1000Dagen Coach® - lokatie: Baarn (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Basistraining SamenStarten 2020 - lokatie: Culemborg (NL)

Bijscholing LVAK V&VN 29 januari 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Casuïstiekbespreking palliatieve zorg - lokatie:

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes type 2: Behandelen we suiker of complicaties? - lokatie: Alkmaar (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Heerenveen (NL)

Juridische aspecten - Relatie art-patient 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Nursing Congres | Niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Ede (NL)

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Refereerbijeenkomst Verpleegkundig Specialisten GGZ Friesland en VNN - lokatie: Leeuwarden (NL)

Tweedaagse basistraining omgaan met agressie en de-escalerend werken - lokatie: Meppel (NL)

Webinar Risico leiderschap - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Verpleegkundig referaat Wet BIG 2020 en GIT-PD - 28-01-2020
Verpleegkundig referaat 'Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen'
Verpleegkundige referatencyclus 2020
Verpleegkundige referatencyclus 2021 - Januari t/m Juni
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
2020 FTO de zorggroep (waarneemgebieden horst-venray, helden-panningen, venlo-tegelen, roermond)
2020 FTO Limburg
2020 FTO ONL
2020 FTO West
2020 Intervisie SO Novicare ONL
2020-2021 Huisartsen: Werken met een meldcode - VSR
2021 FTO Brabant
2021 FTO de zorggroep (waarneemgebieden horst-venray, helden-panningen, venlo-tegelen, roermond)
2021 FTO Limburg
2021 FTO Noord
2021 FTO ONL
2021 FTO West
30Minutes: Updates in Rheumatology - Reumatoïde artritis
ABCDE: Physician Assistants
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2020
ADHD en ASS
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
ADHD in de KJP
Afbouw van psychofarmaca
Altrecht Multidisciplinaire Nascholingsbijeenkomsten 2020-2021
Ambulant werken in de Forensische zorg
Antibiotica allergie
Antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek
Artritis psoriatica (PsA) - Pathosfysiologie, behandeling en ontwikkelingen
Assisteren bij ontruiming
Atriumfibrilleren en antistolling: Wanneer en wat?
Autismespectrumstoornissen en KJP
Autismespectrumstoornissen en KJP
AVG´s en huisartsen ´s HeerenLoo Ermelo jaarprogramma 2020
AYA-basiszorg
basis training Acceptance and Commitment therapy (ACT)
Basiscursus anticonceptie en onbedoelde zwangerschap
Basisinformatie PrEP
Basismodule soa
Basisscholing Mondzorg
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Behandeling vroeg stadium melanoom
Bewust methodisch werken
Bewust methodisch werken
Bewustwordingsbijeenkomst STEM (sterven op je eigen manier) - eLearning
Bijzonder resistente micro-organismen in het verpleeghuis (BRMO)
Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Bipolaire Stoornissen
Blended learning Inhalatiecursus IMIS
BLS scholing
BROK® en WMO-GCP online herregistratie
BSL e-learning Benutten van uitkomstinformatie bij Samen beslissen
BSL e-learning Ondersteunen bij Samen beslissen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CASPIR Module 1
CASPIR Online 2019
Casusbijeenkomsten "Ervaringsleren complexe ouderenzorg"
CBRN
Cicerozorggroep refereren 2020
CLL-update 2020
CME-Academy - Monitoring en therapietrouw bij CML
CME-Online ‘Amyotrofische laterale sclerose'
CME-Online ‘Cognitieve revalidatie na een beroerte'
CME-Online ‘Diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen – complicatiepreventie, geriatrische syndromen en palliatief beleid'
CME-Online ‘Diagnostiek van dementie'
CME-Online ‘Hartfalen'
CME-Online ‘Hartfalen'
CME-Online ‘Het prostaatcarcinoom'
CME-Online ‘Hypertensie bij de alleroudsten’
CME-Online ‘Ileus in de palliatieve fase'
CME-Online ‘Interculturele palliatieve zorg’
CME-Online ‘Interdisciplinaire patiëntbespreking GRZ-COPD'
CME-Online ‘Jeuk bij ouderen’
CME-Online ‘Mannen die moeilijk plassen - mictieklachten bij oudere mannen'
CME-Online ‘Medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen'
CME-Online ‘Nycturie’
CME-Online ‘Nycturie’
CME-Online ‘Omgaan met seksualiteit en intimiteit in de ouderenzorg'
CME-Online ‘Revalidatie na een heupfractuur’
CME-Online ‘Sarcopenie – diagnose en behandeling'
CME-Online 'Amyotrofische laterale sclerose'
CME-Online 'Autorijden en dementie'
CME-Online 'Autorijden en dementie'
CME-Online 'Bijwerkingen: denkt ú eraan?
CME-Online 'Blaaskatheters in het verpleeghuis'
CME-Online 'Blaaskatheters in het verpleeghuis'
CME-Online 'Cerebrale en/of spinale spasticiteit bij volwassenen: herkennen en handelen'
CME-Online 'De acute patiënt in de verpleeghuissetting'
CME-Online 'Depressie in het verpleeghuis'
CME-Online 'Diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - diagnostiek, CVRM en glykemisch management'
CME-Online 'Diagnostiek van dementie'
CME-Online 'Diarree in de palliatieve fase'
CME-Online 'Eczeem bij de geriatrische patiënt'
CME-Online 'Eczeem bij de geriatrische patiënt'
CME-Online 'Geriatrische COPD-revalidatie'
CME-Online 'Geriatrische COPD-revalidatie'
CME-Online 'Het ecg en enkele veelvoorkomende ritmestoornissen'
CME-Online 'Het rode oog bij ouderen'
CME-Online 'Het syndroom van Korsakov'
CME-Online 'Huidkanker: verdachte gepigmenteerde huidafwijkingen herkennen en behandelen'
CME-Online 'Huidkanker: verdachte huidafwijkingen herkennen en behandelen'
CME-Online 'Infectiepreventie en antibioticabeleid'
CME-Online 'Interdisciplinaire patiëntbespreking spasticiteit'
CME-Online 'Kenmerkende symptomen in de palliatieve fase'
CME-Online 'Kenmerkende symptomen in de palliatieve fase'
CME-Online 'Longgeluiden'
CME-Online 'Medicatie bij (neuro)psychiatrische en cognitieve stoornissen bij dementie'
CME-Online 'Obstipatie bij ouderen'
CME-Online 'Omgaan met antistolling - beleid en risico’s'
CME-Online 'Omgaan met seksualiteit en intimiteit in de ouderenzorg'
CME-Online 'Palliatieve sedatie'
CME-Online 'Parkinson - behandeling en multidisciplinaire samenwerking'
CME-Online 'Parkinson - pathogenese, etiologie en diagnostiek'
CME-Online 'Persoonlijkheidsproblemen bij het ouder worden'
CME-Online 'Pijn bij kwetsbare ouderen'
CME-Online 'Pijn bij kwetsbare ouderen'
CME-Online 'Pijn in de palliatieve fase - beleid en behandeling'
CME-Online 'Pijn in de palliatieve fase - beleid en behandeling'
CME-Online 'Schouwen: de wet en het verpleeghuis
CME-Online 'Symptoomverlichting bij misselijkheid, braken en ascites'
CME-Online 'Terminaal hartfalen en pulmonale problematiek in de palliatieve fase'
CME-Online 'Terminaal hartfalen en pulmonale problematiek in de palliatieve fase'
CME-Online 'Valangst na heupfractuur'
CME-Online 'Voedingssondes en sondevoeding'
CME-Online 'Voedingssondes en sondevoeding'
Coeliakie en andere gluten-gerelateerde aandoeningen
Colorectaal carcinoom
Communicatie rond donatie
Communiceren over inhaleren
Consensusbespreking en Multidiciplinair overleg (MDO)
COVID-19 in de klinische praktijk
Cultuursensitief Werken
Cultuursensitief werken op de werkvloer
Cursus COPD voor behandelaren in de GRZ
De basis van Voeding
De Forensische cliënt
De ideale inhalator bestaat! Feit of fabel?
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de ggz
De Rookvrije ggz
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 1, 2020
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 1, 2021
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 2, 2020
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 3 2019
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 3, 2019
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 3, 2020
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 4, 2019
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 4, 2020
Deelname van verpleegkundig specialisten aan farmacotherapeutische overleggen (FTO).
Delictanalyse
Dermatologie in de Praktijk: online kennis- update voor verpleegkundig specialisten & physician assistants
Dermatologie refereerbijeenkomsten: Varia (via cyclus)
Dermatologie regiobijeenkomsten: Varia onderwerpen (via cyclus)
DESG V&VN Farmaco e-learning 2020
Destigmatiserend werken
Diabetes Mellitus (Somatiek en medicatie)
Digitale Leeromgeving Soa Hiv Seks 2020 - VSR
Digitale Leerweken 2018 (VSR - V&VN)
Digitale Leerweken 2021 - V&V en VSR
Dilemma’s in de longkankerzorg
DOAC’s in de eerste lijn - huisartsen
Dr Google
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 1: triple negatief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 2: hormoongevoelig mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 3: HER2-positief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2020 deel 1: triple negatief mammacarcinoom
Dubbele diagnose GGZ
Dubbele diagnose Verslavingszorg
EADV Paneldiscussie on-demand maandag 2 november
EADV Paneldiscussie on-demand woensdag 4 november
eBROK voor researchverpleegkundigen
e-CME Begin goed, zorg goed
E-CME: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
E-congres 2019: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
ECTR Basis
Eetstoornissen
Effectief communiceren in de zorg
E-leaning Hartafwijkingen
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Aanpak van laaggeletterdheid Gezin
E-learning Angst
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning Behandeling van osteoporose
E-learning Beyond HbA1c
E-learning Borstvoeding
E-learning COVID-19-vaccinatie
E-learning crisismanagement
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning CVRM voor gevorderden
E-learning delier (Sandra)
E-learning Depressie
E-Learning Gastro-enterologische oncologie
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning HACCP en voedselveiligheid in de Kleinschalige Woonvorm 2019
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immuuntherapie
E-learning immuno-oncologie - Module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors
E-learning immuno-oncologie - Module 3: Verpleegkundige casuïstiek
E-learning incretinetherapie
E-learning Insectenallergie (heraccr.)
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning Kunstvoeding
E-learning module EVIS EXERA III
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
e-learning module SPARK vroegsignaleringsinstrument JGZ
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning Motorische Ontwikkeling
E-learning 'Optimizing symptom control & functioning after methylphenidate'
E-learning Ouder(s)ondersteuning
eLearning over de herkenning en behandeling van idiopathische pulmonale fibrose (IPF)
E-learning Programma LVB Herkennen
e-learning Richtlijn diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker
E-learning ROTA Virus
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning Smaakontwikkeling en eerste hapjes
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
e-learning SPARK18
E-learning Verhoogd valrisico bij ouderen signaleren en inschatten
Elearning Zorg voor het zieke kind en gezin in de eigen omgeving
E-learning/webcast EULAR Recommendations
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
E-learning: Innovatie in de behandeling van schizofrenie
E-learning: Obstructieve longziekten, waar klein toch een grote invloed heeft
E-learning: Time in Range in de praktijk, nut of noodzaak?
E-learning: Update on Renal cell carcinoma with prof. Camillo Porta
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
ELO Training Familiezorg
ELO021 Palliatieve sedatie (NVPOH) (V&VN)
elo094 Zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn
elo110 Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Escalatie en de-escalatie
Evidence Based Practice
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
Extrafijne formulering OnDemand
FACT
FACT
Familiaire Hypercholesterolemie - LEEFH Educatie Serie
FARE
Farmaco Therapeutisch Toetsoverleg
Farmaco Therapeutisch Toetsoverleg
Farmacotherapeutisch Overleg
Farmacotherapeutisch overleg
farmacotherapeutisch overleg
Farmacotherapeutisch Overleg
Farmacotherapeutisch Overleg
Farmacotherapeutisch Overleg
Farmacotherapeutisch Overleg
Farmacotherapeutisch Overleg
farmacotherapeutisch overleg
Farmacotherapeutisch Overleg (FTO)
Farmacotherapeutisch overleg (FTO)
farmacotherapeutisch overleg (FTO) de Riethorst-Stromenland en Volckaert
farmacotherapeutisch overleg (FTO) de Riethorst-Stromenland en Volckaert
Farmacotherapeutisch overleg 2020
Farmacotherapeutisch overleg 2020 VS
Farmacotherapeutisch overleg Aafje thuiszorg huizen zorghotels
Farmacotherapeutisch overleg Envida 2020
Farmacotherapeutisch Overleg Heerenveen e.o.
Farmacotherapeutisch Overleg Zorgboog
Farmacotherapeutisch overleg Zorggroep Groningen
Farmacotherapeutisch overleg/ FTO
Farmacotherapie nascholing e-learning
Farmacovigilantie & Product training Privigen en Hizentra
FIT-Kenniscafé's ( voorheen werd dit een Klinische les genoemd)
Focus aan/uit
FocusVasculair 2019-3
FocusVasculair 2019-4
FocusVasculair 2020-1
FocusVasculair 2020-2
FocusVasculair 2020-3
FocusVasculair 2020-4
Forensiche scherpte
FTO
FTO
FTO - groep - Warande - Zeist
FTO (VS en PA)
FTO 2020
FTO 2020
FTO 2020
FTO 2020
FTO 2020
FTO 2020/laurens artsen regio Lansingerland en RNW
FTO 2021
FTO 2021
FTO 2021
FTO 2021 OKTOBER (voorheen RSZK)
FTO binnen zorggroep charim
FTO Cordaan regio West en Noord 2020
FTO de Wever
FTO de Zorgcirkel 2020
FTO de Zorgcirkel 2021
FTO Gezondheidscentrum Abel Tasman en De Marne
FTO groep Avoord en de Marq
FTO groep Avoord en de Marq
FTO HAGRO Meppel 2020
FTO HAGRO Meppel 2021
FTO HAP/DAP
FTO laverhof 2020
FTO Medische Behandeldienst WZH
FTO Saffier Groep Den Haag
FTO Stichting Humanitas Rotterdam
FTO Thebe V&V Breda 2020
FTO Thebe V&V Breda 2021
FTO vakgroep artsen/verpleegkundig specialisten Archipel
FTO Van Neynsel 2020
FTO Van Neynsel 2021
FTO Zonnehuisgroep Noord 2021
FTO zorggroep Elde 2020
FTO zorggroep Elde 2021
FTO Zorgsaam 2020
FTO-Azora 2020
FTO-Den Ooiman Sensire 2021
FTO-groep Warande-Zeist 2020
Future fit in CLL De (toekomstige) rol van de verpleegkundig specialist bij CLL
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
Gezondheidsrecht - Artrose - Anemie - Bariatrische patiënt
GGZ en verslavingszorg: Kindcheck
Groepen geneesmiddelen
Handhygiëne
Handhygiëne
Hand-voetsyndroom
Hand-voetsyndroom bij chemotherapie
Hardnekkige depressie TRD
Hartfalen en COVID-19 voorbij
Hartgame - serious educatiegame voor de eerste lijn
Hepatitis A voor Verpleegkundigen
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Hersenveranderingen bij psychose en het effect van antipsychotica
Herstelbenadering
Herstelbenadering
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken volgens HEE
Het "heilig uur"
Het Immuunsysteem en Primaire Immuundeficiëntie (PID)
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
Hoe pakken we de chronische diabeteszorg in tijden van COVID-19 weer op?
HoNOSCA
Hot & Happening Pijn Webinar - 'De Rol van de zorgverlener in een succesvolle pijnbehandeling'
Huisartsen: 4 casussen 'Zijn de kinderen veilig?''
ig-Learning module neurologie
iLactation NL editie 2019
Infectiepreventie in de zorg
Infectiepreventie: basishygiene voor de langdurige zorg
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Inleiding Risicotaxatie en -management
intercollegiaal overleg La Providence 2021
Interne bijscholingen Vitras 2018-2
Interne landelijke e-learning Informatieveiligheid Arts en Zorg
Interstitiële Longziekten - Module 1: Anatomie en fysiologie van de longen
Interstitiële Longziekten - Module 2: Longfibrose: Pathofysiologie
Interstitiële Longziekten - Module 3: Longfibrose: Diagnostiek & behandeling
intervisie
Intervisie vakgroep medische dienst WZH groep 2
Intervisie vakgroep medische dienst WZH groep 3
Intervisiegroep Medische vakgroep Sensire
In-vitro evaluatie studie van 5 verschillende ‘anti-statische’ voorzetkamers
Inzicht in psychiatrische stoornissen
ISTH 2019 in review
ISTH journaals 2020
Jaarcongres GRZ
Jaarplanning Refereer avonden Verpleegkundig Specialisten
Journal Club La Providence 2021
Journal club verpleegkundig specialisten
Journal Club voor verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Keten van orgaandonatie
Ketensamenwerking in de Forensische zorg
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Klinishe lessen ( wordt momenteel ook wel genoemd. FIT-Kenniscafé )
Kwaliteitsoverleg GC Abel Tasman De Marne 2017
Kwetsbaar evenwicht
Kwetsbare Ouderen (verpleegkundig specialisten) (E-learning 2012)
Lageluchtweginfecties bij kwetsbare ouderen (LLWI)
Leergang Strategie & Positionering
Leiderschap voor verpleegkundigen
Leren over Dementie
Live Webinar Immonotoxiciteit
Longkanker Update 2020
LVB en Verslaving
Maligniteiten bij IBD
Masterclass NVP: Psychose en verslaving 20 november 2020
Masterclass Psoriasis
Maternale kinkhoestvaccinatie
Meandergroep FTO
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatie en suïcide
Medicijngroepen ouderenzorg – omgaan met pijn
Medicinaal gebruik van cannabis
Medidis - Zuurstoftherapie en veilig omgaan met zuurstof
Meet the Author: melanoom
Meet the Author: prof. dr. Mark Levis
Meet the Author: RCC
Middelengebruik
Middelengebruik in de Forensische zorg
Migraine Nurse Educator program
Minder dwang, meer blended behandeling
Mindray Beneheart D3
Module 1: implementeren online inzage
Module 2: Stimuleren online inzage in dossier onder patiënten
Moleculaire diagnostiek in de oncologie | deel 1
Moleculaire diagnostiek in de oncologie | deel 2
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Nascholing "Science Update Longoncologie"
Nascholing "This is CAR T"
Nascholing ALL - nieuwe therapieën en toxiciteit
Nascholing Cardiale Amyloidose
Nascholing Depotantipsychotica: theorie en praktijk
Nascholing Dilemma's in de longkankerzorg
Nascholing Myeloproliferatieve Neoplasieën
Nascholing niercelcarcinoom
Nascholing ovariumcarcinoom
Nascholing Reumatologie 2019-2020
Nascholing 'Verdieping en verbetering in de dagelijkse beroepspraktijk van de Verpleegkundige'.
Nascholing Verpleegkundig Specialisten Erasmus MC
Nascholing Verpleegkundig Specialisten Laurens 2020
Nascholing: EHA 2019 in review
Netwerkoverleg Verpleegkundig Specialisten 2020
NHG-Webprogramma Cardiovasculair risicomanagement
Niercelcarcinoom | Een nieuwe eerste lijn
Nieuwe inzichten in LDL-c verlaging en praktische implementatie van nieuwe richtlijnen
Nieuwe richtlijnen astma
NOAC’s en (kwetsbare) ouderen
Nu Niet Zwanger
Nurse Academy 2019-3 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy 2019-4 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy 2020-1 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy 2020-2 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy 2020-3 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy 2020-4 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2019 - 3 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2019 - 4 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2020 - 1 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2020 - 2 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2020-3 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2020-4 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy O&T 2019 - 3 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy O&T 2019 - 4 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy O&T 2020 - 3 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy O&T 2020-1 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy O&T 2020-2 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy O&T 2020-4 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy O&T 2021-1 voor Verpleegkundig Specialisten
Omgaan met adolescenten
Omgaan met agressie
Omgaan met cliënten met een LVB in een forensisch kader
On demand webcast Beroertepreventie: Tijd voor switch van VKA naar DOAC
On demand webinar - GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - module 1
On demand web-tv ADA Highlights 2019
On demand web-tv Schildklier de Baas
Oncologisch forum 2020
Oncologische zorg thuis
On-demand webcast Abdominaal Aneurysma: een nieuwe Europese richtlijn
On-demand webcast Carotischirurgie (heraccr. VSR)
On-demand webcast EADV Highlights 2020
On-demand webcast Het Neurologisch Jaaroverzicht 2019
On-demand webcast Immuun Pro 4 - Bijwerkingen immuuntherapie: casuïstiek en aanpak
On-demand webcast Immuun Pro 4 - De toekomst van immuuntherapie: wat mag u als longarts niet missen?
On-demand webcast In gesprek over psoriasis
On-demand webcast Jaaroverzicht Urologie 2020
On-demand webcast Mastering Migraine, serie 2 - Nieuwe behandelmogelijkheden voor migraine in de klinische praktijk
On-demand webcast Mastering Migraine: Monoklonale antilichamen
On-demand webcast Mesenteriale ischemie: van eigen mening naar praktische richtlijn (heraccreditatie)
On-demand webcast Psoriasis in COVID-19 era: how do we manage psoriasis in 2021?
On-demand webcast 'Restoring functioning in schizophrenia'
On-demand webcast Rol en behandeling van small airways disease bij astma
On-demand webcast Schone lucht voor gezonde longen!
On-demand webcast Terugkerende koortssyndromen: steeds beter te (be)grijpen en behandelen
On-demand webcast Update systemische sclerose
On-demand webcast Veneuze ziekten
On-demand webcast: Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?
On-demand web-tv Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn - heraccr. VSR
On-demand web-tv Fractuurpreventie in de huisartspraktijk
Online Basiscursus Dermatoscopie
Online Course - Verpleegkundig perspectief: zorg voor kwetsbare ouderen
Online Course: het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen
Online cursus dermatoscopie voor gevorderden (huisartsenpraktijk)
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online nascholing immuuntherapie. Module 9: Bijzondere populaties, Deel 1
Online nascholing immuuntherapie. Module 9: Bijzondere populaties, Deel 2
Online Training Wet zorg en dwang
Online trainingsprogramma Samen Beslissen
Online WMO/GCP training V&V-VSR-KNOV-NAPA
Online WMO-GCP herregistratie / Refresher training
Opioïden voor voorschrijvers en apothekers
Opioïden voor voorschrijvers en apothekers
Oplossingsgericht werken
Optitreren en starten tijdens de intelligente lockdown
Opvang vitaal bedreigd kind
Ouder(s)ondersteuning
OZOverbindzorg voor coördinatoren
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2019-2020
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2020-2021
PAOFarmacie: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie
PAOFarmacie: Klinische farmacologie voor serotonerge antidepressiva
Periodieke Conferentie Kindergeneeskunde 2020/2021
Peristomale (huid)klachten: (on)vermijdelijk?
Persoonlijkheidsstoornissen
PIN 23- 8 Dementie
PIN ADEPD 2020
Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen
Post-EHA Update voor verpleegkundigen
Preventie van Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Professionele grenzen in de zorgrelatie
Psychopathologie
Psychopathologie
Psychose
Psyfar 2019-3
Psyfar 2019-4
Psyfar 2020-1
Psyfar 2020-2
Psyfar 2020-3
Psyfar 2020-4
Psyfar vs 2019-2
Psyfar vs 2019-3
Psyfar vs 2020-1
PSyfar vs 2020-2
Psyfar vs 2020-3
PSYFLIX - eHealthspecialists - Serie 1 - [eerste 20 modules]
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
RAAS inhibitie bij hartfalen patiënten en COVID-19
Referaten april en juni
Referaten september t/m december
Referaten september, november en december
Referatencyclus Opleiding Psychiatrie 2020
Refereeravond Longziekten UMCG seizoen 2019/2020
Refereeravonden cardiologie 2020
Refereerbijeenkomst / casuïstiekbespreking Thebe West Brabant
Refereerbijeenkomsten
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2019-2020.1
Refereerbijeenkomsten Verpleegkundig Specialisten
Refereerbijeenkomsten voor onderzoekers, beleidsmakers en praktijkprofessionals in de (publieke) gezondheidszorg
Refereerbijeenkomsten Yulius 2020
Refereerbijeenkomsten Yulius 2021
Regionale nascholing Kindergeneeskunde 2020
Regionale refereeravond Kindergeneeskunde
Rekenen in de zorg
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Resourcegroepen in de GGZ
Resultaten van recente klinische studies naar de behandeling van niet-kleincellig longcarcinoom stadia I-II, III en IV, en de implicaties voor de praktijk
Resultaten van recente klinische studies naar de behandeling van niet-kleincellig longcarcinoom stadia I-II, III en IV, en de implicaties voor de praktijk (Deel 2)
Richtlijnenspel
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Rookvrije Start
Scholing Kwaliteitsstandaard Donatie
scholingsdag oncologie
serie klinische lessen
Serious game Infectionary
Simulatie scholing ECMO, NICU, Radboudumc
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
Slimme Zorg van Nu
Socares 2020 - 1
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Spotlight on GINA 2020 strategy: what’s new?
State of the Art Webinar Astma
State of the Art Webinar Diabetes 2020
Suïcide Preventie voor Behandelaren (e-learning)
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie in de KJP
Taalstimulering door leesbevordering
Target@Work
Target@Work
The Real-World Impact of Antipsychotics
The relevance of understanding pathophysiology for the management of spondyloartritis
Thema-bijeenkomst 2019 (V&VN/VSR)
Toetsingsgroep 2021 Oktober
Training “Herkennen van extrapiramidale stoornissen (EPS)”
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Triage en taakherschikking
Tweeluik AML - deel 1
Tweeluik AML - deel 2
Tweeluik Multipel Myeloom deel 1 | Eerstelijnsbehandeling
Tweeluik prostaatcarcinoom, deel 1 | Behandeling en kwaliteit van leven
U woont nu hier
Update richtlijn CLL
Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen (UWI)
Veilig Slapen JGZ
Verenso regiodagen
Verenso regiodagen (regio 17)
Verneveltherapie
Verpleegkundig Rekenen in de Meneer Megens Academy
Verpleegkundigspecialisten FTO Ouderengeneeskunde 2020
Verpleegkundigspecialisten FTO Ouderengeneeskunde 2021
Verslaving, middelen en gokken
Vetten en gezondheid
Virtueel Jaarcongres V&VN VS - on demand
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
VMS: High Risk Medicatie
Voorbehouden Handelingen: Blaaskatheter
Voorbehouden Handelingen: Neusmaagsonde en sondevoeding
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vroegsignalering
VS GGZ in de rol van regiebehandelaar; hoe pakt u dit aan?
VS, DA, POH, TR Alles wat je moet weten over COVID-19
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Webinar dr. Valipour en mr. Miravitlles: gepersonaliseerde behandeling bij COPD
Webinar GHB
Webinar Omgaan met agressie in de zorg
Webinar on demand: Nieuwe inzichten in de behandelingsopties voor ADHD
Webinar VS Actualiteiten in beleid
Webinar VS Betrokken op afstand 2020
Webinar VS Hoe vorm je een goed team
Webinar VS Kleuren binnen de lijntjes van de WZD
Webinar VS Lastige communicatie met familie
Webinar VS Levend verlies; rouwverwerking
Webinar VS Slaapstoornissen bij ouderen
Webinar Wet zorg en dwang & corona
Webinar Zorgmodule Diabetische voet
Webinar: Een patiënt in beeld
Webinars COVID-19 in maart en april 2020
Webtraining Vrijheidsbeperkende Maatregelen en alternatieven
WebTV: De cardio-renale revolutie in diabetes: bent u er klaar voor?
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
Werken met een meldcode in de ggz
Werking van geneesmiddelen
Wet- en regelgeving in de Forensische zorg
Wet Forensische Zorg
Wet Forensische Zorg
Wet verplichte ggz voor verpleegkundigen
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden april t/m juli 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Januari - Maart 2021
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden januari t/m maart 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Najaar 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden september t/m december 2019
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Woonbegeleiding en psychopathologie
Woonbegeleiding en psychopathologie
Wound Hygiene - 4 eenvoudige stappen om wondheling te faciliteren - (3 modules)
Zorg rond tracheacanules

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Uden (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Dordrecht (NL)

Deskundigheidsbevordering ‘Cardiovasculair risicomanagement en psychofarmaca’ - lokatie:

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie:

Keep calm and just do it - lokatie:

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiden (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Winterswijk (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Winterswijk (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Online nascholing GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 - module 1 - lokatie:

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

POP APK voor Verzorgenden & Verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Nuenen (NL)

PSYCHOLEX nascholing Wet verplichte GGz voor zorgverantwoordelijken - lokatie: Halsteren (NL)

SGLT2i in de cardiologische praktijk - lokatie: Den Haag (NL)

Vasculaire Specialisatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zorg+Welzijn | Mensen met verward gedrag - lokatie: Ede (NL)

COGNITIEVE, EMOTIONELE EN GEDRAGSMATIGE RESTKLACHTEN NA NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL - lokatie:

COGNITIEVE, EMOTIONELE EN GEDRAGSMATIGE RESTKLACHTEN NA NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL - lokatie:

COGNITIEVE, EMOTIONELE EN GEDRAGSMATIGE RESTKLACHTEN NA NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL - lokatie:

COGNITIEVE, EMOTIONELE EN GEDRAGSMATIGE RESTKLACHTEN NA NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL - lokatie:

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

DESG V&VN Farmaco bijeenkomst 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen - lokatie:

Farmacotherapie nascholing - lokatie:

Gastroenterologische Oncologische Zorg - lokatie:

Jaarcongres GRZ - lokatie: Nieuwegein (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Management of pregnancy in rheumatic and systemic autoimmune diseases - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing voor verpleegkundig specialisten: Het brein centraal - lokatie: Utrecht (NL)

Nieuwjaarscongres GGZ Friesland: Contact - lokatie: Franeker (NL)

Ontwikkelingspsychologie: De psychologie van de mens van wieg tot graf (levenslooppsychologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Signalen van autisme bij het jonge kind herkennen - lokatie: Utrecht (NL)

Vaardigheden voor comfort - lokatie: Doetinchem (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

(Online) blended learning: Samen handen ineen voor de oudere NVAF-patiënt - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

Basistraining Beschermjassen (Kracht van Kwetsbaarheid) - lokatie: Hoofddorp (NL)

Blended learning: CardioRenal Academy - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Cursus Motiverende gespreksvoering - lokatie: Groningen (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes en Ramadan - lokatie:

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Introductiecursus Acceptatie- en Commitment Therapie - lokatie: Heiloo (NL)

Introductiecursus Infant Mental Health - lokatie:

Medicatieswitch bij RA: second best or best second option? - lokatie: Amersfoort (NL)

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

PSYCHOLEX nascholing Wet verplichte GGz voor zorgverantwoordelijken - lokatie: Halsteren (NL)

Refereerbijeenkomst herstelgericht werken - lokatie:

Schematherapie voor adolescenten 2021 - lokatie: Purmerend (NL)

Teamtraining (CRM) op ongekende hoogte! 2020 - lokatie: Houten (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Vasculair Spreekuur 2021 - lokatie: De Bilt (NL)

Verpleegkundig tuchtrecht - lokatie:

voorkomen van en omgaan met onbegrepen gedrag, agressie en geweld - lokatie: Middelburg (NL)

Webinar Wijkkliniek - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

6e landelijke studiedag Drugs - lokatie: Amsterdam (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

AU 2021_1 VENVN - lokatie:

Breng beweging in de wijk - lokatie: Arnhem (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Nistelrode (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiescholing voor nieuwe verpleegkundigen en VS - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Mammacarcinoom - lokatie: Veenendaal (NL)

Nascholing constitutioneel eczeem voor zorgprofessionals eerste lijn - lokatie:

Obesitas - lokatie:

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Online nascholing GLP-1 therapie in vogelvlucht - lokatie:

Opleiding PTG-Practitioner (PostTraumatische Groei) - lokatie: Wittelte (tussen Meppel en Assen) (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing Suicide Preventie NVvP, FGzPt, V&V en VSR 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Vasculair Spreekuur 2021 - lokatie: Wassenaar (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

3e Landelijke studiedag Ouderen en Psychiatrie - lokatie: Utrecht (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Cardiorenaal symposium - lokatie: Breukelen (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

FTO - lokatie: Schiedam (NL)

Obesitas - lokatie:

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Slapen, eten en zindelijk worden - lokatie: Amersfoort (NL)

Slapen, eten en zindelijk worden - lokatie: Amersfoort (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Transfusie alternatieven in de oncologische setting - lokatie:

Virtueel communiceren bij Advanced Parkinson - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

1 jaar Wet verplichte GGZ - lokatie: Zeist (NL)

13e Jaarsymposium Dermatologie -12 maanden dermatologie in vogelvlucht - lokatie: Utrecht (NL)

Antidepressiva – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Zaltbommel (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Zwolle (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bijwerkingen van antipsychotica – herkennen en behandelen - lokatie:

Breng beweging in de wijk - lokatie: Arnhem (NL)

FTO 2021 - lokatie: Roosendaal (NL)

Klinisch redeneren in het voorschrijven van antipsychotica - lokatie:

Leergang Nieuw Verpleegkundig Leiderschap 2021 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclass Diabetes type 1 - 2e lijn - interactief - lokatie:

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Winterswijk (NL)

Obesitas - lokatie:

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Online nascholing GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 - module 2-praktische toepassing - lokatie:

Online nascholing GLP-1 therapie in vogelvlucht - lokatie:

PROMS - lokatie: Amsterdam (NL)

Valerius symposium 2020 - lokatie:

WCLC & ESMO TeleReview 2020 - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zindelijkheid - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Bone Academy 2021 (Online) - lokatie:

Covid-19 en Clozapine - lokatie: Alkmaar (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Somatisatie - lokatie: Ede (NL)

Vaardigheden voor comfort - lokatie: Doetinchem (NL)

Vrouwenspreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Nijkerk (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Autisme 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie:

Beknopt Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP) - lokatie: Diemen (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Master of Business Administration (MBA) - lokatie: Zeist (NL)

MDO: Nachtwerk en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Online nascholing GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 - module 1 - lokatie:

Over Seks Gesproken – Seksuele bijwerkingen van psychofarmaca COBI REISMAN - lokatie:

Over Seks Gesproken – Seksuele bijwerkingen van psychofarmaca COBI REISMAN - lokatie: Nootdorp (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Richtlijnen voor Persoonsgerichte Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Succesvol online leren presenteren - lokatie:

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Vasculair Spreekuur 2021 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Online Thema-avond insulinetherapie 2021: Behandeling van kwetsbare patiënten met diabetes - lokatie:

3e wetenschappelijke symposium: “Crossing Borders in type-2 inflammation”. - lokatie: Zeist (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Breng beweging in de wijk - lokatie: Arnhem (NL)

curriculum "IN BEELD" - Patiëntgerichte coaching in de hematologie -Module 7 - lokatie: Vught (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Diabeteszorg bij kwetsbare ouderen - lokatie:

EBP basiscursus niveau volger 2020 - lokatie:

GLP-1 gebaseerde therapie in de behandeling van diabetes type 2 Module 1 - lokatie:

Guideline Informed Treatment-Personality Disorders (GIT-PD) - lokatie: Enschede (NL)

Het slaapapneusyndroom en differentiaal diagnoses - lokatie:

Hoe ziet de toekomst van de zorg eruit? - lokatie:

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Alkmaar (NL)

Journal club - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Obesitas - lokatie:

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Praktische overwegingen voor de behandeling met orale antistolling bij de oudere patient: van studies naar praktijk - lokatie:

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

V&VN training richtlijn implementatie - lokatie:

Webinar: De aanzet tot beweging: van ‘moetivatie’ naar motivatie - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie en diabetes tijdens de ramadan - lokatie:

Handvatten en ervaring Wet verplichte GGZ (WVGGZ) - lokatie: Oss (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Eindhoven (NL)

Landelijke studiedag Tijdelijke Opname Thuiswonende Ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Warnsveld (NL)

Online Congres - Vroegsignalering en vroeghulp 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Online NVKG Themamiddag - lokatie:

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wilsonbekwaamheid - lokatie:

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Antidepressiva – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Breng beweging in de wijk - lokatie: Arnhem (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Almelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Darmmanometrie - lokatie: Amersfoort (NL)

De Bijblijfsessie voor Verloskunde 2021 - lokatie:

Diabetes en Ramadan - lokatie:

FTO Astma - lokatie: The Hague (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie en diabetes tijdens de ramadan - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Breda (NL)

Minisymposia zwangerschap en geboorte II / Webinars - lokatie:

Obesitas - lokatie:

Online Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Online Geriatriedag 2021 - lokatie:

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Online nascholing Focus op GLP-1 gebaseerde therapie - lokatie:

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Seniorencoach - lokatie: Breda (NL)

Verdiepen in verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Visus en VOV - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Autisme op jonge leeftijd; een praktijkgerichte verdiepende masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Basisopleiding Emotioneel Meesterschap voor professionals - lokatie: Amersfoort (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Seniorencoach - lokatie: Soest (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Balkbrug (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Incidentenanalyse en calamiteitenonderzoek met PRISMA / SIRE methodiek voor Verpleegkundigen - lokatie: Utrecht (NL)

LEAN Yellow Belt_2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Refereeravond cardiologie - lokatie: Groningen (NL)

Vasculair Spreekuur 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Brandwondenonderwijs - lokatie:

Breng beweging in de wijk - lokatie: Arnhem (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Expeditie in de wereld van natrium en kalium (2 uur online) - lokatie: Alkmaar (NL)

FTO GGZ Rivierduinen 2021: MAO-remmers - lokatie:

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiden (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Groningen (NL)

Referaat Eetstoornissen en psychiatrie - lokatie: Groningen (NL)

Teamscholing Neurorevalidatie - lokatie: Leiden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

NIDA-training 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Antidepressiva – Farmacologie & Kliniek - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Utrecht (NL)

Kleine verrichtingen voor artsen en physician assistants - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch redeneren in het voorschrijven van antipsychotica - lokatie:

Nascholingscyclus dermatologie ZGT en Saxenburgh MC 2021 - lokatie: Almelo (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Workshop ’Positieve gezondheid in de huisartspraktijk’ - lokatie: Sassenheim (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Green Belt - lokatie: Amsterdam (NL)

MDO: Nachtwerk en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Post-HBO Registeropleiding tot Professional Coach - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Blaasfunctieproblemen - lokatie:

Casuïstiekbespreking DOAC - lokatie: Alkmaar (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

LEAN Green Belt_2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Autismespectrumstoornissen bij vrouwen - lokatie: Arnhem (NL)

Breng beweging in de wijk - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Incidentenanalyse en calamiteitenonderzoek met PRISMA / SIRE methodiek voor Verpleegkundigen - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang CMIO/CNIO 2021-2022: Module 1-6 - lokatie: Amersfoort (NL)

Live webcast - longoncologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Training ontwikkelen onderzoeksplan voor VS/PA - lokatie: Maastricht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Almelo (NL)

Dementie op Jonge Leeftijd; interprofessionele opleiding - lokatie: Ravenstein (NL)

Scholing Suicide Preventie NVvP, FGzPt, V&V en VSR 2021 - lokatie: Wolfheze (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Woonzorggroep Samen-FTO - lokatie: Schagen (NL)

Workshop ‘Advance care planning' (pro-actieve zorgplanning) bij chronisch longfalen of hartfalen - lokatie: Horn (NL)

Ziekenhuisbreed Medisch Onderwijs - lokatie: Helmond (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

DGT training ( Dialectische gedragstherapie) - lokatie: Heiloo (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Apeldoorn (NL)

Klinische farmacologie van ADHD-medicatie - lokatie: Drachten (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Obesitas - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Verpleegkundig tuchtrecht - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Antidepressiva – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Nootdorp (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

De nieuwe CNS en CVRM richtlijnen gefilterd naar casüistiek - lokatie:

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Different perspectives on DMARD-treatment strategies in rheumatoid arthritis - lokatie: Rotterdam (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Alkmaar (NL)

Introductiescholing voor nieuwe verpleegkundigen en VS - lokatie: Utrecht (NL)

LEAN Orange Belt-2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Uden (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Ontwikkelingen revalidatie chronische pijn 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Over Seks Gesproken – Seksuele bijwerkingen van psychofarmaca - lokatie: Arnhem (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Workshop ’Positieve gezondheid in de huisartspraktijk’ - lokatie: Sassenheim (NL)

8-daagse opleiding WZD-functionaris in de ouderenzorg - lokatie: Amersfoort (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

ADHD en Relaties - lokatie: Eemnes (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Bootcongres 2021 Wetenschappelijk voorjaarscongres NTV - Online - lokatie:

CWZ Wetenschapsavond 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

MDO: Nachtwerk en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Palliatieve Zorg - lokatie: Leiden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Aanvullende scholing ten behoeve van de overgang naar het specialisme AGZ (variant Preventief) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Casuïstiek COPD vanuit een breder perspectief in de 1e lijn - lokatie: Alkmaar (NL)

CGT basiscursus 2021-2022 - lokatie: Arnhem (NL)

CGT-I training - lokatie: Heeze (NL)

Crossroads Webinar - COVID-19 - lokatie:

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

GUCS (Genitourinary Cancers Symposium) Review 2021 - lokatie:

Klassikale GCP verdiepingssessie NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch redeneren in het voorschrijven van antipsychotica - lokatie:

Klinische farmacologie van ADHD-medicatie - lokatie: Nootdorp (NL)

Leid met Lef! - lokatie: Amsterdam (NL)

Live webcast - longoncologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Maatwerk Cursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties voor de afdeling Revalidatie UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Online - Nationaal AYA Jong & Kanker congres - lokatie:

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Succesvol online leren presenteren - lokatie:

Systemische behandeling van atopisch eczeem - Van data naar doen! - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Begrenzingen aan de Intensive Care Geneeskunde 2020 - lokatie: Tiel (NL)

Gedragstherapeutisch werker 2021 - lokatie: Wolfheze (NL)

Moeilijke patiënten - lokatie: Zeist (NL)

Opvang en nazorg na traumatische ervaringen van zorgverleners - lokatie: Ede (NL)

Persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen in zorginstellingen 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Urotherapeutische bijscholing UMCU/WKZ - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

24th European Vascular Course - lokatie: Maastricht (NL)

24th European Vascular Course - lokatie: Maastricht (NL)

Assessorentraining - lokatie: Hoogland (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Farmaco Therapeutisch Overleg (FTO) - lokatie: Leeuwarden (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Sittard (NL)

Klinische farmacologie van ADHD-medicatie - lokatie: Eindhoven (NL)

Mentaliseren als psychotherapeutisch gereedschap - lokatie: Utrecht (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Puberbrein - lokatie: Eindhoven (NL)

Regie houden - lokatie:

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Tweedaagse basiscursus psycho-oncologie - lokatie: Haren (NL)

Vasculair Spreekuur 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

BASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

ERC/NRR European Paediatric Life Support (EPLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Herhalingsscholing Van Wiechen onderzoek - lokatie:

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Alkmaar (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie:

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Webinar seksuele gezondheid Zeeland - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ASS bij volwassenen: Contextuele Psychodiagnostiek - 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bijeenkomst MPN voor verpleegkundig specialisten hematologie - lokatie: Nootdorp (NL)

Incidentenanalyse en calamiteitenonderzoek met PRISMA / SIRE methodiek voor Verpleegkundigen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass "Kleine ongevallen met grote gevolgen" - lokatie: Groningen (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Nursing College: anatomie, pathologie, fysiologie - lokatie: Nijmegen (NL)

Pijn en pijnbestrijding - lokatie: Ede (NL)

Training PANSS 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Verstandelijke beperking in de GGZ en/of jeugdzorg - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

10e WIN-O Symposium Niercelcarcinoom WIN-O - lokatie: Ede (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Nijmegen (NL)

Biemond Cursussen 2021 - lokatie:

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Diagnostiek, begeleiding en behandeling van suïcidaliteit bij mensen met een VB - lokatie: Utrecht (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Rotterdam (NL)

Mucosal Healing: the Holy Grail in IBD? - lokatie:

Nascholing RVP (rijksvaccinatieprogramma) - lokatie:

Nursing College: anatomie, pathologie, fysiologie - lokatie: Nijmegen (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

SKZ VS-onderwijsdagen - lokatie:

Verdiepen in verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgtraining Schematherapie - lokatie: Breda (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADHD bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Leiden (NL)

Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch redeneren in het voorschrijven van antipsychotica - lokatie:

landelijk JGZ netwerk aandachtsfunctionarissen kindermishandeling - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Utrecht (NL)

Vaardigheden voor comfort - lokatie: Breda (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

ACT basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining SamenStarten 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Handvatten en ervaring Wet verplichte GGZ (WVGGZ) - lokatie: Oss (NL)

Hoogbegaafdheid: Behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Systemisch - dialogisch werken in de hulpverlening - lokatie: Maasland (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Mentaliseren Bevorderende Therapie bij adolescenten (MBT-A) - lokatie: Poortugaal (NL)

Blended basiscursus Infant Mental Health - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

HKT-R: risicotaxatie en behandelevaluatie - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass MANP - lokatie: 7500KB (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie: Rotterdam (NL)

Regionaal symposium mammacarcinoom Noordoost-Nederland; ‘Diagnostiek, behandeling en nazorg van borstkanker’ - lokatie: Digitaal (NL)

TCOI ECG cursus voor huisartsen en arts-assistenten. - lokatie: Hengelo (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Operatieve Technieken, deel I - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus Operatieve Technieken, deel I - lokatie: Nijmegen (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Over Seks Gesproken – Seksuele bijwerkingen van psychofarmaca - lokatie: Eelderwolde (NL)

Specialistische Cursus Partnerrelatie therapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Trauma bij baby's en peuters - lokatie:

Veneuze duplexcursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

Kannerlezing: Autistic traits in psychotic disorders: prevalence, familial risk, and impact on social functioning - lokatie: Den Haag (NL)

Kinderen met SOLK - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch redeneren in het voorschrijven van antipsychotica - lokatie:

Nursing | Masterclass 'Klinisch Redeneren' - lokatie: Ede (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie:

Scholing Suicide Preventie NVvP, FGzPt, V&V en VSR 2021 - lokatie: Wolfheze (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

20e Nationaal Autisme Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie:

Praktische psychofarmacologie kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Warnsveld (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie:

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Neurorevalidatie deel 1: probleemanalyse - lokatie: Haarlem (NL)

Scholing Suicide Preventie NVvP, FGzPt, V&V en VSR 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Antidepressiva – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Arnhem (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Emotieregulatie en stressmanagement met cognitieve gedragstherapie bij mensen met ASS - lokatie: Utrecht (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Best (NL)

Symposium 'Suïcidepreventie binnen GGZ Rivierduinen' - lokatie: Leiden (NL)

Symposium 'Verbinden van complexe wondzorg' - lokatie: Deventer (NL)

Training ontwikkelen onderzoeksplan voor VS/PA - lokatie: Maastricht (NL)

VS Symposium MPN - lokatie: Horst (NL)

Webinar Update CAR-T - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Workshop ’Positieve gezondheid in de huisartspraktijk’ - lokatie: Sassenheim (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Casuïstiek COPD vanuit een breder perspectief in de 1e lijn - lokatie: Alkmaar (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

5e Rijnmondse Multidisciplinaire Symposium - lokatie: Rotterdam (NL)

ADHD Netwerk - 56e Netwerkmeeting - lokatie:

Anorexia - lokatie:

Incidentenanalyse en calamiteitenonderzoek met PRISMA / SIRE methodiek voor Verpleegkundigen - lokatie: Breda (NL)

Journal club - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

MPN avond voor verpleegkundigen - lokatie: Horst (NL)

nascholing 19 maart 2020 - lokatie: 1081 JK Amsterdam (NL)

Online Congres- Verslavingsproblematiek 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

6e Jaarsymposium Forensische Ggz 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Training voor voorschrijvers van Clozapine - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Exposure bij kinderen, jongeren en licht verstandelijk gehandicapten met PTSS - tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Hoogbegaafdheid: Samenwerking in de keten - lokatie: Eindhoven (NL)

Scholing Suicide Preventie NVvP, FGzPt, V&V en VSR 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Verpleegkundig tuchtrecht - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Borstvoeding, basispreventie op het CJG - lokatie:

Brabants mamma casuistiek symposium - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Huisartsen nascholing contitutioneel eczeem - lokatie:

Minisymposia zwangerschap en geboorte II / Webinars - lokatie:

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Oud met een Verstandelijke Beperking - lokatie: Utrecht (NL)

POP APK voor Verzorgenden & Verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Nuenen (NL)

Switchen van Psychofarmaca - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Amsterdam (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Antidepressiva – Farmacologie & Kliniek - lokatie:

Basiscursus cognitieve gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Nijmegen (NL)

Basisscholing (L)VB & psychiatrie: Verstandelijk beperkt in de GGZ - lokatie: Warnsveld (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Het Maag Darm Lever Congres - lokatie: Ede (NL)

Klinisch redeneren in het voorschrijven van antipsychotica - lokatie:

Maatwerk Cursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties voor de afdeling Revalidatie UMCG - lokatie: Groningen (NL)

MPN Consultant meeting - lokatie: Apeldoorn (NL)

Online Congres - Coping - Omgaan met stress - lokatie: Utrecht (NL)

Rotterdam Intensive Care Symposium - lokatie: Ridderkerk (NL)

Rotterdam Intensive Care Symposium 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

GCP-WMO Basis training - lokatie: Nijmegen (NL)

Introductiescholing voor nieuwe verpleegkundigen en VS - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling - lokatie: Leusden (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie met aandacht voor volwassenen, kinderen en jeugdigen - lokatie:

Basiscursus cognitieve gedragstherapie met aandacht voor volwassenen, kinderen en jeugdigen - lokatie: Geesteren (NL)

Casuïstiek COPD vanuit een breder perspectief in de 1e lijn - lokatie: Alkmaar (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Tilburg (NL)

Het Palliatief Advies Team (PAT) organiseert op dinsdag 14 april 2020 van 16.30 -21.00 uur een symposium over palliatieve zorg met als thema: End of life care. - lokatie:

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Ontwikkelingspsychologie: De psychologie van de mens van wieg tot graf (levenslooppsychologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basis opleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

EMDR verdiepingscursus - lokatie: Sneek (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Maastricht (NL)

Hoarding - lokatie: Amsterdam (NL)

Incidentenanalyse en calamiteitenonderzoek met PRISMA / SIRE methodiek voor Verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Nursing-congres | Verpleegkundig Leiderschap - lokatie: Ede (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Seksualiteit bij mensen met autisme - lokatie: Utrecht (NL)

V&VN training richtlijn implementatie - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek advanced - lokatie: Houten (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bijwerkingen van antidepressiva - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Live webcast - longoncologie in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie:

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Teach the teacher - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teacher - lokatie: Groningen (NL)

Training Oogheelkunde voor de huisarts - lokatie: Leiden (NL)

Training Oogheelkunde voor de huisarts - lokatie: Leiden (NL)

Verdiepen in verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Workshop ’Positieve gezondheid in de huisartspraktijk’ - lokatie: Sassenheim (NL)

GCP-WMO hertraining - lokatie: Nijmegen (NL)

Incidentenanalyse en calamiteitenonderzoek met PRISMA / SIRE methodiek voor Verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Traumatische rouw - lokatie: Diemen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling - lokatie: Breukelen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Wassenaar (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Scholing Suicide Preventie NVvP, FGzPt, V&V en VSR 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium 'Stomazorg de praktische kant' - lokatie: Gouda (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Vaatdagen 2020 - lokatie: Noordwijkerhout (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Goes (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Brandwondenonderwijs - lokatie:

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: De Bilt (NL)

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Verward gedrag in de wijk - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

1st LUMC-Symposium on Qualitative Research - lokatie: Leiden (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Interactief minisymposium mamacarcinoom - lokatie: Assen (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Antidepressiva – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Nijmegen (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Klinisch redeneren in het voorschrijven van antipsychotica - lokatie:

Multiprobleemgezinnen - 5e editie - lokatie: Utrecht (NL)

POP APK voor Verzorgenden & Verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Nuenen (NL)

Prostaatcarcinoom Consult 2020 - lokatie: Breda (NL)

Symposium VAR 2020; Gepaste zorg, wat is jouw rol? - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

6e Midden-Brabants Casuistiek Symposium Hematologie - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning, eigen regie en informele hulp - lokatie: Zeist (NL)

Congres Ouderenpsychiatrie - lokatie: Den Haag (NL)

Effectief omgaan met grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Ambulance Masterclass 2020 (verpleegkundigen) - lokatie: Appeltern (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Incidentenanalyse en calamiteitenonderzoek met PRISMA / SIRE methodiek voor Verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Nursing Congres | Niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Ede (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass "Hoe gezonder de mond, hoe beter het leven" - lokatie: Groningen (NL)

Switchen van Psychofarmaca - lokatie: Enschede (NL)

Training ontwikkelen onderzoeksplan voor VS/PA - lokatie: Maastricht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basis opleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Post-HBO Registeropleiding tot Professional Coach - lokatie: Noordwijk (NL)

TNCC Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basis opleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie met aandacht voor volwassenen, kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Zwolle (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Prostaatcarcinoom Consult 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher training (MANP) proquronummer: 166733 - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Prevention of gynaecological cancer - lokatie: Maastricht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

"Doe eens normaal?!" - lokatie: Drachten (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Amersfoort (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Effectief omgaan met grensoverschrijdend gedrag_C2 - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

CGT basiscursus 2021-2022 - lokatie: Arnhem (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Introductiescholing voor nieuwe verpleegkundigen en VS - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Herhalingsscholing Van Wiechen onderzoek - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Groningen (NL)

erkende systeemtherapeutische opleiding systeemspecialist - lokatie: Wezep (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT basisopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Congres "Als je begrijpt wat ik bedoel"- de juiste zorg op de juiste plaats - lokatie: Oegstgeest (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

EBP basiscursus niveau volger 2021 - lokatie: Heerlen (NL)

Effectief omgaan met grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Hechting - lokatie:

Nursing | Topsprekers over kwetsbare ouderen 2020 - lokatie: Ede (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis - lokatie: Houten (NL)

De blaas, een deels zelfsturend orgaan, die ook in het werk zijn eigen dynamiek kent - lokatie: Utrecht (NL)

Kanker bij ouderen - lokatie: Delft (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Verdiepen in verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Farmacotherapie:Afwijkingen in het bloedbeeld, antibiotica en levensfasen en farmacotherapie (DL6) - lokatie: Delft (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Utrecht (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Verpleegkundig tuchtrecht - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Congres Zorgmijders - lokatie: Ede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Breda (NL)

Hematologie en oncologie symposium - lokatie: Akersloot (NL)

Masterclass VS in de lead! - lokatie: Veenendaal (NL)

Minisymposia zwangerschap en geboorte II / Webinars - lokatie:

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie:

Switchen van Psychofarmaca - lokatie: Gouda (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wzd op de werkvloer - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Begeleiding van autisme bij (jong)volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Brein Omgeving Coach Opleiding : Omgaan met dementie en niet begrepen(probleem)gedrag volgens o.a. de BreinOmgevingMethodiek van Dr. Anneke van der Plaats door Omgevingszorg Collectief. - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Hulpverlening aan getraumatiseerde vluchtelingenkinderen en -gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch redeneren in het voorschrijven van antipsychotica - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Assen (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Online Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP suïcidepreventietraining - lokatie: Enschede (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

SVP.next - lokatie: Nijmegen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Leiden (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Breda (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Nijmegen (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus cognitieve gedragstherapie met aandacht voor volwassenen, kinderen en jeugdigen - lokatie: Nederland (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Regie houden - lokatie:

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

9e Landelijke studiedag Geriatrische Revalidatiezorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Effectief omgaan met grensoverschrijdend gedrag_C2 - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

8-daagse opleiding WZD-functionaris in de ouderenzorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Cultuur georiënteerde diagnostische dilemma's - lokatie: Rotterdam (NL)

Nursing | Hét Wondzorg Congres 2020 - lokatie: Ede (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch redeneren in het voorschrijven van antipsychotica - lokatie:

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Suicidepreventie Volwassenen (TSPV) - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Cardio-Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

V&VN training richtlijn implementatie - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Amsterdam (NL)

Cardio-Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Wassenaar (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

EMDR cursus voor de Verpleegkundig Specialist - lokatie: Sneek (NL)

Online training Suïcidepreventie Jeugd - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

25 Jaar A-opleiding - lokatie: Veghel (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Cardio-Diabetes Overleg 2021 - lokatie: De Bilt (NL)

CGT basiscursus 2021-2022 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Sittard (NL)

Introductiescholing voor nieuwe verpleegkundigen en VS - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Long-oncologie - lokatie: Veenendaal (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie:

POP APK voor Verzorgenden & Verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Nuenen (NL)

Signalen van autisme bij het jonge kind herkennen - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Culemborg (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Symposium Zorg rond de pasgeborene - Hart - Hersenen - Slaap - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Brandwondenonderwijs - lokatie:

Cardio-Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Eelderwolde (NL)

EBP basiscursus niveau gebruiker 2021 - lokatie: Heerlen (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Hoogeveen (NL)

Nursing | Topsprekers over kwetsbare ouderen 2020 - lokatie: Ede (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

Verdiepen in verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Alumni Positieve gezondheid & Vitaliteit - lokatie:

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Kinderneurologie 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Beroepsgeheim: regelgeving, uitzonderingen en praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning, eigen regie en informele hulp - lokatie: Zeist (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

ERC/NRR European Paediatric Life Support (EPLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Doodsangst bespreken in de behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Kannerlezing: Autistic traits in psychotic disorders: prevalence, familial risk, and impact on social functioning - lokatie: Den Haag (NL)

Klinisch redeneren in het voorschrijven van antipsychotica - lokatie:

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Congres: Behandelen van angststoornissen: meer dan protocollen en richtlijnen - 18 juni 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Nursing | Brein College met Prof.dr. Erik Scherder - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Cardio-Diabetes Overleg 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie:

Proactieve zorgplanning voor zorgvragers met hartfalen”. - lokatie:

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Online Thema-avond insulinetherapie 2021: Behandeling van kwetsbare patiënten met diabetes - lokatie:

Borstvoeding, basispreventie op het CJG - lokatie:

Symposium Kindermishandeling “Praten helpt” - lokatie: Tilburg (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Hechtcursus voor Specialisten Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig Specialisten, Huisartsen, PA's en Basisartsen (hechten, basic surgical skills) - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Nursing | Hét Wondzorg Congres 2020 - lokatie: Ede (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Casuïstiekbespreking DOAC - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Minisymposia zwangerschap en geboorte II / Webinars - lokatie:

Persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen in zorginstellingen - in company training - lokatie: Zeist (NL)

POP APK voor Verzorgenden & Verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Nuenen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Verdiepen in verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Vasculaire Specialisatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Werkhoven (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Emotieregulatie en stressmanagement met cognitieve gedragstherapie bij mensen met ASS - lokatie: Utrecht (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Breda (NL)

Zindelijkheid - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

LEAN Green Belt_2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Uden (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie:

Switchen van Psychofarmaca - lokatie:

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

NIDA-training 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Seksualiteit bij mensen met autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie volwasenen en ouderen - lokatie: Zwolle (NL)

EBP basiscursus niveau volger 2021 - lokatie: Geleen (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Kannerlezing: Autistic traits in psychotic disorders: prevalence, familial risk, and impact on social functioning - lokatie: Den Haag (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Post-HBO Registeropleiding tot Professional Coach - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie met aandacht voor volwassenen, kinderen en jeugdigen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Vierdaagse cursus (Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie:

symposium Hematologie; Keynote en Casuïstiek - lokatie: Eelderwolde (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

12e Twents Hematologie Symposium - lokatie: Delden (NL)

ACT Tweedaagse Workshop - lokatie: Warnsveld (NL)

Acute Zorg Congres - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Operatieve Technieken, deel I - lokatie: Nijmegen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

LEAN Orange Belt-2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Ambulance Masterclass 2021 - lokatie: Appeltern (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek advanced - lokatie: Houten (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie:

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

EBP basiscursus niveau gebruiker 2021 - lokatie: Heerlen (NL)

BeLEEF IJsselHospices- Ervaar waarom de zintuigen zinvol zijn! - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

11e landelijk PsyQ ADHD congres - lokatie: Amersfoort (NL)

Differentiaal diagnostiek bij mensen met dissociatieve stoornissen, ernstige persoonlijkheidsstoornissen en nabootsing - lokatie: Utrecht (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie:

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Culemborg (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

PITSTOP suïcidepreventietraining - lokatie: Enschede (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie met aandacht voor volwassenen, kinderen en jeugdigen - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Borstvoeding, basispreventie op het CJG - lokatie:

Geïntegreerde analyse en aanpak van probleemgedrag in de ouderenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten - lokatie: Houten (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Breda (NL)

MBT Basistraining theorie en praktijk - Blended Learning - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Introductietraining DGT - lokatie: Soesterberg (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie:

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

EBP basiscursus niveau volger 2021 - lokatie: Geleen (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie:

Post-HBO Registeropleiding tot Professional Coach - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwijndrecht (NL)

8e Oncologie Symposium van het Noorden - lokatie: Heerenveen (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Functionele bewegingsstoornissen | Tweedaagse cursus - lokatie: Arnhem (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Teach the teacher - module Coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

EBP basiscursus niveau gebruiker 2021 - lokatie: Geleen (NL)

Pediatric Basic Life Support (PBLS) - lokatie:

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek advanced - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

A3VM advanced ambulance airway and ventilation management - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Ambulance Masterclass 2021 - lokatie: Appeltern (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Biemond Cursussen 2021 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Kannerlezing: Autistic traits in psychotic disorders: prevalence, familial risk, and impact on social functioning - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

Differentiaal diagnostiek bij mensen met dissociatieve stoornissen, ernstige persoonlijkheidsstoornissen en nabootsing - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie: De psychologie van de mens van wieg tot graf (levenslooppsychologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek, begeleiding en behandeling van suïcidaliteit bij mensen met een VB - lokatie: Utrecht (NL)

Praktische psychofarmacologie kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Seksualiteit bij mensen met autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Beroepsgeheim: regelgeving, uitzonderingen en praktijk - lokatie: Utrecht (NL)