Gottman Method Couples Therapy Level 1: Bridging the Couple Chasm - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie: Amsterdam (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Congres Trauma door een neurosequentiële lens met Bruce D. Perry - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Dag van de Inhoud Den Haag - 26 september 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Gottman Method Couples Therapy Level 2: Assessment, Intervention, and Co-Morbidities - lokatie:

Traumaverwerkingsverhaal - lokatie: Amersfoort (NL)

EFT Plus - the Path to Deepen Attunement - lokatie: Oisterwijk (NL)

Houd me Vast voor professionals - ervaren met inzet van paarden - lokatie: Hijken (NL)

LVVP Congres ONT-MOETEN - lokatie: Amersfoort (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Actief Opvoeden (ACT); train de trainer - lokatie: Utrecht (NL)

EFT Plus - the Path to Deepen Attunement - lokatie: Oisterwijk (NL)

Suïcidepreventie Kind & Jeugd - lokatie:

Verder na een affaire - werken met ontrouw - lokatie: Utrecht (NL)

Mentalisatie Bevorderende Therapie in gezinnen en systemen (MBT-F) - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop 'Ouderschematherapie' - lokatie: Utrecht (NL)

Dag van de Inhoud Rotterdam - 3 oktober 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Geen boeman, geen superman, wie ben je dan als man? Nadenken over genderstereotypering van mannen in (intieme) relaties. - lokatie: Antwerpen (BE)

Gevangen in ontembaar verlangen: patronen van verslaving die leiden tot delictgedrag - lokatie: Zeegse (NL)

Introductie Infant Mental Health - lokatie: Amsterdam (NL)

Level 2 Theraplay® & MIM - lokatie: Loulé (PT)

MBT en Adolescenten - lokatie: Breda (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Rouw- en verliesverwerking bij kinderen en jongeren - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

DAIMH jaarsymposium 2019 - lokatie: Baarn (NL)

Hechtingsgerichte systeemtherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarcongres de Viersprong: Bewogen Tijden - lokatie: Rotterdam (NL)

Slapende Honden Behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Verdiepingstraining Emotionally Focused Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Groningen (NL)

Inspiratiedag Kinderen uit de Knel - lokatie: Utrecht (NL)

Peer Supported Open Dialogue - lokatie: Utrecht (NL)

Peer Supported Open Dialogue - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass EFT & Seks - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Dag van de Inhoud Alkmaar - 17 oktober 2019 - lokatie: Alkmaar (NL)

'Houd me vast'-training voor ouders met jonge kinderen (<10 jaar) - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholingscursus suïcidaal gedrag bij jongeren - lokatie: Oegstgeest (NL)

Symposium Alles in Balans - lokatie: Papenvoort (NL)

Systemisch werken met duplopoppetjes-constellaties - lokatie: Amsterdam (NL)

Dag van de Inhoud Den Bosch - 24 oktober 2019 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Psychomotorische gezinstherapie - lokatie: Baarn (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

Intervisie Beschermjassen - lokatie: Amsterdam (NL)

Intervisie Beschermjassen - lokatie: Amsterdam (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Basiscursus Theraplay & MIM: Stap één voor certificatie tot Theraplay therapeut - lokatie: Utrecht (NL)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme op jonge leeftijd - lokatie: Utrecht (NL)

Congres "Het meesterlijke denken" - lokatie: Deventer (NL)

opleiding narratieve psychotherapie - lokatie: Bunde (NL)

Beroepsopleiding contextuele introductie opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

EFT, escalerende koppels en geweld - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 6: Trauma binnen de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

EFT en persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Een taal erbij - de Marleen Diekmann methode - lokatie: Hilversum (NL)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Breda (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Basistraining Emotionally Focused Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Narratieve hulpverlening - verdiepingscursus - lokatie: Antwerpen (BE)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Systeemtherapeutische partnerrelatietherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Van ontwrichting naar verbinding III Maurizio Andolfi - lokatie: Rotterdam (NL)

Studiedag "Spannende dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen". - lokatie: Papendrecht (NL)

Wat mannen nodig hebben. Mannelijkheid herdefiniëren in een postpatriarchale relatietherapie. - lokatie: Antwerpen (BE)

Eigenzinnige ideeën en verrassende interventies bij hoog conflict na scheiding - lokatie: Antwerpen (BE)

Depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-20 jaar) - lokatie: Amsterdam (NL)

IMH cursus 2: Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie - lokatie: Utrecht (NL)

5th International Congress of Mentalization Based Treatment - lokatie: Haarlem (NL)

6e Jaarcongres Huiselijk Geweld - lokatie: Ede (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

Kasteeltraining EMDR vervolgtraining - lokatie: Oegstgeest (NL)

nascholingscursus systeem- en trauma-opstellingen naar Franz Ruppert - lokatie: Culemborg (NL)

Verbindend Gezag ® en Geweldloos Verzet: van (on)macht naar kracht - lokatie: Haarlem (NL)

Mijn Gezin en Ik - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Symposium (Ver)binding; de noodzaak van systemisch kijken, werken en (be)handelen binnen de verslavingszorg - lokatie: Groningen (NL)

Symposium Parentificatie - Als een kind te snel ouder wordt - lokatie: Amsterdam (NL)

Training contextuele poppetjes methodiek "Therapie in Beeld" - lokatie: Houten (NL)

Een taal erbij - de Marleen Diekmann methode - lokatie: Hilversum (NL)

Basistraining Beschermjassen - lokatie:

narratieve inspiraties in de hulpverlening-basiscursus - lokatie: Antwerpen (BE)

MBt Theorie en Praktijk Deel II - lokatie: Utrecht (NL)

Het verdragen van het ontoereikend zijn - lokatie: Beilen (NL)

NVP congres: Dag van de Psychotherapie 2019, "De eerste 5 minuten" - lokatie: Amsterdam (NL)

Psychomotorische gezinstherapie - lokatie: Breda (NL)

PITSTOP training - lokatie: Amsterdam (NL)

Psychopathologie bij kind & jeugdige - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Hechtingsgerichte systeemtherapie - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Zevendaagse opleiding systemisch en contextueel werken met Een Taal Erbij - lokatie: Hilversum (NL)

Beroepsopleiding contextuele introductie opleiding - lokatie: Utrecht (NL)

Systeemtherapie bij Ouderen - lokatie: Amsterdam (NL)

Hechtingsgerichte gezinstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Cognitieve gedragstherapie in gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholingscursus suïcidaal gedrag bij jongeren - lokatie: Oegstgeest (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Ziekte in het gezin: de steen in het water - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Systemisch werken met duplopoppetjes-constellaties - lokatie: Amsterdam (NL)

DDP level I: Dyadic Developmental Practice, Psychotherapy and Parenting - lokatie: De Koog (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

Beroepsopleiding Contextuele vervolgopleiding 'Specialisatie'. - lokatie: Utrecht (NL)

Level 2 Theraplay® & MIM - lokatie: Amersfoort (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

IMH cursus 8: Behandelen ouder-kindrelatie bij ouder(s) met persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Beroepsopleiding Contextuele basis opleiding Grondbeginselen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Conflictueus ouderschap na scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen - lokatie: Antwerpen (BE)

Lichamelijke aspecten van trauma en gehechtheidsproblematiek - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Amersfoort (NL)

Traumaverwerkingsverhaal - lokatie: Amersfoort (NL)

Narratieve hulpverlening - verdiepingscursus - lokatie: Antwerpen (BE)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Introductie Infant Mental Health - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

IMH cursus 4: Kortdurende focusgerichte interventies - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

EMDR en Systeemtherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Theraplay & MIM: Stap één voor certificatie tot Theraplay therapeut - lokatie: Utrecht (NL)

Hechtingsgerichte gezinstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Slapende Honden Behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

Slapende Honden Behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen - lokatie: Amersfoort (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Hulpverlening aan getraumatiseerde vluchtelingenkinderen en -gezinnen - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Hechtingsgerichte gezinstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

Hechtingsgerichte gezinstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Hechtingsgerichte systeemtherapie - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR en Systeemtherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Tilburg (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Koudekerke (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Zaandam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Westerhoven (NL)