Oplossingsgerichte relatietherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Verpleegkundig referaat Wet BIG 2020 en GIT-PD - 28-01-2020
Verpleegkundig referaat 'Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen'
Verpleegkundige referatencyclus 2020
Verpleegkundige referatencyclus 2021 - Januari t/m Juni
Verpleegkundige referatencyclus 2021 - Najaar
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2020-2021: GGZ: Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2021
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
ADHD in de KJP
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Afbouw van psychofarmaca
Afbouw van psychofarmaca
Agressiehantering en Sociale Veiligheid
Ambulant werken in de Forensische zorg
Ambulant werken in de ggz
Angststoornissen
Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek
Autismespectrumstoornis
Autismespectrumstoornis in de verslavingszorg
Autismespectrumstoornis in de verslavingszorg
Autismespectrumstoornissen en KJP
Autismespectrumstoornissen en KJP
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Bewust methodisch werken
Bewust methodisch werken
BHV
BHV ondersteuner
BHV voor de GGZ
BHV voor de GGZ
BIG-protocollen
Bijwerkingen - GGZ
Bijwerkingen - GGZ
Bipolaire Stoornissen
BLS scholing
Breath Online: Ernstig astma bij kinderen en zwangere vrouwen - verantwoord gebruik van biologicals, waar liggen de uitdagingen?
BSL Medisch rekenen: Compleet
BSL Wondzorg: ACT-zwachtelen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL Basiszorg Persoonlijke verzorging
BSL Basiszorg: Mondverzorging
BSL Basiszorg: Uitscheiding
BSL Bewegingsondersteuning: Omgaan met tilliften
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen binnen de grenzen van het bed
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen buiten de grenzen van het bed
BSL Bloedafname via venapunctie
BSL Bloedafname via venapunctie_niveau 5
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Essentiële zorg: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Evidence based practice: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap – Evidence based quality improvement (EBQI): de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneerhulpen
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneren: de basis
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Infusie perifere canule_niveau 4
BSL Infusie perifere canule_niveau 5
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 4
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 5
BSL Injecteren insuline_niveau 3
BSL Injecteren insuline_niveau 4
BSL Injecteren insuline_niveau 5
BSL Injecteren_niveau 3
BSL Injecteren_niveau 4
BSL Injecteren_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 5
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 3
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 4
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 5
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Begeleiden van de familie
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met onbegrepen gedrag
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met stemmingen
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 2 & 3
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 4
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 5
BSL Medisch rekenen: Basisvaardigheden
BSL Medisch rekenen: Infusie/transfusie
BSL Medisch rekenen: Vaste medicatie
BSL Medisch rekenen: Vloeibare medicatie
BSL Medisch rekenen: Vochtbalans berekenen
BSL Medisch rekenen: Zuurstof
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 5
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 5
BSL Stomazorg_niveau 3
BSL Stomazorg_niveau 4
BSL Stomazorg_niveau 5
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 3
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 4
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 5
BSL Vitale functies_niveau 3
BSL Vitale functies_niveau 4
BSL Vitale functies_niveau 5
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 3
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 4
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 5
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 4
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 5
BSL Wondzorg_niveau 3
BSL Wondzorg_niveau 4
BSL Wondzorg_niveau 5
BSL Zuurstof toedienen_niveau 3
BSL Zuurstof toedienen_niveau 4
BSL Zuurstof toedienen_niveau 5
BSL_E_Steunkousen aan- en uittrekken
BSL-E-learning Hygiëne en Infectiepreventie
Casusbijeenkomsten "Ervaringsleren complexe ouderenzorg"
Communiceren over geweld
Consensusbespreking en Multidiciplinair overleg (MDO)
CRAFT
Crew Resource Management
Cultuursensitief werken op de werkvloer
Cultuursensitief werken op de werkvloer - Inclusief Werken
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd
De Forensische cliënt
De Forensische cliënt
De politieke actualiteit in de zorg
De professional in de ambulante setting
De professional in de ambulante setting
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de ggz
De rol van de sociotherapeut in de ggz
De Rookvrije ggz
De veranderende rol van de hulpverlener
Delictanalyse
Delictanalyse
Delier (2019) E-Learning
Dementie in de praktijk
Dementie in de praktijk
Dementie in de praktijk
Dementie in de praktijk (4 dagdelen)
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Deskundigheidsbevordering De Riethorst 2014
Destigmatiserend werken
Destigmatiserend werken
Dokter, ik las in de krant dat... - Leer als verpleegkundige zélf medisch nieuws duiden
Dubbele diagnose GGZ
Dubbele diagnose Verslavingszorg
Duidelijkheid over medicijngebruik - Opfrismodule
Duidelijkheid over medicijngebruik 1 - Basiskennis (e-learning)
Duidelijkheid over medicijngebruik 2 - Medicijngroepen (e-learning)
Dwang en Drang
Eetstoornissen
Eetstoornissen: online college
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Korsakov
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning Programma LVB Herkennen op Persoonskenmerken
E-learning: Optimaliseer jouw zorg voor BOPP (baby's van ouders met psychische problematiek)
E-learning; Astmacontrole in de praktijk
Elektronische toedienregistratie
Elektronische toedienregistratie
Elektronische toedienregistratie
elo055 Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
elo062 Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Escalatie en de-escalatie
Escalatie en de-escalatie
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert VVT: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
e-Xpert VVT: BOPZ
e-Xpert VVT: BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
e-Xpert VVT: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VVT: Datalekken in de zorg
e-Xpert VVT: Delier voor helpenden
e-Xpert VVT: ECG maken
e-Xpert VVT: Eenzaamheid
e-Xpert VVT: E-health en domotica
e-Xpert VVT: Ethiek in de gezondheidszorg
e-Xpert VVT: Financiering binnen de thuiszorg
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
e-Xpert VVT: Omgaan met autisme
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden I
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert VVT: Reanimatie bij patiënt met (verdenking) COVID-19
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Wet Zorg en Dwang
e-Xpert: 03. EBP – Van klinisch probleem naar onderzoek
e-Xpert: BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
e-Xpert: BOPZ (vrijheidsbeperkende interventies)
e-Xpert: Dementie
e-Xpert: OSAS
e-Xpert: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Vrijheidsbeperkende interventies
e-Xpert: VVT Wet Zorg en Dwang 2020
e-Xpert: Wet verplichte GGZ
e-Xpert: Wet Zorg en Dwang 2020
e-Xpert: Wetgeving in de gezondheidszorg
e-Xpert: Zorginformatie- en registratiesystemen
FACT
FARE
FARE
Farmaceutisch rekenen
Forensiche scherpte
Forensiche scherpte
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
Gezondheidsrecht - Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
GGZ College Corona en ggz
GGZ College Forensische zorg
GGZ College Licht verstandelijke beperking
GGZ College Moeilijke kinderen of maatschappij
GGZ College Persoonlijkheidsstoornissen
GGZ College Praten over psychische stoornissen
GGZ College Slaap
GGZ College 'Slaap'
GGZ College Wet verplichte ggz
Grondhouding t.o.v. LVB
Herkennen van een LVB
Herlaarhof Referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V)
Herstelbenadering
Herstelbenadering
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken volgens HEE
Herstelondersteunende zorg door verbinding
HoNOSCA
HoNOSCA
Infectiepreventie: basishygiene voor de langdurige zorg
Infectieziekten in de GGZ
Inleiding Ambulantisering
Inleiding Cognitieve gedragstherapie
Inleiding Risicotaxatie en -management
Inleiding Risicotaxatie en -management
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Inzicht in psychiatrische stoornissen
Inzicht in psychiatrische stoornissen
Kenniswebinar Ontwikkelingen Wet langdurige zorg in 2021
Ketensamenwerking in de Forensische zorg
Ketensamenwerking in de Forensische zorg
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie (e-learning)
Klinische les Diabetes
Langetermijngevolgen van kindermishandeling
ledenbijeenkomst workshop VAR 17 november 2014
LVB en Verslaving
Masterclass NVP: Psychose en verslaving 20 november 2020
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicijngebruik in de GGZ
Medicijngebruik in de GGZ (e-learning)
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen GGZ – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen in de GGZ
Medicijngroepen in de GGZ (e-learning)
Medicijngroepen ouderenzorg – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen ouderenzorg – Psychische aandoeningen
Medisch Rekenen
Medisch rekenen: Toets 1 Antonius Compleet
methodisch werken
Microlearnings verpleegtechnische handelingen
Middelengebruik in de Forensische zorg
Middelengebruik in de Forensische zorg
Moti-55
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 4
Motiverende gespreksvoering 4
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie update
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Netwerkoverleg Verpleegkundig Specialisten 2016
Nu Niet Zwanger
Nurse Academy GGZ 2019 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 4 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 1 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020-3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020-4 voor Verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2021-1 voor Verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2021-2 voor Verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2021-3 voor Verpleegkundigen
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met adolescenten
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie
Omgaan met clienten met een LVB
Omgaan met cliënten met een LVB in een forensisch kader
Omgaan met cliënten met een LVB in een forensisch kader
Omgaan met geneesmiddelen
Omgaan met geneesmiddelen
Online communiceren in de ggz
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online Training Wet zorg en dwang
Open circulaire trainingen: Fundamentele thema's
Opfriscursus 1 Medicijngebruik GGZ
Opfriscursus 1 Medicijngebruik GGZ
Opfrismodule 2 - medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule 2 - medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule Medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg - 2
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Oplossingsgericht werken
Ouder(s)ondersteuning
Ouderen en comorbiditeit
Ouderen en problematisch middelengebruik en verslaving
Palliatieven zorg in tijden van Corona
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2014
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2015
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2015 na correctie
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2016
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) - e-learning
Preventie postpartum depressie
Preventie van depressie
Privacy en informatieveiligheid
Psychofarmaca
Psychofarmacologie (e-module)
Psychopathologie
Psychopathologie
Psychopathologie (e-module)
Psychopathologie in de KJP
Psychopathologie in de KJP
Psychose
Referatencyclus 2014 Reinier van Arkel groep
Referatencyclus 2015 Reinier van Arkel groep
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2013
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2014
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2014-2015
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2015-2016
Refereerbijeenkomsten Nijmeegsebaan 2014
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie team en cliënt
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Relationele veiligheid
Risico Volle Voorbehouden Handelingen
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Risicomanagement
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Risicotaxatie-instrumenten
Rol van de forensische professional
Rol van de forensische professional
Scholing Digicoach VVT
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Somatiek
Somatiek
Somatiek (e-module)
Somatiek en verslaving
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Spanningsvelden en spanningsbogen
Spanningsvelden en spanningsbogen
Stemmingsstoornissen
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie in de KJP
Syndroom van Korsakov
Systeemgericht werken (inleiding)
Systeemgericht werken (inleiding)
Teamontwikkeling
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Trifier WOLFHEZE 2014
Update Kinder- en Jeugdvaccinaties
Venapunctie voor de Doktersassistente, Verpleegkundige en Verzorgende IG
Verbale en persoonlijke weerbaarheid
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegkundig specialisten register, presentaties 2013
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verplegen met richtlijnen
Verslaving, middelen en gokken
Verslaving, middelen en gokken
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
Voorbehouden Handelingen: Blaaskatheter
Voorbehouden handelingen: Injecteren
Voorbehouden Handelingen: Neusmaagsonde en sondevoeding
Voorbehouden Handelingen: Wondzorg
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vroegsignalering
Vroegsignalering
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Webcast lage rug - Practicum
Webinar Verpleegkundige/agogische zorg bij Trauma en stressor gerelateerde stoornissen
Werkbegeleiding
Werken met een meldcode in de ggz
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Werking van geneesmiddelen
Werking van geneesmiddelen
Wet- en regelgeving in de Forensische zorg
Wet- en regelgeving in de Forensische zorg
Wet Forensische Zorg
Wet Forensische Zorg
Wet verplichte ggz voor verpleegkundigen
Wet Zorg en Dwang
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden April - Mei 2021
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Januari - Maart 2021
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden januari t/m maart 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Juni-Juli 2021
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Najaar 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Najaar 2021
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden september t/m december 2019
Wetenschappelijk referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V, VSR)
Wetenschappelijk referatencyclus 2019 (V&V VSR)
Wijkgericht Werken
Woonbegeleiding en psychopathologie
Zichtbaar vakmanschap in de ggz
Zichtbaar vakmanschap in de ggz
Zorgleefplan
Zorgprestatiemodel

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

Training Vlaggensysteem - lokatie: Venlo (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Arnhem (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Online training Mantelzorgondersteuning - lokatie:

Suicidepreventie - lokatie: Sint-Niklaas (BE)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Landelijke studiedag Onbegrepen Gedrag bij Dementie - lokatie: Utrecht (NL)

Online training Mantelzorgondersteuning - lokatie:

Symposium Circulatoire insufficiëntie: Pompen of verzuipen!? - lokatie: Rotterdam (NL)

Werkbegeleiding (blended learning) - lokatie: Deventer (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Ede (NL)

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Diagnostiek luchtwegallergieën - lokatie: Almere (NL)

Dynamiek van Suïcidaal gedrag - vervolgtraining - lokatie: Deventer (NL)

Dynamiek van Suïcidaal gedrag - vervolgtraining - lokatie: Zwolle (NL)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende( EVV) - lokatie:

Kortdurende psychologische interventies - lokatie: Amsterdam (NL)

4e DECU (Dutch ENETS Congress Update) - lokatie: Rotterdam (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Almelo (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Waalre (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus CGT bij middelengebruik en gokken - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus CGT bij middelengebruik en gokken - lokatie: Den Haag (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Nieuwerkerk aan den IJssel (NL)

DM2, theorie en de praktijk - lokatie: Harlingen (NL)

Enoximon: Niet te veel, wel genoeg. Atopische aandoeningen en COVID-19 - lokatie:

Nascholing "CArdio REnale MEtabole effecten van SGLT2-i" - lokatie: Akersloot (NL)

Symposium combinatie van Somatiek en Psychiatrie - 28 oktober 2021 - lokatie: Poortugaal (NL)

Webinar Alternatieve Model voor Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie:

Zeden - lokatie:

Train de Trainer | Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) I - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

HersenletselCongres 2021 - lokatie:

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Online Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen - editie 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Casemanagement dementie - lokatie: Heerlen (NL)

Symposium Circulatoire insufficiëntie: Pompen of verzuipen!? - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Werkbegeleiding - lokatie: Vught (NL)

Yuceltraining - lokatie:

Zorg voor ouderen in de eerste lijn - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Infectiepreventie in de Thuiszorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Live webinar Patient journey COPD - lokatie:

Nationaal POH Congres - Voorjaar 2021 - lokatie: Ede (NL)

Nieuwe inzichten vroeg introductie allergenen, meer aandacht voor noten - lokatie:

Oplossingsgericht coachen bij werkstress, burnout en overspanning - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Vlaggensysteem - lokatie: Venlo (NL)

Training Werkbegeleiding - lokatie: Vught (NL)

Venticare Live 2021 2 november - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Venticare Live 2021 2 november - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Baby don’t be afraid - lokatie: Leidschendam (NL)

DiabetesDebat - lokatie: Amersfoort (NL)

MBT en Adolescenten - Blended Learning - lokatie: Winterswijk (NL)

Post-hbo SPV Rehabilitatie SPV14 - lokatie: Utrecht (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Zeist (NL)

ACT voor SOLK (Basiscursus) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

BLS en EHBO - lokatie: Vught (NL)

GIT-PD Jeugd training - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks congres hoogbegaafdheid - 6e editie - lokatie: Utrecht (NL)

MBT en Adolescenten - Blended Learning - lokatie: Apeldoorn (NL)

Netwerkconferentie van het Netwerk Vroege Psychose: VIP: the future is now! - lokatie: Eindhoven (NL)

Psychiatrie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium: Gezonde leefstijl, goede basis! - lokatie: Wolvega (NL)

Training Anti decubitus - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Tillen en transfereren - lokatie: Leeuwarden (NL)

Verdiepingscursus Praktische Diabeteszorg voor verpleegkundigen - lokatie: Zeist (NL)

‘Wie gelooft er nog in de ggz? Van onmacht naar hoop.’ - lokatie: Dordrecht (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: 8025 BW Zwolle (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Doetinchem (NL)

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Congres Verder in Beweging 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met een centrale zorgverlener: ups en downs – experimenteren – voortdurend positioneren rol - toekomst - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

POH GGZ kinderen & jeugd (verdieping) - lokatie: Eindhoven (NL)

Baby don’t be afraid - lokatie: Leidschendam (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Assen (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Webinar Zorg op afstand - lokatie: Schiphol (NL)

Capaciteits-Coördinator - lokatie: Hilversum (NL)

Live webinar Therapietrouw - lokatie:

SOLK bij ouderen - lokatie:

Training suïcidepreventie - lokatie:

5-steps fysieke 2-daagse basistraining - lokatie: Ede (NL)

ACT in groepen opleiding - lokatie: Waalre (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Den Haag (NL)

De-escalerend werken - lokatie: Vught (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Veenendaal (NL)

DM2, theorie en de praktijk - lokatie: Schiermonnikoog (NL)

Hadoks Acute zorg - Klinische lessen - lokatie: Den Haag (NL)

Incredible Years: gedragstherapeutische oudertraining in opvoedvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks congres levend verlies, blijvend verdriet - lokatie: Eindhoven (NL)

KNMG Webinar Verschil moet er zijn. Op zoek naar meer diversiteit en inclusie. - lokatie:

Persoonlijkheidsstoornissen: classificatie en interactie - lokatie: Amsterdam (NL)

Post-hbo SPV 13 Crisisinterventie & Kortdurende behandeling SPV13 - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo SPV 15 Professionele Identiteit inclusief Supervisie SPV15 - lokatie: Utrecht (NL)

Training PANSS 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Congres zelfsabotage en zelfdestructief gedrag - lokatie: Eindhoven (NL)

Dialyse Symposium - lokatie: Assen (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Apeldoorn (NL)

Training MBT en Sociotherapie - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Belevingsgerichte zorg (o.a. snoezelen) bij ouderen en in de psychogeriatrische zorg - lokatie: Zeeland (NL)

Farmacotherapie nascholing - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Breda (NL)

Omgaan met onbegrepen gedrag bij (kwetsbare) ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Nijmegen (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

BASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER - lokatie: Arnhem (NL)

Behandelprogramma Pas op de Grens - lokatie: Utrecht (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Zwolle (NL)

Leefstijl & Diabetes - lokatie:

Masterclass Opbaren en verzorgen van een overleden baby - lokatie: Heemskerk (NL)

Verpleegkundig Indiceren - lokatie: Zwolle (NL)

58e Gynaecongres - lokatie: Amersfoort (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Landelijke bijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen vrouwelijke genitale verminking (vgv) van JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen - lokatie:

NVMO Congres 2021 - lokatie: Bergen (NL)

Post-hbo SPV 15 EBP - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo SPV CGT SPV14 - lokatie: Utrecht (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Almelo (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Waalre (NL)

Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen bij jongeren en gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Congres ‘De volgende stap in patiëntveiligheid’ - lokatie: Barneveld (NL)

Jaarlijks congres autisme - 9e editie - 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Studiedag: Ik doe mee, ik hoor erbij! - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie:

Training suïcidepreventie - lokatie: Winschoten (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

De mythe van de gewetenloze jongere ontrafeld 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass CF verpleegkundigen 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass light 2021 - Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen - lokatie: Rotterdam (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Amersfoort (NL)

symposium Oogheelkundige zorg - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

6-daags Schakelaanbod - Intensieve training - lokatie: Soesterberg (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Doetinchem (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Doetinchem (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen bij jongeren en gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Oostzaan (NL)

Levenslijn verhaalboek interventie; Cultuur georiënteerd begeleiden van trauma - lokatie: Rotterdam (NL)

Online congres HIC&ART 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - de stand van zaken in vogelvlucht 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie in de GGZ - lokatie: Eindhoven (NL)

Symposium Verpleegkundige Advies Raad - lokatie: Oegstgeest (NL)

Training Werkbegeleiding - lokatie: Vught (NL)

PrimaCura | Sandwichscholing 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: 8025 BW Zwolle (NL)

Diagnostische dilemma's: Psychologische bijwerkingen van voorgeschreven medicatie - lokatie: Amsterdam (NL)

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie:

LVB en psychiatrie - lokatie: Amsterdam (NL)

Obesitas - lokatie:

Symposium de HBO-V van de Toekomst - lokatie:

8e Oncologie Symposium van het Noorden - lokatie: Heerenveen (NL)

ACT in groepen opleiding - lokatie: Waalre (NL)

BIG5 Congres Ouderengeneeskunde 2021 - lokatie: Ede (NL)

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Jaarlijks congres ACEs: nadelige jeugdervaringen - lokatie: Eindhoven (NL)

MBT Basistraining Theorie en Praktijk Deel II - Blended Learning - lokatie: Breda (NL)

SLAAP 2021 - lokatie:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Waalre (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Havensymposium 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Ede (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Boekel (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Breda (NL)

Webinar Wetenschappelijk Middagprogramma Rijnmond najaar 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie: Almelo (NL)

Post-hbo SPV Praktische Ethiek SPV13 - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

PrimaCura | Sandwichscholing 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Train the Trainer / Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Kolham (NL)

Training Anti decubitus - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Tillen en transfereren - lokatie: Leeuwarden (NL)

Webinar herziening Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie:

11e Jaarsymposium Gehechtheid 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

De-escalerend werken - lokatie: Vught (NL)

Vervolgworkshop Angst na kanker - lokatie:

6-daags Schakelaanbod - Intensieve training - lokatie: Soesterberg (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Deventer (NL)

Inspiratiebijeenkomst Persoonsgerichte Zorg, Positieve Gezondheid - lokatie: Heinkenszand (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Hoogsensitiviteit - lokatie: Eindhoven (NL)

Omgaan met tegenslag bij jongeren. Wat leren we van Corona? - lokatie:

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: 8025 BW Zwolle (NL)

Leefstijl & Diabetes - lokatie:

Pepper The next level - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Ede (NL)

Cultuur sensitief werken in zorg en welzijn - lokatie: Harderwijk (NL)

Hulpverlening rondom KOPP/KVO volwassenenzorg - lokatie:

Actief Opvoeden (ACT); train de trainer - lokatie: Utrecht (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Capaciteits-Coördinator - lokatie: Hilversum (NL)

Landelijke studiedag Drugs - lokatie: Amsterdam (NL)

MBT en Groepstherapie - lokatie: Groningen (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

ACT in groepen opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Capaciteits-Coördinator - lokatie: Hilversum (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Post Hbo Praktijkondersteuner GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie:

Jaarlijks Congres - Psychotrauma bij kinderen en jong volwassenen - editie 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Praktijkondersteuner Huisarts GGZ (POH-GGZ) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling van cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

Psychopathologie; basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Relationeel trauma - lokatie: Utrecht (NL)