12th Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Epidemiology, Prevention and Treatment - lokatie: Amsterdam (NL)

2 STOP! 1 : 1 begeleiding - lokatie: Sassenheim (NL)

2 STOP! Farmacotherapie - lokatie: Heinkenszand (NL)

Capita selecta RAVHM 2019 - 3 - lokatie: Leiden (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Leidschendam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

KWETSBAAR EN OUD - nascholing voor zorgverleners in de eerstelijn - lokatie: De Bilt (NL)

Opvolgavond casuïstiek astma/COPD - lokatie: Amsterdam (NL)

scholing Acute Zorgregio Oost Verkeersveiligheid - lokatie: Nijmegen (NL)

Themadag airwayscholing 2019 - lokatie: Tynaarlo (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Arnhem (NL)

intramusculair en subcutaan injecteren
13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2019-2020: Ambulancemedewerkers: Werken met een meldcode - V&V
2019-2020: Zorgprofessioanls: Huwelijksdwang - Kwaliteitsregister V&V
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDE Methodiek Ambulancezorg
Actieve bloedingen
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
Advanced Life Support (ALS) Ambulancezorg
Adviseren over Veilig Slapen
AJ - (Onder)voeding tijdens en na behandeling van kanker
Alles wat u nog wilt (moet?) weten over hypoglykemie - Webinar on demand verlengd
Amputatie
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie (e-learning)
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie (2016)
Antistolling
Antistolling
Astma en COPD: Herrie in The Silent Zone 2019
Awareness-training CBRNe
Bariatrische chirurgie in de huisartspraktijk voor POH's
Basic Life Support
Basic Life Support
Basiscursus anticonceptie en onbedoelde zwangerschap
Behandelen van diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - On demand webinar
Bekken stabiliseren
Bestaan niet-ernstige hypo's? - On demand
BHV ondersteuner
Bibliotheek Monitor-Defibrillator
BIG-protocollen
Blaaskatheterisatie Man
Blaaskatheterisatie Vrouw
Bloeddrukmeting anno nu
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
Brancherichtlijnen
BROK® en WMO-GCP online herregistratie
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor verpleegkundigen
BSL_Vallen bij ouderen voor POH
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
Capnografie
Cardiovasculaire veiligheid van diabetesmedicatie: Glucose regulatie en CVRM in een? - verlenging on demand webinar
CareUp - Verpleegtechnische handelingen e-learning
CASPIR Online 2018
Casusbijeenkomsten "Ervaringsleren complexe ouderenzorg"
CBRN E-learning
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Compressief Zwachtelen
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
COPD
Delier
Delier (2019) E-Learning
Delier en verwardheid in de palliatieve fase
Dementie
Dementie
Dementie
Dementie - Poh-educa.nl
Diabetes Mellitus
Diabetische voet - Poh-educa.nl
Diabetische voet - Poh-educa.nl
Doorbraakpijn bij kanker
eBROK voor researchverpleegkundigen
eBROK voor researchverpleegkundigen
ECG Maken en lezen
E-congres 2019: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
ECTR Basis
Een antwoord op de meest gestelde vragen omtrent allergie 2019
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning COPD op praktijkeducatie.nl. scholingsbijlage in het Tijdsschrift De Praktijk 2010-4
E-learning DSM 5
E-learning Hypoglykemie
E-learning Insectenallergie
E-learning Kennistoets medicatie
E-Learning Korsakov
E-learning Longauscultatie
E-learning Nieuwe NHG Standaard Astma onder de loep
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg V&VN 2019
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
E-PIN POH Ouderenzorg
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert ABCDE: Opvang van de Traumapatient (Ambulancechauffeurs)
e-Xpert ECG: Beoordelen van Ritmes
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert EHGV: Buikpijn (ambulancechauffeurs)
e-Xpert EHGV: Duizeligheid (ambulancechauffeurs)
e-Xpert EHGV: Hoofdpijn (ambulancechauffeurs)
e-Xpert EHGV: Kortademigheid en pijn op de borst (ambulancechauffeurs)
e-Xpert EHGV: Overdrachtsprotocol
e-Xpert EHGV: Rugpijn (ambulancechauffeurs)
e-Xpert VVT: Insulinetoediening
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Zuurstoftoediening
e-Xpert: Advanced Life Support (L-NL G-NL15) (Amphia)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: Communicatie in de zorg via SBAR
e-Xpert: Hartfalen
e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
Free Learning
Gastrostomiekatheter verwisselen en verzorgen
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
GGB-toets
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Handhygiëne
Handhygiëne
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen - Poh-educa.nl
Hartfalen voor POH
Helm verwijderen
Hemostatisch gaas aanbrengen
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Hepatitis C voor Verpleegkundigen
Hielprik
Hypothermie & Hyperthermie
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
Incidentmanagement
Inhalatiemedicatie bij astma – Keuze en instructie - Poh-educa.nl
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Kennismonitor Dementie
Keten van orgaandonatie
Luchtwegproblematiek in de eerste lijn; pneumokokkenvaccinatie en lage luchtweginfecties
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatie en suïcide
Medicatie en suïcide
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Methodiek tactische hulpverlening incidentgebied
Migraine Nurse Educator program
Newborn Life Support 2012
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omaha systeem
Omgaan met agressie
Omgaan met bijwerkingen
Omgaan met bijwerkingen
Omgaan met dementie
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv Fractuurpreventie in de huisartspraktijk
On-demand web-tv Insulinetherapie: what's new?
On-demand web-tv Pijn bij diabetes: diabetische pijnlijke neuropathie (DPN) en kwaliteit van leven
On-demand web-tv Stoppen en monitoren van (on)nodig ICS gebruik bij COPD, doe je zo!
Online nascholing immuuntherapie. Module 6: Adjuvante therapie bij melanoom
Oogletsels verzorgen
oor uitspuiten
Opioïden - praktijkmedewerkers en apothekersassistenten
Overdracht Medicatiegegevens
Overdracht Medicatiegegevens
Overdracht Medicatiegegevens
Overlapsyndroom Astma-COPD - Poh-educa.nl
Paediatric Advanced Life Support (PALS) Ambulancezorg
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Pijn bij kwetsbare oudere
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling
PIN 21-9 Chronische nierschade V&VN
PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement
PIN 23-2 Voeding
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie bij ouderen - Poh-educa.nl
Postoperatieve pijnbestrijding
Preventie van Depressie
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Psychofarmaca
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's (e-learning)
Rekenen in de zorg
Reponeren, repositioneren en fixeren fracturen en luxaties
Rookvrije Start
Rotatietechnieken
SBAR
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Slikstoornissen
Stomazorg
Test
Test e-learning, met modules
Tiltechnieken
Tourniquet aanbrengen
Trauma Life Support (TLS) Ambulancezorg
Traumazwachtel aanbrengen
Triage Algemeen/Huid
Veilig werken met Elektrochirurgie
Veilig werken met Laser
Venapunctie
Verantwoord Medicijngebruik
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verplaatstechnieken
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
VMS - Kwetsbare Ouderen
Vocht en voeding
Vooraankondiging & Overdracht (SBAR)
Voorbehouden handelingen
Voorlichting en educatie bij pijn bij kanker
Webcast lage rug - Practicum
Webinar Update sensortechnologie bij diabetes
WebTV Diabeteszorg in de 1e lijn - Samenwerken en maatwerk leveren
Web-tv Hooikoorts: accepteren of aanpakken? (on-demand)
WebTV Hypoglykemie in uw dagelijkse praktijk
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
WebTV Stoppen met roken
WebTV Zorgstandaarden Astma (on-demand)
Werken met een medicijnrol
Werken met een medicijnrol
Werken met een medicijnrol
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wijkgericht Werken
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Wondbehandeling met V.A.C. ® therapie
Wondbehandeling met V.A.C. ® therapie
Wondzorg in zicht: deel 1
Wondzorg in zicht: deel 1
Zorgleefplan
Zorgplan maken volgens het Omaha System

Basisopleiding verpleegkundige reizigersadvisering - lokatie: Utrecht (NL)

Capita selecta RAVHM 2019 - 3 - lokatie: Leiden (NL)

Farmacologie en inhalatietechnologie - lokatie: Uitgeest (NL)

Hackfortdagen - lokatie: Vorden (NL)

HBO geaccrediteerde opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

NVvPO DOET! - lokatie: Nijkerk (NL)

PEAK Performance in Exercise and Knowledge - lokatie: Apeldoorn (NL)

SLAAP 2019 - lokatie: Ermelo (NL)

Symposium "Met elkaar" - lokatie: Ulft (NL)

Symposium Dementie & Culturele Diversiteit - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Verslaving : GHB en EDS - lokatie: Zwolle (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Zwolle (NL)

Jaarlijkse Theorie en Praktijk Toets - lokatie: Venlo (NL)

Jaarlijkse Theorie en Praktijk Toets - lokatie: Venlo (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Rotterdam (NL)

Voorbehouden Risicovol Handelen Vaardigheidstraining SPRINT - lokatie: Huizen (NL)

ABCDE: Het acuut zieke kind - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Basiscursus DCM - lokatie: Noardburgum (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Nijkerk (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Udenhout (NL)

Cyclus regionale modules 2019 blok1 - lokatie: Margraten (NL)

Deskundigheidsbevordering insulinetherapie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Scholingsdag Intensive Care - lokatie: Venlo (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Delft (NL)

Workshop neurologie - lokatie: Tynaarlo (NL)

Zorg rondom stoma en uitscheiding - lokatie: Maastricht (NL)

ABCDE: Het acuut zieke kind - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Capita selecta RAVHM 2019 - 3 - lokatie: Leiden (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Eindhoven (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Barneveld (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Woerden (NL)

Denk Lipo - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Amsterdam (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Maastricht (NL)

Forensische blik - lokatie: Harderwijk (NL)

Informatiebijeenkomst Ouderenzorg - lokatie: Groningen (NL)

Interactieve bijeenkomst rondom samenwerking binnen de zorgstandaard geboortezorg Netwerk Geboortezorg Rivierenland - lokatie: Tiel (NL)

Kansrijke start - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Opstaptraining 'Positieve gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de eerstelijn' 2019 - lokatie: Deventer (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Proactief assisteren - lokatie: Harderwijk (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Scholing UFA 2019 - lokatie: Zeist (NL)

Thema-avond Reanimatie: ECMO en eCPR - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Middelburg (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Noordwijk (NL)

Van Kis naar VIPlive - lokatie: Spijkenisse (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Apeldoorn (NL)

2 STOP! 1 : 1 begeleiding - lokatie: Sassenheim (NL)

Bacteriën in beeld - lokatie: Eindhoven (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Capita selecta RAVHM 2019 - 3 - lokatie: Leiden (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Amsterdam (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Eindhoven (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Breukelen (NL)

Integratie zorgambulance - lokatie: Harderwijk (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Landelijke bijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen vrouwelijke genitale verminking (vgv) van JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Den Haag (NL)

PoZoB | Scholing nieuwe NHG-standaard CVRM 2019 - lokatie: Veldhoven (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Regio bijeenkomst Dermatologie en Astma en Allergie - lokatie: Zwolle (NL)

Skillstraining - lokatie: Venlo (NL)

Symposium 'Palliatieve zorg - lijden of leiden?' - lokatie: Heinkenszand (NL)

symposium VAR - lokatie: Assen (NL)

Acute verloskunde - lokatie: Den Helder (NL)

Beroepsverdieping Verloskunde voor Ambulanceproffessionals - lokatie: Roosendaal (NL)

Capita selecta RAVHM 2019 - 3 - lokatie: Leiden (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Emmen (NL)

Denk Lipo - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Nieuwerkerk aan Den IJssel (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Keten Thema Bijeenkomst; Congres KTB - lokatie: Groningen (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

NVvPO DOET! - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Twee daagse introductiecursus ACT - lokatie: Drachten (NL)

Van Kis naar VIPlive - lokatie: Spijkenisse (NL)

Capita selecta RAVHM 2019 - 3 - lokatie: Leiden (NL)

CarVasZ 2019 - lokatie: Ede (NL)

ECLS Nursing Symposium 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Ondersteuning bij transitie en reanimatie van de pasgeborene - lokatie: Roermond (NL)

Prehospitale zorg bij terrorisme & grootschalige incidenten - lokatie: Uden (NL)

Spoed moet goed - lokatie: Nijmegen (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Almelo (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Verpleegkundige zorg op de IC van Rijnstate - lokatie: Arnhem (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Almelo (NL)

Zorg voor ouderen in de eerste lijn - lokatie: Zwolle (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Etten-Leur (NL)

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Maastricht (NL)

Cyclus regionale modules 2019 blok1 - lokatie: Margraten (NL)

Denk Lipo - lokatie: Stadskanaal (NL)

Effectief in gesprek met je cliënt en/of collega - lokatie: Barneveld (NL)

Effectief in gesprek met je cliënt en/of collega - lokatie: Barneveld (NL)

Intoxicaties - lokatie: Alkmaar (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Leermodule 3 Opzetten allergiespreekuur - lokatie: Almere (NL)

Levensreddend Handelen voor Verpleegkundigen - lokatie: Westzaan (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Tecc - lokatie: Harderwijk (NL)

Training Relatie en Scheiding - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Veldhoven (NL)

(party) drugs - lokatie: Roosendaal (NL)

Agressietraining - lokatie: Sommelsdijk (NL)

BHV + AED Herhaling. - lokatie: Hoogeveen (NL)

Bijscholing Wet en Regelgeving voor zorgprofessionals - lokatie: Roosendaal (NL)

Capita selecta RAVHM 2019 - 3 - lokatie: Leiden (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Den Haag (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Urmond (NL)

Eerste POH nascholing - lokatie: Enschede (NL)

Hechtingsproblematiek bij kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening - lokatie: Amsterdam (NL)

Palliatieve sedatie in de praktijk - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Pijn op de borst, wat nu? - lokatie: Oosterbeek (NL)

Pijn op de borst, wat nu? - lokatie: Oosterbeek (NL)

Rijden zonder invloed - lokatie: Enschede (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Suïcidepreventie V&V 2019 - lokatie: Vught (NL)

Training Relatie en Scheiding - lokatie:

Van Kis naar VIPlive - lokatie: Spijkenisse (NL)

WCS congres 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

WCS congres 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Acute verloskunde - lokatie: Zwaag (NL)

Behandeling bij COPD en longkanker - lokatie: Rotterdam (NL)

BHV + AED Herhaling. - lokatie: Haren (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Hilversum (NL)

FEA Nieuwe standaard CVRM V&VN - lokatie: Wierden (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Immunologie Kennis Netwerk - lokatie: Amsterdam (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Meet the Expert - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Almelo (NL)

Wetenschapsavond 2019 - lokatie: Venlo (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Zaandam (NL)

Basismodule Werken met Positieve Gezondheid - lokatie: Amersfoort (NL)

BHV + AED Herhaling. - lokatie: Hoogeveen (NL)

BIG5 Ouderenzorg Congres 2019 - lokatie: Ede (NL)

BIG5 Ouderenzorg Congres 2019 - lokatie: Ede (NL)

Capita selecta RAVHM 2019 - 3 - lokatie: Leiden (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Roosendaal (NL)

CAVE voor ambulance verpleegkundigen - lokatie: Boxmeer (NL)

Denk Lipo - lokatie: Meppel (NL)

FEA Nieuwe standaard CVRM V&VN - lokatie: Wierden (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

MINC-symposium: "Is een beetje vies gezond?" - lokatie: Maastricht (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening - lokatie: Dordrecht (NL)

OVHIPEC symposium - lokatie: Amsterdam (NL)

Praktische Insulinetherapie voor gevorderden - lokatie: Paterswolde (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Samen beslissen - lokatie: Roermond (NL)

Training Relatie en Scheiding - lokatie:

Traumadagen 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Almelo (NL)

Verpleegkundig symposium VIP² 2019 "Wat geeft jou energie?" - lokatie: Rotterdam (NL)

Vitamine B12 deficientie - lokatie: Leusden (NL)

WCN congres 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

CAVE voor ambulance verpleegkundigen - lokatie: Boxmeer (NL)

Congres Jong geleerd is oud gedaan - lokatie: Oegstgeest (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Pijndagen 2019 - lokatie: Genk (BE)

"zorgeloos zorgen". Met behulp van morele stress op weg naar morele veerkracht. - lokatie:

Acute Kinder Opvang AKO herhaling - lokatie: Zwolle (NL)

Capita selecta RAVHM 2019 - 3 - lokatie: Leiden (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Apeldoorn (NL)

Cyclus regionale modules 2019 blok1 - lokatie: Margraten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Leren interpreteren - De opbouw van een onderzoeksartikel - lokatie: Leiderdorp (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

RCH | “Vernieuwde richtlijn CVRM” - lokatie: Tilburg (NL)

Systeemopstellingen op tafel - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Capita selecta RAVHM 2019 - 3 - lokatie: Leiden (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Groningen (NL)

DiabetesTop 2019-2020 - lokatie: Den Dolder (NL)

ILD in Reumatische aandoeningen - lokatie: Tilburg (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Leren interpreteren - De opbouw van een onderzoeksartikel - lokatie: Ede (NL)

Opgroeien in een digitale wereld - lokatie: Lunteren (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Arnhem (NL)

Capita selecta RAVHM 2019 - 3 - lokatie: Leiden (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Mythen, Missers & Maatwerk + Meesterwerk Circulatie 2019 - lokatie: Ede (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Uitval na een arbeidsconflict, ziek of niet? - lokatie: Ede (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Middelburg (NL)

(P)BLS AED - lokatie: Wageningen (NL)

Capita selecta RAVHM 2019 - 3 - lokatie: Leiden (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Nascholing: Sociale Netwerk Strategieen ( SNV) diverse modules - lokatie: Dordrecht (NL)

ABCDE: Het acuut zieke kind - herhalingscursus - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2019 - lokatie: Houten (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Klinisch Wetenschappelijke Vergadering Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen - lokatie: Wolfheze (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Tilburg (NL)

Cyclus regionale modules 2019 blok1 - lokatie: Margraten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Practicum Ouderenzorg - lokatie: Groningen (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: 8025 BW Zwolle (NL)

Tecc - lokatie: Harderwijk (NL)

13e Jaarsymposium Verslaving - Voorkomen & genezen - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCDE op de SEH voor volwassenen - lokatie: Uden (NL)

Capita selecta RAVHM 2019 - 3 - lokatie: Leiden (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Almelo (NL)

December symposium 2019 - lokatie: Almelo (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Leren interpreteren - De opbouw van een onderzoeksartikel - lokatie: Doetinchem (NL)

Nascholing Reizigersgeneeskunde en Advisering 2019 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

NHG Standaard Chronische Nierschade - lokatie: Akersloot (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Haarlemmermeer (NL)

Scholingsdag Intensive Care - lokatie: Venlo (NL)

V & VN - lokatie: Zwolle (NL)

20 jaar Traumacentra - lokatie: Rotterdam (NL)

Acute verloskunde - lokatie: Uitgeest (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Alkmaar (NL)

Denk Lipo - lokatie: Zaandam (NL)

Forensische blik - lokatie: Harderwijk (NL)

Palliatieve zorg aan kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Training transculturele zorg TDT OZG - lokatie: Groningen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Middelburg (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Terneuzen (NL)

Wondzorg - lokatie: Heerenveen (NL)

Zwachtelscholing - lokatie: Schagen (NL)

Actualiteiten Longsymposium 2019 - lokatie: Veenendaal (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Capita selecta RAVHM 2019 - 3 - lokatie: Leiden (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Roermond (NL)

Gehechtheid - herkennen en hanteren van onveilige patronen van hechting - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclass Wet verplichte GGZ - lokatie: Zeist (NL)

Oedeembenen & Compressietherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Oedeembenen & Compressietherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Oedeembenen & Compressietherapie - lokatie: Arnhem (NL)

Oedeembenen & Compressietherapie - lokatie: Arnhem (NL)

Pancreas carcinoom - lokatie: Nieuwegein (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Schimmelinfecties aan de huid en in de nagels - lokatie: Middelburg (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Eindhoven (NL)

Suïcidepreventie V&V 2019 - lokatie: Vught (NL)

Tecc - lokatie: Harderwijk (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

EHBO, Bedrijfshulpverleing, reanimatie en AED - lokatie: Oldenzaal (NL)

Geluksmomenten voor mensen met dementie - lokatie: Bunnik (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Symposium Allergologie - lokatie: Tilburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Voorbehouden Risicovol Handelen Vaardigheidstraining SPRINT - lokatie: Huizen (NL)

Amsterdam Live Endoscopy 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Cyclus regionale modules 2019 blok1 - lokatie: Margraten (NL)

Informatiebijeenkomst Richtlijn diabetes 2020 - lokatie: Assen (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Leren interpreteren - De opbouw van een onderzoeksartikel - lokatie: Goes (NL)

Tecc - lokatie: Harderwijk (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

Deskundigheidsbevordering insulinetherapie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

Diagnostiek (ver) voorbij de DSM! - verder kijken dan het 'etiket' - lokatie: Utrecht (NL)

FEA Stoppen met roken basiscursus V&VN - lokatie: Hengelo (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Delft (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Reg 2 2019 Pediatrie - lokatie: Drachten (NL)

Begrenzingen aan de Intensive Care Geneeskunde 2019 - lokatie: Veenendaal (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

PHTLS Provider Course - lokatie: Harderwijk (NL)

SIM Instructor Recurrent - lokatie: Bilthoven (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Terneuzen (NL)

Verslavingspsychiatrie ' Je KEN er niet meer omheen ' - lokatie: Zutphen (NL)

Zorgvraag buiten de richtlijn - lokatie: Enschede (NL)

Bijzondere rijvaardigheid - lokatie: Drachten (NL)

Bijzondere rijvaardigheid - lokatie: Drachten (NL)

Bijzondere rijvaardigheid - lokatie: Drachten (NL)

Samen, Beter - lokatie: Maastricht (NL)

Bijzondere rijvaardigheid - lokatie: Drachten (NL)

Bij- en nascholing hbo verpleegkundigen 4 Friese ziekenhuizen- Basis module - lokatie:

Bijscholing Wet en Regelgeving voor zorgprofessionals - lokatie: Roosendaal (NL)

Injecteren - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Bijzondere rijvaardigheid - lokatie: Drachten (NL)

Denk Lipo - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

MuziekGeluk - Zorghulp & Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Acute verloskunde - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Bijzondere rijvaardigheid - lokatie: Drachten (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Leiden (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing Wet en Regelgeving voor zorgprofessionals - lokatie: Roosendaal (NL)

Bijzondere rijvaardigheid - lokatie: Drachten (NL)

De inzet van de praktijkondersteuner bij de behandeling van urine-incontinentie - lokatie: Zwolle (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Bij- en nascholing hbo verpleegkundigen 4 Friese ziekenhuizen- Basis module - lokatie:

Bijzondere rijvaardigheid - lokatie: Drachten (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Amersfoort (NL)

Congres: Preopname voorbereiden is beter dan genezen! - lokatie: Utrecht (NL)

Oedeembenen & Compressietherapie - lokatie: Dordrecht (NL)

Oedeembenen & Compressietherapie - lokatie: Dordrecht (NL)

Tecc - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Nascholing van de Neurovasculaire Werkgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Bijzondere rijvaardigheid - lokatie: Drachten (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Zwolle (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Astma voor gevorderden - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijzondere rijvaardigheid - lokatie: Drachten (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Wet verplichte GGZ - lokatie: Zeist (NL)

Praktische Insulinetherapie voor gevorderden - lokatie: Leeuwarden (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Maarssen (NL)

Acute Kinder Opvang AKO herhaling - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus Kathteriseren [man, vrouw, en suprapub] - lokatie: Den Haag (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Leiden (NL)

Zorgambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

PDL basis Blended Learning - lokatie: Heiloo (NL)

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Arnhem (NL)

EHBO, Bedrijfshulpverleing, reanimatie en AED - lokatie: Oldenzaal (NL)

Wondzorg - lokatie: Nijmegen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Bijzondere rijvaardigheid - lokatie: Drachten (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

IC nascholing Hemodynamiek - lokatie: Zwolle (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

Nascholingsdag Stop met roken: Hoe is de begeleiding in 2020? - lokatie: Utrecht (NL)

Nationaal Hypertensie Congres 2020 'Hypertensie en diabetes: leefstijl en preventie'. - lokatie: Amersfoort (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Longgeluiden 3.0 - lokatie: Eindhoven (NL)

Jaarlijks Congres - Vroegsignalering en Vroeghulp 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

OneMed Symposium Onestep Closer - lokatie: Barneveld (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Belevingsgerichte zorg (o.a. snoezelen) bij mensen met een meervoudige beperking - lokatie:

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

MuziekGeluk - Zorghulp & Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Anticonceptie, ongewenste zwangerschap en seksueel geweld - lokatie: Utrecht (NL)

module 1 basis module ouderenzorg - lokatie: Groningen (NL)

Bijscholing ECG interpretatie en live case CWZ - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijzondere rijvaardigheid - lokatie: Drachten (NL)

Bijzondere rijvaardigheid - lokatie: Drachten (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stoppen met roken: Tabaksverslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Injecteren - lokatie: Den Haag (NL)

ABCDE op de SEH voor volwassenen - lokatie: Uden (NL)

Injecteren - lokatie: Den Haag (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Spondylartropathieën - Van vermoeidheid naar vitaliteit - lokatie: Hengelo (NL)

EHBO, Bedrijfshulpverleing, reanimatie en AED - lokatie: Oldenzaal (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Bijzondere rijvaardigheid - lokatie: Drachten (NL)

Acute Kinder Opvang AKO herhaling - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus Kathteriseren [man, vrouw, en suprapub] - lokatie: Den Haag (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Kathteriseren [man, vrouw, en suprapub] - lokatie: Den Haag (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Verpleegkundig Indiceren - lokatie: Zwolle (NL)

Wondzorg - lokatie: Rotterdam (NL)

Voedingssonde - lokatie: Stompetoren (NL)

Acute verloskunde - lokatie: Hilversum (NL)

Jaarlijks Congres - Verslavingsproblematiek - 2e editie - lokatie: Zwolle (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

2e Nationaal Obesitas Symposium 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Injecteren - lokatie: Stompetoren (NL)

MuziekGeluk - Zorghulp & Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Injecteren - lokatie: Den Haag (NL)

EHBO, Bedrijfshulpverleing, reanimatie en AED - lokatie: Oldenzaal (NL)

Injecteren - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid - lokatie: Utrecht (NL)

Belevingsgerichte zorg (o.a. snoezelen) bij ouderen en in de psychogeriatrische zorg - lokatie:

5e landelijke studiedag Drugs - lokatie: Utrecht (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

Congres - Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Heemskerk (NL)

11e Nederlands Trombose Congres - lokatie: Zeist (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie: Bussum (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Heemskerk (NL)

Niet-Westerse patiënten met psychische problemen: culturele competenties in de hulpverlening - lokatie: Arnhem (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

24th European Vascular Course - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus Kathteriseren [man, vrouw, en suprapub] - lokatie: Den Haag (NL)

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Lelystad (NL)

Cursus Kathteriseren [man, vrouw, en suprapub] - lokatie: Den Haag (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Bijzondere rijvaardigheid - lokatie: Drachten (NL)

Bijzondere rijvaardigheid - lokatie: Drachten (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis - lokatie: Utrecht (NL)

Voedingssonde - lokatie: Stompetoren (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Belevingsgerichte zorg (o.a. snoezelen) bij mensen met een meervoudige beperking - lokatie:

Injecteren - lokatie: Stompetoren (NL)

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Eindhoven (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Wondzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Acute verloskunde - lokatie: Zwaag (NL)

EHBO, Bedrijfshulpverleing, reanimatie en AED - lokatie: Oldenzaal (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Acute Kinder Opvang AKO herhaling - lokatie: Zwolle (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Injecteren - lokatie: Stompetoren (NL)

Voedingssonde - lokatie: Stompetoren (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Belevingsgerichte zorg (o.a. snoezelen) bij ouderen en in de psychogeriatrische zorg - lokatie:

MuziekGeluk - Zorghulp & Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing hbo verpleegkundigen 4 Friese ziekenhuizen- Basis module - lokatie:

EHBO, Bedrijfshulpverleing, reanimatie en AED - lokatie: Oldenzaal (NL)

Acute verloskunde - lokatie: Zoetermeer (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Meppel (NL)

EHBO, Bedrijfshulpverleing, reanimatie en AED - lokatie: Oldenzaal (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

ABCDE op de SEH voor volwassenen - lokatie: Uden (NL)

Bij- en nascholing hbo verpleegkundigen 4 Friese ziekenhuizen- Basis module - lokatie:

EHBO, Bedrijfshulpverleing, reanimatie en AED - lokatie: Oldenzaal (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

Voedingssonde - lokatie: Stompetoren (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Injecteren - lokatie: Stompetoren (NL)

Acute Kinder Opvang AKO herhaling - lokatie: Zwolle (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Wondzorg - lokatie: Hengelo (NL)

Acute verloskunde - lokatie: Zwolle (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

EHBO, Bedrijfshulpverleing, reanimatie en AED - lokatie: Oldenzaal (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

EHBO, Bedrijfshulpverleing, reanimatie en AED - lokatie: Oldenzaal (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Horn (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

EHBO, Bedrijfshulpverleing, reanimatie en AED - lokatie: Oldenzaal (NL)

Injecteren - lokatie: Den Haag (NL)

Injecteren - lokatie: Den Haag (NL)

Voedingssonde - lokatie: Stompetoren (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Injecteren - lokatie: Den Haag (NL)

Injecteren - lokatie: Stompetoren (NL)

Injecteren - lokatie: Den Haag (NL)

EHBO, Bedrijfshulpverleing, reanimatie en AED - lokatie: Oldenzaal (NL)

IC nascholing Hemodynamiek - lokatie: Zwolle (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Vlaardingen (NL)

Belevingsgerichte zorg (o.a. snoezelen) bij mensen met een meervoudige beperking - lokatie:

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Cursus Kathteriseren [man, vrouw, en suprapub] - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Kathteriseren [man, vrouw, en suprapub] - lokatie: Den Haag (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus Kathteriseren [man, vrouw, en suprapub] - lokatie: Den Haag (NL)

Acute Kinder Opvang AKO herhaling - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus Kathteriseren [man, vrouw, en suprapub] - lokatie: Den Haag (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

EHBO, Bedrijfshulpverleing, reanimatie en AED - lokatie: Oldenzaal (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

EHBO, Bedrijfshulpverleing, reanimatie en AED - lokatie: Oldenzaal (NL)

Voedingssonde - lokatie: Stompetoren (NL)

EHBO, Bedrijfshulpverleing, reanimatie en AED - lokatie: Oldenzaal (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Belevingsgerichte zorg (o.a. snoezelen) bij ouderen en in de psychogeriatrische zorg - lokatie:

Injecteren - lokatie: Stompetoren (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

EHBO, Bedrijfshulpverleing, reanimatie en AED - lokatie: Oldenzaal (NL)

EHBO, Bedrijfshulpverleing, reanimatie en AED - lokatie: Oldenzaal (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie:

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Hoevelaken (NL)

Acute Kinder Opvang AKO herhaling - lokatie: Zwolle (NL)

Belevingsgerichte zorg (o.a. snoezelen) bij mensen met een meervoudige beperking - lokatie:

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Voedingssonde - lokatie: Stompetoren (NL)

Injecteren - lokatie: Stompetoren (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Belevingsgerichte zorg (o.a. snoezelen) bij ouderen en in de psychogeriatrische zorg - lokatie:

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

VBHC Masterclasses 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Voedingssonde - lokatie: Stompetoren (NL)

Injecteren - lokatie: Stompetoren (NL)