Leefstijl; Practice what you preach - lokatie: Menton (FR)

2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
abcdeSIM 2019-2
Antibiotica allergie
BSL Begeleiding van werkenden met kanker
BSL Richtlijn Depressie
BSL_E-learning_Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
DBC's en wat je ermee moet
De politieke actualiteit in de zorg
eBROK
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning COVID-19-vaccinatie
e-learning focus op immuunsysteem en darmmicrobioom
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning ROTA Virus
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learning: Obesitas Jaaroverzicht 2020
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
Good Clinical Practice (GCP)
Handhygiëne
Health data science/Big data
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering: online oefenen met simulaties
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2020
On-demand webcast Darmgezondheid bij jong en oud
On-demand webcast Darmgezondheid: diagnostiek en het brein
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Online WMO-GCP herregistratie / Refresher training
Overspanning / Burnout
PIN 23- 4b Stoppen met Roken
Preconceptiezorg
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-2
Quintesse 2019-3
Quintesse 2019-4
Quintesse 2020-1
Quintesse 2020-2
Quintesse 2020-3
Quintesse 2020-4
Quintesse 2021-1
Refugee Care[e]Education
Samen Beslissen
SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
Target@Work
Verslaving onder artsen
Virale hepatitis voor de huisarts. Hoe herken ik chronische Hepatitis B en C in de huisartsenpraktijk en welke acties moet ik ondernemen?
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Kralendijk (AN)

Columbuslezing 'Zingeving' - lokatie:

Nascholing ICT Bedrijfsartsen Noord Nederland - lokatie: Drachten (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Teach the Teacher 2 - 2021 - lokatie: Enschede (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Doorn (NL)

Ontwikkelingen revalidatie chronische pijn 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Programma Preventief DNA onderzoek - lokatie:

Stress gerelateerde klachten en SOLK, Resultaat door samenwerking - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the teachers startende (en plaatsvervangend) opleiders - lokatie: Leiden (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Rijswijk (NL)

Webinar ‘Arbeidsconficten in de werksituatie’ - lokatie:

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Dag van de Preventie - lokatie:

De Kunst van een goed gesprek; - lokatie: Utrecht (NL)

De kwaliteit van deskundigenrapportages - lokatie: Zeist (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie:

Leefstijlgeneeskunde: De toepassing bij chronische aandoeningen en de relatie met immuniteit en COVID-19 - lokatie:

masterdag coachen van aios - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse cursus Stelsel van zorg en welzijn - lokatie:

Visitatie bedrijfsartsen anno 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg (online) - lokatie:

Teach the Teacher 3 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Webinar ‘Rookvrij worden: hoe doe je dat?’ - lokatie:

Webinarreeks Slapen als oermens - lokatie:

Nascholingscyclus 2020 NVAB-werkgroep Bedrijfsartsen Sociale Werkvoorziening ( NVAB-SW) - lokatie: Bilthoven (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Visitatorenopleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Basis Instructeurscursus BLS - lokatie: Houten (NL)

Eindcongres onderzoeksprogramma ‘De Chronisch Zieke Werkende centraal: wat is de rol van Sociaal Geneeskundigen’ - lokatie:

Inspelen op Non-verbaal Gedrag - lokatie: Rotterdam (NL)

Leidinggeven als professie (LAP) - lokatie: Groningen (NL)

Stress en burnout - lokatie: Lijnden (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Webinar ‘Arbeidsconficten in de werksituatie’ - lokatie:

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Hoofddorp (NL)

Arbo 2030 de mens centraal - lokatie: Bunnik (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

BKO (Basismodule didactiek) Intensive - lokatie: Werkhoven (NL)

Effectiever omgaan met slaapproblemen - lokatie:

Financiering van het zorgstelsel en de gevolgen van COVID-19 - lokatie:

Heartfulness intensive - lokatie: Menton (FR)

Stress en burnout - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: winterswijk (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie:

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Zwolle (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Overgangsklachten bij werkneemsters - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Van burn-out naar veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

De hersen-darm(microbioom)-as: theorie en klinische toepassingen - lokatie:

Didactische scholing – bevorder evidence based sociale geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Leefstijl en oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Organisatie van data analytics - lokatie: Lunteren (NL)

Prisma in de praktijk basistraining - lokatie: Rotterdam (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Putten (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Helmond (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Studiedag Expertisecentrum Euthanasie "Rondje Expertisecentrum" - lokatie:

Training Rookvrije Start - lokatie: Rotterdam (NL)

Het recept voor online interactie - lokatie: Utrecht (NL)

Stress en burnout - lokatie: Nieuwegein (NL)

Gedragsverandering: Hoe help ik mijn patiënt met blijvende gedragsverandering - lokatie:

Cultuursensitief werken - lokatie:

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Werkbegeleiding geven aan een A(N)IOS - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Amsterdam (NL)

Refereermiddag oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping Wet verbetering poortwachter - lokatie: Nieuwegein (NL)

Technieken voor dialoog, het goede gesprek - lokatie: Nieuwegein (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Opleiding Bedrijfsarts & consulent oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Webinarreeks Slapen als oermens - lokatie:

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) - lokatie: Maastricht (NL)

De blaas, een deels zelfsturend orgaan, die ook in het werk zijn eigen dynamiek kent - lokatie: Utrecht (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Teach the Teachers-Plus: De IOP en het voeren van stage- en voortgangsgesprekken - lokatie: Leiden (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Camino bezinningsreis - lokatie: Zuidlaren (NL)

Integrale geneeskunde in de antroposofische (huis)artsenpraktijk - lokatie: Zeist (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Utrecht (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Teach the Teacher 1 - 2021 - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Congres Zorgmijders - lokatie: Ede (NL)

Het leefstijlgesprek: het Leefstijlroer in de spreekkamer - lokatie:

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Training adviesvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Program Zorgmanagement - 2021 - lokatie: Breukelen (NL)

Burn-out - lokatie: Ootmarsum (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Moeilijke patiënten - lokatie:

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Bij- en nascholing IKA Ned Effectieve Consultvoering met de richtlijn psychische problemen - lokatie: Baarn (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Motiveren kun je leren - lokatie: Diemen (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Verdieping Wet verbetering poortwachter - lokatie: Nieuwegein (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Studiereis Knowledge on Tour Zuid-Korea - lokatie: Seoel (KR)

Minisymposium Transportgeneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Leersum (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

LEAN in verzuim voor Arts Arbeid en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Slaap en de behandeling van slaapproblematiek in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Doorn (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

20e PIV Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand …’ - lokatie: Utrecht (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie:

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

Coaching en veranderstrategieën bij gezondheidsvraagstukken - lokatie: Utrecht (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Leefstijl bij chronische ziekten - lokatie:

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Cursus Medisch straf- en tuchtrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Nijkerk (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Rotterdam (NL)

Bij- en nascholing IKA Ned Effectieve Consultvoering met de richtlijn psychische problemen - lokatie: Baarn (NL)

Compassievol Medisch Leiderschap - lokatie: Werkhoven (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Je werkdruk de baas! - lokatie: Utrecht (NL)

Mijn collega en ik - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – ondersteunen van onderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Verslaving en werk - lokatie: Nijmegen (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – de basis van situationeel begeleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met weerstand - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Live Online (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Leefstijl bij chronische ziekten - lokatie:

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Urologie en werk - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Workshop Verzuimstatistiek en organisatieadvies - lokatie: Utrecht (NL)

Angst- en dwangstoornissen - lokatie: Doorn (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

OncoCare Symposium - lokatie: Lisse (NL)

Participatiewet - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Taakdelegatie door de bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

Helder denken over doelen - lokatie: Utrecht (NL)

Capability, de basis voor duurzame inzetbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

Decompressie en hyperbare zuurstof therapie - lokatie: Hoeven (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Hoofddorp (NL)

Chronische pijn en chronische vermoeidheid - verklaren en instandhoudende factoren - lokatie:

De kwaliteit van deskundigenrapportages - lokatie: Zeist (NL)

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Live Online (NL)

Bij- en nascholing IKA Ned Verzuimbegeleiding Hoe zit het nu echt. - lokatie: Baarn (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Tweedaagse cursus Stelsel van zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloze Communicatie: Empathie en innerlijke helderheid. (Basis 2) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Hoofdpijn en werk - lokatie: Utrecht (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Leefstijl en oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Utrecht (NL)

Perinatale zorg 3.0 - lokatie: Amersfoort (NL)

Hét Leefstijl Symposium - lokatie: Almelo (NL)

Basis Instructeurscursus BLS - lokatie: Houten (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Leersum (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Hoofddorp (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding Stoppen met Roken Coach - lokatie: Utrecht (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Rotterdam (NL)

Inleiding medische advisering WLZ - lokatie: Utrecht (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

De narcistische cliënt - lokatie:

Het leefstijlgesprek: het Leefstijlroer in de spreekkamer - lokatie: Utrecht (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Verslaving en ADHD - Impulsen doorbreken! - lokatie: Veenendaal (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief (Basis 1) - lokatie: Bakkeveen (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Rotterdam (NL)

Hoe ontwerp ik blijvende gedragsverandering? - lokatie:

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

GOLAMA 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Bij- en nascholing IKA Ned Verzuimbegeleiding Hoe zit het nu echt. - lokatie: Baarn (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn conflicten in de werksituatie - lokatie: Vught (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN IN DE MEDISCH CONTEXT - lokatie: Amsterdam (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Cultuursensitief werken - lokatie:

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Opfrissen richtlijn psychische problemen - lokatie:

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Leefstijl bij chronische ziekten - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld - lokatie:

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1, 2 en 3 en 4 - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1, 2 en 3 en 4 - lokatie: Utrecht (NL)

Leaderhip development for course coordinators - lokatie:

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Academische Leergang Strategisch Leiderschap voor Medisch Specialisten - lokatie: De Schiphorst (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Astma in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Burn-out - lokatie: San Casciano in Val di Pesa (IT)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2021 - lokatie: Leiden (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Arbeidsconflicten en Beroepsziekten - lokatie: Baarn (NL)

Basiscursus 2021 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Brummen (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie:

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Doorn (NL)

Omgaan met conflicten en succesvol onderhandelen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijke ontwikkeling via MBTI - lokatie: Amersfoort (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Amsterdam (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Bijscholing LVAK Basisdagen - lokatie:

Door één deur. Zonder stress lekker samenwerken - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Basiscursus Electrocardiografie - lokatie:

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

Inspelen op Non-verbaal Gedrag - lokatie: Rotterdam (NL)

Ja dokter, nee dokter! Receptuur voor een soepel spreekuur - lokatie: Santpoort-Noord (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wlz - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Tweedaagse cursus Stelsel van zorg en welzijn - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Training intervisiebegeleider - lokatie: Utrecht (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

COPD en belastbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

De overgang en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Het leefstijlgesprek: het Leefstijlroer in de spreekkamer - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Basis Instructeurscursus BLS - lokatie: Houten (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Arbeidsconflicten en Beroepsziekten - lokatie: Baarn (NL)

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding! - lokatie: Utrecht (NL)

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Live Online (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Horen en gehoord worden - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Voorbereiding en vervolg op kwaliteitsvisitatie / EIF - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Straling en de gevolgen voor werk - lokatie: Utrecht (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Didactische scholing – verdiep je intervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Stoppen met roken: grenzen en mogelijkheden als professional - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – volle kracht vooruit – het IOP als kompas - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

BIUPAMA 2021 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Didactische scholing – vaardiger worden in situationeel begeleiden - lokatie: Utrecht (NL)

Solk en somatoforme stoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Autisme en werk - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ONLINE De narcistische cirkel (avondcursus) - lokatie: Arnhem (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Mindfulness in de spreekkamer - lokatie: Harlingen (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Training Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie:

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Compassievol Medisch Leiderschap - lokatie: Den Dolder (NL)

Najaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Ede (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Beter begrijpen en bereiken van ‘moeilijke’ patiënten - lokatie: Soesterberg (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Financieel Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

GOLAMA 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Intern en Extern Management voor de arts - lokatie: Eindhoven (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Breukelen (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Autisme en ADHD - lokatie: Zeist (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Speak Up dear! - 2-daagse Presentatie- en Profileringstraining voor vrouwen - lokatie: Zeist (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Breukelen (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie:

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Basis Instructeurscursus BLS - lokatie: Houten (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Visitatietraining RGS 2021 - lokatie:

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Privacy op de werkvloer - lokatie: Nieuwegein (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Hoofddorp (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)