contactmoment 3.9 naar JV - lokatie: Purmerend (NL)

Driedaagse cursus: Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing Triple P V&VN - lokatie: Bussum (NL)

Nascholing Triple P V&VN - lokatie: Bussum (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Training Signalering ASS en ADHD voor jeugdverpleegkundigen - lokatie: Ede (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Poh Lunchbijeenkomsten - lokatie: Gilze (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

HEAL educatie programma - lokatie: Houten (NL)

autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie:

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Leiden (NL)

Refereeravond De Jeugdarts en leerplichtvrijstelling JGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

bijscholing Lactatiekundige onderwerpen - lokatie: Zaandam (NL)

GGZ College Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Leeuwarden (NL)

Omgaan met agressie in de zorg (1 dagdeel) - lokatie: Dirksland (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch medewerker kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing dementie: theorie en praktijk - lokatie: Emmen (NL)

Succesvol veranderen - lokatie: Hoogeveen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

't kinderspreekuur 2 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Den Haag (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Leiderdorp (NL)

Ervaar Taalontwikkelingsstoornis (TOS) en Autisme belevingscircuit (ABC) - lokatie: Almere (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Gouda (NL)

Verdiepingscursus oplossingsgericht begeleiden, coachen en leidinggeven voor gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg - lokatie: Gouda (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Praat erover! In gesprek over de zorg voor kwetsbare kinderen - symposium Academische Werkplaats Jeugd in Twente - lokatie: Borne (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Clinical leadership 2019 - lokatie: 6162 BG (NL)

Masterclass Concorde - lokatie: Almere (NL)

Muziek in de Zorg bij Innoforte - lokatie:

Op weg naar goede mondzorg - lokatie:

Training Bewegen aan tafel en in de (rol)stoel - lokatie: Soest (NL)

Vroege introductie hoog-allergene voeding bij zuigelingen ter preventie van voedselallergie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Kinderorthopedie 2019 - lokatie: Ede (NL)

Scholing dementie: theorie en praktijk - lokatie:

Scholing Spraak Taal JGZ 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Verpleegkundige vervolgopleiding Wondconsulent - lokatie: Rotterdam (NL)

Vroege introductie hoog-allergene voeding bij zuigelingen ter preventie van voedselallergie - lokatie: Hengelo (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Leiden (NL)

Eendaagse cursus - hechtingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Breda (NL)

Tweedaagse cursus: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB - lokatie: Utrecht (NL)

VoorZorgcollege - lokatie: Utrecht (NL)

Vroegsignalering en ondersteuning van de (on)veilige band tussen ouders en het jonge kind. - lokatie: Utrecht (NL)

autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Oss (NL)

(P)BLS in de praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

2 STOP! Basis - lokatie: Nijmegen (NL)

Basistraining SamenStarten 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Verslavingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Jongeren en depressie - Hoe eerder je ingrijpt, hoe beter - lokatie: Ede (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Omgaan met agressie bij Korsakov vanuit relationeel perspectief - lokatie: Bergen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining SamenStarten 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

VoorZorgcollege - lokatie: Utrecht (NL)

werk aan de winkel: slaapproblemen - lokatie: Arnhem (NL)

Gespreksvoering bij vermoedens van kindermishandeling 2019 - deel 1 - lokatie: Amsterdam (NL)

scholing Kenmerken Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek Pathologie artsen en verpleegkundige JGZ 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Airway Management voor de Acute patient - lokatie: Kolham (NL)

Babycongres 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Kennisdag Jeugd 2019 - lokatie: Baarn (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Target cursus 2019 - lokatie:

Training Starten met de Valanalyse - lokatie: Utrecht (NL)

Werkzaamwest rookvrij - lokatie: Amsterdam (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

2 STOP! 1 : 1 begeleiding - lokatie: Sassenheim (NL)

Inleiding in kwaliteit van zorg - lokatie:

VoorZorgcollege - lokatie: Utrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Basis-opleiding Stevig Ouderschap verpleegkundige - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Utrecht (NL)

CTcue cursus voor Gebruikers - lokatie: Utrecht (NL)

Informatiebijeenkomst Ouderenzorg en Dementie - lokatie: Groningen (NL)

Managementgegevens en KD+ en E-consult versus fysiek consult - lokatie: Varsseveld (NL)

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige - lokatie: Vught (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Zoetermeer (NL)

Privacy - lokatie: Hardenberg (NL)

19e Nationaal Autisme Congres - lokatie: Rotterdam (NL)

Healing Touch Module 1 - Basis en Kennismaking - lokatie: Haarlem (NL)

Zorg voor ouderen in de eerste lijn - lokatie: Zwolle (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden bij kinderen voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden bij kinderen voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Cursus endovaginale echografie/fertiliteit - lokatie: Eindhoven (NL)

M@ZL-scholing voor jeugdartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Managementgegevens en KD+ en E-consult versus fysiek consult - lokatie: Varsseveld (NL)

Omgaan met Juridische aspecten in de JGZ - lokatie: Enschede (NL)

Reanimatie en AED - lokatie: Goutum (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

11e Symposium Kinderlongverpleegkundigen: "Het jonge kind op consult bij de Kinderlongverpleegkundige" - lokatie: Hoogland (NL)

Basismodule Ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen - lokatie: Eindhoven (NL)

Hepatitis Masterclass 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Amsterdam (NL)

Introductiecursus JGZ 0-18 - lokatie: Amsterdam (NL)

JGZ Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen - lokatie: Druten (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie: Maastricht (NL)

Refereeravond “Voeding rondom de pasgeborene” - lokatie: Enschede (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

e-Xpert VMS: Veilige zorg voor zieke kinderen
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2018: Top-Teen Onderzoek - Kwaliteitsregister V&V
2018-2019 - Preventie Shaken Baby Syndroom - V&V
2019: Kinderafdeling - Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
ABCDEsim voor verpleegkundigen
ADHD en ASS
ADHD en ASS
Adviseren over Veilig Slapen
Autismespectrumstoornissen in de kinder- en jeugdpsychiatrie
Basisinformatie PrEP
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
BHV ondersteuner
BIG Protocollen
BIG-protocollen
BSL Medisch rekenen: casuïstiek kinderen
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
Care Up - Verpleegtechnische handelingen oefenen waar en wanneer je wilt!
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd - 2019
De basis van Voeding
Delier (2019) E-Learning
Digitale Leerweken 2018 (VSR - V&VN)
EBP Stap 2: Zoeken in Pubmed
eBROK voor researchverpleegkundigen
Een antwoord op de meest gestelde vragen omtrent allergie 2019
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Borstvoeding
E-learning DSM 5
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Hypoglykemie
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning kindermishandeling
E-learning kindermishandeling
E-learning Longauscultatie
E-learning module Astma
E-learning module Astma
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Hartafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Kleine lengte
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Signaleren postpartum depressie
E-learning Taalstimulering door voorlezen
E-learning: Oudergericht werken voor verpleegkundigen
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
e-Xpert VMS: Veilige Zorg voor Zieke Kinderen
e-Xpert VVT: Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
e-Xpert VVT: Intraveneus injecteren
e-Xpert VVT: Medisch rekenen
e-Xpert VVT: Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden I
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert VVT: Rapporteren
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert: Advanced Life Support Kind
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Astma Exercerbatie
e-Xpert: Basic Life Support Kind
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Geboorte tot adolescentie levensfasen
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Obesitas
e-Xpert: Pijn bij kinderen
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rol van patiënt en zorgprofessional (AVL)
e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
e-Xpert: Urineweginfecties
e-Xpert: Ziekte van Crohn
FCI Kinderen en voeding: jong geleerd is oud gedaan
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Herhalingscursus Pijn bij kinderen IKAZIA ziekenhuis
iLactation NL editie 2018
Impetigo en furunkels
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Methodiekintervisie Mee-consulenten: leren, innoveren en tonen van ons vakmanschap
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
On-demand web-tv De zuigeling met regurgitatie en/of (reflux)ziekte
Online cursus casusbespreking wijkteams in 4-stappen (Registerplein + V&VN)
Pijn bij kinderen
Professional Course: eHealth een praktische introductie
Psychopathologie
Quest (e-learning) Slapen
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Rookvrije Start
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Taalstimulering door leesbevordering
Test
Training VoorZorg
Training VoorZorg
Training VoorZorg
Veilig Slapen JGZ
Veilige Medicatie
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Webcast lage rug - Practicum
Wijkgericht Werken

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Suïcidepreventietraining (Gatekeeperstraining) - lokatie: Zaandam (NL)

autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Breda (NL)

(P)BLS in de praktijk - lokatie: Hardinxveld-Giessendam (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Congres (Psycho)Trauma 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Eéndaagse training: Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Managementgegevens en KD+ en E-consult versus fysiek consult - lokatie: Varsseveld (NL)

Symposium Actualiteiten JGZ VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

(P)BLS in de praktijk - lokatie: Dordrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Apeldoorn (NL)

De kracht van liggen. Introductie in de gevolgen van lighouding - lokatie: Arnhem (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Masterclass gemetastaseerd mamma-longcarcinoom 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Leiden (NL)

Omgaan met agressie bij Korsakov vanuit relationeel perspectief - lokatie: Schiedam (NL)

Scholing Visus 2e jaarsverpleegkundigen JGZ 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Landelijk congres Huntington Zorgmijden: Er is toch niets aan de hand? - lokatie: Weert (NL)

Meldcode, onderdeel signaleren en handelen - lokatie: Varsseveld (NL)

Scholing Kenmerken Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek artsen en verpleegkundige najaar 2018 JGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Scholing Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Gouda (NL)

Suïcidepreventietraining (Gatekeeperstraining) - lokatie: Zaandam (NL)

't kinderspreekuur 2 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)BLS in de praktijk - lokatie: Dordrecht (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Congres - Uit de kinderschoenen, kinderpalliatieve zorg in transitie - lokatie: Leusden (NL)

Copd diagnostiek en behandeling en de ernstig COPD patiënt en behandeling - lokatie: Rotterdam (NL)

Gezonde voeding voor kinderen van 0-4 jaar – van wetenschap naar praktijk - lokatie: Geldermalsen (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Darmspoelen bij kinderen, motivatie en coaching - lokatie: Amersfoort (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie: Dordrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken. - lokatie: Utrecht (NL)

Pijnbestrijding en pijnscore - lokatie: Hoogeveen (NL)

Samenwerken met ketenpartners - lokatie: Almere (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Vroege herkenning & behandeling van vitaal bedreigde kinderen - lokatie: Ede (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

DCD anno 2019 - lokatie: Lunteren (NL)

Kinderen op de sofa - psychosociale problemen bij kinderen - lokatie: Bunnik (NL)

Bijscholing LVAK V&VN 8 april 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

HIV & Cardiovascular disease - lokatie: Utrecht (NL)

Introductie intervisie A+V 2019 JGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Meldcode, onderdeel signaleren en handelen - lokatie: Varsseveld (NL)

'Samen voor een gezonde omgeving' - lokatie: Krommenie (NL)

Werken in het complexe veld van de AGZ en JGZ - lokatie: Utrecht (NL)

FOCUS bijeenkomst PaTz 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

IMH cursus 7: Integreren van IMH in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Training Anders kijken naar ‘probleemgedrag’ - lokatie: Soest (NL)

Training Zien doe je met je hersens - lokatie: Soest (NL)

voorjaarsbijscholing 2019 CCU - lokatie: Groningen (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Leiden (NL)

(P)BLS in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Gezonde voeding voor kinderen van 0-4 jaar – van wetenschap naar praktijk - lokatie: Geldermalsen (NL)

Nederland naar nul nieuwe hiv-infecties & Landelijke Doe-middag: MSM beter bereiken - lokatie: Utrecht (NL)

Train the Trainer / Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Kolham (NL)

Congres - Overvraging, stress en burnout bij kinderen en tieners - lokatie: Utrecht (NL)

kennis en netwerkbijeenkomst antibioticaresistentie zorgnetwerk Holland West - lokatie: Leiden (NL)

Seeds for the future - Wereld Parkinsondag 2019 - lokatie: Roosendaal (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Symposium Palliatieve Zorg - Schokbrekers in de communicatie - lokatie: Ugchelen (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

De Fijne Keepjes van Laboratorium en Radiodiagnostiek - lokatie: Bunnik (NL)

Expertisedag voor de jeugdverpleegkundige 2019 - lokatie: Ede (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

2 STOP! 1 : 1 begeleiding - lokatie: Bilthoven (NL)

2 STOP! Basis - lokatie: Bilthoven (NL)

Bijscholing LVAK V&VN 23 januari 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

CHAT TRAINING JOUWGGD - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

16de Amsterdam UMC nascholing voor Diabetes Verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursusdag hoofd & gezicht, nek & schouder massage in de zorg - lokatie: Wernhout (NL)

Praktijkondersteuning intensieve zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Samen Toekomst Maken - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing (borst) voeding 0-4 jaar JGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Scholingsavond VKC (Evidence Based Practice (EBP)/ Intra uteriene vruchtdood (IUVD) - lokatie: Haarlem (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Vaccinatie RVP artsen en verpleegkundige >2jr in dienst 2018 - lokatie: Amsterdam (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiecursus Video-hometraining/Video-interactiebegeleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Train de Trainer PDL - lokatie: Haarlem (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Actualiteiten Kindermishandeling-Geweld hoort nergens thuis-Meisjesbesnijdenis-Verwijsindex-Kansrijke start (Nu Niet Zwanger) - lokatie: Roermond (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Nascholing Shared Decision Making. - lokatie:

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement - i.h.b. bij diabetes mellitus type 2 – - lokatie: Huis Ter Heide (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Blaas Katheterisatie - lokatie: Elsloo (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Training 'Omgaan met agressie' - lokatie:

Verslaving - lokatie:

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Gouda (NL)

Hyperglycemische ontregeling bij Diabetes Mellitus (DKA en HHS) - lokatie: Amsterdam (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Levenseinde en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

voorjaarsbijscholing 2019 CCU - lokatie: Groningen (NL)

BIG DATA SCIENCE: from “evidence based medicine” to “data driven medicine”. - lokatie: Maastricht (NL)

Decubitus - lokatie: Hoogeveen (NL)

Jaarlijks Congres - Persoonlijkheidsproblematiek - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Minisymposium Centrum voor Thuisbeademing - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Train the Trainer / Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Kolham (NL)

Omgaan met agressie in de zorg (1 dagdeel) - lokatie: Spijkenisse (NL)

The Yogatherapy Conference 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Gouda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Eéndaagse training: Social media in de begeleiding van jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Opsporing van gehoorverliezen in de JGZ middels Audiometrie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Eindhoven (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Trauma bij kinderen - lokatie: Zeist (NL)

55e Gynaecongres Pijlerdagen (VPG, FMG, Oncologie, Gynaecologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Seksueel Geweld - lokatie: Eindhoven (NL)

Genomineerdenbijeenkomst Anna Reynvaan Prijzen 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Zwolle (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Triple P Niveau 2 Kort Adviesgesprek 0-12 jaar V&V - lokatie: Hilversum (NL)

Kinderneurologie 4 - lokatie: Nijmegen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Symposium Ademruimte in de Palliatieve Fase - lokatie: Noordwijk (NL)

Basisopleiding verpleegkundige VoorZorg - lokatie: Utrecht (NL)

Samen Starten begeleide intervisie voor verpleegkundigen 2018 - lokatie: Amsterdam (NL)

JGZ 2018 - Gespreksvoering kindermishandeling deel 2 - lokatie: Amsterdam (NL)

Samen Starten begeleide intervisie voor verpleegkundigen 2018 - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

't kinderspreekuur 2 - lokatie: Haarlem (NL)

8th International Symposium on the Diabetic Foot - lokatie: Den Haag (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Schalkhaar (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Congres Jeugd in Onderzoek 2019: Weten, leren en doen wat werkt - lokatie: Amsterdam (NL)

Geweld achter de voordeur - lokatie: Amersfoort (NL)

Jaarlijks Congres - Jeugdgezondheidszorg - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Shared Decision Making bij borstkanker: de uitdaging - lokatie: Deventer (NL)

Regionale IBD avond - lokatie: Rotterdam (NL)

SamenStarten groepsintroductie DMO-P - lokatie: Amsterdam (NL)

Intra Musculair Injecteren - lokatie: Elsloo (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Symposium Palliatieve Zorg bij Samen - lokatie: Schagen (NL)

Train de trainer/ BIG toetser - lokatie: Doorn (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Gouda (NL)

Samen Starten begeleide intervisie voor verpleegkundigen 2018 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Kindervoeding in de praktijk 4-19 jaar - 2018 - lokatie: Amsterdam (NL)

Samen Starten begeleide intervisie voor verpleegkundigen 2018 - lokatie: Amsterdam (NL)

scholing Kenmerken Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek Pathologie artsen en verpleegkundige JGZ 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Congres - Complexe eetstoornissen bij jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Kwaliteitsverpleegkundige - lokatie: Amersfoort (NL)

Jaarlijks Congres - Traumasensitief werken - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Oud Gastel (NL)

Triple P niveau 3 Eerstelijn V&V - lokatie: Hilversum (NL)

1001 dagen hechting - lokatie: Dordrecht (NL)

Training MBT- (A) en Crisis - lokatie: Duivendrecht (NL)

voorjaarsbijscholing 2019 CCU - lokatie: Groningen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Samen Starten begeleide intervisie voor verpleegkundigen 2018 - lokatie: Amsterdam (NL)

Werkplaats Triple P - 2 - lokatie: Amsterdam (NL)

CGT-I training, cognitieve gedragstherapie voor insomnie - lokatie: Heeze (NL)

Clientgerichte Communicatie - lokatie: Leiderdorp (NL)

AMLS Provider Course - lokatie: Harderwijk (NL)

Jaarlijks Congres - Conflictscheidingen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

't kinderspreekuur 2 - lokatie: Amersfoort (NL)

Clientgerichte Communicatie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen - lokatie: Eindhoven (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

JGZ 2018 - Gespreksvoering kindermishandeling deel 2 - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Concorde - lokatie: Almere (NL)

Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Scholing Spraak Taal JGZ 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Eendaagse cursus - hechtingsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

NVK Congres 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus HD - lokatie: Utrecht (NL)

Communiceren met pubers - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Pleeg- en gezinshuiszorg - 2e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Zoetermeer (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden bij kinderen voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

refereeravond sociale geneeskunde ggd ijsselland 'Kom uit je hok' - lokatie: Zwolle (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Vught (NL)

Congres - Ouderschap: weerstand en kritiek - lokatie: Eindhoven (NL)

LVB en Seksualiteit - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Introductie intervisie A+V 2019 JGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2019 - lokatie: Waalre (NL)

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Masterclass Concorde - lokatie: Almere (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Scholing dementie: theorie en praktijk - lokatie:

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Schalkhaar (NL)

Evidence-based begeleiden van pubers en adolescenten met autisme - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

JGZ 2018 - Gespreksvoering kindermishandeling deel 2 - lokatie: Amsterdam (NL)

Scholing dementie: theorie en praktijk - lokatie:

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Train de Trainer PDL - lokatie: Haarlem (NL)

Tweedaagse cursus: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB - lokatie: Eindhoven (NL)

Driedaagse cursus: Autismebegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Zoetermeer (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Introductiecursus JGZ 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Vught (NL)

ASS bij volw. bejegening, begeleiding, behandeling 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

1001 dagen hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiecursus Video-hometraining/Video-interactiebegeleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Healing Touch Module 1 - Basis en Kennismaking - lokatie: Haarlem (NL)

Airway Management voor de Acute patient - lokatie: Kolham (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden bij kinderen voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Scholing (borst) voeding 0-4 jaar JGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Castricum (NL)

AMLS Refresher - lokatie: Harderwijk (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Leiden (NL)

Introductiecursus JGZ 0-18 - lokatie: Zwolle (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Verpleegkundige vervolgopleiding Wondconsulent - lokatie: Rotterdam (NL)

Eendaagse cursus - hechtingsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Congres Micro-organisme: Vriend en Vijand - lokatie: Breukelen (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Gouda (NL)

SamenStarten groepsintroductie DMO-P - lokatie: Amsterdam (NL)

Train de Trainer PDL - lokatie: Haarlem (NL)

Eéndaagse training: Social media in de begeleiding van jongeren - lokatie: Eindhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Dagcursus hormoonbalans voor vrouwen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

refereeravond sociale geneeskunde ggd ijsselland 'Kom uit je hok' - lokatie: Zwolle (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

HBO Regieverpleegkundige (GHZ) - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Communiceren met pubers - lokatie: Zwolle (NL)

Regionale IBD avond - lokatie: Rotterdam (NL)

Scholing Spraak Taal JGZ 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Hengelo (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Bijscholing LVAK V&VN 23 januari 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden bij kinderen voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Eendaagse cursus - hechtingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

1001 dagen hechting - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)