Antistolling bij verschillende disciplines - lokatie: Haarlem (NL)

Consulentenscholing Palliatieve zorg voorjaar 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Den Helder (NL)

Diabetes en ramadan - lokatie: Leiderdorp (NL)

Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) - lokatie: Eindhoven (NL)

FTO 2019 Novicare Midden - lokatie: Utrecht (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Winschoten (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Helmond (NL)

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag - lokatie:

Preventie, Agressie en Communicatie Basistraining - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Statistiek rondom insuline clampstudies - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Training GIZ - lokatie: Gouda (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogezand (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Verpleegkundige referatencyclus 2019
(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
2018-2019 Huisartsen: 4 casussen 'Zijn de kinderen veilig?' VSR
2018-2019 Huisartsen: Werken met een meldcode - VSR
2018-2019: GGZ: Werken met een meldcode - Kwaliteitsregister V&V en VSR
2019 FTO de zorggroep (waarneemgebied horst-venray, helden-panningen, venlo-tegelen)
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
AACR 2018 in review
ABCDEsim voor verpleegkundigen
ADHD en ASS
ADHD en Middelengebruik
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
Afbouw van psychofarmaca
Altrecht Multidisciplinaire Nascholingsbijeenkomsten 2019-2020
An international nurse perspective on liver disease and hepatic encephalopathy (HE)
Antibioticaresistentie in de verpleeghuiszorg
Assisteren bij ontruiming
Astma en COPD: Herrie in The Silent Zone 2019
Atriumfibrilleren en antistolling: Wanneer en wat?
Autismespectrumstoornissen in de kinder- en jeugdpsychiatrie
AVG´s en huisartsen ´s HeerenLoo Ermelo jaarprogramma 2019
basis training Acceptance and Commitment therapy (ACT)
Basiscursus E-Health
Basisinformatie PrEP
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Bewustwordingsbijeenkomst STEM (sterven op je eigen manier) - eLearning
Biosimilars op maat voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Bipolaire Stoornissen
Bloedproducten voorschrijven voor VS en PA
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
CASPIR Online 2018
Casusbijeenkomsten "Ervaringsleren complexe ouderenzorg"
CBRN
Cicero Regionale Refereeravond Zuid-West NL 2018
Cicero Regionale Refereeravond Zuid-West NL 2019
CME-Academy – Antistolling in de praktijk
CME-Academy - Het toedienen van immunotherapie bij kanker
CME-Academy - Immunotherapie bij niet-kleincellig longcarcinoom
CME-Online ‘Advance care planning’
CME-Online ‘Cognitieve revalidatie na een beroerte'
CME-Online ‘Hartfalen'
CME-Online ‘Huidkanker: verdachte huidafwijkingen herkennen en behandelen’
CME-Online ‘Interculturele palliatieve zorg’
CME-Online ‘Jeuk bij ouderen’
CME-Online ‘Mannen die moeilijk plassen - mictieklachten bij oudere mannen’
CME-Online ‘Mannen die moeilijk plassen - mictieklachten bij oudere mannen’
CME-Online ‘Nycturie’
CME-Online ‘Omgaan met seksualiteit en intimiteit in de ouderenzorg'
CME-Online ‘Osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen – deel 1’
CME-Online ‘Osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen – deel 2’
CME-Online ‘Overspannenheid en burn-out, of gewoon stress?’
CME-Online ‘Palliatieve zorg bij dementie’
CME-Online ‘Revalidatie na een heupfractuur’
CME-Online 'Acute patiënt in verpleeghuissetting'
CME-Online 'Amyotrofische laterale sclerose'
CME-Online 'Blaaskatheters in het verpleeghuis'
CME-Online 'Burn-out of toch een depressie?'
CME-Online 'De ziekte van Huntington'
CME-Online 'Depressie in het verpleeghuis'
CME-Online 'Diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - complicatiepreventie, geriatrische syndromen en palliatief beleid'
CME-Online 'Diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - diagnostiek, CVRM en glykemisch management'
CME-Online 'Diagnostiek van dementie'
CME-Online 'Diarree in de palliatieve fase'
CME-Online 'Geriatrische Revalidatiezorg COPD'
CME-Online 'Het ecg en enkele veelvoorkomende ritmestoornissen'
CME-Online 'Het rode oog bij ouderen'
CME-Online 'Het syndroom van Korsakov'
CME-Online 'Ileus in de palliatieve fase'
CME-Online 'Jeuk bij ouderen'
CME-Online 'Kenmerkende symptomen in de palliatieve fase'
CME-Online 'Longgeluiden'
CME-Online 'Medicatie bij (neuro)psychiatrische en cognitieve stoornissen bij dementie'
CME-Online 'Obstipatie bij ouderen'
CME-Online 'Overactieve blaas bij ouderen'
CME-Online 'Palliatieve sedatie'
CME-Online 'Palliatieve sedatie'
CME-Online 'Parkinson - behandeling en multidisciplinaire samenwerking'
CME-Online 'Parkinson - pathogenese, etiologie en diagnostiek'
CME-Online 'Persoonlijkheidsproblemen bij het ouder worden'
CME-Online 'Pijn bij kwetsbare ouderen'
CME-Online 'Pijn in de palliatieve fase - beleid en behandeling'
CME-Online 'Prostaatcarcinoom'
CME-Online 'Symptoomverlichting bij misselijkheid, braken en ascites'
CME-Online 'Symptoomverlichting bij misselijkheid, braken en ascites'
CME-Online 'Terminaal hartfalen en pulmonale problematiek in de palliatieve fase'
CME-Online 'Vallen en valpreventie'
CME-Online 'Visusproblemen bij ouderen'
CME-Online 'Visusproblemen bij ouderen'
CME-Online 'Voedingssondes in het verpleeghuis'
Communiceren over inhaleren
Consensusbespreking en Multidiciplinair overleg (MDO)
Cyclus Interline jaarprogramma
De behandeling van complexe perianale fistels bij de ziekte van Crohn
De Forensische cliënt
De patient met familiaire hypercholesterolemie in de huisarts praktijk.
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de ggz
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 1 2019
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 2 2018
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 3 2018
Dé Verpleegkundig Specialist, editie 4 2018
Delictanalyse
Dermatologie refereerbijeenkomsten: Varia (via cyclus)
Diagnostisch redeneren 2019
Digitale Leerweken 2018 (VSR - V&VN)
Digitale Leerwerkplaats – Zingeving in de palliatieve zorg
DOH | Klinische les Ouderenzorg
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 1: HER2-positief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 2: triple negatief mammacarcinoom
Drieluik mammacarcinoom 2018 deel 3: hormoongevoelig mammacarcinoom
Dubbele diagnose GGZ
Dubbele diagnose Verslavingszorg
eBROK voor researchverpleegkundigen
eBROK voor researchverpleegkundigen
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
Een antwoord op de meest gestelde vragen omtrent allergie 2019
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma/herstel ID 296494
E-learning Analgetica
E-learning Analgetica 2019
e-learning Behandeling van handeczeem
E-learning Behandeling van osteoporose
E-learning Borstvoeding
E-learning crisismanagement
E-learning Cultural Formulation Interview
E-learning Dermatoscopie
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning HACCP en voedselveiligheid in de Kleinschalige Woonvorm 2019
e-learning Het handeczeemspreekuur
E-learning Immuno-Oncologie - Module 1: Immunologie en immumtherapie
E-learning incretinetherapie
E-learning Insectenallergie
E-learning Kankerimmuniteit
E-learning Longauscultatie
E-learning module Astma
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
e-learning module SPARK vroegsignaleringsinstrument JGZ
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning MSrisk app
E-learning Optimalisering van de diagnostiek van handeczeem
E-learning Ouder(s)ondersteuning
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
ELO Training Familiezorg Module 1 t/m 4
ELO021 Palliatieve sedatie (NVPOH) (V&VN)
Epiphany bijeenkomsten over epilepsie casuistiek
Escalatie en de-escalatie
EULAR On-line Course for Health Professionals
FACT
FACT
FARE
Farmaco therapeutisch overleg
Farmaco Therapeutisch Toetsoverleg
Farmacotherapeutisch overleg
Farmacotherapeutisch Overleg
farmacotherapeutisch overleg
Farmacotherapeutisch overleg (FTO)
farmacotherapeutisch overleg (FTO) de Riethorst-Stromenland en Volckaert
Farmacotherapeutisch overleg 2019
Farmacotherapeutisch overleg Aafje thuiszorg huizen zorghotels
Farmacotherapeutisch overleg Envida 2019
Farmacotherapeutisch Overleg Heerenveen e.o.
Farmacotherapeutisch Overleg Zorgboog
Farmocotherapeutisch overleg(FTO)
FocusVasculair 2018-2
FocusVasculair 2018-3
FocusVasculair 2018-4
FocusVasculair 2019-1
FTO
FTO
FTO 2019
FTO 2019
FTO 2019
FTO 2019
FTO 2019
FTO 2019 Novicare Brabant
FTO 2019 Novicare Limburg
FTO 2019 Novicare West Nederland
FTO 2019/laurens artsen regio Lansingerland en RNW
FTO Assen
FTO Bartiméus Doorn 2019
FTO Cordaan regio West en Noord 2019
FTO Cordaan Zuid Oost
FTO de HovenO
FTO de Zorgcirkel 2019
FTO Drechtsteden 2019 (bestaande uit de huizen de Sterrenlanden, het Parkhuis, Merwelanden, Crabbehoff en Swinhove)
FTO- en DTO-cyclus
FTO HAGRO Meppel 2019
FTO HAP/DAP
FTO IJsellandziekenhuis en specialisten ouderengeneeskunde 2019
FTO laverhof 2019
FTO Medische Behandeldienst WZH
FTO Stichting Humanitas Rotterdam
FTO Thebe V&V Breda 2019
FTO vakgroep artsen/verpleegkundig specialisten Archipel
FTO Van Neynsel 2019
FTO zorggroep Elde 2019
FTO-Azora 2019
FTO-groep Warande-Zeist 2019
GGZ en verslavingszorg: Kindcheck
Groepen geneesmiddelen
Handhygiëne
Handhygiëne
Hartklepgame: serious auscultatie game voor het vaststellen van een hartruis en diagnose hartklepfalen
Hepatitis A voor Verpleegkundigen
Hepatitis B voor Verpleegkundigen
Hersenveranderingen bij psychose en het effect van antipsychotica
Herstelbenadering
Herstelbenadering
Herstelbenadering
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken
Het "heilig uur"
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch kompas?
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Alles wat niet curatief is, is niet meteen palliatief!
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Ontwikkelingen in immuuntherapie bij GU en andere solide tumoren
Immuun Pro Symposium 2 - On-demand web-tv Ontwikkelingen in immuuntherapie bij longkanker
Immuuntherapie bij kanker
Infectiepreventie in de zorg
Inleiding Risicotaxatie en -management
Interne bijscholingen Vitras 2018-2
Interne landelijke e-learning Informatieveiligheid Arts en Zorg
intervisie
Jaarcyclus klinische lessen en refereerbijeenkomsten
Jaarplanning Refereer avonden Verpleegkundig Specialisten
JAK-remming bij reumatoïde artritis
Journal club
Journal club verpleegkundig specialisten
Journal Club voor verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten
Kwaliteitsoverleg GC Abel Tasman De Marne 2017
Kwetsbare Ouderen (verpleegkundig specialisten) (E-learning 2012)
Leergang Strategie & Positionering
Leren over Dementie
Light PLUS WMO/GCP training
Light WMO/GCP training V&VN en VSR per 20-07-2018
Meandergroep FTO
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicinaal gebruik van cannabis
Medidis - Zuurstoftherapie en veilig omgaan met zuurstof
Mindray Beneheart D3
MIO 1e/2e lijns verloskundigenSamenZuyd
Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering bij LVB
multidisciplinaire scholing insulinepomptherapie voor diabetesteams
Nascholing ALK positief longkanker
Nascholing Casuïstiek Multipel Myeloom 2019
Nascholing Reumatologie 2018-2019
Nascholing Spectrum
Nascholing 'Verdieping en verbetering in de dagelijkse beroepspraktijk van de Verpleegkundige'.
Nascholing Verpleegkundig Specialisten Erasmus MC
Nascholing: Diffuus Grootcellig B-cellymfoom
Nascholing: EHA 2018 in review
Nascholing: Folliculair Lymfoom & Mantelcellymfoom
Nascholing: Quarterly Focus on Hodgkin Lymphoma
Nascholing: WCLC 2018 - Update immuun- en targeted therapie
NHG-standaarden Astma bij volwassenen & COPD
NHG-Webprogramma Cardiovasculair risicomanagement
Nieuwe behandelopties voor Artritis Psoriatica
NoMoreC online workshops
Nu Niet Zwanger
Nurse Academy 2018- 4 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy 2018-editie 2 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy 2018-editie 3 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy 2019 - 1 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2018 - editie 2 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2018 - editie 3 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2018 - editie 4 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy GGZ 2019 - 1 voor Verpleegkundig Specialisten
Nurse Academy O&T 2018 editie 2 voor verpleegkundig specialisten
Nurse Academy O&T 2018 editie 3 voor verpleegkundig specialisten
Nurse Academy O&T 2018 editie 4 voor verpleegkundig specialisten
Nurse Academy O&T 2019 - 1 voor verpleegkundig specialisten
Nurse Academy O&T 2019 - 2 voor verpleegkundig specialisten
Omgaan met adolescenten
Omgaan met agressie
On demand Online nascholing "Behandeling na conventionele therapie voor Colitis Ulcerosa- hoe te kiezen uit de beschikbare opties?"
On Demand Online nascholing IBD en ouderen
On demand web-tv ADA Highlights 2018
On demand web-tv De rol van ICS bij de behandeling van COPD
On demand: Overgangsklachten en kwaliteit van leven
Oncologisch forum 2019
On-demand web-tv Blaaskanker - Op weg naar de beste combinaties voor individuele patiënten
On-demand web-tv Brain Health - Tijd is essentieel bij de behandeling van MS
On-demand web-tv Brain-picking about Parkinson's
On-demand web-tv Carotischirurgie
On-demand web-tv Constitutioneel eczeem
On-demand web-tv Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn
On-demand web-tv ESC DAPT-richtlijn: vertaling naar de praktijk
On-demand web-tv Kankerimmuuntherapie - de belangrijke rol van de verpleegkundig specialist
On-demand web-tv Kankerimmuuntherapie - grote stappen in de juiste richting!
On-demand web-tv Mesenteriale ischemie: van eigen mening naar praktische richtlijn (heraccreditatie VSR)
On-demand web-tv Sequencing bij MS
On-demand web-tv Snelle ontwikkelingen in kankerimmuuntherapie bij longkanker - het kippenvelgevoel
On-demand web-tv Wervelfracturen; update over opsporing en risicoreductie
Online communiceren
Online Course - Verpleegkundig perspectief: zorg voor kwetsbare ouderen
Online nascholing IBD - To treat or not to treat to target in IBD
Online nascholing immuuntherapie. Module 1: Longkanker
Online nascholing immuuntherapie. Module 3: Combinatietherapie
Online nascholing immuuntherapie. Module 4: Focus op de patiënt
Online WMO/GCP training V&VN en VSR per 20-07-2018
Oplossingsgericht werken (inleiding)
Opvang vitaal bedreigd kind
Ouder(s)ondersteuning
PAO Heyendael Nascholing avond Psychiatrie 2018-2019
Partiele nagelextractie
Patientgerichte communicatie
Peristomale (huid)klachten: (on)vermijdelijk?
Permanente bijscholing VS en PA NKI-AVL
Persoonlijkheidsstoornissen
Privacy en informatieveiligheid
Prostaatcarcinoom bij ouderen
Psychopathologie
Psychopathologie
Psyfar 2018-2
Psyfar 2018-3
Psyfar 2018-4
Psyfar 2019-1
Psyfar 2019-2
Psyfar vs 2018-2
Psyfar vs 2018-3
Psyfar vs 2019-1
Quarterly Focus on Hemato-Oncology: Highlights in AML
Quarterly Focus on Hemato-Oncology: Highlights in CLL
Referaten maart t/m juni 2019
Referaten november en december 2018
Referaten september en oktober 2018
Referatencyclus Opleiding Psychiatrie 2019
Refereeravond Longziekten UMCG seizoen 2018/2019
Refereeravonden cardiologie 2019
Refereeravonden eerstelijn 2018
Refereeravonden hartcentrum
Refereerbijeenkomsten
Refereerbijeenkomsten
Refereerbijeenkomsten acad. jaar 2018-2019
Refereerbijeenkomsten tumorwerkgroep
Refereerbijeenkomsten Verpleegkundig Specialisten
Refereerbijeenkomsten wetenschappelijk onderzoek VCH
Refereerbijeenkomsten Yulius 2019
Regionale nascholing Kindergeneeskunde 2019
Regionale refereeravond Kindergeneeskunde
Rekenen in de zorg
Relatie team en cliënt
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Rookvrije Start
scholing functiecentrum / flowvolumina/ fietsergometrie
Scholing voor praktijkopleiders GGZ-VS
Scholingsprogramma 'Die Past Hier Niet'
serie klinische lessen
Serious game Infectionary
Signaleren depressie
Somatiek en medicatie Diabetes Mellitus
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Suïcide Preventie voor Behandelaren (e-learning)
Suïcidepreventie
Taalstimulering door leesbevordering
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Toetsgroep GC Abel Tasman - De Marne 2019
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
U woont nu hier
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Verenso regiodagen
Verneveltherapie
Verpleegkundigspecialisten FTO Ouderengeneeskunde 2019
Verslaving, middelen en gokken
Vetten en gezondheid
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
VMS: High Risk Medicatie
Voorbehouden Handelingen: Blaaskatheter
Voorbehouden Handelingen: Neusmaagsonde en sondevoeding
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Vroegsignalering
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Webtraining Vrijheidsbeperkende Maatregelen en alternatieven
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
Werkbegeleiding nieuwe stijl en een veilige werkomgeving
Werking van geneesmiddelen
Wet Forensische Zorg
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden 2019
Wetenschappelijk Middagprogramma Haaglanden mei t/m juli 2019
Wetenschappelijk onderzoek in de eerste lijn: van onderzoeksvoorstel naar uitvoering
Wetenschappelijk referatencyclus 2019 (V&V VSR)
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
Woonbegeleiding en psychopathologie
Woonbegeleiding en psychopathologie
Zorg rond tracheacanules
Zorg van de toekomst in urologie – OAB bottlenecks op de poli innovatief benaderen?
Zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Heerlen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Zorg en Dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Suïcdepreventie - lokatie: Heiloo (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Almere (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

De meting en impact van licht verstandelijke beperkingen (LVB) in de forensische context - lokatie: Rotterdam (NL)

Fysiotherapie: COPD zorg in de 1e lijn en de rol van de POH-er - lokatie: Ridderkerk (NL)

Inspiratiebijeenkomst Hygienisch Werken - lokatie: Zwolle (NL)

Kwaliteitsstandaarden - lokatie: Utrecht (NL)

Nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement - i.h.b. bij diabetes mellitus type 2 – - lokatie: Huis Ter Heide (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Post-hbo Palliatieve zorg Palliatieve zorg voor verschillende patiëntencategorieën PZ12 - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Refereerbijeenkomst ‘Behandelen buiten de richtlijnen om: mooie mogelijkheden of risicovol?´ - lokatie: Deventer (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Winschoten (NL)

Update NHG standaard Diabetes Mellitus 2018 - lokatie: Landsmeer (NL)

''Verpleegkundigen aan zet'' - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Vervolgdag Weerstand - lokatie: Bunnik (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Putten (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wetenschappelijk Middagprogramma Rijnmond 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Zoetermeer (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Preventie, Agressie en Communicatie Basistraining - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Training 'Omgaan met agressie' - lokatie:

Verslaving - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Training Oogheelkunde voor de huisarts - lokatie: Leiden (NL)

Training Oogheelkunde voor de huisarts - lokatie: Leiden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

De kracht van de verpleegkundig specialist - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DM-Casuïstieken: Koolhydraten en Zelfmanagement - lokatie: Nieuw-Amsterdam (NL)

Seksuologische hulpverlening - lokatie: Amsterdam (NL)

Wat is goede zorg? - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Hyperglycemische ontregeling bij Diabetes Mellitus (DKA en HHS) - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Bijeenkomst Werkgroep mammacare- en oncologieverpleegkundigen (WMOV) Groningen - lokatie: Groningen (NL)

Carroussel scholing DM CVR - lokatie: Den Hout (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Enschede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Velp (NL)

Depressie-Plus: de vele kleuren van depressie bij ouderen - lokatie: Groningen (NL)

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

Expeditie in de jungle van Diabetes en CVRM - lokatie: Ugchelen (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - lokatie: Leiderdorp (NL)

Masterclass Grootcellig B-cel Lymfoom en Laaggradig Lymfoom - lokatie:

Mijn cliënt wil niet meer leven, wat nu? - lokatie: Enschede (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Akersloot (NL)

Post academisch onderwijs Jeugdgezondheidszorg Noord Brabant - lokatie: Tilburg (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2019 - lokatie: Waalre (NL)

Toepassing nieuwe genetische methoden van research tot kliniek - lokatie: Venray (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogeveen (NL)

Training PICS/TTI - lokatie: Assen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Maarssen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Ernstige Psychische Aandoeningen - lokatie: Utrecht (NL)

Expeditie in de jungle van Diabetes en CVRM - lokatie: Hengelo (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Jaarlijks Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Amsterdam (NL)

Nursing Congres | Niet-aangeboren Hersenletsel 2019 - lokatie: Ede (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groesbeek (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Behavioral Parent Training Groningen, face to face variant (BPTG I) - lokatie: Assen (NL)

BIG DATA SCIENCE: from “evidence based medicine” to “data driven medicine”. - lokatie: Maastricht (NL)

Bijwerkingen van antipsychotica – herkennen en behandelen - lokatie: Rotterdam (NL)

CAR-T innovaties in cellulaire therapie - lokatie: Utrecht (NL)

CGT training - lokatie: Groningen (NL)

Dag van de Verpleging 2019 - lokatie: Goes (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2019 - lokatie: Zuidoostbeemster (NL)

DM-Casuïstieken: Koolhydraten en Zelfmanagement - lokatie: Groningen (NL)

Dwarsdoorsnede van het respiratoire landschap - lokatie: Alkmaar (NL)

EGFR mutatie positief longkanker - 2 uur - lokatie: Haren (NL)

herhalingstraining agressiepreventie en -hantering (dagdeel) - lokatie: Groningen (NL)

Jaarlijks Congres - Persoonlijkheidsproblematiek - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

MBT en Trauma - lokatie: Groningen (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Nieuwe ontwikkelingen in de Gezondheidszorg - lokatie: Leiden (NL)

Nursing | Hét Wondzorg Congres 2019 - lokatie: Ede (NL)

Psoriasis - het zal me jeuken - lokatie: Eindhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Refereeravond VS | de VS/PA redeneert 3.0 - lokatie: Nijmegen (NL)

Samen beslissen - lokatie: Delft (NL)

Studieavond team VS/PA thema het zieke kind - lokatie: Almelo (NL)

Suïcidepreventie aanvraag 2018 - lokatie: Vught (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Symposium Vasthouden en loslaten. Over de therapeutische relatie. - lokatie: Halsteren (NL)

Train the Trainer / Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Kolham (NL)

Verbeterde meldcode met afwegingskader en samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis - lokatie: Roosendaal (NL)

Verdiepen in verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek advanced 2019 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Nerass Voorjaarscongres “Sterke verhalen over zwakte" - lokatie: Woerden (NL)

Omgaan met agressie in de zorg (1 dagdeel) - lokatie: Spijkenisse (NL)

The Yogatherapy Conference 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Thoraxacademie Hartfunctiedag Update Kleplijden - lokatie: Breukelen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

What's new in invasive heart failure therapy? - lokatie: Leiden (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Atriumfibrilleren - lokatie: Sassenheim (NL)

Basisopleiding NRR Reanimatie instructeur PBLS - lokatie: Haarlem (NL)

Dag van de Verpleging - lokatie: Haarlem (NL)

DEUS Point-of-Care Ultrasound for VS & PA's 2019 - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Expeditie in de jungle van Diabetes en CVRM - lokatie: Grou (NL)

Farmacotherapie bij Schildklieraandoeningen, andere co-morbiditeiten en bariatrische chirurgie - lokatie: Delft (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Bunnik (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Refereeravond / Masterclass AGZ - lokatie: Deventer (NL)

Regio avond, Nieuws in VPG Noord Nederland: ART - lokatie: Groningen (NL)

Symposium Verplegen met lef - lokatie: Enschede (NL)

Training “Herkennen van extrapiramidale stoornissen (EPS)” - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training Suïcdepreventie - lokatie: Heiloo (NL)

Training Suïcdepreventie - lokatie: Heiloo (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basis Training Motiverende Gespreksvoering - lokatie:

Basismodule Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Wijchen (NL)

bijscholing Gezonde School - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Carroussel scholing DM CVR - lokatie: Den Hout (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Julianadorp (NL)

Dag van de Verpleging - 14 mei - Ons werk, onze trots! - lokatie: Oegstgeest (NL)

EBP basiscursus niveau gebruiker 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

ERC/NRR European Paediatric Life Support (EPLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Het Astma Spreekuur 2019 - lokatie: Hoofddorp (NL)

Jelgersmalezingen 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass VS in de lead! - lokatie: Veenendaal (NL)

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Psoriasis - het zal me jeuken - lokatie: Haarlem (NL)

Refereerbijeenkomsten 2019 - lokatie: Goes (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: De Bilt (NL)

Te oud om te leren? - lokatie: Enschede (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Zutphen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Best (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Voorjaarssymposium VAR: Verminderen werkstress, bevorderen werkplezier! - lokatie: Amersfoort (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

11de scholing Palliatieve zorg – Intuïtie, wijsheid of wetenschap? - lokatie: Nijmegen (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

BIG-scholing Medicatie - lokatie:

Consulentenscholing Palliatieve zorg voorjaar 2019 - lokatie: Dordrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Een beter gesprek begint bij de ander. - lokatie: Eindhoven (NL)

Expeditie in de jungle van Diabetes en CVRM - lokatie: Wolvega (NL)

Expertisecentrum Eetstoornissen - lokatie: Goes (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Herstellen na een stoma operatie; het begeleiden en coachen naar de juiste fysieke activiteiten voor de stomapatient - lokatie:

Instructeur BLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Nijmegen (NL)

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Symposium LVAK V&VN 15 mei 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Vervolg Atriumfibrilleren - casuïstiekbespreking - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wetenschapsdag 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Zorgcoördinatie dementie, de POH als zorgcoördinator - lokatie: Groningen (NL)

55e Gynaecongres Pijlerdagen (VPG, FMG, Oncologie, Gynaecologie) - lokatie: Utrecht (NL)

5e Nationale Lipidendag - lokatie: Woerden (NL)

Basisopleiding NRR Reanimatie instructeur - lokatie: Haarlem (NL)

beLeef festival - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Bijscholing Motiverende Gespreksvoering (MI3) - 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Brijder studiedag voor artsen - Editie voorjaar 2019 - lokatie: Haarlem (NL)

COEUR PhD Course; de patient centraal in onderzoek; verder kijken dan chirurgie, interventie of medicatie. - lokatie: Rotterdam (NL)

Congres - Seksueel Geweld - lokatie: Eindhoven (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Genomineerdenbijeenkomst Anna Reynvaan Prijzen 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

GGZ-congres | Behandeling van patiënten met een laag IQ - lokatie: Nieuwegein (NL)

Instructeur BLS 2019 - lokatie: Houten (NL)

Journal Club (2019) voor verpleegkundig specialisten - lokatie: Breda (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen - voorjaar 2019 - lokatie: Breda (NL)

Medicatie voorschrijven in HiX6.1 - lokatie: Helmond (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Breda (NL)

Nederlandstalige Tuberculose Diagnostiek Dagen 2019 - lokatie: Soesterberg (NL)

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Helmond (NL)

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Helmond (NL)

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Helmond (NL)

Pijn, uitgangspunten voor pijnanalyse en pijnbehandeling - lokatie: Haarlem (NL)

Prostaatcarcinoom Consult 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2019 - lokatie: Waalre (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Training Suïcdepreventie - lokatie: Heiloo (NL)

Verpleegkundig college Buik - lokatie: Utrecht (NL)

Voorkomen van Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Workshop Kaizen - lokatie: Utrecht (NL)

Antibiotica stewardshipcursus voor A-team ondersteuners - lokatie: Utrecht (NL)

Art of Living, NVDG congres 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Instructeur PBLS 2019 - lokatie: Houten (NL)

Kinderneurologie 4 - lokatie: Nijmegen (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Helmond (NL)

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Helmond (NL)

Patientgerichte zorg - lokatie: Leiden (NL)

Praktische psychofarmacologie kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Regionaal circuitonderwijs revalidatiegeneeskunde OOR-ZON 2019 VS - lokatie: Hoensbroek (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

V&VN Diabeteszorg-DESG Farmacotherapie nascholing - lokatie: Venlo (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

21e Groninger Transplantatie Refereeravond - lokatie: Groningen (NL)

3 nieuwe richtlijnen voor de behandeling van diabetes type 2 - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Expeditie in de jungle van Diabetes en CVRM - lokatie: Ruurlo (NL)

'Het overkomt ons allemaal' zorg voor de zorgprofessional - lokatie: Heerlen (NL)

Kwaliteitsstandaarden - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Helmond (NL)

Wat is goede zorg? - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Autisme bij vrouwen - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelprogramma Pas op de Grens - lokatie: Utrecht (NL)

BIG-scholing Medicatie - lokatie:

BIG-scholing Medicatie - lokatie:

Bijscholing vakgroepen jgz - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Amstelveen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Get the Vibe - lokatie: Eindhoven (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen - voorjaar 2019 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Masterclass inhalatietechnologie - lokatie: Breda (NL)

Masterclass Long-oncologie - lokatie: Veenendaal (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Ridderkerk (NL)

Probiotica in de klinische praktijk - lokatie: Breda (NL)

Psoriasis - het zal me jeuken - lokatie: Naarden (NL)

Studiemiddag Maffen - Slapen en psychiatrie - lokatie: Leeuwarden (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

't kinderspreekuur 2 - lokatie: Haarlem (NL)

Topsprekers over kwetsbare ouderen - lokatie: Ede (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Wemeldinge (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

3 nieuwe richtlijnen voor de behandeling van diabetes type 2 - lokatie: Eindhoven (NL)

5e Midden-Brabants Casuistiek Symposium Hematologie - lokatie:

68th International Congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery (ESCVS) - lokatie: Groningen (NL)

8th International Symposium on the Diabetic Foot - lokatie: Den Haag (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

EGFR mutatie positief longkanker - 2 uur - lokatie: Utrecht (NL)

PaTz-Inspiratiebijeenkomst 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Schalkhaar (NL)

Regioavond medische oncologie - lokatie: Groningen (NL)

Third congress on Neurorehabilitation and Neural Repair - lokatie: Maastricht (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Rotterdam (NL)

Vaardigheidscarrousel voorbehouden handelingen - lokatie: Eindhoven (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

25e AUA Review - lokatie: Utrecht (NL)

25e AUA Review - lokatie: Meppel (NL)

25e AUA Review - lokatie: Roermond (NL)

3 nieuwe richtlijnen voor de behandeling van diabetes type 2 - lokatie: Urmond (NL)

ADRZ Spoedeisende Hulp Congres 'Oeverloos, Op zoek naar de grenzen van de acute geneeskunde' - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Agressie Preventie en -Hantering verkort (AP&H) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Begeleiden bij verlies en rouw - lokatie: Heeze (NL)

BIG-scholing Injecteren - lokatie:

BIG-scholing Injecteren - lokatie:

Bijwerkingen van antipsychotica – herkennen en behandelen - lokatie: Rotterdam (NL)

Brijder Voordeurdag - 23 mei 2019 - lokatie: Schiphol (NL)

Congres Jeugd in Onderzoek 2019: Weten, leren en doen wat werkt - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursusdag PTSS/ Trauma - lokatie: Groningen (NL)

Geweld achter de voordeur - lokatie: Amersfoort (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Amsterdam (NL)

Hulpverlening aan getraumatiseerde vluchtelingenkinderen en -gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Introductie in de Infant Mental Health (IMH) visie - lokatie: Den Haag (NL)

Jaarlijks Congres - Jeugdgezondheidszorg - lokatie: Eindhoven (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Apeldoorn (NL)

Koersavond met Erik Scherder - lokatie: Utrecht (NL)

Lean basistrainingen 1ste helft 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Leidse Melanoomdag - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Psychosociale zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Minisymposium Centrum voor Thuisbeademing - lokatie: Rotterdam (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Utrecht (NL)

Novicare Scholing 2019 - Kritisch, Krachtig en Klantgericht - lokatie: Utrecht (NL)

Nursing College: anatomie, pathologie, fysiologie - lokatie: Nijmegen (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Training GIZ - lokatie: Gouda (NL)

Training GIZ - lokatie: Dordrecht (NL)

Transcultureel werken in de kinder-en jeugdpsychiatrie - lokatie: Assen (NL)

Update NHG standaard Diabetes Mellitus 2018 - lokatie: Hoogland (NL)

Update targeted therapie en immunotherapie bij longcarcinoom. Een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen. - lokatie: Vught (NL)

Vroeger = Beter! Tijdige introductie van allergenen bij zuigelingen voorkomt voedselallergie - lokatie: Uden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Assen (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Psoriasis - het zal me jeuken - lokatie: Rotterdam (NL)

Shared Decision Making bij borstkanker: de uitdaging - lokatie: Deventer (NL)

Training MBT en Sociotherapie - lokatie: Eelderwolde (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Agressie Preventie en -Hantering verkort (AP&H) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Autisme en hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholingsdag LVAK V&VN 27 mei 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Hoorn (NL)

Congresparade Anders kijken naar 'Probleemgedrag' - lokatie: Lunteren (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Deventer (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Rotterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Het Chronische Nierschade Spreekuur - lokatie: Zwolle (NL)

Nascholing Shared Decision Making. - lokatie: Zoetermeer (NL)

Nascholingsbijeenkomst Opl.Consortium Psychiatrie Noord-Nederland 27 mei 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Novicare Scholing 2019 - Three is a crowd - lokatie: Utrecht (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Eindhoven (NL)

Regionale IBD avond - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wet Verplichte GGZ voor Regie-Behandelaren - lokatie: Leiden (NL)

5e landelijke studiedag Drugs - lokatie: Amsterdam (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) - lokatie: Eindhoven (NL)

FTO 2019 Novicare Midden - lokatie: Utrecht (NL)

Het Chronische Nierschade Spreekuur - lokatie: Utrecht (NL)

JBZ VS bijscholing positieve gezondheid - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Doetinchem (NL)

Nascholing Huid& 2018 - lokatie: Amsterdam (NL)

Onderhandelen in de praktijk: Hoe onderhandel je over medicatie met de patient - lokatie: Deventer (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

PA en VS in het CZE: een gelukkig huwelijk? - lokatie: Eindhoven (NL)

Positieve gezondheid, training Spinnenweb IPH - lokatie: Breda (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Slapen geeft Energie - lokatie: Swalmen (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

T-cel immuuntherapie, een revolutionaire behandeling van kanker. - lokatie: Leeuwarden (NL)

Vroeger = Beter! Tijdige introductie van allergenen bij zuigelingen voorkomt voedselallergie - lokatie: Nijmegen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Als somberheid de oude dag beheerst - lokatie: Zeist (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2019 - lokatie:

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2019 - lokatie:

Booster CGT 2019 - lokatie: Haarlem (NL)

'Het overkomt ons allemaal' zorg voor de zorgprofessional - lokatie: Geleen (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass inhalatietechnologie - lokatie: Zwolle (NL)

Van Hulp naar Herstel - lokatie: Eindhoven (NL)

Wat is goede zorg? - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Cardiovasculair risicomanagement bij diabetes - lokatie: Amsterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Het Chronische Nierschade Spreekuur - lokatie: Tilburg (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Hengelo (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Nootdorp (NL)

Nascholing: Psoriasis zorg anno 2019 - lokatie: Urmond (NL)

Neuropatische Pijnen - Hot & Happening - lokatie: Amsterdam (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Scientific Exchange Tour Dr Lees - lokatie:

Spoedtraining | Training ABCDE 2019 - lokatie: Waalre (NL)

Teach the Teachers 28 maart en 4 juni 2019 - lokatie: Ede (NL)

Venticare Live 2019 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Alle ins & outs omtrent de NHG-standaard 2018 voor diagnose diabetes mellitus type 2 - lokatie: Hoogeveen (NL)

ASCO TeleReview® 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

ASCO TeleReview® 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

ASCO TeleReview® 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

CCL 2019 - 2020, cursus 4 - lokatie: Garderen (NL)

Congres - Complexe eetstoornissen bij jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Existentie en zingeving in de GGZ. Over menselijk lijden, (on)macht en professionaliteit - lokatie: Utrecht (NL)

Het Chronische Nierschade Spreekuur - lokatie: Rotterdam (NL)

Programmadag Depressie "Complexe stemmingsstoornissen: en nu?" - 5 juni 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Psychiatrie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Scientific Exchange Tour Dr Lees - lokatie:

The REAL impact of ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wet Verplichte GGZ voor Regie-Behandelaren - lokatie: Leiden (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Casuïstiekavond VRM - lokatie: Houten (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Hoofddorp (NL)

COPD, van eerste sigaret tot palliatieve zorg - lokatie: Ede (NL)

EUS Live in Amsterdam 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Het Chronische Nierschade Spreekuur - lokatie: Heerenveen (NL)

Jaarlijks Congres - Traumasensitief werken - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Poh Lunchbijeenkomsten - lokatie: Etten-Leur (NL)

Praktische Insulinetherapie voor gevorderden - lokatie: Paterswolde (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie aanvraag 2018 - lokatie: Vught (NL)

Symposium Orthoradius (Tjongerschans) - lokatie: Sneek (NL)

The REAL impact of ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

The REAL impact of ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

Tour d'horizon 2019 - lokatie: Noordwijk aan Zee (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogeveen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Soest (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2019 - lokatie: Houten (NL)

GIT-PD congres, Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing Epilepsie - lokatie: Hoevelaken (NL)

Tandheelkunde en mondzorg voor kwetsbare ouderen - lokatie: Nijmegen (NL)

Training MBT- (A) en Crisis - lokatie: Duivendrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

EBP basiscursus niveau volger 2019 - lokatie: Geleen (NL)

Expeditie in de jungle van Diabetes en CVRM - lokatie: Assen (NL)

Jelgersmalezingen 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Horn (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Amsterdam (NL)

Recovery Oriented Practices Index-Revised (ROPI-R) - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerken met mantelzorgers - lokatie: Amsterdam (NL)

Voorkomen van Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) - lokatie: Venray (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Cardiovasculair risicomanagement bij diabetes - lokatie: Brunssum (NL)

CGT-I training, cognitieve gedragstherapie voor insomnie - lokatie: Heeze (NL)

ESC Hartfalen Highlights 2019 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Insulinediploma 2019: Starten met Insuline - lokatie: Ugchelen (NL)

Landelijke studiedag Dementie: omgaan met onbegrepen gedrag - lokatie: Amsterdam (NL)

Operational Excellence Yellow Belt Plus - lokatie: Maastricht (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: Berg en Dal (NL)

Taal en Gezondheid - lokatie: Zwolle (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

AMLS Provider Course - lokatie: Harderwijk (NL)

ASCO DIRECT on Tour - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2019 - lokatie:

BREATH 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Een beter gesprek begint bij de ander. - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Grijs en van de wijs - lokatie: Assen (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Apeldoorn (NL)

Indicatiestelling: actuele ontwikkelingen, afstemming wetgeving, goede voorbeelden & tips - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Conflictscheidingen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

POET - lokatie: Groningen (NL)

Prostaatkanker Overleg 2019 - lokatie: Berg en Dal (NL)

Psyfar vs masterclass Puzzelen met psychofarmaca - lokatie: Doorn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

't kinderspreekuur 2 - lokatie: Amersfoort (NL)

Verder kijken, verder komen: Een blik op de toekomst van de forensische psychiatrie - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen van autisme in het gezin - lokatie: Utrecht (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Regionaal circuitonderwijs revalidatiegeneeskunde OOR-ZON 2019 VS - lokatie: Hoensbroek (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

EHA Debatavond - lokatie: Amsterdam (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Gouda (NL)

Prostaatkanker Overleg 2019 - lokatie: Wassenaar (NL)

Prostaatkanker Overleg 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Wat is goede zorg? - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

15e Langerhanssymposium 2019 Alles hangt met elkaar samen - lokatie: Zwolle (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Velp (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

EBP Event 2019 - lokatie: Hoofddorp (NL)

Masterclass "Goed gestemd ouder worden.... DAT KAN - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass inhalatietechnologie - lokatie: Utrecht (NL)

Neuropatische Pijnen - Hot & Happening - lokatie: Eindhoven (NL)

Neurorevalidatie in de eerste lijn - lokatie: Haarlem (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Eendaagse cursus - hechtingsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

IBD RESEARCH TRANSLATED TO DAILY PRACTICE - Program for advanced IBD nurses and Physician Assistants - lokatie: Amsterdam (NL)

IBD Today & Tomorrow - lokatie: Amsterdam (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Nijmegen (NL)

Nijmegen Advanced Breast Imaging Course - lokatie: Nijmegen (NL)

NVK Congres 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Spoedtraining | Training ABCDE 2019 - lokatie: Waalre (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Themabijeenkomst acute psychiatrie: Crisis!!! wat zou jij doen? - lokatie: Enschede (NL)

Training “Herkennen van extrapiramidale stoornissen (EPS)” - lokatie: Deventer (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

15e Langerhanssymposium 2019 Alles hangt met elkaar samen - lokatie: Utrecht (NL)

ASCO DIRECT on Tour - lokatie: Rotterdam (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Chronische zorgdag - lokatie: Groningen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

GGZ-congres | Behandeling van suïcidaliteit - lokatie: Nieuwegein (NL)

Jaarlijks Congres - Pleeg- en gezinshuiszorg - 2e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Kwaliteitsstandaarden - lokatie: Utrecht (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Roermond (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Neuropatische Pijnen - Hot & Happening - lokatie: Assen (NL)

NVK NVSHA dag: - Kinderen op de SEH - lokatie: Arnhem (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Samen beslissen - lokatie: Delft (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie VSR 2019 - lokatie: Vught (NL)

Training Suïcdepreventie - lokatie: Heiloo (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Breda (NL)

"Het Onderzoeksfestival" Onderzoeksprogramma Lentis Festival 2019 - lokatie: Zuidlaren (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bijscholing voor endocrinologie verpleegkundigen inzake stressinstructies ter voorkoming van een addisoncrisis (blended learning) - lokatie: Rotterdam (NL)

Nascholing "Alcohol- en tabaksafhankelijkheid" - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ASCO DIRECT on Tour - lokatie: Amersfoort (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Doetinchem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Leiden (NL)

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

ICUZON Refereeravond - lokatie: Thorn (NL)

Prostaatkanker Overleg 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADHD en persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Vianen (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) - lokatie: Eindhoven (NL)

FTO 2019 Novicare Midden - lokatie: Utrecht (NL)

Het plastisch brein - lokatie: Haarlem (NL)

Opleiding Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G) - lokatie: Arnhem (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Vught (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Samen verbeteren door dossieronderzoek (verpl. specialisten) (2019) - lokatie: Breda (NL)

Training Suïcdepreventie - lokatie: Heiloo (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Hoogvliet Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

CCL Psa Cursus 5 2017/2018 en 2018/2019 - lokatie: Garderen (NL)

Congres - Ouderschap: weerstand en kritiek - lokatie: Eindhoven (NL)

congres Rookvrije Start - lokatie: Amersfoort (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

EGFR mutatie positief longkanker - 2 uur - lokatie: Nijmegen (NL)

Het Chronische Nierschade Spreekuur - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoe maken TOPGGz-afdelingen het verschil voor patiënten met complexe zorgvragen? - lokatie: Amersfoort (NL)

Juridische aspecten in de medische praktijk - lokatie: Wolvega (NL)

Lang Leve het Donororgaan - lokatie: Leiden (NL)

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Prostaatkanker Overleg 2019 - lokatie: De Bilt (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ASCO DIRECT on Tour - lokatie: Nijmegen (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Breda (NL)

Neuropatische Pijnen - Hot & Happening - lokatie: Nootdorp (NL)

Nursing | Masterclass 'Klinisch Redeneren' - lokatie: Ede (NL)

Samen verbeteren door dossieronderzoek (verpl. specialisten) (2019) - lokatie: Breda (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zomersymposium: Persoonlijkheidsstoornissen door het leven - lokatie: Boekel (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

International Course on Neuromodulation - Nurse Symposium - lokatie: Maastricht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Journal Club (2019) voor verpleegkundig specialisten - lokatie: Breda (NL)

Wat is goede zorg? - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Fluitenberg (NL)

EBP basiscursus niveau gebruiker 2019 - lokatie: 6162 BG (NL)

Richtlijn CVRM Overleg 2019 - lokatie: Wassenaar (NL)

Symposium Developments in Lung Cancer – Meet the Expert - lokatie: Assen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bijwerkingen van antipsychotica – herkennen en behandelen - lokatie: Utrecht (NL)

Chronische zorgdag - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

The art of balancing - persoonlijk leiderschap voor Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants - lokatie: Boksum (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Second official SIPS conference on placebo studies - lokatie: Leiden (NL)

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Deventer (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Multidisciplinair Overleg Observatie (MDO) training - lokatie: Amsterdam (NL)

Multidisciplinair Overleg Observatie (MDO) training - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Agressie en geweld - lokatie:

Verdiepen in verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Conversiestoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Multidisciplinair Overleg Observatie (MDO) training - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Putten (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Verdiepen in verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werken met het begeleidingsmodel 'Hooi op je vork' - lokatie: Dordrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rochefort (BE)

Wat is goede zorg? - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Otterlo (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Putten (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Cadier en Keer (NL)

Wat is goede zorg? - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

BASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Medicatie voorschrijven in HiX6.1 - lokatie: Helmond (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

Autisme bij vrouwen - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Velp (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Operational Excellence Yellow Belt Plus - lokatie: Maastricht (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch leiderschap - lokatie: Breukelen (NL)

Methodisch werken in de Basis GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve Zorg - lokatie: Leiden (NL)

Vervolgopleiding Wondverpleegkundige - lokatie: Nieuwegein (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Bijscholing voor endocrinologie verpleegkundigen inzake stressinstructies ter voorkoming van een addisoncrisis (blended learning) - lokatie: Utrecht (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Haarlem (NL)

Journal Club (2019) voor verpleegkundig specialisten - lokatie: Breda (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Summerschool Vaardigheidstrainingen voor huisartsen - lokatie: Leiden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 2019 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2019 - lokatie: Onbekend (NL)

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Jeuk! bij de oudere patiënt - lokatie: Ede (NL)

Opleiding tot BOPZ/WZD-deskundige in de gehandicaptenzorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Schalkhaar (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Hoorn (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Amstelveen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) - lokatie: Eindhoven (NL)

Jelgersmalezingen 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Mammacarcinoom - lokatie: Veenendaal (NL)

Neurorevalidatie in de eerste lijn - lokatie: Maassluis (NL)

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Helmond (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Acute situatie - simulatietraining (SIM) - lokatie: Amsterdam (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Amstelveen (NL)

Herstellen na een stoma operatie; het begeleiden en coachen naar de juiste fysieke activiteiten voor de stomapatient - lokatie:

Insulinediploma 2019: Starten met Insuline - lokatie: Duiven (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Train de Trainer PDL - lokatie: Haarlem (NL)

Tweedaagse cursus: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een LVB - lokatie: Eindhoven (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wet Verplichte GGZ voor Regie-Behandelaren - lokatie: Leiden (NL)

2 daagse DGT Advanced training - lokatie: Soesterberg (NL)

Bijwerkingen van antipsychotica – herkennen en behandelen - lokatie: Rotterdam (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Instructeur BLS 2019 - lokatie: Houten (NL)

Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Leid met Lef: symposium over leiderschap voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de oncologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Zoetermeer (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Verdiepen in verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

4P's Programm - Praktijk - lokatie: Veenendaal (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Operatieve Technieken, deel I - lokatie: Nijmegen (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Instructeur PBLS 2019 - lokatie: Houten (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Zoetermeer (NL)

Opleiding Bopz/Wzd-arts - lokatie: Amersfoort (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2019 - lokatie: Onbekend (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Doetinchem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Deventer (NL)

Samen verbeteren door dossieronderzoek (verpl. specialisten) (2019) - lokatie: Breda (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Papendrecht (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Julianadorp (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Diagnosticeren van voetproblemen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiecursus JGZ 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Praktijkgericht werken met hooggevoeligheid - lokatie: Vught (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

3e multidisciplinaire symposium van de Dutch Upper GI Cancer Group (DUCG). - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus ADHD bij volwassenen, diagnostiek en behandeling 2019 - lokatie: Haarlem (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie: Bussum (NL)

Begeleiden bij verlies en rouw - lokatie: Heeze (NL)

Bijwerkingen van antipsychotica – herkennen en behandelen - lokatie: Rotterdam (NL)

Congres - Downsyndroom - lokatie: Zwolle (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Enschede (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

Samen verbeteren door dossieronderzoek (verpl. specialisten) (2019) - lokatie: Breda (NL)

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Suïcidepreventie VSR 2019 - lokatie: Vught (NL)

Training Agressie en geweld - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Cursus Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Woerden (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Medicatie voorschrijven in HiX6.1 - lokatie: Helmond (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Airway Management voor de Acute patient - lokatie: Kolham (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Alkmaar (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Ambulancezorg - lokatie: Appeltern (NL)

Masterclass Palliatieve Zorg - lokatie: Veenendaal (NL)

Nascholing ADHD: nieuwe richtlijnen, nieuwe inzichten? - lokatie: Zwolle (NL)

Perifeer vaatlijden, Enkel arm index - lokatie: Leiden (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

AMLS Refresher - lokatie: Harderwijk (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Insulinediploma 2019: Starten met Insuline - lokatie: Hengelo (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wvggz - lokatie: Utrecht (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2019 - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Hoarding en Woningvervuiling - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Zwolle (NL)

Introductiecursus JGZ 0-18 - lokatie: Zwolle (NL)

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Helmond (NL)

Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Helmond (NL)

Training Starten met de Valanalyse - lokatie: Ede (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige - lokatie: Schalkhaar (NL)

Congresparade Bewegen en activeren in de dagelijkse zorg - lokatie: Lunteren (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Putten (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Fluitenberg (NL)

ERC/NRR Refresher Advanced Life Support (ALS, herhaling) - lokatie: Maastricht (NL)

Farmacotherapie onderwijs VSo - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot intercultureel hulpverlener - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

Bijscholing LVAK V&VN 6 maart 2019 en 2 oktober 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse cursus - hechtingsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR cursus voor de Verpleegkundig Specialist - lokatie: Sneek (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Masterclass Zorg en Dwang - lokatie: Amsterdam (NL)

PD voor Experts 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Behavioral Parent Training Groningen, face to face variant (BPTG I) - lokatie: Assen (NL)

Congres - Meertaligheid - lokatie: Eindhoven (NL)

CVA, meer dan een parese - lokatie: Haarlem (NL)

Dag van de Eerstelijn 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Grijs en van de wijs - lokatie: Amersfoort (NL)

Medicatie voorschrijven in HiX6.1 - lokatie: Helmond (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Utrecht (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Clinical Leadership Programma, Basics 1 & 2, Geen Speelbal maar Leider - lokatie: Bennebroek (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Follow Up DGT Training - lokatie: Arnhem (NL)

Jelgersmalezingen 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige - lokatie: Vught (NL)

Train de Trainer PDL - lokatie: Haarlem (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Wijze lessen uit het Oosten - lokatie: Oosterbeek (NL)

8e Landelijke studiedag Geriatrische Revalidatiezorg - lokatie: Utrecht (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

9e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: Apeldoorn (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

ICHG2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Nightingale Symposium 2019 "Van washand tot wetenschap Verplegingswetenschap in Nederland (1970-2010)" - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige - lokatie: Zoetermeer (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Teamtraining Acute Zorg Cluster (Intensive Care) CRM - lokatie: Maastricht (NL)

Verdiepen in verslaving - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2019 - lokatie: Houten (NL)

CGT bij cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Amsterdam (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

ICHG2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Training suïcidepreventie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Deventer (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Zaandam (NL)

EBP basiscursus niveau volger 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Training PANSS 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie: Bussum (NL)

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2019 - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Herstellen na een stoma operatie; het begeleiden en coachen naar de juiste fysieke activiteiten voor de stomapatient - lokatie:

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Assen (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

SIRE training - lokatie: Delft (NL)

Suïcidepreventie VSR 2019 - lokatie: Vught (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Medicatie voorschrijven in HiX6.1 - lokatie: Helmond (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Patientgerichte zorg - lokatie: Leiden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

bijscholing Gezonde School - lokatie: Tilburg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Klinisch leiderschap - lokatie: Breukelen (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Autismespectrumstoornissen bij volwassenen; autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie 2019 - lokatie: Castricum (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Velp (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Congres "Het meesterlijke denken" - lokatie: Deventer (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

FTO 2019 Novicare Midden - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass De rol van de VS als patientcoach - lokatie: Veenendaal (NL)

Operational Excellence Yellow Belt Plus - lokatie: Maastricht (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Behandeling van cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing "Alcohol- en tabaksafhankelijkheid" - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Journal Club (2019) voor verpleegkundig specialisten - lokatie: Breda (NL)

LEVENSEINDEGESPREKKEN: WANNEER VOER JE ZE, WAAR GAAN ZE OVER EN HOE DOE JE DAT? - lokatie: Groningen (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Assen (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Suïcidepreventie VSR 2019 - lokatie: Vught (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Assen (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Kampen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Kolham (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Doetinchem (NL)

ICUZON Refereeravond - lokatie: Thorn (NL)

Regionale IBD avond - lokatie: Rotterdam (NL)

Samen verbeteren door dossieronderzoek (verpl. specialisten) (2019) - lokatie: Breda (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Julianadorp (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Jelgersmalezingen 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

12th Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Epidemiology, Prevention and Treatment - lokatie: Amsterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Herstellen na een stoma operatie; het begeleiden en coachen naar de juiste fysieke activiteiten voor de stomapatient - lokatie:

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Harderwijk (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Haarlem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

EBP basiscursus niveau gebruiker 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Medicatie voorschrijven in HiX6.1 - lokatie: Helmond (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Samen verbeteren door dossieronderzoek (verpl. specialisten) (2019) - lokatie: Breda (NL)

Suïcidepreventie multidisciplinaire richtlijn (PITSTOP-basis) - lokatie: Leiden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek advanced 2019 - lokatie: Houten (NL)

V&VN Diabeteszorg-DESG Farmacotherapie nascholing - lokatie: Hoevelaken (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Hoorn (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Vascular Rounds MUMC+ - lokatie: Roermond (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

NIDA-training 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Apeldoorn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

4P's Programm - Practical Training Neuromodulatie - lokatie: Veenendaal (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medicatie ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Putten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

casuistiekbespreking palliatieve zorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Suïcidepreventie VSR 2019 - lokatie: Vught (NL)

Training Agressie en geweld - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Risicotaxatie in de klinische praktijk: training in de SAPROF - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Advanced Life Support 2019 - lokatie: Houten (NL)

Bijscholing LVAK V&VN 23 januari 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Refresher training Crew Resource Management - lokatie: Nijmegen (NL)

Schakeltraining Crew Resource Management - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Deventer (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2019 - lokatie: Houten (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Velp (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Hardenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Hardenberg (NL)

FTO 2019 Novicare Midden - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Cursus Diagnostiek en Behandeling van slaapproblemen bij volwassenen met ADHD - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcidepreventie Training voor behandelaren: vh. PITSTOP 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2019 - lokatie: Houten (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Follow Up DGT Training - lokatie: Nijmegen (NL)

Jelgersmalezingen 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Eendaagse cursus - hechtingsproblematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Emergency Management of Severe Burns - lokatie: Hilversum (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Enschede (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Suïcidepreventie VSR 2019 - lokatie: Vught (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

V&VN Diabeteszorg-DESG Farmacotherapie nascholing - lokatie: Hoevelaken (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Putten (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

DEUS Point-of-Care Ultrasound for VS & PA's 2019 - lokatie: Houten (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

113 Online Pitstoptraining 2019 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Instructeur BLS 2019 - lokatie: Houten (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Biemond Cursussen 2019 - lokatie:

Instructeur PBLS 2019 - lokatie: Houten (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Beroepsgeheim: regelgeving, uitzonderingen en praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme bij vrouwen - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Hulpverlening aan getraumatiseerde vluchtelingenkinderen en -gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn - lokatie: Rotterdam (NL)