Verpleegkundig referaat Wet BIG 2020 en GIT-PD - 28-01-2020
Verpleegkundig referaat 'Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen'
Verpleegkundige referatencyclus 2020
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2020-2021: GGZ: Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Afbouw van psychofarmaca
Afbouw van psychofarmaca
Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek
Atriumfibrilleren
Autismespectrumstoornis in de verslavingszorg
Autismespectrumstoornissen en KJP
Autismespectrumstoornissen en KJP
AYA-basiszorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Bewust methodisch werken
BHV ondersteuner
BHV voor de GGZ
BIG-protocollen
Bijwerkingen - GGZ
BLS scholing
BSL Medisch rekenen (compleet)
BSL Wondzorg: ACT-zwachtelen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL Basisvaardigheden rekenen (Medisch rekenen)
BSL Basiszorg Persoonlijke verzorging
BSL Basiszorg: Mondverzorging
BSL Basiszorg: Uitscheiding
BSL Bewegingsondersteuning: Omgaan met tilliften
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen binnen de grenzen van het bed
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen buiten de grenzen van het bed
BSL Bloedafname via venapunctie
BSL Bloedafname via venapunctie_niveau 5
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Essentiële zorg: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Evidence based practice: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap – Evidence based quality improvement (EBQI): de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneren: de basis
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Infusie perifere canule_niveau 4
BSL Infusie perifere canule_niveau 5
BSL Infusie/transfusie (Medisch rekenen)
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 4
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 5
BSL Injecteren insuline_niveau 3
BSL Injecteren insuline_niveau 4
BSL Injecteren insuline_niveau 5
BSL Injecteren_niveau 3
BSL Injecteren_niveau 4
BSL Injecteren_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 5
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 3
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 4
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 5
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Begeleiden van de familie
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met onbegrepen gedrag
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met stemmingen
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 2 & 3
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 4
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 5
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 5
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 5
BSL Stomazorg_niveau 3
BSL Stomazorg_niveau 4
BSL Stomazorg_niveau 5
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 3
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 4
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 5
BSL Vaste medicatie (Medisch rekenen)
BSL Vitale functies_niveau 3
BSL Vitale functies_niveau 4
BSL Vitale functies_niveau 5
BSL Vloeibare medicatie (Medisch rekenen)
BSL Vochtbalans berekenen (Medisch rekenen)
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 3
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 4
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 5
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 4
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 5
BSL Wondzorg_niveau 3
BSL Wondzorg_niveau 4
BSL Wondzorg_niveau 5
BSL Zuurstof (Medisch rekenen)
BSL Zuurstof toedienen_niveau 3
BSL Zuurstof toedienen_niveau 4
BSL Zuurstof toedienen_niveau 5
BSL-E-learning Hygiëne en Infectiepreventie
Cardiovasculair risico en lipiden management: hoe ver wil je gaan?
Casusbijeenkomsten "Ervaringsleren complexe ouderenzorg"
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd
De Forensische cliënt
De Forensische cliënt
De professional in de ambulante setting
De professional in de ambulante setting
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de ggz
De veranderende rol van de hulpverlener
De veranderende rol van de hulpverlener
Delictanalyse
Delier (2019) E-Learning
Dementie in de praktijk
Dementie in de praktijk
Dementie in de praktijk
Dementie in de praktijk (4 dagdelen)
Deskundig en Bekwaam
Deskundigheidsbevordering De Riethorst 2014
Destigmatiserend werken
Duidelijkheid over medicijngebruik - Opfrismodule
Duidelijkheid over medicijngebruik 1 - Basiskennis (e-learning)
Duidelijkheid over medicijngebruik 2 - Medicijngroepen (e-learning)
Dwang en Drang
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Korsakov
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning Programma LVB Herkennen op Persoonskenmerken
Elektronische toedienregistratie
elo055 Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
elo062 Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Escalatie en de-escalatie
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert VVT: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
e-Xpert VVT: BOPZ
e-Xpert VVT: BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
e-Xpert VVT: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VVT: Datalekken in de zorg
e-Xpert VVT: ECG maken
e-Xpert VVT: Eenzaamheid
e-Xpert VVT: E-health en domotica
e-Xpert VVT: Ethiek in de gezondheidszorg
e-Xpert VVT: Financiering binnen de thuiszorg
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
e-Xpert VVT: Omgaan met autisme
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden I
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Wet Zorg en Dwang
e-Xpert: 03. EBP – Van klinisch probleem naar onderzoek
e-Xpert: Dementie
e-Xpert: OSAS
e-Xpert: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Vrijheidsbeperkende interventies
e-Xpert: VVT Wet Zorg en Dwang 2020
e-Xpert: Wet verplichte GGZ
e-Xpert: Wet Zorg en Dwang 2020
FACT
FARE
Farmaceutisch rekenen
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
Gezondheidsrecht - Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Herkennen van een LVB
Herlaarhof Referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V)
Herstelbenadering
Herstelbenadering
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken
HoNOSCA
Infectieziekten in de GGZ
Inleiding Ambulantisering
Inleiding Cognitieve gedragstherapie
Inleiding Risicotaxatie en -management
Interstitiële longziekten
Intervisie verzorgenden en verpleegkundigen
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie (e-learning)
Klinische les Diabetes
Klinische lessen niercentrum
ledenbijeenkomst workshop VAR 17 november 2014
Leren over Dementie
Masterclass 1e lijn | vaccinaties
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicijngebruik in de GGZ
Medicijngebruik in de GGZ (e-learning)
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen GGZ – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen in de GGZ
Medicijngroepen in de GGZ (e-learning)
Medicijngroepen ouderenzorg – Psychische aandoeningen
Medisch rekenen: Toets 1 Antonius Compleet
methodisch werken
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 4
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie update
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Netwerkoverleg Verpleegkundig Specialisten 2016
Nurse Academy GGZ 2019 - 1 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 4 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 1 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020-3 voor verpleegkundigen
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met agressie
Omgaan met clienten met een LVB
Omgaan met geneesmiddelen
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online Training Wet zorg en dwang
Open circulaire trainingen: Fundamentele thema's
Opfriscursus 1 Medicijngebruik GGZ
Opfrismodule 2 - medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule 2 - medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule Medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg - 2
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Ouder(s)ondersteuning
Palliatieven zorg in tijden van Corona
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2014
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2015
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2015 na correctie
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2016
Persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
Preventie Postpartum Depressie
Psychofarmacologie
Psychofarmacologie (e-module)
Psychopathologie
Psychopathologie (e-module)
Psychopathologie in de KJP
Referatencyclus 2014 Reinier van Arkel groep
Referatencyclus 2015 Reinier van Arkel groep
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2013
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2014
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2014-2015
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2015-2016
Refereerbijeenkomsten Nijmeegsebaan 2014
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Rol van de forensische professional
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Somatiek
Somatiek
Somatiek (e-module)
Somatiek en verslaving
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Spanningsvelden en spanningsbogen
Stemmingsstoornissen
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie
Syndroom van Korsakov
Systeemgericht werken (inleiding)
Test
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Trifier WOLFHEZE 2014
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegkundig specialisten register, presentaties 2013
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verplegen met richtlijnen
Verslaving, middelen en gokken
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vroegsignalering
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Webcast lage rug - Practicum
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Werken met een meldcode in de ggz
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Werking van geneesmiddelen
Werking van geneesmiddelen
Wet Forensische Zorg
Wet Forensische Zorg
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden januari t/m maart 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Najaar 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden september t/m december 2019
Wetenschappelijk referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V, VSR)
Wetenschappelijk referatencyclus 2019 (V&V VSR)
Wijkgericht Werken
Zichtbaar vakmanschap in de ggz
Zorgleefplan

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Summerschool 2020: Zigeving in de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Oplossingsgerichte relatietherapie - lokatie:

Basistraining Beschermjassen (Kracht van Kwetsbaarheid) - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Breda (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Winterswijk (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Nijmegen (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Breda (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Winterswijk (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Nijmegen (NL)

Symposium Verpleegkundig Leiderschap - lokatie: Tiel (NL)

Workshop 'Schematherapeutische Technieken' - lokatie: Hilversum (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Cultuursensitief werken in de praktijk: het Culturele Interview - lokatie:

Cursus 'Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

MBT en Groepstherapie - lokatie: Breda (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Religie en spiritualiteit - zingeving en de psyche - lokatie: Utrecht (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Assen (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

BASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER - lokatie: Arnhem (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Rijnmond voorjaar 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Hoofddorp (NL)

Masterclass Medicatieveiligheid - meer dan regels en richtlijnen - lokatie: Utrecht (NL)

POH-GGZ - lokatie: Groningen (NL)

Post-hbo SPV 12 EBP - lokatie:

Post-hbo SPV 12 Professionele Identiteit inclusief Supervisie SPV12 - lokatie:

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Amersfoort (NL)

Zorg+Welzijn | Mensen met verward gedrag - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Den Haag (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) - lokatie: Duivendrecht (NL)

Live webinar Het cardiovasculaire risico van diabetes - lokatie:

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Deventer (NL)

Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrische aandoeningen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Schaamte, een onvermijdelijke emotie in psychotherapie 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Basis Ploegleider 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

GIT- PD Guideline Informed Treatment Personality Disorders - lokatie: Heiloo (NL)

VIPP-AUTI - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 3: Patiëntgerichte zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

Driedaagse cursus: Autismebegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Nursing Congres | Ouderenpsychiatrie in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Online congres - Eetproblemen bij jonge kinderen - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo SPV Sociaal psychiatrische begeleiding SPV11 - lokatie:

Yucelmethode bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Maastricht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Congres Suïcidepreventie 2020 - van goedbedoelend naar professioneel - lokatie: Utrecht (NL)

Gespecialideerd verzorgende psychogeriaterie (GVP) opleiding - lokatie: Heerlen (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Train de trainer infectiepreventie/Covid-19 coach - lokatie: Heerenveen (NL)

Uitgebreide basistraining Motiverende Gesprekvoering - lokatie: Arnhem (NL)

Voedingsproblemen bij zuigelingen niet altijd voedselallergie - lokatie:

Zorg+Welzijn | Jaarcongres Eenzaamheid najaar 2020 - lokatie: Ede (NL)

5e Jaarsymposium Ontwikkelingsstoornissen 2020 (deel B) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT voor SOLK (Basiscursus) - lokatie: Zeist (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Bijscholing LVAK 14 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

Masterclass Eetstoornis als informatiebron - lokatie: Amsterdam (NL)

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

11e Jaarcongres LVB - lokatie: Amsterdam (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Conflictueus ouderschap na scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen - lokatie: Antwerpen (BE)

Regionale nascholing SEH-verpleegkundigen in de ROAZ regio Zwolle - lokatie: Zwolle (NL)

Update laatste ontwikkelingen van de behandeling met immunotherapie bij longkanker. - lokatie: Winterswijk (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Wet zorg en dwang - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Psychiatrie en zwangerschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Motiverende Gespreksvoering JEUGD - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Bedrijfskunde - lokatie: Alkmaar (NL)

Bijscholing LVAK 17 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Winterswijk (NL)

MBT-F - lokatie: Breda (NL)

Opvoeden - het perspectief van migrantenouders - lokatie: Eindhoven (NL)

PCNHN opleiden in ontwikkeling, ontwikkeling in opleiden - lokatie: Heerhugowaard (NL)

Symposium ' Probleemgedrag in de ouderenzorg: samen staan we sterker - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Ede (NL)

ALS Zorgverleners Congres 2020 - lokatie:

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

De Borderline patiënt - Een achtbaan van emoties - lokatie: Zeist (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Utrecht (NL)

Lichaamsgericht Mentaliseren (basiscursus) - lokatie: Zeist (NL)

POH GGZ 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Breda (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing LVAK 21 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Declareren kan je leren - lokatie: Rijswijk (NL)

HBO geaccrediteerde opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Huisartsen nascholing contitutioneel eczeem - lokatie:

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Vroegsignalering Eetstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Bijscholing LVAK 23 september 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Ouder-kind interacties - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Grijs en van de wijs - lokatie: Amersfoort (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Nursing Congres | Niet-aangeboren hersenletsel - lokatie: Ede (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen bij jongeren en gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Dag van de Inhoud Den Bosch - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

FTO Astma - lokatie: Den Haag (NL)

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Wageningen (NL)

Webinar psychologische (zelf)zorg voor Verpleegkundigen en Verzorgenden - lokatie:

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

ACT your way voor post-hbo - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Zesdaagse cursus Introductie in de Presentie - lokatie: Utrecht (NL)

Congres de vaderfactor - lokatie: Utrecht (NL)

Hechtingsproblematiek bij kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Regionale IBD Avonden - lokatie: Ridderkerk (NL)

5e landelijke studiedag Drugs - lokatie: Utrecht (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

ACT your way voor post-hbo - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleiden van complexe gezinsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Depressie bij kinderen en jongeren - lokatie: Amersfoort (NL)

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

Post-hbo SPV Deskundigheisdbevordering SPV11 - lokatie:

Vrijheid en veiligheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Congres (Psycho)Trauma 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoe ontwerp ik gezond gedrag? - lokatie: Utrecht (NL)

Online Congres - Hechtingsproblematiek - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Qwiek.up workshop - lokatie: Kerkrade (NL)

Topicality and development of vaccination: learn from the past, act in the present and prepare for the future. - lokatie: Almere (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Culemborg (NL)

7-daagse opleiding psychiatrie - lokatie: Amersfoort (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Infant Mental Health:van IMH visie naar praktische therapeutische toepassing - lokatie: Amsterdam (NL)

Landelijk Diabetes Congres 2020 - lokatie: Ede (NL)

Bijscholing Voorbehouden Risicovolle Handelingen - lokatie:

basis wondscholing - lokatie: Maarssen (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Leefklimaat in de jeugd- en (licht verstandelijk) gehandicaptenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

16e Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen - lokatie: Zeist (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Nursing | Dag van de Medicatieveiligheid 2020 - lokatie: Ede (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

suicidepreventie bij jongeren - lokatie: Ede (NL)

Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Trauma en psychose - lokatie: Enschede (NL)

Forensisch Medisch Onderzoek FV - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Seksueel geweld - lokatie: Utrecht (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Online Congres - Persoonlijkheidsproblematiek - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Arnhem (NL)

Congres Persoonlijkheids­stoornissen | 9 oktober 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Hartfunctiedag Digitaal: Cardiomyopathieën - lokatie:

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Omgaan met onbegrepen gedrag bij (kwetsbare) ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Epen (NL)

Omgaan met mensen met een gevorderde dementie - lokatie: Barneveld (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Amsterdam (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Rijnmond voorjaar 2020 - lokatie: Poortugaal (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 3 - lokatie: Haarlem (NL)

Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (KIPB) - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Innovatieambassadeur - lokatie:

Innovatieambassadeur - lokatie:

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Spijkenisse (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Nijkerk (NL)

Verdiepende nascholing osteoporose en fractuurpreventie - lokatie: Den Haag (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Eetstoornis als informatiebron - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleiding verdieping - lokatie: Sassenheim (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Middelengebruik en LVB - lokatie: Hoorn (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Spijkenisse (NL)

Hechting bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Groningen (NL)

ADHD Netwerk - 53e Netwerkmeeting - lokatie: Vlaardingen (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Landelijk Online Congres Persoonlijkheidsstoornissen 29 oktober 2020 - lokatie: Onbekend (NL)

Online Congres - Hoogbegaafdheid - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Omgaan met mensen met een gevorderde dementie - lokatie: Barneveld (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Conversiestoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Post hbo-opleiding GGZ-agoog - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Poortugaal (NL)

Cognitieve gedragstherapie bij chronische insomnie (CGT-i) - Basiscursus - lokatie: Assen (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

De psychose van binnenuit bekeken - lokatie: Utrecht (NL)

Hoarding - lokatie: Amsterdam (NL)

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Utrecht (NL)

Slaapproblemen in de gehandicaptenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Online congres - Suïcidepreventie - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Verdiepende nascholing osteoporose en fractuurpreventie - lokatie: Veenendaal (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

1 Gezin 1 Plan - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Begeleiding verdieping - lokatie: Bilthoven (NL)

Masterclass Vroegsignalering Eetstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Post-hbo SPV 11 Crisisinterventie & Kortdurende behandeling SPV11 - lokatie:

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)