Post hbo cursus Gerontologie en Geriatrie verpleegkundigen - lokatie: Leeuwarden (NL)

Spondyloartritis – Cosentyx (secukinumab) - lokatie:

Verpleegkundig College - lokatie:

wond: klinisch redeneren bij wondzorg - lokatie: Bleiswijk (NL)

post HBO cursus POH GGZ - lokatie: Leeuwarden (NL)

Regio bijeenkomst Dermatologie en Astma en Allergie - lokatie: Zwolle (NL)

Vroegsignalering en ondersteuning van de (on)veilige band tussen ouders en het jonge kind. - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg - Somatiek (POH-S) - regulier traject - lokatie: Rotterdam (NL)

Spondyloartritis – Cosentyx (secukinumab) - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Collegetour Pepper - lokatie: Zwolle (NL)

Compressief zwachtelen - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Compressief zwachtelen - lokatie: Arnhem (NL)

De gesprekswijzer - lokatie:

Kennismarkt Bewustwording in contact - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Ambulante Compressie Therapie - lokatie: Zwolle (NL)

Over Rouw gesproken - lokatie: Rijswijk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg - Somatiek (POH-S) - regulier traject - lokatie: Apeldoorn (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Nijmegen (NL)

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) - lokatie: Nijmegen (NL)

Dermatologie voor Professionals in de Wondzorg - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Spondyloartritis – Cosentyx (secukinumab) - lokatie:

opleiding Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) - lokatie: Utrecht (NL)

Tecc - lokatie: Harderwijk (NL)

De gesprekswijzer - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

SPV opleiding - lokatie: Groningen (NL)

Minisymposium hartfalen: Nieuws in hartfalenland - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus Algemene Wondbehandeling 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Gezond Werken in de Zorg, 2-daagse training - lokatie: Winschoten (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Nijmegen (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
BLS scholing
Compressief Zwachtelen
Decubitus E-learning toets
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
eBROK voor researchverpleegkundigen
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immumtherapie
E-learning immuno-oncologie - Module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors
E-learning immuno-oncologie - Module 3: Verpleegkundige casuïstiek
E-learning Insectenallergie
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning module wondzorg
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning prenatale screening voor counselors
E-learning Ulcus Cruris
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
elo110 Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert VVT: Decubitus
e-Xpert VVT: Handhygiëne en handschoenen
e-Xpert VVT: Hechtingen en nietjes verwijderen
e-Xpert VVT: Hygiëne
e-Xpert VVT: Negatieve Druktherapie
e-Xpert VVT: Zwachtelen
e-Xpert: Anafylaxie
e-Xpert: Anatomie & Fysiologie - Zintuiglijk stelsel
e-Xpert: Diep veneuze trombose
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: VVT: Hygiene (Meandergroep Zuid-Limburg)
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Hartmann Handhygiëne Verpleeghuizen
Impetigo en furunkels
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Klinische lessen Urologie
Leergang palliatieve zorg voor verzorgenden
Leiderschap voor verpleegkundigen
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen
Reanimatie herhaling 2020
Regionale refereeravond Kindergeneeskunde
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Test
Veilig werken met Elektrochirurgie
Veilig werken met Laser
Veilig werken met Laser
Veilige Medicatie
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegkundig Rekenen in de Meneer Megens Academy
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Webcast lage rug - Practicum
Wijkgericht Werken
wond: E-learning module wondzorg
wond: E-learning Ulcus Cruris
Wondzorg in zicht: deel 1

Situational Care Atriumfibrilleren en Antistoling 2020 - lokatie:

Biopteren - lokatie: Middelburg (NL)

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg - Somatiek (POH-S) - regulier traject - lokatie: Amstelveen (NL)

Symposium Melanoom 'Van theorie naar praktijk in 2020' - lokatie: Zwolle (NL)

Training BOB en scenariodenken - lokatie: Zeist (NL)

Post-hbo opleiding seksuologie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Zinspiratiemiddag - lokatie: Vught (NL)

Compressief zwachtelen - lokatie: Arnhem (NL)

Masterclass Eetstoornis als informatiebron - lokatie: Amsterdam (NL)

IWO vergadering - lokatie:

Praktijkondersteuner Huisartsenzorg - Somatiek (POH-S) - regulier traject - lokatie: Tilburg (NL)

Circulaire zorg, hulpverlening in de 21e eeuw - lokatie: Almere (NL)

Stomazorg - lokatie: Huizen (NL)

Levensreddend handelen binnen de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Barchem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Barchem (NL)

Gesprek na Diagnose - lokatie: Breda (NL)

Professionele Reflectie Dag 2020 - lokatie: Hengelo (NL)

Gezond Werken in de Zorg, 2-daagse training - lokatie: Winschoten (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

IAD of smetten; of toch decubitus? - lokatie: Almere (NL)

Cursus Algemene Wondbehandeling 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Dermatologie voor Professionals in de Wondzorg - lokatie: Nieuwegein (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Triage van verloskundige (spoed)patiënten d.m.v. de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde - lokatie:

Cursus Algemene Wondbehandeling Plus 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Hechting bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie/Ulcus Cruris 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Lip-en lymfoedeem - lokatie: Middelburg (NL)

Compressief zwachtelen - lokatie: Arnhem (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Omgaan met Ongewenst gedrag (incompany) - lokatie:

Cursus Decubitus aandachtsvelders 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Suicidaal gedrag in detentie - lokatie: Nieuwersluis (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

Cursus Algemene Wondbehandeling 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Compressief zwachtelen - lokatie: Arnhem (NL)

De gesprekswijzer - lokatie:

IAD of smetten; of toch decubitus? - lokatie: Almere (NL)

Robotica en ethiek in de zorg - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Zinspiratiemiddag - lokatie: Huissen (NL)

Darmgezondheid bij de zwangere vrouw; gevolgen voor het pasgeboren kind - lokatie: Houten (NL)

Training In gesprek met oncologiepatienten - lokatie: Hilversum (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2020 - lokatie: Leiden (NL)

PRISMAplus basistraining calamiteitenonderzoek in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Wondzorg Masterclass 2020/2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Samen voor borstkankerzorg Symposium 2020 - lokatie: Nootdorp (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Lelystad (NL)

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Horn (NL)

Basistraining Beschermjassen (Kracht van Kwetsbaarheid) - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus Algemene Wondbehandeling 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Cursus Algemene Wondbehandeling 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Cursus Algemene Wondbehandeling 2020 - lokatie: Leiden (NL)

IAD of smetten; of toch decubitus? - lokatie: Almere (NL)

vaardigheidsonderwijs - lokatie: Den Haag (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Minisymposium: Nieuwe donorwet en nu? - lokatie: Middelburg (NL)

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Vlaardingen (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Cursus Algemene Wondbehandeling 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Dutch Liver Week 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen bij jongeren en gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing nieuwe stijl - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

Klinische les - Diagnose fout - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing nieuwe stijl - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

Masterclass Ulcus Cruris 2020 - lokatie: Leiden (NL)

IAD of smetten; of toch decubitus? - lokatie: Almere (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

BeLEEF IJsselHospices- Ervaar waarom de zintuigen zinvol zijn! - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Hoevelaken (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Cursus Algemene Wondbehandeling 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Cursus Algemene Wondbehandeling Plus 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Cursus Algemene Wondbehandeling 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Training In gesprek met oncologiepatienten - lokatie: Hilversum (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

IAD of smetten; of toch decubitus? - lokatie: Almere (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Symposium Kindercomfortteam 22-04-2020 'Het perspectief van het kind' - lokatie: Groningen (NL)

13th Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Epidemiology, Prevention and Treatment - lokatie: Amsterdam (NL)

Dermatologie voor Professionals in de Wondzorg - lokatie: Nieuwegein (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

10e Lagerhuisdebat Leverziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Cursus Aandachtsvelder Huid/Wondzorg 2020/2021 - lokatie: Groningen (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Aandachtsvelder Huid/Wondzorg 2020/2021 - lokatie: Leiden (NL)

Cursus Aandachtsvelder Huid/Wondzorg 2020/2021 - lokatie: Groningen (NL)

Cursus Aandachtsvelder Huid/Wondzorg 2020/2021 - lokatie: Leiden (NL)

Cursus Aandachtsvelder Huid/Wondzorg 2020/2021 - lokatie: Groningen (NL)

Cursus Aandachtsvelder Huid/Wondzorg 2020/2021 - lokatie: Leiden (NL)

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Aandachtsvelder Huid/Wondzorg 2020/2021 - lokatie: Leiden (NL)

Cursus Aandachtsvelder Huid/Wondzorg 2020/2021 - lokatie: Groningen (NL)