Diabetes kennis en motivational interviewing - lokatie: Blaricum (NL)

Obesitas - lokatie:

Online nascholing GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 - module 2-praktische toepassing - lokatie:

Opsporen oogafwijkingen - lokatie: Zoetermeer (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2. E-Learning Huidverzorging en persoonlijke hygiene
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
6. Ontlastingscontinentie en beheer van de stoelgang
Aandachtsveldersoverleg Diabetes
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Basismodule soa (V&V - VSR)
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Bijwerkingen - Ouderenzorg
Bijwerkingen - Ouderenzorg
Biosimilars in de eerste lijn
Bloedglucose meten en insuline toedienen
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
CampusMed Diabetes
Cardiovasculair risico en lipiden management: hoe ver wil je gaan?
Cardiovasculair risicomanagement voor patienten met diabetes type 2
De basis van Voeding
De politieke actualiteit in de zorg
Delier (2019) E-Learning
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Diabetes en insuline injecteren
Diabetes voetzorg - deel 1
diabetische voetzorg - deel 2
Dialyse en Diabetes; weggespoelde interesse?
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
E-CME: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Beyond HbA1c
E-learning CVRM voor gevorderden
E-learning DSM 5
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning GLP-1 gebaseerde therapie bij diabetes type 2 - module 1
E-learning incretinetherapie
E-learning incretinetherapie
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning: Time in Range in de praktijk, nut of noodzaak?
Elyse E-learning
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Evidence Based Practice
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert DA Ziekenhuis: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert DA: Pathologie - Diabetes mellitus
e-Xpert hbo VVH: 17. Wondverzorging
e-Xpert mbo: Medisch rekenen niveau 4 - 11. Compleet
e-Xpert VBH: Blaasspoelen
e-Xpert VBH: Bronchiaal Toilet
e-Xpert VBH: Inbrengen neusmaagsonde
e-Xpert VBH: Injecteren
e-Xpert VBH: Insuline toedienen
e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: Diabetes
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Hypertensie
E-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Insulinetoediening
e-Xpert VVT: Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken
e-Xpert VVT: Medisch Rekenen
e-Xpert VVT: Negatieve Druktherapie
e-Xpert VVT: Nierfalen
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Rapporteren
e-Xpert VVT: Suikerziekte voor helpenden
e-Xpert: 01. EBP - Achtergrond Evidence Based Practice
e-Xpert: 08. EBP - Opstellen van een CAT
e-Xpert: Anatomie & Fysiologie - Zintuiglijk stelsel
e-Xpert: Atherosclerose
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Cardiale farmacotherapie
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: Diabetes gravidarum
e-Xpert: Hypertensie
e-Xpert: NANDA
e-Xpert: Voedingsstoffen en brandstoffen
e-Xpert: VVT: Bloedglucose meten (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Hygiene (Meandergroep Zuid-Limburg)
e-Xpert: VVT: Insulinetoediening (Gemiva)
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Zenuwstelsel
e-Xpert: Zwangerschap en bevalling
Farmacotherapie nascholing e-learning
Gecombineerde Leefstijl Interventie
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Hartmann Verdiepingsmodule Overloopincontinentie
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Hoe pakken we de chronische diabeteszorg in tijden van COVID-19 weer op?
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Klinische lessen Noorderzorg 2021
Koolhydraat beperkt werkt
Lipohypertrofie bij diabetes
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Obesitas - webinar on demand
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
On demand webinar - GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - module 1
On demand web-tv ADA Highlights 2018
On demand web-tv ADA Highlights 2019
On demand web-tv ADA Highlights 2020
On-demand webcast EASD Highlights 2019
On-demand webcast EASD Highlights 2020
On-demand webcast Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard
On-demand webcast Personalised healthcare in de huisartspraktijk - Je gaat het zien als je het doorhebt
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv EASD Highlights 2018
On-demand web-tv Insulinetherapie: what's new?
On-demand web-tv Pijn bij diabetes: diabetische pijnlijke neuropathie (DPN) en kwaliteit van leven
On-demand web-tv Van standaardzorg naar personalized care bij DM2
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online verdiepingscursus Insulinetherapie
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
PIN ADEPD 2020
Preventie van prikaccidenten uitgebreid
Risico Volle Voorbehouden Handelingen
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
State of the Art Webinar Diabetes 2020
Teamontwikkeling
Toekomstbestendige huidkankerzorg
TVBZorg-1A Diabetes zorg
TVBZorg-1B Diabetes zorg
TVBZorg-2A Diabetes zorg
TVBZorg-2B Diabetes zorg
V&VN Diabetes Lustrumcongres
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Webcast lage rug - Practicum
Webinar De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd
Webinar Diabetes Digitaal
Webinar Praktisch gebruik van SGLT-2 remmers
Webinar Risicomanagement door de POH: en ze leven nog lang en gelukkig!
Webinar Sensortechnologie en het optimaal instellen van uw Diabetespatiënt
Webinar Zorgmodule Diabetische voet
Webinar: Wat gaat het diabetesjaar 2021 brengen? Vele veranderingen in de diabeteszorg
WebTV Diabeteszorg in de 1e lijn - Samenwerken en maatwerk leveren
WebTV Hypoglykemie in uw dagelijkse praktijk
Web-tv NIV-richtlijn DM2 - voor diabetesverpleegkundigen
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Wijkgericht Werken

Diabetes kennis en motivational interviewing - lokatie: Dordrecht (NL)

Nationaal Hypertensie Congres 2021: Hypertensie en cardiovasculair risicomanagement: ‘de essentials’ - lokatie: Zeist (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing Voorjaar 2021 - lokatie:

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Online nascholing GLP-1 therapie in vogelvlucht - lokatie:

Praktische Diabeteszorg - lokatie: Zeist (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Diabetes kennis en motivational interviewing - lokatie: Middelburg (NL)

Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen - lokatie:

Farmacotherapie:Afwijkingen in het bloedbeeld, antibiotica en levensfasen en farmacotherapie (DL6) - lokatie:

Masterclass Diabetes type 2 interactief - set 13 - lokatie:

medicijnen toedienen per injectie en het bepalen van de bloedsuikerwaarden - lokatie: Roermond (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Barendrecht (NL)

Over gewicht bij diabetes type 2 - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

Hét Leefstijl Symposium - lokatie: Almelo (NL)

Over gewicht bij diabetes type 2 - lokatie:

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Webinar Nieuwe NHG-Standaard Hartfalen - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing Voorjaar 2021 - lokatie:

Gepersonaliseerde zorg bij diabetes type 2 - module 2 - lokatie:

Leefstijl update NHG Standaard DM2 - lokatie: Zeist (NL)

Nationale SWAB A-team meeting / SWAB symposium - lokatie:

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie: Drachten (NL)

Time in Range, het HbA1c van de toekomst? - lokatie:

Obesitas, vanuit de expert besproken - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Hooglanderveen (NL)

Diabetes Overleg in de huisartsenpraktijk 2021 - lokatie:

Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen - lokatie:

Farmacotherapie:Afwijkingen in het bloedbeeld, antibiotica en levensfasen en farmacotherapie (DL6) - lokatie:

Gepersonaliseerde zorg bij diabetes type 2 - module 3 - lokatie:

Obesitas - lokatie:

Proactief assisteren: cardiologie - lokatie: Harderwijk (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie: Scheemda (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

Gepersonaliseerde zorg bij diabetes type 2 - module 1 - lokatie:

Over gewicht bij diabetes type 2 - lokatie:

Verkorte masterclass Diabetes type 2 in de praktijk - interactieve casuïstiek - lokatie:

Curriculum Clinical Leadership uitgebreid - lokatie: Garderen (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

OSAS en diabetes mellitus type 2 - lokatie:

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Diabetes Overleg in de huisartsenpraktijk 2021 - lokatie:

Hoe kan voeding bijdragen aan het darmmicrobioom en laaggradige inflammatie bij diabetes type 2? - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Amsterdam (NL)

Obesitas - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Online Kenniscarrousel Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose - lokatie:

Over gewicht bij diabetes type 2 - lokatie:

Over gewicht bij diabetes type 2 - lokatie:

Richtlijnen carrousel: Richtlijn Motorische ontwikkeling en Mondgezondheid - lokatie: Eindhoven (NL)

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Scholingsdag Voorbehouden en Risicovolle Handelingen - lokatie:

Diabetes Overleg in de huisartsenpraktijk 2021 - lokatie:

Training Dementie, Delier en onbegrepen gedrag - lokatie: Eemnes (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)

Richtlijnen carrousel: Richtlijn Motorische ontwikkeling en Mondgezondheid - lokatie: Helmond (NL)

Biosimilar insulines: zorg voor jouw patiënt - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

Het evidence-based geboorteplan: De BevalKaart - lokatie:

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie:

Leermodule Allergiemanagement - lokatie: Almere (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Apeldoorn (NL)

Post-EHA & ICML bijeenkomst - lokatie: Roermond (NL)

"Uw problemen gaan in rook op 2.0" - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

Diabetes kennis - lokatie: Breda (NL)

IAD of smetten; of toch decubitus? - lokatie: Papendrecht (NL)

soa-hiv Expertmeeting 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Herhaling Bedrijfshulpverlening ZSM 2021/2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Hart voor diabetes type 2 - lokatie:

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Opleiding Spiritualiteit en Zingeving - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Amsterdam (NL)

Deskundigheidsbevordering MBO - Spaarne Gasthuis - lokatie:

IAD of smetten; of toch decubitus? - lokatie: Naarden (NL)

DESG V&VN Farmaco bijeenkomst 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Farmacotherapie nascholing - lokatie:

Farmacotherapie nascholing - lokatie:

IAD of smetten; of toch decubitus? - lokatie: Almere (NL)

Module Coachen met de Verbeeldingstoolkit 3.0 - lokatie: Amsterdam (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)

Incidentenanalyse en calamiteitenonderzoek met PRISMA / SIRE methodiek voor Verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Systeem Therapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

IMH module 2: Triage & diagnostiek van de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk deel I - Blended Learning - lokatie: Apeldoorn (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

6-daags Schakelaanbod - Intensieve training - lokatie: Soesterberg (NL)

Werken met medicatie; de risico’s & vertaalslag naar de praktijk - lokatie:

Thema-avond Langerhans: Behandeling van kwetsbare patiënten met diabetes - lokatie: Middelburg (NL)

Cicero Regionale Refereeravond Zuid-West NL 2021 - lokatie:

Grijs en van de wijs - lokatie: Zeist (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module transmurale zorg - lokatie: Haarlem (NL)

Kennissessies dermatologie - lokatie: Nieuwegein (NL)

IAD of smetten; of toch decubitus? - lokatie: Almere (NL)