2018-2019: (Triage-)assistenten: Werken met een meldcode - NVDA
2018-2019: Triagisten casussen: 'Is het thuis veilig?' - CADD-NVDA
2019-2020: (Triage-)assistenten: Werken met een meldcode - NVDA
2019-2020: Triagisten casussen: 'Is het thuis veilig?' - CADD-NVDA
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDE telefonische triage
ABCDE-beoordeling en urgentiedenken
AccreDidact Borstkanker/doktersassistent
AccreDidact Dementie/doktersassistent
AccreDidact Diabetes mellitus type 2/doktersassistent
AccreDidact Ernstige infectieziekten bij kinderen/doktersassistent
AccreDidact Intoxicaties/doktersassistent
AccreDidact Laboratoriumdiagnostiek/doktersassistent
AccreDidact Leefstijl II - Goede en slechte leefgewoontes/doktersassistent
AccreDidact Oedeem/doktersassistent
AccreDidact Uitstrijkje / bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker/doktersassistent
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
Algemene Farmacologie
Algemene Farmacologie
Anatomie - Centraal Zenuwstelsel
AVG in de Zorg voor huisartsen
Basale Reanimatie Volwassenen
Basale Reanimatie Volwassenen
Basic life support en AED
Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening
BHV - Niet-spoedeisende hulp
BHV - Niet-spoedeisende hulp
BHV e-learning
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BSL Basic Life Support (BLS)
CME-Online "Hoofdpijn", cursus voor apothekersassistenten
CME-Online '‘Elektronisch uitwisselen van medicatiegegevens, weet jij voldoende van het LSP?'
CME-Online ‘Interacties tussen zelfzorgmiddelen en receptgeneesmiddelen’
CME-Online ‘Oncologie en farmaceutische patiëntenzorg'
CME-Online ‘Op reis...en wat je moet weten'
CME-Online 'Aandacht voor de patiënt met dementie'.
CME-Online 'Alert op bijwerkingen'
CME-Online 'Allergische en niet-allergische rhinitis'
CME-Online 'Antibiotica op de helling - het huidige antibioticabeleid
CME-Online 'Astma bij volwassenen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Bacteriële huidinfecties', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Bacteriële Huidinfecties: lokaal of diep?'
CME-Online 'Beroerte', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Beroerte: snel en adequaat (be)handelen'
CME-Online 'Correct inhaleren: wat, hoe en waarom?
CME-Online 'Cultuurverschillen aan de balie'
CME-Online 'Depressie: nergens meer plezier in?'
CME-Online 'Depressieve stoornissen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Diabetes Mellitus type 1 en insulinetherapie'
CME-Online 'Diabetes Mellitus type 2', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Doseren bij kinderen'
CME-Online 'Eczeem'
CME-Online 'Een MFB, wat doe je ermee?'
CME-Online 'Farmacogenetica - Een patiënt met een DNA-paspoort
CME-Online 'Geneesmiddelen en verkeersdeelname' voor apothekersassistenten
CME-Online 'Geneesmiddelinteracties met maagschade'
CME-Online 'Goede medicatiebegeleiding: hoe doe je dat?
CME-Online 'Goede zorg bij COPD'
CME-Online 'Hart- en vaatziekten in de apotheek'
CME-Online 'Hartfalen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Het bevorderen van goed medicijngebruik door laaggeletterden'
CME-Online 'HKZ, kwaliteit in de apotheek: verbeteren doe je samen!'
CME-Online 'Hoge bloeddruk'
CME-Online 'Hormonale anticonceptie'
CME-Online 'Interacties tussen voeding en geneesmiddelen'
CME-Online 'Intercollegiale feedback: elkaar écht aanspreken'
CME-Online 'Kennis over interactiemechanismen'
CME-Online 'Kinderen met astma'
CME-Online 'Kinderwens: wanneer zwanger worden lastig is'
CME-Online 'Kinderziekten'
CME-Online 'Leven met Parkinson'
CME-Online 'Levenslang hiv'
CME-Online 'Maagklachten'
CME-Online 'Medicatieveiligheid'
CME-Online 'MFB's in de praktijk', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Misselijkheid en braken in de palliatieve fase'
CME-Online 'Multiple Sclerose'
CME-Online 'Nierfunctiestoornissen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Obesitas'
CME-Online 'Obstipatie' cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Omgaan met antistolling in de apotheek', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Omgaan met antistolling in de apotheek'.
CME-Online 'Oncologie en farmaceutische patiëntenzorg', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Oog en medicatie'
CME-Online 'Oorontstekingen: ‘oor’zaken en behandeling'
CME-Online 'Oorontstekingen; ontstaan en behandeling', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Opiumwet: de toepassing in de apotheek'
CME-Online 'Opiumwetgeving', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Osteoporose' cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Pijnprikkels en pijnstillers'
CME-Online 'Plasklachten en prostaatcarcinoom'
CME-Online 'Polyfarmacie bij ouderen'
CME-Online 'Privacy in de apotheek'
CME-Online 'Prostaataandoeningen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Psoriasis', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Reizigersziekten in de tropen'
CME-Online 'Reumatoïde artritis'
CME-Online 'Schildklieraandoeningen'
CME-Online 'Schimmelinfecties van de huid'
CME-Online 'Schommelende stemmingen - Diagnostiek bij bipolaire stoornissen'
CME-Online 'Soa', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Stoppen met roken'
CME-Online 'Streven naar stabiliteit - Behandeling van bipolaire stoornissen'
CME-Online 'Therapietrouw'
CME-Online 'Urineweginfecties'
CME-Online 'Vallen en opstaan bij epilepsie', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Verminderde nierfunctie'
CME-Online 'Voeding en voedingssupplementen'
CME-Online 'Werken volgen de Richtlijn Ter hand stellen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Wondverzorging en het gebruik van verbandmiddelen' cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Zelfzorg - Huid'
CME-Online 'Zelfzorg - Op reis en diversen'
CME-Online 'Zelfzorg - Pijn, griep, allergie en verkoudheid'
CME-Online 'Zelfzorg - Spijsvertering'
Compressief Zwachtelen
Compressief Zwachtelen
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
COPD
COPD
Delier
Delier
Depressie
Depressie
Diabetesche voetzorg - deel 1
Digitale Leeromgeving Soa Hiv Seks 2018 - Kabiz
Digitale Leerweken 2018 (KABIZ - NVVPO)
ECG
ECG Maken en lezen
ECG Maken en lezen
'E-learning bijzondere reizigers: zwangeren en kinderen op reis'
E-learning Cervixscreening
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning kindermishandeling
E-learning kindermishandeling
E-learning module Astma
E-learning module Astma
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Hartafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Kleine lengte
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning Omgaan met agressie en weerstand
E-learning Omgaan met agressie en weerstand
E-learning Omgaan met weerstand 2019
E-learning POCT vaardighedenonderwijs: leerplan Hemocue Hb 201+ meter
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Ademhalingsstelsel
e-Xpert DA: Circulatiestelsel
e-Xpert DA: CVA
e-Xpert DA: Kindermishandeling
e-Xpert DA: Obesitas
e-Xpert DA: Wondzorg
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert: Bedrijfshulpverlening
e-Xpert: Rekenen voor doktersassistenten
Gezondheidsrecht - Wet Bescherming Persoonsgegevens
Gezondheidsrecht - Wet Bescherming Persoonsgegevens
Gezondheidsrecht - Wet Bescherming Persoonsgegevens
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Griepvaccinatie in de praktijk 2018/2019
Handhygiëne
Handhygiëne
Hechtingen en agraves verwijderen
Hepatitis A, B, C: Preventie en opsporing
Impetigo en furunkels
Insuline toedienen met een insulinepen
Intervsiie ( begeleid)
Intramusculair Injecteren
Intramusculair Injecteren
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
MD-Academy – Wondzorg
Medtronic LIFEPAK 20 (Defibrillator)
NHG-Webprogramma Diabetes nader bekeken
Omgaan met agressie
Opleidingsprogramma GC A 16- Praktijkassistenten
Opleidingsprogramma GC A 17 - Praktijkassistenten
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
REC TBC Dag Zuid Holland
Sanofi Pasteur app module 1
Sanofi Pasteur app module 2
SBAR
SHZ 2019 - Verplichte training “werken met Topicus” - e-learning
Skin tears: preventie, beoordeling en behandeling
Taalstimulering door leesbevordering
Triage bij diabetes
Urine, feces en sputum afnemen voor onderzoek
Veilig Slapen JGZ
Venapunctie
Venapunctie
Vitale functies meten
ZEL: DA: Kinderziektes met en zonder vlekjes
Zorgleefplan
Zorgleefplan

(P)BLS in de praktijk - lokatie: Dordrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Clientgerichte Communicatie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Kindermishandeling voor DA's - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Terugkomdag Coördineren en Leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

15e Langerhanssymposium 2019 Alles hangt met elkaar samen - lokatie: Zwolle (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

BHV herhalingstraining - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS-AED PLS hhl 2019 - lokatie: Kerkrade (NL)

Compressietherapie - lokatie:

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Oud-Beijerland (NL)

Cursus uitstrijken voor doktersassistentes - lokatie: Rijswijk (NL)

Depressie: het is mooi geweest! - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Haarlem (NL)

Problemen met poepen, in de top 10 van klachten bij kinderen - lokatie: Breda (NL)

Promedico Masterclass - lokatie: Utrecht (NL)

Traumatologie bij kinderen - lokatie: Zwolle (NL)

Urineweginfecties - lokatie: Zaltbommel (NL)

Vakantiekwalen - Wat neemt u mee van een verre reis? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Agressietraining - lokatie: Oud-Beijerland (NL)

Clientgerichte Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Gulliver 2019: gezond voor, tijdens en na de reis - lokatie: Houten (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Uden (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Uden (NL)

Lichte sedatie - anxiolyse en sedatiebewaking - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatiecursus (BLS + AED) voor de huisartsenpraktijk - lokatie: Leiderdorp (NL)

SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering -Module Hechten - lokatie: Nijmegen (NL)

Vaardigheid: Doppler, Bloeddrukmeten en bepalen enkel-arm index - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - lokatie: Groningen (NL)

Workshop Gastro-Enteritis voor doktersassistenten - lokatie: Hengelo (NL)

15e Langerhanssymposium 2019 Alles hangt met elkaar samen - lokatie: Utrecht (NL)

AOF-dag voor de dokstersassistent - lokatie: Amsterdam (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Zundert (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 1 uur - lokatie: Amsterdam (NL)

Hygiëne en Infectiepreventie - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinische les Huid - lokatie: Naaldwijk (NL)

Lezing Munchhausen by Proxy - lokatie: Heerenveen (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Zoetermeer (NL)

Palliatieve zorg - de kunst van het (los)laten - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Reanimatie- en AED training (BSL) door Press4Life, reanimatie- en AED training - lokatie: IJmuiden (NL)

Reanimatie- en AED training (BSL) door Press4Life, reanimatie- en AED training - lokatie: IJmuiden (NL)

SOA voor doktersassistentes - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Vaardigheid Tapen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Omgaan met agressie - lokatie: Heinkenszand (NL)

Themadag Dermatologie voor doktersassistenten - lokatie: Ede (NL)

Triage basistraining 2019 - lokatie: Uitgeest (NL)

Beroerte, Is FAST wel snel genoeg?! En dan?! - lokatie: Breda (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Leiden (NL)

Longen luisteren - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Nascholing doktersassistenten werkzaam in de Regio West-Brabant - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Recht en gezondheidszorg - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Rouw - lokatie:

Basistraining Niet-Zichtbare beperking - lokatie: Ens (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Oudenbosch (NL)

Clientgerichte Communicatie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Rotterdam (NL)

DA: AED en herhaling reanimatie (BLS) - lokatie: Eindhoven (NL)

Hart en Vaatziekten: Help een spoedgeval! - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Hart en Vaatziekten: Help een spoedgeval! - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Hart en Vaatziekten: Help een spoedgeval! - lokatie: Buren (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Trainingen CODA's 2019 - lokatie: 1316 BN Almere (NL)

Urineweginfecties - lokatie: Vught (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Effectief communiceren - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Leiden (NL)

Intoxicaties - lokatie: Rotterdam (NL)

Puntjes op de i training Triage - 1 dagdeel - lokatie: Zaltbommel (NL)

2019 - SHZ - HAAK-2 / Intervisie triagisten - lokatie: Koudekerke (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

BHV herhalingstraining - lokatie: Amsterdam (NL)

Clientgerichte Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Reanimatie- en AED training (BSL) door Press4Life, reanimatie- en AED training - lokatie: IJmuiden (NL)

Scholing Lyme voor doktersassistenten - lokatie: Hengelo (NL)

Urineweginfecties - lokatie: Uden (NL)

Verdiepingscursus CVRM - lokatie: Fluitenberg (NL)

Zomerbijeenkomst - lokatie: Spijkenisse (NL)

2019 - SHZ - HAAK-2 / Intervisie triagisten - lokatie: Heinkenszand (NL)

Agressiereductie - lokatie: Alkmaar (NL)

BLS-AED PLS hhl 2019 - lokatie: Landgraaf (NL)

Clientgerichte Communicatie - lokatie: Leiderdorp (NL)

CVRM-basis voor Doktersassistenten (KOEL) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

LEAN coach opleiding - lokatie: Etten-Leur (NL)

LEAN coach opleiding - lokatie: Etten-Leur (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

71e Nascholing aan de Maas; Help! Ik heb een teek op mijn arm! En andere passanten - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Breda (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

Het kruipt, steekt en vliegt en jeukt.... - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Reanimatie- en AED training (BSL) door Press4Life, reanimatie- en AED training - lokatie: Velserbroek (NL)

Samen de Regie - lokatie: Den Haag (NL)

Training Nederlandse Triage Standaard en applicatie - lokatie: Heinkenszand (NL)

Zomerkwalen - lokatie: Zwolle (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Clientgerichte Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Zwijndrecht (NL)

SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering -Module Hechten - lokatie: Doetinchem (NL)

Clientgerichte Communicatie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Lith (NL)

BLS-AED PLS hhl 2019 - lokatie: Gulpen (NL)

Denken in urgenties en toestandsbeelden - lokatie: Rotterdam (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 5 uur - lokatie: Enschede (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: Heinkenszand (NL)

Training Intervisie en Coaching - lokatie: Assen (NL)

Clientgerichte Communicatie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 5 uur - lokatie: Enschede (NL)

SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering -Module Hechten - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Clientgerichte Communicatie - lokatie: Leiderdorp (NL)

Reanimatiecursus (BLS + AED) voor de huisartsenpraktijk - lokatie: Leiderdorp (NL)

Clientgerichte Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Breda (NL)

Een beter gesprek begint bij de ander. - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Compressietherapie - lokatie:

Basis vaardighedentraining Omgaan met weerstand 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Tilburg (NL)

Coordineren en leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie:

Basistraining triage - lokatie: Zaltbommel (NL)

Kwaliteitsavond Triagisten HAP Westland 2019 - lokatie: Naaldwijk (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Triage NHG-Triagewijzer: Hoe te gebruiken in de praktijk? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Workshop LSP (Landelijk Schakelpunt) voor praktijkassistenten - lokatie: Utrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Compressief zwachtelen (vaardigheid) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Basisopleiding/training doktersassistenten polikliniek dermatologie 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn 2018-2019- aanbod1 - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

Telefonisch versus Fysieke triage - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Breda (NL)

Mammacarcinoom voor doktersassistentes - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Hechten voor doktersassistentes - lokatie: Amersfoort (NL)

Longen luisteren - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Mannenklachten - lokatie: Zwolle (NL)

Training Slaapstraat - lokatie: Utrecht (NL)

Alle soa op een stokje - nascholing doktersassistenten 2019 - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Motiverende gespreksvoering - 3-daagse cursus - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Startklas reizigersadvisering voor assistenten - lokatie: Oud Gastel (NL)

Triage: Ins & Outs - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Basisopleiding/training doktersassistenten polikliniek dermatologie 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Cursus uitstrijken voor doktersassistentes - lokatie: Rijswijk (NL)

Oogaandoeningen, wat kun je zien? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Brandwondenonderwijs Verdiepingsmodule: wondbehandeling en verbinden - lokatie: Groningen (NL)

Diagnosticeren van voetproblemen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

Gastvrijheid in de zorg - lokatie: Hoorn (NL)

HRM in één dag 2019 - lokatie: Cuijk (NL)

Promedico Masterclass - lokatie: Goes (NL)

SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering -Module Hechten - lokatie: Dordrecht (NL)

Trainingen CODA's 2019 - lokatie: 1316 BN Almere (NL)

basiscursus reizigersadvisering - lokatie: Dordrecht (NL)

Reanimatiecursus (BLS + AED) voor de huisartsenpraktijk - lokatie: Leiderdorp (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Helmond (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Leidschendam (NL)

DA congres; De Huid - lokatie: Eindhoven (NL)

De nieuwe NHG-standaard CVRM 2019 - lokatie: Assen (NL)

Praktijk Assistentendag Huisartsopleiding VUmc 2018/2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Triage voor de assistente van de verloskundige - lokatie: Alkmaar (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Labwaarden - lokatie: Amstelveen (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Wondverzorging - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Angststoornissen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Management Ondersteuner Huisarts MOH - Leerpunt KOEL - lokatie: Utrecht (NL)

Nieuwe huisvesting 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Alle soa op een stokje - nascholing doktersassistenten 2019 - lokatie: Goes (NL)

Basistraining Niet-Zichtbare beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Leidschendam (NL)

Huidoncologie voor DA's - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Nierinsufficientie - lokatie: Uithoorn (NL)

Oogaandoening, wat kun je zien? - lokatie:

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Tweedaagse speelse, interactieve workshop Introductie in de Transactionele Analyse - lokatie: Den Haag (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Gorinchem (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Helmond (NL)

HET - lokatie: Purmerend (NL)

Nascholing polimedewerkers en doktersassistenten : Bejegening - lokatie: Leiden (NL)

Alle soa op een stokje - nascholing doktersassistenten 2019 - lokatie: Rhoon (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

deskundigheidsbevordering Triage en Communicatie 2018 - lokatie: Maastricht (NL)

Medisch Technisch Handelen voor triagisten - lokatie: Schagen (NL)

Nierinsufficientie - lokatie: Alkmaar (NL)

Oren (vaardigheid) - lokatie: Ridderkerk (NL)

Traumatologie bij kinderen - lokatie: Dronten (NL)

Casuïstiek en Opfrismodule Reizen & Gezondheid 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Engels voor dokterassistenten - lokatie: Eindhoven (NL)

Lean coach 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Dag van de Eerstelijn 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Eindhoven (NL)

Medisch Technisch Handelen voor triagisten - lokatie: Schagen (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

Reanimatiecursus BLS-AED - lokatie: Deventer (NL)

73e Nascholing aan de Maas; Urologie - Er komt een man bij de dokter! - lokatie: Rotterdam (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Utrecht (NL)

Preventieconsult, module hart- en vaatziekten - lokatie: Hilversum (NL)

Reisles, casuïstiektraining voor assistenten: Bijzondere reizigers - lokatie: Zwolle (NL)

Startklas reizigersadvisering voor assistenten - lokatie: Zwolle (NL)

Triage: Ins & Outs - lokatie: Woerden (NL)

Engels voor dokterassistenten - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 6 uur - lokatie: Hengelo (NL)

Triage TIA/Beroerte : meer dan de FAST - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Alle soa op een stokje - nascholing doktersassistenten 2019 - lokatie: Breda (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

CVRM NHG richtlijn 2019, wat en hoe - lokatie: Groningen (NL)

DA IC Feedback geven en ontvangen - lokatie: Venlo (NL)

deskundigheidsbevordering Triage en Communicatie 2018 - lokatie: Maastricht (NL)

Intoxicaties - lokatie: Heinkenszand (NL)

NTS casuïstiek - gediplomeerd triagist - lokatie: Zwolle (NL)

Oogaandoening, wat kun je zien? - lokatie:

Recht en gezondheidszorg - lokatie:

Wondmanagement (klinische les) - lokatie: Leiden (NL)

Gastric Bypass - lokatie: Purmerend (NL)

NTS casuïstiek - gediplomeerd triagist - lokatie: Zwolle (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatiecursus BLS-AED - lokatie: Deventer (NL)

Gulliver 2019: gezond voor, tijdens en na de reis - lokatie: Zwolle (NL)

Hartinfarct - lokatie: Ommen (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

deskundigheidsbevordering Triage en Communicatie 2018 - lokatie: Maastricht (NL)

deskundigheidsbevordering Triage en Communicatie 2018 - lokatie: Maastricht (NL)

deskundigheidsbevordering Triage en Communicatie 2018 - lokatie: Maastricht (NL)

Teamgericht veilig werken bij agressief gedrag - lokatie: Hoofddorp (NL)

Anatomie voor doktersassistentes - lokatie: Zwijndrecht (NL)

deskundigheidsbevordering Triage en Communicatie 2018 - lokatie: Maastricht (NL)

Slim naar rookvrije patiënten - lokatie: Maastricht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

NTS casuïstiek - gediplomeerd triagist - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus uitstrijken voor doktersassistentes - lokatie: Rijswijk (NL)

HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Klinische les - Psychische klachten herkennen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

SOH herregistratie consultvoering - lokatie: Tilburg (NL)

basiscursus reizigersadvisering - lokatie: Eindhoven (NL)

Gulliver 2019: gezond voor, tijdens en na de reis - lokatie: Eindhoven (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Northeast Benefiet Symposium Personeelsdiensten - Zorg van de toekomst - lokatie: Ugchelen (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Brandwonden - lokatie: Zwolle (NL)

Burn-out - lokatie: Purmerend (NL)

Efficiënter werken en hogere kwaliteit in de apotheek, huisartsenpraktijk en/of in gezondheidscentra - lokatie: Assen (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Rugklachten - lokatie: Zwijndrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

Acuut Telefonisch Handelen - lokatie: Voorthuizen (NL)

Alle soa op een stokje - nascholing doktersassistenten 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining triage - lokatie: Zaltbommel (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Bereik optimale telefonische bereikbaarheid 2019 - lokatie: Duiven (NL)

Urineweginfecties voor praktijkassistentes - lokatie: Zwijndrecht (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

Basismodule reizigersadvisering voor doktersassistenten en praktijkondersteuners - lokatie: Utrecht (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 6 uur - lokatie: Boxmeer (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Agressie workshop: de kracht van echtheid - Nijmegen en Boxmeer 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Beroertealarm, niet alleen bij uitval gezicht, spraak en arm - lokatie:

Klinische les - Laboratoriumwaarden - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Motiverende gesprekstechnieken - lokatie: Zwolle (NL)

NTS casuïstiek - gediplomeerd triagist - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Tilburg (NL)

Ouderenzorg In’s en out’s voor doktersassistenten - lokatie:

Reanimatie- en AED training (BSL) door Press4Life, reanimatie- en AED training - lokatie: IJmuiden (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

74e Nascholing aan de Maas - KNO heelkunde - lokatie: Rotterdam (NL)

Agressie workshop: de kracht van echtheid - Nijmegen en Boxmeer 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Beroerte - lokatie: Dronten (NL)

Beroertealarm, niet alleen bij uitval gezicht, spraak en arm - lokatie:

Compressief zwachtelen (vaardigheid) - lokatie: Breda (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

KNO heelkunde - lokatie: Zwijndrecht (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

Casuïstiek en Opfrismodule Reizen & Gezondheid 2019 - lokatie: Houten (NL)

Gulliver 2019: gezond voor, tijdens en na de reis - lokatie: Hoofddorp (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Teamgericht veilig werken bij agressief gedrag - lokatie: Haarlem (NL)

Triage voor de assistente van de verloskundige - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Basic Life Support/AED voor dokersassistenten Flevoland - lokatie: Lelystad (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Hengelo (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - module 2 2019 - lokatie: Apeldoorn (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

Basis vaardighedentraining Omgaan met weerstand 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Denken in urgenties en toestandsbeelden + ABCDE methodiek 2019 - lokatie: Maastricht (NL)

Gedachten die hinderen (rationeel emotieve training.) - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

Jeuken, niezen en uitslag: Hebt u iets voor mijn allergie? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Promedico Masterclass - lokatie: Wieringerwerf (NL)

Reisles, casuïstiektraining voor assistenten: Bijzondere reizigers - lokatie: Zoetermeer (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

Basic Life Support/AED voor dokersassistenten Flevoland - lokatie: Emmeloord (NL)

CVRM voor doktersassistenten - lokatie: Uithoorn (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Klinische les microbiologie - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Tijdmanagement 2019, 6 uur - lokatie: Utrecht (NL)

Verdovende middelen - lokatie: Zwolle (NL)

Startklas reizigersadvisering voor assistenten - lokatie: Zoetermeer (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Basic Life Support/AED voor dokersassistenten Flevoland - lokatie:

Intoxicaties - lokatie: Alkmaar (NL)

Agressietraining - lokatie: Sommelsdijk (NL)

HRM in één dag 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve sedatie in de praktijk - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ABCDE training met Lotusslachtoffers en SBAR - lokatie: Zwolle (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

Cursus uitstrijken voor doktersassistentes - lokatie: Rijswijk (NL)

Telefonisch versus Fysieke triage - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

deskundigheidsbevordering Triage en Communicatie 2018 - lokatie: Maastricht (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Woerden (NL)

Reisles, casuïstiektraining voor assistenten: Bijzondere reizigers - lokatie: Almere (NL)

Triage in de dagpraktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Trainingen CODA's 2019 - lokatie: 1316 BN Almere (NL)

ABCDE training met Lotusslachtoffers en SBAR - lokatie: Zwolle (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Teamgericht veilig werken bij agressief gedrag - lokatie: Hoofddorp (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Venlo (NL)

Brandwonden - lokatie: Lelystad (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen - lokatie: Purmerend (NL)

HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)