2018-2019 - Communiceren over geweld - NVDA
2019-2020: (Triage-)assistenten: Werken met een meldcode - NVDA
2019-2020: Triagisten casussen: 'Is het thuis veilig?' - CADD-NVDA
2019-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KABIZ - CADD
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDE telefonische triage
ABCDE-beoordeling en urgentiedenken
AccreDidact Alledaagse aandoeningen/doktersassistent
AccreDidact Borstkanker/doktersassistent
AccreDidact Dementie/doktersassistent
AccreDidact Diabetes mellitus type 2/doktersassistent
AccreDidact Leefstijl II - Goede en slechte leefgewoontes/doktersassistent
AccreDidact Urologie vrouw/doktersassistent
AccreDidact Valpreventie bij ouderen/doktersassistent
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
ADHD en ASS
ADHD en ASS
ADHD en ASS
Algemene Farmacologie
Algemene Farmacologie
Algemene Farmacologie
Anatomie - Centraal Zenuwstelsel
Anatomie - Centraal Zenuwstelsel
Auditoren Training
AVG in de Zorg voor huisartsen
Basale Reanimatie Volwassenen
Basale Reanimatie Volwassenen
Basale Reanimatie Volwassenen
Basic life support en AED
Basiscursus anticonceptie en onbedoelde zwangerschap
Basismodule soa
Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening
BHV - Niet-spoedeisende hulp
BHV - Niet-spoedeisende hulp
BHV - Niet-spoedeisende hulp
BHV e-learning
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
Borderline & Narcisme
BSL Basic Life Support (BLS)
CME-Online "Hoofdpijn", cursus voor apothekersassistenten
CME-online ‘De schildklier: de hypergevoelige dirigent’
CME-Online '‘Elektronisch uitwisselen van medicatiegegevens, weet jij voldoende van het LSP?'
CME-Online ‘Interacties tussen zelfzorgmiddelen en receptgeneesmiddelen’
CME-Online ‘Oncologie en farmaceutische patiëntenzorg'
CME-Online ‘Op reis...en wat je moet weten'
CME-Online 'Aandacht voor de patiënt met dementie'.
CME-Online 'ADHD: meer dan een modeziekte'
CME-Online 'Alert op bijwerkingen'
CME-Online 'Allergische en niet-allergische rhinitis'
CME-Online 'Anders doseren bij kinderen'
CME-Online 'Antibiotica op de helling - het huidige antibioticabeleid
CME-Online 'Apotheekzorg rond obesitas en bariatrische chirurgie'
CME-Online 'Astma bij volwassenen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Astma: voorlichting over ziektebeeld, leefstijl en medicatie'
CME-Online 'Bacteriële huidinfecties', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Bacteriële Huidinfecties: lokaal of diep?'
CME-Online 'Beroerte', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Beroerte: snel en adequaat (be)handelen'
CME-Online 'Correct inhaleren: wat, hoe en waarom?
CME-Online 'Cultuurverschillen aan de balie'
CME-Online 'Depressie: nergens meer plezier in?'
CME-Online 'Depressieve stoornissen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Diabetes Mellitus type 1 en insulinetherapie'
CME-Online 'Diabetes mellitus type 2'
CME-Online 'Diabetes Mellitus type 2', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Doseren bij kinderen'
CME-Online 'Eczeem'
CME-Online 'Eczeem: medicatie en adviezen'
CME-Online 'Een MFB, wat doe je ermee?'
CME-Online 'Effectief communiceren voor het apotheekteam'
CME-Online 'Farmacogenetica - Een patiënt met een DNA-paspoort
CME-Online 'Geneesmiddelen bij dialysepatiënten'
CME-Online 'Geneesmiddelen en valrisico bij ouderen'
CME-Online 'Geneesmiddelen en verkeersdeelname' voor apothekersassistenten
CME-Online 'Geneesmiddelinteracties met maagschade'
CME-Online 'Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade'
CME-Online 'Goede medicatiebegeleiding: hoe doe je dat?
CME-Online 'Goede zorg bij COPD'
CME-Online 'Hart- en vaatziekten in de apotheek'
CME-Online 'Hartfalen'
CME-Online 'Hartfalen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Het bevorderen van goed medicijngebruik door laaggeletterden'
CME-Online 'HKZ, kwaliteit in de apotheek: verbeteren doe je samen!'
CME-Online 'Hoge bloeddruk'
CME-Online 'Hoge bloeddruk: de stille aandoening'
CME-Online 'Hormonale anticonceptie'
CME-Online 'Interacties tussen voeding en geneesmiddelen'
CME-Online 'Intercollegiale feedback: elkaar écht aanspreken'
CME-Online 'Kennis over interactiemechanismen'
CME-Online 'Kinderen met astma'
CME-Online 'Kinderwens: wanneer zwanger worden lastig is'
CME-Online 'Kinderziekten'
CME-Online 'Lastig gedrag en verbale agressie aan de balie'
CME-Online 'Leven met Parkinson'
CME-Online 'Levenslang hiv'
CME-Online 'Leverfunctiestoornissen'
CME-Online 'Maagklachten'
CME-Online 'Maagklachten: leefstijl en medicijngebruik'
CME-Online 'Medicatieveiligheid'
CME-Online 'MFB's in de praktijk', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Misselijkheid en braken in de palliatieve fase'
CME-Online 'Multiple Sclerose'
CME-Online 'Nierfunctiestoornissen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Obesitas'
CME-Online 'Obstipatie' cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Omgaan met antistolling in de apotheek', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Omgaan met antistolling in de apotheek'.
CME-Online 'Oncologie en farmaceutische patiëntenzorg', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Oog en medicatie'
CME-Online 'Oog en medicatie'
CME-Online 'Oorontstekingen: ‘oor’zaken en behandeling'
CME-Online 'Oorontstekingen; ontstaan en behandeling', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Opiumwet: de toepassing in de apotheek'
CME-Online 'Opiumwetgeving', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Osteoporose' cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Pijnprikkels en pijnstillers'
CME-Online 'Plasklachten en prostaatcarcinoom'
CME-Online 'Polyfarmacie bij ouderen'
CME-Online 'Polyfarmacie bij ouderen'
CME-Online 'Privacy in de apotheek'
CME-Online 'Privacy in de apotheek'
CME-Online 'Prostaataandoeningen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Psoriasis', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Reizigersziekten in de tropen'
CME-Online 'Reumatoïde artritis'
CME-Online 'Reumatoïde artritis: ziektebeeld en behandeling
CME-Online 'Rijgevaarlijke geneesmiddelen'
CME-Online 'Schildklieraandoeningen'
CME-Online 'Schimmelinfecties van de huid'
CME-Online 'Schommelende stemmingen - Diagnostiek bij bipolaire stoornissen'
CME-Online 'Soa', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Stoppen met roken'
CME-Online 'Streven naar stabiliteit - Behandeling van bipolaire stoornissen'
CME-Online 'Therapietrouw'
CME-Online 'Urineweginfecties'
CME-Online 'Urineweginfecties'
CME-Online 'Vallen en opstaan bij epilepsie', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Verminderde nierfunctie'
CME-Online 'Voeding en voedingssupplementen'
CME-Online 'Voeding en voedingssupplementen'
CME-Online 'Werken volgen de Richtlijn Ter hand stellen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Wondverzorging en het gebruik van verbandmiddelen' cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Wondverzorging: hoe en waarmee?'
CME-Online 'Zelfzorg - Huid'
CME-Online 'Zelfzorg - Op reis en diversen'
CME-Online 'Zelfzorg - Pijn, griep, allergie en verkoudheid'
CME-Online 'Zelfzorg - Spijsvertering'
Compressief Zwachtelen
Compressief Zwachtelen
Compressief Zwachtelen
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
COPD
COPD
COPD
Cultuursensitief Werken
Delier
Delier
Delier
Depressie
Depressie
Depressie
Digitale Leeromgeving Soa Hiv Seks 2018 - Kabiz
Digitale Leerweken 2018 (KABIZ - NVVPO)
ECG
ECG Maken en lezen
ECG Maken en lezen
E-learning ABCDE-beoordeling en urgentiedenken
E-learning Angst
'E-learning bijzondere reizigers: zwangeren en kinderen op reis'
E-learning cervixscreening
E-learning Cervixscreening
E-learning Depressie
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning kindermishandeling
E-learning kindermishandeling
E-learning module Astma
E-learning module Astma
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Hartafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Kleine lengte
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning Omgaan met agressie en weerstand
E-learning POCT vaardighedenonderwijs: leerplan Hemocue Hb 201+ meter
E-learning Triage & Communicatie
E-learning: Senioren op reis
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Ademhalingsstelsel
e-Xpert DA: Circulatiestelsel
e-Xpert DA: Kindermishandeling
e-Xpert DA: Obesitas
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert Triage: Verloskunde
e-Xpert: Bedrijfshulpverlening
Farmacologie
Gezondheidsrecht - Wet Bescherming Persoonsgegevens
Gezondheidsrecht - Wet Bescherming Persoonsgegevens
Gezondheidsrecht - Wet Bescherming Persoonsgegevens
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Griepvaccinatie in de praktijk 2018/2019
Handhygiëne
Handhygiëne
Handhygiëne
Hechtingen en agraves verwijderen
Hepatitis A, B, C: Preventie en opsporing
Hepatitis A, B, C: Preventie en opsporing
Hygiënisch werken
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Insuline toedienen met een insulinepen
Insuline toedienen met een insulinepen
Intervsiie ( begeleid)
Intramusculair Injecteren
Intramusculair Injecteren
Inzicht in dementie
Inzicht in dementie
Kennisquiz NHG TriageWijzer
MD-Academy – Wondzorg
Medtronic LIFEPAK 20 (Defibrillator)
NHG-Webprogramma Diabetes nader bekeken
Nutrition and Health: Macronutrients and Overnutrition
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie in de medische praktijk (online programma)
oor uitspuiten
Opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)
Opleidingsprogramma GC A 16- Praktijkassistenten
Opleidingsprogramma GC A 17 - Praktijkassistenten
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
REC TBC Dag Zuid Holland
Sanofi Pasteur app module 1
Sanofi Pasteur app module 2
Sanofi Pasteur Wereldkaart
SBAR
SBAR
SHZ 2019 - Verplichte training “werken met Topicus” - e-learning
Skin tears: preventie, beoordeling en behandeling
SOH - Hechtles
Taalstimulering door leesbevordering
Triage bij diabetes
Urine, feces en sputum afnemen voor onderzoek
Urine, feces en sputum afnemen voor onderzoek
Veilig Slapen JGZ
Veilig Slapen JGZ
Venapunctie
Venapunctie
Venapunctie
Vitale functies meten
Vitale functies meten
Webinar - SOH hercertificering
Werkbegeleiding
ZEL: DA: Kinderziektes met en zonder vlekjes
Zorgleefplan
Zorgleefplan

Basisscholing Cervixscreening - lokatie: Groningen (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Basisscholing Cervixscreening - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining triage voor DA - lokatie:

Coordineren en leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Engels voor dokterassistenten - lokatie: Eindhoven (NL)

Startcursus insulinetherapie in de eerste lijn 2019, 2020 - lokatie: Soest (NL)

Venapunctie voor de Doktersassistente, Verpleegkundige en Verzorgende IG - lokatie:

Alles over declareren 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Compressietherapie - lokatie: Alkmaar (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

NH-2020-03-03 scholing Medisch Technisch Handelen (MTH) - lokatie: Terneuzen (NL)

Ouderenzorg - basiscursus - lokatie: Fluitenberg (NL)

Symposium voor doktersassistenten en praktijkondersteuners - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Afwijking vrouwelijk geslachtsorgaan - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Communicatie en bejegening - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: HPV, ZAS en HPV-vaccinatie - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Medische indicatie - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Omgaan met diversiteit - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Vervolgonderzoek bij gynaecoloog - lokatie: Utrecht (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Leeuwarden (NL)

Melanoom - lokatie: Amstelveen (NL)

Vaardigheden Tapen Basis 2020 - lokatie: Soest (NL)

BLS-AED PLS hhl 2019 - lokatie: Hoensbroek (NL)

Hartfalen - lokatie: Purmerend (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

NH-2020-03-05, 06 scholing Medisch Technisch Handelen (MTH) - lokatie: Terneuzen (NL)

SOH-opleiding Spreekuur ondersteuner huisarts - lokatie: Terneuzen (NL)

Symposium Dag van de doktersassistent - lokatie: Leiden (NL)

Trauma capitis, een hoofdbreker - lokatie: Zoetermeer (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - Module 1 2020 - lokatie: Apeldoorn (NL)

NH-2020-03-05, 06 scholing Medisch Technisch Handelen (MTH) - lokatie: Terneuzen (NL)

32e Max Taks Vaatsymposium - lokatie: Doetinchem (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisscholing Cervixscreening - lokatie: Herten (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Dordrecht (NL)

KOH: Rust met LEAN - lokatie: Eindhoven (NL)

BLS-AED PLS hhl 2019 - lokatie: Hulsberg (NL)

CVRM voor praktijksassistenten - lokatie: Houten (NL)

Preventieconsult, module hart- en vaatziekten - lokatie: Amsterdam (NL)

Scholingsdag voor Doktersassistenten HAP Nijmegen - lokatie: Beuningen (NL)

SOH-opleiding Spreekuur ondersteuner huisarts - lokatie: Utrecht (NL)

SOH-opleiding Spreekuur ondersteuner huisarts - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Afwijking vrouwelijk geslachtsorgaan - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Communicatie en bejegening - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: HPV, ZAS en HPV-vaccinatie - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Medische indicatie - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Omgaan met diversiteit - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Vervolgonderzoek bij gynaecoloog - lokatie: Groningen (NL)

WZA Wondzorg (Basis- en specifieke wondzorg) - lokatie: Assen (NL)

Management Ondersteuner Huisarts MOH - Leerpunt KOEL - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing Droge Ogen - lokatie: Den Haag (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Sex talk: het hoeft niet zo moeilijk te zijn - lokatie: Groningen (NL)

Wat zegt je stem? - lokatie: Apeldoorn (NL)

ABCDE training met Lotusslachtoffers en SBAR - lokatie: Hardenberg (NL)

Basisscholing Cervixscreening - lokatie: Deventer (NL)

''Help, een parasiet' - lokatie: Weert (NL)

Laboratorium scholing voor doktersassistenten - lokatie: Tiel (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Mijn hart slaat op hol....! - lokatie: Den Helder (NL)

Nierinsufficientie - lokatie: Amsterdam (NL)

SOH-opleiding Spreekuur ondersteuner huisarts - lokatie: Zwijndrecht (NL)

SOH-opleiding Spreekuur ondersteuner huisarts - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - Module 1 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Afwijking vrouwelijk geslachtsorgaan - lokatie: Deventer (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Communicatie en bejegening - lokatie: Deventer (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: HPV, ZAS en HPV-vaccinatie - lokatie: Deventer (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Medische indicatie - lokatie: Deventer (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Omgaan met diversiteit - lokatie: Deventer (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Vervolgonderzoek bij gynaecoloog - lokatie: Deventer (NL)

Triage - verdieping - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS-AED PLS hhl 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

BLS-AED PLS hhl 2019 - lokatie: Vaals (NL)

Hechten voor de doktersassistente (intern), herhaalcursus - lokatie: Gorinchem (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Naarden (NL)

Overgangsklachten - lokatie: Vught (NL)

Brandwondenonderwijs - lokatie: Groningen (NL)

KOH: Rust met LEAN - lokatie: Geldermalsen (NL)

Laboratorium scholing voor doktersassistenten - lokatie: Tiel (NL)

SOH-opleiding Spreekuur ondersteuner huisarts - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Afwijking vrouwelijk geslachtsorgaan - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Afwijking vrouwelijk geslachtsorgaan - lokatie: Rotterdam (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Communicatie en bejegening - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Communicatie en bejegening - lokatie: Rotterdam (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: HPV, ZAS en HPV-vaccinatie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: HPV, ZAS en HPV-vaccinatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Medische indicatie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Medische indicatie - lokatie: Rotterdam (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Omgaan met diversiteit - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Omgaan met diversiteit - lokatie: Rotterdam (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Vervolgonderzoek bij gynaecoloog - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Vervolgonderzoek bij gynaecoloog - lokatie: Rotterdam (NL)

VIM training - lokatie: Utrecht (NL)

Zorgconsulenten | Laaggeletterdheid in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

Gastric Bypass - lokatie: Alkmaar (NL)

Lean coach 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Mini-symposium “de kracht van verbinden” - lokatie: 9728NT (NL)

Scholing Reanimatie/BLS en AED - lokatie: Tilburg (NL)

SOH-opleiding Spreekuur ondersteuner huisarts - lokatie: Zwijndrecht (NL)

SOH-opleiding Spreekuur ondersteuner huisarts - lokatie: Utrecht (NL)

Angstige momenten - lokatie: Zwolle (NL)

Basismodule reizigersadvisering voor doktersassistenten en praktijkondersteuners - lokatie: Rotterdam (NL)

Communicatietraining voor de praktijkassistent(e) van nu - lokatie:

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Depressie - lokatie: Zwolle (NL)

Hygiene en infectiepreventie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Enschede (NL)

Nascholing doktersassistenten werkzaam in de Regio Midden-Brabant - lokatie: Tilburg (NL)

Scholingsdag voor Doktersassistenten HAP Nijmegen - lokatie: Beuningen (NL)

SOH-opleiding Spreekuur ondersteuner huisarts - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Symposium Interne Geneeskunde - lokatie: Amsterdam (NL)

Terug naar de Schoolbanken voor doktersassistenten 21 maart 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Anticonceptie - lokatie: Zwolle (NL)

ICPC - lokatie: Alkmaar (NL)

Omgaan met weerstand en agressie, borging - lokatie: Enschede (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Afwijking vrouwelijk geslachtsorgaan - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Medische indicatie - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Omgaan met diversiteit - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Vervolgonderzoek bij gynaecoloog - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Vervolgonderzoek bij gynaecoloog - lokatie: Eindhoven (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Bariatrische chirurgie - lokatie: Goes (NL)

Basisscholing Cervixscreening - lokatie: Heerenveen (NL)

Brandwondenonderwijs Verdiepingsmodule: wondbehandeling en verbinden - lokatie: Groningen (NL)

Compressietherapie - lokatie: Nijmegen (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Hartinfarct - lokatie: Zwolle (NL)

Nascholing medisch technische handelingen doktersassistent huisartsenpost/huisartsenpraktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

Omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Amsterdam (NL)

Overgangsklachten - lokatie: Zaltbommel (NL)

Promedico Masterclass - lokatie: Drachten (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - Module 1 2020 - lokatie: Berkel en Rodenrijs (NL)

Interculturele communicatie - lokatie: Amsterdam (NL)

Mannenklachten - lokatie: Groningen (NL)

Nedhis Congres 2020 - lokatie: Vianen (NL)

Scholing Perifeer arterieel vaatlijden en diabetische voet, praktische enkel-/arm-index en voetencontrole - lokatie: Rotterdam (NL)

Voetzorg en enkel-/arm-index voor POH en doktersassistente - lokatie: Rotterdam (NL)

Back to the roots 2020 - lokatie: Nunspeet (NL)

Begeleide intervisie doktersassistenten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleide intervisie doktersassistenten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

DBC (Diagnose Behandel Code) scholing - lokatie: Enschede (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

HRM in één dag 2020 - lokatie: Almere (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Sittard (NL)

Omgaan met agressie in de medische praktijk (klassikale training) - lokatie:

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Zwolle (NL)

Pijn en pijnbeleving - lokatie: Etten-Leur (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - Module 1 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Hechten voor de doktersassistente (intern), herhaalcursus - lokatie: Gorinchem (NL)

Laboratorium scholing voor doktersassistenten - lokatie: Tiel (NL)

Omgaan met agressie in de medische praktijk (klassikale training) - lokatie:

basiscursus reizigersadvisering - lokatie: Zwolle (NL)

Basisscholing Cervixscreening - lokatie: Akersloot (NL)

BLS/reanimatie met AED - lokatie: Hoogezand (NL)

Brandwonden cursus - vervolg - lokatie: Soest (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Farmacologie en inhalatietechnologie - lokatie: Alkmaar (NL)

Hechttechnieken - lokatie: Heinkenszand (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Alkmaar (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Hengelo (NL)

Motivational Interviewing - lokatie: Alkmaar (NL)

Nascholing CVRM assistenten 2020 - lokatie: Alkmaar (NL)

Osteoporose - lokatie: Alkmaar (NL)

Overgangsklachten - lokatie: Uden (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Basic life support (BLS) en AED gebruik (voor externe deelnemers) - lokatie: 9728NT (NL)

Verdiepingstraining voor werkbegeleiders - lokatie:

Zomerkwalen - vervolg - lokatie: Zwolle (NL)

2020 werkconferentie ' Samen beter' voor doktersassistenten 1e en 2e lijn - lokatie:

basiscursus reizigersadvisering - lokatie: Houten (NL)

Intoxicaties - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Spreekuur Seksuele Gezondheid in de Huisartsenpraktijk - 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Veilig werken - lokatie: Amsterdam (NL)

OK vaardigheden: basis - lokatie: Amsterdam (NL)

Dagje Texel 2020 - lokatie: Den Burg (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Heb ik iets verkeerds gezegd? - lokatie: Purmerend (NL)

Intoxicaties - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Begeleide intervisie doktersassistenen 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleide intervisie doktersassistenten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Buikklachten - lokatie: Etten-Leur (NL)

Compressietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

DA congres spoedzorg - lokatie: Eindhoven (NL)

Ja, ik ben d'er ook! - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing CVRM assistenten 2020 - lokatie: Alkmaar (NL)

Nascholingsmiddag Zorg in Houten - lokatie: Schalkwijk (NL)

Nierinsufficientie - lokatie: Amstelveen (NL)

Wondzorg - lokatie: Middelharnis (NL)

Basisscholing Cervixscreening - lokatie: Rotterdam (NL)

Hechten en verdoven van ongecompliceerde wonden - lokatie: Zwolle (NL)

Hechten voor doktersassistentes - lokatie: Amersfoort (NL)

Intervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Kinderbrein en bewegen; over reflexpatronen, stress en niet begrepen gedrag - lokatie: Castricum (NL)

Samenwerken, ja graag ..., we zijn immers collega's! - lokatie: Scheemda (NL)

SOH-opleiding Spreekuur ondersteuner huisarts - lokatie: Zwijndrecht (NL)

SOH-opleiding Spreekuur ondersteuner huisarts - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Intervisie - lokatie: Nijmegen (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Dordrecht (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Hulsberg (NL)

NTS Triage Congres 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Sex talk: het hoeft niet zo moeilijk te zijn - lokatie: Hoogeveen (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - Module 1 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

Begeleide intervisie doktersassistenten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Slim naar rookvrije patiënten - lokatie: Groningen (NL)

Een andere kijk op Gezondheid en Gedrag naast Ziekte en Zorg - lokatie: Alkmaar (NL)

HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

''Mag ik nu de bloeduitslag van mijn man?' Over rechten en plichten van de patiënt - lokatie: Gouda (NL)

Basisscholing Cervixscreening - lokatie: Hoogeveen (NL)

Duizeligheid en hoofdpijn - lokatie: Etten-Leur (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Gorssel (NL)

Nascholing CVRM assistenten 2020 - lokatie: Alkmaar (NL)

Wat zegt je stem? - lokatie: Gouda (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

Engelse Triage - lokatie: Wassenaar (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Ede (NL)

Palliatieve zorg - lokatie: Groningen (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Startklas reizigersadvisering voor assistenten - lokatie: Almere (NL)

Tweedaagse speelse, interactieve workshop Introductie in de Transactionele Analyse - lokatie: Den Haag (NL)

Wat zegt je stem? - lokatie: Den Haag (NL)

Nationale Diabetes Dag 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

Basisscholing Cervixscreening - lokatie: Amsterdam (NL)

Bel een ambulance - lokatie: Haarlem (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Den Haag (NL)

Engels voor dokterassistenten - lokatie: Eindhoven (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Den Haag (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Medisch technisch handelen - lokatie: Hoofddorp (NL)

Omgaan met agressie in de medische praktijk (klassikale training) - lokatie:

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Begeleide intervisie doktersassistenten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Geweldloos communiceren - lokatie: Naaldwijk (NL)

Omgaan met agressie in de medische praktijk (klassikale training) - lokatie:

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Afwijking vrouwelijk geslachtsorgaan - lokatie: Apeldoorn (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Communicatie en bejegening - lokatie: Apeldoorn (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: HPV, ZAS en HPV-vaccinatie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Medische indicatie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - Workshop: Omgaan met diversiteit - lokatie: Apeldoorn (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Begeleide intervisie doktersassistenten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Beroerte - lokatie: Zwolle (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Amsterdam (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Scholing Reanimatie/BLS en AED - lokatie: Tilburg (NL)

Spreekuur Seksuele Gezondheid in de Huisartsenpraktijk - 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Snelle diagnostiek van urineonderzoek - lokatie: Leiden (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Soest (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Medisch technisch handelen - lokatie: Hoofddorp (NL)

Nascholing CVRM assistenten 2020 - lokatie: Alkmaar (NL)

Nieuwe huisvesting 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Spreekuur Seksuele Gezondheid in de Huisartsenpraktijk - 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Oosthuizen (NL)

Motiverende gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Wondzorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Basisscholing Cervixscreening - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Eten, goed voor je? - lokatie: Haarlem (NL)

HET - lokatie: Hoorn (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Slim naar rookvrije patiënten - lokatie: Goes (NL)

Startklas reizigersadvisering voor assistenten - lokatie: Eindhoven (NL)

Zomerkwalen - vervolg - lokatie: Zwolle (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

Huidaandoeningen, Wratten en Teken - lokatie: Etten-Leur (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Lelystad (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Palliatieve zorg - lokatie: Hilversum (NL)

Primair Verpleegtechnische - en Assisterende Vaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Sex talk: het hoeft niet zo moeilijk te zijn - lokatie: Oss (NL)

Zomerkwalen - vervolg - lokatie: Ommen (NL)

Zorgconsulenten | Laaggeletterdheid in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Baecke-Fassaert motoriek test (BFMT) - lokatie: Utrecht (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Harderwijk (NL)

Melanoom - lokatie: Purmerend (NL)

Pijn en pijnbeleving - lokatie: Etten-Leur (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Reisles, casuïstiektraining voor assistenten: Met diabetes of aandoening op reis - lokatie: Eindhoven (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Bloedbeeld, antibiotica & diabetisch voetulcus - lokatie: Drachten (NL)

HET - lokatie: Amstelveen (NL)

SOA - lokatie: Amsterdam (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Venlo (NL)

Scholing Reanimatie/BLS en AED - lokatie: Tilburg (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Bavel (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Omgaan met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Breinbasics: kennis van niet-aangeboren hersenletsel - lokatie: Soest (NL)

Kinderbrein en bewegen; over reflexpatronen, stress en niet begrepen gedrag - lokatie: Weert (NL)

''Help, een parasiet' - lokatie: Assen (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Deventer (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Putten (NL)

Sex talk: het hoeft niet zo moeilijk te zijn - lokatie: Wijchen (NL)

Spreekuur Seksuele Gezondheid in de Huisartsenpraktijk - 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Enkel/arm-index 2019 2020 - lokatie: Soest (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Basistraining Niet-Zichtbare beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Omgaan met agressie in de medische praktijk (klassikale training) - lokatie:

Engels voor dokterassistenten - lokatie: Eindhoven (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Castricum (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Emmen (NL)

Begeleide intervisie doktersassistenten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Compressietherapie - lokatie: Ede (NL)

Een goed advies is goud waard - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinische les: schildklierproblematiek en waarde van d-dimeer onderzoek - lokatie: Groningen (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Soest (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Rotterdam (NL)

Begeleide intervisie doktersassistenten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Assen (NL)

Reisles, casuïstiektraining voor assistenten: Met diabetes of aandoening op reis - lokatie: Zwolle (NL)

Tijdmanagement 2020, 6 uur - lokatie: Ridderkerk (NL)

Medisch technisch handelen - lokatie: Hoofddorp (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Etten-Leur (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Etten-Leur (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

Contactavond NVDA regio Den Haag - lokatie: Den Haag (NL)

HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Assen (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Scholing Reanimatie/BLS en AED - lokatie: Tilburg (NL)

Triage - de medische achtergrond - lokatie: Nijmegen (NL)

Zomerkwalen - vervolg - lokatie: Zwolle (NL)

Burn-out - lokatie: Purmerend (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Winterswijk (NL)

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Agressietraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Bariatrische chirurgie - lokatie: Nieuwegein (NL)

Beroerte, Is FAST wel snel genoeg?! En dan?! - lokatie: Roosendaal (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Mook (NL)

''Mag ik nu de bloeduitslag van mijn man?' Over rechten en plichten van de patiënt - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Begeleide intervisie doktersassistenten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Compressietherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Begeleide intervisie doktersassistenten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Spreekuur Seksuele Gezondheid in de Huisartsenpraktijk - 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

Scholing Reanimatie/BLS en AED - lokatie: Tilburg (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Omgaan met agressie in de medische praktijk (klassikale training) - lokatie:

Slim naar rookvrije patiënten - lokatie: Drachten (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

Primair Verpleegtechnische - en Assisterende Vaardigheden - lokatie:

Basisopleiding/training doktersassistenten polikliniek dermatologie 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

HRM in één dag 2020 - lokatie: Breda (NL)

Lean coach 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Agressietraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Coordineren en leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met agressie in de medische praktijk (klassikale training) - lokatie:

Basisopleiding/training doktersassistenten polikliniek dermatologie 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Kinderbrein en bewegen; over reflexpatronen, stress en niet begrepen gedrag - lokatie: Castricum (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en de samenwerking met de crisisdienst, regio Zwolle/Hardenberg - lokatie: Zwolle (NL)

CTV-training doktersassistenten polikliniek dermatologie 2019/2020 - lokatie: Hoofddorp (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Startklas reizigersadvisering voor assistenten - lokatie: Zwolle (NL)

Labwaarden- wat kan en mag je de patient zeggen - lokatie: Haarlem (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Nieuwe huisvesting 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Promedico Masterclass - lokatie: Amersfoort (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - Module 1 2020 - lokatie: Haarlem (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oosterhout (NL)

DA congres spoedzorg - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

17-060 Wondzorg - lokatie: Purmerend (NL)

Bariatrische chirurgie - lokatie: Hoogeveen (NL)

Preventieconsult, module hart- en vaatziekten - lokatie: Amersfoort (NL)

Tijdmanagement 2020, 6 uur - lokatie: Duiven (NL)

Omgaan met agressie in de medische praktijk (klassikale training) - lokatie:

NTS casuïstiek - gediplomeerd triagist - lokatie: Zwolle (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Vught (NL)

Kinderziekten/vlekjes - lokatie: Dronten (NL)

Omgaan met agressie in de medische praktijk (klassikale training) - lokatie:

Management Ondersteuner Huisarts MOH - Leerpunt KOEL - lokatie: Utrecht (NL)

Sex talk: het hoeft niet zo moeilijk te zijn - lokatie: Drachten (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

Motiverende gesprekstechnieken - lokatie: Nijmegen (NL)

NTS casuïstiek - gediplomeerd triagist - lokatie: Zwolle (NL)

Palliatieve zorg - lokatie: Eindhoven (NL)

Baecke-Fassaert motoriek test (BFMT) - lokatie: Utrecht (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Aalsmeer (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Aalsmeer (NL)

Mindfulness - lokatie: Ommen (NL)

Omgaan met agressie in de medische praktijk (klassikale training) - lokatie:

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Hartinfarct - lokatie: Zwolle (NL)

Suïcide preventie - lokatie: Purmerend (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

Sportblessures/Kleine traumatologie (vervolg) - lokatie: Zwolle (NL)

Begeleide intervisie doktersassistenten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleide intervisie doktersassistenten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

HRM in één dag 2020 - lokatie: Assen (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Ridderkerk (NL)

Agressietraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Startcursus insulinetherapie in de eerste lijn 2019, 2020 - lokatie: Soest (NL)

Hechten en verdoven van ongecompliceerde wonden - lokatie: Zwolle (NL)

NTS casuïstiek - gediplomeerd triagist - lokatie: Zwolle (NL)

NTS casuïstiek - gediplomeerd triagist - lokatie: Zwolle (NL)

Mannenklachten - lokatie: Zwolle (NL)

Basic Life Support/AED voor dokersassistenten Flevoland - lokatie: Emmeloord (NL)

Sex talk: het hoeft niet zo moeilijk te zijn - lokatie: Zwolle (NL)

Triage - de medische achtergrond - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Etten-Leur (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Etten-Leur (NL)

Basic Life Support/AED voor dokersassistenten Flevoland - lokatie: Lelystad (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

DA congres spoedzorg - lokatie: Eindhoven (NL)

Promedico Masterclass - lokatie: Wieringerwerf (NL)

Startklas reizigersadvisering voor assistenten - lokatie: Zoetermeer (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Groningen (NL)

HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

''Mag ik nu de bloeduitslag van mijn man?' Over rechten en plichten van de patiënt - lokatie: Utrecht (NL)

Reisles, casuïstiektraining voor assistenten: Met diabetes of aandoening op reis - lokatie: Zoetermeer (NL)

Beroerte - lokatie: Zwolle (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Haarlem (NL)

Slim naar rookvrije patiënten - lokatie: Hilversum (NL)

Begeleide intervisie doktersassistenten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

Begeleide intervisie doktersassistenten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Triage scholing - lokatie: Staphorst (NL)

Reisles, casuïstiektraining voor assistenten: Met diabetes of aandoening op reis - lokatie: Almere (NL)

Begeleide intervisie doktersassistenten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Anticonceptie - lokatie: Lelystad (NL)

Begeleide intervisie doktersassistenten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)