Conversiestoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Beverwijk (NL)

T-Pensant regio Leiden/Den Haag - lokatie: Weesp (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Verpleegkundig referaat Wet BIG 2020 en GIT-PD - 28-01-2020
Verpleegkundig referaat 'Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen'
Verpleegkundige referatencyclus 2020
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
2019-2020 Huisartsen: 4 casussen 'Zijn de kinderen veilig?' VSR
2019-2020 Huisartsen: Werken met een meldcode - VSR
2020 FTO de zorggroep (waarneemgebieden horst-venray, helden-panningen, venlo-tegelen, roermond)
2020 FTO Limburg
2020 FTO ONL
2020 FTO West
2020 Intervisie SO Novicare ONL
2020-2021 Huisartsen: Werken met een meldcode - VSR
ABCDE: Physician Assistants
ABCDEsim voor verpleegkundigen 2020
Acute Prehospitale Verwijzingen
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
Afbouw van psychofarmaca
Afbouw van psychofarmaca
Altrecht Multidisciplinaire Nascholingsbijeenkomsten 2020-2021
Artritis psoriatica (PsA) - Pathosfysiologie, behandeling en ontwikkelingen
Assisteren bij ontruiming
Atriumfibrilleren en antistolling: Wanneer en wat?
Autismespectrumstoornissen en KJP
AVG´s en huisartsen ´s HeerenLoo Ermelo jaarprogramma 2020
basis training Acceptance and Commitment therapy (ACT)
Basiscursus anticonceptie en onbedoelde zwangerschap
Basisinformatie PrEP
Basismodule soa
Basisscholing Mondzorg
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Behandeling vroeg stadium melanoom
Bewust methodisch werken
Bewustwordingsbijeenkomst STEM (sterven op je eigen manier) - eLearning
Bijzonder resistente micro-organismen in het verpleeghuis (BRMO)
Bijzonder resistente micro-organismen in het verpleeghuis (BRMO)
Bipolaire Stoornissen
Bipolaire Stoornissen
BLS scholing
BROK® en WMO-GCP online herregistratie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CASPIR Online 2019
Casusbijeenkomsten "Ervaringsleren complexe ouderenzorg"
CBRN
CBRN E-learning
Cicero Regionale Refereeravond Zuid-West NL 2019
Cicerozorggroep refereren 2020
CME-Academy - Monitoring en therapietrouw bij CML
CME-Online ‘Cognitieve revalidatie na een beroerte'
CME-Online ‘Hartfalen'
CME-Online ‘Het prostaatcarcinoom'
CME-Online ‘Huidkanker: verdachte huidafwijkingen herkennen en behandelen’
CME-Online ‘Hypertensie bij de alleroudsten’
CME-Online ‘Ileus in de palliatieve fase'
CME-Online ‘Ileus in de palliatieve fase'
CME-Online ‘Interculturele palliatieve zorg’
CME-Online ‘Interculturele palliatieve zorg’
CME-Online ‘Interdisciplinaire patiëntbespreking GRZ-COPD'
CME-Online ‘Jeuk bij ouderen’
CME-Online ‘Jeuk bij ouderen’
CME-Online ‘Mannen die moeilijk plassen - mictieklachten bij oudere mannen'
CME-Online ‘Mannen die moeilijk plassen - mictieklachten bij oudere mannen’
CME-Online ‘Medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen'
CME-Online ‘Nycturie’
CME-Online ‘Omgaan met seksualiteit en intimiteit in de ouderenzorg'
CME-Online ‘Osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen – deel 1’
CME-Online ‘Osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen – deel 2’
CME-Online ‘Revalidatie na een heupfractuur’
CME-Online ‘Sarcopenie – diagnose en behandeling'
CME-Online 'Amyotrofische laterale sclerose'
CME-Online 'Autorijden en dementie'
CME-Online 'Autorijden en dementie'
CME-Online 'Bijwerkingen: denkt ú eraan?
CME-Online 'Blaaskatheters in het verpleeghuis'
CME-Online 'Cerebrale en/of spinale spasticiteit bij volwassenen: herkennen en handelen'
CME-Online 'De acute patiënt in de verpleeghuissetting'
CME-Online 'Depressie in het verpleeghuis'
CME-Online 'Diagnostiek van dementie'
CME-Online 'Diarree in de palliatieve fase'
CME-Online 'Diarree in de palliatieve fase'
CME-Online 'Eczeem bij de geriatrische patiënt'
CME-Online 'Geriatrische COPD-revalidatie'
CME-Online 'Het ecg en enkele veelvoorkomende ritmestoornissen'
CME-Online 'Het ecg en enkele veelvoorkomende ritmestoornissen'
CME-Online 'Het rode oog bij ouderen'
CME-Online 'Het syndroom van Korsakov'
CME-Online 'Huidkanker: verdachte gepigmenteerde huidafwijkingen herkennen en behandelen'
CME-Online 'Huidkanker: verdachte gepigmenteerde huidafwijkingen herkennen en behandelen'
CME-Online 'Infectiepreventie en antibioticabeleid'
CME-Online 'Interdisciplinaire patiëntbespreking spasticiteit'
CME-Online 'Kenmerkende symptomen in de palliatieve fase'
CME-Online 'Longgeluiden'
CME-Online 'Longgeluiden'
CME-Online 'Medicatie bij (neuro)psychiatrische en cognitieve stoornissen bij dementie'
CME-Online 'Medicatie bij (neuro)psychiatrische en cognitieve stoornissen bij dementie'
CME-Online 'Obstipatie bij ouderen'
CME-Online 'Omgaan met antistolling - beleid en risico’s'
CME-Online 'Overactieve blaas bij ouderen'
CME-Online 'Palliatieve sedatie'
CME-Online 'Palliatieve sedatie'
CME-Online 'Parkinson - behandeling en multidisciplinaire samenwerking'
CME-Online 'Parkinson - pathogenese, etiologie en diagnostiek'
CME-Online 'Persoonlijkheidsproblemen bij het ouder worden'
CME-Online 'Pijn bij kwetsbare ouderen'
CME-Online 'Pijn in de palliatieve fase - beleid en behandeling'
CME-Online 'Schouwen: de wet en het verpleeghuis
CME-Online 'Symptoomverlichting bij misselijkheid, braken en ascites'
CME-Online 'Symptoomverlichting bij misselijkheid, braken en ascites'
CME-Online 'Terminaal hartfalen en pulmonale problematiek in de palliatieve fase'
CME-Online 'Valangst na heupfractuur'
CME-Online 'Visusproblemen bij ouderen'
CME-Online 'Voedingssondes en sondevoeding'
CME-Online 'Wat zegt u? – Hoorzorg bij ouderen'
Coeliakie en andere gluten-gerelateerde aandoeningen
Communicatie rond donatie
Communicatie rond donatie
Communiceren over inhaleren
Coniotomie
Consensusbespreking en Multidiciplinair overleg (MDO)
Consensusbespreking en Multidiciplinair overleg (MDO)
Cultuursensitief Werken
Cultuursensitief werken op de werkvloer
Cursus COPD voor behandelaren in de GRZ
De basis van Voeding
De behandeling van complexe perianale fistels bij de ziekte van Crohn
De Forensische cliënt
De Forensische cliënt
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de ggz
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 1 2019
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 1, 2020
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 2 2019
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 2, 2020
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 3 2019
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 3, 2019
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 4, 2019
Deelname van verpleegkundig specialisten aan farmacotherapeutische overleggen (FTO).
Delictanalyse
Delictanalyse
Dermatologie refereerbijeenkomsten: Varia (via cyclus)
Destigmatiserend werken
Destigmatiserend werken
Diabetes Mellitus (Somatiek en medicatie)
Diabetes Mellitus (Somatiek en medicatie)
Digitale Leeromgeving Soa Hiv Seks 2018 - VSR
Digitale Leerweken 2018 (VSR - V&VN)
DOAC’s in de eerste lijn - huisartsen
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 1: triple negatief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 2: hormoongevoelig mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2019 deel 3: HER2-positief mammacarcinoom
Dubbele diagnose GGZ
Dubbele diagnose Verslavingszorg
eBROK voor researchverpleegkundigen
e-CME Begin goed, zorg goed
E-congres 2019: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
ECTR Basis
E-leaning Hartafwijkingen
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Aanpak van laaggeletterdheid Gezin
E-learning Analgetica 2019
E-learning Angst
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Begrijpelijk communiceren
E-learning Behandeling van osteoporose
E-learning Beyond HbA1c
E-learning Borstvoeding
E-learning crisismanagement
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning delier (Sandra)
E-learning Depressie
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning HACCP en voedselveiligheid in de Kleinschalige Woonvorm 2019
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immumtherapie
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immuuntherapie
E-learning immuno-oncologie - Module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors
E-learning immuno-oncologie - Module 3: Verpleegkundige casuïstiek
E-learning incretinetherapie
E-learning incretinetherapie
E-learning Insectenallergie
E-learning Insectenallergie (heraccr.)
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning Kunstvoeding
E-learning module EVIS EXERA III
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
e-learning module SPARK vroegsignaleringsinstrument JGZ
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning 'Optimizing symptom control & functioning after methylphenidate'
E-learning Osteoporosis – VERO subgroup analyses results
E-learning Ouder(s)ondersteuning
eLearning over de herkenning en behandeling van idiopathische pulmonale fibrose (IPF)
E-learning Programma LVB Herkennen
e-learning Richtlijn diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker
E-learning ROTA Virus
E-learning Smaakontwikkeling en eerste hapjes
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
e-learning SPARK18
Elearning Zorg voor het zieke kind en gezin in de eigen omgeving
E-learning/webcast EULAR Recommendations
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
E-learning: Gedeelde besluitvorming met kankerpatiënten
E-learning: Innovatie in de behandeling van schizofrenie
E-learning: Obstructieve longziekten, waar klein toch een grote invloed heeft
E-learning: Update on Renal cell carcinoma with prof. Camillo Porta
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
ELO Training Familiezorg
ELO Training Familiezorg Module 1 t/m 4
ELO021 Palliatieve sedatie (NVPOH) (V&VN)
elo094 Zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn
elo110 Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Escalatie en de-escalatie
Escalatie en de-escalatie
EULAR On-line Course for Health Professionals
Evidence Based Practice
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
FACT
FACT
FARE
FARE
Farmaco Therapeutisch Toetsoverleg
Farmacotherapeutisch overleg
Farmacotherapeutisch Overleg
farmacotherapeutisch overleg
Farmacotherapeutisch Overleg
Farmacotherapeutisch Overleg
Farmacotherapeutisch Overleg
Farmacotherapeutisch Overleg
Farmacotherapeutisch Overleg
Farmacotherapeutisch overleg (FTO)
Farmacotherapeutisch Overleg (FTO)
farmacotherapeutisch overleg (FTO) de Riethorst-Stromenland en Volckaert
Farmacotherapeutisch overleg 2020
Farmacotherapeutisch overleg 2020 VS
Farmacotherapeutisch overleg Aafje thuiszorg huizen zorghotels
Farmacotherapeutisch overleg Aafje thuiszorg huizen zorghotels
Farmacotherapeutisch overleg Envida 2020
Farmacotherapeutisch Overleg Heerenveen e.o.
Farmacotherapeutisch Overleg Zorgboog
Farmacovigilantie & Product training Privigen en Hizentra
FIT-Kenniscafé's ( voorheen werd dit een Klinische les genoemd)
FocusVasculair 2019-1
FocusVasculair 2019-2
FocusVasculair 2019-3
FocusVasculair 2019-4
FocusVasculair 2020-1
FocusVasculair 2020-2
FTO
FTO (VS en PA)
FTO 2020
FTO 2020
FTO 2020
FTO 2020
FTO 2020
FTO 2020/laurens artsen regio Lansingerland en RNW
FTO Bartiméus Doorn 2019
FTO binnen zorggroep charim
FTO Cordaan regio West en Noord 2020
FTO de Wever
FTO de Zorgcirkel 2020
FTO Gezondheidscentrum Abel Tasman en De Marne
FTO groep Avoord en de Marq
FTO HAGRO Meppel 2020
FTO HAP/DAP
FTO laverhof 2019
FTO laverhof 2020
FTO Stichting Humanitas Rotterdam
FTO Thebe V&V Breda 2020
FTO vakgroep artsen/verpleegkundig specialisten Archipel
FTO Van Neynsel 2020
FTO zorggroep Elde 2020
FTO Zorgsaam 2020
FTO-Azora 2020
FTO-groep Warande-Zeist 2020
Future fit in CLL De (toekomstige) rol van de verpleegkundig specialist bij CLL
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
GGZ en verslavingszorg: Kindcheck
Groepen geneesmiddelen
Handhygiëne
Handhygiëne
Hand-voetsyndroom
Hepatitis A voor Verpleegkundigen
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Hepatitis C voor Verpleegkundigen
Hepatitis E voor Verpleegkundigen
Herkennen van erfelijke aanleg bij colorectaal carcinoom
Hersenveranderingen bij psychose en het effect van antipsychotica
Herstelbenadering
Herstelbenadering
Herstelbenadering
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken
Het "heilig uur"
Het Immuunsysteem en Primaire Immuundeficiëntie (PID)
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
Hoe pakken we de chronische diabeteszorg in tijden van COVID-19 weer op?
HoNOSCA
iLactation NL editie 2019
Immuun Pro symposium 3: on-demand web-tv Oncologieverpleegkunde: casuïstiek bijwerkingenmanagement
Infectiepreventie in de zorg
Infectiepreventie: basishygiene voor de langdurige zorg
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Inleiding Risicotaxatie en -management
Inleiding Risicotaxatie en -management
Interne bijscholingen Vitras 2018-2
Interne landelijke e-learning Informatieveiligheid Arts en Zorg
intervisie
ISTH 2019 in review
Jaarcyclus klinische lessen en refereerbijeenkomsten
Jaarplanning Refereer avonden Verpleegkundig Specialisten
JAK-remming bij reumatoïde artritis
Journal club verpleegkundig specialisten
Journal Club voor verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten
Keten van orgaandonatie
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Klinishe lessen ( wordt momenteel ook wel genoemd. FIT-Kenniscafé )
Kwaliteitsoverleg GC Abel Tasman De Marne 2017
Kwetsbare Ouderen (verpleegkundig specialisten) (E-learning 2012)
Lageluchtweginfecties bij kwetsbare ouderen (LLWI)
Lageluchtweginfecties bij kwetsbare ouderen (LLWI)
Leergang Strategie & Positionering
Leiderschap voor verpleegkundigen
Leiderschap voor verpleegkundigen
Leren over Dementie
Maligniteiten bij IBD
Masterclass Psoriasis
Masterclasses GGZ-VS 2019
Maternale kinkhoestvaccinatie
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatie en suïcide
Medicatie en suïcide
Medicinaal gebruik van cannabis
Medicinaal gebruik van cannabis
Medidis - Zuurstoftherapie en veilig omgaan met zuurstof
Meet the Author: melanoom
Migraine Nurse Educator program
Mindray Beneheart D3
Module 1: implementeren online inzage
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering 1
Motiverende gespreksvoering 2
Motiverende gespreksvoering 3
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Nascholing "Science Update Longoncologie"
Nascholing "This is CAR T"
Nascholing Acute Myeloïde Leukemie 2019
Nascholing ALL - nieuwe therapieën en toxiciteit
Nascholing Dilemma's in de longkankerzorg
Nascholing Melanoom
Nascholing Myeloproliferatieve Neoplasieën
Nascholing niercelcarcinoom
Nascholing ovariumcarcinoom
Nascholing Reumatologie 2019-2020
Nascholing Spectrum
Nascholing update richtlijn NSCLC
Nascholing 'Verdieping en verbetering in de dagelijkse beroepspraktijk van de Verpleegkundige'.
Nascholing Verpleegkundig Specialisten Erasmus MC
Nascholing Verpleegkundig Specialisten Laurens 2020
Nascholing: EHA 2019 in review
Nascholing: Small Airways Disease
Netwerkoverleg Verpleegkundig Specialisten 2019
Netwerkoverleg Verpleegkundig Specialisten 2020
NHG-Webprogramma Cardiovasculair risicomanagement
NoMoreC online workshops (verlenging 2019)
Nu Niet Zwanger
Nurse Academy 2019 - 1 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy 2019 - 2 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy 2019-3 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy 2019-4 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy 2020-1 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy 2020-2 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2019 - 1 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2019 - 2 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2019 - 3 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2019 - 4 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2020 - 1 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2020 - 2 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy O&T 2019 - 2 voor verpleegkundig specialisten
Nurse Academy O&T 2019 - 3 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy O&T 2019 - 4 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy O&T 2020 - 3 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy O&T 2020-1 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy O&T 2020-2 voor Verpleegkundig Specialisten
Omgaan met adolescenten
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie
On demand Online nascholing "Optimalisatie IBD-management"
On demand Online nascholing Rekening houden met veiligheid tijdens de behandeling van IBD met geavanceerde therapie
On demand web-tv ADA Highlights 2019
On demand web-tv Schildklier de Baas
Oncologisch forum 2020
On-demand webcast Abdominaal Aneurysma: een nieuwe Europese richtlijn
On-demand webcast Carotischirurgie (heraccr. VSR)
On-demand webcast Het Neurologisch Jaaroverzicht 2019
On-demand webcast Immuun Pro 4 - Bijwerkingen immuuntherapie: casuïstiek en aanpak
On-demand webcast Immuun Pro 4 - De toekomst van immuuntherapie: wat mag u als longarts niet missen?
On-demand webcast In gesprek over psoriasis
On-demand webcast Mastering Migraine: Monoklonale antilichamen
On-demand webcast Mesenteriale ischemie: van eigen mening naar praktische richtlijn (heraccreditatie)
On-demand webcast 'Restoring functioning in schizophrenia'
On-demand web-tv CVRM bij Perifeer Arterieel Vaatlijden
On-demand web-tv Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn - heraccr. VSR
On-demand web-tv Fractuurpreventie in de huisartspraktijk
On-demand web-tv Mesenteriale ischemie: van eigen mening naar praktische richtlijn (heraccreditatie VSR)
On-demand web-tv Shuntchirurgie
On-demand web-tv Type 2 inflammatie bij ernstig astma
Online Basiscursus Dermatoscopie
Online Basiscursus Dermatoscopie
Online Course - Verpleegkundig perspectief: zorg voor kwetsbare ouderen
Online Course: het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen
Online cursus dermatoscopie voor gevorderden (huisartsenpraktijk)
Online nascholing CML
Online nascholing immuuntherapie. Module 5: Biomarkers
Online nascholing immuuntherapie. Module 6: Adjuvante therapie bij melanoom
Online nascholing immuuntherapie. Module 7: Bijzondere immuungerelateerde bijwerkingen
Online nascholing immuuntherapie. Module 9: Bijzondere populaties, Deel 1
Online nascholing immuuntherapie. Module 9: Bijzondere populaties, Deel 2
Online Training Wet zorg en dwang
Online trainingsprogramma Samen Beslissen
Online WMO/GCP training V&V-VSR-KNOV-NAPA
Opioïden voor voorschrijvers en apothekers
Oplossingsgericht werken
Opvang vitaal bedreigd kind
Ouder(s)ondersteuning
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2019-2020
PAOFarmacie: Klinische farmacologie van ADHD-medicatie
Partiele nagelextractie
Peristomale (huid)klachten: (on)vermijdelijk?
Persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
PIN 23- 8 Dementie
PIN ADEPD 2020
Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen
Portfolio assessmenttraining MANP/MANP
Preventie van Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Psychopathologie
Psychopathologie
Psychopathologie
Psyfar 2019-1
Psyfar 2019-2
Psyfar 2019-3
Psyfar 2019-4
Psyfar 2020-1
Psyfar 2020-2
Psyfar vs 2019-1
Psyfar vs 2019-2
Psyfar vs 2019-3
Psyfar vs 2020-1
PSyfar vs 2020-2
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Referaten april en juni
Referaten maart t/m juni 2019
Referaten september t/m december
Referatencyclus Opleiding Psychiatrie 2020
Refereeravond Erasmus Mc Sophia
Refereeravond Longziekten UMCG seizoen 2019/2020
Refereeravonden cardiologie 2020
Refereeravonden hartcentrum
Refereerbijeenkomsten
Refereerbijeenkomsten
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2019-2020.1
Refereerbijeenkomsten Verpleegkundig Specialisten
Refereerbijeenkomsten Verpleegkundig Specialisten
Refereerbijeenkomsten voor onderzoekers, beleidsmakers en praktijkprofessionals in de (publieke) gezondheidszorg
Refereerbijeenkomsten Yulius 2019
Refereerbijeenkomsten Yulius 2020
Regionale nascholing Kindergeneeskunde 2019
Regionale nascholing Kindergeneeskunde 2020
Regionale refereeravond Kindergeneeskunde
Rekenen in de zorg
Relatie team en cliënt
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Relationele veiligheid
Resultaten van recente klinische studies naar de behandeling van niet-kleincellig longcarcinoom stadia I-II, III en IV, en de implicaties voor de praktijk
Resultaten van recente klinische studies naar de behandeling van niet-kleincellig longcarcinoom stadia I-II, III en IV, en de implicaties voor de praktijk (Deel 2)
Richtlijnenspel
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicomanagement
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Risicotaxatie-instrumenten
Rookvrije Start
Samen Beslissen bij ouderen met mulitmorbiditeit
Scholing Kwaliteitsstandaard Donatie
scholingsdag oncologie
Scholingsprogramma 'Die Past Hier Niet'
serie klinische lessen
Serious game Infectionary
Simulatie scholing ECMO, NICU, Radboudumc
Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc
SKZ VS-onderwijsdagen
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Spotlight on GINA 2020 strategy: what’s new?
State of the Art Webinar Astma
State of the Art Webinar Diabetes 2020
Suïcide Preventie voor Behandelaren (e-learning)
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie in de KJP
Taalstimulering door leesbevordering
Taalstimulering door leesbevordering
Target@Work
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Thema-bijeenkomst 2019 (V&VN/VSR)
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Tweeluik AML - deel 1
Tweeluik AML - deel 2
U woont nu hier
Update richtlijn CLL
Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen (UWI)
Urineweginfecties bij kwetsbare ouderen (UWI)
Veilig Slapen JGZ
Verenso regiodagen
Verenso regiodagen (regio 17)
Verneveltherapie
Verpleegkundig Rekenen in de Meneer Megens Academy
Verpleegkundigspecialisten FTO Ouderengeneeskunde 2020
Verslaving, middelen en gokken
Vetten en gezondheid
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
VMS: High Risk Medicatie
Voorbehouden Handelingen: Blaaskatheter
Voorbehouden Handelingen: Neusmaagsonde en sondevoeding
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vroegsignalering
Vroegsignalering
VS GGZ in de rol van regiebehandelaar; hoe pakt u dit aan?
VS, DA, POH, TR Alles wat je moet weten over COVID-19
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Webinar Wet zorg en dwang & corona
Webinars COVID-19 in maart en april 2020
Webtraining Vrijheidsbeperkende Maatregelen en alternatieven
Web-tv Immuun Pro 3 Longkanker: naar de beste behandelstrategie voor de individuele patiënt
Web-tv Immuun Pro 3: Kankerimmuuntherapie in uw MDO - praktijkcasuïstiek uit het UMCU
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
Werken met een meldcode in de ggz
Werking van geneesmiddelen
Wet Forensische Zorg
Wet Forensische Zorg
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden april t/m juli 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden januari t/m maart 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden mei t/m juli 2019
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden Najaar 2020
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden september t/m december 2019
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Wonden in de dagelijkse praktijk: een multidisciplinaire aanpak
Woonbegeleiding en psychopathologie
Woonbegeleiding en psychopathologie
Zorg rond tracheacanules

Agressie Preventie en -Hantering (AP&H) - lokatie: Winschoten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Haarlem (NL)

Leren interpreteren - Dermatologie - lokatie:

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Van Wiechen training on the job - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Agressie Preventie en -Hantering (AP&H) - lokatie: Winschoten (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Beverwijk (NL)

Motivational Interviewing - lokatie: Fijnaart (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Casuïstiekbespreking DOAC - lokatie: Alkmaar (NL)

COVID-19 De (lucht)weg terug! Module 1 - lokatie: Haarlem (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

EAU20 Virtual Congress - lokatie:

21st International Meeting of the European Association of Urology Nurses - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Winschoten (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Winschoten (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

5e Prostaatkanker Lagerhuisdebat - lokatie: Amsterdam (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Communicatie over levenseindebeslissingen met oudere migranten en hun familie - lokatie: Blaricum (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

ECG grondbeginselen - lokatie: Alkmaar (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Comorbiditeiten bij PsA en Psoriasis - lokatie: Zoetermeer (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2020 - lokatie: wisselend (NL)

Interventies terminale fase - lokatie: Doorn (NL)

Praktische statistiek in insulinetherapie - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werksessie Richtlijnen voorjaar 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Werksessie Richtlijnen voorjaar 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Gewichtloze communicatie, therapietrouw bij diabetes type 2 - voor zowel online nascholing als fysieke nascholing - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepen in verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basistraining Beschermjassen (Kracht van Kwetsbaarheid) - lokatie: Amsterdam (NL)

Comorbiditeiten bij PsA en Psoriasis - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Deventer (NL)

CVRM Overleg 2020, the next step - lokatie: Zwolle (NL)

Diabetes type 2: insuline casuïstiek - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Comorbiditeiten bij PsA en Psoriasis - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

CVRM Overleg 2020, the next step - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Modulaire opleiding Infant Mental Health generalist (IMH-consulent DAIMH) - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basis opleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Breda (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Winterswijk (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Nijmegen (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Breda (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Winterswijk (NL)

MBT-A Theorie & Praktijk - lokatie: Nijmegen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Workshop 'Schematherapeutische Technieken' - lokatie: Hilversum (NL)

Basiscursus (geïntegreerde) Cognitieve gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie: Amersfoort (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Uden (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Live webcast Psoriasis in COVID-19 era: how do we manage psoriasis in 2021? - lokatie: Hilversum (NL)

Masterclass Onvrijwillige somatische zorg - lokatie: Zeist (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Assen (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Venlo (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Ziekenhuisbreed Medisch Onderwijs - lokatie: Helmond (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding Emotioneel Meesterschap voor professionals - lokatie: Amersfoort (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Nursing-congres | Dag van de Zorgprofessional - lokatie: Ede (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

8e VSO Voorjaars Symposium - lokatie: Veenendaal (NL)

BASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Breda (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Diabetes type 2: insuline casuïstiek - lokatie: Amsterdam (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wetenschappelijk Middagprogramma Rijnmond voorjaar 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Booster CGT 2020-2021 - lokatie: Haarlem (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie: Enschede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Cursus ‘Grip op Gezondheid’; een gespreksmethode die is gebaseerd op de Participatieve Aanpak - lokatie:

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Wassenaar (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2020 - lokatie: wisselend (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Flash Glucose Monitoring (FGM) - Continu glucosemeting zonder vingerprik - lokatie: Groningen (NL)

FUNCTIEMIX V&V - Samenhang in de functies V&V: opleidingsniveau 2-8 - lokatie: Ravenstein (NL)

Het cardiovasculaire risico van diabetes: tijd om te handelen - lokatie: Venlo (NL)

HKT-R: risicotaxatie en behandelevaluatie - lokatie: Eindhoven (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Alkmaar (NL)

mAb talk Masterclasse over monoklonale antilichamen - lokatie: Rotterdam (NL)

POP APK voor Verzorgenden & Verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Nuenen (NL)

Training PANSS 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Harderwijk (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

10e Dutch Society of Metabolic and Bariatric Surgery (DSMBS) - Congres 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

8-daagse opleiding WZD-functionaris in de ouderenzorg - lokatie: Amersfoort (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Hoofddorp (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarcongres NOG 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Amersfoort (NL)

Zorg+Welzijn | Mensen met verward gedrag - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Cursus Operationele Keten Echografie Koninklijke Luchtmacht (OKE KLu) - lokatie: Eindhoven (NL)

De Bijblijfsessie Ouderengeneeskunde 2020 - lokatie: Ede (NL)

Flash Glucose Monitoring (FGM) - Continu glucosemeting zonder vingerprik - lokatie: Groningen (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Masterclass Onvrijwillige somatische zorg - lokatie: Houten (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Deventer (NL)

Nascholing: Psoriasis zorg anno 2020 in Brabant - lokatie: Tilburg (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Psyfar vs event 2020 - lokatie: Zeist (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Referaat Hepatische Encefalopathie tijdens twee Brijder Artsenbijeenkomsten - lokatie: Den Haag (NL)

Summerschool Vaardigheidstrainingen voor huisartsen - lokatie: Leiden (NL)

Theoretisch technische hoofdcursus systeemtherapie, inclusief 12 uur wetenschap - lokatie: Utrecht (NL)

Vasculaire Specialisatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie incl Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie - lokatie: Utrecht (NL)

Het Maag Darm Lever Congres - lokatie: Ede (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Bunnik (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Afdelingsscholing NICU - Multidisciplinaire scenario training - lokatie: Zwolle (NL)

Afdelingsscholing NICU - Multidisciplinaire scenario training - lokatie: Zwolle (NL)

Assessorentraining - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Leiden (NL)

CVRM Overleg 2020, the next step - lokatie: De Bilt (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: De Bilt (NL)

Diabetes type 2: insuline casuïstiek - lokatie: Amsterdam (NL)

Didactische Cursus voor Instructeurs 2020 - lokatie: Houten (NL)

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

Refereeravond Kinder Comfort Team Utrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Verpleegkundig tuchtrecht - lokatie: Apeldoorn (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Hoezo intelligentie - lokatie: Zutphen (NL)

Kwaliteitsstandaarden - lokatie: Utrecht (NL)

Poh Lunchbijeenkomsten 2020 - lokatie: Breda (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Train de trainer Resourcegroepen - lokatie: Dordrecht (NL)

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

V&VN Pijncongres 2020 - lokatie: Ede (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Workshop ‘Advance care planning' (pro-actieve zorgplanning) bij chronisch longfalen of hartfalen - lokatie: Horn (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Mythen, Missers & Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen 2020 - lokatie: Tiel (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Traumaoverleg Euregio - lokatie: Enschede (NL)

Vaardigheden voor comfort - lokatie: Hoofddorp (NL)

voorkomen van en omgaan met onbegrepen gedrag, agressie en geweld - lokatie: Middelburg (NL)

Webinar GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - module 1 - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

3e Landelijke studiedag Ouderen en Psychiatrie - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Maastricht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Enschede (NL)

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning, eigen regie en informele hulp - lokatie: Zeist (NL)

Congres - Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Alkmaar (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Conversation in Motion: Module 3 Efficiënt te werk gaan - lokatie: Venlo (NL)

Gewichtloze communicatie, therapietrouw bij diabetes type 2 - lokatie: Harderwijk (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zwolle (NL)

Journal club - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Klinisch redeneren in het voorschrijven van antipsychotica - lokatie: Rotterdam (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Leiden (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Post-hbo opleiding seksuologie - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo Palliatieve zorg module Theoretisch kader Palliatieve zorg PZ15 VS - lokatie:

Suicidepreventie: van goedbedoelend naar professioneel - lokatie: Utrecht (NL)

Train de trainer M@ZL - lokatie: Zwolle (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Verdiepen in verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Verdieping van de nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wvggz - lokatie: Amsterdam (NL)

Zorg voor de Bekkenbodem 2020 - multidisciplinaire casuïstiekbespreking - lokatie: Amsterdam (NL)

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Vlaardingen (NL)

Zwangerschap en Mental Health - lokatie: Ede (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie incl Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus Professioneel omgaan met cliënten/patiënten met niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Dementie de Praktijk - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Expertisedag voor de jeugdverpleegkundige 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Kanker & Leven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Uden (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Vasculaire Geneeskunde - lokatie: Zeist (NL)

Thuis in de oncologie - lokatie: Goes (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Zaltbommel (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 2020 - lokatie: Houten (NL)

Basis Chirurgische Vaardigheden voor AIOS en physician assistants - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

CVRM Overleg 2020, the next step - lokatie: Wassenaar (NL)

CVRM Overleg 2020, the next step - lokatie: Nijmegen (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

Over Seks Gesproken – Seksuele bijwerkingen van psychofarmaca - lokatie: Rotterdam (NL)

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Referaat Hepatische Encefalopathie tijdens twee Brijder Artsenbijeenkomsten - lokatie: Alkmaar (NL)

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Update farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 - lokatie: Ridderkerk (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Basis Chirurgische Vaardigheden voor AIOS en physician assistants - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Amsterdam (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Borstkankerbehandeling Borstcentrum Zuid-Holland Zuid - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

EBP basiscursus niveau volger 2020 - lokatie: Geleen (NL)

Effectieve consultvoering - lokatie: Utrecht (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Het Jaarcongres Palliatieve Zorg - lokatie: Ede (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Doetinchem (NL)

Neuro-intro: Toegepaste neuroanatomie en neurofysiologie (NAFY) - lokatie: Haarlem (NL)

Opgelet! Zeer hoog cardiovasculair risico - lokatie: Amsterdam (NL)

Praktische juridische kennis in de langdurende zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Verdieping van de nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Visus en VOV - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Assessorentraining - lokatie:

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Blended Basiscursus cognitieve gedragstherapie met volwassenen en kinderen & jeugdigen BGKJ - lokatie: Amsterdam (NL)

Cicero Regionale Refereeravond Zuid-West NL 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR cursus voor de Verpleegkundig Specialist - lokatie: Sneek (NL)

EMDR cursus voor de Verpleegkundig Specialist - lokatie: Sneek (NL)

Herstellen na een stoma operatie; het begeleiden en coachen naar de juiste fysieke activiteiten voor de stomapatient - lokatie: Haarlem (NL)

LEAN Green Belt_2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Wet zorg en dwang - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

PITSTOP suïcidepreventietraining - lokatie: Enschede (NL)

Seksualiteit bij mensen met autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Motiverende Gespreksvoering JEUGD - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - ACT - lokatie: Arnhem (NL)

Vascular Round Noord-Nederland - lokatie: Eelderwolde (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wetenschapssymposium 2020 - Medicine Based Evidence - lokatie: Leeuwarden (NL)

2020 Scholing geven met effect - lokatie: Culemborg (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Bijwerkingen van antipsychotica – herkennen en behandelen - lokatie: Zaltbommel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Eibergen (NL)

Dimence Bipolair refereermiddag 'bipolaire stoornissen en trauma' - lokatie: Deventer (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Breukelen (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Winterswijk (NL)

MBT-F - lokatie: Breda (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Groningen (NL)

PCNHN opleiden in ontwikkeling, ontwikkeling in opleiden - lokatie: Schagen (NL)

Poh Lunchbijeenkomsten 2020 - lokatie: Gilze (NL)

Symposium BRCAdemy Rotterdam - lokatie: Dordrecht (NL)

Symposium VAR 2020; Gepaste zorg, wat is jouw rol? - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zorg voor de Bekkenbodem 2020 - multidisciplinaire casuïstiekbespreking - lokatie: Nootdorp (NL)

Zorggroep DOH | Leerbijeenkomst Ouderenzorg - lokatie: Eindhoven (NL)

5e ARC Amstel Voorjaarssymposium - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

NMD Academie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Breda (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Groningen (NL)

ABCDE training - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Doetinchem (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

NVPO Congres 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Opgelet! Zeer hoog cardiovasculair risico - lokatie: Zwolle (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Ambulance Masterclass 2020 (verpleegkundigen) - lokatie: Appeltern (NL)

Antidepressiva – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2020 - lokatie: Poortugaal (NL)

Comorbiditeiten bij PsA en Psoriasis - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Dutch Liver Week 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

ICC op 4e dinsdag in september "Klinische uitdagingen binnen IBD" - lokatie:

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Opgelet! Zeer hoog cardiovasculair risico - lokatie: Eelderwolde (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Thema Avond Langerhans Diabetes en de organen - lokatie: Arnemuiden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Ziekenhuisbreed Medisch Onderwijs - lokatie: Helmond (NL)

Zorg voor de Bekkenbodem 2020 - multidisciplinaire casuïstiekbespreking - lokatie: Nijmegen (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Beknopte eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing LVAK V&VN 29 januari 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Ouder-kind interacties - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Grijs en van de wijs - lokatie: Amersfoort (NL)

Herstellen na een stoma operatie; het begeleiden en coachen naar de juiste fysieke activiteiten voor de stomapatient - lokatie: Woerden (NL)

Kwaliteitsstandaarden - lokatie: Utrecht (NL)

Landelijke studiedag Tijdelijke Opname Thuiswonende Ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing Shared Decision Making. - lokatie: Eindhoven (NL)

Nursing Congres | Niet aangeboren hersenletsel - lokatie: Ede (NL)

Scholing cognitieve gedragstherapie bij depressie - lokatie: Wolfheze (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Afdelingsscholing NICU - Multidisciplinaire scenario training - lokatie: Zwolle (NL)

Afdelingsscholing NICU - Multidisciplinaire scenario training - lokatie: Zwolle (NL)

Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen bij jongeren en gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Dag van de Inhoud Den Bosch - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Dermatologendagen 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Instructeur BLS 2020 - lokatie: Houten (NL)

Introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass Negen maanden Wet verplichte GGZ - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Meet & Match - lokatie: Ede (NL)

Post-hbo Palliatieve zorg Symptoommanagement PZ15 VS - lokatie:

Samen handen ineen voor uw oudere NVAF-patiënt - lokatie: Blaricum (NL)

Symposium Positieve gezondheid, de andere benadering van zorg - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolgcursus EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Wat doe jij aan duurzame inzetbaarheid en werkplezier? V&VN symposium voor IC-hoofden en IC verpleegkundigen - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zorg voor de Bekkenbodem 2020 - multidisciplinaire casuïstiekbespreking - lokatie: Eindhoven (NL)

Acute Zorg Congres - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Operatieve Technieken, deel I - lokatie: Nijmegen (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Gezins(systeem)behandeling bij autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Instructeur PBLS 2020 - lokatie: Houten (NL)

Nationale Hartfalendag 2020 - lokatie: Zeist (NL)

Nursing | Masterclass 'Klinisch Redeneren' - lokatie: Doorn (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Systeemtheoretische en therapeutische werken voor verpleegkundig specialisten in de GGZ - lokatie: Zuidlaren (NL)

Transitie in de kinder- en jeugdpsychiatrie anno 2020. Een vooruitziende terugblik - lokatie: Leiden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zesdaagse cursus Introductie in de Presentie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Amersfoort (NL)

BordjeVol en andere tools voor mantelzorgondersteuning, eigen regie en informele hulp - lokatie: Heiloo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Diabetes type 2: insuline casuïstiek - lokatie: Amsterdam (NL)

ECMO simulatie scholing / NICU / Radboudumc - lokatie: Nijmegen (NL)

Farmacotherapie bij Schildklieraandoeningen, andere co-morbiditeiten en bariatrische chirurgie Update - lokatie: Zwolle (NL)

Herstelondersteunende Zorg - lokatie: Winterswijk (NL)

Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem? - lokatie: Hilversum (NL)

Nascholing Shared Decision Making. - lokatie: Utrecht (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

voorkomen van en omgaan met onbegrepen gedrag, agressie en geweld - lokatie: Middelburg (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

5e landelijke studiedag Drugs - lokatie: Utrecht (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Behandelprogramma Pas op de Grens - lokatie: Utrecht (NL)

Brandwondenonderwijs - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek - lokatie: Sassenheim (NL)

Masterclass Palliatieve Zorg - lokatie: Veenendaal (NL)

Nursing-congres | Verpleegkundig Leiderschap - lokatie: Ede (NL)

Opgelet! Zeer hoog cardiovasculair risico - lokatie: Arnhem (NL)

Over Seks Gesproken – Seksuele bijwerkingen van psychofarmaca - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Praktijkmanagement in de Huisartsenzorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Berg en Dal (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teachers 26 maart en 21 april 2020 - lokatie: Ede (NL)

UKON symposium 2020 'Welbevinden voor clienten en professionals' - lokatie: Nijmegen (NL)

Valuebased Healthcare workshop - lokatie: Enschede (NL)

Vervolgopleiding Wondverpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zorg voor de Bekkenbodem 2020 - multidisciplinaire casuïstiekbespreking - lokatie: Meppel (NL)

Basistraining EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Cardiorenaal symposium - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Cursusdag PTSS/ Trauma - lokatie: Groningen (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: De Bilt (NL)

Scholing Bloedproducten - lokatie: Nijmegen (NL)

Stalking Risk Profile: risicotaxatie en management bij stalkers - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Ede (NL)

Vrijheid en veiligheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

10e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: Apeldoorn (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

AMLS Provider Course - lokatie: Harderwijk (NL)

Bewust beoordelen - lokatie: Harderwijk (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Congres (Psycho)Trauma 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

De vaginale baring en de bekkenbodem - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek en Behandeling van Dwang, Preoccupaties en Rituelen bij Autisme - lokatie: Utrecht (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2020 - lokatie: wisselend (NL)

Euthanasie belicht - Actualiteiten en besluitvorming voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

LEAN Orange Belt-2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2020 - lokatie: Breda (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Amstelveen (NL)

Training Agressie en geweld - lokatie:

Traumatische rouw - lokatie: Diemen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Forensisch Psychiatrisch Symposium: Het Naspel - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Amsterdam (NL)

Bot aan Bod, diagnostiek van metabole botziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus fractuurpreventie en osteoporose - lokatie: Vianen (NL)

Klachten en tuchtrecht in de zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Maatwerk Cursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties voor de afdeling Revalidatie UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen in zorginstellingen 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Seniorencoach - lokatie: Woerden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

8e Post-ECTRIMS regionale nascholing - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Beknopt Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP) - lokatie: Diemen (NL)

Bewustwordingsbijeenkomst STEM (sterven op je eigen manier) - kort - lokatie: Blijham (NL)

Blended Basiscursus cognitieve gedragstherapie met volwassenen en kinderen & jeugdigen BGKJ - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Boxtel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Farmacotherapie bij Schildklieraandoeningen, andere co-morbiditeiten en bariatrische chirurgie Update - lokatie: Veenendaal (NL)

Geriatrische Acute Patiënt - lokatie: Uden (NL)

Neurorevalidatie deel 2: Neuro-interventie - lokatie: Haarlem (NL)

Opgelet! Zeer hoog cardiovasculair risico - lokatie: De Bilt (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc - lokatie: Nijmegen (NL)

T-Pensant Rotterdam Kinder MDL - lokatie: Rotterdam (NL)

Verpleging in en rondom de EBK op de klinische afdeling medisch psychisch centrum - lokatie: Enschede (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

8e Post-ECTRIMS regionale nascholing - lokatie: Eindhoven (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZiROP - lokatie: Alkmaar (NL)

CGT-i Training Slaap- en cognitieve gedragstherapie voor insomnie - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

De SLE patient in de reumatologische praktijk + De Artrose Patient in de reumatologische praktijk - lokatie: De Bilt (NL)

Diabetes type 2: insuline casuïstiek - lokatie: Amsterdam (NL)

Een Interactieve IBD bijeenkomst met dr. Hoentjen en dr. Lowenberg - lokatie: Alkmaar (NL)

Een Interactieve IBD bijeenkomst met dr. Hoentjen en dr. Lowenberg - lokatie: Utrecht (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Masterclass Pijn bij Kanker - lokatie: Veenendaal (NL)

Praktijkgericht onderzoek: een opfrisser voor VS/PA - lokatie: Maastricht (NL)

Trauma bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Trauma en psychose - lokatie: Enschede (NL)

Verdieping van de nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Verward gedrag in de wijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

8e Post-ECTRIMS regionale nascholing - lokatie: Zwolle (NL)

BeLEEF IJsselHospices- Ervaar waarom de zintuigen zinvol zijn! - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Blended Basiscursus cognitieve gedragstherapie met volwassenen en kinderen & jeugdigen BGKJ - lokatie: Amsterdam (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

Jaarlijks Congres - Seksueel geweld - lokatie: Utrecht (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

NIDA-training 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

voorkomen van en omgaan met onbegrepen gedrag, agressie en geweld - lokatie: Middelburg (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

5e Rembrandt cursus acute en chronische trombo-embolische ziekte 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

8e Post-ECTRIMS regionale nascholing - lokatie: Dordrecht (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Afdelingsscholing NICU - Multidisciplinaire scenario training - lokatie: Zwolle (NL)

Afdelingsscholing NICU - Multidisciplinaire scenario training - lokatie: Zwolle (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

CGT-I training - lokatie: Heeze (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

EBP basiscursus niveau gebruiker 2020 - lokatie: Geleen (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

Jaarlijkse CRM nascholing in SEH casuïstiek. - lokatie: Almere (NL)

Jaarlijkse CRM nascholing in SEH casuïstiek. - lokatie: Almere (NL)

Masterclass Psychosociale Zorg - lokatie:

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Over Seks Gesproken – Seksuele bijwerkingen van psychofarmaca - lokatie: Nijmegen (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training MDS en KIIC volgens NICE/NVIC/NVICV - lokatie: Nieuwegein (NL)

Verdiepen in verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

11e landelijk PsyQ ADHD congres - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Kinderdermatologie - lokatie: Arnhem (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen in zorginstellingen - in company training - lokatie: Zeist (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR - lokatie: Eindhoven (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Pre-course Nefrologiedagen - lokatie: Veldhoven (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Training Starten met de Valanalyse - lokatie: Ede (NL)

voorkomen van en omgaan met onbegrepen gedrag, agressie en geweld - lokatie: Rockanje (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wetenschappelijk Middagprogramma Rijnmond voorjaar 2020 - lokatie: Poortugaal (NL)

Wondzorg en Compressie therapie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Going strong and getting stronger (self help for sexual dysfunction) - lokatie: Heerlen (NL)

Kwaliteitsstandaarden - lokatie: Utrecht (NL)

Over Seks Gesproken – Seksuele bijwerkingen van psychofarmaca - lokatie: Zaltbommel (NL)

Palliatieve zorg basis voor arts ass, PA, NP, VS - lokatie: Zwolle (NL)

Praktijkgericht onderzoek: een opfrisser voor VS/PA - lokatie: Maastricht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wetenschappelijk referaat: “Interventies bij therapieresistente positieve, negatieve symptomen en cognitieve symptomen bij schizofrenie" - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

1000Dagen Coach® - lokatie: Baarn (NL)

Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc - lokatie: Nijmegen (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Cuijk (NL)

Symposium persoonsgerichte zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

Train de trainer M@ZL - lokatie: Zwolle (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Virtueel: 11e Borstkanker Behandeling Beter symposium - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie:

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Klinisch redeneren in het voorschrijven van antipsychotica - lokatie: Akersloot (NL)

Nationale Diabetes Dag 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Nursing | Hét Wondzorg Congres 2020 - lokatie: Ede (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

1000Dagen Coach® - lokatie: Baarn (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Den Haag (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek - lokatie: Hengelo (NL)

Onderwijssymposium Toxicologie - lokatie: Leeuwarden (NL)

Poh Lunchbijeenkomsten 2020 - lokatie: Breda (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Referaat oktober: Geweld in afhankelijkheidsrelaties - lokatie: Groningen (NL)

Twents symposium oncologische pijn - lokatie: Hengelo (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Symposium De Groene OK - lokatie: Leeuwarden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

6e Midden-Brabants Casuistiek Symposium Hematologie - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zwachtelen doe je zo - lokatie: Hoevelaken (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

BK Bijscholing 'Professionals in de kinderoncologie' - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes type 2: insuline casuïstiek - lokatie: Amsterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Prostaatkanker Overleg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Update farmacotherapie bij Diabetes Mellitus type 2 - lokatie: Roosendaal (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2020 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Ervaringsprofessional in de zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Behavioral Parent Training Groningen, face to face variant (BPTG I) - lokatie: Assen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Botcomplicaties - lokatie: Veenendaal (NL)

Oud met een Verstandelijke Beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Hechting bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Ziekenhuisbreed Medisch Onderwijs - lokatie: Helmond (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Afdelingsscholing NICU - Multidisciplinaire scenario training - lokatie: Zwolle (NL)

Afdelingsscholing NICU - Multidisciplinaire scenario training - lokatie: Zwolle (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Bijscholing Motiverende Gespreksvoering (MI3) - lokatie: Alkmaar (NL)

Cardiorenaal symposium - lokatie: Vught (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

Conversation in Motion: Module 4 Therapietrouw - lokatie: Venlo (NL)

Diabetische voet: Preventie en Organisatie - lokatie: Maastricht (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis - lokatie: Utrecht (NL)

Landelijk Online Congres Persoonlijkheidsstoornissen 29 oktober 2020 - lokatie: Onbekend (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2020 - lokatie: Assen (NL)

Neurologie en psychiatrie bij de oudere mens 2020 - lokatie: Ede (NL)

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Zaltbommel (NL)

Poh Lunchbijeenkomsten 2020 - lokatie: Gilze (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie:

Teach the Teachers 26 maart en 21 april 2020 - lokatie: Ede (NL)

Verpleegkundig tuchtrecht - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Startmodule aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG): het public health perspectief - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Training CAPS 5 (6-urig) - lokatie: Diemen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Opleiding Stervensbegeleider - lokatie: Hilversum (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2020 - lokatie: wisselend (NL)

Antipsychotica – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Nootdorp (NL)

Autisme en hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Leiden (NL)

Bewustwordingsbijeenkomst STEM (sterven op je eigen manier) - kort - lokatie: Blijham (NL)

Bijscholing Motiverende Gespreksvoering (MI3) - lokatie: Hoofddorp (NL)

Conversiestoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

In 4 stappen naar optimale ondersteuning Wmo - lokatie:

Kwaliteitsavond Knooppunt Ketenzorg Ouderenzorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Poortugaal (NL)

Begeleiding van autisme bij (jong)volwassenen - lokatie: Amersfoort (NL)

Congres Zorgmijders - lokatie: Ede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Jaarlijkse CRM nascholing in SEH casuïstiek. - lokatie: Almere (NL)

Jaarlijkse CRM nascholing in SEH casuïstiek. - lokatie: Almere (NL)

Masterclass de VS in de rol van patientcoach - lokatie: Veenendaal (NL)

PICC lijn - verwijderen - lokatie: 9728NT (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wetenschappelijk referaat: “Hoe schadelijk is uw manie voor u en uw naasten?’; Gedeelde besluitvorming over antidepressiva bij bipolaire depressie" - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Blended Basiscursus cognitieve gedragstherapie met volwassenen en kinderen & jeugdigen BGKJ - lokatie: Amsterdam (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Hoarding - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Utrecht (NL)

Kanker bij ouderen - lokatie: Delft (NL)

Maatwerk Cursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties voor de afdeling Revalidatie UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Maatwerk Cursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties voor de afdeling Revalidatie UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

11e Nederlands Trombose Congres - lokatie: Zeist (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

CGT-I training - lokatie: Heeze (NL)

Dermatologie voor Professionals in de Wondzorg - lokatie: Nieuwegein (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch redeneren in het voorschrijven van antipsychotica - lokatie: Apeldoorn (NL)

Kwaliteitsstandaarden - lokatie: Utrecht (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Misofonie - lokatie: Deventer (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Hengelo (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wet forensische zorg - lokatie: Zeist (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

GCP-WMO Basis training - lokatie: Nijmegen (NL)

Geriatrische traumatologie en de oncologie patiënt. - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Seniorencoach - lokatie: Eindhoven (NL)

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

ICUZON Refereeravonden, Reanimatie, Donatiebeleid, Weaning, de nieuwste inzichten - lokatie: Thorn (NL)

Nierdonatie bij Leven - lokatie: Utrecht (NL)

Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc - lokatie: Nijmegen (NL)

voorkomen van en omgaan met onbegrepen gedrag, agressie en geweld - lokatie: Middelburg (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

EBP basiscursus niveau volger 2020 - lokatie: Heerlen (NL)

Effectieve consultvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Geweld achter de voordeur - lokatie: Amersfoort (NL)

Pediatric Basic Life Support Provider course (PBLS-P) - lokatie: Maastricht (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Oogheelkunde voor de huisarts - lokatie: Leiden (NL)

Training Oogheelkunde voor de huisarts - lokatie: Leiden (NL)

Training PICS/TTI - lokatie: Hengelo (NL)

Training Suicidepreventie Jeugd (TSP Jeugd) - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Geïntegreerde analyse en aanpak van probleemgedrag in de ouderenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Hart Leiderschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Kwaliteitsavond Knooppunt Ketenzorg Ouderenzorg - lokatie: Leiderdorp (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

voorkomen van en omgaan met onbegrepen gedrag, agressie en geweld - lokatie: Middelburg (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADHD en Relaties - lokatie: Eemnes (NL)

Advance Care Planning in de kindergeneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Complexe situatietraining (CST) - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - lokatie: Veldhoven (NL)

Lezen en interpreteren van een wetenschappelijke studie of artikel - lokatie: Akersloot (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Symposium Melanoom 'Van theorie naar praktijk in 2020' - lokatie: Zwolle (NL)

Verdiepen in verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 2020 - lokatie: Houten (NL)

GCP-WMO hertraining - lokatie: Nijmegen (NL)

Klinisch redeneren in het voorschrijven van antipsychotica - lokatie: Amsterdam (NL)

Training voor voorschrijvers van Clozapine - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Afdelingsscholing NICU - Multidisciplinaire scenario training - lokatie: Zwolle (NL)

Antidepressiva – Farmacologie & Kliniek - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Doetinchem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Schematherapie bij adolescenten voor gevorderden - lokatie: Zaandam (NL)

Valuebased Healthcare workshop - lokatie: Enschede (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Vervolgopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Bijeenkomst werkgroep Long regio Amsterdam - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Emotieregulatie en stressmanagement met cognitieve gedragstherapie bij mensen met ASS - lokatie: Utrecht (NL)

Hechting - lokatie: Rotterdam (NL)

Jaarssymposium Depressie - lokatie: Amersfoort (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Doetinchem (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Visus en VOV - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wetenschappelijk referaat: '“Wat is de uiterste houdbaarheidsdatum van een diagnose in de psychiatrie?” - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Ziekenhuisbreed Medisch Onderwijs - lokatie: Helmond (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Neonatologie aan de Maas 2020 - lokatie: Oosterbeek (NL)

PITSTOP suïcidepreventietraining - lokatie: Enschede (NL)

Polyfarmacie voor Verpleegkundig specialisten - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium 'Stomazorg de praktische kant' - lokatie: Gouda (NL)

Training Suïcidepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolgmodule ASG, soa-bestrijding voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Oss (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

MGV als behandeltechniek - lokatie: Amsterdam (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Oostzaan (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc - lokatie: Nijmegen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

13e Nationale Voedingscongres - lokatie: Lunteren (NL)

8e Groningen Live Endoscopie - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium Kindercomfortteam 22-04-2020 'Het perspectief van het kind' - lokatie: Groningen (NL)

Tour d'horizon 2020 - lokatie: Noordwijk (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Amsterdam (NL)

Instructeur BLS 2020 - lokatie: Houten (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

voorkomen van en omgaan met onbegrepen gedrag, agressie en geweld - lokatie: Middelburg (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

13th Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Epidemiology, Prevention and Treatment - lokatie: Amsterdam (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Bijscholing Motiverende Gespreksvoering (MI3) - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus CGT bij middelengebruik en gokken - lokatie: Haarlem (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Instructeur PBLS 2020 - lokatie: Houten (NL)

Journal club - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Pediatric Basic Life Support Refresher - lokatie: Maastricht (NL)

Praktijkgericht onderzoek: een opfrisser voor VS/PA - lokatie: Maastricht (NL)

VSUS (Verpleegkundig Specialisten Ultra Sound) - lokatie: Uden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - lokatie: Veldhoven (NL)

Kwaliteitsstandaarden - lokatie: Utrecht (NL)

Nursing College: anatomie, pathologie, fysiologie - lokatie: Nijmegen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

8e Oncologie Symposium van het Noorden - lokatie: Heerenveen (NL)

Afdelingsscholing NICU - Multidisciplinaire scenario training - lokatie: Zwolle (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Klinisch redeneren in het voorschrijven van antipsychotica - lokatie: Amsterdam (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Nascholing Antistollingsprotocol UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Nursing College: anatomie, pathologie, fysiologie - lokatie: Nijmegen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2020 - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Bewustwordingsbijeenkomst STEM (sterven op je eigen manier) - kort - lokatie: Blijham (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Over Seks Gesproken – Seksuele bijwerkingen van psychofarmaca - lokatie: Amsterdam (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

10e Lagerhuisdebat Leverziekten - lokatie: Utrecht (NL)

Ambulance Masterclass 2020 (verpleegkundigen) - lokatie: Appeltern (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

EBP basiscursus niveau gebruiker 2020 - lokatie: Heerlen (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2020 - lokatie: wisselend (NL)

Management of pregnancy in rheumatic and systemic autoimmune diseases - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Reanimatie-instructie (BLS) - lokatie:

Training in de HCR-20: V3 - lokatie: Utrecht (NL)

Verpleegkundig tuchtrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Geriatrische Acute Patiënt - lokatie: Uden (NL)

Nursing-congres | Verpleegkundig Leiderschap - lokatie:

Simulatietraining Afd. Neonatologie Radboudumc - lokatie: Nijmegen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Bijwerkingen van antidepressiva - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Eibergen (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: nieuwe aandachtsgebieden - lokatie: Apeldoorn (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Blended Basiscursus cognitieve gedragstherapie met volwassenen en kinderen & jeugdigen BGKJ - lokatie: Goes (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

10e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

ECMO simulatie scholing / NICU / Radboudumc - lokatie: Nijmegen (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Ziekenhuisbreed Medisch Onderwijs - lokatie: Helmond (NL)

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Advanced Life Support (ALS-scenariotraining) - lokatie: Gorinchem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

Interne scholing diabeteszorg 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Hart Leiderschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Peer Support - lokatie: Utrecht (NL)

Traumaoverleg Euregio - lokatie: Enschede (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Advanced Life Support (ALS) - lokatie: Uden (NL)

Afdelingsscholing NICU - Multidisciplinaire scenario training - lokatie: Zwolle (NL)

Bij- en nascholing cursus EHBS Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit Herhaling - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Doodsangst bespreken in de behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

MBT Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Multidisciplinaire teamtraining CRM - lokatie: Almelo (NL)

Nursing | Masterclass 'Klinisch Redeneren' - lokatie: Doorn (NL)

Nursing | Topsprekers over kwetsbare ouderen 2020 - lokatie: Ede (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Training Hechtingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Verdiepen in verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Afdelingsscholing NICU - Multidisciplinaire scenario training - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2020 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Maatwerk Cursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties voor de afdeling Revalidatie UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Maatwerk Cursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties voor de afdeling Revalidatie UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zorggroep DOH | Leerbijeenkomst Ouderenzorg - lokatie: Eindhoven (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Vascular Round Noord-Nederland - lokatie: Eelderwolde (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Biemond Cursussen 2020 - lokatie: Veldhoven (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Terugkomdag voor van Wiechen instructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Training Agressie en geweld - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2020 - lokatie: Putten (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Landelijke studiedag Verpleegkundig Leiderschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2020 - lokatie: Houten (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Amsterdam (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgopleiding Wondverpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Mamma Opleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

"Doe eens normaal?!" - lokatie: Amersfoort (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

EMDR cursus voor de Verpleegkundig Specialist - lokatie: Sneek (NL)

ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling - lokatie: Leusden (NL)

SWAB Basismodule Antibiotica - lokatie: Utrecht (NL)

"Doe eens normaal?!" - lokatie: Amsterdam (NL)

Blended Basiscursus cognitieve gedragstherapie met volwassenen en kinderen & jeugdigen BGKJ - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Pijn bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling - lokatie: Breukelen (NL)

Training consultatievaardigheden 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Amersfoort (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Vasculaire Specialisatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

Masterclass Mammacarcinoom - lokatie: Veenendaal (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Journal club - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Masterclass Long-oncologie - lokatie: Veenendaal (NL)

Congres Ouderenpsychiatrie - lokatie: Amsterdam (NL)

ASCO SEP voor oncologen - lokatie:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Autismespectrumstoornissen bij vrouwen - lokatie: Arnhem (NL)

Ziekenhuisbreed Medisch Onderwijs - lokatie: Helmond (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Urotherapeutische bijscholing UMCU/WKZ - lokatie: Utrecht (NL)

24th European Vascular Course - lokatie: Maastricht (NL)

10e WIN-O Symposium Niercelcarcinoom WIN-O - lokatie: Ede (NL)

Diagnostiek, begeleiding en behandeling van suïcidaliteit bij mensen met een VB - lokatie: Utrecht (NL)

Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie - lokatie: Utrecht (NL)

20e Nationaal Autisme Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Emotieregulatie en stressmanagement met cognitieve gedragstherapie bij mensen met ASS - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium 'Verbinden van complexe wondzorg' - lokatie: Deventer (NL)

VS Symposium MPN - lokatie: Horst (NL)

5e Rijnmondse Multidisciplinaire Symposium - lokatie: Rotterdam (NL)

Journal club - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Rotterdam Intensive Care Symposium - lokatie: Ridderkerk (NL)

Het Palliatief Advies Team (PAT) organiseert op dinsdag 14 april 2020 van 16.30 -21.00 uur een symposium over palliatieve zorg met als thema: End of life care. - lokatie:

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Vaatdagen 2020 - lokatie: Noordwijkerhout (NL)

1st LUMC-Symposium on Qualitative Research - lokatie: Leiden (NL)

Yucelmethode - lokatie: Utrecht (NL)

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Co-BEPP, kort en krachtig - lokatie: Rotterdam (NL)

Prevention of gynaecological cancer - lokatie: Maastricht (NL)

Congres "Als je begrijpt wat ik bedoel"- de juiste zorg op de juiste plaats - lokatie: Oegstgeest (NL)

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass VS in de lead! - lokatie: Veenendaal (NL)

Kinderneurologie 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Congres: Behandelen van angststoornissen: meer dan protocollen en richtlijnen - 18 juni 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Vasculaire Specialisatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Blended Basiscursus cognitieve gedragstherapie met volwassenen en kinderen & jeugdigen BGKJ - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

symposium Hematologie; Keynote en Casuïstiek - lokatie: Eelderwolde (NL)

12e Twents Hematologie Symposium - lokatie: Delden (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)