Online congres - Goed genoeg ouder- en opvoederschap - lokatie: Utrecht (NL)

Opsporen oogafwijkingen - lokatie: Zoetermeer (NL)

Samen naar meer Schoolaanwezigheid - lokatie:

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Webinar 'koemelkallergie in de eerste 1.000 dagen' - lokatie:

e-Xpert VMS: Veilige zorg voor zieke kinderen
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2. E-Learning Huidverzorging en persoonlijke hygiene
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2020-2021 - Preventie Shaken Baby Syndroom - V&V
6. Ontlastingscontinentie en beheer van de stoelgang
Acute Verloskunde in de keten van Geboortezorg
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Amsterdam Symposium De Extreem Prematuur
Autismespectrumstoornissen en KJP
Basiskennis medicijngebruik jeugdzorg
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basismodule soa (V&V - VSR)
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
BSL Medisch rekenen: casuïstiek kinderen
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Kind- voor verpleegkundigen
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
De basis van Voeding
De politieke actualiteit in de zorg
Delier (2019) E-Learning
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Digitale Leerweken 2018 (VSR - V&VN)
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
Effectief communiceren in de zorg
E-leaning Hartafwijkingen
E-leaning Hartafwijkingen
E-leaning Hartafwijkingen
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Aanpak van laaggeletterdheid Gezin
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Angst
E-learning Angst
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning Borstvoeding
E-learning Depressie
E-learning Depressie
E-learning DSM 5
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Jong en Transgender
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning kindermishandeling
E-learning kindermishandeling
E-learning Kunstvoeding
E-learning Kunstvoeding
E-learning module Astma
E-learning module Astma
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Hartafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Kleine lengte
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning Mondzorg
E-learning Motorische Ontwikkeling
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Ouder Kind relatie
E-learning ROTA Virus
E-learning Smaakontwikkeling en eerste hapjes
E-learning Taalstimulering door voorlezen
E-Learning Van Wiechenonderzoek
E-learning Werken met Groeicurves
Elearning Zorg voor het zieke kind en gezin in de eigen omgeving
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
E-learning: Optimaliseer jouw zorg voor BOPP (baby's van ouders met psychische problematiek)
E-learning: Transitie ouderschap en hechtingsproces
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
elo116 Basiskennis medicijngebruik jeugdzorg
Elyse E-learning
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
e-Xpert hbo VVH: 20. Intraveneuze toepassingen
e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
e-Xpert VMS: Veilige Zorg voor Zieke Kinderen
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
e-Xpert VVT: Intraveneus injecteren
e-Xpert VVT: Medisch rekenen
e-Xpert VVT: Omgaan met autisme
e-Xpert VVT: Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden I
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert VVT: Rapporteren
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Spina bifida
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert: PrehospitALS: Verloskunde
e-Xpert: 07. EBP – Statistiek bij onderzoek
e-Xpert: 09. EBP – Zoekstrategie bij een CAT
e-Xpert: 10. EBP – Beoordeling van zoekresultaten
e-Xpert: 11. EBP – Conclusie opstellen
e-Xpert: 12. EBP – Richtlijnen
e-Xpert: 13. EBP – Shared Decision Making
e-Xpert: Advanced Life Support Kind
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Astma Exercerbatie
e-Xpert: Basic Life Support Kind
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Congenitale afwijkingen van hart en vaten
e-Xpert: Geboorte tot adolescentie levensfasen
e-Xpert: Icterus neonatorum
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Obesitas
e-Xpert: Ondernemerschap in de zorg
e-Xpert: Pijn bij kinderen
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg voor Vrouw en Kind Centrum (Spaarne Gasthuis)
e-Xpert: Rol van patiënt en zorgprofessional (AVL)
e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
e-Xpert: Sociale media en internet
e-Xpert: Total body cooling neonatologie
e-Xpert: Urineweginfecties
e-Xpert: Visie op zorg
e-Xpert: Ziekte van Crohn
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Hartmann Verdiepingsmodule Overloopincontinentie
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Herhalingscursus Pijn bij kinderen IKAZIA ziekenhuis
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
Interstitiële longziekten
Intervisie Aandachtfunctionarissen Nu Niet Zwanger
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Maternale kinkhoestvaccinatie
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen jeugdzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen jeugdzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen jeugdzorg – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen jeugdzorg – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
On-demand web-tv De zuigeling met regurgitatie en/of (reflux)ziekte
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Opfriscursus 1 Medicijngebruik Jeugdzorg
Opfriscursus 1 Medicijngebruik Jeugdzorg
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Pijn bij kinderen
Preventie postpartum depressie
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Richtlijnenspel
Risico Volle Voorbehouden Handelingen
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Taalstimulering door leesbevordering
Taalstimulering door leesbevordering
Taalstimulering door leesbevordering
Teamontwikkeling
Toekomstbestendige huidkankerzorg
Training VoorZorg
Training VoorZorg
Training VoorZorg
Vaccinaties op Maat
Veilig Slapen JGZ
Veilig Slapen JGZ
Veilig Slapen JGZ
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Webcast lage rug - Practicum
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wijkgericht Werken

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Omgaan met lastig gedrag - lokatie:

Refereeravond Benadering angstige kinderen tijdens vaccinaties - lokatie:

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

4e Babycongres - lokatie: Duivendrecht (NL)

Introductiecursus Infant Mental Health - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Barendrecht (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

Covid-19: zwangerschap, geboorte, kraamtijd en gezin - lokatie:

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Nationale SWAB A-team meeting / SWAB symposium - lokatie:

Online congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jongvolwassenen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie: Drachten (NL)

Draagadvies voor zorgprofessionals - lokatie: Zwolle (NL)

Introductiecursus Infant Mental Health - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Hooglanderveen (NL)

Proactief assisteren: cardiologie - lokatie: Harderwijk (NL)

Samenwerken met ouders - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie: Scheemda (NL)

CenteringParenting - lokatie: Emmen (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie:

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Leiden (NL)

Regionale webinar 'het brede spectrum van koemelkallergie' - lokatie:

Congres Multiprobleemgezinnen | 11 februari 2020 - lokatie: Ede (NL)

Curriculum Clinical Leadership uitgebreid - lokatie: Garderen (NL)

Jong & Depressief - lokatie:

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Hoe kan voeding bijdragen aan het darmmicrobioom en laaggradige inflammatie bij diabetes type 2? - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Amsterdam (NL)

Minisymposia zwangerschap en geboorte II / Webinars - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Online Kenniscarrousel Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose - lokatie:

Richtlijnen carrousel: Richtlijn Motorische ontwikkeling en Mondgezondheid - lokatie: Eindhoven (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Training Dementie, Delier en onbegrepen gedrag - lokatie: Eemnes (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)

Richtlijnen carrousel: Richtlijn Motorische ontwikkeling en Mondgezondheid - lokatie: Helmond (NL)

Visusscholing nieuwe richtlijn opsporing oogafwijkingen - lokatie:

Visusscholing nieuwe richtlijn opsporing oogafwijkingen - lokatie:

Visusscholing nieuwe richtlijn opsporing oogafwijkingen - lokatie:

Het evidence-based geboorteplan: De BevalKaart - lokatie:

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie:

Leermodule Allergiemanagement - lokatie: Almere (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Apeldoorn (NL)

Post-EHA & ICML bijeenkomst - lokatie: Roermond (NL)

Visusscholing nieuwe richtlijn opsporing oogafwijkingen - lokatie:

Visusscholing nieuwe richtlijn opsporing oogafwijkingen - lokatie:

"Uw problemen gaan in rook op 2.0" - lokatie:

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

soa-hiv Expertmeeting 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Herhaling Bedrijfshulpverlening ZSM 2021/2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Hart voor diabetes type 2 - lokatie:

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Visusscholing nieuwe richtlijn opsporing oogafwijkingen - lokatie:

Opleiding Spiritualiteit en Zingeving - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Amsterdam (NL)

(H)erkennen van de jonge mantelzorger - lokatie:

Deskundigheidsbevordering MBO - Spaarne Gasthuis - lokatie:

Farmacotherapie nascholing - lokatie:

Kinderneurologie 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Module Coachen met de Verbeeldingstoolkit 3.0 - lokatie: Amsterdam (NL)

VIPP-AUTI - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)

Incidentenanalyse en calamiteitenonderzoek met PRISMA / SIRE methodiek voor Verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Introductiecursus Infant Mental Health - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Breda (NL)

Systeem Therapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Apeldoorn (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

6-daags Schakelaanbod - Intensieve training - lokatie: Soesterberg (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

Webinar SAMENWERKEN - het nieuwe 'vaccin' bij de huilbaby - lokatie:

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Cicero Regionale Refereeravond Zuid-West NL 2021 - lokatie:

Congres uitbuitingsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Grijs en van de wijs - lokatie: Zeist (NL)

jeugdgezondheidszorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)

KOPP-kinderen - lokatie: