IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Verpleegkundig referaat Wet BIG 2020 en GIT-PD - 28-01-2020
Verpleegkundig referaat 'Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen'
Verpleegkundige referatencyclus 2020
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2020-2021: GGZ: Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Afbouw van psychofarmaca
Afbouw van psychofarmaca
Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek
Autismespectrumstoornis in de verslavingszorg
Autismespectrumstoornissen en KJP
Autismespectrumstoornissen en KJP
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Bewust methodisch werken
BHV ondersteuner
BHV voor de GGZ
BIG-protocollen
Bijwerkingen - GGZ
BLS scholing
BSL Medisch rekenen: Compleet
BSL Wondzorg: ACT-zwachtelen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL Basiszorg Persoonlijke verzorging
BSL Basiszorg: Mondverzorging
BSL Basiszorg: Uitscheiding
BSL Bewegingsondersteuning: Omgaan met tilliften
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen binnen de grenzen van het bed
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen buiten de grenzen van het bed
BSL Bloedafname via venapunctie
BSL Bloedafname via venapunctie_niveau 5
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Essentiële zorg: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Evidence based practice: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap – Evidence based quality improvement (EBQI): de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneerhulpen
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneren: de basis
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Infusie perifere canule_niveau 4
BSL Infusie perifere canule_niveau 5
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 4
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 5
BSL Injecteren insuline_niveau 3
BSL Injecteren insuline_niveau 4
BSL Injecteren insuline_niveau 5
BSL Injecteren_niveau 3
BSL Injecteren_niveau 4
BSL Injecteren_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 5
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 3
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 4
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 5
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Begeleiden van de familie
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met onbegrepen gedrag
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met stemmingen
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 2 & 3
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 4
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 5
BSL Medisch rekenen: Basisvaardigheden
BSL Medisch rekenen: Infusie/transfusie
BSL Medisch rekenen: Vaste medicatie
BSL Medisch rekenen: Vloeibare medicatie
BSL Medisch rekenen: Vochtbalans berekenen
BSL Medisch rekenen: Zuurstof
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 5
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 5
BSL Stomazorg_niveau 3
BSL Stomazorg_niveau 4
BSL Stomazorg_niveau 5
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 3
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 4
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 5
BSL Vitale functies_niveau 3
BSL Vitale functies_niveau 4
BSL Vitale functies_niveau 5
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 3
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 4
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 5
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 4
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 5
BSL Wondzorg_niveau 3
BSL Wondzorg_niveau 4
BSL Wondzorg_niveau 5
BSL Zuurstof toedienen_niveau 3
BSL Zuurstof toedienen_niveau 4
BSL Zuurstof toedienen_niveau 5
BSL-E-learning Hygiëne en Infectiepreventie
Casusbijeenkomsten "Ervaringsleren complexe ouderenzorg"
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd
De Forensische cliënt
De professional in de ambulante setting
De professional in de ambulante setting
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de ggz
De rol van de sociotherapeut in de ggz
De veranderende rol van de hulpverlener
De veranderende rol van de hulpverlener
De wijkverpleegkundige: vijf jaar in de Zorgverzekeringswet! Over de verpleegkundige indicatiestelling in de Zvw
Delictanalyse
Delier (2019) E-Learning
Dementie in de praktijk
Dementie in de praktijk
Dementie in de praktijk
Dementie in de praktijk (4 dagdelen)
Deskundig en Bekwaam
Deskundigheidsbevordering De Riethorst 2014
Destigmatiserend werken
Duidelijkheid over medicijngebruik - Opfrismodule
Duidelijkheid over medicijngebruik 1 - Basiskennis (e-learning)
Duidelijkheid over medicijngebruik 2 - Medicijngroepen (e-learning)
Dwang en Drang
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Korsakov
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning Programma LVB Herkennen op Persoonskenmerken
E-learning: Optimaliseer jouw zorg voor BOPP (baby's van ouders met psychische problematiek)
Elektronische toedienregistratie
Elektronische toedienregistratie
elo055 Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
elo062 Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Escalatie en de-escalatie
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert VVT: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
e-Xpert VVT: BOPZ
e-Xpert VVT: BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
e-Xpert VVT: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VVT: Datalekken in de zorg
e-Xpert VVT: ECG maken
e-Xpert VVT: Eenzaamheid
e-Xpert VVT: E-health en domotica
e-Xpert VVT: Ethiek in de gezondheidszorg
e-Xpert VVT: Financiering binnen de thuiszorg
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
e-Xpert VVT: Omgaan met autisme
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden I
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert VVT: Reanimatie bij patiënt met (verdenking) COVID-19
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Wet Zorg en Dwang
e-Xpert: 03. EBP – Van klinisch probleem naar onderzoek
e-Xpert: BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
e-Xpert: BOPZ (vrijheidsbeperkende interventies)
e-Xpert: Dementie
e-Xpert: OSAS
e-Xpert: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Vrijheidsbeperkende interventies
e-Xpert: VVT Wet Zorg en Dwang 2020
e-Xpert: Wet verplichte GGZ
e-Xpert: Wet Zorg en Dwang 2020
e-Xpert: Wetgeving in de gezondheidszorg
e-Xpert: Zorginformatie- en registratiesystemen
FACT
FARE
Farmaceutisch rekenen
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
Gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg / ABFE
Gezondheidsrecht - Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Herkennen van een LVB
Herkennen van irreële ziekte percepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Herlaarhof Referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V)
Herstelbenadering
Herstelondersteunend werken
HoNOSCA
Infectieziekten in de GGZ
Inleiding Ambulantisering
Inleiding Cognitieve gedragstherapie
Inleiding Risicotaxatie en -management
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Inzicht in psychiatrische stoornissen
Kenniswebinar Ontwikkelingen Wet langdurige zorg in 2021
Ketensamenwerking in de Forensische zorg
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie (e-learning)
Klinische les Diabetes
Koolhydraat beperkt werkt
ledenbijeenkomst workshop VAR 17 november 2014
Leren over Dementie
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicijngebruik in de GGZ
Medicijngebruik in de GGZ (e-learning)
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen GGZ – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen in de GGZ
Medicijngroepen in de GGZ (e-learning)
Medicijngroepen ouderenzorg – Psychische aandoeningen
Medisch rekenen: Toets 1 Antonius Compleet
methodisch werken
Middelengebruik in de Forensische zorg
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 4
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie update
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Netwerkoverleg Verpleegkundig Specialisten 2016
Nurse Academy GGZ 2019 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 4 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 1 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020-3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020-4 voor Verpleegkundigen
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met agressie
Omgaan met clienten met een LVB
Omgaan met cliënten met een LVB in een forensisch kader
Omgaan met geneesmiddelen
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online Training Wet zorg en dwang
Open circulaire trainingen: Fundamentele thema's
Opfriscursus 1 Medicijngebruik GGZ
Opfrismodule 2 - medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule 2 - medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule Medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg - 2
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Ouder(s)ondersteuning
Outbreak Module
Palliatieven zorg in tijden van Corona
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2014
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2015
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2015 na correctie
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2016
Persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
Preventie Postpartum Depressie
Psychofarmacologie (e-module)
Psychopathologie
Psychopathologie (e-module)
Psychopathologie in de KJP
Referatencyclus 2014 Reinier van Arkel groep
Referatencyclus 2015 Reinier van Arkel groep
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2013
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2014
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2014-2015
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2015-2016
Refereerbijeenkomsten Nijmeegsebaan 2014
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Rol van de forensische professional
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Somatiek
Somatiek (e-module)
Somatiek en verslaving
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Spanningsvelden en spanningsbogen
Stemmingsstoornissen
Suïcidepreventie
Syndroom van Korsakov
Systeemgericht werken (inleiding)
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Trifier WOLFHEZE 2014
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegkundig specialisten register, presentaties 2013
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verplegen met richtlijnen
Verslaving, middelen en gokken
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vroegsignalering
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Webcast lage rug - Practicum
Webinar Sensortechnologie en het optimaal instellen van uw Diabetespatiënt
Webinar: Een patiënt in beeld
Werken met een meldcode in de ggz
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Werking van geneesmiddelen
Werking van geneesmiddelen
Wet- en regelgeving in de Forensische zorg
Wet Forensische Zorg
Wet Forensische Zorg
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden januari t/m maart 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Najaar 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden september t/m december 2019
Wetenschappelijk referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V, VSR)
Wetenschappelijk referatencyclus 2019 (V&V VSR)
Wijkgericht Werken
Zichtbaar vakmanschap in de ggz
Zorgleefplan

refereeravond sociale geneeskunde ggd ijsselland 'Kom uit je hok' - lokatie: Zwolle (NL)

Uitgebreide basistraining Motiverende Gesprekvoering - lokatie: Arnhem (NL)

Virtueel Communiceren & Presenteren met meer impact binnen de Healthcare - lokatie:

Begeleiding verdieping - lokatie: Sassenheim (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Middelengebruik en LVB - lokatie: Hoorn (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Spijkenisse (NL)

Psychiatrie in de VVT sector - lokatie: Gendt (NL)

Samen Toekomst Maken - lokatie: Utrecht (NL)

Hechting bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo SPV Klinische besluitvorming SPV12 - lokatie: Utrecht (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

ADHD Netwerk - 53e Netwerkmeeting - lokatie: Amsterdam (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Extrafijne formulering - lokatie:

Infant Mental Health in het ziekenhuis - lokatie:

Landelijk Online Congres Persoonlijkheidsstoornissen 29 oktober 2020 - lokatie: Onbekend (NL)

Najaarswebinars Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) - lokatie:

Najaarswebinars Nederlands Kenniscentrum Ouderen Psychiatrie (NKOP) - lokatie: Utrecht (NL)

Online Congres - Hoogbegaafdheid - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrie in de VVT sector - lokatie: Bemmel (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Breda (NL)

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Post-hbo specialisatieopleiding comorbiditeit naast autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Training MBT en Sociotherapie - lokatie: Breda (NL)

Volledige Opleiding Kortdurende Video-Hometraining - lokatie:

Opleiding Energetic SoundTouch - lokatie: Breda (NL)

Opleiding Soundhealing - lokatie: Breda (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Conversiestoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Post hbo-opleiding GGZ-agoog - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Studiedag PMH: 2020 - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Cognitieve gedragstherapie bij chronische insomnie (CGT-i) - Basiscursus - lokatie: Assen (NL)

Cursus Relationeel trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Extrafijne formulering - lokatie:

GIT-PD Training – Guideline Informed Treatment – Personality Disorders 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

De psychose van binnenuit bekeken - lokatie: Utrecht (NL)

Hoarding - lokatie: Amsterdam (NL)

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Plenaire CPT 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Post PROSCA - lokatie: Spier (NL)

Slaapproblemen in de gehandicaptenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Virtuele 57e Gynaecongres - lokatie:

Online congres - Suïcidepreventie - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve zorg tijdens corona - lokatie:

Psychiatrie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Webinar Gezond in geest en lichaam - lokatie: Den Haag (NL)

14e Nationale Symposium Zoönosen - lokatie:

8e Landelijke Valsymposium - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Medicijnvrije behandeloptie psychose - lokatie: Ede (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Oosterbeek (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Oosterbeek (NL)

Begeleiding verdieping - lokatie: Bilthoven (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Kortenberg (BE)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Post PROSCA - lokatie: Breukelen (NL)

BHV Herhalingscursus - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Jong en depressief! - lokatie: Enschede (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Training Samen beslissen met gebruik van zorguitkomsten - lokatie:

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

GIT-PD Training – Guideline Informed Treatment – Personality Disorders 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Post-hbo SPV 11 Crisisinterventie & Kortdurende behandeling SPV11 - lokatie:

Post-hbo SPV 13 EBP - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo SPV 13 Professionele Identiteit inclusief Supervisie SPV13 - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidaal gedrag en suïcide-preventie - lokatie: Doetinchem (NL)

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Palliatieve zorg tijdens corona - lokatie:

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

Slotbijeenkomst Financiën in de spreekkamer - lokatie: Utrecht (NL)

Verpleegkundig Symposium Prostaatkanker- Shared Decision Making en de (psychologische) zorg van prostaatkankerpatiënten - lokatie: Breda (NL)

10e Leiden IBD dag- Nurses Edition 2020 13 november - lokatie:

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Palliatieve zorg en euthanasie - lokatie: Apeldoorn (NL)

PICC lijn zorg, Tracheacanule zorg, Zuurstoftherapie - lokatie: Hilversum (NL)

Symposium Zwangerschap en Trauma - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Rouwbegeleider - lokatie: Zwolle (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

basis continentie absorberend - lokatie: Maarssen (NL)

Herziene NHG-Standaard astma bij volwassenen - lokatie: Velp (NL)

Post PROSCA - lokatie: Nijmegen (NL)

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie:

Psychiatrie in de VVT sector - lokatie: Huissen (NL)

Schematherapie bij adolescenten voor gevorderden - lokatie: Zaandam (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

De-escalerend werken - lokatie: Oirsbeek (NL)

Groepsdynamiek in de gehandicaptenzorg - lokatie: Zeist (NL)

Inspiratiebijeenkomst Samen Beslissen met TOPICS-SF - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarssymposium Depressie - lokatie: Amersfoort (NL)

METS GIC - lokatie: Bilthoven (NL)

Training Liberman module 4: Omgaan met verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Je belangrijkste rol: Werkbegeleider zijn! - lokatie: Ede (NL)

Online Congres - Vroegsignalering bij baby's - editie 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Post-hbo SPV 13 Systeemgericht Werken (Systeembenadering) SGW SPV13 - lokatie: Utrecht (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Opsporing oogafwijking, lengtegroei, borging gehoor, advies vroege pinda en ei-introductie - lokatie: Geldermalsen (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Alpha Omega Congres 2020 - lokatie: Bunnik (NL)

basis continentie afvoerend - lokatie: Maarssen (NL)

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

NVMO Congres 2020 - lokatie:

Online congres - Autisme - 8e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Amsterdam (NL)

Neuroten, zenuwpezen en bangeriken uit de schaduw - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrisch onderzoek - het bewustzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Tilburg (NL)

Basistraining het Opvoedkwaliteitenspel, voor professionals die de oudercompetenties willen versterken. - lokatie:

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Cursus CGT bij middelengebruik en gokken - lokatie: Haarlem (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Groningen (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Tilburg (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Hengelo (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Opsporing oogafwijking, lengtegroei, borging gehoor, advies vroege pinda en ei-introductie - lokatie: Geldermalsen (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar: AstraZeneca Longdag – het webinar - lokatie:

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

De DO'S en de DONT'S van de triage, Basis Training Triage voor Verpleegkundigen - lokatie:

EETSTOORNIS & CO - lokatie: Beesd (NL)

Introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Zuidlaren (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Online Congres - ACEs: nadelige jeugdervaringen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Dordrecht (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Rotterdam (NL)

PICC lijn zorg, Tracheacanule zorg, Zuurstoftherapie - lokatie: Hilversum (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

Wetenschappelijk Middagprogramma Rijnmond voorjaar 2020 - lokatie: Poortugaal (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Klinische les gordelroos - lokatie:

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Masterclass Vroegsignalering Eetstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Personen met verward gedrag in beeld - lokatie: Zeist (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Test NCJ - lokatie: Utrecht (NL)

Complexe dementiezorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Autisme en problematisch gamen - lokatie: Utrecht (NL)

Online Congres - Emoties en emotieregulatie - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: nieuwe aandachtsgebieden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Actief Opvoeden (ACT); train de trainer - lokatie: Utrecht (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Nootdorp (NL)

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Wzd op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie:

Amsterdam Virtual Live Endoscopy 2020 - lokatie:

Begeleiden van complexe gezinsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Breda (NL)

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Groningen (NL)

Opleiding tot gespecialiseerde verpleegkundige NAH - lokatie: Den Haag (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

VBHC Masterclasses 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basisopleiding ACT Pijnverpleegkundigen - lokatie: Bunnik (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining het Opvoedkwaliteitenspel, voor professionals die de oudercompetenties willen versterken. - lokatie: Utrecht (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Oplossingsgericht werken bij suïcidaal gedrag - lokatie: Utrecht (NL)