Denk Lipo - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Coaching on the job, Motivational Interviewing - lokatie: Donkerbroek (NL)

Coaching on the job, Motivational Interviewing - lokatie: Dokkum (NL)

Coaching on the job, Motivational Interviewing - lokatie: Franeker (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Casuïstiek en longvolumina; luchtig is anders - lokatie: Lieshout (NL)

Deskundigheidsbevordering insulinetherapie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

13 Gnkcie Trauma cyclus 2016 CLAS
2015-2016: Signaleren van kindermishandeling voor (triage)assistenten
2017: Kraamzorg:Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
AJ - (Onder)voeding tijdens en na behandeling van kanker
Alles wat u nog wilt (moet?) weten over hypoglykemie - Webinar on demand verlengd
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie - Poh-educa.nl
Angst en depressie (e-learning)
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie (2016)
Antistolling
Antistolling
Astma bij kinderen - Poh-educa.nl
Astma en COPD: Herrie in The Silent Zone 2019
Bariatrische chirurgie in de huisartspraktijk voor POH's
Basic Life Support
Basic Life Support
Behandelen van diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - On demand webinar
Bestaan niet-ernstige hypo's? - On demand
BHV ondersteuner
BIG-protocollen
Blaaskatheterisatie Man
Blaaskatheterisatie Vrouw
Bloeddrukmeting anno nu
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BLS scholing
BSL e-learning - Vitaal bedreigd - Volwassene - voor verpleegkundigen
BSL_Vallen bij ouderen voor POH
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
Cardiovasculaire veiligheid van diabetesmedicatie: Glucose regulatie en CVRM in een? - verlenging on demand webinar
Care Up - Blaaskatheterisatie man + Toedienen medicijnen onder tong
CASPIR Online 2018
Casusbijeenkomsten "Ervaringsleren complexe ouderenzorg"
CBRN E-learning
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Communicatie rond donatie
Compressief Zwachtelen
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
COPD
CVRM - Poh-educa.nl
Delier
Delier (2019) E-Learning
Delier en verwardheid in de palliatieve fase
Dementie
Dementie
Dementie
Dementie - Poh-educa.nl
Diabetes Mellitus
Diabetische retinopathie - Poh-educa.nl
Diabetische voet - Poh-educa.nl
Doorbraakpijn bij kanker
eBROK voor researchverpleegkundigen
ECG Maken en lezen
Een antwoord op de meest gestelde vragen omtrent allergie 2019
E-learining Kinderpalliatievezorg Nederlad
E-learning Absorberende continentiezorg
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning COPD op praktijkeducatie.nl. scholingsbijlage in het Tijdsschrift De Praktijk 2010-4
E-learning DSM 5
E-learning Hypoglykemie
E-learning Insectenallergie
E-learning Kennistoets medicatie
E-learning Longauscultatie
E-learning Nieuwe NHG Standaard Astma onder de loep
E-Learning Ondernemerschap Zelfstandig gevestigde zorgdeskundigen
E-learning Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg V&VN 2019
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
e-learningmodules 'Ouderen en Kanker'
E-PIN POH Ouderenzorg
Erfelijke diabetes in de huisartspraktijk
Excellerende wijkverpleging, voortraject voor niveau 4 opgeleiden
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert ECG: Klinische Elektrocardiografie
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert VVT: Obesitas
e-Xpert: Cardiovasculair risicomanagement
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Handhygiëne
Handhygiëne
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen - Poh-educa.nl
Hartfalen voor POH
Hepatitis C voor Verpleegkundigen
Hielprik
Impetigo en furunkels
Inhalatiemedicatie bij astma – Keuze en instructie - Poh-educa.nl
Inhalatiemedicatie bij astma – Keuze en instructie - Poh-educa.nl
Intra- subcutaan en intramusculair injecteren
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Luchtwegproblematiek in de eerste lijn; pneumokokkenvaccinatie en lage luchtweginfecties
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatie en suïcide
Medicatie en suïcide
Medicijngroepen 2 - Psychofarmaca
Medicijnquiz: 'niet-opioïde pijnstillers '
Migraine Nurse Educator program
NHG-standaarden Astma bij volwassenen & COPD
Omaha systeem
Omgaan met agressie
Omgaan met bijwerkingen
Omgaan met bijwerkingen
Omgaan met dementie
Omgaan met seksualiteit en intimiteit in de verpleeghuiszorg
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv Insulinetherapie: what's new?
On-demand web-tv Pijn bij diabetes: diabetische pijnlijke neuropathie (DPN) en kwaliteit van leven
On-demand web-tv Stoppen en monitoren van (on)nodig ICS gebruik bij COPD, doe je zo!
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
oor uitspuiten
Overdracht Medicatiegegevens
Overdracht Medicatiegegevens
Overdracht Medicatiegegevens
Overlapsyndroom Astma-COPD - Poh-educa.nl
Overlapsyndroom Astma-COPD - Poh-educa.nl
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Pijn bij kwetsbare oudere
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling
PIN 21-9 Chronische nierschade V&VN
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie bij ouderen - Poh-educa.nl
Postoperatieve pijnbestrijding
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Psychofarmaca
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Rapporteren volgens het OMAHA Systeem
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's (e-learning)
Rekenen in de zorg
SBAR
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Shock
Signaleren depressie
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Slikstoornissen
Stomazorg
Tabaksverslaving: Uw problemen gaan in rook op 2.0
Test
Triage Algemeen/Huid
Venapunctie
Verantwoord Medicijngebruik
Verblijfskatheters verzorgen en verwijderen
Verpleegkundig rekenen
Verpleegtechnisch handelen: Wondzorg en zwachtelen
VMS - Kwetsbare Ouderen
Vocht en voeding
Webcast lage rug - Practicum
WebTV Diabeteszorg in de 1e lijn - Samenwerken en maatwerk leveren
Web-tv Hooikoorts: accepteren of aanpakken? (on-demand)
WebTV Hypoglykemie in uw dagelijkse praktijk
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
Web-tv NHG Standaard Fractuurpreventie; en dan ...
WebTV Stoppen met roken
WebTV Zorgstandaarden Astma (on-demand)
Werken met een medicijnrol
Werken met een medicijnrol
Werken met een medicijnrol
Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond
Wet Forensische Zorg
Wijkgericht Werken
Wondbehandeling met V.A.C. ® therapie
Wondzorg in zicht: deel 1
ZiROP.nl
Zorgleefplan
Zorgplan maken volgens het Omaha System

Casuïstiek en longvolumina; luchtig is anders - lokatie: Nederweert (NL)

Farmacologie en inhalatietechnologie - lokatie: Herkenbosch (NL)

Denk Lipo - lokatie: Utrecht (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Oosterhout (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Tilburg (NL)

JGZ scholing Triple P: kennismaken of opfrissen van de Triple P methodiek. - lokatie: Purmerend (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Suicide Preventie - lokatie: Assen (NL)

Basis Opleiding voor Draagconsulenten Die Trageschule® MD - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Branche erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende - lokatie: Den Haag (NL)

Denk Lipo - lokatie: Helmond (NL)

Effectief contracteren van cliënten in de GGZ - lokatie: Rotterdam (NL)

Module Astma/COPD - lokatie: Breda (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Tilburg (NL)

Effectief contracteren van cliënten in de GGZ - lokatie: Enschede (NL)

Maag Darm Lever verpleegkundige (MDL) - lokatie: Nijmegen (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Haaksbergen (NL)

Workshop 'Instructie JGZ-richtlijn Houding en bewegen' - lokatie: Goes (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Haaksbergen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Velp (NL)

Basiscursus Insulinetherapie Langerhans - lokatie: Heinkenszand (NL)

Compressief zwachtelen (vaardigheid) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Lelystad (NL)

Levensreddend Handelen voor Verpleegkundigen 2019 - lokatie: Soesterberg (NL)

Module Astma/COPD - lokatie: Utrecht (NL)

Praktijkondersteuner Somatiek in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerlen (NL)

Vasculaire Specialisatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 2019 - lokatie: Houten (NL)

Jeuk! bij de oudere patiënt - lokatie: Ede (NL)

Omgevingszorg 2.0 - lokatie: Utrecht (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Schalkhaar (NL)

RCH | “Vernieuwde richtlijn CVRM” - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Workshop 'Instructie JGZ-richtlijn Houding en bewegen' - lokatie: Varsseveld (NL)

Basis curriculum ouderenzorg - lokatie: Wijk aan Zee (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Casuïstiek en longvolumina; luchtig is anders - lokatie: Kollumerzwaag (NL)

De nieuwe richtlijn CVRM - lokatie: Harderwijk (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Lelystad (NL)

Farmacologie en inhalatietechnologie - lokatie: Spijkenisse (NL)

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg - lokatie: Ede (NL)

Nascholing Reizigersgeneeskunde en Advisering 2019 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Patiëntencasuïstiek in Internationaal Perspectief: DM2-farmacotherapie vanuit meerdere gezichtspunten - lokatie: Alkmaar (NL)

Patiëntencasuïstiek in Internationaal Perspectief: DM2-farmacotherapie vanuit meerdere gezichtspunten - lokatie: Eindhoven (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Haaksbergen (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Vroegsignalering en ondersteuning van de (on)veilige band tussen ouders en het jonge kind. - lokatie: Heerlen (NL)

Workshop 'Instructie JGZ-richtlijn Houding en bewegen' - lokatie: Leiden (NL)

Dementie in Theater - Trainingsprogramma - lokatie: Buren (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Den Haag (NL)

Informatiebijeenkomst Ouderenzorg en Dementie - lokatie: Groningen (NL)

Insulinediploma 2019: Starten met Insuline - lokatie: Duiven (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

Longen luisteren - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Mythen, Missers & Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen 2019 - lokatie: Veenendaal (NL)

Ouderenzorg in de eerste lijn - lokatie: Amsterdam (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Haaksbergen (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Best (NL)

Leergang (Verpleegkundig) Praktijkondersteuner - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Zoetermeer (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Haaksbergen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Gorinchem (NL)

IO@Home - Immuuntherapie buiten het ziekenhuis, dat regelen we samen - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Interdisciplinaire Palliatieve Zorg - lokatie: Heerlen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Psychofarmacologie voor niet-medici - lokatie: Amsterdam (NL)

Casuïstiek en longvolumina; luchtig is anders - lokatie: Geleen (NL)

FEA GLP-1 V&VN - lokatie: Almelo (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Starten met stoppen basis - V&VN 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerlen (NL)

Workshop 'Instructie JGZ-richtlijn Houding en bewegen' - lokatie: Zaandam (NL)

Brandwondenonderwijs Verdiepingsmodule: wondbehandeling en verbinden - lokatie: Groningen (NL)

CNE werkgroepen Vasculaire Zorg, Hartrevalidatie en Atriumfibrilleren - lokatie: Utrecht (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Leiden (NL)

FEA GLP-1 V&VN - lokatie: Almelo (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Roermond (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Vught (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Sassenheim (NL)

AZO scholing acute Psychiatrie "Verward of onbegrepen?" - lokatie: Nijmegen (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Den Haag (NL)

Huisartsenzorg en GGD: samen sterk - lokatie: Rotterdam (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Haaksbergen (NL)

AMPHI workshop & ARENA - lokatie:

Autisme op jonge leeftijd - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Helmond (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Leidschendam (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Gilze (NL)

Denk Lipo - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarcongres 2019 V&VN PVK/POH - lokatie: Amersfoort (NL)

Nascholing keuzehulpgesprekken: (angst voor) spijt en trends en ontwikkelingen - lokatie: Houten (NL)

OffLijn voor professionals - lokatie: Leur (NL)

Ondergewicht bij kinderen - Een probleem of niet? - lokatie: Ede (NL)

PoZoB | Scholing nieuwe NHG-standaard CVRM 2019 - lokatie: Veldhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Hengelo (NL)

Suïcidepreventie V&V 2019 - lokatie: Vught (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Healing Touch Module 1 - Basis en Kennismaking - lokatie: Haarlem (NL)

Klankmassage voor Verpleging en Verzorging - lokatie: Sneek (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Wolvega (NL)

Leergang Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg - basis V&VN 2019 - lokatie: Breda (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Haaksbergen (NL)

Studiedag Persoonsgerichte zorg voor oudere migranten - lokatie: Soest (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Schagen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

Angststoornissen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

Etniciteit en CVRM - lokatie: Rotterdam (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Ede (NL)

Nederlandse HPV onderzoeksdag - lokatie: Bilthoven (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie: Maastricht (NL)

Praktijktraining; hulpmiddelenzorg, van regelgeving naar praktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Sassenheim (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Zwolle (NL)

FEA GLP-1 V&VN - lokatie: Almelo (NL)

Insulinediploma 2019: Starten met Insuline - lokatie: Hengelo (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Purmerend (NL)

Opleiding Dermatologie voor zorgprofessionals - lokatie: Nieuwegein (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Haaksbergen (NL)

Vroegsignalering en ondersteuning van de (on)veilige band tussen ouders en het jonge kind. - lokatie: Eindhoven (NL)

9e Nationaal Pulmonaal Congres - lokatie: Ede (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Rotterdam (NL)

Complicaties van Diabetes Mellitus - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Leidschendam (NL)

Denk Lipo - lokatie: Tilburg (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2019 - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Masterclass Atopisch Eczeem - lokatie: Utrecht (NL)

Patiëntencasuïstiek in Internationaal Perspectief: DM2-farmacotherapie vanuit meerdere gezichtspunten - lokatie: Heerlen (NL)

Regiotour Zoek het uit: Verwonder en verbeter! - lokatie: Assen (NL)

Thema-avond Langerhans - lokatie: Arnemuiden (NL)

Training Starten met de Valanalyse - lokatie: Ede (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerlen (NL)

ALS Congres 2019 - lokatie: Ede (NL)

Cursus: BIG-toetser - lokatie: Veenhuizen (NL)

Draagadvies voor zorgprofessionals - lokatie: Zwolle (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Maagsonde en sondevoeding - lokatie: Elsloo (NL)

Studiedag voeding, bewegen en Diabetes type 2 - lokatie: Vianen (NL)

Suprapubisch katheterisatie - lokatie: Elsloo (NL)

Symposium: Behandelen als praten moeilijk is, over compassievolle technologie en andere innovaties - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Urology Conference for Nurses 2019 - lokatie: Noordwijk (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Gorinchem (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Helmond (NL)

Denk Lipo - lokatie: Roosendaal (NL)

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

RAC nascholingsmiddag "Juridische voetangels en ethische dilemma's in de dagelijkse praktijk van de infectieziektebestrijding" - lokatie:

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Voeding- en leefstijlinterventies voor zorgprofessionals - lokatie: Terschelling (NL)

Basisjaar haptonomie - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Lith (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Rotterdam (NL)

Denk Lipo - lokatie: Gorinchem (NL)

Ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) in de huisartsenpraktijk door POH-GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Zwolle (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Haaksbergen (NL)

Symposium Diabeteszorg in de huisartsenpraktijk anno 2019 - lokatie: Ridderkerk (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Spijkenisse (NL)

wond drainage - lokatie: Elsloo (NL)

“Nog even wachten met een kuurtje?” Update Antibiotica Resistentie - lokatie: Ridderkerk (NL)

basiscursus dementie - lokatie: Terneuzen (NL)

Basisjaar haptonomie - lokatie: Amersfoort (NL)

Cursorisch Onderwijs in MDL-ziekten NJ19 - lokatie: Veldhoven (NL)

cursus Neuro-care - lokatie: Eindhoven (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Apeldoorn (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Oosterhout (NL)

Basiscursus Diabetes Mellitus voor vpk/ poh/ ass - lokatie: Huis Ter Heide (NL)

Dag van de Eerstelijn 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Hengelo (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Zaandam (NL)

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (LvD201910) - lokatie: Enschede (NL)

Jaarsymposium UNICUM Samen Werken is Samen Doen - lokatie: Bunnik (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Meldcode huiselijk geweld & ouderenmishandeling 2019 - lokatie: 6162 BG (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

SMART 2019-2020 - lokatie: Haaksbergen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Oosterhout (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Kinderneuropsychologie - lokatie: Haarlem (NL)

Opleiding Positieve Psychologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

basiscursus dementie - lokatie: Goes (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Nootdorp (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Amsterdam (NL)

Farmacologie en inhalatietechnologie - lokatie: Spijkenisse (NL)

Intensief transmuraal zorgpad COPD - lokatie: Nijmegen (NL)

Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie - lokatie: Haarlem (NL)

Slaap- en slaapstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium Games for Health Europe - lokatie: Eindhoven (NL)

1-daagse bijscholing tracheacanulezorg, zuurstoftoediening & uitzuigen van de luchtwegen - lokatie: Leiderdorp (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

Denk Lipo - lokatie: Geleen (NL)

Psychopathologie bij jonge kinderen voor POH GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Gilze (NL)

De wondere wereld van dementie - lokatie: Ede (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Ede (NL)

ADHD Netwerk - 52e Netwerkmeeting - lokatie: Utrecht (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Arnhem (NL)

De nieuwe richtlijn CVRM - lokatie: Harderwijk (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Hoogvliet Rotterdam (NL)

Intoxicaties - lokatie: Heinkenszand (NL)

Kindergeluiden - lokatie: Ede (NL)

Klinisch redeneren voor verzorgenden - lokatie: Amsterdam (NL)

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Praktische Insulinetherapie voor gevorderden - lokatie: Paterswolde (NL)

RCH | “Vernieuwde richtlijn CVRM” - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Rotterdam (NL)

Webinar 10 oktober 2019 - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2019 - lokatie: Houten (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Supportive Care Team Antoni Leeuwenhoek - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium mijn Goede/Kansrijke Start /Kans voor de Veenkoloniën - lokatie: Emmen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Denk Lipo - lokatie: Purmerend (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Ambulante compressietherapie; zwachtelen van de onderbenen met korte rek zwachtels, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Complementaire zorg - lokatie: Middelburg (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Assen (NL)

Nieuwe NHG-standaard CVRM - lokatie: Rotterdam (NL)

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Subcutane pijnbehandeling; subcutaan infuus en PCA pomp, Friesland - lokatie: Akkrum (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Rotterdam (NL)

1-daagse bijscholing medicatietoediening, medicatieveiligheid, medisch rekenen & stomazorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Chronische nierschade - lokatie: Harderwijk (NL)

FEA Scholing Ouderenzorg: (In)continentie, (onder)voeding, ouderenmishandeling V&VN - lokatie: Almelo (NL)

Overbehandeling in de laatste levensfase - lokatie: Hoofddorp (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2019 - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Logopedie bij COPD - lokatie: Schiphol (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Suïcidepreventie V&V 2019 - lokatie: Vught (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Denk Lipo - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

PoZoB | Scholing nieuwe NHG-standaard CVRM 2019 - lokatie: Veldhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Denk Lipo - lokatie: Spijkenisse (NL)

Zorgzuster Skillsdag - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Anticonceptie, ongewenste zwangerschap en seksueel geweld - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Transmurale Zorg Brug - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Denk Lipo - lokatie: Venlo (NL)

Geklier in de eerste lijn: ontwikkelingen in de endocrinologie - lokatie: Assen (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Complementaire zorg - lokatie: Goes (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

“Nog even wachten met een kuurtje?” Update Antibiotica Resistentie - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing perifeer Infuus inbrengen & bloedafname (venapunctie) - lokatie: Leiderdorp (NL)

Deskundigheidsbevordering insulinetherapie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Breda (NL)

Starten van een intervisiegroep voor praktijkondersteuners - lokatie: Soest (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Regieverpleegkundige (GHZ) - lokatie:

Palliatieve zorg VZ-IG - lokatie: Almelo (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Middelengebruik en verslaving bij cliënten - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Jaarcongres De Qruxx van kwaliteit - lokatie: Houten (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Basismodule reizigersadvisering voor doktersassistenten en praktijkondersteuners - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling van cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

Verbonden tot het einde - lokatie: Hoofddorp (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Utrecht (NL)

Denk Lipo - lokatie: Tilburg (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie V&V 2019 - lokatie: Vught (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Blaricum (NL)

Pijn en pijnbestrijding - lokatie: Ede (NL)

Psychiatrische aandoeningen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Complementaire zorg - lokatie: Terneuzen (NL)

Compressief zwachtelen (vaardigheid) - lokatie: Breda (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Veenendaal (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Rotterdam (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

De meest gestelde vragen aan de Kinder-MDL arts - lokatie: Amsterdam (NL)

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Nascholing: Sociale Netwerk Strategieen ( SNV) diverse modules - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

NVvPO DOET! - lokatie: Rotterdam (NL)

Symposium Dementie & Culturele Diversiteit - lokatie: Den Haag (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus DCM - lokatie: Noardburgum (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Udenhout (NL)

Deskundigheidsbevordering insulinetherapie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Assen (NL)

Denk Lipo - lokatie: Rotterdam (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Eindhoven (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

PoZoB | Scholing nieuwe NHG-standaard CVRM 2019 - lokatie: Veldhoven (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Nieuwerkerk aan Den IJssel (NL)

NVvPO DOET! - lokatie: Nijkerk (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Intoxicaties - lokatie: Alkmaar (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Agressietraining - lokatie: Sommelsdijk (NL)

Congres Omgaan met Verslaving in het Sociaal Domein - lokatie: Veenendaal (NL)

Palliatieve sedatie in de praktijk - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Suïcidepreventie V&V 2019 - lokatie: Vught (NL)

WCS congres 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Denk Lipo - lokatie: Meppel (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Praktische Insulinetherapie voor gevorderden - lokatie: Paterswolde (NL)

Congres Jong geleerd is oud gedaan - lokatie: Oegstgeest (NL)

Draagadvies voor zorgprofessionals - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Systeemopstellingen op tafel - lokatie: Amsterdam (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2019 - lokatie: Houten (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Denk Lipo - lokatie: Zaandam (NL)

Wondzorg - lokatie: Heerenveen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Eindhoven (NL)

SOLK - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie V&V 2019 - lokatie: Vught (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Kinderfonds Symposium: Empower de Ouder - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Deskundigheidsbevordering insulinetherapie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Congres: Preopname voorbereiden is beter dan genezen! - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Behandeling van cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Soest (NL)

Symposium Zorg rond de pasgeborene - Een goed gesprek - lokatie: Ede (NL)

Nascholingsdag Stop met roken: Hoe is de begeleiding in 2020? - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken: Tabaksverslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Psychiatrische aandoeningen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Apeldoorn (NL)