Regie op Verzuim - lokatie: Ede (NL)

Bootcamp Payroll Auditor
Bootcamp Payroll Cloud
De gevolgen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen bij de overgang van onderneming
E-learning Arbeisrecht, ontslagrecht en de Wab
E-learning Auto, ondernemer en fiscus (2019)
E-learning De WKR in de praktijk (2019)
E-learning Ontslagrecht: kansen én risico's (2019)
E-learning Privacy en datalekken in het accountantskantoor (2019)
Jaarovergang Payroll
Payroll Procesbeheer
Specialisatiecursus Payroll
Vaktechnisch overleg Loonheffingen
Webinar augustus: Werkgeversaansprakelijkheid
Webinar februari: Help! Hoe bepaal ik de ‘fiscale woonplaats’ van mijn werknemer?
Webinar juli: Payrollconstructie
Webinar juni: De beslagvrije voet (2Xplain)
Webinar maart: LIV in de praktijk
Webinar mei: Wet Arbeidsmarkt in balans

Lean Yellow Belt Six Sigma - lokatie: Bunnik (NL)

Lean Yellow Belt Six Sigma - lokatie: Bunnik (NL)

Excel - lokatie: Zwolle (NL)

Lean Yellow Belt Six Sigma - lokatie: Bunnik (NL)

Lean Yellow Belt Six Sigma - lokatie: Bunnik (NL)

Vennootschapsbelastingplicht voor verenigingen en stichtingen - lokatie: Geldrop (NL)

Basisopleiding Payrollspecialist - lokatie: Amsterdam (NL)

Lean Yellow Belt Six Sigma - lokatie: Bunnik (NL)

Regie op Verzuim - lokatie: Baarlo (NL)

Seminar wet arbeidsmarkt in balans - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus loket.nl voor providers (Loket.nl) - lokatie: Tilburg (NL)

Wet Arbeidsmarkt in Balans (2Xplain) - lokatie: Eindhoven (NL)

Regie op Verzuim - lokatie: Ede (NL)

Werken met Wet Arbeidsmarkt in Balans - lokatie: Zwolle (NL)

Update Salarisadministratie (2Xplain) - lokatie: Utrecht (NL)

Wet Arbeidsmarkt in Balans (2Xplain) - lokatie: Nederland (NL)

Adviesvaardigheden (2Xplain) - lokatie: Utrecht (NL)

Adviesvaardigheden 2-daagse (2Xplain) - lokatie: Utrecht (NL)

Optimaliseren gebruik Loket.nl - lokatie: Tilburg (NL)

Seminar wet arbeidsmarkt in balans - lokatie: Eindhoven (NL)

Wet Arbeidsmarkt in Balans - lokatie: Houten (NL)

Basisopleiding Payrollspecialist - lokatie: Moerdijk (NL)

NIRPA Congres 2019 (20 K / 20 V) - lokatie: Utrecht (NL)

NIRPA Congres 2019 (20 K / 20 V) - lokatie: Utrecht (NL)

NIRPA Congres 2019 (30 K / 10 V) - lokatie: Utrecht (NL)

NIRPA Congres 2019 (30 K / 10 V) - lokatie: Utrecht (NL)

Regie op Verzuim - lokatie: Grou (NL)

Scherp op loonheffingen in de financiële administratie voor de niet-salarisprofessional - lokatie: Zwolle (NL)

Aansluiting tussen financiële en salarisadministratie - lokatie: Utrecht (NL)

AVG in de praktijk voor HR- en salarisadministratie (2Xplain) - lokatie: Utrecht (NL)

Fiscaliteit, payroll en pensioen in internationaal verband - lokatie: Valkenburg (NL)

HR Update | Alles over de Wab - lokatie: Utrecht (NL)

Regie op Verzuim - lokatie: Papendrecht (NL)

Basisopleiding Payrollspecialist - lokatie: Utrecht (NL)

Aansluiting tussen HR en salarisadministratie - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeid en Recht (3) - lokatie: ''''''''s-Hertogenbosch (NL)

Communicatie en Adviesvaardigheden - lokatie: Soesterberg (NL)

Extraterritoriale kosten in de uitzendbranche (ET-regeling) - lokatie: Utrecht (NL)

Inkomstenbelasting voor de salarisadministrateur - lokatie: Utrecht (NL)

Update, werknemer uit dienst! (2Xplain) - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeid en Recht (3) - lokatie: Rotterdam (NL)

Excel - lokatie: Zwolle (NL)

Excel PLUS - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Grensoverschrijdende Arbeid (2Xplain) - lokatie: Utrecht (NL)

Regie op Verzuim - lokatie: Zwolle (NL)

Wat kiest u per 1 januari 2020: publiek of privaat verzekerd zijn? - lokatie: ''''''''s-Hertogenbosch (NL)

Arbeid en Recht (3) - lokatie: Breda (NL)

Regie op Verzuim - lokatie: Eemnes (NL)

Seminar wet arbeidsmarkt in balans - lokatie: Houten (NL)

VPS Update - lokatie: Houten (NL)

Werken met flexwerkers - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeid en Recht (3) - lokatie: Deventer (NL)

PE Wet Aanpak Schijnconstructies - lokatie: Utrecht (NL)

Seminar wet arbeidsmarkt in balans - lokatie: Zwolle (NL)

WKR in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeid en Recht (3) - lokatie: Wolvega (NL)

Begrip en beweging door communicatie - lokatie: Geldrop (NL)

Excel PLUS - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Grensoverschrijdend werken - lokatie: Utrecht (NL)

Het pensioenakkoord en het pensioencontract - lokatie: Nieuwegein (NL)

Leergang Loonheffing - lokatie: Breukelen (NL)

Masterclass MKB Ondernemerscoach - lokatie: Soesterberg (NL)

Personeel & Salaris Vakdag 2019 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Personeel & Salaris Vakdag 2019 - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Seminar wet arbeidsmarkt in balans - lokatie: Rotterdam (NL)

Updatecursus Personeelszaken (UPZ) - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Actualiteiten prinsjesdag 2019 - lokatie: Soesterberg (NL)

Actualiteiten Privacywetgeving voor werkgevers (AVG) - lokatie: Utrecht (NL)

Herziening Ontslagrecht in de Praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

PE Algemene Verordening Gegevensbescherming - lokatie: Utrecht (NL)

(Inter)nationale actualiteiten | Prinsjesdag - lokatie: Valkenburg (NL)

Arbeid en Recht (3) - lokatie: Doorwerth (NL)

Disfunctioneren en wangedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Excel PRO - lokatie: Utrecht (NL)

Excel, de basis en meer (2Xplain) - lokatie: Utrecht (NL)

Immigratie, emigratie, remigratie - lokatie: Staphorst (NL)

Ontslag en Transitievergoeding - lokatie: Utrecht (NL)

Opstapcurus Personeelszaken (OPZ) - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Opstapcurus Personeelszaken (OPZ) - lokatie: Eindhoven (NL)

Opstapcurus Personeelszaken (OPZ) - lokatie: Amsterdam (NL)

POWER QUERY, HET ETL-TOOL VAN EXCEL - lokatie: Geldrop (NL)

Regie op Verzuim - lokatie: Ede (NL)

Training Effectief Communiceren - lokatie: Houten (NL)

Updatecursus Personeelszaken (UPZ) - lokatie: Amsterdam (NL)

werkkostenregeling - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht - lokatie: Staphorst (NL)

Auto en Fiscus - lokatie: Utrecht (NL)

Check de loonstrook (2Xplain) - lokatie: Utrecht (NL)

PDL-update - lokatie: Houten (NL)

Regie op Verzuim - lokatie: Papendrecht (NL)

Toekomstgericht rapporteren en adviseren - lokatie: Geldrop (NL)

Updatecursus Personeelszaken (UPZ) - lokatie: Zwolle (NL)

Workshop Professioneel adviseren voor salarisadministrateurs - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeid en Recht (3) - lokatie: Hengelo (NL)

ARBEIDSRECHT: "DE DIEPTE IN" - lokatie: Dordrecht (NL)

Basiscursus loket.nl voor providers (Loket.nl) - lokatie: Tilburg (NL)

Bescherming van de privacy van de ziekte werknemer - lokatie: Tilburg (NL)

Communiceren met lef en zonder spanning (2Xplain) - lokatie: Utrecht (NL)

Compenseert het UWV de transitievergoeding van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer? - lokatie: Tilburg (NL)

Controleer (niet alleen) dat premiebesluit! - lokatie: Tilburg (NL)

De oproepovereenkomst onder de Wet arbeidsmarkt in balans - lokatie: Tilburg (NL)

De valkuilen van de Wet verbetering Poortwachter - lokatie: Tilburg (NL)

De vergeten gevolgen van de overgang van onderneming voor de toerekening aan werkgevers van Ziektewet- en WGA-uitkeringen - lokatie: Tilburg (NL)

De verplichte aansluiting bij het bedrijfstakpensioenfonds - lokatie: Tilburg (NL)

Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA: hoe maakt u de keuze? - lokatie: Tilburg (NL)

Excel PLUS - lokatie: Utrecht (NL)

Grensoverschrijdend Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Grensoverschrijdend Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Help! De oproepkracht wordt duurder! - lokatie: Tilburg (NL)

Het vaste arbeidscontract onder de Wet arbeidsmarkt in balans - lokatie: Tilburg (NL)

Kwartaalbijeenkomsten Loonadvies 2018-2019 (dag 4) - lokatie: Baarn (NL)

Opstapcurus Personeelszaken (OPZ) - lokatie: Zwolle (NL)

Opstapcurus Personeelszaken (OPZ) - lokatie: Utrecht (NL)

Staking, bedrijfsbeëindiging en bedrijfsopvolging bij eenmanszaken - lokatie: Geldrop (NL)

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd - lokatie: Tilburg (NL)

Wie is verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen? - lokatie: Tilburg (NL)

PE arbeidsomstandighedenwet - lokatie: Utrecht (NL)

Wet arbeidsmarkt in balans - lokatie: Tilburg (NL)

Arbeid en Recht (3) - lokatie: Nieuwegein (NL)

Loonbeslag, beslagvrije voet en preferentie - lokatie: Utrecht (NL)

Updatecursus Salarisadministratie (USA) - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Wet arbeidsmarkt in balans - lokatie: Eindhoven (NL)

Arbeid en Recht (3) - lokatie: Roosteren (NL)

Pensioenen - lokatie: Utrecht (NL)

Praktijkopleiding Arbeidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Updatecursus Personeelszaken (UPZ) - lokatie: Eindhoven (NL)

(Inter)nationale actualiteiten | Prinsjesdag - lokatie: Eindhoven (NL)

Arbeid en Recht (3) - lokatie: Amsterdam (NL)

Employability begeleiden (2Xplain) - lokatie: Utrecht (NL)

Excel PRO - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass MKB Ondernemerscoach - lokatie: Rijsenhout (NL)

Ontslagrecht en transitievergoedingen - lokatie: Amsterdam (NL)

Optimaliseren gebruik Loket.nl - lokatie: Tilburg (NL)

Payrolling, detachering en uitzendwerk - lokatie: Vianen (NL)

Pensioenen - lokatie: Utrecht (NL)

POWER QUERY, HET ETL-TOOL VAN EXCEL - lokatie: Staphorst (NL)

Verlofregelingen en vakantiewetgeving - lokatie: Utrecht (NL)

Wet arbeidsmarkt in balans - lokatie: Soest (NL)

Actualiteiten Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht - lokatie: Alkmaar (NL)

Inkomstenbelasting voor de salarisadministrateur - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Actualiteiten 2019 - lokatie: Helmond (NL)

PDL Actualiteiten - lokatie: Staphorst (NL)

Wet arbeidsmarkt in balans - lokatie: Dordrecht (NL)

Excel PLUS - lokatie: Eindhoven (NL)

Excel, data-analyse en presentatie (2Xplain) - lokatie: Utrecht (NL)

Fiscale inlenersaansprakelijkheid - lokatie: Geldrop (NL)

Personal branding en communicatie - lokatie: Zwolle (NL)

Privacy in het arbeidsrecht - lokatie: Bunnik (NL)

Training Zelfverzekerdheid en Kracht voor salarisadministrateurs - lokatie: Houten (NL)

Werken met flexwerkers - lokatie: Utrecht (NL)

Wet arbeidsmarkt in balans - lokatie: Goes (NL)

Fiscale praktijk voor gevorderden - lokatie: Soesterberg (NL)

Loonbeslag - lokatie: Utrecht (NL)

Updatesessie Salarisadministratie - lokatie: Utrecht (NL)

Wet Arbeidsmarkt in Balans (2Xplain) - lokatie: Utrecht (NL)

Fiscale actualiteiten in de periode van 1 januari tot 1 september 2019 en de gevolgen van Prinsjesdag 2019 voor de belastingadviseur - lokatie: Goes (NL)

Leergang Pensioendeskundige (2Xplain) - lokatie: Amersfoort (NL)

Training International HR & Payroll - lokatie: Houten (NL)

Updatecursus Salarisadministratie (USA) - lokatie: Zwolle (NL)

Wet arbeidsmarkt in balans - lokatie: Groningen (NL)

Workshop Professioneel adviseren voor salarisadministrateurs - lokatie: Utrecht (NL)

Adviseren over loon en verzekeringsplicht van de DGA - lokatie: Zwolle (NL)

Inkomstenbelasting voor de Salarisadministrateur (Manager Up-to-date) - lokatie:

Kwartaalbijeenkomsten Loonadvies 2018-2019 (dag 4) - lokatie: Akersloot (NL)

Proactief belastingadvies - lokatie: Staphorst (NL)

Wet arbeidsmarkt in balans - lokatie: Zwolle (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Baarn (NL)

Kwartaalbijeenkomsten Salarisadministratie 2018/2019 (dag 4) - lokatie: Baarn (NL)

Masterclass Inkomstenbelasting - lokatie: Houten (NL)

Wet arbeidsmarkt in balans - lokatie: Akersloot (NL)

Toeslagen - lokatie: Geldrop (NL)

Updatecursus Salarisadministratie (USA) - lokatie: Eindhoven (NL)

Kwartaalbijeenkomsten Loonadvies 2018-2019 (dag 4) - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass MKB Ondernemerscoach - lokatie: Geldrop (NL)

Basiscursus loket.nl voor providers (Loket.nl) - lokatie: Tilburg (NL)

Workshop Loonbeslag - lokatie: Houten (NL)

Proactief belastingadvies - lokatie: Geldrop (NL)

Teamversterker - lokatie: Houten (NL)

Boekhouden voor de Salarisadministrateur - Vervolg (2Xplain) - lokatie: Utrecht (NL)

Immigratie, emigratie, remigratie - lokatie: Geldrop (NL)

Omgaan met weerstanden - lokatie: Staphorst (NL)

Updatecursus Salarisadministratie (USA) - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Professioneel adviseren voor salarisadministrateurs - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsrecht disfunctioneren - lokatie: Utrecht (NL)

Best practices rond de WKR - lokatie: Nieuwegein (NL)

Updatecursus Salarisadministratie (USA) - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten Sociale Zekerheid en Arbeidsrecht - lokatie: Zeist (NL)

PE Update Sociale Zekerheid - lokatie: Utrecht (NL)

Van salarisadministrateur naar succesvol loonadviseur - lokatie: Houten (NL)

Begrip en beweging door communicatie - lokatie: Staphorst (NL)

Mth Werkgeversdag 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Mth Werkgeversdag 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Werken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans - lokatie: Baarn (NL)

Workshop internationale tewerkstellingen en de Nederlandse payroll - lokatie: Valkenburg (NL)

WWFT in de praktijk - lokatie: Dordrecht (NL)

Inkomstenbelasting voor de Salarisadministrateur (Manager Up-to-date) - lokatie:

Actualiteitencollege Loonheffingen & Arbeidsrecht najaar 2019 (Payrollboeken.nl) - lokatie: Deventer (NL)

Timemanagement voor assistenten (2019) - lokatie: Nieuwegein (NL)

Update Sociale Zekerheid (2Xplain) - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met Wet Arbeidsmarkt in Balans - lokatie: Nieuwegein (NL)

WKR in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus loket.nl voor providers (Loket.nl) - lokatie: Tilburg (NL)

Masterclass WKR & BUA - lokatie: Baarn (NL)

PDL Actualiteiten - lokatie: Geldrop (NL)

PE Alles over Cao's - lokatie: Utrecht (NL)

Procesoptimalisatie (2Xplain) - lokatie: Utrecht (NL)

Procesoptimalisatie 2-daagse (2Xplain) - lokatie: Utrecht (NL)

Update: Wet Arbeidsmarkt in Balans - lokatie: Baarn (NL)

Updatecursus Personeelszaken (UPZ) - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met flexwerkers - lokatie: Utrecht (NL)

Ontslagrecht en transitievergoedingen - lokatie: Eindhoven (NL)

POWER QUERY, HET ETL-TOOL VAN EXCEL - lokatie: Rijsenhout (NL)

Toeslagen - lokatie: Staphorst (NL)

WNRA - lokatie: Utrecht (NL)

Accountancy praktijk voor gevorderden - lokatie: Soesterberg (NL)

Effectief Rapporteren Workshop - lokatie: Houten (NL)

Excel PLUS - lokatie: Utrecht (NL)

Internationale sociale zekerheid, verzekeringen | Arbeidsmigratie en internationaal arbeidsrecht - lokatie: Zwolle (NL)

Jaarverslaggeving in het mkb - lokatie: Staphorst (NL)

Office 365 - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met weerstanden - lokatie: Geldrop (NL)

werkkostenregeling - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Payrollspecialist - lokatie: Utrecht (NL)

Ontslag en Transitievergoeding - lokatie: Utrecht (NL)

Fiscale inlenersaansprakelijkheid - lokatie: Staphorst (NL)

Inkomstenbelasting voor de salarisadministrateur - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarverslaggeving in het mkb - lokatie: Geldrop (NL)

Prinsjesdag 2019 en de gevolgen voor de loonadviseur - lokatie: Goes (NL)

Update Arbeidsrecht (2Xplain) - lokatie: Utrecht (NL)

Zakelijke e-mails schrijven - lokatie: Nieuwegein (NL)

Actualiteitencollege Loonheffingen & Arbeidsrecht najaar 2019 (Payrollboeken.nl) - lokatie: Zwolle (NL)

Excel Power Pivot & Power View Fundamentals - lokatie: Utrecht (NL)

HRM, Payroll & Benefits Eindejaarscongres (Manager Up-to-date) - lokatie: Enschede (NL)

Privacy in het arbeidsrecht - lokatie: Wolfheze (NL)

Regionale Salarisdagen - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Van salarisadministrateur naar succesvol loonadviseur - lokatie: Vianen (NL)

Actualiteitencollege Loonheffingen & Arbeidsrecht najaar 2019 (Payrollboeken.nl) - lokatie: Zwolle (NL)

HR Update | Alles over de Wab - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met weerstanden - lokatie: Rijsenhout (NL)

Proactief belastingadvies - lokatie: Dordrecht (NL)

Update: Wet Arbeidsmarkt in Balans - lokatie: Nieuwegein (NL)

Voorkom risico's bij inhuren van ZZP'ers - lokatie: Wolfheze (NL)

Werken met modellen in het ondernemingsrecht - lokatie: Wolfheze (NL)

Actualiteiten Arbeidsrecht - lokatie: Houten (NL)

Actualiteitencollege Loonheffingen & Arbeidsrecht najaar 2019 (Payrollboeken.nl) - lokatie: Zwolle (NL)

Adviseren over loon en verzekeringsplicht van de DGA - lokatie: Wolfheze (NL)

HRM, Payroll & Benefits Eindejaarscongres (Manager Up-to-date) - lokatie: Amsterdam (NL)

Ondernemen zonder grenzen (deel 2): Loon- en premieheffing bij werknemers over de grens - lokatie: Wolfheze (NL)

Participatiewet en Quotumregeling - lokatie: Utrecht (NL)

Privacy van werknemers - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale Salarisdagen - lokatie: Hoogeveen (NL)

Arbeid en Recht (4) - lokatie: ''''''''s-Hertogenbosch (NL)

Toekomstgericht rapporteren en adviseren - lokatie: Alkmaar (NL)

Arbeid en Recht (4) - lokatie: Rotterdam (NL)

Auto van de zaak - lokatie: Zwolle (NL)

De nieuwe WAB: ontslagrecht weer op de schop - lokatie: Leusden (NL)

E-mailbeheer en timemanagement - lokatie: Utrecht (NL)

FISCALE AANSPRAKELIJKHEDEN VOOR EEN ONDERNEMER - lokatie: Zeist (NL)

HRM, Payroll & Benefits Eindejaarscongres (Manager Up-to-date) - lokatie: Eindhoven (NL)

Overtuigend presenteren - lokatie: Utrecht (NL)

Proactief belastingadvies - lokatie: Alkmaar (NL)

Regionale Salarisdagen - lokatie: Eindhoven (NL)

Ziekteverzuim en ziektekosten omlaag - lokatie: Baarn (NL)

Actualiteitencollege Loonheffingen & Arbeidsrecht najaar 2019 (Payrollboeken.nl) - lokatie: Utrecht (NL)

Begrip en beweging door communicatie - lokatie: Rijsenhout (NL)

SRA-Seminar Actualiteiten loonadministratie 2019/2020 - lokatie: Houten (NL)

Aansluiting tussen financiële en salarisadministratie - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteitencollege Loonheffingen & Arbeidsrecht najaar 2019 (Payrollboeken.nl) - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeid en Recht (4) - lokatie: Breda (NL)

Excel voor salarisadministrateurs - lokatie: Utrecht (NL)

HRM, Payroll & Benefits Eindejaarscongres (Manager Up-to-date) - lokatie: Ede (NL)

PC Praktijkdag - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale Salarisdagen - lokatie: Amsterdam (NL)

Staking, bedrijfsbeëindiging en bedrijfsopvolging bij eenmanszaken - lokatie: Rijsenhout (NL)

Workshop NL-BE - lokatie: Eindhoven (NL)

Actualiteitencollege Loonheffingen & Arbeidsrecht najaar 2019 (Payrollboeken.nl) - lokatie: Roosendaal (NL)

Toeslagen - lokatie: Rijsenhout (NL)

Arbeid en Recht (4) - lokatie: Hoorn (NL)

Eindejaars Actualiteiten - lokatie: Dordrecht (NL)

HRM, Payroll & Benefits Eindejaarscongres (Manager Up-to-date) - lokatie: Groningen (NL)

PDL Actualiteiten - lokatie: Zeist (NL)

Upgrade Loonheffingen (2Xplain) - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeid en Recht (4) - lokatie: Wolvega (NL)

Belastingplan 2020 - lokatie: Houten (NL)

Excel PRO - lokatie: Utrecht (NL)

HRM, Payroll & Benefits Eindejaarscongres (Manager Up-to-date) - lokatie: Hoogeveen (NL)

Immigratie, emigratie, remigratie - lokatie: Rijsenhout (NL)

Kwartaalbijeenkomsten loonadvies 2019-2020 Baarn - lokatie: Baarn (NL)

Loonkostenvoordelen en loonsubsidies - lokatie: Baarn (NL)

Proactief belastingadvies - lokatie: Zeist (NL)

Regionale Salarisdagen - lokatie: Deventer (NL)

Eindejaars Actualiteiten - lokatie: Geldrop (NL)

Grensoverschrijdend werken - lokatie: Utrecht (NL)

Nationale Salarisdag 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Arbeid en Recht (4) - lokatie: Doorwerth (NL)

Eindejaars Actualiteiten - lokatie: Rijsenhout (NL)

Excel PLUS - lokatie: Zwolle (NL)

Herziening Ontslagrecht in de Praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

HRM, Payroll & Benefits Eindejaarscongres (Manager Up-to-date) - lokatie: Rotterdam (NL)

Normalisering ambtenarenrecht (Wnra) - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale Salarisdagen - lokatie: Maastricht (NL)

Actualiteitencollege Loonheffingen & Arbeidsrecht najaar 2019 (Payrollboeken.nl) - lokatie: Nijkerk (NL)

Aansluiting tussen HR en salarisadministratie - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeid en Recht (4) - lokatie: Deventer (NL)

Basiscursus loket.nl voor providers (Loket.nl) - lokatie: Tilburg (NL)

PDL Actualiteiten - lokatie: Alkmaar (NL)

Actualiteitendag 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeid en Recht (4) - lokatie: Hengelo (NL)

Disfunctioneren en wangedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Eindejaars Actualiteiten - lokatie: Alkmaar (NL)

HRM, Payroll & Benefits Eindejaarscongres (Manager Up-to-date) - lokatie: Utrecht (NL)

Kwartaalbijeenkomsten loonadvies 2019-2020 Heiloo - lokatie: Heiloo (NL)

PDL Actualiteiten - lokatie: Dordrecht (NL)

Pensioenen - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale Salarisdagen - lokatie: Rotterdam (NL)

Update: Wet Arbeidsmarkt in Balans - lokatie: Nieuwegein (NL)

Actualiteitendag 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Eindejaars Actualiteiten - lokatie: Rijsenhout (NL)

Kwartaalbijeenkomsten salarisadministratie 2019-2020 - lokatie: Baarn (NL)

Updatesessie Salarisadministratie - lokatie: Utrecht (NL)

VPS Update - lokatie: Houten (NL)

Werken met Wet Arbeidsmarkt in Balans - lokatie: ''''''''s-Hertogenbosch (NL)

Arbeid en Recht (4) - lokatie: Roosteren (NL)

Eindejaars Actualiteiten - lokatie: Zeist (NL)

Eindejaars Actualiteiten - lokatie: Dordrecht (NL)

Loonbeslag - lokatie: Utrecht (NL)

PE Update Sociale Zekerheid - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteitendag 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Arbeid en Recht (4) - lokatie: Amsterdam (NL)

Auto en Fiscus - lokatie: Utrecht (NL)

Excel PLUS - lokatie: Utrecht (NL)

Fiscale inlenersaansprakelijkheid - lokatie: Rijsenhout (NL)

HRM, Payroll & Benefits Eindejaarscongres (Manager Up-to-date) - lokatie: Amersfoort (NL)

Kwartaalbijeenkomsten loonadvies 2019-2020 Eindhoven - lokatie: Eindhoven (NL)

Regionale Salarisdagen - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsrecht disfunctioneren - lokatie: Utrecht (NL)

Eindejaars Actualiteiten - lokatie: Rijsenhout (NL)

Actualiteitendag 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Arbeid en Recht (4) - lokatie: Nieuwegein (NL)

Doelgericht rapporteren - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief vergaderen - lokatie: Utrecht (NL)

Eindejaars Actualiteiten - lokatie: Geldrop (NL)

Grensoverschrijdend Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Grensoverschrijdend Werken - lokatie: Utrecht (NL)

Inkomstenbelasting voor de salarisadministrateur - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarverslaggeving in het mkb - lokatie: Rijsenhout (NL)

Opstapcurus Personeelszaken (OPZ) - lokatie: Utrecht (NL)

Snel en doelgericht werken - lokatie: Utrecht (NL)

Loonbeslag, beslagvrije voet en preferentie - lokatie: Utrecht (NL)

Eindejaars Actualiteiten - lokatie: Staphorst (NL)

Eindejaars Actualiteiten - lokatie: Alkmaar (NL)

Try-out Actualiteitencyclus arbeidsrecht en sociale verzekeringen - lokatie: Tilburg (NL)

WKR in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Eindejaars Actualiteiten - lokatie: Staphorst (NL)

Eindejaars Actualiteiten - lokatie: Zeist (NL)

Social media in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Try-out Actualiteitencyclus arbeidsrecht en sociale verzekeringen - lokatie: Soest (NL)

Updatecursus Salarisadministratie (USA) - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met flexwerkers - lokatie: Utrecht (NL)

Actualiteiten Privacywetgeving voor werkgevers (AVG) - lokatie: Utrecht (NL)

Eindejaars Actualiteiten - lokatie: Zeist (NL)

Eindejaars Actualiteiten - lokatie: Dordrecht (NL)

Try-out Actualiteitencyclus arbeidsrecht en sociale verzekeringen - lokatie: Zwolle (NL)

Updatecursus Personeelszaken (UPZ) - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeid en Recht (4) - lokatie: Nootdorp (NL)

Eindejaars Actualiteiten - lokatie: Staphorst (NL)

Eindejaars Actualiteiten - lokatie: Geldrop (NL)

Het Nieuwe Werken - lokatie: Utrecht (NL)

PE Algemene Verordening Gegevensbescherming - lokatie: Utrecht (NL)

Try-out Actualiteitencyclus arbeidsrecht en sociale verzekeringen - lokatie: Akersloot (NL)

Wijzigingen in de belastingwetgeving per 1 januari 2020 - lokatie: Goes (NL)