Dossiervorming - lokatie:

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

e-Xpert VMS: Veilige zorg voor zieke kinderen
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2020-2021 - Preventie Shaken Baby Syndroom - V&V
Acute Verloskunde in de keten van Geboortezorg
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Adviseren over Veilig Slapen
Autismespectrumstoornissen en KJP
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
BSL Medisch rekenen: casuïstiek kinderen
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Kind- voor verpleegkundigen
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
CASPIR Online 2020
CLL-update 2020
De Basis op orde
De ideale inhalator bestaat! Feit of fabel?
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
Diabetes voetzorg - deel 1
Digitale Leerweken 2018 (VSR - V&VN)
Digitale Leerweken 2021 - V&V en VSR
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
Effectief communiceren in de zorg
E-leaning Hartafwijkingen
E-leaning Hartafwijkingen
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Aanpak van laaggeletterdheid Gezin
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Angst
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning Borstvoeding
E-learning Borstvoeding
E-learning COVID-19-vaccinatie
E-learning Depressie
E-learning Depressie
E-learning DSM 5
E-learning Fysieke belasting bij verplaatsen in bed (en het gebruik van glijzeilen/glijlakens)
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Jong en Transgender
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning kindermishandeling
E-learning kindermishandeling
E-learning Kunstvoeding
E-learning module Astma
E-learning module Astma
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Hartafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Kleine lengte
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning Motorische Ontwikkeling
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning ROTA Virus
E-learning Smaakontwikkeling en eerste hapjes
E-learning Taalstimulering door voorlezen
E-learning Very Brief Advice bij de behandeling van rookverslaving
Elearning Zorg voor het zieke kind en gezin in de eigen omgeving
E-learning: Optimaliseer jouw zorg voor BOPP (baby's van ouders met psychische problematiek)
E-learning: Transitie ouderschap en hechtingsproces
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
elo116 Basiskennis medicijngebruik jeugdzorg
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
e-Xpert hbo VVH: 20. Intraveneuze toepassingen
e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
e-Xpert VMS: Veilige Zorg voor Zieke Kinderen
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
e-Xpert VVT: Intraveneus injecteren
e-Xpert VVT: Medisch rekenen
e-Xpert VVT: Omgaan met autisme
e-Xpert VVT: Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden I
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert VVT: Rapporteren
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Spina bifida
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert: PrehospitALS: Verloskunde
e-Xpert: 07. EBP – Statistiek bij onderzoek
e-Xpert: 09. EBP – Zoekstrategie bij een CAT
e-Xpert: 10. EBP – Beoordeling van zoekresultaten
e-Xpert: 11. EBP – Conclusie opstellen
e-Xpert: 12. EBP – Richtlijnen
e-Xpert: 13. EBP – Shared Decision Making
e-Xpert: Advanced Life Support Kind
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Astma Exercerbatie
e-Xpert: Basic Life Support Kind
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Congenitale afwijkingen van hart en vaten
e-Xpert: Geboorte tot adolescentie levensfasen
e-Xpert: Icterus neonatorum
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Obesitas
e-Xpert: Ondernemerschap in de zorg
e-Xpert: Pijn bij kinderen
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg voor Vrouw en Kind Centrum (Spaarne Gasthuis)
e-Xpert: Rol van patiënt en zorgprofessional (AVL)
e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
e-Xpert: Sociale media en internet
e-Xpert: Total body cooling neonatologie
e-Xpert: Urineweginfecties
e-Xpert: Visie op zorg
e-Xpert: Ziekte van Crohn
Extrafijne formulering OnDemand
FCI Kinderen en voeding: jong geleerd is oud gedaan
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Herhalingscursus Pijn bij kinderen IKAZIA ziekenhuis
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
In gesprek over meisjesbesnijdenis
infectiepreventie in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen
Interstitiële longziekten
Interstitiële Longziekten - Module 3: Longfibrose: Diagnostiek & behandeling
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Klinisch redeneren cardiovasculair systeem
Klinisch redeneren respiratoir systeem
Maternale kinkhoestvaccinatie
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen jeugdzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen jeugdzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen jeugdzorg – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen jeugdzorg – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nieuwe richtlijnen astma
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met Coronavirus
On-demand web-tv De zuigeling met regurgitatie en/of (reflux)ziekte
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Opfriscursus 1 Medicijngebruik Jeugdzorg
OZOverbindzorg voor zorgprofessionals in de zorg
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Pijn bij kinderen
PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement V&VN
Preventie Postpartum Depressie
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Richtlijnenspel
Rookvrije Start
Scholing Digicoach VVT
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Taalstimulering door leesbevordering
Taalstimulering door leesbevordering
Toetsen voorbehouden handelingen
Training VoorZorg
Training VoorZorg
Training VoorZorg
Vaardigheid katheteriseren van de blaas
Vaccinaties op Maat
Veilig Slapen JGZ
Veilig Slapen JGZ
Veilig Slapen JGZ
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verpleegtechnische handelingen A (4)
Verpleegtechnische handelingen B (4)
Webcast lage rug - Practicum
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
Werken met de meldcode in de gehandicaptenzorg
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wijkgericht Werken
Zorgverlening bij luchtwegen en gerelateerde problematiek (4)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing RVP (rijksvaccinatieprogramma) - lokatie:

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Nieuwe NHG standaard Astma en COPD - lokatie:

Samenwerken met ouders - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Winterswijk (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Webinar Stress sensitief werken - lokatie: Utrecht (NL)

Signalen van autisme bij het jonge kind herkennen - lokatie: Utrecht (NL)

Herhaling BHV + e-learning - lokatie: Winschoten (NL)

Introductiecursus Infant Mental Health - lokatie:

Introductiemodule Zorgtechnologie - lokatie: Enschede (NL)

Maskerbeademing (NPPV) kinderen 0-18 voor professionele zorgverleners - lokatie:

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Refereerbijeenkomst herstelgericht werken - lokatie:

VIPP-AUTI - lokatie: Utrecht (NL)

VIPP-AUTI - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Slapen, eten en zindelijk worden - lokatie: Amersfoort (NL)

Slapen, eten en zindelijk worden - lokatie: Amersfoort (NL)

Borstvoedingscoach - lokatie: Almere (NL)

LECK Congres 2021, Always look at the right side of life! Over kindermishandeling en wettelijke kwesties - lokatie: Utrecht (NL)

SVP.next - lokatie: Nijmegen (NL)

WCLC & ESMO TeleReview 2020 - lokatie:

Klinisch redeneren - lokatie: Nieuwegein (NL)

Draagadvies voor zorgprofessionals - lokatie: Zwolle (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Richtlijnen voor Persoonsgerichte Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

Congres Multiprobleemgezinnen | 11 februari 2020 - lokatie: Ede (NL)

FGO Webinar Motorische ontwikkeling, Houding & Beweging - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Guideline Informed Treatment-Personality Disorders (GIT-PD) - lokatie: Enschede (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Webinar: De aanzet tot beweging: van ‘moetivatie’ naar motivatie - lokatie:

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld - lokatie: Haarlem (NL)

Online Congres - Vroegsignalering en vroeghulp 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

PoZoB | DM Insulinebehandeling - lokatie: Veldhoven (NL)

THOON nascholing Patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden in de huisartsenpraktijk V&VN - lokatie: Hengelo (NL)

Webinar over BRMO’s , Corona in de thuiszorg - lokatie:

Workshop Zelfzorg - Online - lokatie:

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Amsterdam (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Breda (NL)

Minisymposia zwangerschap en geboorte II / Webinars - lokatie:

Online Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Online seminar Corona: jeugd beter begrepen, jeugd beter begeleid - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiden Aandachtsvelders Infectiepreventie - lokatie:

Thema-avond Langerhans: Behandeling van kwetsbare patiënten met diabetes - lokatie: Middelburg (NL)

Autisme op jonge leeftijd; een praktijkgerichte verdiepende masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Amsterdam (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Begeleiding verdieping - lokatie: Breda (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Ermelo (NL)

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

Post-HBO Registeropleiding tot Professional Coach - lokatie: Rotterdam (NL)

Implementatie Ouderportaal - lokatie:

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

Meldcode Huiselijk Geweld - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Maskerbeademing (NPPV) kinderen 0-18 voor professionele zorgverleners - lokatie:

Online Participanten Bijeenkomst CASS18+ - lokatie:

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

Basisscholing Meldcode Kindermishandeling en Risicozorg - lokatie: Venlo (NL)

SHARP UPDATE - lokatie: Oosterhout (NL)

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Eindhoven (NL)

Gedeelde zorg - lokatie: Hoorn (NL)

Basisscholing Meldcode Kindermishandeling en Risicozorg - lokatie: Venlo (NL)

Crossroads Webinar - COVID-19 - lokatie:

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Online - Nationaal AYA Jong & Kanker congres - lokatie:

Online Congres - ADHD of druk gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Regie houden - lokatie:

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Thuis in dwarslaesiezorg, Anatomie en fysiologie - lokatie:

Vervolgopleiding voor verpleegkundige in de palliatieve zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

Bijscholing infuustherapie (veneuze lijnen & poortsystemen) - lokatie: Leiderdorp (NL)

cardiologiecursus voor cardiologie verpleegkundigen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Verstandelijke beperking in de GGZ en/of jeugdzorg - lokatie:

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit - lokatie: Leeuwarden (NL)

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing RVP (rijksvaccinatieprogramma) - lokatie:

Nieuwe NHG standaard Astma en COPD - lokatie:

verkorte cyclus voorbehouden en risicovol handelen voor ervaren zorgverleners - lokatie: Tiel (NL)

Zorg bij (v)echtscheiding - lokatie: Amsterdam (NL)

KOPP- KVO- en KVBO- kinderen in de JGZ - lokatie: Utrecht (NL)

landelijk JGZ netwerk aandachtsfunctionarissen kindermishandeling - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Utrecht (NL)

Minder boos en opstandig (MB&O-R): behandeling van gedragsproblemen - lokatie: Utrecht (NL)

Minder boos en opstandig (MB&O-R): behandeling van gedragsproblemen - lokatie: Utrecht (NL)

Blended basiscursus Infant Mental Health - lokatie: Arnhem (NL)

Thuis in dwarslaesiezorg, Anatomie en fysiologie - lokatie:

Training regionale verwijsindex VIN - lokatie: Alkmaar (NL)

Trauma bij baby's en peuters - lokatie:

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Deventer (NL)

Kinderen met SOLK - lokatie: Amsterdam (NL)

20e Nationaal Autisme Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie:

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Warnsveld (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Training regionale verwijsindex VIN - lokatie: Alkmaar (NL)

Webinar over 5 momenten van handhygiëne in de thuiszorg - lokatie:

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Symposium 'Suïcidepreventie binnen GGZ Rivierduinen' - lokatie: Leiden (NL)

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie:

Anorexia - lokatie:

Online Congres- Verslavingsproblematiek 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Non-farmacologische interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie - lokatie: Groningen (NL)

Minisymposia zwangerschap en geboorte II / Webinars - lokatie:

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Breda (NL)

23e Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie- Doelencongres - lokatie: Rotterdam (NL)

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling reanimatie en AED - lokatie: Winschoten (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Zeist (NL)

Maskerbeademing (NPPV) kinderen 0-18 voor professionele zorgverleners - lokatie:

Online Congres - Coping - Omgaan met stress - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Train de Trainers (TT) - cursus Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten - lokatie: De Bilt (NL)

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld - lokatie: Haarlem (NL)

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling - lokatie:

Basisopleiding verpleegkundige VoorZorg - lokatie: Utrecht (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

Ondersteuningsconsulent als samenwerkingspartner - lokatie: Utrecht (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

Multiprobleemgezinnen - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Inspiratiesessie ‘Zelf aan de slag met infectiepreventie’ - lokatie:

Basisopleiding verpleegkundige VoorZorg - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Post-HBO Registeropleiding tot Professional Coach - lokatie: Noordwijk (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

Samenwerken aan Veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)