Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Venray (NL)

Cursus BasicLifeSupport en AED - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Rotterdam (NL)

Klinisch Opleiden voor Gevorderden: Kwaliteit van opleiden - lokatie: Maastricht (NL)

KWETSBAAR EN OUD - nascholing voor zorgverleners in de eerstelijn - lokatie: Breukelen (NL)

Privacybewustzijn voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Psychopathologie bij kinderen (tweedaagse) - lokatie: Utrecht (NL)

scholing Acute Zorgregio Oost Verkeersveiligheid - lokatie: Nijmegen (NL)

Spoedeisende hulp en AED in bedrijf - lokatie: Utrecht (NL)

Teaching on the Run: module 8 - Onderwijs op de polikliniek - lokatie: Almelo (NL)

Vakmanschap on Tour - lokatie: Utrecht (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Arnhem (NL)

1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen
2017-2019: Communiceren over geweld - KNMG-ABAN
2017-2019: Huwelijksdwang - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Burn injuries' - KNMG-ABAN
2017-2019: Verdiepingscursus 'Skin lesions' - KNMG-ABAN
2018-2020 - GGZ: Werken met een meldcode - KNMG-ABAN
2018-2020 - Preventie Shakenbabysyndroom - KNMG
2018-2020 GGZ: Kindcheck - KNMG/ABAN
2018-2020: SEH - Werken met een meldcode - KNMG/ABAN
2018-2020: Zorgprofessionals: Ouderenmishandeling - KNMG
2019-2021: Artsen: Signalen van kindermishandeling - ABAN
2019-2021: Werken met een meldcode HG tegen volwassenen - KNMG
2019-2021: Ziekenhuismedewerkers: Kindcheck - KNMG/ABAN
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: De rol van de huisarts
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Late effecten
3e Nationale Kankeroverleverschap Symposium: Leefstijl
abcdeSIM 2019-2
ADHD en ASS
ADHD en ASS
BROK® en WMO-GCP herregistratie
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
Cultuursensitief werken - Vroegsignalering LVB & GGZ problematiek bij migrantenjeugd
EBM voor oudere patiënten
eBROK
E-cursus Begeleiding bij Hongerstaking
E-leaning Hartafwijkingen
E-learning Antibioticaresistentie
E-learning 'Basis voedingskennis'
E-learning Borstvoeding
E-learning 'gezonde voeding voor kinderen 0-4 jaar'
E-learning Insectenallergie
E-learning Jong en Transgender
E-learning juridische toolkit; omgaan met privacy in de jeugdgezondheidszorg
E-learning KNMG Meldcode Kindermishandeling
E-learning Kunstvoeding
E-learning module Astma
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Excessief huilen
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Motiverende gespreksvoering
E-learning module Pesten
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Seksuele ontwikkeling
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning module Voeding en eetgedrag
E-learning ROTA Virus
E-learning SOLK en somatisch-symptoomstoornissen
E-learningmodule: Gastro-oesofageale reflux(ziekte) bij baby's
Ethische dilemma's bij asielzoekers
e-Xpert: Beoordelen X-thorax
FCI - Kinderen en voeding: jong geleerd is oud gedaan
Genetica, de basis
Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
Gokproblematiek
Health data science/Big data
Health data science/Big data
Health Informatics: Eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
Health Informatics: eHealth en zelfmanagement
Health Informatics: Elektronische Beslissingsondersteuning
Health Informatics: Evidence Based Health Informatics
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Informatiebeveiliging en privacybescherming
Introductieprogramma Informatiebeveiliging
Islam & palliatieve zorg: theorie en praktijk in de spreekkamer
Light PLUS WMO/GCP training
Maternale kinkhoestvaccinatie
Motiverende gespreksvoering
Motiverende gespreksvoering bij LVB
On-demand web-tv De herkenning van neuromusculaire ziekten in de eerste lijn
On-demand web-tv: Kinderen met koemelkallergie; een wetenschappelijke kijk op voeding en het microbioom
Online Course: Transitie van de kwetsbare ouderen
Online Course: Waardegedreven zorg en verandermanagement
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik
Online nascholing bespreekbaar maken van alcoholgebruik - Casus
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 1
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling - deel 2
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - Casus
Online nascholing KNMG-richtlijn palliatieve sedatie 2009 - deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 1
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn COPD- deel 2
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- Casuïstiek
Online nascholing richtlijn Hartrevalidatie- deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 1
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing richtlijn herstel na kanker - deel 2
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing Richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 1
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing richtlijn Oncologische Revalidatie - deel 2
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Casus
Online nascholing Richtlijn Ondervoeding bij kanker Uitzending
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 1
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Parkinson - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 1
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn Polyfarmacie bij ouderen - deel 2
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen
Online nascholing richtlijn somatoforme klachten en stoornissen (casus)
Online nascholing Stoppen met roken - casuïstiek
Online nascholing Stoppen met roken - Discussieprogramma
Online WMO/GCP training KABIZ(NVFZ)-OA-ZA-NVFG
Privacy en informatieveiligheid
Quest (e-learning) Slapen
Quest (e-learning) Slapen
Refugee Care[e]Education
Refugee Care[e]Education - zorg voor vluchtelingen - e-learning format
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - Casuïstiek
Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen - deel 1
Risicojeugd: Straatcultuur en social media
Risicojeugd: Werken met Multiproblem gezinnen
Rookvrije Start
Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Suïcidepreventie
Taalstimulering door leesbevordering
Target@Work
The Health Innovation Discovery Course
Veilig Slapen JGZ
Veilig Slapen JGZ
Virale hepatitis voor de huisarts. Hoe herken ik chronische Hepatitis B en C in de huisartsenpraktijk en welke acties moet ik ondernemen?
Vrijwillige zorg conform wet- en regelgeving
WMO/GCP-herregistratie en BROK-herregistratie per oktober 2018
Zeldzaam in de praktijk (jeugdartsen)
ziekte van Fabry
ziekte van Gaucher

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Advance Pediatric Life Support - lokatie: Amsterdam (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Brummen (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Brandwondenscholingsdag DGOTC 2019 - lokatie: Hilversum (NL)

DE 3 G’S: GEELZUCHT, GEÏNFORMEERD ZIJN EN GENERATIE Y - lokatie: Zwolle (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

Gezamelijke scholingsdag motoriek - lokatie: Warnsveld (NL)

Gezond eten 0-4 jaar - lokatie: Rijswijk (NL)

Gezondheidsrecht voor zorgprofessionals - lokatie: Zeist (NL)

Landelijke ledenbijeenkomst Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg: thema "Veranderingen in het tuchtrecht" - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Theatervaardigheden - lokatie:

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Hengelo (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Hengelo (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Amsterdam (NL)

Teaching on the Run: module 5 - STAMPPOT - lokatie: Almelo (NL)

Tijd voor Bezinning! - lokatie: Vught (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training van Wiechenonderzoek - lokatie: Apeldoorn (NL)

Verdiepende scholing Wvggz - lokatie:

WMO-GCP training - lokatie: Zwolle (NL)

Workshop 'De ontwikkeling van het immuunsysteem door een gebalanceerd darmmicrobioom' - lokatie: Urmond (NL)

Congres Doen of Laten - lokatie: Nieuwegein (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Amsterdam (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Leiderdorp (NL)

Masterclass "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Doorn (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Arnhem (NL)

Prevention is better than cure - lokatie: Utrecht (NL)

Strategisch Coachen van Herstelgedrag - lokatie:

Werken aan Zin - lokatie: Broek in Waterland (NL)

Bij- en nascholing IKA Ned Academy Suriname najaar 2019 - lokatie: Paramaribo (SR)

Verdiepingscursus duikgeneeskunde "Duiken met je Hart" - lokatie: Ambaro (MG)

Arbeidsomstandigheden en wetgeving - lokatie: Utrecht (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Nijkerk (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Haarlem (NL)

Didactische scholing – bevorder evidence based sociale geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Gespreksvoering RVP - lokatie: Ruinen (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Amsterdam (NL)

Kennis On Tour Aansluiten bij Ouders - lokatie: Rijswijk (NL)

Kraanven 2019 - lokatie: Arnhem (NL)

Leer de MatriXmethode in vijf dagen - lokatie: Horn (NL)

Radboud Grand Rounds - lokatie: Nijmegen (NL)

Reanimatietraining RDOG Hollands Midden - lokatie: Leiden (NL)

Scholing Jeugdprostitutie en Mensenhandel - lokatie: Eindhoven (NL)

Training on the job Van Wiechenonderzoek 2019-2020 - lokatie: Hoogezand (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Delft (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Als de ontwikkeling niet vanzelf gaat - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Barneveld (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Woerden (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Helmond (NL)

Didactische scholing - coaching - lokatie: wisselend (NL)

Didactische scholing – juridische zaken, in de knoop, uit de knoop - lokatie: Utrecht (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Amsterdam (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Maastricht (NL)

Gespreksvoering RVP - lokatie: Ruinen (NL)

Kansrijke start - lokatie: Amersfoort (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Opstaptraining 'Positieve gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de eerstelijn' 2019 - lokatie: Deventer (NL)

POS Seksuele Gezondheid - lokatie: Heerlen (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Scholing Rijksvaccinatieprogramma - lokatie: Gouda (NL)

Slapen - lokatie: Dordrecht (NL)

Symposium Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Verdiepende scholing Wvggz - lokatie:

Vroegsignalering ASS - lokatie: Nijmegen (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Apeldoorn (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Begeleiden van coassistenten (TtT II) - lokatie: Rotterdam (NL)

Conferentie Week tegen Kindermishandeling 2019 Utrecht West en West Veluwe Vallei - lokatie: Breukelen (NL)

Denk mee met Menno de Bree: Vrolijk pessimisme - lokatie: Putten (NL)

Effectief communiceren - lokatie: Utrecht (NL)

Ethiek in de publieke gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Health Technology Assessment & Doelmatigheidsonderzoek in de gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijks Congres - Vroegsignalering bij baby's 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Kennis On Tour Aansluiten bij Ouders - lokatie: Helmond (NL)

Landelijke bijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen vrouwelijke genitale verminking (vgv) van JGZ, Veilig Thuis en verloskundigen 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Lean Verbeeten Leiderschapsopleiding - lokatie: Tilburg (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Den Haag (NL)

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” - lokatie: Amersfoort (NL)

reanimatie en AED - lokatie: Utrecht (NL)

Terugkomdag voor gecertificeerde visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Ermelo (NL)

Didactische vaardigheden voor ICT begeleiders - lokatie: Ravenstein (NL)

Jaarlijks Congres - Externaliserend gedrag - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Tilburg (NL)

NVMO Congres 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Parallel symposium praktische kindergeneeskunde - lokatie: Rotterdam (NL)

Tussen meegeven en forceren: probleemoplossing en conflicthantering in werksituaties - lokatie: De Koog (NL)

Didactische scholing – een intervisiegroep opzetten als praktijkopleider - lokatie: Utrecht (NL)

Eurocat / SPSNN : Hartafwijkingen - lokatie: Groningen (NL)

KAMG congres 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Professionele Mentoren en Curatoren in de zorg - lokatie: Amersfoort (NL)

Training Time-Management - lokatie: Groningen (NL)

Training Time-Management - lokatie: Maastricht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Alkmaar (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Almelo (NL)

CMF Najaarsconferentie: Hoop - geven of nemen? - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Lustrumcongres VNVA Noord-Nederland: Vrouwen kiezen.Van kiesrecht tot keuzestress. - lokatie: Groningen (NL)

Verdiepingscursus duikgeneeskunde "Duiken met je Hart" - lokatie: Ambaro (MG)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Gezondheidsrecht - lokatie: Utrecht (NL)

Interne scholingsbijeenkomst Jeugdgezondheidszorg Kindermishandeling - lokatie: Heerlen (NL)

reanimatie en AED - lokatie: Eindhoven (NL)

Sneak preview CMH - lokatie: Utrecht (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

WMO-GCP training - lokatie: Veldhoven (NL)

Borstvoeding, basispreventie op het CJG - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Gezamelijke scholingsdag motoriek - lokatie: Warnsveld (NL)

Hechtingsproblematiek bij kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Kennis On Tour Aansluiten bij Ouders - lokatie: Leeuwarden (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Outbreak management - lokatie: Utrecht (NL)

PAOG nascholing Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar - lokatie: Maastricht (NL)

Secundaire traumatisering - lokatie: Lelystad (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Valkhof Lecture - lokatie: Nijmegen (NL)

Communiceren over vaccineren - lokatie: Haren (NL)

Psychiatrie en zwangerschap - lokatie: Amersfoort (NL)

2e minisymposium Gedeelde Besluitvorming - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Bijscholing LVAK ABSG 23 januari 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Data Dilemma's in de zorg - lokatie: Eindhoven (NL)

De (signa)lerende jeugdarts en het ontwikkelende kind. ‘A never ending story’. - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

De eerste 1000 dagen: handvatten voor de klinische praktijk - lokatie: Apeldoorn (NL)

De Juiste Zorg op de Juiste Plek en de Hoofdlijnenakkoorden: Hoe nu verder? - lokatie: Utrecht (NL)

De Zeven Hoofdzonden - lokatie: Brummen (NL)

Discipline overleg coschap sociale geneeskunde 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Jaarlijks Congres - Professionele nabijheid - 3e editie - lokatie: Utrecht (NL)

Kennis On Tour Aansluiten bij Ouders - lokatie: Zaandam (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Nascholing "Euthanasie bij psychiatrie" - lokatie: Eindhoven (NL)

Preventie, Agressie en Communicatie Herhaling - lokatie: 3341 BE Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Slapen, eten en zindelijk worden - lokatie: Amersfoort (NL)

Teach the teacher - lokatie: Groningen (NL)

Voorkomen van en omgaan met ongewenst gedrag en verbale agressie - lokatie: Leeuwarden (NL)

Werken met de Verwijsindex - lokatie: Nijmegen (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Congres Jong geleerd is oud gedaan - lokatie: Oegstgeest (NL)

Havensymposium 2019 - Tropen aan de Maas - lokatie: Rotterdam (NL)

Italie-lunch: nascholing duikerartsen Defensie - lokatie: Den Helder (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag - lokatie: Zoetermeer (NL)

Symposium Parentificatie - Als een kind te snel ouder wordt - lokatie: Amsterdam (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Training Time-Management - lokatie: Utrecht (NL)

WAA-jaarcongres 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

E-learning Achtergronden Rijksvaccinatieprogramma 2019 - lokatie: wisselend (NL)

Begeleiden van coassistenten (TtT II) - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass laaggeletterdheid - lokatie: Leiden (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Scholingsdag JGZ_december 2019_aanvraag AbSg - lokatie: Ede (NL)

Slikken of stikken? Weet het beter dan uw apotheker! - lokatie: Brummen (NL)

Vlaggensysteem Seksuele Gezondheid - lokatie: Assen (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Ede (NL)

Didactische scholing – bevorder evidence based sociale geneeskunde - lokatie: Utrecht (NL)

Eendaagse training Begeleiden van aios (TtT III) - lokatie: Rotterdam (NL)

Gezamelijke scholingsdag motoriek - lokatie: Warnsveld (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Opgroeien in een digitale wereld - lokatie: Lunteren (NL)

't kinderspreekuur 2 - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the teachers startende (en plaatsvervangend) opleiders - lokatie: Leiden (NL)

Training voor opleiders: - Ondersteunen van zelfsturend leren - lokatie: Ravenstein (NL)

Wetenschapsmiddag - lokatie: Heerlen (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

ABCDE en SBAR training - lokatie: Bilthoven (NL)

Electieve kleine chirurgie voor huisartsen 2019 - lokatie: Soest (NL)

Deskundigheidsbevordering borstvoeding - lokatie: Tilburg (NL)

Leerwerkgroep: het JGZ-team - lokatie: Utrecht (NL)

Monitoren en toetsen competentieontwikkeling aios (Vervolgmodule) - lokatie: Rotterdam (NL)

Endocriene stoornissen in de jeugdgezondheidszorg - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclasses "Eisen, valkuilen en techniek van de medisch specialistische rapportage" - lokatie: Nijkerk (NL)

NVMSR Themamiddag "Vragen staat vrij? Het belang van een goede vraagstelling" - lokatie: Nijkerk (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Interactievaardigheden voor Artsen en Verpleegkundig Specialisten - lokatie: Warnsveld (NL)

Training Time-Management - lokatie: Eindhoven (NL)

Training Time-Management - lokatie: Zwolle (NL)

Klassikale GCP verdiepingssessie 4 uur ABAN-KNOV-NVHVV-NVFG-V&VN-VSR - lokatie: Utrecht (NL)

Nuances in ADHD. Over diagnostiek en behandeling bij verschillen in geslacht, afkomst en leeftijd. - lokatie: Baarn (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Tweedaagse Opleiding Calamiteitenonderzoek - lokatie: Gramsbergen (NL)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten (TtT I) - lokatie: Rotterdam (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basis cursus MSK echografie (Foundations of MSK Ultrasound) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisdag leren in de medische praktijk (OKP) - lokatie: Nijmegen (NL)

Bijscholing LVAK 10 december 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarprogramma 2019-2020 Inhoudelijke scholing Jeugdartsen GGD Drenthe, bijeenkomst 2-5 - lokatie: Assen (NL)

MGZ-symposium 2019: Operationele zorg van morgen, meebewegen in snelheid en onvoorspelbaarheid - lokatie: Putten (NL)

Nascholing "Euthanasie bij dementie" - lokatie: Hoogeveen (NL)

Periodieke scholing van Wiechen - lokatie: ''s-Gravenhage (NL)

Scholing voeding: de praktijk - lokatie: Alkmaar (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Groningen (NL)

De medisch specialist: samen werken aan een heldere koers - lokatie: Utrecht (NL)

Didactische scholing – juridische zaken, in de knoop, uit de knoop - lokatie: Utrecht (NL)

Leiderschap vanuit visie: excellentie, medemenselijkheid en verantwoording - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve zorg aan kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Reanimatie/AED en anafylactische shock training - lokatie: Rotterdam (NL)

Teach the teacher - lokatie: Groningen (NL)

Skipr Event Netwerkleiderschap - lokatie: Utrecht (NL)

‘Signaleer en ondersteun kinderen in armoede’ - lokatie: Zoetermeer (NL)

Advanced Hazmat Life Support - lokatie: Houten (NL)

Dilemma’s rond het levenseinde: hoe ga je er mee om? - lokatie: Uden (NL)

Echosimulatie basis gynaecologie - lokatie: Bilthoven (NL)

Jaarlijks Congres - Levend verlies, blijvend verdriet - 5e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

Leerplicht en leerlingenvervoer - lokatie: Den Dolder (NL)

Leerplicht en leerlingenvervoer - lokatie: Den Dolder (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Nascholing "Euthanasie in de praktijk" - lokatie: Eindhoven (NL)

SOLK - lokatie: Amsterdam (NL)

Teach the teachers - lokatie: Leiden (NL)

Training van Wiechenonderzoek - lokatie: Apeldoorn (NL)

Training voor opleiders: - Ondersteunen van zelfsturend leren - lokatie: Ravenstein (NL)

Workshop 'De Formule voor Duurzame Gedragsverandering' - lokatie: Zwolle (NL)

Actualiteiten RVP 2018-19 - lokatie: Groningen (NL)

Didactische scholing - de motivatieformule! - lokatie: Utrecht (NL)

Training Time-Management - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Training Time-Management - lokatie: Amsterdam (NL)

Fertility Congres 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Carpe Diem! Handleiding voor een modern leven voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Secundaire traumatisering - lokatie: Lelystad (NL)

Basismodule Expertise in Ouderschap - lokatie: Helvoirt (NL)

DE 3 G’S: GEELZUCHT, GEÏNFORMEERD ZIJN EN GENERATIE Y - lokatie: Leeuwarden (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Delft (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Refereerbijeenkomst Anders denken, anders doen: over eHealth in de verslavingszorg - lokatie: Deventer (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Leek (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: Reizen in hart en nieren - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Travel Medicine Training: 'SOA's en reizen' - lokatie: Eindhoven (NL)

Somatiek met een randje - lokatie: Utrecht (NL)

Terugkomdag voor van Wiechen instructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

SIM Instructor Recurrent - lokatie: Bilthoven (NL)

Training Meldcode, Overdracht van Verslaving: Bespreekbaar maken van ouderschap - lokatie: Eelde (NL)

Hoe benut je e-health in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

DE 3 G’S: GEELZUCHT, GEÏNFORMEERD ZIJN EN GENERATIE Y - lokatie: Nooitgedacht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Startbijeenkomst Beroepsopleiding Arts M&G 2e fase - lokatie: Utrecht (NL)

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Praten met pubers - 3e editie - lokatie: Eindhoven (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Gespreksvoering RVP - lokatie: Ruinen (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Gespreksvoering RVP - lokatie: Ruinen (NL)

Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector - lokatie: Nijmegen (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Forensisch medische expertise bij kinderen voor behandelaars - lokatie: Utrecht (NL)

Managers verkennen publieke gezondheidszorg: een stoomcursus - lokatie: Utrecht (NL)

Slaapproblemen bij ouderen 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Visusonderzoek en screening op visuele stoornissen bij jonge kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Sapere Aude! Filosofie en Medisch Leiderschap - lokatie: Brummen (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclasses VBHC collegejaar 2018/2019 - lokatie: Nijkerk (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Herregistratie BROK ®/ WMO-GCP - lokatie: Zwolle (NL)

Periodieke scholing van Wiechen - lokatie: Den Haag (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Soest (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Training Praktijkopleiders VIOS MANP Deel 1 en 2 Studiejaar 2018 - 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

7e Up-to-date in erfelijke kanker - Oncologische themadag - lokatie: Nijmegen (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

Periodieke scholing van Wiechen - lokatie: Den Haag (NL)

Persoonlijk leiderschap: zo neem je de leiding! - lokatie: Zwolle (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

Teach the teacher - lokatie: Groningen (NL)

Write a scientific article and getting it published! - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Programma Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Gezond en gelukkig. Mogelijk in een samenleving met veel langdurige en onbegrepen klachten? - lokatie: Soesterberg (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Basisdataset JGZ: betere registratie voor betere zorg - lokatie: Utrecht (NL)

Doorbreek verslaving! - lokatie: Amersfoort (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Roermond (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Op het Scherpst van de Snede. Masterclass Onderhandelen, Overtuigen en Beïnvloeden voor artsen. - lokatie: Brummen (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Periodieke scholing van Wiechen - lokatie: ''s-Gravenhage (NL)

Publiek-private samenwerking in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Opfriscursus Organisatie Duikkeuring - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Je werkdruk de baas! - lokatie: Zwolle (NL)

Inzicht in jeugdrecht - lokatie: Amersfoort (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stoppen met roken: Tabaksverslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Werkgroepen begeleiden - lokatie: Leiden (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Maastricht (NL)

HAVANA COURSE IN TRAVEL AND TROPICAL MEDICINE 13e ( HCTTM-13 op 2-4 maart 2020) - lokatie: La Habana (CU)

Leven na de intensive care - lokatie: Nijmegen (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 en 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

Training intervisiebegeleider - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

Train-de-trainerworkshop voor visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Professioneel presenteren - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid - lokatie: Utrecht (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

EuSim level 2 (advanced) - lokatie: Bilthoven (NL)

M@ZL scholing voor jeugdartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch Opleiden: Basisvaardigheden (voorheen BCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Niet-Westerse patiënten met psychische problemen: culturele competenties in de hulpverlening - lokatie: Arnhem (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Pocus Event 2020 - lokatie: Houten (NL)

Symposium (On)begrijpelijke klachten aan houding- en bewegingsapparaat bij kinderen - lokatie: Nijmegen (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Hoofddorp (NL)

Basic EuSim Instructor Course - lokatie: Bilthoven (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Hoorcolleges geven - lokatie: Leiden (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Cyclus inhoudelijke onderwerpen artsenvergadering 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Zwolle (NL)

De jeugdarts: sleutelrol bij verzuimbeleid - lokatie: Utrecht (NL)

Training adviesvaardigheden - lokatie: Utrecht (NL)

Big data gebruiken in public health onderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

WOKJA - lokatie: Utrecht (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Zwolle (NL)

Ars Moriendi - De kunst van het sterven - lokatie: Putten (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus Operationele en Spoedeisende Geneeskunde Koninklijke Luchtmacht - lokatie: Rijen (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Beeldend werken - lokatie: Gouda (NL)

"Voor jezelf opkomen", assertiviteit op de werkvloer - lokatie: Utrecht (NL)

Introduktiecursus co-schap sociale geneeskunde - lokatie: Maastricht (NL)

De Ongelovige Thomas heeft een Punt! Kritisch denken voor medisch specialisten, huisartsen ea. - lokatie: Brummen (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Zwolle (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Ridderkerk (NL)

Focus op hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Maastricht (NL)

1-jarige coachingsopleiding "De arts als coach"; - lokatie:

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Eindhoven (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Storytelling en narratieve communicatiemethoden - lokatie: Utrecht (NL)

'Iedereen wil aardige collega's, ook jouw collega's', aanspreken volgens de Bode Methode - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Omgaan met weerstand - lokatie: Utrecht (NL)

Course tutoring/teaching skills - lokatie: Maastricht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Sassenheim (NL)

Toetsing - lokatie: Leiden (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Zwolle (NL)

Co-Resolve / Deep Democracy voor Leiders - lokatie: Den Haag (NL)

Opleiding Scen-arts 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

De Ongelovige Thomas 2.0. Een masterclass kritisch denken voor gevorderden. - lokatie: Brummen (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering - lokatie: Utrecht (NL)

Arbeidsconflicten en ziekte - lokatie: Rotterdam (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Je werkdruk de baas! - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden voor gevorderden: De AIOS met een probleem - lokatie: Heerlen (NL)

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces - lokatie: Arnhem (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Terugkomdag voor gecertificeerde visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Communiceren met pubers - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass - lokatie: Zeist (NL)

In contact spreekuur houden is topsport: hoe worden contact en present zijn een wezenlijk onderdeel van chronische zorg? - lokatie: Utrecht (NL)

Lobbyen en netwerken - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch opleiden: Beoordelen op de Werkplek - lokatie: Heerlen (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Creëren voor de toekomst - lokatie: Utrecht (NL)

Introductional couse in principles of PBL - lokatie: Maastricht (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Training Crucial Conversations; vaardigheden voor gesprekken die er echt toe doen. - lokatie: Apeldoorn (NL)

Summer school public health - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Summer school public health - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Visusonderzoek en screening op visuele stoornissen bij jonge kinderen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Volksgezondheidsproblemen beter begrijpen - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

M@ZL scholing voor jeugdartsen - lokatie: Utrecht (NL)

Projectmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Terugkomdag voor gecertificeerde visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

VBHC Green Belt Track 2020 - lokatie: Nijkerk (NL)

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 1 - lokatie: Utrecht (NL)

Inleiding in de publieke gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

BATLS 2019/2020 - lokatie: Hilversum (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Top 10 kleine kwalen in de spreekkamer van de JGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Moeilijke mensen, lastige situaties - lokatie: Utrecht (NL)

Impact in de eerste tien seconden - lokatie: Utrecht (NL)

Train-de-trainerworkshop voor visusinstructeurs - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Privacybewustzijn voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Skills praktijkleren andere leeftijdsgroep 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Samenwerken met bloggers, vloggers en social influencers - lokatie: Gouda (NL)

Introductiecursus Jeugdgezondheidszorg 0-18 - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Mindfulness in de spreekkamer - lokatie: Harlingen (NL)

Nieuwe taak voor de jeugdarts: indicatiestelling - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus tot gecertificeerd instructeur van Wiechenonderzoek - lokatie: Utrecht (NL)

Health System Research - lokatie: Utrecht (NL)

Training debatteren en discussiëren - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus ECG-interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Hoe benut je e-health in de praktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Persoonlijke ontwikkeling via MBTI - lokatie: Amersfoort (NL)

Strategie en beleid in de publieke gezondheid – Groep 1 en 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus | Intercollegiaal coachen - lokatie: Utrecht (NL)

PRE-HOSPITAL PAEDIATRIC LIFE SUPPORT - lokatie: Riel (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Publieke gezondheidszorg: kansen en effectiviteit van preventie - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding praktijkopleiders aios sociale geneeskunde deel 2 - lokatie: Utrecht (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Schrijfvaardigheid en Argumentatie - lokatie: Utrecht (NL)

Psychopathologie bij kinderen (tweedaagse) - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Crisisbeheersing voor artsen/medisch specialisten - lokatie: Zeist (NL)

Veranderen, samenwerken en procesmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Bijscholing ECG interpretatie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Ethiek in de publieke gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

WOKK (Wetenschappelijk Onderwijs inzake Kindermishandeling voor Kinderartsen) - lokatie: Riel (NL)

Cliënt, casus en context - lokatie: Utrecht (NL)

Culturele diversiteit in de gezondheidszorg - lokatie: Utrecht (NL)

Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Theoriecursus ergometrie - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

Wet Modernisering Ziektewet in de praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Terugkomdag voor van Wiechen instructeurs - lokatie: Utrecht (NL)