GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Nieuw-Vennep (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Gouda (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Urmond (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - Module 1 2020 - lokatie: Middelburg (NL)

Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDE telefonische triage
AccreDidact Ernstige psychische aandoeningen /POH-GGZ
AccreDidact Overspanning en burn-out /POH-GGZ
AccreDidact Pijn en depressie/POH-GGZ
AccreDidact Psychose en antipsychotica /POH-GGZ
AccreDidact Religie en spiritualiteit/POH-GGZ
AccreDidact Suïcide & suïcidaal gedrag in de huisartsenpraktijk /POH-GGZ
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
Algemene Farmacologie
Anatomie - Centraal Zenuwstelsel
Anatomie Tractus circulatorius
Anatomie Tractus circulatorius
Anatomie Tractus circulatorius
Anatomie Tractus Digestivus
Anatomie Tractus Digestivus
Anatomie Tractus Digestivus
Anatomie Tractus Neurologicus
Anatomie Tractus Neurologicus
Anatomie Tractus Neurologicus
Anatomie Tractus Respiratorius
Anatomie Tractus Respiratorius
Anatomie Tractus Respiratorius
Anatomie Tractus Urologicus
Anatomie Tractus Urologicus
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie - Poh-educa.nl
Angst en depressie (e-learning)
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie (2016)
Antibioticaresistentie (e-learning)
Antistolling
Antistolling
Antistolling (e-learning)
AVG in de Zorg voor huisartsen
Bariatrische chirurgie in de huisartspraktijk voor POH's
Basale Reanimatie Volwassenen
Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening
Behandelen van diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - On demand webinar
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
BSL_Vallen bij ouderen voor POH
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
CASPIR Online 2015
CASPIR Online 2016
CASPIR Online 2017
CASPIR Online 2018
CASPIR Online 2019
Caspir-online
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade (e-learning)
COPD
COPD - Poh-educa.nl
CVRM - Poh-educa.nl
Delier
Dementie
Dementie
Dementie
Dementie (e-learning)
Dementie (e-learning)
Depressie
Diabetische retinopathie - Poh-educa.nl
Digitale Leerweken 2018 (KABIZ - NVVPO)
ECG Maken en lezen
ECG Maken en lezen
ECG Maken en lezen
ECG Maken en lezen
E-congres 2019: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
E-learning Hypoglykemie
E-learning incretinetherapie
E-learning Insectenallergie
E-learning Kwetsbare Ouderen
E-learning Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning Werken met het Baxtersysteem voor POH en AA (V&VN)(NVvPO)
E-learning: Senioren op reis
ELO021 Palliatieve sedatie (NVPOH) (V&VN)
ELO026 FTO Overdracht Medicatiegegevens (V&VN)(NVvPO)
ELO027 FTO De Overgang (V&VN)(NVvPO)
E-PIN POH Ouderenzorg
E-PIN POH Ouderenzorg NVvPO
E-PIN voor POH Astma COPD
Geneesmiddelen en verkeersdeelname (e-learning)
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Griepvaccinatie in de praktijk 2018/2019
Handhygiëne
Handhygiëne
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen - Poh-educa.nl
Hartfalen (e-learning)
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
Inhalatiemedicatie bij astma – Keuze en instructie - Poh-educa.nl
Insuline toedienen met een insulinepen
Insuline toedienen met een insulinepen
Insuline toedienen met een insulinepen
Intramusculair Injecteren
Intramusculair Injecteren
Inzicht in dementie
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatie en suïcide
Medicatie en suïcide
Medicatie en suïcide
Migraine Nurse Educator program
NHG-Webprogramma Cardiovasculair risicomanagement
NHG-Webprogramma Cardiovasculair risicomanagement
NHG-Webprogramma Diabetes nader bekeken
NHG-Webprogramma Diabetes nader bekeken NVvPO
Omgaan met agressie
Omgaan met bijwerkingen
Omgaan met bijwerkingen
On-demand web-tv Van standaardzorg naar personalized care bij DM2
Online patiënteninzage in de eerstelijnszorg (OPEN) e-learning 2020
oor uitspuiten
Opioïden - praktijkmedewerkers en apothekersassistenten
Overdracht Medicatiegegevens
Overdracht Medicatiegegevens (e-learning)
Overdracht van medicatiegegevens
Overdracht van medicatiegegevens
Overlapsyndroom Astma-COPD - Poh-educa.nl
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling (e-learning)
PIN 21-9 Chronische nierschade
PIN 22-1 Samenwerken aan gezondheid in de wijk
PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement
PIN 22-2 Diabetes mellitus type 2
PIN 23- 4b Stoppen met Roken
PIN 23-2 Voeding
PIN 23-3 Complexe zorg
PIN ADEPD
POH e-learning Voetzorg
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie (e-learning)
Preventie van Depressie
Preventie van prikaccidenten uitgebreid
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Professional Course: eHealth een praktische introductie
Professional Course: eHealth een praktische introductie
Psychofarmaca
Psychofarmaca
Psychofarmaca
Reden van voorschrijven en labwaarden POH
Reden van voorschrijven en labwaarden POH
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's (e-learning)
Rookvrije Start
SBAR
SBAR
Venapunctie
Vitale functies meten
Vitale functies meten
Vitale functies meten
Webcast Preventieconsult module Cardiometabool
Webcast Preventieconsult module Cardiometabool
Webinar - SOH hercertificering
Webinar Persoonlijkheidsstoornissen
Webinars COVID-19 in maart en april 2020
Werken met een medicijnrol
Werken met een medicijnrol
Werken met een medicijnrol
Zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn

ACOS: feit of fictie - lokatie: Schiphol (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Nistelrode (NL)

Kindcheck, Wet Verplichte Meldcode - lokatie: Soest (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - set 2 - lokatie: Voorburg (NL)

Complexe Diabeteszorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Farmacologie en inhalatietechnologie - lokatie: Alkmaar (NL)

Hechttechnieken - lokatie: Heinkenszand (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Alkmaar (NL)

Motivational Interviewing - lokatie: Alkmaar (NL)

Opvolgavond casuïstiek astma/COPD - lokatie: Amsterdam (NL)

Osteoporose - lokatie: Alkmaar (NL)

Scholing Dokterscoop Persoonsgerichte zorg in Kom Verder traject en aanbod gecombineerde leefstijl interventie (GLI) - lokatie: Joure (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Zeist (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Eelderwolde (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Eelderwolde (NL)

Kleine verrichtingen voor artsen en physician assistants - lokatie: Rotterdam (NL)

Longgeluiden 3.0 - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Psychogeriatrische stoornissen, 2020 - lokatie: Uden (NL)

Spreekuur Seksuele Gezondheid in de Huisartsenpraktijk - 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

"Kanker in verschillende culturen" - lokatie: Arnhem (NL)

Basismodule Werken met Positieve Gezondheid - lokatie: Assen (NL)

Dagje Texel 2020 - lokatie: Den Burg (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Traumatisch hersenletsel, signaleren en behandelen 2020 - lokatie: Soest (NL)

16de Amsterdam UMC nascholing voor Diabetes Verpleegkundigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Compressietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Dordrecht (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek - lokatie: Hengelo (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - set 2 - lokatie: Leiden (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Spijkenisse (NL)

Omkeren in de praktijk - lokatie:

Symposium voor doktersassistenten en praktijkondersteuners - lokatie: Elst (NL)

Wondzorg - lokatie: Middelharnis (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Helmond (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - set 5 - lokatie: Amsterdam (NL)

Symposium Diabeteszorg in de HAP anno 2020 - lokatie: Tilburg (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Hulsberg (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - set 2 - lokatie: Delft (NL)

Praktisch aan de slag met de ziektelastmeter COPD: van tool naar praktijk - lokatie: Alkmaar (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Wageningen (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - Module 1 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

Een andere kijk op Gezondheid en Gedrag naast Ziekte en Zorg - lokatie: Alkmaar (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Amersfoort (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Luttenberg (NL)

Nascholing "Alcohol- en tabaksafhankelijkheid" - lokatie: Utrecht (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Gorssel (NL)

Agressietraining - lokatie: Zwijndrecht (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Rotterdam (NL)

Kleine verrichtingen voor artsen en physician assistants - lokatie: Rotterdam (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - set 2 - lokatie: Zoetermeer (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Longfunctieonderzoek in de huisartspraktijk, de praktisch uitvoering - lokatie: Alkmaar (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Begeleiding basis - lokatie: Breda (NL)

Farmacotherapie basis - lokatie: Breda (NL)

Injectietechnieken workshop - lokatie: Nieuwerkerk aan den IJssel (NL)

Longgeluiden 3.0 - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Presentatie update GOLD-report 2019 - Treatable traits: met uw patiënt op weg naar precision medicine - lokatie: Schiphol (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - Module 1 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Veenendaal (NL)

Middag van de POH - lokatie: Ewijk (NL)

Basismodule Werken met Positieve Gezondheid - lokatie: Amersfoort (NL)

Behandeling van Migraine in de eerstelijnszorg - lokatie: Zwolle (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Masterclass software als medisch hulpmiddel - lokatie: Den Haag (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Spijkenisse (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Spreekuur Seksuele Gezondheid in de Huisartsenpraktijk - 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Transmuraal overleg met internisten DM/ CVRM 2019 - lokatie: Breda (NL)

VIB individueel - lokatie: Almere (NL)

Diagnostiek luchtwegallergieën - lokatie: Almere (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - verlengen - lokatie: Heerenveen (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

Kleine verrichtingen voor artsen en physician assistants - lokatie: Rotterdam (NL)

Gesprek na Diagnose - lokatie: Breda (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Hardenberg (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Nieuwe huisvesting 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Spreekuur Seksuele Gezondheid in de Huisartsenpraktijk - 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium voor doktersassistenten en praktijkondersteuners - lokatie: Zevenaar (NL)

Toetsgroep (medicatie) bij Atriumfibrilleren 2020 voor HA en POH - lokatie: Alkmaar (NL)

Farmacotherapie Lipideverlagende middelen, antistolling en antiarrythmica - lokatie: Groningen (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Oosthuizen (NL)

Wondzorg - lokatie: Alkmaar (NL)

Complexe Diabetescasuïstiek Deel 1 - lokatie: Horst (NL)

Geklier in de eerste lijn: ontwikkelingen in de endocrinologie - lokatie: Assen (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Almelo (NL)

Behandeling van Migraine in de eerstelijnszorg - lokatie: Breda (NL)

Behandeling van Migraine in de eerstelijnszorg - lokatie: Roermond (NL)

Ondersteuning bij medicatiebeoordeling - lokatie: Utrecht (NL)

Ondersteuning bij medicatiebeoordeling - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling van Migraine in de eerstelijnszorg - lokatie: Groningen (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Almere (NL)

Zorgconsulenten | Laaggeletterdheid in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

Zorgprogramma ouderen: een stap vooruit in mijn praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Helmond (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (1 uur) - lokatie: Schijndel (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek - lokatie: Ugchelen (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Insulinediploma 2020: Starten met Insuline - lokatie: Hengelo (NL)

Multicultureel Vakmanschap - lokatie: Enschede (NL)

Omkeren in de praktijk - lokatie:

Lean werken 2020 - lokatie: Putten (NL)

Spreekuur Seksuele Gezondheid in de Huisartsenpraktijk - 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Jaarlijkse training reanimatie + gebruik externe defibrillator (AED) - lokatie: Rotterdam (NL)

Jaarlijkse training reanimatie + gebruik externe defibrillator (AED) - lokatie: Aalden (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Emmen (NL)

Behandeling van Migraine in de eerstelijnszorg - lokatie: Venlo (NL)

Compressietherapie - lokatie: Ede (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Soest (NL)

Jaarlijkse training reanimatie + gebruik externe defibrillator (AED) - lokatie: Nijmegen (NL)

Alles wat je wilt weten over koolhydraten - lokatie: Tilburg (NL)

Tijdmanagement 2020, 6 uur - lokatie: Ridderkerk (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Etten-Leur (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Etten-Leur (NL)

Alles wat je wilt weten over koolhydraten - lokatie: Roermond (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

Jaarlijkse training reanimatie + gebruik externe defibrillator (AED) - lokatie: Echt (NL)

VIB individueel - lokatie: Almere (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Behandeling van Migraine in de eerstelijnszorg - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Assen (NL)

Nieuwe middelen Diabetes Mellitus Type 2; toepassing in de huisartsenpraktijk - lokatie: Haarlem (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Lean werken deel 2 2020 - lokatie: Winsum (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek - lokatie: Duiven (NL)

SPIRO-avond - lokatie: Emmen (NL)

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren//herstel corr nvvpo ID 371196 - lokatie: Utrecht (NL)

Agressietraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Jaarlijkse training reanimatie + gebruik externe defibrillator (AED) - lokatie: Almere (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Mook (NL)

Behandeling van Migraine in de eerstelijnszorg - lokatie: Terneuzen (NL)

Triage bij oogklachten - lokatie: Amstelveen (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - set 2 - lokatie: Eindhoven (NL)

Patient met Hartfalen - lokatie: Heerlen (NL)

Compressietherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Jaarlijkse training reanimatie + gebruik externe defibrillator (AED) - lokatie: Sneek (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Spreekuur Seksuele Gezondheid in de Huisartsenpraktijk - 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

module 2 ouderenzorg de verdieping - lokatie: Groningen (NL)

Rationeel Emotieve Vaardigheden bij Stoppen Met Roken, help je cliënten bij hun denken en voelen naar een rookvrij leven - lokatie: Drachten (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2020 - lokatie: Assen (NL)

Lean coach 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Agressietraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Gewichtloze communicatie, therapietrouw bij diabetes type 2 - lokatie: Harderwijk (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2020 - lokatie: Breukelen (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - Module 2 2020 - lokatie: Enschede (NL)

Labwaarden- wat kan en mag je de patient zeggen - lokatie: Haarlem (NL)

Patient met Hartfalen - lokatie: Heerlen (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Nieuwe huisvesting 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Thema Avond Langerhans Diabetes en de organen - lokatie: Arnemuiden (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - Module 1 2020 - lokatie: Haarlem (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oosterhout (NL)

9e Arts en Leefstijl Congres - lokatie: Utrecht (NL)

Tijdmanagement 2020, 6 uur - lokatie: Duiven (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

10e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: Apeldoorn (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen 2020 - lokatie: Breda (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Vught (NL)

Casuïstiekbespreking DM - regio Emmen - lokatie: Emmen (NL)

Verdieping van de nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Labwaarden- wat kan en mag je de patient zeggen - lokatie: Den Helder (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - Module 2 2020 - lokatie: Enschede (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Aalsmeer (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie:

Nationale Diabetes Dag 2020 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Nursing | Hét Wondzorg Congres 2020 - lokatie: Ede (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Aalsmeer (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek - lokatie: Hengelo (NL)

Rationeel Emotieve Vaardigheden bij Stoppen Met Roken, help je cliënten bij hun denken en voelen naar een rookvrij leven - lokatie: Hilversum (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - Module 1 2020 - lokatie: Venhuizen (NL)

Suïcide preventie - lokatie: Purmerend (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

Intercultureel Communiceren - lokatie: Amersfoort (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Ridderkerk (NL)

Agressietraining - lokatie: Eindhoven (NL)

Startcursus insulinetherapie in de eerste lijn 2019, 2020 - lokatie: Soest (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Etten-Leur (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Etten-Leur (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

Scholing MMSE en MoCA - lokatie: Alkmaar (NL)

Zorgprogramma ouderen: een stap vooruit in mijn praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Opleiding Dermatologie voor zorgprofessionals - lokatie: Nieuwegein (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

10e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCDE door het oog van de naald. - lokatie: Oudenbosch (NL)

Nursing | Topsprekers over kwetsbare ouderen 2020 - lokatie: Ede (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2020 - lokatie: Amersfoort (NL)