Nieuwe richtlijnen CVRM & Nieuwe middelen Diabetes Mellitus in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Aandachtsveldersoverleg Diabetes
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Benchmark diabetes over 2019
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Bijwerkingen - Ouderenzorg
Bloedglucose meten en insuline toedienen
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
Breng beweging in de praktijk
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
CampusMed Diabetes
Cardiovasculair risico en lipiden management: hoe ver wil je gaan?
Cardiovasculair risicomanagement voor patienten met diabetes type 2
CASPIR Online 2020
CLL-update 2020
CVRM - Poh-educa.nl
De Basis op orde
De ideale inhalator bestaat! Feit of fabel?
Delier (2019) E-Learning
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Diabetes en insuline injecteren
Diabetes voetzorg - deel 1
Diabetische retinopathie - Poh-educa.nl
diabetische voetzorg - deel 2
Dialyse en Diabetes; weggespoelde interesse?
Digitale Leerweken 2021 - V&V en VSR
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
E-CME: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
E-congres 2019: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning COVID-19-vaccinatie
E-learning CVRM voor gevorderden
E-learning DSM 5
E-learning Fysieke belasting bij verplaatsen in bed (en het gebruik van glijzeilen/glijlakens)
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning Very Brief Advice bij de behandeling van rookverslaving
E-learning: Time in Range in de praktijk, nut of noodzaak?
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Evidence Based Practice
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert DA Ziekenhuis: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert hbo VVH: 17. Wondverzorging
e-Xpert mbo: Medisch rekenen niveau 4 - 11. Compleet
e-Xpert VBH: Blaasspoelen
e-Xpert VBH: Bronchiaal Toilet
e-Xpert VBH: Inbrengen neusmaagsonde
e-Xpert VBH: Injecteren
e-Xpert VBH: Insuline toedienen
e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: Diabetes
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Hypertensie
E-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Insulinetoediening
e-Xpert VVT: Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken
e-Xpert VVT: Medisch Rekenen
e-Xpert VVT: Negatieve Druktherapie
e-Xpert VVT: Nierfalen
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Rapporteren
e-Xpert: 01. EBP - Achtergrond Evidence Based Practice
e-Xpert: 08. EBP - Opstellen van een CAT
e-Xpert: Anatomie & Fysiologie - Zintuiglijk stelsel
e-Xpert: Atherosclerose
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Cardiale farmacotherapie
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: Diabetes gravidarum
e-Xpert: Hypertensie
e-Xpert: NANDA
e-Xpert: Voedingsstoffen en brandstoffen
e-Xpert: VVT: Bloedglucose meten (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Hygiene (Meandergroep Zuid-Limburg)
e-Xpert: VVT: Insulinetoediening (Gemiva)
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Zenuwstelsel
e-Xpert: Zwangerschap en bevalling
Extrafijne formulering OnDemand
Gecombineerde Leefstijl Interventie
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Hoe pakken we de chronische diabeteszorg in tijden van COVID-19 weer op?
infectiepreventie in verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen
Interstitiële longziekten
Interstitiële Longziekten - Module 3: Longfibrose: Diagnostiek & behandeling
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Klinisch redeneren cardiovasculair systeem
Klinisch redeneren respiratoir systeem
Koolhydraat beperkt werkt
Lipohypertrofie bij diabetes
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nieuwe richtlijnen astma
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met Coronavirus
On demand web-tv ADA Highlights 2018
On demand web-tv ADA Highlights 2019
On demand web-tv ADA Highlights 2020
On-demand webcast EASD Highlights 2019
On-demand webcast EASD Highlights 2020
On-demand webcast Personalised healthcare in de huisartspraktijk - Je gaat het zien als je het doorhebt
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv EASD Highlights 2018
On-demand web-tv Insulinetherapie: what's new?
On-demand web-tv Pijn bij diabetes: diabetische pijnlijke neuropathie (DPN) en kwaliteit van leven
On-demand web-tv Van standaardzorg naar personalized care bij DM2
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
OZOverbindzorg voor zorgprofessionals in de zorg
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement V&VN
PIN ADEPD 2020
Scholing Digicoach VVT
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
State of the Art Webinar Diabetes 2020
Toetsen voorbehouden handelingen
TVBZorg-1A Diabetes zorg
TVBZorg-1B Diabetes zorg
TVBZorg-2A Diabetes zorg
TVBZorg-2B Diabetes zorg
Vaardigheid katheteriseren van de blaas
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Verpleegtechnische handelingen A (4)
Verpleegtechnische handelingen B (4)
Webcast lage rug - Practicum
Webinar De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd
Webinar Praktisch gebruik van SGLT-2 remmers
Webinar Sensortechnologie en het optimaal instellen van uw Diabetespatiënt
Webinar Update sensortechnologie bij diabetes
Webinar Zorgmodule Diabetische voet
Webinar: Wat gaat het diabetesjaar 2021 brengen? Vele veranderingen in de diabeteszorg
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
WebTV Diabeteszorg in de 1e lijn - Samenwerken en maatwerk leveren
WebTV Hypoglykemie in uw dagelijkse praktijk
Web-tv NIV-richtlijn DM2 - voor diabetesverpleegkundigen
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Werken met de meldcode in de gehandicaptenzorg
Wijkgericht Werken
Zorgverlening bij luchtwegen en gerelateerde problematiek (4)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Maastricht (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Farmacotherapie:Afwijkingen in het bloedbeeld, antibiotica en levensfasen en farmacotherapie (DL6) - lokatie:

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Keer Diabetes 2 om - lokatie:

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Webinar: Leefstijl in de huisartsenpraktijk: wat kan de GGZ leren? - lokatie:

Nier in Vizier! - De nieuwe NHG-Standaard chronische nier schade en samenwerking huisarts/praktijkondersteuner. - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Nieuwe NHG standaard Astma en COPD - lokatie:

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Post-hbo opleiding module Diabetesverpleegkundige Professionele Identiteit en Intervisie DV23 start jan 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Sensortechnologie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

Training Wet zorg en dwang 2 dagdelen - lokatie: Schiedam (NL)

DESG V&VN Farmaco bijeenkomst 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Leiden (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Herhaling BHV + e-learning - lokatie: Winschoten (NL)

Introductiecursus Infant Mental Health - lokatie:

Introductiemodule Zorgtechnologie - lokatie: Enschede (NL)

Maskerbeademing (NPPV) kinderen 0-18 voor professionele zorgverleners - lokatie:

Refereerbijeenkomst herstelgericht werken - lokatie:

Bewegen als medicijn bij Diabetes - lokatie: Utrecht (NL)

Breng beweging in de wijk - lokatie: Arnhem (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Breng beweging in de wijk - lokatie: Arnhem (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Alkmaar (NL)

Keer Diabetes 2 om - lokatie:

Post-hbo opleiding Diabetesverpleegkunde 22 EBP 20-21 DV - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding Diabetesverpleegkundige Klinische Besluitvorming DV23 start jan 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding Diabetesverpleegkundige Verpleegkundig expert 1 DV23 start jan 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

SVP.next - lokatie: Nijmegen (NL)

WCLC & ESMO TeleReview 2020 - lokatie:

Klinisch redeneren - lokatie: Nieuwegein (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

Breng beweging in de wijk - lokatie: Arnhem (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

FGO Webinar Motorische ontwikkeling, Houding & Beweging - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 Module 1 - lokatie:

Guideline Informed Treatment-Personality Disorders (GIT-PD) - lokatie: Enschede (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Webinar: De aanzet tot beweging: van ‘moetivatie’ naar motivatie - lokatie:

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Roosendaal (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

PoZoB | DM Insulinebehandeling - lokatie: Veldhoven (NL)

THOON nascholing Patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden in de huisartsenpraktijk V&VN - lokatie: Hengelo (NL)

Webinar over BRMO’s , Corona in de thuiszorg - lokatie:

Breng beweging in de wijk - lokatie: Arnhem (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Amsterdam (NL)

Online seminar Corona: jeugd beter begrepen, jeugd beter begeleid - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiden Aandachtsvelders Infectiepreventie - lokatie:

Thema-avond Langerhans: Behandeling van kwetsbare patiënten met diabetes - lokatie: Middelburg (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Boxmeer (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Begeleiding verdieping - lokatie: Breda (NL)

Breng beweging in de wijk - lokatie: Arnhem (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Post-HBO Registeropleiding tot Professional Coach - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Breng beweging in de wijk - lokatie: Arnhem (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

Meldcode Huiselijk Geweld - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Maskerbeademing (NPPV) kinderen 0-18 voor professionele zorgverleners - lokatie:

Online Participanten Bijeenkomst CASS18+ - lokatie:

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

Basistraining Motiverende gespreksvoering - lokatie:

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

De nieuwe CNS en CVRM richtlijnen gefilterd naar casüistiek - lokatie:

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes subtypering: verdieping en vertaling naar de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

SHARP UPDATE - lokatie: Oosterhout (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Eindhoven (NL)

Gedeelde zorg - lokatie: Hoorn (NL)

Crossroads Webinar - COVID-19 - lokatie:

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Online Congres - ADHD of druk gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Den Haag (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Thuis in dwarslaesiezorg, Anatomie en fysiologie - lokatie:

Vervolgopleiding voor verpleegkundige in de palliatieve zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

Bijscholing infuustherapie (veneuze lijnen & poortsystemen) - lokatie: Leiderdorp (NL)

cardiologiecursus voor cardiologie verpleegkundigen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Verstandelijke beperking in de GGZ en/of jeugdzorg - lokatie:

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit - lokatie: Leeuwarden (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Nieuwe NHG standaard Astma en COPD - lokatie:

verkorte cyclus voorbehouden en risicovol handelen voor ervaren zorgverleners - lokatie: Tiel (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Roermond (NL)

Thuis in dwarslaesiezorg, Anatomie en fysiologie - lokatie:

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Trauma bij baby's en peuters - lokatie:

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie:

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Warnsveld (NL)

De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd | Praktische kennis voor in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Groningen (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Webinar over 5 momenten van handhygiëne in de thuiszorg - lokatie:

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Symposium 'Suïcidepreventie binnen GGZ Rivierduinen' - lokatie: Leiden (NL)

Fris je spelling op en schrijf perfecte teksten - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie:

Online Congres- Verslavingsproblematiek 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Non-farmacologische interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie - lokatie: Groningen (NL)

23e Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie- Doelencongres - lokatie: Rotterdam (NL)

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling reanimatie en AED - lokatie: Winschoten (NL)

Maskerbeademing (NPPV) kinderen 0-18 voor professionele zorgverleners - lokatie:

Online Congres - Coping - Omgaan met stress - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Train de Trainers (TT) - cursus Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten - lokatie: De Bilt (NL)

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling - lokatie:

BHV herhaling - lokatie:

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Wassenaar (NL)

Inspiratiesessie Motiverende gespreksvoering - lokatie:

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: De Bilt (NL)

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Ondersteuningsconsulent als samenwerkingspartner - lokatie: Utrecht (NL)

Multiprobleemgezinnen - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Nationaal Diabetesverpleegkundigen Congres 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Post-HBO Registeropleiding tot Professional Coach - lokatie: Noordwijk (NL)

wijkverpleegkundige indicatiestelling en het verpleegkundig proces - lokatie:

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)