AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

Casuïstiek en Opfrismodule Reizen & Gezondheid 2019 - lokatie: Houten (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Leidschendam (NL)

De NHG Triage "wijzer" - lokatie: Schiedam (NL)

Gulliver 2019: gezond voor, tijdens en na de reis - lokatie: Hoofddorp (NL)

Herhalingstraining Reanimatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Herhalingstraining Reanimatie - lokatie: Bilthoven (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

KWETSBAAR EN OUD - nascholing voor zorgverleners in de eerstelijn - lokatie: De Bilt (NL)

Leefstijladviezen bij chronische wonden - lokatie: Almere (NL)

Oeps...een SOA - lokatie: Etten-Leur (NL)

Teamgericht veilig werken bij agressief gedrag - lokatie: Haarlem (NL)

Training Deskundigheidsbevordering NHG triagewijzer 2019 (Psychiatrie) - lokatie: Maastricht (NL)

Triage voor de assistente van de verloskundige - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Typische Vrouwenkwalen - lokatie: Etten-Leur (NL)

2018-2019 - Communiceren over geweld - NVDA
2019-2020: (Triage-)assistenten: Werken met een meldcode - NVDA
2019-2020: Triagisten casussen: 'Is het thuis veilig?' - CADD-NVDA
2019-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KABIZ - CADD
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDE telefonische triage
ABCDE-beoordeling en urgentiedenken
AccreDidact Borstkanker/doktersassistent
AccreDidact Dementie/doktersassistent
AccreDidact Diabetes mellitus type 2/doktersassistent
AccreDidact Ernstige infectieziekten bij kinderen/doktersassistent
AccreDidact Laboratoriumdiagnostiek/doktersassistent
AccreDidact Leefstijl II - Goede en slechte leefgewoontes/doktersassistent
AccreDidact Urologie vrouw/doktersassistent
AccreDidact Valpreventie bij ouderen/doktersassistent
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
Algemene Farmacologie
Algemene Farmacologie
Anatomie - Centraal Zenuwstelsel
Anatomie - Centraal Zenuwstelsel
Auditoren Training
AVG in de Zorg voor huisartsen
Basale Reanimatie Volwassenen
Basale Reanimatie Volwassenen
Basic life support en AED
Basiscursus anticonceptie en onbedoelde zwangerschap
Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening
BHV - Niet-spoedeisende hulp
BHV - Niet-spoedeisende hulp
BHV e-learning
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
Borderline & Narcisme
BSL Basic Life Support (BLS)
CME-Online "Hoofdpijn", cursus voor apothekersassistenten
CME-Online '‘Elektronisch uitwisselen van medicatiegegevens, weet jij voldoende van het LSP?'
CME-Online ‘Interacties tussen zelfzorgmiddelen en receptgeneesmiddelen’
CME-Online ‘Oncologie en farmaceutische patiëntenzorg'
CME-Online ‘Op reis...en wat je moet weten'
CME-Online 'Aandacht voor de patiënt met dementie'.
CME-Online 'ADHD: meer dan een modeziekte'
CME-Online 'Alert op bijwerkingen'
CME-Online 'Allergische en niet-allergische rhinitis'
CME-Online 'Antibiotica op de helling - het huidige antibioticabeleid
CME-Online 'Apotheekzorg rond obesitas en bariatrische chirurgie'
CME-Online 'Astma bij volwassenen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Astma: voorlichting over ziektebeeld, leefstijl en medicatie'
CME-Online 'Bacteriële huidinfecties', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Bacteriële Huidinfecties: lokaal of diep?'
CME-Online 'Beroerte', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Beroerte: snel en adequaat (be)handelen'
CME-Online 'Correct inhaleren: wat, hoe en waarom?
CME-Online 'Cultuurverschillen aan de balie'
CME-Online 'Depressie: nergens meer plezier in?'
CME-Online 'Depressieve stoornissen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Diabetes Mellitus type 1 en insulinetherapie'
CME-Online 'Diabetes mellitus type 2'
CME-Online 'Diabetes Mellitus type 2', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Doseren bij kinderen'
CME-Online 'Eczeem'
CME-Online 'Eczeem: medicatie en adviezen'
CME-Online 'Een MFB, wat doe je ermee?'
CME-Online 'Effectief communiceren voor het apotheekteam'
CME-Online 'Farmacogenetica - Een patiënt met een DNA-paspoort
CME-Online 'Geneesmiddelen en valrisico bij ouderen'
CME-Online 'Geneesmiddelen en verkeersdeelname' voor apothekersassistenten
CME-Online 'Geneesmiddelinteracties met maagschade'
CME-Online 'Goede medicatiebegeleiding: hoe doe je dat?
CME-Online 'Goede zorg bij COPD'
CME-Online 'Hart- en vaatziekten in de apotheek'
CME-Online 'Hartfalen'
CME-Online 'Hartfalen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Het bevorderen van goed medicijngebruik door laaggeletterden'
CME-Online 'HKZ, kwaliteit in de apotheek: verbeteren doe je samen!'
CME-Online 'Hoge bloeddruk'
CME-Online 'Hoge bloeddruk: de stille aandoening'
CME-Online 'Hormonale anticonceptie'
CME-Online 'Interacties tussen voeding en geneesmiddelen'
CME-Online 'Intercollegiale feedback: elkaar écht aanspreken'
CME-Online 'Kennis over interactiemechanismen'
CME-Online 'Kinderen met astma'
CME-Online 'Kinderwens: wanneer zwanger worden lastig is'
CME-Online 'Kinderziekten'
CME-Online 'Lastig gedrag en verbale agressie aan de balie'
CME-Online 'Leven met Parkinson'
CME-Online 'Levenslang hiv'
CME-Online 'Leverfunctiestoornissen'
CME-Online 'Maagklachten'
CME-Online 'Maagklachten: leefstijl en medicijngebruik'
CME-Online 'Medicatieveiligheid'
CME-Online 'MFB's in de praktijk', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Misselijkheid en braken in de palliatieve fase'
CME-Online 'Multiple Sclerose'
CME-Online 'Nierfunctiestoornissen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Obesitas'
CME-Online 'Obstipatie' cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Omgaan met antistolling in de apotheek', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Omgaan met antistolling in de apotheek'.
CME-Online 'Oncologie en farmaceutische patiëntenzorg', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Oog en medicatie'
CME-Online 'Oorontstekingen: ‘oor’zaken en behandeling'
CME-Online 'Oorontstekingen; ontstaan en behandeling', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Opiumwet: de toepassing in de apotheek'
CME-Online 'Opiumwetgeving', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Osteoporose' cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Pijnprikkels en pijnstillers'
CME-Online 'Plasklachten en prostaatcarcinoom'
CME-Online 'Polyfarmacie bij ouderen'
CME-Online 'Privacy in de apotheek'
CME-Online 'Privacy in de apotheek'
CME-Online 'Prostaataandoeningen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Psoriasis', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Reizigersziekten in de tropen'
CME-Online 'Reumatoïde artritis'
CME-Online 'Rijgevaarlijke geneesmiddelen'
CME-Online 'Schildklieraandoeningen'
CME-Online 'Schimmelinfecties van de huid'
CME-Online 'Schommelende stemmingen - Diagnostiek bij bipolaire stoornissen'
CME-Online 'Soa', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Stoppen met roken'
CME-Online 'Streven naar stabiliteit - Behandeling van bipolaire stoornissen'
CME-Online 'Therapietrouw'
CME-Online 'Urineweginfecties'
CME-Online 'Vallen en opstaan bij epilepsie', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Verminderde nierfunctie'
CME-Online 'Voeding en voedingssupplementen'
CME-Online 'Voeding en voedingssupplementen'
CME-Online 'Werken volgen de Richtlijn Ter hand stellen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Wondverzorging en het gebruik van verbandmiddelen' cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Wondverzorging: hoe en waarmee?'
CME-Online 'Zelfzorg - Huid'
CME-Online 'Zelfzorg - Op reis en diversen'
CME-Online 'Zelfzorg - Pijn, griep, allergie en verkoudheid'
CME-Online 'Zelfzorg - Spijsvertering'
Compressief Zwachtelen
Compressief Zwachtelen
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
COPD
COPD
Delier
Delier
Depressie
Depressie
Diabetesche voetzorg - deel 1
Digitale Leeromgeving Soa Hiv Seks 2018 - Kabiz
ECG
ECG Maken en lezen
ECG Maken en lezen
'E-learning bijzondere reizigers: zwangeren en kinderen op reis'
E-learning Cervixscreening
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning kindermishandeling
E-learning kindermishandeling
E-learning module Astma
E-learning module Astma
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Hartafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Kleine lengte
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning Omgaan met agressie en weerstand
E-learning Omgaan met weerstand 2019
E-learning POCT vaardighedenonderwijs: leerplan Hemocue Hb 201+ meter
E-learning Triage & Communicatie
E-learning: Senioren op reis
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Ademhalingsstelsel
e-Xpert DA: Circulatiestelsel
e-Xpert DA: CVA
e-Xpert DA: Kindermishandeling
e-Xpert DA: Obesitas
e-Xpert DA: Wondzorg
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert: Bedrijfshulpverlening
e-Xpert: Rekenen voor doktersassistenten
Farmacologie
Gezondheidsrecht - Wet Bescherming Persoonsgegevens
Gezondheidsrecht - Wet Bescherming Persoonsgegevens
Gezondheidsrecht - Wet Bescherming Persoonsgegevens
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Handhygiëne
Handhygiëne
Handhygiëne
Hechtingen en agraves verwijderen
Hepatitis A, B, C: Preventie en opsporing
Hygiënisch werken
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Insuline toedienen met een insulinepen
Insuline toedienen met een insulinepen
Intervsiie ( begeleid)
Intramusculair Injecteren
Intramusculair Injecteren
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
MD-Academy – Wondzorg
Medtronic LIFEPAK 20 (Defibrillator)
NHG-Webprogramma Diabetes nader bekeken
Nutrition and Health: Macronutrients and Overnutrition
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie
oor uitspuiten
Opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)
Opleidingsprogramma GC A 16- Praktijkassistenten
Opleidingsprogramma GC A 17 - Praktijkassistenten
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
REC TBC Dag Zuid Holland
Sanofi Pasteur app module 1
Sanofi Pasteur app module 2
Sanofi Pasteur Wereldkaart
SBAR
SBAR
SHZ 2019 - Verplichte training “werken met Topicus” - e-learning
Skin tears: preventie, beoordeling en behandeling
Skin tears: preventie, beoordeling en behandeling
SOH - Hechtles
Taalstimulering door leesbevordering
Triage bij diabetes
Urine, feces en sputum afnemen voor onderzoek
Urine, feces en sputum afnemen voor onderzoek
Veilig Slapen JGZ
Veilig Slapen JGZ
Venapunctie
Venapunctie
Vitale functies meten
Vitale functies meten
Werkbegeleiding
ZEL: DA: Kinderziektes met en zonder vlekjes
Zorgleefplan
Zorgleefplan

2019 BONtracé; Bijscholing Oogheelkunde Nederland; basiscursus; van klacht tot nazorg; UMC Utrecht, UMCG, Radboudumc - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support/AED voor dokersassistenten Flevoland - lokatie: Lelystad (NL)

Een andere kijk op Gezondheid en Gedrag naast Ziekte en Zorg - lokatie: Hengelo (NL)

Farmacologie en inhalatietechnologie - lokatie: Uitgeest (NL)

HBO geaccrediteerde opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Huidaandoeningen, Wratten en Teken - lokatie: Etten-Leur (NL)

Jaarlijkse bijscholing assistentes - lokatie:

Kweekoefening - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Hengelo (NL)

Patiëntbejegening 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Praktijk Assistentendag Huisartsopleiding VUmc 2019/2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Scholing ABCDE - lokatie: Tilburg (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - module 2 2019 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Vermoeidheid, voeding en leefstijl - lokatie: Groningen (NL)

Denken in TOESTANDSBEELDEN - lokatie: Schiedam (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

BLS-AED PLS hhl 2019 - lokatie: Brunssum (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

Basis vaardighedentraining Omgaan met weerstand 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS (basic Life Support) 2019 - lokatie: Veldhoven (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Udenhout (NL)

De nieuwe meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenpraktijk - lokatie:

Denken in TOESTANDSBEELDEN - lokatie: Schiedam (NL)

Effectief in gesprek met je cliënt en/of collega - lokatie: Zwolle (NL)

Enkel-arm index scholing - lokatie: Gorinchem (NL)

Gedachten die hinderen (rationeel emotieve training.) - lokatie: Utrecht (NL)

HAP, Spoed: ambu of huisarts? - lokatie: Zoetermeer (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

Melanoom - lokatie: Hoorn (NL)

Scholing triagist en doktersassistent trieëren in het Engels - lokatie: Amersfoort (NL)

ZEL: SOLK - lokatie: Naaldwijk (NL)

Aan de slag met anemie - lokatie: Groningen (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Chronische pijn, wat nu? - lokatie: Uden (NL)

DA IC carrouseltraining reanimatie + ABCDE inc. zuurstof 2019 - lokatie: Panningen (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Amsterdam (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Maastricht (NL)

Herhalingstraining Reanimatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Jeuken, niezen en uitslag: Hebt u iets voor mijn allergie? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Kindermishandeling, een breinbreker: Nascholing voor doktersassistenten en praktijkondersteuners - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Netwerkbijeenkomst NVDA Den Haag - lokatie: Den Haag (NL)

Opstaptraining 'Positieve gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de eerstelijn' B - lokatie: Deventer (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Vught (NL)

Promedico Masterclass - lokatie: Wieringerwerf (NL)

Reanimatie- en AED training (BSL) door Press4Life, reanimatie- en AED training - lokatie: Grootebroek (NL)

Regiobijeenkomst Microhis, nieuwe functionaliteit en Tips en trucs. - lokatie: Nieuwerkerk aan den IJssel (NL)

Reisles, casuïstiektraining voor assistenten: Bijzondere reizigers - lokatie: Zoetermeer (NL)

Scholing UFA 2019 - lokatie: Zeist (NL)

Suicide preventie, de feiten, handvatten en tips - lokatie: Oosterhout (NL)

Training mijngezondheid.net - lokatie: Zoetermeer (NL)

Veilig werken - lokatie: Duiven (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

Basic Life Support/AED voor dokersassistenten Flevoland - lokatie: Emmeloord (NL)

BLS en AED training voor de Huisartspraktijk - lokatie: Almelo (NL)

BLS-AED PLS hhl 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

BLS-AED PLS hhl 2019 - lokatie: Hoensbroek (NL)

CVRM voor doktersassistenten - lokatie: Uithoorn (NL)

De Overgang - lokatie: Tilburg (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 6 uur - lokatie: Gouda (NL)

Hechten voor doktersassistentes - lokatie: Amersfoort (NL)

Ja, ik ben d'er ook! - lokatie: Stevensweert (NL)

Wat zegt je stem? - lokatie: Groningen (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Clientgerichte Communicatie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Clientgerichte Communicatie - lokatie: Leiderdorp (NL)

emotie en agressietraining - lokatie: Rotterdam (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 6 uur - lokatie: Blaricum (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinische les microbiologie - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Motivational Interviewing - lokatie: Enschede (NL)

Omgaan met weerstand en agressie (basis) - lokatie: Enschede (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Zaltbommel (NL)

Pijn op de borst, BLS herhaling en SBAR - lokatie: Bilthoven (NL)

Positieve Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Sandwichcursus Chronische Zorg 2019 - lokatie: Dalfsen (NL)

Scholing Triage en Human Factors - lokatie: Tilburg (NL)

Scholing triagist en doktersassistent trieëren in het Engels - lokatie: Amersfoort (NL)

Tijdmanagement 2019, 6 uur - lokatie: Utrecht (NL)

Training voorbehouden handelingen - lokatie: Heinkenszand (NL)

Verdovende middelen - lokatie: Zwolle (NL)

Verkeerd verbonden - lokatie: Velp (NL)

Effectief in gesprek met je cliënt en/of collega - lokatie: Barneveld (NL)

Startklas reizigersadvisering voor assistenten - lokatie: Zoetermeer (NL)

Verkeerd verbonden - lokatie: Velp (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Basic Life Support/AED voor dokersassistenten Flevoland - lokatie:

Intoxicaties - lokatie: Alkmaar (NL)

Leermodule 3 Opzetten allergiespreekuur - lokatie: Almere (NL)

Patiëntbejegening 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Pijn op de borst, BLS herhaling en SBAR - lokatie: Bilthoven (NL)

Scholing triagist en doktersassistent trieëren in het Engels - lokatie: Amersfoort (NL)

Schouderklachten en Zweepslag - lokatie: Haarlem (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Aan de slag met anemie - lokatie: Emmen (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Breda (NL)

Agressietraining - lokatie: Sommelsdijk (NL)

Basiscursus BLS/AED - lokatie: Ravenstein (NL)

Basistraining Niet-Zichtbare beperking - lokatie: Zwolle (NL)

bijscholing KNO - lokatie: Almere (NL)

BLS-AED PLS hhl 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Effectief in gesprek met je cliënt en/of collega - lokatie: Barneveld (NL)

HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn - lokatie: Amsterdam (NL)

HRM in één dag 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Incompany Agressiereductie - lokatie: Koedijk (NL)

Kindermishandeling, een breinbreker: Nascholing voor doktersassistenten en praktijkondersteuners - lokatie: Zwolle (NL)

Palliatieve sedatie in de praktijk - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Uden (NL)

Rijden zonder invloed - lokatie: Enschede (NL)

Samenwerken in de praktijk - lokatie: Waddinxveen (NL)

Training Tuberculinehuidtest. Basistraining voor Defensie. - lokatie: Hilversum (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - lokatie: Groningen (NL)

Voeding Nu Jaarcongres 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Cursus uitstrijken voor doktersassistentes - lokatie: Rijswijk (NL)

Najaars Duodagen NWU Assistenten 2019 - lokatie: Woerden (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Steenbergen (NL)

ABCDE training met Lotusslachtoffers en SBAR - lokatie: Zwolle (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

BLS-AED PLS hhl 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Clientgerichte Communicatie - lokatie: Culemborg (NL)

DA IC carrouseltraining reanimatie + ABCDE inc. zuurstof 2019 - lokatie: Panningen (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Voorschoten (NL)

Najaars Duodagen NWU Assistenten 2019 - lokatie: Woerden (NL)

NHG-Triagewijzer en Medische Kennis - lokatie: Etten-Leur (NL)

Sandwichcursus Chronische Zorg 2019 - lokatie: Dalfsen (NL)

Scholing triagist en doktersassistent trieëren in het Engels - lokatie: Amersfoort (NL)

Telefonisch versus Fysieke triage - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Tweedaagse speelse, interactieve workshop Introductie in de Transactionele Analyse - lokatie: Den Haag (NL)

Clientgerichte Communicatie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Havensymposium 2019 - Tropen aan de Maas - lokatie: Rotterdam (NL)

Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks 2018 - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met boosheid, teleurstellingen en agressie bij patiënten - lokatie: Zaltbommel (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Prinsenbeek (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Buikklachten - lokatie: Etten-Leur (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Omgaan met lastige patienten - lokatie: Den Haag (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Woerden (NL)

Regionale scholingsdag Tuberculose REC Noord West 3 december 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Reisles, casuïstiektraining voor assistenten: Bijzondere reizigers - lokatie: Almere (NL)

Stop de bloeding - red een leven basis - lokatie: Amsterdam (NL)

Triage in de dagpraktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Clientgerichte Communicatie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Pijn op de borst, BLS herhaling en SBAR - lokatie: Bilthoven (NL)

Training Slaapstraat - lokatie: Utrecht (NL)

Trainingsprogramma auditoren Triage - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Terug naar de Schoolbanken voor doktersassistenten 7 december 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus BLS/AED - lokatie: Eindhoven (NL)

Intervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met weerstand en agressie (basis) - lokatie: Enschede (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Rugklachten - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing triagist en doktersassistent trieëren in het Engels - lokatie: Amersfoort (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Oldemarkt (NL)

Clientgerichte Communicatie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Duizeligheid en hoofdpijn - lokatie: Etten-Leur (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Trainingen CODA's 2019 - lokatie: 1316 BN Almere (NL)

ABCDE training met Lotusslachtoffers en SBAR - lokatie: Zwolle (NL)

Basisscholing Cervixscreening - lokatie: Groningen (NL)

Cursus Vergiftigingen - lokatie: Heerenveen (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Twello (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Utrecht (NL)

Paniektelefoontjes - lokatie: Hoorn (NL)

Patiëntbejegening 2019, 6 uur - lokatie: Doetinchem (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Teamgericht veilig werken bij agressief gedrag - lokatie: Hoofddorp (NL)

Zwachtelscholing - lokatie: Schagen (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Oedeembenen & Compressietherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Oedeembenen & Compressietherapie - lokatie: Arnhem (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Venlo (NL)

Patiëntbejegening 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing triagist en doktersassistent trieëren in het Engels - lokatie: Amersfoort (NL)

Training mijngezondheid.net - lokatie: Zoetermeer (NL)

Reanimatiecursus en AED gebruik - lokatie: Almere (NL)

Training Telefonische Triage volgens de Nederlandse Triage Standaard - lokatie: Biervliet (NL)

Brandwonden - lokatie: Lelystad (NL)

HAP, Spoed: ambu of huisarts? - lokatie: Zoetermeer (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Ewijk (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Pijn op de borst, BLS herhaling en SBAR - lokatie: Bilthoven (NL)

Eczeem en psoriasis - lokatie: Purmerend (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Wageningen (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Eindhoven (NL)

Scholing Reanimatie/BLS en AED - lokatie: Tilburg (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Pijn op de borst, BLS herhaling en SBAR - lokatie: Bilthoven (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Holten (NL)

Mannenklachten - lokatie: Dronten (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Assen (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Amsterdam (NL)

De inzet van de praktijkondersteuner bij de behandeling van urine-incontinentie - lokatie: Zwolle (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Winsum (NL)

NTS Triagist in opleiding - lokatie: Zwolle (NL)

Kinderziekten/vlekjes - lokatie: Zwolle (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Oedeembenen & Compressietherapie - lokatie: Dordrecht (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Schalkhaar (NL)

Mijn hart slaat op hol....! - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatiecursus (BLS + AED) voor de huisartsenpraktijk - lokatie: Leiderdorp (NL)

Sepsis - lokatie: Purmerend (NL)

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Triage en Positieve Gezondheid - lokatie: Boxmeer (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinische les: schildklierproblematiek en waarde van d-dimeer onderzoek - lokatie: Groningen (NL)

Anticonceptie, ongewenste zwangerschap en seksueel geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen - lokatie: Purmerend (NL)

Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen - lokatie: Purmerend (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Kinderbrein en bewegen; over reflexpatronen, stress en niet begrepen gedrag - lokatie: Castricum (NL)

Labwaarden - lokatie: Alkmaar (NL)

Vervolgopleiding/training doktersassistenten polikliniek dermatologie 2019/2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Fysieke triage volgens ABCDE Principe - lokatie: Amstelveen (NL)

Ochtend van bezinning 2019 - lokatie: Soest (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - Module 1 2020 - lokatie: Breda (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Vaardigheden Tapen Basis 2020 - lokatie: Soest (NL)

Hartfalen - lokatie: Purmerend (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

ABCDE training met Lotusslachtoffers en SBAR - lokatie: Hardenberg (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Nierinsufficientie - lokatie: Amsterdam (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - Module 1 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Gastric Bypass - lokatie: Alkmaar (NL)

Lean coach 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Anticonceptie - lokatie: Zwolle (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Hartinfarct - lokatie: Zwolle (NL)

Interculturele communicatie - lokatie: Amsterdam (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Zomerkwalen - vervolg - lokatie: Zwolle (NL)

Ja, ik ben d'er ook! - lokatie: Utrecht (NL)

Nierinsufficientie - lokatie: Amstelveen (NL)

Hechten en verdoven van ongecompliceerde wonden - lokatie: Zwolle (NL)

Intervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Kinderbrein en bewegen; over reflexpatronen, stress en niet begrepen gedrag - lokatie: Castricum (NL)

HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Duizeligheid en hoofdpijn - lokatie: Etten-Leur (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Bel een ambulance - lokatie: Haarlem (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Beroerte - lokatie: Zwolle (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Zomerkwalen - vervolg - lokatie: Ommen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Melanoom - lokatie: Purmerend (NL)

SOA - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Kinderbrein en bewegen; over reflexpatronen, stress en niet begrepen gedrag - lokatie: Weert (NL)

Enkel/arm-index 2019 2020 - lokatie: Soest (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Een goed advies is goud waard - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Assen (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Lean coach 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en de samenwerking met de crisisdienst, regio Zwolle/Hardenberg - lokatie: Zwolle (NL)

CTV-training doktersassistenten polikliniek dermatologie 2019/2020 - lokatie: Hoofddorp (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - Module 1 2020 - lokatie: Haarlem (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

17-060 Wondzorg - lokatie: Purmerend (NL)

NTS casuïstiek - gediplomeerd triagist - lokatie: Zwolle (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Vught (NL)

Kinderziekten/vlekjes - lokatie: Dronten (NL)

NTS casuïstiek - gediplomeerd triagist - lokatie: Zwolle (NL)

Sportblessures/Kleine traumatologie (vervolg) - lokatie: Zwolle (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Ridderkerk (NL)

Hechten en verdoven van ongecompliceerde wonden - lokatie: Zwolle (NL)

NTS casuïstiek - gediplomeerd triagist - lokatie: Zwolle (NL)

NTS casuïstiek - gediplomeerd triagist - lokatie: Zwolle (NL)

Mannenklachten - lokatie: Zwolle (NL)

HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Anticonceptie - lokatie: Lelystad (NL)