Opleidingen details EpidM, afd. epidemiologie & biostatistiek, VU medisch centrum

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie (V10) (ID nummer: 99439)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 330 

Inhoud

Hulpverleners en consumenten worden in de gezondheidszorg in toenemende mate geconfronteerd met de resultaten van epidemiologisch onderzoek. De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat een optimale gezondheidszorg niet bestaat uit het klakkeloos toepassen van geavanceerde technologische kennis. Voor het maken van een rationele keuze tussen diagnostische testen, therapieën of zorgvoorzieningen is onderzoek naar effectiviteit onontbeerlijk. De behoefte aan dergelijk onderzoek wordt ook in Nederland steeds groter, zowel binnen de medische en paramedische sector als in de tandheelkunde en de geestelijke gezondheidszorg.
Ook over de oorzaken van gezondheid en ziekte komen regelmatig op epidemiologisch onderzoek gebaseerde uitspraken in de publiciteit. Het is daarbij uitermate hinderlijk, dat de informatie over ongezonde gewoonten en gedragingen vaak tegenstrijdig lijkt te zijn. Een helder inzicht in de opzet en uitvoering van
het desbetreffende onderzoek ontbreekt veelal, en de exacte betekenis van de resultaten en de bruikbaarheid voor preventie blijft daardoor onduidelijk.
In deze vijfdaagse cursus worden de belangrijkste principes van epidemiologisch onderzoek aan de orde gesteld en geïllustreerd aan de hand van onderzoek dat betrekking heeft op diverse aspecten van de gezondheidszorg. Het programma richt zich op de onderzoeksmethoden die de kern vormen van zowel de algemene als de klinische epidemiologie. Zo wordt de opzet van onderzoek naar het klinisch beloop van ziekten tezamen besproken met de opzet van etiologisch onderzoek. De rol van de epidemiologie bij de evaluatie van diagnostische tests en therapeutische interventies komt tevens aan de orde, evenals systematisch literatuuronderzoek. De voorbeelden die tijdens de colleges en in het kader van
de werkgroepen of zelfstudie gebruikt zullen worden om de theorie te illustreren, hebben veelal betrekking op gezondheidsproblemen zoals die zich manifesteren in de kliniek of in de eerstelijnsgezondheidszorg. De overige voorbeelden zijn ontleend aan het terrein van de publieke gezondheidszorg.

Leerdoelen

1. De cursist kan aangeven op welke manier epidemiologisch onderzoek een bijdrage levert aan kennis over ziekten zowel in de klinische als in de “public health” praktijk.
2. De cursist kan de karakteristieken van epidemiologisch onderzoek aangeven op elk van de gebieden: etiologie, preventie, diagnostiek, prognose, therapie, zorg.
3. De cursist kan de verschillende maten van frequentie formuleren en deze op de juiste wijze toepassen.
4. De cursist kan de verschillende maten van associatie formuleren en deze op de juiste wijze toepassen.
5. De cursist kent de principes van en criteria voor causaliteit.
6. De cursist kan de verschillende vormen van epidemiologisch onderzoek benoemen en van elke vorm de specifieke kenmerken en de bijbehorende uitkomstmaten aangeven.
7. De cursist kent het onderscheid tussen toevalsfouten en systematische fouten en tussen interne en externe validiteit.
8. De cursist kent de drie vormen van vertekening: selectie, informatie en confounding; de cursist kan er zelf mee werken en kan deze vormen herkennen bij het beoordelen van literatuur.
9. De cursist kent het onderscheid tussen confounding en effect-modificatie en weet hier in concreet onderzoek mee om te gaan.

Ingangseisen

Voor het volgen van deze cursus is geen substantiële epidemiologische voorkennis vereist. Indien u geen epidemiologische voorkennis heeft, raden wij echter aan de literatuur voor aanvang van de cursus door te nemen. Vooral de hoofdstukken 1 en 2 van onderstaand leerboek zijn van belang.

 

(Meerdaagse) Nascholing
1845
LocatieEgmond aan Zee (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie609-09-201909:30 - 16:00
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 610-09-201909:30 - 16:00
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 611-09-201909:30 - 16:00
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 612-09-201909:30 - 16:00
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek613-09-201909:30 - 16:00

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie628-01-20199:30 - 16:30
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 629-01-20199:30 - 16:30
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 630-01-20199:30 - 16:30
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 631-01-20199:30 - 16:30
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek601-02-20199:30 - 16:30

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie617-09-20189:30 - 16:30
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 618-09-20189:30 - 16:30
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 619-09-20189:30 - 16:30
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 620-09-20189:30 - 16:30
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek621-09-20189:30 - 16:30

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie629-01-201809:30 - 16:30
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 630-01-201809:30 - 16:30
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 631-01-201809:30 - 16:30
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 601-02-201809:30 - 16:30
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek602-02-201809:30 - 16:30

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie618-09-20179:30 - 16:30
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 619-09-20179:30 - 16:30
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 620-09-20179:30 - 16:30
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 621-09-20179:30 - 16:30
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek622-09-20179:30 - 16:30

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie630-01-20179:30 - 16:30
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 631-01-20179:30 - 16:30
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 601-02-20179:30 - 16:30
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 602-02-20179:30 - 16:30
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek603-02-20179:30 - 16:30

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie619-09-201609:30 - 17:00
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 620-09-201609:30 - 17:00
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 621-09-201609:30 - 17:00
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 622-09-201609:30 - 17:00
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek623-09-201609:30 - 17:00

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie625-01-201609:30 - 17:00
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 626-01-201609:30 - 17:00
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 627-01-201609:30 - 17:00
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 628-01-201609:30 - 17:00
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek629-01-201609:30 - 16:00

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie614-09-20159:30 - 17:00
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 615-09-20159:30 - 17:00
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 616-09-20159:30 - 17:00
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 617-09-20159:30 - 17:00
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek618-09-20159:30 - 17:00

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie626-01-20159:30 - 17:00
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 627-01-20159:30 - 17:00
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 628-01-20159:30 - 17:00
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 629-01-20159:30 - 17:00
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek630-01-20159:30 - 17:00

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie626-01-20159:30 - 17:00
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 627-01-20159:30 - 17:00
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 628-01-20159:30 - 17:00
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 629-01-20159:30 - 17:00
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek630-01-20159:30 - 17:00

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie601-09-20149:30 - 17:00
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 602-09-20149:30 - 17:00
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 603-09-20149:30 - 17:00
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 604-09-20149:30 - 17:00
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek605-09-20149:30 - 17:00

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie627-01-20149:30 - 17:00
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 628-01-20149:30 - 17:00
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 629-01-20149:30 - 17:00
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 630-01-20149:30 - 17:00
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek631-01-20149.300 - 17:00

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie609-09-20139:30 - 16:30
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 610-09-20139:30 - 16:30
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 611-09-20139:30 - 16:30
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 612-09-20139:30 - 16:30
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek613-09-20139:30 - 16:30

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie621-01-20139:30 - 17:00
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 622-01-20139:30 - 17:00
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 623-01-20139:30 - 17:00
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 624-01-20139:30 - 17:00
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek625-01-20139:30 - 17:00

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie610-09-20129:30 - 17:00
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 611-09-20129:30 - 17:00
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 612-09-20129:30 - 17:00
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 613-09-20129:30 - 17:00
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek614-09-20129:30 - 17:00

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie623-01-20129:00 - 17:00
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 624-01-20129:00 - 17:00
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 625-01-20129:00 - 17:00
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 626-01-20129:00 - 17:00
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek627-01-20129:00 - 17:00

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie612-09-20119:30 - 17:00
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 613-09-20119:30 - 17:00
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 614-09-20119:30 - 17:00
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 615-09-20119:30 - 17:00
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek616-09-20119:30 - 17:00

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenEpidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie617-01-20119:30 - 17:00
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 618-01-20119:30 - 17:00
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 619-01-20119:30 - 17:00
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 620-01-20119:30 - 17:00
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek621-01-20119:30 - 17:00

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie613-09-20109:00 - 17:00
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 614-09-20109:00 - 17:00
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 615-09-20109:00 - 17:00
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 616-09-20109:00 - 17:00
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek617-09-20109:00 - 17:00

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie618-01-20109:00 - 18:00
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 619-01-20109:00 - 18:00
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 620-01-20109:00 - 18:00
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 621-01-20109:00 - 18:00
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek622-01-20109:00 - 18:00

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie614-09-20099:30 - 20:00
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 615-09-20099:30 - 20:00
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 616-09-20099:30 - 20:00
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 617-09-20099:30 - 20:00
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek618-09-20099:30 - 17:00

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie612-01-20099:30 - 16:30
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 613-01-20099:30 - 16:30
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 614-01-20099:30 - 16:30
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 615-01-20099:30 - 16:30
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek616-01-20099:30 - 16:30

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie615-09-20089:00 - 21:30
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 616-09-20088:30 - 21:30
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 617-09-20088:30 - 21:30
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 618-09-20088:30 - 21:30
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek619-09-20088:30 - 16:30

LocatieKerkrade (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Frequentiematen; Incidentie en prevalentie; Gezondheidsmeting; Meten is weten; Klinimetrie614-01-20089:00 - 21:30
Cohortonderzoek; Associatiematen; Bronnen van Vertekening; 615-01-20088:30 - 21:30
Patiënt-controle-onderzoek; Stratificatie; Causaliteit; Interpretatie; 616-01-20088:30 - 21:30
Waarde van diagnostiek; Interpretatie van diagnostische testen; Diagnostiek; Prognostische modellen; Diagnostische strategieën; 617-01-20088:30 - 21:30
Experimenteel onderzoek; Voorbeelden van interventiestudies; Opzet van een experiment; Methoden van literatuuronderzoek618-01-20088:30 - 16:30

EpidM organiseert postinitieel masteronderwijs epidemiologie en maakt deel uit van de afdeling epidemiologie & biostatistiek

De Boelelaan 1089a, kamer F-029
1081 HV
AMSTERDAM
020-444 8188
Selecteer een bestand aub.