Opleidingen details Secure Base Training
Embodiment Training - Belichaming van Mindfulness (ID nummer: 553074)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing MBP (mindfulness-based program), PE voor fysieke contacturen3013-9-2024 t/m 12-9-2027
Nascholing MBP (mindfulness-based program), PE voor overige studiebelasting1513-9-2024 t/m 12-9-2027
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

 

Het doel van onze Opleiding Embodiment is de professionaliteit van trainers die Mindfulness gebaseerde trainingen aanbieden te vergroten door van de zes domeinen van de MBI:TAC ons speciaal op het derde domein: de belichaming van mindfulness te richten.

In de MBI:TAC worden vijf hoofdkenmerken ter beoordeling van het domein de belichaming van mindfulness genoemd, die leidraad in de opleiding Embodiment zullen zijn:

  1. Focus op het huidige moment – zichtbaar door gedrag, verbale en non-verbale communicatie.
  2. Responsiviteit in het huidige moment – soepel werken met dat wat opkomt in het huidige moment.
  3. Evenwichtigheid en vitaliteit – tegelijkertijd kalmte, gemak, non-reactiviteit én alertheid uitstralen.
  4. Toelaten – het gedrag van de trainer is niet-oordelend, geduldig, vertrouwenwekkend, aanvaardend en niet-strevend.
  5. Natuurlijke aanwezigheid van de trainer – het gedrag van de trainer is authentiek aan de eigen intrinsieke handelswijze.

De trainers hebben ervoor gekozen om twee modellen centraal te stellen bij het verduidelijken en meer inzichtelijk maken van belichaming, namelijk de Polyvagaaltheorie (Pvt) van Porges en de Internal Family Systems (IFS) van Schwartz. De redenen hiervoor zijn:

 

  • Beide modellen bieden een goed overzicht van interne processen die bij zowel trainer als deelnemer plaatsvinden;
  • De Pvt laat het belang van veiligheid in de relatie met de trainer, de individuele deelnemer en de groep duidelijk zien en geeft handvatten om hier in de praktijk mee te werken;
  • De IFS geeft een bruikbaar overzicht van interne processen en interne dialoog die plaatsvindt bij de trainer en de deelnemers. Het IFS Model gaat hierbij uit van een kern en verschillende delen die wij allemaal hebben. Vanuit de kern met interesse in contact gaan met de verschillende delen die zich in het lichaam laten waarnemen geeft handvatten om hier op ervaringsniveau mee te werken in de inquiry en draagt bij tot Embodiment.

 

Dit maakt dat deze modellen een geschikte ‘kapstok’ zijn om het moeilijk te vangen concept belichaming helder te maken en deelnemers hier op ervaringsniveau van te leren alsmede handreikingen te bieden om dit verder te ontwikkelen.

Doelen van de opleiding

Het leren toepassen en belichamen van de vijf hierboven genoemde hoofdkenmerken van de belichaming van mindfulness vergroten het zelfinzicht, zelfwerkzaamheid en deskundigheid van de trainer/ zorgverlener.

Door het leren belichamen van mindfulness vergroot de trainer zijn of haar werkzaamheid in het werken met de deelnemer-cliënt. Het geeft meer veiligheid en vertrouwen.

Door het leren belichamen van mindfulness worden overdracht en tegenoverdracht in de relatie met de deelnemer-client sneller herkend.

Door het leren belichamen van mindfulness zal de trainer eerder zijn of haar grenzen en mogelijkheden herkennen in omgang met de deelnemer-cliënt; het vergroot de eigen veerkracht.

Door het oefenen met praktische belichamingsoefeningen in de peer groepen vergroten deelnemers de praktische omzetting van de theorie en ervaren in het samen zijn met anderen de ondersteuning en verbinding.

In een supervisiebijeenkomst wordt aan de hand van praktische voorbeelden uit de eigen praktijk de belichaming van mindfulness ervaren en vergroot.

Het doel is om de deelnemer zo op te leiden dat deze direct zo praktisch en intensief mogelijk kan werken met de belichaming van mindfulness in contact met de cliënt. Dit ligt aan de basis van het gehele concept en inhoud van de opleiding.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestand  
Programma van de Emodiment opleiding .pdf25-3-2024 11:49175 KB
Mindfulness en compassie trainers die een van de geaccrediteerde Mindfulness opleidingen hebben afgerond
747,
Dit is inclusief persoonlijk kennismakingsgesprek en een individuele supervisie sessie
8
16
Tijd9:00 - 17:30
Locatie Zutphen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenHet Introductie Webinar is op 13 september. De training omvat vier dagen 4 en 5 oktober en 22 en 29 november op locatie in Zutphen

E 16 A , 9471 KA Zuidlaren
9471 KA
Zuidlaren
0622277428