Opleidingen details Huidopleiding
Webinar huidkanker (ID nummer: 525135)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Huidtherapeuten - Scholing35-10-2023 t/m 5-10-2025
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Het programma toekomstbestendige huidkankerzorg is opgezet omdat er een epidemie aan huidkanker is. De Nederlandse Vereniging van Dermatologen heeft samen met Integraal Kankercentrum Nederland het Nationale Actieplan huidkanker gemaakt. Een onderdeel van het plan is om alle zorgverleners die in aanraking komen met patiënten en cliënten die mogelijk huidkanker hebben te betrekken in de zorg.

Kennis van huidkanker en de oorzaken is een belangrijk onderdeel om de epidemie te keren. Door hun signaalfunctie kunnen zorgverleners bijdragen aan een optimale zorg voor een patiënt met huidkanker. Zij kunnen een signaalfunctie hebben als zij voldoende kennis bezitten over deze huidafwijkingen. Het is belangrijk om de cliënt tijdig naar de huisarts te verwijzen. Om dit op een professionele wijze te doen is een adequate analyse en de juiste medische terminologie belangrijk. Daarnaast komt professionele communicatie aan bod. Hoe kan een zorgverlener communiceren met een cliënt over een verdachte huidafwijking zonder ongerustheid te creëren?

De handvatten voor een communicatie worden in het onderdeel signaleren en rapporteren besproken.

Lengte

Deze live Webinar gaat over de huid, haar- en nagelafwijkingen veroorzaakt door psoriasis en eczeem. De Webinar duurt 3 uur.

Leerdoelen

 

 • Achtergrondkennis over de oorzaken en de risicofactoren van huidkanker en voorloperstadia, deskundigheid bij van het signaleren van de risico’s voor de cliënt
 • Achtergrondkennis van de soorten huidkanker en voorloperstadia, kennis en vaardigheden om verdachte huidafwijkingen te signaleren, kennis van de medische terminologie. Zorgverleners weten hoe ze een verdachte huidafwijking vastleggen.
 • Deskundigheid bij van het signaleren van de risico’s voor de cliënt, signaleren en analyseren van de verdachte huidafwijkingen, rapportage met de juiste terminologie, handvaten d.m.v. zakboekkaartjes.
 • Zorgverleners weten hoe ze bij een verdachte huidafwijking professioneel moeten communiceren met de cliënt.
 • Zorgverleners zijn zich bewust van hun zwijgplicht, zorgverleners weten hoe ze veilig met cliënten gegevens om moeten gaan. Zorgverleners weten hoe ze veilig over cliënten moeten communiceren. Zorgverleners kunnen na de cursus met communicatiesystemen werken. De besproken systemen zijn veilig en respecteren de privacywetgeving. Hierdoor stralen de zorgverleners een veilige en professionele houding uit.
 • Zorgverleners hebben na deze cursus een bredere kennis van huidafwijkingen en verdachte huidafwijkingen en kunnen daardoor gerichter doorsturen naar de huisarts. zorgverleners kunnen door hun grotere kennis van huidafwijkingen een bredere cliëntengroep adviseren.
 • Zorgverleners weten wat er in een verwijsbrief naar een huisarts bij een verdachte huidafwijking van de cliënt moet staan.
 • In praktijk brengen van de leerdoelen: zorgverleners hebben kennis van goed en duidelijk communiceren vanuit hun beroepsuitoefening naar de huisarts en de cliënt met verdachte huidafwijking.
Cursus
34,95
 Huidtherapeuten
 Podotherapeuten
Leerdoelen

• Achtergrondkennis over de oorzaken en de risicofactoren van huidkanker en voorloperstadia, deskundigheid bij van het signaleren van de risico’s voor de cliënt
• Achtergrondkennis van de soorten huidkanker en voorloperstadia, kennis en vaardigheden om verdachte huidafwijkingen te signaleren, kennis van de medische terminologie. Zorgverleners weten hoe ze een verdachte huidafwijking vastleggen.
• Deskundigheid bij van het signaleren van de risico’s voor de cliënt, signaleren en analyseren van de verdachte huidafwijkingen, rapportage met de juiste terminologie, handvaten d.m.v. zakboekkaartjes.
• Zorgverleners weten hoe ze bij een verdachte huidafwijking professioneel moeten communiceren met de cliënt.
• Zorgverleners zijn zich bewust van hun zwijgplicht, zorgverleners weten hoe ze veilig met cliënten gegevens om moeten gaan. Zorgverleners weten hoe ze veilig over cliënten moeten communiceren. Zorgverleners kunnen na de cursus met communicatiesystemen werken. De besproken systemen zijn veilig en respecteren de privacywetgeving. Hierdoor stralen de zorgverleners een veilige en professionele houding uit.
• Zorgverleners hebben na deze cursus een bredere kennis van huidafwijkingen en verdachte huidafwijkingen en kunnen daardoor gerichter doorsturen naar de huisarts. zorgverleners kunnen door hun grotere kennis van huidafwijkingen een bredere cliëntengroep adviseren.
• Zorgverleners weten wat er in een verwijsbrief naar een huisarts bij een verdachte huidafwijking van de cliënt moet staan.
• In praktijk brengen van de leerdoelen: zorgverleners hebben kennis van goed en duidelijk communiceren vanuit hun beroepsuitoefening naar de huisarts en de cliënt met verdachte huidafwijking.
Bestand  
ADAP programmaoverzicht webinar huidkanker.docx27-8-2023 19:25111 KB
Dr. Annemie Galimont is een dermatoloog met passie om kennis te delen en zorgverleners te verbinden. Haar grote vraag is hoe we kennis kunnen delen en samenwerking inzetten om de zorg voor patiënten te optimaliseren.

Tijdens haar carrière heeft ze informatie materiaal over een verscheidenheid aan huidaandoeningen en scholingsmateriaal voor verschillende beroepsgroepen gemaakt. Ze is een zeer actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie. Daarnaast is ze ook lid van de European Academy of Dermatology and Venereology (EADV). Ze is binnen de EADV Task force dermatology for cancer patients projectleider van 2 onderzoeksgroepen. Ze participeert in Nederlandse en internationale expertgroepen om informatie materiaal en richtlijnen voor veilige zorg te maken.

Dr. Annemie Galimont is lid van de domeingroep dermatotherapie van de Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venerologie (NVDV) en lid van de domeingroep Eczeem & Allergie van NVDV. Zij zet zich in om de juiste medische informatie te delen en zo verspreiding van desinformatie door partijen met veelal een commercieel belang te doorbreken.
Zij is lid van de European Nails Society, een internationale groep van nagelexperts.

Ze participeert in de beroepsvelden commissie van de opleiding tot huidtherapeut. Ze is ook nauw betrokken bij het opzetten van richtlijnen en de nascholing van huidtherapeuten. Sinds 2022 is zij ook huisartsen opleider en faciliteert zij de perifere stages van de huisartsen in opleiding.

Annemie is een CRKBO geregistreerd docent en heeft de opleiding Teach the clinical teachers gevolgd.

Zij zet haar gedegen kennis en samenwerkingen met de diverse platformen in om je te ondersteunen en te adviseren.
3
3,3
Tijd18:00 - 22:00
Locatie
OpmerkingenWebinar huidkanker

Tijd9:00 - 13:00
Locatie
OpmerkingenWebinar huidkanker

Tijd18:00 - 22:00
Locatie
OpmerkingenWebinar huidkanker

Tijd18:00 - 22:00
Locatie

Tijd18:00 - 22:00
Locatie

Ik ben dr. Annemie Galimont, dermatoloog en internationaal expert op het gebied van onco-dermatologie. Ik geef al meer dan 15 jaar opleidingen dermatologie aan professionals in de zorg. Deze opleiding is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Ik zet mij in voor kwaliteit en voor betaalbare scholingen in mensentaal. Maak kennis met het aanbod.

huidopleiding.nl geeft opleidingen dermatologie:

 • Door een echte dermatoloog
 • Met de laagste prijs 
 • 15+ jaar ervaring met het opleiden van professionals
 • Is een geregistreerde instelling
Siguitsedijk 8
4434 AJ
Kwadendamme
PB 12
4453 ZG
‘s Heerenhoek
0682387603