1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL Begeleiding van werkenden met kanker
BSL Richtlijn Depressie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
EBM voor oudere patiënten
eBROK
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Insectenallergie
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning ROTA Virus
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gokproblematiek
Health data science/Big data
Health data science/Big data
Health Informatics: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
Light PLUS WMO/GCP training
Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Ontwikkelingen revalidatie CIR chronische pijn 2019
Overspanning / Burnout
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Quintesse 2017-4
Quintesse 2018-1
Quintesse 2018-2
Quintesse 2018-3
Quintesse 2018-4
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-2
Quintesse 2019-3
Quintesse 2019-4
Refugee Care[e]Education
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Suïcidepreventie
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Virale hepatitis voor de huisarts. Hoe herken ik chronische Hepatitis B en C in de huisartsenpraktijk en welke acties moet ik ondernemen?
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Tweedaagse Opleiding Calamiteitenonderzoek - lokatie: Gramsbergen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basis cursus MSK echografie (Foundations of MSK Ultrasound) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Cursus ‘Grip op Gezondheid’; een gespreksmethode die is gebaseerd op de Participatieve Aanpak - lokatie:

Infectieziekten relevant voor bedrijfsartsen - lokatie: Maastricht (NL)

MGZ-symposium 2019: Operationele zorg van morgen, meebewegen in snelheid en onvoorspelbaarheid - lokatie: Putten (NL)

Millenial coaching en Taak delegatie - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Nascholing "Euthanasie bij dementie" - lokatie: Hoogeveen (NL)

Praten over de dood en het leven, Netwerkconferentie Palliatieve Zorg Midden-Holland - lokatie: Gouda (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Training praktijktest Richtlijn Contacteczeem - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop "Omgaan met agressie" - lokatie: Leusden (NL)

Actueel thema reizigersgeneeskunde- en advisering - lokatie: Utrecht (NL)

AZO scholing Intoxicaties - lokatie: Nijmegen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – juridische zaken, in de knoop, uit de knoop - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve zorg aan kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the teacher - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgdag Weerstand - lokatie: Uden (NL)

Skipr Event Netwerkleiderschap - lokatie: Utrecht (NL)

13e Muntendam Symposium KCVG - lokatie: Amsterdam (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Biomonitoring Chroom 6 - lokatie: Amsterdam (NL)

De herziene richtlijn Astma en COPD, en de toepasbaarheid op de praktijk van de bedrijfsarts - lokatie: Roosteren (NL)

Dilemma’s rond het levenseinde: hoe ga je er mee om? - lokatie: Uden (NL)

Echosimulatie basis gynaecologie - lokatie: Bilthoven (NL)

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Nascholing "Euthanasie in de praktijk" - lokatie: Eindhoven (NL)

SOLK - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium "Healthy mind, better integration" - Psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training voor opleiders: - Ondersteunen van zelfsturend leren - lokatie: Ravenstein (NL)

Trauma: update van de diagnostiek en behandeling van PTSS - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Zwolle (NL)

Workshop ERD-WGA en de rol van de bedrijfsarts - lokatie: Zwolle (NL)

Didactische scholing - de motivatieformule! - lokatie: Utrecht (NL)

LOB-Pol 13 december 2019: ontwikkelingen van de Politie specifieke zorg en interventies - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium 60 jaar vergiftigingen in Nederland - lokatie: Utrecht (NL)

Training NVAB-richtlijn psychische problemen 2019-2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Fertility Congres 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Nacholing Cuba: Arbocuratieve zorg is preventie! - lokatie: Havana (CU)

Radboud Grand Rounds - lokatie: Nijmegen (NL)

Winter course Population Health Management, Governance - lokatie: Den Haag (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Delft (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Refereerbijeenkomst Anders denken, anders doen: over eHealth in de verslavingszorg - lokatie: Deventer (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leek (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Hoofddorp (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Eindhoven (NL)

Somatiek met een randje - lokatie: Utrecht (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Actualiteiten Medische Advisering in het Sociaal Domein - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Gebruik STECR werkwijzer arbeidsconflicten en richtlijn conflicten in de arbeidssituatie NVAB 2019 NVAB kring bedrijfsartsen Oost-Brabant - lokatie: Heeze (NL)

SGBO basistraining voor opleiders - dag 5 en 6 - lokatie: Ravenstein (NL)

SIM Instructor Recurrent - lokatie: Bilthoven (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Eelde (NL)

Workshop "Omgaan met agressie" - lokatie: Leusden (NL)

Multidisciplinair overleg De Arbodienst - lokatie: Castricum (NL)

reanimatie en AED - lokatie: Utrecht (NL)

Hoe benut je e-health in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Themasessie bedrijfsartsen ArboNed Arbeidsconflicten en Taakdelegatie - lokatie: Maastricht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Heerenveen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

VBHC Masterclasses 2020 (ABAN) - lokatie: Nijkerk (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Richtlijn Depressie - lokatie: Utrecht (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Heerenveen (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Forensisch medische expertise bij kinderen voor behandelaars - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Slaapproblemen bij ouderen 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Training PMO psychische gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Het Rijksvaccinatieprogramma uitgelicht (programma is geprolongeerd) als in 2018 maar geactualiseerd. - lokatie: Veenendaal (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

BHV herhalingstraining - lokatie: diverse locaties (NL)

BHV herhalingstraining - lokatie: Haarlem (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Zwolle (NL)

Superb supervision senior - a course for senior PhD supervisors - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Soest (NL)

TtT- en TotR cursusleider-nascholingsbijeenkomst op 21 januari 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Opleiding Conflictmanagementvaardigheden en gebruik van de NVAB richtlijn “Conflicten in de werksituatie” - lokatie: Den Haag (NL)

Taakdelegatie door bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

BHV herhalingstraining - lokatie: Zwolle (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

objectiveren en medisch adviseren mentale inzetbaarheid op grond van waarden - lokatie: Hierden (NL)

Training PMO psychische gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Training Praktijkopleiders VIOS MANP Deel 1 en 2 Studiejaar 2018 - 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

7e Up-to-date in erfelijke kanker - Oncologische themadag - lokatie: Nijmegen (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

Gespreksvaardigheidstraining in het voeren van moeilijke verzuimgesprekken met werkgevers - lokatie: Utrecht (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Axams (AT)

Reizigersadvies aan expats en over luchtverontreiniging - lokatie: Utrecht (NL)

BHV herhalingstraining - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding! - lokatie: Zwolle (NL)

Multiple Sclerosis anno 2020 “handvatten voor de bedrijfsarts”. - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Hilvarenbeek (NL)

Teach the teacher - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Programma Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Training NVAB-richtlijn psychische problemen 2019-2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing Oostenrijk 2020 - lokatie: Seefeld (AT)

Herhalingscursus Basale Reanimatie inclusief AED Rienks Arbodienst - lokatie: Hoogland (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Doorbreek verslaving! - lokatie: Amersfoort (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Grip op budget - lokatie: Utrecht (NL)

Straling en de gevolgen voor werk - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Symposium: Autisme & Comorbiditeit - lokatie: Amersfoort (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Opfriscursus Organisatie Duikkeuring - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Zwolle (NL)

Herhalingscursus Basale Reanimatie inclusief AED Rienks Arbodienst - lokatie: Hoogland (NL)

Je werkdruk de baas! - lokatie: Zwolle (NL)

De overgang en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Huiselijk en seksueel geweld - lokatie:

Inzicht in jeugdrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stoppen met roken: Tabaksverslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Mensenhandel Signaleren - lokatie: Amsterdam (NL)

HAVANA COURSE IN TRAVEL AND TROPICAL MEDICINE 13e ( HCTTM-13 op 2-4 maart 2020) - lokatie: La Habana (CU)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Marketing in de Zorg - lokatie: Zeist (NL)

Van burn-out naar veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Leven na de intensive care - lokatie: Nijmegen (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

2e Nationaal Obesitas Symposium 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Axams (AT)

Training intervisiebegeleider - lokatie: Utrecht (NL)

Uitvoering Sociale zekerheid in de Praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Goedgekeurd! Basistraining voor de keuringsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Introductie Bouw - lokatie: Harderwijk (NL)

One Day Medical MBA - lokatie: Amsterdam (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Solk en somatoforme stoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Basistraining suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Professioneel presenteren - lokatie: Utrecht (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wlz - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – verdiep je intervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Handproblematiek - lokatie: Heerlen (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

Opfrissen richtlijn psychische problemen - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Conflictmanagementvaardigheden en gebruik van de NVAB richtlijn “Conflicten in de werksituatie” - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus 2020 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Van patiënt naar persoon - lokatie: Groningen (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Niet-Westerse patiënten met psychische problemen: culturele competenties in de hulpverlening - lokatie: Arnhem (NL)

AIOSDAG 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Breukelen (NL)

Pocus Event 2020 - lokatie: Houten (NL)

Symposium (On)begrijpelijke klachten aan houding- en bewegingsapparaat bij kinderen - lokatie: Nijmegen (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Beter samenwerken met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op? - lokatie: Leiden (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Zwolle (NL)

Training adviesvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Zingeving in de spreekkamer - lokatie: Werkhoven (NL)

Superb supervision senior - a course for senior PhD supervisors - lokatie: Amsterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Putten (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

7e Themadag Oog en Werk - lokatie: Amersfoort (NL)

Engels voor de bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Taakdelegatie door bedrijfsarts - lokatie: Zaandam (NL)

Beeldend werken - lokatie: Gouda (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR in de sociaal geneeskundige praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

1-jarige coachingsopleiding "De arts als coach"; - lokatie:

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Storytelling en narratieve communicatiemethoden - lokatie: Utrecht (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met weerstand - lokatie: Utrecht (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Rotterdam (NL)

Participatiewet - lokatie: Utrecht (NL)

Taakdelegatie door de bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Je werkdruk de baas! - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces - lokatie: Arnhem (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Creëren voor de toekomst - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Apeldoorn (NL)

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Hoofddorp (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Introductie Bouw - lokatie: Harderwijk (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Privacybewustzijn voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Samenwerken met bloggers, vloggers en social influencers - lokatie: Gouda (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Mindfulness in de spreekkamer - lokatie: Harlingen (NL)

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

Training debatteren en discussiëren - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Hoe benut je e-health in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijke ontwikkeling via MBTI - lokatie: Amersfoort (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo 2015 - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Veranderen, samenwerken en procesmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Breukelen (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Hoofddorp (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Rotterdam (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)