1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
2017-2019: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2017-2019: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL Begeleiding van werkenden met kanker
BSL Richtlijn Depressie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
EBM voor oudere patiënten
eBROK
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
E-learning Insectenallergie
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning ROTA Virus
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gokproblematiek
Health data science/Big data
Health data science/Big data
Health Informatics: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
Kwaliteitsregistraties en indicatoren, Health Informatics
Light PLUS WMO/GCP training
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Quintesse 2017-3
Quintesse 2017-4
Quintesse 2018-1
Quintesse 2018-2
Quintesse 2018-3
Quintesse 2018-4
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-2
Quintesse 2019-3
Refugee Care[e]Education
Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - e-learning format
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Suïcidepreventie
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Virale hepatitis voor de huisarts. Hoe herken ik chronische Hepatitis B en C in de huisartsenpraktijk en welke acties moet ik ondernemen?
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher

DocentprofTutorentraining B1-B2 2019-2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Master of Business Administration (MBA) - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Leeuwarden (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Socrates in de Zorg - Als beterschap afhankelijk is van de patiënt (2019) - lokatie: Maarssen (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

Mountain medicine cursus - lokatie: Galtür (AT)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie:

Cursus BasicLifeSupport en AED - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Haarlem (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie:

Universitaire Masterstudie Evidence Based Practice in Health Care AMC-UvA - lokatie: Amsterdam Zuidoost (NL)

Beroepsgeheim in de praktijk: Ethische en juridische dilemma’s - lokatie: 2300 RC Leiden (NL)

Collegereeks Management in de zorg - lokatie: Breukelen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Zwolle (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Leermeestertraining Physician Assistant - Entrustable Professional Activities (EPA) - lokatie: Groningen (NL)

Overtuigtraining - lokatie: Hilversum (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Lelystad (NL)

Het tuchtrecht, wat nu? - lokatie: Sittard (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen - lokatie: Utrecht (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 2019 - lokatie: Houten (NL)

Stoppen met roken: Tabaksverslaving - lokatie: Zwolle (NL)

Top Class 2019 - lokatie: De Steeg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training voor nieuwe CORE-docenten - lokatie: Maastricht (NL)

"How to improve the evidence for work participation" Inaugural symposium of the Amsterdam Satellite of Cochrane Work - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Developmental Appreciative Navigational Approach (DANA) voor IFMS coaching - lokatie: Amsterdam (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen - lokatie: Utrecht (NL)

Jubileumcongres Wemos "Global health: everybody's concern, everybody's business" - lokatie: Den Haag (NL)

Symposium Public Health in the Picture - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

De Wet verplichte GGZ, kansen en uitdagingen - lokatie:

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 2019 - lokatie: Houten (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Aansluiting vinden bij je doelgroep: Entertainment Education voor gezondheidsbevordering - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Astma in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

Developmental Appreciative Navigational Approach (DANA) voor IFMS coaching - lokatie: Amsterdam (NL)

Dilemma’s rond het levenseinde: hoe ga je er mee om? - lokatie:

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Lelystad (NL)

Psychische klachten en werk 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 2019 - lokatie: Houten (NL)

Stoppen met roken & leefstijlbegeleiding bij psychiatrische problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Den Haag (NL)

EUSUHM Changing contexts - lokatie: Rotterdam (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Zwolle (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Didactische scholing – One Minute coaching en Strategisch coachen - lokatie: Utrecht (NL)

EUSUHM Changing contexts - lokatie: Rotterdam (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Beverwijk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Electrocardiografie - lokatie: Leiden (NL)

EUSUHM Changing contexts - lokatie: Rotterdam (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Uden (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Zoetermeer (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Werken aan Zin - lokatie: Broek in Waterland (NL)

Cursus Medische Aspecten van Duursport 2019 - lokatie: Montecatini Terme (IT)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Zicht op Financiering - lokatie: Groningen (NL)

10e Jaarcongres LVB - lokatie: Zwolle (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

BKO Basismodule Didactiek - lokatie: Amsterdam (NL)

Certificate Program Healthcare Management - voorjaar 2019 - lokatie: Breukelen (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Jong en dement, wie is het die mij herkent - lokatie: Tilburg (NL)

Masterclass Het coachen van de eigen opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Seminar HSK 'Obsessief-compulsieve stoornissen en Conversiestoornissen' - lokatie: Maastricht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Soest (NL)

Workshop 1e-lijns psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers - lokatie: Utrecht (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Zorg en ouders - lokatie: Amersfoort (NL)

AZO scholing acute Psychiatrie "Verward of onbegrepen?" - lokatie: Nijmegen (NL)

Comorbiditeit bij volwassenen met autisme - lokatie: Zeist (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Rotterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Den Haag (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Drachten (NL)

Bestuurlijke Masterclass Leiderschap & (crisis) Communicatie 'Wijsheid in de zorg' - lokatie:

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Incidenten in de Patientenzorg 2019 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Themabijeenkomst neurotrauma en orgaandonatie - lokatie: Tilburg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Coach de coach Leidse Lijnen. Competentiegericht onderwijs Bachelor Geneeskunde - lokatie: Leiden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Didactische scholing – Feedback geven, hoe moeilijk kan het zijn?! - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

SGBO basistraining voor opleiders - dag 5 en 6 - lokatie: Ravenstein (NL)

Care from the Heart - lokatie: Aljezur (PT)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

Elementaire training in de Luchtvaartgeneeskunde - lokatie: Soesterberg (NL)

Omgaan met conflicten en succesvol onderhandelen - lokatie: Utrecht (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Almelo (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

COPD en belastbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Depressie bij kinderen en jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Samenwerken met bloggers, vloggers en social influencers - lokatie: Gouda (NL)

Teaching on the Run: module 3 - interactief onderwijs - lokatie: Almelo (NL)

Zicht op Werk - lokatie: Apeldoorn (NL)

Congres Kanker en Werk - lokatie: Nieuwegein (NL)

De zorg in beweging - lokatie: Amersfoort (NL)

Mentorenoverleg mentoren cohort 2019 met 3 bijeenkomsten voor de Master Physician Assistant opleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Opleiding Scen-arts 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Werken aan Zin - lokatie: Broek in Waterland (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Herhalingscursus BLS en AED - lokatie: Maastricht (NL)

Leven en werken met progressieve aandoeningen - lokatie: Ede (NL)

Masterclass KNMG District Utrecht: “Financiering van het zorgstelsel voor artsen” - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

SOLK of niet, that’s the question? SOLK gezien door de bril van de psychiater. - lokatie: Roosteren (NL)

Training voor opleiders: Organiseren van een academisch leer-werkklimaat - lokatie: Ravenstein (NL)

Vaccineren en het immuunsysteem: de uitersten van het vaccineren, grenzen en vergezichten. - lokatie: Doorn (NL)

WOKSEH: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de SEH-arts - lokatie: Riel (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Zeegse (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teachers-Plus: De IOP en het voeren van stage- en voortgangsgesprekken - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Een "bloedserieuse" cursus in het land van Graaf Dracula 2019 - lokatie: Sinaia (RO)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Drachten (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Training reflecteren op eigen functioneren 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Herhalingscursus BLS en AED - lokatie: Breda (NL)

Hoofdpijn en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Levensreddend handelen voor medici - lokatie:

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Over en Weer 2019/ 2020 Wederzijds bezoek van huisarts en specialist in elkaars praktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

Professioneel presenteren - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Groningen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

De verwarde persoon - lokatie: Middelburg (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Inzicht in jeugdrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

Rookvrije Generatie , Onze Zorg - lokatie: Venlo (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Autisme en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Najaarsledenvergadering 2019 met Wetenschappelijk Programma - lokatie: Utrecht (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Brummen (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Symposium Evidence Based Supportive Oncology: revisited - lokatie: Berg En Dal (NL)

Thema-bijeenkomst 2019 (ABAN) - lokatie: Houten (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Venray (NL)

Landelijk Congres Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

LEVENSGEVAARLIJKE PSYCHOKWAKZALVERIJ - lokatie: Amsterdam (NL)

Opfriscursus Organisatie Duikkeuring - lokatie: Utrecht (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Games for Health Europe - lokatie: Eindhoven (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

Handproblematiek - lokatie: Heerlen (NL)

Hoe benut je e-health in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 2019 - lokatie: Houten (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

‘Antistolling; de toekomst van antistollingszorg in Nederland start vandaag’ (vervolgconferentie) - lokatie: Amersfoort (NL)

Academiseringsdag Arbeid en Gezondheid 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Helmond (NL)

Multicultureel Vakmanschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Overspanning, burn-out, depressie - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Professional zijn In een Veranderende Omgeving II (PIVO® II) - lokatie: Ansen (NL)

Vrijheid en veiligheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Bedrijfskunde in de zorg - lokatie: Zeist (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Didactische scholing - bijzondere aios - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

netWERKproblemen: een neurologische update - lokatie: 6041 JA Roermond (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

Van ketenzorg naar netwerkzorg - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Den Haag (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Teach the Teachers-Plus: Feedback en coachen op competenties - lokatie: Leiden (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Harderwijk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Terugkomdagen Stop to practice - lokatie: Zeist (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Onderwijs gedurende het dagelijkse werk - lokatie: Enschede (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 2019 - lokatie: Houten (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Almelo (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Arbeidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

Juridische Aspecten bij Arbeid en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Training debatteren en discussiëren - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Op zoek naar het nieuwe normaal na PTSS, NAH, IC opname en Kanker - lokatie: Zwolle (NL)

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Veranderen, samenwerken en procesmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 1e-lijns psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers - lokatie: Amsterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Amsterdam (NL)

Autisme en ADHD - lokatie: Zeist (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

Didactische scholing - bijzondere aios - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Financieel Management in de Zorg - najaar 2019 - lokatie: Breukelen (NL)

Orthopedie: Knie, heup en wervelkolom - lokatie: Amsterdam (NL)

Over haast?! Hebben we de klok of hebben we de tijd? - lokatie: Ermelo (NL)

Rabo miniMaster Medisch Specialisten - lokatie: Dordrecht (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Putten (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Utrecht (NL)

Najaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training voor opleiders: Reflecteren moet je leren - lokatie: Ravenstein (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Alkmaar (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Tijdbesparend vergaderen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Sociaal zekerheidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

Cat-training - lokatie: Leiden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

Didactische scholing - coaching fast and slow - lokatie: Utrecht (NL)

HappyDoc - lokatie: Putten (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

ICT & Gezondheidsrecht: de basis - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarcongres De Qruxx van kwaliteit - lokatie: Houten (NL)

KNMG Jubileumcongres 2019 Dokter in verandering - lokatie: Nieuwegein (NL)

Op zoek naar het nieuwe normaal na PTSS, NAH, IC opname en Kanker - lokatie: Rotterdam (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Workshop 1e-lijns psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers - lokatie: Diemen (NL)

Zingeving in de spreekkamer - lokatie: Werkhoven (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Venray (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

Didactische scholing – kaartlezen en bruggen bouwen - lokatie: Utrecht (NL)

Het tuchtrecht, wat nu? - lokatie: Sittard (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Leadership Life Support dagtraining - lokatie: Putten (NL)

Mobile Healthcare - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing voor keuringsartsen scheepvaart - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie:

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Kampen (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Ambaro (MG)

Basistraining Monitoring - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijke ontwikkeling via MBTI - lokatie: Amersfoort (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teachers-Plus: Het bespreken en beoordelen van professioneel gedrag - lokatie: Leiden (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Beeldend werken - lokatie: Gouda (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Kanker een chronische ziekte? Nieuwe dilemma’s in de hulpverlening - lokatie: Katwoude (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Meldcode kindermishandeling - lokatie: Enschede (NL)

Werken met ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Venray (NL)

Chronische pijn in relatie tot behandeling/herstel, belastbaarheid en re-integratie - lokatie: Tilburg (NL)

Cursus BasicLifeSupport en AED - lokatie: Utrecht (NL)

Horen en gehoord worden - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Op zoek naar het nieuwe normaal na PTSS, NAH, IC opname en Kanker - lokatie: Eindhoven (NL)

Privacybewustzijn voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Spoedeisende hulp en AED in bedrijf - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Hengelo (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Hengelo (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Vught (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Verdiepingscursus duikgeneeskunde "Duiken met je Hart" - lokatie: Ambaro (MG)

Arbeidsomstandigheden en wetgeving - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

Didactische scholing – bevorder evidence based sociale geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Horn (NL)

Strategisch coachen van herstelgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Didactische scholing - coaching - lokatie: wisselend (NL)

Didactische scholing – juridische zaken, in de knoop, uit de knoop - lokatie: Utrecht (NL)

Op zoek naar het nieuwe normaal na PTSS, NAH, IC opname en Kanker - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 2019 - lokatie: Houten (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

17e TBV Congres Als cliënten klagen - lokatie: Veenendaal (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Huid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Verslaving en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Ermelo (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Didactische scholing – een intervisiegroep opzetten als praktijkopleider - lokatie: Utrecht (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Verdiepingscursus duikgeneeskunde "Duiken met je Hart" - lokatie: Ambaro (MG)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Gezondheidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Sneak preview CMH - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Hart en Werk - lokatie: Utrecht (NL)

Op zoek naar het nieuwe normaal na PTSS, NAH, IC opname en Kanker - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Comorbiditeit bij ADHD - lokatie: Amersfoort (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Spoedeisende Geneeskunde voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen 2019 - lokatie: Houten (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

Didactische scholing – bevorder evidence based sociale geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers startende (en plaatsvervangend) opleiders - lokatie: Leiden (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Belastbaarheid bij chronische nierschade en reumatoïde artritis - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – juridische zaken, in de knoop, uit de knoop - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Skipr Event Netwerkleiderschap - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

SOLK - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Actualiteiten Medische Advisering in het Sociaal Domein - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Soest (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid - lokatie: Utrecht (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Hoofddorp (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Apeldoorn (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

Training debatteren en discussiëren - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Hoe benut je e-health in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)