2018-2019: (Triage-)assistenten: Werken met een meldcode - NVDA
2018-2019: Triagisten casussen: 'Is het thuis veilig?' - CADD-NVDA
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDE telefonische triage
ABCDE-beoordeling en urgentiedenken
AccreDidact Anticonceptie/doktersassistent
AccreDidact Borstkanker/doktersassistent
AccreDidact Dementie/doktersassistent
AccreDidact Diabetes mellitus type 2/doktersassistent
AccreDidact Ernstige infectieziekten bij kinderen/doktersassistent
AccreDidact Intoxicaties/doktersassistent
AccreDidact Laboratoriumdiagnostiek/doktersassistent
AccreDidact Oedeem/doktersassistent
AccreDidact Uitstrijkje / bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker/doktersassistent
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
ADHD en ASS
ADHD en ASS
Algemene Farmacologie
Algemene Farmacologie
Anatomie - Centraal Zenuwstelsel
Basale Reanimatie Volwassenen
Basale Reanimatie Volwassenen
Basic life support en AED
Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening
BHV - Niet-spoedeisende hulp
BHV - Niet-spoedeisende hulp
BHV e-learning
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
CME-Online "Hoofdpijn", cursus voor apothekersassistenten
CME-Online '‘Elektronisch uitwisselen van medicatiegegevens, weet jij voldoende van het LSP?'
CME-Online ‘Interacties tussen zelfzorgmiddelen en receptgeneesmiddelen’
CME-Online ‘Oncologie en farmaceutische patiëntenzorg'
CME-Online ‘Op reis...en wat je moet weten'
CME-Online 'Aandacht voor de patiënt met dementie'.
CME-Online 'Alert op bijwerkingen'
CME-Online 'Allergische en niet-allergische rhinitis'
CME-Online 'Antibiotica op de helling - het huidige antibioticabeleid
CME-Online 'Astma bij volwassenen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Bacteriële huidinfecties', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Bacteriële Huidinfecties: lokaal of diep?'
CME-Online 'Beroerte', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Beroerte: snel en adequaat (be)handelen'
CME-Online 'Correct inhaleren: wat, hoe en waarom?
CME-Online 'Cultuurverschillen aan de balie'
CME-Online 'Depressie: nergens meer plezier in?'
CME-Online 'Depressieve stoornissen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Diabetes Mellitus type 1 en insulinetherapie'
CME-Online 'Diabetes Mellitus type 2', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Doseren bij kinderen'
CME-Online 'Eczeem'
CME-Online 'Farmacogenetica - Een patiënt met een DNA-paspoort
CME-Online 'Geneesmiddelen en verkeersdeelname' voor apothekersassistenten
CME-Online 'Geneesmiddelinteracties met maagschade'
CME-Online 'Goede zorg bij COPD'
CME-Online 'Hart- en vaatziekten in de apotheek'
CME-Online 'Hartfalen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Het bevorderen van goed medicijngebruik door laaggeletterden'
CME-Online 'HKZ, kwaliteit in de apotheek: verbeteren doe je samen!'
CME-Online 'Hoge bloeddruk'
CME-Online 'Hormonale anticonceptie'
CME-Online 'Interacties tussen voeding en geneesmiddelen'
CME-Online 'Intercollegiale feedback: elkaar écht aanspreken'
CME-Online 'Kennis over interactiemechanismen'
CME-Online 'Kinderen met astma'
CME-Online 'Kinderziekten'
CME-Online 'Leven met Parkinson'
CME-Online 'Levenslang hiv'
CME-Online 'Maagklachten'
CME-Online 'Medicatieveiligheid'
CME-Online 'MFB's in de praktijk', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Multiple Sclerose'
CME-Online 'Nierfunctiestoornissen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Obesitas'
CME-Online 'Obstipatie' cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Omgaan met antistolling in de apotheek', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Omgaan met antistolling in de apotheek'.
CME-Online 'Oncologie en farmaceutische patiëntenzorg', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Oog en medicatie'
CME-Online 'Oorontstekingen: ‘oor’zaken en behandeling'
CME-Online 'Oorontstekingen; ontstaan en behandeling', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Opiumwetgeving', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Osteoporose' cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Pijnprikkels en pijnstillers'
CME-Online 'Plasklachten en prostaatcarcinoom'
CME-Online 'Polyfarmacie bij ouderen'
CME-Online 'Privacy in de apotheek'
CME-Online 'Prostaataandoeningen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Psoriasis', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Reizigersziekten in de tropen'
CME-Online 'Reumatoïde artritis'
CME-Online 'Schildklieraandoeningen'
CME-Online 'Schimmelinfecties van de huid'
CME-Online 'Schommelende stemmingen - Diagnostiek bij bipolaire stoornissen'
CME-Online 'Soa', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Stoppen met roken'
CME-Online 'Streven naar stabiliteit - Behandeling van bipolaire stoornissen'
CME-Online 'Therapietrouw'
CME-Online 'Urineweginfecties'
CME-Online 'Vallen en opstaan bij epilepsie', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Verminderde nierfunctie'
CME-Online 'Voeding en voedingssupplementen'
CME-Online 'Werken volgen de Richtlijn Ter hand stellen', cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Wondverzorging en het gebruik van verbandmiddelen' cursus voor apothekersassistenten
CME-Online 'Zelfzorg - Huid'
CME-Online 'Zelfzorg - Op reis en diversen'
CME-Online 'Zelfzorg - Pijn, griep, allergie en verkoudheid'
CME-Online 'Zelfzorg - Spijsvertering'
Compressief Zwachtelen
Compressief Zwachtelen
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
Continentiemanagement 1: Incontinentie awareness
COPD
COPD
Delier
Delier
Depressie
Depressie
Diabetesche voetzorg - deel 1
Digitale Leerweken 2018 (KABIZ - NVVPO)
ECG
ECG Maken en lezen
ECG Maken en lezen
E-learning Allergiezorg voor Praktijkondersteuners
'E-learning bijzondere reizigers: zwangeren en kinderen op reis'
E-learning Cervixscreening
E-learning kindermishandeling
E-learning kindermishandeling
E-learning module Astma
E-learning module Astma
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Hartafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Huidafwijkingen
E-learning module Kleine lengte
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning module Zindelijkheid: Urine en Feces
E-learning Omgaan met agressie en weerstand
E-learning Omgaan met agressie en weerstand
E-learning Omgaan met weerstand 2018
E-learning Omgaan met weerstand 2019
E-learning POCT vaardighedenonderwijs: leerplan Hemocue Hb 201+ meter
e-Xpert Anatomie & Fysiologie: Ademhalingsstelsel
e-Xpert DA: Circulatiestelsel
e-Xpert DA: CVA
e-Xpert DA: Inleiding in ritmestoornissen
e-Xpert DA: Kindermishandeling
e-Xpert DA: Obesitas
e-Xpert DA: Wondzorg
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: ABCDE
e-Xpert Triage: NTS
e-Xpert: Bedrijfshulpverlening
e-Xpert: Rekenen voor doktersassistenten
Gezondheidsrecht - Wet Bescherming Persoonsgegevens
Gezondheidsrecht - Wet Bescherming Persoonsgegevens
Gezondheidsrecht - Wet Bescherming Persoonsgegevens
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Glucosemeter Accu Chek Inform ll
Griepvaccinatie in de praktijk 2018/2019
Handhygiëne
Hepatitis A, B, C: Preventie en opsporing
Impetigo en furunkels
Insuline toedienen met een insulinepen
Intervsiie ( begeleid)
Intramusculair Injecteren
Inzicht in dementie
MD-Academy – Wondzorg
NHG-Webprogramma Diabetes nader bekeken
Omgaan met agressie
Opleidingsprogramma GC A 16- Praktijkassistenten
Opleidingsprogramma GC A 17 - Praktijkassistenten
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Quest (e-learning) Slapen
Sanofi next level app
SBAR
SHZ 2019 - Verplichte training “werken met Topicus” - e-learning
Skin tears: preventie, beoordeling en behandeling
Taalstimulering door leesbevordering
Topicus HAP
Triage bij diabetes
Urine, feces en sputum afnemen voor onderzoek
Veilig Slapen JGZ
Venapunctie
Venapunctie
Vitale functies meten
ZEL: DA: Kinderziektes met en zonder vlekjes
Zorgleefplan

Terug naar de Schoolbanken voor doktersassistenten 23 maart 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Harderwijk (NL)

31e Max Taks Vaatsymposium - lokatie: Doetinchem (NL)

Cursus uitstrijken voor doktersassistentes - lokatie: Rijswijk (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Naarden (NL)

Reanimatie en AED - lokatie: Goutum (NL)

Training omgaan met emotioneel & agressief gedrag - 1 dagdeel - lokatie: Almere (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", collegiale feedback - lokatie: Harderwijk (NL)

(P)-BLS-AED 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Agressie workshop: de kracht van echtheid - Nijmegen en Boxmeer 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Beroertealarm, niet alleen bij uitval gezicht, spraak en arm - lokatie:

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Dordrecht (NL)

HAAK / Intervisie triagisten - lokatie: Goes (NL)

Motiverende gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie - lokatie: Geleen (NL)

Scholing ABCDE - lokatie: Tilburg (NL)

Zwachtelscholing - lokatie: Sneek (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Scholing ABCDE - lokatie: Tilburg (NL)

Triage TIA/Beroerte : meer dan de FAST - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Triage verdieping, buikklachten - lokatie: Heerenveen (NL)

(P)BLS in de praktijk - lokatie: Hardinxveld-Giessendam (NL)

(P)-BLS-AED 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Aan de slag met anemie - lokatie: Leeuwarden (NL)

BHV herhalingstraining - lokatie: Amsterdam (NL)

Duodagen 2019 Een medische potpourri - lokatie: Utrecht (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 5 uur - lokatie: Reuver (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Lelystad (NL)

Omgaan met de eisende/agressieve patiënt - lokatie: Grave (NL)

Overgangsklachten - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Reanimatie - lokatie: Roermond (NL)

SAFETY FIRST: vliegensvlug naar "Just culture" - lokatie: Vlissingen (NL)

Training HAROP Westland-Delft - lokatie: Westland (NL)

Dagje Texel - lokatie: Den Burg (NL)

Engelse Triage - lokatie: Reeuwijk (NL)

(P)BLS in de praktijk - lokatie: Dordrecht (NL)

Basic Life support (BLS) en AED klassikaal, herhaalcursus - lokatie: 9728NT (NL)

BLS/reanimatie met AED - lokatie: Hoogezand (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Dordrecht (NL)

Diagnostiek luchtwegallergieën - lokatie: Almere (NL)

Farmacologie en inhalatietechnologie - lokatie: Alkmaar (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Alkmaar (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Harderwijk (NL)

Verdiepingstraining voor werkbegeleiders - lokatie:

Workshop goed van start als praktijkopleider - lokatie: Zwolle (NL)

(P)-BLS-AED 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Aan de slag met anemie - lokatie: Heerenveen (NL)

Begeleide intervisie voor de triagist - lokatie: Gorinchem (NL)

Buikklachten voor doktersassistentes - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Compressietherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Diagnosticeren van voetproblemen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Een goed advies is goud waard - lokatie: Alkmaar (NL)

Omgaan met agressie & geweld - lokatie: Gouda (NL)

Oogheelkunde College - lokatie: Den Haag (NL)

Schouderklachten en Zweepslag - lokatie: Midwoud (NL)

SOA - lokatie: Amsterdam (NL)

Training omgaan met emotioneel & agressief gedrag - 1 dagdeel - lokatie: Harderwijk (NL)

UFA Scholing 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Uitvoering van spirometrie voor gevorderden - lokatie: Groningen (NL)

Wat zegt je stem? - lokatie: Enschede (NL)

(P)BLS in de praktijk - lokatie: Dordrecht (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

Geen zee te hoog, de Dappere Doktersassistente. - lokatie: West-Terschelling (NL)

HAAK / Intervisie triagisten - lokatie: Zierikzee (NL)

Nascholing doktersassistenten werkzaam in de Regio Midden-Brabant - lokatie: Tilburg (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Roermond (NL)

Samenwerken, ja graag ..., we zijn immers collega's! - lokatie: Scheemda (NL)

Training HAROP Westland-Delft - lokatie: Westland (NL)

Traumatologie - lokatie: Etten-Leur (NL)

Triage van het oog - lokatie: Purmerend (NL)

ZEL: WDA Hoofdletsel en duizeligheid - lokatie: Naaldwijk (NL)

Zwachtelscholing - lokatie: Utrecht (NL)

(P)-BLS-AED 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Ede (NL)

NTS congres - Verbinden - lokatie: Nieuwegein (NL)

Ouderdom komt met gebreken?! - lokatie: Breda (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: Heinkenszand (NL)

Motivational Interviewing - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Numansdorp (NL)

Intervisie - lokatie: Nijmegen (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Assen (NL)

KOH: Rust met LEAN - lokatie: Eindhoven (NL)

Telefonisch versus Fysieke triage - lokatie:

Workshop Over de Grens - lokatie: Den Haag (NL)

(P)-BLS-AED 2019 - lokatie:

(P)-BLS-AED 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Alle soa op een stokje - nascholing doktersassistenten 2019 - lokatie: Oosterhout (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Cervixuitstrijk basiscursus - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Dordrecht (NL)

Engels voor dokterassistenten - lokatie: Leiderdorp (NL)

Hechten en verdoven van ongecompliceerde wonden - lokatie: Zwolle (NL)

Het kruipt, steekt en vliegt en jeukt.... - lokatie: Tilburg (NL)

Training triage in de dagpraktijk deel 2 - lokatie: Heinkenszand (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - lokatie: Groningen (NL)

Wat zegt je stem? - lokatie: Leeuwarden (NL)

Workshop Kinderziekten - lokatie: Elst (NL)

ZEL: WDA Hoofdletsel en duizeligheid - lokatie: Naaldwijk (NL)

(P)BLS in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Aan de slag met anemie - lokatie: Assen (NL)

basiscursus reizigersadvisering - lokatie: Houten (NL)

CVRM-basis voor Doktersassistenten (KOEL) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Engels voor dokterassistenten - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 5 uur - lokatie: Gorinchem (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 5 uur - lokatie: Gorinchem (NL)

Nascholing dokterassistenten - lokatie: Leiden (NL)

Terugkomavond COPD/DM/CVRM - lokatie: Hilversum (NL)

Wat zegt je stem? - lokatie: Rotterdam (NL)

(P)-BLS-AED 2019 - lokatie:

(P)-BLS-AED 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Rotterdam (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Congres 'Iedere Patiënt is Anders' - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Dordrecht (NL)

E-Health - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Hartinfarct - lokatie: Zwolle (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Assen (NL)

Jeuken, niezen en uitslag: Hebt u iets voor mijn allergie? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Klinische les - Laboratoriumwaarden - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Nascholing Lage Rugklachten en Acute Wonden - lokatie: Sneek (NL)

Samen Leren Poliklinieken - lokatie: Leiderdorp (NL)

Samen Leren Poliklinieken - lokatie: Leiderdorp (NL)

Tijdmanagement 2019, 6 uur - lokatie: Utrecht (NL)

(Chronische) pijn - lokatie: Amstelveen (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Bel een ambulance - lokatie: Alkmaar (NL)

HAPscholing meldcode huiselijk geweld - lokatie: Zoetermeer (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Harderwijk (NL)

Reanimatiecursus (BLS + AED) voor de huisartsenpraktijk - lokatie: Leiden (NL)

(P)-BLS-AED 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Acute urologie op de Huisartsenpost ( kwaliteitsavond) - lokatie: Delft (NL)

Bereik optimale telefonische bereikbaarheid 2019 - lokatie: Hoeven (NL)

Brandwonden - Een klein brandwondje, soms grote gevolgen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Compressietherapie - lokatie:

DA congres; De Huid - lokatie: Eindhoven (NL)

HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Startklas reizigersadvisering voor assistenten - lokatie: Almere (NL)

Triage NHG-Triagewijzer: Hoe te gebruiken in de praktijk? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Zwachtelscholing - lokatie: Schagen (NL)

Bel een ambulance - lokatie: Alkmaar (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Deventer (NL)

KNO heelkunde - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Amsterdam (NL)

(P)-BLS-AED 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

(P)-BLS-AED 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 5 uur - lokatie: Nijverdal (NL)

In gesprek met de allochtone patiënt - lokatie: Vught (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Klinische les kindermishandeling - lokatie: Heinkenszand (NL)

Oogaandoening, wat kun je zien? - lokatie:

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve zorg - de kunst van het (los)laten - lokatie:

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Den Haag (NL)

Klinische les kindermishandeling - lokatie: Heinkenszand (NL)

Bel een ambulance - lokatie: Alkmaar (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: Heinkenszand (NL)

Lean werken deel 2 2019 - lokatie: Biddinghuizen (NL)

Wat zegt je stem? - lokatie: Amersfoort (NL)

Wratten... theorie en vaardigheid - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Alle soa op een stokje - nascholing doktersassistenten 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Communicatie: Patiënt of Gast…? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Zwachtelscholing - lokatie: Heerenveen (NL)

Praktijk Assistentendag Huisartsopleiding VUmc 2018/2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Regionale scholingsdag Tuberculose REC Noord West - lokatie: Amsterdam (NL)

Zwachtelscholing - lokatie: Lelystad (NL)

Geneesmiddelen in het verkeer - lokatie: Utrecht (NL)

Verslaving - lokatie:

Agressiereductie - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatiecursus (BLS + AED) voor de huisartsenpraktijk - lokatie: Leiden (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn 2018-2019- aanbod1 - lokatie: Utrecht (NL)

Basis vaardighedentraining Omgaan met weerstand 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Amsterdam (NL)

Triage: Ins & Outs - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining triage - lokatie: Zaltbommel (NL)

Buikklachten - lokatie: Breda (NL)

Compressietherapie - lokatie:

De Schildklier - lokatie: Amstelveen (NL)

Engels voor dokterassistenten - lokatie: Eindhoven (NL)

KOH: Rust met LEAN - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Problemen met poepen, in de top 10 van klachten bij kinderen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Scholing scabies - lokatie: Enschede (NL)

Brandwonden cursus - lokatie: Soest (NL)

Buikklachten - lokatie: Roosendaal (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 5 uur - lokatie: Venray (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Hengelo (NL)

Nieuwe huisvesting 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

Basisscholing Cervixscreening - lokatie: Groningen (NL)

Cursus uitstrijken voor doktersassistentes - lokatie: Rijswijk (NL)

HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Castricum (NL)

Nierfalen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Recht en gezondheidszorg - lokatie:

Startklas reizigersadvisering voor assistenten - lokatie: Best (NL)

Kinderziekten - De 4e, 5e, 6e of 7e ziekte? Herkennen en adviseren - lokatie: Tilburg (NL)

NHG TriageWijzer - lokatie: Etten-Leur (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Assen (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

Buikklachten - lokatie: Roosendaal (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Winterswijk (NL)

Triage NHG-Triagewijzer: Hoe te gebruiken in de praktijk? - lokatie: Breda (NL)

Alle soa op een stokje - nascholing doktersassistenten 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Gastvrijheid in de zorg - lokatie: Hoorn (NL)

Genderbespiegelingen. Als het hokje M/V niet past - lokatie: Soest (NL)

Klinische les - Trauma aan het hoofd - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Nascholing dokterassistenten - lokatie: Leiden (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Schildklierproblematiek voor DA's - lokatie: Breda (NL)

Training triage in de dagpraktijk deel 2 - lokatie: Heinkenszand (NL)

Zomerkwalen - lokatie: Ommen (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Amsterdam (NL)

basiscursus reizigersadvisering - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Nootdorp (NL)

Klinische les kindermishandeling - lokatie: Heinkenszand (NL)

Klinische les neurologische klachten - lokatie: Schiedam (NL)

Management Ondersteuner Huisarts MOH - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Mijn hart slaat op hol....! - lokatie: Purmerend (NL)

Ouderenzorg In’s en out’s voor doktersassistenten - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Wat is de kern van Kanker - lokatie: Zaltbommel (NL)

Aan de slag met anemie - lokatie: Heerenveen (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Een beter gesprek begint bij de ander. - lokatie: Eindhoven (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Zwolle (NL)

Huidoncologie voor DA's - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Intervisie 'Grip op je werk. Hoe?' - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Klinische les kindermishandeling - lokatie: Heinkenszand (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Harderwijk (NL)

Traumatologie - lokatie: Breda (NL)

Workshop Kinderziekten - lokatie: Zevenaar (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Oogaandoening, wat kun je zien? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Reanimatiecursus (BLS + AED) voor de huisartsenpraktijk - lokatie: Leiden (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Buikklachten - lokatie: Etten-Leur (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Megen (NL)

Enkel/arm-index 2019 - lokatie: Soest (NL)

Hoofdpijn - lokatie: Hoorn (NL)

Motiverende gespreksvoering - 3-daagse cursus - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Schildklierproblematiek - lokatie: Breda (NL)

Vrouwenspreekuur opzetten - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Wat is de kern van Kanker - lokatie: Uden (NL)

Familieparticipatie: omgaan met familie en naasten in lastige situaties - lokatie: Ede (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Zwolle (NL)

Hechten voor doktersassistentes - lokatie: Amersfoort (NL)

Zomerkwalen - lokatie: Zwolle (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Beroerte - lokatie: Zwolle (NL)

BTN Congres. Triage Nu & De Toekomst - lokatie: Zeist (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Alblasserdam (NL)

Recht en gezondheidszorg - lokatie:

Wat is de kern van Kanker - lokatie: Vught (NL)

Wat zegt je stem? - lokatie: Utrecht (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", collegiale feedback - lokatie: Assen (NL)

Terug naar de Schoolbanken voor doktersassistenten 23 maart 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Agressietraining - lokatie: Den Haag (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

Sex talk: het hoeft niet zo moeilijk te zijn - lokatie: Venlo (NL)

Training triage in de dagpraktijk deel 2 - lokatie: Goes (NL)

(Chronische) pijn - lokatie: Alkmaar (NL)

Aan de slag met anemie - lokatie: Leeuwarden (NL)

Buikklachten - lokatie: Breda (NL)

Compressietherapie - lokatie:

Training Deskundigheidsbevordering NHG triagewijzer 2019 (Psychiatrie) - lokatie: Maastricht (NL)

Diabetes Mellitus - lokatie: Roosendaal (NL)

Diabetes Mellitus - lokatie: Roosendaal (NL)

Hechttechnieken opfris - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Vaardighedenavond - lokatie: Purmerend (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", collegiale feedback - lokatie: Utrecht (NL)

Compressietherapie - lokatie:

Mindfulness - lokatie: Amstelveen (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Schildklierproblematiek voor DA's - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: Heinkenszand (NL)

Typische vrouwenkwalen - lokatie: Breda (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", collegiale feedback - lokatie: Rotterdam (NL)

AED en reanimatie - beginners (Leerpunt KOEL) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

Slim naar rookvrije patiënten - lokatie: Zwolle (NL)

Traumatologie - lokatie: Roosendaal (NL)

Triage - de medische achtergrond - lokatie: Utrecht (NL)

Vaardigheid: Doppler, Bloeddrukmeten en bepalen enkel-arm index - lokatie: Terneuzen (NL)

Workshop Kinderziekten - lokatie: Arnhem (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", collegiale feedback - lokatie: Eindhoven (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", collegiale feedback - lokatie: Amsterdam (NL)

70e Nascholing aan de Maas: 4e, 5e,6e of 7e ziekte? Herkennen en adviseren - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining triage - lokatie: Zaltbommel (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Alle soa op een stokje - nascholing doktersassistenten 2019 - lokatie: Gorinchem (NL)

Anatomie voor doktersassistentes - lokatie: Tilburg (NL)

Diabetes Mellitus - lokatie: Breda (NL)

Een beter gesprek begint bij de ander. - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Oogaandoening, wat kun je zien? - lokatie:

Praktijk Assistentendag Huisartsopleiding VUmc 2018/2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn 2018-2019- aanbod1 - lokatie: Utrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

Kindermishandeling voor DA's - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Terugkomdag Coördineren en Leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

15e Langerhanssymposium 2019 Alles hangt met elkaar samen - lokatie: Zwolle (NL)

Compressietherapie - lokatie:

Problemen met poepen, in de top 10 van klachten bij kinderen - lokatie:

Promedico Masterclass - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - lokatie: Groningen (NL)

15e Langerhanssymposium 2019 Alles hangt met elkaar samen - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve zorg - de kunst van het (los)laten - lokatie: Zwijndrecht (NL)

SOA voor doktersassistentes - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Omgaan met agressie - lokatie: Heinkenszand (NL)

Longen luisteren - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Rouw - lokatie:

Hart en Vaatziekten: Help een spoedgeval! - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgscholing Cervixscreening - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Effectief communiceren - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Puntjes op de i training Triage - 1 dagdeel - lokatie: Zaltbommel (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

71e Nascholing aan de Maas; Help! Ik heb een teek op mijn arm! En andere passanten - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Het kruipt, steekt en vliegt en jeukt.... - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Zomerkwalen - lokatie: Zwolle (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Breda (NL)

Compressietherapie - lokatie:

Basis vaardighedentraining Omgaan met weerstand 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Coordineren en leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining triage - lokatie: Zaltbommel (NL)

Triage NHG-Triagewijzer: Hoe te gebruiken in de praktijk? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Workshop LSP (Landelijk Schakelpunt) voor praktijkassistenten - lokatie: Utrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Compressief zwachtelen (vaardigheid) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Basisopleiding/training doktersassistenten polikliniek dermatologie 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

HBO Kwaliteitsmanagement zorg en welzijn 2018-2019- aanbod1 - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

Mammacarcinoom voor doktersassistentes - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Longen luisteren - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Mannenklachten - lokatie: Zwolle (NL)

Alle soa op een stokje - nascholing doktersassistenten 2019 - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Motiverende gespreksvoering - 3-daagse cursus - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Startklas reizigersadvisering voor assistenten - lokatie: Oud Gastel (NL)

Triage: Ins & Outs - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Basisopleiding/training doktersassistenten polikliniek dermatologie 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Oogaandoeningen, wat kun je zien? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Brandwondenonderwijs Verdiepingsmodule: wondbehandeling en verbinden - lokatie: Groningen (NL)

Diagnosticeren van voetproblemen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

Promedico Masterclass - lokatie: Goes (NL)

basiscursus reizigersadvisering - lokatie: Dordrecht (NL)

DA congres; De Huid - lokatie: Eindhoven (NL)

Praktijk Assistentendag Huisartsopleiding VUmc 2018/2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Labwaarden - lokatie: Amstelveen (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Wondverzorging - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Angststoornissen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Management Ondersteuner Huisarts MOH - Leerpunt KOEL - lokatie: Utrecht (NL)

Alle soa op een stokje - nascholing doktersassistenten 2019 - lokatie: Goes (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Huidoncologie voor DA's - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Nierinsufficientie - lokatie: Uithoorn (NL)

Oogaandoening, wat kun je zien? - lokatie:

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Gorinchem (NL)

HET - lokatie: Purmerend (NL)

Alle soa op een stokje - nascholing doktersassistenten 2019 - lokatie: Rhoon (NL)

Nierinsufficientie - lokatie: Alkmaar (NL)

Oren (vaardigheid) - lokatie: Ridderkerk (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Dag van de Eerstelijn 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

Reanimatiecursus BLS-AED - lokatie: Deventer (NL)

73e Nascholing aan de Maas; Urologie - Er komt een man bij de dokter! - lokatie: Rotterdam (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Utrecht (NL)

Preventieconsult, module hart- en vaatziekten - lokatie: Hilversum (NL)

Startklas reizigersadvisering voor assistenten - lokatie: Zwolle (NL)

Triage: Ins & Outs - lokatie: Woerden (NL)

Triage TIA/Beroerte : meer dan de FAST - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Alle soa op een stokje - nascholing doktersassistenten 2019 - lokatie: Breda (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

NTS casuïstiek - gediplomeerd triagist - lokatie: Zwolle (NL)

Oogaandoening, wat kun je zien? - lokatie:

Recht en gezondheidszorg - lokatie:

Gastric Bypass - lokatie: Purmerend (NL)

NTS casuïstiek - gediplomeerd triagist - lokatie: Zwolle (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Hartinfarct - lokatie: Ommen (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Anatomie voor doktersassistentes - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Slim naar rookvrije patiënten - lokatie: Maastricht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Assen (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

NTS casuïstiek - gediplomeerd triagist - lokatie: Zwolle (NL)

HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Klinische les - Psychische klachten herkennen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Amsterdam (NL)

basiscursus reizigersadvisering - lokatie: Eindhoven (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Northeast Benefiet Symposium Personeelsdiensten - Zorg van de toekomst - lokatie: Ugchelen (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Rugklachten - lokatie: Zwijndrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

Acuut Telefonisch Handelen - lokatie: Voorthuizen (NL)

Alle soa op een stokje - nascholing doktersassistenten 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining triage - lokatie: Zaltbommel (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Urineweginfecties voor praktijkassistentes - lokatie: Zwijndrecht (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

Basismodule reizigersadvisering voor doktersassistenten en praktijkondersteuners - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Agressie workshop: de kracht van echtheid - Nijmegen en Boxmeer 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Beroertealarm, niet alleen bij uitval gezicht, spraak en arm - lokatie:

Klinische les - Laboratoriumwaarden - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Motiverende gesprekstechnieken - lokatie: Zwolle (NL)

NTS casuïstiek - gediplomeerd triagist - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding SOH - Spreekuur Ondersteuner Huisarts - lokatie: Tilburg (NL)

Ouderenzorg In’s en out’s voor doktersassistenten - lokatie:

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

74e Nascholing aan de Maas - KNO heelkunde - lokatie: Rotterdam (NL)

Agressie workshop: de kracht van echtheid - Nijmegen en Boxmeer 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Beroerte - lokatie: Dronten (NL)

Beroertealarm, niet alleen bij uitval gezicht, spraak en arm - lokatie:

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

KNO heelkunde - lokatie: Zwijndrecht (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

Basic Life Support/AED voor dokersassistenten Flevoland - lokatie: Lelystad (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

Basis vaardighedentraining Omgaan met weerstand 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Gedachten die hinderen (rationeel emotieve training.) - lokatie: Utrecht (NL)

Jeuken, niezen en uitslag: Hebt u iets voor mijn allergie? - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Masterclass Dermatologie voor doktersassistenten, verpleegkundigen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Promedico Masterclass - lokatie: Wieringerwerf (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

Basic Life Support/AED voor dokersassistenten Flevoland - lokatie: Emmeloord (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Harderwijk (NL)

Klinische les microbiologie - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Reanimatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Startklas reizigersadvisering voor assistenten - lokatie: Zoetermeer (NL)

Basic Life Support/AED voor dokersassistenten Flevoland - lokatie:

Palliatieve sedatie in de praktijk - lokatie: Zwijndrecht (NL)

AED/Reanimatie training - lokatie: Zoetermeer (NL)

Telefonisch versus Fysieke triage - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleide Intervisie Doktersassistenten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn - lokatie: Utrecht (NL)