Deskundigheidsbevordering insulinetherapie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2018-2019: Ambulancemedewerkers: Werken met een meldcode - V&V
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDE Methodiek Ambulancezorg
Actieve bloedingen
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
Advanced Life Support (ALS) Ambulancezorg
AJ - (Onder)voeding tijdens en na behandeling van kanker
Alles wat u nog wilt (moet?) weten over hypoglykemie - Webinar on demand verlengd
Amputatie
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie - Poh-educa.nl
Angst en depressie (e-learning)
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie (2016)
Antistolling
Antistolling
Astma bij kinderen - Poh-educa.nl
Astma en COPD: Herrie in The Silent Zone 2019
Awareness-training CBRNe
Bariatrische chirurgie in de huisartspraktijk voor POH's
Basic Life Support
Basic Life Support
Behandelen van diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - On demand webinar
Bekken stabiliseren
Bestaan niet-ernstige hypo's? - On demand
BHV ondersteuner
Bibliotheek Monitor-Defibrillator
BIG-protocollen
Blaaskatheterisatie Man
Blaaskatheterisatie Vrouw
Bloeddrukmeting anno nu
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
Brancherichtlijnen
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor verpleegkundigen
BSL_Vallen bij ouderen voor POH
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
Cardiovasculaire veiligheid van diabetesmedicatie: Glucose regulatie en CVRM in een? - verlenging on demand webinar
Care Up - Blaaskatheterisatie man + Toedienen medicijnen onder tong
CASPIR Online 2018
Casusbijeenkomsten "Ervaringsleren complexe ouderenzorg"
CBRN E-learning
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Communicatie rond donatie
Compressief Zwachtelen
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
COPD
CVRM - Poh-educa.nl
Delier
Delier (2019) E-Learning
Delier en verwardheid in de palliatieve fase
Dementie
Dementie
Dementie
Dementie - Poh-educa.nl
Diabetes Mellitus
Diabetische retinopathie - Poh-educa.nl
Diabetische voet - Poh-educa.nl
Diabetische voet - Poh-educa.nl
Doorbraakpijn bij kanker
eBROK voor researchverpleegkundigen
eBROK voor researchverpleegkundigen
eBROK voor researchverpleegkundigen
ECG Maken en lezen
Een antwoord op de meest gestelde vragen omtrent allergie 2019
E-learining Kinderpalliatievezorg Nederlad
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning COPD op praktijkeducatie.nl. scholingsbijlage in het Tijdsschrift De Praktijk 2010-4
E-learning DSM 5
E-learning Hypoglykemie
E-learning Insectenallergie
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning Longauscultatie
E-learning Nieuwe NHG Standaard Astma onder de loep
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg V&VN 2019
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
E-PIN POH Ouderenzorg
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert ABCDE: Opvang van de Traumapatient (Ambulancechauffeurs)
e-Xpert ECG: Beoordelen van Ritmes
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert EHGV: Buikpijn (ambulancechauffeurs)
e-Xpert EHGV: Duizeligheid (ambulancechauffeurs)
e-Xpert EHGV: Hoofdpijn (ambulancechauffeurs)
e-Xpert EHGV: Kortademigheid en pijn op de borst (ambulancechauffeurs)
e-Xpert EHGV: Overdrachtsprotocol
e-Xpert EHGV: Rugpijn (ambulancechauffeurs)
e-Xpert VVT: Insulinetoediening
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Zuurstoftoediening
e-Xpert: Advanced Life Support (L-NL G-NL15) (Amphia)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: Communicatie in de zorg via SBAR
e-Xpert: Hartfalen
e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
Gastrostomiekatheter verwisselen en verzorgen
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
GGB-toets
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Handhygiëne
Handhygiëne
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen - Poh-educa.nl
Hartfalen voor POH
Helm verwijderen
Hemostatisch gaas aanbrengen
Hepatitis C voor Verpleegkundigen
Hielprik
Hypothermie & Hyperthermie
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
Incidentmanagement
Inhalatiemedicatie bij astma – Keuze en instructie - Poh-educa.nl
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Light PLUS WMO/GCP training
Luchtwegproblematiek in de eerste lijn; pneumokokkenvaccinatie en lage luchtweginfecties
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatie en suïcide
Medicatie en suïcide
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Methodiek tactische hulpverlening incidentgebied
Migraine Nurse Educator program
Newborn Life Support 2012
Omaha systeem
Omgaan met agressie
Omgaan met bijwerkingen
Omgaan met bijwerkingen
Omgaan met dementie
Omgaan met seksualiteit en intimiteit in de verpleeghuiszorg
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv Insulinetherapie: what's new?
On-demand web-tv Pijn bij diabetes: diabetische pijnlijke neuropathie (DPN) en kwaliteit van leven
On-demand web-tv Stoppen en monitoren van (on)nodig ICS gebruik bij COPD, doe je zo!
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online nascholing immuuntherapie. Module 6: Adjuvante therapie bij melanoom
Oogletsels verzorgen
oor uitspuiten
Overdracht Medicatiegegevens
Overdracht Medicatiegegevens
Overdracht Medicatiegegevens
Overlapsyndroom Astma-COPD - Poh-educa.nl
Paediatric Advanced Life Support (PALS) Ambulancezorg
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Pijn bij kwetsbare oudere
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling
PIN 21-9 Chronische nierschade V&VN
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie bij ouderen - Poh-educa.nl
Postoperatieve pijnbestrijding
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Psychofarmaca
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's (e-learning)
Rekenen in de zorg
Reponeren, repositioneren en fixeren fracturen en luxaties
Rotatietechnieken
SBAR
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Signaleren depressie
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Slikstoornissen
Stomazorg
Tabaksverslaving: Uw problemen gaan in rook op 2.0
Test
Test e-learning, met modules
Tiltechnieken
Tourniquet aanbrengen
Trauma Life Support (TLS) Ambulancezorg
Traumazwachtel aanbrengen
Triage Algemeen/Huid
Veilig werken met Elektrochirurgie
Veilig werken met Laser
Venapunctie
Verantwoord Medicijngebruik
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verplaatstechnieken
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
VMS - Kwetsbare Ouderen
Vocht en voeding
Vooraankondiging & Overdracht (SBAR)
Voorbehouden handelingen
Webcast lage rug - Practicum
WebTV Diabeteszorg in de 1e lijn - Samenwerken en maatwerk leveren
Web-tv Hooikoorts: accepteren of aanpakken? (on-demand)
WebTV Hypoglykemie in uw dagelijkse praktijk
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
WebTV Stoppen met roken
WebTV Zorgstandaarden Astma (on-demand)
Werken met een medicijnrol
Werken met een medicijnrol
Werken met een medicijnrol
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wet Forensische Zorg
Wijkgericht Werken
Wondbehandeling met V.A.C. ® therapie
Wondbehandeling met V.A.C. ® therapie
Wondzorg in zicht: deel 1
Wondzorg in zicht: deel 1
ZiROP.nl
Zorgleefplan
Zorgplan maken volgens het Omaha System

Casuïstiek en longvolumina; luchtig is anders - lokatie: Nederweert (NL)

Farmacologie en inhalatietechnologie - lokatie: Herkenbosch (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Denk Lipo - lokatie: Utrecht (NL)

Casuïstiekdag AVP/ACH - lokatie: Roosendaal (NL)

EGFR mutatie positief longkanker - 2 uur - lokatie: Oosterbeek (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Oosterhout (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Tilburg (NL)

JGZ scholing Triple P: kennismaken of opfrissen van de Triple P methodiek. - lokatie: Purmerend (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Suicide Preventie - lokatie: Assen (NL)

Basis Opleiding voor Draagconsulenten Die Trageschule® MD - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Medical Car Training - lokatie: Houten (NL)

Branche erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende - lokatie: Den Haag (NL)

Denk Lipo - lokatie: Helmond (NL)

Effectief contracteren van cliënten in de GGZ - lokatie: Rotterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Extrication Training - lokatie: Houten (NL)

Forensische verpleegkunde - lokatie: Venlo (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Module Astma/COPD - lokatie: Breda (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Veiligheidsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Tilburg (NL)

Effectief contracteren van cliënten in de GGZ - lokatie: Enschede (NL)

Maag Darm Lever verpleegkundige (MDL) - lokatie: Nijmegen (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Haaksbergen (NL)

Workshop 'Instructie JGZ-richtlijn Houding en bewegen' - lokatie: Goes (NL)

Impaqtt Symposium 2019 - Resultaten van de COMTT en de BeCet studie - lokatie: Leiden (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Haaksbergen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Velp (NL)

Basiscursus Insulinetherapie Langerhans - lokatie: Heinkenszand (NL)

Compressief zwachtelen (vaardigheid) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Lelystad (NL)

Journal Club (2019) voor research nieuw - lokatie: Breda (NL)

Levensreddend Handelen voor Verpleegkundigen 2019 - lokatie: Soesterberg (NL)

Module Astma/COPD - lokatie: Utrecht (NL)

Praktijkondersteuner Somatiek in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerlen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Vasculaire Specialisatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 2019 - lokatie: Houten (NL)

Jeuk! bij de oudere patiënt - lokatie: Ede (NL)

Omgevingszorg 2.0 - lokatie: Utrecht (NL)

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Horn (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Schalkhaar (NL)

GGB en extreem geweld - lokatie: Drachten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Opfriscursus ICH GCP en wet- en regelgeving klinisch onderzoek - lokatie: Rotterdam (NL)

RCH | “Vernieuwde richtlijn CVRM” - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Workshop 'Instructie JGZ-richtlijn Houding en bewegen' - lokatie: Varsseveld (NL)

Basis curriculum ouderenzorg - lokatie: Wijk aan Zee (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Biosimilars op maat: Motiverende gesprekstechnieken voor iedereen met patiëntencontact - lokatie: Utrecht (NL)

Casuïstiek en longvolumina; luchtig is anders - lokatie: Kollumerzwaag (NL)

De nieuwe richtlijn CVRM - lokatie: Harderwijk (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Lelystad (NL)

Farmacologie en inhalatietechnologie - lokatie: Spijkenisse (NL)

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg - lokatie: Ede (NL)

Nascholing Reizigersgeneeskunde en Advisering 2019 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Patiëntencasuïstiek in Internationaal Perspectief: DM2-farmacotherapie vanuit meerdere gezichtspunten - lokatie: Alkmaar (NL)

Patiëntencasuïstiek in Internationaal Perspectief: DM2-farmacotherapie vanuit meerdere gezichtspunten - lokatie: Eindhoven (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Haaksbergen (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Vroegsignalering en ondersteuning van de (on)veilige band tussen ouders en het jonge kind. - lokatie: Heerlen (NL)

Workshop 'Instructie JGZ-richtlijn Houding en bewegen' - lokatie: Leiden (NL)

Dementie in Theater - Trainingsprogramma - lokatie: Buren (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Den Haag (NL)

Informatiebijeenkomst Ouderenzorg en Dementie - lokatie: Groningen (NL)

Insulinediploma 2019: Starten met Insuline - lokatie: Duiven (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

Longen luisteren - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Mythen, Missers & Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen 2019 - lokatie: Veenendaal (NL)

Ouderenzorg in de eerste lijn - lokatie: Amsterdam (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Haaksbergen (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Best (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

GGB en extreem geweld - lokatie: Drachten (NL)

HMIMS - lokatie: Goes (NL)

Leergang (Verpleegkundig) Praktijkondersteuner - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Zoetermeer (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Shared decision making bij biosimilars - lokatie: Utrecht (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Haaksbergen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Gorinchem (NL)

IO@Home - Immuuntherapie buiten het ziekenhuis, dat regelen we samen - lokatie: Utrecht (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Leergang Interdisciplinaire Palliatieve Zorg - lokatie: Heerlen (NL)

LWNO Jaarlijkse Wetenschappelijke dag 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

EHBO - lokatie: Haarlem (NL)

Psychofarmacologie voor niet-medici - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Casuïstiek en longvolumina; luchtig is anders - lokatie: Geleen (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

FEA GLP-1 V&VN - lokatie: Almelo (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

GGB en extreem geweld - lokatie: Drachten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Starten met stoppen basis - V&VN 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerlen (NL)

Workshop 'Instructie JGZ-richtlijn Houding en bewegen' - lokatie: Zaandam (NL)

ABCDE op de SEH voor volwassenen - lokatie: Uden (NL)

Bijscholing ECG interpretatie en live case CWZ - lokatie: Nijmegen (NL)

Brandwondenonderwijs Verdiepingsmodule: wondbehandeling en verbinden - lokatie: Groningen (NL)

CNE werkgroepen Vasculaire Zorg, Hartrevalidatie en Atriumfibrilleren - lokatie: Utrecht (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Leiden (NL)

FEA GLP-1 V&VN - lokatie: Almelo (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Roermond (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Vught (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Sassenheim (NL)

AZO scholing acute Psychiatrie "Verward of onbegrepen?" - lokatie: Nijmegen (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Den Haag (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Huisartsenzorg en GGD: samen sterk - lokatie: Rotterdam (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Intoxicatie - lokatie: Venlo (NL)

Intoxicatie - lokatie: Venlo (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Haaksbergen (NL)

Workshop Eczeem - lokatie: Middelburg (NL)

10e Borstkanker Behandeling Beter symposium - lokatie: Rotterdam (NL)

AMPHI workshop & ARENA - lokatie:

Autisme op jonge leeftijd - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Leidschendam (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Helmond (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Gilze (NL)

Denk Lipo - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Jaarcongres 2019 V&VN PVK/POH - lokatie: Amersfoort (NL)

Nascholing keuzehulpgesprekken: (angst voor) spijt en trends en ontwikkelingen - lokatie: Houten (NL)

OffLijn voor professionals - lokatie: Leur (NL)

Ondergewicht bij kinderen - Een probleem of niet? - lokatie: Ede (NL)

PoZoB | Scholing nieuwe NHG-standaard CVRM 2019 - lokatie: Veldhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Hengelo (NL)

Suïcidepreventie V&V 2019 - lokatie: Vught (NL)

Themabijeenkomst neurotrauma en orgaandonatie - lokatie: Tilburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Forensische blik - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Themadag verloskunde en pasgeborene - lokatie: Tynaarlo (NL)

Healing Touch Module 1 - Basis en Kennismaking - lokatie: Haarlem (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

Airway Management voor de Acute patient - lokatie: Kolham (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Wolvega (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Leergang Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg - basis V&VN 2019 - lokatie: Breda (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Haaksbergen (NL)

Studiedag Persoonsgerichte zorg voor oudere migranten - lokatie: Soest (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Schagen (NL)

Workshop kind - lokatie: Tynaarlo (NL)

Angststoornissen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

Etniciteit en CVRM - lokatie: Rotterdam (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Ede (NL)

Nederlandse HPV onderzoeksdag - lokatie: Bilthoven (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie: Maastricht (NL)

Praktijktraining; hulpmiddelenzorg, van regelgeving naar praktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Skillstraining bijzondere casuïstiek - lokatie: Venlo (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Sassenheim (NL)

‘Klinisch wetenschappelijk onderzoek in versnelling: Europa schakelt door’ - lokatie: Ede (NL)

15e Landelijke studiedag Spoedzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding NRR Reanimatie instructeur PBLS - lokatie: Haarlem (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Zwolle (NL)

FEA GLP-1 V&VN - lokatie: Almelo (NL)

Insulinediploma 2019: Starten met Insuline - lokatie: Hengelo (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Purmerend (NL)

Mythen, Missers en Maatwerk + Meesterwerk Respiratoir Insufficientie en Beademing 2019 - lokatie: Ede (NL)

Opleiding Dermatologie voor zorgprofessionals - lokatie: Nieuwegein (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Haaksbergen (NL)

Vroegsignalering en ondersteuning van de (on)veilige band tussen ouders en het jonge kind. - lokatie: Eindhoven (NL)

9e Nationaal Pulmonaal Congres - lokatie: Ede (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Rotterdam (NL)

Complicaties van Diabetes Mellitus - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Leidschendam (NL)

Denk Lipo - lokatie: Tilburg (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2019 - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

GGB en extreem geweld - lokatie: Drachten (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclass Atopisch Eczeem - lokatie: Utrecht (NL)

Patiëntencasuïstiek in Internationaal Perspectief: DM2-farmacotherapie vanuit meerdere gezichtspunten - lokatie: Heerlen (NL)

Regiotour Zoek het uit: Verwonder en verbeter! - lokatie: Assen (NL)

Thema-avond Langerhans - lokatie: Arnemuiden (NL)

Training Starten met de Valanalyse - lokatie: Ede (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerlen (NL)

ALS Congres 2019 - lokatie: Ede (NL)

Cursus: BIG-toetser - lokatie: Veenhuizen (NL)

Draagadvies voor zorgprofessionals - lokatie: Zwolle (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Maagsonde en sondevoeding - lokatie: Elsloo (NL)

Studiedag voeding, bewegen en Diabetes type 2 - lokatie: Vianen (NL)

Suprapubisch katheterisatie - lokatie: Elsloo (NL)

Symposium: Behandelen als praten moeilijk is, over compassievolle technologie en andere innovaties - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Urology Conference for Nurses 2019 - lokatie: Noordwijk (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Gorinchem (NL)

Beroepsverdieping Verloskunde voor Ambulanceproffessionals - lokatie: Roosendaal (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Helmond (NL)

Denk Lipo - lokatie: Roosendaal (NL)

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

RAC nascholingsmiddag "Juridische voetangels en ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk van de infectieziektebestrijding" - lokatie:

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Voeding- en leefstijlinterventies voor zorgprofessionals - lokatie: Terschelling (NL)

Basisjaar haptonomie - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Lith (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Rotterdam (NL)

Denk Lipo - lokatie: Gorinchem (NL)

Ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) in de huisartsenpraktijk door POH-GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Zwolle (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Haaksbergen (NL)

Symposium Diabeteszorg in de huisartsenpraktijk anno 2019 - lokatie: Ridderkerk (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Spijkenisse (NL)

wond drainage - lokatie: Elsloo (NL)

“Nog even wachten met een kuurtje?” Update Antibiotica Resistentie - lokatie: Ridderkerk (NL)

ABCDE op de SEH voor volwassenen - lokatie: Uden (NL)

basiscursus dementie - lokatie: Terneuzen (NL)

Basisjaar haptonomie - lokatie: Amersfoort (NL)

Cursorisch Onderwijs in MDL-ziekten NJ19 - lokatie: Veldhoven (NL)

cursus Neuro-care - lokatie: Eindhoven (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Rijvaardigheid, Allroadtraining - lokatie: Groningen (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Apeldoorn (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCDE op de SEH voor kinderen - lokatie: Uden (NL)

Basiscursus Diabetes Mellitus voor vpk/ poh/ ass - lokatie: Huis Ter Heide (NL)

Biosimilars Op Maat - Introductie omzetting voor ondersteunend personeel - lokatie: Utrecht (NL)

Dag van de Eerstelijn 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Hengelo (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Zaandam (NL)

Didactische Ondersteuning Medische Proffesionals (DOMP) - lokatie: Uden (NL)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (LvD201910) - lokatie: Enschede (NL)

Jaarsymposium UNICUM Samen Werken is Samen Doen - lokatie: Bunnik (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Meldcode huiselijk geweld & ouderenmishandeling 2019 - lokatie: 6162 BG (NL)

Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren Najaarscongres 3 + 4 oktober 2019 - lokatie: Maastricht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Haaksbergen (NL)

Symposium Evidence Based Supportive Oncology: revisited - lokatie: Berg En Dal (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Oosterhout (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

HMIMS - lokatie: Den Haag (NL)

Kinderneuropsychologie - lokatie: Haarlem (NL)

Opleiding Positieve Psychologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

basiscursus dementie - lokatie: Goes (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Nootdorp (NL)

Cyclus regionale modules 2019 blok1 - lokatie: Margraten (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Amsterdam (NL)

ENPC Refresher Course - lokatie: Tilburg (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Farmacologie en inhalatietechnologie - lokatie: Spijkenisse (NL)

GGB en extreem geweld - lokatie: Drachten (NL)

Intensief transmuraal zorgpad COPD - lokatie: Nijmegen (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie - lokatie: Haarlem (NL)

Slaap- en slaapstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium Games for Health Europe - lokatie: Eindhoven (NL)

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Leiderdorp (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

Denk Lipo - lokatie: Geleen (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Psychopathologie bij jonge kinderen voor POH GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Gilze (NL)

De wondere wereld van dementie - lokatie: Ede (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Ede (NL)

ADHD Netwerk - 52e Netwerkmeeting - lokatie: Utrecht (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Arnhem (NL)

De nieuwe richtlijn CVRM - lokatie: Harderwijk (NL)

GGB en extreem geweld - lokatie: Drachten (NL)

HMIMS - lokatie: Berg en Dal (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Hoogvliet Rotterdam (NL)

Intoxicaties - lokatie: Heinkenszand (NL)

Kindergeluiden - lokatie: Ede (NL)

Klinisch redeneren voor verzorgenden - lokatie: Amsterdam (NL)

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Praktische Insulinetherapie voor gevorderden - lokatie: Paterswolde (NL)

RCH | “Vernieuwde richtlijn CVRM” - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Rotterdam (NL)

Webinar 10 oktober 2019 - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2019 - lokatie: Houten (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Supportive Care Team Antoni Leeuwenhoek - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium mijn Goede/Kansrijke Start /Kans voor de Veenkoloniën - lokatie: Emmen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Denk Lipo - lokatie: Purmerend (NL)

ECG lezen en cardiologie bij vrouwen - lokatie: Tynaarlo (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Ambulante compressietherapie; zwachtelen van de onderbenen met korte rek zwachtels, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Complementaire zorg - lokatie: Middelburg (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Assen (NL)

Nieuwe NHG-standaard CVRM - lokatie: Rotterdam (NL)

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Subcutane pijnbehandeling; subcutaan infuus en PCA pomp, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Rotterdam (NL)

1-daagse bijscholing medicatietoediening, medicatieveiligheid, medisch rekenen & stomazorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Chronische nierschade - lokatie: Harderwijk (NL)

FEA Scholing Ouderenzorg: (In)continentie, (onder)voeding, ouderenmishandeling V&VN - lokatie: Almelo (NL)

Overbehandeling in de laatste levensfase - lokatie: Hoofddorp (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2019 - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Logopedie bij COPD - lokatie: Schiphol (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Suïcidepreventie V&V 2019 - lokatie: Vught (NL)

Verslaving : GHB en EDS - lokatie: Leusden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Denk Lipo - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

PoZoB | Scholing nieuwe NHG-standaard CVRM 2019 - lokatie: Veldhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Denk Lipo - lokatie: Spijkenisse (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Zorgzuster Skillsdag - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Anticonceptie, ongewenste zwangerschap en seksueel geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Cyclus regionale modules 2019 blok1 - lokatie: Margraten (NL)

Forensische blik - lokatie: Harderwijk (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Transmurale Zorg Brug - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

5e landelijke studiedag Drugs - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing Wet en Regelgeving voor zorgprofessionals - lokatie: Roosendaal (NL)

Denk Lipo - lokatie: Venlo (NL)

Geklier in de eerste lijn: ontwikkelingen in de endocrinologie - lokatie: Assen (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Verloskunde, pasgeborene en kind - lokatie: Venlo (NL)

Complementaire zorg - lokatie: Goes (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

“Nog even wachten met een kuurtje?” Update Antibiotica Resistentie - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing perifeer Infuus inbrengen & bloedafname (venapunctie) - lokatie: Leiderdorp (NL)

Deskundigheidsbevordering insulinetherapie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Breda (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Starten van een intervisiegroep voor praktijkondersteuners - lokatie: Soest (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Regieverpleegkundige (GHZ) - lokatie:

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Palliatieve zorg VZ-IG - lokatie: Almelo (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

Cyclus regionale modules 2019 blok1 - lokatie: Margraten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Middelengebruik en verslaving bij cliënten - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Jaarcongres De Qruxx van kwaliteit - lokatie: Houten (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Basismodule reizigersadvisering voor doktersassistenten en praktijkondersteuners - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling van cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

Verbonden tot het einde - lokatie: Hoofddorp (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Utrecht (NL)

Denk Lipo - lokatie: Tilburg (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Journal Club (2019) voor research nieuw - lokatie: Breda (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie V&V 2019 - lokatie: Vught (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Blaricum (NL)

Pijn en pijnbestrijding - lokatie: Ede (NL)

Psychiatrische aandoeningen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

7th European Conference on Weaning and Rehabilitation in Critically ill Patients - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

GGB en extreem geweld - lokatie: Drachten (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Complementaire zorg - lokatie: Terneuzen (NL)

Compressief zwachtelen (vaardigheid) - lokatie: Breda (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Veenendaal (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Rotterdam (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

12th Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Epidemiology, Prevention and Treatment - lokatie: Amsterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Themadag airwayscholing 2019 - lokatie: Tynaarlo (NL)

De meest gestelde vragen aan de Kinder-MDL arts - lokatie: Amsterdam (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Nascholing: Sociale Netwerk Strategieen ( SNV) diverse modules - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

NVvPO DOET! - lokatie: Rotterdam (NL)

Symposium Dementie & Culturele Diversiteit - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Verslaving : GHB en EDS - lokatie: Zwolle (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus DCM - lokatie: Noardburgum (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Udenhout (NL)

Cyclus regionale modules 2019 blok1 - lokatie: Margraten (NL)

Deskundigheidsbevordering insulinetherapie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Workshop neurologie - lokatie: Tynaarlo (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Assen (NL)

Denk Lipo - lokatie: Rotterdam (NL)

Forensische blik - lokatie: Harderwijk (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Symposium Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Eindhoven (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

PoZoB | Scholing nieuwe NHG-standaard CVRM 2019 - lokatie: Veldhoven (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Skillstraining - lokatie: Venlo (NL)

Beroepsverdieping Verloskunde voor Ambulanceproffessionals - lokatie: Roosendaal (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Nieuwerkerk aan Den IJssel (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

NVvPO DOET! - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

CarVasZ 2019 - lokatie: Ede (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Prehospitale zorg bij terrorisme & grootschalige incidenten - lokatie: Uden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Cyclus regionale modules 2019 blok1 - lokatie: Margraten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Intoxicaties - lokatie: Alkmaar (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Agressietraining - lokatie: Sommelsdijk (NL)

Bijscholing Wet en Regelgeving voor zorgprofessionals - lokatie: Roosendaal (NL)

Congres Omgaan met Verslaving in het Sociaal Domein - lokatie: Veenendaal (NL)

Fundamental Disaster Management Course - lokatie: Nijmegen (NL)

Palliatieve sedatie in de praktijk - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Suïcidepreventie V&V 2019 - lokatie: Vught (NL)

WCS congres 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

WCS congres 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Denk Lipo - lokatie: Meppel (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Praktische Insulinetherapie voor gevorderden - lokatie: Paterswolde (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Congres Jong geleerd is oud gedaan - lokatie: Oegstgeest (NL)

Draagadvies voor zorgprofessionals - lokatie: Zwolle (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Cyclus regionale modules 2019 blok1 - lokatie: Margraten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Systeemopstellingen op tafel - lokatie: Amsterdam (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Mythen, Missers & Maatwerk + Meesterwerk Circulatie 2019 - lokatie: Ede (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2019 - lokatie: Houten (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Cyclus regionale modules 2019 blok1 - lokatie: Margraten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

ABCDE op de SEH voor volwassenen - lokatie: Uden (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Denk Lipo - lokatie: Zaandam (NL)

Forensische blik - lokatie: Harderwijk (NL)

Wondzorg - lokatie: Heerenveen (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Eindhoven (NL)

SOLK - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie V&V 2019 - lokatie: Vught (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Kinderfonds Symposium: Empower de Ouder - lokatie: Amersfoort (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Amsterdam Live Endoscopy 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Cyclus regionale modules 2019 blok1 - lokatie: Margraten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Deskundigheidsbevordering insulinetherapie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Congres: Preopname voorbereiden is beter dan genezen! - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Behandeling van cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Soest (NL)

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Symposium Zorg rond de pasgeborene - Een goed gesprek - lokatie: Ede (NL)

Nascholingsdag Stop met roken: Hoe is de begeleiding in 2020? - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken: Tabaksverslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Psychiatrische aandoeningen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Apeldoorn (NL)