( Na) scholing traject Medisch Leiderschap - lokatie:

Digitale werkconferenties Optimale Zorg – Dappere Dokters in tijden van corona - lokatie: Amsterdam (NL)

DIGITALISERING IN DE ZORG - lokatie: Zeist (NL)

Docentprof.Tutortraining B3 2021 - lokatie:

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Hoe autisme werkt! ASS en Arbeidsparticipatie - lokatie:

Incompany training Business English: de (online) workshops - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Doorn (NL)

Training voor opleiders: het rode potlood - lokatie: Nijmegen (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2020-2022: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
Antibiotica allergie
BSL Begeleiding van werkenden met kanker
BSL Richtlijn Depressie
BSL_E-learning_Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
EBM voor oudere patiënten
eBROK
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
Effectief communiceren in de zorg
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning COVID-19-vaccinatie
E-learning MGV 'Verdieping'
E-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie
E-learning Programma LVB Herkennen
E-learning ROTA Virus
E-learning serie 'Obesitas en COVID-19'
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
Gendersensitieve zorg in de geneeskundige vervolgopleiding
Genetica, de basis
Handhygiëne
Health data science/Big data
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Kanker & Leven
Kanker & Leven: plenaire programma
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
MOOC Kidney transplantation
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2020
On-demand webcast Precisiezorg is dichterbij dan we denken
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Overspanning / Burnout
PIN 23- 4b Stoppen met Roken
Preconceptiezorg
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-2
Quintesse 2019-3
Quintesse 2019-4
Quintesse 2020-1
Quintesse 2020-2
Quintesse 2020-3
Quintesse 2020-4
Refugee Care[e]Education
Samen Beslissen
Target@Work
Verslaving onder artsen
Virale hepatitis voor de huisarts. Hoe herken ik chronische Hepatitis B en C in de huisartsenpraktijk en welke acties moet ik ondernemen?
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webinars COVID-19 4 november 2020 (eerste van nieuwe reeks)
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP- en BROK-herregistratie NVHVV-V&V-VSR
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher

De Bijblijfsessie 2021 - lokatie: Ede (NL)

Epidemiologie: de essentie begrijpen en vertalen naar de praktijk - lokatie: Den Haag (NL)

HSK seminar 'Motiverende gespreksvoering' - lokatie: Arnhem (NL)

Training NVAB-richtlijn psychische problemen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie:

DocentprofTutorentraining B1-B2 2019-2020 - lokatie:

DocentprofTutorentraining B1-B2 2019-2020 - lokatie:

Chronische pijnklachten - lokatie: Amsterdam (NL)

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

HSK seminar 'Motiverende gespreksvoering' - lokatie: Arnhem (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Groningen (NL)

Alumnidag 2020: Together is better. - lokatie: Doorn (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding! - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus Ambtenarenrechtelijke kant van ziekteverzuim voor bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen bij politie - lokatie: Utrecht (NL)

Het betrekken van cognities en percepties van de werkende bij de begeleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Langer doorwerken - lokatie: Nijmegen (NL)

Nascholing Oostenrijk 2021 - lokatie: Seefeld (AT)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Werk en psychische stoornissen in nieuw perspectief - lokatie: Vaals (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie:

MBA Healthcare Management (ABAN 2021-2023) - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Teamtraining (CRM) op ongekende hoogte! 2020 - lokatie: Houten (NL)

Bewegen als medicijn bij Diabetes - lokatie: Utrecht (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

Slapen, eten en zindelijk worden - lokatie: Amersfoort (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

LECK Congres 2021, Always look at the right side of life! Over kindermishandeling en wettelijke kwesties - lokatie: Utrecht (NL)

Pijn & het brein 2021 (NVAB) - lokatie: Amersfoort (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

HSK seminar 'Motiverende gespreksvoering' - lokatie: Arnhem (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Leefstijlgeneeskunde 4: Stressmanagement, zingeving en spiritualiteit 2021 - lokatie: Zeist (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

Gespreksvaardigheidstraining in het voeren van moeilijke verzuimgesprekken met werkgevers - lokatie: Utrecht (NL)

MDO: Nachtwerk en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Overgangsklachten en werkvermogen - lokatie:

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Training NVAB-richtlijn psychische problemen - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Groningen (NL)

Basisopleiding Stoppen met Roken Coach - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Stoppen met Roken Coach (Motiveren kun je leren) - lokatie: Utrecht (NL)

Hart Leiderschap - lokatie:

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Je werkdruk de baas! - lokatie: Utrecht (NL)

Werk en psychische stoornissen in nieuw perspectief - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Compassievol Teamwerk | samen werken in vakgroepen, teams en divisies binnen de zorg - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Opfrissen richtlijn psychische problemen - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Monitoren en toetsen competentieontwikkeling aios (Vervolgmodule) - lokatie: Rotterdam (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

DIPI: Beïnvloeden van ziektepercepties en gedrag bij praktisch geschoolde werkenden en hun naasten ter bevordering van arbeidsparticipatie - lokatie: Groningen (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Almelo (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Rijswijk (NL)

MDO: Nachtwerk en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Werk en psychische stoornissen in nieuw perspectief - lokatie: Otterlo (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie:

Ontwikkelingen revalidatie chronische pijn 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Stress gerelateerde klachten en SOLK, Resultaat door samenwerking - lokatie: Zwolle (NL)

Training Praten met kinderen en ouders over seksueel misbruik - lokatie: Amersfoort (NL)

Grip op budget - lokatie: Utrecht (NL)

MDO: Nachtwerk en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid - lokatie: Utrecht (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie:

Voorbereiding en vervolg op kwaliteitsvisitatie / EIF - lokatie: Utrecht (NL)

Webinars: Veerkracht door leiderschap: voor artsen die betekenis willen hebben. - lokatie:

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Autisme en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Inleiding medische advisering WLZ - lokatie: Utrecht (NL)

Onderzoek: Inleiding (MG2021mrt-groep 1) - lokatie: Utrecht (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Voorjaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Axams (AT)

Moeilijke patiënten - lokatie: Zeist (NL)

Onderzoek: Inleiding (MG2021mrt-groep 1) - lokatie: Utrecht (NL)

BIUPAMA 2021 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1, 2 en 3 - lokatie: Utrecht (NL)

Mantelzorg en werk - lokatie: Utrecht (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

Pak hypertensie aan - lokatie: Utrecht (NL)

Rouw en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Huiselijk en seksueel geweld 2021 - lokatie:

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Scholing van de geest - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Goedgekeurd! Basistraining voor de keuringsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Brummen (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Participatiewet - lokatie: Utrecht (NL)

Werk en psychische stoornissen in nieuw perspectief - lokatie: Noordwijk (NL)

‘Onderhouden en behouden van mentale gezondheid en welzijn in veeleisende beroepen van reddingswerk en hulpverlening’ - lokatie:

Bij- en nascholing IKA Ned Verzuimbegeleiding Hoe zit het nu echt. - lokatie:

Decompressie en hyperbare zuurstof therapie - lokatie: Hoeven (NL)

Patientcomfort en communicatie - lokatie: Nijmegen (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Masterclass Triple Problematiek - lokatie: Duivendrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

BATLS sept 2020 tm sept 2021 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Basiscursus 2021 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Professioneel presenteren - lokatie: Utrecht (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: Groningen (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetes en werk - lokatie: Utrecht (NL)

In vorm zijn; introductie socratische vaardigheden voor medici - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Leergang Leiderschap met aandacht voor medici en (zorg)leidinggevenden - lokatie: Nijmegen (NL)

Training intervisiebegeleider - lokatie: Utrecht (NL)

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Hoofddorp (NL)

Dag 3 – De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Boxmeer (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Zwolle (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

KNMG Districtsbijeenkomst Bijzondere vormen van geweld: mensenhandel en ouderenmishandeling - lokatie:

Leergang Leiderschap met aandacht voor medici en (zorg)leidinggevenden - lokatie: Arnhem (NL)

ONLINE De narcistische cirkel (avondcursus) - lokatie: Arnhem (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Malden (NL)

Genees & Kunst 2020 - lokatie: Ede (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Morele oordeelsvorming voor de medische praktijk - lokatie: Baarn (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

TTT+ Feedback in complexe(re) situaties - lokatie: Leiden (NL)

Uitvoering Sociale Zekerheid in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Boxmeer (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerken met bloggers, vloggers en social influencers - lokatie: Gouda (NL)

Kring NVAB Amsterdam 22e H.J. Dokter lezing - lokatie: Hoofddorp (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Big data gebruiken in public health onderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Privacy op de werkvloer - lokatie: Hoofddorp (NL)

Van mentaal werkvermogen naar werk - lokatie: Utrecht (NL)

Zorgvisie | Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en Beroepsziekten - lokatie:

Leefstijl; Practice what you preach - lokatie: Menton (FR)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

GOLAMA 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Doorn (NL)

Ontwikkelingen revalidatie chronische pijn 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

Stress gerelateerde klachten en SOLK, Resultaat door samenwerking - lokatie: Eindhoven (NL)

Teach the teachers startende (en plaatsvervangend) opleiders - lokatie: Leiden (NL)

The Voice 1-daagse communicatietraining (Coronaproof) met Bianca Tan - lokatie: Rijswijk (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Hoofddorp (NL)

Arbo 2030 de mens centraal - lokatie: Bunnik (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Heartfulness intensive - lokatie: Menton (FR)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Roosendaal (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Zwolle (NL)

Van burn-out naar veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Schitteren door aanwezigheid - lokatie: Putten (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Helmond (NL)

Cultuursensitief werken - lokatie:

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Agressie Management - lokatie: Nijmegen (NL)

Samenwerking met anderen buiten het team van bedrijfsartsen - lokatie: Harderwijk (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding 2020-2021 - lokatie: Leiderdorp (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

De blaas, een deels zelfsturend orgaan, die ook in het werk zijn eigen dynamiek kent - lokatie: Utrecht (NL)

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Teach the Teachers-Plus: De IOP en het voeren van stage- en voortgangsgesprekken - lokatie: Leiden (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

Het Gewicht van AD(H)D - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Congres Zorgmijders - lokatie: Ede (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Scen-arts 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Studiereis Knowledge on Tour Zuid-Korea - lokatie: Seoel (KR)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Leersum (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

20e PIV Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand …’ - lokatie: Utrecht (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Sassenheim (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Rotterdam (NL)

Compassievol Medisch Leiderschap - lokatie: Werkhoven (NL)

Je werkdruk de baas! - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

De leiding nemen - lokatie: De Koog (NL)

OncoCare Symposium - lokatie: Lisse (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Leersum (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Hoofddorp (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Utrecht (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Rotterdam (NL)

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie:

Vertalen van bevindingen bij psychiatrische en neuropsychologische diagnostiek naar belastbaarheid en FML - lokatie: Amersfoort (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Rotterdam (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Amersfoort (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Opfrissen richtlijn psychische problemen - lokatie:

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2021 - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1, 2 en 3 - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1, 2 en 3 - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Brummen (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Opleiding tot gespreksleider moreel beraad (Basis) - lokatie: Woerden (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Amsterdam (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Durf te leven. Een masterclass over de betekenis van het bestaan voor artsen, aan de hand van vier filosofische werken over geluk, vrijheid, zingeving en levenskunst. - lokatie: Ermelo (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Training intervisiebegeleider - lokatie: Utrecht (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding! - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Voorbereiding en vervolg op kwaliteitsvisitatie / EIF - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Straling en de gevolgen voor werk - lokatie: Utrecht (NL)

Vind jouw 'Why'! - lokatie: Doorn (NL)

"Kanker op de werkvloer" - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

BIUPAMA 2021 - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Autisme en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

ONLINE De narcistische cirkel (avondcursus) - lokatie: Arnhem (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Groesbeek (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Eindhoven (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

GOLAMA 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Connecting Leaders - Advanced Coachend Leidinggeven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Breukelen (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Breukelen (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced HazMat Life Support - lokatie: Houten (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2021 - lokatie: Amsterdam (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Privacy op de werkvloer - lokatie: Nieuwegein (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)

Carpe Diem! 5 klassieke manieren om gelukkig te worden - lokatie: Ermelo (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Hoofddorp (NL)