Opleidingen details VvOCM
Online lezing Grensoverschrijdend gedrag in de fysio- en oefentherapie (ID nummer: 530013)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Oefentherapeuten - Scholing 214-12-2023 t/m 14-12-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Tijdens deze gezondheidsrechtelijke lezing wordt in het eerste deel uitgelegd wat kan worden gedaan als een patiënt zich grensoverschrijdend gedraagt. Het tweede deel gaat in op grensoverschrijdend gedrag van de fysio- of oefentherapeut. Wanneer is iets grensoverschrijdend? Hoe kan dat worden voorkomen? Wat kan of moet er gebeuren als grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden?

Dit alles vanuit het perspectief van enerzijds de zorgverlener en anderzijds diens werkgever of opdrachtgever.

Beroepsgroep
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
Workshop
60
 Oefentherapeuten
Fysio- en oefentherapeuten, zowel werkgevers/opdrachtgevers als medewerkers, bewust te maken van wat gezien wordt als grensoverschrijdend gedrag, te leren hoe daarmee om kan of moet worden gegaan, wat de gevolgen daarvan kunnen zijn èn wat kan worden gedaan om grensoverschrijdend gedrag (zo veel mogelijk) te voorkomen of de schade ervan te beperken.

In deze lezing:
- Krijgt de deelnemer inzicht in de definitie en inhoud van grensoverschrijdend gedrag
- Leert de deelnemer hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag, zowel juridisch als praktisch/gedragsmatig
- Krijgt de deelnemer inzicht in de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag
- Leert de deelnemer wat gedaan kan worden om grensoverschrijdend gedrag (zo veel mogelijk) te voorkomen of de schade ervan te beperken
Bestand  
Scholing Grensoverschrijdend gedrag_02-10-2023.docx10-10-2023 16:4930 KB
Mr. drs. S. (Shirin) Slabbers is advocaat gezondheidsrecht. Zij staat zorgverleners bij in tuchtzaken die gaan over grensoverschrijdend gedrag en tijdens interne of IGJ-onderzoekstrajecten. Ook adviseert zij werkgevers en opdrachtgevers als een patiënt of een medewerker zich grensoverschrijdend heeft gedragen en over interne organisatorische maatregelen (ook ter preventie).
2
0
Tijd19:30 - 21:30
Locatie

Vereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck

Orteliuslaan 28
3528 BB
Utrecht
030 2625627