Basisjaar haptonomie - lokatie: Amersfoort (NL)

Ins & outs over overgewicht en obesitas - in 60 minuten - lokatie:

NRR BIC (P)BLS hercertificering - lokatie: Haarlem (NL)

NRR Opfriscursus Reanimatieinstructeur BLS - lokatie: Haarlem (NL)

NRR Opfriscursus Reanimatieinstructeur PBLS - lokatie: Haarlem (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
9 ijzersterke communicatievaardigheden in palliatieve zorg
Aandachtsveldersoverleg Diabetes
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Bijwerkingen - Ouderenzorg
Bijwerkingen - Ouderenzorg
Biosimilars in de eerste lijn
Blaaskatheter via de urethra verzorgen
Bloedglucose meten en insuline toedienen
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
Breath Online: Ernstig astma bij kinderen en zwangere vrouwen - verantwoord gebruik van biologicals, waar liggen de uitdagingen?
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
CampusMed Diabetes
Cardiovasculair risico en lipiden management: hoe ver wil je gaan?
Cardiovasculair risicomanagement voor patienten met diabetes type 2
CareUp - Verpleegtechnische handelingen e-learning
CBRN E-learning
Continue scholing casuïstiek CVRM
De coachende zorgprofessional
De politieke actualiteit in de zorg
Delier (2019) E-Learning
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Diabetes
Diabetes en insuline injecteren
Diabetische voetzorg - deel 2
Dialyse en Diabetes; weggespoelde interesse?
DT1day2day
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
E-CME: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Beyond HbA1c
E-learning diabetische voet
E-learning DSM 5
E-learning GLP-1 gebaseerde therapie bij diabetes type 2 - module 1
E-learning incretinetherapie
E-learning incretinetherapie
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning Obesitas in brede zin - module 1
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Rookvrije Ouders
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning: Nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Allergie Immunotherapie’
E-learning: Time in Range in de praktijk, nut of noodzaak?
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Evidence Based Practice
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert DA Ziekenhuis: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert DA: Pathologie - Diabetes mellitus
e-Xpert hbo VVH: 17. Wondverzorging
e-Xpert mbo: Medisch rekenen niveau 4 - 11. Compleet
e-Xpert VBH: Blaasspoelen
e-Xpert VBH: Bronchiaal Toilet
e-Xpert VBH: Inbrengen neusmaagsonde
e-Xpert VBH: Injecteren
e-Xpert VBH: Insuline toedienen
e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: Diabetes
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Hypertensie
E-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Insulinetoediening
e-Xpert VVT: Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken
e-Xpert VVT: Medisch Rekenen
e-Xpert VVT: Negatieve Druktherapie
e-Xpert VVT: Nierfalen
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Rapporteren
e-Xpert VVT: Suikerziekte voor helpenden
e-Xpert: 01. EBP - Achtergrond Evidence Based Practice
e-Xpert: 08. EBP - Opstellen van een CAT
e-Xpert: Anatomie & Fysiologie - Zintuiglijk stelsel
e-Xpert: Atherosclerose
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Cardiale farmacotherapie
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: Diabetes gravidarum
e-Xpert: Hypertensie
e-Xpert: NANDA
e-Xpert: Voedingsstoffen en brandstoffen
e-Xpert: VVT: Bloedglucose meten (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Hygiene (Meandergroep Zuid-Limburg)
e-Xpert: VVT: Insulinetoediening (Gemiva)
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Zenuwstelsel
e-Xpert: Zuur-base evenwicht en bloedgasanalyse
e-Xpert: Zwangerschap en bevalling
Farmacotherapie nascholing e-learning
Gecombineerde Leefstijl Interventie
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Griepvaccinatie
Handvatten in de behandeling van SPMS – Multidisciplinaire zorg bij progressieve MS
Handvatten in de behandeling van SPMS – Progressie bij MS, is het wat het is?
Handvatten in de behandeling van SPMS – Transitie van RRMS naar SPMS
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Kennisclips Kwaliteitsverbtering
Klinische lessen Noorderzorg 2021
Koolhydraat beperkt werkt
Leefstijl in de spreekkamer (oncologie) – E-learning
Lipohypertrofie bij diabetes
Longkanker Congres Update 2021
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen ouderenzorg – Psychische aandoeningen
Module 2: Stimuleren online inzage in dossier onder patiënten
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Obesitas - webinar on demand
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
On demand webinar - GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - module 1
On demand web-tv ADA Highlights 2018
On demand web-tv ADA Highlights 2019
On demand web-tv ADA Highlights 2020
On demand web-tv ADA Highlights 2021
On-demand DM2 Pubquiz
On-demand webcast EASD Highlights 2019
On-demand webcast EASD Highlights 2020
On-demand webcast EASD Highlights 2021
On-demand webcast Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard
On-demand webcast Personalised healthcare in de huisartspraktijk - Je gaat het zien als je het doorhebt
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv EASD Highlights 2018
On-demand web-tv Insulinetherapie: what's new?
On-demand web-tv Pijn bij diabetes: diabetische pijnlijke neuropathie (DPN) en kwaliteit van leven
On-demand web-tv Van standaardzorg naar personalized care bij DM2
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online verdiepingscursus Insulinetherapie
Online WMO GCP training - V&VN - myGCP.nl
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Preventie van prikaccidenten uitgebreid
Risico Volle Voorbehouden Handelingen
Samen Beslissen met ouderen met mulitmorbiditeit (ID nummer: 359114)
Scholing Digicoach VVT
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Spuiten & Slikken, de invloed van drugs en alcohol op diabetes mellitus
Teamontwikkeling
Train de Vaardigheidstrainer (BiG-assessor)
TVBZorg-1A Diabetes zorg
TVBZorg-1B Diabetes zorg
TVBZorg-2A Diabetes zorg
TVBZorg-2B Diabetes zorg
V&VN Diabetes Lustrumcongres
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Webcast lage rug - Practicum
Webinar Be connected
Webinar De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd
Webinar Diabetes Digitaal
Webinar Praktisch gebruik van SGLT-2 remmers
Webinar Risicomanagement door de POH: en ze leven nog lang en gelukkig!
Webinar Sensortechnologie en het optimaal instellen van uw Diabetespatiënt
Webinar Sensortechnologie en het optimaal instellen van uw Diabetespatiënt
Webinar Zorgmodule Diabetische voet
Webinar: Wat gaat het diabetesjaar 2021 brengen? Vele veranderingen in de diabeteszorg
WebTV Diabeteszorg in de 1e lijn - Samenwerken en maatwerk leveren
WebTV Hypoglykemie in uw dagelijkse praktijk
Web-tv NIV-richtlijn DM2 - voor diabetesverpleegkundigen
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Werken met de meldcode in de gehandicaptenzorg
Wijkgericht Werken

Diabetes Innovatie Symposium - lokatie: Utrecht (NL)

Kennisoverdracht, coachvaardigheden en rolbepaling voor (kwaliteits)verpleegkundige - lokatie: Hoorn (NL)

Live webinar: Diabetes: welcome to the (near) future! - lokatie:

Leefstijl & Diabetes - lokatie:

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Immediate Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Digitalisering en patiënten met lage gezondheidsvaardigheden? - lokatie:

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie:

IAD of smetten; of toch decubitus? - lokatie: Naarden (NL)

Leefstijlaanpassingen voor diabetes type 2 - lokatie:

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie:

Ins & outs over overgewicht en obesitas - in 60 minuten - lokatie:

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid - lokatie: Ede (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Diabetische voetzorg in de hedendaagse praktijk (op basis van: Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019) - lokatie:

PrEPxit: Hiv-preventie na stoppen met PrEP - lokatie:

Onbegrepen gedrag in de ouderenzorg - lokatie:

The challenges of diabetes type 2 - lokatie:

11e Lagerhuisdebat Leverziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetische voetzorg in de hedendaagse praktijk (op basis van: Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019) - lokatie:

Je belangrijkste rol: Werkbegeleider zijn! - lokatie: Ede (NL)

Post-hbo opleiding Diabetesverpleegkundige 24 Verpleegkundig expert 2 2021-2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Herziening van de NHG-standaard diabetes mellitus type 2 (2021) - Huisarts - lokatie: Den Haag (NL)

Herziening van de NHG-standaard diabetes mellitus type 2 (2021) - Praktijkondersteuner/-verpleegkundige - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

Diabetes: Valkuil of Uitdaging in tijden van Corona? - lokatie:

Scholingsdag JGZ_februari 2022_aanvraag AbSg en V&VN - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

Initiele cursus Praktijkbegeleiding - lokatie: Harderwijk (NL)

Negatieve druktherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basis Cursus Trauma-Sensitieve Ondersteuning - lokatie:

Diabetes Kennis Netwerk - lokatie:

Diabetes Mellitus type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie:

Online NVKG-NVN Themamiddag - lokatie:

Pediatric Emergency Procedures (PEP) - lokatie: Maastricht (NL)

Diabetes Overleg 2022 - lokatie: De Bilt (NL)

Digitale kennismarkt consortium Ligare Laat je inspireren tot implementeren! - lokatie:

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie:

Immediate Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

LECK Congres 2022: Vroeg begonnen, veel gewonnen – samen-werken aan veiligheid van kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Meerkerk (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Diabetes Overleg 2022 - lokatie: Nijmegen (NL)

Diabetes Overleg 2022 - lokatie: Leiden (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Thema avond 2022 - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Relationele en seksuele ontwikkeling kinderen - lokatie:

Webinar: Van vroege introductie tot orale immunotherapie; nieuwe inzichten op het gebied van voedselallergie bij kinderen - lokatie:

Diabetes Kennis Netwerk, thema GLP-1 - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Mythen Missers & Maatwerk Reizigersgeneeskunde 2022 - lokatie: Tiel (NL)

Schildklierfunctiestoornissen - lokatie:

Behandeling van hersenmetastasen bij longkanker - lokatie: Zwolle (NL)

Diabetes Overleg 2022 - lokatie: Amsterdam (NL)

Neuropathische pijn bij diabetes (Hot & Happening) - lokatie: Dordrecht (NL)

Trauma Nursing Core Course - Provider - lokatie: Stompetoren (NL)

Webinar PTSS - lokatie:

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

Diabetes Kennis Netwerk, thema GLP-1 - lokatie:

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie:

Reanimatie: what's new? - lokatie:

Verpleegkundige gerontologie en geriatrie - lokatie: Nijmegen (NL)

Arboverpleegkundige - lokatie: Nijmegen (NL)

Individueel Zorgplan in de kinderpalliatieve zorg. - lokatie:

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes Overleg 2022 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Ergocoach Zorg, 4-daagse training - lokatie: Tiel (NL)

Workshop: carousel verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Zoetermeer (NL)

Comorbiditeit bij volwassenen met autisme - lokatie: Amersfoort (NL)

Diabetes Kennis Netwerk, thema GLP-1 - lokatie:

Landelijk congres (Leerhuis) aanpak ouderenmishandeling - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass infectieziekten - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Try-out Integrale gezondheidszorg - lokatie: Hemmen (NL)

(online) Symposium DRCP (Dutch Rare Cancer Platform) - lokatie:

Cursus Kwaliteitsverpleegkundige - lokatie: Leiderdorp (NL)

NRR BIC PBLS instructeur (verkorte cursus voor BLS instructeur) - lokatie: Haarlem (NL)

Praktijkopleider in de gezondheidszorg - lokatie: Leiden (NL)

Verdiepingscursus Praktische Diabeteszorg voor verzorgenden - lokatie: Zeist (NL)

Meldcode Huiselijk Geweld - lokatie: Hoorn (NL)

Expertisedag voor de jeugdverpleegkundige 2022 - lokatie: 3521 AL (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Hengelo (NL)

Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar PTSS - lokatie:

Basic Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

Basic Life Support - lokatie: Stompetoren (NL)

NVPO Congres 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Opleiding tot verpleegkundig kwaliteitscoach - lokatie: Zeist (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Symposium Zorg rond de pasgeborene - Een start zonder stress; onze verantwoordelijkheid - lokatie: Ede (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (48 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Hypogonadisme bij mannen - lokatie:

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Traumatische bevallinsgervaringen - lokatie: 3521 AL (NL)

Zwachtelen vaardigheidstraining - lokatie: Herten (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Injecteren - lokatie:

Cursus Injecteren - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Minisymposium Wijkverpleging - lokatie: Nijmegen (NL)

VBHC Green Belt Track 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Epilepsie - lokatie: Hoorn (NL)

Workshop: carousel verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Zoetermeer (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Waalre (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Trauma Nursing Core Course - Provider - lokatie: Stompetoren (NL)

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid - lokatie: Ede (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - Editie 2022 - lokatie: Eindhoven (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Workshop: carousel verpleegtechnische vaardigheden - lokatie: Nieuwegein (NL)

Cursus Voorbehouden en risicovolle handelingen: Enteraal - lokatie:

VBHC Masterclasses 2022 - lokatie: Utrecht (NL)