Basis-opleiding Stevig Ouderschap verpleegkundige - lokatie: Rotterdam (NL)

Licht gewicht, zwaar gemoed - lokatie: 3521 AL (NL)

PAOG 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Post hbo cursus Gerontologie en Geriatrie verpleegkundigen - lokatie: Leeuwarden (NL)

Verpleegkundig College - lokatie:

VoorZorgcollege - lokatie: Utrecht (NL)

post HBO cursus POH GGZ - lokatie: Leeuwarden (NL)

Vroegsignalering en ondersteuning van de (on)veilige band tussen ouders en het jonge kind. - lokatie: Utrecht (NL)

Youth MHFA - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg - Somatiek (POH-S) - regulier traject - lokatie: Rotterdam (NL)

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid - lokatie: Utrecht (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

VoorZorgcollege - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg en ouders - lokatie: Amersfoort (NL)

Landelijke Netwerkbijeenkomst JGZ Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling - lokatie: Utrecht (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Minder boos en opstandig (MB&O-R): behandeling van gedragsproblemen - lokatie: Utrecht (NL)

Psychose en ernstige psychiatrische aandoeningen: hoe brengen we preventie en herstel dichterbij? - lokatie: Groningen (NL)

training spark huisbezoek - lokatie: Zaandam (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Collegetour Pepper - lokatie: Zwolle (NL)

Gatekeeper training. Suïcide preventie training - lokatie: Doorn (NL)

Kinderorthopediecongres 2020 - lokatie: Ede (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Purmerend (NL)

Workshopavond samenwerking GGD afdelingen - lokatie: Rosmalen (NL)

Youth MHFA - lokatie: Tilburg (NL)

Bijscholing LVAK V&VN 18 maart 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

HUG - lokatie: Almere (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Utrecht (NL)

1001 dagen hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

De gesprekswijzer - lokatie:

Karakter Informatieavond voor Professionals - lokatie: Nijmegen (NL)

Kennismarkt Bewustwording in contact - lokatie: Nijmegen (NL)

PAOG 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Interne Scholingsbijeenkomst JGZ 0-4, implementatie herziene richtlijn opsporen oogafwijkingen - lokatie:

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Over Rouw gesproken - lokatie: Rijswijk (NL)

Positieve gezondheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

JGZ SOLK; wat doen we daarmee? - lokatie: Uithoorn (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie: Maastricht (NL)

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg - Somatiek (POH-S) - regulier traject - lokatie: Apeldoorn (NL)

RVP nascholing MKV vaccinatie zwangeren - lokatie: Zeist (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Nijmegen (NL)

LongVerpleegkundigenSymposium 'Astma on Top' 2020 - lokatie: Davos (CH)

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) - lokatie: Nijmegen (NL)

Richtlijnen caroussel - lokatie: Bakel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Symposium Actualiteiten JGZ VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

Congres de vaderfactor - lokatie: Utrecht (NL)

opleiding Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Rookvrije Start - lokatie: Zoetermeer (NL)

Expertmeeting Schoolverzuim - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Infant Mental Health:van IMH visie naar praktische therapeutische toepassing - lokatie: Leiden (NL)

Tecc - lokatie: Harderwijk (NL)

De gesprekswijzer - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met de Verwijsindex - lokatie: Nijmegen (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

SPV opleiding - lokatie: Groningen (NL)

Minisymposium hartfalen: Nieuws in hartfalenland - lokatie: Maastricht (NL)

Implementatie-atelier: Workshop In contact met Vakmanschap - lokatie: Utrecht (NL)

Gezond Werken in de Zorg, 2-daagse training - lokatie: Winschoten (NL)

Nix aan de hand? - lokatie: Alkmaar (NL)

Opsporen Oogafwijkingen in de JGZ - lokatie: Borne (NL)

Richtlijnen caroussel - lokatie: Veldhoven (NL)

Werksessie Richtlijnen voorjaar 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Nijmegen (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Eindhoven (NL)

Nederlands Congres Volksgezondheid 2020 Preventie is mensenwerk - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Amstelveen (NL)

e-Xpert VMS: Veilige zorg voor zieke kinderen
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Adviseren over Veilig Slapen
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
BSL Medisch rekenen: casuïstiek kinderen
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Kind- voor verpleegkundigen
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
Digitale Leeromgeving Soa Hiv Seks 2018 - Kwaliteitsregister V&V
Digitale Leerweken 2018 (VSR - V&VN)
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
eBROK voor researchverpleegkundigen
E-leaning Hartafwijkingen
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Angst
E-learning Borstvoeding
E-learning Depressie
E-learning DSM 5
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning kindermishandeling
E-learning kindermishandeling
E-learning Kunstvoeding
E-learning module Astma
E-learning module Astma
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Hartafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Kleine lengte
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning prenatale screening voor counselors
E-learning ROTA Virus
E-learning Smaakontwikkeling en eerste hapjes
E-learning Taalstimulering door voorlezen
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
elo116 Basiskennis medicijngebruik jeugdzorg
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
e-Xpert VMS: Veilige Zorg voor Zieke Kinderen
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
e-Xpert VVT: Intraveneus injecteren
e-Xpert VVT: Medisch rekenen
e-Xpert VVT: Omgaan met autisme
e-Xpert VVT: Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden I
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert VVT: Rapporteren
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Rekenen in de zorg
e-Xpert VVT: Spina bifida
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert VVT: Zorgvuldig rekenen
e-Xpert: PrehospitALS: Verloskunde
e-Xpert: 09. EBP – Zoekstrategie bij een CAT
e-Xpert: Advanced Life Support Kind
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Astma Exercerbatie
e-Xpert: Basic Life Support Kind
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Congenitale afwijkingen van hart en vaten
e-Xpert: Geboorte tot adolescentie levensfasen
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Obesitas
e-Xpert: Pijn bij kinderen
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg
e-Xpert: Rekenen in de zorg voor Vrouw en Kind Centrum (Spaarne Gasthuis)
e-Xpert: Rol van patiënt en zorgprofessional (AVL)
e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
e-Xpert: Urineweginfecties
e-Xpert: Ziekte van Crohn
FCI Kinderen en voeding: jong geleerd is oud gedaan
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Hartmann Handhygiëne Verpleeghuizen
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Herhalingscursus Pijn bij kinderen IKAZIA ziekenhuis
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
In gesprek over meisjesbesnijdenis
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Leergang palliatieve zorg voor verzorgenden
Leiderschap voor verpleegkundigen
Maternale kinkhoestvaccinatie
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen jeugdzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen jeugdzorg – Psychische aandoeningen
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
On-demand web-tv De zuigeling met regurgitatie en/of (reflux)ziekte
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Opfriscursus 1 Medicijngebruik Jeugdzorg
Pijn bij kinderen
Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen
Preventie Postpartum Depressie
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Reanimatie herhaling 2020
Regionale refereeravond Kindergeneeskunde
Rookvrije Start
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Taalstimulering door leesbevordering
Test
Training VoorZorg
Training VoorZorg
Training VoorZorg
Veilig Slapen JGZ
Veilig Slapen JGZ
Veilige Medicatie
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegkundig Rekenen in de Meneer Megens Academy
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Webcast lage rug - Practicum
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wijkgericht Werken

Situational Care Atriumfibrilleren en Antistoling 2020 - lokatie:

Congres - Ouder-kind interacties - lokatie: Utrecht (NL)

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg - Somatiek (POH-S) - regulier traject - lokatie: Amstelveen (NL)

Samen Toekomst Maken - lokatie: Utrecht (NL)

Startmodule aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG): het public health perspectief - lokatie: Utrecht (NL)

Toeleiding tot Jeugdhulp - lokatie: Almere (NL)

Training BOB en scenariodenken - lokatie: Zeist (NL)

Werksessie Richtlijnen voorjaar 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding seksuologie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Zinspiratiemiddag - lokatie: Vught (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

Introductie intervisie A+V 2020 JGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Deventer (NL)

Masterclass Eetstoornis als informatiebron - lokatie: Amsterdam (NL)

training spark huisbezoek - lokatie: Krommenie (NL)

IWO vergadering - lokatie:

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Winterswijk (NL)

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg - Somatiek (POH-S) - regulier traject - lokatie: Tilburg (NL)

Circulaire zorg, hulpverlening in de 21e eeuw - lokatie: Almere (NL)

Voorkom vechtscheiding: focus niet alleen maar op de kinderen - lokatie: Ede (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Stomazorg - lokatie: Huizen (NL)

Levensreddend handelen binnen de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Barchem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Barchem (NL)

Gesprek na Diagnose - lokatie: Breda (NL)

Professionele Reflectie Dag 2020 - lokatie: Hengelo (NL)

Gezond Werken in de Zorg, 2-daagse training - lokatie: Winschoten (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Samen Starten begeleide intervisie voor verpleegkundigen 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Zwolle (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Amstelveen (NL)

Jaarlijks Congres - Seksueel geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Methodiekbooster Ouderkracht - lokatie:

Werken met de Verwijsindex - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Baecke-Fassaert motoriek test (BFMT) - lokatie: Utrecht (NL)

Samen Starten begeleide intervisie voor verpleegkundigen 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Triage van verloskundige (spoed)patiënten d.m.v. de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde - lokatie:

Borstvoeding - lokatie: Zeist (NL)

Hechting bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

JGZ Privacy (in samenwerking met OKT) JGZ 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Samen Starten begeleide intervisie voor verpleegkundigen 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Psychiatrie in de samenleving - lokatie: Eindhoven (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

training spark huisbezoek - lokatie: Zaandam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Omgaan met Ongewenst gedrag (incompany) - lokatie:

JGZ Scholing (borst) voeding 0-4 jaar 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Scholing DD JGZ KD+ - lokatie: Varsseveld (NL)

Jaarlijks Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Nijmegen (NL)

Cursus Reanimatie en AED Gebruik JGZ 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Depressie bij kinderen en jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Jaarlijks Congres - Conflictscheidingen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Suicidaal gedrag in detentie - lokatie: Nieuwersluis (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Draagadvies voor zorgprofessionals - lokatie: Zwolle (NL)

Opvoeden 2.0: Hechten en mentaliseren - lokatie: Eindhoven (NL)

Youth MHFA - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing DD JGZ KD+ - lokatie: Varsseveld (NL)

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

Basiscursus Infant Mental Health:van IMH visie naar praktische therapeutische toepassing - lokatie: Amsterdam (NL)

Samenwerken met ouders - lokatie: Utrecht (NL)

Communiceren met pubers - lokatie: Utrecht (NL)

Meldcode, onderdeel signaleren en handelen - lokatie: Varsseveld (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: 4818 CK (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining het Opvoedkwaliteitenspel, voor professionals die de oudercompetenties willen versterken. - lokatie: Utrecht (NL)

Conflictscheidingen: kinderen in de knel; ouders in de knel; netwerk in de knel; professionals in de knel. - lokatie: Lelystad (NL)

Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Varsseveld (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Verdiepende scholing Kindermishandeling JGZ 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

JGZ Gespreksvoering bij vermoedens van kindermishandeling deel 1 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Meldcode, onderdeel signaleren en handelen - lokatie: Varsseveld (NL)

Congres - In verbinding blijven met ouders - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Utrecht (NL)

De gesprekswijzer - lokatie:

Jaarlijks Congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners - 2e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Robotica en ethiek in de zorg - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Zinspiratiemiddag - lokatie: Huissen (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Eindhoven (NL)

Scholing DD JGZ KD+ - lokatie: Varsseveld (NL)

Darmgezondheid bij de zwangere vrouw; gevolgen voor het pasgeboren kind - lokatie: Houten (NL)

JGZ 2020 - Gespreksvoering kindermishandeling deel 2 - lokatie: Amsterdam (NL)

JGZ 2020 - Gespreksvoering kindermishandeling deel 2 - lokatie: Amsterdam (NL)

Training In gesprek met oncologiepatienten - lokatie: Hilversum (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Begeleiden van complexe gezinsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

PRISMAplus basistraining calamiteitenonderzoek in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Triple P niveau 3 Eerstelijn V&V - lokatie: Hilversum (NL)

Babycongres 2019 - lokatie: Bussum (NL)

Congres - Werken met armoede problematiek - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

MBT-F - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

20e Nationaal Autisme Congres - lokatie: Utrecht (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Basisscholing SamenStarten JGZ 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

6e Nederlandse Straatdokters Symposium "Trauma op Straat" - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Samen voor borstkankerzorg Symposium 2020 - lokatie: Nootdorp (NL)

HUG - lokatie: Almere (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Varsseveld (NL)

Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Beschermjassen (Kracht van Kwetsbaarheid) - lokatie: Amsterdam (NL)

Samen Starten begeleide intervisie voor verpleegkundigen 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Breda (NL)

vaardigheidsonderwijs - lokatie: Den Haag (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Borstvoedingscoach - lokatie: Almere (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Deventer (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

VIPP-AUTI - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding verpleegkundige VoorZorg - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Driedaagse cursus: Autismebegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Minisymposium: Nieuwe donorwet en nu? - lokatie: Middelburg (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Expertisedag voor de jeugdverpleegkundige 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Conflictueus ouderschap na scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen - lokatie: Antwerpen (BE)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Groningen (NL)

Dutch Liver Week 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie: Maastricht (NL)

Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen bij jongeren en gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Zesdaagse cursus Introductie in de Presentie - lokatie: Utrecht (NL)

JGZ Scholing Visus 2e jaarsverpleegkundigen 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

V-Power - lokatie:

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing nieuwe stijl - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

Borstvoeding - lokatie: Zeist (NL)

Congres (Psycho)Trauma 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinische les - Diagnose fout - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing nieuwe stijl - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Amstelveen (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Leefklimaat in de jeugd- en (licht verstandelijk) gehandicaptenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

BeLEEF IJsselHospices- Ervaar waarom de zintuigen zinvol zijn! - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Baecke-Fassaert motoriek test (BFMT) - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Nationale Diabetes Dag 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Introductie intervisie A+V 2020 JGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Kennis van de basiscommunicatie, opfristraining gespreksvoering - lokatie: Varsseveld (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Cursus tot gecertificeerd instructeur van Wiechenonderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Opvoedingsondersteuning en pedagogische advisering - lokatie: Utrecht (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Rotterdam (NL)

Training In gesprek met oncologiepatienten - lokatie: Hilversum (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

De vertrouwde adviseur - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Symposium Kindercomfortteam 22-04-2020 'Het perspectief van het kind' - lokatie: Groningen (NL)

13th Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Epidemiology, Prevention and Treatment - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

10e Lagerhuisdebat Leverziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Kinderorthopediecongres 2020 - lokatie: Ede (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Omgaan met lastig gedrag - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Terugkomdag voor van Wiechen instructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

VIPP-AUTI - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)