Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDE telefonische triage
AccreDidact ADHD bij volwassenen/POH-GGZ
AccreDidact ADHD bij volwassenen/POH-GGZ
AccreDidact Familiaal geweld/POH-GGZ
AccreDidact Patiënten met een laag IQ/POH-GGZ
AccreDidact Pijn en depressie/POH-GGZ
AccreDidact Problem-solving treatment/POH-GGZ
AccreDidact Religie en spiritualiteit/POH-GGZ
AccreDidact Veilig incident melden/POH-GGZ
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
Alles wat u nog wilt (moet?) weten over hypoglykemie - Webinar on demand verlengd
Anatomie Tractus circulatorius
Anatomie Tractus circulatorius
Anatomie Tractus Digestivus
Anatomie Tractus Digestivus
Anatomie Tractus Neurologicus
Anatomie Tractus Neurologicus
Anatomie Tractus Respiratorius
Anatomie Tractus Respiratorius
Anatomie Tractus Urologicus
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie - Poh-educa.nl
Angst en depressie (e-learning)
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie (2016)
Antibioticaresistentie (e-learning)
Antistolling
Antistolling
Antistolling (e-learning)
Astma bij kinderen - Poh-educa.nl
Astma en COPD: Herrie in The Silent Zone 2019
AVG in de Zorg voor huisartsen
Bariatrische chirurgie in de huisartspraktijk voor POH's
Bedrijfshulpverlening
Bestaan niet-ernstige hypo's? - On demand
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
CASPIR Online 2015
CASPIR Online 2016
CASPIR Online 2017
CASPIR Online 2018
Caspir-online
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade (e-learning)
CVRM - Poh-educa.nl
Dementie
Dementie
Dementie
Dementie - Poh-educa.nl
Dementie (e-learning)
Dementie (e-learning)
Diabetische retinopathie - Poh-educa.nl
Diabetische voet - Poh-educa.nl
ECG Maken en lezen
ECG Maken en lezen
ECG Maken en lezen
Een antwoord op de meest gestelde vragen omtrent allergie
E-learning Hypoglykemie
E-learning incretinetherapie
E-learning Insectenallergie
E-learning Kwetsbare Ouderen
E-learning Longauscultatie
E-learning Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning Werken met het Baxtersysteem voor POH en AA (V&VN)(NVvPO)
ELO021 Palliatieve sedatie (NVPOH) (V&VN)
ELO026 FTO Overdracht Medicatiegegevens (V&VN)(NVvPO)
ELO027 FTO De Overgang (V&VN)(NVvPO)
E-PIN POH Ouderenzorg
E-PIN POH Ouderenzorg NVvPO
E-PIN voor POH Astma COPD
Gebruik inhalatiecorticosteroïden bij COPD patiënten
Geneesmiddelen en verkeersdeelname (e-learning)
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Griepvaccinatie in de praktijk 2018/2019
Handhygiëne
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen (e-learning)
Impetigo en furunkels
Inhalatiemedicatie bij astma – Keuze en instructie - Poh-educa.nl
Insuline toedienen met een insulinepen
Insuline toedienen met een insulinepen
Intramusculair Injecteren
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatie en suïcide
Medicatie en suïcide
NHG-Webprogramma Cardiovasculair risicomanagement
NHG-Webprogramma Cardiovasculair risicomanagement
NHG-Webprogramma Diabetes nader bekeken
NHG-Webprogramma Diabetes nader bekeken NVvPO
Nieuwe Europese Privacyverordening.
Omgaan met bijwerkingen
Omgaan met bijwerkingen
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv Stoppen en monitoren van (on)nodig ICS gebruik bij COPD, doe je zo!
Overdracht Medicatiegegevens
Overdracht Medicatiegegevens (e-learning)
Overdracht van medicatiegegevens
Overdracht van medicatiegegevens
Overlapsyndroom Astma-COPD - Poh-educa.nl
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling (e-learning)
PIN 21-9 Chronische nierschade
PIN 22-1 Samenwerken aan gezondheid in de wijk
PIN 22-2 Diabetes mellitus type 2
PIN ADEPD
POH e-learning Voetzorg
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie (e-learning)
Polyfarmacie bij ouderen - Poh-educa.nl
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Psychofarmaca
Psychofarmaca
Reden van voorschrijven en labwaarden POH
Reden van voorschrijven en labwaarden POH
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's (e-learning)
Rookvrije Start
SBAR
Signaleren depressie
Vitale functies meten
Vitale functies meten
Webcast Preventieconsult module Cardiometabool
Webcast Preventieconsult module Cardiometabool
Webinar Persoonlijkheidsstoornissen
Werken met een medicijnrol
Werken met een medicijnrol
Zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Den Haag (NL)

Presentatie update GOLD-report 2019 - Treatable traits: met uw patiënt op weg naar precision medicine - lokatie: Schiphol (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Weesp (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Leeuwarden (NL)

Diabetes en ramadan - lokatie: Leiderdorp (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Nascholing COPD en bewegen - lokatie: Arnhem (NL)

Startcursus Cardio Vasculair Risicomanagement voor praktijkverpleegkundigen werkzaam bij GZA - lokatie: Assen (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Oosterblokker (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: Heinkenszand (NL)

Lean werken deel 2 2019 - lokatie: Biddinghuizen (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Gorssel (NL)

Fysiotherapie: COPD zorg in de 1e lijn en de rol van de POH-er - lokatie: Ridderkerk (NL)

Kwaliteitsavond ketenzorg - regio Emmen - lokatie: Emmen (NL)

Nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement - i.h.b. bij diabetes mellitus type 2 – - lokatie: Huis Ter Heide (NL)

Training Goed Samenspel met mantelzorgers - lokatie: Zeist (NL)

Update NHG standaard Diabetes Mellitus 2018 - lokatie: Landsmeer (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

"Gebruikt jouw patiënt het juiste type inhalator?" - Masterclass INTenS - lokatie: Spier (NL)

Casuïstiek en Opfrismodule Reizen & Gezondheid 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Tilburg (NL)

Audit Spirometrie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Startcursus Cardio Vasculair Risicomanagement voor praktijkverpleegkundigen werkzaam bij GZA - lokatie: Sneek (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

DM-Casuïstieken: Koolhydraten en Zelfmanagement - lokatie: Nieuw-Amsterdam (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Eindhoven (NL)

Workshop Over de Grens - lokatie: Schagen (NL)

Hyperglycemische ontregeling bij Diabetes Mellitus (DKA en HHS) - lokatie: Amsterdam (NL)

Compressietherapie - lokatie:

Een andere kijk op Gezondheid en Gedrag naast Ziekte en Zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Expeditie in de jungle van Diabetes en CVRM - lokatie: Ugchelen (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - lokatie: Leiderdorp (NL)

Spiegelbijeenkomst KetenzorgNU - lokatie: Utrecht (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Maarssen (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Expeditie in de jungle van Diabetes en CVRM - lokatie: Hengelo (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 5 uur - lokatie: Venray (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Zuidbroek (NL)

Nieuwe huisvesting 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Startcursus Cardio Vasculair Risicomanagement voor praktijkverpleegkundigen werkzaam bij GZA - lokatie: Utrecht (NL)

Training Reanimatie/AED (opfriscursus) - lokatie: Nunspeet (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groesbeek (NL)

Aanpak van osteoporose in de praktijk voor huisartsen en praktijkondersteuners - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Behandeling van diabetes van diagnose tot intensieve therapie - lokatie: Breukelen (NL)

DM-Casuïstieken: Koolhydraten en Zelfmanagement - lokatie: Groningen (NL)

Inhalatiescholing - update 2019 - lokatie:

Lean werken 2019 - lokatie: Assen (NL)

Nierfalen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Nu in de praktijk! Het medicamenteuze stappenplan van de nieuwe NHG-Standaard DM2 - lokatie: Ridderkerk (NL)

Nursing | Hét Wondzorg Congres 2019 - lokatie: Ede (NL)

Rationeel Emotieve Vaardigheden bij Stoppen Met Roken, help je cliënten bij hun denken en voelen naar een rookvrij leven - lokatie: Zoetermeer (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

Atriumfibrilleren - lokatie: Sassenheim (NL)

Expeditie in de jungle van Diabetes en CVRM - lokatie: Grou (NL)

KEEL, NEUS & OORzaken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

"Gebruikt jouw patiënt het juiste type inhalator?" - Masterclass INTenS - lokatie: Apeldoorn (NL)

12e Nationaal POH Congres - lokatie: Ede (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Drachten (NL)

De nieuwe NHG standaard 2019 - lokatie: Nijmegen (NL)

Diabetes in verschillende levensfasen; maatwerk bij behandeling - lokatie: Schiedam (NL)

Gastvrijheid in de zorg - lokatie: Hoorn (NL)

Het Astma Spreekuur 2019 - lokatie: Hoofddorp (NL)

KEEL, NEUS & OORzaken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Krimpen aan den IJssel (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Spiegelbijeenkomst KetenzorgNU - lokatie: Utrecht (NL)

THOON Stoppen met roken verdiepende scholing NVvPO - lokatie: Hengelo (NL)

Uitvoering van spirometrie voor gevorderden - lokatie: Groningen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Best (NL)

Diabetes in verschillende levensfasen; maatwerk bij behandeling - lokatie: Urmond (NL)

Diabetische voet - lokatie: Arnhem (NL)

Expeditie in de jungle van Diabetes en CVRM - lokatie: Wolvega (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Nootdorp (NL)

KEEL, NEUS & OORzaken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Tilburg (NL)

Nascholing Nicotine vervangende middelen - Tjongerschans - lokatie: Heerenveen (NL)

Opvolgavond casuïstiek astma/COPD - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolg Atriumfibrilleren - casuïstiekbespreking - lokatie: Groningen (NL)

Zorgcoördinatie dementie, de POH als zorgcoördinator - lokatie: Groningen (NL)

Casuïstiek en Opfrismodule Reizen & Gezondheid 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Een andere kijk op Gezondheid en Gedrag naast Ziekte en Zorg - lokatie: Deventer (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Zwolle (NL)

KEEL, NEUS & OORzaken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Nootdorp (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen - voorjaar 2019 - lokatie: Breda (NL)

Praktische Intuitie - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - module 2 2019 - lokatie: Luchthaven Schiphol (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Voorschoten (NL)

Workshop Kinderziekten - lokatie: Zevenaar (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Zaandam (NL)

Expeditie in de jungle van Diabetes en CVRM - lokatie: Ruurlo (NL)

Ongecontroleerd astma, wat nu? - lokatie: Den Haag (NL)

Workshop opwaartse spiraal. Eenzaamheid herkennen, verwijzen, oplossen. Basiskennis - lokatie: Strijbeek (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Megen (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen - voorjaar 2019 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Masterclass Diabetes Mellitus type 2 anno 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Reanimatie/AED (opfriscursus) - lokatie: Harderwijk (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Wemeldinge (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Schalkhaar (NL)

Verdiepingsnacholing Hartfalen voor POHs - lokatie: Gorinchem (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Zwolle (NL)

Dementie, en dan? - lokatie: Amersfoort (NL)

Diagnostiek luchtwegallergieën - lokatie: Breda (NL)

Familieparticipatie: omgaan met familie en naasten in lastige situaties - lokatie: Ede (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Zwolle (NL)

Middag van de POH - lokatie: Nijmegen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Rotterdam (NL)

"Gebruikt jouw patiënt het juiste type inhalator?" - Masterclass INTenS - lokatie: Eindhoven (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Alblasserdam (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Amsterdam (NL)

RCH | Scholing dementie voor praktijkondersteuners: Diagnose Dementie en hoe nu verder! - lokatie: Goirle (NL)

Update NHG standaard Diabetes Mellitus 2018 - lokatie: Hoogland (NL)

Agressietraining - lokatie: Den Haag (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Weesp (NL)

(Chronische) pijn - lokatie: Alkmaar (NL)

Compressietherapie - lokatie:

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: IJsselstein (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Waalwijk (NL)

De nieuwe NHG standaard 2019 - lokatie: Malden (NL)

Diabetes in verschillende levensfasen; maatwerk bij behandeling - lokatie: Hengelo (NL)

Mini-congres rouwverwerking - lokatie: Groenlo (NL)

Positieve gezondheid, training Spinnenweb IPH - lokatie: Breda (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Raalte (NL)

Nieuwe NHG-standaard CVRM en NHG-standaard Chronische Nierschade - lokatie: Winterswijk Corle (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

Hechttechnieken opfris - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Compressietherapie - lokatie:

Hagro scholing: Levertestafwijkingen - lokatie: Heerlen (NL)

Mindfulness - lokatie: Amstelveen (NL)

Alle ins & outs omtrent de NHG-standaard 2018 voor diagnose diabetes mellitus type 2 - lokatie: Hoogeveen (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Casuïstiek en Opfrismodule Reizen & Gezondheid 2019 - lokatie: Dordrecht (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: Heinkenszand (NL)

Hét dementie congres - lokatie: Ede (NL)

AED en reanimatie - beginners (Leerpunt KOEL) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Casuïstiekavond VRM - lokatie: Houten (NL)

COPD, van eerste sigaret tot palliatieve zorg - lokatie: Ede (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Soest (NL)

Vaardigheid: Doppler, Bloeddrukmeten en bepalen enkel-arm index - lokatie: Terneuzen (NL)

Workshop Kinderziekten - lokatie: Arnhem (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Expeditie in de jungle van Diabetes en CVRM - lokatie: Assen (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Insulinediploma 2019: Starten met Insuline - lokatie: Ugchelen (NL)

Taal en Gezondheid - lokatie: Zwolle (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - module 2 2019 - lokatie: Nunspeet (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Apeldoorn (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Breda (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Voorschoten (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Congres Jongeren en verslaving: "verbinden, veranderen, herstel, Yes We Can". - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Utrecht (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Weesp (NL)

15e Langerhanssymposium 2019 Alles hangt met elkaar samen - lokatie: Zwolle (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Amsterdam (NL)

Compressietherapie - lokatie:

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Oud-Beijerland (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Duiven (NL)

Hagro scholing: MDL Buikpijnklachten - lokatie: Heerlen (NL)

Vaardigheid: Doppler, Bloeddrukmeten en bepalen enkel-arm index - lokatie: Zwijndrecht (NL)

15e Langerhanssymposium 2019 Alles hangt met elkaar samen - lokatie: Utrecht (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Assen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Nascholing "Alcohol- en tabaksafhankelijkheid" - lokatie: Den Haag (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Longen luisteren - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: De Bilt (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Lelystad (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Hoogvliet Rotterdam (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Eindhoven (NL)

congres Rookvrije Start - lokatie: Amersfoort (NL)

DM Lunchbijeenkomst - lokatie: Zundert (NL)

Effectief communiceren - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Marum (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

DM Lunchbijeenkomst - lokatie: Oudenbosch (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

DM Lunchbijeenkomst - lokatie: Etten-Leur (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Dordrecht (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering -Module Hechten - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Compressietherapie - lokatie:

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Tilburg (NL)

Hagro scholing: Bariatrische Chirurgie - lokatie: Heerlen (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Compressief zwachtelen (vaardigheid) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Breda (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Tiel (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Soest (NL)

Stoppen met roken & leefstijlbegeleiding bij psychiatrische problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Molenhoek (NL)

Insulinediploma 2019: Starten met Insuline - lokatie: Duiven (NL)

Longen luisteren - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnosticeren van voetproblemen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering -Module Hechten - lokatie: Dordrecht (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie: Bussum (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Leidschendam (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Post-hbo opleiding Integrative Medicine, inclusief preventie en leefstijlcoach - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Hagro scholing: Levertestafwijkingen - lokatie: Heerlen (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Boxtel (NL)

Wondverzorging - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Angststoornissen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Maastricht (NL)

Perifeer vaatlijden, Enkel arm index - lokatie: Leiden (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Ugchelen (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Zwolle (NL)

Insulinediploma 2019: Starten met Insuline - lokatie: Hengelo (NL)

Nieuwe huisvesting 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Leidschendam (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Gorinchem (NL)

Casuïstiek en Opfrismodule Reizen & Gezondheid 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Lean coach 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Dag van de Eerstelijn 2019 - lokatie:

Lean werken 2019 - lokatie: Gorinchem (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Nootdorp (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Gilze (NL)

9e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: Apeldoorn (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Hagro scholing: Bariatrische Chirurgie - lokatie: Heerlen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie: Bussum (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

THOON Stoppen met roken verdiepende scholing NVvPO - lokatie: Hengelo (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Luchthaven Schiphol (NL)

NVvPO DOET! - lokatie: Rotterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Nascholing "Alcohol- en tabaksafhankelijkheid" - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

NVvPO DOET! - lokatie: Roden (NL)

Compressief zwachtelen (vaardigheid) - lokatie: Breda (NL)

Hagro scholing: Nierinsufficiëntie - lokatie: Heerlen (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

Casuïstiek en Opfrismodule Reizen & Gezondheid 2019 - lokatie: Houten (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - module 2 2019 - lokatie: Apeldoorn (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

Effectief in gesprek met je cliënt en/of collega - lokatie: Swifterbant (NL)

Hagro scholing: Schildklierafwijkingen - lokatie: Heerlen (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Tijdmanagement 2019, 6 uur - lokatie: Utrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Palliatieve sedatie in de praktijk - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Hagro scholing: Schildklierafwijkingen - lokatie: Heerlen (NL)

Hagro scholing: MDL Buikpijnklachten - lokatie: Heerlen (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)