Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Almelo (NL)

Workshop ERD-WGA en de rol van de bedrijfsarts - lokatie: Zwolle (NL)

1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
2017-2019: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2017-2019: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL Begeleiding van werkenden met kanker
BSL Richtlijn Depressie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
EBM voor oudere patiënten
eBROK
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Insectenallergie
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning ROTA Virus
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gokproblematiek
Health data science/Big data
Health data science/Big data
Health Informatics: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
Light PLUS WMO/GCP training
Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Ontwikkelingen revalidatie CIR chronische pijn 2019
Overspanning / Burnout
Privacy en informatieveiligheid
Quintesse 2017-4
Quintesse 2018-1
Quintesse 2018-2
Quintesse 2018-3
Quintesse 2018-4
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-2
Quintesse 2019-3
Refugee Care[e]Education
Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - e-learning format
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Suïcidepreventie
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Virale hepatitis voor de huisarts. Hoe herken ik chronische Hepatitis B en C in de huisartsenpraktijk en welke acties moet ik ondernemen?
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Scholingsavond Partnergeweld - lokatie: Nijmegen (NL)

Training NVAB-richtlijn psychische problemen 2019-2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Vliegop - hoe werkt het in de overgang - lokatie: Eindhoven (NL)

Vluchtelingen en de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

Vluchtelingen en de GGZ - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Arbeidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Columbuslezing - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Ergometrie Expert - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Juridische Aspecten bij Arbeid en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Training debatteren en discussiëren - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Dordrecht (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Soest (NL)

Biologische Monitoring - lokatie: Schiphol (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Enschede (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

LPBSO - lokatie:

Onwel na vaccinatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

Re-integratie bij cognitieve klachten - lokatie: Amersfoort (NL)

Teach the Teacher - lokatie: Rotterdam (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Veranderen, samenwerken en procesmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 1e-lijns psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers - lokatie: Amsterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Amsterdam (NL)

Autisme en ADHD - lokatie: Zeist (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Bijscholing LVAK ABAN 27 mei 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Jeugdrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

Didactische scholing - bijzondere aios - lokatie: Utrecht (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass Financieel Management in de Zorg - najaar 2019 - lokatie: Breukelen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

Orthopedie: Knie, heup en wervelkolom - lokatie: Amsterdam (NL)

Over haast?! Hebben we de klok of hebben we de tijd? - lokatie: Ermelo (NL)

Rabo miniMaster Medisch Specialisten - lokatie: Dordrecht (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Putten (NL)

Breinbrekers, Over toegebracht schedelhersenletsel. - lokatie: Utrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ELMA Witness Seminar 2019: Veertig jaar Arbeid en Gezondheid - lokatie: Urk (NL)

Ergonomie en duurzame inzetbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

Introductie bouw - lokatie: Harderwijk (NL)

Jong en digitaal - lokatie: Amersfoort (NL)

Management & Economie in Zorg en Welzijn - lokatie: Groningen (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Utrecht (NL)

Najaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Onwel na vaccinatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Psychisch Verzuim - lokatie: Nijmegen (NL)

Teaching on the Run: module 3 - interactief onderwijs - lokatie: Groningen (NL)

Training Groepsprocessen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Training voor opleiders: Reflecteren moet je leren - lokatie: Ravenstein (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Alkmaar (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Muziek- en dansgeneeskunde en arbeid - lokatie: Nijmegen (NL)

Nascholingscyclus 2019 NVAB-werkgroep Bedrijfsartsen Sociale Werkvoorziening ( NVAB-SW) - lokatie: Utrecht (NL)

Peilstation Intensief Melden - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Professionaliseringsdag LOB-Pol; "Teamwork ....is topsport" - lokatie: Zeist (NL)

Taakdelegatie door bedrijfsarts - lokatie: Zaandam (NL)

Tijdbesparend vergaderen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Richtlijn Depressie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

De Zorg van de Toekomst! Onze zorg van nu? - lokatie: Groningen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Eindhoven (NL)

Change management - lokatie: Ashridge (GB)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

GOLAMA 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Veldhoven (NL)

Kraanven 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Opleiding Duikerarts Basis - lokatie: Den Helder (NL)

Sociaal zekerheidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Zwolle (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

Cat-training - lokatie: Leiden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

Didactische scholing - coaching fast and slow - lokatie: Utrecht (NL)

HappyDoc - lokatie: Putten (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

ICT & Gezondheidsrecht: de basis - lokatie: Amsterdam (NL)

Jaarcongres De Qruxx van kwaliteit - lokatie: Houten (NL)

KNMG Jubileumcongres 2019 Dokter in verandering - lokatie: Nieuwegein (NL)

Onwel na vaccinatie - lokatie: Bilthoven (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Training PMO psychische gezondheid - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop 1e-lijns psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers - lokatie: Diemen (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Nieuwegein (NL)

Zingeving in de spreekkamer - lokatie: Werkhoven (NL)

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Venray (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

SIM Instructor Recurrent - lokatie: Bilthoven (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Zwolle (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

BKO (Basismodule didactiek) Intensive - lokatie:

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

Didactische scholing – kaartlezen en bruggen bouwen - lokatie: Utrecht (NL)

Het tuchtrecht, wat nu? - lokatie: Sittard (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Leadership Life Support dagtraining - lokatie: Putten (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Meander symposium 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Mobile Healthcare - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing voor keuringsartsen scheepvaart - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

NVAB najaarsALV incl wetenschappelijk programma - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve gezondheid en Opleiden 2019 - lokatie: Heeze (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Storytelling en mentale fitheid - lokatie: Austerlitz (NL)

Taakdelegatie door bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Training voor opleiders: - Ondersteunen van zelfsturend leren - lokatie: Ravenstein (NL)

Van stille substitutie naar interprofessionele samenwerking. Met de patiënt als kern in de keten - lokatie: Delft (NL)

Verbindende communicatie - lokatie: Doorn (NL)

Volandis Deskundigendag 2019 - lokatie: Harderwijk (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Enschede (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Emergency care training - lokatie: The Bottom (AN)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarcongres Lean in de zorg 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Kampen (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Studiedag Expertisecentrum Euthanasie: "talloos zijn de paden, waarlangs wij zoekend grafwaarts gaan" - lokatie:

Wenckebach Symposium 8-11-2019 - lokatie: Kerkrade (NL)

Dokter ziek van controle? Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Surinamedag 2019 - lokatie: Hoofddorp (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Dalfsen (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Ambaro (MG)

Basistraining Monitoring - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Nijmegen (NL)

Gatekeeperstraining. Vroegtijdig signaleren en bespreekbaar maken van suïcidaliteit. - lokatie: Amsterdam (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Mini Symposium Antistolling - lokatie: Venlo (NL)

Persoonlijke ontwikkeling via MBTI - lokatie: Amersfoort (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teachers-Plus: Het bespreken en beoordelen van professioneel gedrag - lokatie: Leiden (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Verdiepende cursus ZW/Bezava en ERD - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepende cursus ZW/Bezava en ERD - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Beeldend werken - lokatie: Gouda (NL)

Arbeidsconflicten - lokatie: Den Haag (NL)

Arbeidsrecht in de zorg – driedaagse leergang voor de zorgsector - lokatie: Nieuwegein (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Zeist (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Enschede (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

Kanker een chronische ziekte? Nieuwe dilemma’s in de hulpverlening - lokatie: Katwoude (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Meldcode kindermishandeling - lokatie: Enschede (NL)

Nascholing "Euthanasie in de praktijk" - lokatie: Zwolle (NL)

Teach the Teacher - lokatie: Rotterdam (NL)

Werken met ADHD - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Venray (NL)

Cursus BasicLifeSupport en AED - lokatie: Utrecht (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

Horen en gehoord worden - lokatie: Sint-Michielsgestel (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

KWETSBAAR EN OUD - nascholing voor zorgverleners in de eerstelijn - lokatie: Breukelen (NL)

Privacybewustzijn voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Regionale deskundigheidsbijeenkomst Bedrijfsartsen-flex en Bedrijfsartsengroep - lokatie: Nunspeet (NL)

Spoedeisende hulp en AED in bedrijf - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Arnhem (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Advance Pediatric Life Support - lokatie: Amsterdam (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Brandwondenscholingsdag DGOTC 2019 - lokatie: Hilversum (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Inspelen op Non-verbaal Gedrag - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Hengelo (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Hengelo (NL)

Regionale bijeenkomst Arbocuratieve samenwerking - lokatie: Harderwijk (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Vught (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Zwolle (NL)

Congres Doen of Laten - lokatie: Nieuwegein (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Strategisch Coachen van Herstelgedrag - lokatie:

Werken aan Zin - lokatie: Broek in Waterland (NL)

Bij- en nascholing IKA Ned Academy Suriname najaar 2019 - lokatie: Paramaribo (SR)

Verdiepingscursus duikgeneeskunde "Duiken met je Hart" - lokatie: Ambaro (MG)

Arbeidsomstandigheden en wetgeving - lokatie: Utrecht (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Nijkerk (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

Didactische scholing – bevorder evidence based sociale geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

Kraanven 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Horn (NL)

Oog voor mantelzorg - lokatie: Leiden (NL)

Strategisch coachen van herstelgedrag - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Delft (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Barneveld (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Woerden (NL)

Cursus Privacyrecht - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Didactische scholing - coaching - lokatie: wisselend (NL)

Didactische scholing – juridische zaken, in de knoop, uit de knoop - lokatie: Utrecht (NL)

Het betrekken van persoonsgebonden informatie bij de begeleiding en beoordeling van de chronisch zieke werkende - lokatie: Amsterdam (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Nascholing "Euthanasie bij dementie" - lokatie: Amersfoort (NL)

Opstaptraining 'Positieve gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de eerstelijn' 2019 - lokatie: Deventer (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Apeldoorn (NL)

17e TBV Congres Als cliënten klagen - lokatie: Veenendaal (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Breukelen (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Huid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

Verslaving en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop menopauze en werk - lokatie: Soest (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Ermelo (NL)

NVMO Congres 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Verzuim en preventie - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus Functionele Mogelijkheden Lijst en inzetbaarheidsprofiel - lokatie: Zaandam (NL)

Didactische scholing – een intervisiegroep opzetten als praktijkopleider - lokatie: Utrecht (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Almelo (NL)

CMF Najaarsconferentie: Hoop - geven of nemen? - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Lustrumcongres VNVA Noord-Nederland: Vrouwen kiezen.Van kiesrecht tot keuzestress. - lokatie: Groningen (NL)

Verdiepingscursus duikgeneeskunde "Duiken met je Hart" - lokatie: Ambaro (MG)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Gezondheidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Sneak preview CMH - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Veldhoven (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Hart en Werk - lokatie: Utrecht (NL)

Hechtingsproblematiek bij kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Outbreak management - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Psychiatrie en zwangerschap - lokatie: Amersfoort (NL)

2e minisymposium Gedeelde Besluitvorming - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

De werknemer met een (vermoeden op) autismespectrumstoornis (ASS) - lokatie: Berg En Dal (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Brummen (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Taakdelegatie door bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënten met psychotische stoornissen - lokatie:

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Physiology and medicine of the metabolic and inert gases in diving - lokatie: Amsterdam Zuidoost (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Congres Quintesse - Hoofdzaken - Het arbeidsgeschikte brein - lokatie: Amersfoort (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

Didactische scholing – bevorder evidence based sociale geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Teach the teachers startende (en plaatsvervangend) opleiders - lokatie: Leiden (NL)

Training voor opleiders: - Ondersteunen van zelfsturend leren - lokatie: Ravenstein (NL)

Wetenschapsmiddag - lokatie: Heerlen (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Solk en de dramadriehoek - lokatie: Hoensbroek (NL)

Masterclasses "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

NVMSR Themamiddag "Vragen staat vrij? Het belang van een goede vraagstelling" - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Belastbaarheid bij chronische nierschade en reumatoïde artritis - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basis cursus MSK echografie (Foundations of MSK Ultrasound) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Nascholing "Euthanasie bij dementie" - lokatie: Hoogeveen (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Actueel thema reizigersgeneeskunde- en advisering - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – juridische zaken, in de knoop, uit de knoop - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Skipr Event Netwerkleiderschap - lokatie: Utrecht (NL)

13e Muntendam Symposium KCVG - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Nascholing "Euthanasie in de praktijk" - lokatie: Eindhoven (NL)

SOLK - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training voor opleiders: - Ondersteunen van zelfsturend leren - lokatie: Ravenstein (NL)

Trauma: update van de diagnostiek en behandeling van PTSS - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop ERD-WGA en de rol van de bedrijfsarts - lokatie: Zwolle (NL)

Didactische scholing - de motivatieformule! - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Delft (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leek (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Hoofddorp (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Eindhoven (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Actualiteiten Medische Advisering in het Sociaal Domein - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

SGBO basistraining voor opleiders - dag 5 en 6 - lokatie: Ravenstein (NL)

SIM Instructor Recurrent - lokatie: Bilthoven (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Eelde (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector - lokatie: Nijmegen (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Forensisch medische expertise bij kinderen voor behandelaars - lokatie: Utrecht (NL)

Slaapproblemen bij ouderen 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Training PMO psychische gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Zwolle (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Soest (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Taakdelegatie door bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Training Praktijkopleiders VIOS MANP Deel 1 en 2 Studiejaar 2018 - 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding! - lokatie: Zwolle (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Programma Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Opfriscursus Organisatie Duikkeuring - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Je werkdruk de baas! - lokatie: Zwolle (NL)

Inzicht in jeugdrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stoppen met roken: Tabaksverslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

HAVANA COURSE IN TRAVEL AND TROPICAL MEDICINE 13e ( HCTTM-13 op 2-4 maart 2020) - lokatie: La Habana (CU)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Training intervisiebegeleider - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Professioneel presenteren - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid - lokatie: Utrecht (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Niet-Westerse patiënten met psychische problemen: culturele competenties in de hulpverlening - lokatie: Arnhem (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Breukelen (NL)

Pocus Event 2020 - lokatie: Houten (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Zwolle (NL)

Training adviesvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Putten (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

7e Themadag Oog en Werk - lokatie: Amersfoort (NL)

Engels voor de bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Taakdelegatie door bedrijfsarts - lokatie: Zaandam (NL)

Beeldend werken - lokatie: Gouda (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR in de sociaal geneeskundige praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Storytelling en narratieve communicatiemethoden - lokatie: Utrecht (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Rotterdam (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Je werkdruk de baas! - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces - lokatie: Arnhem (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Creëren voor de toekomst - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Apeldoorn (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

Training debatteren en discussiëren - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Hoe benut je e-health in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Nieuwegein (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Rotterdam (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)