Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Zwolle (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Compagnonscursus Vlieland 2020, Dit is het EINDE... of niet? - lokatie: Vlieland (NL)

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) - lokatie: Soest (NL)

Training adviesvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2019-2021: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2019-2021: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
2020-2022 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL Begeleiding van werkenden met kanker
BSL Richtlijn Depressie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
EBM voor oudere patiënten
eBROK
ECTR Expert
ECTR Indieningsproces
ECTR Uitvoering onderzoek
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning Insectenallergie
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning ROTA Virus
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Health data science/Big data
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Introductie DSM 5 voor bedrijfs- en verzekeringsartsen
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Kindcheck voor professionals in de ggz en verslavingszorg
Light PLUS WMO/GCP training
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Ontwikkelingen revalidatie CIR chronische pijn 2019
Overspanning / Burnout
Preventie Postpartum Depressie
Privacy en informatieveiligheid
Quintesse 2018-2
Quintesse 2018-3
Quintesse 2018-4
Quintesse 2019-1
Quintesse 2019-2
Quintesse 2019-3
Quintesse 2019-4
Quintesse 2020-1
Refugee Care[e]Education
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Virale hepatitis voor de huisarts. Hoe herken ik chronische Hepatitis B en C in de huisartsenpraktijk en welke acties moet ik ondernemen?
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
Webinars COVID-19 in maart en april 2020
Werken met een meldcode in de ggz
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher

Advanced Training Program Waardegedreven Zorg; module 1: Waardegedreven zorg en de patiënt - lokatie: Amsterdam (NL)

Infectieziekten en werk - lokatie: Bilthoven (NL)

Leerconferentie: De opleiding is van ons allemaal - lokatie: Paterswolde (NL)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam (NL)

Person-centered Survivorship Care - lokatie: Nijmegen (NL)

Schouderklachten voor de dagelijkse praktijk van bedrijfsartsen - lokatie: Heeze (NL)

Stress gerelateerde klachten en SOLK, Resultaat door samenwerking - lokatie: Velp (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Zingeving in de spreekkamer - lokatie: Werkhoven (NL)

Een andere kijk op Gezondheid en Gedrag naast Ziekte en Zorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Kwaliteit van Arbeid 4-venstermodel - lokatie: Garderen (NL)

Slaap en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

Actueel inzicht in de Gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Coachen en adviseren voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Superb supervision senior - a course for senior PhD supervisors - lokatie: Amsterdam (NL)

Masterclass NieuweZorg - lokatie:

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

ICT & gezondheidsrecht - lokatie: Amsterdam (NL)

Mantelzorg en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Apeldoorn (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Rouw en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Van Systeemziekten naar Systems Medicine - lokatie: Hengelo (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

7e Themadag Oog en Werk - lokatie: Amersfoort (NL)

Depressie en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – Feedback geven, hoe moeilijk kan het zijn - lokatie: Utrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Kwaliteit van Arbeid 4-venstermodel - lokatie: Garderen (NL)

Studiedag Expertisecentrum Euthanasie: Tussen vrijstaat en dicatuur - over autonoom functioneren in een groeiende organisatie - lokatie:

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Alkmaar (NL)

Studiereis Knowledge on Tour Zuid-Korea - lokatie: Seoel (KR)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) - lokatie: Maastricht (NL)

Engels voor de bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Klokje rond werken gezond ? nachtwerk als sluipmoordenaar? - lokatie: Leiden (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Bedtrijfsarts en Verzekeringsarts op een lijn - lokatie: 9244 CJBeetsterzwaag (NL)

Chronische pijnklachten - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus Cardiovasculair Risk Management voor de Bedrijfsartsen- en Verzekeringsartsenpraktijk - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Diabetes - lokatie: Amsterdam (NL)

Heartfulness intensive Cote d'Azur - lokatie: Menton (FR)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Zwolle (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Leeuwarden (NL)

Epidemiologie: de essentie begrijpen en vertalen naar de praktijk - lokatie: Zweeloo (NL)

Taakdelegatie door bedrijfsarts - lokatie: Zaandam (NL)

Beeldend werken - lokatie: Gouda (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Amsterdam (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

EMDR in de sociaal geneeskundige praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Strategisch Coachen - lokatie: Bosch en Duin (NL)

Van Pijn naar Verslaving Opiaatvoorschrijfgedrag in Nederland - lokatie: Leiden (NL)

masterdag coachen van aios - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Eindhoven (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Heerenveen (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Teach the Teachers-Plus: De IOP en het voeren van stage- en voortgangsgesprekken - lokatie: Leiden (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Immediate Life Support (ILS) - lokatie: Uden (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Opleiding Bedrijfsarts & consulent oncologie - lokatie: Amsterdam (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Ermelo (NL)

Workshop Voorkoming Loonsancties - lokatie: Utrecht (NL)

Outbreak management - lokatie: Utrecht (NL)

Chronische pijn: nieuwe inzichten, andere aanpak - lokatie: Dordrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass falen als voorwaarde voor mentale fitheid - lokatie: Nieuwegein (NL)

Masterclass Financieel Management in de Zorg - najaar 2019 - lokatie: Breukelen (NL)

Motiverende Gespreksvoering voor de medische professional - lokatie: Groningen (NL)

Technische geneeskunde - lokatie: Enschede (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leeuwarden (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Enschede (NL)

Zicht op Werk - lokatie: Apeldoorn (NL)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) - lokatie: Maastricht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Burn-out - lokatie: Scarperia (IT)

Immediate Life Support (ILS) - lokatie: Uden (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Mind You, 3-daagse mini-retraite voor artsen - lokatie: Garderen (NL)

Seminar Arts en Organisatie; "Te duur of tekorten, Geneesmiddelencrisis in Nederland?" - lokatie: Groningen (NL)

1-jarige coachingsopleiding "De arts als coach"; - lokatie:

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Amsterdam (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Medical response to major incidents (MRMI) - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Woerden (NL)

Storytelling en narratieve communicatiemethoden - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Van mentaal werkvermogen naar werk - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Groningen (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Omgaan met weerstand - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Emmen (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus Teamcoaching in de zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Veldhoven (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Training Capability Approach - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Apeldoorn (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Delft (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Almelo (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Eindhoven (NL)

Multicultureel Vakmanschap - lokatie: Enschede (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Almelo (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Geweldloze communicatie: glashelder, empatisch en effectief - lokatie: Bakkeveen (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module - 7 Leerstijlen - lokatie: Enschede (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Didactische scholing – volle kracht vooruit – het IOP als kompas - lokatie: Utrecht (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Roosendaal (NL)

Huisartsentraining op Vlieland 2020 - lokatie: Vlieland (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Ede (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Ermelo (NL)

Depressie bij kinderen en jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Participatiewet - lokatie: Utrecht (NL)

Taakdelegatie door de bedrijfsarts - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Training Peer Support voor Zorgprofessionals - lokatie: Ede (NL)

Gezondheidsrecht voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Je werkdruk de baas! - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Rotterdam (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces - lokatie: Arnhem (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Breda (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Zwolle (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Drachten (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Weert (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Zie de mens - Filosofische mensbeelden en de relatie met de geneeskunde - lokatie: Brummen (NL)

Capability, de basis voor duurzame inzetbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus duikgeneeskunde "Duiken met je Hart" - lokatie: Driebergen-Rijssen (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Enschede (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Muziekgeneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Creëren voor de toekomst - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

SGBO basistraining voor opleiders - dag 5 en 6 - lokatie: Ravenstein (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the Teacher 2 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Masterclass Triple Problematiek - lokatie: Duivendrecht (NL)

Teach the Teacher 3 - 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Heerlen (NL)

Skipr Event Netwerkleiderschap - lokatie: Utrecht (NL)

ADRZ SEH Congres: Vergezicht - de Toekomst van de Spoedeisende Geneeskunde - lokatie: Goes (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

De narcistische cliënt - lokatie: Zeist (NL)

Didactische scholing – een intervisiegroep opzetten als praktijkopleider - lokatie: Utrecht (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Rotterdam (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Apeldoorn (NL)

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Hoofddorp (NL)

Kennis- en netwerkdag ABR Zorgnetwerk 2020 - lokatie: Dordrecht (NL)

Malingering - is de kwaal echt ? - lokatie: Zeist (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Hoofddorp (NL)

Vrijdag de 13de, Bijgeloof en geneeskunde - lokatie: Putten (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Sittard (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Azewijn (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Arnhem (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Haarlem (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Summer school arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Bewegen als medicijn bij Diabetes - lokatie: Utrecht (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Seminar “Het motiveren van cliënten met een dwangstoornis voor behandeling” - lokatie: Maastricht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

De nieuwe NVAB richtlijn Conflicten in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Leermeestertraining Physician Assistant - Entrustable Professional Activities (EPA) - lokatie: Groningen (NL)

Van ketenzorg naar netwerkzorg - lokatie: Utrecht (NL)

1-jarige coachingsopleiding "De arts als coach"; - lokatie: Heiloo (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Operationele Keten Echografie Koninklijke Luchtmacht (OKE KLu) - lokatie: Eindhoven (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

20e PIV Congres ‘Spiegeltje, spiegeltje aan de wand …’ - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Didactische scholing – de motivatieformule! - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Geneesmiddelen, rijvaardigheid en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Basismodule reizigersadvisering en -immunisatie voor artsen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Leergang Activerend Onderwijs (docent professionalisering) - lokatie: Amsterdam (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2020 - lokatie: Leiden (NL)

Didactische scholing – bevorder evidence based sociale geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zwolle (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Kanker & Leven - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

LOB-Pol 13 maart 2020: "Tijdig herkennen van medische problematiek, waaronder NAH bij stagnatie in PTSS behandeling” - lokatie: Utrecht (NL)

MI Expert Training - lokatie: Bunnik (NL)

Training gespreksleider moreel beraad - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training intervisiebegeleider - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medische Aspecten van Duursport 2020 - lokatie: Altea (ES)

Astma in de werksituatie - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Apeldoorn (NL)

LEAN Green Belt_2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Nieuwegein (NL)

AIOSDAG 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en Mediation - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Introductie Bouw - lokatie: Harderwijk (NL)

Midlife en Menopauze - lokatie: Amsterdam (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Didactische scholing – vaardiger worden in situationeel begeleiden - lokatie: Utrecht (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

COPD en belastbaarheid - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Medisch straf- en tuchtrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

De Academie | Kracht van Confrontatie - lokatie: Amerongen (NL)

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding! - lokatie: Utrecht (NL)

Congres (Psycho)Trauma 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

masterclass coachen van aios - lokatie: Utrecht (NL)

Intensieve 'Omgaan met Sterven' op post-HBO niveau - lokatie: Bilthoven (NL)

VNVA Els Borst Oeuvreprijs Symposium “NAAR INCLUSIEVE GENEESKUNDE’’ - lokatie: Baarn (NL)

Mind You, 3-daagse mini-retraite voor artsen - lokatie: Garderen (NL)

Advanced AME Course - lokatie: Soesterberg (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Arbo 2030 de mens centraal - lokatie: Bunnik (NL)

Straling en de gevolgen voor werk - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Training Capability Approach - lokatie: Utrecht (NL)

Medisch Contact Live 'De dokter en de taal' jubileum 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Privacybewustzijn voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Autisme en werk - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus 2020 “Medisch Specialistische Rapportage” - lokatie: Nijkerk (NL)

Didactische scholing - deel je ervaring als buddy - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Samenwerken met bloggers, vloggers en social influencers - lokatie: Gouda (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Hoofdpijn en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Mindfulness in de spreekkamer - lokatie: Harlingen (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Utrecht (NL)

Immediate Life Support (ILS) - lokatie: Uden (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Zwolle (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Ermelo (NL)

OncoCare Symposium - lokatie: Lisse (NL)

Decompressie en hyperbare zuurstof therapie - lokatie: Brussel (BE)

Nationale Diabetes Dag 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Ploegendienst: gezondheid en veiligheid - lokatie: Utrecht (NL)

Training debatteren en discussiëren - lokatie: Utrecht (NL)

Wad's Up 202 - lokatie: Terschelling (NL)

Anorexia - lokatie: Amersfoort (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Heerlen (NL)

Najaarsschool arbeid en gezondheid - lokatie: Otterlo (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Superb supervision junior - mentoring your PhD candidate towards responsible conduct of research - lokatie: Amsterdam (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Zwolle (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

PA!N Congres - pijn, ketenzorg en levensloop - lokatie: Groningen (NL)

Refereermiddag oncologie - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes en werk - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Hoe benut je e-health in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijke ontwikkeling via MBTI - lokatie: Amersfoort (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Intercultureel Communiceren - lokatie: Amersfoort (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Forensische bewustwording - lokatie: Uden (NL)

masterclass coachen van de opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Raak de kern in tijden van crisis - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing voor keuringsartsen scheepvaart - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Sociaal medische advisering in het kader van de Wmo 2015 - lokatie: Utrecht (NL)

Ergonomie en arbeid in samenspel kijken naar mogelijkheden - lokatie: Nijmegen (NL)

Juridische Aspecten bij Arbeid en Gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Interculturele competenties voor zorgprofessionals - lokatie: Goirle (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Eindhoven (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Werken met ADHD - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Brummen (NL)

Pas de MatriXmethode toe; flexibele training - lokatie: Heerenveen (NL)

Sociaal zekerheidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – do’s and don’ts van leren en begeleiden - lokatie: Utrecht (NL)

HappyDoc - lokatie: Het Loo Oldebroek (NL)

Veranderen, samenwerken en procesmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Adequate Interactie met Cliënten en Patiënten - lokatie: Amsterdam (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Ermelo (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Conflictenmanagement voor bedrijfsartsen - lokatie: Nieuwegein (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios SG deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Implementeren van opleidingsvernieuwingen, verandermanagement voor opleiders - lokatie: Utrecht (NL)

Zieke werknemer - tweedaagse cursus - lokatie: Breukelen (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Putten (NL)

Privacy op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Brummen (NL)

Zieke werknemer op basis van casusposities - lokatie: Hoofddorp (NL)

Arbeidsrecht voor artsen en arbeidsdeskundigen - lokatie: Rotterdam (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Actualiteiten medische advisering in het sociaal domein - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Training Gesprekstechnieken - lokatie: Utrecht (NL)

Slikken of stikken? Weet het beter dan uw apotheker! - lokatie: Brummen (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Preventie beroepsziekten: de essentiële rol van professionals De RI&E en het PAGO ter preventie van beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Zwolle (NL)

Genees & Kunst 2020 - lokatie: Ede (NL)

Kring NVAB Amsterdam 22e H.J. Dokter lezing - lokatie: Hoofddorp (NL)

Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 'actualiteit en ontwikkelingen' 2020 - lokatie: Maastricht (NL)

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)