2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
ADHD en ASS
ADHD en ASS
Basisinformatie PrEP
Basismodule soa
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Cultuursensitief werken - Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd
EBM voor oudere patiënten
eBROK
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Angst
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning 'Basis voedingskennis'
E-learning Borstvoeding
E-learning Depressie
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Insectenallergie
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning Kunstvoeding
E-learning module Astma
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning ROTA Virus
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning: Senioren op reis
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
FCI Kinderen en voeding: jong geleerd is oud gedaan
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Health data science/Big data
Health data science/Big data
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Light PLUS WMO/GCP training
Maternale kinkhoestvaccinatie
On-demand web-tv De herkenning van neuromusculaire ziekten in de eerste lijn
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Refugee Care[e]Education
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Suïcidepreventie
Taalstimulering door leesbevordering
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Veilig Slapen JGZ
Virale hepatitis voor de huisarts. Hoe herken ik chronische Hepatitis B en C in de huisartsenpraktijk en welke acties moet ik ondernemen?
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webinars COVID-19 in maart en april 2020
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
Zeldzaam in de praktijk (jeugdartsen)
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher

AVONDCYCLUS JEUGDGEZONDHEIDSZORG 2020; Autisme - lokatie: Nijmegen (NL)

Borstvoeding - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

Immediate Life Support (ILS) - lokatie: Uden (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Zeist (NL)

Scholing afname Baecke-Fassaert Motoriektest en implementatie richtlijn Motorisch Ontwikkeling - lokatie: Roosendaal (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Congres (Psycho)Trauma 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus Medisch straf- en tuchtrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

Expertmeeting Schoolverzuim - lokatie: Utrecht (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclass Cardiologie 2020 - lokatie: Baarn (NL)

Refereerbijeenkomst Anders denken, anders doen: over eHealth in de verslavingszorg - lokatie: Deventer (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Assen (NL)

Workshopdag 31 maart 2020 Icare JGZ - lokatie: Staphorst (NL)

ZEL: Symposium kwetsbare ouderen: een regionale teamprestatie - lokatie: De Lier (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Groningen (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Compagnonscursus Vlieland 2020, Dit is het EINDE... of niet? - lokatie: Vlieland (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – bevorder evidence based sociale geneeskunde - lokatie: Zwolle (NL)

Opsporen Oogafwijkingen in de JGZ - lokatie: Enschede (NL)

Scholing Stageopleiders - lokatie: Zeist (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Doetinchem (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Enschede (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Medisch leiderschap - lokatie:

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Leiden (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met de Verwijsindex - lokatie: Nijmegen (NL)

"Pre-existente afwijkingen en dan een trauma. Deel 2...!" - lokatie: Amsterdam (NL)

Cyclus inhoudelijke onderwerpen artsenvergadering 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Bijscholing BLS/ PBLS & AED - lokatie: Nijmegen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie:

Inhoudelijk overleg Flevoland - lokatie: Lelystad (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Scholingsdag JGZ_april 2020_aanvraag AbSg - lokatie: Ede (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Enschede (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Cursusdag PTSS/ Trauma - lokatie: Groningen (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Breda (NL)

Richtlijnen caroussel - lokatie: Veldhoven (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Werksessie Richtlijnen voorjaar 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling - lokatie: Leusden (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Zwolle (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Compagnonscursus Vlieland 2020, Dit is het EINDE... of niet? - lokatie: Vlieland (NL)

De jeugdarts: sleutelrol bij verzuimbeleid - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - lokatie: Eindhoven (NL)

Jeugdarts, sta op! - lokatie: Utrecht (NL)

Training adviesvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt - lokatie: Amsterdam (NL)

Big data gebruiken in public health onderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

Infectieziekten en werk - lokatie: Bilthoven (NL)

Leerconferentie: De opleiding is van ons allemaal - lokatie: Paterswolde (NL)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam (NL)

Person-centered Survivorship Care - lokatie: Nijmegen (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Zingeving in de spreekkamer - lokatie: Werkhoven (NL)

Masterclass Traumatologie 2019 - lokatie: Ermelo (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Van Wiechenscholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Actueel inzicht in de Gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - Ouder-kind interacties - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Superb supervision senior - a course for senior PhD supervisors - lokatie: Amsterdam (NL)

WOKJA - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass NieuweZorg - lokatie:

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

ADHD en Autisme een spectrum van aandoeningen met verschillende consequenties voor diagnostiek en behandeling - lokatie: Breukelen (NL)

ICT & gezondheidsrecht - lokatie: Amsterdam (NL)

Meldcode kindermishandeling multidisciplinaire scholing praten met kinderen - lokatie: Almere (NL)

Ontwikkelingen in de kinderrevalidatie - lokatie: Enschede (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

RVP scholing - lokatie: Rijswijk (NL)

Startmodule aanvullende seksuele gezondheidszorg (ASG): het public health perspectief - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Toeleiding tot Jeugdhulp - lokatie: Almere (NL)

Van Systeemziekten naar Systems Medicine - lokatie: Hengelo (NL)

Werken met de meldcode - lokatie: Varsseveld (NL)

Werksessie Richtlijnen voorjaar 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Decompressie en hyperbare zuurstof therapie - lokatie: Brussel (BE)

Didactische scholing – Feedback geven, hoe moeilijk kan het zijn - lokatie: Utrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Kanker & Leven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Studiedag Expertisecentrum Euthanasie: Tussen vrijstaat en dicatuur - over autonoom functioneren in een groeiende organisatie - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) - lokatie: Maastricht (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

IMH module 7: Integreren van de IMH-visie in werk en persoon - lokatie: Utrecht (NL)

Refereeravond 'Zorgeloos zonder papieren'. Het ongedocumenteerde kind in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Borstvoeding, basispreventie op het CJG - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Heartfulness intensive Cote d'Azur - lokatie: Menton (FR)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Zwolle (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Leeuwarden (NL)

V-Power - lokatie: Broek in Waterland (NL)

Werken met de meldcode - lokatie: Varsseveld (NL)

Epidemiologie: de essentie begrijpen en vertalen naar de praktijk - lokatie: Zweeloo (NL)

Beeldend werken - lokatie: Gouda (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Amsterdam (NL)

Borstvoeding, basispreventie op het CJG - lokatie: Rotterdam (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Introduktiecursus co-schap sociale geneeskunde - lokatie: Maastricht (NL)

Professionele ruimte vertrouwensartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Van Pijn naar Verslaving Opiaatvoorschrijfgedrag in Nederland - lokatie: Leiden (NL)

Voorkom vechtscheiding: focus niet alleen maar op de kinderen - lokatie: Ede (NL)

masterdag coachen van aios - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Eindhoven (NL)

Nieuwe wetgeving geestelijke gezondheidszorg - lokatie: Assen (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Heerenveen (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Scholing DD JGZ KD+ - lokatie: Varsseveld (NL)

Teach the Teachers-Plus: De IOP en het voeren van stage- en voortgangsgesprekken - lokatie: Leiden (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Drugs van nu - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Scholing DD JGZ KD+ - lokatie: Varsseveld (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Ermelo (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgmodule ASG, soa-bestrijding voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Outbreak management - lokatie: Utrecht (NL)

Chronische pijn: nieuwe inzichten, andere aanpak - lokatie: Dordrecht (NL)

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Financieel Management in de Zorg - najaar 2019 - lokatie: Breukelen (NL)

Motiverende Gespreksvoering voor de medische professional - lokatie: Groningen (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Zwolle (NL)

Technische geneeskunde - lokatie: Enschede (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Enschede (NL)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) - lokatie: Maastricht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Burn-out - lokatie: Scarperia (IT)

Focus op hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support (ILS) - lokatie: Uden (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Mind You, 3-daagse mini-retraite voor artsen - lokatie: Garderen (NL)

NVB-TRIP Symposium 2020 - lokatie: Ede (NL)

Opsporen Oogafwijkingen door de JGZ - lokatie:

Scholing DD JGZ KD+ - lokatie: Varsseveld (NL)

Seminar Arts en Organisatie; "Te duur of tekorten, Geneesmiddelencrisis in Nederland?" - lokatie: Groningen (NL)

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Vroegsignalering en ondersteuning van de (on)veilige band tussen ouders en het jonge kind. - lokatie: Utrecht (NL)

1-jarige coachingsopleiding "De arts als coach"; - lokatie:

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Amsterdam (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Jaarlijks Congres - Seksueel geweld - lokatie: Utrecht (NL)

Medical response to major incidents (MRMI) - lokatie: Utrecht (NL)

Opsporen Oogafwijkingen door de JGZ - lokatie:

Storytelling en narratieve communicatiemethoden - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Werken met de Verwijsindex - lokatie: Nijmegen (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: Tilburg (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: Tilburg (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Kinderneurologie 2020 - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Baecke-Fassaert motoriek test (BFMT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Omgaan met weerstand - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Emmen (NL)

Borstvoeding - lokatie: Zeist (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

KIND, SLAAP EN BREIN, Praktische adviezen bij slaapproblemen bij kinderen en jongeren - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Veldhoven (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Periodieke scholing van Wiechen - lokatie: Den Haag (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Apeldoorn (NL)

bijscholing Gezonde School - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Delft (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

Letselrapportage voor gevorderden - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Almelo (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Eindhoven (NL)

Multicultureel Vakmanschap - lokatie: Enschede (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Almelo (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: Uden (NL)

Digitaal communiceren via e-mail - lokatie: Uden (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

IMH Basis: Visie op ouder-kindrelatie in context - lokatie:

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Letsels en rapportage - lokatie: Warnsveld (NL)

Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Varsseveld (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Enschede (NL)

Visus en VOV - lokatie: Rotterdam (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

De vertrouwensarts en de nieuwe dwangwetten; Complexe kindermishandeling; naar een nieuwe richtlijn - lokatie: Almere (NL)

Didactische scholing – volle kracht vooruit – het IOP als kompas - lokatie: Utrecht (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Opsporen Oogafwijkingen door de JGZ - lokatie:

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

V-Power - lokatie: Sevenum (NL)

Huisartsentraining op Vlieland 2020 - lokatie: Vlieland (NL)

Jaarlijks Congres - Slaapproblemen bij jonge kinderen - 2e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Ede (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Ermelo (NL)

Depressie bij kinderen en jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Jaarlijks Congres - Conflictscheidingen - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Participatiewet - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Ken Koraal - lokatie: Landgraaf (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Ede (NL)

Gezondheidsrecht voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Je werkdruk de baas! - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Nascholing Seksuele Gezondheid Noord-Holland/Flevoland 10 maart 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces - lokatie: Arnhem (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Breda (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Zwolle (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Drachten (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Terugkomdag voor gecertificeerde visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

"Doe eens normaal?!" - lokatie: Amsterdam (NL)

Communiceren met pubers - lokatie: Utrecht (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: 4818 CK (NL)

Zie de mens - Filosofische mensbeelden en de relatie met de geneeskunde - lokatie: Brummen (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus duikgeneeskunde "Duiken met je Hart" - lokatie: Driebergen-Rijssen (NL)

Lobbyen en netwerken - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Varsseveld (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Enschede (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Congres - In verbinding blijven met ouders - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

AJN NVK dag 2020 - vijf jaar samen sterk voor het kind! - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Creëren voor de toekomst - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Jaarlijks Congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners - 2e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

SGBO basistraining voor opleiders - dag 5 en 6 - lokatie: Ravenstein (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Masterclass Triple Problematiek - lokatie: Duivendrecht (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Multidisciplinair Symposium Down Syndroom in de praktijk - lokatie: Veenendaal (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Heerlen (NL)

Skipr Event Netwerkleiderschap - lokatie: Utrecht (NL)

ADRZ SEH Congres: Vergezicht - de Toekomst van de Spoedeisende Geneeskunde - lokatie: Goes (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Congres - Werken met armoede problematiek - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus Argumentatie - lokatie: Den Dolder (NL)

Didactische scholing – een intervisiegroep opzetten als praktijkopleider - lokatie: Utrecht (NL)

Herscholing RVP - lokatie: Rotterdam (NL)

Taalontwikkelingsstoornis (TOS) - lokatie: Varsseveld (NL)

Visus en VOV - lokatie: Rotterdam (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Apeldoorn (NL)

ADHD in relatie tot slaap, neurologische en metabole aandoeningen - lokatie: Eindhoven (NL)

Kennis- en netwerkdag ABR Zorgnetwerk 2020 - lokatie: Dordrecht (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Hoofddorp (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Putten (NL)

Summer school public health - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Summer school public health - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Opsporen Oogafwijkingen door de JGZ - lokatie:

Bewegen als medicijn bij Diabetes - lokatie: Utrecht (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Seminar “Het motiveren van cliënten met een dwangstoornis voor behandeling” - lokatie: Maastricht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Leermeestertraining Physician Assistant - Entrustable Professional Activities (EPA) - lokatie: Groningen (NL)

Lijkschouw bij verbranding of verdrinking - lokatie: Utrecht (NL)

Visusonderzoek en screening op visuele stoornissen bij jonge kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

1-jarige coachingsopleiding "De arts als coach"; - lokatie: Heiloo (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Operationele Keten Echografie Koninklijke Luchtmacht (OKE KLu) - lokatie: Eindhoven (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – de motivatieformule! - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

RVP scholing - lokatie: Zoetermeer (NL)

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam (NL)

M@ZL scholing voor jeugdartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Terugkomdag voor gecertificeerde visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

"Doe eens normaal?!" - lokatie: Leusden (NL)

Congres - Psychotrauma bij kinderen en (jong)volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Didactische scholing – bevorder evidence based sociale geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zwolle (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Inleiding in de publieke gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

MI Expert Training - lokatie: Bunnik (NL)

Training gespreksleider moreel beraad - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training intervisiebegeleider - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Darmen in Beweging - lokatie: Apeldoorn (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Visus en VOV - lokatie: Rotterdam (NL)

LEAN Green Belt_2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Groningen (NL)

AIOSDAG 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Scholing Borstvoeding - lokatie: Zoetermeer (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Top 10 kleine kwalen in de spreekkamer van de JGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie: Maastricht (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Midlife en Menopauze - lokatie: Amsterdam (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Didactische scholing – vaardiger worden in situationeel begeleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Forensisch medische expertise bij kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Amerongen (NL)

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding! - lokatie: Utrecht (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Utrecht (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Amstelveen (NL)

halfjaarlijkse bijeenkomstencyclus JGZ-ZMC - lokatie: Zaandam (NL)

Intensieve 'Omgaan met Sterven' op post-HBO niveau - lokatie: Bilthoven (NL)

VNVA Els Borst Oeuvreprijs Symposium “NAAR INCLUSIEVE GENEESKUNDE’’ - lokatie: Baarn (NL)

Mind You, 3-daagse mini-retraite voor artsen - lokatie: Garderen (NL)

Advanced AME Course - lokatie: Soesterberg (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Train-de-trainerworkshop voor visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Privacybewustzijn voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Skills praktijkleren andere leeftijdsgroep 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Didactische scholing - deel je ervaring als buddy - lokatie: Utrecht (NL)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Samenwerken met bloggers, vloggers en social influencers - lokatie: Gouda (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Mindfulness in de spreekkamer - lokatie: Harlingen (NL)

Baecke-Fassaert motoriek test (BFMT) - lokatie: Utrecht (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support (ILS) - lokatie: Uden (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

OncoCare Symposium - lokatie: Lisse (NL)

Nationale Diabetes Dag 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Nieuwe taak voor de jeugdarts: indicatiestelling - lokatie: Utrecht (NL)

Inzicht in de basiscommunicatie - lokatie: Varsseveld (NL)

Cursus tot gecertificeerd instructeur van Wiechenonderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

Training debatteren en discussiëren - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Heerlen (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Superb supervision junior - mentoring your PhD candidate towards responsible conduct of research - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Hoe benut je e-health in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijke ontwikkeling via MBTI - lokatie: Amersfoort (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 en 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

bijscholing Gezonde School - lokatie: Tilburg (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Intercultureel Communiceren - lokatie: Amersfoort (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Rotterdam (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Professionalisering en persoonlijke effectiviteit door Action Learning/vervangt ID361494 - lokatie: Utrecht (NL)

Raak de kern in tijden van crisis - lokatie: Utrecht (NL)

Publieke gezondheidszorg: kansen en effectiviteit van preventie - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo 2015 - lokatie: Utrecht (NL)

Juridische Aspecten bij Arbeid en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Psychopathologie bij kinderen (tweedaagse) - lokatie: Utrecht (NL)

't kinderspreekuur 3 - lokatie: Amersfoort (NL)

Werken met ADHD - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Brummen (NL)

Sociaal zekerheidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – do’s and don’ts van leren en begeleiden - lokatie: Utrecht (NL)

HappyDoc - lokatie: Het Loo Oldebroek (NL)

Hechting - lokatie: Rotterdam (NL)

RVP scholing - lokatie: Rijswijk (NL)

Veranderen, samenwerken en procesmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Visus en VOV - lokatie: Rotterdam (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Ethiek in de publieke gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgmodule ASG, soa-bestrijding voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

Nascholing UTG - Beleid rondom aanvragen zeldzame eenheden - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Kinderorthopediecongres 2020 - lokatie: Ede (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Putten (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Medicatie den Mondgezondheid - lokatie: Zeist (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Slikken of stikken? Weet het beter dan uw apotheker! - lokatie: Brummen (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Terugkomdag voor van Wiechen instructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Publiek-private samenwerking in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2020 - lokatie: Maastricht (NL)