25 uur cursus Schematherapie in Groepen voor Adolescenten (VGCt) - lokatie: Utrecht (NL)

CGT aangescherpt: update FABAs en focus op therapeutisch proces - lokatie: Groningen (NL)

Congres 'Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten' - lokatie: Amsterdam (NL)

FOCUS: een groepstraining voor jongeren met ADHD of ADD - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie bij persoonlijkheidsstoornissen, agressie en verslaving - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
BSL COMET voor volwassenen
BSL e-learning - Dissociatie bij PTSS - diagnostiek en behandeling
BSL e-learning - Inleiding in schematherapie
BSL e-learning - Trauma en persoonlijkheidsproblematiek
BSL e-learning ACT
BSL e-learning Problematische gehechtheid bij kinderen
BSL Geweldloos verzet in gezinnen
BSL Praktische hulpverlening aan KOPP-/KVO-kinderen en hun ouders
e-learning De afstemmingsfase
E-learning Werken met praktijktoetsen
E-learning zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen
GGZ College Eetstoornissen 'Zet jij je tanden erin'
Not AFRAID of ARFID e-learning
Online seminar: Cognitieve gedragstherapie bij obesitas
Online seminar: Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten
Privacy en informatieveiligheid
Suïcidepreventie in de praktijk
Van DSM IV naar DSM-5
Van DSM IV naar DSM-5
Webinar - Probleemanalyses in de praktijk
Webinar - Vastlopen bij chronische depressie, en dan?
Webinar "Geraakt door huiselijk geweld: De kracht van een kalm brein in de communicatie over huiselijk geweld."
Webinar Cognitieve Gedragstherapie: back to basics
Webinar Cognitieve technieken bij kinderen en jongeren
Webinar COMET voor negatief zelfbeeld bij volwassenen
Webinar De Rechtbanktechniek Revisited
Webinar De therapeutische relatie in gedragstherapie
Webinar Evidence in je practice
Webinar Exposure: over het combineren van exposuretechnieken binnen en buiten de behandelkamer
Webinar Fine Tuning Imaginatie Rescripting
Webinar Fine Tuning Imaginatie Rescripting
Webinar Fine Tuning Imaginatie Rescripting
Webinar Het gedragsexperiment - hoe krijg je actie in therapie
Webinar Mindfulness-based interventies bij kinderen, jongeren en volwassenen: het hoe en waarom
Webinar Preventieve Cognitieve Training
Webinar Schematherapie: stapsgewijs experiëntieel werken in de dagelijkse praktijk
Webinar: Moeizaam lopende EMDR-behandelingen: over oorzaken en oplossingen

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie incl Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Train de Trainer | Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) I - lokatie: Utrecht (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Amstelveen (NL)

3-daagse cursus 'behandeling van vroegkinderlijk chronisch trauma en dissociatie' - lokatie: Putten (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus VGCT - lokatie: Amsterdam (NL)

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie, met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Het KOP-model: kortdurende behandeling binnen de generalistische basis ggz en POH-GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Introductietraining Zorgprogramma Angst, dwang en PTSS - lokatie: Wolfheze (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Rotterdam (NL)

Uitgebreide basistraining Motiverende Gesprekvoering - lokatie: Nijmegen (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie bij kind & jeugd(50 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

WRITEjunior - lokatie: Amsterdam (NL)

Emotieregulatie en stressmanagement met cognitieve gedragstherapie bij mensen met ASS - lokatie: Utrecht (NL)

Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT) - lokatie: Groningen (NL)

Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR (inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC) - lokatie: Bilthoven (NL)

Vierdaagse Opfriscursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus EMDR bij Kind en Jeugd - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

CGT basiscursus 2019/2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Mindfullness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Gz-psycholoog Kinderen en Jeugdigen 2018-2020 - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie incl Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Den Haag (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Rotterdam (NL)

Mindfulness voor kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve CGt en oplossingsgerichte therapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Tweedaagse vervolgcursus ACT - lokatie: Deventer (NL)

Vervolgcursus Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Verdieping Gedrags- en Cognitieve Therapie (70 uurs verdieping VGCT) - lokatie: Amsterdam (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Bunnik (NL)

Pivotal Response Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

Training COMET voor negatief zelfbeeld door K. Korrelboom - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - lokatie: Leiden (NL)

CGT basiscursus 2019/2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Doorbreek verslaving! - lokatie: Amersfoort (NL)

GIT-PD Training – Guideline Informed Treatment – Personality Disorders 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Arnhem (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Arnhem (NL)

VGCT-basiscursus - lokatie: Zeist (NL)

50 uur cursus Schematherapie Basis en Gevorderd (VGCt, RV) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Groningen (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

DGT training ( Dialectische gedragstherapie) - lokatie: Alkmaar (NL)

BASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Arnhem (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Culemborg (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Cultuursensitief behandelen: psychotherapie bij andere culturen - lokatie: Utrecht (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Proces-Based ACT - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie voor kinderen en jeugdigen met psychosomatische en psychosociale klachten - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop 'Meerstoelentechniek' - lokatie: Utrecht (NL)

basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie incl Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Blended didactische intervisietraining voor supervisoren VGCt: “ monitoren van je ontwikkelingsbehoeften en genereren van feedback/ inzetten van actieve werkvormen” - lokatie: Utrecht (NL)

De conversiestoornis behandeld - lokatie: Amersfoort (NL)

EMDR voor psychotrauma, vierdaagse basisopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Schematherapie deel 2 - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus gedragstherapie: Verdieping Accent Kinderen en Jeugd (70 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie, met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Training in Exposure voor patiënten met PTSS - lokatie: Rotterdam (NL)

Basis-verdiepingscursus cognitieve gedragstherapie 70 uur - lokatie: Nijmegen (NL)

Gezinsgerichte Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Gezinsgerichte Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Leergang Eetstoornissen - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie (50 uurs cursus) - lokatie: Amsterdam (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Noordwijk (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Vervolgopleiding EMDR voor Volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Cognitieve therapie "in de diepte" CT - lokatie: Utrecht (NL)

Tiendaagse Vervolgcursus Persoonlijkheidsstoornissen algemeen en in relatie tot impulscontrolestoornissen, complex trauma en stemmingsstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Introductietraining Zorgprogramma Angst, dwang en PTSS - lokatie: Wolfheze (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt-RV) - lokatie: Eindhoven (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Driebergen-Rijsenburg (NL)

GIT-PD Training – Guideline Informed Treatment – Personality Disorders 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Vervolgcursus Schematherapie - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Zelf Plannen en zelf oplossingen bedenken; cognitief gedragstherapeutische behandelingen bij adolescenten met ADHD. - lokatie: Amsterdam (NL)

SUPERVISOREN CURSUS VGCT - lokatie: Assen (NL)

SUPERVISOREN CURSUS VGCT - lokatie: Assen (NL)

Attachement Based Family Therapy (ABFT) - lokatie: Groningen (NL)

Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt - lokatie: Groningen (NL)

D*Fase Training Depressie behandelprotocollen - CGT bij depressie - lokatie: Almelo (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Supervisorentraining - lokatie: Groningen (NL)

Supervisorentraining - lokatie: Groningen (NL)

Gedragstherapeutisch werker 2019 - lokatie: Wolfheze (NL)

Gedragstherapie Kinderen & Jeugd Inleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Gezinsgerichte Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Heerhugowaard (NL)

Gezinsgerichte Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Heerhugowaard (NL)

Werken met het trauma- overlevings- en gezonde deel in het therapeutisch proces - lokatie: Culemborg (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Dialectische Gedragstherapie voor jongeren (DGT-J) - lokatie: Oegstgeest (NL)

Training in Exposure voor patiënten met PTSS - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basisverdiepingscursus K&J 2019-2021 - lokatie: Groningen (NL)

Behavioral Parent Training Groningen, face to face variant (BPTG I) - lokatie: Hengelo (NL)

Cognitieve Gedragstherapie bij de behandeling van Perfectionisme - lokatie: Amsterdam (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Werken aan een negatief zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische behandeling bij kinderen en jongeren - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop 'Schematherapeutische Technieken' - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Heerhugowaard (NL)

Basiscursus EMDR kind en jeugd - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding cognitieve gedragstherapie Kind & Jeugd - lokatie: Maastricht (NL)

Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o.) - lokatie: Diemen (NL)

Cursus voor mindfulness trainers: Mindfulness voor kinderen en pubers met ADHD/ASS en hun ouders - lokatie: Amsterdam (NL)

Professionaliseringsbijeenkomst 'Effectiever behandelen van slaapproblemen' - lokatie: Utrecht (NL)

2e Nationaal Obesitas Symposium 2020 - lokatie: Rotterdam (NL)

Affectfobietherapie - inleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Nijmegen (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Eendaagse cursus ‘EMDR 2.0’ - lokatie: Amersfoort (NL)

EMDR bij mensen met autisme: durf het aan! - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Amersfoort (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Supervisorencursus psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus VGCt - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium Toward an integrated understanding of traumatic grief - lokatie: Utrecht (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Motiverende gespreksvoering voor supervisoren VGCt - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling van vroegkinderlijk trauma en affectieve verwaarlozing met behulp van EMDR - lokatie: Arnhem (NL)

Masterclass Family systems trauma model - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor volwassenen (70 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie:

Vervolgcursus cgt 2018 Westland Workshops - lokatie: Honselersdijk (NL)

EMDR bij LVB en complex trauma - lokatie: Groningen (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Bunnik (NL)

BASISCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Congres Residentieel Vakmanschap - lokatie: Amersfoort (NL)

Didactische vaardigheden; voor inhoudelijk deskundigen in zorg en onderwijs - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR en Schematherapie: goed te combineren! - lokatie: Arnhem (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie Supervisoren - lokatie: Utrecht (NL)

BASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitieve Gedragstherapie Kinderen en Jeugd - lokatie: Amersfoort (NL)

EMDR Vervolgcursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Het PrOP-model: Kortdurende interventie bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus gedragstherapie: trauma, rouw en verwerkingstechnieken (50 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Eendaagse workshop Hoogbegaafdheid en persoonlijkheid, (mis)diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en valkuilen in de therapeutische relatie - lokatie:

Schematherapie en EMDR: een goede combinatie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgerichte korte psychotherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Leiden (NL)

Basiscursus gedragstherapie GZ V&O Rotterdam - lokatie: Rotterdam (NL)

Intensieve 10 daagse DGT Training - lokatie: Soesterberg (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: De Koog (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Tilburg (NL)

Cognitieve Gedragstherapie bij ernstig verstandelijk beperkte kinderen, jeugdigen en volwassenen (vervolgcursus CGt 25 uur) - lokatie: Amersfoort (NL)

GIT-PD Training – Guideline Informed Treatment – Personality Disorders 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Schematherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR (inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC) - lokatie: Bilthoven (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt-RV) - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR Basisopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

EMDR voor psychotrauma, vierdaagse basisopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Emotieregulatieproblemen en zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten en jong-volwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Oplossingsgerichte supervisie en intervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Procesbased ACT en RFT congres met masterclass - lokatie: Antwerpen (BE)

Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Amsterdam (NL)

CGT bij cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Amsterdam (NL)

De therapeutische relatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Klinische hypnose bij cognitieve gedragstherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

module Schematherapie en de Gezonde volwassene - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium en oratie prof. dr. Geert Smid "De nalatenschap van verlies en trauma voor het individu, gezin en samenleving; implicaties voor psychische gezondheid" - lokatie: Utrecht (NL)

Train de Trainer | Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) I - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshop 'Modusgerichte speltherapie' - lokatie: Utrecht (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Nijmegen (NL)

Toepassing Hartcoherentie binnen Psychotherapie - lokatie: Groningen (NL)

Supervisie geven over klachtgerelateerde zaken 2020 - lokatie:

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, RV) - lokatie: Eindhoven (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Basis EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Basisverdiepingscursus CGT GZV&O 2019-2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Training Groep Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Tweedaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Zwolle (NL)

Wvggz - lokatie: Amsterdam (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Compassion Focused Therapy - lokatie: Amsterdam (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse cursus (Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS - lokatie: Arnhem (NL)

BASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER K&J - lokatie: Overveen (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: transdiagnostisch behandelen - lokatie: Utrecht (NL)

50 uur cursus Schematherapie Basis en Gevorderd (VGCt, RV) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jongeren met autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding Oplossingsgerichte Therapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Oosterbeek (NL)

Systeemtherapie - de basis - lokatie: Utrecht (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Scott D. Miller : GO FIT ! Improve your client's engagement in therapy, get better results and reach your clinical best ! - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Breda (NL)

CGT basiscursus 2019/2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Drie daagse basistraining in DGT - lokatie: Rotterdam (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

ACT your way - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): vijfdaagse basisopleiding kinderen & jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Gedachten Uitpluizen: CGT bij Psychose, Trauma en Psychose, en Ultra Hoog Risico (UHR) - lokatie: Heerhugowaard (NL)

Hechting en trauma - lokatie: Arnhem (NL)

Positieve psychologie – de toepassingen - lokatie: Amsterdam (NL)

Slaap en de behandeling van slaapstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Somatische dissociatie & chronische pijn met EMDR - lokatie: Groningen (NL)

Blended didactische intervisietraining voor supervisoren VGCt: “ monitoren van je ontwikkelingsbehoeften en genereren van feedback/ inzetten van actieve werkvormen” - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) Radboudumc - lokatie: Nijmegen (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Arnhem (NL)

Tweedaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Bergen (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Update Vervolgtraining EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

CGW nascholingsdag JEUGD "“Verdieping in CGT bij Jeugd” - lokatie: Den Haag (NL)

GIT-PD Training – Guideline Informed Treatment – Personality Disorders 2019 - lokatie: Den Haag (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Arnhem (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Arnhem (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Amsterdam (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Rotterdam (NL)

Basistraining Schematherapie - lokatie: Capelle aan Den IJssel (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J - lokatie: Arnhem (NL)

Zesdaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Zwolle (NL)

25 uur cursus Schematherapie voor Gevorderden (VGCt) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amersfoort (NL)

EMDR basistraining - lokatie: Oegstgeest (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Gedragstherapeutisch Werker (Post HBO-cursus) - lokatie: Amsterdam (NL)

BASISCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Basisverdiepingscursus CGT GZV&O 2019-2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie:

Gedachten Uitpluizen; CGT voor psychose en trauma - lokatie: Amsterdam (NL)

Trauma en CGT-technieken - lokatie: Assen (NL)

Werken aan een negatief zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische behandeling bij kinderen en jongeren - lokatie: Amsterdam (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, RV) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie incl Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Utrecht (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) - lokatie: Eindhoven (NL)

ACT - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus schematherapie 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus gedragstherapie: Verdieping Accent Kinderen en Jeugd (70 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Inleiding Gedragstherapie 438 - lokatie: Amsterdam (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Cognitieve therapie "in de diepte" CT - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR therapie voor traumagerelateerde klachten bij mensen met een laag IQ of autisme. - lokatie: Zwolle (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Tweedaagse vervolgcursus ACT - lokatie: Bergen (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Leiden (NL)

Burnout: diagnostiek en behandeling - lokatie: Arnhem (NL)

Kasteeltraining EMDR vervolgtraining - lokatie: Oegstgeest (NL)

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR voor psychotrauma, vierdaagse basisopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen vervolg op en verdieping van eerdere 4-daagse cursus - lokatie: De Cocksdorp (NL)

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie:

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cogntieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Amsterdam (NL)

Kortdurend werken in de ggz - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy (TF CBT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve Supervisie en Intervisie - lokatie: Groningen (NL)

Schemagerichte therapie in de BGGZ - lokatie:

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Eendaagse workshop Hoogbegaafdheid en persoonlijkheid, (mis)diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en valkuilen in de therapeutische relatie - lokatie:

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Groningen (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Basis EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Behandeling van jeugdigen (adolescenten) met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie incl Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Nijmegen (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'Imaginaire Rescripting' - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR kind en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

BASISCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

VGCt Het begeleiden van het schrijven van een N=1 - lokatie: Utrecht (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

CGT basiscursus 2019/2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Verdiepingscursus - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

verdiepingsdeel basiscursus 70 uur - lokatie: Beilen (NL)

Motiverende gespreksvoering (Twee-daagse workshop) - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Motiverende Gespreksvoering JEUGD - lokatie: Nijmegen (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

Emotieregulatie en stressmanagement met cognitieve gedragstherapie bij mensen met ASS - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces - lokatie: Arnhem (NL)

Blended didactische intervisietraining voor supervisoren VGCt: “ monitoren van je ontwikkelingsbehoeften en genereren van feedback/ inzetten van actieve werkvormen” - lokatie: Utrecht (NL)

Fasegerichte Groepschematherapie (FGST) voor Cluster B Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Maastricht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Bergen (NL)

“The Dance of Attachment: An EMDR Relational Approach.” - lokatie: Ede (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

EMDR en Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Emotieregulatieproblemen en zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten en jong-volwassenen - lokatie: Leiden (NL)

Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy (TF CBT) - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Opfriscursus EMDR Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Eendaagse workshop Hoogbegaafdheid en persoonlijkheid, (mis)diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en valkuilen in de therapeutische relatie - lokatie:

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

VGCt Workshop N=1 schrijven - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgopleiding CGT (25 uur) Inquiry-Based Stress Reduction (IBSR) - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus 'Metacognitieve therapie voor gegeneraliseerde angststoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

Autisme en hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Maastricht (NL)

Emotie Regulatie Training bij cliënten met een verstandelijke beperking - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus schematherapie 2020 - lokatie: Onbekend (NL)

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie, met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie: Willemstad (BQ)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus (geïntegreerde) Cognitieve gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amsterdam (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

EMDR Vervolgopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus EMDR kind en jeugd - lokatie: Amsterdam (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Arnhem (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolgcursus Cognitief Systeemgerichte traumabehandeling bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR Basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Training Groep Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie: Leiden (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Verdieping basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (70 uur) met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Leiden (NL)

Basiscursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Gezinsgerichte Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

BASISCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

EMDR voor psychotrauma, vierdaagse basisopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Tiendaagse Vervolgcursus Persoonlijkheidsstoornissen algemeen en in relatie tot impulscontrolestoornissen, complex trauma en stemmingsstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus gedragstherapie GZ V&O Rotterdam - lokatie: Utrecht (NL)

Blended didactische intervisietraining voor supervisoren VGCt: “ monitoren van je ontwikkelingsbehoeften en genereren van feedback/ inzetten van actieve werkvormen” - lokatie: Utrecht (NL)

Het KOP-model: kortdurende behandeling binnen de generalistische basis ggz en POH-GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

ACT your way - lokatie: Culemborg (NL)

Training Motiverende Gespreksvoering JEUGD - lokatie: Nijmegen (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

COMET: Werken aan je zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische behandeling| NIEUW - lokatie: Arnhem (NL)

5-daagse basisopleiding ACT - lokatie: Tilburg (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Rotterdam (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Hervonden herinneringen aan trauma - de stand van zaken - lokatie: Arnhem (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Groningen (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie: Groningen (NL)

Didactische vaardigheden; voor inhoudelijk deskundigen in zorg en onderwijs - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

EMDR Vervolgcursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Workshop 'Imaginaire Rescripting' - lokatie: Utrecht (NL)

ACT - lokatie: Eindhoven (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Supervisorencursus psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'Gezonde Volwassene' - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding cognitieve gedragstherapie Kind & Jeugd - lokatie: Leiden (NL)

Behandelen van angst bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'Ouderschematherapie' - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Groningen (NL)

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd - lokatie: Arnhem (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Compassion Focused Therapy - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgopleiding EMDR voor Volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie, met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Supervisorentraining - lokatie: Vorden (NL)

Verdieping Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor volwassenen (70 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis voor Adolescenten (VGCt, RV) - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitieve Gedragstherapie bij de behandeling van Perfectionisme - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR en persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen en jongeren - lokatie: Groningen (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Emotieregulatieproblemen en zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten en jong-volwassenen - lokatie: Leiden (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Werken aan een negatief zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische behandeling bij kinderen en jongeren - lokatie: Amsterdam (NL)

CGT basiscursus 2019/2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - lokatie: Groningen (NL)

Behavioral Parent Training Groningen, face to face variant (BPTG I) - lokatie: Assen (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolgcursus EMDR kind en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Fasegerichte Groepschematherapie (FGST) voor Cluster B Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Maastricht (NL)

EMDR en Schematherapie: goed te combineren! - lokatie: Arnhem (NL)

Workshop 'Schematherapie voor Chronische Depressies' - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Arnhem (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Arnhem (NL)

Basisopleiding cognitieve gedragstherapie Kind & Jeugd - lokatie: Maastricht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Nijmegen (NL)

EMDR basisopleiding kind en jeugd - lokatie: Eelderwolde (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Eelderwolde (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie:

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Groningen (NL)

Workshop 'Meerstoelentechniek' - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: De Koog (NL)

Emotieregulatie en stressmanagement met cognitieve gedragstherapie bij mensen met ASS - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Groep Schematherapie (GST) Advanced Level - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie: Den Dolder (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

Acceptance and commitment therapy | Verdieping - lokatie: Groningen (NL)

Compassion Focused Therapy - lokatie: Amsterdam (NL)

Protocol Woede, Wrok en Wraak - verdieping - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgopleiding CGT (25 uur) Inquiry-Based Stress Reduction (IBSR) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie, met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie: Goes (NL)

Opfriscursus EMDR Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

Training Groep Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jongeren met autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen - lokatie: Leiden (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Het KOP-model: kortdurende behandeling binnen de generalistische basis ggz en POH-GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgopleiding EMDR bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

FOCUS: een groepstraining voor jongeren met ADHD of ADD - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Mindfulness voor kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT your way voor gedragswetenschappers en behandelaren - lokatie: Utrecht (NL)

Het PrOP-model: Kortdurende interventie bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR bij mensen met autisme: durf het aan! - lokatie: Utrecht (NL)

Emotieregulatie en stressmanagement met cognitieve gedragstherapie bij mensen met ASS - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): vijfdaagse basisopleiding kinderen & jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amersfoort (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Kortdurend werken in de ggz - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amersfoort (NL)