Basisstraining Uitstappen en Omlopen; omgaan met agressie op de werkvloer - lokatie: Heerhugowaard (NL)

Didactische scholing – Feedback geven, hoe moeilijk kan het zijn?! - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Leiden (NL)

1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
2016-2018: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen
2017-2019: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2017-2019: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2017-2019: Omgaan met vermoedens van kindermishandeling voor medici - ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
EBM voor oudere patiënten
E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma
E-learning Insectenallergie
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert: Basic Life Support
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gokproblematiek
Health data science/Big data
Health Informatics: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
Kwaliteitsregistraties en indicatoren, Health Informatics
Light PLUS WMO/GCP training
MOOC Kidney transplantation
Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering bij LVB
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online WMO/GCP training
Ouderen in veilige handen: medici
Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - e-learning format
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Suïcidepreventie
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Virale hepatitis voor de huisarts. Hoe herken ik chronische Hepatitis B en C in de huisartsenpraktijk en welke acties moet ik ondernemen?
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher

Huisartsen nascholing op Curaçao 2019 zaterdag 23 maart en of zondag 24 maart 2019 - lokatie: Willemstad (CW)

Huisartsen nascholing op Curaçao 2019 zaterdag 23 maart en of zondag 24 maart 2019 - lokatie: Willemstad (CW)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Harderwijk (NL)

Huisartsen nascholing op Curaçao 2019 Maandag 25 maart 2019 - lokatie: Willemstad (CW)

Toptafels Trusted Advisor - lokatie: Lage Vuursche (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Harderwijk (NL)

Huisartsen nascholing op Curaçao 2019 Dinsdag 26 maart 2019 - lokatie: Willemstad (CW)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Nascholing Veerkracht - lokatie: Utrecht (NL)

Opleidingssymposium Leren Innoveren - lokatie: Delft (NL)

Samen doen, samen overeind blijven - lokatie: Eindhoven (NL)

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid Een hele uitdaging! - lokatie: Utrecht (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Eindhoven (NL)

Bewust een medisch-wetenschappelijk artikel lezen - lokatie: Haren (Gn) (NL)

Huisartsen nascholing op Curaçao 2019 Woensdag 27 maart 2019 - lokatie: Willemstad (CW)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Hoorn (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Beverwijk (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Hoorn (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Refereerbijeenkomst Nij Smellinghe - Hersenspinsels, delier, dementie en depressie bij ouderen - lokatie: Drachten (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Apeldoorn (NL)

Huisartsen nascholing op Curaçao 2019 Donderdag 28 maart 2019 - lokatie: Willemstad (CW)

Nascholing "Euthanasie in de praktijk" - lokatie: Maastricht (NL)

NEJA-Conferentie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Venray (NL)

Basiscursus duikgeneeskunde - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Tilburg (NL)

De onbegrepen client van binnenuit bereiken - lokatie: Zeist (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

NRR Basic Life Support en AED - lokatie: Kolham (NL)

VNVA Corrie Hermannprijs Symposium: “Farmacotherapie M/V: soms is onderscheid nodig” - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Positieve gezondheidszorg Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

WOKJA: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de Jeugd Arts - lokatie: Roosendaal (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing "Euthanasie in de praktijk" - lokatie: Rotterdam (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - workshops 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Scholing opleiders: Hoe begeleid jij aios bij patiënten met persoonlijkheidstrekken - lokatie: Eindhoven (NL)

Slaapproblemen en slaapstoornissen - lokatie:

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Teach The Teachers-Plus : feedback op de werkvloer - lokatie: Leiden (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Heerenveen (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Enschede (NL)

2-daagse nascholing huisarts-specialist: Buiten de lijntjes kleuren! 2019 - lokatie: Dalfsen (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing BLS/ PBLS & AED - lokatie: Nijmegen (NL)

Medical Business Masterclass 2019 - lokatie:

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Eindhoven (NL)

Scholing Stageopleiders - lokatie: Zeist (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Care from the Heart - lokatie: Aljezur (PT)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Ermelo (NL)

Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Het traject en de impact van een tuchtkkacht - lokatie: Den Haag (NL)

Jeugdwet - lokatie: Den Dolder (NL)

Kind in de Knel - lokatie: Groningen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Portfolio assessmenttraining MANP/MANP - lokatie: Rotterdam (NL)

Samenwerken vanuit Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Teach the teachers plus: Doelmatigheid - lokatie: Leiden (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Assen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

8e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

AED en reanimatie/ 2019 HumanCapitalCare - lokatie:

AED en reanimatie/ 2019 HumanCapitalCare - lokatie:

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Middelburg (NL)

Landelijke dag erfelijke hartziekten - lokatie: Heerlen (NL)

13e Werkconferentie KCVG - lokatie: Almere (NL)

Bijscholing LVAK ABAN 8 april 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Professioneel presenteren - lokatie: Utrecht (NL)

Slapen geeft Energie - lokatie: Voorburg (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Epidemiologie: de essentie begrijpen en vertalen naar de praktijk - lokatie: Zweeloo (NL)

Professioneel omgaan met (tucht)klachten - lokatie: Zeist (NL)

Tjongercursus 2019 (Veiligheid op 1!) - lokatie: West-Terschelling (NL)

Train the Trainer / Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Kolham (NL)

Training big data gebruiken in public health onderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Beetsterzwaag (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Putten (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Crisisoefening / rampoefening - lokatie: Zutphen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

EIF en herregistratie, Wat kan ik verwachten en hoe moet ik het doen? (Evaluatie Individueel Functioneren - lokatie: Zeist (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Lean Verbeeten Green Belt opleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Nederlands Congres Volksgezondheid 2019; Public health next step. Nieuwe perspectieven op preventie en gezondheidsbevordering - lokatie: Utrecht (NL)

4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

AED en reanimatie/ 2019 HumanCapitalCare - lokatie:

Niet-Westerse patiënten met psychische problemen: culturele competenties in de hulpverlening - lokatie: Arnhem (NL)

Studiedag Levenseindekliniek: Samen kom je verder! - lokatie:

Werkconferentie Samen Gezond Groot: leefstijladvisering in de Jeugdgezondheidszorg 0-4 - lokatie: Amsterdam (NL)

Training adviesvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Master of Business Administration (MBA) - lokatie: Zeist (NL)

Signaleren en Begeleiden van middelengebruik en risicovol gamen/gokken. - lokatie:

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Scheemda (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Utrecht (NL)

Motiveren kun je leren - lokatie: Werkhoven (NL)

Motiverende Gespreksvoering voor de medische professional - lokatie: Groningen (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Emmen (NL)

Urogynaecologie/MDL symposium voor huisartsen 2019 - lokatie: Baarn (NL)

Bijscholing LVAK ABAN 17 april 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Dag van de preventie - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

Scholingsavond (patiënten) informatie door de acute keten - lokatie: Nijmegen (NL)

Skipr-congres | Gastvrij Leiderschap - lokatie: Zeist (NL)

Tjongercursus 2019 (Veiligheid op 1!) - lokatie: West-Terschelling (NL)

Transforming Healthcare through Big Data - lokatie: Maastricht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Didactische scholing – bevorder evidence based sociale geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

KBSG - Kick-off Meetings EIF - lokatie: Utrecht (NL)

Kom!passie in de zorg 2019 - lokatie: Hilversum (NL)

Leergang voor opleiders en stagebegeleiders - lokatie: Doorn (NL)

Onthoud dit! Een onvergetelijk geheugencongres - lokatie: Ermelo (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogezand (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Almelo (NL)

Introduktiecursus co-schap sociale geneeskunde - lokatie: Maastricht (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Groningen (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogezand (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Monitoring en advisering voor gezondheidsbeleid - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

Masterclass Traumatologie 2019 - lokatie: Ermelo (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Winschoten (NL)

Training voor opleiders: Organiseren van een academisch leer-werkklimaat - lokatie: Ravenstein (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Amsterdam (NL)

Studiedag medische dienst ASR/De Amersfoortse - lokatie: Utrecht (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Zoetermeer (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Depressie-Plus: de vele kleuren van depressie bij ouderen - lokatie: Groningen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogeveen (NL)

Praktische mediatraining bij risico- en crisiscommunicatie - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Zoetermeer (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Oplossingsgericht Werken Basistraining - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

Didactische scholing – kaartlezen en bruggen bouwen - lokatie: Utrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Stop to practice - lokatie: Zeist (NL)

Train the Trainer / Generic Instructor Course (GIC) - lokatie: Kolham (NL)

AED en reanimatie/ 2019 HumanCapitalCare - lokatie: 7522 MJ Enschede (NL)

AED en reanimatie/ 2019 HumanCapitalCare - lokatie: 7522 MJ Enschede (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Castricum (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Assen (NL)

Didactische scholing – een intervisiegroep opzetten als praktijkopleider - lokatie: Zwolle (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Stress - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Beverwijk (NL)

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Storytelling en narratieve communicatiemethoden - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Masterclass Financieel Management in de Zorg - najaar 2018 - lokatie: Breukelen (NL)

Trauma bij kinderen - lokatie: Zeist (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Roermond (NL)

Training Groepsprocessen - lokatie: Amsterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Amsterdam (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Rotterdam (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Hoorn (NL)

Omgaan met weerstand - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Sassenheim (NL)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Zwolle (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Beverwijk (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Opleiding Scen-arts 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

ADRZ Spoedeisende Hulp Congres 'Oeverloos, Op zoek naar de grenzen van de acute geneeskunde' - lokatie: Goes (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Assen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Heartfulness intensive Cote d'Azur - lokatie:

Mijn carrière als medisch specialist - lokatie: Zeist (NL)

Slapen geeft Energie - lokatie: Swalmen (NL)

EVE Healthcare 2018 - lokatie: Eindhoven (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Rotterdam (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Zwolle (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Breukelen (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

De 3 Mooiste Modellen. Wat elke arts moet weten over statistiek. - lokatie: Brummen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Opleidingsmodule “Onafhankelijk Medisch Onderzoek inzake Medisch Handelen en Medische Aansprakelijkheid” - lokatie:

Overtuigtraining - lokatie: Hilversum (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Hoogeveen (NL)

"Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's", aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Horn (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Medisch leiderschap ontleed - lokatie: Putten (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training Docentprofessionalisering AMC - lokatie: Amsterdam Zuid-Oost (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Breda (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Didactische scholing - bijzondere aios - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Harderwijk (NL)

Lobbyen en netwerken - lokatie: Utrecht (NL)

refereeravond sociale geneeskunde ggd ijsselland 'Kom uit je hok' - lokatie: Zwolle (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Den Haag (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Bestuurlijke Masterclass Leiderschap & (crisis) Communicatie 'Wijsheid in de zorg' - lokatie:

De Droom van de Rede - lokatie: Brummen (NL)

GIC NRR - lokatie: Bilthoven (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Teach The Teachers-Plus: Communicatie - lokatie: Leiden (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Second official SIPS conference on placebo studies - lokatie: Leiden (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Otterlo (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Zwolle (NL)

Cursus Coachend leidinggeven - lokatie: Utrecht (NL)

Overtuigtraining - lokatie: Hilversum (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen - lokatie: Utrecht (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken: Tabaksverslaving - lokatie: Zwolle (NL)

Innovatie in de publieke gezondheidszorg: integraal vernieuwen - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Purmerend (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Leergang Medisch Leiderschap - lokatie: Doorn (NL)

Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Putten (NL)

Didactische scholing – One Minute coaching en Strategisch coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Zoetermeer (NL)

Cursus Medische Aspecten van Duursport 2019 - lokatie: Montecatini Terme (IT)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Het coachen van de eigen opleidingsgroep - lokatie: Utrecht (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Effectiever communiceren en samenwerken met Insights Discovery® - lokatie: Nieuwegein (NL)

Bestuurlijke Masterclass Leiderschap & (crisis) Communicatie 'Wijsheid in de zorg' - lokatie:

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – Feedback geven, hoe moeilijk kan het zijn?! - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Putten (NL)

Care from the Heart - lokatie: Aljezur (PT)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Utrecht (NL)

Training voor opleiders: Organiseren van een academisch leer-werkklimaat - lokatie: Ravenstein (NL)

WOKSEH: herkennen en omgaan met kindermishandeling voor de SEH-arts - lokatie: Riel (NL)

Hervind het echte contact met je patiënt en jezelf - lokatie: Zeegse (NL)

Cursus | communicatie bij onverklaarde lichamelijke klachten - lokatie: Utrecht (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Levensreddend handelen voor medici - lokatie:

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

GENERIC INSTRUCTOR COURSE - lokatie: Riel (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Op hoop van zegen?! Een inspirerende cursus rond medisch-ethische dilemma's. - lokatie: Brummen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amersfoort (NL)

Didactische scholing - bijzondere aios - lokatie: Zwolle (NL)

Stof tot nadenken. Masterclass helder denken en argumenteren - lokatie: Putten (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Advanced Wilderness Life Support (AWLS) - lokatie: Soest (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Tempus fugit, festina lente! Verlangen naar zeeën van tijd. - lokatie: Ermelo (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Ede (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

refereeravond sociale geneeskunde ggd ijsselland 'Kom uit je hok' - lokatie: Zwolle (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Achter het behang! Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Putten (NL)

De dokter zelf - Persoonlijk Leiderschap - lokatie: Lunteren (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – kaartlezen en bruggen bouwen - lokatie: Utrecht (NL)

Leadership Life Support dagtraining - lokatie: Putten (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Kampen (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Didactische scholing – bevorder evidence based sociale geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Didactische scholing – een intervisiegroep opzetten als praktijkopleider - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)