e-Xpert VMS: Veilige zorg voor zieke kinderen
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2019-2020: Ambulancemedewerkers: Werken met een meldcode - V&V
ABCDE Methodiek Ambulancezorg
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2020
Actieve bloedingen
Advanced Life Support
Advanced Life Support (ALS) Ambulancezorg
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Afdekken zuigende thoraxwond
Amputatie
Awareness-training CBRNe
AZN - Dedicated IC-overplaatsing COVID-19 patiënten
Beademing Anesthesie Algemeen
Beademing Anesthesie Algemeen
Beademing Intensive Care Algemeen
Beademing Intensive Care Algemeen
Beademing met ballon en masker
Beademing met ballon na intubatie en met larynxmasker
Bekken stabiliseren
Beoordeling van bewustzijn en pupilreactie
BHV ondersteuner
Bibliotheek Monitor-Defibrillator
BIG-protocollen
Blaaskatheterisatie Man
Blaaskatheterisatie Vrouw
Bloedtransfusie (Kinderen)
BLS scholing
Botnaald inbrengen
Brancherichtlijnen
BSL Medisch rekenen: casuïstiek OK
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor verpleegkundigen
Capillaire refill bepalen
Capnografie
CBRN E-learning
Coniotomie
Corpus alienum verwijderen uit de luchtweg
De wijkverpleegkundige: vijf jaar in de Zorgverzekeringswet! Over de verpleegkundige indicatiestelling in de Zvw
Delier (2019) E-Learning
Deskundig en Bekwaam
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
ECG interpretatie
ECG interpretatie basis
ECG Maken en lezen
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning: Optimaliseer jouw zorg voor BOPP (baby's van ouders met psychische problematiek)
Endotracheaal intuberen
Epilepsie
Epilepsie in de ANW in de verstandelijk gehandicaptenzorg
Epilepsie in de ANW in de verstandelijk gehandicaptenzorg
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
e-Xpert ABCDE: Opvang van de Traumapatient (Ambulancechauffeurs)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert ABCDE: Voor physician assistants
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Ademhalingsstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Ademhalingsstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Botten
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Circulatiestelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: De cel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: De spieren
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Hormoonstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Huid en sensorisch stelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Motorisch stelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Spijsverteringsstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Voortplantingsstelsel
e-Xpert DA Ziekenhuis: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert DA: Hartfalen
e-Xpert ECG: Beoordelen van Ritmes
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Inleiding in ritmestoornissen
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert EHGV: Overdrachtsprotocol
e-Xpert hbo VVH: 04. Lichamelijk onderzoek
e-Xpert hbo VVH: 19. Instandhouding van de bloedsomloop
e-Xpert Patients in airplanes - Medische repatriëring
e-Xpert PrehospitALS: Interne
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert VBH: Injecteren
e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
e-Xpert Venticare: Beademing
e-Xpert Venticare: Beademing
e-Xpert VMS: Sepsis
e-Xpert VMS: Sepsis
e-Xpert VMS: Veilige Zorg voor Zieke Kinderen
e-Xpert VVT: Verpleegkundige triage
e-Xpert VVT: Brandbestrijding en ontruiming
e-Xpert VVT: CVA
e-Xpert VVT: ECG maken
e-Xpert VVT: EHBO
e-Xpert VVT: Intramusculair Injecteren
e-Xpert VVT: Intraveneus injecteren
e-Xpert VVT: Klinisch redeneren
e-Xpert VVT: Problemen in de zuurstofhuishouding
e-Xpert VVT: Reanimatie
e-Xpert VVT: Reanimatie bij patiënt met (verdenking) COVID-19
e-Xpert VVT: SBAR methode
e-Xpert VVT: Subcutaan injecteren
e-Xpert VVT: Vleugelnaald en insuflon
e-Xpert VVT: Zuurstoftoediening
e-Xpert: PrehospitALS: Verloskunde
e-Xpert: Vitale parameters
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Advanced Life Support (L-NL G-NL15) (Amphia)
e-Xpert: Advanced Life Support Kind
e-Xpert: Afwijkingen ademhaling
e-Xpert: Awareness medische apparatuur
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Basic Life Support Kind
e-Xpert: Basic Life Support Kind (L-NL G-NL15) (Prinses Maxima Centrum)
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Cardiale farmacotherapie
e-Xpert: Communicatie in de zorg via SBAR
e-Xpert: Communicatie in de zorg via SBARR (St Jansdal)
e-Xpert: EHBO
e-Xpert: EHGV Buikpijn
e-Xpert: EHGV Duizeligheid
e-Xpert: EHGV Hoofdpijn
e-Xpert: EHGV Kortademigheid en pijn op de borst
e-Xpert: EHGV Rugpijn
e-Xpert: Fracturen
e-Xpert: Hartkatheterisatie procedure
e-Xpert: hbo VVH: 03. Vitale parameters
e-Xpert: hbo VVH: 05. Transfer en lichaamshouding
e-Xpert: hbo VVH: 16. Warmte- en koudebehandeling
e-Xpert: Hersenbloedingen
e-Xpert: Heuptrauma
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Inotropica en vasoactieve medicatie
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Aanvullingen op de primary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - ABCDE opvang van zwangeren
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Brandwonden
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Herkennen van de vitaal bedreigde patiënt
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Koudeletsels
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Ouderen en kinderen
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Overdragen van informatie via de SBAR
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Sepsis
e-Xpert: Longembolie
e-Xpert: LPA e-Xpert PrehospitALS: Reanimatie
e-Xpert: LPA e-Xpert PrehospitALS: Algemeen
e-Xpert: LPA PrehospitALS - Neurologie
e-Xpert: LPA PrehospitALS Cardiologie
e-Xpert: LPA Prehospitals: ABCDE
e-Xpert: LPA Prehospitals: Psychiatrie
e-Xpert: Medicatielabels
e-Xpert: Medische gassen
e-Xpert: Newborn Life Support
e-Xpert: Pacemakers
e-Xpert: Percutane hartklepchirurgie incl. TAVI
e-Xpert: PiCCO
e-Xpert: Pijn bij kinderen
e-Xpert: Pneumothorax
e-Xpert: PrehospitALS: Traumachirurgie
e-Xpert: Schedel- en hersenletsel
e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
e-Xpert: Tetanusprofylaxe
e-Xpert: Ulcus pepticum
e-Xpert: Verplaatsen van patiënten
e-Xpert: VVO SEH: Bariatrische chirurgie (bariatric surgery)
e-Xpert: VVT: Zuurstoftoediening (Careaz)
e-Xpert: Zenuwstelsel
e-Xpert: Zwangerschap en bevalling
e-Xpert: Zwangerschapshormonen
e-Xpert: Zwangerschapshypertensie
Gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg / ABFE
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
GGB-toets
Handgrepen voor de luchtweg
Helm verwijderen
Hemostatisch gaas aanbrengen
Herkennen van irreële ziekte percepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Hypothermie & Hyperthermie
ICD- Pacemakermagneet plaatsen
Incidentmanagement
Injecteren & Infusie Trainingsbibliotheek
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Keten van orgaandonatie
Koolhydraat beperkt werkt
Larynxmasker inbrengen
Leerpad ZH - Advanced Pediatric Life Support (APLS) ZH46
Lichamelijk onderzoek
LPA 8,1 toets 2020
Maquet Cardiosave Intra-aortale Ballonpomp
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Methodiek tactische hulpverlening incidentgebied
Modified Valsalva manoeuvre
Nasopharyngeal Airway inbrengen
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Newborn Life Support
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Ontlasten spanningspneumothorax
Oogletsels verzorgen
Oropharyngeal Airway inbrengen
Outbreak Module
Paediatric Advanced Life Support (PALS) Ambulancezorg
Poortkatheter in de pediatrie
Rekenen in de zorg
Reponeren, repositioneren en fixeren fracturen en luxaties
Rotatietechnieken
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Servo-U | Maquet
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Syndroom van Korsakov
Test punten e-learning
Tilassistentie
Tiltechnieken
Tourniquet aanbrengen
Trauma Life Support (TLS) Ambulancezorg
Traumazwachtel aanbrengen
Uitzuigen AZ
Ventilator Oxylog 3000
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verplaatstechnieken
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Vooraankondiging & Overdracht (SBAR)
Voorbehouden handelingen
Voorbehouden handelingen RAVHM 2013-5
Webcast lage rug - Practicum
Webinar Sensortechnologie en het optimaal instellen van uw Diabetespatiënt
Webinar: Een patiënt in beeld
Wet zorg en dwang - algemeen
Wet zorg en dwang - gehandicaptenzorg
Wijkgericht Werken
Zuurstof toedienen

Acute Kinder Opvang AKO herhaling - lokatie: Zwolle (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

refereeravond sociale geneeskunde ggd ijsselland 'Kom uit je hok' - lokatie: Zwolle (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Virtueel Communiceren & Presenteren met meer impact binnen de Healthcare - lokatie:

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2020 - lokatie: Houten (NL)

HMIMS - lokatie: Berg en Dal (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Regionale Cardiac Care bijscholing Pijn op de borst - lokatie: Zwolle (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Vakdag ALS 2020, het nieuwe normaal - lokatie: Tynaarlo (NL)

ALS provider - lokatie: Bilthoven (NL)

Nascholing Voetzorg - lokatie: Den Haag (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Extrafijne formulering - lokatie:

IC nascholing Cardiologie - lokatie: Zwolle (NL)

Online Congres - Hoogbegaafdheid - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Zaandam (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Zaandam (NL)

ABCDE casuïstiek MKA - lokatie: Maastricht (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Training MBT en Sociotherapie - lokatie: Breda (NL)

Opleiding Energetic SoundTouch - lokatie: Breda (NL)

Opleiding Soundhealing - lokatie: Breda (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Emergency Procedures Adult (EPA-cursus) - lokatie: Veldhoven (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

TNCC Provider course - lokatie: Utrecht (NL)

Extrafijne formulering - lokatie:

Jaarlijkse CRM nascholing in SEH casuïstiek. - lokatie: Almere (NL)

Jaarlijkse CRM nascholing in SEH casuïstiek. - lokatie: Almere (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Vakdag ALS 2020, het nieuwe normaal - lokatie: Tynaarlo (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Plenaire CPT 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Post PROSCA - lokatie: Spier (NL)

Vakdag ALS 2020, het nieuwe normaal - lokatie: Tynaarlo (NL)

11e Nederlands Trombose Congres - lokatie: Zeist (NL)

ABCDE: Het acuut zieke kind - herhalingscursus - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support (ILS) - lokatie: Uden (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Palliatieve zorg tijdens corona - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Regioscholing SEH verpleegkundigen: Interne - lokatie: Zwolle (NL)

Scholing Geweld in Afhankelijkheidsrelaties - lokatie: Margraten (NL)

14e Nationale Symposium Zoönosen - lokatie:

8e Landelijke Valsymposium - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

ENPC Refresher Course - lokatie: Tilburg (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Medicatie MKA - lokatie: Maastricht (NL)

Post PROSCA - lokatie: Breukelen (NL)

Rouw en verlies - lokatie:

Triage van verloskundige (spoed)patiënten d.m.v. de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde - lokatie: Breda (NL)

Tweedaagse Interactie Multidisciplinaire Masterclass Voeding & Intensive Care 2020 - lokatie: Ede (NL)

BHV Herhalingscursus - lokatie: Lichtenvoorde (NL)

Casuïstiekdag AVP/ACH - lokatie: Roosendaal (NL)

CCU scholing Palpitaties - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Jong en depressief! - lokatie: Enschede (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Training Samen beslissen met gebruik van zorguitkomsten - lokatie:

Vakdag ALS 2020, het nieuwe normaal - lokatie: Tynaarlo (NL)

Suïcidaal gedrag en suïcide-preventie - lokatie: Doetinchem (NL)

Vakdag ALS 2020, het nieuwe normaal - lokatie: Tynaarlo (NL)

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

IC nascholing Ventilation - lokatie: Zwolle (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met agressie, verbaal en nonverbaal (HLB001) - lokatie:

Palliatieve zorg tijdens corona - lokatie:

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

TNCC Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Verpleegkundig Symposium Prostaatkanker- Shared Decision Making en de (psychologische) zorg van prostaatkankerpatiënten - lokatie: Breda (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 2020 - lokatie: Houten (NL)

Cursus Herregistratie BIG Verpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Lesdag Zorgambulance 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Palliatieve zorg en euthanasie - lokatie: Apeldoorn (NL)

PICC lijn zorg, Tracheacanule zorg, Zuurstoftherapie - lokatie: Hilversum (NL)

basis continentie absorberend - lokatie: Maarssen (NL)

Herziene NHG-Standaard astma bij volwassenen - lokatie: Velp (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Post PROSCA - lokatie: Nijmegen (NL)

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie:

Prehospitale zorg bij terrorisme & grootschalige incidenten - lokatie: Uden (NL)

SORT Training 2020 - lokatie: Wormerveer (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Triage van verloskundige (spoed)patiënten d.m.v. de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde - lokatie: Breda (NL)

V&VN Oncologiedagen - live webinars - lokatie:

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

CCU scholing onderwerp Dyspneu - lokatie: Zwolle (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Inspiratiebijeenkomst Samen Beslissen met TOPICS-SF - lokatie: Utrecht (NL)

METS GIC - lokatie: Bilthoven (NL)

Je belangrijkste rol: Werkbegeleider zijn! - lokatie: Ede (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Opsporing oogafwijking, lengtegroei, borging gehoor, advies vroege pinda en ei-introductie - lokatie: Geldermalsen (NL)

20ste Nationale Spoedzorg congres - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Alpha Omega Congres 2020 - lokatie: Bunnik (NL)

IC nascholing Psychosociaal - lokatie: Zwolle (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Lesdag Zorgambulance 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Neuroten, zenuwpezen en bangeriken uit de schaduw - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Scholingsdag IC 2020 - lokatie: Gorinchem (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ABCDE op de SEH voor volwassenen - lokatie: Uden (NL)

ABCDE: Het acuut zieke kind - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Casuïstiekdag AVP/ACH - lokatie: Roosendaal (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Instructeur PBLS 2020 - lokatie: Houten (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Acute Kinder Opvang basis - lokatie: Zwolle (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

Gezamenlijke besluitvorming: van intentie naar uitvoering binnen praktijk, kring of VSV - lokatie: Deventer (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Opsporing oogafwijking, lengtegroei, borging gehoor, advies vroege pinda en ei-introductie - lokatie: Geldermalsen (NL)

Vakdag ALS 2020, het nieuwe normaal - lokatie: Tynaarlo (NL)

Webinar: AstraZeneca Longdag – het webinar - lokatie:

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

De DO'S en de DONT'S van de triage, Basis Training Triage voor Verpleegkundigen - lokatie:

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Online Congres - ACEs: nadelige jeugdervaringen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

7th Netherlands International Sepsis Symposium 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

PICC lijn zorg, Tracheacanule zorg, Zuurstoftherapie - lokatie: Hilversum (NL)

ABCDE: Het acuut zieke kind - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Airway Management voor de Acute patient - lokatie: Kolham (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Ambulance Masterclass 2020 (verpleegkundigen) - lokatie: Appeltern (NL)

Klinische les gordelroos - lokatie:

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Personen met verward gedrag in beeld - lokatie: Zeist (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Test NCJ - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE op de SEH voor volwassenen - lokatie: Uden (NL)

Acute Kinder Opvang AKO herhaling - lokatie: Zwolle (NL)

Airway Management voor de Acute patient - lokatie: Kolham (NL)

Complexe dementiezorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Polyfarmacie anno 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

De 3 D's: Dementie, depressie en delier - lokatie:

Online Congres - Emoties en emotieregulatie - lokatie: Utrecht (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Casusbespreking - lokatie: Roermond (NL)

CCU scholing Palpitaties - lokatie: Zwolle (NL)

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

Wzd op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Standplaatstraining ALS - lokatie: Weert (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 4 - lokatie: Haarlem (NL)

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie:

Triage van verloskundige (spoed)patiënten d.m.v. de Nederlandse Triagewijzer Verloskunde - lokatie: Schiedam (NL)

Amsterdam Virtual Live Endoscopy 2020 - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Regioscholing SEH verpleegkundigen: Traumachirurgie - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2020 - lokatie: Houten (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

Bijscholing Verpleegtechnische Vaardigheden 4 daags - lokatie: Nieuwegein (NL)

VBHC Masterclasses 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

ALS cursus - lokatie: Hengelo (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

IC nascholing Cardiologie - lokatie: Zwolle (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Regioscholing SEH verpleegkundigen: Traumachirurgie - lokatie: Zwolle (NL)

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Praktijkbegeleider in Zorg en Welzijn - lokatie: Zwolle (NL)

Regionale Cardiac Care bijscholing Pijn op de borst - lokatie: Zwolle (NL)

ALS cursus - lokatie: Hengelo (NL)

Basisopleiding ACT Pijnverpleegkundigen - lokatie: Bunnik (NL)

IC nascholing Ventilation - lokatie: Zwolle (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)