Begeleiden, hoe doe je dat? Part 2, Begeleiden vanuit persoonlijk leiderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

e-Xpert VMS: Veilige zorg voor zieke kinderen
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2019-2020: Ambulancemedewerkers: Werken met een meldcode - V&V
ABCDE Methodiek Ambulancezorg
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2020
Actieve bloedingen
Advanced Life Support
Advanced Life Support (ALS) Ambulancezorg
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Afdekken zuigende thoraxwond
Ambulancemedewerkers: Werken met een meldcode - V&V
Amputatie
Amsterdam Symposium Submersie
AromaZorg voor Angst voor een Onderzoek of Ingreep
Awareness-training CBRNe
AZN - Dedicated IC-overplaatsing COVID-19 patiënten
Basiskennis medicijngebruik ouderenzorg
Beademing Anesthesie Algemeen
Beademing Anesthesie Algemeen
Beademing Intensive Care Algemeen
Beademing Intensive Care Algemeen
Beademing met ballon en masker
Beademing met ballon na intubatie en met larynxmasker
Beïnvloeden van irreële ziektepercepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Bekken stabiliseren
Beoordeling van bewustzijn en pupilreactie
BHV ondersteuner
Bibliotheek Monitor-Defibrillator
BIG-protocollen
Blaaskatheterisatie Man
Blaaskatheterisatie Vrouw
Bloedtransfusie (Kinderen)
BLS scholing
Botnaald inbrengen
Brancherichtlijnen
BSL Medisch rekenen: casuïstiek OK
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor verpleegkundigen
Capillaire refill bepalen
Capnografie
Coniotomie
Corpus alienum verwijderen uit de luchtweg
De Basis op orde
De politieke actualiteit in de zorg
Delier (2019) E-Learning
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Deskundig en Bekwaam
e -Xpert VBH: Subcutaan injecteren
ECG interpretatie
ECG interpretatie basis
ECG Maken en lezen
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning DSM 5
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning Kinderpalliatieve Zorg Nederland
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning ulcus cruris
e-learning Wet zorg en dwang
Endotracheaal intuberen
Epilepsie
Epilepsie in de ANW in de verstandelijk gehandicaptenzorg
Epilepsie in de ANW in de verstandelijk gehandicaptenzorg
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: het Acuut Zieke Kind (2016)
e-Xpert ABCDE: Het acuut zieke kind (kindergeneeskunde)
e-Xpert ABCDE: Opvang van de Traumapatient (Ambulancechauffeurs)
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert ABCDE: Voor physician assistants
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Ademhalingsstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Ademhalingsstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Botten
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Circulatiestelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: De cel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: De spieren
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Hormoonstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Huid en sensorisch stelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Motorisch stelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Spijsverteringsstelsel
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Voortplantingsstelsel
e-Xpert DA Pathologie - COPD
e-Xpert DA Ziekenhuis: Bloedglucosewaarde meten
e-Xpert DA: Hartfalen
e-Xpert ECG: Beoordelen van Ritmes
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Inleiding in ritmestoornissen
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert EHGV: Overdrachtsprotocol
e-Xpert hbo VVH: 04. Lichamelijk onderzoek
e-Xpert hbo VVH: 19. Instandhouding van de bloedsomloop
e-Xpert Patients in airplanes - Medische repatriëring
e-Xpert PrehospitALS: Interne
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert VBH: Injecteren
e-Xpert VBH: Intramusculair injecteren
e-Xpert Venticare: Beademing
e-Xpert Venticare: Beademing
e-Xpert VMS: Sepsis
e-Xpert VMS: Sepsis
e-Xpert VMS: Veilige Zorg voor Zieke Kinderen
e-Xpert VVT: Verpleegkundige triage
e-Xpert VVT: Brandbestrijding en ontruiming
e-Xpert VVT: CVA
e-Xpert VVT: ECG maken
e-Xpert VVT: EHBO
e-Xpert VVT: EHBO voor helpenden
e-Xpert VVT: Intramusculair Injecteren
e-Xpert VVT: Intraveneus injecteren
e-Xpert VVT: Klinisch redeneren
e-Xpert VVT: Problemen in de zuurstofhuishouding
e-Xpert VVT: Reanimatie
e-Xpert VVT: Reanimatie bij patiënt met (verdenking) COVID-19
e-Xpert VVT: SBAR methode
e-Xpert VVT: Subcutaan injecteren
e-Xpert VVT: Vleugelnaald en insuflon
e-Xpert VVT: Zuurstoftoediening
e-Xpert: PrehospitALS: Verloskunde
e-Xpert: Vitale parameters
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Advanced Life Support (L-NL G-NL15) (Amphia)
e-Xpert: Advanced Life Support Kind
e-Xpert: Afwijkingen ademhaling
e-Xpert: Awareness medische apparatuur
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Basic Life Support Kind
e-Xpert: Basic Life Support Kind (L-NL G-NL15) (Prinses Maxima Centrum)
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Cardiale farmacotherapie
e-Xpert: Communicatie in de zorg via SBAR
e-Xpert: Communicatie in de zorg via SBARR (St Jansdal)
e-Xpert: COVID-19 (basismodule)
e-Xpert: EHBO
e-Xpert: EHGV Buikpijn
e-Xpert: EHGV Duizeligheid
e-Xpert: EHGV Hoofdpijn
e-Xpert: EHGV Kortademigheid en pijn op de borst
e-Xpert: EHGV Rugpijn
e-Xpert: Fracturen
e-Xpert: Hartkatheterisatie procedure
e-Xpert: hbo VVH: 03. Vitale parameters
e-Xpert: hbo VVH: 05. Transfer en lichaamshouding
e-Xpert: hbo VVH: 16. Warmte- en koudebehandeling
e-Xpert: Hersenbloedingen
e-Xpert: Heuptrauma
e-Xpert: Inleiding bloed en stolling
e-Xpert: Inotropica en vasoactieve medicatie
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Aanvullingen op de primary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - ABCDE opvang van zwangeren
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Brandwonden
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Herkennen van de vitaal bedreigde patiënt
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Koudeletsels
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Ouderen en kinderen
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode - Overdragen van informatie via de SBAR
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Sepsis
e-Xpert: Longembolie
e-Xpert: LPA e-Xpert PrehospitALS: Reanimatie
e-Xpert: LPA e-Xpert PrehospitALS: Algemeen
e-Xpert: LPA PrehospitALS - Neurologie
e-Xpert: LPA PrehospitALS Cardiologie
e-Xpert: LPA Prehospitals: ABCDE
e-Xpert: LPA Prehospitals: Psychiatrie
e-Xpert: Medicatielabels
e-Xpert: Medische gassen
e-Xpert: Newborn Life Support
e-Xpert: Newborn Life Support
e-Xpert: Pacemakers
e-Xpert: Percutane hartklepchirurgie incl. TAVI
e-Xpert: PiCCO
e-Xpert: Pijn bij kinderen
e-Xpert: Pneumothorax
e-Xpert: PrehospitALS: Traumachirurgie
e-Xpert: Reanimatie bij patiënt met (verdenking) COVID-19
e-Xpert: Schedel- en hersenletsel
e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
e-Xpert: Tetanusprofylaxe
e-Xpert: Ulcus pepticum
e-Xpert: Verplaatsen van patiënten
e-Xpert: VVO SEH: Bariatrische chirurgie (bariatric surgery)
e-Xpert: VVT: Zuurstoftoediening (Careaz)
e-Xpert: Zenuwstelsel
e-Xpert: Zwangerschap en bevalling
e-Xpert: Zwangerschapshormonen
e-Xpert: Zwangerschapshypertensie
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
GGB-toets
Handgrepen voor de luchtweg
Helm verwijderen
Hemostatisch gaas aanbrengen
Hypothermie & Hyperthermie
iAM - editie 2021-1
ICD- Pacemakermagneet plaatsen
Inbrengen infuuscanule intraveneus vena jugularis externa
Incidentmanagement
Injecteren & Infusie Trainingsbibliotheek
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Keten van orgaandonatie
Larynxmasker inbrengen
Leerpad ZH - Advanced Pediatric Life Support (APLS) ZH46
Lichamelijk onderzoek
LPA 8,1 toets 2020
Maquet Cardiosave Intra-aortale Ballonpomp
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicatie toedienen met bolusinjectie via infuuscanule intraveneus
Medicatieveiligheid
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medisch rekenen voor verpleegkundigen
Methodiek tactische hulpverlening incidentgebied
Modified Valsalva manoeuvre
Nasopharyngeal Airway inbrengen
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Newborn Life Support
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Ontlasten spanningspneumothorax
Oogletsels verzorgen
Oropharyngeal Airway inbrengen
Ouderengeneeskunde hoe ziet dit vak er nu en in de toekomst uit?
Paediatric Advanced Life Support (PALS) Ambulancezorg
PaTz-groep Venlo
PaTz-groep Venray 1
PaTz-groep Weert
PaTz-groep Zundert
Poortkatheter in de pediatrie
Post-ASH Update voor verpleegkundigen
Preventie postpartum depressie
Preventie van depressie
Rekenen in de zorg
Reponeren, repositioneren en fixeren fracturen en luxaties
Rotatietechnieken
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing Zorgambassadeur VVT
Servo-U | Maquet
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Syndroom van Korsakov
Tilassistentie
Tiltechnieken
Tourniquet aanbrengen
Trauma Life Support (TLS) Ambulancezorg
Traumazwachtel aanbrengen
Triage totaal
Tweeluik MM deel 2 | R/R MM
Uitzuigen AZ
Ventilator Oxylog 3000
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verplaatstechnieken
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
Voor jezelf zorgen als verpleegkundige, hoe dan?
Vooraankondiging & Overdracht (SBAR)
Voorbehouden handelingen
Voorbehouden handelingen RAVHM 2013-5
Webcast lage rug - Practicum
Wijkgericht Werken
ZiROP.nl
ZorgcoördinatieCentra, inzicht in werkwijze op HAP en MKA
Zuurstof toedienen

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Ambulance Masterclass MKA 2021 - lokatie: Appeltern (NL)

CNE Vasculaire Zorg - Perifeer arterieel vaatlijden - lokatie:

Ketenavond Traumazorgnetwerk Midden-Nederland - lokatie:

Masterclass Gesprekstechnieken die ertoe doen: 1330 methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Regionale TraumaTraining (RTT) - lokatie: Zwolle (NL)

Scholingsdag MkANN 2021 - lokatie: Drachten (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Curriculum Clinical Leadership uitgebreid - lokatie: Garderen (NL)

Interne geneeskunde - lokatie: Tynaarlo (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Excessief huilende zuigeling of het klieven van een tongriempje: Aan het werk met een goed plan! - lokatie:

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Genetica en Dementie - lokatie: Amsterdam (NL)

Scholingsdag MkANN 2021 - lokatie: Drachten (NL)

Support on the Job - lokatie: Venlo (NL)

Support on the Job - lokatie: Venlo (NL)

Thema-avond Traumachirurgie 'Bekkenfracturen' - lokatie: Amsterdam (NL)

Webinar: Kopzorgen – van psychologische aspecten tot prikangst bij een chronische aandoening - lokatie:

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Leiderdorp (NL)

6e Kinderallergologie Symposium vrijdag 16 april 2021 - lokatie:

Menopauze en slaap - lokatie:

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Ambulance Masterclass 2020 (verpleegkundigen) - lokatie: Appeltern (NL)

ENPC Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Obesitas, vanuit de expert besproken - lokatie:

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Rijvaardigheid ambulancechauffeur 21/22 - lokatie: Helmond (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Cardiac Care bijscholing module Collaps - lokatie: Zwolle (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Voorburg (NL)

Online spiegelavond Diabetes Mellitus – Hart en vaatziekten – Astma & COPD/ Rijncoepel - lokatie:

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Scholingsdag MkANN 2021 - lokatie: Drachten (NL)

17e Nationaal Reanimatie Congres, nieuwe richtlijnen reanimatie 2021, virtueel - lokatie: Nieuwegein (NL)

Groot Gelre cluster 1 - lokatie: Arnhem (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Lecture: Time in Range, its use and implication in the treatment of (children with) type 1 diabetes - lokatie:

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Support on the Job - lokatie: Echt (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

1-daagse bijscholing medicatietoediening, medicatieveiligheid, medisch rekenen & stomazorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

CAVE voor ambulance verpleegkundigen - lokatie: Boxmeer (NL)

Geriatrie 2021 - lokatie: Tynaarlo (NL)

Het Grote Landelijke POH/PVK/PVH Event - lokatie:

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

IC nascholing Cardiologie - lokatie: Zwolle (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Triage: Vliegwiel voor samenwerking in de regio - lokatie: Utrecht (NL)

Virtueel MDO, Longziekten en KNO - lokatie: Utrecht (NL)

Halfjaarlijkse tbc-bijeenkomst - lokatie:

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Verpleegtechnische technische handelingen - lokatie:

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Online nascholing: Supermarktjungle’ - Alles wat u wilt weten over koolhydraten en de nieuwe NDF Voedingsrichtlijn diabetes - lokatie:

Ambulance Masterclass 2021 - lokatie: Appeltern (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Richtlijnenbijeenkomst JGZ: Borging slaap - Motorische ontwikkeling - Extremiteiten - lokatie:

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Bunnik (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Pre Hospital Traumatic Circulatory Arrest & HOTT procedure. - lokatie:

Beginnende Dementie 2021 - lokatie:

Beginnende Dementie 2021 - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Scholing Kauw- en slikproblemen & passende voeding bij ouderen - lokatie: Eindhoven (NL)

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Interne geneeskunde - lokatie: Tynaarlo (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Apeldoorn (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Regionale Cardiac Care bijscholing Pijn op de borst - lokatie: Zwolle (NL)

Youth MHFA - lokatie:

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis - lokatie: Houten (NL)

Een onderbuikgevoel: Stress en de darm-brein as - lokatie:

Masterclass Diabetes type 1 - 2e lijn - interactief - lokatie:

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

TNCC Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

TNCC Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

Een pilletje minder? Leidt minder cardiovasculaire medicatie tot minder probleemgedrag? - lokatie: Utrecht (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Breda (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Forensische blik - lokatie: Harderwijk (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Training Indiceren voor wijkverpleegkunidgen - lokatie: Zwolle (NL)

Webinar Onbegrepen gedrag binnen de Wzd - lokatie:

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2021 - lokatie: Assen (NL)

Maak van voetzorg geen kopzorg - lokatie: Heerenveen (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Sittard (NL)

PROM's, PREM's en wearables - lokatie:

Support on the Job - lokatie: Venlo (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Voorkomen van en omgaan met verbale agressie - lokatie: Voorburg (NL)

end of life issues - lokatie:

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Groepsdynamica in het verpleeghuis - lokatie: Amersfoort (NL)

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie:

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

IC nascholing Interne I - lokatie: Zwolle (NL)

Intuberen kan je (weer) leren - lokatie:

Intuberen kan je (weer) leren - lokatie:

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Regionale Cardiac Care bijscholing Pijn op de borst - lokatie: Zwolle (NL)

ENPC Refresher Course - lokatie: Tilburg (NL)

Nascholing Nederlandse Neurovasculaire Werkgroep 2021 - lokatie:

1330 Gespreksleiderstraining - lokatie: Hilversum (NL)

1330 Gespreksleiderstraining - lokatie: Hilversum (NL)

Dubbel Diagnose | Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

ENPC Provider course - lokatie: Den Haag (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

PHTLS Refresher Course - lokatie: Harderwijk (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Acute Kinder Opvang basis - lokatie: Zwolle (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten - lokatie: Houten (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Psychiatrische ziektebeelden - lokatie:

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Regionale training voorjaar 2021 Wetgeving en aanpak CBRN - lokatie: Maastricht (NL)

Rijvaardigheid ambulancechauffeur 21/22 - lokatie: Helmond (NL)

Ambulance Masterclass MKA 2021 - lokatie: Appeltern (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Rijvaardigheid ambulancechauffeur 21/22 - lokatie: Helmond (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training CADD-Legacy PCA Pomp - lokatie:

DRES 2021 en CathlabSymposium 2021 - lokatie: Nijkerk (NL)

'Een navolgbare indicatiestelling' - lokatie:

ENPC Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Scholing Kauw- en slikproblemen & passende voeding bij ouderen - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

DRES 2021 en CathlabSymposium 2021 - lokatie: Nijkerk (NL)

EUS Virtual Live from Amsterdam 2021 - lokatie:

MuziekGeluk - lokatie: Utrecht (NL)

Rijvaardigheid ambulancechauffeur 21/22 - lokatie: Helmond (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Rijvaardigheid ambulancechauffeur 21/22 - lokatie: Helmond (NL)

Support on the Job - lokatie: Venlo (NL)

ENPC Provider course - lokatie: Roosendaal (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Advanced Life Support 2020/21 - lokatie: Kolham (NL)

Emergency Procedures Adult (EPA-cursus) - lokatie: Eindhoven (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2021 - lokatie:

Hét Leefstijl Symposium - lokatie: Almelo (NL)

Interne geneeskunde - lokatie: Tynaarlo (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

HMIMS - lokatie: Berg en Dal (NL)

Support on the Job - lokatie: Echt (NL)

TNCC Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Support on the Job - lokatie: Venlo (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

ALS recertificering - lokatie: Bilthoven (NL)

Hoe ontwerp ik blijvende gedragsverandering? - lokatie:

Kennissessies met diverse onderwerpen - lokatie:

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)