen - lokatie: Almere (NL)

Wijkvderpleegkundig redeneren ; een klasse apart - lokatie: Roosendaal (NL)

Jaarlijks Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinisch Redeneren Werkplek Leren Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Ede (NL)

ADHD Netwerk - 52e Netwerkmeeting - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 6e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Kindergeluiden - lokatie: Ede (NL)

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Verpleegkundige scholing kind & jeugd; het kritische kind - lokatie: Roosendaal (NL)

Voorbehouden en Risicovolle handelingen - lokatie: Almere (NL)

Webinar 10 oktober 2019 - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

BNS Scientific Meeting - lokatie: Antwerpen (BE)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Nascholing Jeugdgezondheidszorg Noord Nederland: Early life stress, trauma, what's next? - lokatie: Groningen (NL)

Symposium mijn Goede/Kansrijke Start /Kans voor de Veenkoloniën - lokatie: Emmen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

De Obstetrische zorgvrager voor neonatologie- en kinderverpleegkundigen Groene Hart Ziekenhuis - lokatie: Amsterdam (NL)

Denk Lipo - lokatie: Purmerend (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Assen (NL)

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

Stippel-Brigade - lokatie: Utrecht (NL)

1-daagse bijscholing medicatietoediening, medicatieveiligheid, medisch rekenen & stomazorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Intervisiebegeleiding - lokatie: Zwolle (NL)

Klinisch Redeneren Werkplek Leren Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

Logopedie bij COPD - lokatie: Schiphol (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Voorbehouden en Risicovolle handelingen - lokatie: Almelo (NL)

Klinisch Redeneren Werkplek Leren Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Klinisch Redeneren Werkplek Leren Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining het Opvoedkwaliteitenspel, voor professionals die de oudercompetenties willen versterken. - lokatie: Roermond (NL)

Denk Lipo - lokatie: Heerlen (NL)

Klinisch Redeneren Werkplek Leren Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Denk Lipo - lokatie: Spijkenisse (NL)

Zorgzuster Skillsdag - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Denk Lipo - lokatie: Venlo (NL)

Klinisch Redeneren Werkplek Leren Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Breda (NL)

Gezamenlijke scholing: Psychiatrie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinisch Redeneren Werkplek Leren Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

Symposium "Net dat beetje extra" - lokatie: Goirle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Verpleegkundige scholing kind & jeugd; het kritische kind - lokatie: Roosendaal (NL)

Zorg van de wieg tot het graf, cultuur maakt het verschil. - lokatie: Dordrecht (NL)

HBO Regieverpleegkundige (GHZ) - lokatie:

Palliatieve zorg VZ-IG - lokatie: Almelo (NL)

Klinisch Redeneren Werkplek Leren Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

Medicatieveiligheid en medicatietoediening in de thuiszorg - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Jaarcongres De Qruxx van kwaliteit - lokatie: Houten (NL)

2019 Kind met neurologische aandoening - lokatie: Ede (NL)

Behandeling van cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

ENPC Provider course - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Denk Lipo - lokatie: Tilburg (NL)

Jaarlijks Congres - Autisme - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Kinderziekten en vaccinaties - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Storytelling en mentale fitheid - lokatie: Austerlitz (NL)

Verpleegkundige scholing kind & jeugd; het kritische kind - lokatie: Roosendaal (NL)

Klinisch Redeneren Werkplek Leren Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

Psychiatrische aandoeningen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Klinisch Redeneren Werkplek Leren Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Breda (NL)

Acute Kinder Opvang basis - lokatie: Zwolle (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Veenendaal (NL)

PBLS provider course - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

PBLS provider course - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

HUG - lokatie: Almere (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

De meest gestelde vragen aan de Kinder-MDL arts - lokatie: Amsterdam (NL)

ENPC Provider course - lokatie: Leiden (NL)

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) - lokatie: Hoorn (NL)

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Nascholing: Sociale Netwerk Strategieen ( SNV) diverse modules - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Klinisch Redeneren Werkplek Leren Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus DCM - lokatie: Noardburgum (NL)

Leefklimaat in de jeugd- en (licht verstandelijk) gehandicaptenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Module Bewaking Vitale Functies bij Kinderen 1911 - lokatie: Nijmegen (NL)

Denk Lipo - lokatie: Rotterdam (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Kinderverpleegkunde - de kwetsbare patient en kwetsbare ouders - lokatie:

Klinisch Redeneren Werkplek Leren Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Symposium Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Redeneren Werkplek Leren Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

5th International Congress of Mentalization Based Treatment - lokatie: Haarlem (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Nieuwerkerk aan Den IJssel (NL)

Hematologie 2019 - lokatie:

Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Training Basisvaardigheden voor beginnende VAR-leden - lokatie: Woerden (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

NLS - lokatie: Almelo (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Congres Omgaan met Verslaving in het Sociaal Domein - lokatie: Veenendaal (NL)

Kinderen met SOLK - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Redeneren Werkplek Leren Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

Bijscholing LVAK V&VN 23 januari 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Denk Lipo - lokatie: Meppel (NL)

ENPC Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Jaarlijks Congres - Professionele nabijheid - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Redeneren Werkplek Leren Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Draagadvies voor zorgprofessionals - lokatie: Zwolle (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden bij kinderen voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Klinisch Redeneren Werkplek Leren Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Redeneren Werkplek Leren Catharina Ziekenhuis - lokatie: Eindhoven (NL)

Endocriene stoornissen in de jeugdgezondheidszorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Denk Lipo - lokatie: Zaandam (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Kinderziekten en vaccinaties - lokatie: Eindhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Kinderfonds Symposium: Empower de Ouder - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Behandeling van cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Zorg rond de pasgeborene - Een goed gesprek - lokatie: Ede (NL)

Borstvoedingscoach - lokatie: Almere (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

HUG - lokatie: Almere (NL)

Shared Care onderwijsbijeenkomst mrt 2020-2021 - lokatie: De Bilt (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrische aandoeningen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

HUG - lokatie: Almere (NL)

Borstvoedingscoach - lokatie: Almere (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)