Basic Life Support en AED Trainingsprogramma Dialyseafdeling VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

Opsporen oogafwijkingen - lokatie: Zoetermeer (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2. E-Learning Huidverzorging en persoonlijke hygiene
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
6. Ontlastingscontinentie en beheer van de stoelgang
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Basis principes van nierzorg Fase 1
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basismodule soa (V&V - VSR)
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Bloedtransfusie
BLS scholing
BSL Medisch rekenen: casuïstiek volwassenen
BSL_Dialyse toets: Hemodialyse
BSL_Dialyse toets: Vaattoegang
Calcium, fosfaat en CKD-MBD
CAPD (2020)
CAPD (2021)
Casuïstiekbespreking Dialyse 2015
Casuïstiekbespreking Dialyse 2015
Cyclus klinische lessen 2021 - 2022 Dialyse VieCuri Medisch Centrum
De basis van Voeding
De politieke actualiteit in de zorg
Delier (2019) E-Learning
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Diabetes Mellitus
Dialyse en Diabetes; weggespoelde interesse?
Dialyse toets
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
Elyse E-learning
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Urinewegstelsel
e-Xpert DA Ziekenhuis: Rekenen voor doktersassistenten
e-Xpert DEUS: Echogeleide perifere intraveneuze vaattoegang
e-Xpert hbo VVH: 04. Lichamelijk onderzoek
e-Xpert mbo: Medisch rekenen niveau 4 - 11. Compleet
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VBH: Bloedafname en Bloedkweken
e-Xpert VBH: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VBH: Intraveneuze canule/Perifeer Infuus
e-Xpert Venticare: Nierfunctievervangende therapie op de IC
e-Xpert VMS: Sepsis
e-Xpert VMS: Sepsis
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie algemeen
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VVT: Diabetes
e-Xpert VVT: Hypertensie
e-Xpert VVT: Nierfalen
e-Xpert VVT: Wisselen infuuszak en -lijnen
e-Xpert Zuur-base evenwicht en bloedgasanalyse
e-Xpert: Arteriële bloeddrukcurve
e-Xpert: Awareness medische apparatuur
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Cardioplegie
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: hbo VVH: 03. Vitale parameters
e-Xpert: Nierfalen
e-Xpert: Nierfysiologie
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Hartmann Verdiepingsmodule Overloopincontinentie
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
HomeChoice Claria (2020)
HomeChoice Claria (2021)
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Klinische lessen niercentrum
Klinische lessen voor dialyseverpleegkundigen
Maagsonde
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nierinsufficiëntie en nierfunctievervangende therapie
Nurse Academy O&T 2021-2 voor verpleegkundigen
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Peritoneaaldialyse Toets 2014
Peritoneale dialyse - Basics (2020)
Peritoneale dialyse - Basics (2021)
Regiobijeenkomsten V&VN Dialyse en Nefrologie
Regiobijeenkomsten V&VN Dialyse en Nefrologie
Risico Volle Voorbehouden Handelingen
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Teamontwikkeling
Toekomstbestendige huidkankerzorg
TVBZorg-1A Dialyse
TVBZorg-1B Dialyse
TVBZorg-2A Dialyse
TVBZorg-2B Dialyse
Vaardighedencheck Dialyse 2012
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
VMS - Optimale zorg bij Acuut Coronare Syndromen
VMS - Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt
Webcast lage rug - Practicum
Wijkgericht Werken

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Online nascholing GLP-1 therapie in vogelvlucht - lokatie:

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Barendrecht (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Maatwerktraining omgaan met grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Maastricht (NL)

Nationale SWAB A-team meeting / SWAB symposium - lokatie:

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie: Drachten (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Hooglanderveen (NL)

Proactief assisteren: cardiologie - lokatie: Harderwijk (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie: Scheemda (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie:

Curriculum Clinical Leadership uitgebreid - lokatie: Garderen (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Hoe kan voeding bijdragen aan het darmmicrobioom en laaggradige inflammatie bij diabetes type 2? - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Online Kenniscarrousel Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose - lokatie:

Richtlijnen carrousel: Richtlijn Motorische ontwikkeling en Mondgezondheid - lokatie: Eindhoven (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Scholing Peritoneaal Dialyse in extramurale setting (Gevorderden) - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Dementie, Delier en onbegrepen gedrag - lokatie: Eemnes (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)

Richtlijnen carrousel: Richtlijn Motorische ontwikkeling en Mondgezondheid - lokatie: Helmond (NL)

Het evidence-based geboorteplan: De BevalKaart - lokatie:

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie:

Leermodule Allergiemanagement - lokatie: Almere (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Apeldoorn (NL)

Post-EHA & ICML bijeenkomst - lokatie: Roermond (NL)

Scholing Peritoneaal Dialyse in extramurale setting (beginners) - lokatie: Deurne (NL)

"Uw problemen gaan in rook op 2.0" - lokatie:

soa-hiv Expertmeeting 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Herhaling Bedrijfshulpverlening ZSM 2021/2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Hart voor diabetes type 2 - lokatie:

Scholing Peritoneaal Dialyse in extramurale setting (beginners) - lokatie: Eindhoven (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Scholing Peritoneaal Dialyse in extramurale setting (Gevorderden) - lokatie: Deurne (NL)

Basic Life Support en AED Trainingsprogramma Dialyseafdeling VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Spiritualiteit en Zingeving - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Amsterdam (NL)

Deskundigheidsbevordering MBO - Spaarne Gasthuis - lokatie:

Farmacotherapie nascholing - lokatie:

Module Coachen met de Verbeeldingstoolkit 3.0 - lokatie: Amsterdam (NL)

Scholing Peritoneaal Dialyse in extramurale setting (beginners) - lokatie: Eindhoven (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)

Incidentenanalyse en calamiteitenonderzoek met PRISMA / SIRE methodiek voor Verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Scholing Peritoneaal Dialyse in extramurale setting (Gevorderden) - lokatie: Deurne (NL)

Systeem Therapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Apeldoorn (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

6-daags Schakelaanbod - Intensieve training - lokatie: Soesterberg (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

Cicero Regionale Refereeravond Zuid-West NL 2021 - lokatie:

Grijs en van de wijs - lokatie: Zeist (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)