Opleidingen details PQ Consult
Samen Beslissen (ID nummer: 550545)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Orthoptisten - Scholing324-4-2024 t/m 24-4-2026
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Omschrijving:

Korte introductie over ‘Samen Beslissen’ in de recente maatschappelijke ontwikkeling van steeds meer betrokkenheid van de patiënt bij zijn of haar beslissing met betrekking tot wel of niet behandelen en zo ja de keuze voor welke behandeling. Inventariseren in hoeverre de deelnemers het Samen Beslissen toepassen. Uitwisselen van ervaringen en en bespreken van voor- en nadelen die de deelnemers ervaren en /of verwachten bij het op grotere schaal toepassen. 

Theorie over het werken met en toepassen van de principes van ‘Samen Beslissen’ of ‘Shared Decision Making’ in de consultvoering in 4 fases (Glyn Elwyn)en gebruik van de ‘keuzegesprekskaart’ passend bij de 4 fases van het gesprek. Bespreken van de gesprekstechnieken die erop zijn gericht om de informatie aan de patiënt aangepast, begrijpelijk en waardenvrij aan te bieden en de patiënt de gelegenheid te geven op basis van deze informatie, in samenspraak met de professional, een bij haar of zijn situatie passende beslissing te nemen. 

Oefenen met een ervaren trainingsacteur van situaties uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers waarin het maken van een keuze een rol speelt.

Doel van de cursus:
De deelnemers vertrouwd maken met de techniek van het Samen Beslissen door het geven van achtergrondinformatie, aangepaste gesprekstechniek en deze oefenen aan de hand van situaties uit de dagelijkse in de praktijk van de deelnemers.

 

Cursus
0
in company
 Optometristen
 Orthoptisten
In de praktijk toepassen van de principes van het Samen beslissen aan de hand van de 4 gespreksfases en de keuzegesprekskaart (Glyn Elwyn) in situaties uit de dagelijkse praktijk. Aanpassen van de consultstructuur en de gebruikte gesprekstechnieken zodat de patiënt ook daadwerkelijk wordt uitgenodigd om mee te beslissen.
W.S. Westerhof (drs.), trainer en eigenaar PQ Consult
A. Rustenburg, trainingsacteur Rustenburg Producties
3,5
0
Tijd15:30 - 19:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 19:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 19:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 19:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 19:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 19:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 19:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 19:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 19:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 19:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd15:30 - 19:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Het geven van nascholing en coaching aan zorg-professionals op gebied van communicatie, patiëntgericht handelen, samen beslissen, feedback geven op de werkvloer

Stadhouder Willem II laan 18
1411 ER
Naarden
#31 654354017