autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Dordrecht (NL)

Farmacotherapie Lipideverlagende middelen, antistolling en antiarrythmica - lokatie: Hengelo (NL)

Scholing MDL Oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Startcursus insulinetherapie in de eerste lijn 2019, 2020 - lokatie: Soest (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

cursus Urologie - lokatie: Utrecht (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Geldrop (NL)

Gecombineerde Leefstijlinterventie - lokatie: Utrecht (NL)

GGZ College: Moeilijke kinderen of een ingewikkelde maatschappij? - lokatie: Leeuwarden (NL)

Thema-avond Diabetes - lokatie: Naaldwijk (NL)

Expeditie in de Jungle van polyfarmacie - lokatie: Grou (NL)

FEA Scholing Atriumfibrilleren V&VN en VS - lokatie: Wierden (NL)

Verdiepingscursus Insulinetherapie - lokatie: Oosterhout (NL)

Advance Care Planning in de kindergeneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Insulinetherapie in de 1e lijn 2018-2019 - lokatie: Akersloot (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Ede (NL)

2e Nationaal Obesitas Symposium 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

5-steps fysieke 2-daagse basistraining - lokatie: Almelo (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

32e Max Taks Vaatsymposium - lokatie: Doetinchem (NL)

Farmacotherapie bij Schildklieraandoeningen, andere co-morbiditeiten en bariatrische chirurgie - lokatie: Cuijk (NL)

Insulinediploma 2020: Starten met Insuline - lokatie: Wassenaar (NL)

Nier in Vizier! - De nieuwe NHG-Standaard chronische nier schade en samenwerking huisarts/praktijkondersteuner. - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Thema avond 2020 Diabetes en de organen - lokatie: Utrecht (NL)

Expeditie in de jungle van Osteoporose - lokatie: Hengelo (NL)

Verpleegkundig College - lokatie:

Denk Lipo - lokatie: Harderwijk (NL)

POH Ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Volwassen reanimatie en AED cursus - lokatie: Tiel (NL)

Vroegsignalering en ondersteuning van de (on)veilige band tussen ouders en het jonge kind. - lokatie: Utrecht (NL)

Bewegen tussen de lijnen - lokatie: Assen (NL)

Cardiovasculair risico en lipiden management: hoe ver wil je gaan? - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Rotterdam (NL)

GERIATRIE - lokatie: Apeldoorn (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Post-hbo opleiding Diabetsverpleegkunde 21 BGV 19-20 - lokatie:

Assessorentraining - lokatie:

Farmacotherapie bij Schildklieraandoeningen, andere co-morbiditeiten en bariatrische chirurgie - lokatie: Roosendaal (NL)

De ingewikkelde zorg bij CVRM - lokatie: Noordgouwe (NL)

Expeditie in de Jungle van polyfarmacie - lokatie: Spier (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshopavond samenwerking GGD afdelingen - lokatie: Rosmalen (NL)

Expeditie in de Jungle van polyfarmacie - lokatie: Duiven (NL)

Mantelzorgconsulent - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

De ingewikkelde zorg bij CVRM - lokatie: Arnemuiden (NL)

Kennismarkt Bewustwording in contact - lokatie: Nijmegen (NL)

Praktijkverpleegkundige / Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (PVK/POH) - verkort traject - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Over Rouw gesproken - lokatie: Rijswijk (NL)

Breng beweging in de wijk - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Expeditie in de Jungle van polyfarmacie - lokatie: Groningen (NL)

Praktijkverpleegkundige / Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (PVK/POH) - verkort traject - lokatie: Apeldoorn (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Nijmegen (NL)

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) - lokatie: Nijmegen (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Rotterdam (NL)

Decubitus & Positionering - lokatie: Oisterwijk (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Leren reflecteren - lokatie: Harderwijk (NL)

We bouwen de brug waarover we lopen ... - lokatie: Haarlem (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Aandachtsveldersoverleg Diabetes
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Basisinformatie PrEP
Behandelen van diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - On demand webinar
Benchmark diabetes over 2019
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
Breng beweging in de praktijk
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
CampusMed Diabetes
Cardiovasculair risicomanagement voor patienten met diabetes type 2
Carrousel Voorbehouden en Risicovolle Handelingen
CVRM - Poh-educa.nl
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
Diabetische retinopathie - Poh-educa.nl
Dialyse en Diabetes; weggespoelde interesse?
Digitale Leerweken 2018 (VSR - V&VN)
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
eBROK voor researchverpleegkundigen
E-congres 2019: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Hypoglykemie
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning Verpleegkundig Leiderschap
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert mbo: Medisch rekenen niveau 4 - 11. Compleet
e-Xpert VBH: Blaasspoelen
e-Xpert VBH: Bronchiaal Toilet
e-Xpert VBH: Inbrengen neusmaagsonde
e-Xpert VBH: Injecteren
e-Xpert VBH: Insuline toedienen
e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: Diabetes
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Hypertensie
E-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Insulinetoediening
e-Xpert VVT: Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken
e-Xpert VVT: Medisch Rekenen
e-Xpert VVT: Negatieve Druktherapie
e-Xpert VVT: Nierfalen
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Rapporteren
e-Xpert: 01. EBP - Achtergrond Evidence Based Practice
e-Xpert: 08. EBP - Opstellen van een CAT
e-Xpert: Anatomie & Fysiologie - Zintuiglijk stelsel
e-Xpert: Atherosclerose
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Cardiale farmacotherapie
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: Diabetes gravidarum
e-Xpert: Hypertensie
e-Xpert: Voedingsstoffen en brandstoffen
e-Xpert: VVT: Bloedglucose meten (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Hygiene (Meandergroep Zuid-Limburg)
e-Xpert: VVT: Insulinetoediening (Gemiva)
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Zenuwstelsel
e-Xpert: Zwangerschap en bevalling
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Hartmann Handhygiëne Ziekenhuizen
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Leergang palliatieve zorg voor verzorgenden
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
On demand web-tv ADA Highlights 2018
On demand web-tv ADA Highlights 2019
On-demand webcast EASD Highlights 2019
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv EASD Highlights 2018
On-demand web-tv Insulinetherapie: what's new?
On-demand web-tv Pijn bij diabetes: diabetische pijnlijke neuropathie (DPN) en kwaliteit van leven
On-demand web-tv Van standaardzorg naar personalized care bij DM2
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Reanimatie herhaling 2020
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Test
Toets counselingsvaardigheden prenatale screening
TVBZorg-1A Diabetes zorg
TVBZorg-1B Diabetes zorg
TVBZorg-2A Diabetes zorg
TVBZorg-2B Diabetes zorg
Veilige Medicatie
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Webcast lage rug - Practicum
Webinar Update sensortechnologie bij diabetes
WebTV Diabeteszorg in de 1e lijn - Samenwerken en maatwerk leveren
WebTV Hypoglykemie in uw dagelijkse praktijk
Web-tv NIV-richtlijn DM2 - voor diabetesverpleegkundigen
Wijkgericht Werken

opleiding Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) - lokatie: Utrecht (NL)

Langerhans themaavond Flash glucose monitoring - lokatie: Heinkenszand (NL)

Complexe Diabeteszorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Diabetes kennis - lokatie: Den Haag (NL)

Fysieke Belasting bij Verplaatsing in Bed - lokatie: Heerenveen (NL)

Keuzedeel Verplegende en verpleegtechnische handelingen K0119 - lokatie: Doetinchem (NL)

Scholing Dokterscoop Persoonsgerichte zorg in Kom Verder traject en aanbod gecombineerde leefstijl interventie (GLI) - lokatie: Joure (NL)

Themabijeenkomst acute geboortezorg - lokatie: Tilburg (NL)

Diabetes kennis en motivational interviewing - lokatie: Den Haag (NL)

Nationaal Diabetesverpleegkundigen Congres 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Yuceltraining - lokatie: Baarn (NL)

Basistraining zorgplan maken met Mikzo of Omaha - lokatie: Meppel (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

SPV opleiding - lokatie: Groningen (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

FGM in de 1e lijn - lokatie: De Bilt (NL)

Minisymposium hartfalen: Nieuws in hartfalenland - lokatie: Maastricht (NL)

Onderwijssymposium Toxicologie - lokatie: Leeuwarden (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

16de Amsterdam UMC nascholing voor Diabetes Verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Decubitus & Positionering - lokatie: Oisterwijk (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek - lokatie: Hengelo (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Nijmegen (NL)

Back on Track - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Symposium Diabeteszorg in de HAP anno 2020 - lokatie: Tilburg (NL)

Minisymposium en AAV-V&VN reumatologie - lokatie: Utrecht (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Wageningen (NL)

CAHAG | Fenotypering astma - lokatie: Heinkenszand (NL)

De nieuwe CNS en CVRM richtlijnen gefilterd naar casüistiek - lokatie: Ridderkerk (NL)

GCP cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Trauma en psychose - lokatie: Enschede (NL)

Back on Track - lokatie: Groningen (NL)

Empowerment en cliëntgericht werken - lokatie: Almelo (NL)

Praktijkverpleegkundige / Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (PVK/POH) - verkort traject - lokatie: Amstelveen (NL)

Training BOB en scenariodenken - lokatie: Zeist (NL)

Training Resultaatgericht Intern Auditeren (RIA) - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'Goed in gesprek" sociale veiligheid - lokatie: Arnhem (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Zinspiratiemiddag - lokatie: Vught (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Breda (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Breda (NL)

Injectietechnieken workshop - lokatie: Nieuwerkerk aan den IJssel (NL)

Inspiration Day 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

V-Power - lokatie: Broek in Waterland (NL)

Back on Track - lokatie: Gouda (NL)

Praktijkverpleegkundige / Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (PVK/POH) - verkort traject - lokatie: Tilburg (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Stomazorg - lokatie: Huizen (NL)

Levensreddend handelen binnen de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Barchem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Barchem (NL)

Langerhans themaavond Flash glucose monitoring - lokatie: Arnemuiden (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Farmacotherapie Lipideverlagende middelen, antistolling en antiarrythmica - lokatie: Groningen (NL)

Complexe Diabetescasuïstiek Deel 1 - lokatie: Horst (NL)

Geklier in de eerste lijn: ontwikkelingen in de endocrinologie - lokatie: Assen (NL)

Masterclass Vroegsignalering Eetstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Update farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 - lokatie: Ridderkerk (NL)

Fit for Care Symposium 2020 - lokatie: Houten (NL)

Zorg en Welzijn - Congres Wijkteams 2020 - lokatie: Ede (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

CCU verdiepingsmodule Regionale Cardiac Care scholing - lokatie: Zwolle (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Tilburg (NL)

Hechting bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Farmacotherapie:Afwijkingen in het bloedbeeld, antibiotica en levensfasen en farmacotherapie (DL6) - lokatie: Oostzaan (NL)

Back on Track - lokatie: Nijmegen (NL)

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek - lokatie: Ugchelen (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Insulinediploma 2020: Starten met Insuline - lokatie: Hengelo (NL)

57e Gynaecongres Pijlerdagen (VPG, FMG, Oncologie, Gynaecologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

V-Power - lokatie: Sevenum (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass 'Professionele Nabijheid' - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Zelfzorg - lokatie: Zeist (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Rotterdam (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Update farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 - lokatie: Roosendaal (NL)

Opfristraining Praktijkexaminatoren - lokatie: Doetinchem (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek - lokatie: Duiven (NL)

NVK Congres 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Masterclass normaal gesproken - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Zinspiratiemiddag - lokatie: Huissen (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Dutch Liver Week 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

5-steps fysieke 2-daagse basistraining - lokatie: Ede (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Workshop 'Goed in gesprek" sociale veiligheid - lokatie: Arnhem (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Apeldoorn (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Bewegen als medicijn bij Diabetes - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Wassenaar (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Assessorentraining - lokatie:

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: De Bilt (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Gewichtloze communicatie, therapietrouw bij diabetes type 2 - lokatie: Harderwijk (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Masterclass Vroegsignalering Eetstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Assessorentraining - lokatie:

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Workshop 'Goed in gesprek" sociale veiligheid - lokatie: Arnhem (NL)

Thema Avond Langerhans Diabetes en de organen - lokatie: Arnemuiden (NL)

Transmuraal wondcongres - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Farmacotherapie bij Schildklieraandoeningen, andere co-morbiditeiten en bariatrische chirurgie Update - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Wijkverpleging - lokatie: Utrecht (NL)

10e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: Apeldoorn (NL)

Farmacotherapie bij Schildklieraandoeningen, andere co-morbiditeiten en bariatrische chirurgie Update - lokatie: Veenendaal (NL)

Masterclass Ulcus Cruris 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass 'Professionele Nabijheid' - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Workshop 'Goed in gesprek" sociale veiligheid - lokatie: Arnhem (NL)

BeLEEF IJsselHospices- Ervaar waarom de zintuigen zinvol zijn! - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Pijn (na)scholing afdeling Anesthesiologie FG / Vlietland - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Nationale Diabetes Dag 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek - lokatie: Hengelo (NL)

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Kwaliteitsavond Knooppunt Ketenzorg Ouderenzorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Startcursus insulinetherapie in de eerste lijn 2019, 2020 - lokatie: Soest (NL)

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Kwaliteitsavond Knooppunt Ketenzorg Ouderenzorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

10e Lagerhuisdebat Leverziekten - lokatie: Utrecht (NL)

CCU verdiepingsmodule Regionale Cardiac Care scholing - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

10e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)