Opleidingen details EpidM, afd. epidemiologie & biostatistiek, VU medisch centrum

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Doelmatigheidsonderzoek: methoden en principes (K72) (ID nummer: 99157)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 315 

Inhoud

Om te besluiten of een medische voorziening algemeen beschikbaar moet zijn in de gezondheidszorg en zo ja, in welke mate, is kennis over de effectiviteit van deze voorziening alleen onvoldoende. Beleidsmakers, zorgverzekeraars en zorgmanagers willen ook informatie over de kosten van de interventie, juridische en ethische aspecten en factoren die toepassing van de voorziening bevorderen of juist afremmen.
Doelmatigheidsonderzoek heeft tot doel objectieve, betrouwbare en valide informatie te leveren ter ondersteuning van het nemen van beslissingen en het maken van beleid binnen de gezondheidszorg. Het is wetenschappelijk onderzoek naar een medische voorziening, waarbij naast de klinische effectiviteit ook één of meer van bovengenoemde aspecten beoordeeld worden. De medische voorziening kan een bestaande of nieuwe technologie zijn en kan het hele spectrum van de gezondheidszorg betreffen: screening, preventie, diagnostiek en therapie. Wanneer naast de effectiviteit ook de kosten van de medische voorziening onderzocht worden, spreekt men van een economische evaluatie of kosteneffectiveitsanalyse.
Met de opkomst van ‘evidence-based medicine’ is de vraag naar doelmatigheidsonderzoek ter onderbouwing van besluitvorming sterk gegroeid. Vanaf 1 januari 2005 wordt van farmaceutische bedrijven bij de introductie van een nieuw geneesmiddel op de markt zelfs een kosteneffectiviteitstudie geëist.
In deze cursus worden de principes en methoden van onderzoek naar de kosteneffectiviteit van medische voorzieningen gepresenteerd en besproken.
Na afloop van de cursus is de cursist in staat om mee te werken bij het opzetten en uitvoeren van een economische evaluatie en om de resultaten van een economische evaluatie te analyseren, interpreteren en rapporteren.

Leerdoelen

1. De cursist kent doel en achtergrond van doelmatigheidsonderzoek.
2. De cursist kent de principes van economische evaluaties met begrippen als kosteneffectiviteit, kostenutiliteit en perspectieven en kan deze toepassen.
3. De cursist weet hoe kosten en effecten gemeten en gewaardeerd worden.
4. De cursist is in staat de verhouding tussen kosten en effecten uit te drukken in een kosten-effectiviteitsratio.
5. De cursist kent de principes van bootstrapping en kan uitleggen hoe cost-effectiveness planes, acceptablitity curves en net benefits berekend en geïnterpreteerd worden.
6. De cursist is op de hoogte van verschillende modelleringsmethoden w.o. besliskundige, Markov en probabilistische modellen en weet deze te interpreteren.
7. De cursist kent de principes van een sensitiviteitsanalyse en weet deze te interpreteren.


Ingangseisen

Voor het volgen van deze cursus is vereist dat de cursussen 'Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie' (V01), ‘Principes van epidemiologische data-analyse’ (V02) en de cursus ‘Inleiding SPSS’ (R01) zijn gevolgd, of dat u beschikt over aantoonbare kennis op dit niveau.
Verder is basiskennis van Excel vereist. Voor cursisten die geen ervaring hebben met Excel is er een oefening met handleiding beschikbaar die voor aanvang van de cursus doorgenomen dient te worden.

 

(Meerdaagse) Nascholing
795
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Inleiding doelmatigheidsonderzoek; Inleiding economische evaluaties; Het meten, waarderen en analyseren van kosten in economische evaluaties 520-11-201909:30 - 16:00
Effecten/utiliteiten; Kosteneffectiviteit: analyse van data en presentatie van resultaten 521-11-201909:30 - 16:00
Modelleren deel 1: beslisbomen;Modelleren deel 2: Markov modellen 522-11-201909:30 - 16:00

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Inleiding doelmatigheidsonderzoek; Inleiding economische evaluaties; Het meten, waarderen en analyseren van kosten in economische evaluaties 518-10-20179:30 - 16:00
Effecten/utiliteiten; Kosteneffectiviteit: analyse van data en presentatie van resultaten 519-10-20179:30 - 16:00
Modelleren deel 1: beslisbomen;Modelleren deel 2: Markov modellen 520-10-20179:30 - 16:00

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Inleiding doelmatigheidsonderzoek; Inleiding economische evaluaties; Het meten, waarderen en analyseren van kosten in economische evaluaties 526-10-201609:30 - 16:00
Effecten/utiliteiten; Kosteneffectiviteit: analyse van data en presentatie van resultaten 527-10-201609:30 - 16:00
Modelleren deel 1: beslisbomen;Modelleren deel 2: Markov modellen 528-10-201609:30 - 16:00

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Inleiding doelmatigheidsonderzoek; Inleiding economische evaluaties; Het meten, waarderen en analyseren van kosten in economische evaluaties 504-11-20159:30 - 16:30
Effecten/utiliteiten; Kosteneffectiviteit: analyse van data en presentatie van resultaten 505-11-20159:30 - 16:30
Modelleren deel 1: beslisbomen;Modelleren deel 2: Markov modellen 506-11-20159:30 - 16:30

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Inleiding doelmatigheidsonderzoek; Inleiding economische evaluaties; Het meten, waarderen en analyseren van kosten in economische evaluaties 529-10-20149:30 - 17:00
Effecten/utiliteiten; Kosteneffectiviteit: analyse van data en presentatie van resultaten 530-10-20149:30 - 17:00
Modelleren deel 1: beslisbomen;Modelleren deel 2: Markov modellen 531-10-20149:30 - 17:00

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Inleiding doelmatigheidsonderzoek; Inleiding economische evaluaties; Het meten, waarderen en analyseren van kosten in economische evaluaties 511-12-20139:30 - 16:00
Effecten/utiliteiten; Kosteneffectiviteit: analyse van data en presentatie van resultaten 512-12-20139:30 - 16:00
Modelleren deel 1: beslisbomen;Modelleren deel 2: Markov modellen 513-12-20139:30 - 16:00

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Inleiding doelmatigheidsonderzoek; Inleiding economische evaluaties; Het meten, waarderen en analyseren van kosten in economische evaluaties 512-12-20129:30 - 16:30
Effecten/utiliteiten; Kosteneffectiviteit: analyse van data en presentatie van resultaten 513-12-20129:30 - 16:30
Modelleren deel 1: beslisbomen;Modelleren deel 2: Markov modellen 514-12-20129:30 - 16:30

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Inleiding doelmatigheidsonderzoek; Inleiding economische evaluaties; Het meten, waarderen en analyseren van kosten in economische evaluaties 514-12-20119:30 - 16:30
Effecten/utiliteiten; Kosteneffectiviteit: analyse van data en presentatie van resultaten 515-12-20119:30 - 16:30
Modelleren deel 1: beslisbomen;Modelleren deel 2: Markov modellen 516-12-20119:30 - 16:30

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Inleiding doelmatigheidsonderzoek; Inleiding economische evaluaties; Het meten, waarderen en analyseren van kosten in economische evaluaties 514-12-20119:30 - 17:00
Effecten/utiliteiten; Kosteneffectiviteit: analyse van data en presentatie van resultaten 515-12-20109:30 - 17:00
Modelleren deel 1: beslisbomen;Modelleren deel 2: Markov modellen 516-12-20109:30 - 17:00

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Inleiding doelmatigheidsonderzoek; Inleiding economische evaluaties; Het meten, waarderen en analyseren van kosten in economische evaluaties 508-12-20109:30 - 16:30
Effecten/utiliteiten; Kosteneffectiviteit: analyse van data en presentatie van resultaten 509-12-20109:30 - 16:30
Modelleren deel 1: beslisbomen;Modelleren deel 2: Markov modellen 510-12-20109:30 - 16:30

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Inleiding doelmatigheidsonderzoek; Inleiding economische evaluaties; Het meten, waarderen en analyseren van kosten in economische evaluaties 509-12-20099:30 - 17:00
Effecten/utiliteiten; Kosteneffectiviteit: analyse van data en presentatie van resultaten 510-12-20099:30 - 17:00
Modelleren deel 1: beslisbomen;Modelleren deel 2: Markov modellen 511-12-20099:30 - 17:00

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Inleiding doelmatigheidsonderzoek; Inleiding economische evaluaties; Het meten, waarderen en analyseren van kosten in economische evaluaties 510-12-20089.30 - 16.30
Effecten/utiliteiten; Kosteneffectiviteit: analyse van data en presentatie van resultaten 511-12-20089.30 - 16.30
Modelleren deel 1: beslisbomen;Modelleren deel 2: Markov modellen 512-12-20089.30 - 16.30

EpidM organiseert postinitieel masteronderwijs epidemiologie en maakt deel uit van de afdeling epidemiologie & biostatistiek

De Boelelaan 1089a, kamer F-029
1081 HV
AMSTERDAM
020-444 8188
Selecteer een bestand aub.