ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Verpleegkundige referatencyclus 2019
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
2019 FTO de zorggroep (waarneemgebied horst-venray, helden-panningen, venlo-tegelen)
2019-2020 Huisartsen: 4 casussen 'Zijn de kinderen veilig?' VSR
2019-2020 Huisartsen: Werken met een meldcode - VSR
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
ABCDEsim voor verpleegkundigen
Acute Prehospitale Verwijzingen
ADHD en ASS
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
Afbouw van psychofarmaca
Altrecht Multidisciplinaire Nascholingsbijeenkomsten 2019-2020
An international nurse perspective on liver disease and hepatic encephalopathy (HE)
Antibioticaresistentie in de verpleeghuiszorg
Artritis psoriatica (PsA) - Pathosfysiologie, behandeling en ontwikkelingen
Assisteren bij ontruiming
Astma en COPD: Herrie in The Silent Zone 2019
Atriumfibrilleren en antistolling: Wanneer en wat?
Autismespectrumstoornissen en KJP
AVG´s en huisartsen ´s HeerenLoo Ermelo jaarprogramma 2019
basis training Acceptance and Commitment therapy (ACT)
Basiscursus E-Health
Basisinformatie PrEP
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Bewust methodisch werken
Bewustwordingsbijeenkomst STEM (sterven op je eigen manier) - eLearning
Bijzonder resistente micro-organismen in het verpleeghuis (BRMO)
Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Bipolaire Stoornissen
Bloedproducten voorschrijven voor VS en PA
BLS scholing
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CASPIR Online 2018
Casusbijeenkomsten "Ervaringsleren complexe ouderenzorg"
CBRN
CBRN E-learning
Cicero Regionale Refereeravond Zuid-West NL 2019
CME-Academy - Het toedienen van immunotherapie bij kanker
CME-Online ‘Advance care planning’
CME-Online ‘Cognitieve revalidatie na een beroerte'
CME-Online ‘Hartfalen'
CME-Online ‘Huidkanker: verdachte huidafwijkingen herkennen en behandelen’
CME-Online ‘Ileus in de palliatieve fase'
CME-Online ‘Interculturele palliatieve zorg’
CME-Online ‘Jeuk bij ouderen’
CME-Online ‘Mannen die moeilijk plassen - mictieklachten bij oudere mannen’
CME-Online ‘Nycturie’
CME-Online ‘Omgaan met seksualiteit en intimiteit in de ouderenzorg'
CME-Online ‘Osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen – deel 1’
CME-Online ‘Osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen – deel 2’
CME-Online ‘Overspannenheid en burn-out, of gewoon stress?’
CME-Online ‘Palliatieve zorg bij dementie’
CME-Online ‘Revalidatie na een heupfractuur’
CME-Online 'Acute patiënt in verpleeghuissetting'
CME-Online 'Amyotrofische laterale sclerose'
CME-Online 'Autorijden en dementie'
CME-Online 'Blaaskatheters in het verpleeghuis'
CME-Online 'De ziekte van Huntington'
CME-Online 'Depressie in het verpleeghuis'
CME-Online 'Diagnostiek van dementie'
CME-Online 'Diarree in de palliatieve fase'
CME-Online 'Eczeem bij de geriatrische patiënt'
CME-Online 'Het ecg en enkele veelvoorkomende ritmestoornissen'
CME-Online 'Het rode oog bij ouderen'
CME-Online 'Het rode oog bij ouderen'
CME-Online 'Het syndroom van Korsakov'
CME-Online 'Huidkanker: verdachte gepigmenteerde huidafwijkingen herkennen en behandelen'
CME-Online 'Kenmerkende symptomen in de palliatieve fase'
CME-Online 'Longgeluiden'
CME-Online 'Medicatie bij (neuro)psychiatrische en cognitieve stoornissen bij dementie'
CME-Online 'Obstipatie bij ouderen'
CME-Online 'Overactieve blaas bij ouderen'
CME-Online 'Palliatieve sedatie'
CME-Online 'Parkinson - behandeling en multidisciplinaire samenwerking'
CME-Online 'Parkinson - pathogenese, etiologie en diagnostiek'
CME-Online 'Persoonlijkheidsproblemen bij het ouder worden'
CME-Online 'Persoonlijkheidsproblemen bij het ouder worden'
CME-Online 'Pijn bij kwetsbare ouderen'
CME-Online 'Pijn in de palliatieve fase - beleid en behandeling'
CME-Online 'Prostaatcarcinoom'
CME-Online 'Symptoomverlichting bij misselijkheid, braken en ascites'
CME-Online 'Terminaal hartfalen en pulmonale problematiek in de palliatieve fase'
CME-Online 'Vallen en valpreventie'
CME-Online 'Visusproblemen bij ouderen'
CME-Online 'Voedingssondes in het verpleeghuis'
CME-Online 'Wat zegt u? – Hoorzorg bij ouderen'
Communicatie rond donatie
Communiceren over inhaleren
Coniotomie
Consensusbespreking en Multidiciplinair overleg (MDO)
De behandeling van complexe perianale fistels bij de ziekte van Crohn
De Forensische cliënt
De patient met familiaire hypercholesterolemie in de huisarts praktijk.
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de ggz
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 1 2019
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 2 2019
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 3 2018
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 3 2019
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 4 2018
Delictanalyse
Dermatologie refereerbijeenkomsten: Varia (via cyclus)
Destigmatiserend werken
Diabetes Mellitus (Somatiek en medicatie)
Diagnostisch redeneren 2019
Digitale Leeromgeving Soa Hiv Seks 2018 - VSR
Digitale Leerweken 2018 (VSR - V&VN)
DOH | Klinische les Ouderenzorg
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 1: HER2-positief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 2: triple negatief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 3: hormoongevoelig mammacarcinoom
Dubbele diagnose GGZ
Dubbele diagnose Verslavingszorg
eBROK voor researchverpleegkundigen
eBROK voor researchverpleegkundigen
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
Een antwoord op de meest gestelde vragen omtrent allergie 2019
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma/herstel ID 296494
E-learning Analgetica 2019
E-learning Antibioticaresistentie
e-learning Behandeling van handeczeem
E-learning Behandeling van osteoporose
E-learning Behandeling van osteoporose
E-learning crisismanagement
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning Dermatoscopie
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning HACCP en voedselveiligheid in de Kleinschalige Woonvorm 2019
e-learning Het handeczeemspreekuur
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immumtherapie
E-learning incretinetherapie
E-learning Insectenallergie
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning Kankerimmuniteit
E-learning Kunstvoeding
E-learning Longauscultatie
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
e-learning module SPARK vroegsignaleringsinstrument JGZ
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning MSrisk app
E-learning Optimalisering van de diagnostiek van handeczeem
E-learning Osteoporosis – VERO subgroup analyses results
E-learning Ouder(s)ondersteuning
e-learning Richtlijn diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker
E-learning ROTA Virus
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
e-learning SPARK18
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
E-learning: Update on Renal cell carcinoma with prof. Camillo Porta
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
ELO Training Familiezorg Module 1 t/m 4
ELO021 Palliatieve sedatie (NVPOH) (V&VN)
Epiphany bijeenkomsten over epilepsie casuistiek
Escalatie en de-escalatie
EULAR On-line Course for Health Professionals
FACT
FACT
FARE
Farmaco therapeutisch overleg
Farmaco Therapeutisch Toetsoverleg
Farmacotherapeutisch overleg
Farmacotherapeutisch Overleg
farmacotherapeutisch overleg
Farmacotherapeutisch overleg (FTO)
farmacotherapeutisch overleg (FTO) de Riethorst-Stromenland en Volckaert
Farmacotherapeutisch overleg 2019
Farmacotherapeutisch overleg Aafje thuiszorg huizen zorghotels
Farmacotherapeutisch overleg Envida 2019
Farmacotherapeutisch Overleg Heerenveen e.o.
Farmacotherapeutisch Overleg Zorgboog
Farmocotherapeutisch overleg(FTO)
FocusVasculair 2018-3
FocusVasculair 2018-4
FocusVasculair 2019-1
FocusVasculair 2019-2
FTO
FTO
FTO 2019
FTO 2019
FTO 2019
FTO 2019
FTO 2019
FTO 2019 Novicare Brabant
FTO 2019 Novicare Limburg
FTO 2019 Novicare West Nederland
FTO 2019/laurens artsen regio Lansingerland en RNW
FTO Assen
FTO Bartiméus Doorn 2019
FTO Cordaan regio West en Noord 2019
FTO Cordaan Zuid Oost
FTO de HovenO
FTO de Zorgcirkel 2019
FTO Drechtsteden 2019 (bestaande uit de huizen de Sterrenlanden, het Parkhuis, Merwelanden, Crabbehoff en Swinhove)
FTO- en DTO-cyclus
FTO HAGRO Meppel 2019
FTO IJsellandziekenhuis en specialisten ouderengeneeskunde 2019
FTO laverhof 2019
FTO Medische Behandeldienst WZH
FTO Stichting Humanitas Rotterdam
FTO Thebe V&V Breda 2019
FTO vakgroep artsen/verpleegkundig specialisten Archipel
FTO Van Neynsel 2019
FTO zorggroep Elde 2019
FTO-Azora 2019
FTO-groep Warande-Zeist 2019
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
GGZ en verslavingszorg: Kindcheck
Groepen geneesmiddelen
Handhygiëne
Handhygiëne
Hartklepgame: serious auscultatie game voor het vaststellen van een hartruis en diagnose hartklepfalen
Hepatitis A voor Verpleegkundigen
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Hepatitis C voor Verpleegkundigen
Hepatitis E voor Verpleegkundigen
Herkennen van erfelijke aanleg bij colorectaal carcinoom
Hersenveranderingen bij psychose en het effect van antipsychotica
Herstelbenadering
Herstelbenadering
Herstelondersteunend werken
Het "heilig uur"
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Alles wat niet curatief is, is niet meteen palliatief!
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Ontwikkelingen in immuuntherapie bij GU en andere solide tumoren
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Ontwikkelingen in immuuntherapie bij longkanker
Immuun Pro symposium 3: on-demand web-tv Oncologieverpleegkunde: casuïstiek bijwerkingenmanagement
Immuuntherapie bij kanker
Infectiepreventie in de zorg
Inleiding Risicotaxatie en -management
Interne bijscholingen Vitras 2018-2
Interne landelijke e-learning Informatieveiligheid Arts en Zorg
intervisie
Jaarcyclus klinische lessen en refereerbijeenkomsten
Jaarplanning Refereer avonden Verpleegkundig Specialisten
JAK-remming bij reumatoïde artritis
Journal club
Journal club verpleegkundig specialisten
Journal club verpleegkundig specialisten
Journal Club voor verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten
Klinishe lessen ( wordt momenteel ook wel genoemd. FIT-Kenniscafé )
Kwaliteitsoverleg GC Abel Tasman De Marne 2017
Kwetsbare Ouderen (verpleegkundig specialisten) (E-learning 2012)
Lageluchtweginfecties bij kwetsbare ouderen (LLWI)
Leergang Strategie & Positionering
Leren over Dementie
Light PLUS WMO/GCP training
Masterclasses GGZ-VS 2019
Meandergroep FTO
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatie en suïcide
Medicinaal gebruik van cannabis
Medidis - Zuurstoftherapie en veilig omgaan met zuurstof
Mindray Beneheart D3
MIO 1e/2e lijns verloskundigenSamenZuyd
Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering bij LVB
multidisciplinaire scholing insulinepomptherapie voor diabetesteams
Nascholing Acute Myeloïde Leukemie 2019
Nascholing ALK positief longkanker
Nascholing Casuïstiek Multipel Myeloom 2019
Nascholing Melanoom
Nascholing Reumatologie 2018-2019
Nascholing Spectrum
Nascholing update richtlijn NSCLC
Nascholing 'Verdieping en verbetering in de dagelijkse beroepspraktijk van de Verpleegkundige'.
Nascholing Verpleegkundig Specialisten Erasmus MC
Nascholing: Diffuus Grootcellig B-cellymfoom
Nascholing: EHA 2018 in review
Nascholing: Folliculair Lymfoom & Mantelcellymfoom
Nascholing: Quarterly Focus on Hodgkin Lymphoma
Nascholing: Small Airways Disease
Nascholing: WCLC 2018 - Update immuun- en targeted therapie
Netwerkoverleg Verpleegkundig Specialisten 2019
NHG-Webprogramma Cardiovasculair risicomanagement
Nieuwe behandelopties voor Artritis Psoriatica
NoMoreC online workshops (verlenging 2019)
Nu Niet Zwanger
Nurse Academy 2018- 4 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy 2018-editie 3 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy 2019 - 1 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy 2019 - 2 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2018 - editie 3 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2018 - editie 4 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2019 - 1 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2019 - 2 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2019 - 3 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy O&T 2018 editie 4 voor verpleegkundig specialisten
Nurse Academy O&T 2019 - 1 voor verpleegkundig specialisten
Nurse Academy O&T 2019 - 2 voor verpleegkundig specialisten
Nurse Academy O&T 2019 - 3 voor Verpleegkundig Specialisten
Omgaan met adolescenten
Omgaan met agressie
On demand Online nascholing "Behandeling na conventionele therapie voor Colitis Ulcerosa- hoe te kiezen uit de beschikbare opties?"
On demand Online nascholing "Optimalisatie IBD-management"
On Demand Online nascholing IBD en ouderen
On demand Online nascholing Rekening houden met veiligheid tijdens de behandeling van IBD met geavanceerde therapie
On demand web-tv ADA Highlights 2018
On demand web-tv ADA Highlights 2019
Oncologisch forum 2019
On-demand web-tv Brain Health - Tijd is essentieel bij de behandeling van MS
On-demand web-tv Brain-picking about Parkinson's
On-demand web-tv Carotischirurgie
On-demand web-tv CVRM bij Perifeer Arterieel Vaatlijden
On-demand web-tv Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn
On-demand web-tv Mesenteriale ischemie: van eigen mening naar praktische richtlijn (heraccreditatie VSR)
On-demand web-tv Sequencing bij MS
On-demand web-tv Shuntchirurgie
On-demand web-tv Type 2 inflammatie bij ernstig astma
On-demand web-tv Wervelfracturen; update over opsporing en risicoreductie
Online Basiscursus Dermatoscopie
Online communiceren
Online Course - Verpleegkundig perspectief: zorg voor kwetsbare ouderen
Online nascholing CML
Online nascholing IBD - To treat or not to treat to target in IBD
Online nascholing immuuntherapie. Module 1: Longkanker
Online nascholing immuuntherapie. Module 4: Focus op de patiënt
Online nascholing immuuntherapie. Module 5: Biomarkers
Online nascholing immuuntherapie. Module 6: Adjuvante therapie bij melanoom
Online trainingsprogramma Samen Beslissen
Oplossingsgericht werken (inleiding)
Opvang vitaal bedreigd kind
Opvang vitaal bedreigd kind
Ouder(s)ondersteuning
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2018-2019
Partiele nagelextractie
Patientgerichte communicatie
Peristomale (huid)klachten: (on)vermijdelijk?
Persoonlijkheidsstoornissen
Portfolio assessmenttraining MANP/MANP
Privacy en informatieveiligheid
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Psychopathologie
Psychopathologie
Psyfar 2018-3
Psyfar 2018-4
Psyfar 2019-1
Psyfar 2019-2
Psyfar 2019-3
Psyfar vs 2018-3
Psyfar vs 2019-1
Psyfar vs 2019-2
Quarterly Focus on Hemato-Oncology: Highlights in CLL
Quest (e-learning) Slapen
Referaten maart t/m juni 2019
Referaten november en december 2018
Referaten september en oktober 2018
Referaten september t/m december
Referatencyclus Opleiding Psychiatrie 2019
Refereeravond Erasmus Mc Sophia
Refereeravond Longziekten UMCG seizoen 2018/2019
Refereeravonden cardiologie 2019
Refereeravonden eerstelijn 2018
Refereeravonden hartcentrum
Refereeravonden hartcentrum
Refereerbijeenkomsten
Refereerbijeenkomsten
Refereerbijeenkomsten
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2018-2019
Refereerbijeenkomsten Verpleegkundig Specialisten
Refereerbijeenkomsten wetenschappelijk onderzoek VCH
Refereerbijeenkomsten Yulius 2019
Regionale nascholing Kindergeneeskunde 2019
Regionale refereeravond Kindergeneeskunde
Rekenen in de zorg
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Rookvrije Start
Samen Beslissen bij ouderen met mulitmorbiditeit
Scholing voor praktijkopleiders GGZ-VS
Scholingsprogramma 'Die Past Hier Niet'
serie klinische lessen
Serious game Infectionary
Signaleren depressie
Simulatie scholing ECMO, NICU, Radboudumc
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
SKZ VS-onderwijsdagen
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Suïcide Preventie voor Behandelaren (e-learning)
Suïcidepreventie
Taalstimulering door leesbevordering
Target@Work
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Thema-bijeenkomst 2019 (V&VN/VSR)
Toetsgroep GC Abel Tasman - De Marne 2019
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
U woont nu hier
Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen (UWI)
Verenso regiodagen
Verenso regiodagen (regio 17)
Verneveltherapie
Verpleegkundigspecialisten FTO Ouderengeneeskunde 2019
Verslaving, middelen en gokken
Vetten en gezondheid
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
VMS: High Risk Medicatie
Voorbehouden Handelingen: Blaaskatheter
Voorbehouden Handelingen: Blaaskatheter
Voorbehouden Handelingen: Neusmaagsonde en sondevoeding
Voorbehouden Handelingen: Neusmaagsonde en sondevoeding
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vroegsignalering
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Webtraining Vrijheidsbeperkende Maatregelen en alternatieven
Web-tv Immuun Pro 3 Longkanker: naar de beste behandelstrategie voor de individuele patiënt
Web-tv Immuun Pro 3: Kankerimmuuntherapie in uw MDO - praktijkcasuïstiek uit het UMCU
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
Werkbegeleiding nieuwe stijl en een veilige werkomgeving
Werking van geneesmiddelen
Wet Forensische Zorg
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden 2019
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden mei t/m juli 2019
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden september t/m december 2019
Wetenschappelijk referatencyclus 2019 (V&V VSR)
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
Wonden in de dagelijkse praktijk: een multidisciplinaire aanpak
Woonbegeleiding en psychopathologie
Woonbegeleiding en psychopathologie
Zorg rond tracheacanules
Zorg van de toekomst in urologie – OAB bottlenecks op de poli innovatief benaderen?
Zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn

Casuïstiek en longvolumina; luchtig is anders - lokatie: Nederweert (NL)

Farmacologie en inhalatietechnologie - lokatie: Herkenbosch (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Arnhem (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Otterlo (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Putten (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Cadier en Keer (NL)

Een beter gesprek begint bij de ander. - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Farmacotherapie bij Schildklieraandoeningen, andere co-morbiditeiten en bariatrische chirurgie - lokatie: Tilburg (NL)

Gehechtheidstrauma in de praktijk - lokatie: Wijchen (NL)

Studiereis USA VIOS/VS/Praktijkopleiders - lokatie: Chicago (US)

Wat is goede zorg? - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

BASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER - lokatie: Arnhem (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

EGFR mutatie positief longkanker - 2 uur - lokatie: Oosterbeek (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Uden (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Multidisciplinair Overleg Observatie (MDO) training - lokatie: Amsterdam Zuidoost (NL)

NHG 2018 en incretinetherapie in de 1e lijn - lokatie: Amsterdam (NL)

Ouderenmishandeling en de verbeterde meldcode; samenwerken in het netwerk - lokatie: Helmond (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Hoogbegaafdheid: Signalering en diagnostiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Longfunctieonderzoek in de huisartspraktijk, de praktisch uitvoering - lokatie: Uden (NL)

Longfunctieonderzoek in de huisartspraktijk, de praktisch uitvoering - lokatie: Uden (NL)

Preconference workshops Stranger in the City - lokatie: Rotterdam (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Oosterhout (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

congres 'Stranger in the City' - lokatie: Rotterdam (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Echt (NL)

Medicatie voorschrijven in HiX6.1 - lokatie: Helmond (NL)

Suicide Preventie - lokatie: Assen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basis Opleiding voor Draagconsulenten Die Trageschule® MD - lokatie: Nieuwegein (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Leeuwarden (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Delft (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

Systeemondersteuning bij verslavingsproblematiek - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen voor jongeren en gezin - lokatie: Utrecht (NL)

Gevorderden Inhalatiecursus IMIS - lokatie: Diverse locaties in Nederland (NL)

Medical Car Training - lokatie: Houten (NL)

Vascular Rounds Zuid-West Nederland - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie:

Casuïstiek COPD vanuit een breder perspectief in de 1e lijn - lokatie: Alkmaar (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Deventer (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Effectief contracteren van cliënten in de GGZ - lokatie: Rotterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Extrication Training - lokatie: Houten (NL)

Meeloopdagen/Stage bij het Maxima - lokatie: Utrecht (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Rotterdam (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Refereerbijeenkomsten Nieuwe inzichten van de psychotherapeutische behandeling - lokatie: Ermelo (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie:

Universitaire Masterstudie Evidence Based Practice in Health Care AMC-UvA - lokatie: Amsterdam Zuidoost (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus (geïntegreerde) Cognitieve gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie: Amersfoort (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Autisme bij vrouwen - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Velp (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Fluitenberg (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Een calamiteit, het kan iedereen gebeuren - lokatie: Veldhoven (NL)

Effectief contracteren van cliënten in de GGZ - lokatie: Enschede (NL)

Kennis-delen in overvloed - lokatie: Deventer (NL)

Operational Excellence Yellow Belt Plus - lokatie: Maastricht (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch medewerker kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Teamscholing Neurorevalidatie - lokatie: Nijmegen (NL)

Toets IM Injecteren - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Leiden (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basisscholing (L)VB & psychiatrie: Verstandelijk beperkt in de GGZ - lokatie: Warnsveld (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Flebologiecongres Into Veins - lokatie: Rotterdam (NL)

Impaqtt Symposium 2019 - Resultaten van de COMTT en de BeCet studie - lokatie: Leiden (NL)

Klinisch leiderschap - lokatie: Breukelen (NL)

Methodisch werken in de Basis GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve Zorg - lokatie: Leiden (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Basistraining - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Deventer (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Velp (NL)

Vervolgopleiding Wondverpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Voorbehouden en risicovolle handelingen - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

5th European Conference on Integrated Care and Assertive Outreach. Shaping the future of community mental health care - lokatie: Verona (IT)

Basis Curriculum Ouderengeneeskunde - lokatie: Oostzaan (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Bijscholing voor endocrinologie verpleegkundigen inzake stressinstructies ter voorkoming van een addisoncrisis (blended learning) - lokatie: Utrecht (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Haarlem (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Nijmegen (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Journal Club (2019) voor verpleegkundig specialisten - lokatie: Breda (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Met verpleegkundig leiderschap een top project - lokatie: Utrecht (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Richtlijnen caroussel - lokatie: Bakel (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Nijmegen (NL)

Summerschool Vaardigheidstrainingen voor huisartsen - lokatie: Leiden (NL)

Theoretisch technische hoofdcursus systeemtherapie, inclusief 12 uur wetenschap - lokatie: Utrecht (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerlen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Vasculaire Specialisatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

ACT Opleiding - lokatie: Deventer (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 2019 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Heerlen (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2019 - lokatie: Onbekend (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Gedragstherapeutisch werker 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Jeuk! bij de oudere patiënt - lokatie: Ede (NL)

Limburgs E-Health Symposium 2019 - lokatie: Maastricht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot BOPZ/WZD-deskundige in de gehandicaptenzorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Symposium Vasculaire Geneeskunde - lokatie: Zeist (NL)

Training Suïcdepreventie - lokatie: Heiloo (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Schalkhaar (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Hoorn (NL)

De Wet verplichte GGZ, kansen en uitdagingen - lokatie:

Dwangreductie en de-escalatie binnen de Forensische Zorg, GGz en het gevangeniswezen (GW) - lokatie: Utrecht (NL)

Functiegroepoverleg - lokatie:

Functiegroepoverleg - lokatie:

Functiegroepoverleg - lokatie:

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Amstelveen (NL)

Opfriscursus ICH GCP en wet- en regelgeving klinisch onderzoek - lokatie: Rotterdam (NL)

Programma "Gezond en Wel" - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Referaat tijdens artsenbijeenkomsten Brijder - lokatie: Alkmaar (NL)

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Training 'Implementatie PPEP4ALL - verwijzers/medewerkers' - lokatie: Maastricht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

3 nieuwe richtlijnen voor de behandeling van diabetes type 2 - lokatie: Cuijk (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Psychiatrie en Zwangerschap SCBS Dimence - lokatie: Deventer (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Biosimilars op maat: Motiverende gesprekstechnieken voor iedereen met patiëntencontact - lokatie: Utrecht (NL)

Casuïstiek en longvolumina; luchtig is anders - lokatie: Kollumerzwaag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Farmacologie en inhalatietechnologie - lokatie: Spijkenisse (NL)

Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) - lokatie: Eindhoven (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Venlo (NL)

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg - lokatie: Ede (NL)

Jelgersmalezingen 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Mammacarcinoom - lokatie: Veenendaal (NL)

Multidisciplinair Overleg Observatie (MDO) training - lokatie: Amsterdam (NL)

Narratieve systeemtherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing Reizigersgeneeskunde en Advisering 2019 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Neurorevalidatie in de eerste lijn - lokatie: Maassluis (NL)

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Helmond (NL)

Oriëntatie op Attachment Based Family Therapy - lokatie: Assen (NL)

Palliatieve zorg en pro-actief zorgplan - lokatie: Leeuwarden (NL)

Post academisch onderwijs Jeugdgezondheidszorg Noord Brabant - lokatie: Tilburg (NL)

Psoriasis - het zal me jeuken - lokatie: Nieuwegein (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Breda (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Wereld Suicide Preventie Dag Jongeren in beeld - lokatie: Enschede (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Hilversum (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Amstelveen (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Herstellen na een stoma operatie; het begeleiden en coachen naar de juiste fysieke activiteiten voor de stomapatient - lokatie:

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie:

Informatiebijeenkomst Dementie - lokatie: Groningen (NL)

Informatiebijeenkomst Ouderenzorg en Dementie - lokatie: Groningen (NL)

Insulinediploma 2019: Starten met Insuline - lokatie: Duiven (NL)

Kwaliteitsstandaarden - lokatie: Utrecht (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Mythen, Missers & Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen 2019 - lokatie: Veenendaal (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Nijmegen (NL)

Suïcidepreventie 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Train de Trainer PDL - lokatie: Haarlem (NL)

Tweedaagse cursus: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB - lokatie: Eindhoven (NL)

Van huid naar Gewrichten - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wet Verplichte GGZ voor Regie-Behandelaren - lokatie: Leiden (NL)

2 daagse DGT Advanced training - lokatie: Soesterberg (NL)

5e Multidisciplinair Immuno-oncologie symposium - lokatie: Amersfoort (NL)

Agressie Preventie en -Hantering verkort (AP&H) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Basistraining EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling van cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

Bijwerkingen van antipsychotica – herkennen en behandelen - lokatie: Rotterdam (NL)

Blended behandelen en begeleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Casuïstiekbespreking Fluxus - lokatie: Enschede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Conversation in Motion: Module 1 Shared Decision Making - lokatie: Venlo (NL)

Different Biologics for Psoriasis: Which One for Which Patients? - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Geneesmiddelen in het verkeer - lokatie: Drachten (NL)

GHC Ketenzorg-Onderwijsdag 2019 - lokatie: Groningen (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Zeist (NL)

Instructeur BLS 2019 - lokatie: Houten (NL)

Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Journal Club - lokatie: Utrecht (NL)

Kinderdelta dagen - In balans - lokatie: Leiden (NL)

Leid met Lef: symposium over leiderschap voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de oncologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - lokatie: Sassenheim (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Tilburg (NL)

Onomwonden over wonden - lokatie: Nijmegen (NL)

Palliatieve zorg aan ouderen - lokatie: Zeist (NL)

Permanente bijscholing VS en PA NKI-AVL - lokatie:

Post IAS Symposium 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Zoetermeer (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Shared decision making bij biosimilars - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Symposium Breinbrekers in de neurologische oncologie - lokatie: Zwolle (NL)

Treating Today for Tomorrow - lokatie: Amsterdam (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Gorinchem (NL)

Verdiepen in verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wetenschappelijk Middagprogramma/Voer voor psychologen in de vorm van een symposium - 12 september 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

4P's Programm - Praktijk - lokatie: Veenendaal (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Electrocardiografie - lokatie: Leiden (NL)

Basiscursus Operatieve Technieken, deel I - lokatie: Nijmegen (NL)

Dansac Nurse Study Day 2019 - lokatie: Zeist (NL)

Instructeur PBLS 2019 - lokatie: Houten (NL)

IO@Home - Immuuntherapie buiten het ziekenhuis, dat regelen we samen - lokatie: Utrecht (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Zoetermeer (NL)

LWNO Jaarlijkse Wetenschappelijke dag 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Bopz/Wzd-arts - lokatie: Amersfoort (NL)

Post-hbo opleiding seksuologie - lokatie: Utrecht (NL)

RGOc symposium NNNSA: Trauma bij stemming- en angst stoornissen: nieuwe inzichten en behandelmogelijkheden? - lokatie: Groningen (NL)

Teamscholing Neurorevalidatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Training 'Implementatie PPEP4ALL - verwijzers/medewerkers' - lokatie: Maastricht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Psychofarmacologie voor niet-medici - lokatie: Amsterdam (NL)

3iRoadshow 2019 Amsterdam en Nijmegen - lokatie: Nijmegen (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2019 - lokatie: Onbekend (NL)

Bijscholing LVAK V&VN 23 januari 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Casuïstiek en longvolumina; luchtig is anders - lokatie: Geleen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Doetinchem (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Cursus schrijf een wetenschappelijk artikel! - lokatie: Amersfoort (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Nijmegen (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Nijmegen (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Badhoevedorp (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Deventer (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Deventer (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Mirrors of Medicine - lokatie: Ugchelen (NL)

Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland 16 september 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Opleiding Systeemtherapeutisch Werker (TTC-STW) - lokatie: Haren (NL)

Prostaatkanker Overleg 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Samen verbeteren door dossieronderzoek (verpl. specialisten) (2019) - lokatie: Breda (NL)

SM in de praktijk - lokatie: Goes (NL)

Training 'Implementatie PPEP4ALL - verwijzers/medewerkers' - lokatie: Maastricht (NL)

Training persoonlijk leiderschap voor relatiebeheerder. 2019 - lokatie: Heeze (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerlen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

10e Jaarcongres LVB - lokatie: Zwolle (NL)

3iRoadshow 2019 Amsterdam en Nijmegen - lokatie: Amsterdam (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Papendrecht (NL)

Autisme en comorbiditeit - lokatie: Utrecht (NL)

Basis training Acceptance and Commitment therapy (ACT) - VS - lokatie: Heythuysen (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

BIG-scholing Medicatie - lokatie: Amersfoort (NL)

BIG-scholing Medicatie - lokatie: Amersfoort (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Julianadorp (NL)

CNE werkgroepen Vasculaire Zorg, Hartrevalidatie en Atriumfibrilleren - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Diagnosticeren van voetproblemen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

Functiegroepoverleg - lokatie:

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiecursus JGZ 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Jong en dement, wie is het die mij herkent - lokatie: Tilburg (NL)

Lean Green Belt - lokatie: Amsterdam (NL)

Lean Yellow Belt - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Bipolaire Stoornissen 2019 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - lokatie: Leiderdorp (NL)

Masterclass Optimale Traumaregulatie bij (complexe) PTSS - lokatie: Eindhoven (NL)

MBT-F - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Nascholingsmiddag - lokatie: Warnsveld (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Nieuwe middelen in de type 2 diabetes richtlijnen - lokatie: Venlo (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Vught (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Basistraining - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Psyfar Themadag Slaapstoornissen - lokatie: Apeldoorn (NL)

Studiedag Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Assen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Soest (NL)

Training Suïcdepreventie - lokatie: Heiloo (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Den Haag (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Sassenheim (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

"Kanker in verschillende culturen" - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Overveen (NL)

Basisscholing (L)VB & psychiatrie: Verstandelijk beperkt in de GGZ - lokatie: Warnsveld (NL)

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Beknopte eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) - lokatie: Rotterdam (NL)

Clinical Exchange over Immuuntherapie in de behandeling van hoofd-halstumoren - lokatie: Amsterdam (NL)

Comorbiditeit bij volwassenen met autisme - lokatie: Zeist (NL)

Dermatoscopie - lokatie: Eindhoven (NL)

Hartfalen - lokatie: Rotterdam (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Hoogbegaafdheid: Behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Leidingnemen in samenwerking, door verpleegkundig Specialisten in de GRZ - lokatie: Zeist (NL)

Module jeuggezondheidszorg Plegan opleidingen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Nascholing "Alcohol- en tabaksafhankelijkheid" - lokatie: Naaldwijk (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Nursing Congres | Niet-aangeboren Hersenletsel 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Symposium "van ambitie naar praktijk; hoe doe je dat?" - lokatie: Nijmegen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Refereerbijeenkomst "Persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten en jong volwassenen" - lokatie: Zwolle (NL)

10e Borstkanker Behandeling Beter symposium - lokatie: Rotterdam (NL)

11e Twents Hematologie Symposium - lokatie: Delden (NL)

3e multidisciplinaire symposium van de Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG). - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

4e Rembrandt cursus acute en chronische trombo-embolische ziekte 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

6th Netherlands International Sepsis Symposium 2019 - lokatie: Veenendaal (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Autisme op jonge leeftijd - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus ADHD bij volwassenen, diagnostiek en behandeling 2019 - lokatie: Haarlem (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie: Bussum (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Drachten (NL)

Begeleiden bij verlies en rouw - lokatie: Heeze (NL)

Bijwerkingen van antipsychotica – herkennen en behandelen - lokatie: Rotterdam (NL)

Congres - Downsyndroom - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Enschede (NL)

Conversation in Motion Module 2: Empathie en vertrouwen - lokatie: Rotterdam (NL)

De Leidse Ouderengeneeskundedagen - lokatie: Leiden (NL)

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Amsterdam (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Herstelondersteunende Zorg - lokatie: Apeldoorn (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Kwaliteit van Leven - lokatie: Oud-Beijerland (NL)

Kwaliteit van leven bij prostaatkanker - lokatie: Assen (NL)

Lean training - lokatie: Best (NL)

Multidisciplinair Overleg Observatie (MDO) training - lokatie: Amsterdam (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Nascholing keuzehulpgesprekken: (angst voor) spijt en trends en ontwikkelingen - lokatie: Houten (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Nieuwe ontwikkelingen in uveitis - lokatie: Utrecht (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Psychofarmaca in de praktijk voor de vs GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Samen verbeteren door dossieronderzoek (verpl. specialisten) (2019) - lokatie: Breda (NL)

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Suïcidepreventie VSR 2019 - lokatie: Vught (NL)

Symposium ' Probleemgedrag in de ouderenzorg:een doeltreffende aanpak?! - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

Symposium "Onderzoek naar onderwijs in de klinische praktijk. De zorgprofessional van de toekomst!" - lokatie: Maastricht (NL)

Themabijeenkomst neurotrauma en orgaandonatie - lokatie: Tilburg (NL)

Training Agressie en geweld - lokatie:

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wetenschapsonderwijs - lokatie: Enschede (NL)

Workshop ‘Advance care planning' (pro-actieve zorgplanning) bij chronisch longfalen of hartfalen - lokatie: Horn (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

‘Dementie: de praktijk’ door vakgroep Geriatrie/Brain Research Center - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Cursus Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Woerden (NL)

Cursus urineweginfectie . - lokatie: Utrecht (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Het Verpleegkundig College Wondzorg en Dermatologie - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Wetenschappelijke Vergadering Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen - lokatie: Amstelveen (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Medicatie voorschrijven in HiX6.1 - lokatie: Helmond (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Breda (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Airway Management voor de Acute patient - lokatie: Kolham (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Alkmaar (NL)

Refereeravond cardiologie - lokatie: Groningen (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Schagen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

Uw problemen gaan in rook op 2.0 - lokatie: Roermond (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

3iRoadshow 2019 Amsterdam en Nijmegen - lokatie: Ridderkerk (NL)

7e Post-ECTRIMS regionale nascholing - lokatie: Eindhoven (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Casuïstiek cursus optimaliseren van insulinepomptherapie 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Casuïstiek cursus optimaliseren van insulinepomptherapie 2019 - lokatie: De Bilt (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Depressie bij kinderen en jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Functiegroepoverleg - lokatie:

Functiegroepoverleg - lokatie:

Functiegroepoverleg - lokatie:

Functiegroepoverleg - lokatie:

Functiegroepoverleg - lokatie:

Functiegroepoverleg - lokatie:

G.L.I.M.dag 2019 (Gezondheid, Leefstijl, Inspiratie, Motivatie) - lokatie: Almen (NL)

Gewichtloze communicatie, therapietrouw bij diabetes type 2 - lokatie: Vianen (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Kloetinge (NL)

GU oncology forum Summer School - lokatie: Amsterdam (NL)

GU oncology forum Summer School - lokatie: Meppel (NL)

HKT-R: risicotaxatie en behandelevaluatie - lokatie: Eindhoven (NL)

ICC op 4e dinsdag in september "De kunst van leven met IBD" - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Ambulancezorg - lokatie: Appeltern (NL)

Masterclass Palliatieve Zorg - lokatie: Veenendaal (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Zwolle (NL)

Oogheelkunde - lokatie: Eindhoven (NL)

Perifeer vaatlijden, Enkel arm index - lokatie: Leiden (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Richtlijnen caroussel - lokatie: Veldhoven (NL)

Stippel-Brigade - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Castricum (NL)

symposium Hematologie; Keynote en Casuïstiek - lokatie: Eelderwolde (NL)

Titel: De toekomst is morgen - lokatie: Drachten (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Sassenheim (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

‘Klinisch wetenschappelijk onderzoek in versnelling: Europa schakelt door’ - lokatie: Ede (NL)

AMLS Refresher - lokatie: Harderwijk (NL)

Antoni van Leeuwenhoek DONAMO dag 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding NRR Reanimatie instructeur PBLS - lokatie: Haarlem (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Beekbergen (NL)

Congres Trauma door een neurosequentiële lens met Bruce D. Perry - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Insulinediploma 2019: Starten met Insuline - lokatie: Hengelo (NL)

Let's talk about sex - lokatie: Nijmegen (NL)

NHG 2018 en incretinetherapie in de 1e lijn - lokatie: Alkmaar (NL)

NVR Najaarsdagen 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wvggz - lokatie: Utrecht (NL)

9e Nationaal Pulmonaal Congres - lokatie: Ede (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Agressie Preventie en -Hantering (AP&H) - lokatie: Zuidlaren (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Dag van de Inhoud Den Haag - 26 september 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2019 - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Diagnostiek en Behandeling van Dwang, Preoccupaties en Rituelen bij Autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Dialysis Initiatives Nefrologen meeting 2019 - lokatie: Vaals (NL)

Geïntegreerd behandelen van dubbele diagnose - lokatie: Rotterdam (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Hoarding en Woningvervuiling - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Interactive Casuïstiek-workshop Multipel Myeloom - lokatie: Eindhoven (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Zwolle (NL)

Introductiecursus JGZ 0-18 - lokatie: Zwolle (NL)

Jaarlijkse Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants-dag - lokatie: Winterswijk (NL)

Leergang Management en Leiderschap voor Zorgprofessionals 2019-2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Atopisch Eczeem - lokatie: Utrecht (NL)

Nieuwe middelen in de type 2 diabetes richtlijnen - lokatie: Velserbroek (NL)

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Helmond (NL)

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Helmond (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Breda (NL)

Training Ondersteunen gedeelde besluitvorming in de palliatieve oncologische zorg - lokatie: Amsterdam Zuidoost (NL)

Training Starten met de Valanalyse - lokatie: Ede (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerlen (NL)

V&VN training richtlijn implementatie - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Workshop 'De ontwikkeling van het immuunsysteem door een gebalanceerd darmmicrobioom' - lokatie: Duiven (NL)

"De geïntegreerde richtlijnbehandeling persoonlijkheidsstoornissen" - lokatie: Tilburg (NL)

5e Symposium Kinderdermatologie: De KINDERHUID in het SPOT LICHT - lokatie: Schiedam (NL)

8e VPG Pijlerdag - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

ALS Congres 2019 - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zwolle (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Nationale Hartfalendag 2019 - lokatie: Zeist (NL)

Ouderen op de spoed - Zo doe je het goed - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Zwolle (NL)

Symposium: Behandelen als praten moeilijk is, over compassievolle technologie en andere innovaties - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Den Haag (NL)

Utrechtse Stroke Update 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zesdaagse cursus Introductie in de Presentietheorie - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijkse scholingsdag hemofilieverpleegkundigen/verpleegkundig specialisten - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige - lokatie: Schalkhaar (NL)

Casuïstiek cursus optimaliseren van insulinepomptherapie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Congresparade Bewegen en activeren in de dagelijkse zorg - lokatie: Lunteren (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Putten (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Breda (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Drachten (NL)

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleem gedrag’ - lokatie: Rotterdam (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Thema-avond Medische Oncologie "Visie op verpleegkundige zorg & leren en ontwikkelen" - lokatie: Nijmegen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

7e Post-ECTRIMS regionale nascholing - lokatie: Amsterdam (NL)

Basale reanimatie van baby's en kinderen - lokatie:

Basale reanimatie van baby's en kinderen - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Casuïstiek cursus optimaliseren van insulinepomptherapie 2019 - lokatie: Nootdorp (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Gorinchem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Hardenberg (NL)

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

Farmacotherapie onderwijs VSo - lokatie: Utrecht (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Ouddorp (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Eelderwolde (NL)

Hoogbegaafdheid: Samenwerking in de keten - lokatie: Eindhoven (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Kwaliteitsstandaarden - lokatie: Utrecht (NL)

Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY) - lokatie: Haarlem (NL)

Nieuwe middelen in de type 2 diabetes richtlijnen - lokatie: Alkmaar (NL)

Opleiding tot intercultureel hulpverlener - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Symposium Diabeteszorg in de huisartsenpraktijk anno 2019 - lokatie: Ridderkerk (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

training keuzehulp bij ongewenste zwangerschap voor intakers van abortusklinieken - lokatie:

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Spijkenisse (NL)

Weerbaarheid - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Workshop Samen beslissen: van Voorlichting naar Dialoog - lokatie:

(Acute) Geriatrische patiënt - lokatie: Uden (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

Bijscholing LVAK V&VN 6 maart 2019 en 2 oktober 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursorisch Onderwijs in MDL-ziekten NJ19 - lokatie: Veldhoven (NL)

Eendaagse cursus - hechtingsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR cursus voor de Verpleegkundig Specialist - lokatie: Sneek (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Masterclass Zorg en Dwang - lokatie: Amsterdam (NL)

PD voor Experts 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Deventer (NL)

Symposium 'Dans als medicijn' - lokatie: Tilburg (NL)

Teamscholing Neurorevalidatie - lokatie: Lelystad (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Apeldoorn (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Oosterhout (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

11e Jaarcongres V&VN/VS 2019 - lokatie: Noordwijkerhout (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Raamsdonksveer (NL)

Basiscursus Diabetes Mellitus voor vpk/ poh/ ass - lokatie: Huis Ter Heide (NL)

Basisscholing (L)VB & psychiatrie: Verstandelijk beperkt in de GGZ - lokatie: Warnsveld (NL)

Behavioral Parent Training Groningen, face to face variant (BPTG I) - lokatie: Assen (NL)

Biosimilars Op Maat - Introductie omzetting voor ondersteunend personeel - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Meertaligheid - lokatie: Eindhoven (NL)

CVA, meer dan een parese - lokatie: Haarlem (NL)

Dag van de Eerstelijn 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Dag van de Inhoud Rotterdam - 3 oktober 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Zaandam (NL)

Gevangen in ontembaar verlangen: patronen van verslaving die leiden tot delictgedrag - lokatie: Zeegse (NL)

Grijs en van de wijs - lokatie: Amersfoort (NL)

Limburgs Hartfalen symposium 2019 - lokatie: Urmond (NL)

Medicatie voorschrijven in HiX6.1 - lokatie: Helmond (NL)

Meldcode huiselijk geweld & ouderenmishandeling 2019 - lokatie: 6162 BG (NL)

Mirrors of Medicine - lokatie: Epe (NL)

Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren Najaarscongres 3 + 4 oktober 2019 - lokatie: Maastricht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Post ICS IUGA 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Sharing Expertise in Bariatric Care - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Symposium Evidence Based Supportive Oncology: revisited - lokatie: Berg En Dal (NL)

Training PICS/TTI - lokatie:

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Oosterhout (NL)

Vakmanschap on Tour - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wetenschapsdag 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshops "Dag van de Docent" 2019 - lokatie:

Workshops "Dag van de Docent" 2019 - lokatie:

Workshops "Dag van de Docent" 2019 - lokatie:

Workshops "Dag van de Docent" 2019 - lokatie:

"Epilepsie behandelen doen we samen" - nieuwe inzichten, nieuwe aanpak - lokatie: Vianen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Tilburg (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie 2019-2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Basisscholing (L)VB & psychiatrie: Verstandelijk beperkt in de GGZ - lokatie: Warnsveld (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Conversation in Motion Module 2: Empathie en vertrouwen - lokatie: Venlo (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Utrecht (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Jaarcongres de Viersprong: Bewogen Tijden - lokatie: Rotterdam (NL)

Kinderneuropsychologie - lokatie: Haarlem (NL)

Landelijk Congres Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Landelijke Netwerkbijeenkomst JGZ Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Positieve Psychologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Praktijktraining Basistraining Psychiatrie & Verslaving na afronding E-learning modules: Somatiek en Verslaving Psychopathologie en Middelengebruik - lokatie: Warnsveld (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Nijmegen (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Almelo (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Training Suïcdepreventie - lokatie: Heiloo (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Intensieve 'Omgaan met Sterven' op post-HBO niveau - lokatie: Amersfoort (NL)

(Borst)voeding en binding - lokatie: Veldhoven (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

7e Post-ECTRIMS regionale nascholing - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Lelystad (NL)

Casuïstiek cursus optimaliseren van insulinepomptherapie 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Clinical Leadership Programma, Basics 1 & 2, Geen Speelbal maar Leider - lokatie: Bennebroek (NL)

Conversation in Motion: Module 1 Shared Decision Making - lokatie: Rotterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Farmacologie en inhalatietechnologie - lokatie: Spijkenisse (NL)

Farmacotherapie bij Schildklieraandoeningen, andere co-morbiditeiten en bariatrische chirurgie - lokatie: Alkmaar (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Bunnik (NL)

Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie - lokatie: Haarlem (NL)

SHoKo | Traumatologie en het aanvragen van Rx - lokatie: Veldhoven (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Symposium Games for Health Europe - lokatie: Eindhoven (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

7e Post-ECTRIMS regionale nascholing - lokatie: Dordrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Goes (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Doesburg (NL)

Congres De weg naar Verpleegkundig Leiderschap - lokatie: Ede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus CGT bij middelengebruik en gokken - lokatie: Haarlem (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

De kwetsbare oudere; signalering en behandeling voor thuiswonende ouderen - lokatie: Zwolle (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Follow Up DGT Training - lokatie: Arnhem (NL)

Hartfalen symposium “What’s new in Heartfailure”? - lokatie: Tilburg (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Groningen (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Edam (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Jelgersmalezingen 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass "Farmacotherapie" voor longverpleegkundigen - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Neuro-oncologie - lokatie: Veenendaal (NL)

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige - lokatie: Vught (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: Berg en Dal (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Deventer (NL)

Symposium Games for Health Europe - lokatie: Eindhoven (NL)

Train de Trainer PDL - lokatie: Haarlem (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Den Haag (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

Vakmanschap on Tour - lokatie: Utrecht (NL)

Weerbaarheid - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wijze lessen uit het Oosten - lokatie: Oosterbeek (NL)

‘Antistolling; de toekomst van antistollingszorg in Nederland start vandaag’ (vervolgconferentie) - lokatie: Amersfoort (NL)

8e Landelijke studiedag Geriatrische Revalidatiezorg - lokatie: Utrecht (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Edam (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Jaarlijks Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Amsterdam (NL)

LWTV dagsymposium: De andere kant van de Transplantatiemedaille - lokatie: Utrecht (NL)

PaTz-Inspiratiebijeenkomst 2019 - lokatie: Elst (NL)

Stichting KOH | Vaardigheidstraining Dermatologie - lokatie: Eindhoven (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Groningen (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Ede (NL)

Vrijheid en veiligheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

9e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: Apeldoorn (NL)

ADHD Netwerk - 52e Netwerkmeeting - lokatie: Utrecht (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Hengelo (NL)

Congres: "Goede psychosezorg: implementeren is het nieuwe innoveren" - 10 oktober 2019 - lokatie: Oegstgeest (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Dwangreductie en de-escalatie binnen de Forensische Zorg, GGz en het gevangeniswezen (GW) - lokatie: Utrecht (NL)

EADV in Oranje 2019 - lokatie: Madrid (ES)

Herstelondersteunende Zorg - lokatie: Warnsveld (NL)

ICHG2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

ICHG2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 6e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Kindergeluiden - lokatie: Ede (NL)

Ledendag V&VN-Longverpleegkundigen - lokatie: Breukelen (NL)

Masterclass: Samen aan de slag tegen eenzaamheid: een integrale aanpak - lokatie: Groningen (NL)

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Multidisciplinaire benadering van borstkanker - lokatie: Urmond (NL)

Nationaal Congres 2019, Farmacotherapie in de psychiatrie - lokatie: Zeist (NL)

Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens 2019 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Nightingale Symposium 2019 "Van washand tot wetenschap Verplegingswetenschap in Nederland (1970-2010)" - lokatie: Utrecht (NL)

Noord-Hollands Hartfalen symposium 2019 - lokatie: Oostzaan (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Oncologiesymposium: Kanker op hoge leeftijd: Moet alles wat kan, kan alles wat moet? - lokatie: Enschede (NL)

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige - lokatie: Zoetermeer (NL)

Palliatieve zorg - lokatie: Leiden (NL)

Praktische Insulinetherapie voor gevorderden - lokatie: Paterswolde (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Samen de schouders eronder voor betere zorg - lokatie: Breda (NL)

Scholingsdag POH-GGZ 2019 - lokatie: Zwaag (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

TENS cursus - lokatie: Utrecht (NL)

Van Hulp naar Herstel - lokatie: Utrecht (NL)

Van Neuropsychologisch onderzoek naar de praktijk - lokatie: Haarlem (NL)

Verdiepen in verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Webinar 10 oktober 2019 - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Weerbaarheid - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

10e landelijk PsyQ ADHD Congres - lokatie: Amersfoort (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2019 - lokatie: Houten (NL)

CGT bij cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Amsterdam (NL)

Dialyse Symposium - lokatie: Eelderwolde (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

NedKAD Conferentie: Behandeling onder de loep! - lokatie: Amersfoort (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Symposium Elektroconvulsietherapie (ECT) - lokatie: Arnhem (NL)

Symposium mijn Goede/Kansrijke Start /Kans voor de Veenkoloniën - lokatie: Emmen (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Traumatische rouw - lokatie: Diemen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wetenschapsdag nefrologie 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Deventer (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Amsterdam (NL)

Practicum Atriumfibrilleren (AF) - lokatie: Groningen (NL)

Seksuologische hulpverlening - lokatie: Amsterdam (NL)

training aandachtsfunctionaris aanpak ouderenmishandeling - lokatie: Middelharnis (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Weerbaarheid - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Assen (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Zaandam (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Assen (NL)

EBP basiscursus niveau volger 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Groningen (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie:

Masterclass Diabetes type 2 interactief - lokatie: Zoetermeer (NL)

Multidisciplinair Overleg Observatie (MDO) training - lokatie: Amsterdam (NL)

Onderhandelen in de praktijk: Hoe onderhandel je over medicatie met de patient - lokatie: Deventer (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Utrecht (NL)

Permanente bijscholing VS en PA NKI-AVL - lokatie:

Refereerochtend 15 oktober 2019 - lokatie: Halsteren (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: De Bilt (NL)

Stippel-Brigade - lokatie: Utrecht (NL)

Training PANSS 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Training Suïcdepreventie - lokatie: Heiloo (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Rotterdam (NL)

V&VN training richtlijn implementatie - lokatie: Utrecht (NL)

Weerbaarheid - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie: Bussum (NL)

Basisscholing (L)VB & psychiatrie: Verstandelijk beperkt in de GGZ - lokatie: Warnsveld (NL)

Cultuur georiënteerde Beknopte eclectische Psychotherapie PTSS (Co-BEPP) - lokatie: Rotterdam (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Zuidlaren (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie incompany training - lokatie: Delft (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: Ede (NL)

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basisscholing (L)VB & psychiatrie: Verstandelijk beperkt in de GGZ - lokatie: Warnsveld (NL)

Cursus Bewegingsstoornissen in de psychiatrie - lokatie: Groningen (NL)

Dag van de Inhoud Alkmaar - 17 oktober 2019 - lokatie: Alkmaar (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2019 - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Herstellen na een stoma operatie; het begeleiden en coachen naar de juiste fysieke activiteiten voor de stomapatient - lokatie:

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Inleiding epidemiologie - lokatie: Delft (NL)

Logopedie bij COPD - lokatie: Schiphol (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - lokatie: Leiden (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Assen (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Suïcidepreventie VSR 2019 - lokatie: Vught (NL)

Training Suïcdepreventie - lokatie: Den Helder (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Onderwijs gedurende het dagelijkse werk - lokatie: Enschede (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

SHoKo | Traumatologie en het aanvragen van Rx - lokatie: Veldhoven (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Conversation in Motion: Module 3 Efficiënt te werk gaan - lokatie: Amsterdam (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Mirrors of Medicine - lokatie: Nijmegen (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

cursus Geïntegreerde analyse en aanpak van probleemgedrag in de ouderenzorg - lokatie: Venlo (NL)

Dag van de Inhoud Den Bosch - 24 oktober 2019 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Medicatie voorschrijven in HiX6.1 - lokatie: Helmond (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Zutphen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Patientgerichte zorg - lokatie: Leiden (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Gouda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Zuidlaren (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Utrecht (NL)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

Verpleegkundig tuchtrecht - lokatie: Eindhoven (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

3iRoadshow 2019 Amsterdam en Nijmegen - lokatie: Eemnes (NL)

5e landelijke studiedag Drugs - lokatie: Amsterdam (NL)

bijscholing Gezonde School - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Depot antipsychotica: theorie en praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Expeditie in de jungle van Diabetes en CVRM - lokatie: Eelderwolde (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Hoe overleef ik .... de psychiatrie? - lokatie: Deventer (NL)

Inspiratiesessie Social Media en social ambassadeurschap - lokatie: Enschede (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Klinisch leiderschap - lokatie: Breukelen (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Regionale CCU bijscholing Cardiogenetica - lokatie: Leeuwarden (NL)

Shared Decision Making - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus tot gecertificeerd instructeur van Wiechenonderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Netwerkbijeenkomst Verpleegkundig Specialist Diabeteszorg: Vervagende grenzen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Zaltbommel (NL)

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Zaltbommel (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Programma "Gezond en Wel" - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Alkmaar (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

Congres Basis GGZ - lokatie: Aalsmeer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Velp (NL)

Deinstitutionalisation: the Dutch way? The deinstitutionalisation of Dutch mental healthcare in a European perspective - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Breda (NL)

Gynaecologie voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde - lokatie: Leiden (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Palliatieve Zorg voor Verpleegkundigen - lokatie: Venlo (NL)

PaTz-Inspiratiebijeenkomst 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Problematische gehechtheid in relatie tot persoonlijkheidsproblematiek en/of neurobiologische ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD. - lokatie: Deventer (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Opleiding - lokatie: Deventer (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Leiden (NL)

Basisscholing (L)VB & psychiatrie: Verstandelijk beperkt in de GGZ - lokatie: Warnsveld (NL)

Congres "Het meesterlijke denken" - lokatie: Deventer (NL)

HBO Regieverpleegkundige (GHZ) - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

CBRN Awareness voor medisch personeel (behandelaars en verpleegkundigen) - lokatie: Vught (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Post hbo-opleiding GGZ-agoog - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Goes (NL)

training aandachtsfunctionaris aanpak ouderenmishandeling - lokatie: Middelharnis (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Congres: Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg - lokatie: Veenendaal (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

FTO 2019 Novicare Midden - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Incidentalomen - lokatie: Utrecht (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Jaarcongres De Qruxx van kwaliteit - lokatie: Houten (NL)

Masterclass De rol van de VS als patientcoach - lokatie: Veenendaal (NL)

Operational Excellence Yellow Belt Plus - lokatie: Maastricht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Suïcide, risicotaxatie en preventie - lokatie: 8025 BW Zwolle (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Zwolle (NL)

Training Suïcdepreventie - lokatie: Heiloo (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

9e Symposium Kanker bij Ouderen 2019 - lokatie: Ede (NL)

Behandeling van cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Jaarlijks Congres - ACEs: nare jeugdervaringen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing "Alcohol- en tabaksafhankelijkheid" - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Nursing College: anatomie, pathologie, fysiologie - lokatie: Nijmegen (NL)

Praktijktraining Basistraining Psychiatrie & Verslaving na afronding E-learning modules: Somatiek en Verslaving Psychopathologie en Middelengebruik - lokatie: Warnsveld (NL)

Skills lab LCIG - lokatie: Amersfoort (NL)

Suïcidepreventie 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Basisscholing (L)VB & psychiatrie: Verstandelijk beperkt in de GGZ - lokatie: Warnsveld (NL)

Congres Geweld tegen psychiatrische patiënten. Een probleem komt nooit alleen. - lokatie: Rotterdam (NL)

Dutch Congress of Rehabilitation Medicine (DCRM) 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Jaarlijks Congres - Autisme - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Journal Club (2019) voor verpleegkundig specialisten - lokatie: Breda (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

LEVENSEINDEGESPREKKEN: WANNEER VOER JE ZE, WAAR GAAN ZE OVER EN HOE DOE JE DAT? - lokatie: Groningen (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Assen (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Palliatieve zorg training voor VS en verpleegkundigen - lokatie: Arnhem (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Referaat Medicamenteuze topics in de verslavingsgeneeskunde- deel 4: - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie VSR 2019 - lokatie: Vught (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Blaricum (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wetenschapsmiddag Rivierduinen 2019 - lokatie: Leiden (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Den Haag (NL)

Dialectische Gedragstherapie bij Vrouwen met Autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Kwaliteitsstandaarden - lokatie: Utrecht (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Kampen (NL)

Pijn en pijnbestrijding - lokatie: Ede (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Doetinchem (NL)

ICUZON Refereeravond - lokatie: Thorn (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Referaat Medicamenteuze topics in de verslavingsgeneeskunde- deel 4: - lokatie: Alkmaar (NL)

Regionale IBD avond - lokatie: Rotterdam (NL)

Samen verbeteren door dossieronderzoek (verpl. specialisten) (2019) - lokatie: Breda (NL)

Van ontwrichting naar verbinding III Maurizio Andolfi - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Tilburg (NL)

Behandelprogramma Pas op de Grens - lokatie: Utrecht (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Julianadorp (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Conversation in Motion: Module 1 Shared Decision Making - lokatie: Leeuwarden (NL)

Conversation in Motion: Module 3 Efficiënt te werk gaan - lokatie: Assen (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Veenendaal (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Jelgersmalezingen 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Kanker een chronische ziekte? Nieuwe dilemma’s in de hulpverlening - lokatie: Katwoude (NL)

Masterclass Seksuele intimidatie - lokatie: 7500KB (NL)

Studiedag Omgaan met complex gedrag in het verpleeghuis - lokatie: Soest (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Suïcdepreventie - lokatie: Heiloo (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

12th Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Epidemiology, Prevention and Treatment - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Effectieve consultvoering - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR cursus voor de Verpleegkundig Specialist - lokatie: Sneek (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Herstellen na een stoma operatie; het begeleiden en coachen naar de juiste fysieke activiteiten voor de stomapatient - lokatie:

Met mijn ziel onder de arm; tussen welkom heten en afscheid nemen (rouw) - lokatie: Heeze (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Vakmanschap on Tour - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgmodule ASG, soa-bestrijding voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Haarlem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

De meest gestelde vragen aan de Kinder-MDL arts - lokatie: Amsterdam (NL)

EBP basiscursus niveau gebruiker 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

incidentanalyse met PRISMA/SIRE - lokatie:

Medicatie voorschrijven in HiX6.1 - lokatie: Helmond (NL)

Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Multidisciplinair Overleg Observatie (MDO) training - lokatie: Amsterdam (NL)

PA Invest 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Samen verbeteren door dossieronderzoek (verpl. specialisten) (2019) - lokatie: Breda (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Suïcidepreventie 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek advanced 2019 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Heerlen (NL)

Basisscholing (L)VB & psychiatrie: Verstandelijk beperkt in de GGZ - lokatie: Warnsveld (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Rotterdam (NL)

V&VN Diabeteszorg-DESG Farmacotherapie nascholing - lokatie: Hoevelaken (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

op weg naar gezondheid en gedrag: oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - startbijeenkomst - lokatie: Colmschate (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

37e V&VN Oncologiedagen: Voortdurende vooruitgang - lokatie: Ede (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Hoorn (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Conversation in Motion Module 2: Empathie en vertrouwen - lokatie: Rotterdam (NL)

Conversiestoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Nijmegen (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Horn (NL)

Multidisciplinaire Masterclass Spiritualiteit in de palliatieve zorg 2018 - lokatie: Herten (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Deventer (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Training persoonlijk leiderschap voor relatiebeheerder. 2019 - lokatie: Heeze (NL)

Treat-to-Target AxSpA* Workshops 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Treat-to-Target AxSpA* Workshops 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Behandeling van somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Moreel Beraad verdiepingsdag - lokatie: Woerden (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Symposium Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) - lokatie: Utrecht (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basisscholing (L)VB & psychiatrie: Verstandelijk beperkt in de GGZ - lokatie: Warnsveld (NL)

Kwaliteitsstandaarden - lokatie: Utrecht (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Zwolle (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

5th International Congress of Mentalization Based Treatment - lokatie: Haarlem (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Conversation in Motion: Module 3 Efficiënt te werk gaan - lokatie: Venlo (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Nieuwerkerk aan Den IJssel (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Invitational Meeting MEC-NTV - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Lean Green Belt - lokatie: Alkmaar (NL)

Lean Yellow Belt - lokatie: Alkmaar (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

PD University Advanced Course - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Training Suïcdepreventie - lokatie: Heerhugowaard (NL)

Treat-to-Target AxSpA* Workshops 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

4P's Programm - Practical Training Neuromodulatie - lokatie: Veenendaal (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

CarVasZ 2019 - lokatie: Ede (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Jaarcongres V&VN-reumatologie - lokatie: Nijkerk (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wetenschapsmiddag - lokatie: Den Haag (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Putten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch medewerker kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Delft (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basale reanimatie van baby's en kinderen - lokatie:

Basale reanimatie van baby's en kinderen - lokatie:

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Psyfar Themadag Kind & Jeugd - lokatie: Zeist (NL)

Suïcidepreventie VSR 2019 - lokatie: Vught (NL)

Training Agressie en geweld - lokatie:

WCS congres 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Comorbiditeit bij ADHD - lokatie: Amersfoort (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Praktijktraining Basistraining Psychiatrie & Verslaving na afronding E-learning modules: Somatiek en Verslaving Psychopathologie en Middelengebruik - lokatie:

Risicotaxatie in de klinische praktijk: training in de SAPROF - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Deventer (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Bijscholing LVAK V&VN 23 januari 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Jaarlijks Congres - Professionele nabijheid - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Journal Club - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Praktische Insulinetherapie voor gevorderden - lokatie: Paterswolde (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Symposium Wondzorgnetwerk regio Den Bosch - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Uw problemen gaan in rook op 2.0 - lokatie: Klaaswaal (NL)

V&VN training richtlijn implementatie - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Congres Jong geleerd is oud gedaan - lokatie: Oegstgeest (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Mindfulness in de zorg - wat relational mindfulness kan betekenen voor professional, patiënt en naaste - lokatie: Amsterdam (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Treat-to-Target AxSpA* Workshops 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Refresher training Crew Resource Management - lokatie: Nijmegen (NL)

Schakeltraining Crew Resource Management - lokatie: Nijmegen (NL)

(Acute) Geriatrische patiënt - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Deventer (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Slaap: diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Velp (NL)

Conversation in Motion Module 2: Empathie en vertrouwen - lokatie: Leeuwarden (NL)

FTO 2019 Novicare Midden - lokatie: Utrecht (NL)

Verpleegkundig tuchtrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Workshop Huid en Psyche 2019-2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Basisscholing (L)VB & psychiatrie: Verstandelijk beperkt in de GGZ - lokatie: Warnsveld (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Mythen, Missers & Maatwerk + Meesterwerk Circulatie 2019 - lokatie: Ede (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Conversation in Motion: Module 4 Therapietrouw - lokatie: Venlo (NL)

Referaat tijdens artsenbijeenkomsten Brijder - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Almelo (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Aorta Symposium - 'Acute Thoracale Aorta Pathologie. Open, hybride, endovasculair' - lokatie: Doorn (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2019 - lokatie: Houten (NL)

Endocriene stoornissen in de jeugdgezondheidszorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Baarn (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Suïcidepreventie - lokatie: Almelo (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

VSUS (Verpleegkundig Specialisten Ultra Sound) - lokatie: Uden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

3iRoadshow 2019 Amsterdam en Nijmegen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Dordrecht (NL)

Follow Up DGT Training - lokatie: Nijmegen (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Jelgersmalezingen 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Kwaliteitsstandaarden - lokatie: Utrecht (NL)

Training Suïcdepreventie - lokatie: Heiloo (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Eendaagse cursus - hechtingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Landelijke studiedag Pijn bij kwetsbare ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

V&VN training richtlijn implementatie - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Nefrologie Papendal - lokatie: Arnhem (NL)

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Apeldoorn (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Enschede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Permanente bijscholing VS en PA NKI-AVL - lokatie:

Psyfar Themadag Psychiatrie & Somatiek - lokatie: Apeldoorn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie VSR 2019 - lokatie: Vught (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Kinderfonds Symposium: Empower de Ouder - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Suïcdepreventie - lokatie: Heiloo (NL)

V&VN Diabeteszorg-DESG Farmacotherapie nascholing - lokatie: Hoevelaken (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Amsterdam Live Endoscopy 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

DEUS Point-of-Care Ultrasound for VS & PA's 2019 - lokatie: Houten (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Instructeur BLS 2019 - lokatie: Houten (NL)

Terugkomdag voor van Wiechen instructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Biemond Cursussen 2019 - lokatie:

Instructeur PBLS 2019 - lokatie: Houten (NL)

Problematische gehechtheid in relatie tot persoonlijkheidsproblematiek en/of neurobiologische ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD. - lokatie: Deventer (NL)

Training Suïcdepreventie - lokatie: Heerhugowaard (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wvggz - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Groningen (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Congres: Preopname voorbereiden is beter dan genezen! - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding seksuologie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Tilburg (NL)

Beroepsgeheim: regelgeving, uitzonderingen en praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling van cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Immuuntherapie management van bijwerkingen - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

Symposium Zorg rond de pasgeborene - Een goed gesprek - lokatie: Ede (NL)

Ambulance Masterclass 2020 (verpleegkundigen) - lokatie: Appeltern (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Emotieregulatie en stressmanagement met cognitieve gedragstherapie bij mensen met ASS - lokatie: Utrecht (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme bij vrouwen - lokatie: Utrecht (NL)

Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY) - lokatie: Haarlem (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Zorg en Dwang - lokatie: Amsterdam (NL)

Van Hulp naar Herstel - lokatie:

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Van Hulp naar Herstel - lokatie:

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jongeren en (jong-)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Praktische psychofarmacologie kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

Hulpverlening aan getraumatiseerde vluchtelingenkinderen en -gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling complexe dissociatieve stoornissen - fase 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Cultuur georiënteerde diagnostische dilemma's - lokatie: Rotterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY) - lokatie: Haarlem (NL)

Ambulance Masterclass 2020 (verpleegkundigen) - lokatie: Appeltern (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)