Begeleiden, hoe doe je dat? Part 2, Begeleiden vanuit persoonlijk leiderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Aandachtsveldersoverleg Diabetes
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
AromaZorg voor Angst voor een Onderzoek of Ingreep
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Beïnvloeden van irreële ziektepercepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Benchmark diabetes over 2019
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Bijwerkingen - Ouderenzorg
Biosimilars in de eerste lijn
Bloedglucose meten en insuline toedienen
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
Breng beweging in de praktijk
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
CampusMed Diabetes
Cardiovasculair risico en lipiden management: hoe ver wil je gaan?
Cardiovasculair risicomanagement voor patienten met diabetes type 2
CVRM - Poh-educa.nl
De Basis op orde
De politieke actualiteit in de zorg
Delier (2019) E-Learning
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Diabetes en insuline injecteren
Diabetes voetzorg - deel 1
Diabetische retinopathie - Poh-educa.nl
diabetische voetzorg - deel 2
Dialyse en Diabetes; weggespoelde interesse?
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
E-CME: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
E-congres 2019: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Beyond HbA1c
E-learning CVRM voor gevorderden
E-learning DSM 5
E-learning GLP-1 gebaseerde therapie bij diabetes type 2 - module 1
E-learning incretinetherapie
E-learning incretinetherapie
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning Kinderpalliatieve Zorg Nederland
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning ulcus cruris
e-learning Wet zorg en dwang
E-learning: Time in Range in de praktijk, nut of noodzaak?
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Evidence Based Practice
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert DA Ziekenhuis: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert DA: Pathologie - Diabetes mellitus
e-Xpert hbo VVH: 17. Wondverzorging
e-Xpert mbo: Medisch rekenen niveau 4 - 11. Compleet
e-Xpert VBH: Blaasspoelen
e-Xpert VBH: Bronchiaal Toilet
e-Xpert VBH: Inbrengen neusmaagsonde
e-Xpert VBH: Injecteren
e-Xpert VBH: Insuline toedienen
e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: Diabetes
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Hypertensie
E-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Insulinetoediening
e-Xpert VVT: Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken
e-Xpert VVT: Medisch Rekenen
e-Xpert VVT: Negatieve Druktherapie
e-Xpert VVT: Nierfalen
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Rapporteren
e-Xpert VVT: Suikerziekte voor helpenden
e-Xpert: 01. EBP - Achtergrond Evidence Based Practice
e-Xpert: 08. EBP - Opstellen van een CAT
e-Xpert: Anatomie & Fysiologie - Zintuiglijk stelsel
e-Xpert: Atherosclerose
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Cardiale farmacotherapie
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: Diabetes gravidarum
e-Xpert: Hypertensie
e-Xpert: NANDA
e-Xpert: Voedingsstoffen en brandstoffen
e-Xpert: VVT: Bloedglucose meten (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Hygiene (Meandergroep Zuid-Limburg)
e-Xpert: VVT: Insulinetoediening (Gemiva)
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Zenuwstelsel
e-Xpert: Zwangerschap en bevalling
Gecombineerde Leefstijl Interventie
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Hoe pakken we de chronische diabeteszorg in tijden van COVID-19 weer op?
iAM - editie 2021-1
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Klinische lessen Noorderzorg 2021
Koolhydraat beperkt werkt
Lipohypertrofie bij diabetes
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medisch rekenen voor verpleegkundigen
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Obesitas - webinar on demand
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
On demand webinar - GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - module 1
On demand web-tv ADA Highlights 2018
On demand web-tv ADA Highlights 2019
On demand web-tv ADA Highlights 2020
On-demand webcast EASD Highlights 2019
On-demand webcast EASD Highlights 2020
On-demand webcast Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard
On-demand webcast Personalised healthcare in de huisartspraktijk - Je gaat het zien als je het doorhebt
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv EASD Highlights 2018
On-demand web-tv Insulinetherapie: what's new?
On-demand web-tv Pijn bij diabetes: diabetische pijnlijke neuropathie (DPN) en kwaliteit van leven
On-demand web-tv Van standaardzorg naar personalized care bij DM2
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online verdiepingscursus Insulinetherapie
Ouderengeneeskunde hoe ziet dit vak er nu en in de toekomst uit?
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
PIN ADEPD 2020
Post-ASH Update voor verpleegkundigen
Preventie postpartum depressie
Preventie van depressie
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
State of the Art Webinar Diabetes 2020
TVBZorg-1A Diabetes zorg
TVBZorg-1B Diabetes zorg
TVBZorg-2A Diabetes zorg
TVBZorg-2B Diabetes zorg
Tweeluik MM deel 2 | R/R MM
V&VN Diabetes Lustrumcongres
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Voor jezelf zorgen als verpleegkundige, hoe dan?
Webcast lage rug - Practicum
Webinar De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd
Webinar Diabetes Digitaal
Webinar Praktisch gebruik van SGLT-2 remmers
Webinar Sensortechnologie en het optimaal instellen van uw Diabetespatiënt
Webinar Update sensortechnologie bij diabetes
Webinar Zorgmodule Diabetische voet
Webinar: Wat gaat het diabetesjaar 2021 brengen? Vele veranderingen in de diabeteszorg
WebTV Diabeteszorg in de 1e lijn - Samenwerken en maatwerk leveren
WebTV Hypoglykemie in uw dagelijkse praktijk
Web-tv NIV-richtlijn DM2 - voor diabetesverpleegkundigen
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Wijkgericht Werken

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Wassenaar (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Farmacotherapie:Afwijkingen in het bloedbeeld, antibiotica en levensfasen en farmacotherapie (DL6) - lokatie:

Gepersonaliseerde zorg bij diabetes type 2 - module 2 - lokatie:

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Online nascholing GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 - module 1 - lokatie:

17e Amsterdam UMC online nascholing voor Diabetesverpleegkundigen - lokatie:

CNE Vasculaire Zorg - Perifeer arterieel vaatlijden - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

De nieuwe CNS en CVRM richtlijnen gefilterd naar casüistiek - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie:

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: De Bilt (NL)

Ketenavond Traumazorgnetwerk Midden-Nederland - lokatie:

Masterclass Gesprekstechnieken die ertoe doen: 1330 methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Online nascholing GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 - module 1 - lokatie:

Curriculum Clinical Leadership uitgebreid - lokatie: Garderen (NL)

Diabetes kennis en motivational interviewing - lokatie: Deventer (NL)

Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen - lokatie:

Leefstijlgeneeskunde: De toepassing bij chronische aandoeningen en de relatie met immuniteit en COVID-19 - lokatie:

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek Online (verkorte versie) - lokatie:

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Basiscursus GLP1-RA en Insulinetherapie - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie:

Excessief huilende zuigeling of het klieven van een tongriempje: Aan het werk met een goed plan! - lokatie:

Gepersonaliseerde zorg bij diabetes type 2 - module 2 - lokatie:

Masterclass Genetica en Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

Nationaal Diabetesverpleegkundigen Congres 2021 - lokatie:

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Online nascholing: Supermarktjungle - Alles wat u wilt weten over koolhydraten - lokatie:

SGLT2i bij hartfalen, wie doet wat - lokatie: Middenbeemster (NL)

Webinar: Kopzorgen – van psychologische aspecten tot prikangst bij een chronische aandoening - lokatie:

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Leiderdorp (NL)

6e Kinderallergologie Symposium vrijdag 16 april 2021 - lokatie:

Menopauze en slaap - lokatie:

Diabetes kennis - lokatie:

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - set 13 - lokatie:

Obesitas, vanuit de expert besproken - lokatie:

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Online nascholing: Supermarktjungle - Alles wat u wilt weten over koolhydraten - lokatie:

Verkorte masterclass Diabetes type 2 in de praktijk - interactieve casuïstiek - lokatie:

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Complexe diabeteszorg - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie:

Diabetes type 1 - de behandeling nader bekeken - lokatie:

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Farmacotherapie bij Schildklieraandoeningen, andere co-morbiditeiten en bariatrische chirurgie Update - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Voorburg (NL)

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Online nascholing GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 - module 1 - lokatie:

Online spiegelavond Diabetes Mellitus – Hart en vaatziekten – Astma & COPD/ Rijncoepel - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

17e Nationaal Reanimatie Congres, nieuwe richtlijnen reanimatie 2021, virtueel - lokatie: Nieuwegein (NL)

Back on Track - lokatie: Arnhem (NL)

Gepersonaliseerde zorg bij diabetes type 2 - module 3 - lokatie:

Groot Gelre cluster 1 - lokatie: Arnhem (NL)

Koolhydraatbeperking S,M,L. Welke maat heeft je cliënt? - lokatie: Buren (NL)

Lecture: Time in Range, its use and implication in the treatment of (children with) type 1 diabetes - lokatie:

Online nascholing: Supermarktjungle - Alles wat u wilt weten over koolhydraten - lokatie:

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

1-daagse bijscholing medicatietoediening, medicatieveiligheid, medisch rekenen & stomazorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Gepersonaliseerde zorg bij diabetes type 2 - module 3 - lokatie:

Gepersonaliseerde zorg bij diabetes type 2 - module 3 - lokatie:

Het Grote Landelijke POH/PVK/PVH Event - lokatie:

Obesitas - lokatie:

Online nascholing GLP-1 therapie in vogelvlucht - lokatie:

Post-hbo opleiding Diabetesverpleegkunde 23 EBP 21-22 DV - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding Diabetesverpleegkundige 23 Verpleegkundig expert 2 2021-2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding Diabetesverpleegkundige Kwaliteitszorg 2020-2021 DV22 - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding Diabetesverpleegkundige VE3 Farmacotherapie 2020-2021 DV22 - lokatie: Utrecht (NL)

Triage: Vliegwiel voor samenwerking in de regio - lokatie: Utrecht (NL)

Virtueel MDO, Longziekten en KNO - lokatie: Utrecht (NL)

Halfjaarlijkse tbc-bijeenkomst - lokatie:

Verpleegtechnische technische handelingen - lokatie:

Online nascholing: Supermarktjungle’ - Alles wat u wilt weten over koolhydraten en de nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes - lokatie:

Online nascholing: Supermarktjungle - Alles wat u wilt weten over koolhydraten - lokatie:

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing Voorjaar 2021 - lokatie: Assen (NL)

Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen - lokatie:

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Bunnik (NL)

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Webinar: Praktische voedingsadviezen bij diabetes - lokatie:

Beginnende Dementie 2021 - lokatie:

Beginnende Dementie 2021 - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

Scholing Kauw- en slikproblemen & passende voeding bij ouderen - lokatie: Eindhoven (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie:

Farmacotherapie:Afwijkingen in het bloedbeeld, antibiotica en levensfasen en farmacotherapie (DL6) - lokatie:

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

Online nascholing omkeren in de praktijk - lokatie:

Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen - lokatie:

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek Online (verkorte versie) - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Youth MHFA - lokatie:

Een onderbuikgevoel: Stress en de darm-brein as - lokatie:

Masterclass Diabetes type 1 - 2e lijn - interactief - lokatie:

Online nascholing omkeren in de praktijk - lokatie:

Masterclass Diabetes type 2 interactief - set 12 - lokatie:

Farmacotherapie:Afwijkingen in het bloedbeeld, antibiotica en levensfasen en farmacotherapie (DL6) - lokatie:

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Online nascholing omkeren in de praktijk - lokatie:

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Een pilletje minder? Leidt minder cardiovasculaire medicatie tot minder probleemgedrag? - lokatie: Utrecht (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Breda (NL)

Basistraining Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Complexe diabeteszorg - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing Voorjaar 2021 - lokatie: Nieuwerkerk aan Den IJssel (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Training Indiceren voor wijkverpleegkunidgen - lokatie: Zwolle (NL)

Webinar Onbegrepen gedrag binnen de Wzd - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Assen (NL)

Maak van voetzorg geen kopzorg - lokatie: Heerenveen (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

PROM's, PREM's en wearables - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Voorkomen van en omgaan met verbale agressie - lokatie: Voorburg (NL)

end of life issues - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Groepsdynamica in het verpleeghuis - lokatie: Amersfoort (NL)

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Thema-avond Langerhans: Behandeling van kwetsbare patiënten met diabetes - lokatie: Middelburg (NL)

DESG V&VN Farmaco bijeenkomst 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Nascholing Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep 2021 - lokatie:

1330 Gespreksleiderstraining - lokatie: Hilversum (NL)

1330 Gespreksleiderstraining - lokatie: Hilversum (NL)

Dubbel Diagnose | Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie:

Diabetes - lokatie: Hoogeveen (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training CADD-Legacy PCA Pomp - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie:

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Kennissessies dermatologie - lokatie: Nieuwegein (NL)

Scholing Kauw- en slikproblemen & passende voeding bij ouderen - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

EUS Virtual Live from Amsterdam 2021 - lokatie:

MuziekGeluk - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing Voorjaar 2021 - lokatie: Oostzaan (NL)

Complexe diabeteszorg - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

Farmacotherapie bij Schildklieraandoeningen, andere co-morbiditeiten en bariatrische chirurgie Update - lokatie:

PoZoB | DM Insulinebehandeling - lokatie: Veldhoven (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing Voorjaar 2021 - lokatie: Ede (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Farmacotherapie:Afwijkingen in het bloedbeeld, antibiotica en levensfasen en farmacotherapie (DL6) - lokatie:

Hét Leefstijl Symposium - lokatie: Almelo (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing Voorjaar 2021 - lokatie: Breda (NL)

Farmacotherapie:Afwijkingen in het bloedbeeld, antibiotica en levensfasen en farmacotherapie (DL6) - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie:

Hoe ontwerp ik blijvende gedragsverandering? - lokatie:

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie: