Masterclass Diabetes type 2 interactief - set 13 - lokatie:

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Aandachtsveldersoverleg Diabetes
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2021
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Bijwerkingen - Ouderenzorg
Bijwerkingen - Ouderenzorg
Biosimilars in de eerste lijn
Bloedglucose meten en insuline toedienen
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
Breath Online: Ernstig astma bij kinderen en zwangere vrouwen - verantwoord gebruik van biologicals, waar liggen de uitdagingen?
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
CampusMed Diabetes
Cardiovasculair risico en lipiden management: hoe ver wil je gaan?
Cardiovasculair risicomanagement voor patienten met diabetes type 2
Crew Resource Management
De politieke actualiteit in de zorg
Delier (2019) E-Learning
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
Diabetes en insuline injecteren
Diabetes voetzorg - deel 1
Dialyse en Diabetes; weggespoelde interesse?
Dokter, ik las in de krant dat... - Leer als verpleegkundige zélf medisch nieuws duiden
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
E-CME: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
Eetstoornissen: online college
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Beyond HbA1c
E-learning CVRM voor gevorderden
E-learning diabetische voet
E-learning DSM 5
E-learning GLP-1 gebaseerde therapie bij diabetes type 2 - module 1
E-learning incretinetherapie
E-learning incretinetherapie
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning: Time in Range in de praktijk, nut of noodzaak?
E-learning; Astmacontrole in de praktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Evidence Based Practice
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert DA Ziekenhuis: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert DA: Pathologie - Diabetes mellitus
e-Xpert hbo VVH: 17. Wondverzorging
e-Xpert mbo: Medisch rekenen niveau 4 - 11. Compleet
e-Xpert VBH: Blaasspoelen
e-Xpert VBH: Bronchiaal Toilet
e-Xpert VBH: Inbrengen neusmaagsonde
e-Xpert VBH: Injecteren
e-Xpert VBH: Insuline toedienen
e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
e-Xpert VVT: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert VVT: COPD
e-Xpert VVT: Diabetes
e-Xpert VVT: Gesprekstechnieken
e-Xpert VVT: Hypertensie
E-Xpert VVT: Injecteren
e-Xpert VVT: Insulinetoediening
e-Xpert VVT: Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerken
e-Xpert VVT: Medisch Rekenen
e-Xpert VVT: Negatieve Druktherapie
e-Xpert VVT: Nierfalen
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Rapporteren
e-Xpert VVT: Suikerziekte voor helpenden
e-Xpert: 01. EBP - Achtergrond Evidence Based Practice
e-Xpert: 08. EBP - Opstellen van een CAT
e-Xpert: Anatomie & Fysiologie - Zintuiglijk stelsel
e-Xpert: Atherosclerose
e-Xpert: Bloedsuiker prikken
e-Xpert: Cardiale farmacotherapie
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: Diabetes
e-Xpert: Diabetes gravidarum
e-Xpert: Hypertensie
e-Xpert: NANDA
e-Xpert: Voedingsstoffen en brandstoffen
e-Xpert: VVT: Bloedglucose meten (Gemiva)
e-Xpert: VVT: Hygiene (Meandergroep Zuid-Limburg)
e-Xpert: VVT: Insulinetoediening (Gemiva)
e-Xpert: Wondzorg
e-Xpert: Zenuwstelsel
e-Xpert: Zwangerschap en bevalling
Farmacotherapie nascholing e-learning
Gecombineerde Leefstijl Interventie
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Hoe pakken we de chronische diabeteszorg in tijden van COVID-19 weer op?
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Klinische lessen Noorderzorg 2021
Koolhydraat beperkt werkt
Leefstijl in de spreekkamer (oncologie) – E-learning
Lipohypertrofie bij diabetes
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen ouderenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen ouderenzorg – Psychische aandoeningen
Microlearnings verpleegtechnische handelingen
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Obesitas - webinar on demand
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
On demand webinar - GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - module 1
On demand web-tv ADA Highlights 2018
On demand web-tv ADA Highlights 2019
On demand web-tv ADA Highlights 2020
On demand web-tv ADA Highlights 2021
On-demand webcast EASD Highlights 2019
On-demand webcast EASD Highlights 2020
On-demand webcast Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard
On-demand webcast Personalised healthcare in de huisartspraktijk - Je gaat het zien als je het doorhebt
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv EASD Highlights 2018
On-demand web-tv Insulinetherapie: what's new?
On-demand web-tv Pijn bij diabetes: diabetische pijnlijke neuropathie (DPN) en kwaliteit van leven
On-demand web-tv Van standaardzorg naar personalized care bij DM2
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online verdiepingscursus Insulinetherapie
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
PIN ADEPD 2020
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) - e-learning
Preventie van prikaccidenten uitgebreid
Risico Volle Voorbehouden Handelingen
Scholing Digicoach VVT
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Spuiten & Slikken, de invloed van drugs en alcohol op diabetes mellitus
State of the Art Webinar Diabetes 2020
Teamontwikkeling
TVBZorg-1A Diabetes zorg
TVBZorg-1B Diabetes zorg
TVBZorg-2A Diabetes zorg
TVBZorg-2B Diabetes zorg
Update Kinder- en Jeugdvaccinaties
V&VN Diabetes Lustrumcongres
Venapunctie voor de Doktersassistente, Verpleegkundige en Verzorgende IG
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Webcast lage rug - Practicum
Webinar De nieuwe vasculaire en diabetes ontwikkelingen geïmplementeerd
Webinar Diabetes Digitaal
Webinar Praktisch gebruik van SGLT-2 remmers
Webinar Risicomanagement door de POH: en ze leven nog lang en gelukkig!
Webinar Sensortechnologie en het optimaal instellen van uw Diabetespatiënt
Webinar Zorgmodule Diabetische voet
Webinar: Wat gaat het diabetesjaar 2021 brengen? Vele veranderingen in de diabeteszorg
WebTV Diabeteszorg in de 1e lijn - Samenwerken en maatwerk leveren
WebTV Hypoglykemie in uw dagelijkse praktijk
Web-tv NIV-richtlijn DM2 - voor diabetesverpleegkundigen
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Wijkgericht Werken

Diabetes Kennis Netwerk - lokatie:

Gepersonaliseerde zorg bij diabetes type 2 - module 3 - lokatie:

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Leefstijl verandering bij DM Type 2 - lokatie: Breda (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie:

The challenges of diabetes type 2 - lokatie: Oisterwijk (NL)

Training Vlaggensysteem - lokatie: Venlo (NL)

OSAS en diabetes mellitus type 2 - lokatie:

Gepersonaliseerde zorg bij diabetes type 2 - module 2 - lokatie:

Hartfalen en casefinding - lokatie: Middelburg (NL)

Ins & outs over overgewicht en obesitas - in 60 minuten - lokatie:

Leefstijl verandering bij DM Type 2 - lokatie: Breda (NL)

Online nascholing GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 - module 2-praktische toepassing - lokatie:

Online nascholing omkeren in de praktijk - lokatie:

Lange termijn Complicaties van Diabetes mellitus - lokatie:

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Aandacht voor obesitas - module 2 - lokatie:

Masterclass Diabetische Voet 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Scholing persoonsgerichte zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Circulatoire insufficiëntie: Pompen of verzuipen!? - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Diagnostiek luchtwegallergieën - lokatie: Almere (NL)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende( EVV) - lokatie:

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

4e DECU (Dutch ENETS Congress Update) - lokatie: Rotterdam (NL)

Aandacht voor obesitas - module 1 - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Nieuwerkerk aan den IJssel (NL)

DM2, theorie en de praktijk - lokatie: Harlingen (NL)

Enoximon: Niet te veel, wel genoeg. Atopische aandoeningen en COVID-19 - lokatie:

Nascholing "CArdio REnale MEtabole effecten van SGLT2-i" - lokatie: Akersloot (NL)

Zeden - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Leefstijlaanpassingen voor diabetes type 2 - lokatie:

Nierfunctie en diabetes type 2 - lokatie:

Online nascholing GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 - module 1 - lokatie:

Opleiding Casemanagement dementie - lokatie: Heerlen (NL)

Symposium Circulatoire insufficiëntie: Pompen of verzuipen!? - lokatie: Rotterdam (NL)

Yuceltraining - lokatie:

Zorg voor ouderen in de eerste lijn - lokatie: Zwolle (NL)

Infectiepreventie in de Thuiszorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Lange termijn Complicaties van Diabetes mellitus - lokatie:

Live webinar Patient journey COPD - lokatie:

Nationaal POH Congres - Voorjaar 2021 - lokatie: Ede (NL)

Nierfunctie en diabetes type 2 - lokatie: Ugchelen (NL)

Nieuwe inzichten vroeg introductie allergenen, meer aandacht voor noten - lokatie:

Obesitas - lokatie:

Online nascholing GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 - module 1 - lokatie: Haarlem (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Training Vlaggensysteem - lokatie: Venlo (NL)

Venticare Live 2021 2 november - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Venticare Live 2021 2 november - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Baby don’t be afraid - lokatie: Leidschendam (NL)

DiabetesDebat - lokatie: Amersfoort (NL)

Praktische voetcontrole bij patiënten met diabetes mellitus - lokatie: Groningen (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Complexe diabeteszorg - lokatie: Rotterdam (NL)

GIT-PD Jeugd training - lokatie: Utrecht (NL)

Netwerkconferentie van het Netwerk Vroege Psychose: VIP: the future is now! - lokatie: Eindhoven (NL)

Online nascholing omkeren in de praktijk - lokatie:

Post-hbo opleiding module Diabetesverpleegkundige Professionele Identiteit en Intervisie DV24 - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium: Gezonde leefstijl, goede basis! - lokatie: Wolvega (NL)

Training Anti decubitus - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Tillen en transfereren - lokatie: Leeuwarden (NL)

Verdiepingscursus Praktische Diabeteszorg voor verpleegkundigen - lokatie: Zeist (NL)

Congres Verder in Beweging 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Stresspreventie en -interventie volgens de CSR®-Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Baby don’t be afraid - lokatie: Leidschendam (NL)

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Assen (NL)

Diabetische voetzorg in de hedendaagse praktijk (op basis van: Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019) - lokatie:

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Webinar Zorg op afstand - lokatie: Schiphol (NL)

Capaciteits-Coördinator - lokatie: Hilversum (NL)

Kennissessies dermatologie - lokatie: Nieuwegein (NL)

Live webinar Therapietrouw - lokatie:

Scholing persoonsgerichte zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Den Haag (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Veenendaal (NL)

DM2, theorie en de praktijk - lokatie: Schiermonnikoog (NL)

Hadoks Acute zorg - Klinische lessen - lokatie: Den Haag (NL)

KNMG Webinar Verschil moet er zijn. Op zoek naar meer diversiteit en inclusie. - lokatie:

Complexe diabeteszorg - lokatie: Tilburg (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Dialyse Symposium - lokatie: Assen (NL)

Online nascholing omkeren in de praktijk - lokatie:

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Belevingsgerichte zorg (o.a. snoezelen) bij ouderen en in de psychogeriatrische zorg - lokatie: Zeeland (NL)

DESG V&VN Farmaco bijeenkomst 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Farmacotherapie nascholing - lokatie:

Farmacotherapie nascholing - lokatie:

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Onregelmatige diensten bij DM type 2 - lokatie:

Thema avond 'Nieuwe NHG standaard DM type 2' - lokatie: Middelburg (NL)

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Leefstijl & Diabetes - lokatie:

Masterclass Opbaren en verzorgen van een overleden baby - lokatie: Heemskerk (NL)

Online Nascholing ‘De nieuwe NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 in één avond’ - lokatie: Amersfoort (NL)

Scholing Nieuwe NHG Standaard DM2 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Verpleegkundig Indiceren - lokatie: Zwolle (NL)

58e Gynaecongres - lokatie: Amersfoort (NL)

Complexe diabeteszorg - lokatie: Nijmegen (NL)

Diabetes Kennis Netwerk - lokatie:

Landelijke bijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen vrouwelijke genitale verminking (vgv) van JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen - lokatie:

NVMO Congres 2021 - lokatie: Bergen (NL)

Congres ‘De volgende stap in patiëntveiligheid’ - lokatie: Barneveld (NL)

Studiedag: Ik doe mee, ik hoor erbij! - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass CF verpleegkundigen 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

symposium Oogheelkundige zorg - lokatie:

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Diabetes kennis en motivational interviewing - lokatie: Maastricht (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Oostzaan (NL)

Symposium Verpleegkundige Advies Raad - lokatie: Oegstgeest (NL)

Thema avond 'Nieuwe NHG standaard DM type 2' - lokatie: Middelburg (NL)

PrimaCura | Sandwichscholing 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie:

Nier in Vizier! - De nieuwe NHG-Standaard chronische nier schade en samenwerking huisarts/praktijkondersteuner. - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Obesitas - lokatie:

Symposium de HBO-V van de Toekomst - lokatie:

8e Oncologie Symposium van het Noorden - lokatie: Heerenveen (NL)

BIG5 Congres Ouderengeneeskunde 2021 - lokatie: Ede (NL)

SLAAP 2021 - lokatie:

12e Nederlands Trombose Congres - lokatie: Zeist (NL)

Havensymposium 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetes Kennis Netwerk - lokatie:

Diabetesverpleegkundigen Regiobijscholing 2021 - lokatie: Breda (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Complexe diabeteszorg - lokatie: Alkmaar (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie en diabetes tijdens de ramadan - lokatie:

Hét SGLT-2 Diploma - lokatie: Almelo (NL)

PrimaCura | Sandwichscholing 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Diabetes Kennis Netwerk - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Train the Trainer / Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Kolham (NL)

Training Anti decubitus - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Tillen en transfereren - lokatie: Leeuwarden (NL)

11e Jaarsymposium Gehechtheid 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Inspiratiebijeenkomst Persoonsgerichte Zorg, Positieve Gezondheid - lokatie: Heinkenszand (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2021 - lokatie:

Feedbackbijeenkomst CRVM/DM - lokatie:

Leefstijl & Diabetes - lokatie:

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Cultuur sensitief werken in zorg en welzijn - lokatie: Harderwijk (NL)

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Capaciteits-Coördinator - lokatie: Hilversum (NL)

Capaciteits-Coördinator - lokatie: Hilversum (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)