IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

e-Xpert VMS: Veilige zorg voor zieke kinderen
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2020-2021 - Preventie Shaken Baby Syndroom - V&V
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Adviseren over Veilig Slapen
Autismespectrumstoornissen en KJP
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
BSL Medisch rekenen: casuïstiek kinderen
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Kind- voor verpleegkundigen
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
De wijkverpleegkundige: vijf jaar in de Zorgverzekeringswet! Over de verpleegkundige indicatiestelling in de Zvw
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
Digitale Leeromgeving Soa Hiv Seks 2018 - Kwaliteitsregister V&V
Digitale Leerweken 2018 (VSR - V&VN)
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
E-leaning Hartafwijkingen
E-leaning Hartafwijkingen
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Aanpak van laaggeletterdheid Gezin
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Angst
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning Borstvoeding
E-learning Borstvoeding
E-learning Depressie
E-learning Depressie
E-learning DSM 5
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Jong en Transgender
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning kindermishandeling
E-learning kindermishandeling
E-learning Kunstvoeding
E-learning module Astma
E-learning module Astma
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Hartafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Kleine lengte
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning Motorische Ontwikkeling
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning ROTA Virus
E-learning Smaakontwikkeling en eerste hapjes
E-learning Taalstimulering door voorlezen
Elearning Zorg voor het zieke kind en gezin in de eigen omgeving
E-learning: Optimaliseer jouw zorg voor BOPP (baby's van ouders met psychische problematiek)
E-learning: Transitie ouderschap en hechtingsproces
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
elo116 Basiskennis medicijngebruik jeugdzorg
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
e-Xpert hbo VVH: 20. Intraveneuze toepassingen
e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
e-Xpert VMS: Veilige Zorg voor Zieke Kinderen
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
e-Xpert VVT: Intraveneus injecteren
e-Xpert VVT: Medisch rekenen
e-Xpert VVT: Omgaan met autisme
e-Xpert VVT: Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden I
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert VVT: Rapporteren
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Spina bifida
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert: PrehospitALS: Verloskunde
e-Xpert: 07. EBP – Statistiek bij onderzoek
e-Xpert: 09. EBP – Zoekstrategie bij een CAT
e-Xpert: 10. EBP – Beoordeling van zoekresultaten
e-Xpert: 11. EBP – Conclusie opstellen
e-Xpert: 12. EBP – Richtlijnen
e-Xpert: 13. EBP – Shared Decision Making
e-Xpert: Advanced Life Support Kind
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Astma Exercerbatie
e-Xpert: Basic Life Support Kind
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Congenitale afwijkingen van hart en vaten
e-Xpert: Geboorte tot adolescentie levensfasen
e-Xpert: Icterus neonatorum
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Obesitas
e-Xpert: Ondernemerschap in de zorg
e-Xpert: Pijn bij kinderen
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg voor Vrouw en Kind Centrum (Spaarne Gasthuis)
e-Xpert: Rol van patiënt en zorgprofessional (AVL)
e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
e-Xpert: Sociale media en internet
e-Xpert: Total body cooling neonatologie
e-Xpert: Urineweginfecties
e-Xpert: Visie op zorg
e-Xpert: Ziekte van Crohn
FCI Kinderen en voeding: jong geleerd is oud gedaan
Gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg / ABFE
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Herhalingscursus Pijn bij kinderen IKAZIA ziekenhuis
Herkennen van irreële ziekte percepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
In gesprek over meisjesbesnijdenis
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Koolhydraat beperkt werkt
Maternale kinkhoestvaccinatie
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen jeugdzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen jeugdzorg – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
On-demand web-tv De zuigeling met regurgitatie en/of (reflux)ziekte
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Opfriscursus 1 Medicijngebruik Jeugdzorg
Outbreak Module
Pijn bij kinderen
Preventie Postpartum Depressie
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Richtlijnenspel
Rookvrije Start
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Taalstimulering door leesbevordering
Taalstimulering door leesbevordering
Training VoorZorg
Training VoorZorg
Training VoorZorg
Veilig Slapen JGZ
Veilig Slapen JGZ
Veilig Slapen JGZ
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Webcast lage rug - Practicum
Webinar Sensortechnologie en het optimaal instellen van uw Diabetespatiënt
Webinar: Een patiënt in beeld
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wijkgericht Werken

refereeravond sociale geneeskunde ggd ijsselland 'Kom uit je hok' - lokatie: Zwolle (NL)

Virtueel Communiceren & Presenteren met meer impact binnen de Healthcare - lokatie:

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Intervisie Triple P - lokatie: Bussum (NL)

Introductie intervisie A+V 2020 JGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

Samen Toekomst Maken - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus tot gecertificeerd instructeur van Wiechenonderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Extrafijne formulering - lokatie:

Onbedoelde zwangerschappen, gezinsplanning & anticonceptie op AZC's - lokatie: Utrecht (NL)

Online Congres - Hoogbegaafdheid - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken: grenzen en mogelijkheden als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Startmodule aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG): het public health perspectief - lokatie: Utrecht (NL)

Training MBT en Sociotherapie - lokatie: Breda (NL)

Volledige Opleiding Kortdurende Video-Hometraining - lokatie:

Opleiding Energetic SoundTouch - lokatie: Breda (NL)

Opleiding Soundhealing - lokatie: Breda (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

Cursus Relationeel trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Extrafijne formulering - lokatie:

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Rotterdam (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Plenaire CPT 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Post PROSCA - lokatie: Spier (NL)

Virtuele 57e Gynaecongres - lokatie:

Onbedoelde zwangerschappen, gezinsplanning & anticonceptie op AZC's - lokatie: Utrecht (NL)

Online congres - Suïcidepreventie - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve zorg tijdens corona - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

14e Nationale Symposium Zoönosen - lokatie:

8e Landelijke Valsymposium - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Signalen van autisme bij het jonge kind herkennen - lokatie: Utrecht (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

Post PROSCA - lokatie: Breukelen (NL)

BHV Herhalingscursus - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

De vertrouwde adviseur - lokatie: Utrecht (NL)

Geweld achter de voordeur - lokatie: Amersfoort (NL)

Jong en depressief! - lokatie: Enschede (NL)

NIP-Zindelijkheid, als het niet vanzelf gaat.... - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Regie houden - lokatie:

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Amersfoort (NL)

Training regionale verwijsindex VIN - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Samen beslissen met gebruik van zorguitkomsten - lokatie:

Gezonde Start - voeding - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidaal gedrag en suïcide-preventie - lokatie: Doetinchem (NL)

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Onbedoelde zwangerschappen, gezinsplanning & anticonceptie op AZC's - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve zorg tijdens corona - lokatie:

Verpleegkundig Symposium Prostaatkanker- Shared Decision Making en de (psychologische) zorg van prostaatkankerpatiënten - lokatie: Breda (NL)

10e Leiden IBD dag- Nurses Edition 2020 13 november - lokatie:

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Palliatieve zorg en euthanasie - lokatie: Apeldoorn (NL)

PICC lijn zorg, Tracheacanule zorg, Zuurstoftherapie - lokatie: Hilversum (NL)

basis continentie absorberend - lokatie: Maarssen (NL)

Herziene NHG-Standaard astma bij volwassenen - lokatie: Velp (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Leiden (NL)

Opvoedingsondersteuning en pedagogische advisering - lokatie: Utrecht (NL)

Post PROSCA - lokatie: Nijmegen (NL)

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie:

Borstvoeding - lokatie: Zeist (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Inspiratiebijeenkomst Samen Beslissen met TOPICS-SF - lokatie: Utrecht (NL)

METS GIC - lokatie: Bilthoven (NL)

Training regionale verwijsindex VIN - lokatie: Alkmaar (NL)

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld - lokatie: Haarlem (NL)

Je belangrijkste rol: Werkbegeleider zijn! - lokatie: Ede (NL)

Online Congres - Vroegsignalering bij baby's - editie 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve zorg aan kinderen - lokatie:

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Opsporing oogafwijking, lengtegroei, borging gehoor, advies vroege pinda en ei-introductie - lokatie: Geldermalsen (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Alpha Omega Congres 2020 - lokatie: Bunnik (NL)

basis continentie afvoerend - lokatie: Maarssen (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

NVMO Congres 2020 - lokatie:

Onbedoelde zwangerschappen, gezinsplanning & anticonceptie op AZC's - lokatie: Utrecht (NL)

Online congres - Autisme - 8e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Neuroten, zenuwpezen en bangeriken uit de schaduw - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Tilburg (NL)

Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Varsseveld (NL)

Basistraining het Opvoedkwaliteitenspel, voor professionals die de oudercompetenties willen versterken. - lokatie:

Botsende denkbeelden - lokatie:

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Groningen (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Tilburg (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Hengelo (NL)

Training regionale verwijsindex VIN - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Vroegsignalering ASS en ADHD (verdieping) voor jeugdverpleegkundigen - lokatie: Ede (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Opsporing oogafwijking, lengtegroei, borging gehoor, advies vroege pinda en ei-introductie - lokatie: Geldermalsen (NL)

Webinar: AstraZeneca Longdag – het webinar - lokatie:

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

De DO'S en de DONT'S van de triage, Basis Training Triage voor Verpleegkundigen - lokatie:

EETSTOORNIS & CO - lokatie: Beesd (NL)

Online Congres - ACEs: nadelige jeugdervaringen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Dordrecht (NL)

KOPP- KVO- en KVBO- kinderen in de JGZ - lokatie: Utrecht (NL)

PICC lijn zorg, Tracheacanule zorg, Zuurstoftherapie - lokatie: Hilversum (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

Training regionale verwijsindex VIN - lokatie: Alkmaar (NL)

Kinderorthopediecongres 2020 - lokatie: Ede (NL)

Kindervoeding in de praktijk 4-19 jaar - 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinische les gordelroos - lokatie:

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Personen met verward gedrag in beeld - lokatie: Zeist (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Samen Starten begeleide intervisie voor verpleegkundigen 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Test NCJ - lokatie: Utrecht (NL)

Werksessie Richtlijnen voorjaar 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Werksessie Richtlijnen voorjaar 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Complexe dementiezorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Utrecht (NL)

Online Congres - Emoties en emotieregulatie - lokatie: Utrecht (NL)

Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Varsseveld (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Vaccineren bij kinderen en zwangeren: zin en onzin - lokatie: Ede (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Nootdorp (NL)

Bijeenkomst aandachtsfunctionarissen Borstvoeding 2020 JGZ - lokatie:

Samen Starten begeleide intervisie voor verpleegkundigen 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Training regionale verwijsindex VIN - lokatie: Alkmaar (NL)

Wzd op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

Regie houden - lokatie:

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

WEBINAR Het kind met vage klachten - lokatie:

landelijk JGZ netwerk Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling - lokatie: Utrecht (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Introductie intervisie A+V 2020 JGZ - lokatie:

Omgaan met lastig gedrag - lokatie:

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie:

Amsterdam Virtual Live Endoscopy 2020 - lokatie:

Begeleiden van complexe gezinsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Botsende denkbeelden - lokatie:

Terugkomdag voor van Wiechen instructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

Opleiding tot gespecialiseerde verpleegkundige NAH - lokatie: Den Haag (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie: Zwolle (NL)

Basisopleiding ACT Pijnverpleegkundigen - lokatie: Bunnik (NL)

Basistraining het Opvoedkwaliteitenspel, voor professionals die de oudercompetenties willen versterken. - lokatie: Utrecht (NL)