Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDE telefonische triage
AccreDidact ADHD bij volwassenen/POH-GGZ
AccreDidact Ernstige psychische aandoeningen /POH-GGZ
AccreDidact Pijn en depressie/POH-GGZ
AccreDidact Problem-solving treatment/POH-GGZ
AccreDidact Psychose en antipsychotica /POH-GGZ
AccreDidact Religie en spiritualiteit/POH-GGZ
AccreDidact Suïcide & suïcidaal gedrag in de huisartsenpraktijk /POH-GGZ
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
ADEPD masterclass
Algemene Farmacologie
Anatomie - Centraal Zenuwstelsel
Anatomie Tractus circulatorius
Anatomie Tractus circulatorius
Anatomie Tractus circulatorius
Anatomie Tractus Digestivus
Anatomie Tractus Digestivus
Anatomie Tractus Digestivus
Anatomie Tractus Neurologicus
Anatomie Tractus Neurologicus
Anatomie Tractus Neurologicus
Anatomie Tractus Respiratorius
Anatomie Tractus Respiratorius
Anatomie Tractus Respiratorius
Anatomie Tractus Urologicus
Anatomie Tractus Urologicus
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie - Poh-educa.nl
Angst en depressie (e-learning)
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie (2016)
Antibioticaresistentie (e-learning)
Antistolling
Antistolling
Antistolling (e-learning)
AVG in de Zorg voor huisartsen
Bariatrische chirurgie in de huisartspraktijk voor POH's
Basale Reanimatie Volwassenen
Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening
Behandelen van diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - On demand webinar
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
CASPIR Online 2015
CASPIR Online 2016
CASPIR Online 2017
CASPIR Online 2018
CASPIR Online 2019
Caspir-online
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade (e-learning)
COPD
COPD - Poh-educa.nl
CVRM - Poh-educa.nl
Delier
Dementie
Dementie
Dementie
Dementie (e-learning)
Dementie (e-learning)
Depressie
Diabetische retinopathie - Poh-educa.nl
ECG Maken en lezen
ECG Maken en lezen
ECG Maken en lezen
E-congres 2019: 'Moving Diabetes' - Familie en diabetes
E-learning Hypoglykemie
E-learning incretinetherapie
E-learning Insectenallergie
E-learning Kwetsbare Ouderen
E-learning Longauscultatie
E-learning Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning Werken met het Baxtersysteem voor POH en AA (V&VN)(NVvPO)
E-learning: Senioren op reis
ELO021 Palliatieve sedatie (NVPOH) (V&VN)
ELO026 FTO Overdracht Medicatiegegevens (V&VN)(NVvPO)
ELO027 FTO De Overgang (V&VN)(NVvPO)
E-PIN POH Ouderenzorg
E-PIN POH Ouderenzorg NVvPO
E-PIN voor POH Astma COPD
Geneesmiddelen en verkeersdeelname (e-learning)
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Griepvaccinatie in de praktijk 2018/2019
Handhygiëne
Handhygiëne
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen - Poh-educa.nl
Hartfalen (e-learning)
Impetigo en furunkels
Impetigo en furunkels
Inhalatiemedicatie bij astma – Keuze en instructie - Poh-educa.nl
Insuline toedienen met een insulinepen
Insuline toedienen met een insulinepen
Insuline toedienen met een insulinepen
Intramusculair Injecteren
Intramusculair Injecteren
Inzicht in dementie
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatie en suïcide
Medicatie en suïcide
Medicatie en suïcide
Migraine Nurse Educator program
NHG-Webprogramma Cardiovasculair risicomanagement
NHG-Webprogramma Cardiovasculair risicomanagement
NHG-Webprogramma Diabetes nader bekeken
NHG-Webprogramma Diabetes nader bekeken NVvPO
Omgaan met agressie
Omgaan met bijwerkingen
Omgaan met bijwerkingen
On-demand web-tv Van standaardzorg naar personalized care bij DM2
oor uitspuiten
Opioïden - praktijkmedewerkers en apothekersassistenten
Overdracht Medicatiegegevens
Overdracht Medicatiegegevens (e-learning)
Overdracht van medicatiegegevens
Overdracht van medicatiegegevens
Overlapsyndroom Astma-COPD - Poh-educa.nl
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling (e-learning)
PIN 21-9 Chronische nierschade
PIN 22-1 Samenwerken aan gezondheid in de wijk
PIN 22-10 Cardiovasculair risicomanagement
PIN 22-2 Diabetes mellitus type 2
PIN 23- 4b Stoppen met Roken
PIN 23-2 Voeding
PIN 23-3 Complexe zorg
PIN ADEPD
POH e-learning Voetzorg
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie (e-learning)
Preventie van Depressie
Preventie van prikaccidenten uitgebreid
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Professional Course: eHealth een praktische introductie
Psychofarmaca
Psychofarmaca
Psychofarmaca
Reden van voorschrijven en labwaarden POH
Reden van voorschrijven en labwaarden POH
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's (e-learning)
Rookvrije Start
SBAR
SBAR
Venapunctie
Vitale functies meten
Vitale functies meten
Vitale functies meten
Webcast Preventieconsult module Cardiometabool
Webcast Preventieconsult module Cardiometabool
Webinar - SOH hercertificering
Webinar Persoonlijkheidsstoornissen
Werken met een medicijnrol
Werken met een medicijnrol
Werken met een medicijnrol
Zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn

Alles over declareren 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Zwolle (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Assen (NL)

Effectief in gesprek met je cliënt en/of collega - lokatie: Zwolle (NL)

Implementatie en optimalisatie van astma ketenzorg in uw praktijk en inclusie in de DBC astma? - lokatie: Schiphol (NL)

Masterclass Complexe Diabetescasuïstiek - lokatie: Nieuw-Amsterdam (NL)

NAAR EFFECTIEVERE ONDERSTEUNING BIJ VOEDING EN LEEFSTIJLVERANDERINGEN VOOR NIERPATIËNTEN - lokatie: Arnhem (NL)

Starten met stoppen NVvPO - Vervolg 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Update/Highlights NHG standaard Astma & COPD - lokatie: Schiphol (NL)

Vaardigheid: Doppler, Bloeddrukmeten en bepalen enkel-arm index - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Voeding bij diabetes mellitus en overgewicht - lokatie: Rotterdam (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (2 uur) - lokatie: Oss (NL)

Continentiezorg in de 1e lijn - lokatie: Amersfoort (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Diabetes type 2: Behandelen we suiker of complicaties? - lokatie: Leende (NL)

ECG maken - lokatie: Groningen (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Zeist (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Schalkhaar (NL)

Ongecontroleerd astma, wat nu? - lokatie: Haarlem (NL)

Ouderenzorg - lokatie: Brummen (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Utrecht (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Tilburg (NL)

Training Reanimatie/AED (opfriscursus) 2019-2020 - lokatie: Putten (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Noordwijk (NL)

Workshop Labbepalingen toegelicht - lokatie: Zevenaar (NL)

op weg naar gezondheid en gedrag: oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk - startbijeenkomst - lokatie: Colmschate (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ECG maken - lokatie: Groningen (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Epse (NL)

Longfunctieonderzoek in de huisartspraktijk, de praktisch uitvoering - lokatie: Helmond (NL)

Omkeren in de praktijk - lokatie: Boxtel (NL)

SAFETY FIRST: vliegensvlug naar "Just culture" - lokatie: Rotterdam (NL)

BLS-AED-PLS plus 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

De onzichtbare gevolgen van hersenletsel - lokatie: Veenendaal (NL)

KOH | POH congres 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Luchtwegproblemen bij Kinderen - lokatie: Rotterdam (NL)

Maatwerk Leergang Ouderenzorg Praktijkondersteuners, Huisartsenzorg Oostelijk-Zuid Limburg - lokatie:

Overbehandeling Diabetes - lokatie: Gorinchem (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Tilburg (NL)

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Congres: Preopname voorbereiden is beter dan genezen! - lokatie: Hilversum (NL)

Training 'Positieve gezondheidszorg: oplossingsgericht werken in de eerstelijn' - lokatie: Deventer (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Breda (NL)

Cardiovasculaire problematiek voor zorgverlener en zorgvrager - Nieuwe ontwikkelingen in de eerste lijn - lokatie: Arnhem (NL)

Lanceringsdagen MIJN.streek formularium / Longmedicatie - lokatie: Heerlen (NL)

Lanceringsdagen MIJN.streek formularium / Longmedicatie - lokatie: Heerlen (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - set 2 - lokatie: Rotterdam (NL)

module 2 ouderenzorg de verdieping - lokatie: Groningen (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Diabetes in verschillende levensfasen; maatwerk bij behandeling - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Uden (NL)

Insulinediploma 2020: Starten met Insuline - lokatie: Eelderwolde (NL)

Kleine verrichtingen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Longgeluiden 3.0 - lokatie: Gorinchem (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - lokatie: Ede (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Sassenheim (NL)

Psychiatrische stoornissen, wanneer is daar sprake van en hoe ga je er mee om? - lokatie: Oosterhout (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Spijkenisse (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Eindhoven (NL)

Huisartsen nascholing contitutioneel eczeem - lokatie: Oostzaan (NL)

BLS-AED-PLS plus 2019 - lokatie: Brunssum (NL)

Delphi Seminar 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

Fragiele ouderen thuis - lokatie: Veenendaal (NL)

Stoppen met roken - lokatie: Tiel (NL)

Workshop opwaartse spiraal. Eenzaamheid herkennen, verwijzen, oplossen. Basiskennis - lokatie: Doorn (NL)

Astma en COPD: Wat te doen aan filevorming in de luchtwegen? - lokatie: Schiphol (NL)

Nascholingsdag Stop met roken: Hoe is de begeleiding in 2020? - lokatie: Utrecht (NL)

Nationaal Hypertensie Congres 2020 'Hypertensie en diabetes: leefstijl en preventie'. - lokatie: Amersfoort (NL)

Atriumfibrilleren - lokatie: Sassenheim (NL)

De cardiorenale complicaties van diabetes type 2 - lokatie: Den Haag (NL)

Effectieve communicatie op post en praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - lokatie: Vught (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - lokatie: Eelderwolde (NL)

AF in de huisartsenpraktijk - Educatie voor praktijkondersteuners & praktijkverpleegkundigen - lokatie: Ridderkerk (NL)

AF in de huisartsenpraktijk - Educatie voor praktijkondersteuners & praktijkverpleegkundigen - lokatie: Ridderkerk (NL)

Breinbasics - Niet-aangeboren hersenletsel - lokatie: Hattem (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Spijkenisse (NL)

Informatiebijeenkomst Ketenzorg Astma - lokatie: Groningen (NL)

Insuline injectie en lipohypertrofie - lokatie: Utrecht (NL)

Longgeluiden 3.0 - lokatie: Eindhoven (NL)

Nieuwe middelen in de type 2 diabetes richtlijnen - lokatie: Dirkshorn (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Heerenveen (NL)

“Advance Care Planning: Vooruitzien in zorg” - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

CAHAG | Adembenemend 15 - lokatie: Arnhem (NL)

Farmacologie en inhalatietechnologie - lokatie: Uithoorn (NL)

OneMed Symposium Onestep Closer - lokatie: Barneveld (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Heerlen (NL)

AED en reanimatie - beginners (Leerpunt KOEL) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ECG grondbeginselen - lokatie: Vlaardingen (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Staphorst (NL)

module 1 basis module ouderenzorg - lokatie: Groningen (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Behandelwensengesprek en transmurale overdracht kwetsbare ouderen - lokatie: Leiden (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Oostzaan (NL)

Een andere kijk op Gezondheid en Gedrag naast Ziekte en Zorg - lokatie: Borne (NL)

Expeditie in de wereld van natrium en kalium - lokatie: Leende (NL)

Kleine verrichtingen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Eindhoven (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Sassenheim (NL)

Workshop Labbepalingen toegelicht - lokatie: Arnhem (NL)

Zelfregulatie van stress en veerkracht door patienten en hulpverleners - lokatie: Hilversum (NL)

Casuïstiek COPD vanuit een breder perspectief in de 1e lijn - lokatie: Maastricht (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Gouda (NL)

Masterclass Diabetes type 2 interactief - set 5 - lokatie: Venlo (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Arnhem (NL)

RCH | DM Insulinetherapie in de huisartsenpraktijk 2020 - lokatie: Tilburg (NL)

Stoppen met roken: Tabaksverslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium "Voor Altijd Thuis' - lokatie:

Nascholing Hartfalen - lokatie: Sassenheim (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Compressietherapie - lokatie: Maastricht (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Horn (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Horn (NL)

Hartfalen regio Haaglanden - lokatie:

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Sassenheim (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - Module 1 2020 - lokatie: Breda (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Zutphen (NL)

Nieuwe huisvesting 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Oedeembenen & Compressietherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Almere (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Tuk (NL)

Calculus en Excel (19-0031) - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Amsterdam (NL)

Kleine verrichtingen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Heerenveen (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Het ontwikkelen van een regionaal formularium inhalatiemedicatie is moeilijk/lastig/onmogelijk/vreselijk/zinloos leuk! - lokatie: Schiphol (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (1 uur) - lokatie: Alkmaar (NL)

Een andere kijk op Gezondheid en Gedrag naast Ziekte en Zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Farmacotherapie Lipideverlagende middelen, antistolling en antiarrythmica - lokatie: Hengelo (NL)

Startcursus insulinetherapie in de eerste lijn 2019, 2020 - lokatie: Soest (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Compressietherapie - lokatie: Alkmaar (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

Ouderenzorg - basiscursus - lokatie: Fluitenberg (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - Module 1 2020 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Workshop opwaartse spiraal. Eenzaamheid herkennen, verwijzen, oplossen. Basiskennis - lokatie: Malden (NL)

2e Nationaal Obesitas Symposium 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Eindhoven (NL)

Insulinediploma 2020: Starten met Insuline - lokatie: Wassenaar (NL)

Transmuraal overleg met internisten DM/ CVRM 2019 - lokatie: Breda (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Stadskanaal (NL)

Intercultureel Communiceren - lokatie: Amersfoort (NL)

Casuïstiek COPD vanuit een breder perspectief in de 1e lijn - lokatie: Maastricht (NL)

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid - lokatie: Utrecht (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - Module 1 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Calculus en Excel (19-0031) - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Leiden (NL)

Lean coach 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Transmuraal overleg met internisten DM/ CVRM 2019 - lokatie: Breda (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Hoe kun je hypo's voorkomen in de behandeling bij diabetes type 2? - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie: Bussum (NL)

Rationeel Emotieve Vaardigheden bij Stoppen Met Roken, help je cliënten bij hun denken en voelen naar een rookvrij leven - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Compressietherapie - lokatie: Nijmegen (NL)

Kleine verrichtingen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Interculturele communicatie - lokatie: Amsterdam (NL)

Aanpak van osteoporose in de praktijk voor huisartsen en praktijkondersteuners - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetische voet: Preventie en Organisatie - lokatie: Maastricht (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Hechttechnieken - lokatie: Heinkenszand (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Eelderwolde (NL)

Symposium Palliatieve zorg 2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

"Kanker in verschillende culturen" - lokatie: Arnhem (NL)

Dagje Texel 2020 - lokatie: Den Burg (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hendrik-Ido-Ambacht (NL)

Compressietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Kleine verrichtingen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Wondzorg - lokatie: Middelharnis (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Hulsberg (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Veenendaal (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Den Haag (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Kleine verrichtingen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Arnhem (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Transmuraal overleg met internisten DM/ CVRM 2019 - lokatie: Breda (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

Nieuwe huisvesting 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Farmacotherapie Lipideverlagende middelen, antistolling en antiarrythmica - lokatie: Groningen (NL)

Geklier in de eerste lijn: ontwikkelingen in de endocrinologie - lokatie: Assen (NL)

SOA's in de huisartsenpraktijk - lokatie: Almere (NL)

Zorgprogramma ouderen: een stap vooruit in mijn praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (1 uur) - lokatie: Schijndel (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Compressietherapie - lokatie: Ede (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Soest (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Assen (NL)

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren - lokatie: Utrecht (NL)

Stoppen met roken: motiveren kun je leren//herstel corr nvvpo ID 371196 - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Zwolle (NL)

Compressietherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

module 2 ouderenzorg de verdieping - lokatie: Groningen (NL)

Rationeel Emotieve Vaardigheden bij Stoppen Met Roken, help je cliënten bij hun denken en voelen naar een rookvrij leven - lokatie: Drachten (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Lean coach 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Nieuwe huisvesting 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - Module 1 2020 - lokatie: Haarlem (NL)

Basiscursus Insulinetherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Vught (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Aalsmeer (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie:

Lean werken 2020 - lokatie: Aalsmeer (NL)

Rationeel Emotieve Vaardigheden bij Stoppen Met Roken, help je cliënten bij hun denken en voelen naar een rookvrij leven - lokatie: Hilversum (NL)

Lean werken 2020 - lokatie: Ridderkerk (NL)

Startcursus insulinetherapie in de eerste lijn 2019, 2020 - lokatie: Soest (NL)

Zorgprogramma ouderen: een stap vooruit in mijn praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Alles over declareren 2020 - lokatie: Groningen (NL)