Basistraining Beter gezond? - lokatie: Gorinchem (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Drachten (NL)

Complexe dementiezorg - lokatie: Zeist (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie:

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Brummen (NL)

KNMG-webinar: Euthanasie bij dementie – uitleg en overwegingen nieuwe normen - lokatie:

Masterclass "En toen werd je zelf ziek" - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

masterdag coachen van aios - lokatie: Amsterdam (NL)

Omgaan met tuchtzaak - lokatie:

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
Antibiotica allergie
Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
Basisopleiding Functionaris Gegevensbescherming
Behandelbeleid
Beleid bepalen rondom stolling en antistolling; vertrouwd raken met het Máxima MC protocol
Borstkanker Behandeling Beter symposium - On demand
BSL Basic Life Support (BLS)
BSL e-learning - PerfectFit@Night
BSL e-learning Ondersteunen bij Samen beslissen
BSL e-learning Procedurele sedatie en analgesie (PSA) - voor artsen
BSL e-learning Samen beslissen bij beperkte gezondheidsvaardigheden
BSL e-learning Samen beslissen in de palliatieve zorg
BSL e-learning Samen beslissen met patiënten
BSL Pediatric Basic Life Support (P-BLS)
BSL_E_Vitaal bedreigd - Volwassene - voor artsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
DBC's en wat je ermee moet
De politieke actualiteit in de zorg
Dieetmaatregelen bij metabole ziekten
eBROK® Herregistratie/Continue registratie
e-CME Begin goed, zorg goed
e-CME Bridging the Gap - 8 modules
ECTR en VGO Training - KNMG/GAIA - myGCP.nl
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
Effectief communiceren in de zorg
E-learning - Communicatie met patiënten
E-learning Begrijpelijk communiceren
e-learning focus op immuunsysteem en darmmicrobioom
E-learning Kwetsbare ouderen Medisch Specialisten
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning Rookvrije Start
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning: Genetica, de basis
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
e-Xpert ABCDE: Voor basisartsen op de SEH
e-Xpert DEUS Echografie
e-Xpert ECG: Inleiding Elektrocardiografie
e-Xpert: Advanced Life Support
e-Xpert: Antistolling (SKB Winterswijk)
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
e-Xpert: Crew Resource Management (CRM)
e-Xpert: De vitaal bedreigde patiënt (St. Jansdal)
e-Xpert: Kindermishandeling
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – De primary survey en A, B, C, D, E
e-Xpert: Klinisch redeneren met de ABCDE methode – Secondary survey
e-Xpert: Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Gedeelde Besluitvorming
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
Goed begrepen: effectief communiceren en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve fase van hun ziekte
Good Clinical Practice (GCP)
Handhygiëne
Health Informatics (9 modules)
Hemato-oncologische zorg in het COVID-19 tijdperk, wat hebben we geleerd?
Het goede gesprek
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Infectiepreventie: medewerkers met direct/intensief patiëntencontact (Zorgpad PRO)
Instituties, wetten en spelers in de zorg
Intervisie
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Licht op longkanker in de huisartsenpraktijk ‘Samenwerking tussen huisarts en longarts & Advance care Planning’ - aflevering 3
Medicinaal gebruik van cannabis
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering: online oefenen met simulaties
NFU - Advanced Training Program Waardegedreven Zorg
Oncologische zorg in het COVID-19 tijdperk, wat hebben we geleerd?
OncoMotief 15 Doorsnee van een Mammabespreking, DVD
On-demand Masterclass Vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom#2
On-demand Masterclass Vergevorderd plaveiselcelcarcinoom
On-demand webcast Darmgezondheid bij jong en oud
On-demand webcast Darmgezondheid: diagnostiek en het brein
On-demand webcast ESOU Highlights
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
Online Course: Kennis van zorgkosten
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online WMO-GCP herregistratie / Refresher training
Palliatieve zorg
Preconceptiezorg
Professionalism in an era of change
Reanimatie voor volwassenen
Richtlijn NSCLC | Een nieuwe update
Samen Beslissen
SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
The challenges treating advanced Cutaneous Squamous Cell Carcinoma
Veilig omgaan met medische hulpmiddelen
Verslaving onder artsen
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
Werken met een meldcode in de ggz
WMO GCP training - KNMG-GAIA - myGCP.nl
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Zeggen waar het op staat
Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
ZiROP.nl

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang - lokatie:

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Hoevelaken (NL)

Door denken voor dokters. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

Masterclass – Perspectieven in de gynaecologische-oncologie “Van diagnostiek tot behandeling” - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

Samenwerken rond opleiden - lokatie: Amsterdam (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Startscholing Mentoraat Master Epicurus - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Teach the Teacher - lokatie: Ridderkerk (NL)

Teach the teacher - module beoordelen - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Almelo (NL)

Train the Trainer / Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Kolham (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Workshop AIOS in moeilijkheden - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

CRM - Veilig en effectief samenwerken - lokatie: Oude Meer (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Hoevelaken (NL)

Embouchure - lokatie: Ede (NL)

Embouchure - lokatie: Ede (NL)

Pancreasdag 2021 - lokatie: Barneveld (NL)

TtT - Workshop Faciliteren van actief leren - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Workshop zelfzorg voor artsen - lokatie:

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

Docentprofessionalisering Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Multidisciplinair Overleg Observaties (MDO) - lokatie: Amsterdam (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher Basistraining Opleiden binnen de Medische Vervolgopleidingen - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 2 - Korte Praktijk Begeleiding - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Safety-II (online) - lokatie:

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Deventer (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Fluitenberg (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Groningen (NL)

De veranderende rol van de arts en de leidinggevende in het tijdperk van integraal capaciteitsmanagement - lokatie: Haarlem (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclass ZBVO - lokatie:

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Ontwikkelprogramma Isala leiders - Medisch Leiderschap & Continu Verbeteren - lokatie: Zwolle (NL)

Opleidingssymposium COc 'You get what you (don’t) expect? Hoe het placebo effect kan bijdragen aan betere zorg' - lokatie: Almere- Stad (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Starttraining PT voor mentoren - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Teach the Teacher 1A (blended) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Expertisecentrum Euthanasie - Introductietraining - lokatie: Den Haag (NL)

ABCDE Methodiek cursus - lokatie: Maastricht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Castricum (NL)

Congres Vijftien jaar ‘marktwerking’ in de zorg. Zorginhoudelijke perspectieven op de toekomst - lokatie: Den Haag (NL)

crew resource managament scholing MGG - lokatie: Alkmaar (NL)

DBC - Systematiek - lokatie: Purmerend (NL)

Omgaan met perfectionisme - lokatie: Rotterdam (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support - lokatie: Houten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Clinical Leadership & Care Redesign - lokatie: Dordrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Eibergen (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Ermelo (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Klinisch Opleiden: Inspireren en Groei - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Newborn Life Support - lokatie:

Obesitas - lokatie:

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Teach the teacher - Basis module - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Alkmaar (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Alkmaar (NL)

Workshop mentoring - lokatie: Dordrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Clinical Leadership & Care Redesign - lokatie: Dordrecht (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

NVMSR Themamiddag “Verzekeringstechnische en juridische aspecten van het rapporteren” - lokatie: Nijkerk (NL)

Orgaansparend rectum symposium 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Patientcomfort en communicatie - lokatie: Nijmegen (NL)

Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Workshop PDCA - lokatie: Breda (NL)

Domus Overleg De verovering van een mannenbolwerk - lokatie: Urk (NL)

Opfriscursus Praktijk Duikkeuring - lokatie: Amsterdam (NL)

Begeleiden en Beoordelen van aios UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - lokatie: Corle (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Slikken of stikken? De leukste masterclass over prikken, pillen en poeders - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes - lokatie: Heerlen (NL)

Workshop PDCA - lokatie: Breda (NL)

Workshop zelfzorg voor artsen - lokatie:

(team)Workshop Implementatie van EPA's in de opleidingspraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support Provider Course - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Beter gezond? - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

BLS/AED voor specialisten RdGG - lokatie: Delft (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie:

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Tilburg (NL)

Dag van de Impact-Development Center - lokatie: Vught (NL)

De veranderende rol van de arts en de leidinggevende in het tijdperk van integraal capaciteitsmanagement - lokatie: Haarlem (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang - lokatie:

Hart Leiderschap - lokatie:

Introductie patiëntveilig werken met CRM - lokatie: Enschede (NL)

MD traject - skill lab - lokatie: Rotterdam (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Persoonlijkheidsproblematiek, samenwerken en herstel in epistemisch vertrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie:

Reanimatie Basic Life Support incl. AED - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie onderwijs ZGV 2021 - lokatie: Ede (NL)

Sedatie en anxiolyse buiten OK - lokatie:

Succesvol veranderen: beïnvloeden en begeleiden van veranderingen binnen de MVO - lokatie: Utrecht (NL)

Trainingsdag 6 LEAN - lokatie: Berg en Dal (NL)

Verdiepende training voor consulenten palliatieve zorg met aandacht voor het systeem van de patiënt en het behandelteam - lokatie:

Workshop Breinvriendelijke feedback - lokatie: Dordrecht (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

Workshop PDCA - lokatie: Breda (NL)

AED/Reanimatiecursus 2021 - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Goes (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

NFU Advanced Training Program Waardengedreven Zorg - lokatie: Nijmegen (NL)

Opfriscursus Feedback en KPB - lokatie: Hoofddorp (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Snapshot rectumcarcinoom 2016 studie: radiotherapie deel 3 - lokatie:

Teach the Teachers II - competentiegericht opleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Basic Life Support (BLS - lokatie: Rotterdam (NL)

Begeleiden en Beoordelen van aios UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing 'De vitaal bedreigde patiënt' - lokatie: Nijmegen (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

DOO Dossiervoering en informed consent - lokatie: Heerlen (NL)

Een tuchtklacht, en dan? - lokatie: Utrecht (NL)

Extra cursus CCL 3 - lokatie: Garderen (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden - lokatie: Maastricht (NL)

MD-Inspiratie-tweedaagse - lokatie: Heeze (NL)

Medisch Leiderschap Leden MSCT - lokatie: Emmen (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Reanimatie-instructie (ALS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Thematische Advanced Life Support Management - lokatie: Houten (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Dordrecht (NL)

Training Safety-II: toepassingen in de praktijk - lokatie:

TtT teamtraining Feedback - Neurologie - lokatie: Utrecht (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basistraining Vitaal bedreigde patiënt 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Consultbesprekingen regionale consultteams palliatieve zorg 2021 - lokatie: Putten (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining 2021 - lokatie: Nijmegen (NL)

Haal het beste uit jezelf - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Snapshot rectumcarcinoom 2016 studie: radiotherapie deel 3 - lokatie:

Stadium lll niet kleincellig longkanker: Welke trends in behandelpatronen en besluitvorming zien we in Nederland? Hoe implementeren we optimale multidisciplinaire zorg in het ziekenhuis en in de regi - lokatie: Winterswijk (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Ontwikkelingen in de zorg - lokatie: Emmen (NL)

SCEN-artsen bijeenkomsten 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Profilering (wijs op reis) - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Connecting Leaders - Advanced Veranderkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Consultbesprekingen regionale consultatieteams palliatieve zorg 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medische Statistiek in de Oncologie - lokatie: Amsterdam (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Op goed geluk! Moderne levenskunst voor artsen - lokatie: Brummen (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Connecting Leaders - Advanced - Diversiteit en Inclusie - lokatie: Utrecht (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie: Hoevelaken (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Interprofessionele teamtrainingen OK - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector - lokatie: Nijmegen (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Workshop duurzame inzetbaarheid - lokatie: Maastricht (NL)

AOA scholingsdag: Agressie en ABCDE scholing - lokatie: Uden (NL)

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Aan de Slag! leergroep – Leiderschapstraject Slagkracht - lokatie: Rotterdam (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Brummen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Master Class voor ervaren specialisten - lokatie: Vlaardingen (NL)

MOET providercourse - lokatie: Tilburg (NL)

Nascholing IFMS commissie - lokatie: Oranjewoud (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Teamscholing Neurorevalidatie - lokatie: Leiden (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Gouda (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop Feedback - lokatie: Groningen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie:

Bestuursacademie NVA/NVvP - lokatie: Utrecht (NL)

Clinical Leadership & Care Redesign - lokatie:

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie:

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Workshop persoonlijke drijfveren (motivatie) en gedragsstijl - lokatie:

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Clinical Leadership Programma Nieuw Talent - lokatie: Breda (NL)

Cursus Relationeel trauma - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Workshop persoonlijke drijfveren (motivatie) en gedragsstijl - lokatie:

AOA scholingsdag: Agressie en ABCDE scholing - lokatie: Uden (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Tilburg (NL)

ATLS Refresher course - lokatie: Arnhem (NL)

Leergang Clinical Leadership / voor medisch specialisten in een (toekomstige) leidinggevende rol - lokatie: Amsterdam (NL)

Medisch Leiderschap 2022 - lokatie:

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop zelfzorg voor artsen - lokatie:

Mind You, 3-daagse mini-retraite voor artsen - lokatie: Garderen (NL)

Door denken voor dokters. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Leersum (NL)

Stadium lll niet kleincellig longkanker: Welke trends in behandelpatronen en besluitvorming zien we in Nederland? Hoe implementeren we optimale multidisciplinaire zorg in het ziekenhuis en in de regi - lokatie: Den Haag (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Stadium lll niet kleincellig longkanker: Welke trends in behandelpatronen en besluitvorming zien we in Nederland? Hoe implementeren we optimale multidisciplinaire zorg in het ziekenhuis en in de regi - lokatie: Heerenveen (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Ede (NL)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie: Amsterdam (NL)

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Beverwijk (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

Authentiek leiderschap voor opleiders - lokatie: Ridderkerk (NL)

Clinical Leadership Medisch Managers - lokatie: Breda (NL)

HMIMS - lokatie: Leiden (NL)

Leergang Leiderschap voor Professionals (LLvP12) - lokatie:

Masterclass startende (plv) opleiders OOR NO - lokatie: Zwolle (NL)

Medisch Specialist en Bestuur 2022 - lokatie: Putten (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

TtT Implementatie EPA's en bekwaamverklaren - lokatie: Hoofddorp (NL)

TtT Optimaliseren EPA-gericht opleiden - lokatie: Hoofddorp (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Generic Instructor Course - lokatie: Tilburg (NL)

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Delft (NL)

Superb supervision junior - mentoring your PhD candidate towards responsible conduct of research - lokatie: Amsterdam (NL)

ATLS Provider course - lokatie: Tilburg (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Leersum (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Basic methods and reasoning in Biostatistics - lokatie: Leiden (NL)

HMIMS - lokatie: Tilburg (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Ja dokter, nee dokter! Receptuur voor een soepel spreekuur - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” - lokatie: Nijkerk (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

SH-MS (Opleiding Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten en aios) - lokatie: Nijmegen (NL)

Suïcide & Suïcidepreventie - lokatie: Zeist (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Opleiding tot medisch coach level I - lokatie: Bennekom (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

Connecting Leaders - Advanced Veranderkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse masterclass Complexity Thinking - lokatie: Lunteren (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Scen-arts 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: Groningen (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

Opleiden in Gelre; 'Generatie Ygenwijs' - lokatie: Apeldoorn (NL)

Reanimatie - lokatie: Zuidlaren (NL)

masterclass voor startende opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Gered door de hamer?! Ontsnap aan zinloos vergaderen - lokatie: Leersum (NL)

Opleiding tot medisch coach level II - lokatie: Bennekom (NL)

Train-de-Trainer voor praktijkopleiders MANP en PA - lokatie: Nijmegen (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Leergang jonge klaren (word de medisch specialist die je wilt zijn) - lokatie: Bennekom (NL)

Masterclass Startende Opleider - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass ''de Essentie van cultuur en gedrag'' | 08-03-2022 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Maastricht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

Startscholing Mentoraat Master Epicurus - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Clinical Leadership & Care Redesign - lokatie:

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Medisch Leiderschap, module projectmanagement 2022 - lokatie:

Klinische Bootcamp presteren onder druk in de klinische setting - lokatie: Bilthoven (NL)

Simulation-based Teaching and Practice (STAP) - lokatie: Groningen (NL)

ICT & gezondheidsrecht - lokatie:

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Mind You, 3-daagse mini-retraite voor artsen - lokatie: Garderen (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Transformationeel leiderschap en bewustzijn - lokatie: Oirschot (NL)

Basiscursus 2022 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Nascholingsdag Psychiaters en AVG, Klacht - lokatie: Groesbeek (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop duurzame inzetbaarheid - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Het Nationale COPD-congres - lokatie: Utrecht (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Beverwijk (NL)

DEUS Echografie Scenariotraining - lokatie: Houten (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Aan de Slag! leergroep – Leiderschapstraject Slagkracht - lokatie: Rotterdam (NL)

Clinical Leadership & Care Redesign - lokatie:

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Connecting Leaders - Advanced - Diversiteit en Inclusie - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Education4Care nascholing op Terschelling - lokatie: Terschelling (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

4 verschillende vakgebieden in de geneeskunde - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Reanimatietraining ALS/BLS - lokatie: Heerenveen (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Leersum (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Zeist (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Opleiding Scen-arts 2022 - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Centra voor Thuisbeademing "Even op adem komen" - lokatie: Ede (NL)

Vitamine R: Leer hoe je regie, rust en ruimte creëert - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Maastricht (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Leersum (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie: Houten (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Masterclass startende (plv) opleiders OOR NO - lokatie: Zwolle (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Brummen (NL)

Startscholing Mentoraat Master Epicurus - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

Management voor stafbesturen - lokatie: Zeist (NL)

Klinische Bootcamp presteren onder druk in de klinische setting - lokatie: Bilthoven (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes - lokatie: De Koog (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

21e Wondcongres 2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Maastricht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Ziekenhuisgeneeskunde - lokatie: Amsterdam (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Slikken of stikken? De leukste masterclass over prikken, pillen en poeders - lokatie: Brummen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Zeker en vast. Ontdek het fundament van de medische wetenschap - lokatie: Brummen (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Aan de Slag! leergroep – Leiderschapstraject Slagkracht - lokatie: Rotterdam (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

DEUS Echografie Scenariotraining - lokatie: Houten (NL)

PROSA basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie:

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Rotterdam (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Leersum (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Ethiek voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

Teach The Teacher: basis - lokatie: Geleen (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Besturen medische staf revalidatie-instellingen - lokatie: Utrecht (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie: Houten (NL)

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2022 - lokatie: Maastricht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Beverwijk (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Zenuwblokkades - lokatie: Houten (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

Inleiding Ziekenhuisfinanciën - lokatie: Utrecht (NL)

Speak up dear! - lokatie: Zeist (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! - lokatie: Ermelo (NL)

AED/Reanimatiecursus 2022 - lokatie: Den Haag (NL)

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

DEUS Point-of-Care Echocardiografie - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Echografie Nefrologie - lokatie: Houten (NL)

DEUS Point-of-Care Thoraxechografie - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Vakgroepvoorzitter - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

DEUS Spoedechografie - Basis - lokatie:

DEUS Spoedechografie - Advanced - lokatie: Houten (NL)

Advanced HazMat Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

11de DUOS Jaarsymposium - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Startende Toezichthouder - lokatie: Doorn (NL)

Advanced Life Support 2022 - lokatie: Houten (NL)

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

DEUS Supervisie Scandag - lokatie:

Thematische Advanced Life Support Management 2022 - lokatie: Houten (NL)

5de mammareconstructie symposium - lokatie: Amsterdam (NL)