Vervolgcursus CGt binnen de vierjarige specialistische opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR kind en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Behandelen naar de wet in de Jeugdhulp
BSL COMET voor volwassenen
BSL e-learning - Dissociatie bij PTSS - diagnostiek en behandeling
BSL e-learning - Inleiding in schematherapie
BSL e-learning - Trauma en persoonlijkheidsproblematiek
BSL e-learning ACT
BSL e-learning Problematische gehechtheid bij kinderen
BSL Geweldloos verzet in gezinnen
BSL Praktische hulpverlening aan KOPP-/KVO-kinderen en hun ouders
Doepressie
e-learning De afstemmingsfase
E-learning zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen
GGZ College Eetstoornissen 'Zet jij je tanden erin'
Not AFRAID of ARFID e-learning
Online seminar: Cognitieve gedragstherapie bij obesitas
Online seminar: Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten
Privacy en informatieveiligheid
Suïcidepreventie in de praktijk
Van DSM IV naar DSM-5
Van DSM IV naar DSM-5
Webinar - Probleemanalyses in de praktijk
Webinar - Vastlopen bij chronische depressie, en dan?
Webinar "Geraakt door huiselijk geweld: De kracht van een kalm brein in de communicatie over huiselijk geweld."
Webinar Cognitieve Gedragstherapie: back to basics
Webinar Cognitieve technieken bij kinderen en jongeren
Webinar COMET voor negatief zelfbeeld bij volwassenen
Webinar De Rechtbanktechniek Revisited
Webinar De therapeutische relatie in gedragstherapie
Webinar Evidence in je practice
Webinar Exposure: over het combineren van exposuretechnieken binnen en buiten de behandelkamer
Webinar Exposure: over het combineren van exposuretechnieken binnen en buiten de behandelkamer
Webinar Fine Tuning Imaginatie Rescripting
Webinar Fine Tuning Imaginatie Rescripting
Webinar Het gedragsexperiment - hoe krijg je actie in therapie
Webinar Mindfulness-based interventies bij kinderen, jongeren en volwassenen: het hoe en waarom
Webinar Preventieve Cognitieve Training
Webinar Schematherapie: stapsgewijs experiëntieel werken in de dagelijkse praktijk
Webinar: Moeizaam lopende EMDR-behandelingen: over oorzaken en oplossingen

Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR (inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC) - lokatie: Bilthoven (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Epen (NL)

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie, met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie:

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

VGCt Het begeleiden van het schrijven van een N=1 - lokatie: Utrecht (NL)

Oplossingsgericht coachen en adviseren - lokatie: Utrecht (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

25 uur - Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Amsterdam (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisintroductiecursus K&J vanaf 2020 - lokatie: Groningen (NL)

Schematherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Basis EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Basis EMDR training Volwassenen - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Goes (NL)

BASISCURSUS EMDR - lokatie: Rotterdam (NL)

CGT basiscursus 2019/2020 - lokatie: Arnhem (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

BASISCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amersfoort (NL)

Cognitieve gedragstherapie bij chronische insomnie (CGT-i) - Basiscursus - lokatie: Assen (NL)

Fasegericht schematherapie in de groep bij cliënten met cluster C persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Maastricht (NL)

Identiteit - NtVP Jaarcongres - lokatie: Lunteren (NL)

Jong & depressief - lokatie: Zeist (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

verdiepingsdeel basiscursus 70 uur - lokatie: Beilen (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Amsterdam (NL)

BASISCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Motiverende gespreksvoering (Twee-daagse workshop) - lokatie: Amsterdam (NL)

Opleiding ACT4kids+ - lokatie: Bergen op Zoom (NL)

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Training Motiverende Gespreksvoering JEUGD - lokatie: Nijmegen (NL)

Behandelen van chronische depressie met CBASP - lokatie: Amsterdam (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

Emotieregulatie en stressmanagement met cognitieve gedragstherapie bij mensen met ASS - lokatie: Utrecht (NL)

Suïcidepreventie: diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces - lokatie: Arnhem (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Rosmalen (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Blended didactische intervisietraining voor supervisoren VGCt: “ monitoren van je ontwikkelingsbehoeften en genereren van feedback/ inzetten van actieve werkvormen” - lokatie: Utrecht (NL)

Introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Cognitieve Gedragstherapie bij ouderen - lokatie: Eindhoven (NL)

Cognitieve Gedragstherapie Kinderen en Jeugd - lokatie: Amsterdam (NL)

Fasegerichte Groepschematherapie (FGST) voor Cluster B Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Maastricht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorenmiddag 2020 VGCt - lokatie: Veenendaal (NL)

Traumasporen (The Body Keeps the Score): het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen - lokatie: Ede (NL)

Tweedaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Bergen (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

“The Dance of Attachment: An EMDR Relational Approach.” - lokatie: Ede (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Eindhoven (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie:

EMDR en Schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Opleiding ACT4kids+ - lokatie: Oldenzaal (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

EMDR - Basistraining - lokatie: Amersfoort (NL)

Imaginaire Exposure voor EMDR therapeuten - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Emotieregulatieproblemen en zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten en jong-volwassenen - lokatie: Leiden (NL)

Trauma Focused Cognitive Behavior Therapy (TF CBT) - lokatie: Utrecht (NL)

Daryl Chow: Achieving better Results - lokatie: Groningen (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Introductie workshop PRI juni 2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Introductie workshop PRI juni 2020 - lokatie: Hilversum (NL)

Opfriscursus EMDR Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie:

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Amsterdam (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Schematherapie bij mensen met een laag IQ - lokatie: Amsterdam (NL)

7e HSK Kennisdag 2020: ‘Er is meer dan alleen gedragstherapie’ - lokatie: Bunnik (NL)

Eendaagse Verdiepingsworkshop Hoogbegaafdheid in Psychotherapie - lokatie:

EMDR en Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

GGZcongressen | Schematherapie - lokatie: Veenendaal (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

VGCt Workshop N=1 schrijven - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgopleiding CGT (25 uur) Inquiry-Based Stress Reduction (IBSR) - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus 'Metacognitieve therapie voor gegeneraliseerde angststoornis' - lokatie: Arnhem (NL)

Basisverdiepingscursus CGT GZV&O 2019-2021 - lokatie: Groningen (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Amersfoort (NL)

CGT-i Training Slaap- en cognitieve gedragstherapie voor insomnie - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Eendaagse workshop Hoogbegaafdheid en persoonlijkheid, (mis)diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en valkuilen in de therapeutische relatie - lokatie:

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) - lokatie: Eindhoven (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Eindhoven (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie: Utrecht (NL)

Autisme en hechting - lokatie: Utrecht (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie:

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Maastricht (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Groningen (NL)

Emotie Regulatie Training bij cliënten met een verstandelijke beperking - lokatie: Amsterdam (NL)

Fasegericht schematherapie in de groep bij cliënten met cluster C persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus schematherapie 2020 - lokatie: Onbekend (NL)

Positieve CGt en oplossingsgerichte therapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshop superviseren van een N=1 - lokatie: Rotterdam (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Utrecht (NL)

Fasegerichte Groepschematherapie (FGST) voor Cluster B Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Maastricht (NL)

Tweedaagse introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Basiscursus (geïntegreerde) Cognitieve gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie: Amersfoort (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amsterdam (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

EMDR Vervolgopleiding (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus EMDR (volwassenen) - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

BASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Breda (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Amersfoort (NL)

CGT basiscursus 2019/2020 - lokatie: Amsterdam (NL)

Gedragstherapie en cognitieve therapie: verdieping - lokatie: Amsterdam (NL)

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) bij depressie in de generalistische basis ggz - lokatie: Utrecht (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt-RV) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

BASISCURSUS COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE KIND & JEUGD (K&J) - lokatie: Arnhem (NL)

BASISCURSUS EMDR - lokatie: Amsterdam (NL)

25 uur cursus Schematherapie Basis - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Leiden (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus EMDR kind en jeugd - lokatie: Amsterdam (NL)

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Arnhem (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolgcursus Cognitief Systeemgerichte traumabehandeling bij kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Den Haag (NL)

CGT basiscursus 2019/2020 - lokatie: Arnhem (NL)

EMDR Basiscursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Functieanalyse en Betekenisanalyse binnen (G)CGt: update en state-of-the-art - lokatie: Arnhem (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Deventer (NL)

Opleiding ACT4kids+ - lokatie: Arnhem (NL)

Training Groep Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Zingevingsgerichte groepstherapie voor mensen met kanker - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie: Leiden (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Amsterdam (NL)

BASISCURSUS COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE KIND & JEUGD (K&J) - lokatie: Eefde (NL)

Basiscursus schematherapie - lokatie: Groningen (NL)

Basisopleiding Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) Radboudumc - lokatie: Nijmegen (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Rotterdam (NL)

Cognitieve Gedragstherapie bij complexe gezinnen - lokatie: Amsterdam (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Verdieping basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (70 uur) met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Bunnik (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Leiden (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie incl Motiverende Gespreksvoering 3.0 - lokatie: Zeist (NL)

Basiscursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Evidence-Based behandelingen bij PTSS; Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma - lokatie: Arnhem (NL)

Pivotal Response Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie in groepen (Verdiepende booster met experiëntiële technieken) - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

CGT basiscursus K&J Inleiding 30 uur - lokatie:

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Arnhem (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolgcursus mediërende cognitieve gedragstherapie voor clienten met matig/ernstge verstandelijke beperking - lokatie: Amersfoort (NL)

Emotieregulatie en transdiagnostische CGT bij kinderen en adolescenten - lokatie: Utrecht (NL)

Gezinsgerichte Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Basis opleiding - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus derde generatie gedragstherapie en depressie - lokatie: Zwolle (NL)

De therapeutische relatie 2019 - lokatie: Amsterdam (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Vierdaagse Basistraining Signs of Safety - lokatie: Utrecht (NL)

Wvggz - lokatie: Amsterdam (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt-RV) - lokatie: Utrecht (NL)

BASISCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

EMDR voor psychotrauma, vierdaagse basisopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Tiendaagse Vervolgcursus Persoonlijkheidsstoornissen algemeen en in relatie tot impulscontrolestoornissen, complex trauma en stemmingsstoornissen - lokatie: Utrecht (NL)

Inleiding gedragstherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus gedragstherapie GZ V&O Rotterdam - lokatie: Utrecht (NL)

Behandeling van jeugdigen (adolescenten) met een negatief zelfbeeld - lokatie: Utrecht (NL)

Blended didactische intervisietraining voor supervisoren VGCt: “ monitoren van je ontwikkelingsbehoeften en genereren van feedback/ inzetten van actieve werkvormen” - lokatie: Utrecht (NL)

Hechting en trauma - lokatie: Arnhem (NL)

Het KOP-model: kortdurende behandeling binnen de generalistische basis ggz en POH-GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

ACT your way - lokatie: Culemborg (NL)

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Den Haag (NL)

ACT Basisopleiding - lokatie: Groningen (NL)

Training Motiverende Gespreksvoering JEUGD - lokatie: Nijmegen (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Tweedaagse cursus Acceptance & Commitment Therapy - ACT - lokatie: Arnhem (NL)

Verzameldwang; diagnostiek en behandeling - lokatie: Amersfoort (NL)

Vierdaagse Basistraining Signs of Safety - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

BASISCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

COMET: Werken aan je zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische behandeling| NIEUW - lokatie: Arnhem (NL)

5-daagse basisopleiding ACT - lokatie: Tilburg (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Rotterdam (NL)

Schematherapie en EMDR: een goede combinatie - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Hervonden herinneringen aan trauma - de stand van zaken - lokatie: Arnhem (NL)

Mindfulness basisopleiding (MBCT) - lokatie: Groningen (NL)

Motiverende gespreksvoering voor supervisoren VGCt - lokatie: Amsterdam (NL)

Basisverdiepingscursus CGT GZV&O 2019-2021 - lokatie: Zwolle (NL)

EMDR voor psychotrauma: vierdaagse vervolgopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Verdieping basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (70 uur) met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Amersfoort (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) 2019 - lokatie: Poortugaal (NL)

Protocol Woede, Wrok en Wraak - lokatie: Groningen (NL)

Schematherapie voor HBO-ers - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse cursus Intensieve Behandeling PTSS met (Imaginaire) Exposure en EMDR (inclusief 2 stagedagen bij PSYTREC) - lokatie: Bilthoven (NL)

Didactische vaardigheden; voor inhoudelijk deskundigen in zorg en onderwijs - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR voor psychotrauma, vierdaagse basisopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Omarm de complexiteit van psychische aandoeningen bij jong en oud/ Embracing the complexity of mental health conditions: for young andold - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Scholing cognitieve gedragstherapie bij depressie - lokatie: Wolfheze (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR Vervolgcursus - lokatie: Amsterdam (NL)

Introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Zuidlaren (NL)

Schematherapie; de uitdagende cliënt en gezonde volwassene van de therapeut | Vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Tweedaagse cursus EMDR en eetstoornissen - lokatie: Arnhem (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Rotterdam (NL)

Workshop 'Imaginaire Rescripting' - lokatie: Utrecht (NL)

ACT - lokatie: Eindhoven (NL)

ACT your way voor post-hbo - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basisopleiding EMDR - lokatie: Den Dolder (NL)

Supervisorencursus psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Supervisorencursus psychotherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'Gezonde Volwassene' - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop zelfcompassie - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

Basisopleiding Groepsgerichte Schematherapie bij adolescenten en jongvolwassenen - lokatie: Arnhem (NL)

Basisopleiding cognitieve gedragstherapie Kind & Jeugd - lokatie: Leiden (NL)

Behandelen van angst bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Behandelprogramma Pas op de Grens - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: transdiagnostisch behandelen - lokatie: Utrecht (NL)

BASISCURSUS EMDR - lokatie: Burgh-Haamstede (NL)

Cognitieve therapie 'in de diepte' (deel 2) - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop 'Ouderschematherapie' - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Trauma en Persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Groningen (NL)

VERVOLGCURSUS SCHEMATHERAPIE Cluster C persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Eindhoven (NL)

Vervolgcursus: Cognitieve gedragstherapie bij het jonge kind - lokatie: Leiden (NL)

Vierdaagse vervolgopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Amersfoort (NL)

Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie:

CGT vervolgcursus 2020/2021 - lokatie: Arnhem (NL)

Cognitieve therapie "in de diepte" CT - lokatie: Utrecht (NL)

Compassion Focused Therapy - lokatie: Amsterdam (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Schematherapie en EMDR: een goede combinatie - lokatie: Utrecht (NL)

Symposium en oratie prof. dr. Geert Smid "De nalatenschap van verlies en trauma voor het individu, gezin en samenleving; implicaties voor psychische gezondheid" - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgopleiding EMDR voor Volwassenen - lokatie: Groningen (NL)

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP] - lokatie: Diemen (NL)

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie, met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie: ''s-Hertogenbosch (NL)

EMDR - Vervolgtraining - lokatie: Amersfoort (NL)

Positieve supervisie en intervisie - lokatie: Amsterdam (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen vervolg op en verdieping van eerdere 4-daagse cursus - lokatie: De Cocksdorp (NL)

Supervisorentraining - lokatie: Vorden (NL)

Supervisorentraining - lokatie: Vorden (NL)

Verdieping Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor volwassenen (70 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Basis- en Vervolg Schematherapie - lokatie: Amsterdam (NL)

CGT-i Training Slaap- en cognitieve gedragstherapie voor insomnie - lokatie: Rotterdam (NL)

Cognitieve Gedragstherapie bij de behandeling van Perfectionisme - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR en persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen en jongeren - lokatie: Groningen (NL)

Masterclass 'Professionele Nabijheid' - lokatie: Amsterdam (NL)

Narcisme begrijpen en hanteren: een nieuw model en eenvoudige interventies - lokatie: Arnhem (NL)

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie, met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie: Amsterdam (NL)

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Amersfoort (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Arnhem (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd (100 uur) - lokatie: Amersfoort (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Utrecht (NL)

Klinisch perfectionisme: hoe aanpakken in de behandeling? - lokatie: Arnhem (NL)

Schematherapie - vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Update Vervolgtraining EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Vervolgcursus Schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Comminment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Emotieregulatieproblemen en zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten en jong-volwassenen - lokatie: Leiden (NL)

Fasegericht schematherapie in de groep bij cliënten met cluster C persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Maastricht (NL)

Werken aan een negatief zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische behandeling bij kinderen en jongeren - lokatie: Hengelo (NL)

Suïcide en suïcidepreventie - lokatie: Groningen (NL)

Werken aan een negatief zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische behandeling bij kinderen en jongeren - lokatie: Amsterdam (NL)

CGT basiscursus 2019/2020 - lokatie: Arnhem (NL)

Positieve Supervisie en Intervisie - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - lokatie: Groningen (NL)

Vervolg cursus CGT GZV&O 2020-2021 - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Behavioral Parent Training Groningen, face to face variant (BPTG I) - lokatie: Assen (NL)

Schematherapie | Vierdaagse basiscursus (25 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolgcursus EMDR kind en jeugdigen - lokatie: Amsterdam (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Fasegerichte Groepschematherapie (FGST) voor Cluster B Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Maastricht (NL)

Pivotal Response Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus schematherapie 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

CGT bij cliënten met een negatief zelfbeeld - lokatie: Amsterdam (NL)

Congres Behandeling van Trauma | 27 maart 2020 - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR en Schematherapie: goed te combineren! - lokatie: Arnhem (NL)

Kasteeltraining EMDR vervolgtraining voor volwassenen - lokatie: Oegstgeest (NL)

Vervolgcursus EMDR (4,5 dagen) - lokatie: Den Dolder (NL)

Workshop 'Schematherapie voor Chronische Depressies' - lokatie: Utrecht (NL)

BASISCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Leiden (NL)

Basisverdiepingscursus CGT GZV&O 2019-2021 - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Arnhem (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Somatische dissociatie & chronische pijn met EMDR - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus CBT-E Eetstoornissen - 2018 - lokatie: Den Haag (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) GZ-opleiding K&J - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Utrecht (NL)

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie, met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie: Amsterdam (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Arnhem (NL)

Supervisorencursus - lokatie: Arnhem (NL)

Basisopleiding cognitieve gedragstherapie Kind & Jeugd - lokatie: Maastricht (NL)

Het PrOP-model: Kortdurende interventie bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Narratieve Exposure Therapie- Basisopleiding (NET) - lokatie: Diemen (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Nijmegen (NL)

EMDR basisopleiding kind en jeugd - lokatie: Eelderwolde (NL)

EMDR basisopleiding volwassenen - lokatie: Eelderwolde (NL)

Scholing ARQ Centrum '45 | Deliberate practice - lokatie: Diemen (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR voor psychotrauma, vierdaagse basisopleiding - lokatie: Arnhem (NL)

Opleiding ACT4kids+ - lokatie: Borculo (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: De Koog (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

BASISCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

CGW nascholingsdag JEUGD "“Verdieping in CGT bij Jeugd” - lokatie: Haarlem (NL)

Werken volgens het gevolgenmodel - lokatie:

EMDR bij preverbaal trauma - lokatie: Groningen (NL)

Opleiding ACT4kids+ - lokatie: Maarn (NL)

Workshop 'Meerstoelentechniek' - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Eindhoven (NL)

Het PrOP-model: Kortdurende interventie bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie bij adolescenten voor gevorderden - lokatie: Zaandam (NL)

Schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: De Koog (NL)

Vervolg cursus CGT GZK&J 2020-2021 - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgcursus Schematherapie - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) - lokatie: Breda (NL)

Emotieregulatie en stressmanagement met cognitieve gedragstherapie bij mensen met ASS - lokatie: Utrecht (NL)

Cursus Groep Schematherapie (GST) Advanced Level - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

ACT Verdiepingscursus - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Eindhoven (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Rotterdam (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten - lokatie:

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Blended didactische intervisietraining voor supervisoren VGCt: “ monitoren van je ontwikkelingsbehoeften en genereren van feedback/ inzetten van actieve werkvormen” - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Eetstoornis als informatiebron - lokatie: Amsterdam (NL)

Cursus Socratisch Motiveren - lokatie: Arnhem (NL)

BASISCURSUS EMDR - lokatie: Utrecht (NL)

Basisverdiepingscursus K&J 2019-2021 - lokatie: Groningen (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and commitment therapy | Verdieping - lokatie: Groningen (NL)

Fasegerichte Groepschematherapie (FGST) voor Cluster B Persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Maastricht (NL)

Introductiecursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Zuidlaren (NL)

VERVOLGCURSUS SCHEMATHERAPIE Cluster C persoonlijkheidsstoornissen - lokatie: Eindhoven (NL)

Acceptance and Commitment Therapie Vervolg - lokatie: Eindhoven (NL)

Compassion Focused Therapy - lokatie: Amsterdam (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) - lokatie: Eindhoven (NL)

Protocol Woede, Wrok en Wraak - verdieping - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgopleiding CGT (25 uur) Inquiry-Based Stress Reduction (IBSR) - lokatie: Utrecht (NL)

Positieve psychologie – de toepassingen - lokatie: Amsterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen - lokatie: Amsterdam nog niet bekend (NL)

Basisverdiepingscursus K&J 2019-2021 - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) - lokatie: Arnhem (NL)

Fasegericht schematherapie in de groep bij cliënten met cluster C persoonlijkheidsproblematiek - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Inleiding (30 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Blended basiscursus cognitieve gedragstherapie, met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen. - lokatie: Goes (NL)

Opfriscursus EMDR Basistraining - lokatie: Utrecht (NL)

Training Groep Schematherapie - lokatie: Amsterdam-Zuidoost (NL)

25 uur cursus Schematherapie Gevorderd Adolescenten (VGCt-RV) - lokatie: Rosmalen (NL)

Workshop positief zelfbeeld - lokatie: Amsterdam (NL)

ACT Vervolgopleiding - lokatie: Nijmegen (NL)

Workshop positief zelfbeeld - lokatie:

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie - Verdieping (70 uur) inclusief e-learning - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jongeren met autisme - lokatie: Utrecht (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen - lokatie: Leiden (NL)

Basisverdiepingscursus CGT GZV&O 2019-2021 - lokatie: Groningen (NL)

Schematherapie - vierdaagse vervolgcursus (25 uur) - lokatie: Amsterdam (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Acceptance and Commitment Therapy - lokatie: Maastricht (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Het KOP-model: kortdurende behandeling binnen de generalistische basis ggz en POH-GGZ - lokatie: Utrecht (NL)

Opleiding ACT4kids+ - lokatie: Arnhem (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Zwolle (NL)

CGT basiscursus 2019/2020 - lokatie: Arnhem (NL)

VERDIEPINGSCURSUS EMDR - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie: transdiagnostisch behandelen - lokatie: Utrecht (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Culemborg (NL)

Oplossingsgerichte supervisie en intervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Vervolgopleiding EMDR bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Vierdaagse Basistraining Signs of Safety - lokatie: Utrecht (NL)

Werkbegeleiding en supervisie - lokatie: Utrecht (NL)

Compassion Focused Therapy - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Vervolg EMDR training Volwassenen - lokatie:

FOCUS: een groepstraining voor jongeren met ADHD of ADD - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop Scott D. Miller : GO FIT ! Improve your client's engagement in therapy, get better results and reach your clinical best ! - lokatie: Amsterdam (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Rotterdam (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (volwassenen) - lokatie: Amersfoort (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Groningen (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitieve therapie "in de diepte" CT - lokatie: Utrecht (NL)

Mindfulness voor kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Basis EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Basiscursus cognitieve gedragstherapie met aandacht voor kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Pivotal Response Treatment - lokatie: Utrecht (NL)

Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking - lokatie: Utrecht (NL)

Blended didactische intervisietraining voor supervisoren VGCt: “ monitoren van je ontwikkelingsbehoeften en genereren van feedback/ inzetten van actieve werkvormen” - lokatie: Utrecht (NL)

Werken aan een negatief zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische behandeling bij kinderen en jongeren - lokatie: Amsterdam (NL)

Cognitief Gedragstherapeutisch Werker - lokatie: Eindhoven (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus cognitieve gedragstherapie volwasenen en ouderen - lokatie: Zwolle (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT your way voor gedragswetenschappers en behandelaren - lokatie: Utrecht (NL)

Het PrOP-model: Kortdurende interventie bij kinderen en jongeren - lokatie: Utrecht (NL)

Affectfobietherapie - lokatie: Eindhoven (NL)

Didactische vaardigheden; voor inhoudelijk deskundigen in zorg en onderwijs - lokatie: Utrecht (NL)

EMDR bij mensen met autisme: durf het aan! - lokatie: Utrecht (NL)

Basisverdiepingscursus K&J 2019-2021 - lokatie: Groningen (NL)

Emotieregulatie en stressmanagement met cognitieve gedragstherapie bij mensen met ASS - lokatie: Utrecht (NL)

Emotieregulatie en transdiagnostische CGT bij kinderen en adolescenten - lokatie: Amsterdam (NL)

Emotieregulatieproblemen en zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten en jong-volwassenen - lokatie: Leiden (NL)

Vierdaagse basiscursus schematherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Workshop positief zelfbeeld - lokatie: Amsterdam (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

FARE - Forensisch Ambulante Risico Evaluatie - lokatie: Utrecht (NL)

Schematherapie en EMDR: een goede combinatie - lokatie: Utrecht (NL)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): vijfdaagse basisopleiding kinderen & jeugdigen - lokatie: Utrecht (NL)

Dialectische Gedragstherapie - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amersfoort (NL)

Vierdaagse Basistraining Signs of Safety - lokatie: Utrecht (NL)

Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren - lokatie: Zeist (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT-HBO) - lokatie: Utrecht (NL)

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) - lokatie: Culemborg (NL)

Basiscursus EMDR volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Cognitieve therapie "in de diepte" CT - lokatie: Utrecht (NL)

Masterclass Andrew Chanen - lokatie: Tilburg (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

GIT-PD Congres - lokatie: Tilburg (NL)

Kortdurend werken in de ggz - lokatie: Utrecht (NL)

Imaginatie en Rescripting met kinderen, jeugdigen en volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Werken aan een negatief zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische behandeling bij kinderen en jongeren - lokatie: Amsterdam (NL)

Diagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen - lokatie: Utrecht (NL)

Congres: Behandelen van angststoornissen: meer dan protocollen en richtlijnen - 19 juni 2020 - lokatie: Den Haag (NL)

Diagnostiek van psychopathie - driedaagse training in de PCL-R - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Groningen (NL)

Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie - lokatie: Zwolle (NL)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) - lokatie: Utrecht (NL)

Basiscursus schematherapie met accent pubers en jongvolwassenen - lokatie: Amsterdam (NL)

Workshop positief zelfbeeld - lokatie: Amsterdam (NL)

Vervolg EMDR training Kind en Jeugd - lokatie:

Werken aan een negatief zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische behandeling bij kinderen en jongeren - lokatie: Amsterdam (NL)

Emotieregulatieproblemen en zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten en jong-volwassenen - lokatie: Leiden (NL)

Basiscursus EMDR - lokatie: Amersfoort (NL)

Emotieregulatieproblemen en zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten en jong-volwassenen - lokatie: Leiden (NL)

Emotieregulatieproblemen en zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten en jong-volwassenen - lokatie: Leiden (NL)