Opleidingen details estaSI Trainingen
Masterclass SPM-2 NL (ID nummer: 527562)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Ergotherapeuten - Scholing616-11-2023 t/m 16-11-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Deze Masterclass is bedoeld voor professionals die al eerder (aantoonbaar) een cursus Sensorische Informatieverwerking hebben gevolgd en kennis en inzicht hebben in de basistheorie van de Ayres Sensory Integration. Er wordt binnen deze Masterclass uitgegaan van basiskennis van de Ayres Sensory Integration.

De SPM-2 NL is gebaseerd op, en ontwikkeld vanuit de theorie van de Ayres Sensory Integration® en kan op een valide en betrouwbare wijze inzicht geven in de sensorische informatieverwerking van kinderen, jongeren en volwassenen van 2 – 80 jaar. De SPM-2 bestaat uit verschillende lijsten, die per leeftijdscategorie zijn onderverdeeld. Per leeftijdscategorie is er een zelf rapportage en een informanten vragenlijst, waardoor deze breed inzetbaar en voor diverse doelgroepen bruikbaar is.  

Tijdens de 1-daagse Masterclass SPM-2 NL wordt aandacht besteed aan sensorische informatieverwerking vanuit de theorie van Ayres; de opzet, afname en het uitwerken van de scores van de SPM-2; interpretatie aan de hand van casussen en daarbij de vertaalslag naar de mogelijkheden binnen het professioneel (be)handelen. 

Deelnemers krijgen inzicht in de SPM-2 NL en leren deze af te nemen, te scoren en interpreteren volgens de theorie van Ayres. Aan het einde van de Masterclass zijn deelnemers in staat de SPM-2 NL af te nemen, te scoren en interpreteren zodat zij dit aanvullend kunnen inzetten binnen het eigen professioneel/ therapeutisch onderzoeken en (be)handelen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)Stichting Kwaliteitsregister Paramedici
Jeugdzorg pedagoogPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen / Gedragstherapeuten / Pedagogen / Systeemtherapeuten
LogopedistenStichting Kwaliteitsregister Paramedici
1 2
Cursus
249,00
Hierbij zijn inbegrepen: cursusmateriaal, SPM-2 NL vragenlijst en scoringsformulier, certificering , koffie, thee en een lunch.
 Ergotherapeuten
 Logopedisten
 Oefentherapeuten
- De cursist leert om andere gebruikers van de lijst adequaat te instrueren hoe deze ingevuld dient te worden.
- De cursist leert de ingevulde vragenlijsten te scoren
- De cursist leert de uitkomsten van de scores te interpreteren en te vertalen naar het bewegen, handelen, activiteiten en de sociale participatie gerelateerd aan de hulpvraag.
- De cursist leert hoe de SPM-2 aanvullend inzetbaar is binnen het eigen therapeutische onderzoek
- De cursist leert hoe de uitkomsten, indien nodig, aanvullend mee genomen kunnen worden binnen de eigen therapeutische interventie.
Bestand  
Programma Masterclass SPM-2 NL.pdf26-9-2023 16:5745 KB
Informatie Masterclass SPM-2 NL.pdf26-9-2023 16:57317 KB
Esther Fleurbaay
Cor Reusen
6
1
Tijd9:30 - 16:00
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieErmelo (NL) (Toon kaart)

EstaSI biedt diverse post HBO opleidingen aan op het gebied van Sensorische Informatieverwerking, aan paramedici ((kinder)fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en oefentherapeuten) werkzaam met kinderen, kinderen of volwassenen in de VG sector en ouderen of dementerenden.

Daarnaast bieden wij opleidingen aan voor mensen, anders opgeleid dan paramedisch, maar tevens werkzaam met dezelfde doelgroepen (o.a. in de zorg en in het onderwijs; bv. groeps(bege)leiders in instellingen/ verpleeghuizen,
verpleegkundig specialisten, (kinder) artsen, leerkrachten etc).

Julianalaan 44
3851 RD
Ermelo
06-30130565