13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
2019-2020: Ambulancemedewerkers: Werken met een meldcode - V&V
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDE Methodiek Ambulancezorg
Actieve bloedingen
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
Advanced Life Support (ALS) Ambulancezorg
Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
Amputatie
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie (e-learning)
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie (2016)
Antistolling
Antistolling
Awareness-training CBRNe
Bariatrische chirurgie in de huisartspraktijk voor POH's
Basic Life Support
Basic Life Support
Basiscursus anticonceptie en onbedoelde zwangerschap
Basisinformatie PrEP
Basismodule soa
BBRaun Infusomat® Space (Infuuspomp)
Behandelen van diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - On demand webinar
Bekken stabiliseren
Benchmark diabetes over 2019
BHV ondersteuner
Bibliotheek Monitor-Defibrillator
BIG-protocollen
Blaaskatheterisatie Man
Blaaskatheterisatie Vrouw
Bloeddrukmeting anno nu
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
Brancherichtlijnen
Breng beweging in de praktijk
BROK® en WMO-GCP online herregistratie
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor verpleegkundigen
BSL_Vallen bij ouderen voor POH
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
Capnografie
Carrousel Voorbehouden en Risicovolle Handelingen
CASPIR Online 2019
Casusbijeenkomsten "Ervaringsleren complexe ouderenzorg"
CBRN E-learning
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Compressief Zwachtelen
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
COPD
COPD - Poh-educa.nl
CVRM - Poh-educa.nl
Decubitus
Delier
Delier (2019) E-Learning
Delier en verwardheid in de palliatieve fase
Dementie
Dementie
Dementie
Deskundig en Bekwaam
Diabetes Mellitus
Diabetische retinopathie - Poh-educa.nl
Digitale Leerweken 2018 (VSR - V&VN)
Doorbraakpijn bij kanker
eBROK voor researchverpleegkundigen
eBROK voor researchverpleegkundigen
ECG Maken en lezen
E-congres 2019: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
ECTR Basis
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning COPD op praktijkeducatie.nl. scholingsbijlage in het Tijdsschrift De Praktijk 2010-4
E-learning DSM 5
E-learning Hypoglykemie
E-learning Insectenallergie
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning Nieuwe NHG Standaard Astma onder de loep
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning Verpleegkundig Leiderschap
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert ABCDE: Opvang van de Traumapatient (Ambulancechauffeurs)
e-Xpert ECG: Beoordelen van Ritmes
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert EHGV: Buikpijn (ambulancechauffeurs)
e-Xpert EHGV: Duizeligheid (ambulancechauffeurs)
e-Xpert EHGV: Hoofdpijn (ambulancechauffeurs)
e-Xpert EHGV: Kortademigheid en pijn op de borst (ambulancechauffeurs)
e-Xpert EHGV: Overdrachtsprotocol
e-Xpert EHGV: Rugpijn (ambulancechauffeurs)
e-Xpert VVT: Insulinetoediening
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Zuurstoftoediening
e-Xpert: Advanced Life Support (L-NL G-NL15) (Amphia)
e-Xpert: Anatomie & Fysiologie - Zintuiglijk stelsel
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Bloed en Stolling
e-Xpert: Brandwonden
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
e-Xpert: Communicatie in de zorg via SBAR
e-Xpert: Hartfalen
e-Xpert: LPA e-Xpert PrehospitALS: Algemeen
e-Xpert: LPA PrehospitALS Cardiologie
e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
Gastrostomiekatheter verwisselen en verzorgen
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
GGB-toets
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Handhygiëne
Handhygiëne
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen - Poh-educa.nl
Hartfalen voor POH
Hartmann Handhygiëne Ziekenhuizen
Helm verwijderen
Hemostatisch gaas aanbrengen
Hepatitis C voor Verpleegkundigen
Hielprik
Hypothermie & Hyperthermie
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
Incidentmanagement
Inhalatiemedicatie bij astma – Keuze en instructie - Poh-educa.nl
Interstitiële longziekten
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Keten van orgaandonatie
Leergang palliatieve zorg voor verzorgenden
Leiderschap voor verpleegkundigen
LPA 8,1 toets 2020
Luchtwegproblematiek in de eerste lijn; pneumokokkenvaccinatie en lage luchtweginfecties
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatie en suïcide
Medicatie en suïcide
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Methodiek tactische hulpverlening incidentgebied
Migraine Nurse Educator program
Neonatale Hielprikscreening. E-learning voor screeners.
Newborn Life Support 2012
oefenen en aftoetsen van VBH handelingen
Omaha systeem
Omgaan met agressie
Omgaan met bijwerkingen
Omgaan met bijwerkingen
Omgaan met dementie
On demand webcast ICS bij COPD: wanneer wel en wanneer niet?
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv Fractuurpreventie in de huisartspraktijk
On-demand web-tv Insulinetherapie: what's new?
On-demand web-tv Pijn bij diabetes: diabetische pijnlijke neuropathie (DPN) en kwaliteit van leven
On-demand web-tv Stoppen en monitoren van (on)nodig ICS gebruik bij COPD, doe je zo!
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online Training Wet zorg en dwang
Oogletsels verzorgen
oor uitspuiten
Opioïden - praktijkmedewerkers en apothekersassistenten
Overdracht Medicatiegegevens
Overdracht Medicatiegegevens
Overdracht Medicatiegegevens
Overlapsyndroom Astma-COPD - Poh-educa.nl
Paediatric Advanced Life Support (PALS) Ambulancezorg
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Pijn bij kwetsbare oudere
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling
PIN 21-9 Chronische nierschade V&VN
PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement
PIN 23- 4b Stoppen met Roken
PIN 23-2 Voeding
PIN 23-3 Complexe zorg
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Postoperatieve pijnbestrijding
Preventie van Depressie
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Psychofarmaca
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Reanimatie herhaling 2020
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's (e-learning)
Reducept VR-training
Rekenen in de zorg
Reponeren, repositioneren en fixeren fracturen en luxaties
Rookvrije Start
Rotatietechnieken
SBAR
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Servo-U | Maquet
Shock
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Slikstoornissen
Stomazorg
Test
Test e-learning, met modules
Tiltechnieken
Toets counselingsvaardigheden prenatale screening
Tourniquet aanbrengen
Trauma Life Support (TLS) Ambulancezorg
Traumazwachtel aanbrengen
Triage Algemeen/Huid
Veilig werken met Elektrochirurgie
Veilig werken met Elektrochirurgie
Veilig werken met Laser
Veilig werken met Laser
Veilige insulinepennaalden
Veilige Medicatie
Venapunctie
Verantwoord Medicijngebruik
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verplaatstechnieken
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
VMS - Kwetsbare Ouderen
Vocht en voeding
Vooraankondiging & Overdracht (SBAR)
Voorbehouden handelingen
Voorlichting en educatie bij pijn bij kanker
Webcast lage rug - Practicum
Webinar Update sensortechnologie bij diabetes
WebTV Diabeteszorg in de 1e lijn - Samenwerken en maatwerk leveren
Web-tv Hooikoorts: accepteren of aanpakken? (on-demand)
WebTV Hypoglykemie in uw dagelijkse praktijk
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
WebTV Stoppen met roken
WebTV Zorgstandaarden Astma (on-demand)
Werken met een medicijnrol
Werken met een medicijnrol
Werken met een medicijnrol
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wijkgericht Werken
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Wondbehandeling met V.A.C. ® therapie
Wondbehandeling met V.A.C. ® therapie
Wondzorg in zicht: deel 1
Wondzorg in zicht: deel 1
Zorgleefplan
Zorgplan maken volgens het Omaha System
Zorgvragers met Parkinson verzorgen

Bijzondere rijvaardigheid - lokatie: Drachten (NL)

Masterclass gemetastaseerd mamma-longcarcinoom 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

opleiding Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrische Problemen Identificeren - lokatie: Breda (NL)

Workshop Rookvrije Start - lokatie: Zoetermeer (NL)

Bijzondere rijvaardigheid - lokatie: Drachten (NL)

Langerhans themaavond Flash glucose monitoring - lokatie: Heinkenszand (NL)

Leren interpreteren - De opbouw van een onderzoeksartikel - lokatie: Utrecht (NL)

Refresher training Vitaal bedreigde patiënt - lokatie: Nijmegen (NL)

Rijncoepel café incl. Spiegelavond Diabetes Mellitus – Hart en vaatziekten – Astma & COPD - lokatie: Sassenheim (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Fysieke Belasting bij Verplaatsing in Bed - lokatie: Heerenveen (NL)

Keuzedeel Verplegende en verpleegtechnische handelingen K0119 - lokatie: Doetinchem (NL)

Opvolgavond casuïstiek astma/COPD - lokatie: Amsterdam (NL)

Palliatieve zorg bij COPD - lokatie: Amersfoort (NL)

Scholing Dokterscoop Persoonsgerichte zorg in Kom Verder traject en aanbod gecombineerde leefstijl interventie (GLI) - lokatie: Joure (NL)

Themabijeenkomst acute geboortezorg - lokatie: Tilburg (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Rotterdam (NL)

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Acute verloskunde - lokatie: Zwaag (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Enschede (NL)

Longgeluiden 3.0 - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Nationaal Diabetesverpleegkundigen Congres 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

Psychiatrische Problemen Identificeren - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Yuceltraining - lokatie: Baarn (NL)

Basistraining zorgplan maken met Mikzo of Omaha - lokatie: Meppel (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

SPV opleiding - lokatie: Groningen (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Hoogland (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Hoogland (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Baantraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Intoxicaties - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Minisymposium hartfalen: Nieuws in hartfalenland - lokatie: Maastricht (NL)

Onderwijssymposium Toxicologie - lokatie: Leeuwarden (NL)

Traumatisch hersenletsel, signaleren en behandelen 2020 - lokatie: Soest (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

16de Amsterdam UMC nascholing voor Diabetes Verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

BLS en AED voor verpleegkundigen en verzorgenden - lokatie: Waalwijk (NL)

BLS en AED voor verpleegkundigen en verzorgenden - lokatie: Waalwijk (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Dordrecht (NL)

Decubitus & Positionering - lokatie: Oisterwijk (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Breda (NL)

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

Leren interpreteren - De opbouw van een onderzoeksartikel - lokatie: Weidum (NL)

Nix aan de hand? - lokatie: Alkmaar (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Spijkenisse (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Target en immunotherapie cursus 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Wondzorg - lokatie: Middelharnis (NL)

5-steps (opfris)training - lokatie: Nijmegen (NL)

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Symposium Diabeteszorg in de HAP anno 2020 - lokatie: Tilburg (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Wondzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Alkmaar (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Alkmaar (NL)

Acute verloskunde - lokatie: Zwaag (NL)

Didactische Cursus voor Instructeurs 2020 - lokatie: Houten (NL)

IC nascholing Interne I - lokatie: Zwolle (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Minisymposium en AAV-V&VN reumatologie - lokatie: Utrecht (NL)

NTS Triage Congres 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

NTS Triage Congres 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Person-centered Survivorship Care - lokatie: Nijmegen (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Wageningen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 2020 - lokatie: Houten (NL)

CAHAG | Fenotypering astma - lokatie: Heinkenszand (NL)

CCU scholing Palpitaties - lokatie: Zwolle (NL)

De nieuwe CNS en CVRM richtlijnen gefilterd naar casüistiek - lokatie: Ridderkerk (NL)

GCP cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Leren interpreteren - De opbouw van een onderzoeksartikel - lokatie: Amsterdam (NL)

Standplaatstraining ALS - lokatie: Venlo (NL)

Standplaatstraining ALS - lokatie: Echt (NL)

Standplaatstraining ALS - lokatie: Echt (NL)

Trauma en psychose - lokatie: Enschede (NL)

Casusbespreking - lokatie: Weert (NL)

Empowerment en cliëntgericht werken - lokatie: Almelo (NL)

HMIMS - lokatie: Nijmegen (NL)

Themamiddag "Thuiszorg "Zorg voor de hand"!?" - lokatie: Haarlem (NL)

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Agressietraining - lokatie: Zwijndrecht (NL)

HMIMS - lokatie: Utrecht (NL)

IC nascholing Ventilation - lokatie: Zwolle (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Praktijkverpleegkundige / Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (PVK/POH) - verkort traject - lokatie: Amstelveen (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Prehospitale zorg bij terrorisme & grootschalige incidenten - lokatie: Uden (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Symposium Melanoom 'Van theorie naar praktijk in 2020' - lokatie: Zwolle (NL)

Training BOB en scenariodenken - lokatie: Zeist (NL)

Training Resultaatgericht Intern Auditeren (RIA) - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop 'Goed in gesprek" sociale veiligheid - lokatie: Arnhem (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

GCP-WMO hertraining - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Voorbehouden Risicovol Handelen Vaardigheidstraining SPRINT - lokatie: Huizen (NL)

Zinspiratiemiddag - lokatie: Vught (NL)

ABCDE: Het acuut zieke kind - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Baantraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden en reanimeren voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG in 2 dagen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

ABCDE: Het acuut zieke kind - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Acute Kinder Opvang AKO herhaling - lokatie: Zwolle (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Breda (NL)

Compressief zwachtelen - lokatie: Arnhem (NL)

De kracht van het verschil - lokatie: De Rijp (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Breda (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Zwolle (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Injectietechnieken workshop - lokatie: Nieuwerkerk aan den IJssel (NL)

Inspiration Day 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Jaarlijkse CRM nascholing in SEH casuïstiek. - lokatie: Almere (NL)

Jaarlijkse CRM nascholing in SEH casuïstiek. - lokatie: Almere (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Longgeluiden 3.0 - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Target en immunotherapie cursus 2020 - lokatie: Leiden (NL)

V-Power - lokatie: Broek in Waterland (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Praktijkverpleegkundige / Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (PVK/POH) - verkort traject - lokatie: Tilburg (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Spijkenisse (NL)

Pediatrie - lokatie: Venlo (NL)

Pediatrie - lokatie: Venlo (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

1 Daagse Training Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Stomazorg - lokatie: Huizen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - verlengen - lokatie: Heerenveen (NL)

Wat betekent spirometrie voor u in de nieuwe NHG-Standaarden? - lokatie: Schiphol (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Eindhoven (NL)

Levensreddend handelen binnen de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Barchem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Barchem (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Langerhans themaavond Flash glucose monitoring - lokatie: Arnemuiden (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening - lokatie: Akersloot (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training verdrinking en duikincidenten - lokatie: Roosendaal (NL)

WMO-GCP training - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Instructeur PBLS 2020 - lokatie: Houten (NL)

MuziekGeluk - Zorghulp & Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE: Het acuut zieke kind - basiscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Farmacotherapie Lipideverlagende middelen, antistolling en antiarrythmica - lokatie: Groningen (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Medical Expert Training ERCP-Hulpinstrumenten - lokatie: Leiderdorp (NL)

Beademen, niet zomaar een luchtig onderwerp - lokatie: Amsterdam (NL)

Complexe Diabetescasuïstiek Deel 1 - lokatie: Horst (NL)

Geklier in de eerste lijn: ontwikkelingen in de endocrinologie - lokatie: Assen (NL)

Masterclass Vroegsignalering Eetstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Casuïstiekbespreking Hartfalen in de palliatieve fase - lokatie: Hengelo (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Update farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 - lokatie: Ridderkerk (NL)

Verdiepingsscholing De Coachende Zorgprofessional - lokatie: Rotterdam (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Enschede (NL)

Acute verloskunde - lokatie: Zoetermeer (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2020 - lokatie: Houten (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2020 - lokatie: Houten (NL)

Fit for Care Symposium 2020 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Ondersteuning bij medicatiebeoordeling - lokatie: Utrecht (NL)

Ondersteuning bij medicatiebeoordeling - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg en Welzijn - Congres Wijkteams 2020 - lokatie: Ede (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Amsterdam (NL)

IC nascholing Psychosociaal - lokatie: Zwolle (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Medical response to major incidents (MRMI) - lokatie: Utrecht (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening - lokatie: Rotterdam (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Almere (NL)

Standplaatstraining Zorgambulance - lokatie: Venlo (NL)

Zorgconsulenten | Laaggeletterdheid in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Kinderneurologie 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Baantraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

CCU verdiepingsmodule Regionale Cardiac Care scholing - lokatie: Zwolle (NL)

Doppler Scholing - lokatie: Nijmegen (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Medical Expert Training Flexibele Endoscopie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Standplaatstraining ALS - lokatie: Horst (NL)

Standplaatstraining ALS - lokatie: Weert (NL)

Target en immunotherapie cursus 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Tilburg (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Veldhoven (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Veldhoven (NL)

ABCDE op de SEH voor volwassenen - lokatie: Uden (NL)

Hechting bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Farmacotherapie:Afwijkingen in het bloedbeeld, antibiotica en levensfasen en farmacotherapie (DL6) - lokatie: Oostzaan (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Apeldoorn (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Delft (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Insulinediploma 2020: Starten met Insuline - lokatie: Hengelo (NL)

Live webcast Testosteron Deficientie - Impact, diagnose en behandeling - lokatie: Hilversum (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Compressief zwachtelen - lokatie: Arnhem (NL)

Fracturen en luxaties - lokatie: Dordrecht (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

V-Power - lokatie: Sevenum (NL)

Acute Kinder Opvang basis - lokatie: Zwolle (NL)

EUS Live in Amsterdam 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

MuziekGeluk - Zorghulp & Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijkse CRM nascholing in SEH casuïstiek. - lokatie: Almere (NL)

Jaarlijkse CRM nascholing in SEH casuïstiek. - lokatie: Almere (NL)

Acute Kinder Opvang AKO herhaling - lokatie: Zwolle (NL)

Acute verloskunde - lokatie: Zoetermeer (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

Masterclass 'Professionele Nabijheid' - lokatie: Amsterdam (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Casuïstiekbespreking Hartfalen in de palliatieve fase - lokatie: Almelo (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Training Zelfzorg - lokatie: Zeist (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Breda (NL)

Dementie Begrijpen - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Medical Expert Training Hemostase - lokatie: Leiderdorp (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Rotterdam (NL)

Wondzorg - lokatie: Hengelo (NL)

Capability, de basis voor duurzame inzetbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

Acute verloskunde - lokatie: Zwolle (NL)

Compressief zwachtelen - lokatie: Arnhem (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Update farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 - lokatie: Roosendaal (NL)

Medical Expert Training Hemostase - lokatie: Vianen (NL)

Opfristraining Praktijkexaminatoren - lokatie: Doetinchem (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

NVK Congres 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Training verdrinking en duikincidenten - lokatie: Roosendaal (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclass normaal gesproken - lokatie: Groningen (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Zinspiratiemiddag - lokatie: Huissen (NL)

Baantraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Verpleegkundig Endoscopie Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Voorbehouden Risicovol Handelen Vaardigheidstraining SPRINT - lokatie: Huizen (NL)

24th European Vascular Course - lokatie: Maastricht (NL)

Agressietraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden en reanimeren voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG in 2 dagen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Didactische Cursus voor Instructeurs 2020 - lokatie: Houten (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Dutch Liver Week 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Oud met een Verstandelijke Beperking - lokatie: Utrecht (NL)

5-steps fysieke 2-daagse basistraining - lokatie: Ede (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

ADRZ SEH Congres: Vergezicht - de Toekomst van de Spoedeisende Geneeskunde - lokatie: Goes (NL)

ALS provider - lokatie: Bilthoven (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening - lokatie: Apeldoorn (NL)

NICE Landelijke discussiebijeenkomst 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Training Starten met de Valanalyse - lokatie: Ede (NL)

Workshop 'Goed in gesprek" sociale veiligheid - lokatie: Arnhem (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Dementie Update 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

6e Nederlandse Straatdokters Symposium "Trauma op Straat" - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2020 - lokatie: Waalre (NL)

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Lelystad (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Verdiepingsscholing De Coachende Zorgprofessional - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Apeldoorn (NL)

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Horn (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Landelijk Assessment Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Voorbehouden Risicovol Handelen Vaardigheidstraining SPRINT - lokatie: Huizen (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Bewegen als medicijn bij Diabetes - lokatie: Utrecht (NL)

Veiligheidsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE: Het acuut zieke kind - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Assessorentraining - lokatie:

Didactische Cursus voor Instructeurs 2020 - lokatie: Houten (NL)

module 2 ouderenzorg de verdieping - lokatie: Groningen (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Agressietraining - lokatie: Eindhoven (NL)

IC nascholing Hemodynamiek - lokatie: Zwolle (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Vlaardingen (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Expertisedag voor de jeugdverpleegkundige 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 2020 - lokatie: Houten (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Conflictueus ouderschap na scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen - lokatie: Antwerpen (BE)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Vroegsignalering Eetstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCDE op de SEH voor volwassenen - lokatie: Uden (NL)

Assessorentraining - lokatie:

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

Wetenschapssymposium 2020 - Medicine Based Evidence - lokatie: Leeuwarden (NL)

Workshop 'Goed in gesprek" sociale veiligheid - lokatie: Arnhem (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Acute Kinder Opvang AKO herhaling - lokatie: Zwolle (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden en reanimeren voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG in 2 dagen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Thema Avond Langerhans Diabetes en de organen - lokatie: Arnemuiden (NL)

Transmuraal wondcongres - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Cultuursensitieve ouderenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Fracturen en luxaties - lokatie: Dordrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Wat doe jij aan duurzame inzetbaarheid en werkplezier? V&VN symposium voor IC-hoofden en IC verpleegkundigen - lokatie: Utrecht (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Acute Zorg Congres - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Baantraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Instructeur PBLS 2020 - lokatie: Houten (NL)

Farmacotherapie bij Schildklieraandoeningen, andere co-morbiditeiten en bariatrische chirurgie Update - lokatie: Zwolle (NL)

Module Astma/COPD - lokatie: Utrecht (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Wondzorg - lokatie: Eindhoven (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

ABCDE op de SEH voor kinderen - lokatie: Uden (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

ETS training 2020 - lokatie: Venlo (NL)

Wijkverpleging - lokatie: Utrecht (NL)

10e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: Apeldoorn (NL)

ABCDE: Het acuut zieke kind - basiscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Module Astma/COPD - lokatie: Breda (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Standplaatstraining ALS - lokatie: Echt (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ABCDE: Het acuut zieke kind - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Farmacotherapie bij Schildklieraandoeningen, andere co-morbiditeiten en bariatrische chirurgie Update - lokatie: Veenendaal (NL)

Masterclass Ulcus Cruris 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie - lokatie: Haarlem (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Masterclass 'Professionele Nabijheid' - lokatie: Amsterdam (NL)

Module Astma/COPD - lokatie: Zwolle (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Casuïstiekbespreking Hartfalen in de palliatieve fase - lokatie: Hengelo (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Verdiepingsscholing De Coachende Zorgprofessional - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshop 'Goed in gesprek" sociale veiligheid - lokatie: Arnhem (NL)

BeLEEF IJsselHospices- Ervaar waarom de zintuigen zinvol zijn! - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Casusbespreking - lokatie: Venlo (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

IC nascholing Interne I - lokatie: Zwolle (NL)

Jaarlijkse CRM nascholing in SEH casuïstiek. - lokatie: Almere (NL)

Jaarlijkse CRM nascholing in SEH casuïstiek. - lokatie: Almere (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Harderwijk (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Harderwijk (NL)

ABCDE: Het acuut zieke kind - herhalingscursus - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Pijn (na)scholing afdeling Anesthesiologie FG / Vlietland - lokatie: Rotterdam (NL)

ABCDE: Het acuut zieke kind - herhalingscursus - lokatie: Eindhoven (NL)

Immediate Life Support (ILS) - lokatie: Uden (NL)

Pediatric Emergency Procedures for Nurses and Medical Staff - lokatie: Maastricht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

PKTZ - lokatie: Venlo (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie:

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Nationale Diabetes Dag 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Hoevelaken (NL)

Acute Kinder Opvang AKO herhaling - lokatie: Zwolle (NL)

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2020 - lokatie: Houten (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2020 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Diabetische Voet 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Verdiepingsscholing De Coachende Zorgprofessional - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

DOH | Leerbijeenkomst ECG - lokatie: Eindhoven (NL)

IC nascholing Cardiologie - lokatie: Zwolle (NL)

Wondzorg - lokatie: Groningen (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Zaandam (NL)

Workshop SEH in het kader van 'grootschaligheid' (ZiROP) - lokatie: Zaandam (NL)

Kwaliteitsavond Knooppunt Ketenzorg Ouderenzorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Jaarlijkse CRM nascholing in SEH casuïstiek. - lokatie: Almere (NL)

Jaarlijkse CRM nascholing in SEH casuïstiek. - lokatie: Almere (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Agressietraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Startcursus insulinetherapie in de eerste lijn 2019, 2020 - lokatie: Soest (NL)

11e Nederlands Trombose Congres - lokatie: Zeist (NL)

ABCDE: Het acuut zieke kind - herhalingscursus - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Scholing Geweld in Afhankelijkheidsrelaties - lokatie: Margraten (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Medicatie MKA - lokatie: Maastricht (NL)

CCU scholing Palpitaties - lokatie: Zwolle (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Netwerken Palliatieve Zorg Twente - Casuïstiekbespreking Hartfalen in de palliatieve fase - lokatie: Hengelo (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Kwaliteitsavond Knooppunt Ketenzorg Ouderenzorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Verdiepingsscholing De Coachende Zorgprofessional - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding verpleegkundige reizigersadvisering - lokatie: Utrecht (NL)

IC nascholing Ventilation - lokatie: Zwolle (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 2020 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Prehospitale zorg bij terrorisme & grootschalige incidenten - lokatie: Uden (NL)

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

IC nascholing Psychosociaal - lokatie: Zwolle (NL)

8e Groningen Live Endoscopie - lokatie: Groningen (NL)

Basismodule reizigersadvisering voor doktersassistenten en praktijkondersteuners - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Bijscholing verpleegtechnische vaardigheden en reanimeren voor verpleegkundigen en verzorgenden-IG in 2 dagen, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ABCDE op de SEH voor volwassenen - lokatie: Uden (NL)

ABCDE: Het acuut zieke kind - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Instructeur PBLS 2020 - lokatie: Houten (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Opleiding Dermatologie voor zorgprofessionals - lokatie: Nieuwegein (NL)

Acute Kinder Opvang basis - lokatie: Zwolle (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ABCDE: Het acuut zieke kind - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

10e Lagerhuisdebat Leverziekten - lokatie: Utrecht (NL)

CCU verdiepingsmodule Regionale Cardiac Care scholing - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Wondzorg - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE op de SEH voor volwassenen - lokatie: Uden (NL)

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

10e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ABCDE: Opvang van de traumapatiënt - herhalingscursus - lokatie: Amstelveen (NL)

Casusbespreking - lokatie: Roermond (NL)

CCU scholing Palpitaties - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Standplaatstraining ALS - lokatie: Weert (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2020 - lokatie: Houten (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2020 - lokatie: Houten (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)