ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleiden, hoe doe je dat? Part 2, Begeleiden vanuit persoonlijk leiderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Verpleegkundig referaat Wet BIG 2020 en GIT-PD - 28-01-2020
Verpleegkundig referaat 'Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen'
Verpleegkundige referatencyclus 2020
Verpleegkundige referatencyclus 2021 - Januari t/m Juni
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2020-2021: GGZ: Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
ADHD in de KJP
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Afbouw van psychofarmaca
Agressiehantering en Sociale Veiligheid
Ambulant werken in de ggz
Angststoornissen
Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek
AromaZorg voor Angst voor een Onderzoek of Ingreep
Autismespectrumstoornis
Autismespectrumstoornis in de verslavingszorg
Autismespectrumstoornis in de verslavingszorg
Autismespectrumstoornissen en KJP
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Beïnvloeden van irreële ziektepercepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Bewust methodisch werken
BHV
BHV ondersteuner
BHV voor de GGZ
BIG-protocollen
Bijwerkingen - GGZ
Bipolaire Stoornissen
BLS scholing
BSL Medisch rekenen: Compleet
BSL Wondzorg: ACT-zwachtelen
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL Basiszorg Persoonlijke verzorging
BSL Basiszorg: Mondverzorging
BSL Basiszorg: Uitscheiding
BSL Bewegingsondersteuning: Omgaan met tilliften
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen binnen de grenzen van het bed
BSL Bewegingsondersteuning: Verplaatsen buiten de grenzen van het bed
BSL Bloedafname via venapunctie
BSL Bloedafname via venapunctie_niveau 5
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Essentiële zorg: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Evidence based practice: de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap – Evidence based quality improvement (EBQI): de basis
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneerhulpen
BSL e-learning Verpleegkundig leiderschap - Klinisch redeneren: de basis
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 3
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 4
BSL Infusie Hypodermoclyse en vleugelnaald_niveau 5
BSL Infusie perifere canule_niveau 4
BSL Infusie perifere canule_niveau 5
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 4
BSL Infusie: centraal veneuze katheter (CVK)_niveau 5
BSL Injecteren insuline_niveau 3
BSL Injecteren insuline_niveau 4
BSL Injecteren insuline_niveau 5
BSL Injecteren_niveau 3
BSL Injecteren_niveau 4
BSL Injecteren_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter man_niveau 5
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 3
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 4
BSL Katheteriseren: blaaskatheter vrouw_niveau 5
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 3
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 4
BSL Katheteriseren: Suprapubische verblijfskatheter_niveau 5
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Begeleiden van de familie
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met onbegrepen gedrag
BSL Kwaliteit in Dementiezorg - Omgaan met stemmingen
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 2 & 3
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 4
BSL Medicijnen: Medicijnen toedienen_niveau 5
BSL Medisch rekenen: Basisvaardigheden
BSL Medisch rekenen: Infusie/transfusie
BSL Medisch rekenen: Vaste medicatie
BSL Medisch rekenen: Vloeibare medicatie
BSL Medisch rekenen: Vochtbalans berekenen
BSL Medisch rekenen: Zuurstof
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: neus-maagsonde_niveau 5
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 3
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 4
BSL Sondevoeding: PEG-sonde_niveau 5
BSL Stomazorg_niveau 3
BSL Stomazorg_niveau 4
BSL Stomazorg_niveau 5
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 3
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 4
BSL Tracheacanule en tracheostoma verzorgen _niveau 5
BSL Vitale functies_niveau 3
BSL Vitale functies_niveau 4
BSL Vitale functies_niveau 5
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 3
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 4
BSL Wondzorg: Soorten wonden_niveau 5
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 4
BSL Wondzorg: Thoraxdrains_niveau 5
BSL Wondzorg_niveau 3
BSL Wondzorg_niveau 4
BSL Wondzorg_niveau 5
BSL Zuurstof toedienen_niveau 3
BSL Zuurstof toedienen_niveau 4
BSL Zuurstof toedienen_niveau 5
BSL_E_Steunkousen aan- en uittrekken
BSL-E-learning Hygiëne en Infectiepreventie
Casusbijeenkomsten "Ervaringsleren complexe ouderenzorg"
Communiceren over geweld
Consensusbespreking en Multidiciplinair overleg (MDO)
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd
De Basis op orde
De Forensische cliënt
De Forensische cliënt
De politieke actualiteit in de zorg
De professional in de ambulante setting
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de ggz
De Rookvrije ggz
De veranderende rol van de hulpverlener
Delictanalyse
Delictanalyse
Delier (2019) E-Learning
Dementie in de praktijk
Dementie in de praktijk
Dementie in de praktijk
Dementie in de praktijk (4 dagdelen)
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Deskundigheidsbevordering De Riethorst 2014
Destigmatiserend werken
Duidelijkheid over medicijngebruik - Opfrismodule
Duidelijkheid over medicijngebruik 1 - Basiskennis (e-learning)
Duidelijkheid over medicijngebruik 2 - Medicijngroepen (e-learning)
Dwang en Drang
Eetstoornissen
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning Kinderpalliatieve Zorg Nederland
E-Learning Korsakov
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning Programma LVB Herkennen op Persoonskenmerken
E-learning ulcus cruris
e-learning Wet zorg en dwang
E-learning: Optimaliseer jouw zorg voor BOPP (baby's van ouders met psychische problematiek)
Elektronische toedienregistratie
Elektronische toedienregistratie
elo055 Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
elo062 Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Escalatie en de-escalatie
Escalatie en de-escalatie
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert VVT: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
e-Xpert VVT: BOPZ
e-Xpert VVT: BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
e-Xpert VVT: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VVT: Datalekken in de zorg
e-Xpert VVT: Delier voor helpenden
e-Xpert VVT: ECG maken
e-Xpert VVT: Eenzaamheid
e-Xpert VVT: E-health en domotica
e-Xpert VVT: Ethiek in de gezondheidszorg
e-Xpert VVT: Financiering binnen de thuiszorg
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
e-Xpert VVT: Omgaan met autisme
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden I
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert VVT: Reanimatie bij patiënt met (verdenking) COVID-19
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert VVT: Wet Zorg en Dwang
e-Xpert: 03. EBP – Van klinisch probleem naar onderzoek
e-Xpert: BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
e-Xpert: BOPZ (vrijheidsbeperkende interventies)
e-Xpert: Dementie
e-Xpert: OSAS
e-Xpert: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert: Psychiatrische ziektebeelden
e-Xpert: Vrijheidsbeperkende interventies
e-Xpert: VVT Wet Zorg en Dwang 2020
e-Xpert: Wet verplichte GGZ
e-Xpert: Wet Zorg en Dwang 2020
e-Xpert: Wetgeving in de gezondheidszorg
e-Xpert: Zorginformatie- en registratiesystemen
FACT
FARE
FARE
Farmaceutisch rekenen
Forensiche scherpte
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
Gezondheidsrecht - Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
GGZ College Corona en ggz
GGZ College Licht verstandelijke beperking
GGZ College Moeilijke kinderen of maatschappij
GGZ College Persoonlijkheidsstoornissen
GGZ College Praten over psychische stoornissen
GGZ College Slaap
GGZ College 'Slaap'
GGZ College Wet verplichte ggz
Herkennen van een LVB
Herlaarhof Referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V)
Herstelbenadering
Herstelbenadering
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken volgens HEE
Herstelondersteunende zorg door verbinding
HoNOSCA
iAM - editie 2021-1
Infectieziekten in de GGZ
Inleiding Ambulantisering
Inleiding Cognitieve gedragstherapie
Inleiding Risicotaxatie en -management
Inleiding Risicotaxatie en -management
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Inzicht in psychiatrische stoornissen
Kenniswebinar Ontwikkelingen Wet langdurige zorg in 2021
Ketensamenwerking in de Forensische zorg
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinder- en Jeugdmedicatie (e-learning)
Klinische les Diabetes
Langetermijngevolgen van kindermishandeling
ledenbijeenkomst workshop VAR 17 november 2014
Leren over Dementie
LVB en Verslaving
Masterclass NVP: Psychose en verslaving 20 november 2020
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicijngebruik in de GGZ
Medicijngebruik in de GGZ (e-learning)
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen GGZ – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen GGZ – Psychische aandoeningen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Medicijngroepen in de GGZ
Medicijngroepen in de GGZ (e-learning)
Medicijngroepen ouderenzorg – Psychische aandoeningen
Medisch Rekenen
Medisch rekenen voor verpleegkundigen
Medisch rekenen: Toets 1 Antonius Compleet
methodisch werken
Middelengebruik in de Forensische zorg
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering 4
Motiverende gespreksvoering 4
Multidisciplinaire e-learning Borstvoeding
Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie update
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Netwerkoverleg Verpleegkundig Specialisten 2016
Nurse Academy GGZ 2019 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 4 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 1 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020-3 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2020-4 voor Verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2021-1 voor Verpleegkundigen
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie
Omgaan met clienten met een LVB
Omgaan met cliënten met een LVB in een forensisch kader
Omgaan met geneesmiddelen
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online Training Wet zorg en dwang
Open circulaire trainingen: Fundamentele thema's
Opfriscursus 1 Medicijngebruik GGZ
Opfriscursus 1 Medicijngebruik GGZ
Opfrismodule 2 - medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule 2 - medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule Medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg - 2
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik GGZ en RIBW's
Ouder(s)ondersteuning
Ouderen en comorbiditeit
Ouderengeneeskunde hoe ziet dit vak er nu en in de toekomst uit?
Palliatieven zorg in tijden van Corona
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2014
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2015
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2015 na correctie
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2016
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Persoonlijkheidsstoornissen
Post-ASH Update voor verpleegkundigen
Preventie postpartum depressie
Preventie Postpartum Depressie
Preventie van depressie
Psychofarmaca
Psychofarmacologie (e-module)
Psychopathologie
Psychopathologie
Psychopathologie (e-module)
Psychopathologie in de KJP
Psychopathologie in de KJP
Psychose
Referatencyclus 2014 Reinier van Arkel groep
Referatencyclus 2015 Reinier van Arkel groep
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2013
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2014
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2014-2015
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2015-2016
Refereerbijeenkomsten Nijmeegsebaan 2014
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie team en cliënt
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Risicomanagement
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Risicotaxatie-instrumenten
Rol van de forensische professional
Rol van de forensische professional
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Somatiek
Somatiek
Somatiek (e-module)
Somatiek en verslaving
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Spanningsvelden en spanningsbogen
Spanningsvelden en spanningsbogen
Stemmingsstoornissen
Suïcidepreventie
Syndroom van Korsakov
Systeemgericht werken (inleiding)
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Trifier WOLFHEZE 2014
Tweeluik MM deel 2 | R/R MM
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegkundig specialisten register, presentaties 2013
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verplegen met richtlijnen
Verslaving, middelen en gokken
Verslaving, middelen en gokken
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
Voor jezelf zorgen als verpleegkundige, hoe dan?
Voorbehouden Handelingen: Blaaskatheter
Voorbehouden handelingen: Injecteren
Voorbehouden Handelingen: Neusmaagsonde en sondevoeding
Voorbehouden Handelingen: Wondzorg
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vroegsignalering
Vroegsignalering
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Webcast lage rug - Practicum
Werkbegeleiding
Werken met een meldcode in de ggz
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Werking van geneesmiddelen
Wet- en regelgeving in de Forensische zorg
Wet Forensische Zorg
Wet verplichte ggz voor verpleegkundigen
Wet Zorg en Dwang
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden April - Mei 2021
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Januari - Maart 2021
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden januari t/m maart 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Najaar 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden september t/m december 2019
Wetenschappelijk referatencyclus 2016 Reinier van Arkel (V&V, VSR)
Wetenschappelijk referatencyclus 2019 (V&V VSR)
Wijkgericht Werken
Zichtbaar vakmanschap in de ggz
Zichtbaar vakmanschap in de ggz
Zorgleefplan

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Zwolle (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Module Professionele Rolontwikkeling POH-GGZ - lokatie: Breda (NL)

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

CNE Vasculaire Zorg - Perifeer arterieel vaatlijden - lokatie:

Ik ben, ik ben, wat jij niet ziet... - lokatie: Enschede (NL)

Ketenavond Traumazorgnetwerk Midden-Nederland - lokatie:

Masterclass Gesprekstechnieken die ertoe doen: 1330 methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Nursing Congres | Ouderenpsychiatrie in de praktijk - lokatie:

Training suïcidepreventie - lokatie:

Wetenschappelijk referaat: “Leefstijl als medicijn in de psychiatrie?” - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Curriculum Clinical Leadership uitgebreid - lokatie: Garderen (NL)

Leefstijlgeneeskunde: De toepassing bij chronische aandoeningen en de relatie met immuniteit en COVID-19 - lokatie:

Omgaan met agressie en geweld - lokatie:

Post-hbo SPV 14 EBP - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo SPV 14 Professionele Identiteit inclusief Supervisie SPV14 - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo SPV Deskundigheisdbevordering SPV12 - lokatie:

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Yucelmethode bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Utrecht (NL)

Excessief huilende zuigeling of het klieven van een tongriempje: Aan het werk met een goed plan! - lokatie:

Masterclass Genetica en Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

Multiprobleemgezinnen - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met agressie en geweld - lokatie:

Webinar: Kopzorgen – van psychologische aspecten tot prikangst bij een chronische aandoening - lokatie:

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Leiderdorp (NL)

6e Kinderallergologie Symposium vrijdag 16 april 2021 - lokatie:

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Congres ‘Gehecht aan God en de ander, verbonden met jezelf’ - lokatie: Zeist (NL)

Congres Ouderenpsychiatrie - lokatie: Den Haag (NL)

Diversiteit en Sensitiviteit I - lokatie: Den Haag (NL)

Menopauze en slaap - lokatie:

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Verstoorde Slaap - lokatie:

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Nursing Congres | Niet-aangeboren hersenletsel - lokatie: Ede (NL)

Obesitas, vanuit de expert besproken - lokatie:

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Voorburg (NL)

Online spiegelavond Diabetes Mellitus – Hart en vaatziekten – Astma & COPD/ Rijncoepel - lokatie:

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

Verslavingen, Trends en Rages in middelengebruik - lokatie:

17e Nationaal Reanimatie Congres, nieuwe richtlijnen reanimatie 2021, virtueel - lokatie: Nieuwegein (NL)

Groot Gelre cluster 1 - lokatie: Arnhem (NL)

Lecture: Time in Range, its use and implication in the treatment of (children with) type 1 diabetes - lokatie:

Post-hbo SPV 14 Systeemgericht Werken (Systeembenadering) SGW SPV14 - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo SPV Rehabilitatie SPV13 - lokatie: Utrecht (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

1-daagse bijscholing medicatietoediening, medicatieveiligheid, medisch rekenen & stomazorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Waalre (NL)

Het Grote Landelijke POH/PVK/PVH Event - lokatie:

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Post Hbo Praktijkondersteuner GGZ - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie basis - lokatie: Leiden (NL)

Triage: Vliegwiel voor samenwerking in de regio - lokatie: Utrecht (NL)

Virtueel MDO, Longziekten en KNO - lokatie: Utrecht (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

Halfjaarlijkse tbc-bijeenkomst - lokatie:

Het Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die oudercompetenties willen versterken - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerken aan Veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

Verpleegtechnische technische handelingen - lokatie:

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Online nascholing: Supermarktjungle’ - Alles wat u wilt weten over koolhydraten en de nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes - lokatie:

Gedragsverandering: Hoe help ik mijn patiënt met blijvende gedragsverandering - lokatie:

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Bunnik (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Beginnende Dementie 2021 - lokatie:

Beginnende Dementie 2021 - lokatie:

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Levenslijn verhaalboek interventie; Cultuur georiënteerd begeleiden van trauma - lokatie: Rotterdam (NL)

Levenslijn verhaalboek interventie; Cultuur georiënteerd begeleiden van trauma - lokatie: Rotterdam (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Waalre (NL)

Omgaan met agressie en geweld - lokatie:

ACT Basis opleiding - lokatie: Waalre (NL)

Cursus CGT bij middelengebruik en gokken - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus CGT bij middelengebruik en gokken - lokatie: Den Haag (NL)

De-escalerend werken - lokatie: Vught (NL)

Scholing Kauw- en slikproblemen & passende voeding bij ouderen - lokatie: Eindhoven (NL)

De psychose van binnenuit bekeken - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Congres "Als je begrijpt wat ik bedoel"- de juiste zorg op de juiste plaats - lokatie: Oegstgeest (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Eindhoven (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Youth MHFA - lokatie:

Een onderbuikgevoel: Stress en de darm-brein as - lokatie:

Emergentie; op zoek naar het "meer" - lokatie: Enschede (NL)

Masterclass Diabetes type 1 - 2e lijn - interactief - lokatie:

Omgaan met agressie en geweld - lokatie:

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

ASS bij volw. bejegening, begeleiding, behandeling - lokatie: Rotterdam (NL)

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Post Hbo Praktijkondersteuner GGZ - lokatie: Eindhoven (NL)

Update medicatiekennis: herhaling en verdieping - lokatie:

Crimineeltjes in de dop? - lokatie: Ede (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Een pilletje minder? Leidt minder cardiovasculaire medicatie tot minder probleemgedrag? - lokatie: Utrecht (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Breda (NL)

Training Liberman module 4: Omgaan met verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Training Indiceren voor wijkverpleegkunidgen - lokatie: Zwolle (NL)

Webinar Onbegrepen gedrag binnen de Wzd - lokatie:

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

Brein Omgeving Coach Opleiding : Omgaan met dementie en niet begrepen(probleem)gedrag volgens o.a. de BreinOmgevingMethodiek van Dr. Anneke van der Plaats door Omgevingszorg Collectief. - lokatie: Arnhem (NL)

Burn-out, trauma en SOLK - lokatie: Venlo (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Assen (NL)

Maak van voetzorg geen kopzorg - lokatie: Heerenveen (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Assen (NL)

Module Professionele Rolontwikkeling POH-GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Online Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

PROM's, PREM's en wearables - lokatie:

Slaap en slaapstoornissen - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Voorkomen van en omgaan met verbale agressie - lokatie: Voorburg (NL)

Webinar Farmacogenetica in de Psychiatrie - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Diversiteit en Sensitiviteit I - lokatie: Den Haag (NL)

Het Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die oudercompetenties willen versterken - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Breda (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Nijmegen (NL)

Omgaan met agressie en geweld - lokatie:

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Symposium 'Prestatiedruk, uitvallen en dan?' - lokatie: Groesbeek (NL)

Basistraining Beschermjassen (Kracht van Kwetsbaarheid) - lokatie: Hoofddorp (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

end of life issues - lokatie:

Seksueel (risico)gedrag & middelengebruik (CHEMSEX) - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Groepsdynamica in het verpleeghuis - lokatie: Amersfoort (NL)

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Winterswijk (NL)

Omgaan met agressie en geweld - lokatie:

Online Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen - editie 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Online Congres - Seksueel geweld - editie 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Online congres Netwerkpsychiatrie 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

GIT-PD Congres - lokatie:

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep 2021 - lokatie:

1330 Gespreksleiderstraining - lokatie: Hilversum (NL)

1330 Gespreksleiderstraining - lokatie: Hilversum (NL)

Dubbel Diagnose | Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Waalre (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

LVB en psychiatrie - lokatie: Utrecht (NL)

Nursing | Dag van de Medicatieveiligheid 2021 - lokatie: Ede (NL)

Congres 55+ verslaafd aan alcohol en nu? - 13 maart 2020 - lokatie: Ede (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met agressie en geweld - lokatie:

Online Congres - Psychische problematiek in de wijk - lokatie: Utrecht (NL)

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Contact met mannen in de hulpverlening - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Suïcidepreventie in de GGZ - lokatie: Eindhoven (NL)

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

De-escalerend werken - lokatie: Vught (NL)

Suïcidepreventie basis - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training CADD-Legacy PCA Pomp - lokatie:

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

BLS en EHBO - lokatie: Vught (NL)

Omgaan met agressie en geweld - lokatie:

ACT Basis opleiding - lokatie: Waalre (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Online congres - Conflictscheidingen - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Regiocongres: samenwerking rond het jonge kind - lokatie:

Scholing Kauw- en slikproblemen & passende voeding bij ouderen - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

EUS Virtual Live from Amsterdam 2021 - lokatie:

MuziekGeluk - lokatie: Utrecht (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Suicidepreventie - lokatie: Soesterberg (NL)

DGT Supervisie/Consultatie - lokatie: Deventer (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie:

Hechting bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Online congres - Goed genoeg ouder- en opvoederschap - lokatie: Utrecht (NL)

Congres: Behandelen van angststoornissen: meer dan protocollen en richtlijnen - 18 juni 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

BHV Basis (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Seksueel (risico)gedrag & middelengebruik (CHEMSEX) - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

Hét Leefstijl Symposium - lokatie: Almelo (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Online congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jongvolwassenen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

BHV Herhaling (RvA) - lokatie: Vught (NL)

Samenwerken met ouders - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie:

Burn-out, trauma en SOLK - lokatie: Tilburg (NL)

Congres Multiprobleemgezinnen | 11 februari 2020 - lokatie: Ede (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Waalre (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

Hoe ontwerp ik blijvende gedragsverandering? - lokatie:

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie: