(Na)scholing filtratietechnieken (CVVH / PF) - lokatie: Eindhoven (NL)

Expeditie in de jungle van Osteoporose - lokatie: Hengelo (NL)

Post hbo cursus Gerontologie en Geriatrie verpleegkundigen - lokatie: Leeuwarden (NL)

Verpleegkundig College - lokatie:

Nierziekten - lokatie: Utrecht (NL)

post HBO cursus POH GGZ - lokatie: Leeuwarden (NL)

Vroegsignalering en ondersteuning van de (on)veilige band tussen ouders en het jonge kind. - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijkse bijscholing dialyseafdeling HMC - lokatie: Leidschendam (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg - Somatiek (POH-S) - regulier traject - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

2020 paraneoplastisch syndroom - lokatie: Ede (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Verpleegkundige Vervolgopleiding tot Dialyse Verpleegkundige - lokatie: Amsterdam (NL)

Collegetour Pepper - lokatie: Zwolle (NL)

Expeditie in de Jungle van polyfarmacie - lokatie: Spier (NL)

Expeditie in de Jungle van polyfarmacie - lokatie: Duiven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

(Na)scholing filtratietechnieken (CVVH / PF) - lokatie: Eindhoven (NL)

Basic Life Support en AED Trainingsprogramma Dialyseafdeling VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

De gesprekswijzer - lokatie:

Kennismarkt Bewustwording in contact - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Over Rouw gesproken - lokatie: Rijswijk (NL)

Scholingsdag Dialyse - lokatie: Nieuwegein (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Expeditie in de Jungle van polyfarmacie - lokatie: Groningen (NL)

Nederlandse Nefrologiedagen - lokatie: Veldhoven (NL)

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg - Somatiek (POH-S) - regulier traject - lokatie: Apeldoorn (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Nijmegen (NL)

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Voorjaarscholing Dialyse 2020 - lokatie: Haarlem (NL)

opleiding Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) - lokatie: Utrecht (NL)

(Na)scholing filtratietechnieken (CVVH / PF) - lokatie: Eindhoven (NL)

Tecc - lokatie: Harderwijk (NL)

De gesprekswijzer - lokatie:

Jaarlijkse bijscholing thuisdialyseverpleegkundigen - lokatie: Venlo (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

SPV opleiding - lokatie: Groningen (NL)

Minisymposium hartfalen: Nieuws in hartfalenland - lokatie: Maastricht (NL)

Gezond Werken in de Zorg, 2-daagse training - lokatie: Winschoten (NL)

Jaarlijkse bijscholing dialyseafdeling HMC - lokatie: Leidschendam (NL)

Scholingsdag Dialyse - lokatie: Nieuwegein (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Nijmegen (NL)

PD, High risk medicatie, ZOAB, InBody praktijk, EPIC en BLS - lokatie: Groningen (NL)

Basic Life Support en AED Trainingsprogramma Dialyseafdeling VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

IC nascholing Interne I - lokatie: Zwolle (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Bloedtransfusie
BLS scholing
BSL Medisch rekenen: casuïstiek volwassenen
Calcium, fosfaat en CKD-MBD
CAPD (2020)
Casuïstiekbespreking Dialyse 2015
Casuïstiekbespreking Dialyse 2015
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
Dialyse en Diabetes; weggespoelde interesse?
Dialyse toets
eBROK voor researchverpleegkundigen
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning prenatale screening voor counselors
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Urinewegstelsel
e-Xpert DEUS: Echogeleide perifere intraveneuze vaattoegang
e-Xpert mbo: Medisch rekenen niveau 4 - 11. Compleet
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VBH: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VBH: Bloedafname en Bloedkweken
e-Xpert VBH: Centraal Veneuze Lijn
e-Xpert VBH: Intraveneuze canule/Perifeer Infuus
e-Xpert Venticare: Nierfunctievervangende therapie op de IC
e-Xpert VMS: Sepsis
e-Xpert VMS: Sepsis
e-Xpert VVT: Blaaskatheter algemeen
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie man
e-Xpert VVT: Blaaskatheterisatie vrouw
e-Xpert VVT: Diabetes
e-Xpert VVT: Hypertensie
e-Xpert VVT: Nierfalen
e-Xpert VVT: Wisselen infuuszak en -lijnen
e-Xpert Zuur-base evenwicht en bloedgasanalyse
e-Xpert: Arteriële bloeddrukcurve
e-Xpert: Awareness medische apparatuur
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Cardioplegie
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: Nierfalen
e-Xpert: Nierfysiologie
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Hartmann Handhygiëne Verpleeghuizen
HomeChoice Claria (2020)
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Leergang palliatieve zorg voor verzorgenden
Leiderschap voor verpleegkundigen
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nierinsufficiëntie en nierfunctievervangende therapie
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Peritoneaaldialyse Toets 2014
Peritoneale dialyse - Basics (2020)
Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen
Reanimatie herhaling 2020
Regiobijeenkomsten V&VN Dialyse en Nefrologie
Regionale refereeravond Kindergeneeskunde
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Test
TVBZorg-1A Dialyse
TVBZorg-1B Dialyse
TVBZorg-2A Dialyse
TVBZorg-2B Dialyse
Veilige Medicatie
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegkundig Rekenen in de Meneer Megens Academy
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Webcast lage rug - Practicum
Wijkgericht Werken

Situational Care Atriumfibrilleren en Antistoling 2020 - lokatie:

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg - Somatiek (POH-S) - regulier traject - lokatie: Amstelveen (NL)

Training BOB en scenariodenken - lokatie: Zeist (NL)

Post-hbo opleiding seksuologie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Zinspiratiemiddag - lokatie: Vught (NL)

Masterclass Eetstoornis als informatiebron - lokatie: Amsterdam (NL)

Nierziekten - lokatie: Utrecht (NL)

IWO vergadering - lokatie:

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg - Somatiek (POH-S) - regulier traject - lokatie: Tilburg (NL)

Circulaire zorg, hulpverlening in de 21e eeuw - lokatie: Almere (NL)

Stomazorg - lokatie: Huizen (NL)

Levensreddend handelen binnen de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Barchem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Barchem (NL)

Gesprek na Diagnose - lokatie: Breda (NL)

Professionele Reflectie Dag 2020 - lokatie: Hengelo (NL)

Gezond Werken in de Zorg, 2-daagse training - lokatie: Winschoten (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Basic Life Support en AED Trainingsprogramma Dialyseafdeling VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Triage van verloskundige (spoed)patiënten d.m.v. de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde - lokatie:

Hechting bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Omgaan met Ongewenst gedrag (incompany) - lokatie:

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Suicidaal gedrag in detentie - lokatie: Nieuwersluis (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

Scholingsdag Dialyse - lokatie: Nieuwegein (NL)

Basic Life Support en AED Trainingsprogramma Dialyseafdeling VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

De gesprekswijzer - lokatie:

Robotica en ethiek in de zorg - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Zinspiratiemiddag - lokatie: Huissen (NL)

Darmgezondheid bij de zwangere vrouw; gevolgen voor het pasgeboren kind - lokatie: Houten (NL)

Training In gesprek met oncologiepatienten - lokatie: Hilversum (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2020 - lokatie: Leiden (NL)

PRISMAplus basistraining calamiteitenonderzoek in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Samen voor borstkankerzorg Symposium 2020 - lokatie: Nootdorp (NL)

Basic Life Support en AED Trainingsprogramma Dialyseafdeling VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support en AED Trainingsprogramma Dialyseafdeling VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support en AED Trainingsprogramma Dialyseafdeling VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Beschermjassen (Kracht van Kwetsbaarheid) - lokatie: Amsterdam (NL)

vaardigheidsonderwijs - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Minisymposium: Nieuwe donorwet en nu? - lokatie: Middelburg (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Dutch Liver Week 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen bij jongeren en gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing nieuwe stijl - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

Klinische les - Diagnose fout - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing nieuwe stijl - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

BeLEEF IJsselHospices- Ervaar waarom de zintuigen zinvol zijn! - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

IC nascholing Interne I - lokatie: Zwolle (NL)

Klinische les vaattoegang - lokatie: Nijmegen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Basic Life Support en AED Trainingsprogramma Dialyseafdeling VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Fysieke belasting - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijkse bijscholing dialyseafdeling HMC - lokatie: Leidschendam (NL)

Training In gesprek met oncologiepatienten - lokatie: Hilversum (NL)

11e Nederlands Trombose Congres - lokatie: Zeist (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Fysieke belasting - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support en AED Trainingsprogramma Dialyseafdeling VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarlijkse bijscholing dialyseafdeling HMC - lokatie: Leidschendam (NL)

Fysieke belasting - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Kindercomfortteam 22-04-2020 'Het perspectief van het kind' - lokatie: Groningen (NL)

13th Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Epidemiology, Prevention and Treatment - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

10e Lagerhuisdebat Leverziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Basic Life Support en AED Trainingsprogramma Dialyseafdeling VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

24th European Vascular Course - lokatie: Maastricht (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)