Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

(Be)handelen volgens de Wet verplichte ggz
2019-2022 Huwelijksdwang - NIP
ADHD en Middelengebruik bij adolescenten
Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
Bipolaire Stoornissen
BSL e-learning - Dissociatie bij PTSS - diagnostiek en behandeling
BSL e-learning - Inleiding in schematherapie
BSL e-learning - Trauma en persoonlijkheidsproblematiek
BSL e-learning - Uw patiënt heeft een laag IQ! Wat nu?
BSL e-learning ACT
BSL e-learning COMET bij kinderen
BSL e-learning COMET voor volwassenen
BSL e-learning Problematische gehechtheid bij kinderen
BSL Geweldloos verzet in gezinnen
BSL Praktische hulpverlening aan KOPP-/KVO-kinderen en hun ouders
Destigmatiserend werken
DSM 5
E-learning Ethiek voor psychologen
Elearning Hulp en Zorg aan Sekswerkers
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen
FARE
Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Omgaan met adolescenten
Oplossingsgericht werken (inleiding)
PsyXpert 2017-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2017-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2017-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2017-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2018-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-1, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-2, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-3, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2019-4, modules 1 t/m 4
PsyXpert 2020-1, modules 1 t/m 4
Risicofactoren en beschermende factoren
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie
Suïcidepreventie in de praktijk
Verbindende gesprekstechniek - In gesprek met psychose
Ziektebeleving en patiëntbegeleiding

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

hechting in praktijk en beeld - lokatie: Wezep (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Rotterdam (NL)

WRITEjunior - lokatie: Amsterdam (NL)

Vierdaagse Opfriscursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

5-daagse Basisopleiding Klinische Hypnose - lokatie: Utrecht (NL)

CGT basiscursus 2017/2018 - lokatie: Arnhem (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Amsterdam (NL)

Mindfullness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Rotterdam (NL)

Lichaamsgericht werken bij trauma - lokatie: Groningen (NL)

Tweedaagse vervolgcursus ACT - lokatie: Deventer (NL)

Blended learning ParkinsonSupport - lokatie: Nijmegen (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Bunnik (NL)

Training COMET voor negatief zelfbeeld door K. Korrelboom - lokatie: Groningen (NL)

WISC-V Verdiepingstraining - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme bij vrouwen - lokatie: Utrecht (NL)

CGT basiscursus 2017/2018 - lokatie: Arnhem (NL)

Doorbreek verslaving! - lokatie: Amersfoort (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Antwerpen (BE)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Verdiepingscursus Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

CGT vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren met de WISC-V-NL - lokatie: Amersfoort (NL)

ADHD Netwerk - Congres 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeid en Psyche, samen werken aan (werk)herstel: Een dag voor sociaal geneeskundigen, psychologen en psychiaters - lokatie: Drachten (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

18e Jaarsymposium Spoedeisende GGz - acute zorg anno 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Cultuursensitief behandelen: psychotherapie bij andere culturen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Proces-Based ACT - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium De Amsterdamse School, Dynamiek van stemming in de levensloop - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Toepassingsmogelijkheden van EMDR bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Terugkomdag Integratieve Theoriegestuurde Psychodiagnostiek - lokatie: Duivendrecht (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Breda (NL)

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Leergang Eetstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Mentaliseren in behandelrelaties - lokatie: Amsterdam (NL)

Stabilisatieprogramma voor traumabehandeling - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Hechtingscongres: Gehechtheid duurt een leven lang - lokatie: Amsterdam (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Assen (NL)

Opleiding provocatief coachen - lokatie: Berg en Dal (NL)

Overprikkeling. Een maatschappelijk probleem, kunnen we het conceptualiseren? - lokatie: Ede (NL)

Sensorische informatieverwerking - lokatie: Best (NL)

WISC-V Verdiepingstraining - lokatie: Amersfoort (NL)

5e Jaarsymposium - Forensische GGz anno 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

NIP Jaarcongres: het Brein 14 februari 2020 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

WISC-V Verdiepingstraining - lokatie: Antwerpen (BE)

Suicide preventie, de feiten, handvatten en tips - lokatie: Oosterhout (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Autismespectrumstoornissen bij vrouwen - lokatie: Arnhem (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Assen (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Emotionele ontwikkeling en welbevinden: Diagnostiek (SEO-V en SEO-R) en interventies - lokatie: Utrecht (NL)

Hoogbegaafde volwassenen in de GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

VIPP-AUTI - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Lichaamsgericht werken bij trauma - lokatie: Groningen (NL)

Oplossingsgerichte korte psychotherapie voor kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Oplossingsgerichte therapie met speciale aandacht voor kinderen, jeugdigen en systemen - lokatie: Goes (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie volwasenen en ouderen - lokatie: Zwolle (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Zwolle (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basisopleiding cognitieve gedragstherapie Kind & Jeugd - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus voor mindfulness trainers: Mindfulness voor kinderen en pubers met ADHD/ASS en hun ouders - lokatie: Amsterdam (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgerichte therapie met speciale aandacht voor kinderen, jeugdigen en systemen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

2e Nationaal Obesitas Symposium 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Affectfobietherapie - inleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Nijmegen (NL)

CGT vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Diagnostiek en behandeling van het lijden dat narcisme heet 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Eendaagse cursus ‘EMDR 2.0’ - lokatie: Amersfoort (NL)

EMDR bij mensen met autisme: durf het aan! - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiecursus biofeedback - lokatie: Amersfoort (NL)

NEPSY-II-NL - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Diagnostiek in de generalistische basis GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling van vroegkinderlijk trauma en affectieve verwaarlozing met behulp van EMDR - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

WISC-V Verdiepingstraining - lokatie: Groningen (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

BASISCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR en Schematherapie: goed te combineren! - lokatie: Arnhem (NL)

Lichaamsgerichte interventies - lokatie: Amsterdam (NL)

Psychofarmacologie bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

De polyvagaaltheorie in therapie - lokatie: Ede (NL)

EMDR Vervolgcursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Het PrOP-model: Kortdurende interventie bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Medisch onvoldoende onverklaarde pijn (voorheen Chronisch a-specifieke pijnsyndromen) - lokatie: Amsterdam (NL)

Practicum Supervisie en Werkbegeleiding - lokatie:

Vervolgcursus gedragstherapie: enkelvoudig en complex trauma (50 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Schematherapie en EMDR: een goede combinatie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgerichte korte psychotherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

De polyvagaaltheorie in therapie - lokatie: Ede (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Leiden (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) bij depressie - lokatie: Utrecht (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Tilburg (NL)

Schematherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR Basisopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Procesbased ACT en RFT congres met masterclass - lokatie: Antwerpen (BE)

WISC-V Verdiepingstraining - lokatie: Amsterdam (NL)

Zwangerschap en Mental Health - lokatie: Ede (NL)

Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Amsterdam (NL)

CGT bij cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Amsterdam (NL)

De nalatenschap van verlies en trauma voor het individu, gezin en samenleving; implicaties voor psychische gezondheid" | Symposium en oratie prof. dr. Geert Smid - lokatie: Utrecht (NL)

De therapeutische relatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Klinische hypnose bij cognitieve gedragstherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Niet-Westerse patiënten met psychische problemen: culturele competenties in de hulpverlening - lokatie: Arnhem (NL)

NVPO Congres 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Nijmegen (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Nationale Dyslexie Conferentie 2020 - lokatie: Ede (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren met de WISC-V-NL - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

Training Groep Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Tweedaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Amsterdam (NL)

WISC-V Verdiepingstraining - lokatie: Utrecht (NL)

Congres de vaderfactor - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse cursus (Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS - lokatie: Arnhem (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Amersfoort (NL)

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: transdiagnostisch behandelen - lokatie: Utrecht (NL)

Hulpverlening aan kinderen en hun gescheiden ouders, mogelijkheden en valkuilen - lokatie: Utrecht (NL)

Risicotaxatie bij zedendelinquenten STATIC-(R), STABLE-2007, ACUTE-2007 (SSA) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

CGT vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Scott D. Miller : GO FIT ! Improve your client's engagement in therapy, get better results and reach your clinical best ! - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Breda (NL)

Diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Rotterdam (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Assen (NL)

Basiscursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloos verzet - lokatie: Amsterdam (NL)

Hechting en trauma - lokatie: Arnhem (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Eindhoven (NL)

Positieve psychologie – de toepassingen - lokatie: Amsterdam (NL)

Practicum Supervisie en Werkbegeleiding - lokatie:

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Somatische dissociatie & chronische pijn met EMDR - lokatie: Groningen (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) Radboudumc - lokatie: Nijmegen (NL)

Donderdag bijeenkomst Slaap 9 april 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Arnhem (NL)

Tweedaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Bergen (NL)

WISC-V Verdiepingstraining - lokatie: Zwolle (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Lichaamsgericht werken bij trauma - lokatie: Groningen (NL)

Update Vervolgtraining EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

Weerstand en het dilemma van verandering - lokatie:

Zesdaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Zwolle (NL)

EMDR basistraining - lokatie: Oegstgeest (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Amsterdam (NL)

Introductietraining Provocatief coachen - lokatie: Amsterdam (NL)

BASISCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Toepassingsmogelijkheden van EMDR bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Toepassingsmogelijkheden van EMDR bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

WISC-V Verdiepingstraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Oplossingsgerichte therapie met kinderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) - lokatie: Eindhoven (NL)

MBT en Groepstherapie - lokatie: Breda (NL)

Opleiding provocatief coachen - lokatie: Berg en Dal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

EMDR bij ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Voedingspsychologie & ACT - lokatie: Aalter (BE)

Mentalisatie Bevorderende Therapie in gezinnen en systemen (MBT-F) - lokatie: Utrecht (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Tweedaagse vervolgcursus ACT - lokatie: Bergen (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Leiden (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Kasteeltraining EMDR vervolgtraining - lokatie: Oegstgeest (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

WISC-V Verdiepingstraining - lokatie: Amersfoort (NL)

Integratieve Theoriegestuurde Psychodiagnostiek - lokatie: Montaione (IT)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie:

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

Emotionele ontwikkeling in relatie tot probleemgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren met de WISC-V-NL - lokatie: Amsterdam (NL)

Psychofarmacologie bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

hechtingsgerichte gezinstherapie met 'Een Taal Erbij' - lokatie: Utrecht (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Utrecht (NL)

PsyXpert Congres 2020 - Innovatieve Psychotherapie - lokatie: Veenendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Thematische Apperceptie Test (TAT) - lokatie: Amsterdam (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling van jeugdigen (adolescenten) met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloos verzet - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer - lokatie: Amsterdam (NL)

WISC-V Verdiepingstraining - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

BASISCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Zwolle (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

2nd Scientific ReAttach Conference - lokatie: Skopje (MK)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Autisme bij vrouwen - lokatie: Utrecht (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

WISC-V Verdiepingstraining - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Theraplay & MIM: Stap één voor certificatie tot Theraplay therapeut - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Motiverende gespreksvoering voor gedragswetenschappers - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces - lokatie: Arnhem (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Amersfoort (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Practicum Supervisie en Werkbegeleiding - lokatie:

Tweedaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Bergen (NL)

“The Dance of Attachment: An EMDR Relational Approach.” - lokatie: Ede (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Opfriscursus EMDR Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

Medisch onvoldoende onverklaarde pijn (voorheen Chronisch a-specifieke pijnsyndromen) - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Lichaamsgericht werken bij trauma - lokatie: Groningen (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

WISC-V Verdiepingstraining - lokatie: Groningen (NL)

Cursus 'Als de dood voor' Crisisinterventie bij suïcidaliteit - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren met de WISC-V-NL - lokatie: Eindhoven (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Het plastisch brein - lokatie: Haarlem (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Maastricht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

EMDR Vervolgopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Practicum Supervisie en Werkbegeleiding - lokatie:

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

CGT vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Introductiecursus biofeedback - lokatie: Amersfoort (NL)

Signaleren, diagnosticeren (m.b.v. DITS-LVB) en indiceren voor behandeling van trauma bij (L)VB en zwakbegaafdheid - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR Basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Hypnose bij kinderen in de medische setting: driedaagse vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

Partner-Relatietherapie - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training Groep Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer - lokatie: Amsterdam (NL)

Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie - lokatie: Utrecht (NL)

Introductietraining Provocatief coachen - lokatie: Nijmegen (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Leiden (NL)

Basiscursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Oplossingsgerichte korte psychotherapie voor kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Utrecht (NL)

BASISCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training CAPS 5 - 6urig - lokatie: Diemen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

BASISCURSUS Hypnose bij kinderen in een medische setting - lokatie: Arnhem (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Winterswijk (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Intelligentiemeting bij kinderen en jongeren: Van de WISC-III naar de WISC-V - lokatie: Antwerpen (BE)

Lichaamsgericht werken bij trauma - lokatie: Groningen (NL)

Training MBT(A) en Crisis - lokatie: Breda (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Groningen (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Werken met de DSM V - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

EMDR Vervolgcursus - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Postacademische cursus Diagnostiek van Dyscalculie - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding cognitieve gedragstherapie Kind & Jeugd - lokatie: Leiden (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding provocatief coachen - lokatie: Berg en Dal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

CGT vervolgcursus - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus Licht verstandelijke beperking (LVB) en verslaving - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Practicum Supervisie en Werkbegeleiding - lokatie:

hechtingsgerichte gezinstherapie met 'Een Taal Erbij' - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

EMDR en Schematherapie: goed te combineren! - lokatie: Arnhem (NL)

Conversiestoornissen | Tweedaagse workshop - lokatie: Arnhem (NL)

Supervisie Pivotal Response Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Theraplay & MIM: Stap één voor certificatie tot Theraplay therapeut - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding cognitieve gedragstherapie Kind & Jeugd - lokatie: Maastricht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Medisch onvoldoende onverklaarde pijn (voorheen Chronisch a-specifieke pijnsyndromen) - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Nijmegen (NL)

Basisopleiding Mindfulnesstrainer - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus ADHD en slaapproblemen - lokatie: Den Haag (NL)

Motiverende gespreksvoering voor gedragswetenschappers - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding EMDR voor psychotrauma (4-daagse opleiding) - lokatie: Arnhem (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

DIVA-5 Training - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Blended cursus Cognitieve gedragstherapie met de Socratische dialoog - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Practicum Supervisie en Werkbegeleiding - lokatie:

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Lichaamsgericht werken bij trauma - lokatie: Groningen (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel I - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Opfriscursus EMDR Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Training Groep Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Practicum Supervisie en Werkbegeleiding - lokatie:

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgopleiding EMDR bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Toepassingsmogelijkheden van EMDR bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

VIPP-AUTI - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Vierdaagse basisopleiding volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgerichte gespreksvoering met ouderen - lokatie: Utrecht (NL)

ACT your way voor gedragswetenschappers en behandelaren - lokatie: Utrecht (NL)

Het PrOP-model: Kortdurende interventie bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Verrassende interventies bij behandeling van depressie, angst en trauma - lokatie: Utrecht (NL)

Gedrags- en stemmingsproblemen bij dementie - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR bij mensen met autisme: durf het aan! - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek en behandeling van gecompliceerde rouw - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering voor gedragswetenschappers - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Postacademische cursus Diagnostiek van Dyscalculie - lokatie: Utrecht (NL)