Opleidingen details EpidM, afd. epidemiologie & biostatistiek, VU medisch centrum

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Regressietechnieken (V30) (ID nummer: 99266)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 335 

Inhoud

De cursus is een vervolg op de cursus ‘Principes van epidemiologische data-analyse’ (V02). In die cursus werden een aantal statistische technieken geïntroduceerd, die in deze cursus deels worden herhaald en vervolgens worden uitgebreid met o.a. regressietechnieken. Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan de keuze van de juiste techniek, de interpretatie van de resultaten en de samenhang tussen eenvoudige technieken en de regressietechnieken.

Dag 1 en 2
• de analyse van continue uitkomstvariabelen
• het vergelijken van twee groepen (terugblik V02)
• het vergelijken van meer dan twee groepen (anova)
• algemene situatie: lineaire regressieanalyse
• onderzoek naar lineariteit van de relatie
• confounding en effectmodificatie.

Dag 3 en 4
• de analyse van dichotome uitkomstvariabelen
• het vergelijken van twee groepen (terugblik V02)
• het vergelijken van meer dan twee groepen (terugblik V02)
• algemene situatie: logistische regressieanalyse
• onderzoek naar lineariteit van de relatie
• confounding en effectmodificatie.

Dag 4 en 5
• de analyse van survival data
• het vergelijken van twee groepen (Kaplan-Meier curven)
• het vergelijken van meer dan twee groepen (Kaplan-Meier curven)
• Cox regressieanalyse
• onderzoek naar lineariteit van de relatie
• confounding en effectmodificatie
• onderzoeken van de proportionele hazards assumptie.

Dag 6
• multiple regressieanalyse: associatie- en predictiemodellen.

Dag 7
• valkuilen binnen regressieanalyses
• overzicht.

Leerdoelen
1. De cursist kent de onderliggende principes van de verschillende technieken en weet in welke situaties deze toepasbaar zijn.
2. De cursist kan de betekenis aangeven van de regressie-coëfficiënt en weet hoe deze te interpreteren.
3. De cursist weet hoe met de verschillende methoden gecorrigeerd kan worden voor confounding en kan de resultaten van een dergelijke analyse interpreteren.
4. De cursist weet hoe interactie of effectmodificatie gemodelleerd kan worden, kan dit zelf uitvoeren en kan de resultaten van een dergelijke analyse interpreteren.
5. De cursist is in staat om afwijkingen van lineariteit te detecteren en zo nodig te verhelpen.
6. De cursist weet het verschil tussen associatiemodellen en predictiemodellen en is in staat om het juiste model te kiezen bij een bepaalde vraagstelling.
7. De cursist herkent de valkuilen die kunnen optreden bij het uitvoeren van multiple regressieanalyses.
8. De cursist kan de verschillende technieken uitvoeren op de PC met behulp van SPSS voor Windows.

 Ingangseisen
Voor het volgen van deze cursus is vereist dat de cursussen ’Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie’ (V01), ‘Inleiding SPSS’ (R01) en ‘Principes van epidemiologische data-analyse’ (V02) zijn gevolgd, of dat u beschikt over aantoonbare kennis op dit niveau
 

(Meerdaagse) Nascholing
1795
Tijd09:30 - 15:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:00 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

EpidM organiseert postinitieel masteronderwijs epidemiologie en maakt deel uit van de afdeling epidemiologie & biostatistiek

De Boelelaan 1089a, kamer F-029
1081 HV
AMSTERDAM
020-444 8188
Selecteer een bestand aub.