Opleidingen details SeeTrue Mindfulness
ACT basisopleiding (ID nummer: 557376)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene nascholing6010-5-2024 t/m 10-5-2026
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot een nieuwe veelbelovende ontwikkeling in de derde generatie cognitieve gedragstherapie. Het kan toegepast worden bij allerlei psychische klachten en psychiatrische aandoeningen, maar ook gebruikt worden als training voor mensen zonder ernstige psychische klachten. In de laatste jaren is uit empirisch onderzoek gebleken dat ACT een effectieve behandelmethode is voor diverse psychische en lichamelijke problemen. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek door middel van zogenaamde 'randomized controlled trials' en klinische gevalsbeschrijvingen dat ACT effectief is bij onder andere chronische pijn, angst en fobieën, psychotische stoornissen, obsessief-compulsieve stoornissen, eetstoornissen, arbeidsgerelateerde problemen, levensfaseproblematiek/ouderen, epilepsie, en autisme. ACT-interventies zijn ook effectief gebleken bij het verbeteren van sportprestaties en stoppen met roken.

In ACT wordt geleerd om:

 • gedachten en gevoelens beter te accepteren en loslaten
 • meer aandacht te hebben voor wat zich nu feitelijk afspeelt (mindfulness)
 • meer zicht te krijgen op wie je bent, wat je belangrijk vindt (waar je aandacht aan wilt besteden) en wat je nog wilt bereiken in dit leven (en hoe daar naar op weg te gaan)

De doelstellingen van de ACT-basisopleiding bij SeeTrue zijn tweeledig:

 

De deelnemers leren hoe zij de ACT-principes kunnen toepassen in hun professionele beroepspraktijk. De deelnemers leren:

 • de theoretische achtergronden van Acceptance en Commitment Therapy waaronder operante leerprincipes, functioneel contextualisme en Relational Frame Theory (RFT)
 • de basis van functionele diagnostiek en hoe deze aansluit op ACT
 • de opbouw van een ACT interventie en het toepassen hiervan in de eigen beroepspraktijk
 • de verschillende (evidence-based) toepassingsvormen van ACT interventies in de gezondheidszorg
 • de zes kernprocessen (acceptatie, defusie, zelf als context, hier en nu, waarden en toegewijd handelen) binnen ACT gebruiken: te bepalen welke van de kernprocessen op welk moment het beste ingezet kunnen worden binnen een hulpverleningstraject
 • experiëntiële oefeningen, concepten en metaforen uit de ACT passend in te zetten binnen de therapeutische setting: te bepalen waar de hulpvrager het meest mee gebaat is in zijn of haar proces

 

Tevens leren deelnemers hoe zij de ACT-principes zelf toe kunnen passen voor de eigen persoonlijke ontwikkeling en goede zelfzorg. Dit is in onze visie een essentieel onderdeel van ACT. De deelnemers leren:

 • vanuit de eigen ervaring en door middel van zelfonderzoek hoe ACT werkt. B.v. wat zijn jouw warden en hindernissen in jouw werk en privé.
 • de mogelijkheden om ACT voor zichzelf toe te passen ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling en in het proces van de begeleiding of behandeling van cliënten.
 • door middel van ACT meer onbevooroordeeld en open te staan en zo beter af te kunnen stemmen op de behoeften van de cliënt.
 • ruimte te maken voor “overdrachtsverschijnselen” en kritiek en boosheid vanuit de cliënt effectiever te kunnen hanteren. Door ruimte te maken voor de eigen emotionele beleving schept de  therapeut de mogelijkheid flexibeler te reageren en ziet hij of zij ook helderder wat er moet gebeuren en welke interventies passend kunnen zijn.
 • regelmatig stil te staan bij de eigen beleving waardoor sneller opgemerkt wordt als de eigen grenzen onder druk komen te staan. Zo kan overbelasting en burn-out sneller herkend en voorkomen worden.
Cursus
1040
Online 890
Locatie 1040
 Diëtisten
 Ergotherapeuten
 Huidtherapeuten
 Logopedisten
 MBB'ers
 Oefentherapeuten
 Optometristen
 Orthoptisten
 Podotherapeuten
De doelstellingen van de ACT-basisopleiding bij SeeTrue zijn tweeledig:

De deelnemers leren hoe zij de ACT-principes kunnen toepassen in hun professionele beroepspraktijk. De deelnemers leren:
• de theoretische achtergronden van Acceptance en Commitment Therapy waaronder operante leerprincipes, functioneel contextualisme en Relational Frame Theory (RFT)
• de basis van functionele diagnostiek en hoe deze aansluit op ACT
• de opbouw van een ACT interventie en het toepassen hiervan in de eigen beroepspraktijk
• de verschillende (evidence-based) toepassingsvormen van ACT interventies in de gezondheidszorg
• de zes kernprocessen (acceptatie, defusie, zelf als context, hier en nu, waarden en toegewijd handelen) binnen ACT gebruiken: te bepalen welke van de kernprocessen op welk moment het beste ingezet kunnen worden binnen een hulpverleningstraject
•experiëntiële oefeningen, concepten en metaforen uit de ACT passend in te zetten binnen de therapeutische setting: te bepalen waar de hulpvrager het meest mee gebaat is in zijn of haar proces

Tevens leren deelnemers hoe zij de ACT-principes zelf toe kunnen passen voor de eigen persoonlijke ontwikkeling en goede zelfzorg. Dit is in onze visie een essentieel onderdeel van ACT. De deelnemers leren:
• vanuit de eigen ervaring en door middel van zelfonderzoek hoe ACT werkt. B.v. wat zijn jouw warden en hindernissen in jouw werk en privé.
• de mogelijkheden om ACT voor zichzelf toe te passen ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling en in het proces van de begeleiding of behandeling van cliënten.
• door middel van ACT meer onbevooroordeeld en open te staan en zo beter af te kunnen stemmen op de behoeften van de cliënt.
• ruimte te maken voor “overdrachtsverschijnselen” en kritiek en boosheid vanuit de cliënt effectiever te kunnen hanteren. Door ruimte te maken voor de eigen emotionele beleving schept de therapeut de mogelijkheid flexibeler te reageren en ziet hij of zij ook helderder wat er moet gebeuren en welke interventies passend kunnen zijn.
• regelmatig stil te staan bij de eigen beleving waardoor sneller opgemerkt wordt als de eigen grenzen onder druk komen te staan. Zo kan overbelasting en burn-out sneller herkend en voorkomen worden
Bestand  
Informatie ACT Basisopleiding.pdf1-5-2024 16:2767 KB
De opleidingsbijeenkomsten worden begeleid door:
Dr Elke Smeets:
Elke Smeets is gepromoveerd in de psychologie en doet onderzoek naar de effecten van zelfcompassie en positieve psychologie. Ze werkt momenteel als onderzoeker en docent aan de faculteit psychologie en neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht. Daarnaast geeft ze trainingen in zelfcompassie en Acceptance en Commitment Therapie. Verder werkt ze als therapeut met een specifieke focus op het verhogen van zelfcompassie.

Jack Engels.
Jack Engels was psychiater – psychotherapeut bij Zuyderland (GGZ) en Adelante chronische pijn revalidatie. Hij heeft als docent, en als psychiater-psychotherapeut veel ervaring in de grote psychiatrie, en is zeer ervaren met ACT en RFT.

drs. Bert Hoogstad
Bert Hoogstad is GZ-psycholoog en is werkzaam geweest bij RIAGG Maastricht, Virenze en het U-center. Daarnaast verzorgt hij trainingen en opleidingen. Bert is BIG-geregistreerd en aangesloten bij diverse beroepsverenigingen, zoals het Nederlandse Instituut voor Psychologen (NIP), en als Supervisor bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt). Verder is hij geregistreerd als Opleider bij de Vereniging voor Mindfulness (VVM) en aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Psychosociaal Therapeuten (NVPA) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

drs Lidewij Wind
Lidewij Wind studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht en is geregistreerd huisarts en kaderarts GGZ.
Op dit moment werkt zij als waarnemend huisarts in de regio Utrecht.
Daarnaast werkt zij als huisarts-docent en groepbegeleider van de GGZ module bij de huisartsopleiding in Utrecht waar ACT onderdeel is van de opleiding. Als kaderarts GGZ is zij actief als bestuurslid van PSYHAG, de huisartsen-expertgroep voor psychische klachten in de huisartsenpraktijk. Zij heeft zich verder gespecialiseerd in ACT en past dit, naast haar werk als opleider, ook regelmatig toe in haar huisartsenpraktijk.

Elisabeth Steenkamp.
Elisabeth Steenkamp volgde een opleiding tot psychosociaal counselor en kwam tijdens haar studie in aanraking met ACT. Zij heeft haar eigen praktijk waar ze mensen begeleidt met uiteenlopende problemen. Naast haar eigen praktijk en ACT opleider voor SeeTrue traint zij teams in bedrijven met ACT als basis.
Zij is tevens bestuurslid van de ACBSBeNe, de Nederlandstalige afdeling van de Amerikaanse organisatie ACBS, Association for Contextual Behavioral Science Als psychosociaal POH in de praktijk van een BIG geregistreerde arts worden cliënten doorverwezen naar haar praktijk voor psychosociale hulp.
Elisabeth is aangesloten bij het CAT collectief (collectief aangesloten therapeuten) waardoor de sessies binnen haar praktijk in aanmerking komen voor vergoeding vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars.
Naast het docentschap speelt Elisabeth een actieve rol binnen het docententeam m.b.t. intervisiebijeenkomsten en het verder optimaliseren van de basisopleiding. Momenteel ontwikkelt zij, vanwege haar kennis en ervaring, i.s.m. SeeTrue de ACT vervolgopleiding die vanaf juni zal worden aangeboden.

Marieke Wubs.
Marieke volgde een SPH opleiding en heeft jarenlange ervaring als sociotherapeut, ambulant behandelaar (SKJ geregistreerd) en groepsleider in de GGZ. Daarnaast heeft zij een eigen coachings- en opleidingspraktijk waarin zij mensen begeleidt met toepassing van ACT met een speciale focus op autisme en eetgedrag.
Inmiddels is zij naast SeeTrue gestart met een eigen opleidingsbureau en heeft zij een eigen opleiding ACT en autisme ontwikkeld. Marieke is bestuurslid van de ACBSBeNe, de Nederlandstalige afdeling van de Amerikaanse organisatie ACBS, Association for Contextual Behavioral Science.

Rob Vincken
Rob Vincken geeft leiding aan SeeTrue Mindfulness. Hij heeft 12 jaar voor de RIAGG Maastricht gewerkt als psycho-sociaal therapeut. Hij heeft ervaring met het gebruik van MBCT bij cliënten met recidiverende depressies. Daarnaast heeft hij ook ervaring met gemengde groepen binnen de tweede lijn, waarin de mensen met verschillende diagnoses oa MBCT in groepsverband gevolgd hebben. Dit gebeurde zowel bij de RIAGG als bij de deeltijdbehandeling van de PAAZ van het ziekenhuis “ATRIUM”. Hij volgde de ACT opleiding bij Gijs Jansen en deze werkte nauw met Rob samen om ACT vanuit SeeTrue aan te bieden. De huidige ACT opleiding is door Rob ontwikkeld. Rob leidt daarnaast een aikidoschool in maastricht.

De oefengroepen worden begeleid door psychologen die ervaren zijn in de toepassing van ACT:
drs. Anneloes Geerling:
Anneloes Geerling is opgeleid als gezondheids- en sociaal psychologe en heeft zich gespecialiseerd in mindfulness, ACT en positieve psychologie. Zij geeft en ontwikkelt trainingen voor o.a. SeeTrue, Universiteit Maastricht en Stichting Stimulering Mindfulness in het Onderwijs.

drs. Wies Stevens
Wies Stevens is sport- en prestatiepsycholoog en als docent psychologie verbonden aan de Radboud Universiteit. Zij behaalde haar bachelor psychologie aan de Universiteit van Maastricht en haar master sport- en prestatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Naast haar docentschap is zij mindset expert bij Team DSM en partner NLsportpsycholoog en heeft haar eigen praktijk PerformWise.

drs. Ayonne van Oort
Ayonne van Oort is sport- en prestatiepsycholoog en heeft een bachelor in klinische psychilogie van de Universiteit van Amsterdam. Zij behaalde haar master sport- en prestatiepsychologie en een master in gezondheidswetenschappen klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.
De masterclasses kunnen in eigen tijd en tempo worden gevolgd en worden begeleid door drs. Jack Engels.
31
54,5
LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieDordrecht (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

LocatieMaastricht (NL) (Toon kaart)

Locatie's-Hertogenbosch (NL) (Toon kaart)

cursussen voor hulpverleners werkzaam binnen en buiten de GGZ 

Duitsepoort 13 A
6221 VA
Maastricht
043-3020075