Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

Basiscursus Infant Mental Health:van IMH visie naar praktische therapeutische toepassing - lokatie: Amsterdam (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: nieuwe aandachtsgebieden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Zinspiratiemiddag - lokatie: Huissen (NL)

Herhaling Ploegleider 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass Wet zorg en dwang - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

DIGITALISERING IN DE ZORG - lokatie: Zeist (NL)

Ishika Nursing - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Refereeravond "Post IC Syndroom: er is leven na de IC! - lokatie:

Webinar COVID-19 Ruim drie maanden later en nu? - lokatie: Amersfoort (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

Vakdag RST Zorgverleners: Professioneel leiderschap in de wijkverpleging - lokatie: Barneveld (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Haarlem (NL)

IBD en intimiteit - lokatie:

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
BLS scholing
CareUp - Verpleegtechnische handelingen e-learning
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning CVRM voor gevorderden
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning: Transitie ouderschap en hechtingsproces
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert hbo VVH: 04. Lichamelijk onderzoek
e-Xpert VVT: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
e-Xpert VVT: BOPZ
e-Xpert VVT: BOPZ (onvrijwillige zorg & artikel 60)
e-Xpert VVT: BOPZ (Vrijheidsbeperkende maatregelen)
e-Xpert VVT: Depressie bij ouderen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Algemeen
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden I
e-Xpert VVT: Psychiatrie - Ziektebeelden II
e-Xpert VVT: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert VVT: Voeding en slikken (Sensire)
e-Xpert: Anorexia bij kinderen
e-Xpert: Dementie
e-Xpert: hbo VVH: 09. Stressmanagement en complementaire zorg
e-Xpert: Psychiatrische Ziektebeelden
e-Xpert: Vrijheidsbeperkende interventies
e-Xpert: VVT Wet Zorg en Dwang 2020
e-Xpert: Wet verplichte GGZ
e-Xpert: Wet Zorg en Dwang 2020
Gebruik hulpmiddelen verplaatsen cliënten
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Infectieziekten in de GGZ
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Nurse Academy GGZ 2019 - 1 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 2 voor verpleegkundigen
Nurse Academy GGZ 2019 - 3 voor verpleegkundigen
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Referatencyclus 2015 Reinier van Arkel groep
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Syndroom van Korsakov
Test
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Volumed µVP7000 Classic Plus | Arcomed
Webcast lage rug - Practicum
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wetenschappelijk referatencyclus 2019 (V&V VSR)
Wijkgericht Werken

Conversiestoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Beverwijk (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Haarlem (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Beverwijk (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Haarlem (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Summerschool 2020: Zigeving in de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus 'Triple problematiek: LVB, verslaving en een psychische stoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Cursus ‘Grip op Gezondheid’; een gespreksmethode die is gebaseerd op de Participatieve Aanpak - lokatie:

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

POP APK voor Verzorgenden & Verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Nuenen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Den Haag (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Vasculaire Specialisatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Amsterdam (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrische aandoeningen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Casemanagement Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Mythen, Missers & Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen 2020 - lokatie: Tiel (NL)

Nursing Congres | Ouderenpsychiatrie in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Maastricht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Casemanagement Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Wet zorg en dwang - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Bedrijfskunde - lokatie: Alkmaar (NL)

Symposium ' Probleemgedrag in de ouderenzorg: samen staan we sterker - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

De Borderline patiënt - Een achtbaan van emoties - lokatie: Zeist (NL)

POH GGZ 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Compassie in de zorg - lokatie: Vught (NL)

HBO geaccrediteerde opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ICC op 4e dinsdag in september "Klinische uitdagingen binnen IBD" - lokatie:

Jaaropleiding Aromazorg in de Zorg Wernhout JLW - lokatie: Wernhout (NL)

Jaaropleiding Aromazorg in de Zorg Wernhout JLW - lokatie: Wernhout (NL)

symposium Hematologie; Keynote en Casuïstiek - lokatie: Eelderwolde (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Berg en Dal (NL)

Vervolgopleiding Wondverpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: De Bilt (NL)

AMLS Provider Course - lokatie: Harderwijk (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Infant Mental Health:van IMH visie naar praktische therapeutische toepassing - lokatie: Amsterdam (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Focus op Oxytocine - lokatie: Otterlo (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping leerlijn wijkverpleegkundige, regisseur van wijkzorg - lokatie:

Kinderdermatologie - lokatie: Arnhem (NL)

1000Dagen Coach® - lokatie: Baarn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Virtueel: 11e Borstkanker Behandeling Beter symposium - lokatie:

1000Dagen Coach® - lokatie: Baarn (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Versterken eigen regie voor en door verpleeghuismedewerkers - lokatie:

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Versterken eigen regie voor en door wijkzorgmedewerkers - lokatie:

ACT Basis opleiding - lokatie: Groningen (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Conversiestoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Verdieping leerlijn Kwaliteitsverpleegkundige in het Verpleeghuis - lokatie:

ACT Vervolgopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: nieuwe aandachtsgebieden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Van Persoonlijk naar Verpleegkundig Leiderschap - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Vervolgopleiding Wondverpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Vasculaire Specialisatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrische aandoeningen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Indiceren met behulp van Omaha System - lokatie: Zoetermeer (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Vasculaire Specialisatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

12e Twents Hematologie Symposium - lokatie: Delden (NL)