Opleidingen details Blauwprint
Blikopener training voor sociaal professionals en vaktherapeuten (ID nummer: 520902)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd4512-10-2023 t/m 11-10-2024
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

- Door de Blauwprint® methodiek regulier in te zetten kun jij samen met je cliënt en het (gezins-)systeem het hulpverleningsplan uitvoeren en het periodiek evalueren en bijstellen.   

- Door letterlijk naast elkaar aan de zandbak te staan bouw je met de Blauwprint® methodiek gemakkelijk een relatie met cliënten en diens (gezins-)systeem op én weet jij deze positief te beïnvloeden. Er ontstaat snel een vertrouwensband waarop verder gebouwd kan worden. 

- Door de Blauwprint® training  te volgen draag je ook bij aan jouw persoonlijke professionele ontwikkeling als Vaktherapeut: 

- Je leert op een visuele manier werken met beeldcommunicatie.

- Het geeft inzicht in  je eigen innerlijke proces. Je krijgt zicht op overdracht, tegenoverdracht en projectie. En je leert hoe je hier het beste mee om kunt gaan. 

- Het geeft je vaardigheden om op een andere, heldere manier met aandacht te luisteren en te verbinden.

-  Het biedt je de kans écht naast je cliënt te kunnen staan in het hulpverleningstraject. 

- Het geeft je de mogelijkheid om te communiceren over en te verbinden met fundamentele zaken in het leven van cliënten en hun (gezins-)systeem, ongeacht hun achtergrond, cultuur, leefwereld, leeftijd, opleidingsniveau of eventuele beperking. 

- Door de visuele interventie inventariseer en analyseer je samen met je cliënt en het (gezins-)systeem de draagkracht en draaglast. Je krijgt op een snelle manier inzicht in het innerlijke proces van je cliënt en in het (gezins-)systeem.

- Je brengt op een laagdrempelige manier de hulpvraag, behoefte en (verander)wensen van je cliënt en het (gezins-)systeem in beeld. Op basis hiervan kun jij je cliënt en het (gezins-)systeem helpen met het gezamenlijk formuleren van doelen en het opstellen van een plan. De methode is een perfecte tool voor motiverende gespreksvoering bij cliënten en hun (gezins-)systeem. 

- Met de Blauwprint® methodiek focus je je op groei en ontwikkeling bij cliënten (Growth mindset). Je gaat uit van maximale zelfregie en eigenaarschap bij cliënten. Maar je krijgt ook zicht op onmogelijkheden, zodat je weet waar jij de regie (tijdelijk) over dient te nemen, Bijvoorbeeld wanneer je cliënt het tijdelijk niet zelf kan, of wanneer veiligheidsnormen overschreden worden.  

- Door de Blauwprint® methodiek weet jij het eigen bewustzijn bij cliënten te vergroten door te reflecteren op belangrijke (interne) processen. Emoties bij cliënten en hun (gezins-)systeem worden verhelderend in beeld gebracht. 

- Door hierbij ook nog eens met een oplossingsgerichte houding te werken motiveer jij cliënten en hun (gezins-)systemen tot verandering, het leren van nieuwe vaardigheden en het bevorderen van hun veerkracht. Kleine stappen voorwaarts worden door de Blauwprint® methodiek in beeld gebracht, waardoor niet alleen jij deze ziet, benoemt en bekrachtigt, maar nog belangrijker, ze zijn ook voor je cliënt inzichtelijk. 

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Cli├źntondersteunersRegisterplein
ErvaringsdeskundigenRegisterplein
GezinshuisoudersRegisterplein
GGZ-agogenRegisterplein
Kinderwerkers / JongerenwerkersRegisterplein
1 2
Vaktherapeuten in het bezit van een afgeronde opleiding in een van de vaktherapeutische beroepen.
48
0
Ja
12
Na elke module een praktijkopdracht van minimaal 2 uur om het geleerde in de praktijk toe te passen en te implementeren.
1750
Dit is excl. BTW
(financiering vanuit loopbaanbudget mogelijk)
Bestand  
Blauwprint FVB - Vaktherapeut - Digitaal.pdf26-9-2023 15:522302 KB
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd09:30 - 16:00
LocatieLeunen (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:00
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieLeunen (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:00
LocatieBreda (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenNaast Breda is er ook een opleidingslocatie in Venray, de training bestaat uit 6 modules, ongeveer om de week.

We bieden trainingen en cursussen in het werken met de Blauwprintmethodiek.
Vaktherapie is een passende en werkzame interventie als praten en nadenken over een klacht of probleem niet de effectief is gebleken. Ervaringsgericht werken door te doen, te ervaren en zo tot verandering te komen, is dan de aangewezen behandeling. Door zelf te ervaren, te oefenen of inzicht te krijgen in waar het voor de cliënt om draait ervaart de cliënt 'van binnen uit' of wordt zicht bewust hoe hij/zij met het probleem om kan gaan. Vervolgens kunnen woorden weer helpen om het ontstaan van het inzicht te bevorderen of te bestendigen (FVB, 2000)
Nieuwsgierig zijn, luisteren naar de ervaringen van kinderen, jongeren en ouders, en met hen samenwerken vergroot de kans dat ondersteuning en hulp aansluit bij hun behoefte. Dat zorgt voor meer duurzame oplossingen. In de jeugdwet staat bovendien dat bij jeugdhulp rekening moet worden gehouden met de behoeften en persoonskenmerken van kinderen, jongeren en ouders/opvoeders. Dat vraagt om een basishouding waarin je als vaktherapeut de tijd neemt om samen met het gezin te onderzoeken welke vragen of zorgen er zijn. Het NJI adviseert hierbij creatief te zijn als alleen praten niet werkt (NJI., 2023). Kies een hierbij een creatieve vorm die bij je cliënt; het kind, de jongeren of de ouder past. Maar ook die jij vaktherapeut helpend en praktisch vindt, zoals de visuele Blauwprint® methodiek.

Tijdens deze Blauwprint® training voor vaktherapeuten leer je werken met de visuele Blauwprint® methodiek en deze toe te passen in contacten met cliënten en hun (gezins-)systemen. De Blauwprint® methodiek is voor vaktherapeuten met name geschikt voor het werken met jongeren en ouders/opvoeders of volwassenen. De Blauwprint® methodiek inspireert, faciliteert en stimuleert persoonlijke en systemische groeiprocessen. Middels een unieke, visuele methodiek brengt het je cliënten en hun (gezins-)systeem goed in beeld.

De Blauwprint® methodiek werkt met tafelzandbakken. Met behulp van miniaturen wordt door cliënten en eventueel hun (gezins-)systeem de huidige situatie, de gewenste situatie en/of het vraagstuk verbeeld. Hierbij worden kansen en mogelijkheden letterlijk in beeld gebracht en blijft geen verhaal onbelicht. Deze visuele methode creëert veiligheid, nodigt uit en levert altijd nieuw perspectief.

Wilhelminasingel 19
4818 AC
Breda
Wilhelminasingel 19
4818 AC
Breda
06-11754849