Begeleiden, hoe doe je dat? Part 2, Begeleiden vanuit persoonlijk leiderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

e-Xpert VMS: Veilige zorg voor zieke kinderen
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2020-2021 - Preventie Shaken Baby Syndroom - V&V
Acute Verloskunde in de keten van Geboortezorg
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Amsterdam Symposium De Extreem Prematuur
AromaZorg voor Angst voor een Onderzoek of Ingreep
Autismespectrumstoornissen en KJP
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Beïnvloeden van irreële ziektepercepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
BSL Medisch rekenen: casuïstiek kinderen
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Kind- voor verpleegkundigen
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
De Basis op orde
De politieke actualiteit in de zorg
Delier (2019) E-Learning
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Digitale Leerweken 2018 (VSR - V&VN)
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
Effectief communiceren in de zorg
E-leaning Hartafwijkingen
E-leaning Hartafwijkingen
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Aanpak van laaggeletterdheid Gezin
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Angst
E-learning Angst
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning Borstvoeding
E-learning Depressie
E-learning Depressie
E-learning DSM 5
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Jong en Transgender
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning kindermishandeling
E-learning kindermishandeling
E-learning Kinderpalliatieve Zorg Nederland
E-learning Kunstvoeding
E-learning Kunstvoeding
E-learning module Astma
E-learning module Astma
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Hartafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Kleine lengte
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning Motorische Ontwikkeling
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Ouder Kind relatie
E-learning ROTA Virus
E-learning Smaakontwikkeling en eerste hapjes
E-learning Taalstimulering door voorlezen
E-learning ulcus cruris
e-learning Wet zorg en dwang
Elearning Zorg voor het zieke kind en gezin in de eigen omgeving
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
E-learning: Optimaliseer jouw zorg voor BOPP (baby's van ouders met psychische problematiek)
E-learning: Transitie ouderschap en hechtingsproces
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
elo116 Basiskennis medicijngebruik jeugdzorg
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
e-Xpert hbo VVH: 20. Intraveneuze toepassingen
e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
e-Xpert VMS: Veilige Zorg voor Zieke Kinderen
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
e-Xpert VVT: Intraveneus injecteren
e-Xpert VVT: Medisch rekenen
e-Xpert VVT: Omgaan met autisme
e-Xpert VVT: Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden I
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert VVT: Rapporteren
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Spina bifida
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert: PrehospitALS: Verloskunde
e-Xpert: 07. EBP – Statistiek bij onderzoek
e-Xpert: 09. EBP – Zoekstrategie bij een CAT
e-Xpert: 10. EBP – Beoordeling van zoekresultaten
e-Xpert: 11. EBP – Conclusie opstellen
e-Xpert: 12. EBP – Richtlijnen
e-Xpert: 13. EBP – Shared Decision Making
e-Xpert: Advanced Life Support Kind
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Astma Exercerbatie
e-Xpert: Basic Life Support Kind
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Congenitale afwijkingen van hart en vaten
e-Xpert: Geboorte tot adolescentie levensfasen
e-Xpert: Icterus neonatorum
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Obesitas
e-Xpert: Ondernemerschap in de zorg
e-Xpert: Pijn bij kinderen
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg voor Vrouw en Kind Centrum (Spaarne Gasthuis)
e-Xpert: Rol van patiënt en zorgprofessional (AVL)
e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
e-Xpert: Sociale media en internet
e-Xpert: Total body cooling neonatologie
e-Xpert: Urineweginfecties
e-Xpert: Visie op zorg
e-Xpert: Ziekte van Crohn
FCI Kinderen en voeding: jong geleerd is oud gedaan
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Herhalingscursus Pijn bij kinderen IKAZIA ziekenhuis
iAM - editie 2021-1
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
In gesprek over meisjesbesnijdenis
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Maternale kinkhoestvaccinatie
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen jeugdzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen jeugdzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen jeugdzorg – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen jeugdzorg – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medisch rekenen voor verpleegkundigen
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
On-demand web-tv De zuigeling met regurgitatie en/of (reflux)ziekte
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Opfriscursus 1 Medicijngebruik Jeugdzorg
Ouderengeneeskunde hoe ziet dit vak er nu en in de toekomst uit?
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Pijn bij kinderen
Post-ASH Update voor verpleegkundigen
Preventie postpartum depressie
Preventie Postpartum Depressie
Preventie van depressie
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Richtlijnenspel
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Taalstimulering door leesbevordering
Taalstimulering door leesbevordering
Training VoorZorg
Training VoorZorg
Training VoorZorg
Tweeluik MM deel 2 | R/R MM
Vaccinaties op Maat
Veilig Slapen JGZ
Veilig Slapen JGZ
Veilig Slapen JGZ
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Voor jezelf zorgen als verpleegkundige, hoe dan?
Webcast lage rug - Practicum
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wijkgericht Werken

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Basisopleiding verpleegkundige VoorZorg - lokatie: Utrecht (NL)

CNE Vasculaire Zorg - Perifeer arterieel vaatlijden - lokatie:

Ketenavond Traumazorgnetwerk Midden-Nederland - lokatie:

Masterclass Gesprekstechnieken die ertoe doen: 1330 methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Voeding en voedingsvragen 4-18 jaar - lokatie: Zoetermeer (NL)

Curriculum Clinical Leadership uitgebreid - lokatie: Garderen (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Excessief huilende zuigeling of het klieven van een tongriempje: Aan het werk met een goed plan! - lokatie:

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

Masterclass Genetica en Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

Multiprobleemgezinnen - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar: Kopzorgen – van psychologische aspecten tot prikangst bij een chronische aandoening - lokatie:

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Leiderdorp (NL)

6e Kinderallergologie Symposium vrijdag 16 april 2021 - lokatie:

Expertisedag voor de jeugdverpleegkundige 2021 - lokatie: Ede (NL)

Menopauze en slaap - lokatie:

Voeding en voedingsvragen 4-18 jaar - lokatie: Zoetermeer (NL)

Basisopleiding verpleegkundige VoorZorg - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie:

Obesitas, vanuit de expert besproken - lokatie:

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Voorburg (NL)

Online spiegelavond Diabetes Mellitus – Hart en vaatziekten – Astma & COPD/ Rijncoepel - lokatie:

17e Nationaal Reanimatie Congres, nieuwe richtlijnen reanimatie 2021, virtueel - lokatie: Nieuwegein (NL)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie:

Groot Gelre cluster 1 - lokatie: Arnhem (NL)

Lecture: Time in Range, its use and implication in the treatment of (children with) type 1 diabetes - lokatie:

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

1-daagse bijscholing medicatietoediening, medicatieveiligheid, medisch rekenen & stomazorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Het Grote Landelijke POH/PVK/PVH Event - lokatie:

Kinderorthopediecongres 2021 - lokatie: Ede (NL)

Triage: Vliegwiel voor samenwerking in de regio - lokatie: Utrecht (NL)

Virtueel MDO, Longziekten en KNO - lokatie: Utrecht (NL)

Halfjaarlijkse tbc-bijeenkomst - lokatie:

Het Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die oudercompetenties willen versterken - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkeling kinderen 0-18 jaar JGZ 2021 - lokatie:

Samenwerken aan Veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

Verpleegtechnische technische handelingen - lokatie:

Online nascholing: Supermarktjungle’ - Alles wat u wilt weten over koolhydraten en de nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes - lokatie:

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Bunnik (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Beginnende Dementie 2021 - lokatie:

Beginnende Dementie 2021 - lokatie:

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing Kauw- en slikproblemen & passende voeding bij ouderen - lokatie: Eindhoven (NL)

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Youth MHFA - lokatie:

Een onderbuikgevoel: Stress en de darm-brein as - lokatie:

Masterclass Diabetes type 1 - 2e lijn - interactief - lokatie:

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Crimineeltjes in de dop? - lokatie: Ede (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Een pilletje minder? Leidt minder cardiovasculaire medicatie tot minder probleemgedrag? - lokatie: Utrecht (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Breda (NL)

Minisymposia zwangerschap en geboorte II / Webinars - lokatie:

Training Indiceren voor wijkverpleegkunidgen - lokatie: Zwolle (NL)

Webinar Onbegrepen gedrag binnen de Wzd - lokatie:

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Assen (NL)

Maak van voetzorg geen kopzorg - lokatie: Heerenveen (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Assen (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Online Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

PROM's, PREM's en wearables - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Voorkomen van en omgaan met verbale agressie - lokatie: Voorburg (NL)

Het Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die oudercompetenties willen versterken - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Breda (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Nijmegen (NL)

end of life issues - lokatie:

Regie houden - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld - lokatie: Haarlem (NL)

Groepsdynamica in het verpleeghuis - lokatie: Amersfoort (NL)

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Winterswijk (NL)

Online Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen - editie 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Peuters en slaap - lokatie: Utrecht (NL)

Online Congres - Seksueel geweld - editie 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep 2021 - lokatie:

1330 Gespreksleiderstraining - lokatie: Hilversum (NL)

1330 Gespreksleiderstraining - lokatie: Hilversum (NL)

Dubbel Diagnose | Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Kindervoeding 0-4 jaar in de praktijk JGZ 2021 - lokatie:

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

Psychosociale ontwikkeling van kinderen 0-18 - lokatie: wisselend (NL)

Online Congres - Psychische problematiek in de wijk - lokatie: Utrecht (NL)

Signalen van autisme bij het jonge kind herkennen - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing PATS (Preventieve aanpak terugdringen schoolziekteverzuim) - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training CADD-Legacy PCA Pomp - lokatie:

Basiscursus Geweldloos Verzet - lokatie: Almere (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Online congres - Conflictscheidingen - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Regiocongres: samenwerking rond het jonge kind - lokatie:

Scholing Kauw- en slikproblemen & passende voeding bij ouderen - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Vroegtijdige opsporing en interpretatie van gehoorverliezen in de JGZ middels audiometrie JGZ 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

EUS Virtual Live from Amsterdam 2021 - lokatie:

Kinderneurologie 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

MuziekGeluk - lokatie: Utrecht (NL)

Regie houden - lokatie:

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Online congres - Goed genoeg ouder- en opvoederschap - lokatie: Utrecht (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Hét Leefstijl Symposium - lokatie: Almelo (NL)

Online congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jongvolwassenen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerken met ouders - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Leiden (NL)

Congres Multiprobleemgezinnen | 11 februari 2020 - lokatie: Ede (NL)

Minisymposia zwangerschap en geboorte II / Webinars - lokatie:

Hoe ontwerp ik blijvende gedragsverandering? - lokatie:

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie: