BLS-AED-PLS plus 2018 - lokatie: Vaals (NL)

ECG Basiscursus voor POH en assistentes - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Koudekerke (NL)

Samenwerking Pedicures, POH en Podotherapeuten; "Voetzorg; monofilament en voetencreme" - lokatie: Den Helder (NL)

2018 - eLearning bijzondere reizigers: De immuungecompromitteerde reiziger
2018 - eLearning bijzondere reizigers: ouderen en diabeten op reis.
Aanpak ouderenmishandeling
Aanpak ouderenmishandeling
ABCDE telefonische triage
AccreDidact ADHD bij volwassenen/POH-GGZ
AccreDidact Familiaal geweld/POH-GGZ
AccreDidact Patiënten met een laag IQ/POH-GGZ
AccreDidact Pijn en depressie/POH-GGZ
AccreDidact Religie en spiritualiteit/POH-GGZ
AccreDidact SOLK/POH-GGZ
AccreDidact Veilig incident melden/POH-GGZ
ADEPD Awarenesstraining
ADEPD masterclass
Alles wat u nog wilt (moet?) weten over hypoglykemie - Webinar on demand verlengd
Anatomie Tractus circulatorius
Anatomie Tractus circulatorius
Anatomie Tractus Digestivus
Anatomie Tractus Digestivus
Anatomie Tractus Neurologicus
Anatomie Tractus Neurologicus
Anatomie Tractus Respiratorius
Anatomie Tractus Respiratorius
Anatomie Tractus Urologicus
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie
Angst en depressie - Poh-educa.nl
Angst en depressie (e-learning)
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie
Antibioticaresistentie (2016)
Antibioticaresistentie (e-learning)
Antistolling
Antistolling
Antistolling (e-learning)
Astma bij kinderen - Poh-educa.nl
Astma en COPD: Herrie in The Silent Zone 2019
Bariatrische chirurgie in de huisartspraktijk
Bedrijfshulpverlening
Bestaan niet-ernstige hypo's? - On demand
Bloedglucosewaarde bepalen via vingerprik
BSL_Signaleren van beroepslongziekten
BSL_Voedingsadvisering aan mensen met diabetes mellitus type 2
CASPIR Online 2015
CASPIR Online 2016
CASPIR Online 2017
CASPIR Online 2018
Caspir-online
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade
Chronische nierschade (e-learning)
CVRM - Poh-educa.nl
Dementie
Dementie
Dementie
Dementie - Poh-educa.nl
Dementie (e-learning)
Dementie (e-learning)
Diabetische retinopathie - Poh-educa.nl
Diabetische Voet
Diabetische voet - Poh-educa.nl
ECG Maken en lezen
ECG Maken en lezen
Een antwoord op de meest gestelde vragen omtrent allergie
E-learning Allergiezorg voor Praktijkondersteuners
E-learning Insectenallergie
E-learning Kwetsbare Ouderen
E-learning Professionele effectiviteit in persoonsgerichte zorg
E-learning Werken met het Baxtersysteem voor POH en AA (V&VN)(NVvPO)
E-learning: Cardiovasculaire veiligheid van geneesmiddelen bij diabetes type 2
E-learning: Praktische insulinetherapie
ELO021 Palliatieve sedatie (NVPOH) (V&VN)
ELO026 FTO Overdracht Medicatiegegevens (V&VN)(NVvPO)
ELO027 FTO De Overgang (V&VN)(NVvPO)
E-PIN POH Ouderenzorg
E-PIN POH Ouderenzorg NVvPO
E-PIN voor POH Astma COPD
Gebruik inhalatiecorticosteroïden bij COPD patiënten
Geneesmiddelen en verkeersdeelname (e-learning)
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Gezondheidsrecht - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg - Wkkgz
Griepvaccinatie in de praktijk 2018/2019
Handhygiëne
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen
Hartfalen (e-learning)
Impetigo en furunkels
Inhalatiemedicatie bij astma – Keuze en instructie - Poh-educa.nl
Insuline toedienen met een insulinepen
Insuline toedienen met een insulinepen
Intramusculair Injecteren
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van astma
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van COPD
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicamenteuze behandeling van hypercholesterolemie
Medicatie en suïcide
Medicatie en suïcide
NHG-Webprogramma Cardiovasculair risicomanagement
NHG-Webprogramma Cardiovasculair risicomanagement
NHG-Webprogramma Diabetes nader bekeken
NHG-Webprogramma Diabetes nader bekeken NVvPO
Nieuwe Europese Privacyverordening.
Omgaan met bijwerkingen
Omgaan met bijwerkingen
On demand web-tv De rol van ICS bij de behandeling van COPD
On-demand web-tv Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts
On-demand web-tv Stoppen en monitoren van (on)nodig ICS gebruik bij COPD, doe je zo!
Osteoporose - Poh-educa.nl
Overdracht Medicatiegegevens
Overdracht Medicatiegegevens (e-learning)
Overdracht van medicatiegegevens
Overdracht van medicatiegegevens
Overlapsyndroom Astma-COPD - Poh-educa.nl
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Palliatieve sedatie
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling
Pijnstilling (e-learning)
PIN 21-9 Chronische nierschade
PIN 22-1 Samenwerken aan gezondheid in de wijk
PIN 22-2 Diabetes mellitus type 2
PIN ADEPD
POH e-learning Voetzorg
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie
Polyfarmacie (e-learning)
Polyfarmacie bij ouderen - Poh-educa.nl
Privacybescherming en informatiebescherming voor doktersassistenten en praktijkondersteuners
Psychofarmaca
Psychofarmaca
Reden van voorschrijven en labwaarden POH
Reden van voorschrijven en labwaarden POH
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's
Reden van voorschrijven en labwaarden voor poh's (e-learning)
Rookvrije Start
SBAR
Signaleren depressie
Vitale functies meten
Vitale functies meten
Webcast Preventieconsult module Cardiometabool
Webcast Preventieconsult module Cardiometabool
Webinar Persoonlijkheidsstoornissen
Werken met een medicijnrol
Werken met een medicijnrol
Zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Groot-Ammers (NL)

Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2? - lokatie: Apeldoorn (NL)

Parkinson en Parkinsonismen - lokatie: Oosterhout (NL)

Praktische toepassing van de nieuwe standaard DM & chronische nierschade, 2019 - lokatie: Uden (NL)

Praktische toepassing van de nieuwe standaard DM & chronische nierschade, 2019 - lokatie: Uden (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Dordrecht (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Gouda (NL)

ECG maken - lokatie: Groningen (NL)

Farmacologie en inhalatietechnologie - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2? - lokatie: Alkmaar (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

module 1 basis module ouderenzorg - lokatie: Groningen (NL)

Update NHG standaard Diabetes Mellitus 2018 - lokatie: Venlo (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Coördinatoren Kernteam Integrale Ouderenzorg - lokatie: Assen (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Beek en Donk (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Amstelveen (NL)

ECG maken - lokatie: Groningen (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Samenwerking Pedicures, POH en Podotherapeuten; "Voetzorg; monofilament en voetencreme" - lokatie: Schagen (NL)

WZA Wondzorg (Basis- en specifieke wondzorg) - lokatie: Assen (NL)

Diabetes mellitus type 2, het blijft een individuele aanpak 2018 - lokatie: Hengelo (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Amstelveen (NL)

Insulinediploma 2019: Starten met Insuline - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Laaggeletterdheid - lokatie: Amsterdam (NL)

Nieuwe inzichten behandeling DM type 2 - lokatie: Leeuwarden (NL)

Serious game Long Life Lab - lokatie: Alkmaar (NL)

Casuïstiek bespreking spirometrie (1 uur) - lokatie: Alkmaar (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie: Oostzaan (NL)

Informatiebijeenkomst Ketenzorg Atriumfibrilleren - lokatie: Zuidbroek (NL)

Nascholing "Alcohol- en tabaksafhankelijkheid" - lokatie: Nieuw-Vennep (NL)

Nieuwe richtlijnen CVRM - lokatie: Katwijk (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Dordrecht (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Den Haag (NL)

Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2? - lokatie: Den Haag (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Kloetinge (NL)

Hartfalen in de huisartsenpraktijk - lokatie: Assen (NL)

NHG 2018 en incretinetherapie in de 1e lijn - lokatie: Rotterdam (NL)

Zijn hypo's schadelijk? - Live webinar - lokatie: Amsterdam (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Leiden (NL)

DM-Casuïstieken: Koolhydraten en Zelfmanagement - lokatie: Almelo (NL)

ECG grondbeginselen - lokatie: Velserbroek (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2? - lokatie: Zwolle (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Leiden (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Vlaardingen (NL)

Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2? - lokatie: Veenendaal (NL)

Inhalatie Instructie Workshop - lokatie: Veghel (NL)

Longen luisteren - lokatie: Zwijndrecht (NL)

PRISMA train-de-trainer cursus - lokatie: Amsterdam (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Weesp (NL)

Een andere kijk op Gezondheid en Gedrag naast Ziekte en Zorg - lokatie: Deventer (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Gevolgen van hersenletsel, zoals bijv. CVA: welke gevolgen zijn er, hoe herken ik die? En wat kan ik doen? - lokatie: Kerkwerve (NL)

Perifeer vaatlijden, Enkel arm index - lokatie: Leiden (NL)

RCH | Startersscholing DBC Astma - lokatie: Tilburg (NL)

Symposium | Hospice Francinus de Wind | Samen werken aan toekomstbestendige palliatieve zorg - lokatie: Waalwijk (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Oostzaan (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Dordrecht (NL)

De AVG in uw praktijk - lokatie: Beekbergen (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Baarn (NL)

Het Fractuurpreventie Spreekuur 2019 - lokatie: Berg En Dal (NL)

Insulinetherapie in complexe situaties - lokatie: Alkmaar (NL)

THOON Samen op weg naar goede zorg voor atriumfibrilleren (AF) NVvPO - lokatie: Hengelo (NL)

(P)BLS in de praktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

BLS-AED-PLS plus 2019 - lokatie: Heerlen (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Den Haag (NL)

Een andere kijk op Gezondheid en Gedrag naast Ziekte en Zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 5 uur - lokatie: Reuver (NL)

Het Fractuurpreventie Spreekuur 2019 - lokatie: Tilburg (NL)

Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2? - lokatie: Amsterdam (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Samendraads | Chronisch hartfalen in de regio Midden-Brabant - lokatie: Tilburg (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Voorschoten (NL)

Basistraining omgaan met Agressie - lokatie: Urk (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Amsterdam (NL)

Het Fractuurpreventie Spreekuur 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Het Fractuurpreventie Spreekuur 2019 - lokatie: Eelderwolde (NL)

Nascholing "Alcohol- en tabaksafhankelijkheid" - lokatie: Best (NL)

SmartTyping - lokatie: Alkmaar (NL)

Update NHG standaard Diabetes Mellitus 2018 - lokatie: Urmond (NL)

Valrisico bij ouderen: signalering, preventie en behandeling - lokatie: Meppel (NL)

Agressietraining - lokatie: Dordrecht (NL)

Agressietraining - lokatie: Gouda (NL)

Diabetes in verschillende levensfasen; maatwerk bij behandeling - lokatie: Rotterdam (NL)

Effectief communiceren met laaggeletterden - lokatie: Utrecht (NL)

Het Fractuurpreventie Spreekuur 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2? - lokatie: Maastricht (NL)

Kennisdag Jeugd 2019 - lokatie: Baarn (NL)

Palliatieve sedatie in de praktijk - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Update NHG standaard Diabetes Mellitus 2018 - lokatie: Winterswijk (NL)

DM-Casuïstieken: Koolhydraten en Zelfmanagement - lokatie: Almelo (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 5 uur - lokatie: Reuver (NL)

Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2? - lokatie: Westerbroek (NL)

Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2? - lokatie: Lelystad (NL)

Juridische grenzen van de POH-GGZ 2019 - lokatie: Groningen (NL)

Nedhis Congres 2019 - lokatie: Vianen (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Amsterdam (NL)

THOON Samen op weg naar goede zorg voor atriumfibrilleren (AF) NVvPO - lokatie: Hengelo (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Sexbierum (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Compressief zwachtelen (vaardigheid) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

De AVG in uw praktijk - lokatie: Beekbergen (NL)

Hét dementie congres - lokatie: Ede (NL)

Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2? - lokatie: Arnhem (NL)

Informatiebijeenkomst Ouderenzorg en Dementie - lokatie: Groningen (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Nursing | Dementiezorg in de praktijk - lokatie: Ede (NL)

UFA Scholing 2018 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Het Fractuurpreventie Spreekuur 2019 - lokatie: Delft (NL)

Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2? - lokatie: Eindhoven (NL)

Masterclass DementieNet 'Oudere migranten met dementie' | 12 juni 2018 - lokatie: Nijmegen (NL)

Masterclass Diabetes Mellitus type 2 anno 2019 - lokatie: Nieuwerkerk aan den IJssel (NL)

Acute geneeskunde (ABCDE) basis - voor DA en POH - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Behandeling van SOLK en persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen - lokatie: Gilze (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Dordrecht (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Diabetes Mellitus type 2 anno 2019 - lokatie: Sassenheim (NL)

Stoppen met roken begeleiding en laaggeletterdheid Een hele uitdaging! - lokatie: Utrecht (NL)

Update NHG standaard Diabetes Mellitus 2018 - lokatie: Alblasserdam (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Winssen (NL)

Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2? - lokatie: Goes (NL)

LongVerpleegkundigenSymposium 'Astma on Top' 2019 - lokatie: Davos (CH)

Nascholing "Alcohol- en tabaksafhankelijkheid" - lokatie: Delft (NL)

Ondersteuning bij medicatiebeoordeling - lokatie: Utrecht (NL)

Ondersteuning bij medicatiebeoordeling - lokatie: Utrecht (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Tilburg (NL)

Diabetes en Ramadan - lokatie: Ridderkerk (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 5 uur - lokatie: Reuver (NL)

OffLijn voor professionals - lokatie: Leur (NL)

Dagje Texel - lokatie: Den Burg (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Dordrecht (NL)

Agressietraining - lokatie: Gouda (NL)

Alle ins & outs omtrent de NHG-standaard 2018 voor diagnose diabetes mellitus type 2 - lokatie: Sneek (NL)

Behandeling van Diabetes Mellitus type 2 aan de hand van de nieuwe NHG-standaard 2018; implementatie in de dagelijkse praktijk - lokatie: Rotterdam (NL)

Casuïstiek bij de NHG-Standaard Diabetes Mellitus 2018 - lokatie: Rotterdam (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Rotterdam (NL)

DM-Casuïstieken: Koolhydraten en Zelfmanagement - lokatie: Almelo (NL)

Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2? - lokatie: Oranjewoud (NL)

KEEL, NEUS & OORzaken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Amersfoort (NL)

Psychiatrische stoornissen, wanneer is daar sprake van en hoe ga je er mee om? - lokatie: Oosterhout (NL)

Refugee Care[e]Education - Blended - POH(-GGZ) 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

UFA Scholing 2018 2019 - lokatie: Amersfoort (NL)

Uitvoering van spirometrie voor gevorderden - lokatie: Groningen (NL)

(P)BLS in de praktijk - lokatie: Dordrecht (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Hellevoetsluis (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Tilburg (NL)

Valrisico bij ouderen: signalering, preventie en behandeling - lokatie: Zwolle (NL)

Alle ins & outs omtrent de NHG-standaard 2018 voor diagnose diabetes mellitus type 2 - lokatie: Spijkenisse (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Deventer (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

De AVG in uw praktijk - lokatie: Beekbergen (NL)

Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2? - lokatie: Breda (NL)

KEEL, NEUS & OORzaken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Assen (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Groningen (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: Heinkenszand (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Numansdorp (NL)

Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2? - lokatie: Rotterdam (NL)

Nascholing "Alcohol- en tabaksafhankelijkheid" - lokatie: Geldrop (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Dordrecht (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Dordrecht (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen - voorjaar 2019 - lokatie: Assen (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Tiel (NL)

Geen agressie in mijn praktijk 2019, 5 uur - lokatie: Gorinchem (NL)

Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2? - lokatie: Amersfoort (NL)

THOON Samen op weg naar goede zorg voor atriumfibrilleren (AF) NVvPO - lokatie: Hengelo (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Rotterdam (NL)

Cursus "Reanimatie/AED" - lokatie: Dordrecht (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Ridderkerk (NL)

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Diabetes Mellitus II - lokatie: Ter Apel (NL)

Praktijktraining ECG - lokatie: Velserbroek (NL)

Tijdmanagement 2019, 6 uur - lokatie: Utrecht (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Voorschoten (NL)

(Chronische) pijn - lokatie: Amstelveen (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2? - lokatie: Nuland (NL)

KEEL, NEUS & OORzaken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Sittard (NL)

Longgeluiden 3.0 - lokatie: Groningen (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen - voorjaar 2019 - lokatie: Breukelen (NL)

Bereik optimale telefonische bereikbaarheid 2019 - lokatie: Hoeven (NL)

Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2? - lokatie: Leiden (NL)

KEEL, NEUS & OORzaken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Cuijk (NL)

Positieve gezondheid, training Spinnenweb IPH - lokatie: Breda (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Koog aan de Zaan (NL)

Hoe optimaliseer ik de behandeling van diabetes type 2? - lokatie: Berg en Dal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Weesp (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Leeuwarden (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Oosterblokker (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: Heinkenszand (NL)

Diabetes en laaggeletterdheid, taal en gezondheid - lokatie: Gorssel (NL)

Een andere kijk op Gezondheid en Gedrag naast Ziekte en Zorg - lokatie: Amsterdam (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Eindhoven (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Zuidbroek (NL)

DM-Casuïstieken: Koolhydraten en Zelfmanagement - lokatie: Groningen (NL)

Nierfalen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

KEEL, NEUS & OORzaken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Amsterdam (NL)

Gastvrijheid in de zorg - lokatie: Hoorn (NL)

KEEL, NEUS & OORzaken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Krimpen aan den IJssel (NL)

Omgaan met moeilijke mensen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

KEEL, NEUS & OORzaken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Tilburg (NL)

Opvolgavond casuïstiek astma/COPD - lokatie: Amsterdam (NL)

Zorgcoördinatie dementie, de POH als zorgcoördinator - lokatie: Groningen (NL)

Een andere kijk op Gezondheid en Gedrag naast Ziekte en Zorg - lokatie: Deventer (NL)

KEEL, NEUS & OORzaken in de Huisartsenpraktijk - lokatie: Nootdorp (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen - voorjaar 2019 - lokatie: Breda (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Voorschoten (NL)

Basiscursus Valpreventie voor professionals - lokatie: Utrecht (NL)

Longverpleegkundigen regiobijscholingen - voorjaar 2019 - lokatie: Apeldoorn (NL)

Update NHG standaard Diabetes Mellitus 2018 - lokatie: Hoogland (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Zwolle (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Weesp (NL)

(Chronische) pijn - lokatie: Alkmaar (NL)

Positieve gezondheid, training Spinnenweb IPH - lokatie: Breda (NL)

Hechttechnieken opfris - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: Heinkenszand (NL)

AED en reanimatie - beginners (Leerpunt KOEL) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Vaardigheid: Doppler, Bloeddrukmeten en bepalen enkel-arm index - lokatie: Terneuzen (NL)

Insulinediploma 2019: Starten met Insuline - lokatie: Ugchelen (NL)

Taal en Gezondheid - lokatie: Zwolle (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: Bunnik (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Breda (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Voorschoten (NL)

verslavingskunde voor de eerste lijn - lokatie: Weesp (NL)

Basistraining Motivational Interviewing - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Effectief communiceren - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Compressief zwachtelen (vaardigheid) - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Soest (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Molenhoek (NL)

Insulinediploma 2019: Starten met Insuline - lokatie: Duiven (NL)

Longen luisteren - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Eindhoven (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Alles over declareren 2019 - lokatie: Utrecht (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Zwolle (NL)

Post-hbo opleiding Integrative Medicine, inclusief preventie en leefstijlcoach - lokatie: Amsterdam (NL)

Angststoornissen - lokatie: Zwijndrecht (NL)

Uw patiënten- en financiële administratie op orde module 1 2019 - lokatie: Ugchelen (NL)

Insulinediploma 2019: Starten met Insuline - lokatie: Hengelo (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Gorinchem (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: Zwijndrecht (NL)

AED en reanimatie - herhaling - Leerpunt KOEL - lokatie: Zwijndrecht (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Lean werken 2019 - lokatie: Luchthaven Schiphol (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Hechttechnieken vaardigheid - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ReAttach Opleiding - lokatie: Voerendaal (NL)

Palliatieve sedatie in de praktijk - lokatie: Zwijndrecht (NL)