Opleidingen details EpidM, afd. epidemiologie & biostatistiek, VU medisch centrum

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Longitudinale data-analyse (K73) (ID nummer: 97821)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 325 

Inhoud

De exponentiële toename in longitudinale onderzoeken heeft geleid tot een evenredige toename in de vraag naar technieken voor longitudinale data-analyse. In het kader van deze cursus wordt longitudinaal onderzoek gedefinieerd als onderzoek waarbij de uitkomstvariabele meerdere keren bij dezelfde persoon is gemeten. Er is dus sprake van gecorreleerde waarnemingen, oftewel, de observaties bij dezelfde persoon op twee verschillende tijdstippen zijn niet onafhankelijk van elkaar. Daarom moeten voor longitudinale data analyse statistische technieken gebruikt worden, die rekening houden met gecorreleerde waarnemingen. De cursus bestaat uit vijf dagen waarin voordrachten worden gegeven en waarin een uitgebreid computerpracticum wordt gedaan, waarin ook ruimte is om, indien gewenst, eigen data te analyseren.
In de cursus zal aandacht worden besteed aan de analyse van zowel continue als dichotome en categoriale uitkomstvariabelen en zullen de mogelijkheden en onmogelijkheden van een aantal veel gebruikte softwarepakketten (zoals SPSS, SAS, STATA en MLwiN) worden besproken. Ook zal aandacht worden besteed aan een aantal specifieke problemen die zich voordoen bij longitudinaal onderzoek. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het probleem van missende observaties.
Tot slot zal uitgebreid stil worden gestaan bij de analyse van experimenteel longitudinaal onderzoek. Zowel simpele technieken die gebruik maken van samenvattende maten zoals 'area under the curve' als meer geavanceerde technieken zullen hierbij de revue passeren.

Leerdoelen

1. De cursist kent de specifieke methodologische aspecten van longitudinaal onderzoek, waarbij persoonsgegevens en de verandering daarin op verschillende momenten in de tijd worden gemeten.
2. De cursist onderkent de specifieke eigenschappen van longitudinale data en de beperkingen van standaard statistische technieken, zoals MANOVA en ANCOVA, om longitudinale data te analyseren.
3. De cursist kent de theoretische achtergrond van de twee meest gebruikte technieken om longitudinale data te analyseren: te weten 'generalised estimating equations' en 'random coëfficiënt modellen (multilevel technieken)'.
4. De cursist herkent specifieke problemen bij deze vorm van analyseren (o.a. missende gegevens) en weet hoe daarmee om te gaan.
5. De cursist is in staat om zelf een longitudinale data-analyse uit te voeren met behulp van een daarvoor geschikt softwareprogramma en kan de resultaten van de computeroutput op juiste wijze interpreteren.

Ingangseisen

Voor het volgen van deze cursus is vereist dat de cursus ‘Regressietechnieken’ (V05) is gevolgd.
Indien u deze cursus niet heeft gevolgd maar wel van mening bent dat u over deze kennis beschikt op grond van andere cursussen/opleiding/ervaring, dan dient u een schriftelijke motivatie direct bij uw aanmelding mee te sturen. De cursuscoördinator beoordeelt op grond hiervan of u aan de cursus kan deelnemen.

(Meerdaagse) Nascholing
1220
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Continuee uitkomstvariabele525-09-201909:30 - 16:00
relaties tussen continue variabelen526-09-201909:30 - 16:00
geavanceerde technieken527-09-201909:30 - 16:00
analyse van dichotome uitkomstvariabele503-10-201909:30 - 16:00
analyse van een experimenteel onderzoek504-10-201909:30 - 16:00

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Continuee uitkomstvariabele503-04-201909:30 - 16:30
relaties tussen continue variabelen504-04-201909:30 - 16:30
geavanceerde technieken505-04-201909:30 - 16:30
analyse van dichotome uitkomstvariabele511-04-201909:30 - 16:30
analyse van een experimenteel onderzoek512-04-201909:30 - 16:30

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Continuee uitkomstvariabele526-09-201810:30 - 16:30
relaties tussen continue variabelen527-09-20189:30 - 16:30
geavanceerde technieken529-09-20189:30 - 16:30
analyse van dichotome uitkomstvariabele504-10-20189:30 - 16:30
analyse van een experimenteel onderzoek505-10-20189:30 - 16:30

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Continuee uitkomstvariabele511-04-201810:30 - 16:30
relaties tussen continue variabelen512-04-20189:30 - 16:30
geavanceerde technieken513-04-20189:30 - 16:30
analyse van dichotome uitkomstvariabele518-04-20189:30 - 16:30
analyse van een experimenteel onderzoek519-04-20189:30 - 16:30

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Continuee uitkomstvariabele527-09-20179:30 - 16:30
relaties tussen continue variabelen528-09-20179:30 - 16:30
geavanceerde technieken529-09-20179:30 - 16:30
analyse van dichotome uitkomstvariabele504-10-20179:30 - 16:30
analyse van een experimenteel onderzoek505-10-20179:30 - 16:30

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Continuee uitkomstvariabele505-04-20179:30 - 16:30
relaties tussen continue variabelen506-04-20179:30 - 16:30
geavanceerde technieken507-04-20179:30 - 16:30
analyse van dichotome uitkomstvariabele512-04-20179:30 - 16:30
analyse van een experimenteel onderzoek513-04-20179:30 - 16:30

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Continuee uitkomstvariabele528-09-201609:30 - 16:00
relaties tussen continue variabelen529-09-201609:30 - 16:00
geavanceerde technieken530-09-201609:30 - 16:00
analyse van dichotome uitkomstvariabele505-10-201609:30 - 16:00
analyse van een experimenteel onderzoek506-10-201609:30 - 16:00

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Continuee uitkomstvariabele506-04-201609:30 - 16:00
relaties tussen continue variabelen507-04-201609:30 - 16:00
geavanceerde technieken508-04-201609:30 - 16:00
analyse van dichotome uitkomstvariabele514-04-201609:30 - 16:00
analyse van een experimenteel onderzoek515-04-201609:30 - 16:00

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Continuee uitkomstvariabele523-09-20159:30 - 16:30
relaties tussen continue variabelen524-09-20159:30 - 16:30
geavanceerde technieken525-09-20159:30 - 16:30
analyse van dichotome uitkomstvariabele530-09-20159:30 - 16:30
analyse van een experimenteel onderzoek501-10-20159:30 - 16:30

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Continuee uitkomstvariabele508-04-20159:30 - 16:30
relaties tussen continue variabelen509-04-20159:30 - 16:30
geavanceerde technieken510-04-20159:30 - 16:30
analyse van dichotome uitkomstvariabele516-04-20159:30 - 16:30
analyse van een experimenteel onderzoek517-04-20159:30 - 16:30

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Continuee uitkomstvariabele517-09-20149:30 - 17:00
relaties tussen continue variabelen518-09-20149:30 - 17:00
geavanceerde technieken519-09-20149:30 - 17:00
analyse van dichotome uitkomstvariabele524-09-20149:30 - 17:00
analyse van een experimenteel onderzoek525-09-20149:30 - 17:00

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Continuee uitkomstvariabele502-04-20149:30 - 17:00
relaties tussen continue variabelen503-04-20149:30 - 17:00
geavanceerde technieken504-04-20149:30 - 17:00
analyse van dichotome uitkomstvariabele510-04-20149:30 - 17:00
analyse van een experimenteel onderzoek511-04-20149:30 - 17:00

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Continuee uitkomstvariabele525-09-20139:30 - 16:30
relaties tussen continue variabelen526-09-20139:30 - 16:30
geavanceerde technieken527-11-20139:30 - 16:30
analyse van dichotome uitkomstvariabele502-10-20139:30 - 16:30
analyse van een experimenteel onderzoek503-10-20139:30 - 16:30

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Continuee uitkomstvariabele506-02-20139:30 - 16:30
relaties tussen continue variabelen507-02-20139:30 - 16:30
geavanceerde technieken508-02-20139:30 - 16:30
analyse van dichotome uitkomstvariabele514-02-20139:30 - 16:30
analyse van een experimenteel onderzoek515-02-20139:30 - 16:30

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Continuee uitkomstvariabele526-09-20129:30 - 16:30
relaties tussen continue variabelen527-09-20129:30 - 16:30
geavanceerde technieken528-09-20129:30 - 16:30
analyse van dichotome uitkomstvariabele501-10-20129:30 - 16:30
analyse van een experimenteel onderzoek502-10-20129:30 - 16:30

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Continuee uitkomstvariabele515-02-20129:00 - 16:30
relaties tussen continue variabelen516-02-20129:00 - 16:30
geavanceerde technieken517-02-20129:00 - 16:30
analyse van dichotome uitkomstvariabele520-02-20129:00 - 16:30
analyse van een experimenteel onderzoek521-02-20129:00 - 16:30

LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
Continuee uitkomstvariabele528-09-20119:30 - 17:00
relaties tussen continue variabelen529-09-20119:30 - 17:00
geavanceerde technieken530-09-20119:30 - 17:00
analyse van dichotome uitkomstvariabele503-10-20119:30 - 17:00
analyse van een experimenteel onderzoek504-10-20119:30 - 17:00

EpidM organiseert postinitieel masteronderwijs epidemiologie en maakt deel uit van de afdeling epidemiologie & biostatistiek

De Boelelaan 1089a, kamer F-029
1081 HV
AMSTERDAM
020-444 8188
Selecteer een bestand aub.