Basisjaar haptonomie - lokatie: Amersfoort (NL)

NRR BIC (P)BLS hercertificering - lokatie: Haarlem (NL)

NRR Opfriscursus Reanimatieinstructeur BLS - lokatie: Haarlem (NL)

NRR Opfriscursus Reanimatieinstructeur PBLS - lokatie: Haarlem (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Gouda (NL)

e-Xpert VMS: Veilige zorg voor zieke kinderen
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
9 ijzersterke communicatievaardigheden in palliatieve zorg
Acute Verloskunde in de keten van Geboortezorg
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Amsterdam Symposium De Extreem Prematuur
Autismespectrumstoornissen en KJP
Basiskennis medicijngebruik jeugdzorg
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Blaaskatheter via de urethra verzorgen
BLS scholing
Breath Online: Ernstig astma bij kinderen en zwangere vrouwen - verantwoord gebruik van biologicals, waar liggen de uitdagingen?
BSL Medisch rekenen: casuïstiek kinderen
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Kind- voor verpleegkundigen
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
CareUp - Verpleegtechnische handelingen e-learning
CBRN E-learning
De coachende zorgprofessional
De politieke actualiteit in de zorg
Delier (2019) E-Learning
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Diabetes
Digitale Leeromgeving SANL Academie 2021 (VSR - V&VN)
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
Eetstoornissen: online college
Effectief communiceren in de zorg
E-leaning Hartafwijkingen
E-leaning Hartafwijkingen
E-leaning Hartafwijkingen
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Angst
E-learning Angst
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning Borstvoeding
E-learning cursus 4: Verlies en rouw in kinderpalliatieve zorg
E-learning Depressie
E-learning Depressie
E-learning Depressie
E-learning DSM 5
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Jong en Transgender
E-learning Jong en Transgender
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning kindermishandeling
E-learning kindermishandeling
E-learning Kunstvoeding
E-learning Kunstvoeding
E-learning module Astma
E-learning module Astma
E-learning module Astma
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Hartafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Kleine lengte
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning Mondzorg
E-learning Motorische Ontwikkeling
E-learning Motorische Ontwikkeling
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Ouder Kind relatie
E-learning Rookvrije Ouders
E-learning Rookvrije Start
E-learning ROTA Virus
E-learning Taalstimulering door voorlezen
E-Learning Van Wiechenonderzoek
E-learning Werken met Groeicurves
Elearning Zorg voor het zieke kind en gezin in de eigen omgeving
E-learning: Nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Allergie Immunotherapie’
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
E-learning: Optimaliseer jouw zorg voor BOPP (baby's van ouders met psychische problematiek)
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
elo116 Basiskennis medicijngebruik jeugdzorg
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
e-Xpert hbo VVH: 20. Intraveneuze toepassingen
e-Xpert PrehospitALS: Verloskunde
e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
e-Xpert VMS: Veilige Zorg voor Zieke Kinderen
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
e-Xpert VVT: Intraveneus injecteren
e-Xpert VVT: Medisch rekenen
e-Xpert VVT: Omgaan met autisme
e-Xpert VVT: Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden I
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert VVT: Rapporteren
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Spina bifida
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert: 07. EBP – Statistiek bij onderzoek
e-Xpert: 09. EBP – Zoekstrategie bij een CAT
e-Xpert: 10. EBP – Beoordeling van zoekresultaten
e-Xpert: 11. EBP – Conclusie opstellen
e-Xpert: 12. EBP – Richtlijnen
e-Xpert: 13. EBP – Shared Decision Making
e-Xpert: Advanced Life Support Kind
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Astma Exercerbatie
e-Xpert: Basic Life Support Kind
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Borstvoeding (St Jansdal)
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Congenitale afwijkingen van hart en vaten
e-Xpert: Geboorte tot adolescentie levensfasen
e-Xpert: Icterus neonatorum
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Obesitas
e-Xpert: Ondernemerschap in de zorg
e-Xpert: Pijn bij kinderen
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg voor Vrouw en Kind Centrum (Spaarne Gasthuis)
e-Xpert: Rol van patiënt en zorgprofessional (AVL)
e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
e-Xpert: Sociale media en internet
e-Xpert: Total body cooling neonatologie
e-Xpert: Urineweginfecties
e-Xpert: Visie op zorg
e-Xpert: Ziekte van Crohn
FCI Kinderen en voeding: jong geleerd is oud gedaan
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Griepvaccinatie
Handvatten in de behandeling van SPMS – Multidisciplinaire zorg bij progressieve MS
Handvatten in de behandeling van SPMS – Progressie bij MS, is het wat het is?
Handvatten in de behandeling van SPMS – Transitie van RRMS naar SPMS
Herhalingscursus Pijn bij kinderen IKAZIA ziekenhuis
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
In gesprek over meisjesbesnijdenis
Inhalatietraining
Interstitiële longziekten
Intervisie Aandachtfunctionarissen Nu Niet Zwanger
Intervisie Aandachtfunctionarissen Nu Niet Zwanger
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Kennisclips Kwaliteitsverbtering
Kindermishandeling herkennen
Longkanker Congres Update 2021
Maternale kinkhoestvaccinatie
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen jeugdzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen jeugdzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen jeugdzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen jeugdzorg – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen jeugdzorg – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen jeugdzorg – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Module 2: Stimuleren online inzage in dossier onder patiënten
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nu Niet Zwanger
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
On demand webinar 'koemelkallergie in de eerste 1.000 dagen'
On-demand web-tv De zuigeling met regurgitatie en/of (reflux)ziekte
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online WMO GCP training - V&VN - myGCP.nl
Opfriscursus 1 Medicijngebruik Jeugdzorg
Opfriscursus 1 Medicijngebruik Jeugdzorg
Ouderperspectief
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Pijn bij kinderen
Preventie postpartum depressie
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Richtlijnenspel
Richtlijnenspel
Risico Volle Voorbehouden Handelingen
Samen Beslissen met ouderen met mulitmorbiditeit (ID nummer: 359114)
Scholing Digicoach VVT
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Signaleren kindermishandeling en de meldcode
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Taalstimulering door leesbevordering
Taalstimulering door leesbevordering
Taalstimulering door leesbevordering
Teamontwikkeling
Train de Vaardigheidstrainer (BiG-assessor)
Training VoorZorg
Training VoorZorg
Training VoorZorg
Uniform registreren
Update Kinder- en Jeugdvaccinaties
Veilig Slapen JGZ
Veilig Slapen JGZ
Veilig Slapen JGZ
Veilig Slapen JGZ
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Webcast lage rug - Practicum
Webinar Be connected
Werken met de meldcode in de gehandicaptenzorg
Wijkgericht Werken

Kennisoverdracht, coachvaardigheden en rolbepaling voor (kwaliteits)verpleegkundige - lokatie: Hoorn (NL)

Live webinar: Diabetes: welcome to the (near) future! - lokatie:

Zindelijkheid - lokatie: wisselend (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Immediate Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Digitalisering en patiënten met lage gezondheidsvaardigheden? - lokatie:

Kindermishandeling. Zien en doen wat nodig is. Wat doe jij? - lokatie:

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

Scholing PATS (Preventieve aanpak terugdringen schoolziekteverzuim) - lokatie:

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing dossiervorming JGZ - lokatie: Utrecht (NL)

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid - lokatie: Ede (NL)

Jaarlijks Congres - LVB - Editie 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Slapen, eten en zindelijk worden - lokatie: Amersfoort (NL)

Webinar Vroegsignalering autisme - lokatie: Assen (NL)

Zindelijkheid - lokatie: wisselend (NL)

PrEPxit: Hiv-preventie na stoppen met PrEP - lokatie:

Familieopstellingen JGZ 2022 - lokatie: Amsterdam (NL)

Onbegrepen gedrag in de ouderenzorg - lokatie:

The challenges of diabetes type 2 - lokatie:

11e Lagerhuisdebat Leverziekten - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Je belangrijkste rol: Werkbegeleider zijn! - lokatie: Ede (NL)

Het Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die oudercompetenties willen versterken - lokatie: Utrecht (NL)

Ziek van je omgeving - lokatie: 3521 AL (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

Scholingsdag JGZ_februari 2022_aanvraag AbSg en V&VN - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

Initiele cursus Praktijkbegeleiding - lokatie: Harderwijk (NL)

Negatieve druktherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Zindelijkheid - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Adviseren en motiveren - lokatie: Breda (NL)

Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning - lokatie:

Jaarlijs Congres - VROEG 2022 - over vroegsignalering & vroeghulp - lokatie: Eindhoven (NL)

Online NVKG-NVN Themamiddag - lokatie:

Pediatric Emergency Procedures (PEP) - lokatie: Maastricht (NL)

Digitale kennismarkt consortium Ligare Laat je inspireren tot implementeren! - lokatie:

Immediate Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - editie 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

LECK Congres 2022: Vroeg begonnen, veel gewonnen – samen-werken aan veiligheid van kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Gouda (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Meerkerk (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Breda (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Thema avond 2022 - lokatie:

Adviseren en motiveren - lokatie: Goes (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Opsporen oogafwijkingen - lokatie: Delft (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Relationele en seksuele ontwikkeling kinderen - lokatie:

Webinar Vroegsignalering autisme - lokatie: Assen (NL)

Webinar: Van vroege introductie tot orale immunotherapie; nieuwe inzichten op het gebied van voedselallergie bij kinderen - lokatie:

Diabetes Kennis Netwerk, thema GLP-1 - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Mythen Missers & Maatwerk Reizigersgeneeskunde 2022 - lokatie: Tiel (NL)

Schildklierfunctiestoornissen - lokatie:

Behandeling van hersenmetastasen bij longkanker - lokatie: Zwolle (NL)

Trauma Nursing Core Course - Provider - lokatie: Stompetoren (NL)

Visus training - lokatie: Leiden (NL)

Webinar PTSS - lokatie:

Advance Care Planning in de kindergeneeskunde - lokatie:

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Diabetes Kennis Netwerk, thema GLP-1 - lokatie:

Reanimatie: what's new? - lokatie:

Verpleegkundige gerontologie en geriatrie - lokatie: Nijmegen (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Leiden (NL)

Arboverpleegkundige - lokatie: Nijmegen (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Ergocoach Zorg, 4-daagse training - lokatie: Tiel (NL)

Workshop: carousel verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Zoetermeer (NL)

Comorbiditeit bij volwassenen met autisme - lokatie: Amersfoort (NL)

Diabetes Kennis Netwerk, thema GLP-1 - lokatie:

Het verschil maken – Masterclass over omgaan met pubers anno 2022 - lokatie: 3521 AL (NL)

Landelijk congres (Leerhuis) aanpak ouderenmishandeling - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass infectieziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Jaarlijks Congres - ADHD - editie 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Try-out Integrale gezondheidszorg - lokatie: Hemmen (NL)

(online) Symposium DRCP (Dutch Rare Cancer Platform) - lokatie:

Minder boos en opstandig (MB&O-R): behandeling van gedragsproblemen - lokatie: Utrecht (NL)

Psychosociale gevolgen van kanker in het gezin: begrijpen, signaleren, ondersteunen en/of behandelen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Kwaliteitsverpleegkundige - lokatie: Leiderdorp (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Gouda (NL)

NRR BIC PBLS instructeur (verkorte cursus voor BLS instructeur) - lokatie: Haarlem (NL)

Praktijkopleider in de gezondheidszorg - lokatie: Leiden (NL)

Meldcode Huiselijk Geweld - lokatie: Hoorn (NL)

Expertisedag voor de jeugdverpleegkundige 2022 - lokatie: 3521 AL (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Hengelo (NL)

Rouw bij dood in het gezin; behandelen van kind/jongere en hun ouder(s) - lokatie: Utrecht (NL)

Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar PTSS - lokatie:

Basic Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Basic Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

NVPO Congres 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Signalen van autisme bij het jonge kind herkennen - lokatie: Utrecht (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Opleiding tot verpleegkundig kwaliteitscoach - lokatie: Zeist (NL)

Symposium Zorg rond de pasgeborene - Een start zonder stress; onze verantwoordelijkheid - lokatie: Ede (NL)

IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Kinderen en emoties - lokatie: Utrecht (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (48 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Hypogonadisme bij mannen - lokatie:

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Verslavingsproblematiek: gedragsverslaving en dwangmatig gedrag - lokatie: Eindhoven (NL)

Meldcode DD1 - lokatie:

Sensorische Informatieverwerking in de zorgverlening of het onderwijs - lokatie: Ermelo (NL)

Traumatische bevallinsgervaringen - lokatie: 3521 AL (NL)

IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Zwachtelen vaardigheidstraining - lokatie: Herten (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

Sensorische Informatieverwerking in de zorgverlening of het onderwijs - lokatie: Ermelo (NL)

Basiscursus Geweldloos verzet - lokatie: Barendrecht (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

LVB en hechting - lokatie:

Vaardigheidscursus Ouderbegeleiding aan ouders met jonge kinderen - lokatie:

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Utrecht (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Minisymposium Wijkverpleging - lokatie: Nijmegen (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Epilepsie - lokatie: Hoorn (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Leiden (NL)

Workshop: carousel verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Zoetermeer (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

Jaarlijks Congres - Coping - Editie 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Trauma Nursing Core Course - Provider - lokatie: Stompetoren (NL)

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid - lokatie: Ede (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Leiden (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - Editie 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Scholing 'Samen groter worden' - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Workshop: carousel verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Nieuwegein (NL)

Cursus Voorbehouden en risicovolle handelingen: Enteraal - lokatie:

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)