(P)BLS in de praktijk - lokatie: Dordrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Het Allergie Spreekuur - lokatie: Rotterdam (NL)

Longfunctieonderzoek in de huisartspraktijk, de praktisch uitvoering - lokatie: Amersfoort (NL)

Masterclass Diabetes Mellitus type 2 anno 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Stoppen met roken - lokatie: Buren (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Alblasserdam (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Weesp (NL)

Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDE telefonische triage
AccreDidact ADHD bij volwassenen/POH-GGZ
AccreDidact Ernstige psychische aandoeningen /POH-GGZ
AccreDidact Familiaal geweld/POH-GGZ
AccreDidact Patiënten met een laag IQ/POH-GGZ
AccreDidact Pijn en depressie/POH-GGZ
AccreDidact Problem-solving treatment/POH-GGZ
AccreDidact Religie en spiritualiteit/POH-GGZ
AccreDidact Veilig incident melden/POH-GGZ
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
Alles wat u nog wilt (moet?) weten over hypoglykemie - Webinar on demand verlengd
Anatomie Tractus circulatorius
Anatomie Tractus circulatorius
Anatomie Tractus Digestivus
Anatomie Tractus Digestivus
Anatomie Tractus Neurologicus
Anatomie Tractus Neurologicus
Anatomie Tractus Respiratorius
Anatomie Tractus Respiratorius
Anatomie Tractus Urologicus
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie - Poh-educa.nl
Angst en depressie (e-learning)
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie (2016)
Antibioticaresistentie (e-learning)
Antistolling
Antistolling
Antistolling (e-learning)
Astma bij kinderen - Poh-educa.nl
Astma en COPD: Herrie in The Silent Zone 2019
AVG in de Zorg voor huisartsen
Bariatrische chirurgie in de huisartspraktijk voor POH's
Bedrijfshulpverlening
Bedrijfshulpverlening
Behandelen van diabetes mellitus bij kwetsbare ouderen - On demand webinar
Bestaan niet-ernstige hypo's? - On demand
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
CASPIR Online 2015
CASPIR Online 2016
CASPIR Online 2017
CASPIR Online 2018
Caspir-online
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade (e-learning)
CVRM - Poh-educa.nl
Dementie
Dementie
Dementie
Dementie - Poh-educa.nl
Dementie (e-learning)
Dementie (e-learning)
Diabetische retinopathie - Poh-educa.nl
Diabetische voet - Poh-educa.nl
ECG Maken en lezen
ECG Maken en lezen
ECG Maken en lezen
E-learning Hypoglykemie
E-learning incretinetherapie
E-learning Kwetsbare Ouderen
E-learning Longauscultatie
E-learning Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg
E-learning Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
E-learning Werken met het Baxtersysteem voor POH en AA (V&VN)(NVvPO)
ELO021 Palliatieve sedatie (NVPOH) (V&VN)
ELO026 FTO Overdracht Medicatiegegevens (V&VN)(NVvPO)
ELO027 FTO De Overgang (V&VN)(NVvPO)
E-PIN POH Ouderenzorg
E-PIN POH Ouderenzorg NVvPO
E-PIN voor POH Astma COPD
Gebruik inhalatiecorticosteroïden bij COPD patiënten
Geneesmiddelen en verkeersdeelname (e-learning)
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Griepvaccinatie in de praktijk 2018/2019
Handhygiëne
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen - Poh-educa.nl
Hartfalen (e-learning)
Impetigo en furunkels
Inhalatiemedicatie bij astma – Keuze en instructie - Poh-educa.nl
Insuline toedienen met een insulinepen
Insuline toedienen met een insulinepen
Intramusculair Injecteren
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatie en suïcide
Medicatie en suïcide
Medicatie en suïcide
Migraine Nurse Educator program
NHG-Webprogramma Cardiovasculair risicomanagement
NHG-Webprogramma Cardiovasculair risicomanagement
NHG-Webprogramma Diabetes nader bekeken
NHG-Webprogramma Diabetes nader bekeken NVvPO
Omgaan met bijwerkingen
Omgaan met bijwerkingen
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv Stoppen en monitoren van (on)nodig ICS gebruik bij COPD, doe je zo!
Overdracht Medicatiegegevens
Overdracht Medicatiegegevens (e-learning)
Overdracht van medicatiegegevens
Overdracht van medicatiegegevens
Overlapsyndroom Astma-COPD - Poh-educa.nl
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling (e-learning)
PIN 21-9 Chronische nierschade
PIN 22-1 Samenwerken aan gezondheid in de wijk
PIN 22-2 Diabetes mellitus type 2
PIN ADEPD
POH e-learning Voetzorg
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie (e-learning)
Polyfarmacie bij ouderen - Poh-educa.nl
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Professional Course: eHealth een praktische introductie
Psychofarmaca
Psychofarmaca
Reden van voorschrijven en labwaarden POH
Reden van voorschrijven en labwaarden POH
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's (e-learning)
Rookvrije Start
SBAR
Signaleren depressie
Vitale functies meten
Vitale functies meten
Webcast Preventieconsult module Cardiometabool
Webcast Preventieconsult module Cardiometabool
Webinar Persoonlijkheidsstoornissen
Werken met een medicijnrol
Werken met een medicijnrol
Werken met een medicijnrol
Zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn

15e Langerhanssymposium 2019 Alles hangt met elkaar samen - lokatie: Zwolle (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

BLS-AED-PLS plus 2019 - lokatie: Kerkrade (NL)

Compressietherapie - lokatie:

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Oud-Beijerland (NL)

Het Allergie Spreekuur - lokatie: Amsterdam (NL)

Het Hartfalen Spreekuur 2019 Module 2 - lokatie: Vianen (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Haarlem (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Laaggeletterdheid - lokatie: Tilburg (NL)

Stoppen met roken - lokatie: Haarlem (NL)

Stoppen met roken - lokatie: 1316 BN Almere (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Hoofddorp (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Schagen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

2 STOP! 1 : 1 begeleiding - lokatie: Sassenheim (NL)

Agressietraining - lokatie: Oud-Beijerland (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Leeuwarden (NL)

Gulliver 2019: gezond voor, tijdens en na de reis - lokatie: Houten (NL)

Hagro scholing: MDL Buikpijnklachten - lokatie: Heerlen (NL)

Het Hartfalen Spreekuur 2019 Module 2 - lokatie: Raalte (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Uden (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Uden (NL)

Nieuwe Richtlijn CVRM: wat gaat er veranderen in de praktijk? - lokatie: Veenendaal (NL)

SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering -Module Hechten - lokatie: Nijmegen (NL)

Symposium Samen werken aan de beste netwerkzorg - lokatie: Groningen (NL)

Vaardigheid: Doppler, Bloeddrukmeten en bepalen enkel-arm index - lokatie: Zwijndrecht (NL)

15e Langerhanssymposium 2019 Alles hangt met elkaar samen - lokatie: Utrecht (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Zundert (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Casuïstiek en longvolumina; luchtig is anders - lokatie: Nieuwstadt (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Nieuwegein (NL)

Diabetes in verschillende levensfasen; maatwerk bij behandeling - lokatie: Eindhoven (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 1 uur - lokatie: Amsterdam (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Breda (NL)

Het Allergie Spreekuur - lokatie: Utrecht (NL)

Het Hartfalen Spreekuur 2019 Module 2 - lokatie: Ridderkerk (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Lezing Munchhausen by Proxy - lokatie: Heerenveen (NL)

Longfunctieonderzoek in de huisartspraktijk, de praktisch uitvoering - lokatie: Nieuwstadt (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Vaardigheid Tapen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Nascholing "Alcohol- en tabaksafhankelijkheid" - lokatie: Den Haag (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Leiden (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Vught (NL)

Het Hartfalen Spreekuur 2019 Module 2 - lokatie: Wassenaar (NL)

Longen luisteren - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

Voeding bij diabetes mellitus en overgewicht - lokatie: De Bilt (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: De Bilt (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Oudenbosch (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Rotterdam (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Westerbroek (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Lelystad (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Amsterdam (NL)

Herstelzorg / ELV; helpt het u? - lokatie: Rotterdam (NL)

Het Allergie Spreekuur - lokatie: Zwolle (NL)

Hoe word je een betere piloot van je emotionele systeem - lokatie: Soest (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Laaggeletterdheid - lokatie: Utrecht (NL)

Nascholing Het andere gesprek - van ZZ naar GG - lokatie: Zeist (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Hoogvliet Rotterdam (NL)

congres Rookvrije Start - lokatie: Amersfoort (NL)

De nieuwe NHG standaard 2019 - lokatie: Malden (NL)

DM Lunchbijeenkomst - lokatie: Zundert (NL)

Effectief communiceren - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 4 uur - lokatie: Leiden (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Nijmegen (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Duiven (NL)

Het Chronische Nierschade Spreekuur - lokatie: Amsterdam (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Marum (NL)

Nu in de praktijk! Het medicamenteuze stappenplan van de nieuwe NHG-Standaard DM2 - lokatie: Alkmaar (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Arnhem (NL)

DM Lunchbijeenkomst - lokatie: Oudenbosch (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Eelderwolde (NL)

Het Allergie Spreekuur - lokatie: Eelderwolde (NL)

NHG 2018 en incretinetherapie in de 1e lijn - lokatie: Heerlen (NL)

POH-dag Amstelland Zorg - lokatie: Amstelveen (NL)

THEBE | Samen voor een sterke eerste lijn! - lokatie: Moergestel (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

BLS-AED-PLS plus 2019 - lokatie: Landgraaf (NL)

Denk Lipo - lokatie: Vlissingen (NL)

LEAN coach opleiding - lokatie: Etten-Leur (NL)

LEAN coach opleiding - lokatie: Etten-Leur (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Amstelveen (NL)

Aanpak van osteoporose in de praktijk voor huisartsen en praktijkondersteuners - lokatie: Rotterdam (NL)

AF in de huisartsenpraktijk - Educatie voor praktijkondersteuners & praktijkverpleegkundigen - lokatie: De Bilt (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Breda (NL)

Denk Lipo - lokatie: Tiel (NL)

DM Lunchbijeenkomst - lokatie: Etten-Leur (NL)

Enkel / Teen Arm Index in theorie en in de praktijk - lokatie: Almere (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Almere (NL)

Nu in de praktijk! Het medicamenteuze stappenplan van de nieuwe NHG-Standaard DM2 - lokatie: Almere (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Amersfoort (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Oude-Tonge (NL)

Astma en COPD: Inhaleren is te leren! - lokatie: Schiphol (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Den Haag (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Bewustwordingsworkshop LEAN in de praktijk - lokatie: Etten-Leur (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Dordrecht (NL)

GLP-1 gebaseerde therapie, van beginner tot gevorderde - lokatie: Zeist (NL)

Het Allergie Spreekuur - lokatie: Tilburg (NL)

RCH | PRO-RCH | Koppelbijeenkomst ‘Krachten bundelen’ - lokatie: Goirle (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerlen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Alblasserdam (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Oene (NL)

Uw problemen gaan in rook op 2.0 - lokatie: Roosendaal (NL)

Alle ins & outs omtrent de NHG-standaard 2018 voor diagnose diabetes mellitus type 2 - lokatie: Hoogeveen (NL)

SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering -Module Hechten - lokatie: Doetinchem (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Lith (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

NHG 2018 en incretinetherapie in de 1e lijn - lokatie: Amsterdam (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Gouda (NL)

BLS-AED-PLS plus 2019 - lokatie: Gulpen (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 5 uur - lokatie: Enschede (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: Heinkenszand (NL)

Aanpak van osteoporose in de praktijk voor huisartsen en praktijkondersteuners - lokatie: Den Haag (NL)

De nieuwe richtlijn CVRM - lokatie: Harderwijk (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 5 uur - lokatie: Enschede (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

NHG 2018 en incretinetherapie in de 1e lijn - lokatie: Nieuw-Vennep (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerlen (NL)

SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering -Module Hechten - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Zorgprogramma ouderen: een stap vooruit in mijn praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Denk Lipo - lokatie: Rotterdam (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Hoofddorp (NL)

Denk Lipo - lokatie: Capelle aan den IJssel (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Compressietherapie - lokatie:

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Tilburg (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Zaandam (NL)

Hagro scholing: Bariatrische Chirurgie - lokatie: Heerlen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Velp (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Basiscursus Insulinetherapie Langerhans - lokatie: Heinkenszand (NL)

Compressief zwachtelen (vaardigheid) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Stoppen met roken: Tabaksverslaving - lokatie: Zwolle (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerlen (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Schalkhaar (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek basis 2019 - lokatie: Houten (NL)

Praktijkondersteunersmiddag Huisartsopleiding 2019 VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Breda (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Drachten (NL)

De nieuwe richtlijn CVRM - lokatie: Harderwijk (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Tiel (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Soest (NL)

Stoppen met roken & leefstijlbegeleiding bij psychiatrische problematiek - lokatie: Utrecht (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Molenhoek (NL)

Insulinediploma 2019: Starten met Insuline - lokatie: Duiven (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Haarlemmerliede (NL)

Longen luisteren - lokatie: Zwijndrecht (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Best (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Gorinchem (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerlen (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Leiden (NL)

Diagnosticeren van voetproblemen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Breda (NL)

Gastvrijheid in de zorg - lokatie: Hoorn (NL)

HRM in één dag 2019 - lokatie: Cuijk (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Roermond (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) - Hercertificering -Module Hechten - lokatie: Dordrecht (NL)

"Kanker in verschillende culturen" - lokatie: Utrecht (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Leek (NL)

Nascholing "Alcohol- en tabaksafhankelijkheid" - lokatie: Naaldwijk (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie: Bussum (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Helmond (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Leidschendam (NL)

De nieuwe NHG-standaard CVRM 2019 - lokatie: Assen (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Gilze (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Post-hbo opleiding Integrative Medicine, inclusief preventie en leefstijlcoach - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Wolvega (NL)

Hagro scholing: Levertestafwijkingen - lokatie: Heerlen (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Boxtel (NL)

Wondverzorging - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Angststoornissen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Maastricht (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Ede (NL)

Perifeer vaatlijden, Enkel arm index - lokatie: Leiden (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Ugchelen (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Zwolle (NL)

Insulinediploma 2019: Starten met Insuline - lokatie: Hengelo (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Purmerend (NL)

Nieuwe huisvesting 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding Dermatologie voor zorgprofessionals - lokatie: Nieuwegein (NL)

Praktijkondersteunersmiddag Huisartsopleiding 2019 VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Leidschendam (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Thema-avond Langerhans - lokatie: Arnemuiden (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerlen (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Gorinchem (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Helmond (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Emmeloord (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Rotterdam (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Zwolle (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Spijkenisse (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

18-0008 Motiverende Gespreksvoering - lokatie: Hoofddorp (NL)

Casuïstiek en Opfrismodule Reizen & Gezondheid 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Lean coach 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Dag van de Eerstelijn 2019 - lokatie:

De ouder wordende man - lokatie: Hengelo (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Gorinchem (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Nootdorp (NL)

De ouder wordende man - lokatie: Amsterdam (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Heerenveen (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Gilze (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 6 uur - lokatie: Hengelo (NL)

Nursing-congres | Werken met kwetsbare ouderen - lokatie: Ede (NL)

9e Jaarcongres ClaudicatioNet - lokatie: Apeldoorn (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Arnhem (NL)

De nieuwe richtlijn CVRM - lokatie: Harderwijk (NL)

Hagro scholing: Bariatrische Chirurgie - lokatie: Heerlen (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Hoogvliet Rotterdam (NL)

KOH | Congres GGZ in de huisartsenpraktijk - lokatie: Eindhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Training Stoppen met roken - lokatie: Rotterdam (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2019 - lokatie: Houten (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Naaldwijk (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Almelo (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie: Bussum (NL)

Gulliver 2019: gezond voor, tijdens en na de reis - lokatie: Zwolle (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

THOON Stoppen met roken verdiepende scholing NVvPO - lokatie: Hengelo (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Gulliver 2019: gezond voor, tijdens en na de reis - lokatie: Eindhoven (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Luchthaven Schiphol (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Juridische grenzen van de POH-GGZ 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Perifeer Arterieel Vaatlijden - Een sleutelrol voor de huisarts - lokatie: Eindhoven (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Bereik optimale telefonische bereikbaarheid 2019 - lokatie: Duiven (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Omgaan met onbegrepen gedrag in de ouderenzorg - lokatie: Ede (NL)

Socratisch Motiveren: eendaagse introductieworkshop - lokatie: Arnhem (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 6 uur - lokatie: Boxmeer (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Nascholing "Alcohol- en tabaksafhankelijkheid" - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Compressief zwachtelen (vaardigheid) - lokatie: Breda (NL)

Hagro scholing: Nierinsufficiëntie - lokatie: Heerlen (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Intervisie coachingsjaar voor POH-S, VS en POH-GGZ - lokatie: Deventer (NL)

Update: De nieuwe NHG-richtlijn CVRM - lokatie: Groningen (NL)

Casuïstiek en Opfrismodule Reizen & Gezondheid 2019 - lokatie: Houten (NL)

Gulliver 2019: gezond voor, tijdens en na de reis - lokatie: Hoofddorp (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

NVvPO DOET! - lokatie: Rotterdam (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde - module 2 2019 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek advanced 2019 - lokatie: Houten (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Etten-Leur (NL)

Effectief in gesprek met je cliënt en/of collega - lokatie: Swifterbant (NL)

Hagro scholing: Schildklierafwijkingen - lokatie: Heerlen (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Assen (NL)

Casuïstiek en de nieuwe NHG standaard diabetes Mellitus type 2 - voor praktijkondersteuners - lokatie: Eindhoven (NL)

Diabetes in verschillende levensfasen; maatwerk bij behandeling - lokatie: Geleen (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

NVvPO DOET! - lokatie: Nijkerk (NL)

Tijdmanagement 2019, 6 uur - lokatie: Utrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Agressietraining - lokatie: Sommelsdijk (NL)

HRM in één dag 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Palliatieve sedatie in de praktijk - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oosterhout (NL)

Hagro scholing: Schildklierafwijkingen - lokatie: Heerlen (NL)

Uw problemen gaan in rook op 2.0 - lokatie: Klaaswaal (NL)

Hagro scholing: MDL Buikpijnklachten - lokatie: Heerlen (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Praktijkondersteunersmiddag Huisartsopleiding 2019 VUmc - lokatie: Amsterdam (NL)

Auscultatie en Lichamelijk Onderzoek gericht op extremiteiten 2019 - lokatie: Houten (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

ABCD stabiel "maar toch klopt er iets niet" - lokatie: Oudenbosch (NL)

Herhalingscursus reanimatie en AED - lokatie: Doetinchem (NL)

Transmuraal overleg COPD 2019 - lokatie: Breda (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Congres: Preopname voorbereiden is beter dan genezen! - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Intervisie ouderenzorg 2019 - lokatie: Etten-Leur (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding kwaliteitsmanagement - lokatie: Rotterdam (NL)