Complexe Diabetescasuïstiek Deel 1 - lokatie: Amsterdam (NL)

Back on Track - lokatie: Arnhem (NL)

Complexe Diabetescasuïstiek Deel 1 - lokatie: Amsterdam (NL)

Expeditie in de Jungle van polyfarmacie - lokatie: Almelo (NL)

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Complexe Diabetescasuïstiek Deel 1 - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Expeditie in de Jungle van polyfarmacie - lokatie: Almelo (NL)

Koolhydraatbeperking S,M,L. Welke maat heeft je cliënt? - lokatie: Breda (NL)

Live webinar: Obesitas, kinderen en COVID-19 - lokatie:

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe CNS en CVRM richtlijnen gefilterd naar casüistiek - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Langerhans themaavond Flash glucose monitoring - lokatie: Middelburg (NL)

Complexe Diabetescasuïstiek Deel 1 - lokatie: Amsterdam (NL)

Complexe Diabetescasuïstiek Deel 1 - lokatie: Amsterdam (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek - lokatie: Duiven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Zinspiratiemiddag - lokatie: Huissen (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Herhaling Ploegleider 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Back on Track - lokatie: Arnhem (NL)

Complexe Diabetescasuïstiek Deel 1 - lokatie: Amsterdam (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

De ingewikkelde zorg bij CVRM - lokatie: Middelburg (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Veldhoven (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

Bewegen als medicijn bij Diabetes - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Koolhydraatbeperking S,M,L. Welke maat heeft je cliënt? - lokatie: Vlissingen (NL)

Live web-tv ADA Highlights 2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Complexe Diabetescasuïstiek Deel 1 - lokatie: Amsterdam (NL)

Complexe Diabetescasuïstiek Deel 1 - lokatie: Amsterdam (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Complexe Diabetescasuïstiek Deel 1 - lokatie: Amsterdam (NL)

DIGITALISERING IN DE ZORG - lokatie: Zeist (NL)

Ishika Nursing - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Refereeravond "Post IC Syndroom: er is leven na de IC! - lokatie:

Webinar COVID-19 Ruim drie maanden later en nu? - lokatie: Amersfoort (NL)

Complexe Diabetescasuïstiek Deel 1 - lokatie: Amsterdam (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Haarlem (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Tiel (NL)

IBD en intimiteit - lokatie:

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Aandachtsveldersoverleg Diabetes
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Behandelen van diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - On demand webinar
Benchmark diabetes over 2019
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Bijwerkingen - Ouderenzorg
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
Breng beweging in de praktijk
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
CampusMed Diabetes
Cardiovasculair risicomanagement voor patienten met diabetes type 2
CareUp - Verpleegtechnische handelingen e-learning
CVRM - Poh-educa.nl
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
Diabetische retinopathie - Poh-educa.nl
diabetische voetzorg - deel 2
Dialyse en Diabetes; weggespoelde interesse?
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
E-congres 2019: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning CVRM voor gevorderden
E-learning DSM 5
E-learning Hypoglykemie
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning: Transitie ouderschap en hechtingsproces
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert hbo VVH: 17. Wondverzorging
e-Xpert mbo: Medisch rekenen niveau 4 - 11. Compleet
e-Xpert VBH: Blaasspoelen
e-Xpert VBH: Bronchiaal Toilet
e-Xpert VBH: Inbrengen neusmaagsonde
e-Xpert VBH: Injecteren
e-Xpert VBH: Insuline toedienen
e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: Diabetes
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Hypertensie
E-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Insulinetoediening
e-Xpert VVT: Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken
e-Xpert VVT: Medisch Rekenen
e-Xpert VVT: Negatieve Druktherapie
e-Xpert VVT: Nierfalen
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Rapporteren
e-Xpert: 01. EBP - Achtergrond Evidence Based Practice
e-Xpert: 08. EBP - Opstellen van een CAT
e-Xpert: Anatomie & Fysiologie - Zintuiglijk stelsel
e-Xpert: Atherosclerose
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Cardiale farmacotherapie
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: Diabetes gravidarum
e-Xpert: Hypertensie
e-Xpert: Voedingsstoffen en brandstoffen
e-Xpert: VVT: Bloedglucose meten (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Hygiene (Meandergroep Zuid-Limburg)
e-Xpert: VVT: Insulinetoediening (Gemiva)
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Zenuwstelsel
e-Xpert: Zwangerschap en bevalling
Gebruik hulpmiddelen verplaatsen cliënten
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Hoe pakken we de chronische diabeteszorg in tijden van COVID-19 weer op?
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
On demand web-tv ADA Highlights 2018
On demand web-tv ADA Highlights 2019
On-demand webcast EASD Highlights 2019
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv EASD Highlights 2018
On-demand web-tv Insulinetherapie: what's new?
On-demand web-tv Pijn bij diabetes: diabetische pijnlijke neuropathie (DPN) en kwaliteit van leven
On-demand web-tv Van standaardzorg naar personalized care bij DM2
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
PIN ADEPD 2020
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
State of the Art Webinar Diabetes 2020
Test
TVBZorg-1A Diabetes zorg
TVBZorg-1B Diabetes zorg
TVBZorg-2A Diabetes zorg
TVBZorg-2B Diabetes zorg
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Volumed µVP7000 Classic Plus | Arcomed
Webcast lage rug - Practicum
Webinar Update sensortechnologie bij diabetes
WebTV Diabeteszorg in de 1e lijn - Samenwerken en maatwerk leveren
WebTV Hypoglykemie in uw dagelijkse praktijk
Web-tv NIV-richtlijn DM2 - voor diabetesverpleegkundigen
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wijkgericht Werken

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Beverwijk (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Haarlem (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Beverwijk (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Haarlem (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Summerschool 2020: Zigeving in de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Cursus ‘Grip op Gezondheid’; een gespreksmethode die is gebaseerd op de Participatieve Aanpak - lokatie:

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Wassenaar (NL)

POP APK voor Verzorgenden & Verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Nuenen (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Vasculaire Specialisatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Casemanagement Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: De Bilt (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Mythen, Missers & Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen 2020 - lokatie: Tiel (NL)

Gewichtloze communicatie, therapietrouw bij diabetes type 2 - lokatie: Harderwijk (NL)

Casemanagement Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

Update farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 - lokatie: Ridderkerk (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

cognitieve gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

cognitieve gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Bedrijfskunde - lokatie: Alkmaar (NL)

Symposium ' Probleemgedrag in de ouderenzorg: samen staan we sterker - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Ede (NL)

Compassie in de zorg - lokatie: Vught (NL)

HBO geaccrediteerde opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ICC op 4e dinsdag in september "Klinische uitdagingen binnen IBD" - lokatie:

Jaaropleiding Aromazorg in de Zorg Wernhout JLW - lokatie: Wernhout (NL)

Jaaropleiding Aromazorg in de Zorg Wernhout JLW - lokatie: Wernhout (NL)

Thema Avond Langerhans Diabetes en de organen - lokatie: Arnemuiden (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Wageningen (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Wageningen (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Farmacotherapie bij Schildklieraandoeningen, andere co-morbiditeiten en bariatrische chirurgie Update - lokatie: Zwolle (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek - lokatie: Sassenheim (NL)

Nascholing nieuwe stijl - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Berg en Dal (NL)

Vervolgopleiding Wondverpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: De Bilt (NL)

AMLS Provider Course - lokatie: Harderwijk (NL)

Nascholing nieuwe stijl - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Culemborg (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Culemborg (NL)

Farmacotherapie bij Schildklieraandoeningen, andere co-morbiditeiten en bariatrische chirurgie Update - lokatie: Veenendaal (NL)

Masterclass Ulcus Cruris 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Focus op Oxytocine - lokatie: Otterlo (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Arnhem (NL)

Verdieping leerlijn wijkverpleegkundige, regisseur van wijkzorg - lokatie:

Kinderdermatologie - lokatie: Arnhem (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Nijkerk (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Nijkerk (NL)

Virtueel: 11e Borstkanker Behandeling Beter symposium - lokatie:

Nationale Diabetes Dag 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek - lokatie: Hengelo (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Update farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 - lokatie: Roosendaal (NL)

Versterken eigen regie voor en door verpleeghuismedewerkers - lokatie:

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Versterken eigen regie voor en door wijkzorgmedewerkers - lokatie:

Startcursus insulinetherapie in de eerste lijn 2019, 2020 - lokatie: Soest (NL)

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Verdieping leerlijn Kwaliteitsverpleegkundige in het Verpleeghuis - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Vervolgopleiding Wondverpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Vasculaire Specialisatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Nationaal Diabetesverpleegkundigen Congres 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Vasculaire Specialisatie - lokatie: Rotterdam (NL)

symposium Hematologie; Keynote en Casuïstiek - lokatie: Eelderwolde (NL)

12e Twents Hematologie Symposium - lokatie: Delden (NL)