COMET voor volwassenen
GGZ en verslavingszorg: Kindcheck
GGZ: Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Huwelijksdwang
PsyXpert 2015-1, modules 1 t/m 4
Suïcidepreventie in de praktijk - casuïstiek

NVP congres: Dag van de Psychotherapie 2019, "De eerste 5 minuten" - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Sittard (NL)

Persoonsgerichte, experiëntiële psychotherapie (PEPT) - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Tongeren (BE)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Teteringen (NL)

Wetenschappelijke grondslagen van individuele psychotherapie - lokatie: Nijmegen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zwolle (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

Verdieping in de identiteitsgerichte psychotraumatherapie IOPT) en de traumaopstellingsmethode naar Franz Ruppert - lokatie: Culemborg (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Nederasselt (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Lichaamsgerichte interventies - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Tongeren (BE)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zwolle (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Basiscursus Brain Blocks - lokatie: Zoeterwoude (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)