De Coachende Zorgprofessional - Persoonsgerichte Zorg - lokatie: Heerlen (NL)

Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDE telefonische triage
AccreDidact ADHD bij volwassenen/POH-GGZ
AccreDidact Ernstige psychische aandoeningen /POH-GGZ
AccreDidact Familiaal geweld/POH-GGZ
AccreDidact Patiënten met een laag IQ/POH-GGZ
AccreDidact Pijn en depressie/POH-GGZ
AccreDidact Problem-solving treatment/POH-GGZ
AccreDidact Religie en spiritualiteit/POH-GGZ
AccreDidact Veilig incident melden/POH-GGZ
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
Alles wat u nog wilt (moet?) weten over hypoglykemie - Webinar on demand verlengd
Anatomie Tractus circulatorius
Anatomie Tractus circulatorius
Anatomie Tractus Digestivus
Anatomie Tractus Digestivus
Anatomie Tractus Neurologicus
Anatomie Tractus Neurologicus
Anatomie Tractus Respiratorius
Anatomie Tractus Respiratorius
Anatomie Tractus Urologicus
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie - Poh-educa.nl
Angst en depressie (e-learning)
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie (2016)
Antibioticaresistentie (e-learning)
Antistolling
Antistolling
Antistolling (e-learning)
Astma bij kinderen - Poh-educa.nl
Astma en COPD: Herrie in The Silent Zone 2019
AVG in de Zorg voor huisartsen
Bariatrische chirurgie in de huisartspraktijk voor POH's
Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening
Behandelen van diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - On demand webinar
Bestaan niet-ernstige hypo's? - On demand
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
CASPIR Online 2015
CASPIR Online 2016
CASPIR Online 2017
CASPIR Online 2018
Caspir-online
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade (e-learning)
CVRM - Poh-educa.nl
Dementie
Dementie
Dementie
Dementie - Poh-educa.nl
Dementie (e-learning)
Dementie (e-learning)
Diabetische retinopathie - Poh-educa.nl
Diabetische voet - Poh-educa.nl
ECG Maken en lezen
ECG Maken en lezen
ECG Maken en lezen
E-learning Hypoglykemie
E-learning incretinetherapie
E-learning Insectenallergie
E-learning Kwetsbare Ouderen
E-learning Longauscultatie
E-learning Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning Werken met het Baxtersysteem voor POH en AA (V&VN)(NVvPO)
ELO021 Palliatieve sedatie (NVPOH) (V&VN)
ELO026 FTO Overdracht Medicatiegegevens (V&VN)(NVvPO)
ELO027 FTO De Overgang (V&VN)(NVvPO)
E-PIN POH Ouderenzorg
E-PIN POH Ouderenzorg NVvPO
E-PIN voor POH Astma COPD
Gebruik inhalatiecorticosteroïden bij COPD patiënten
Geneesmiddelen en verkeersdeelname (e-learning)
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Griepvaccinatie in de praktijk 2018/2019
Handhygiëne
Handhygiëne
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen - Poh-educa.nl
Hartfalen (e-learning)
Impetigo en furunkels
Inhalatiemedicatie bij astma – Keuze en instructie - Poh-educa.nl
Insuline toedienen met een insulinepen
Insuline toedienen met een insulinepen
Intramusculair Injecteren
Intramusculair Injecteren
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatie en suïcide
Medicatie en suïcide
Medicatie en suïcide
Migraine Nurse Educator program
NHG-Webprogramma Cardiovasculair risicomanagement
NHG-Webprogramma Cardiovasculair risicomanagement
NHG-Webprogramma Diabetes nader bekeken
NHG-Webprogramma Diabetes nader bekeken NVvPO
Omgaan met bijwerkingen
Omgaan met bijwerkingen
On-demand web-tv Stoppen en monitoren van (on)nodig ICS gebruik bij COPD, doe je zo!
oor uitspuiten
Overdracht Medicatiegegevens
Overdracht Medicatiegegevens (e-learning)
Overdracht van medicatiegegevens
Overdracht van medicatiegegevens
Overlapsyndroom Astma-COPD - Poh-educa.nl
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling (e-learning)
PIN 21-9 Chronische nierschade
PIN 22-1 Samenwerken aan gezondheid in de wijk
PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement
PIN 22-2 Diabetes mellitus type 2
PIN ADEPD
POH e-learning Voetzorg
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie (e-learning)
Polyfarmacie bij ouderen - Poh-educa.nl
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Professional Course: eHealth een praktische introductie
Psychofarmaca
Psychofarmaca
Reden van voorschrijven en labwaarden POH
Reden van voorschrijven en labwaarden POH
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's (e-learning)
Rookvrije Start
SBAR
SBAR
Vitale functies meten
Vitale functies meten
Webcast Preventieconsult module Cardiometabool
Webcast Preventieconsult module Cardiometabool
Webinar Persoonlijkheidsstoornissen
Werken met een medicijnrol
Werken met een medicijnrol
Werken met een medicijnrol
Zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn

Denk Lipo - lokatie: Utrecht (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Eindhoven (NL)

Compressietherapie - lokatie:

De Coachende Zorgprofessional - Persoonsgerichte Zorg - lokatie: Heerlen (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Uden (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

NHG 2018 en incretinetherapie in de 1e lijn - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

De Coachende Zorgprofessional - Persoonsgerichte Zorg - lokatie: Heerlen (NL)

Longfunctieonderzoek in de huisartspraktijk, de praktisch uitvoering - lokatie: Uden (NL)

Longfunctieonderzoek in de huisartspraktijk, de praktisch uitvoering - lokatie: Uden (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Oosterhout (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Tilburg (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Echt (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Delft (NL)

Gevorderden Inhalatiecursus IMIS - lokatie: Diverse locaties in Nederland (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Zaandam (NL)

Casuïstiek COPD vanuit een breder perspectief in de 1e lijn - lokatie: Alkmaar (NL)

Denk Lipo - lokatie: Helmond (NL)

Hagro scholing: Bariatrische Chirurgie - lokatie: Heerlen (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Tilburg (NL)

HRM in één dag 2019 - lokatie: Heerenveen (NL)

Voeding van mensen met diabetes mellitus vanuit andere achtergronden en culturen besproken - lokatie: Twello (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Velp (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Basis Curriculum Ouderengeneeskunde - lokatie: Oostzaan (NL)

Basiscursus Insulinetherapie Langerhans - lokatie: Heinkenszand (NL)

Compressief zwachtelen (vaardigheid) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Lelystad (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Nijmegen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Spreekuur Seksuele Gezondheid in de Huisartsenpraktijk 2018 - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken: Tabaksverslaving - lokatie: Zwolle (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerlen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Schalkhaar (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 2019 - lokatie: Houten (NL)

AED en BLS 2019 - lokatie: Alkmaar (NL)

Positieve gezondheid in de spreekkamer - lokatie: Roosendaal (NL)

Praktijkondersteunersmiddag Huisartsopleiding 2019 VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Breda (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Drachten (NL)

Basis curriculum ouderenzorg - lokatie: Wijk aan Zee (NL)

Casuïstiek en longvolumina; luchtig is anders - lokatie: Kollumerzwaag (NL)

Compressietherapie - lokatie: Delft (NL)

De nieuwe richtlijn CVRM - lokatie: Harderwijk (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Tiel (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Lelystad (NL)

Farmacologie en inhalatietechnologie - lokatie: Spijkenisse (NL)

Gedragsverandering en zelfmanagement - lokatie: Groningen (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Venlo (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Soest (NL)

Stoppen met roken & leefstijlbegeleiding bij psychiatrische problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Molenhoek (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Den Haag (NL)

Informatiebijeenkomst Dementie - lokatie: Groningen (NL)

Informatiebijeenkomst Ouderenzorg en Dementie - lokatie: Groningen (NL)

Insulinediploma 2019: Starten met Insuline - lokatie: Duiven (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

Longen luisteren - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Ouderenzorg in de eerste lijn - lokatie: Amsterdam (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Best (NL)

GHC Ketenzorg-Onderwijsdag 2019 - lokatie: Groningen (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Zeist (NL)

Juridische grenzen van de POH-GGZ 2019, 2 uur - lokatie: Hilversum (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - lokatie: Sassenheim (NL)

Onomwonden over wonden - lokatie: Nijmegen (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Gorinchem (NL)

Post-hbo opleiding seksuologie - lokatie: Utrecht (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Leiden (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Casuïstiek en longvolumina; luchtig is anders - lokatie: Geleen (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Nijmegen (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Nijmegen (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Badhoevedorp (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerlen (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

CNE werkgroepen Vasculaire Zorg, Hartrevalidatie en Atriumfibrilleren - lokatie: Utrecht (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Leiden (NL)

Diagnosticeren van voetproblemen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

ECG grondbeginselen - lokatie: Amersfoort (NL)

Gastvrijheid in de zorg - lokatie: Hoorn (NL)

HRM in één dag 2019 - lokatie: Cuijk (NL)

Informatiebijeenkomst Ketenzorg Atriumfibrilleren - lokatie: Groningen (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Roermond (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - lokatie: Leiderdorp (NL)

Nieuwe middelen in de type 2 diabetes richtlijnen - lokatie: Venlo (NL)

SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering -Module Hechten - lokatie: Dordrecht (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Sassenheim (NL)

"Kanker in verschillende culturen" - lokatie: Utrecht (NL)

Casuïstiek COPD vanuit een breder perspectief in de 1e lijn - lokatie: Tilburg (NL)

Casuïstiek COPD vanuit een breder perspectief in de 1e lijn - lokatie: Tilburg (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Den Haag (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Leek (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Nieuwegein (NL)

Nascholing "Alcohol- en tabaksafhankelijkheid" - lokatie: Naaldwijk (NL)

Startbijeenkomst Samenwerken in de Wijk - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie: Bussum (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Drachten (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Helmond (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Leidschendam (NL)

De nieuwe NHG-standaard CVRM 2019 - lokatie: Assen (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Gilze (NL)

Denk Lipo - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Leeuwarden (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Amsterdam (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Jaarcongres V&VN PVK/POH - lokatie: Amersfoort (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Post-hbo opleiding Integrative Medicine, inclusief preventie en leefstijlcoach - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Wolvega (NL)

ECG grondbeginselen - lokatie: Zwolle (NL)

Hagro scholing: Levertestafwijkingen - lokatie: Heerlen (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Boxtel (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Schagen (NL)

Uw problemen gaan in rook op 2.0 - lokatie: Roermond (NL)

Wondverzorging - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Angststoornissen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Maastricht (NL)

Compressietherapie - lokatie: Arnhem (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

ECG grondbeginselen - lokatie: Amsterdam (NL)

Etniciteit en CVRM - lokatie: Rotterdam (NL)

Gewichtloze communicatie, therapietrouw bij diabetes type 2 - lokatie: Vianen (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Kloetinge (NL)

Insuline therapie, instellen in uw huisartsenpraktijk - lokatie: Woerden (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Ede (NL)

Langerhans Opvolgavond 2019 - lokatie: Maastricht (NL)

Perifeer vaatlijden, Enkel arm index - lokatie: Leiden (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Sassenheim (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Ugchelen (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Beekbergen (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Zwolle (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Lelystad (NL)

Insulinediploma 2019: Starten met Insuline - lokatie: Hengelo (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Purmerend (NL)

NHG 2018 en incretinetherapie in de 1e lijn - lokatie: Alkmaar (NL)

Nieuwe huisvesting 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Dermatologie voor zorgprofessionals - lokatie: Nieuwegein (NL)

Practicum Ouderenzorg - lokatie: Groningen (NL)

Praktijkondersteunersmiddag Huisartsopleiding 2019 VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

Verkorte STiP cursus DM Jaargesprek - lokatie: Spijkenisse (NL)

Verkorte STiP cursus DM Jaargesprek II - lokatie: Spijkenisse (NL)

9e Nationaal Pulmonaal Congres - lokatie: Ede (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Casuïstiek COPD vanuit een breder perspectief in de 1e lijn - lokatie: Tilburg (NL)

Casuïstiek COPD vanuit een breder perspectief in de 1e lijn - lokatie: Tilburg (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Leidschendam (NL)

Denk Lipo - lokatie: Tilburg (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Nieuwe middelen in de type 2 diabetes richtlijnen - lokatie: Velserbroek (NL)

Thema-avond Langerhans - lokatie: Arnemuiden (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerlen (NL)

Stoppen met roken - lokatie: Alkmaar (NL)

Studiedag voeding, bewegen en Diabetes type 2 - lokatie: Vianen (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Gorinchem (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Helmond (NL)

Denk Lipo - lokatie: Roosendaal (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Nieuwegein (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Breda (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Emmeloord (NL)

module 1 basis module ouderenzorg - lokatie: Groningen (NL)

Voeding- en leefstijlinterventies voor zorgprofessionals - lokatie: Terschelling (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Breda (NL)

Basis Atriumfibrilleren - lokatie: Groningen (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Lith (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Rotterdam (NL)

Denk Lipo - lokatie: Gorinchem (NL)

Diabetes in verschillende levensfasen; maatwerk bij behandeling - lokatie: Eelderwolde (NL)

ECG grondbeginselen - lokatie: Nootdorp (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Ouddorp (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Eelderwolde (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Zwolle (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Tijnje (NL)

Nieuwe middelen in de type 2 diabetes richtlijnen - lokatie: Alkmaar (NL)

Symposium Diabeteszorg in de huisartsenpraktijk anno 2019 - lokatie: Ridderkerk (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Spijkenisse (NL)

“Nog even wachten met een kuurtje?” Update Antibiotica Resistentie - lokatie: Ridderkerk (NL)

18-0008 Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Hoofddorp (NL)

Casuïstiek en Opfrismodule Reizen & Gezondheid 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Nieuwegein (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Lean coach 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Oosterhout (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Enschede (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Basiscursus Diabetes Mellitus voor vpk/ poh/ ass - lokatie: Huis Ter Heide (NL)

Dag van de Eerstelijn 2019 - lokatie:

De ouder wordende man - lokatie: Hengelo (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Zaandam (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Gorinchem (NL)

Longfunctieonderzoek in de huisartspraktijk, de praktisch uitvoering - lokatie: Overloon (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Oosterhout (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Lelystad (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Nootdorp (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Amsterdam (NL)

Farmacologie en inhalatietechnologie - lokatie: Spijkenisse (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Culemborg (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Behandelwensengesprek en transmurale overdracht kwetsbare ouderen - lokatie: Sassenheim (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Doesburg (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Gorssel (NL)

Compressietherapie - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Denk Lipo - lokatie: Geleen (NL)

Diabetes in verschillende levensfasen; maatwerk bij behandeling - lokatie: De Bilt (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Edam (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Krachtige basiszorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Longfunctieonderzoek in de huisartspraktijk, de praktisch uitvoering - lokatie: Maastricht (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Gilze (NL)

ECG grondbeginselen - lokatie: Leende (NL)

FEA Nieuwe standaard CVRM NVvPO - lokatie: Wierden (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 6 uur - lokatie: Hengelo (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Edam (NL)

Multicultureel Vakmanschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Nursing-congres | Werken met kwetsbare ouderen - lokatie: Ede (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

9e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: Apeldoorn (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Hengelo (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Arnhem (NL)

Compressietherapie - lokatie: Goedereede (NL)

De nieuwe richtlijn CVRM - lokatie: Harderwijk (NL)

Diabetes in verschillende levensfasen; maatwerk bij behandeling - lokatie: Emmeloord (NL)

Hagro scholing: Bariatrische Chirurgie - lokatie: Heerlen (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Hoogvliet Rotterdam (NL)

KOH | Congres GGZ in de huisartsenpraktijk - lokatie: Eindhoven (NL)

Ledendag V&VN-Longverpleegkundigen - lokatie: Breukelen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Rotterdam (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2019 - lokatie: Houten (NL)

Denk Lipo - lokatie: Purmerend (NL)

Practicum Atriumfibrilleren (AF) - lokatie: Groningen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Behandelwensengesprek en transmurale overdracht kwetsbare ouderen - lokatie: Katwijk aan Zee (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Assen (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Almelo (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Assen (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Enschede (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - lokatie: Zoetermeer (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Utrecht (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie: Bussum (NL)

Chronische nierschade - lokatie: Harderwijk (NL)

FEA Scholing Ouderenzorg: (In)continentie, (onder)voeding, ouderenmishandeling NVvPO - lokatie: Almelo (NL)

Gulliver 2019: gezond voor, tijdens en na de reis - lokatie: Zwolle (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Lean werken deel 2 2019 - lokatie: Kollum (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - lokatie: Leiden (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

THOON Stoppen met roken verdiepende scholing NVvPO - lokatie: Hengelo (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Denk Lipo - lokatie: Heerlen (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Denk Lipo - lokatie: Spijkenisse (NL)

Denk Lipo - lokatie: Venlo (NL)

Expeditie in de jungle van Diabetes en CVRM - lokatie: Eelderwolde (NL)

Geklier in de eerste lijn: ontwikkelingen in de endocrinologie - lokatie: Assen (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Waardenburg (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

FEA Nieuwe standaard CVRM NVvPO - lokatie: Wierden (NL)

Gulliver 2019: gezond voor, tijdens en na de reis - lokatie: Eindhoven (NL)

Interculturele communicatie - lokatie: Amsterdam (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Luchthaven Schiphol (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

“Nog even wachten met een kuurtje?” Update Antibiotica Resistentie - lokatie: Rotterdam (NL)

Deskundigheidsbevordering insulinetherapie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Breda (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Hoofddorp (NL)

Gezamenlijke scholing: Psychiatrie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Eindhoven (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Juridische grenzen van de POH-GGZ 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Starten van een intervisiegroep voor praktijkondersteuners - lokatie: Soest (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Behandelwensengesprek en transmurale overdracht kwetsbare ouderen - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Bereik optimale telefonische bereikbaarheid 2019 - lokatie: Duiven (NL)

ECG grondbeginselen - lokatie: Tilburg (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Omgaan met onbegrepen gedrag in de ouderenzorg - lokatie: Ede (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 6 uur - lokatie: Boxmeer (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Nascholing "Alcohol- en tabaksafhankelijkheid" - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Behandelwensengesprek en transmurale overdracht kwetsbare ouderen - lokatie: Sassenheim (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Utrecht (NL)

Denk Lipo - lokatie: Tilburg (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 6 uur - lokatie: Rheden (NL)

HRM in één dag 2019 - lokatie: Heerenveen (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Nieuw-Vennep (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Utrecht (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Blaricum (NL)

Pijn en pijnbestrijding - lokatie: Ede (NL)

Compressief zwachtelen (vaardigheid) - lokatie: Breda (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Veenendaal (NL)

Hagro scholing: Nierinsufficiëntie - lokatie: Heerlen (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Rotterdam (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

Casuïstiek en Opfrismodule Reizen & Gezondheid 2019 - lokatie: Houten (NL)

Gulliver 2019: gezond voor, tijdens en na de reis - lokatie: Hoofddorp (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Haaksbergen (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

NVvPO DOET! - lokatie: Rotterdam (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - module 2 2019 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek advanced 2019 - lokatie: Houten (NL)

op weg naar gezondheid en gedrag: oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - startbijeenkomst - lokatie: Colmschate (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Udenhout (NL)

Deskundigheidsbevordering insulinetherapie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

Effectief in gesprek met je cliënt en/of collega - lokatie: Swifterbant (NL)

Hagro scholing: Schildklierafwijkingen - lokatie: Heerlen (NL)

Zorgprogramma ouderen: een stap vooruit in mijn praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Assen (NL)

Denk Lipo - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetes in verschillende levensfasen; maatwerk bij behandeling - lokatie: Zoetermeer (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Eindhoven (NL)

Diabetes in verschillende levensfasen; maatwerk bij behandeling - lokatie: Geleen (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 6 uur - lokatie: Gouda (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelwensengesprek en transmurale overdracht kwetsbare ouderen - lokatie: Leiden (NL)

Diabetesverpleegkundigen regiobijscholingen najaar 2019 - lokatie: Nieuwerkerk aan Den IJssel (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 6 uur - lokatie: Blaricum (NL)

NVvPO DOET! - lokatie: Nijkerk (NL)

Tijdmanagement 2019, 6 uur - lokatie: Utrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Breda (NL)

Agressietraining - lokatie: Sommelsdijk (NL)

HRM in één dag 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve sedatie in de praktijk - lokatie: Zwijndrecht (NL)

WCS Congres - lokatie: Utrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Hilversum (NL)

FEA Nieuwe standaard CVRM NVvPO - lokatie: Wierden (NL)

Hagro scholing: Schildklierafwijkingen - lokatie: Heerlen (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Steenbergen (NL)

Denk Lipo - lokatie: Meppel (NL)

FEA Nieuwe standaard CVRM NVvPO - lokatie: Wierden (NL)

Uw problemen gaan in rook op 2.0 - lokatie: Klaaswaal (NL)

Hagro scholing: MDL Buikpijnklachten - lokatie: Heerlen (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Praktijkondersteunersmiddag Huisartsopleiding 2019 VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Alphen aan den Rijn (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2019 - lokatie: Houten (NL)

Reanimatie trainingen Federatie WDH Midden Nederland 2017 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Juridische grenzen van de POH-GGZ 2019 - lokatie: Oranjewoud (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Denk Lipo - lokatie: Zaandam (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Eindhoven (NL)

SPIRO-avond - lokatie: Emmen (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Ewijk (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Deskundigheidsbevordering insulinetherapie in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

Congres: Preopname voorbereiden is beter dan genezen! - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding seksuologie - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)