op weg naar gezondheid en gedrag: oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - startbijeenkomst - lokatie: Colmschate (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

37e V&VN Oncologiedagen: Voortdurende vooruitgang - lokatie: Ede (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Hoorn (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Conversation in Motion Module 2: Empathie en vertrouwen - lokatie: Rotterdam (NL)

Conversiestoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Nijmegen (NL)

Een mooie dag om weg te vliegen - lokatie: Amstelveen (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie: Sassenheim (NL)

Kennis On Tour Aansluiten bij Ouders - lokatie: Rijswijk (NL)

Kwaliteitsavond; impact licht verstandelijk beperkt GGZ, en COPD/astma - lokatie: Leiden (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Horn (NL)

Masterclass "Farmacotherapie" voor longverpleegkundigen - lokatie: Zwolle (NL)

Multidisciplinaire Masterclass Spiritualiteit in de palliatieve zorg 2018 - lokatie: Herten (NL)

Nascholing Wet verplichte GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland 18 november 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Netwerkbijeenkomst Darmkanker Screening - lokatie: Eindhoven (NL)

Netwerkbijeenkomst Darmkanker Screening - lokatie: Rotterdam (NL)

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Helmond (NL)

Praktische Pediatrie - Masterclass - Evidence-based Medicine - lokatie: Ermelo (NL)

Regio avond, VPG Noord Nederland: CASUS NAAR BASIS - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Deventer (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Training persoonlijk leiderschap voor relatiebeheerder. 2019 - lokatie: Heeze (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Zaandam (NL)

Treat-to-Target AxSpA* Workshops 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Treat-to-Target AxSpA* Workshops 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Delft (NL)

Verpleegkundige referatencyclus 2019
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
2019 FTO de zorggroep (waarneemgebied horst-venray, helden-panningen, venlo-tegelen)
2019-2020 Huisartsen: 4 casussen 'Zijn de kinderen veilig?' VSR
2019-2020 Huisartsen: Werken met een meldcode - VSR
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
ABCDEsim voor verpleegkundigen
Acute Prehospitale Verwijzingen
ADHD en ASS
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
Afbouw van psychofarmaca
Altrecht Multidisciplinaire Nascholingsbijeenkomsten 2019-2020
An international nurse perspective on liver disease and hepatic encephalopathy (HE)
Antibioticaresistentie in de verpleeghuiszorg
Artritis psoriatica (PsA) - Pathosfysiologie, behandeling en ontwikkelingen
Assisteren bij ontruiming
Astma en COPD: Herrie in The Silent Zone 2019
Atriumfibrilleren en antistolling: Wanneer en wat?
Autismespectrumstoornissen en KJP
AVG´s en huisartsen ´s HeerenLoo Ermelo jaarprogramma 2019
basis training Acceptance and Commitment therapy (ACT)
Basiscursus anticonceptie en onbedoelde zwangerschap
Basiscursus E-Health
Basisinformatie PrEP
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Bewust methodisch werken
Bewustwordingsbijeenkomst STEM (sterven op je eigen manier) - eLearning
Bijzonder resistente micro-organismen in het verpleeghuis (BRMO)
Bipolaire Stoornissen
Bloedproducten voorschrijven voor VS en PA
BLS scholing
BROK® en WMO-GCP online herregistratie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CASPIR Online 2018
Casusbijeenkomsten "Ervaringsleren complexe ouderenzorg"
CBRN
CBRN E-learning
Cicero Regionale Refereeravond Zuid-West NL 2019
Cicerozorggroep refereren 2019
CME-Academy - Monitoring en therapietrouw bij CML
CME-Online ‘Cognitieve revalidatie na een beroerte'
CME-Online ‘Hartfalen'
CME-Online ‘Huidkanker: verdachte huidafwijkingen herkennen en behandelen’
CME-Online ‘Ileus in de palliatieve fase'
CME-Online ‘Interculturele palliatieve zorg’
CME-Online ‘Jeuk bij ouderen’
CME-Online ‘Mannen die moeilijk plassen - mictieklachten bij oudere mannen’
CME-Online ‘Nycturie’
CME-Online ‘Nycturie’
CME-Online ‘Omgaan met seksualiteit en intimiteit in de ouderenzorg'
CME-Online ‘Osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen – deel 1’
CME-Online ‘Osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen – deel 2’
CME-Online ‘Revalidatie na een heupfractuur’
CME-Online 'Acute patiënt in verpleeghuissetting'
CME-Online 'Amyotrofische laterale sclerose'
CME-Online 'Autorijden en dementie'
CME-Online 'Blaaskatheters in het verpleeghuis'
CME-Online 'De ziekte van Huntington'
CME-Online 'Depressie in het verpleeghuis'
CME-Online 'Diagnostiek van dementie'
CME-Online 'Diarree in de palliatieve fase'
CME-Online 'Eczeem bij de geriatrische patiënt'
CME-Online 'Het ecg en enkele veelvoorkomende ritmestoornissen'
CME-Online 'Het rode oog bij ouderen'
CME-Online 'Het syndroom van Korsakov'
CME-Online 'Het syndroom van Korsakov'
CME-Online 'Huidkanker: verdachte gepigmenteerde huidafwijkingen herkennen en behandelen'
CME-Online 'Kenmerkende symptomen in de palliatieve fase'
CME-Online 'Longgeluiden'
CME-Online 'Medicatie bij (neuro)psychiatrische en cognitieve stoornissen bij dementie'
CME-Online 'Obstipatie bij ouderen'
CME-Online 'Overactieve blaas bij ouderen'
CME-Online 'Palliatieve sedatie'
CME-Online 'Parkinson - behandeling en multidisciplinaire samenwerking'
CME-Online 'Parkinson - pathogenese, etiologie en diagnostiek'
CME-Online 'Persoonlijkheidsproblemen bij het ouder worden'
CME-Online 'Pijn bij kwetsbare ouderen'
CME-Online 'Pijn in de palliatieve fase - beleid en behandeling'
CME-Online 'Pijn in de palliatieve fase - beleid en behandeling'
CME-Online 'Prostaatcarcinoom'
CME-Online 'Symptoomverlichting bij misselijkheid, braken en ascites'
CME-Online 'Terminaal hartfalen en pulmonale problematiek in de palliatieve fase'
CME-Online 'Terminaal hartfalen en pulmonale problematiek in de palliatieve fase'
CME-Online 'Vallen en valpreventie'
CME-Online 'Visusproblemen bij ouderen'
CME-Online 'Voedingssondes en sondevoeding'
CME-Online 'Voedingssondes in het verpleeghuis'
CME-Online 'Wat zegt u? – Hoorzorg bij ouderen'
Communicatie rond donatie
Communiceren over inhaleren
Coniotomie
Consensusbespreking en Multidiciplinair overleg (MDO)
Cursus COPD voor behandelaren in de GRZ
De behandeling van complexe perianale fistels bij de ziekte van Crohn
De Forensische cliënt
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de ggz
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 1 2019
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 2 2019
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 3 2019
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 3, 2019
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 4 2018
Delictanalyse
Dermatologie refereerbijeenkomsten: Varia (via cyclus)
Destigmatiserend werken
Diabetes Mellitus (Somatiek en medicatie)
Diagnostisch redeneren 2019
Digitale Leeromgeving Soa Hiv Seks 2018 - VSR
Digitale Leerweken 2018 (VSR - V&VN)
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 1: HER2-positief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 2: triple negatief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 3: hormoongevoelig mammacarcinoom
Dubbele diagnose GGZ
Dubbele diagnose Verslavingszorg
eBROK voor researchverpleegkundigen
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
E-congres 2019: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
Een antwoord op de meest gestelde vragen omtrent allergie 2019
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma/herstel ID 296494
E-learning Analgetica 2019
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Behandeling van osteoporose
E-learning crisismanagement
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning delier (Sandra)
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning HACCP en voedselveiligheid in de Kleinschalige Woonvorm 2019
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immumtherapie
E-learning incretinetherapie
E-learning Insectenallergie
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning Kankerimmuniteit
E-learning Kunstvoeding
E-learning Longauscultatie
E-learning module EVIS EXERA III
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
e-learning module SPARK vroegsignaleringsinstrument JGZ
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning MSrisk app
E-learning Osteoporosis – VERO subgroup analyses results
E-learning Ouder(s)ondersteuning
e-learning Richtlijn diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker
E-learning ROTA Virus
E-learning Smaakontwikkeling en eerste hapjes
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
e-learning SPARK18
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
E-learning: Update on Renal cell carcinoma with prof. Camillo Porta
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
ELO Training Familiezorg Module 1 t/m 4
ELO021 Palliatieve sedatie (NVPOH) (V&VN)
elo094 Zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn
elo110 Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Escalatie en de-escalatie
EULAR On-line Course for Health Professionals
FACT
FACT
FARE
Farmaco therapeutisch overleg
Farmaco Therapeutisch Toetsoverleg
farmacotherapeutisch overleg
farmacotherapeutisch overleg
Farmacotherapeutisch Overleg
Farmacotherapeutisch overleg
Farmacotherapeutisch overleg (FTO)
farmacotherapeutisch overleg (FTO) de Riethorst-Stromenland en Volckaert
Farmacotherapeutisch overleg 2019
Farmacotherapeutisch overleg Aafje thuiszorg huizen zorghotels
Farmacotherapeutisch overleg Envida 2019
Farmacotherapeutisch Overleg Heerenveen e.o.
Farmacotherapeutisch Overleg Zorgboog
FocusVasculair 2018-4
FocusVasculair 2019-1
FocusVasculair 2019-2
FocusVasculair 2019-3
FTO
FTO
FTO 2019
FTO 2019
FTO 2019
FTO 2019
FTO 2019
FTO 2019 Novicare Brabant
FTO 2019 Novicare Limburg
FTO 2019 Novicare West Nederland
FTO 2019/laurens artsen regio Lansingerland en RNW
FTO 2020
FTO Assen
FTO Bartiméus Doorn 2019
FTO binnen zorggroep charim
FTO Cordaan regio West en Noord 2019
FTO Cordaan Zuid Oost
FTO de HovenO
FTO de Zorgcirkel 2019
FTO Drechtsteden 2019 (bestaande uit de huizen de Sterrenlanden, het Parkhuis, Merwelanden, Crabbehoff en Swinhove)
FTO- en DTO-cyclus
FTO HAGRO Meppel 2019
FTO HAP/DAP
FTO IJsellandziekenhuis en specialisten ouderengeneeskunde 2019
FTO laverhof 2019
FTO Medische Behandeldienst WZH
FTO Stichting Humanitas Rotterdam
FTO Thebe V&V Breda 2019
FTO Van Neynsel 2019
FTO zorggroep Elde 2019
FTO-Azora 2019
FTO-groep Warande-Zeist 2019
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
GGZ en verslavingszorg: Kindcheck
Groepen geneesmiddelen
Handhygiëne
Handhygiëne
Hepatitis A voor Verpleegkundigen
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Hepatitis C voor Verpleegkundigen
Hepatitis E voor Verpleegkundigen
Herkennen van erfelijke aanleg bij colorectaal carcinoom
Hersenveranderingen bij psychose en het effect van antipsychotica
Herstelbenadering
Herstelbenadering
Herstelondersteunend werken
Het "heilig uur"
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
iLactation NL editie 2019
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Alles wat niet curatief is, is niet meteen palliatief!
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Ontwikkelingen in immuuntherapie bij GU en andere solide tumoren
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Ontwikkelingen in immuuntherapie bij longkanker
Immuun Pro symposium 3: on-demand web-tv Oncologieverpleegkunde: casuïstiek bijwerkingenmanagement
Immuuntherapie bij kanker
Infectiepreventie in de zorg
Infectiepreventie: basishygiene voor de langdurige zorg
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Inleiding Risicotaxatie en -management
Interne bijscholingen Vitras 2018-2
intervisie
Jaarcyclus klinische lessen en refereerbijeenkomsten
Jaarplanning Refereer avonden Verpleegkundig Specialisten
JAK-remming bij reumatoïde artritis
Journal club
Journal club verpleegkundig specialisten
Journal Club voor verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten
Keten van orgaandonatie
Klinishe lessen ( wordt momenteel ook wel genoemd. FIT-Kenniscafé )
Kwaliteitsoverleg GC Abel Tasman De Marne 2017
Kwetsbare Ouderen (verpleegkundig specialisten) (E-learning 2012)
Lageluchtweginfecties bij kwetsbare ouderen (LLWI)
Leergang Strategie & Positionering
Leiderschap voor verpleegkundigen
Leren over Dementie
Masterclasses GGZ-VS 2019
Maternale kinkhoestvaccinatie
Meandergroep FTO
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatie en suïcide
Medicinaal gebruik van cannabis
Medidis - Zuurstoftherapie en veilig omgaan met zuurstof
Mindray Beneheart D3
MIO 1e/2e lijns verloskundigenSamenZuyd
Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering bij LVB
multidisciplinaire scholing insulinepomptherapie voor diabetesteams
Nascholing Acute Myeloïde Leukemie 2019
Nascholing Casuïstiek Multipel Myeloom 2019
Nascholing Melanoom
Nascholing Reumatologie 2019-2020
Nascholing Spectrum
Nascholing update richtlijn NSCLC
Nascholing 'Verdieping en verbetering in de dagelijkse beroepspraktijk van de Verpleegkundige'.
Nascholing Verpleegkundig Specialisten Erasmus MC
Nascholing: Diffuus Grootcellig B-cellymfoom
Nascholing: EHA 2019 in review
Nascholing: Folliculair Lymfoom & Mantelcellymfoom
Nascholing: Quarterly Focus on Hodgkin Lymphoma
Nascholing: Small Airways Disease
Nascholing: WCLC 2018 - Update immuun- en targeted therapie
Netwerkoverleg Verpleegkundig Specialisten 2019
NHG-Webprogramma Cardiovasculair risicomanagement
NoMoreC online workshops (verlenging 2019)
Nu Niet Zwanger
Nurse Academy 2018- 4 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy 2019 - 1 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy 2019 - 2 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy 2019-3 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2018 - editie 4 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2019 - 1 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2019 - 2 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2019 - 3 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2019 - 4 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy O&T 2019 - 1 voor verpleegkundig specialisten
Nurse Academy O&T 2019 - 2 voor verpleegkundig specialisten
Nurse Academy O&T 2019 - 3 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy O&T 2019 - 4 voor Verpleegkundig Specialisten
Omgaan met adolescenten
Omgaan met agressie
On demand Online nascholing "Behandeling na conventionele therapie voor Colitis Ulcerosa- hoe te kiezen uit de beschikbare opties?"
On demand Online nascholing "Optimalisatie IBD-management"
On demand Online nascholing Rekening houden met veiligheid tijdens de behandeling van IBD met geavanceerde therapie
On demand web-tv ADA Highlights 2019
Oncologisch forum 2019
On-demand web-tv Brain Health - Tijd is essentieel bij de behandeling van MS
On-demand web-tv Brain-picking about Parkinson's
On-demand web-tv Carotischirurgie
On-demand web-tv CVRM bij Perifeer Arterieel Vaatlijden
On-demand web-tv Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn
On-demand web-tv Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn - heraccr. VSR
On-demand web-tv Fractuurpreventie in de huisartspraktijk
On-demand web-tv Mesenteriale ischemie: van eigen mening naar praktische richtlijn (heraccreditatie VSR)
On-demand web-tv Sequencing bij MS
On-demand web-tv Shuntchirurgie
On-demand web-tv Type 2 inflammatie bij ernstig astma
On-demand web-tv Wervelfracturen; update over opsporing en risicoreductie
Online Basiscursus Dermatoscopie
Online communiceren
Online Course: het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen
Online nascholing CML
Online nascholing immuuntherapie. Module 1: Longkanker
Online nascholing immuuntherapie. Module 5: Biomarkers
Online nascholing immuuntherapie. Module 6: Adjuvante therapie bij melanoom
Online trainingsprogramma Samen Beslissen
Online WMO/GCP training V&V-VSR-KNOV-NAPA
Oplossingsgericht werken
Opvang vitaal bedreigd kind
Ouder(s)ondersteuning
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2019-2020
Partiele nagelextractie
Peristomale (huid)klachten: (on)vermijdelijk?
Persoonlijkheidsstoornissen
Portfolio assessmenttraining MANP/MANP
Preventie van Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Psychopathologie
Psychopathologie
Psyfar 2018-4
Psyfar 2019-1
Psyfar 2019-2
Psyfar 2019-3
Psyfar 2019-4
Psyfar vs 2018-3
Psyfar vs 2019-1
Psyfar vs 2019-2
Psyfar vs 2019-3
Quarterly Focus on Hemato-Oncology: Highlights in CLL
Quest (e-learning) Slapen
Referaten maart t/m juni 2019
Referaten november en december 2018
Referaten september t/m december
Referatencyclus Opleiding Psychiatrie 2019
Refereeravond Erasmus Mc Sophia
Refereeravonden cardiologie 2019
Refereeravonden hartcentrum
Refereerbijeenkomsten
Refereerbijeenkomsten
Refereerbijeenkomsten
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2018-2019
Refereerbijeenkomsten Verpleegkundig Specialisten
Refereerbijeenkomsten Yulius 2019
Regionale nascholing Kindergeneeskunde 2019
Regionale refereeravond Kindergeneeskunde
Rekenen in de zorg
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Resultaten van recente klinische studies naar de behandeling van niet-kleincellig longcarcinoom stadia I-II, III en IV, en de implicaties voor de praktijk
Resultaten van recente klinische studies naar de behandeling van niet-kleincellig longcarcinoom stadia I-II, III en IV, en de implicaties voor de praktijk (Deel 2)
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Rookvrije Start
Samen Beslissen bij ouderen met mulitmorbiditeit
Scholing voor praktijkopleiders GGZ-VS
scholingsdag oncologie
Scholingsprogramma 'Die Past Hier Niet'
serie klinische lessen
Serious game Infectionary
Simulatie scholing ECMO, NICU, Radboudumc
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
SKZ VS-onderwijsdagen
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Suïcidepreventie
Taalstimulering door leesbevordering
Target@Work
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Thema-bijeenkomst 2019 (V&VN/VSR)
Toetsgroep GC Abel Tasman - De Marne 2019
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Tweeluik AML - deel 1
U woont nu hier
Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen (UWI)
Veilig Slapen JGZ
Verenso regiodagen
Verenso regiodagen (regio 17)
Verneveltherapie
Verpleegkundigspecialisten FTO Ouderengeneeskunde 2019
Verslaving, middelen en gokken
Vetten en gezondheid
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
VMS: High Risk Medicatie
Voorbehouden Handelingen: Blaaskatheter
Voorbehouden Handelingen: Neusmaagsonde en sondevoeding
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vroegsignalering
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Webtraining Vrijheidsbeperkende Maatregelen en alternatieven
Web-tv Immuun Pro 3 Longkanker: naar de beste behandelstrategie voor de individuele patiënt
Web-tv Immuun Pro 3: Kankerimmuuntherapie in uw MDO - praktijkcasuïstiek uit het UMCU
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
Werkbegeleiding nieuwe stijl en een veilige werkomgeving
Werking van geneesmiddelen
Wet Forensische Zorg
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden 2019
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden mei t/m juli 2019
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden september t/m december 2019
Wetenschappelijk referatencyclus 2019 (V&V VSR)
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Wonden in de dagelijkse praktijk: een multidisciplinaire aanpak
Woonbegeleiding en psychopathologie
Woonbegeleiding en psychopathologie
Zorg rond tracheacanules
Zorg van de toekomst in urologie – OAB bottlenecks op de poli innovatief benaderen?

Agressie Preventie en -Hantering (AP&H) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Als de ontwikkeling niet vanzelf gaat - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basistraining Wvggz - lokatie: Hoogeveen (NL)

Behandeling van somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen - lokatie: Arnhem (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Lelystad (NL)

Consulentenscholing Palliatieve zorg najaar 2019 - lokatie: Oostzaan (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Complexe psychiatrie in de ouderenzorg - lokatie: Zeist (NL)

Ethiek in de zorg - lokatie: Tilburg (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Den Helder (NL)

HOE VERTEL IK HET? Effectief communiceren met pers en publiek over gevoelige onderwerpen. - lokatie: Enschede (NL)

Leergang Chief Medical & Nursing Infromation Officer: Module 2: Het 5-lagen model en interoperabiliteit - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass kwaliteit en waardegerichte zorg - lokatie: Heiloo (NL)

Menselijk gedrag - lokatie: Leiden (NL)

Moreel Beraad verdiepingsdag - lokatie: Woerden (NL)

Obesitas: een zorg van ons allemaal! - lokatie: Maastricht (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Posterpresentatie VS 2019 - lokatie: Tilburg (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

SMASH-WDH nascholing 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2019 - lokatie: Waalre (NL)

Symposium Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) - lokatie: Utrecht (NL)

Themamiddag Wijklink: Onbegrepen en Verward gedrag - lokatie: Enschede (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Training Wet verplichte ggz - lokatie: Amsterdam (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Purmerend (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Noordwijk (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Middelburg (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Verdiepende scholing Wvggz - lokatie:

Verdiepingsavond palliatieve zorg november 2019 - lokatie: Emmen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Apeldoorn (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Zuidlaren (NL)

2 STOP! 1 : 1 begeleiding - lokatie: Sassenheim (NL)

Bacteriën in beeld - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisscholing (L)VB & psychiatrie: Verstandelijk beperkt in de GGZ - lokatie: Warnsveld (NL)

Beroeps- en kwaliteitsvorming HBO-v duaalstudenten - lokatie: Maastricht (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (1 uur) - lokatie: Diemen (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Blaricum (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Zuidlaren (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Het Fractuurpreventie Spreekuur 2019 - lokatie: Maastricht (NL)

Jaarlijks Congres - Vroegsignalering bij baby's 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Kennis On Tour Aansluiten bij Ouders - lokatie: Helmond (NL)

KOH | Sandwichdagen infectieziekten - lokatie: Eindhoven (NL)

Kwaliteitsstandaarden - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek - lokatie: Zuidbroek (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Den Haag (NL)

Positieve Gezondheid, wat is het en wat kan de familie Pronk ermee? - lokatie: Den Haag (NL)

Positieve Gezondheid, wat is het en wat kan ik ermee? - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Zwolle (NL)

symposium VAR - lokatie: Assen (NL)

Training NVAB-richtlijn psychische problemen 2019-2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Training persoonlijk leiderschap voor relatiebeheerder. 2019 - lokatie: Zaandam (NL)

Van Hulp naar Herstel - lokatie: Dordrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Refereerbijeenkomst "Jeugdverslavingszorg" - lokatie: Zwolle (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Groningen (NL)

5th International Congress of Mentalization Based Treatment - lokatie: Haarlem (NL)

6e Jaarcongres Huiselijk Geweld - lokatie: Ede (NL)

Acute ouderenzorg; dweilen met de kraan open? - lokatie: Nijmegen (NL)

Agressie Preventie en -Hantering verkort (AP&H) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining PV+/Lean; Continu verbeteren, hoe doe ik dat? - lokatie: Utrecht (NL)

Bijeenkomst Werkgroep Mammacare- en oncologieverpleegkundigen Groningen - lokatie: Groningen (NL)

Bijscholingscursus Duik de diepte in - lokatie: Vianen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Conversation in Motion: Module 3 Efficiënt te werk gaan - lokatie: Venlo (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Nieuwerkerk aan Den IJssel (NL)

Een incident, en nu? - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Expertopleiding - lokatie: Breda (NL)

Haags Hartfalen Symposium 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Houtense Multidisciplinaire Nascholingsdag 21 november " Jong in Houten" - lokatie: Schalkwijk (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Beusichem (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Amsterdam (NL)

Invitational Meeting MEC-NTV - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Keten Thema Bijeenkomst; Congres KTB - lokatie: Groningen (NL)

Lean Green Belt - lokatie: Alkmaar (NL)

Lean Yellow Belt - lokatie: Alkmaar (NL)

Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg - lokatie: Antwerpen (BE)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Tilburg (NL)

NVMO Congres 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Omgaan met weerstand en agressie (basis) - lokatie: Enschede (NL)

Opleidingsevent COc 'Medisch opleiden doen we samen!' - lokatie: Almere- Stad (NL)

PD University Advanced Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Psychiatrie voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde - lokatie: Leiden (NL)

Psyfar vs incompany cursus Diagnostiek van bewegingsstoornissen - MET ggz - lokatie: Echt (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

THOON Najaarsscholing V&VN - lokatie:

Training Suïcdepreventie - lokatie: Heerhugowaard (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Zaandam (NL)

Training Wet verplichte ggz - lokatie: Haarlem (NL)

Treat-to-Target AxSpA* Workshops 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Trends in astma en allergie - lokatie: Putten (NL)

Twee daagse introductiecursus ACT - lokatie: Drachten (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wetenschapsavond Jeroen Bosch Ziekenhuis 2019 - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

ZGWA scholingsdagen 2019 - lokatie: Alblasserdam (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Groningen (NL)

“Wie van de drie???” Kinderpsychiater, kinderarts of kinderneuroloog? Waarheen en wanneer verwijzen we naar elkaar? - lokatie: Tilburg (NL)

1ste Multidisciplinaire Symposium Systemische Amyloïdose: van diagnostiek tot behandeling - lokatie: Utrecht (NL)

37ste jaarcongres VVIZV - lokatie: Gent (BE)

4P's Programm - Practical Training Neuromodulatie - lokatie: Veenendaal (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

CarVasZ 2019 - lokatie: Ede (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Hartfunctiedag Ritmestoornissen - lokatie: Breukelen (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Zuidlaren (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Jaarcongres V&VN-reumatologie - lokatie: Nijkerk (NL)

Lustrum Congres KICG - God, geluk en Ggz; zingeving in de herstelgeorienteerde Ggz - lokatie: Dordrecht (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

NVF Jaarsymposium 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Samen beslissen als proces - lokatie: Breukelen (NL)

Santeon verpleegkunde prijs 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Almelo (NL)

Symposium "Voor elkaar voor de Jeugd" - lokatie: Lelystad (NL)

training intrathecale geneesmiddeltoediening - lokatie: Eindhoven (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wetenschapsmiddag - lokatie: Den Haag (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Almelo (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Etten-Leur (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Behandelwensengesprek en transmurale overdracht kwetsbare ouderen - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Connect for Care 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Putten (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Ridderkerk (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Eindhoven (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Groenlo (NL)

Leermodule 3 Opzetten allergiespreekuur - lokatie: Almere (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch medewerker kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Regionale verpleegkundig specialisten bijeenkomst - Psoriasis, van mortaliteit tot medicijn - lokatie: Zwolle (NL)

Scholing Wet Zorg en Dwang - lokatie: Gouda (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Delft (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Tecc - lokatie: Harderwijk (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Zaandam (NL)

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2019-2020 - lokatie: Wassenaar (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Veldhoven (NL)

Acuut zieke ouderen - lokatie: Roermond (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basale reanimatie van baby's en kinderen - lokatie:

Basale reanimatie van baby's en kinderen - lokatie:

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Behandelwensengesprek en transmurale overdracht kwetsbare ouderen - lokatie: Leiden (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Ouderkerk aan de Amstel (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Rhenen (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Consulentenscholing Palliatieve zorg najaar 2019 - lokatie: Nijverdal (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Hechtingsproblematiek bij kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Zuidlaren (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Zuidlaren (NL)

InteresSantiz: mammasymposium - lokatie: Ulft (NL)

Jaarcongres CPZ/Perined 2018 - lokatie: Doorn (NL)

Jaarssymposium Depressie - lokatie: Amersfoort (NL)

Kennis On Tour Aansluiten bij Ouders - lokatie: Leeuwarden (NL)

Live web-tv Mastering Migraine: Monoklonale antilichamen - lokatie: Hilversum (NL)

Masterclass "Farmacotherapie" voor longverpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - lokatie: Voorburg (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening - lokatie: Amsterdam (NL)

Nieuwe NHG standaard CVRM - lokatie: Bathmen (NL)

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Helmond (NL)

Praktijkgericht onderzoek: een opfrisser voor VS/PA - lokatie: Maastricht (NL)

Psyfar Themadag Kind & Jeugd - lokatie: Zeist (NL)

Rijden zonder invloed - lokatie: Enschede (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Suïcidepreventie VSR 2019 - lokatie: Vught (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2019 - lokatie: Tilburg (NL)

Symposium ouderen & kanker - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Agressie en geweld - lokatie:

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Zaandam (NL)

Training Wet verplichte ggz - lokatie: Amsterdam (NL)

WCS congres 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Zuidlaren (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Ommen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Groningen (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Immunologie Kennis Netwerk - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarconferentie Een nieuwe generatie ouderen(zorg) - lokatie: Nieuwegein (NL)

Kwaliteitsavond; impact licht verstandelijk beperkt GGZ, en COPD/astma - lokatie: Leiderdorp (NL)

Let’s Move On: Samen verder werken aan een gezonde leefstijl in de GGZ - lokatie: Ede (NL)

MDL zorg Zuyderland "In het nieuw" - lokatie: Geleen (NL)

Minisymposium Verpleegkundig onderzoek: Succesvol Implementeren! - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing Opioïden: stand van zaken/behandelopties pijnpoli - lokatie: Amstelveen (NL)

Praktijktraining Basistraining Psychiatrie & Verslaving na afronding E-learning modules: Somatiek en Verslaving Psychopathologie en Middelengebruik - lokatie:

Psychiatrie en zwangerschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Refresher training Vitaal bedreigde patiënt & PSA - lokatie: Nijmegen (NL)

Risicotaxatie in de klinische praktijk: training in de SAPROF - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing Wet verplichte ggz - lokatie: Ede (NL)

Shared care bijeenkomst coronairlijden - lokatie: Hengelo (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Deventer (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2019 - lokatie: Hengelo (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Almelo (NL)

Verenso najaarscongres 2019 'Buitengewoon Bijzonder' - lokatie: Zwolle (NL)

VGCt Najaarscongres 2019, woensdag, donderdag en vrijdag - lokatie: Veldhoven (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wetenschapsdag Ambulancezorg - lokatie: Harderwijk (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Antistolling bij verschillende disciplines - lokatie: Eindhoven (NL)

Basis IRB - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basismodule Werken met Positieve Gezondheid - lokatie: Amersfoort (NL)

Basismodule Werken met Positieve Gezondheid (open inschrijving) - lokatie: Amersfoort (NL)

BIG5 Ouderenzorg Congres 2019 - lokatie: Ede (NL)

BIG5 Ouderenzorg Congres 2019 - lokatie: Ede (NL)

Bijscholing LVAK V&VN 23 januari 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Bijwerkingen van antidepressiva - lokatie: Nootdorp (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Oss (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Oss (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Maastricht (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

De nieuwe NHG-Standaard Chronische Nierschade 2018 - lokatie: Zuidbroek (NL)

Een pilletje teveel? - lokatie: Venlo (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Zutphen (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Zuidlaren (NL)

IDPZ 2019: Anders dan Anders. Bijzondere palliatieve zorg - lokatie: Urmond (NL)

Jaarlijks Congres - Professionele nabijheid - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Journal Club - lokatie: Utrecht (NL)

Kennis On Tour Aansluiten bij Ouders - lokatie: Zaandam (NL)

Kwaliteit op de Intensive Care - Hoe krijgen we dat samen voor elkaar - lokatie: Nijmegen (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

MINC-symposium: "Is een beetje vies gezond?" - lokatie: Maastricht (NL)

Multidisciplinair Melanoom Symposium - lokatie: Ede (NL)

Nascholingsbijeenkomst Immuno-oncologie in de dagelijkse praktijk bij longkanker - lokatie: Nijmegen (NL)

Negendaagse cursus Palliatieve Zorg voor Medisch Specialisten - lokatie: Beekbergen (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening - lokatie: Dordrecht (NL)

OVHIPEC symposium - lokatie: Amsterdam (NL)

Praktische Insulinetherapie voor gevorderden - lokatie: Paterswolde (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Psyfar vs masterclass Puzzelen met psychofarmaca - lokatie: Doorn (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Samen beslissen - lokatie: Roermond (NL)

Slapen, eten en zindelijk worden - lokatie: Amersfoort (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2019 - lokatie: Dordrecht (NL)

Symposium Wondzorgnetwerk regio Den Bosch - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Teach the teacher - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teacher - lokatie: Groningen (NL)

Training Wet verplichte ggz - lokatie: Amsterdam (NL)

Traumadagen 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Almelo (NL)

Uw problemen gaan in rook op 2.0 - lokatie: Klaaswaal (NL)

V&VN training richtlijn implementatie - lokatie: Utrecht (NL)

Verpleegkundig symposium VIP² 2019 "Wat geeft jou energie?" - lokatie: Rotterdam (NL)

WCN congres 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werken in een therapeutisch milieu - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshop Kaizen (PV+) - lokatie: Utrecht (NL)

2019 CVA symposium 2019: De kracht van leren - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Congres Jong geleerd is oud gedaan - lokatie: Oegstgeest (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Ede (NL)

Havensymposium 2019 - Tropen aan de Maas - lokatie: Rotterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Jubileumcongres 30 jaar Korsakov Centrum – Diagnostiek, behandeling en zorginnovatie - lokatie: Nijmegen (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Mindfulness in de zorg - wat relational mindfulness kan betekenen voor professional, patiënt en naaste - lokatie: Amsterdam (NL)

Motivational Interviewing - lokatie: Enschede (NL)

Nerass Najaarscongres "De Reumatische Voet" - lokatie: Woerden (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Treat-to-Target AxSpA* Workshops 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Vitaliteit - Omgaan met grenzen en belasting - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Pijndagen 2019 - lokatie: Genk (BE)

Refresher training Crew Resource Management - lokatie: Nijmegen (NL)

Schakeltraining Crew Resource Management - lokatie: Nijmegen (NL)

XXVe Van Creveld Symposium - Omgaan met pijn - lokatie: Utrecht (NL)

(Acute) Geriatrische patiënt - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Deventer (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie: Utrecht (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Leren interpreteren - De opbouw van een onderzoeksartikel - lokatie: Leiderdorp (NL)

Nieuwe NHG standaard CVRM - lokatie: Bathmen (NL)

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Helmond (NL)

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Helmond (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Rotterdam (NL)

PsA in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

PsA in de praktijk, best for the best 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Refereeravond cardiologie - lokatie: Groningen (NL)

Refresher training Vitaal bedreigde patiënt & PSA - lokatie: Nijmegen (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Slaap: diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2019 - lokatie: Nootdorp (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Doetinchem (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Workshop Samen beslissen: van Voorlichting naar Dialoog - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Velp (NL)

Conversation in Motion Module 2: Empathie en vertrouwen - lokatie: Leeuwarden (NL)

DiabetesTop 2019-2020 - lokatie: Den Dolder (NL)

FTO 2019 Novicare Midden - lokatie: Utrecht (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Oirschot (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Amsterdam (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Zuidlaren (NL)

ILD in Reumatische aandoeningen - lokatie: Tilburg (NL)

Kennisdag Arkin Jeugd & Gezin - lokatie: Amsterdam (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Kwartaal Onderwijs VS - lokatie: Ede (NL)

Leren interpreteren - De opbouw van een onderzoeksartikel - lokatie: Ede (NL)

Pijnbestrijding bij de bevalling - lokatie: Ede (NL)

Referaat Meldcode Kindcheck: "veiligheid in de thuissituatie" - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Sekse en gender in de GGz - psychopathologie en vrouw-manverschillen 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2019 - lokatie: Waalre (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Arnhem (NL)

't kinderspreekuur 2 - lokatie: Rotterdam (NL)

THOON Najaarsscholing V&VN - lokatie:

Training Wet verplichte ggz - lokatie: Haarlem (NL)

Verpleegkundig tuchtrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wetenschapsmiddag - lokatie: Heerlen (NL)

Workshop Kaizen (PV+) - lokatie: Utrecht (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Zuidlaren (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Basale Reanimatie en AED - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Venray (NL)

Basisscholing (L)VB & psychiatrie: Verstandelijk beperkt in de GGZ - lokatie: Warnsveld (NL)

Beroeps- en kwaliteitsvorming HBO-v duaalstudenten - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Motiverende gespreksvoering - lokatie: Groningen (NL)

Emergis psychofarmacadag 2019 - lokatie: Middelburg (NL)

Expertopleiding - lokatie: Apeldoorn (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Kick-off Connect Atrium Fibrilleren Regio Gelderse Vallei - lokatie: Ede (NL)

Mythen, Missers & Maatwerk + Meesterwerk Circulatie 2019 - lokatie: Ede (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Schelden, stelen en verslaving. Pak probleemgedrag bij LVB-ers aan! - lokatie: Zeist (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Zoetermeer (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Symposium bijwerkingen immunotherapie UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Middelburg (NL)

Uw problemen gaan in rook op 2.0 - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Conversation in Motion: Module 4 Therapietrouw - lokatie: Venlo (NL)

Different Biologics for Psoriasis: Which One for Which Patients? - lokatie: Haarlem (NL)

Referaat tijdens artsenbijeenkomsten Brijder - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Almelo (NL)

Training Wet verplichte ggz - lokatie: Cruquius (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Winschoten (NL)

Aorta Symposium - 'Acute Thoracale Aorta Pathologie. Open, hybride, endovasculair' - lokatie: Doorn (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2019 - lokatie: Houten (NL)

Endocriene stoornissen in de jeugdgezondheidszorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Klinisch Wetenschappelijke Vergadering Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen - lokatie: Wolfheze (NL)

Landelijke programmadag Psychotrauma - 6 december 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Warnsveld (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

24e NVDK Congres - lokatie: Ede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Zeddam (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - lokatie: Weert (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Baarn (NL)

Omgaan met weerstand en agressie (basis) - lokatie: Enschede (NL)

Patient Comfort & Communicatie - lokatie: Soest (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Refresher training Vitaal bedreigde patiënt & PSA - lokatie: Nijmegen (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: 8025 BW Zwolle (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Almelo (NL)

Tecc - lokatie: Harderwijk (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

VSUS (Verpleegkundig Specialisten Ultra Sound) - lokatie: Uden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

3iRoadshow 2019 Amsterdam en Nijmegen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

4e Jaarcongres Participatie en Herstel - lokatie: Bussum (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Dordrecht (NL)

De wet Zorg en Dwang - lokatie: Ridderkerk (NL)

Energiek van zoveel dynamiek - lokatie: Zwolle (NL)

Follow Up DGT Training - lokatie: Nijmegen (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Jelgersmalezingen 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Kiezen en beïnvloeden : Regie over je eigen toekomst - lokatie: Utrecht (NL)

Kwaliteitsstandaarden - lokatie: Utrecht (NL)

Leren interpreteren - De opbouw van een onderzoeksartikel - lokatie: Doetinchem (NL)

Live webcast De toekomst van immuuntherapie: wat mag u als longarts niet missen? - lokatie: Houten (NL)

Multidisciplinair Symposium De brede behandelaar - lokatie: Culemborg (NL)

Nascholing Reizigersgeneeskunde en Advisering 2019 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

NHG Standaard Chronische Nierschade - lokatie: Akersloot (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Haarlemmermeer (NL)

Symposium Diabetes Jaar in beeld 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Training Suïcdepreventie - lokatie: Heiloo (NL)

Training Wet verplichte ggz - lokatie: Amstelveen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wetenschapsavond Isala 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Zuidlaren (NL)

20 jaar Traumacentra - lokatie: Rotterdam (NL)

2e symposium van het Academisch Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Communiceren met mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

Eendaagse cursus - hechtingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Amersfoort (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie: Hoogeveen (NL)

Landelijke studiedag Pijn bij kwetsbare ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Minisymposium Rho Chi “Leiderschap, lust of last" - lokatie: Utrecht (NL)

Referaten Breburg Academie GGZ- december 2019 - lokatie: Tilburg (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Teach the teacher - lokatie: Groningen (NL)

Training Seksuele rehabilitatie na behandeling met radiotherapie voor gynaecologische kanker - vervolg 3 - lokatie: Baarn (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Middelburg (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Terneuzen (NL)

V&VN training richtlijn implementatie - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgdag Weerstand - lokatie: Uden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Nefrologie Papendal - lokatie: Arnhem (NL)

20e Wondcongres 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Apeldoorn (NL)

Actualiteiten Longsymposium 2019 - lokatie: Veenendaal (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Apeldoorn (NL)

Basiscursus Dwarslaesie - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Enschede (NL)

Gehechtheid - herkennen en hanteren van onveilige patronen van hechting - lokatie: Amersfoort (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Oldenzaal (NL)

ILD Master Class: Sarcoïdose, diagnostiek en management: een update. - lokatie: Ede (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Wet verplichte GGZ - lokatie: Zeist (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Nursing | Masterclass 'Klinisch Redeneren' - lokatie: Nieuwegein (NL)

Oedeembenen & Compressietherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Oedeembenen & Compressietherapie - lokatie: Arnhem (NL)

Pancreas carcinoom - lokatie: Nieuwegein (NL)

PCNHN Farmacotherapie - lokatie: Alkmaar (NL)

Permanente bijscholing VS en PA NKI-AVL - lokatie:

Psyfar Themadag Psychiatrie & Somatiek - lokatie: Apeldoorn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Regionale multidisciplinaire nascholing prostaatcarcinoom - lokatie: De Lier (NL)

Scholing Wet verplichte ggz - lokatie: Tiel (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie VSR 2019 - lokatie: Vught (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Tecc - lokatie: Harderwijk (NL)

Training Wet verplichte ggz - lokatie: Amsterdam (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Vorderingen en praktijk 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Waarnemen en observeren - scheiden van feiten en beleving - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Zwolle (NL)

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Kinderfonds Symposium: Empower de Ouder - lokatie: Amersfoort (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing PA en VS een verbreding - lokatie: 9728 NT (NL)

Training Suïcdepreventie - lokatie: Heiloo (NL)

V&VN Diabeteszorg-DESG Farmacotherapie nascholing - lokatie: Hoevelaken (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Fertility Congres 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Amsterdam Live Endoscopy 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Basistraining PV+/Lean; Continu verbeteren, hoe doe ik dat? - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

DEUS Point-of-Care Ultrasound for VS & PA's 2019 - lokatie: Houten (NL)

ICH-GCP cursus: wet- en regelgeving bij klinisch onderzoek in de dagelijkse praktijk (8 uurs) - lokatie: Emmen (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Leren interpreteren - De opbouw van een onderzoeksartikel - lokatie: Goes (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Tecc - lokatie: Harderwijk (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

DE 3 G’S: GEELZUCHT, GEÏNFORMEERD ZIJN EN GENERATIE Y - lokatie: Leeuwarden (NL)

Diagnostiek (ver) voorbij de DSM! - verder kijken dan het 'etiket' - lokatie: Utrecht (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Farmacotherapieonderwijs voorschrijvers Verslaving en medicamenteuze terugvalpreventie bij verslaving - lokatie: Halsteren (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Delft (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Helmond (NL)

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Helmond (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Refereerbijeenkomst Anders denken, anders doen: over eHealth in de verslavingszorg - lokatie: Deventer (NL)

Ronde tafel bijeenkomst 2.0 - lokatie: Breda (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2019 - lokatie: Waalre (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leek (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Wet verplichte ggz - lokatie: Haarlem (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Zaandam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Beroeps- en kwaliteitsvorming HBO-v duaalstudenten - lokatie: Maastricht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Instructeur BLS 2019 - lokatie: Houten (NL)

Somatiek met een randje - lokatie: Utrecht (NL)

Terugkomdag voor van Wiechen instructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Training 'Omgaan met agressie' - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

"Opstellen zorgplan" - lokatie: Winschoten (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Assen (NL)

Begrenzingen aan de Intensive Care Geneeskunde 2019 - lokatie: Veenendaal (NL)

Biemond Cursussen 2019 - lokatie:

Bijwerkingen van antipsychotica – herkennen en behandelen - lokatie: Assen (NL)

Instructeur PBLS 2019 - lokatie: Houten (NL)

Licht traumatisch hoofd/ hersenletsel - nieuwe RTA - lokatie: Eindhoven (NL)

PHTLS Provider Course - lokatie: Harderwijk (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Eelde (NL)

Training Suïcdepreventie - lokatie: Heerhugowaard (NL)

Training Wet verplichte ggz - lokatie: 2121 AD Bennebroek (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Terneuzen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wvggz - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Bijwerkingen van antidepressiva - lokatie: Sassenheim (NL)

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

DE 3 G’S: GEELZUCHT, GEÏNFORMEERD ZIJN EN GENERATIE Y - lokatie: Nooitgedacht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass bipolaire stoornissen light - Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen - lokatie: Deventer (NL)

Opfristraining CRA - lokatie: Huissen (NL)

Samen, Beter - lokatie: Maastricht (NL)

Training Wet verplichte ggz - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie volwasenen en ouderen - lokatie: Zwolle (NL)

Blended Basiscursus cognitieve gedragstherapie met volwassenen en kinderen & jeugdigen BGKJ - lokatie: Eindhoven (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Asten (NL)

Praten met pubers - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Wet verplichte ggz - lokatie: 2121 AD Bennebroek (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

12de Jaarsymposium Reumatologie - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Leeuwarden (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Groningen (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Symposium Neuromusculaire Ziekten "Behandeling & Bijwerkingen" - lokatie: Amsterdam (NL)

Systeemtherapie - de basis - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie 2019-2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Breda (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Nascholing Aafje Rotterdam - lokatie: Rotterdam (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2019-2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - set 6 - lokatie: Leiderdorp (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector - lokatie: Nijmegen (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Training Wet verplichte ggz - lokatie: Haarlem (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

13e Jaarsymposium Pulmonologie - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Slaapproblemen bij ouderen 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus (geïntegreerde) Cognitieve gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie: Amersfoort (NL)

ADHD in relatie tot slaap, neurologische en metabole aandoeningen - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Bijwerkingen van antidepressiva - lokatie: Sassenheim (NL)

Congres: Preopname voorbereiden is beter dan genezen! - lokatie: Utrecht (NL)

Dubbel Diagnose | Basistraining - lokatie: Groesbeek (NL)

Oedeembenen & Compressietherapie - lokatie: Dordrecht (NL)

Post-hbo opleiding seksuologie - lokatie: Utrecht (NL)

refereerdag forensische psychiatrie en psychologie - lokatie: Utrecht (NL)

Stichting KOH | Vaardigheidstraining Dermatologie - lokatie: Eindhoven (NL)

Tecc - lokatie: Harderwijk (NL)

Training PMO psychische gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2019-2020 - lokatie: De Bilt (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

22ste Nationale Longkanker Symposium 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Tongeren (BE)

Beroepsgeheim: regelgeving, uitzonderingen en praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Nascholing van de Neurovasculaire Werkgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Den Haag (NL)

Behandeling van cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2019-2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Bij- en nascholing voor alle verpleegkundige, die oncologische zorg verlenen voor Treant Zorggroep - lokatie: Emmen (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Zwolle (NL)

Immuuntherapie management van bijwerkingen - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclass Wet verplichte GGZ - lokatie: Zeist (NL)

Oogheelkunde - lokatie: Eindhoven (NL)

Praktische Insulinetherapie voor gevorderden - lokatie: Leeuwarden (NL)

Studiemiddag HAN 22 jan 2019 - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Soest (NL)

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2019-2020 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Effectieve consultvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Maarssen (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Amsterdam (NL)

Immunologie Kennis Netwerk: 'One size fits all of zorg op maat?' - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training PMO psychische gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Training Praktijkopleiders VIOS MANP Deel 1 en 2 Studiejaar 2018 - 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Leiden (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

PDL basis Blended Learning - lokatie: Heiloo (NL)

Train de Trainer | Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) I - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zesdaagse cursus Introductie in de Presentie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

Blended Basiscursus cognitieve gedragstherapie met volwassenen en kinderen & jeugdigen BGKJ - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Rotterdam (NL)

Symposium Zorg rond de pasgeborene - Een goed gesprek - lokatie: Ede (NL)

Vitaliteit - Omgaan met grenzen en belasting - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Ambulance Masterclass 2020 (verpleegkundigen) - lokatie: Appeltern (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Emotieregulatie en stressmanagement met cognitieve gedragstherapie bij mensen met ASS - lokatie: Utrecht (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Uden (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Leiden (NL)

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2019-2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

EMDR cursus voor de Verpleegkundig Specialist - lokatie: Sneek (NL)

Landelijke studiedag Dubbele Diagnose - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADHD in relatie tot slaap, neurologische en metabole aandoeningen - lokatie: Nootdorp (NL)

CGT basiscursus 2019/2020 - lokatie: Arnhem (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Fragiele ouderen thuis - lokatie: Veenendaal (NL)

Jaarlijks Congres - LVB - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Teach the teacher - lokatie: Groningen (NL)

TENS cursus - lokatie: Utrecht (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

Transplantatie Symposium 2020 - lokatie: Den Dolder (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

11e mammacongres: Hypes and Hoax - lokatie: Putten (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - lokatie: Vught (NL)

Multidisciplinaire behandeling van de gevolgen van MS, van beperkingen naar mogelijkheden - lokatie: Zandvoort (NL)

Verpleegkundig tuchtrecht - lokatie: Apeldoorn (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Autisme bij vrouwen - lokatie: Utrecht (NL)

CGT basiscursus 2019/2020 - lokatie: Arnhem (NL)

De Academie voor Leefstijl en Gezondheid - lokatie: Ede (NL)

Doorbreek verslaving! - lokatie: Amersfoort (NL)

Longgeluiden 3.0 - lokatie: Eindhoven (NL)

Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY) - lokatie: Haarlem (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Transmuraal Farmacotherapeutisch Gesprek 2019-2020 - lokatie: Venlo (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Jaarlijks Congres - Vroegsignalering en Vroeghulp 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Landelijke studiedag Tijdelijke Opname Thuiswonende Ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

BASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER - lokatie: Arnhem (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

De kracht van Herinnering en Troost - lokatie: Best (NL)

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

OneMed Symposium Onestep Closer - lokatie: Barneveld (NL)

Teach the Teachers 5 november 2019 en 6 februari 2020 - lokatie: Ede (NL)

The 7th "Utrecht Sessions' for Congenital Heart Disease. Aortic Anomalies - lokatie: Utrecht (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Vervolgcursus EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Autisme 2020 - lokatie: Oosterbeek (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

oesophagus: zure complicaties - lokatie: Arnhem (NL)

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige - lokatie: Reeuwijk (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Vasculair Spreekuur 2020 - lokatie: De Bilt (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Breda (NL)

Blended Basiscursus cognitieve gedragstherapie met volwassenen en kinderen & jeugdigen BGKJ - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Juridisch kader binnen de hulpverlening - lokatie: Utrecht (NL)

LVB & Psychiatrie - lokatie: Amsterdam (NL)

Medische Spoedsituaties, de ABCDE-benadering - lokatie: Heerenveen (NL)

Vasculair Spreekuur 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Zorg en Dwang - lokatie: Amsterdam (NL)

Palliatieve Zorg - lokatie: Leiden (NL)

Van Hulp naar Herstel - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Psychofarmaca in de praktijk voor de vs GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Sensorische informatieverwerking - lokatie: Best (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zwolle (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Vasculair Spreekuur 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Spondylartropathieën - Van vermoeidheid naar vitaliteit - lokatie: Hengelo (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Shared Decision Making - lokatie: Hurdegaryp (NL)

Vasculair Spreekuur 2020 - lokatie: Delft (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Behavioral Parent Training Groningen, face to face variant (BPTG I) - lokatie: Hengelo (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen voor jongeren en gezin - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Verslavingsproblematiek - 2e editie - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige - lokatie: Vught (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

2e Nationaal Obesitas Symposium 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

Basiscursus Operatieve Technieken, deel I - lokatie: Nijmegen (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Seksualiteit en gezondheid - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Vasculair Spreekuur 2020 - lokatie: Weert (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ASS bij volwassenen: Contextuele Psychodiagnostiek - 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass Medisch leiderschap - lokatie: Heiloo (NL)

Vasculair Spreekuur 2020 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

BASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Autisme 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Leiden (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Van Hulp naar Herstel - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

5e landelijke studiedag Drugs - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Den Haag (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Seksualiteit bij mensen met autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Shared Care onderwijsbijeenkomst mrt 2020-2021 - lokatie: De Bilt (NL)

Waarnemen en observeren - scheiden van feiten en beleving - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Congres - Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Driedaagse Train de Trainer - lokatie: Soesterberg (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Heemskerk (NL)

POET - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

11e Nederlands Trombose Congres - lokatie: Zeist (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie: Bussum (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

CGT bij cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Heemskerk (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Praktische psychofarmacologie kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Train de Trainer | Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) I - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

24th European Vascular Course - lokatie: Maastricht (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Conversiestoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Lelystad (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Pocus Event 2020 - lokatie: Houten (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Tongeren (BE)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

(Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS - lokatie: Arnhem (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Zeist (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Dwangreductie en de-escalatie binnen de Forensische Zorg, GGz en het gevangeniswezen (GW) - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Effectieve consultvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Hoe kun je hypo's voorkomen in de behandeling bij diabetes type 2? - lokatie: Rotterdam (NL)

Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Wassenaar (NL)

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: De Bilt (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

EMDR cursus voor de Verpleegkundig Specialist - lokatie: Sneek (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Eindhoven (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Training PANSS 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Vitaliteit - Omgaan met grenzen en belasting - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Traumatische rouw - lokatie: Diemen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Behandeling van somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

POET - lokatie: Amsterdam (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Patient Comfort & Communicatie - lokatie: Soest (NL)

Verpleegkundig tuchtrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

Hulpverlening aan getraumatiseerde vluchtelingenkinderen en -gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Meppel (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Behandeling complexe dissociatieve stoornissen - fase 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Gezins(systeem)behandeling bij autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Cultuur georiënteerde diagnostische dilemma's - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Klassikale GCP verdiepingssessie NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Waarnemen en observeren - scheiden van feiten en beleving - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

Emotieregulatie en stressmanagement met cognitieve gedragstherapie bij mensen met ASS - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

POET - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Apeldoorn (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Horn (NL)

Conversiestoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Maastricht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus (geïntegreerde) Cognitieve gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie: Amersfoort (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Training PANSS 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Leiden (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Vlaardingen (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY) - lokatie: Haarlem (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Ambulance Masterclass 2020 (verpleegkundigen) - lokatie: Appeltern (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Operatieve Technieken, deel I - lokatie: Nijmegen (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Blended Basiscursus cognitieve gedragstherapie met volwassenen en kinderen & jeugdigen BGKJ - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Blended Basiscursus cognitieve gedragstherapie met volwassenen en kinderen & jeugdigen BGKJ - lokatie: Utrecht (NL)

NIDA-training 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Hoevelaken (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Conversiestoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Blended Basiscursus cognitieve gedragstherapie met volwassenen en kinderen & jeugdigen BGKJ - lokatie: Goes (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)