13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Aandachtsveldersoverleg Diabetes
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Behandelen van diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - On demand webinar
Benchmark diabetes over 2019
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Bijwerkingen - Ouderenzorg
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
Breng beweging in de praktijk
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
CampusMed Diabetes
Cardiovasculair risico en lipiden management: hoe ver wil je gaan?
Cardiovasculair risicomanagement voor patienten met diabetes type 2
CVRM - Poh-educa.nl
De wijkverpleegkundige: vijf jaar in de Zorgverzekeringswet! Over de verpleegkundige indicatiestelling in de Zvw
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
Diabetische retinopathie - Poh-educa.nl
diabetische voetzorg - deel 2
Dialyse en Diabetes; weggespoelde interesse?
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
E-congres 2019: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning CVRM voor gevorderden
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning: Optimaliseer jouw zorg voor BOPP (baby's van ouders met psychische problematiek)
E-learning: Time in Range in de praktijk, nut of noodzaak?
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Evidence Based Practice
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert DA Ziekenhuis: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert hbo VVH: 17. Wondverzorging
e-Xpert mbo: Medisch rekenen niveau 4 - 11. Compleet
e-Xpert VBH: Blaasspoelen
e-Xpert VBH: Bronchiaal Toilet
e-Xpert VBH: Inbrengen neusmaagsonde
e-Xpert VBH: Injecteren
e-Xpert VBH: Insuline toedienen
e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: Diabetes
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Hypertensie
E-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Insulinetoediening
e-Xpert VVT: Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken
e-Xpert VVT: Medisch Rekenen
e-Xpert VVT: Negatieve Druktherapie
e-Xpert VVT: Nierfalen
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Rapporteren
e-Xpert: 01. EBP - Achtergrond Evidence Based Practice
e-Xpert: 08. EBP - Opstellen van een CAT
e-Xpert: Anatomie & Fysiologie - Zintuiglijk stelsel
e-Xpert: Atherosclerose
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Cardiale farmacotherapie
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: Diabetes gravidarum
e-Xpert: Hypertensie
e-Xpert: NANDA
e-Xpert: Voedingsstoffen en brandstoffen
e-Xpert: VVT: Bloedglucose meten (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Hygiene (Meandergroep Zuid-Limburg)
e-Xpert: VVT: Insulinetoediening (Gemiva)
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Zenuwstelsel
e-Xpert: Zwangerschap en bevalling
Gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg / ABFE
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Herkennen van irreële ziekte percepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Hoe pakken we de chronische diabeteszorg in tijden van COVID-19 weer op?
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Koolhydraat beperkt werkt
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
On demand web-tv ADA Highlights 2018
On demand web-tv ADA Highlights 2019
On demand web-tv ADA Highlights 2020
On-demand webcast EASD Highlights 2019
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv EASD Highlights 2018
On-demand web-tv Insulinetherapie: what's new?
On-demand web-tv Pijn bij diabetes: diabetische pijnlijke neuropathie (DPN) en kwaliteit van leven
On-demand web-tv Van standaardzorg naar personalized care bij DM2
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Outbreak Module
PIN ADEPD 2020
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
State of the Art Webinar Diabetes 2020
TVBZorg-1A Diabetes zorg
TVBZorg-1B Diabetes zorg
TVBZorg-2A Diabetes zorg
TVBZorg-2B Diabetes zorg
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Webcast lage rug - Practicum
Webinar Praktisch gebruik van SGLT-2 remmers
Webinar Sensortechnologie en het optimaal instellen van uw Diabetespatiënt
Webinar Update sensortechnologie bij diabetes
Webinar: Een patiënt in beeld
WebTV Diabeteszorg in de 1e lijn - Samenwerken en maatwerk leveren
WebTV Hypoglykemie in uw dagelijkse praktijk
Web-tv NIV-richtlijn DM2 - voor diabetesverpleegkundigen
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Wet zorg en dwang - algemeen
Wet zorg en dwang - gehandicaptenzorg
Wijkgericht Werken

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

refereeravond sociale geneeskunde ggd ijsselland 'Kom uit je hok' - lokatie: Zwolle (NL)

Update farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 - lokatie: Roosendaal (NL)

Virtueel Communiceren & Presenteren met meer impact binnen de Healthcare - lokatie:

16e Langerhanssymposium 2020 ONLINE - De Diabeteswereld Draait Door - lokatie: Ede (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe CNS en CVRM richtlijnen gefilterd naar casüistiek - lokatie: Spijkenisse (NL)

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Leeuwarden (NL)

Nascholing Voetzorg - lokatie: Den Haag (NL)

ONLINE Startcursus Insulinetherapie in de 1e lijn, Modules 1&2 - 2020-2021 - lokatie: Zeist (NL)

Scholing geïntegreerde zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Zwolle (NL)

DEMEDICALISEREN BIJ DM TYPE 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes kennis en motivational interviewing - lokatie: Heerlen (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2020 - lokatie: Breda (NL)

Extrafijne formulering - lokatie:

Online Congres - Hoogbegaafdheid - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Training MBT en Sociotherapie - lokatie: Breda (NL)

Opleiding Energetic SoundTouch - lokatie: Breda (NL)

Opleiding Soundhealing - lokatie: Breda (NL)

DEMEDICALISEREN BIJ DM TYPE 2 - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe CNS en CVRM richtlijnen gefilterd naar casüistiek - lokatie: Dordrecht (NL)

Extrafijne formulering - lokatie:

Gedragsverandering en zelfmanagement - lokatie: Groningen (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Hilversum (NL)

Dutch Obesity Academy - lokatie: Rotterdam (NL)

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Koolhydraatbeperking S,M,L. Welke maat heeft je cliënt? - lokatie: Buren (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Plenaire CPT 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Post PROSCA - lokatie: Spier (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Nijmegen (NL)

Startcursus insulinetherapie in de eerste lijn 2019, 2020 - lokatie: Soest (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Palliatieve zorg tijdens corona - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Roosendaal (NL)

14e Nationale Symposium Zoönosen - lokatie:

8e Landelijke Valsymposium - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

Nationaal POH Congres - lokatie: Ede (NL)

Post PROSCA - lokatie: Breukelen (NL)

Rouw en verlies - lokatie:

BHV Herhalingscursus - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Injectietechnieken workshop - lokatie:

Jong en depressief! - lokatie: Enschede (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Praktische diabeteszorg - verdiepingscursus - lokatie: Nijmegen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Samen beslissen met gebruik van zorguitkomsten - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Apeldoorn (NL)

Suïcidaal gedrag en suïcide-preventie - lokatie: Doetinchem (NL)

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Diabetes kennis en motivational interviewing - lokatie: Dordrecht (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2020 - lokatie: Nieuwerkerk aan den IJssel (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Palliatieve zorg tijdens corona - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Groningen (NL)

Verpleegkundig Symposium Prostaatkanker- Shared Decision Making en de (psychologische) zorg van prostaatkankerpatiënten - lokatie: Breda (NL)

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Palliatieve zorg en euthanasie - lokatie: Apeldoorn (NL)

PICC lijn zorg, Tracheacanule zorg, Zuurstoftherapie - lokatie: Hilversum (NL)

basis continentie absorberend - lokatie: Maarssen (NL)

Herziene NHG-Standaard astma bij volwassenen - lokatie: Velp (NL)

Post PROSCA - lokatie: Nijmegen (NL)

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie:

V&VN Oncologiedagen - live webinars - lokatie:

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

Inspiratiebijeenkomst Samen Beslissen met TOPICS-SF - lokatie: Utrecht (NL)

METS GIC - lokatie: Bilthoven (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Alkmaar (NL)

Basistraining Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Je belangrijkste rol: Werkbegeleider zijn! - lokatie: Ede (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Opsporing oogafwijking, lengtegroei, borging gehoor, advies vroege pinda en ei-introductie - lokatie: Geldermalsen (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Leiden (NL)

Alpha Omega Congres 2020 - lokatie: Bunnik (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes subtypering: verdieping en vertaling naar de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Injectietechnieken workshop - lokatie:

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Roermond (NL)

Neuroten, zenuwpezen en bangeriken uit de schaduw - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Den Haag (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Tilburg (NL)

Diabetes kennis en motivational interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2020 - lokatie: Oostzaan (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Tilburg (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Hengelo (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Opsporing oogafwijking, lengtegroei, borging gehoor, advies vroege pinda en ei-introductie - lokatie: Geldermalsen (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Maastricht (NL)

Webinar: AstraZeneca Longdag – het webinar - lokatie:

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

De DO'S en de DONT'S van de triage, Basis Training Triage voor Verpleegkundigen - lokatie:

Diabetes kennis en motivational interviewing - lokatie: Doetinchem (NL)

Injectietechnieken workshop - lokatie:

Online Congres - ACEs: nadelige jeugdervaringen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Wassenaar (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Dordrecht (NL)

PICC lijn zorg, Tracheacanule zorg, Zuurstoftherapie - lokatie: Hilversum (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Eindhoven (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Injectietechnieken workshop - lokatie:

Klinische les gordelroos - lokatie:

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Personen met verward gedrag in beeld - lokatie: Zeist (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Hengelo (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Test NCJ - lokatie: Utrecht (NL)

‘Handreiking kwetsbare ouderen in de 1e lijn (CNS, HVZ en DM)’ - lokatie: Rotterdam (NL)

Complexe dementiezorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Online Congres - Emoties en emotieregulatie - lokatie: Utrecht (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Roermond (NL)

ONLINE Startcursus Insulinetherapie in de 1e lijn, Module 3 - 2020-2021 - lokatie: Zeist (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2020 - lokatie: Nootdorp (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

Thema Avond Langerhans Diabetes en de organen - lokatie: Middelburg (NL)

Wzd op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Groningen (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Injectietechnieken workshop - lokatie:

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Assen (NL)

Congres: Het Diabeteszorg Congres - lokatie: Ede (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Diabetes kennis en motivational interviewing - lokatie: Enschede (NL)

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie:

Amsterdam Virtual Live Endoscopy 2020 - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Ridderkerk (NL)

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Thema Avond Langerhans Diabetes en de organen - lokatie: Middelburg (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

VBHC Masterclasses 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Almelo (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Nijmegen (NL)

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie: Zwolle (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Haarlem (NL)

Basisopleiding ACT Pijnverpleegkundigen - lokatie: Bunnik (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Dordrecht (NL)