e-Xpert VMS: Veilige zorg voor zieke kinderen
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2020-2021 - Preventie Shaken Baby Syndroom - V&V
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Adviseren over Veilig Slapen
Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek
Autismespectrumstoornissen en KJP
AYA-basiszorg
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
BSL Medisch rekenen: casuïstiek kinderen
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Kind- voor verpleegkundigen
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
Cardiovasculair risico en lipiden management: hoe ver wil je gaan?
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
Digitale Leeromgeving Soa Hiv Seks 2018 - Kwaliteitsregister V&V
Digitale Leerweken 2018 (VSR - V&VN)
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
E-leaning Hartafwijkingen
E-leaning Hartafwijkingen
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Aanpak van laaggeletterdheid Gezin
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Angst
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning Borstvoeding
E-learning Borstvoeding
E-learning Depressie
E-learning DSM 5
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Jong en Transgender
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning kindermishandeling
E-learning kindermishandeling
E-learning Kunstvoeding
E-learning module Astma
E-learning module Astma
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Hartafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Kleine lengte
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning ROTA Virus
E-learning Smaakontwikkeling en eerste hapjes
E-learning Taalstimulering door voorlezen
E-learning: Transitie ouderschap en hechtingsproces
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
elo116 Basiskennis medicijngebruik jeugdzorg
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
e-Xpert hbo VVH: 20. Intraveneuze toepassingen
e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
e-Xpert VMS: Veilige Zorg voor Zieke Kinderen
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
e-Xpert VVT: Intraveneus injecteren
e-Xpert VVT: Medisch rekenen
e-Xpert VVT: Omgaan met autisme
e-Xpert VVT: Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden I
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert VVT: Rapporteren
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Spina bifida
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert: PrehospitALS: Verloskunde
e-Xpert: 07. EBP – Statistiek bij onderzoek
e-Xpert: 09. EBP – Zoekstrategie bij een CAT
e-Xpert: 10. EBP – Beoordeling van zoekresultaten
e-Xpert: 11. EBP – Conclusie opstellen
e-Xpert: 12. EBP – Richtlijnen
e-Xpert: 13. EBP – Shared Decision Making
e-Xpert: Advanced Life Support Kind
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Astma Exercerbatie
e-Xpert: Basic Life Support Kind
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Congenitale afwijkingen van hart en vaten
e-Xpert: Geboorte tot adolescentie levensfasen
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Obesitas
e-Xpert: Pijn bij kinderen
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg voor Vrouw en Kind Centrum (Spaarne Gasthuis)
e-Xpert: Rol van patiënt en zorgprofessional (AVL)
e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
e-Xpert: Urineweginfecties
e-Xpert: Ziekte van Crohn
FCI Kinderen en voeding: jong geleerd is oud gedaan
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Herhalingscursus Pijn bij kinderen IKAZIA ziekenhuis
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
In gesprek over meisjesbesnijdenis
Interstitiële longziekten
Intervisie verzorgenden en verpleegkundigen
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Klinische lessen niercentrum
Masterclass 1e lijn | vaccinaties
Maternale kinkhoestvaccinatie
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen jeugdzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen jeugdzorg – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
On-demand web-tv De zuigeling met regurgitatie en/of (reflux)ziekte
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Opfriscursus 1 Medicijngebruik Jeugdzorg
Pijn bij kinderen
Preventie Postpartum Depressie
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Richtlijnenspel
Rookvrije Start
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Taalstimulering door leesbevordering
Taalstimulering door leesbevordering
Test
Training VoorZorg
Training VoorZorg
Training VoorZorg
Veilig Slapen JGZ
Veilig Slapen JGZ
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Webcast lage rug - Practicum
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wijkgericht Werken

Samen Starten begeleide intervisie voor verpleegkundigen 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Breda (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Winterswijk (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Nijmegen (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Breda (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Winterswijk (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Nijmegen (NL)

Symposium Verpleegkundig Leiderschap - lokatie: Tiel (NL)

Zindelijkheid - lokatie: Utrecht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Opsporen Oogafwijkingen door de JGZ - lokatie:

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: 4818 CK (NL)

Vervolgtraining Motiverende gesprekstechnieken (bij overgewicht) - lokatie:

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Stoppen met roken: Tabaksverslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Borstvoedingscoach - lokatie: Almere (NL)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) - lokatie: Duivendrecht (NL)

Live webinar Het cardiovasculaire risico van diabetes - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie:

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Deventer (NL)

Draagadvies voor zorgprofessionals - lokatie: Zwolle (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basis Ploegleider 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

GIT- PD Guideline Informed Treatment Personality Disorders - lokatie: Heiloo (NL)

VIPP-AUTI - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 3: Patiëntgerichte zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

Driedaagse cursus: Autismebegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Online congres - Eetproblemen bij jonge kinderen - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Gespecialideerd verzorgende psychogeriaterie (GVP) opleiding - lokatie: Heerlen (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Module Psychosociale familiegerichte zorg - lokatie: Nieuwegein (NL)

Uitgebreide basistraining Motiverende Gesprekvoering - lokatie: Arnhem (NL)

Voedingsproblemen bij zuigelingen niet altijd voedselallergie - lokatie:

5e Jaarsymposium Ontwikkelingsstoornissen 2020 (deel B) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT voor SOLK (Basiscursus) - lokatie: Zeist (NL)

Expertisedag voor de jeugdverpleegkundige 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Bijscholing LVAK 14 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

Werken met de Verwijsindex - lokatie: Nijmegen (NL)

11e Jaarcongres LVB - lokatie: Amsterdam (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Conflictueus ouderschap na scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen - lokatie: Antwerpen (BE)

Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale nascholing SEH-verpleegkundigen in de ROAZ regio Zwolle - lokatie: Zwolle (NL)

Update laatste ontwikkelingen van de behandeling met immunotherapie bij longkanker. - lokatie: Winterswijk (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Psychiatrie en zwangerschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Bedrijfskunde - lokatie: Alkmaar (NL)

Bijscholing LVAK 17 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Gatekeeper training. Suïcide preventie training - lokatie: Doorn (NL)

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

MBT-F - lokatie: Breda (NL)

Symposium ' Probleemgedrag in de ouderenzorg: samen staan we sterker - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Groningen (NL)

ALS Zorgverleners Congres 2020 - lokatie:

De Borderline patiënt - Een achtbaan van emoties - lokatie: Zeist (NL)

Gatekeeper training. Suïcide preventie training - lokatie: Doorn (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing LVAK 21 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

PAOG 2020 - lokatie:

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Declareren kan je leren - lokatie: Rijswijk (NL)

HBO geaccrediteerde opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Huisartsen nascholing contitutioneel eczeem - lokatie:

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie: Maastricht (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Bijscholing LVAK 23 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Ouder-kind interacties - lokatie: Utrecht (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

FTO Astma - lokatie: Den Haag (NL)

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Scholing Spraakontwikkeling en implementatie richtlijn taalontwikkeling - lokatie: Almere (NL)

Scholing Spraakontwikkeling en implementatie richtlijn taalontwikkeling - lokatie: Almere (NL)

Webinar psychologische (zelf)zorg voor Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie:

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Zesdaagse cursus Introductie in de Presentie - lokatie: Utrecht (NL)

Congres de vaderfactor - lokatie: Utrecht (NL)

Hechtingsproblematiek bij kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

JGZ Scholing -Visus 2e jaarsverpleegkundigen 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

PAOG 2020 - lokatie:

Refereeravond logopedie OMFT - lokatie: Amsterdam (NL)

Regionale IBD Avonden - lokatie: Ridderkerk (NL)

V-Power - lokatie:

Begeleiden van complexe gezinsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Depressie bij kinderen en jongeren - lokatie: Amersfoort (NL)

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing LVAK V&VN 18 maart 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Borstvoeding - lokatie: Zeist (NL)

Congres (Psycho)Trauma 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoe ontwerp ik gezond gedrag? - lokatie: Utrecht (NL)

Onbedoelde zwangerschappen, gezinsplanning & anticonceptie op AZC's - lokatie: Utrecht (NL)

Online Congres - Hechtingsproblematiek - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Qwiek.up workshop - lokatie: Kerkrade (NL)

Startmodule ASG het public health perspectief - lokatie: Utrecht (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Amstelveen (NL)

Topicality and development of vaccination: learn from the past, act in the present and prepare for the future. - lokatie: Almere (NL)

WEBINAR Het kind met vage klachten - lokatie:

ACT basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Infant Mental Health:van IMH visie naar praktische therapeutische toepassing - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisdataset JGZ: betere registratie voor betere zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Kinderneuropsychologie - lokatie: Haarlem (NL)

Landelijk Diabetes Congres 2020 - lokatie: Ede (NL)

Bijscholing Voorbehouden Risicovolle Handelingen - lokatie:

basis wondscholing - lokatie: Maarssen (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Leefklimaat in de jeugd- en (licht verstandelijk) gehandicaptenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

16e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - lokatie: Zeist (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

suicidepreventie bij jongeren - lokatie: Ede (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Katwijk aan Zee (NL)

Werken met de Meldcode - lokatie: Gouda (NL)

Forensisch Medisch Onderzoek FV - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Seksueel geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Leiden (NL)

Onbedoelde zwangerschappen, gezinsplanning & anticonceptie op AZC's - lokatie: Utrecht (NL)

Online Congres - Persoonlijkheidsproblematiek - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Hartfunctiedag Digitaal: Cardiomyopathieën - lokatie:

Kinderdermatologie - lokatie: Arnhem (NL)

Signalen van autisme bij het jonge kind herkennen - lokatie: Utrecht (NL)

Baecke-Fassaert motoriek test (BFMT) - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met mensen met een gevorderde dementie - lokatie: Barneveld (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 3 - lokatie: Haarlem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Verdiepende nascholing osteoporose en fractuurpreventie - lokatie: Den Haag (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Nationale Diabetes Dag 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Intervisie Triple P - lokatie: Bussum (NL)

Introductie intervisie A+V 2020 JGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Cursus tot gecertificeerd instructeur van Wiechenonderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Onbedoelde zwangerschappen, gezinsplanning & anticonceptie op AZC's - lokatie: Utrecht (NL)

Online Congres - Hoogbegaafdheid - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken: grenzen en mogelijkheden als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Startmodule aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG): het public health perspectief - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met mensen met een gevorderde dementie - lokatie: Barneveld (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Rotterdam (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Utrecht (NL)

Slaapproblemen in de gehandicaptenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg bij (v)echtscheiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Onbedoelde zwangerschappen, gezinsplanning & anticonceptie op AZC's - lokatie: Utrecht (NL)

Online congres - Suïcidepreventie - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Verdiepende nascholing osteoporose en fractuurpreventie - lokatie: Veenendaal (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

De vertrouwde adviseur - lokatie: Utrecht (NL)

Geweld achter de voordeur - lokatie: Amersfoort (NL)

NIP-Zindelijkheid, als het niet vanzelf gaat.... - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Onbedoelde zwangerschappen, gezinsplanning & anticonceptie op AZC's - lokatie: Utrecht (NL)