9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

AIOSDAG 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

De bedrijfsarts als specialist mentale inzetbaarheid - lokatie: Meyrals (FR)

Leermeester/praktijkopleidersbijeenkomst - lokatie:

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Radboud Grand Rounds - lokatie: Nijmegen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
Antibiotica allergie
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL Begeleiding van werkenden met kanker
BSL Richtlijn Depressie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
EBM voor oudere patiënten
eBROK
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning ROTA Virus
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Handhygiëne
Health data science/Big data
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Light PLUS WMO/GCP training
MOOC Kidney transplantation
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Ontwikkelingen revalidatie CIR chronische pijn 2019
Overspanning / Burnout
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Quintesse 2018-4
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-2
Quintesse 2019-3
Quintesse 2019-4
Quintesse 2020-1
Quintesse 2020-2
Quintesse 2020-3
Refugee Care[e]Education
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Samen Beslissen
Target@Work
Verslaving onder artsen
Virale hepatitis voor de huisarts. Hoe herken ik chronische Hepatitis B en C in de huisartsenpraktijk en welke acties moet ik ondernemen?
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

BKO Basismodule Didactiek - lokatie:

Burn-out - lokatie: Oost-Vlieland (NL)

Do’s en Don’ts op het gebied van arbeidsconflicten. - lokatie: Arnhem (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Krachtenveldanalyse: maak strategisch gebruik van je netwerk - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Cardiologie 2020 - lokatie: Baarn (NL)

Motivational Interviewing driedaagse - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amersfoort (NL)

Werken met de Wet verbetering poortwachter - module verdiepende casuïstiek - lokatie: Utrecht (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Leermeester/praktijkopleidersbijeenkomst - lokatie:

Midlife en Menopauze - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Seminar Arts en Organisatie; "Te duur of tekorten, Geneesmiddelencrisis in Nederland?" - lokatie: Groningen (NL)

Workshop "Arbeidsconflicten" - lokatie: Leusden (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

Check your heart. cardiovasculaire risico's voor de oudere duiker. - lokatie:

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Didactische scholing – vaardiger worden in situationeel begeleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Introduktiecursus co-schap sociale geneeskunde - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Medische Geschiedenis: COVID-19 in historisch perspectief - lokatie: Utrecht (NL)

Pijneducatie in de praktijk - lokatie: Drachten (NL)

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Almelo (NL)

training inspelen op non verbaal gedrag - lokatie: Zoetermeer (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Leven en werken met en na kanker - lokatie: Ede (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” - lokatie: Nijkerk (NL)

OSA en de rol van de bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Bedrijfskunde in de zorg - lokatie: Zeist (NL)

COPD en belastbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Rondom het Levenseinde - lokatie: Doorn (NL)

Cursus Rondom het Levenseinde (online backup) - lokatie:

eBROK - lokatie:

Hechtingsproblematiek bij kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Roosendaal (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amstelveen (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Training Beter en professioneel omgaan met lastig en agressief gedrag - lokatie: Utrecht (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Volgen en bewaken van de studievoortgang van de aios - lokatie: Ravenstein (NL)

Workshop "Arbeidsconflicten" - lokatie: Leusden (NL)

Chronische pijn: nieuwe inzichten, andere aanpak - lokatie: Dordrecht (NL)

Compassie in de spreekkamer - lokatie: Baarn (NL)

eBROK - lokatie:

Goede zorg is soms ook minder zorg. /Interactieve werksessie voor Medisch Specialisten en RVB's van de belangrijkste aanbieders MSZ voor Menzis - lokatie: Zwolle (NL)

ICT & gezondheidsrecht - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass falen als voorwaarde voor mentale fitheid - lokatie: Nieuwegein (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 10 - Feedback tussen collega’s - lokatie: Leeuwarden (NL)

Verbeter online onderwijs met werkvormen - lokatie: Utrecht (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing LVAK 18 maart 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medisch straf- en tuchtrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

Cursusdag PTSS/ Trauma - lokatie: Groningen (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Amerongen (NL)

Education4Care nascholing op Vlieland - lokatie: Vlieland (NL)

Opleidertraining voor PA-opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding! - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing Stageopleiders - lokatie: Zeist (NL)

Symposium 'Hoe gewoon is het nieuwe normaal?' - lokatie: Soest (NL)

Vrijheid en veiligheid - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Congres (Psycho)Trauma 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Ermelo (NL)

Euthanasie belicht - Actualiteiten en besluitvorming voor zorgprofessionals - lokatie: Amersfoort (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

In-company klassikaal - myGCP - NVHVV - lokatie: Amsterdam (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Leusden (NL)

Masterprogramma Verzuim en Gedrag voor Bedrijfsartsen - lokatie: Naarden (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Prisma in de praktijk basistraining - lokatie: Rotterdam (NL)

Zingeving in de spreekkamer - lokatie: Werkhoven (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

eBROK - lokatie: Nijmegen (NL)

Intensieve 'Omgaan met Sterven' op post-HBO niveau - lokatie: Bilthoven (NL)

Klachten en tuchtrecht in de zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium ‘Maak werk van Kwaliteit’ - lokatie: 3521 CA Utrecht (NL)

In vorm zijn; introductie socratische vaardigheden voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

SOCIALE MEDIA: SLECHT VOOR DE GEZONDHEID? - lokatie: Amsterdam (NL)

VNVA Els Borst Oeuvreprijs Symposium “NAAR INCLUSIEVE GENEESKUNDE’’ - lokatie: Baarn (NL)

Wetenschapsdag - lokatie: Zeist (NL)

Mind You, 3-daagse mini-retraite voor artsen - lokatie: Garderen (NL)

14e Werkconferentie KCVG - lokatie: Almere (NL)

Advanced AME Course - lokatie: Soesterberg (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Arbo 2030 de mens centraal - lokatie: Bunnik (NL)

Burn-out - lokatie: West-Terschelling (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

eBROK - lokatie:

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Straling en de gevolgen voor werk - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Teaching on the Run: module 3 - interactief onderwijs - lokatie: Groningen (NL)

Training Capability Approach - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop SOLK - lokatie: Schiedam (NL)

Alumnidag 2020: Together is better. - lokatie: Doorn (NL)

Cursus Psychisch Verzuim en Mentale Weerbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

eBROK - lokatie: Maastricht (NL)

Huisartsentraining op Vlieland 2020 - lokatie: Vlieland (NL)

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing Chronische pijn - lokatie: Utrecht (NL)

Privacybewustzijn voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

SOLK in de Praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Workshop "Arbeidsconflicten" - lokatie: Leusden (NL)

Zicht op ziekenhuizen - lokatie: Utrecht (NL)

ADHD in 1,5 lijn - lokatie: Leeuwarden (NL)

Arbowet, keuringsprotocol, risico werkomgeving doelgroep, bijzondere trauma, casuistiek - lokatie: Hedel (NL)

Autisme en werk - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus 2020 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Didactische scholing - deel je ervaring als buddy - lokatie: Utrecht (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Uden (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Samenwerken met bloggers, vloggers en social influencers - lokatie: Gouda (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Leeuwarden (NL)

Training voor opleiders: het rode potlood - lokatie: Ravenstein (NL)

Arbeidsconflicten en Beroepsziekten - lokatie:

Hoofdpijn en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Mindfulness in de spreekkamer - lokatie: Harlingen (NL)

Tools voor een goed Inzetbaarheidsprofiel - lokatie:

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Tilburg (NL)

eBROK - lokatie: Rotterdam (NL)

Bedtrijfsarts en Verzekeringsarts op een lijn - lokatie: 9244 CJBeetsterzwaag (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Utrecht (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Immediate Life Support (ILS) - lokatie: Uden (NL)

Overgangsklachten en werkvermogen - lokatie:

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

Diabetes type 2: aandacht voor leefstijl is essentieel - lokatie: Utrecht (NL)

OncoCare Symposium - lokatie: Lisse (NL)

Stoppen met roken & leefstijlbegeleiding bij psychiatrische problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Training voor opleiders: het rode potlood - lokatie: Ravenstein (NL)

Decompressie en hyperbare zuurstof therapie - lokatie: Brussel (BE)

Didactische scholing – Feedback geven, hoe moeilijk kan het zijn - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Roosendaal (NL)

Nationale Diabetes Dag 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Beoordeling en aanpak van problematisch verzuim - lokatie: Amsterdam (NL)

Bedtrijfsarts en Verzekeringsarts op een lijn - lokatie: 9728 JT Groningen (NL)

Beoordeling en aanpak van problematisch verzuim - lokatie: Nijmegen (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Almelo (NL)

Teaching on the Run: module 3 - interactief onderwijs - lokatie: Groningen (NL)

Begeleiden en beoordelen - lokatie: Alkmaar (NL)

eBROK - lokatie:

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Enschede (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Scheemda (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

De ambulantisering van de geestelijke gezondheidszorg sinds 2012: wat gaat goed en wat kan beter? - lokatie: Utrecht (NL)

De Overgang naar werk - lokatie: Amsterdam (NL)

HSK seminar 'Motiverende gespreksvoering' - lokatie: Arnhem (NL)

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

Refereermiddag oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 3 - interactief onderwijs - lokatie: Groningen (NL)

Volgen en bewaken van de studievoortgang van de aios - lokatie: Ravenstein (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiden (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Rotterdam (NL)

Moeilijke patiënten - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Teach the Teachers-Plus: De IOP en het voeren van stage- en voortgangsgesprekken - lokatie: Leiden (NL)

Training debatteren en discussiëren - lokatie: Utrecht (NL)

Wad's Up 202 - lokatie: Terschelling (NL)

Angst- en dwangstoornissen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – Coping met Corona - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Heerlen (NL)

Leefstijl; Practice what you preach - lokatie: Menton (FR)

Najaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Stoppen met roken: grenzen en mogelijkheden als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Superb supervision junior - mentoring your PhD candidate towards responsible conduct of research - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie:

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Outbreak management - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

De overgang en werk - lokatie: Utrecht (NL)

HSK seminar 'Motiverende gespreksvoering' - lokatie: Arnhem (NL)

Mantelzorg en werk - lokatie: Utrecht (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Rouw en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Training Feedback geven - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Creëren voor de toekomst - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Cursus Ergometrie Expert - lokatie: Groningen (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Hoe benut je e-health in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijke ontwikkeling via MBTI - lokatie: Amersfoort (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Congres Zorgmijders - lokatie: Ede (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Intercultureel Communiceren - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclass Financieel Management in de Zorg - 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the teachers startende (en plaatsvervangend) opleiders - lokatie: Leiden (NL)

BKO (Basismodule didactiek) Intensive - lokatie: Werkhoven (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Raak de kern in tijden van crisis - lokatie: Utrecht (NL)

Zorgvisie | Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Didactische scholing - coaching fast and slow - lokatie: Utrecht (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

Nascholing voor keuringsartsen scheepvaart - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Omgaan met weerstand - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo 2015 - lokatie: Utrecht (NL)

Training voor opleiders: het rode potlood - lokatie: Ravenstein (NL)

Didactische scholing – een intervisiegroep opzetten als praktijkopleider - lokatie: Utrecht (NL)

Ergonomie en arbeid in samenspel kijken naar mogelijkheden - lokatie: Nijmegen (NL)

Juridische Aspecten bij Arbeid en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Coachende vaardigheden voor de arts - lokatie: Heiloo (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing IKA Ned Effectieve Consultvoering met de richtlijn psychische problemen - lokatie:

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

eBROK - lokatie: Rotterdam (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Leiden (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

HSK seminar 'Motiverende gespreksvoering' - lokatie: Arnhem (NL)

Pediatric Basic Life Support Provider course (PBLS-P) - lokatie: Maastricht (NL)

Training oplossingsgerichte gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met ADHD - lokatie: Rotterdam (NL)

Spoedeisende hulp en AED in bedrijf - lokatie: Utrecht (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Seminar “Het motiveren van cliënten met een dwangstoornis voor behandeling” - lokatie: Maastricht (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Brummen (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Minisymposium Transportgeneeskunde - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Peer Support & Just Culture - lokatie: Leiden (NL)

Sociaal zekerheidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – do’s and don’ts van leren en begeleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Organisatie van de opleiding (TtT IV) - lokatie: Rotterdam (NL)

Overgangsklachten en werkvermogen - lokatie:

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Assen (NL)

Workshop Innovatie en de betekenis ervan voor het werk van de bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

HappyDoc - lokatie: Het Loo Oldebroek (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Veranderen, samenwerken en procesmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Verslaving en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Volgen en bewaken van de studievoortgang van de aios - lokatie: Ravenstein (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

HappyDoc Returns - lokatie: Het Loo Oldebroek (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Mantelzorg en werk - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Emmen (NL)

Werk en psychische stoornissen in nieuw perspectief - lokatie: Otterlo (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Beter begrijpen en bereiken van ‘moeilijke’ patiënten - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Bedrijfsartsendag AkzoNobel 7 mei 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

cyclus nascholing voor medisch specialisten palliatieve zorg - lokatie:

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Preventie beroepsziekten: de essentiële rol van professionals De RI&E en het PAGO ter preventie van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen - lokatie: Utrecht (NL)

eBROK - lokatie: Nijmegen (NL)

Reprise obesitas en bariatrie: voeding, microbiota en (mond)gezondheid. - lokatie: Houten (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Leiden (NL)

Training Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik - lokatie: Amersfoort (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

eBROK - lokatie: Maastricht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Van buiten naar binnen kijken - eczeem en proctologie voor de huisarts - lokatie: Soest (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Breukelen (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Putten (NL)

Privacy op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

Volgen en bewaken van de studievoortgang van de aios - lokatie: Ravenstein (NL)

Heijermanslezing - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Hoofddorp (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Rotterdam (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

NVAB Afscheidssymposium directeur Kees van Vliet ‘Bedrijfsarts 2040’ - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Training voor opleiders: het rode potlood - lokatie: Ravenstein (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Training Feedback geven - lokatie: Utrecht (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Slikken of stikken? Weet het beter dan uw apotheker! - lokatie: Brummen (NL)

Teach the Teacher 1 - 2020 - lokatie: Deventer (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

eBROK - lokatie: Amsterdam (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)

eBROK - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Storytelling en narratieve communicatiemethoden - lokatie: Gouda (NL)

Training voor opleiders: het rode potlood - lokatie: Ravenstein (NL)

Volgen en bewaken van de studievoortgang van de aios - lokatie: Ravenstein (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

BATLS sept 2020 tm sept 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Werk en psychische stoornissen in nieuw perspectief - lokatie: Oegstgeest (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Burn-out - lokatie: Ootmarsum (NL)

Overgangsklachten en werkvermogen - lokatie:

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Zwolle (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Werk en psychische stoornissen in nieuw perspectief - lokatie: Vaals (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Overgangsklachten en werkvermogen - lokatie:

Werk en psychische stoornissen in nieuw perspectief - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Werk en psychische stoornissen in nieuw perspectief - lokatie: Otterlo (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Werk en psychische stoornissen in nieuw perspectief - lokatie: Noordwijk (NL)

Bij- en nascholing IKA Ned Verzuimbegeleiding Hoe zit het nu echt. - lokatie:

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

BATLS sept 2020 tm sept 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: Groningen (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

In vorm zijn; introductie socratische vaardigheden voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Genees & Kunst 2020 - lokatie: Ede (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Kring NVAB Amsterdam 22e H.J. Dokter lezing - lokatie: Hoofddorp (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Privacy op de werkvloer - lokatie: Hoofddorp (NL)

Arbeidsconflicten en Beroepsziekten - lokatie:

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Studiereis Knowledge on Tour Zuid-Korea - lokatie: Seoel (KR)

20e PIV Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand …’ - lokatie: Utrecht (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Rotterdam (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Breukelen (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Privacy op de werkvloer - lokatie: Nieuwegein (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)