Opleidingen details VoedingOnline
E-learning module Diabetes type 2 (ID nummer: 530911)
E-learning on demand
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Diëtisten - Scholing84-3-2024 t/m 4-3-2026
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Inhoud E-learning module Diabetes type 2

Aandacht voor voeding, de voedingsstatus en leefstijl kunnen een belangrijke rol spelen in de preventie van diabetes mellitus type 2 maar ook in de behandeling van dit ziektebeeld en het voorkomen van complicaties en comorbiditeit.

 

Leerdoelen nascholing

Na het volgen van deze module bent u in staat:

 • aan te geven hoe type-2-diabetes ontstaat;
 • aan te geven wat de epidemiologische cijfers zijn van prediabetes en type-2-diabetes;
 • de complicaties en comorbiditeiten aan te geven die kunnen ontstaan door type-2-diabetes;
 • de risicofactoren aan te geven die kunnen leiden tot type-2-diabetes;
 • aan te geven welke (laboratorium)diagnostiek zinvol is bij patiënten met een verhoogd risico op type-2-diabetes;
 • aan te geven welke voedings- en leefstijladviezen zinvol zijn in de preventie van type-2-diabetes;
 • aan te geven op welke wijze de preventieve voedingsadviezen kunnen worden geëvalueerd;
 • te benoemen wat de effectiviteit is van voedingsadviezen in de preventie van type-2-diabetes;
 • te benoemen welke problemen in de voedingsstatus aanwezig kunnen zijn op het moment van het stellen van de diagnose type-2-diabetes;
 • aan te geven welke voedingsadviezen zinvol zijn om de voedingsstatus weer te normaliseren;
 • aan te geven welke voedings- en leefstijladviezen zinvol zijn om remissie te bereiken;
 • aan te geven welke voedingsadviezen belangrijk zijn voor de preventie van complicaties en comorbiditeiten;
 • aan te geven welke invloed veel gebruikte medicatie bij type-2-diabetes heeft op de voedingsstatus;
 • aan te geven welke (laboratorium)diagnostiek zinvol is bij patiënten met type-2-diabetes en op welke momenten;
 • te benoemen wat de effectiviteit is van voedingsadviezen in de behandeling van type-2-diabetes.
120
€ 120 (e-book € 60 en de e-learning module € 60).
Er kan ook gekozen worden voor een jaarabonnement VoedingOnline waarbij alle beschikbare E-learning modules van VoedingOnline vrij gevolgd kunnen worden (zonder extra kosten). Een individueel jaarabonnement VoedingOnline kost € 375 voor het 1e jaar en daarna voor het 2e en de daarop volgende jaren € 250 per jaar (zie www.voedingonline.nl).
Prijzen excl. BTW.
 Diëtisten
Zie beschrijving
Bestand  
E-learning_module_Diabetes_type2 - VoedingOnline.pdf17-10-2023 16:57117 KB
M.A. Verheul-Koot
https://www.voedingonline.nl/page/VoedingOnline/VoedingOnline/Het-bedrijf-VoedingOnline/Manon-A.-Verheul-Koot
Voor beoordelaars zie het bijgevoegde document programmaoverzicht_diabetes_2023.pdf
8
0

VoedingOnline biedt e-learning modules op het gebied van voeding aan voor diëtisten, artsen, apothekers en andere aan voeding gerelateerde professionals.

Boschsloot 27
3474 HJ
Zegveld
0348-421593