e-Xpert VMS: Veilige zorg voor zieke kinderen
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2020-2021 - Preventie Shaken Baby Syndroom - V&V
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2021
Acute Verloskunde in de keten van Geboortezorg
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Amsterdam Symposium De Extreem Prematuur
Autismespectrumstoornissen en KJP
Basiskennis medicijngebruik jeugdzorg
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
Breath Online: Ernstig astma bij kinderen en zwangere vrouwen - verantwoord gebruik van biologicals, waar liggen de uitdagingen?
BSL Medisch rekenen: casuïstiek kinderen
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Kind- voor verpleegkundigen
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
Crew Resource Management
De politieke actualiteit in de zorg
Delier (2019) E-Learning
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Digitale Leeromgeving SANL Academie 2021 (VSR - V&VN)
Dokter, ik las in de krant dat... - Leer als verpleegkundige zélf medisch nieuws duiden
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
Eetstoornissen: online college
Effectief communiceren in de zorg
E-leaning Hartafwijkingen
E-leaning Hartafwijkingen
E-leaning Hartafwijkingen
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Aanpak van laaggeletterdheid Gezin
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Angst
E-learning Angst
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning Borstvoeding
E-learning Depressie
E-learning Depressie
E-learning DSM 5
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Jong en Transgender
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning kindermishandeling
E-learning kindermishandeling
E-learning Kunstvoeding
E-learning module Astma
E-learning module Astma
E-learning module Astma
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Hartafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Kleine lengte
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning Mondzorg
E-learning Motorische Ontwikkeling
E-learning Motorische Ontwikkeling
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Ouder Kind relatie
E-learning Rookvrije Start
E-learning ROTA Virus
E-learning Taalstimulering door voorlezen
E-Learning Van Wiechenonderzoek
E-learning Werken met Groeicurves
Elearning Zorg voor het zieke kind en gezin in de eigen omgeving
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
E-learning: Optimaliseer jouw zorg voor BOPP (baby's van ouders met psychische problematiek)
E-learning: Transitie ouderschap en hechtingsproces
E-learning; Astmacontrole in de praktijk
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
elo116 Basiskennis medicijngebruik jeugdzorg
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
e-Xpert hbo VVH: 20. Intraveneuze toepassingen
e-Xpert PrehospitALS: Verloskunde
e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
e-Xpert VMS: Veilige Zorg voor Zieke Kinderen
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
e-Xpert VVT: Intraveneus injecteren
e-Xpert VVT: Medisch rekenen
e-Xpert VVT: Omgaan met autisme
e-Xpert VVT: Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden I
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert VVT: Rapporteren
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Spina bifida
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert: 07. EBP – Statistiek bij onderzoek
e-Xpert: 09. EBP – Zoekstrategie bij een CAT
e-Xpert: 10. EBP – Beoordeling van zoekresultaten
e-Xpert: 11. EBP – Conclusie opstellen
e-Xpert: 12. EBP – Richtlijnen
e-Xpert: 13. EBP – Shared Decision Making
e-Xpert: Advanced Life Support Kind
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Astma Exercerbatie
e-Xpert: Basic Life Support Kind
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Congenitale afwijkingen van hart en vaten
e-Xpert: Geboorte tot adolescentie levensfasen
e-Xpert: Icterus neonatorum
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Obesitas
e-Xpert: Ondernemerschap in de zorg
e-Xpert: Pijn bij kinderen
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg voor Vrouw en Kind Centrum (Spaarne Gasthuis)
e-Xpert: Rol van patiënt en zorgprofessional (AVL)
e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
e-Xpert: Sociale media en internet
e-Xpert: Total body cooling neonatologie
e-Xpert: Urineweginfecties
e-Xpert: Visie op zorg
e-Xpert: Ziekte van Crohn
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Herhalingscursus Pijn bij kinderen IKAZIA ziekenhuis
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
Inhalatietraining
Interstitiële longziekten
Intervisie Aandachtfunctionarissen Nu Niet Zwanger
Intervisie Aandachtfunctionarissen Nu Niet Zwanger
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Maternale kinkhoestvaccinatie
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen jeugdzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen jeugdzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen jeugdzorg – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen jeugdzorg – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Microlearnings verpleegtechnische handelingen
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nu Niet Zwanger
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
On-demand web-tv De zuigeling met regurgitatie en/of (reflux)ziekte
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Opfriscursus 1 Medicijngebruik Jeugdzorg
Opfriscursus 1 Medicijngebruik Jeugdzorg
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Pijn bij kinderen
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) - e-learning
Preventie postpartum depressie
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Richtlijnenspel
Richtlijnenspel
Risico Volle Voorbehouden Handelingen
Scholing Digicoach VVT
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Taalstimulering door leesbevordering
Taalstimulering door leesbevordering
Taalstimulering door leesbevordering
Teamontwikkeling
Training VoorZorg
Training VoorZorg
Training VoorZorg
Uniform registreren
Update Kinder- en Jeugdvaccinaties
Vaccinaties op Maat
Veilig Slapen JGZ
Veilig Slapen JGZ
Veilig Slapen JGZ
Venapunctie voor de Doktersassistente, Verpleegkundige en Verzorgende IG
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Webcast lage rug - Practicum
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wijkgericht Werken

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

Scholing Koemelkallergie? …wat nu?! - lokatie: Goes (NL)

Training Vlaggensysteem - lokatie: Venlo (NL)

Symposium Circulatoire insufficiëntie: Pompen of verzuipen!? - lokatie: Rotterdam (NL)

Diagnostiek luchtwegallergieën - lokatie: Almere (NL)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende( EVV) - lokatie:

4e DECU (Dutch ENETS Congress Update) - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Nieuwerkerk aan den IJssel (NL)

DM2, theorie en de praktijk - lokatie: Harlingen (NL)

Enoximon: Niet te veel, wel genoeg. Atopische aandoeningen en COVID-19 - lokatie:

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Gouda (NL)

Nascholing "CArdio REnale MEtabole effecten van SGLT2-i" - lokatie: Akersloot (NL)

Zeden - lokatie:

HOME (Hechting, Ouderschap en MEntaliseren): Opleiding voor Gezinnen met Kinderen bij een Moeilijke Start - lokatie:

Online Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen - editie 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Casemanagement dementie - lokatie: Heerlen (NL)

Symposium Circulatoire insufficiëntie: Pompen of verzuipen!? - lokatie: Rotterdam (NL)

Yuceltraining - lokatie:

Zorg voor ouderen in de eerste lijn - lokatie: Zwolle (NL)

Basisopleiding verpleegkundige VoorZorg - lokatie: Utrecht (NL)

Infectiepreventie in de Thuiszorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Live webinar Patient journey COPD - lokatie:

Nationaal POH Congres - Voorjaar 2021 - lokatie: Ede (NL)

Netwerkbijeenkomst Centrale Zorgverleners Kind naar Gezonder Gewicht - lokatie: Utrecht (NL)

Nieuwe inzichten vroeg introductie allergenen, meer aandacht voor noten - lokatie:

Training Vlaggensysteem - lokatie: Venlo (NL)

Venticare Live 2021 2 november - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Venticare Live 2021 2 november - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Baby don’t be afraid - lokatie: Leidschendam (NL)

DiabetesDebat - lokatie: Amersfoort (NL)

Visus training - lokatie:

GIT-PD Jeugd training - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks congres hoogbegaafdheid - 6e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Meldcode kindermishandeling praten met kinderen / ouders - lokatie:

Netwerkconferentie van het Netwerk Vroege Psychose: VIP: the future is now! - lokatie: Eindhoven (NL)

Symposium: Gezonde leefstijl, goede basis! - lokatie: Wolvega (NL)

Training Anti decubitus - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Tillen en transfereren - lokatie: Leeuwarden (NL)

Verdiepingscursus Praktische Diabeteszorg voor verpleegkundigen - lokatie: Zeist (NL)

Weerbaarheid en veerkracht bij jongeren - lokatie: Ede (NL)

Congres Verder in Beweging 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

RVP, klaar voor de toekomst?! - lokatie: Garderen (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met een centrale zorgverlener: ups en downs – experimenteren – voortdurend positioneren rol - toekomst - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Baby don’t be afraid - lokatie: Leidschendam (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Assen (NL)

Webinar Zorg op afstand - lokatie: Schiphol (NL)

Capaciteits-Coördinator - lokatie: Hilversum (NL)

Jonge mensen, groot verdriet - lokatie: Zeist (NL)

Live webinar Therapietrouw - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Den Haag (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Veenendaal (NL)

DM2, theorie en de praktijk - lokatie: Schiermonnikoog (NL)

Hadoks Acute zorg - Klinische lessen - lokatie: Den Haag (NL)

Jaarlijks congres levend verlies, blijvend verdriet - lokatie: Eindhoven (NL)

KNMG Webinar Verschil moet er zijn. Op zoek naar meer diversiteit en inclusie. - lokatie:

Signalen van autisme bij het jonge kind herkennen - lokatie: Utrecht (NL)

Congres zelfsabotage en zelfdestructief gedrag - lokatie: Eindhoven (NL)

Dialyse Symposium - lokatie: Assen (NL)

Belevingsgerichte zorg (o.a. snoezelen) bij ouderen en in de psychogeriatrische zorg - lokatie: Zeeland (NL)

bijeenkomst Landelijk Netwerk JGZ Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling - lokatie: Utrecht (NL)

Farmacotherapie nascholing - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Breda (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Leefstijl & Diabetes - lokatie:

Masterclass Opbaren en verzorgen van een overleden baby - lokatie: Heemskerk (NL)

Opsporen oogafwijkingen - lokatie: Zoetermeer (NL)

Verpleegkundig Indiceren - lokatie: Zwolle (NL)

58e Gynaecongres - lokatie: Amersfoort (NL)

Landelijke bijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen vrouwelijke genitale verminking (vgv) van JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen - lokatie:

NVMO Congres 2021 - lokatie: Bergen (NL)

Congres ‘De volgende stap in patiëntveiligheid’ - lokatie: Barneveld (NL)

Jaarlijks congres autisme - 9e editie - 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Studiedag: Ik doe mee, ik hoor erbij! - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

De mythe van de gewetenloze jongere ontrafeld 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass CF verpleegkundigen 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Amersfoort (NL)

symposium Oogheelkundige zorg - lokatie:

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Oostzaan (NL)

Dossiervoering - lokatie:

Symposium Verpleegkundige Advies Raad - lokatie: Oegstgeest (NL)

Verdiepingsworkshops "In gesprek met de GIZ over..." - lokatie:

PrimaCura | Sandwichscholing 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie:

Obesitas - lokatie:

Omgaan met lastig gedrag - lokatie:

Symposium de HBO-V van de Toekomst - lokatie:

8e Oncologie Symposium van het Noorden - lokatie: Heerenveen (NL)

BIG5 Congres Ouderengeneeskunde 2021 - lokatie: Ede (NL)

Jaarlijks congres ACEs: nadelige jeugdervaringen - lokatie: Eindhoven (NL)

jeugdgezondheidszorg - lokatie: Zutphen (NL)

Omgaan met lastig gedrag - lokatie:

SLAAP 2021 - lokatie:

Draagadvies voor zorgprofessionals - lokatie: Zwolle (NL)

Havensymposium 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Breda (NL)

Klinische dag 2021: The Good, the Bad and the Virus - lokatie: Utrecht (NL)

Vroegtijdige opsporing en interpretatie van gehoorverliezen in de JGZ middels audiometrie JGZ 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie: Almelo (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

PrimaCura | Sandwichscholing 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Scholing laaggeletterdheid voor jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen - lokatie: Ommen (NL)

Train the Trainer / Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Kolham (NL)

Training Anti decubitus - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Tillen en transfereren - lokatie: Leeuwarden (NL)

Peuters en slaap - lokatie: Utrecht (NL)

11e Jaarsymposium Gehechtheid 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Vaccineren bij kinderen en zwangeren 2021 - lokatie: 3521 AL (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Omgaan met lastig gedrag - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Omgaan met lastig gedrag - lokatie:

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Hoogsensitiviteit - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Leiden (NL)

Omgaan met tegenslag bij jongeren. Wat leren we van Corona? - lokatie:

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: 8025 BW Zwolle (NL)

Draagadvies voor zorgprofessionals - lokatie: Zwolle (NL)

Leefstijl & Diabetes - lokatie:

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Hoe te handelen bij kindermishandeling - lokatie: Amsterdam (NL)

Capaciteits-Coördinator - lokatie: Hilversum (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Omgaan met lastig gedrag - lokatie:

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Capaciteits-Coördinator - lokatie: Hilversum (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Jaarlijks Congres - Psychotrauma bij kinderen en jong volwassenen - editie 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)