Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt
BROK® en WMO-GCP online herregistratie
Cursus COPD voor behandelaren in de GRZ
E-learning crisismanagement
E-learning Osteoporosis – VERO subgroup analyses results
E-learning PCSK9-remmers bij cardiologische patiënten
E-learning PCSK9-remmers bij FH-patiënten en statine-intolerantie
e-Xpert ABCDE: Voor physician assistants
e-Xpert: Inotropica en vasoactieve medicatie
e-Xpert: Shock en Hemodynamiek
Herkennen van erfelijke aanleg bij colorectaal carcinoom
Herkennen van erfelijke aanleg bij colorectaal carcinoom
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
Hoe haal ik meer uit het Farmacotherapeutisch Kompas
JAK-remming bij reumatoïde artritis
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicinaal gebruik van cannabis
Medicinaal gebruik van cannabis
Meet the Expert: dr. H. Röckmann en dr. M.B.A. van Doorn - Controversies en uitdagingen bij de behandeling van CU
Nascholing Antistolling II: atrium fibrilleren en anti-stolling
On-demand webcast Immuun Pro 4 - De toekomst van immuuntherapie: wat mag u als longarts niet missen?
On-demand web-tv Fractuurpreventie in de huisartspraktijk
On-demand web-tv To sleep or not to sleep
On-demand web-tv Wervelfracturen; update over opsporing en risicoreductie
Online Basiscursus Dermatoscopie
Online Course: het perioperatieve traject bij kwetsbare ouderen
Online Course: Zorg voor kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief
Online trainingsprogramma Samen Beslissen
Online WMO/GCP training V&V-VSR-KNOV-NAPA
Opioïden voor voorschrijvers en apothekers
Web-tv Immuun Pro 3 Longkanker: naar de beste behandelstrategie voor de individuele patiënt
Weefseldonatie vanuit het ziekenhuis
ZiROP.nl
ZiROP.nl ICOS
Zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

ZWOT: Zuid-West Nederland Overleg Traumatologie - lokatie: Rotterdam (NL)

ACOS: feit of fictie - lokatie: Schiphol (NL)

Interactive Tables Casuïstiek Workshop in CLL - lokatie: Dordrecht (NL)

Landelijke VIM-dag Ambulancezorg 2020 - lokatie: Harderwijk (NL)

Leren interpreteren - De opbouw van een onderzoeksartikel - lokatie: Utrecht (NL)

Refresher training Vitaal bedreigde patiënt - lokatie: Nijmegen (NL)

Workshop 'Samen Beslissen kun je niet alleen: tools & samenwerking' - lokatie: Winterswijk (NL)

Artritis psoriatica (PsA) - Het begin van een nieuw tijdperk? (Med Universe) - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Conversation in Motion: Module 3 Efficiënt te werk gaan - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Diabetes kennis - lokatie: Den Haag (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

Themabijeenkomst acute geboortezorg - lokatie: Tilburg (NL)

Case based advanced parkinson - lokatie: Ridderkerk (NL)

Diabetes kennis en motivational interviewing - lokatie: Den Haag (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Enschede (NL)

Kleine verrichtingen voor artsen en physician assistants - lokatie: Rotterdam (NL)

Refereeravond Cardiologie - lokatie: Sittard (NL)

Cardiovasculair Risicomanagement in reumatologie - Med Universe - lokatie:

Electrocardiografie voor gevorderden - lokatie: Leiden (NL)

Neonatale life support/ scenariotraining acute situaties in de verloskunde 2020 - lokatie: Almelo (NL)

Reumatoide Artritis - Med Universe - lokatie:

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Het voeren van moreel beraad - lokatie: Harderwijk (NL)

Minisymposium hartfalen: Nieuws in hartfalenland - lokatie: Maastricht (NL)

Shared Decision Making - lokatie: Leeuwarden (NL)

Cursusdag PTSS/ Trauma - lokatie: Groningen (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Breda (NL)

Leren interpreteren - De opbouw van een onderzoeksartikel - lokatie: Weidum (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek - lokatie: Hengelo (NL)

Palliatieve zorg basis voor arts ass, PA, NP, VS - lokatie: Zwolle (NL)

Regionaal Traumaoverleg Noord-Holland Traumanight ( ID nummer: 240208 - lokatie: Alkmaar (NL)

23e EAU Review - lokatie: Zeist (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

Post-zorgmaster programma Physician Assistant - lokatie: Nijmegen (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Rotterdam Intensive Care Symposium - lokatie: Ridderkerk (NL)

'Samen Beslissen'. Waarom alleen doen, als het samen kan? - lokatie: Apeldoorn (NL)

Samen sterk voor zwangeren - lokatie: Breda (NL)

Training Gynaecologische vaardigheden - lokatie: Leiden (NL)

Vierde landelijke PA dag (ook voor verpleegkundig specialisten) - lokatie: Leiden (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Alkmaar (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Alkmaar (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 2020 - lokatie: Houten (NL)

Een licht verstandelijke beperking en psychiatrie, ver van ons bed of dagelijkse praktijk? - lokatie: Venray (NL)

Het cardiovasculaire risico van diabetes: tijd om te handelen - lokatie: Venlo (NL)

Leren interpreteren - De opbouw van een onderzoeksartikel - lokatie: Amsterdam (NL)

Praktijkgericht onderzoek: een opfrisser voor VS/PA - lokatie: Maastricht (NL)

Ziekenhuisbreed Medisch Onderwijs - lokatie: Helmond (NL)

Exercise is Medicine - lokatie: ''''s-Hertogenbosch (NL)

Stichting KOH | Vaardigheidstraining Dermatologie - lokatie: Eindhoven (NL)

Conversation in Motion: Module 1 Shared Decision Making - lokatie: Venlo (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Kleine verrichtingen voor artsen en physician assistants - lokatie: Rotterdam (NL)

Minisymposium Onco-Urologie Arnhem 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Operational Excellence Yellow Belt - lokatie: Maastricht (NL)

Symposium Melanoom 'Van theorie naar praktijk in 2020' - lokatie: Zwolle (NL)

Training Vitaal bedreigd kind - lokatie: Nijmegen (NL)

Voorjaarscongres NVVC 2020 - lokatie: Noordwijkerhout (NL)

6e Symposium Kinderallergologie; Genen, Omgeving en Atopie - lokatie: Maarssen (NL)

Palliatieve zorg: "er is altijd wat te leren" - lokatie: Maastricht (NL)

Symposium Aandacht voor fysieke gezondheid bij kinderen met cerebrale parese - lokatie: Utrecht (NL)

St. Antonius Pijncongres - lokatie: Nieuwegein (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem? - lokatie: Hilversum (NL)

Palliatieve zorg in de tweede lijn - lokatie: Hengelo (NL)

Refereeravond cardiologie - lokatie: Groningen (NL)

Begeleiding in de afstudeerfase van de MPA opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Zwolle (NL)

Huisartsenbijeenkomst Oogartsen Eyescan - lokatie: Emmen (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Presentatie update GOLD-report 2019 - Treatable traits: met uw patiënt op weg naar precision medicine - lokatie: Schiphol (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Refereeravond Klinische Genetica: "Niet iedere erfenis is leuk!" - lokatie: Maastricht (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Almelo (NL)

Workshop IC in opgeschaalde situatie (ICOS) - lokatie: Almelo (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

complicatiebespreking - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe richtlijn Ernstig Astma - WEBINAR - lokatie:

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Kick-off Connect Atrium Fibrilleren in de regio West-Friesland - lokatie: Hoorn (NL)

SALSA (Sedatie en Advanced Life Support voor Artsen) - lokatie: Zwolle (NL)

Van Pijn naar Verslaving Opiaatvoorschrijfgedrag in Nederland - lokatie: Leiden (NL)

Hechtcursus voor specialisten Ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en basisartsen - lokatie: Zwolle (NL)

Kleine verrichtingen voor artsen en physician assistants - lokatie: Rotterdam (NL)

Nascholing Opioïden: stand van zaken/behandelopties pijnpoli - lokatie: Alkmaar (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Aan boord 2020! - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostische strategieën - lokatie: Leiden (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Instructeur BLS 2020 - lokatie: Houten (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening - lokatie: Akersloot (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening (Mini) - lokatie: Gouda (NL)

Valuebased Healthcare workshop - lokatie: Enschede (NL)

DEUS Emergency Ultrasound Basic Course 2020 - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Het voeren van moreel beraad - lokatie: Harderwijk (NL)

IL-1 gemedieerde auto-inflammatoire aandoeningen: de koortsige tocht van pathofysiologie tot kliniek - lokatie:

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

ABCDE-benadering voor veilige en adequate zorg in medische spoedsituaties! - lokatie: Leeuwarden (NL)

Axiale SpA en SLE - lokatie:

Symposium 'Hartfalen en vrouwen' - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Agressie en geweld - lokatie:

Training Vitaal bedreigd kind - lokatie: Nijmegen (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2020 - lokatie: Houten (NL)

Basic surgical skills - lokatie: Leiden (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Conversation in Motion: Module 1 Shared Decision Making - lokatie: Assen (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Amsterdam (NL)

Medical response to major incidents (MRMI) - lokatie: Utrecht (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening - lokatie: Rotterdam (NL)

Symposium persoonsgerichte zorg - lokatie: Rotterdam (NL)

Bronchoscopiecursus voor ICUZON - lokatie: Maastricht (NL)

Longfunctiedag 15 mei 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

Neonatale life support/ scenariotraining acute situaties in de verloskunde 2020 - lokatie: Almelo (NL)

Praktijkgericht onderzoek: een opfrisser voor VS/PA - lokatie: Maastricht (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

Ziekenhuisbreed Medisch Onderwijs - lokatie: Helmond (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

DEUS Emergency Ultrasound Basic Course 2020 - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Apeldoorn (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Delft (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek - lokatie: Ugchelen (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Almelo (NL)

Insulinediploma 2020: Starten met Insuline - lokatie: Hengelo (NL)

Multicultureel Vakmanschap - lokatie: Enschede (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Tour d'horizon 2020 - lokatie: Noordwijk (NL)

Scholing Bloedproducten - lokatie: Nijmegen (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

13th Dutch North Sea Emergency Medicine Conference - lokatie: Egmond aan Zee (NL)

Traumaoverleg Euregio - lokatie: Enschede (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

complicatiebespreking - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Training Vitaal bedreigd kind - lokatie: Nijmegen (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Steriliteit en Veiligheid op de poliklinische operatiekamer - lokatie: Rotterdam (NL)

ZWOT: Zuid-West Nederland Overleg Traumatologie - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshop begeleiden en debriefen van interprofessionele simulatie teamtraining - lokatie: Nijmegen (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Zwolle (NL)

Refereeravond Revalidatie - Nieuwe vormen van diagnostiek in de Revalidatie - lokatie: Arnhem (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Drachten (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Eindhoven (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

Ziekenhuisbreed Medisch Onderwijs - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Houd eens op met dat softe gedoe: GA LEIDEN! - lokatie: Utrecht (NL)

ICUZON Refereeravonden, Reanimatie, Donatiebeleid, Weaning, de nieuwste inzichten - lokatie: Thorn (NL)

Meten is weten - lokatie: Amsterdam (NL)

Cardiorenaal symposium - lokatie: Roermond (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek - lokatie: Duiven (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

complicatiebespreking - lokatie: Utrecht (NL)

Conversation in Motion Module 2: Empathie en vertrouwen - lokatie: Venlo (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

13e Nationale Voedingscongres - lokatie: Veenendaal (NL)

24th European Vascular Course - lokatie: Maastricht (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2020 - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Wenckebach Genootschap Bijeenkomsten 2020 - lokatie: Leiden (NL)

20-0004 Heup en Knie artrose - lokatie: Arnhem (NL)

AO Trauma Course - Fragility Fractures in Older Adults - lokatie: Almelo (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2020 - lokatie: Houten (NL)

Maatwerk Cursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties voor de afdeling Revalidatie UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Post-zorgmaster programma Physician Assistant - lokatie: Nijmegen (NL)

Conversation in Motion: Module 1 Shared Decision Making - lokatie: Enschede (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Neuropatische Pijnen bij kanker - Hot & Happening - lokatie: Apeldoorn (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Symposium Scoliose en Sport - lokatie: Ubbergen (NL)

Vaatdagen 2020 - lokatie: Noordwijkerhout (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

CVRM Overleg 2020, the next step - lokatie: Delft (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Praktijkgericht onderzoek: een opfrisser voor VS/PA - lokatie: Maastricht (NL)

Ziekenhuisbreed Medisch Onderwijs - lokatie: Helmond (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

CVRM Overleg 2020, the next step - lokatie: Zwolle (NL)

CVRM Overleg 2020, the next step - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Ziekenhuisbreed Medisch Onderwijs - lokatie: Helmond (NL)

8e VSO Voorjaars Symposium - lokatie: Veenendaal (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Wassenaar (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

10e Dutch Society of Metabolic and Bariatric Surgery (DSMBS) - Congres 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

Wilsonbekwaamheid - lokatie: Amersfoort (NL)

KNF Dagen 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Summerschool Vaardigheidstrainingen voor huisartsen - lokatie: Leiden (NL)

Periprosthetic Joint and Fracture Related Infections - lokatie: 1014 DD Amsterdam (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

CVRM Overleg 2020, the next step - lokatie: De Bilt (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: De Bilt (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Bijeenkomst werkgroep mammatumoren Utrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Congenitale Infecties - lokatie: Ede (NL)

V&VN Pijncongres 2020 - lokatie: Ede (NL)

Traumaoverleg Euregio - lokatie: Enschede (NL)

Conversation in Motion: Module 3 Efficiënt te werk gaan - lokatie: Venlo (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Thuis in de oncologie - lokatie: Goes (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 2020 - lokatie: Houten (NL)

CVRM Overleg 2020, the next step - lokatie: Wassenaar (NL)

CVRM Overleg 2020, the next step - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2020 - lokatie: Houten (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2020 - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

Wetenschapssymposium 2020 - Medicine Based Evidence - lokatie: Leeuwarden (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

complicatiebespreking - lokatie: Utrecht (NL)

NMD Academie - lokatie: Apeldoorn (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

ZWOT: Zuid-West Nederland Overleg Traumatologie - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Ziekenhuisbreed Medisch Onderwijs - lokatie: Helmond (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Instructeur BLS 2020 - lokatie: Houten (NL)

Acute Zorg Congres - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Operatieve Technieken, deel I - lokatie: Nijmegen (NL)

DEUS Emergency Ultrasound Basic Course 2020 - lokatie: Houten (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Valuebased Healthcare workshop - lokatie: Enschede (NL)

Cardiorenaal symposium - lokatie: Rotterdam (NL)

10e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: Apeldoorn (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Training Agressie en geweld - lokatie:

Maatwerk Cursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties voor de afdeling Revalidatie UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Neonatale life support/ scenariotraining acute situaties in de verloskunde 2020 - lokatie: Almelo (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Praktijkgericht onderzoek: een opfrisser voor VS/PA - lokatie: Maastricht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Basic surgical skills - lokatie: Leiden (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

5e Rijnmondse Multidisciplinaire Symposium - lokatie: Rotterdam (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

complicatiebespreking - lokatie: Utrecht (NL)

DEUS Emergency Ultrasound Basic Course 2020 - lokatie: Houten (NL)

POBOT advanced training spasticiteitsbehandeling botulinetoxine: BEEN - lokatie: Hoofddorp (NL)

Diabetes Overleg 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

Palliatieve zorg basis voor arts ass, PA, NP, VS - lokatie: Zwolle (NL)

Praktijkgericht onderzoek: een opfrisser voor VS/PA - lokatie: Maastricht (NL)

Post-zorgmaster programma Physician Assistant - lokatie: Nijmegen (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek - lokatie: Hengelo (NL)

DEUS Echogeleide Perifere Vaattoegang 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2020 - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

20-0004 Heup en Knie artrose - lokatie: Breda (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Ziekenhuisbreed Medisch Onderwijs - lokatie: Helmond (NL)

Cardiorenaal symposium - lokatie: Vught (NL)

Conversation in Motion: Module 4 Therapietrouw - lokatie: Venlo (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Maatwerk Cursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties voor de afdeling Revalidatie UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Maatwerk Cursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties voor de afdeling Revalidatie UMCG - lokatie: Groningen (NL)

11e Nederlands Trombose Congres - lokatie: Zeist (NL)

EUROPEAN PAEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

ICUZON Refereeravonden, Reanimatie, Donatiebeleid, Weaning, de nieuwste inzichten - lokatie: Thorn (NL)

ERC/NRR Advanced Life Support (ALS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - lokatie: Veldhoven (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 2020 - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Valuebased Healthcare workshop - lokatie: Enschede (NL)

Ziekenhuisbreed Medisch Onderwijs - lokatie: Helmond (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

complicatiebespreking - lokatie: Utrecht (NL)

CAHAL Symposium - lokatie: Sassenheim (NL)

Neonatale life support/ scenariotraining acute situaties in de verloskunde 2020 - lokatie: Almelo (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2020 - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

Instructeur BLS 2020 - lokatie: Houten (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

ZWOT: Zuid-West Nederland Overleg Traumatologie - lokatie: Rotterdam (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2020 - lokatie: Houten (NL)

NEWBORN LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Praktijkgericht onderzoek: een opfrisser voor VS/PA - lokatie: Maastricht (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

KOH | Sandwichdagen 'het kind' - lokatie: Veldhoven (NL)

Nascholing Antistollingsprotocol UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Kinderorthopediecongres 2020 - lokatie: Ede (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

ABCDE cursus voor medisch specialisten (SBMS Verkort) - lokatie: Groningen (NL)

10e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

NEWBORN ADVANCED LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Ziekenhuisbreed Medisch Onderwijs - lokatie: Helmond (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Traumaoverleg Euregio - lokatie: Enschede (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

RECERTIFICATION COURSE - lokatie: Riel (NL)

Insights Symposium 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

ADVANCED PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2020 - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR Refresher Immediate Life Support (ILS, provider) - lokatie: Maastricht (NL)

DEUS Supervised Scanning Course 2020 - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Maatwerk Cursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties voor de afdeling Revalidatie UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Maatwerk Cursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties voor de afdeling Revalidatie UMCG - lokatie: Groningen (NL)

Advanced Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

ERC/NRR Newborn Life Support (NLS) provider course - lokatie: Maastricht (NL)

Instructeur BLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

Instructeur PBLS Herhaling 2020 - lokatie: Houten (NL)

Biemond Cursussen 2020 - lokatie: Veldhoven (NL)

complicatiebespreking - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support 2020 - lokatie: Houten (NL)

Training Agressie en geweld - lokatie:

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2020 - lokatie: Houten (NL)

Cardiorenaal symposium - lokatie: Breukelen (NL)

Ziekenhuisbreed Medisch Onderwijs - lokatie: Helmond (NL)