Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en loverboys - lokatie: Utrecht (NL)

Verbindend communiceren werkt! - lokatie: Gouda (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Training Autismespectrumstoornis (ASS) - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Training LVB en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Rochefort (BE)

Training LVB en GGZ-problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Verbindend communiceren werkt! - lokatie: Gouda (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basistraining Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Otterlo (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

2015-2018: Huwelijksdwang
2016-2019: Huwelijksdwang - Registerplein
2017-2020: GGZ Kindcheck - Registerplein
2018-2021: Werken met een meldcode - Registerplein
2019-2022: Huwelijksdwang - Registerplein
Aandacht voor transgendergevoelens bij cliënten
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
Afbouw van psychofarmaca
Angststoornissen
Arbeidsparticipatie
Autisme: online college
Autismespectrumstoornis
Autismespectrumstoornis in de verslavingszorg
Basics in Ondernemerschap voor Sociaal Werkers
Basiscursus E-Health
Basiscursus E-Health
Basiscursus E-Health
Basiskennis medicijngebruik gehandicaptenzorg
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Basiskennis medicijngebruik GGZ
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Beïnvloeden van irreële ziektepercepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Beïnvloeden van irreële ziektepercepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
BHV
BHV
BHV
BHV voor de GGZ
Bijwerkingen
Borderline: online college
Consensusbespreking en Multidiciplinair overleg (MDO)
Cultuursensitief werken: Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd - 2019
De Forensische cliënt
De Methodiekscan
De professional in de ambulante setting
De professional in de ambulante setting
De professional in de ambulante setting
De professional in de ambulante setting
De rol van de sociotherapeut in de forensische setting
De rol van de sociotherapeut in de ggz
De veranderende rol van de hulpverlener
De veranderende rol van de hulpverlener
De veranderende rol van de hulpverlener
De veranderende rol van de hulpverlener
Delictanalyse
Dementie
Dementie: online college
Destigmatiserend werken
Diabetes Mellitus (Somatiek en medicatie)
Dubbele Diagnose
Dubbele Diagnose
Dubbele diagnose GGZ
Dubbele diagnose Verslavingszorg
Dwang en Drang
Dwang en Drang
Dwang en Drang
Dwang en drang binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
E-Learning doelgroepen Veilig Thuis
Elearning Hulp en Zorg aan Sekswerkers
E-learning opleiding Scheidingscoach
E-learning Signaleren en begeleiden bij financiële problemen
E-learning Sociaal Werk in het Sociaal Wijkteam
E-learning: Hoe ondersteun je LHBT-ouderen met hulpvragen?
E-learning: Oudergericht werken in de VG-Zorg
ELO Training Familiezorg
E-module Begeleiden van jongeren met LVB bij een Haltstraf
E-module Beroepscode en tuchtrecht in de jeugdzorg
Emodule Foetaal Alcohol Syndroom (FAS)
E-module Hou me vast & laat me los
E-module Jongeren met een LVB in de gedwongen hulpverlening
Emodule Juridisch Kader Jeugdbescherming
E-module Juridisch Kader Jeugdreclassering
E-module Niet aangeboren hersenletsel
E-module Traumasensitief werken
Escalatie en de-escalatie
Ethische dilemma's
FACT
FACT
FACT
FARE
Farmaceutisch rekenen
Forensische zorg binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Gedragsproblemen bij jongeren
Gedragsverandering: online college
Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg
GGZ College Eetstoornissen 'Zet jij je tanden erin'
GGZ en verslavingszorg: Kindcheck
GGZ: Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Groepen geneesmiddelen
Grondhouding t.o.v. LVB
Herkennen van een LVB
Herkennen van een LVB
Herkennen van en omgaan met LVB
Herkennen van irreële ziekte percepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Herkennen van irreële ziekte percepties, emotionele ontregeling en cognitieve of gedragsveranderingen bij patiënten met ALS
Herstelbenadering
Herstelbenadering
Herstelbenadering
Herstelbenadering
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken
Herstelondersteunend werken
Hier Sta Ik Voor! - Experttrainingen
Hoe ondersteun je LHBT-cliënten bij hulpvragen?
Hoogbegaafdheid - Thuisstudie
Huwelijksdwang
Infectieziekten in de GGZ
Infectieziekten in de GGZ
Infectieziekten in de GGZ
Infectieziekten in de GGZ
Inleiding Ambulantisering
Inleiding Ambulantisering
Inleiding Ambulantisering
Inleiding Cognitieve gedragstherapie
Inleiding Cognitieve gedragstherapie
Inleiding Cognitieve gedragstherapie
Inleiding Risicotaxatie en -management
Introductie intercultureel vakmanschap voor sociaal professionals
Jong en Transgender
Kind in de jeugdzorg? Seksuele ontwikkeling in zicht!
Kinder- en Jeugdmedicatie
Kinderen met een autismespectrum stoornis in het onderwijs
LVB en GGZ-problematiek
LVB en Schuldenproblematiek
Mantelzorg
Mantelzorgondersteuning
Medicatie in de KJP
Medicatieveiligheid en de medicijnrol
Medicijngroepen gehandicaptenzorg – Lichamelijke aandoeningen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 1 - Algemeen
Medicijngroepen gehandicaptenzorg 2 - Antipsychotica en afbouw
Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Motiverende gespreksvoering voor de RIBW
Narcisme: online college
Nu Niet Zwanger
Nu Niet Zwanger
Omgaan met adolescenten
Omgaan met agressie
Omgaan met agressie binnen de maatschappelijke opvang en beschermd wonen
Omgaan met clienten met een LVB
Omgaan met clienten met een LVB
Omgaan met ethische kwesties (moreel beraad)
Omgaan met geneesmiddelen
Omgaan met geneesmiddelen
Omgaan met geneesmiddelen
Omgaan met geneesmiddelen (nieuwe versie)
Omgaan met geneesmiddelen (nieuwe versie)
Online Basistraining Social Media voor Sociaal werkers
Online communiceren
Online communiceren
Online communiceren
Online cursus casusbespreking wijkteams in 4-stappen (Registerplein + V&VN)
Online leergang - AD(H)D en autisme voor de hulpverlening
Online leergang - Hulpverlenen aan kinderen met AD(H)D en hun gezinnen
Online module Coming In: Hoe ondersteun je LHBT's met een biculturele achtergrond?
Online module: Hoe vergroot ik mijn professionele ruimte?
Online seminar Stress: signaleren en interveniëren
Online Seminar: observeren als diagnostisch middel
Online training Coaching
Online training Praten over huiselijk geweld kan je leren
Opfrismodule 1 - medicijngebruik GGZ en RIBW's
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg
Opfrismodule medicijngebruik gehandicaptenzorg - 2
Oplossingsgericht werken (inleiding)
Oplossingsgericht werken (inleiding)
Ouder(s)ondersteuning
Ouder(s)ondersteuning
Ouder(s)ondersteuning
Persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
Positieve psychologie: online college
Privacy en informatieveiligheid
Professioneel hulpverlenen: online college
Psychopathologie en middelengebruik
Psychopathologie en middelengebruik
Psychopathologie en middelengebruik
Psychopathologie en middelengebruik
Relatie forensisch professional en de cliënt
Relatie team en cliënt
Relationele veiligheid
Risicofactoren en beschermende factoren
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Risicomanagement
Risicotaxatie
Risicotaxatie-instrumenten
Rol van de forensische professional
Samenwerken
Sociale Netwerk Versterking: 1. Ontmoeten
Sociale psychologie - Thuisstudie
Sociale wijkteams en privacy, het verzamelen, registreren en delen van persoonsgegevens (Registerplein)
Somatiek
Somatiek
Somatiek
Somatiek en medicatie: Hart- en vaatziekten
Somatiek en verslaving
Somatiek en verslaving
Somatiek en verslaving
Somatiek en verslaving
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Somatische Screening & Leefstijlinterventies
Spanningsvelden en spanningsbogen
Stemmingsstoornissen
Stemmingsstoornissen
Suicide preventie (e-learning)
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie
Terug naar gezonde nieuwsgierigheid
Terug naar gezonde nieuwsgierigheid
Transitiecoach voor jongeren met een LVB
Ups & downs in gezinsrelaties: online college
Vaardigheden bij medicatie geven (e-learning)
Verslaving, middelen en gokken
Verslaving, middelen en gokken
Verslaving, middelen en gokken
Verslikken bij ALS
Verslikken bij ALS
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
Visie Herstel Ondersteunende Zorg
Voorlichtingsmodule Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Vroegsignalering
Waarnemen en analyseren van gedrag in de Forensische zorg
Werken met een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Werking van geneesmiddelen
Wet langdurige zorg
Wetgeving
Woonbegeleiding en psychopathologie
Woonbegeleiding en psychopathologie
Woonbegeleiding en psychopathologie
Woonbegeleiding en psychopathologie
Zelfcompassie en zelfvertrouwen: online college
Zichtbaar vakmanschap in de ggz

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Beroepsopleiding contextuele introductie opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Eindhoven (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Forensische psychiatrie binnen de RIBW: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Narratieve benadering in de praktijk! - lokatie: Antwerpen (BE)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt - lokatie: Groningen (NL)

Supervisie als weg naar een rijkere professionele identiteit. Voor supervisoren en werkbegeleiders. - lokatie: Antwerpen (BE)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Training LVB en loverboys - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basisopleiding Steunend Relationeel Handelen voor jongeren en gezin - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling - lokatie:

Training Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling PLUS - lokatie:

Leergemeenschap ASB - lokatie: Breda (NL)

Loekemeijer gehechtheidsonderzoeker - lokatie: Eindhoven (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Rotterdam (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

opleiding Master Social Work - lokatie: Amsterdam (NL)

Sociale netwerk versterking: Eigenaarschap & kunst van het vragen stellen - lokatie: Venray (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Utrecht (NL)

training Complexe scheiding - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Training praten met kinderen - lokatie:

Verlies in beeld: werken met duplomateriaal in verliessituaties - lokatie: Heeze (NL)

Vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Breda (NL)

Academie voor Jongerencoaches - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt - lokatie: Groningen (NL)

Diversiteit en sensitiviteit - lokatie: Den Haag (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Eindhoven (NL)

POH-GGZ Opleiding 5 modules - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch medewerker kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Arnhem (NL)

Verbindend communiceren werkt! - lokatie: Gouda (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zevendaagse opleiding volgens de methodiek Een Taal Erbij - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Levensreddend handelen binnen de GGZ bestaande uit: reanimatie training en de opleiding "stop de bloeding " - lokatie:

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Emmen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Leeuwarden (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Zwolle (NL)

Opleiding provocatief coachen - najaarsvierdaagse - lokatie: Berg en Dal (NL)

POH-GGZ Opleiding 5 modules - lokatie: Rotterdam (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Signs of Safety - lokatie: Utrecht (NL)

Sociale netwerk versterking: Eigenaarschap & kunst van het vragen stellen - lokatie: Heibloem (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Jaartraining Oplossingsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Supervisiekunde - lokatie: Amsterdam (NL)

Leergang Supervisiekunde - lokatie: Amsterdam (NL)

Master Forensisch Sociale Professional - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS - lokatie: Utrecht (NL)

Specialisatie Focusing in Therapie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Autismespectrumstoornis (ASS) - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en GGZ-problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Trauma, herkennen en erkennen - lokatie: Enschede (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: Tilburg (NL)

Oplossingsgerichte korte psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Sociale Netwerking Versterking (SNV): samen redzaam - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Verdiepingstraining 'Opbouwwerk op de werkvloer' - lokatie: Lienden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding Land van Rouw Omgaan met Verlies - lokatie: Groesbeek (NL)

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

De tweedaagse basistraining volgens de methodiek Een Taal Erbij - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Gezinsdiagnostiek - lokatie: Amsterdam (NL)

Narratieve systeemtherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Post-hbo specialisatieopleiding comorbiditeit naast autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerken onder spanning - lokatie:

Verlies in beeld: werken met duplomateriaal in verliessituaties - lokatie: Heeze (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

NLP-practitionersopleiding - lokatie: Berg en Dal (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Blended behandelen met e-health - lokatie: Utrecht (NL)

Driedaagse Cursus Verlies- en Rouwbegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Driedaagse cursus: Autismebegeleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Een taal erbij - de Marleen Diekmann methode - lokatie: Hilversum (NL)

Jaarlijks Congres - Hoogbegaafdheid - 4e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Groningen (NL)

Post-HBO opleiding ondersteuning bij ernstige meervoudige beperkingen - lokatie: Zwolle (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Katathym Imaginatieve Psychotherapie en Begeleiding (KIPB) - lokatie: Utrecht (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Zoetermeer (NL)

Narratieve Hulpverlening - lokatie: Antwerpen (BE)

Pessotherapie (2-jarige geïntegreerde opleiding) - lokatie: Amsterdam (NL)

Post-hbo opleiding seksuologie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training tot Kindertolk - lokatie: Wijnegem (BE)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Training tot Kindertolk - lokatie: Wijnegem (BE)

Training rapporteren "Wat je schrijft blijft" - lokatie: Helmond (NL)

Psychofarmacologie voor niet-medici - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

training Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

10e Jaarcongres LVB - lokatie: Zwolle (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Papendrecht (NL)

Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen - lokatie: Eindhoven (NL)

Herkennen van en omgaan met mensen met autisme - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Mens- en contextgedreven werken - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Rotterdam (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

training workshop Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Helmond (NL)

Training ZIE MIJ , training over de aanpak van eenzaamheid. - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Van 18- naar 18+ - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zorg en ouders - lokatie: Amersfoort (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Basistraining Kinderpalliatieve zorg 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Comorbiditeit bij volwassenen met autisme - lokatie: Zeist (NL)

Hulpverlening aan kinderen en hun gescheiden ouders, mogelijkheden en valkuilen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Parkeer je Piekerverstand - lokatie: Utrecht (NL)

Systeemtherapeutisch Werker - lokatie: Doetinchem (NL)

Train de Trainer Beschermjassen - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Drachten (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Hoogeveen (NL)

Congres - Downsyndroom - lokatie: Zwolle (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Herstelondersteunende Zorg - lokatie: Apeldoorn (NL)

motiverende gespreksvoering - lokatie: Almere (NL)

Sensorische informatieverwerking in de praktijk van FloorPlay - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Meldcode huiselijk en kindermishandeling - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Vervolgopleiding Contextuele Hulpverlening - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Angst na Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Theraplay & MIM - lokatie: Amsterdam (NL)

Flitscollege over twee nieuwe wetten in gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

'Ik kan niet tegen mijn verlies!' Labyrinthoss Rouwkwartet, een methode voor de hulpverlener - lokatie: Oss (NL)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) - lokatie: Nijmegen (NL)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) - lokatie: Nijmegen (NL)

Jaartraining Oplossingsgericht Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Praktisch Persoonlijk Pastoraat - lokatie: Ermelo (NL)

Opstellingenwerk Nieuwe Stijl - lokatie: Utrecht (NL)

Post-bachelor opleiding Verlieskunde - lokatie: Dordrecht (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Training tot Kindertolk - lokatie: Baarn (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Training tot Kindertolk - lokatie: Baarn (NL)

Basismodule Ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

Rationeel Emotieve Therapie - lokatie: Den Haag (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus coachingsvaardigheden - lokatie: Tilburg (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Hoogsensitiviteit voor jeugdzorgwerkers - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Assen (NL)

Blended cursus Leidinggeven in zorg en onderwijs - lokatie: Eindhoven (NL)

Eéndaagse training: Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming - lokatie: Eindhoven (NL)

HKT-R: risicotaxatie en behandelevaluatie - lokatie: Eindhoven (NL)

Jong & depressief - lokatie: Zeist (NL)

Post-hbo opleiding Autismedeskundige, deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zorgmijders met een LVB - lokatie: Amsterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Helmond (NL)

Congres Trauma door een neurosequentiële lens met Bruce D. Perry - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Seksualiteit bij mensen met autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoarding en Woningvervuiling - lokatie: Utrecht (NL)

Kracht Opbouwend Communiceren - Jeugd - lokatie: Gouda (NL)

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse speelse, interactieve workshop Introductie in de Transactionele Analyse - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

ACT your way voor post-hbo - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zwolle (NL)

Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Intervisie training - lokatie: Eindhoven (NL)

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding bemoeizorg - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Training Hoogsensitiviteit - lokatie:

Training LVB en loverboys - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Congresparade Bewegen en activeren in de dagelijkse zorg - lokatie: Lunteren (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass psychologisch budgetgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Privacy en Geheimhouding - lokatie: Utrecht (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Opleiding tot intercultureel hulpverlener - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding Autismedeskundige, deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Train-de-trainer cursus Young Leaders - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Verbindend communiceren werkt! - lokatie: Gouda (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

1-daagse cursus groepswerk in de GGZ, nieuwe stijl - lokatie: Utrecht (NL)

De driedaagse training Hechtingsgerichte Systeemtherapie volgens de methodiek Een Taal Erbij - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass omgaan met cliënten met sociaal psychische problematiek - lokatie: Eindhoven (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

(Ambulant) Jongerenwerk in de Praktijk - lokatie: Oosterhout (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Competentiegericht werken - lokatie: Wommels (NL)

Congres - Meertaligheid - lokatie: Eindhoven (NL)

Grijs en van de wijs - lokatie: Amersfoort (NL)

Opleiding tot psychotraumahulpverlener - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werken met Familieopstellingen in individuele begeleiding - lokatie: De Bilt (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Basistraining Systemisch Werk - lokatie: Enschede (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Doetinchem (NL)

Introductietraining Provocatief coachen - lokatie: Nijmegen (NL)

Omgaan met rouw hoe dan ..? - lokatie: Baarn (NL)

Opleiding Positieve Psychologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium - Samen met naasten werken aan goede zorg - lokatie: Wehl (NL)

Training Autismespectrumstoornis (ASS) - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en GGZ-problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Opleiding: HB-professional - lokatie: Zwaagdijk (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Bunnik (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Alkmaar (NL)

Slaap- en slaapstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Training Sociale Netwerking Versterking (SNV): samen redzaam - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Met twee families leven - training- - lokatie:

Ontwikkelingskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Groningen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Dwangreductie en de-escalatie binnen de Forensische Zorg, GGz en het gevangeniswezen (GW) - lokatie: Utrecht (NL)

Herstelondersteunende Zorg - lokatie: Warnsveld (NL)

Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 6e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Signs of Safety - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zelfzorg voor de Professional - Hoe behoud je de bevlogenheid in je werk? - lokatie: Bunnik (NL)

Basisscholing Samenlevingsopbouw - lokatie: Emmen (NL)

Basistraining Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Doetinchem (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Ondersteunen thuiswonende ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Opleiding tot Coach 55+ - lokatie: Doorn (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Opleiding ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Leergang ervaringsdeskundigheid - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Cursus Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Doetinchem (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Training rapporteren "Wat je schrijft blijft" - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Opvoedkwaliteitenspel, een training voor professionals die de oudercompetenties willen versterken - lokatie: Roermond (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Zutphen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en loverboys - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Ede (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Basistraining Hoogsensitiviteit voor jeugdzorgwerkers - lokatie: Schalkhaar (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus Coachend begeleiden van kind en gezin - lokatie: Amersfoort (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Den Haag (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Theraplay & MIM: Stap één voor certificatie tot Theraplay therapeut - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding spelobservatie en Sandplay - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Autismespectrumstoornis (ASS) - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Beroepsopleiding contextuele introductie opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Post hbo-opleiding GGZ-agoog - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Autisme Op Je Bord - lokatie: Surhuisterveen (NL)

Basiscursus begeleiden van mensen met een autismespectrumstoornis - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgericht coachen bij werkstress, burnout en overspanning - lokatie: Amsterdam (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Verbindend communiceren werkt! - lokatie: Gouda (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zicht op Nieuwe Perspectieven - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

De kracht van motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - ACEs: nare jeugdervaringen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zorg bij (v)echtscheiding - lokatie: Utrecht (NL)

Een taal erbij - de Marleen Diekmann methode - lokatie: Hilversum (NL)

Faalangstbegeleiding. Anderen Begeleiden bij Faalangst - lokatie: Den Haag (NL)

Initiatie in systeemtheoretisch denken - lokatie: Antwerpen (BE)

Jaarlijks Congres - Autisme - 7e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Leeuwarden (NL)

Motiverende Gespreksvoering (MGV) / Motivational Interviewing (MI) - lokatie: Waalwijk (NL)

NLP-practitionersopleiding - lokatie: Berg en Dal (NL)

Rationeel Emotieve Therapie - lokatie: Den Haag (NL)

Seks! - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Kindertekeningen, diagnostiek en behandeling - lokatie: Amsterdam (NL)

Hulpverlenen aan slachtoffers van loverboyproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Kampen (NL)

Training LVB en GGZ-problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Trauma, herkennen en erkennen - lokatie: Enschede (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

SOLK en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Zeist (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Workshop Beschermjassen - lokatie:

autisme en het autisme belevingscircuit - lokatie: Breda (NL)

Miracles of Music 2e editie - lokatie: Hilversum (NL)

Praktijkondersteuner GGz in de huisartsenpraktijk (POH-GGz) - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Autisme Op Je Bord - lokatie: Valkenburg (NL)

Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs - lokatie: Utrecht (NL)

Met mijn ziel onder de arm; tussen welkom heten en afscheid nemen (rouw) - lokatie: Heeze (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Kracht Opbouwend Communiceren - Jeugd - lokatie: Gouda (NL)

Nascholing: Sociale Netwerk Strategieen ( SNV) diverse modules - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Apeldoorn (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basistraining Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) - lokatie:

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Opleiding tot Voice Dialogue Facilitator Specialisatie trauma - lokatie: Leuven (BE)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

'Ik kan niet tegen mijn verlies!' Labyrinthoss Rouwkwartet, een methode voor de hulpverlener - lokatie: Oss (NL)

ADOS-2 Basistraining - lokatie: Assen (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

Leefklimaat in de jeugd- en (licht verstandelijk) gehandicaptenzorg - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Suïcidepreventie, verdiepingstraining - lokatie: Warnsveld (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Action Learning vrijwilligersmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

De tweedaagse basistraining volgens de methodiek Een Taal Erbij - lokatie: Utrecht (NL)

LVB & Verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Training rapporteren "Wat je schrijft blijft" - lokatie: Helmond (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Faalangstbegeleiding. Anderen Begeleiden bij Faalangst - lokatie: Den Haag (NL)

Forensische psychiatrie binnen de RIBW: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Sociale media in de begeleiding van jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

Diversiteit en sensitiviteit - lokatie: Den Haag (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch medewerker kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Eéndaagse training: Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Eindhoven (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Training Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Eéndaagse training: Beroepsgeheim, privacy en dossiervorming - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Professionele nabijheid - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Gecombineerde basistraining herkennen van en omgaan met LVB - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Training LVB en loverboys - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Systeemopstellingen op tafel - lokatie: Amsterdam (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Masterclass omgaan met cliënten met sociaal psychische problematiek - lokatie: Alkmaar (NL)

Verbindend communiceren werkt! - lokatie: Gouda (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Workshop Beschermjassen - lokatie:

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

Begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

Training psychische kwetsbaarheden en persoonlijkheidsstijlen - lokatie: Breukelen (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Autisme en een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Masterclass psychologisch budgetgedrag - lokatie: Alkmaar (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Jeugdzorgmethodieken inzetten bij niet-westerse cliënten - lokatie: Utrecht (NL)

Verlies in beeld: werken met duplomateriaal in verliessituaties - lokatie: Heeze (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basistraining Agressiehantering en Sociale Veiligheid - lokatie: Warnsveld (NL)

Narratieve Hulpverlening - lokatie: Antwerpen (BE)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Training basiskennis Licht Verstandelijk Beperkt - lokatie: Borger (NL)

Training Meldcode huiselijk en kindermishandeling - lokatie: Groningen (NL)

training workshop Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling - lokatie: Helmond (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Zicht op Nieuwe Perspectieven - lokatie: Wijk bij Duurstede (NL)

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Werk Ontwikkelings Kring (WOK) Video-Hometraining & Video-Interactiebegeleiding - lokatie:

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Systeem Therapeutisch werker - lokatie: Zwolle (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Beroepsopleiding contextuele introductie opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie:

Opleiding Systeem Therapeutisch Werker (Opleidingsroute NVRG) - lokatie: Amsterdam (NL)

Aanpak vervuiling en hoarding - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Waalwijk (NL)

Zevendaagse opleiding volgens de methodiek Een Taal Erbij - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Mindfulness based cognitieve therapie in een medische setting - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding systeemtherapeutisch werker - lokatie: Dordrecht (NL)

Ernstige somatische ziekte in het gezin - lokatie: Amsterdam (NL)

Forensische psychiatrie binnen de RIBW: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot psychotraumahulpverlener - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding seksuologie - lokatie: Utrecht (NL)

Signs of Safety - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingspsychologie: De psychologie van de mens van wieg tot graf (levenslooppsychologie) - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding bemoeizorg - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering, verdiepende cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Transculturele behandelaspecten - lokatie: Amsterdam (NL)

Effectief communiceren met mensen met een beperking - lokatie:

Gezinsgesprekken - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Gezinsdiagnostiek - lokatie: Den Haag (NL)

NLP-practitionersopleiding - lokatie: Berg en Dal (NL)

Beroepsopleiding Contextuele vervolgopleiding 'Specialisatie'. - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

Basisscholing Samenlevingsopbouw - lokatie: Gieten (NL)

Psycho-educatie aan ouders en hun kind met een autismespectrumstoornis - lokatie: Utrecht (NL)

Incredible Years: gedragstherapeutische oudertraining in opvoedvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Forensische psychiatrie binnen de RIBW: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) - lokatie: Nijmegen (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Kinder- en jeugdrecht in kort bestek - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo specialisatieopleiding comorbiditeit naast autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Beroepsopleiding Contextuele basis opleiding Grondbeginselen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Amsterdam (NL)

Post-hbo opleiding forensische psychiatrie - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Systemisch Werk - lokatie: Enschede (NL)

Forensische psychiatrie binnen de RIBW: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt - lokatie: Groningen (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleiding: HB-professional - lokatie: Zwaagdijk (NL)

Gezinsdiagnostiek - lokatie: Amsterdam (NL)

Positieve psychologie in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Rationeel Emotieve Therapie - lokatie: Den Haag (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Forensische psychiatrie binnen de RIBW: net even anders - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Faalangstbegeleiding. Anderen Begeleiden bij Faalangst - lokatie: Den Haag (NL)

Rationeel Emotieve Therapie - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus coachingsvaardigheden - lokatie: Tilburg (NL)

Seksualiteit bij mensen met autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgerichte supervisie en intervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen van onzichtbaar verdriet bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Faalangstbegeleiding. Anderen Begeleiden bij Faalangst - lokatie: Den Haag (NL)

Verlies in beeld: werken met duplomateriaal in verliessituaties - lokatie: Heeze (NL)

Basiscursus Theraplay & MIM: Stap één voor certificatie tot Theraplay therapeut - lokatie: Utrecht (NL)

Hulpverlening aan kinderen en hun gescheiden ouders, mogelijkheden en valkuilen - lokatie: Utrecht (NL)

Seksuele gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus begeleiden van mensen met een autismespectrumstoornis - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Praktische psychofarmacologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Alkmaar (NL)

Basiscursus Psychopathologie volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

De psychose van binnenuit bekeken - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Zwolle (NL)

Spreken of preken? Over heldere communicatie met pubers en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Assertiviteitstrainingen PrOP-model - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Training basiskennis Licht Verstandelijk Beperkt - lokatie: Gieten (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie:

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Faalangstbegeleiding. Anderen Begeleiden bij Faalangst - lokatie: Den Haag (NL)

Rationeel Emotieve Therapie - lokatie: Den Haag (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Effectief beïnvloeden in zorg en onderwijs - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding: HB-professional - lokatie: Zwaagdijk (NL)

Opleiding Civiele Bewindvoerder - lokatie: Eindhoven (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Alkmaar (NL)

Gezinsdiagnostiek - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Budgetcoach NEN 8048 - lokatie: Eindhoven (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)

Geweldloze Communicatie - lokatie: Dordrecht (NL)