Opleidingen details VoedingOnline
E-learning module Hypertensie (ID nummer: 541422)
E-learning on demand
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Diëtisten - Scholing121-6-2024 t/m 1-6-2026
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Inhoud E-learning module Hypertensie

Het is belangrijk dat er meer aandacht wordt besteed aan de invloed van voeding en leefstijl op de bloeddruk. In deze e-learning worden handvaten en adviezen gegeven voor een goede voedings- en leefstijlbegeleiding van patiënten met (pre)hypertensie.

Aandacht voor voeding en leefstijl kan een belangrijke rol spelen in de preventie van hypertensie maar ook in de behandeling van dit ziektebeeld en het voorkomen van complicaties en comorbiditeiten.

 

Leerdoelen nascholing

Na het volgen van deze module bent u in staat:

 • aan te geven hoe hypertensie ontstaat;
 • aan te geven wanneer sprake is van hypertensie en prehypertensie;
 • aan te geven wat de verschillende manieren van bloeddruk meten zijn en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de verschillende methoden;
 • aan te geven hoe vaak hypertensie voorkomt en tot welke complicaties en comorbiditeiten hypertensie kan leiden;
 • aan te geven welke patiënten een verhoogd risico op hypertensie hebben;
 • de risicofactoren aan te geven die kunnen leiden tot hypertensie;
 • aan te geven welke (laboratorium)diagnostiek zinvol is bij patiënten met (een verhoogd risico op) hypertensie;
 • aan te geven welke rol voedings- en leefstijladviezen spelen in de behandeling van hypertensie;
 • aan te geven in hoeverre voedings- en leefstijladviezen het gebruik van bloeddrukverlagende medicatie kan verlagen;
 • aan te geven welke soorten bloeddrukverlagende medicatie in Nederland worden gebruikt;
 • aan te geven welke invloed veel gebruikte medicatie bij hypertensie heeft op de voedingsstatus;
 • aan te geven welke voedings- en leefstijladviezen zinvol zijn in de preventie van hypertensie;
 • te benoemen wat de effectiviteit is van voedings- en leefstijladviezen in de preventie van hypertensie;
 • aan te geven welke voedings- en leefstijladviezen zinvol zijn om de bloeddruk weer te normaliseren nadat de diagnose hypertensie is gesteld;
 • aan te geven welke voedings- en leefstijladviezen belangrijk zijn voor de preventie van complicaties en comorbiditeiten van hypertensie;
 • aan te geven welke monitoring zinvol is bij patiënten met (een verhoogd risico op) hypertensie;
 • aan te geven welke rol diëtisten kunnen spelen in de preventie en behandeling van hypertensie en welke rol u zelf hierin gaat innemen.
150
€ 150 (e-book € 75 en de e-learning module € 75).
Er kan ook gekozen worden voor een jaarabonnement VoedingOnline waarbij alle beschikbare E-learning modules van VoedingOnline vrij gevolgd kunnen worden (zonder extra kosten). Een individueel jaarabonnement VoedingOnline kost € 400 voor het 1e jaar en daarna voor het 2e en de daarop volgende jaren € 275 per jaar (zie www.voedingonline.nl).
Prijzen excl. BTW.
 Diëtisten
Zie beschrijving
Bestand  
Elearning_module_Hypertensie_VoedingOnline.pdf10-1-2024 19:32254 KB
M.A. Verheul-Koot
https://www.voedingonline.nl/page/VoedingOnline/VoedingOnline/Het-bedrijf-VoedingOnline/Manon-A.-Verheul-Koot
Voor beoordelaars zie het bijgevoegde document programmaoverzicht_hypertensie_2024.pdf
12
0

VoedingOnline biedt e-learning modules op het gebied van voeding aan voor diëtisten, artsen, apothekers en andere aan voeding gerelateerde professionals.

Boschsloot 27
3474 HJ
Zegveld
0348-421593