DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Nijmegen (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Dordrecht (NL)

Triple P niveau 4 Oudercursus 0 - 12 jaar V&VN - lokatie: Hilversum (NL)

Aan de slag met de Insight-tool in het KIS - lokatie: Noordgouwe (NL)

Amsterdam symposium Psychische problemen & Ouderschap “samen werken voor in het belang van ouders en kind” - lokatie: Amsterdam (NL)

Karakter Informatieavond voor Professionals - lokatie: Nijmegen (NL)

Mensen met verward gedrag | 25 juni 2019 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Vught (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventietraining (Gatekeeperstraining) - lokatie: Zaandam (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

BDSM: tussen parafilie en parafiele stoornis - lokatie:

Congres - Ouderschap: weerstand en kritiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Intoxicaties - lokatie: Rotterdam (NL)

Technische training Jeugddossier Noord Veluwe - lokatie: Nunspeet (NL)

“Samen naar Gezond Gewicht” - lokatie: Wormer (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Nascholing: Sociale Netwerk Strategieen ( SNV) diverse modules - lokatie: Breda (NL)

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken. - lokatie: Utrecht (NL)

Orienatie op mantelzorg: de mantelzorgmonologen - lokatie:

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Tiener Triple P Aanvullende training V&V - lokatie: Hilversum (NL)

Tiener Triple P Aanvullende training V&V - lokatie: Hilversum (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Zomerbijeenkomst - lokatie: Spijkenisse (NL)

Zomersymposium: Persoonlijkheidsstoornissen door het leven - lokatie: Boekel (NL)

4e Jaarsymposium Transitiepsychiatrie anno 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Angst en Dwang - lokatie: Zeist (NL)

Applicatiecursus voor hulpverleners - lokatie: Amersfoort (NL)

Congres Trauma en veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Injecteren - alleen toetsing - lokatie: Maastricht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

SHIELD: Agressie en Weerbaarheid - lokatie: Zwolle (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Systeemopstellingen op tafel - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Leergang Eetstoornissen - lokatie: Duivendrecht (NL)

Ontspoorde mantelzorg herkennen en handelen volgens de Meldcode - lokatie:

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Bilthoven (NL)

RCH | PRO-RCH | Koppelbijeenkomst ‘Krachten bundelen’ - lokatie: Goirle (NL)

Webinar - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Duivendrecht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Landelijk Triple P congres V&VN - lokatie: Hilversum (NL)

Triple P niveau 4 Oudercursus 0 - 12 jaar V&VN - lokatie: Zoetermeer (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Diepenveen (NL)

Triple P niveau 3 Eerstelijn 0 - 12 jaar verkort - V&V - lokatie: Zoetermeer (NL)

Conversiestoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Reanimatie & ABCDE Methodiek voor zorgprofessionals - lokatie: Amsterdam (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Afbouw van psychofarmaca
Afbouw van psychofarmaca
Angst en depressie - Poh-educa.nl
Angststoornissen
Antes e-learning, eerste elf modules
Antes e-learning, module Ouder(s)ondersteuning en module Werken met de meldcode in de GGZ
Antes e-learning, toegevoegde modules
Antes e-learning, toegevoegde modules
Antes e-learning, uitbreiding met diverse modules
Autismespectrumstoornissen en KJP
Autismespectrumstoornissen in de kinder- en jeugdpsychiatrie
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
BHV ondersteuner
BHV voor de GGZ
BIG-protocollen
BLS scholing
BSL Medisch rekenen (compleet)
BSL Wondzorg: ACT-zwachtelen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL Basisvaardigheden rekenen (Medisch rekenen)
BSL Basiszorg Persoonlijke verzorging
BSL Basiszorg: Mondverzorging
BSL Basiszorg: Uitscheiding
BSL Bewegingsondersteuning: Omgaan met tilliften
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen binnen de grenzen van het bed
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen buiten de grenzen van het bed
BSL Bloedafname via venapunctie
BSL Bloedafname via venapunctie_niveau 5
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Infusie perifere canule_niveau 4
BSL Infusie perifere canule_niveau 5
BSL Infusie/transfusie (Medisch rekenen)
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 4
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 5
BSL Injecteren insuline_niveau 3
BSL Injecteren insuline_niveau 4
BSL Injecteren insuline_niveau 5
BSL Injecteren_niveau 3
BSL Injecteren_niveau 4
BSL Injecteren_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 5
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 3
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 4
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 5
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Begeleiden van de familie
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met onbegrepen gedrag
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met stemmingen
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 3
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 4
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 5
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 5
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 5
BSL Stomazorg_niveau 3
BSL Stomazorg_niveau 4
BSL Stomazorg_niveau 5
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 3
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 4
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 5
BSL Vaste medicatie (Medisch rekenen)
BSL Vitale functies_niveau 3
BSL Vitale functies_niveau 4
BSL Vitale functies_niveau 5
BSL Vloeibare medicatie (Medisch rekenen)
BSL Vochtbalans berekenen (Medisch rekenen)
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 3
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 4
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 5
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 4
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 5
BSL Wondzorg_niveau 3
BSL Wondzorg_niveau 4
BSL Wondzorg_niveau 5
BSL Zuurstof (Medisch rekenen)
BSL Zuurstof toedienen_niveau 3
BSL Zuurstof toedienen_niveau 4
BSL Zuurstof toedienen_niveau 5
BSL-E-learning Hygiëne en Infectiepreventie
Casusbijeenkomsten "Ervaringsleren complexe ouderenzorg"
Communicatie rond donatie
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd - 2019
De Forensische cliënt
De professional in de ambulante setting
De rol van de sociotherapeut in de ggz
De veranderende rol van de hulpverlener
Delier (2019) E-Learning
Dementie - Poh-educa.nl
Dementie in de praktijk
Dementie in de praktijk
Dementie in de praktijk (4 dagdelen)
Deskundigheidsbevordering De Riethorst 2014
Diabetesche voetzorg - deel 1
Duidelijkheid over medicijngebruik - Opfrismodule
Duidelijkheid over medicijngebruik 1 - Basiskennis (e-learning)
Duidelijkheid over medicijngebruik 2 - Medicijngroepen (e-learning)
Dwang en Drang
eBROK voor researchverpleegkundigen
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Signaleren postpartum depressie
E-learning: Oudergericht werken voor verpleegkundigen
E-learning: Update on Renal cell carcinoma with prof. Camillo Porta
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert VVT: BOPZ
e-Xpert VVT: BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
e-Xpert VVT: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VVT: Datalekken in de zorg
e-Xpert VVT: Eenzaamheid
e-Xpert VVT: E-health en domotica
e-Xpert VVT: Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden I
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Wet Zorg en Dwang
e-Xpert: Dementie
e-Xpert: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Vrijheidsbeperkende interventies
FACT
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Herlaarhof Referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V)
Herstelbenadering
Herstelondersteunend werken
Infectieziekten in de GGZ
Inhalatiemedicatie bij astma – Keuze en instructie - Poh-educa.nl
Inleiding Ambulantisering
Inleiding Cognitieve gedragstherapie
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie (e-learning)
Klinische les Diabetes
ledenbijeenkomst workshop VAR 17 november 2014
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngebruik in de GGZ
Medicijngebruik in de GGZ (e-learning)
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen GGZ – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen in de GGZ
Medicijngroepen in de GGZ (e-learning)
Medisch rekenen: Toets 1 Antonius Compleet
methodisch werken
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie update
Netwerkoverleg Verpleegkundig Specialisten 2016
Nurse Academy GGZ 2018 - editie 3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2018 - editie 4 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 1 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 3 voor verpleegkundigen
Omgaan met clienten met een LVB
Online communiceren
Open circulaire trainingen: Fundamentele thema's
Opfrismodule 2 - medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule Medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg - 2
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Ouder(s)ondersteuning
Overlapsyndroom Astma-COPD - Poh-educa.nl
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2014
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2015
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2015 na correctie
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2016
Persoonlijkheidsstoornissen
Psychofarmacologie
Psychofarmacologie (e-module)
Psychopathologie (e-module)
Referatencyclus 2014 Reinier van Arkel groep
Referatencyclus 2015 Reinier van Arkel groep
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2013
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2014
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2014-2015
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2015-2016
Refereerbijeenkomsten Nijmeegsebaan 2014
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
SM in de praktijk
Somatiek
Somatiek (e-module)
Somatiek en verslaving
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Stemmingsstoornissen
Stress de baas
Suïcidepreventie
Syndroom van Korsakov
Target@Work
Test
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Trifier WOLFHEZE 2014
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegkundig specialisten register, presentaties 2013
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verplegen met richtlijnen
Verslaving, middelen en gokken
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
Voorbehouden Handelingen: Blaaskatheter
Voorbehouden Handelingen: Neusmaagsonde en sondevoeding
Webcast lage rug - Practicum
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Werking van geneesmiddelen
Werking van geneesmiddelen
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden september t/m december 2019
Wetenschappelijk referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V, VSR)
Wetenschappelijk referatencyclus 2019 (V&V VSR)
Wijkgericht Werken
Wonden in de dagelijkse praktijk: een multidisciplinaire aanpak
Woonbegeleiding en psychopathologie
Zorgleefplan

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Cadier en Keer (NL)

Opleiding Coach Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen - lokatie: Utrecht (NL)

BASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER - lokatie: Arnhem (NL)

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Basis Opleiding voor Draagconsulenten Die Trageschule® MD - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Systeemondersteuning bij verslavingsproblematiek - lokatie:

Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen voor jongeren en gezin - lokatie: Utrecht (NL)

Branche erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende - lokatie: Den Haag (NL)

Universitaire Masterstudie Evidence Based Practice in Health Care AMC-UvA - lokatie: Amsterdam Zuidoost (NL)

Opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch medewerker kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Zwolle (NL)

4e Jaarsymposium Vroege Ontwikkelingsstoornissen 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

5th European Conference on Integrated Care and Assertive Outreach. Shaping the future of community mental health care - lokatie: Verona (IT)

Borstvoedingscoach - lokatie: Almere (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Groesbeek (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ) - lokatie: Rotterdam (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Post Hbo Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ - lokatie: Rotterdam (NL)

Post Hbo Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Duivendrecht (NL)

Gedragstherapeutisch werker 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Omgevingszorg 2.0 - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Schalkhaar (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Amsterdam (NL)

Dwangreductie en de-escalatie binnen de Forensische Zorg, GGz en het gevangeniswezen (GW) - lokatie: Utrecht (NL)

Evidence-based begeleiden van pubers en adolescenten met autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Amstelveen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychiatrie en Zwangerschap SCBS Dimence - lokatie: Deventer (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo specialisatieopleiding comorbiditeit naast autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo specialisatieopleiding comorbiditeit naast autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Breda (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie:

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Ouderenzorg in de eerste lijn - lokatie: Amsterdam (NL)

Post-hbo SPV Preventie inclusief Motiverende gespreksvoering SPV10 - lokatie:

Post-hbo SPV Project inclusief CGT SPV9 - lokatie:

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Tweedaagse cursus: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB - lokatie: Eindhoven (NL)

2 daagse DGT Advanced training - lokatie: Soesterberg (NL)

Blended behandelen met e-health - lokatie: Utrecht (NL)

Blended behandelen met e-health - lokatie: Utrecht (NL)

Driedaagse cursus: Autismebegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Zoetermeer (NL)

Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk somatiek - lokatie: Alkmaar (NL)

Psychopathologie en Psychofarmacologie voor de POH-GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Kinder- en jeugdpsychopathologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Psychofarmacologie voor niet-medici - lokatie: Amsterdam (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Amstelveen (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Deventer (NL)

10e Jaarcongres LVB - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Bipolaire Stoornissen 2019 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

MBT-F - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Vught (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Den Haag (NL)

Van 18- naar 18+ - lokatie: Amsterdam (NL)

Verpleegtechnisch Handelen - lokatie: Zwolle (NL)

Nursing congres | Niet-aangeboren hersenletsel 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

11e Twents Hematologie Symposium - lokatie: Delden (NL)

Begeleiden bij verlies en rouw - lokatie: Heeze (NL)

Congres - Downsyndroom - lokatie: Zwolle (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Enschede (NL)

Kwaliteit van leven bij prostaatkanker - lokatie: Assen (NL)

PoZoB | Scholing nieuwe NHG-standaard CVRM 2019 - lokatie: Veldhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Suïcidepreventie V&V 2019 - lokatie: Vught (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Het Verpleegkundig College Wondzorg en Dermatologie - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiecursus Video-hometraining/Video-interactiebegeleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Breda (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Basismodule Ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

Complementaire Zorg in de (Psycho) Geriatrie - lokatie: Wernhout (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Ridderkerk (NL)

Opleiding tot verpleegkundige POH - lokatie: Groningen (NL)

Studiedag Persoonsgerichte zorg voor oudere migranten - lokatie: Soest (NL)

Angststoornissen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Depressie bij kinderen en jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Gewichtloze communicatie, therapietrouw bij diabetes type 2 - lokatie: Vianen (NL)

GIT-PD Training – Guideline Informed Treatment – Personality Disorders 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Castricum (NL)

15e Landelijke studiedag Spoedzorg - lokatie: Utrecht (NL)

ASS bij volw. bejegening, begeleiding, behandeling 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Congres Trauma door een neurosequentiële lens met Bruce D. Perry - lokatie: Utrecht (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Etten-Leur (NL)

NVR Najaarsdagen 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Casemanagement Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

Dag van de Inhoud Den Haag - 26 september 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Zwolle (NL)

Excellerende wijkverpleging - Hoofdtraject - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoarding en Woningvervuiling - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Management en Leiderschap voor Zorgprofessionals 2019-2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Leven en werken met progressieve aandoeningen - lokatie: Ede (NL)

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Breda (NL)

Verdiepingscursus oplossingsgericht begeleiden, coachen en leidinggeven voor gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg - lokatie: Gouda (NL)

Werken met de Verwijsindex - lokatie: Nijmegen (NL)

ACT voor SOLK (Basiscursus) - lokatie: Zeist (NL)

ACT your way voor post-hbo - lokatie: Utrecht (NL)

Autismestoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining het Opvoedkwaliteitenspel, voor professionals die de oudercompetenties willen versterken. - lokatie: Utrecht (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Amsterdam (NL)

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Drachten (NL)

Verdiepingscursus oplossingsgericht begeleiden, coachen en leidinggeven voor gedragswetenschappers in de gehandicaptenzorg - lokatie: Gouda (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) in de huisartsenpraktijk door POH-GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Nursing | Dag van de Medicatieveiligheid (1 oktober 2019) - lokatie: Ede (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Heerenveen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

cursus Neuro-care - lokatie: Eindhoven (NL)

Eendaagse cursus - hechtingsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Dag van de Inhoud Rotterdam - 3 oktober 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

E-Health voor de POH GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Grijs en van de wijs - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren Najaarscongres 3 + 4 oktober 2019 - lokatie: Maastricht (NL)

Opleiding tot psychotraumahulpverlener - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Symposium 'Ruimte voor inhoud' - lokatie: Lieshout (NL)

Verzorgende Geriatrische Revalidatiezorg (verzorgende GRZ) - lokatie: Assen (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarcongres de Viersprong: Bewogen Tijden - lokatie: Rotterdam (NL)

Landelijk Congres Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde - lokatie: Breda (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Slaap- en slaapstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium 'Ruimte voor inhoud' - lokatie: Lieshout (NL)

Follow Up DGT Training - lokatie: Arnhem (NL)

Masterclass "Farmacotherapie" voor longverpleegkundigen - lokatie: Den Haag (NL)

Psychopathologie bij jonge kinderen voor POH GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Dans en kunst van het bewegen - lokatie: Soest (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Den Haag (NL)

‘Antistolling; de toekomst van antistollingszorg in Nederland start vandaag’ (vervolgconferentie) - lokatie: Amersfoort (NL)

De wondere wereld van dementie - lokatie: Ede (NL)

Eéndaagse training: Social media in de begeleiding van jongeren - lokatie: Eindhoven (NL)

Jaarlijks Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Overspanning, burn-out, depressie - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Amsterdam (NL)

Vrijheid en veiligheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Congres: "Goede psychosezorg: implementeren is het nieuwe innoveren" - 10 oktober 2019 - lokatie: Oegstgeest (NL)

Dwangreductie en de-escalatie binnen de Forensische Zorg, GGz en het gevangeniswezen (GW) - lokatie: Utrecht (NL)

Intoxicaties - lokatie: Heinkenszand (NL)

Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 6e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

KOH | Congres GGZ in de huisartsenpraktijk - lokatie: Eindhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

10e landelijk PsyQ ADHD Congres - lokatie: Amersfoort (NL)

7-daagse opleiding psychiatrie - lokatie: Amersfoort (NL)

Ondersteunen thuiswonende ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Seksuologische hulpverlening door de POH-GGZ (3 daagse) - lokatie: Amsterdam (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Wetenschapsdag nefrologie 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Heerenveen (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie:

Training PANSS 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Kortdurende psychologische interventies - lokatie: Amsterdam (NL)

Mentaliseren als psychotherapeutisch gereedschap - lokatie: Utrecht (NL)

Pre-hospital Obstetric Emergency and Trauma - lokatie: Rotterdam (NL)

Dag van de Inhoud Alkmaar - 17 oktober 2019 - lokatie: Alkmaar (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Assen (NL)

Suïcidepreventie V&V 2019 - lokatie: Vught (NL)

Systemisch werken met duplopoppetjes-constellaties - lokatie: Amsterdam (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Verslaving : GHB en EDS - lokatie: Leusden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Symposium 'Ruimte voor inhoud' - lokatie: Lieshout (NL)

Symposium 'Ruimte voor inhoud' - lokatie: Lieshout (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Dag van de Inhoud Den Bosch - 24 oktober 2019 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

PoZoB | Scholing nieuwe NHG-standaard CVRM 2019 - lokatie: Veldhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Ridderkerk (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Zorgzuster Skillsdag - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Symposium 'Ruimte voor inhoud' - lokatie: Lieshout (NL)

Werken met de Verwijsindex - lokatie: Nijmegen (NL)

5e landelijke studiedag Drugs - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium 'Ruimte voor inhoud' - lokatie: Lieshout (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Bijblijven in de zorg voor verstandelijk gehandicapten - lokatie: Ede (NL)

Deinstitutionalisation: the Dutch way? The deinstitutionalisation of Dutch mental healthcare in a European perspective - lokatie: Utrecht (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Palliatieve Zorg voor Verpleegkundigen - lokatie: Venlo (NL)

Problematische gehechtheid in relatie tot persoonlijkheidsproblematiek en/of neurobiologische ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD. - lokatie: Deventer (NL)

Symposium 'Ruimte voor inhoud' - lokatie: Lieshout (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) - lokatie: Utrecht (NL)

Congres "Het meesterlijke denken" - lokatie: Deventer (NL)

HBO Regieverpleegkundige (GHZ) - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Ridderkerk (NL)

Palliatieve zorg VZ-IG - lokatie: Almelo (NL)

Oplossingsgerichte therapie met ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Borderline Persoonlijkheidsstoornissen 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Middelengebruik en verslaving bij cliënten - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Drachten (NL)

Post hbo-opleiding GGZ-agoog - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Symposium 'Ruimte voor inhoud' - lokatie: Lieshout (NL)

GIT-PD Training – Guideline Informed Treatment – Personality Disorders 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Jaarlijks Congres - ACEs: nare jeugdervaringen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Pre-hospital Obstetric Emergency and Trauma - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Borderline Persoonlijkheidsstoornissen 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Congres Geweld tegen psychiatrische patiënten. Een probleem komt nooit alleen. - lokatie: Rotterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Autisme - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Assen (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Palliatieve zorg training voor VS en verpleegkundigen - lokatie: Arnhem (NL)

Seks! - lokatie: Amsterdam (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie V&V 2019 - lokatie: Vught (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Gezond & Zeker Regiodag (editie Leiden) - lokatie: Leiden (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

SOLK en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Zeist (NL)

Miracles of Music 2e editie - lokatie: Hilversum (NL)

Studiedag Omgaan met complex gedrag in het verpleeghuis - lokatie: Soest (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Tiener Triple P Aanvullende training V&V - lokatie: Hilversum (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie:

Nascholing: Sociale Netwerk Strategieen ( SNV) diverse modules - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Verslaving : GHB en EDS - lokatie: Zwolle (NL)

post-hbo Leefstijlcoach Fontys Hogescholen - lokatie: Eindhoven (NL)

Scholing Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Apeldoorn (NL)

37e V&VN Oncologiedagen: Voortdurende vooruitgang - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus DCM - lokatie: Noardburgum (NL)

Conversiestoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Leefklimaat in de jeugd- en (licht verstandelijk) gehandicaptenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Ridderkerk (NL)

LVB & Verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

CarVasZ 2019 - lokatie: Ede (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Scholing Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Intoxicaties - lokatie: Alkmaar (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Ridderkerk (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch medewerker kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Passiviteiten van het Dagelijks Leven. De handen ineen voor PDL - lokatie: Ede (NL)

Suïcidepreventie V&V 2019 - lokatie: Vught (NL)

Comorbiditeit bij ADHD - lokatie: Amersfoort (NL)

Complementaire Zorg in de (Psycho) Geriatrie - lokatie: Middelburg (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Tweedaagse Interactie Multidisciplinaire Masterclass Voeding & Intensive Care 2019 - lokatie: Ede (NL)

Jaarlijks Congres - Professionele nabijheid - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Drachten (NL)

Werken met de Verwijsindex - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Parentificatie - Als een kind te snel ouder wordt - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Systeemopstellingen op tafel - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Borderline Persoonlijkheidsstoornissen 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Mythen, Missers & Maatwerk + Meesterwerk Circulatie 2019 - lokatie: Ede (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Follow Up DGT Training - lokatie: Nijmegen (NL)

Eendaagse cursus - hechtingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Eindhoven (NL)

Suïcidepreventie V&V 2019 - lokatie: Vught (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Drachten (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Problematische gehechtheid in relatie tot persoonlijkheidsproblematiek en/of neurobiologische ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD. - lokatie: Deventer (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Scholing Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Perifeer Infuus compleet - lokatie:

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Breda (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding tot NVRG-systeemtherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Post Hbo Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Critical Care Nephrology - lokatie: Nieuwerkerk aan den IJssel (NL)

Landelijke studiedag Dubbele Diagnose - lokatie: Utrecht (NL)

Borstvoedingscoach - lokatie: Almere (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo specialisatieopleiding comorbiditeit naast autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie - lokatie: Utrecht (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Verpleegtechnisch Handelen - lokatie: Zwolle (NL)

Levenslijn verhaalboek interventie; Cultuur georiënteerd begeleiden van trauma - lokatie: Rotterdam (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

ASS bij volw. bejegening, begeleiding, behandeling 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Scholing Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Apeldoorn (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Borstvoedingscoach - lokatie: Almere (NL)

Scholing Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Scholing Verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Borstvoedingscoach - lokatie: Almere (NL)