ADHD Netwerk - 57e Netwerkmeeting - lokatie:

Emotie Regulatie Training bij cliënten met een verstandelijke beperking - lokatie: Amsterdam (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie:

Hechting bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

MBT-F - lokatie: Breda (NL)

Online congres - Goed genoeg ouder- en opvoederschap - lokatie: Utrecht (NL)

Opsporen oogafwijkingen - lokatie: Zoetermeer (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Webinar Burn- en Bore-out preventie - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Verpleegkundig referaat Wet BIG 2020 en GIT-PD - 28-01-2020
Verpleegkundig referaat 'Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen'
Verpleegkundige referatencyclus 2020
Verpleegkundige referatencyclus 2021 - Januari t/m Juni
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2. E-Learning Huidverzorging en persoonlijke hygiene
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2020-2021: GGZ: Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
6. Ontlastingscontinentie en beheer van de stoelgang
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
ADHD in de KJP
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Afbouw van psychofarmaca
Agressiehantering en Sociale Veiligheid
Ambulant werken in de ggz
Angststoornissen
Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek
Autismespectrumstoornis
Autismespectrumstoornis in de verslavingszorg
Autismespectrumstoornis in de verslavingszorg
Autismespectrumstoornissen en KJP
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basismodule soa (V&V - VSR)
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Bewust methodisch werken
BHV
BHV ondersteuner
BHV voor de GGZ
BIG-protocollen
Bijwerkingen - GGZ
Bipolaire Stoornissen
BLS scholing
BSL Medisch rekenen: Compleet
BSL Wondzorg: ACT-zwachtelen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL Basiszorg Persoonlijke verzorging
BSL Basiszorg: Mondverzorging
BSL Basiszorg: Uitscheiding
BSL Bewegingsondersteuning: Omgaan met tilliften
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen binnen de grenzen van het bed
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen buiten de grenzen van het bed
BSL Bloedafname via venapunctie
BSL Bloedafname via venapunctie_niveau 5
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Essentiële zorg: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Evidence based practice: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap – Evidence based quality improvement (EBQI): de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneerhulpen
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneren: de basis
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Infusie perifere canule_niveau 4
BSL Infusie perifere canule_niveau 5
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 4
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 5
BSL Injecteren insuline_niveau 3
BSL Injecteren insuline_niveau 4
BSL Injecteren insuline_niveau 5
BSL Injecteren_niveau 3
BSL Injecteren_niveau 4
BSL Injecteren_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 5
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 3
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 4
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 5
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Begeleiden van de familie
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met onbegrepen gedrag
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met stemmingen
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 2 & 3
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 4
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 5
BSL Medisch rekenen: Basisvaardigheden
BSL Medisch rekenen: Infusie/transfusie
BSL Medisch rekenen: Vaste medicatie
BSL Medisch rekenen: Vloeibare medicatie
BSL Medisch rekenen: Vochtbalans berekenen
BSL Medisch rekenen: Zuurstof
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 5
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 5
BSL Stomazorg_niveau 3
BSL Stomazorg_niveau 4
BSL Stomazorg_niveau 5
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 3
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 4
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 5
BSL Vitale functies_niveau 3
BSL Vitale functies_niveau 4
BSL Vitale functies_niveau 5
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 3
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 4
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 5
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 4
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 5
BSL Wondzorg_niveau 3
BSL Wondzorg_niveau 4
BSL Wondzorg_niveau 5
BSL Zuurstof toedienen_niveau 3
BSL Zuurstof toedienen_niveau 4
BSL Zuurstof toedienen_niveau 5
BSL_E_Steunkousen aan- en uittrekken
BSL-E-learning Hygiëne en Infectiepreventie
Casusbijeenkomsten "Ervaringsleren complexe ouderenzorg"
Communiceren over geweld
Consensusbespreking en Multidiciplinair overleg (MDO)
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd
De basis van Voeding
De Forensische cliënt
De Forensische cliënt
De politieke actualiteit in de zorg
De professional in de ambulante setting
De professional in de ambulante setting
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de ggz
De Rookvrije ggz
De veranderende rol van de hulpverlener
Delictanalyse
Delictanalyse
Delier (2019) E-Learning
Dementie in de praktijk
Dementie in de praktijk
Dementie in de praktijk
Dementie in de praktijk (4 dagdelen)
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Deskundigheidsbevordering De Riethorst 2014
Destigmatiserend werken
Duidelijkheid over medicijngebruik - Opfrismodule
Duidelijkheid over medicijngebruik 1 - Basiskennis (e-learning)
Duidelijkheid over medicijngebruik 2 - Medicijngroepen (e-learning)
Dwang en Drang
Eetstoornissen
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning DSM 5
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Korsakov
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning Programma LVB Herkennen op Persoonskenmerken
E-learning: Optimaliseer jouw zorg voor BOPP (baby's van ouders met psychische problematiek)
Elektronische toedienregistratie
Elektronische toedienregistratie
elo055 Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
elo062 Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Elyse E-learning
Escalatie en de-escalatie
Escalatie en de-escalatie
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert VVT: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
e-Xpert VVT: BOPZ
e-Xpert VVT: BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
e-Xpert VVT: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VVT: Datalekken in de zorg
e-Xpert VVT: Delier voor helpenden
e-Xpert VVT: ECG maken
e-Xpert VVT: Eenzaamheid
e-Xpert VVT: E-health en domotica
e-Xpert VVT: Ethiek in de gezondheidszorg
e-Xpert VVT: Financiering binnen de thuiszorg
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
e-Xpert VVT: Omgaan met autisme
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden I
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert VVT: Reanimatie bij patiënt met (verdenking) COVID-19
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Wet Zorg en Dwang
e-Xpert: 03. EBP – Van klinisch probleem naar onderzoek
e-Xpert: BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
e-Xpert: BOPZ (vrijheidsbeperkende interventies)
e-Xpert: Dementie
e-Xpert: OSAS
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert: Vrijheidsbeperkende interventies
e-Xpert: VVT Wet Zorg en Dwang 2020
e-Xpert: Wet verplichte GGZ
e-Xpert: Wet Zorg en Dwang 2020
e-Xpert: Wetgeving in de gezondheidszorg
e-Xpert: Zorginformatie- en registratiesystemen
FACT
FARE
FARE
Farmaceutisch rekenen
Forensiche scherpte
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
Gezondheidsrecht - Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
GGZ College Corona en ggz
GGZ College Forensische zorg
GGZ College Licht verstandelijke beperking
GGZ College Moeilijke kinderen of maatschappij
GGZ College Persoonlijkheidsstoornissen
GGZ College Praten over psychische stoornissen
GGZ College Slaap
GGZ College 'Slaap'
GGZ College Wet verplichte ggz
Hartmann Verdiepingsmodule Overloopincontinentie
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Herkennen van een LVB
Herlaarhof Referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V)
Herstelbenadering
Herstelbenadering
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken volgens HEE
Herstelondersteunende zorg door verbinding
HoNOSCA
HoNOSCA
Infectieziekten in de GGZ
Inleiding Ambulantisering
Inleiding Cognitieve gedragstherapie
Inleiding Risicotaxatie en -management
Inleiding Risicotaxatie en -management
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Inzicht in psychiatrische stoornissen
Kenniswebinar Ontwikkelingen Wet langdurige zorg in 2021
Ketensamenwerking in de Forensische zorg
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie (e-learning)
Klinische les Diabetes
Langetermijngevolgen van kindermishandeling
ledenbijeenkomst workshop VAR 17 november 2014
Leren over Dementie
LVB en Verslaving
Masterclass NVP: Psychose en verslaving 20 november 2020
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicijngebruik in de GGZ
Medicijngebruik in de GGZ (e-learning)
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen GGZ – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen in de GGZ
Medicijngroepen in de GGZ (e-learning)
Medicijngroepen ouderenzorg – Psychische aandoeningen
Medisch Rekenen
Medisch rekenen: Toets 1 Antonius Compleet
methodisch werken
Middelengebruik in de Forensische zorg
Moti-55
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 4
Motiverende gespreksvoering 4
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie update
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Netwerkoverleg Verpleegkundig Specialisten 2016
Nurse Academy GGZ 2019 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 4 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 1 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020-3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020-4 voor Verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2021-1 voor Verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2021-2 voor Verpleegkundigen
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie
Omgaan met clienten met een LVB
Omgaan met cliënten met een LVB in een forensisch kader
Omgaan met geneesmiddelen
Online communiceren in de ggz
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online Training Wet zorg en dwang
Online Training Wet zorg en dwang
Open circulaire trainingen: Fundamentele thema's
Opfriscursus 1 Medicijngebruik GGZ
Opfriscursus 1 Medicijngebruik GGZ
Opfrismodule 2 - medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule 2 - medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule Medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg - 2
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Oplossingsgericht werken
Ouder(s)ondersteuning
Ouderen en comorbiditeit
Ouderen en problematisch middelengebruik en verslaving
Palliatieven zorg in tijden van Corona
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2014
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2015
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2015 na correctie
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2016
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
Preventie postpartum depressie
Preventie van depressie
Psychofarmaca
Psychofarmacologie (e-module)
Psychopathologie
Psychopathologie
Psychopathologie (e-module)
Psychopathologie in de KJP
Psychopathologie in de KJP
Psychose
Referatencyclus 2014 Reinier van Arkel groep
Referatencyclus 2015 Reinier van Arkel groep
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2013
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2014
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2014-2015
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2015-2016
Refereerbijeenkomsten Nijmeegsebaan 2014
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie team en cliënt
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Relationele veiligheid
Risico Volle Voorbehouden Handelingen
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Risicomanagement
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Risicotaxatie-instrumenten
Rol van de forensische professional
Rol van de forensische professional
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Somatiek
Somatiek
Somatiek (e-module)
Somatiek en verslaving
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Spanningsvelden en spanningsbogen
Spanningsvelden en spanningsbogen
Stemmingsstoornissen
Suïcidepreventie
Syndroom van Korsakov
Systeemgericht werken (inleiding)
Systeemgericht werken (inleiding)
Teamontwikkeling
Toekomstbestendige huidkankerzorg
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Trifier WOLFHEZE 2014
Verbale en persoonlijke weerbaarheid
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegkundig specialisten register, presentaties 2013
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verplegen met richtlijnen
Verslaving, middelen en gokken
Verslaving, middelen en gokken
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
Voorbehouden Handelingen: Blaaskatheter
Voorbehouden handelingen: Injecteren
Voorbehouden Handelingen: Neusmaagsonde en sondevoeding
Voorbehouden Handelingen: Wondzorg
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vroegsignalering
Vroegsignalering
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Webcast lage rug - Practicum
Werkbegeleiding
Werken met een meldcode in de ggz
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Werking van geneesmiddelen
Wet- en regelgeving in de Forensische zorg
Wet Forensische Zorg
Wet verplichte ggz voor verpleegkundigen
Wet Zorg en Dwang
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden April - Mei 2021
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Januari - Maart 2021
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden januari t/m maart 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Juni-Juli 2021
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Najaar 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden september t/m december 2019
Wetenschappelijk referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V, VSR)
Wetenschappelijk referatencyclus 2019 (V&V VSR)
Wijkgericht Werken
Zichtbaar vakmanschap in de ggz
Zichtbaar vakmanschap in de ggz
Zorgleefplan

Congres: Behandelen van angststoornissen: meer dan protocollen en richtlijnen - 18 juni 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Slaapstoornissen in de psychiatrie - lokatie:

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Introductiecursus Infant Mental Health - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Barendrecht (NL)

Seksueel (risico)gedrag & middelengebruik (CHEMSEX) - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Nationale SWAB A-team meeting / SWAB symposium - lokatie:

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Online congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jongvolwassenen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie: Drachten (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Introductiecursus Infant Mental Health - lokatie:

Klinisch Wetenschappelijke Vergadering Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen - lokatie: Deventer (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Hooglanderveen (NL)

Train de Trainer | Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) I - lokatie: Utrecht (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Proactief assisteren: cardiologie - lokatie: Harderwijk (NL)

Samenwerken met ouders - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie: Scheemda (NL)

Yucelmethode - lokatie:

Burn-out, trauma en SOLK - lokatie: Tilburg (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie:

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Congres Multiprobleemgezinnen | 11 februari 2020 - lokatie: Ede (NL)

Curriculum Clinical Leadership uitgebreid - lokatie: Garderen (NL)

Jong & Depressief - lokatie:

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

ACT Basis opleiding - lokatie: Waalre (NL)

Hoe kan voeding bijdragen aan het darmmicrobioom en laaggradige inflammatie bij diabetes type 2? - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Online Kenniscarrousel Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose - lokatie:

Persoonlijkheidsstoornis bij mensen met een laag IQ - lokatie: Amsterdam (NL)

Richtlijnen carrousel: Richtlijn Motorische ontwikkeling en Mondgezondheid - lokatie: Eindhoven (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Training Dementie, Delier en onbegrepen gedrag - lokatie: Eemnes (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)

Richtlijnen carrousel: Richtlijn Motorische ontwikkeling en Mondgezondheid - lokatie: Helmond (NL)

Suïcidepreventie basis - lokatie: Leiden (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

Het evidence-based geboorteplan: De BevalKaart - lokatie:

Webinar 10 jaar bijzondere leerstoel autisme: Autisme veranderd(t) - lokatie: Den Haag (NL)

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie:

Leermodule Allergiemanagement - lokatie: Almere (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Apeldoorn (NL)

Medisch onvoldoende onverklaarde pijn (voorheen Chronisch a-specifieke pijnsyndromen) - lokatie: Amsterdam (NL)

Post-EHA & ICML bijeenkomst - lokatie: Roermond (NL)

"Uw problemen gaan in rook op 2.0" - lokatie:

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

BLS en EHBO - lokatie: Vught (NL)

De-escalerend werken - lokatie: Vught (NL)

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

soa-hiv Expertmeeting 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Herhaling Bedrijfshulpverlening ZSM 2021/2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Hart voor diabetes type 2 - lokatie:

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie:

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

De-escalerend werken - lokatie: Vught (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Waalre (NL)

Cursus 'Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Waalre (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Waalre (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Spiritualiteit en Zingeving - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Waalre (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Amsterdam (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Heiloo (NL)

Deskundigheidsbevordering MBO - Spaarne Gasthuis - lokatie:

Farmacotherapie nascholing - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Train de Trainer | Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) I - lokatie: Utrecht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Module Coachen met de Verbeeldingstoolkit 3.0 - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BLS en EHBO - lokatie: Vught (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Zwolle (NL)

Stabilisatieprogramma voor traumabehandeling - lokatie: Utrecht (NL)

VIPP-AUTI - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Incidentenanalyse en calamiteitenonderzoek met PRISMA / SIRE methodiek voor Verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie basis - lokatie: Leiden (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Post-hbo SPV Preventie SPV14 - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

De-escalerend werken - lokatie: Vught (NL)

Introductiecursus Infant Mental Health - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Breda (NL)

Systeem Therapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

Verslavingen, Trends en Rages in middelengebruik - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Apeldoorn (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Train de Trainer | Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) I - lokatie: Utrecht (NL)

6-daags Schakelaanbod - Intensieve training - lokatie: Soesterberg (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie basis - lokatie: Leiden (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

Praktijkondersteuner GGz in de huisartsenpraktijk (POH-GGz) - lokatie: Utrecht (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Cicero Regionale Refereeravond Zuid-West NL 2021 - lokatie:

Congres uitbuitingsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Grijs en van de wijs - lokatie: Zeist (NL)

Post Hbo Praktijkondersteuner GGZ - lokatie: Zwolle (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)

FTO clozapine bij therapieresistente psychotische stoornissen. - lokatie: Bosch en Duin (NL)

KOPP-kinderen - lokatie:

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg+Welzijn | Mensen met verward gedrag - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie basis - lokatie: Leiden (NL)