2019-2020: (Triage-)assistenten: Werken met een meldcode - NVDA
2019-2020: Triagisten casussen: 'Is het thuis veilig?' - CADD-NVDA
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDE telefonische triage
ABCDE-beoordeling en urgentiedenken
AccreDidact Borstkanker/doktersassistent
AccreDidact Dementie/doktersassistent
AccreDidact Diabetes mellitus type 2/doktersassistent
AccreDidact Ernstige infectieziekten bij kinderen/doktersassistent
AccreDidact Intoxicaties/doktersassistent
AccreDidact Laboratoriumdiagnostiek/doktersassistent
AccreDidact Leefstijl II - Goede en slechte leefgewoontes/doktersassistent
AccreDidact Oedeem/doktersassistent
AccreDidact Valpreventie bij ouderen/doktersassistent
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
Algemene Farmacologie
Algemene Farmacologie
Anatomie - Centraal Zenuwstelsel
Anatomie - Centraal Zenuwstelsel
Auditoren Training
AVG in de Zorg voor huisartsen
Basale Reanimatie Volwassenen
Basale Reanimatie Volwassenen
Basic life support en AED
Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening
BHV - Niet-spoedeisende hulp
BHV - Niet-spoedeisende hulp
BHV e-learning
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BSL Basic Life Support (BLS)
CME-Online "Hoofdpijn", cursus voor apothekersassistenten
CME-Online '‘Elektronisch uitwisselen van medicatiegegevens, weet jij voldoende van het LSP?'
CME-Online ‘Interacties tussen zelfzorgmiddelen en receptgeneesmiddelen’
CME-Online ‘Oncologie en farmaceutische patiëntenzorg'
CME-Online ‘Op reis...en wat je moet weten'
CME-Online 'Aandacht voor de patiënt met dementie'.
CME-Online 'ADHD: meer dan een modeziekte'
CME-Online 'Alert op bijwerkingen'
CME-Online 'Allergische en niet-allergische rhinitis'
CME-Online 'Antibiotica op de helling - het huidige antibioticabeleid
CME-Online 'Apotheekzorg rond obesitas en bariatrische chirurgie'
CME-Online 'Astma bij volwassenen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Bacteriële huidinfecties', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Bacteriële Huidinfecties: lokaal of diep?'
CME-Online 'Beroerte', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Beroerte: snel en adequaat (be)handelen'
CME-Online 'Correct inhaleren: wat, hoe en waarom?
CME-Online 'Cultuurverschillen aan de balie'
CME-Online 'Depressie: nergens meer plezier in?'
CME-Online 'Depressieve stoornissen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Diabetes Mellitus type 1 en insulinetherapie'
CME-Online 'Diabetes mellitus type 2'
CME-Online 'Diabetes Mellitus type 2', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Doseren bij kinderen'
CME-Online 'Eczeem'
CME-Online 'Een MFB, wat doe je ermee?'
CME-Online 'Effectief communiceren voor het apotheekteam'
CME-Online 'Farmacogenetica - Een patiënt met een DNA-paspoort
CME-Online 'Geneesmiddelen en verkeersdeelname' voor apothekersassistenten
CME-Online 'Geneesmiddelinteracties met maagschade'
CME-Online 'Goede medicatiebegeleiding: hoe doe je dat?
CME-Online 'Goede zorg bij COPD'
CME-Online 'Hart- en vaatziekten in de apotheek'
CME-Online 'Hartfalen'
CME-Online 'Hartfalen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Het bevorderen van goed medicijngebruik door laaggeletterden'
CME-Online 'HKZ, kwaliteit in de apotheek: verbeteren doe je samen!'
CME-Online 'Hoge bloeddruk'
CME-Online 'Hormonale anticonceptie'
CME-Online 'Interacties tussen voeding en geneesmiddelen'
CME-Online 'Intercollegiale feedback: elkaar écht aanspreken'
CME-Online 'Kennis over interactiemechanismen'
CME-Online 'Kinderen met astma'
CME-Online 'Kinderwens: wanneer zwanger worden lastig is'
CME-Online 'Kinderziekten'
CME-Online 'Leven met Parkinson'
CME-Online 'Levenslang hiv'
CME-Online 'Maagklachten'
CME-Online 'Medicatieveiligheid'
CME-Online 'MFB's in de praktijk', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Misselijkheid en braken in de palliatieve fase'
CME-Online 'Multiple Sclerose'
CME-Online 'Nierfunctiestoornissen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Obesitas'
CME-Online 'Obstipatie' cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Omgaan met antistolling in de apotheek', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Omgaan met antistolling in de apotheek'.
CME-Online 'Oncologie en farmaceutische patiëntenzorg', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Oog en medicatie'
CME-Online 'Oorontstekingen: ‘oor’zaken en behandeling'
CME-Online 'Oorontstekingen; ontstaan en behandeling', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Opiumwet: de toepassing in de apotheek'
CME-Online 'Opiumwetgeving', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Osteoporose' cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Pijnprikkels en pijnstillers'
CME-Online 'Plasklachten en prostaatcarcinoom'
CME-Online 'Polyfarmacie bij ouderen'
CME-Online 'Privacy in de apotheek'
CME-Online 'Prostaataandoeningen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Psoriasis', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Reizigersziekten in de tropen'
CME-Online 'Reumatoïde artritis'
CME-Online 'Rijgevaarlijke geneesmiddelen'
CME-Online 'Schildklieraandoeningen'
CME-Online 'Schimmelinfecties van de huid'
CME-Online 'Schommelende stemmingen - Diagnostiek bij bipolaire stoornissen'
CME-Online 'Soa', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Stoppen met roken'
CME-Online 'Streven naar stabiliteit - Behandeling van bipolaire stoornissen'
CME-Online 'Therapietrouw'
CME-Online 'Urineweginfecties'
CME-Online 'Vallen en opstaan bij epilepsie', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Verminderde nierfunctie'
CME-Online 'Voeding en voedingssupplementen'
CME-Online 'Werken volgen de Richtlijn Ter hand stellen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Wondverzorging en het gebruik van verbandmiddelen' cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Wondverzorging: hoe en waarmee?'
CME-Online 'Zelfzorg - Huid'
CME-Online 'Zelfzorg - Op reis en diversen'
CME-Online 'Zelfzorg - Pijn, griep, allergie en verkoudheid'
CME-Online 'Zelfzorg - Spijsvertering'
Compressief Zwachtelen
Compressief Zwachtelen
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
COPD
COPD
Delier
Delier
Depressie
Depressie
Diabetesche voetzorg - deel 1
Digitale Leeromgeving Soa Hiv Seks 2018 - Kabiz
Digitale Leerweken 2018 (KABIZ - NVVPO)
ECG
ECG Maken en lezen
ECG Maken en lezen
'E-learning bijzondere reizigers: zwangeren en kinderen op reis'
E-learning Cervixscreening
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning kindermishandeling
E-learning kindermishandeling
E-learning module Astma
E-learning module Astma
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Hartafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Kleine lengte
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning Omgaan met agressie en weerstand
E-learning Omgaan met agressie en weerstand
E-learning Omgaan met weerstand 2019
E-learning POCT vaardighedenonderwijs: leerplan Hemocue Hb 201+ meter
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Ademhalingsstelsel
e-Xpert DA: Circulatiestelsel
e-Xpert DA: CVA
e-Xpert DA: Kindermishandeling
e-Xpert DA: Obesitas
e-Xpert DA: Wondzorg
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert: Bedrijfshulpverlening
e-Xpert: Rekenen voor doktersassistenten
Gezondheidsrecht - Wet Bescherming Persoonsgegevens
Gezondheidsrecht - Wet Bescherming Persoonsgegevens
Gezondheidsrecht - Wet Bescherming Persoonsgegevens
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Griepvaccinatie in de praktijk 2018/2019
Handhygiëne
Handhygiëne
Handhygiëne
Hechtingen en agraves verwijderen
Hepatitis A, B, C: Preventie en opsporing
Hygiënisch werken
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
Insuline toedienen met een insulinepen
Insuline toedienen met een insulinepen
Intervsiie ( begeleid)
Intramusculair Injecteren
Intramusculair Injecteren
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
MD-Academy – Wondzorg
Medtronic LIFEPAK 20 (Defibrillator)
NHG-Webprogramma Diabetes nader bekeken
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie
oor uitspuiten
Opleidingsprogramma GC A 16- Praktijkassistenten
Opleidingsprogramma GC A 17 - Praktijkassistenten
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
REC TBC Dag Zuid Holland
Sanofi Pasteur app module 1
Sanofi Pasteur app module 2
SBAR
SBAR
SHZ 2019 - Verplichte training “werken met Topicus” - e-learning
Skin tears: preventie, beoordeling en behandeling
Taalstimulering door leesbevordering
Triage bij diabetes
Urine, feces en sputum afnemen voor onderzoek
Urine, feces en sputum afnemen voor onderzoek
Veilig Slapen JGZ
Venapunctie
Venapunctie
Vitale functies meten
Vitale functies meten
ZEL: DA: Kinderziektes met en zonder vlekjes
Zorgleefplan
Zorgleefplan

Een beter gesprek begint bij de ander. - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Compressietherapie - lokatie:

Basis vaardighedentraining Omgaan met weerstand 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Tilburg (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Echt (NL)

Gevorderden Inhalatiecursus IMIS - lokatie: Diverse locaties in Nederland (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Zaandam (NL)

Coordineren en leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie:

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining triage - lokatie: Zaltbommel (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Tilburg (NL)

HRM in één dag 2019 - lokatie: Heerenveen (NL)

Kwaliteitsavond Triagisten HAP Westland 2019 - lokatie: Naaldwijk (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Triage NHG-Triagewijzer: Hoe te gebruiken in de praktijk? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Vervolgopleiding/training doktersassistenten polikliniek dermatologie 2019/2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Werken in de Tuberculosebestrijding. Basiscursus voor Medisch Technische Medewerkers - lokatie: Den Haag (NL)

Workshop LSP (Landelijk Schakelpunt) voor praktijkassistenten - lokatie: Utrecht (NL)

CVRM - lokatie: Uden (NL)

Engels voor dokterassistenten - lokatie: Voorhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Compressief zwachtelen (vaardigheid) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Lelystad (NL)

Grip op je gesprek 2.0 - lokatie: Gorinchem (NL)

Puntjes op de i training Triage - 1 dagdeel - lokatie: Tilburg (NL)

Reanimatie aan de telefoon - lokatie: Tilburg (NL)

Spreekuur Seksuele Gezondheid in de Huisartsenpraktijk 2018 - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding/training doktersassistenten polikliniek dermatologie 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn 2018-2019- aanbod1 - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Fysieke Triage volgens de Nederlandse Triage Standaard (kort) - lokatie: Utrecht (NL)

AED en BLS 2019 - lokatie: Alkmaar (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

Grip op je gesprek 2.0 - lokatie: Gorinchem (NL)

Informatie avond voor doktersassistenten en praktijkondersteuners voor de huisartsenpraktijk - lokatie: Hengelo (NL)

Reanimatie aan de telefoon - lokatie: Tilburg (NL)

Telefonisch versus Fysieke triage - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Breda (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Drachten (NL)

Compressietherapie - lokatie: Delft (NL)

CVRM - lokatie: Vught (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Lelystad (NL)

Engelse Triage 2 - lokatie: Amsterdam (NL)

Farmacologie en inhalatietechnologie - lokatie: Spijkenisse (NL)

Gedragsverandering en zelfmanagement - lokatie: Groningen (NL)

Haagsche Praat - lokatie:

Mammacarcinoom voor doktersassistentes - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Den Haag (NL)

Hechten voor doktersassistentes - lokatie: Amersfoort (NL)

Longen luisteren - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Mannenklachten - lokatie: Zwolle (NL)

Omgaan met de agressieve / lastige / klagende patient - lokatie: Dongen (NL)

Scholing Reanimatie/BLS en AED - lokatie: Tilburg (NL)

Training Slaapstraat - lokatie: Utrecht (NL)

ZEL: SOLK - lokatie: Naaldwijk (NL)

Alle soa op een stokje - nascholing doktersassistenten 2019 - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

CVRM - lokatie: Heesch (NL)

GHC Ketenzorg-Onderwijsdag 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Implementatie van de regionale wondzorgrichtlijn, 2019 - lokatie: Uden (NL)

Motiverende gespreksvoering - 3-daagse cursus - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Nierinsufficientie - lokatie: Hoorn (NL)

OK vaardigheden: basis ten behoeve van Spaarne Gasthuis - lokatie: Amsterdam (NL)

Positieve Gezondheid - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Scholing ABCDE - lokatie: Tilburg (NL)

Startklas reizigersadvisering voor assistenten - lokatie: Oud Gastel (NL)

Triage: Ins & Outs - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Basisopleiding/training doktersassistenten polikliniek dermatologie 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Leiden (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Cursus uitstrijken voor doktersassistentes - lokatie: Rijswijk (NL)

Herhalingstraining Reanimatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Herhalingstraining Reanimatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Nijmegen (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Nijmegen (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Badhoevedorp (NL)

Mijn hart slaat op hol....! - lokatie: Haarlem (NL)

Oogaandoeningen, wat kun je zien? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Brandwondenonderwijs Verdiepingsmodule: wondbehandeling en verbinden - lokatie: Groningen (NL)

Diagnosticeren van voetproblemen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

Gastvrijheid in de zorg - lokatie: Hoorn (NL)

HRM in één dag 2019 - lokatie: Cuijk (NL)

Implementatie van de regionale wondzorgrichtlijn, 2019 - lokatie: Oss (NL)

Klinische les: schildklierproblematiek en waarde van d-dimeer onderzoek - lokatie: Groningen (NL)

Promedico Masterclass - lokatie: Goes (NL)

SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering -Module Hechten - lokatie: Dordrecht (NL)

Spirometrie: De Basis - lokatie: Apeldoorn (NL)

Sportblessures/Kleine traumatologie (vervolg) - lokatie: Zwolle (NL)

Trainingen CODA's 2019 - lokatie: 1316 BN Almere (NL)

basiscursus reizigersadvisering - lokatie: Dordrecht (NL)

Cursus Brandwonden - lokatie: Heerenveen (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Den Haag (NL)

Nascholing SOA - lokatie: Tilburg (NL)

Reanimatiecursus (BLS + AED) voor de huisartsenpraktijk - lokatie: Leiderdorp (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Leidschendam (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Helmond (NL)

DA congres; De Huid - lokatie: Eindhoven (NL)

De nieuwe NHG-standaard CVRM 2019 - lokatie: Assen (NL)

Praktijk Assistentendag Huisartsopleiding VUmc 2018/2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie aan de telefoon - lokatie: Tilburg (NL)

Regiobijeenkomst Microhis, nieuwe functionaliteit en Tips en trucs. - lokatie: Assen (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Triage voor de assistente van de verloskundige - lokatie: Alkmaar (NL)

Terug naar de Schoolbanken voor doktersassistenten 21 september 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Labwaarden - lokatie: Amstelveen (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Wondverzorging - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Angststoornissen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Communicatie model de 4 A's - lokatie: Almere (NL)

Compressietherapie - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

CTV-training doktersassistenten polikliniek dermatologie 2019/2020 - lokatie: Hoofddorp (NL)

Herhalingstraining Reanimatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Kleine kwalen - lokatie: 1316 BN Almere (NL)

Management Ondersteuner Huisarts MOH - Leerpunt KOEL - lokatie: Utrecht (NL)

Nieuwe huisvesting 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Orienatie op mantelzorg: de mantelzorgmonologen - lokatie: Wormer (NL)

Upgrade Coach de Coach 1 dagdeel KABIZ - lokatie: Zaltbommel (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Alle soa op een stokje - nascholing doktersassistenten 2019 - lokatie: Goes (NL)

Basistraining Niet-Zichtbare beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Leidschendam (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Huidoncologie voor DA's - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Mammacentrum - 26 september 2019 - lokatie: Harderwijk (NL)

Nierinsufficientie - lokatie: Uithoorn (NL)

Oogaandoening, wat kun je zien? - lokatie:

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Tweedaagse speelse, interactieve workshop Introductie in de Transactionele Analyse - lokatie: Den Haag (NL)

Upgrade Coach de Coach 1 dagdeel KABIZ - lokatie: Hengelo (NL)

Veilig incident melden - en dan… - lokatie: Amsterdam (NL)

OK vaardigheden ten behoeve van Meander Medisch Centrum - lokatie: Amsterdam (NL)

OK vaardigheden ten behoeve van Meander Medisch Centrum - lokatie: Amsterdam (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Gorinchem (NL)

Buikpijn - lokatie: Den Helder (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Helmond (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Nieuwegein (NL)

HET - lokatie: Purmerend (NL)

Nascholing polimedewerkers en doktersassistenten : Bejegening - lokatie: Leiden (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Breda (NL)

Alle soa op een stokje - nascholing doktersassistenten 2019 - lokatie: Rhoon (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Lith (NL)

deskundigheidsbevordering Triage en Communicatie 2018 - lokatie: Maastricht (NL)

Medisch Technisch Handelen voor triagisten - lokatie: Schagen (NL)

Nierinsufficientie - lokatie: Alkmaar (NL)

Omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Coach de Coach 4 dagdelen 2019 - lokatie:

Oren (vaardigheid) - lokatie: Ridderkerk (NL)

Serious game ‘zorgen zonder zorgen’ - lokatie: Utrecht (NL)

Traumatologie bij kinderen - lokatie: Dronten (NL)

“Nog even wachten met een kuurtje?” Update Antibiotica Resistentie - lokatie: Ridderkerk (NL)

Casuïstiek en Opfrismodule Reizen & Gezondheid 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Engels voor dokterassistenten - lokatie: Eindhoven (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Nieuwegein (NL)

Lean coach 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

ZEL: SOLK - lokatie: Naaldwijk (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Basiscursus Diabetes Mellitus voor vpk/ poh/ ass - lokatie: Huis Ter Heide (NL)

Basistraining Reanimatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Dag van de Eerstelijn 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Herhalingstraining Reanimatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Kennis On Tour Eerste duizend dagen en Hechting - lokatie: Drachten (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Eindhoven (NL)

Medisch Technisch Handelen voor triagisten - lokatie: Schagen (NL)

PAMM-KOH: Nascholing Urineweginfecties 2013 - lokatie: Veldhoven (NL)

Reanimatie aan de telefoon - lokatie: Tilburg (NL)

Farmacologie en inhalatietechnologie - lokatie: Spijkenisse (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Culemborg (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

KOH: Rust met LEAN - lokatie: Eindhoven (NL)

Reanimatiecursus BLS-AED - lokatie: Deventer (NL)

73e Nascholing aan de Maas; Urologie - Er komt een man bij de dokter! - lokatie: Rotterdam (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Compressietherapie - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Herhalingstraining Reanimatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Herhalingstraining Reanimatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Edam (NL)

Nascholing medisch technische handelingen doktersassistent huisartsenpost/huisartsenpraktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Utrecht (NL)

Preventieconsult, module hart- en vaatziekten - lokatie: Hilversum (NL)

Regiobijeenkomst Microhis, nieuwe functionaliteit en Tips en trucs. - lokatie: Amsterdam (NL)

Reisles, casuïstiektraining voor assistenten: Bijzondere reizigers - lokatie: Zwolle (NL)

Startklas reizigersadvisering voor assistenten - lokatie: Zwolle (NL)

Triage: Ins & Outs - lokatie: Woerden (NL)

Engels voor dokterassistenten - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 6 uur - lokatie: Hengelo (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Edam (NL)

Medisch Technisch Handelen voor triagistes - lokatie: Dordrecht (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Triage TIA/Beroerte : meer dan de FAST - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Alle soa op een stokje - nascholing doktersassistenten 2019 - lokatie: Breda (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Compressietherapie - lokatie: Goedereede (NL)

CVRM NHG richtlijn 2019, wat en hoe - lokatie: Groningen (NL)

DA IC Feedback geven en ontvangen - lokatie: Venlo (NL)

deskundigheidsbevordering Triage en Communicatie 2018 - lokatie: Maastricht (NL)

Intoxicaties - lokatie: Heinkenszand (NL)

NTS casuïstiek - gediplomeerd triagist - lokatie: Zwolle (NL)

Onderwijskwaliteitsdagen (tevens EKC-vervolgtraining) - lokatie: Huizen (NL)

Oogaandoening, wat kun je zien? - lokatie:

Recht en gezondheidszorg - lokatie:

Vervolgcursus uitstrijken “Weet wat je ziet, zie wat je weet” - lokatie: Rijswijk (NL)

Wondmanagement (klinische les) - lokatie: Leiden (NL)

Gastric Bypass - lokatie: Purmerend (NL)

NTS casuïstiek - gediplomeerd triagist - lokatie: Zwolle (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Wondbehandeling en wondmateriaal in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

cvrm een update - lokatie: Purmerend (NL)

Nierinsufficientie - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Reanimatiecursus BLS-AED - lokatie: Deventer (NL)

Scholing Reanimatie/BLS en AED - lokatie: Tilburg (NL)

Gulliver 2019: gezond voor, tijdens en na de reis - lokatie: Zwolle (NL)

Hartinfarct - lokatie: Ommen (NL)

Lean werken deel 2 2019 - lokatie: Kollum (NL)

VVR: benchmark/ bijscholing herziening CVRM richtlijn 2019 voor assistenten - lokatie: Alkmaar (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

deskundigheidsbevordering Triage en Communicatie 2018 - lokatie: Maastricht (NL)

deskundigheidsbevordering Triage en Communicatie 2018 - lokatie: Maastricht (NL)

deskundigheidsbevordering Triage en Communicatie 2018 - lokatie: Maastricht (NL)

Reanimatie aan de telefoon - lokatie: Tilburg (NL)

SOA - lokatie: Amstelveen (NL)

Teamgericht veilig werken bij agressief gedrag - lokatie: Hoofddorp (NL)

Anatomie voor doktersassistentes - lokatie: Zwijndrecht (NL)

deskundigheidsbevordering Triage en Communicatie 2018 - lokatie: Maastricht (NL)

Slim naar rookvrije patiënten - lokatie: Maastricht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

Basistraining Reanimatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Herhalingstraining Reanimatie - lokatie: Bilthoven (NL)

NTS casuïstiek - gediplomeerd triagist - lokatie: Zwolle (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus uitstrijken voor doktersassistentes - lokatie: Rijswijk (NL)

HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Kleine kwalen - lokatie: 1316 BN Almere (NL)

Klinische les - Psychische klachten herkennen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

SOH herregistratie consultvoering - lokatie: Tilburg (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Amsterdam (NL)

basiscursus reizigersadvisering - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisscholing Cervixscreening - lokatie: Groningen (NL)

Geen zee te hoog, de Dappere Doktersassistente. - lokatie: West-Terschelling (NL)

Gulliver 2019: gezond voor, tijdens en na de reis - lokatie: Eindhoven (NL)

Interculturele communicatie - lokatie: Amsterdam (NL)

“Nog even wachten met een kuurtje?” Update Antibiotica Resistentie - lokatie: Rotterdam (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Hoofddorp (NL)

Gezamenlijke scholing: Psychiatrie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Eindhoven (NL)

Reanimatiecursus (BLS + AED) voor de huisartsenpraktijk - lokatie: Leiderdorp (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Herhalingstraining Reanimatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Northeast Benefiet Symposium Personeelsdiensten - Zorg van de toekomst - lokatie: Ugchelen (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Brandwonden - lokatie: Zwolle (NL)

Burn-out - lokatie: Purmerend (NL)

Efficiënter werken en hogere kwaliteit in de apotheek, huisartsenpraktijk en/of in gezondheidscentra - lokatie: Assen (NL)

Labwaarden - lokatie: Purmerend (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Rugklachten - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ZEL: SOLK - lokatie: Naaldwijk (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

Acuut Telefonisch Handelen - lokatie: Voorthuizen (NL)

Alle soa op een stokje - nascholing doktersassistenten 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Reanimatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Basistraining triage - lokatie: Zaltbommel (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Bereik optimale telefonische bereikbaarheid 2019 - lokatie: Duiven (NL)

Herhalingstraining Reanimatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Urineweginfecties voor praktijkassistentes - lokatie: Zwijndrecht (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

Basismodule reizigersadvisering voor doktersassistenten en praktijkondersteuners - lokatie: Utrecht (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 6 uur - lokatie: Boxmeer (NL)

Hechten - lokatie: Hoorn (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Agressie workshop: de kracht van echtheid - Nijmegen en Boxmeer 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Beroertealarm, niet alleen bij uitval gezicht, spraak en arm - lokatie:

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 6 uur - lokatie: Rheden (NL)

Hechten en verdoven van ongecompliceerde wonden - lokatie: Zwolle (NL)

Herhalingstraining Reanimatie - lokatie: Bilthoven (NL)

HRM in één dag 2019 - lokatie: Heerenveen (NL)

Klinische les - Laboratoriumwaarden - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Motiverende gesprekstechnieken - lokatie: Zwolle (NL)

NTS casuïstiek - gediplomeerd triagist - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Tilburg (NL)

Ouderenzorg In’s en out’s voor doktersassistenten - lokatie:

Reanimatie- en AED training (BSL) door Press4Life, reanimatie- en AED training - lokatie: IJmuiden (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Kennisdag doktersassistenten 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

NVDA Congres Pluis of niet pluis - lokatie: Bussum (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Scholing Reanimatie/BLS en AED - lokatie: Tilburg (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

74e Nascholing aan de Maas - KNO heelkunde - lokatie: Rotterdam (NL)

Agressie workshop: de kracht van echtheid - Nijmegen en Boxmeer 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Beroerte - lokatie: Dronten (NL)

Beroertealarm, niet alleen bij uitval gezicht, spraak en arm - lokatie:

Compressief zwachtelen (vaardigheid) - lokatie: Breda (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

KNO heelkunde - lokatie: Zwijndrecht (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

Casuïstiek en Opfrismodule Reizen & Gezondheid 2019 - lokatie: Houten (NL)

Gulliver 2019: gezond voor, tijdens en na de reis - lokatie: Hoofddorp (NL)

Herhalingstraining Reanimatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Herhalingstraining Reanimatie - lokatie: Bilthoven (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Teamgericht veilig werken bij agressief gedrag - lokatie: Haarlem (NL)

Triage voor de assistente van de verloskundige - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Basic Life Support/AED voor dokersassistenten Flevoland - lokatie: Lelystad (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Hengelo (NL)

Praktijk Assistentendag Huisartsopleiding VUmc 2019/2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - module 2 2019 - lokatie: Apeldoorn (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

Basis vaardighedentraining Omgaan met weerstand 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Udenhout (NL)

Denken in urgenties en toestandsbeelden + ABCDE methodiek 2019 - lokatie: Maastricht (NL)

Gedachten die hinderen (rationeel emotieve training.) - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

Melanoom - lokatie: Hoorn (NL)

Scholing triagist en doktersassistent trieëren in het Engels - lokatie: Amersfoort (NL)

ZEL: SOLK - lokatie: Naaldwijk (NL)

Aan de slag met anemie - lokatie: Groningen (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Herhalingstraining Reanimatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Jeuken, niezen en uitslag: Hebt u iets voor mijn allergie? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Vught (NL)

Promedico Masterclass - lokatie: Wieringerwerf (NL)

Reanimatie- en AED training (BSL) door Press4Life, reanimatie- en AED training - lokatie: Grootebroek (NL)

Reisles, casuïstiektraining voor assistenten: Bijzondere reizigers - lokatie: Zoetermeer (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

Agressiereductie - lokatie: Alkmaar (NL)

Basic Life Support/AED voor dokersassistenten Flevoland - lokatie: Emmeloord (NL)

CVRM voor doktersassistenten - lokatie: Uithoorn (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 6 uur - lokatie: Gouda (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

emotie en agressietraining - lokatie: Rotterdam (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 6 uur - lokatie: Blaricum (NL)

Klinische les microbiologie - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Zaltbommel (NL)

Positieve Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Scholing triagist en doktersassistent trieëren in het Engels - lokatie: Amersfoort (NL)

Tijdmanagement 2019, 6 uur - lokatie: Utrecht (NL)

Verdovende middelen - lokatie: Zwolle (NL)

Startklas reizigersadvisering voor assistenten - lokatie: Zoetermeer (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Basic Life Support/AED voor dokersassistenten Flevoland - lokatie:

Intoxicaties - lokatie: Alkmaar (NL)

Scholing triagist en doktersassistent trieëren in het Engels - lokatie: Amersfoort (NL)

Schouderklachten en Zweepslag - lokatie: Haarlem (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Aan de slag met anemie - lokatie: Emmen (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Breda (NL)

Agressietraining - lokatie: Sommelsdijk (NL)

Basistraining Niet-Zichtbare beperking - lokatie: Zwolle (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

HRM in één dag 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve sedatie in de praktijk - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Uden (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - lokatie: Groningen (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Cursus uitstrijken voor doktersassistentes - lokatie: Rijswijk (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Steenbergen (NL)

ABCDE training met Lotusslachtoffers en SBAR - lokatie: Zwolle (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Scholing triagist en doktersassistent trieëren in het Engels - lokatie: Amersfoort (NL)

Telefonisch versus Fysieke triage - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

deskundigheidsbevordering Triage en Communicatie 2018 - lokatie: Maastricht (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Woerden (NL)

Reisles, casuïstiektraining voor assistenten: Bijzondere reizigers - lokatie: Almere (NL)

Triage in de dagpraktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Rugklachten - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing triagist en doktersassistent trieëren in het Engels - lokatie: Amersfoort (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Trainingen CODA's 2019 - lokatie: 1316 BN Almere (NL)

ABCDE training met Lotusslachtoffers en SBAR - lokatie: Zwolle (NL)

Basisscholing Cervixscreening - lokatie: Groningen (NL)

Paniektelefoontjes - lokatie: Hoorn (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Teamgericht veilig werken bij agressief gedrag - lokatie: Hoofddorp (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Venlo (NL)

Scholing triagist en doktersassistent trieëren in het Engels - lokatie: Amersfoort (NL)

Brandwonden - lokatie: Lelystad (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Ewijk (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Eczeem en psoriasis - lokatie: Purmerend (NL)

Scholing Reanimatie/BLS en AED - lokatie: Tilburg (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

NTS Triagist in opleiding - lokatie: Zwolle (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Mijn hart slaat op hol....! - lokatie: Amsterdam (NL)

Sepsis - lokatie: Purmerend (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen - lokatie: Purmerend (NL)

Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen - lokatie: Purmerend (NL)

HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Labwaarden - lokatie: Alkmaar (NL)

Vervolgopleiding/training doktersassistenten polikliniek dermatologie 2019/2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Vaardigheden Tapen Basis 2020 - lokatie: Soest (NL)

Hartfalen - lokatie: Purmerend (NL)

Nierinsufficientie - lokatie: Amsterdam (NL)

Gastric Bypass - lokatie: Alkmaar (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Hechten en verdoven van ongecompliceerde wonden - lokatie: Zwolle (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Melanoom - lokatie: Purmerend (NL)

SOA - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Een goed advies is goud waard - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

CTV-training doktersassistenten polikliniek dermatologie 2019/2020 - lokatie: Hoofddorp (NL)

Vervolgopleiding/training doktersassistenten polikliniek dermatologie 2019/2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Sportblessures/Kleine traumatologie (vervolg) - lokatie: Zwolle (NL)

Hechten en verdoven van ongecompliceerde wonden - lokatie: Zwolle (NL)